Page 10

Die zeven werken van barmhartigheid zijn: ▪ hongerigen te eten geven, ▪ dorstigen te drinken geven, ▪ naakten kleden, ▪ vreemdelingen opnemen in uw huis, ▪ zieken bezoeken, ▪ gevangenen bezoeken en ▪ de doden begraven.

Alvast bedankt voor uw bijdrage. Fred Wijnen, pastoraal werker

De Katholieke Jongerendag De Katholieke Jongerendag (KJD) is een jaarlijkse ontmoetingsdag voor tieners en jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. Elk jaar komen er zo’n 1500 tieners en jongeren uit heel Nederland naar toe met als doel elkaar te ontmoeten en zich te verdiepen in het geloof.

De eerste zes vinden we terug in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 25 vers 31 - 46: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen”. Het zevende werk van barmhartigheid is later toegevoegd en komt uit het boek Tobit, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt ‘de doden begraven’.

Sinds 2005 vond de KJD plaats in het eerste weekend van november. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet. De KJD zal in nieuwe vorm plaatsvinden in het voorjaar van 2014, zodat het evenement ook deels in de openlucht kan worden gehouden. Als voorlopige datum is het weekend van 21 en 22 juni gekozen.

In Spijkenisse hebben we al vele jaren de stichting ‘Vrede voor de Stad’. Deze stichting laat op een heel mooie manier zien hoe diaconie in de stad zichtbaar gemaakt kan worden door heel veel vrijwilligsters/ers. Deze Stichting heeft een zestal projecten waaraan hard gewerkt wordt, deze zijn: ▪ Voedselbank (hongerigen te eten geven) ▪ bezoekgroep Hartelborgt (gevangenen bezoeken) ▪ Stichting Leergeld (iets betekenen voor kinderen van gezinnen gevangen in financiële zorg) ▪ Werkgroep Vluchteling Kerk en Maatschappij (vreemdelingen opnemen in uw huis en naakten kleden) ▪ Schuldhulpmaatje (mensen die gevangen zitten in schulden helpen hieruit te geraken) ▪ project WMO aanpassingen voor zieke en gehandicapte mensen (zieken bezoeken en wat uitzicht bieden). Dit zijn echt voorbeelden van diaconie in onze buurt, in onze stad.

BANNEUX Het jaar 2013 is een jubileumjaar: 60 jaar geleden zijn wij uit onze omgeving gestart met de bedevaarten naar Banneux, waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Elk jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam een speciale reüniedag in Huize Ipse, afdeling Craeyenburch, Brasserskade 4 in Nootdorp. Dit jaar op zondag 10 november, aanvang 9.00 uur. Na de feestelijke eucharistieviering is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal programma met aansluitend het bidden van de Rozenkrans en een plechtig Lof met zegening van alle aanwezigen.

En dan nu uw hulp! In de komende afleveringen zal ik telkens een van de werken van barmhartigheid nader toelichten en proberen enigszins uit te diepen. U zult zelf al wel eens ervaringen hebben opgedaan met situaties, waarvan je kunt zeggen: dit is nu zo'n toepassing van barmhartigheid betonen, van medemenselijkheid, van …... diaconie. Wilt u dergelijke voorbeelden van diaconie met anderen delen, wees dan zo goed om daarover een tekstmailtje te maken en dat te sturen naar: fredwijnen@felicitasparochie.nl . Een briefje maken en bezorgen in de bus van onze Felicitasparochie kan natuurlijk ook. Zo mogelijk zal ik uw reacties verwerken in deze artikelenreeks en na de sabbatperiode hierop reageren. Samen met u maken we er iets moois van.

Voor opgaven en meer informatie kunt u onze brochure raadplegen, die u kunt aanvragen bij: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-369 31 48, email adres: paula_opstal@hotmail.com

10

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

Advertisement