Page 2

Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

20 31 okt. 21 14 nov. 22 28 nov.

1 nov. 15 nov. 29 nov.

Redactieadres:

8 nov. 8/11 - 22/11 22 nov. 22/11 - 6/12 6 dec. 6/12 - 20/12

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten. Al fluisterde ik heel zacht, Gij hoort me al: want Gij zijt in mij, ik draag U in mij n hart.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Om U te zoeken, heb ik geen vleugels nodig. ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, me niet te verwijderen van een zo hoge Gast.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementenadministratie:

Als bij mijn broer, mijn beste vriend, mag ik bij U vertoeven, U zeggen wat mij kwelt, U vragen mij te helpen: ik weet dat Gij rnijn God en vader zijt en ik - hoe onwaardig ook Uw kind.

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Teresa van Avila

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

27 oktober 2013

einde zomertijd (de klok één uur terug)

2

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf