Page 12

Wim was een diepgelovig mens en daarom mogen wij zijn woorden herhalen zoals die op zijn rouwkaart stonden: “Tot ziens boven.” Tot ziens, Wim.

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 29 okt. 29 okt. 30 okt. 31 okt. 31 okt. 3 nov. 5 nov. 6 nov. 7 nov.

Dhr. R.M. Benna, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Dhr. C.B. Jongeling, Dokter Wasstraat 66, 3195 BG Pernis Mw. P.A.A. Heskes-van Bergenhenegouwen, Klencke 403, 3191 VV Mw. G.F. Westphal-Steenbergen, Bahreinstraat 17, 3193 CB Mw. N. van Bokkum-Kleinendorst, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Mw. J.M. Broersen-Dorpmans, Bakoestraat 28, 3193 AK Mw. S.B. Wiel, Marthalaan 139, 3194 EC Mw. P.M. Hasselbach-Vermeesch, Cloese 25, 3191 EA Mw. J.T. Markese-Kuster, Binnenban 173, 3191 CD Mw. J.M. de Jongh-van Weerelt, Park Vossendijk 74, 3192 XL

Léon Janssen (secr. Beheerscommissie)

Geen ‘Witte Markt’! Door grote waterschade is het in november en december onmogelijk een Witte Markt te organiseren. In januari hopen we weer te starten. Wilt u tot nadere aankondiging ook even wachten met inleveren van goederen voor de Witte Markt.

Sint Gerarduskalender 2014

Afscheid van een trouwe vrijwilliger

Wat koop ik met de Gerardus kalender? De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u ‘iedere dag een beetje spirit’. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

Op donderdag 17 oktober namen wij afscheid van dhr. Wim Boef in zijn eigen vertrouwde parochiekerk: de Mariakerk in Hoogvliet. Wim was een man die niet graag op de voorgrond trad. Hij werkte, zoals men dat noemt, graag achter de schermen. Hij viel niet zo snel op, maar ondertussen verzette hij een flinke partij werk op het secretariaat, waar hij zeker twee keer per week te vinden was. Maar ook thuis aan de computer was hij vaak voor onze kerk bezig.

Een stukje historie De oorsprong van de Sint Gerarduskalender gaat terug tot de jaren ‘20 van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan

Wim was jarenlang actief als collectant. Hij was zanger in het Servaaskoor, waar hij zo graag de Latijnse gezangen zong. De liturgieboekjes die we in de kerk gebruiken, werden vele jaren door hem samengesteld en afgedrukt. Het moet een heel monnikenwerk geweest zijn om alle teksten voor de driejarige liturgiecyclus uit te typen en in de computer op te slaan, evenals alle andere gebeden en gezangen uit de diverse liedboeken die tijdens alle vieringen werden gebruikt. Mocht er per ongeluk toch een kleine typefout in zo’n boekje staan, dan vond hij dat verschrikkelijk en bood hij steevast zijn excuus daarvoor aan. Al zijn werk staat nu inmiddels netjes opgeslagen in de computer van het secretariaat en is zo een blijvende herinnering, een soort monumentje voor Wim geworden.

Wat steun ik met de koop? Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed en ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.

9 nov.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op www.kloosterwittem.nl De kalender is bij u in de buurt voor € 6,50 te koop bij: C..P.W van Schöll, Wanmolen 14, Poortugaal; tel 4723324

Een bijzondere viering Zondag 29 september om 14.00 uur hebben wij het genoegen gehad een bijzonder indrukwekkende eucharistieviering bij te wonen van de Antilliaanse gemeenschap in de Mariakerk. De viering werd gecelebreerd door mgr. Luis Secco, bisschop van het bisdom Willemstad, met medewerking van pater Jan Bouwman.

Namens het kerkbestuur en de hele parochiegemeenschap willen we hem daarvoor bedanken en ook zijn we zijn vrouw Riet dankbaar voor alle tijd die ze hem gunde om voor onze kerkgemeenschap actief te zijn.

12

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

Advertisement