Page 18

“We zijn geroepen tot broederschap, en om ons leven te delen in waardigheid met elkaar.” Onze partnerkerk op Zuid-Sumatra, de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), heeft zich altijd al ingezet voor armen en onderdrukten.

DiacoNieuws De Voedselbank Zaterdag 5 oktober kon er in heel Rotterdam lang houdbare producten worden ingeleverd ten bate van de Voedselbank. Ook wij in de Antwoordkerk waren die morgen open, zodat daar producten konden worden ingeleverd. De voedselbank zou voor publicaties zorgen en dat hebben we een beetje gemist. Wel stond er een stukje in het kerkblad; en in enkele huis-aan-huisbladen ging het over Pernis. Desondanks zijn er toch zo’n tien mensen geweest die voedingsmiddelen zijn komen brengen in de Antwoordkerk. Wij zijn heel erg blij daarmee en willen de gevers van harte danken.

Uitgangspunt voor de diaconie is dat ook wie weinig bezit, ruimhartig kan delen. Diakenen moeten niet alleen geven aan armen, maar hen vooral helpen vanuit hun eigen kracht armoede aan te pakken. Samen met haar collega’s ontwikkelt en faciliteert Henriëtte Nieuwenhuis (30) trainingen voor diakenen en gemeenteleden en zoekt met jongeren naar manieren om hun talenten te ontdekken. Zij ondersteunt bovendien de plaatselijke kerken bij het opbouwen van wederkerige relaties met andere geloofsgemeenschappen op het eiland en ook met Protestantse gemeenten in Nederland. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van Henriëtte Nieuwenhuis op Zuid- Sumatra en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Lees nog meer over haar werk op haar weblog: www.kerkinactie.nl/blognieuwenhuis. We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Natuurlijk kunt u steeds levensmiddelen inleveren in de Dorpskerk of in de Antwoordkerk. Voor dit doel staat er een krat in elke kerk. Als u een tip wilt over wat voor producten dat kunnen zijn: graag iets van pasta, rijst of conserven in blik of glas; dit zijn lang houdbare producten en daardoor komen deze niet zo vaak uit winkels naar de Voedselbank.

▪ Avondmaal - Dorpskerk: Kinderen in de knel

Van uit de mensen die door de Voedselbank worden ondersteund komen ook wel een vragen of er bij hen niet een klein klusje gedaan kan worden, zoals een fiets repareren of een lamp ophangen. Zegt u nu: ik heb daarvoor wel tijd over, laat het ons dan weten. Op vrijdagmorgen zijn we in de Antwoordkerk van 10 tot 12 uur. Of bel naar Aad Hoogerwerf, tel. 416 27 77. Ook zijn we voor iemand op zoek naar een achterzitje voor op de fiets. Misschien staat er een zitje in uw schuur? Wij kunnen iemand daarmee heel goed helpen. Bij voorbaat hartelijk dank.

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen tercht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

De vrijwilligers van de voedselbank Hoogvliet.

Bij de collecten ▪ 3 november – Najaarszendingsweek Vijf broden en twee vissen. Het was niet veel. Maar toch had een kleine jongen de moed om het te delen. Dit verhaal is het uitgangspunt voor de nieuwe richting die de diaconie van de Christelijke kerk van Zuidelijk Sumatra wil inslaan. Ze willen niet alleen geven aan armen, maar hen vooral helpen om vanuit hun eigen kracht armoede aan te pakken.

Landelijke Diaconale Dag 9 november a.s. is het zover. Tijdens de 118e Landelijke Diaconale Dag wordt teruggekeken naar 1888, toen de eerste diakenen uit heel Nederland elkaar vonden. Toen nog waren het louter streng ogende mannen in donkere pakken. Intussen zijn het mannen én vrouwen, ieder in eigen stijl, maar met gemeenschappelijke idealen. Het programma dit jaar staat in het teken van zoveel mogelijk praktijkgerichte inspiratie en ontmoeting. Want Ieder mens telt – geloof in diaconale kracht. Zo heeft Kerk in Actie twintig diaconieën en zwogroepen uitgenodigd tijdens de informatiemarkt

18

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf