Page 15

• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

3 nov.:

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

dhr. Van Helden, dhr. Van Opdorp, dhr. Ouwehand, mw. Lans, mw. Bierenbroodspot.

Bij de diensten

Website

27 oktober - Dorpskerk We vervolgen de lezing over Elia. Oude, vertrouwde gebeurtenissen. Zo lezen we vandaag over Nabot en zijn wijngaard. Zit er in deze oude geschiedenis toch nog iets leerzaams voor ons? (veh)

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

3 november - Antwoordkerk Ook vandaag lezen we weer uit het boek Koningen. Over Elisa dit keer. Hij helpt een weduwe die geen uitweg meer ziet en dit gebeurt op wonderlijke wijze. Wat kunnen wij hiermee? (veh) 3 november - Dorpskerk Vandaag hopen we het avopndmaal te vieren. de lezingen komen uit: Genesis 12 vers 1 tot 8 en Lucas 19 vers 1 tot 10 (rjw).

Dienstverlening

Collectebestemming 27 oktober – PKN: Rondom Hervormingsdag De synode is er voor ons allemaal De synode is de vergadering waarin alle gemeenten van de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd en wordt gevormd door ambtsdragers uit de plaatselijke gemeenten. Volgens de kerkorde heeft de synode als taak leiding te geven aan het leven en werken van de kerk op verschillende arbeidsvelden en ter hand te nemen al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.

Ambtsdragers Op 27 oktober ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. Van Dam, dhr. Van Gelder; dhr. Kreft; lector: dhr. Heutink. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, mw. Groot Bramel; lector: dhr. Fossen. Op 3 november ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: ouderling; dhr. Hoogerwerf; mw. Langbroek; lector: mw. Van der Maar. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur (HA): dhr. Hallema, dhr. Wols, mw. Kloeg; lector: dhr. Fousert.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 27 okt. 3 nov.

dhr. Mout dhr. Noordzij

dhr. Meyboom dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdiensten • Antwoordkerk 27 okt.: welkom – mw. Langbroek, mw. Oorebeek; kosters - mw. Huiting, mw. De Blois; 3 nov.: welkom – mw. Kerstens, dhr. Lolkema; kosters - dhr. Kerstens, dhr. Van Mastrigt. • Dorpskerk 27 okt.: dhr. en mw. Hallema 3 nov.: dhr. en mw. Vervat Bram Hoekman (32) is diaken in de hervormde gemeente Dirksland en is afgevaardigd naar de synode. Hij zegt: “”Het lidmaatschap van de synode ervaar ik als een verrijking. Het verruimt je blik, je kunt ervaringen uitwisselen en nieuwe kennis

Vervoer naar de Antwoordkerk 27 okt.:

dhr. Woudstra, dhr. Oosterhoff, dhr. Bijl, mw. Ypinga, dhr. Maring, dhr. Westerduin.

15

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

Advertisement