Page 3

“Sta op en eet wat” (1 Koningen 19 vers 7) Hebt u dat ook wel eens? Dat u ’s nachts wakker ligt en dat u ligt te tobben? De meest ijselijke dingen komen er in uw gedachten. U denkt en bedenkt dingen waarvan u, ergens van binnen, heus wel weet dat ze te gek voor woorden zijn. Mensen die u liefhebt worden ziek en overlijden. Er gebeuren rampen en ongelukken. En het lukt u niet om uw gedachten tot stilstand te brengen. Hoe u zich ook inspant, op geen enkele manier kunt u anders gaan denken. Herkent u dit? Wat is de bijbel toch een heerlijk praktisch boek. Want wanneer u uzelf toespreekt met de woorden van de engel uit de geschiedenis van Elia, dan wil dat nog wel eens helpen. “Sta op en eet wat”. Ga even uit bed en neem een paar koekjes, of een paar suikerklontjes. Dat verhoogt namelijk uw suikerspiegel. En een laag suikergehalte zou wel eens zomaar de oorzaak kunnen zijn van uw sombere gedachtespinsels. Bij Elia hielp het ook. Niet meteen, maar nadat hij op aansturen van de engel voor de tweede keer wat heeft gegeten, staat hij open voor actie. Staat hij open voor wat God hem te vertellen heeft. Voor wat God wil dat hij gaat doen. Zijn opvolging moet geregeld worden. Het is geen wonder dat Elia’s suikergehalte gedaald is. De krachtsinspanning die hij verricht heeft, heeft behoorlijk wat energie gekost. En waar hij zich nog heeft bekommerd om het suikergehalte van Achab (18:41: “Ga nu wat eten en drinken, ik hoor het geruis van de stortregen al”), is de maaltijd voor hemzelf erbij in geschoten. Hoe herkenbaar is dit ook. Hoe goed weten wij vaak anderen raad te geven, zeer goede raad zelfs, terwijl we onszelf in diezelfde goede raad vergeten. Dat wreekt zich. Ook bij Elia. En nadat hij vervolgens nog een paar behoorlijk grote lichamelijke inspanningen heeft geleverd – eerst van de berg Karmel naar Jizreël, vóór koning Achab uit, en daarna van Jizreël naar Berseba, ook niet naast de deur – is zijn energievoorraad volledig op. De slaap heeft hem niet verkwikt. Hij is totaal uitgeput en niet meer in staat de werkelijkheid op een juiste manier te bezien. Hij verzucht tot twee keer toe dat ze hem achterna zitten en hem naar het leven staan, dat alle andere profeten dood zijn en dat hij als enige is overgebleven. Fijntjes maakt de Heer hem duidelijk – maar dan is hij inmiddels al bij de berg Horeb aangekomen - dat er nog zevenduizend zijn die hun knieën niet voor Baäl hebben gebogen. En dat hij, we hoorden het al, zijn opvolging moet gaan regelen. Zo blijkt de bijbel keer op keer een bijzonder praktisch boek te zijn. De God van Abraham, Izaäk en Jacob bedient zich van hele kleine, zinvolle oplossingen. Aan de uitvoer van grote, ingewikkelde en van kleinere, eenvoudige taken liggen gewone, menselijke handelingen ten grondslag. Laten we dat bedenken. Wanneer er dingen van ons verwacht worden. Geen profetische, grote dingen wellicht. Maar het dagelijkse, gewone. Net zo belangrijk. Dus, wanneer u in bed ligt en tobt over morgen. Of overmorgen. Of wat dan ook. ”Sta op en eet wat.” Ds. V.E. Huls

3

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

Advertisement