Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Allerzielen

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 45, nr. 19 - 25 oktober 2013


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

20 31 okt. 21 14 nov. 22 28 nov.

1 nov. 15 nov. 29 nov.

Redactieadres:

8 nov. 8/11 - 22/11 22 nov. 22/11 - 6/12 6 dec. 6/12 - 20/12

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten. Al fluisterde ik heel zacht, Gij hoort me al: want Gij zijt in mij, ik draag U in mij n hart.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Om U te zoeken, heb ik geen vleugels nodig. ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, me niet te verwijderen van een zo hoge Gast.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementenadministratie:

Als bij mijn broer, mijn beste vriend, mag ik bij U vertoeven, U zeggen wat mij kwelt, U vragen mij te helpen: ik weet dat Gij rnijn God en vader zijt en ik - hoe onwaardig ook Uw kind.

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Teresa van Avila

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

27 oktober 2013

einde zomertijd (de klok één uur terug)

2


“Sta op en eet wat” (1 Koningen 19 vers 7) Hebt u dat ook wel eens? Dat u ’s nachts wakker ligt en dat u ligt te tobben? De meest ijselijke dingen komen er in uw gedachten. U denkt en bedenkt dingen waarvan u, ergens van binnen, heus wel weet dat ze te gek voor woorden zijn. Mensen die u liefhebt worden ziek en overlijden. Er gebeuren rampen en ongelukken. En het lukt u niet om uw gedachten tot stilstand te brengen. Hoe u zich ook inspant, op geen enkele manier kunt u anders gaan denken. Herkent u dit? Wat is de bijbel toch een heerlijk praktisch boek. Want wanneer u uzelf toespreekt met de woorden van de engel uit de geschiedenis van Elia, dan wil dat nog wel eens helpen. “Sta op en eet wat”. Ga even uit bed en neem een paar koekjes, of een paar suikerklontjes. Dat verhoogt namelijk uw suikerspiegel. En een laag suikergehalte zou wel eens zomaar de oorzaak kunnen zijn van uw sombere gedachtespinsels. Bij Elia hielp het ook. Niet meteen, maar nadat hij op aansturen van de engel voor de tweede keer wat heeft gegeten, staat hij open voor actie. Staat hij open voor wat God hem te vertellen heeft. Voor wat God wil dat hij gaat doen. Zijn opvolging moet geregeld worden. Het is geen wonder dat Elia’s suikergehalte gedaald is. De krachtsinspanning die hij verricht heeft, heeft behoorlijk wat energie gekost. En waar hij zich nog heeft bekommerd om het suikergehalte van Achab (18:41: “Ga nu wat eten en drinken, ik hoor het geruis van de stortregen al”), is de maaltijd voor hemzelf erbij in geschoten. Hoe herkenbaar is dit ook. Hoe goed weten wij vaak anderen raad te geven, zeer goede raad zelfs, terwijl we onszelf in diezelfde goede raad vergeten. Dat wreekt zich. Ook bij Elia. En nadat hij vervolgens nog een paar behoorlijk grote lichamelijke inspanningen heeft geleverd – eerst van de berg Karmel naar Jizreël, vóór koning Achab uit, en daarna van Jizreël naar Berseba, ook niet naast de deur – is zijn energievoorraad volledig op. De slaap heeft hem niet verkwikt. Hij is totaal uitgeput en niet meer in staat de werkelijkheid op een juiste manier te bezien. Hij verzucht tot twee keer toe dat ze hem achterna zitten en hem naar het leven staan, dat alle andere profeten dood zijn en dat hij als enige is overgebleven. Fijntjes maakt de Heer hem duidelijk – maar dan is hij inmiddels al bij de berg Horeb aangekomen - dat er nog zevenduizend zijn die hun knieën niet voor Baäl hebben gebogen. En dat hij, we hoorden het al, zijn opvolging moet gaan regelen. Zo blijkt de bijbel keer op keer een bijzonder praktisch boek te zijn. De God van Abraham, Izaäk en Jacob bedient zich van hele kleine, zinvolle oplossingen. Aan de uitvoer van grote, ingewikkelde en van kleinere, eenvoudige taken liggen gewone, menselijke handelingen ten grondslag. Laten we dat bedenken. Wanneer er dingen van ons verwacht worden. Geen profetische, grote dingen wellicht. Maar het dagelijkse, gewone. Net zo belangrijk. Dus, wanneer u in bed ligt en tobt over morgen. Of overmorgen. Of wat dan ook. ”Sta op en eet wat.” Ds. V.E. Huls

3


Kerkdiensten - vervolg

KERKDIENSTEN

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk HA: KiA - Kinderen in de Knel Deurcollecte: aanschaf AED’s (K) R.K.: Eigen parochie

ZONDAG 27 OKTOBER 2013 (Einde zomertijd)

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Mw. P.I. van der Meiden, Leiden Kindernevendienst: Carin Langbroek Kinderoppas: Susanne van Veelen

_________________________________________

Vooruitblik:

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst: Dory Berendsen Kinderoppas: Adri van Leeuwen

ZONDAG 10 NOVEMBER 2013 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R. Luijk, Tilburg Kindernevendienst: Mieke Mevius Kinderoppas: Lenie Kok

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor H. Vergeer, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst Maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering --------------------------------------------------------------------

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Annelies Bakker Kinderoppas: Aukje Kempff Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor Maria Kinderwoorddienst Maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering --------------------------------------------------------------------

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: synode- & kerkenwerk Deurcollecte: aanschaf AED’s (K) R.K.: Eigen parochie

_________________________________________ ZONDAG 3 NOVEMBER 2013 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Koor 'Voices' Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf Kinderoppas: Saskia Groen

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: aanschaf AED’s (K) R.K.: Eigen parochie

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Miranda Boon

Agenda Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst Maandag en donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Vrijdag 1 november – Allerheiligen 19.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering met samenzang

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Zaterdag 2 november – Allerzielen 19.00 uur Dhr. en mw. Janssen-Impens gedachtenisviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor 'Sint Jan' --------------------------------------------------------------------

‘Open kerken’ e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering

Vervolg in rechterkolom.

4


• Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

Zaterdag 9 november Mariakerk. Geen ‘Witte Markt’ wegens waterschade. Maandag 11 november 19.30 uur Mariakerk. Gezamenlijke koorrepetitie voor kerstviering (K). 20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K).

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Bijbelleesrooster

Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Zaterdag 26 oktober 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. Maandag 28 oktober 19.30 uur Mariakerk. Gezamenlijke koorrepetitie voor kerstviering (K). Dinsdag 29 oktober 19,30 uur Dorpskerk. Gelegenheidskoor oefent Nieuwe Liedboek o.l.v. Arnold van der Heijde. Woensdag 30 oktober 20.00 uur Dorpskerk. Moderamen kerkenraad (P). Donderdag 31 oktober 18.30 uur Meeuwenhof. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O*). Vrijdag 1 november 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep Orashon (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O). Zaterdag 2 november 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. Zondag 3 november 9.30 uur Mariakerk. Nakomdag voor vormelingen (K). Maandag 4 november 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Dinsdag 5 november 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P). Woensdag 6 november 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O). 14.00 uur De Aanbouw. Gemeenschap van Kerken: creatieve middag (O). 19.00 uur Dorpskerk. Taizéviering (O).

27 oktober 28 oktober 29 oktober 30 oktober 31 oktober 1 november 2 november 3 november 4 november 5 november 6 november 7 november 8 november 9 november 10 november 11 november

1 Koningen 21:1-29 1 Koningen 22:1-12 1 Koningen 22:13-28 1 Koningen 22:29-40 1 Koningen 22:41-54 2 Koningen 1:1-18 2 Koningen 2:1-18 2 Koningen 2:19-25 Psalm 101 Lucas 18:9-17 Lucas 18:18-30 Lucas 18:31-43 Lucas 19:1-10 Lucas 19:11-28 Lucas 19:29-48 2 Koningen 3:1-27

In het ziekenhuis/verpleeghuis Geriatrisch Centrum 'Breede Vliet' (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. W.M. Mastenbroek-Ockhuisen, Cloese 105 Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273

Meeuwenhof De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1 op de begane grond op donderdag 31 oktober om 18.30 uur. Voorganger is pastor Harm Jansen. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom, ook op de koffie na afloop.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Zondag 27 oktober 10.30 uur dhr. G. Vonk Zondag 3 november 10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal Woensdag 6 november - Dankdag 14.30 uur ds. E.A. Bos

5


Zondag 10 november 10.30 uur kapt. A. Boogaard

Commentaar bij de tijd

Quote | Goot | Quiet 500

• Westerstein Dinsdag 5 november 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

De herfsttijd is aangebroken. Wie in Zeeland woont, ziet hoe alles anders is dan een paar maanden geleden. In de zomer wisselden groene en gele velden elkaar af. In augustus woei het kaf over Noord-Beveland, terwijl het koren geoogst werd. In de afgelopen weken werd het land steeds kaler en reden wagens met aardappelen en uien af en aan. Nu staan er grote plassen op de akkers. Hopelijk wordt het weer wat droger, zodat ook de suikerbieten binnenkort geoogst kunnen worden. Het is bijna tijd voor dankdag. Als ik het land waarvan geoogst is zie liggen, verbindt dat zich in mijn gedachten bijna automatisch met verhalen en teksten uit het Oude Testament. Daar waar aardappels of uien hebben gestaan, blijft meestal het nodige liggen op het land. Wie dat wil, kan nalezen, zoals Ruth dat op het land van Boaz deed. Ik weet hoe sommige mensen blij zijn dat ze zo een voorraad voor de winter kunnen aanleggen.

Op zondag 3 november wordt er weer een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. We zullen ook het Avondmaal met elkaar vieren. Deze dienst begint om 15.30 uur in de Kern aan de Eikenlaan te Spijkenisse. Voorganger is ds. Marloes Meijer uit Spijkenisse.

Leviticus 23 komt ook bij me boven: “Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Eeuwige, jullie God.” Een prachtig Bijbels beginsel. Niemand heeft zomaar recht op ‘bezit’ of ‘oogst’. Uiteraard mag en moet je oogsten van de inspanningen die je levert. Maar alle vruchten zijn in eerste instantie eigendom van God. In onze tijd zijn we geneigd te denken dat stelen een zonde is waarmee je iets ontneemt aan mensen die iets ‘hebben’. In het Bijbelse denken is stelen juist iets onthouden aan degenen die niets hebben. Dit seizoen is het thema ‘verrassing’. In deze dienst zal het verhaal van de “de Bruiloft te kana” centraal staan.

De Quote500 is langzamerhand een ingeburgerd fenomeen in ons land: een tijdschrift dat jaarlijks wordt uitgegeven waarin de 500 rijkste Nederlanders vermeld worden. Dit jaar zijn ook de magazines ‘Goot500’ en ‘Quiet500’ verschenen. De Goot500 biedt een overzicht van 500 wereldburgers die ‘anders’ rijk zijn. Zij kennen een rijkdom die niet aan hun banksaldo af te lezen valt, maar aan de wijze waarop ze het recht op aarde een stukje verder gebracht hebben. Een plaats in de Quote en een plaats in de Goot hoeven elkaar overigens niet uit te sluiten. Materieel en immaterieel rijk zijn kan samengaan.

Muzikale medewerking wordt verleend door The Travellers uit Spijkenisse, en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse. Onze diensten worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar uiteraard is iedereen van harte welkom! We vinden het fijn om ook u in onze diensten te ontmoeten. Hartelijk welkom dus!

6


De Quote500 en de Quiet500 sluiten elkaar wel uit: in de Quiet500 worden verhalen verteld van Tilburgers die in armoede leven. De verhalen hebben niet de toon van ‘zieligdoenerij’, wel laten ze zien hoe armoede vaak in stilte beleefd wordt. De Quiet500 wordt onder anderen aangeboden aan die Nederlanders die een plaats hebben in de Quote500. Is het mogelijk om toch een verband aan te brengen? Wat hebben mensen uit de Quote500 in huis om aan mensen uit de Quiet500 mee te geven?

DiaconAction: website en Facebook DiaconAction is de verzamelnaam voor de jaarlijkse activiteit waarbij jongeren zich inzetten voor hun omgeving. Verspreid over heel Nederland bedenken groepen tieners en jongeren een eigen activiteit die ze als groep samen uitvoeren. Vanaf 2013 zijn groepen vrij om te kiezen op welk moment ze de actie uitvoeren, in de voorgaande jaren was dit altijd het derde weekend van november. Bij een nieuwe aanpak hoort ook een nieuwe communicatie en die is er in de vorm van een nieuwe website die onlangs gepresenteerd werd.

De herfsttijd is aangebroken. Er is al veel geoogst. Er valt nog meer te oogsten. Plassen op het land vragen om drainage of droogte. De Quiet500 en de Quote500 vragen beide om recht en om ‘anders’ rijk zijn. Mooi dat er initiatieven zijn zoals de Quote500, de Goot500 en de Quiet500 waarin mensen iets laten zien van de dagelijkse werkelijkheid. En dat we dan tegelijkertijd kunnen putten uit een rijke bron van Bijbelse beginselen die hun eigen licht werpen op de werkelijkheid. 16 oktober 2013 - ds. Karin van den Broeke, synodepreses van de Protestantse Kerk in Nederland

Er is een nieuwe en eenvoudig opgezette website online gegaan op www.diaconaction.nl. Jongeren kunnen zich als groep aanmelden via de website en wanneer de aanmelding voltooid is zal dan een blauw ‘handje’ verschijnen op de landkaart die op de homepage te zien is. Zo kunnen jongeren gemakkelijk zien welke acties op welke plaatsen en wanneer worden gedaan. De Udense St. Petrusparochie was de eerste die het blauwe handje op de kaart zette.

Themabijeenkomsten 'Inhuis'

Wat? Vier bijeenkomsten van twee uur met de themas: • Spelenderwijs ontspannen • Opkomen voor jezelf, dat doe je zo! • In goed gezelschap; contacten krijgen en houden • Vallen; hoe te voorkomen? Voor wie? Senioren in Hoogvliet die meer contacten willen met leeftijdgenoten Waar? ▪ Woonzorgcentrum Westerstein, Puitstraat 101: donderdag 14, 21 en 28 november en12 december, van 14.00 tot 16.00 uur ▪ Woonzorgcentrum Siloam, Kruisnetlaan 410: dinsdag 29 oktober, 12 & 26 november en 10 december, van 14.00 tot 16.00 uur

Facebook DiaconAction is echter voortaan vooral ook op Facebook te vinden. Op de website van DiaconAction staat een link naar de facebook pagina. De directe url is www.facebook.com/diaconaction. Op de facebook pagina kunnen foto’s en filmpjes van DiaconAction-activiteiten worden geplaatst. DiaconAction is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie. Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt voor mensen die een (materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen in de kerken doen dat, omdat zij Jezus Christus willen volgen. Jezus spiegelde ons een manier van leven voor. Mensen die in Hem geloven willen hun geloof ook op die manier vormgeven. Eén van de belangrijke dingen om het geloof in daden om te zetten is de aandacht voor andere mensen, wat diaconie heet.

Deelname gratis. Aanmelden noodzakelijk! Bel hiervoor: Siloam, tel. 2630333 of Curadomi, tel. 2720123 mailen kan ook: venvrotterdam@leliezorggroep.nl

Bron: Jong Katholiek.

De Inhuisbijeenkomsten worden georganiseerd door Lelie zorggroep & Context en mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam.

7


Herfst Donkere wolken pakken zich samen, een regenbui klettert tegen de ramen. De zomer is weer verdwenen, een nieuw seizoen verschenen. De gure herfst is aan gekomen, men ziet het aan de vele bomen. Bladeren dwarrelen over de grond, de wind speelt er mee in het rond. De bladeren aan de takken verkleuren dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren. Prachtige, goud gele tinten verschijnen, maar zullen helaas spoedig verdwijnen. De bomen worden kaler en kaler weer en wind steeds schraler. Storm en regen vieren nu hoogtij, maar wij weten, dit gaat voorbij.. Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan, maar Gods liefde en trouw blijven bestaan. Hij geeft ons de seizoenen en tijden, laten we ons dan in Hem verblijden. Ook in de herfst van ons eigen leven, wil Hij ons kracht en sterkte geven. Laten wij daarom steeds maar weer, ons vertrouwen stellen op de Heer.

8


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

De dienende kerk – diaconie - 1

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Tijdens mijn sabbatperiode en ook daarna wil ik met u nadenken over 'diaconie'. Ik wil proberen om samen met u de betekenis van dit woord uit te werken en uit te diepen met voorbeelden uit de samenleving, gewoon vanuit uw dagelijkse leven. Omdat het iets van ons is. Iets waartegen we heel makkelijk aanlopen en dan ook onze handen uit de mouwen mogen steken, voor onze medemens in nood. Ik wil dat doen zoals eerder over de H. Eucharistie. Ook nu dus weer een artikelenreeks, maar dan over Diaconie.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur

Diaconie: wat betekent dit; waarom doen we het? Diaconie staat voor: ‘christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood’. Met als doel ‘dat noodlijdenden daadwerkelijk hulp in hun nood ervaren'.

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

Dat ‘christelijke dienst van …’ klinkt of alleen vanuit de kerk(en) diaconie gedaan kan worden. Maar we doen dat ook vaak ‘gewoon’ omdat wij mensen zijn. Want u zult het merken: er wordt heel veel liefdewerk verricht, zonder dat we daarop het etiket ‘diaconie’ op plakken. En daar wil ik graag uw hulp bij; daarop kom ik straks terug!

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werd middels de ‘Zeven werken van barmhartigheid’ vorm gegeven aan deze diaconie.

• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

9


Die zeven werken van barmhartigheid zijn: ▪ hongerigen te eten geven, ▪ dorstigen te drinken geven, ▪ naakten kleden, ▪ vreemdelingen opnemen in uw huis, ▪ zieken bezoeken, ▪ gevangenen bezoeken en ▪ de doden begraven.

Alvast bedankt voor uw bijdrage. Fred Wijnen, pastoraal werker

De Katholieke Jongerendag De Katholieke Jongerendag (KJD) is een jaarlijkse ontmoetingsdag voor tieners en jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. Elk jaar komen er zo’n 1500 tieners en jongeren uit heel Nederland naar toe met als doel elkaar te ontmoeten en zich te verdiepen in het geloof.

De eerste zes vinden we terug in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 25 vers 31 - 46: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen”. Het zevende werk van barmhartigheid is later toegevoegd en komt uit het boek Tobit, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt ‘de doden begraven’.

Sinds 2005 vond de KJD plaats in het eerste weekend van november. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet. De KJD zal in nieuwe vorm plaatsvinden in het voorjaar van 2014, zodat het evenement ook deels in de openlucht kan worden gehouden. Als voorlopige datum is het weekend van 21 en 22 juni gekozen.

In Spijkenisse hebben we al vele jaren de stichting ‘Vrede voor de Stad’. Deze stichting laat op een heel mooie manier zien hoe diaconie in de stad zichtbaar gemaakt kan worden door heel veel vrijwilligsters/ers. Deze Stichting heeft een zestal projecten waaraan hard gewerkt wordt, deze zijn: ▪ Voedselbank (hongerigen te eten geven) ▪ bezoekgroep Hartelborgt (gevangenen bezoeken) ▪ Stichting Leergeld (iets betekenen voor kinderen van gezinnen gevangen in financiële zorg) ▪ Werkgroep Vluchteling Kerk en Maatschappij (vreemdelingen opnemen in uw huis en naakten kleden) ▪ Schuldhulpmaatje (mensen die gevangen zitten in schulden helpen hieruit te geraken) ▪ project WMO aanpassingen voor zieke en gehandicapte mensen (zieken bezoeken en wat uitzicht bieden). Dit zijn echt voorbeelden van diaconie in onze buurt, in onze stad.

BANNEUX Het jaar 2013 is een jubileumjaar: 60 jaar geleden zijn wij uit onze omgeving gestart met de bedevaarten naar Banneux, waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Elk jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam een speciale reüniedag in Huize Ipse, afdeling Craeyenburch, Brasserskade 4 in Nootdorp. Dit jaar op zondag 10 november, aanvang 9.00 uur. Na de feestelijke eucharistieviering is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal programma met aansluitend het bidden van de Rozenkrans en een plechtig Lof met zegening van alle aanwezigen.

En dan nu uw hulp! In de komende afleveringen zal ik telkens een van de werken van barmhartigheid nader toelichten en proberen enigszins uit te diepen. U zult zelf al wel eens ervaringen hebben opgedaan met situaties, waarvan je kunt zeggen: dit is nu zo'n toepassing van barmhartigheid betonen, van medemenselijkheid, van …... diaconie. Wilt u dergelijke voorbeelden van diaconie met anderen delen, wees dan zo goed om daarover een tekstmailtje te maken en dat te sturen naar: fredwijnen@felicitasparochie.nl . Een briefje maken en bezorgen in de bus van onze Felicitasparochie kan natuurlijk ook. Zo mogelijk zal ik uw reacties verwerken in deze artikelenreeks en na de sabbatperiode hierop reageren. Samen met u maken we er iets moois van.

Voor opgaven en meer informatie kunt u onze brochure raadplegen, die u kunt aanvragen bij: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-369 31 48, email adres: paula_opstal@hotmail.com

10


Priester: pastoor H. Vergeer Lector: mw. Joaquin-Martis Intenties: dhr. en mw. Schöll-van der Sijden, dhr. Joao Silva, dhr. en mw. Jansen-van Aken, dhr. Dominico Ni.

Hoogvliet / Pernis

Ma. 28 okt.: HH. Simon en Judas, apostelen. 10.00 uur Eucharistieviering.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Do. 31 okt.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 1 nov.:

Allerheiligen. 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. pater Y. Konchenko mw. v.d. Ende Divera Kamp-Boon.

Priester: Lector: Intenties:

PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

Za. 2 nov.:

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Bankrekeningen: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par. Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage); Kerkbestuur: NL79 INGB 0000306282.

Zo. 3 nov.:

Gedachtenis van alle overleden gelovigen – Allerzielen. 19.00 uur Gedachtenisviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan. Voorgangers: dhr. en mw. Janssen. Intenties: Alle overl.parochianen van het afgelopen jaar, Divera Kamp-Boon, kleinzoon Thijs Hofsteede en overige overl.familieleden. 31e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pastoor S. Bladowski Lector: mw. Devcic Intenties: mw. van der Made, Divera KampBoon, dhr. Wortman, dhr. Arnold Bonnier, Elly Kuipers-Ariëns, dhr. en mw. Jansen-van Aken, dhr. Franken, mw. Smeijers-Michels, dhr. Joop Jaspers, dhr. Antonio Baglieto, dhr. Joao Francisco Silva, dhr. Dominico Ni.

ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ma. 4 nov.:

H. Carolus Borromeüs, bisschop. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 7 nov.: 10.00 uur Eucharistieviering. Zo. 10 nov.: 32e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Priester: pater Y. Konchenko.

Vieringen in de Mariakerk

Uit de parochie Za. 26 okt.: 19.00 uur Eucharistieviering, waaronder toediening van het H. Vormsel door mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam. Intenties: dhr. Theodorus Gerardus en mw. Magdalena van Schöll, dhr. Pasquale Vaudo. Zo. 27 okt.:

Dagen om te vieren ▪ Verjaardag 75 jaar 5 nov.

30e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor.

7 nov.

11

Dhr. P.A. van Slooten, Slaghaam 97, 3192 HG Mw. E.A. Reuvers-Wibalda, Gustaaf Gelderpad 19, 3191 AC


Wim was een diepgelovig mens en daarom mogen wij zijn woorden herhalen zoals die op zijn rouwkaart stonden: “Tot ziens boven.” Tot ziens, Wim.

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 29 okt. 29 okt. 30 okt. 31 okt. 31 okt. 3 nov. 5 nov. 6 nov. 7 nov.

Dhr. R.M. Benna, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Dhr. C.B. Jongeling, Dokter Wasstraat 66, 3195 BG Pernis Mw. P.A.A. Heskes-van Bergenhenegouwen, Klencke 403, 3191 VV Mw. G.F. Westphal-Steenbergen, Bahreinstraat 17, 3193 CB Mw. N. van Bokkum-Kleinendorst, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Mw. J.M. Broersen-Dorpmans, Bakoestraat 28, 3193 AK Mw. S.B. Wiel, Marthalaan 139, 3194 EC Mw. P.M. Hasselbach-Vermeesch, Cloese 25, 3191 EA Mw. J.T. Markese-Kuster, Binnenban 173, 3191 CD Mw. J.M. de Jongh-van Weerelt, Park Vossendijk 74, 3192 XL

Léon Janssen (secr. Beheerscommissie)

Geen ‘Witte Markt’! Door grote waterschade is het in november en december onmogelijk een Witte Markt te organiseren. In januari hopen we weer te starten. Wilt u tot nadere aankondiging ook even wachten met inleveren van goederen voor de Witte Markt.

Sint Gerarduskalender 2014

Afscheid van een trouwe vrijwilliger

Wat koop ik met de Gerardus kalender? De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u ‘iedere dag een beetje spirit’. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

Op donderdag 17 oktober namen wij afscheid van dhr. Wim Boef in zijn eigen vertrouwde parochiekerk: de Mariakerk in Hoogvliet. Wim was een man die niet graag op de voorgrond trad. Hij werkte, zoals men dat noemt, graag achter de schermen. Hij viel niet zo snel op, maar ondertussen verzette hij een flinke partij werk op het secretariaat, waar hij zeker twee keer per week te vinden was. Maar ook thuis aan de computer was hij vaak voor onze kerk bezig.

Een stukje historie De oorsprong van de Sint Gerarduskalender gaat terug tot de jaren ‘20 van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan

Wim was jarenlang actief als collectant. Hij was zanger in het Servaaskoor, waar hij zo graag de Latijnse gezangen zong. De liturgieboekjes die we in de kerk gebruiken, werden vele jaren door hem samengesteld en afgedrukt. Het moet een heel monnikenwerk geweest zijn om alle teksten voor de driejarige liturgiecyclus uit te typen en in de computer op te slaan, evenals alle andere gebeden en gezangen uit de diverse liedboeken die tijdens alle vieringen werden gebruikt. Mocht er per ongeluk toch een kleine typefout in zo’n boekje staan, dan vond hij dat verschrikkelijk en bood hij steevast zijn excuus daarvoor aan. Al zijn werk staat nu inmiddels netjes opgeslagen in de computer van het secretariaat en is zo een blijvende herinnering, een soort monumentje voor Wim geworden.

Wat steun ik met de koop? Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed en ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.

9 nov.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op www.kloosterwittem.nl De kalender is bij u in de buurt voor € 6,50 te koop bij: C..P.W van Schöll, Wanmolen 14, Poortugaal; tel 4723324

Een bijzondere viering Zondag 29 september om 14.00 uur hebben wij het genoegen gehad een bijzonder indrukwekkende eucharistieviering bij te wonen van de Antilliaanse gemeenschap in de Mariakerk. De viering werd gecelebreerd door mgr. Luis Secco, bisschop van het bisdom Willemstad, met medewerking van pater Jan Bouwman.

Namens het kerkbestuur en de hele parochiegemeenschap willen we hem daarvoor bedanken en ook zijn we zijn vrouw Riet dankbaar voor alle tijd die ze hem gunde om voor onze kerkgemeenschap actief te zijn.

12


De eucharistieviering werd opgeluisterd door het Antilliaans koor ‘Mensaheronan di pas‘. Wij hebben dit ervaren als een heel warme inspirerende bijeenkomst. De beleving is zeer intens en getuigt van diepe gevoelens. Zeker de zang en ritmische muziek van het koor draagt bij tot een geslaagd samenzijn. Wij zijn dankbaar dit te hebben mogen beleven en hopen nog vaker aan deze vieringen te kunnen deelnemen.

Sympathiek De beoordeling van paus Franciscus als persoon is onder katholieken en protestanten zeer gunstig. De paus wordt op alle vijf bevraagde eigenschappen (sympathiek, vernieuwend, verrassend, charismatisch en krachtig) positief tot zeer positief beoordeeld. Nederlanders die geen lid zijn van een christelijk kerkgenootschap beoordelen de paus op de verschillende eigenschappen tussen neutraal en positief. De (internet)peiling werd gehouden van 7 tot 9 oktober 2013 onder ruim 1.000 Nederlanders.

Bep en Albert Kuipers-Benner.

Vaticaanse herdenkingsmunt ten prooi aan 'zetduiveltje'

Landelijk kerknieuws

Slechts vier exemplaren zouden in roulatie zijn gebracht en die zullen nu rap in waarde toenemen: het Vaticaan heeft vorige week meer dan zesduizend muntstukken ter ere van de start van het pontificaat van paus Franciscus teruggeroepen, nadat gebleken was dat er een spelfout stond in de inscriptie.

Populariteit van Paus Franciscus Paus Franciscus is populair in ons land, zowel onder gelovigen als onder niet-gelovigen. Dat blijkt uit een steekproef die in opdracht van omroep RKK is gehouden door TNS-Nipo in samenwerking met het Kaski. Van de totale Nederlandse bevolking krijgt de paus het rapportcijfer 7. Liefst 90 procent van de katholieken heeft vertrouwen in hem en 80 procent van deze groep geeft aan zelfs trots op de niewe paus te zijn. Tweederde van de katholieken denkt dat paus Franciscus de Kerk zal veranderen.

De gouden, zilveren en bronzen muntstukken waren geslagen door de Italiaanse evenknie van onze Munt en konden sinds vorige week woensdag bij officiële instanties (banken) gekocht worden. Pas toen kwam de omissie aan het licht: in de tekst op de munt stond niet ‘Jesus’ maar ‘Lesus’. Volgens een officieel persbericht van het Vaticaan waren er nog maar vier munten verkocht toen de fout aan het licht kwam. De munten zijn bedoeld om de verkiezing van paus Franciscus luister bij te zetten. Ze zijn genummerd en worden geleverd met een certificaat van het Vaticaan. De munten moeten nu opnieuw geslagen worden. Op Twitter was het meteen raak. Daar werd de vraag opgeworpen “wat Losef ervan zou vinden”. Eerder dit jaar verschenen er in het Vaticaan al herinneringsmunten met een waarde van twee euro ter herinnering aan de Wereldjongerendagen in Brazilië en de Sede Vacante.

Het nieuws rond paus Franciscus wordt door 6 op de 10 van de katholieken (heel) goed gevolgd (kerks ruim 80 procent en niet-kerks 50 procent). Niet-katholieken volgen de berichtgeving in mindere mate maar veelal op zijn minst een beetje. Slechts een klein gedeelte van hen (4 procent, allemaal niet-katholieken) wist niet dat er sinds een half jaar een nieuwe paus is. Vertrouwen Zijn persoonlijke kwaliteiten en het pauselijk agenderen van maatschappelijke en ethische onderwerpen, geeft de meerderheid van de ondervraagden vertrouwen voor de toekomst. Bij niet-kerkse katholieken is dit percentage hoog: 40 procent. Niet-kerkse katholieken waarderen de paus met een 7.4, protestanten vinden Franciscus een 7.5 waard en Nederlanders die geen lid zijn van een kerk een 6.8.

Diaconaction

Impact Gevraagd naar de impact van paus Franciscus, denkt bijna 90 procent van alle kerkse katholieken dat hij aandacht zal genereren voor de armen, driekwart denkt dat hij ethische kwesties zal beïnvloeden. Ruim 60 procent van de katholieken denkt dat hij invloed zal uitoefenen op de wereldpolitiek. Van de Nederlanders die geen kerklid zijn, denkt nog altijd 60 tot 70 procent dat de paus het zal opnemen voor de armen en ethische kwesties onder de aandacht zal brengen (bij de invloed op de wereldpolitiek is dit lager, 35 procent).

Zie verder het artikel op bladzijde 7. _________________________________________

13


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen: NL10 INGB 0000079089 en NL76 RABO 0329502158; - Diaconaal project: NL30 INGB 0000521728; - Noodfonds: NL87 INGB 0000225337 Zending: NL76 RABO 0329502158 van de Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen) NL32 INGB 0002465960; voor VVB / AKB: NL38 INGB 0000445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Collectebonnen Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003795667 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar) .

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

14


• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

3 nov.:

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

dhr. Van Helden, dhr. Van Opdorp, dhr. Ouwehand, mw. Lans, mw. Bierenbroodspot.

Bij de diensten

Website

27 oktober - Dorpskerk We vervolgen de lezing over Elia. Oude, vertrouwde gebeurtenissen. Zo lezen we vandaag over Nabot en zijn wijngaard. Zit er in deze oude geschiedenis toch nog iets leerzaams voor ons? (veh)

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

3 november - Antwoordkerk Ook vandaag lezen we weer uit het boek Koningen. Over Elisa dit keer. Hij helpt een weduwe die geen uitweg meer ziet en dit gebeurt op wonderlijke wijze. Wat kunnen wij hiermee? (veh) 3 november - Dorpskerk Vandaag hopen we het avopndmaal te vieren. de lezingen komen uit: Genesis 12 vers 1 tot 8 en Lucas 19 vers 1 tot 10 (rjw).

Dienstverlening

Collectebestemming 27 oktober – PKN: Rondom Hervormingsdag De synode is er voor ons allemaal De synode is de vergadering waarin alle gemeenten van de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd en wordt gevormd door ambtsdragers uit de plaatselijke gemeenten. Volgens de kerkorde heeft de synode als taak leiding te geven aan het leven en werken van de kerk op verschillende arbeidsvelden en ter hand te nemen al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.

Ambtsdragers Op 27 oktober ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. Van Dam, dhr. Van Gelder; dhr. Kreft; lector: dhr. Heutink. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, mw. Groot Bramel; lector: dhr. Fossen. Op 3 november ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: ouderling; dhr. Hoogerwerf; mw. Langbroek; lector: mw. Van der Maar. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur (HA): dhr. Hallema, dhr. Wols, mw. Kloeg; lector: dhr. Fousert.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 27 okt. 3 nov.

dhr. Mout dhr. Noordzij

dhr. Meyboom dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdiensten • Antwoordkerk 27 okt.: welkom – mw. Langbroek, mw. Oorebeek; kosters - mw. Huiting, mw. De Blois; 3 nov.: welkom – mw. Kerstens, dhr. Lolkema; kosters - dhr. Kerstens, dhr. Van Mastrigt. • Dorpskerk 27 okt.: dhr. en mw. Hallema 3 nov.: dhr. en mw. Vervat Bram Hoekman (32) is diaken in de hervormde gemeente Dirksland en is afgevaardigd naar de synode. Hij zegt: “”Het lidmaatschap van de synode ervaar ik als een verrijking. Het verruimt je blik, je kunt ervaringen uitwisselen en nieuwe kennis

Vervoer naar de Antwoordkerk 27 okt.:

dhr. Woudstra, dhr. Oosterhoff, dhr. Bijl, mw. Ypinga, dhr. Maring, dhr. Westerduin.

15


opdoen.” Voor het bovenplaatselijke werk collecteren, vindt Bram een goede zaak. “Want daarmee groeit het besef dat we als kerkgemeente geen eiland zijn, maar bij elkaar horen en samen de kerk vormen. Het is belangrijk dat er als Protestantse Kerk gezamenlijk beleid en visie op de toekomst wordt geformuleerd. Dat gaat niet alleen over de kerkorde, maar ook over de inzet van vele bevlogen vrijwilligers zoals Bram. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

28-okt 29-okt 29-okt 31-okt 1-nov 1-nov 3-nov

Berichten over zieken

4-nov Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

6-nov 7-nov

In het ziekenhuis/verpleeghuis

7-nov

Mw. W.M. Mastenbroek-Ockhuisen, Cloese 105, 3191 EB, is op 10 oktober vanuit het Ikaziaziekenhuis naar het verpleeghuis ‘de Breede Vliet’ gegaan om te revalideren. Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273, 3192 TN, verblijft nog in het verpleeghuis Siloam, afd. Delfshaven, kamer 104A.

10-nov 10-nov 10-nov

Mw. G. Kraaijenbrink-de Man, Kruisnetlaan 556, 3192KG Mw. J. Kleingeld-Ouwens, Sara Burgerhartweg 127, 3193TB Dhr. J. Stolk, Spuistroomstraat 51, 3192XX Mw. G.F. Westphal-Steenbergen, Bahreinstraat 17, 3193CB Dhr. C. Faasen, Beugstraat 23 B , 3192GA Dhr. J.L. Groeneveld, Ruitwagen 91, 3192DE Mw. A.A.P. de Bruin-Mourik, Bovensim 362, 3192HB Mw. M.C. Bakker, Puitstraat 467, 3192SK Mw. A.G. Wielard-Vaandrager, Puitstraat 19, 3192SG Mw. T. van de Voorde-Gardeitchik, Marthalaan 10 K , 3194EH Mw. M. van Gemert-van der Leer, Puitstraat 283, 3192SJ Mw. E. van Dijk-Verheul, Speerreep 118, 3192PJ Dhr. D. Molenaar, Kapittelhoek 44, 3191TH Mw. H. le Bruin-van Veenendaal, Tijmweg 178, 3193JP

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis

• verjaardag 90 jaar en ouder

Mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, was zover gerevalideerd dat zij weer terug naar huis kon. Mw. H. van Winkelhof-van der Sluis, Bovensim 208, 3192 HB, was opgenomen in het Maasstadziekenhuis voor een knieoperatie, maar is op 19 oktober weer thuisgekomen. De operatie is goed gegaan, maar mevrouw moet nu thuis herstellen/revalideren.

2-nov 2-nov 4-nov

Dhr. H. Bos, Zonnebaarsstraat 80, 3192LC Mw. M. van der Starre-Sleeuwenhoek, Schakelweg 162, 3192JP Dhr. C.K. van Oosten, Klaasje Zevensterstraat 152, 3193TW

• huwelijksjubileum 30-okt

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer.

Echtpaar Van Hamburg-van der Steen, Klaasje Zevensterstraat 38, 3193TW – 50 jaar

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

In Memoriam Dagen om te vieren Jaapje Hordijk-Sederel Op 12 oktober overleed op de leeftijd van 87 jaar mw. Jaapje Hordijk-Sederel. Zij woonde met haar man op Posweg 10. We kennen haar beter met haar roepnaam Co. Een week voor ze is gestorven werd ze in de Meeuwenhof opgenomen vanwege haar knie. Er kwam in korte tijd echter zo veel bij dat ze naar het ziekenhuis moest, waar bleek dat zo’n beetje alles bezig was er mee op te houden. In plaats van een

• verjaardag 75 jaar 29-okt 7-nov

Mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194WG Mw. P.M. le Noble, Venezuelaweg 28, 3193BB

• verjaardag 80 – 89 jaar 28-okt

Mw. A. Boontjes-de Weerd, Alverstraat 183, 3192TN

16


misschien wel onschuldige, tijdelijke opname vanwege te veel pijn in de knie en de verzorging die dat met zich mee bracht, is zij uit huis gegaan om daar niet meer terug te keren. Wanneer we ons haar voor ogen halen komen veel dingen naar boven. Ze zorgde ervoor dat haar kinderen er altijd goed verzorgd zouden uitzien. Natuurlijk waren de eerste jaren niet meteen een vetpot voor het gezin, maar ze heeft er alles aan gedaan en is er heel ijverig in geweest om hen goed voor de dag te laten komen. Een van de eerste dingen die over haar werden gezegd was haar zorgzaamheid. Ze deed er haar best voor om voor anderen er te zijn en te zorgen. Zij regelde het zo dat ze altijd thuis was als de kinderen thuis kwamen en de thee stond - al dan niet letterlijk - altijd klaar. Dat was een veilig gevoel. Maar zorgzaamheid sloeg wel eens om in bezorgdheid. Nou is bezorgdheid wel het voorrecht van de moeders van deze wereld. Het zou ook niet best zijn als het allemaal niet uitmaakte. Maar het was wel eens een beetje te bezorgd. Wat genoemd mag worden zijn de vakanties, waarvoor vooral zij zich heeft ingezet. Een bedrijf aan huis betekent immers dat je gebonden bent aan dat ene stukje grond, je kunt niet zomaar even weg. Zij heeft ervoor gekozen dan maar alleen met haar kinderen op vakantie te gaan. Want het kon toch ook niet zo zijn dat zij dan maar helemaal geen vakantie zouden meemaken.

relatie leggen tussen de eeuwige geborgenheid en het dagelijks leven. We vonden ze in de woorden van de profeet Micha, waar het visioen wordt getekend van het Koninkrijk van God, waar vrede de regel is en niet de uitzondering. Maar naast dat visioen staat een heel huiselijk plaatje: “Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.” Deze dubbele vermelding van wijnrank en vijgenboom is een bijbels beeld van het ideale leven. Als je daaronder rustig kunt zitten, zonder verstoring, dan is het goed. Daar ben je daadwerkelijk thuis, daar hoor je, daar mag je zijn wie je bent, het is een tastbare verwijzing naar het paradijs. Dat beeld hebben we willen noemen nu we het leven van Jaapje Sederel, die we beter kennen als Co Hordijk, gedenken. Zij was een zeer gelovige vrouw, die altijd haar plichten als gelovig mens serieus heeft genomen en die door de weeks geleefd heeft naar wat ze ‘s zondags hoorde. Een gelovige ook, die weet dat ze mag leven uit genade. En die daarom ook zeker wist: door Jezus zou ze aan de rechterhand van God mogen zitten. Ze wist zich in dit visioen geborgen, tijdens haar leven en in haar dood. Moge dit troost zijn voor hen die verdriet hebben om haar dood, in het bijzonder haar man, kinderen en kleinkinderen. Ds. Robert Wilschut.

Uit de opmerkingen over de vakanties blijkt wel dat het initiatief voor dingen vaak van haar uitging. Ze staan er symbool voor dat de koers in de regel werd uitgezet door haar. Zakelijk liet zij alles over aan haar man, maar binnen het gezinsleven had zij de touwtjes op een prettige manier stevig in handen. Niet door altijd de discussie aan te gaan; niet door altijd alles zeker te weten. Maar wel met een eigen koers om te varen. Zoals zij moeder is geweest, zo is ze ook grootmoeder geweest. De kleinkinderen hadden allemaal net zo’n grote plek in haar hart. Niet alleen heeft zij veel opgepast als dat voor één van de eigen kinderen nodig was. Ze heeft daarbij erg genoten van de kleinkinderen en ze is altijd geïnteresseerd geweest in hun wel en wee. Tot haar liefhebberijen hoorde het om te zingen. Ze zong elk lied in de kerk mee, ook de nieuwe liederen van het vorige liedboek heeft ze zich hartelijk eigen gemaakt. Maar het zat er al veel langer in. In het gezin waaruit zij afkomstig was gold de regel dat je moest gaan zingen als er ruzie was, dan zou het wel overgaan.

Gedachtenisdienst Op 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voordat wij met de adventtijd het nieuwe kerkelijk jaar beginnen blikken we terug. Tijdens de dienst worden de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Daarbij mogen wij aan gemis en verdriet niet het laatste woord geven, want er is toekomst: het koninkrijk van God. In het licht van dat uitzicht denken wij aan hen en noemen hun namen. Er is verdriet, maar ook hoop. In de Dorpskerk en in de Antwoordkerk is er op die zondag een bijzondere viering. In de dienst zullen de namen van de overledenen worden genoemd en voor ieder van hen zal een kaars worden aangestoken om te gedenken dat zij in het licht van God zijn. Zoveel mogelijk zullen nabestaanden van de overledenen per brief worden benaderd en worden uitgenodigd deze dienst met ons mee te vieren. Familieleden die dat op prijs stellen kunnen zelf tijdens de dienst de naam van de overledene noemen en een kaars aansteken. Zij kunnen dat vóór de dienst kenbaar maken. De kerkenraad

We hebben gezocht naar bijbelse woorden die het thuisgevoel, dat door de gedachtenis aan haar wordt opgeroepen, goed weergeven. Woorden die erop wijzen dat zij is thuisgekomen. Dat mogen we immers geloven, een mens is zowel in leven als in sterven in Gods hand. Maar ook woorden die een

17


“We zijn geroepen tot broederschap, en om ons leven te delen in waardigheid met elkaar.” Onze partnerkerk op Zuid-Sumatra, de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), heeft zich altijd al ingezet voor armen en onderdrukten.

DiacoNieuws De Voedselbank Zaterdag 5 oktober kon er in heel Rotterdam lang houdbare producten worden ingeleverd ten bate van de Voedselbank. Ook wij in de Antwoordkerk waren die morgen open, zodat daar producten konden worden ingeleverd. De voedselbank zou voor publicaties zorgen en dat hebben we een beetje gemist. Wel stond er een stukje in het kerkblad; en in enkele huis-aan-huisbladen ging het over Pernis. Desondanks zijn er toch zo’n tien mensen geweest die voedingsmiddelen zijn komen brengen in de Antwoordkerk. Wij zijn heel erg blij daarmee en willen de gevers van harte danken.

Uitgangspunt voor de diaconie is dat ook wie weinig bezit, ruimhartig kan delen. Diakenen moeten niet alleen geven aan armen, maar hen vooral helpen vanuit hun eigen kracht armoede aan te pakken. Samen met haar collega’s ontwikkelt en faciliteert Henriëtte Nieuwenhuis (30) trainingen voor diakenen en gemeenteleden en zoekt met jongeren naar manieren om hun talenten te ontdekken. Zij ondersteunt bovendien de plaatselijke kerken bij het opbouwen van wederkerige relaties met andere geloofsgemeenschappen op het eiland en ook met Protestantse gemeenten in Nederland. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van Henriëtte Nieuwenhuis op Zuid- Sumatra en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Lees nog meer over haar werk op haar weblog: www.kerkinactie.nl/blognieuwenhuis. We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Natuurlijk kunt u steeds levensmiddelen inleveren in de Dorpskerk of in de Antwoordkerk. Voor dit doel staat er een krat in elke kerk. Als u een tip wilt over wat voor producten dat kunnen zijn: graag iets van pasta, rijst of conserven in blik of glas; dit zijn lang houdbare producten en daardoor komen deze niet zo vaak uit winkels naar de Voedselbank.

▪ Avondmaal - Dorpskerk: Kinderen in de knel

Van uit de mensen die door de Voedselbank worden ondersteund komen ook wel een vragen of er bij hen niet een klein klusje gedaan kan worden, zoals een fiets repareren of een lamp ophangen. Zegt u nu: ik heb daarvoor wel tijd over, laat het ons dan weten. Op vrijdagmorgen zijn we in de Antwoordkerk van 10 tot 12 uur. Of bel naar Aad Hoogerwerf, tel. 416 27 77. Ook zijn we voor iemand op zoek naar een achterzitje voor op de fiets. Misschien staat er een zitje in uw schuur? Wij kunnen iemand daarmee heel goed helpen. Bij voorbaat hartelijk dank.

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen tercht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

De vrijwilligers van de voedselbank Hoogvliet.

Bij de collecten ▪ 3 november – Najaarszendingsweek Vijf broden en twee vissen. Het was niet veel. Maar toch had een kleine jongen de moed om het te delen. Dit verhaal is het uitgangspunt voor de nieuwe richting die de diaconie van de Christelijke kerk van Zuidelijk Sumatra wil inslaan. Ze willen niet alleen geven aan armen, maar hen vooral helpen om vanuit hun eigen kracht armoede aan te pakken.

Landelijke Diaconale Dag 9 november a.s. is het zover. Tijdens de 118e Landelijke Diaconale Dag wordt teruggekeken naar 1888, toen de eerste diakenen uit heel Nederland elkaar vonden. Toen nog waren het louter streng ogende mannen in donkere pakken. Intussen zijn het mannen én vrouwen, ieder in eigen stijl, maar met gemeenschappelijke idealen. Het programma dit jaar staat in het teken van zoveel mogelijk praktijkgerichte inspiratie en ontmoeting. Want Ieder mens telt – geloof in diaconale kracht. Zo heeft Kerk in Actie twintig diaconieën en zwogroepen uitgenodigd tijdens de informatiemarkt

18


paraat te zijn om hun werkwijze aan de deelnemers te presenteren.

Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid geslagen, het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer glanzen als nieuw. Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld.

Een greep uit de toezeggingen: ▪ Spijkenisse over bestrijding van armoede in NL ▪ Wageningen met hun inloophuis ▪ Dronten met een maatjesproject voor asielzoekers ▪ Voorst-Wilp-Klarenbeek over jongeren op Kerk in Actie-reis naar Moldavië ▪ Assen-Noord over duurzaamheid

Niet meer beklemd en verdeeld, niet meer in woorden gevangen, een en gekend en bevrijd, eindelijk mens zal ik zijn. Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld.

Dit jaar gaat er geen delegatie van onze diakenen heen, maar bent u belangstellend en wilt u zich oriënteren op het diaconale werk dan kunt u zich wenden tot het college van diakenen.

Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de tafel der armen, dan is de dag van het Lam, zie, Ik kom haastig, zegt Hij.

Zendingserfgoed in Zuidland In 2011 gaf de stichting de Zending der PKN het groene licht om de stichting Zendingserfgoed op te richten. Eerder was het omvangrijke archief van de zending(en) van Oegstgeest verzorgd in samenwerking met Het Utrechts Archief. En de collectie van de zendingsbibliotheek als speciale deelcollectie in de bibliotheek van de Universiteit Utrecht werd opgenomen (binnenkort weer compleet toegankelijk). Nu was de beurt aan dit onderdeel van de collecties: de kunstcollectie uit partnerkerken, de etnografica, de zendingskaarten en zendingsbusjes: kortom het zendingserfgoed.

Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen, aan levend water, van geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld. Huub Oosterhuis (Het Nieuwe liedboek, lied 773)

Uit de Aalkaar pastorie Belijdeniscatechisatie Er is op dit moment een aanvraag voor belijdeniscatechisatie. Over enige tijd gaan we daarmee beginnen, maar graag nodig ik iedereen die het doen van belijdenis wil overwegen uit om dit mij te laten weten. Misschien kunnen we een tijdstip vinden om met meer personen tegelijk bezig te zijn met de dingen die hierbij aan de orde komen. Overwegen wil niet zeggen dat je de beslissing al genomen hebt. Wie alleen wil nadenken of belijdenis doen de goede keuze is moet juist bij deze gesprekken aanwezig zijn. De beslissing komt later wel, en daarin ben je ook na verloop van tijd helemaal vrij. Welkom!

Na alle voorbereidingen, waarbij ook de zending van de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland besloot haar collectie bij de nieuwe stichting onder te brengen, zal deze stichting vanaf 1 september haar dienstverlening beschikbaar stellen. Kunstcollecties zijn voor uitleen beschikbaar voor ZWO commissies of tentoonstellingscommissie van de kerken of ook voor galerieën. De totale collectie zal op den duur op de website www.zendingserfgoed.nl te raadplegen zijn. Verder richten de vrijwilligers van de stichting tijdelijke mini-exposities in en kunnen kleine groepen (tot 20 personen) ontvangen worden om uitleg te krijgen in het Zendingserfgoedhuis, Dorpsstraat 24, 3214 AG Zuidland.

Ds. Robert Wilschut (dswilschut@kerkhoogvliet.nl / 010-4165513).

Najaarsactiviteit Van Gogh Museum Het heeft weken geduurd, maar uiteindelijk hebben we een volle bus. Het is zelfs zo dat we mensen hebben moeten teleurstellen en dat is jammer. Wellicht dat het volgend jaar ook weer mogelijk is. De deelnemers worden in elk geval nog schriftelijk op de hoogte gesteld hoe of wat. We proberen twee opstapplaatsen te krijgen, maar waar dat zal zijn, verneemt u nog.

Uit de Platte Driedijkpastorie De herfst doet langzamerhand zijn intrede. Het regent buiten pijpestelen en de bladeren die van de bomen zijn afgewaaid zijn allang niet meer groen. Binnenkort moeten we weer schuifelend over straat. Niet vanwege de sneeuw maar vanwege de gladheid door de natte bladeren.

Openingsgebed Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen, aan levend water, van geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld.

Herfst. De herinnering aan de voor Nederlandse begrippen prachtige zomer zindert nog na in ons

19


gevoel en in onze gedachten. Heerlijk was het. Veel zon. Weinig regen. We zullen er weer een poosje op moeten teren. Weer moeten wennen aan het meenemen van een paraplu en het aantrekken van een warme trui. En aan lange, donkere avonden.

De reden hiervoor is dat er geen gemeenteleden zijn die zich beschikbaar stellen dit te verzorgen. AED’s De bestemming van de deurcollecte is sinds een aantal weken voor de aanschaf van een AED in beide kerken. Vooruitlopend daarop heeft het CvK de AED's al aangeschaft uit de algemene middelen. De bestemming van de deurcollecte blijft voor de AED's tot dat ze zijn ‘afbetaald’.

Nog een paar weken en dan is er een gemeenteavond. Die gaan we helemaal besteden aan het nieuwe Liedboek. Komt u vooral, het belooft een goede avond te worden. En wanneer u de straat niet op durft dan kent u misschien wel iemand die u wil ophalen. Op woensdagavond 13 november gaat dit plaatsvinden. In het volgend kerkblad leest u er meer over. Maar houd u de avond vooral vrij.

Campus Hoogvliet De Campus in Hoogvliet nadert zijn voltooiing en zal volgens de berichten na de kerst in gebruik genomen worden. In september is er een bijeenkomst geweest in de Antwoordkerk met andere geloofsgemeenschappen uit Hoogvliet om een groter draagvlak te krijgen voor de plannen om als kerken iets te betekenen vor de studenten. De andere geloofsgenootschappen zijn zeer enthousiast en zij beraden zich op dit moment wat hun bijdrage kan zijn in geld, middelen en mankracht. Inmiddels is er een afspraak gemaakt voor maandag 4 november met de Campusraad. Over de voortgang zullen wij u informeren.

En ik ga een beroep doen op uw gevoel voor kunst. De vorige keer heb ik daarover ook al iets geschreven. De datum is nog niet bekend, maar leuk gaat het zeker worden. ‘Kunst in Adventstijd’. Volgende keer meer hierover. Ik wens u allen een goede herfsttijd toe, en Gods liefdevolle nabijheid. Ds. Viola Huls.

Vacatures Het invullen van de vacatures is voorlopig een vast agendapunt op de kerkenraadsvergaderingen. Op de startzondag heeft ds. Viola Huls al een oproep geplaatst. Er zijn inmiddels twee reacties binnengekomen. Om op het zelfde niveau (aantal) van nu te blijven moeten er nog negen vacatures ingevuld worden. Op de kerkenraadsvergaderingen worden namen genoemd van leden die onzes inziens kandidaat zijn. Als u wordt benaderd vragen wij u serieus erover na te denken. Wanneer er een element in de ambtelijke functie aanwezig is waartegen u opziet horen wij dat graag.

Kerkenraadpraat

Inmiddels zijn er na de zomervakantie al weer twee vergaderingen geweest. Onderstaand op een rijtje de zaken die we graag aan u willen doorgeven. Startzondag Op de vergadering van 9 oktober is teruggekeken naar de startzondag van 15 september in de Antwoordkerk. Gesproken is over wat wel en wat niet goed is gegaan .Ook de organisatie heeft alles op een rijtje gezet en beide gegevens zullen met elkaar besproken worden. Duidelijk is wel dat er ontzettend veel werk verzet is door Jan Hoek, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.

Autovervoer Antwoordkerk Eén chauffeur heeft aangegeven te moeten stoppen met het rijden en we hebben een klant erbij gekregen. Graag aanmelding van twee chauffeurs bij Joop de Zeeuw, tel. 416 93 05.

Jeugddienst (‘uitslaapdienst’) Een aantal jongeren heeft het aangedurfd een uitslaapdienst te organiseren in de Antwoordkerk. Het is zeer lang geleden dat er iets voor en door jongeren is georganiseerd. De opkomst voor deze dienst was verrassend goed en ook het thema sloeg aan .Uiteraard was er een goede bijdrage in de dienst door het IJE koor. Ook deze dienst en opzet zal nabesproken worden en de mogelijkheden voor de toekomst doorgenomen. In ieder geval bedanken wij de jongeren voor hun inzet.

Algemeen Andere punten zijn nog aan de orde gekomen op de kerkenraadsvergadering. Deze worden door de geledingen zelf geplaatst in het kerkblad. Hiermee voorkomen we dat het dubbel wordt gepubliceerd. Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd Namens de kerkenraad Joop de Zeeuw

Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november Tot heden was er een bloemschikking in de dienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Zoals het er nu voor staat zal de bloemschikking alleen aanwezig zijn in de Dorpskerk en niet in de Antwoordkerk.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dankdag God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot,

20


alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor `t daag`lijks brood.

▪ Giften Diaconie • algemeen: € 10,00 van NN via mw. De Knegt € 40,00 van NN via dhr. Van Gelder *) • ‘Kinderen in de Knel’ € 20,00 van NN via dhr. Van Gelder *) € 10,00 van NN via dhr. Van Gelder *) € 25,00 van NN via dhr. Van Gelder *) • opbrengst rommelmarkt € 697,00 juni tot en met aug.

Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt. Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen `t roepen aan de poort.

Kerk • algemeen € 40,00 van NN via dhr. Van Gelder *) € 25,00 van NN via dhr. Van Gelder *) • bloemenfondṣ € 10,00 van NN via mw. Vergunst

Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden `t woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

*) ontvangen bij avondmaalsvieringen aan huis. Hartelijk dank voor uw bijdragen. ______________________________________

Ad den Besten (LvdK 350)

Uit de Protestantse Kerk Kerkelijk Bureau (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Internetkerk opent met crowdsourcing online kerkdienst

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Op dinsdag 15 oktober om 20.00 uur ‘opende’ de internetkerk Mijnkerk.nl van de Protestantse Kerk in Nederland officieel haar deuren, met een nog nooit eerder vertoonde crowdsourcing online kerkdienst. De gebeden zijn verzameld via Twitter (#Mijnkerk), de bijbellezing is opgenomen met de webcam, de preek is in een videofilmpje gegoten en thuis steken mensen kaarsjes aan. De hele dienst duurde twintig minuten, was voor iedereen live te volgen via www.mijnkerk.nl en is terug te kijken via Mijnkerk.nl of op You Tube (Lancering Mijn kerk) Tijdens de dienst ontving Fred Omvlee, internetdominee van Mijnkerk.nl, de zegen van dominee Arjan Plaisier, secretaris van het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk: 'De kerk is van alle plaatsen en alle tijden. Als Protestantse Kerk in Nederland willen wij daar zijn waar mensen zijn. Onze bestaande vormen kunnen anderen afstoten. Nieuwe vormen van kerk zijn gewenst. Creativiteit moet een kans krijgen.’ De themesong van Mijnkerk.nl is het lied van Bløf: ‘Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk, hier ben ik heilig, dit is mijn kerk’. Dit wordt vertolkt door het koor Women in Worship. Daarnaast brengt Bouke Scholten, winnaar van het RTL4 programma ‘Waar is Elvis?!’ de gospel ‘Amazing Grace’ ten gehore. Mijnkerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk', die hoopt zo mensen te bereiken die niet gewend zijn naar een klassieke kerkdienst te gaan,

▪ Kerkelijke Stand Overleden op 12 oktober: mw. Jaapje (Co) Hordijk-Sederel, 87 jaar, echtg. van dhr. I. Hordijk, Posweg 10. Ingeschreven als dooplid: dhr. M.M.L. van der Heide, Kamille 83 Kerkelijk gehuwd op 18 oktober in de Dorpskerk: dhr. M.M.L. van der Heide en mw. A.M. van Vliet, Kamille 83. Gevestigd uit Rotterdam-Noordrand: mw. J.J. Timmers, Kruisnetlaan 532. Vertrokken naar Rotterdam: dhr. D. Bank, Marthalaan 59; Oostvoorne: echtpaar Pesch-Trapman, Toverfluitstraat 54.

▪ Collecteverantwoording Op 6 okt. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 106,79 € 59,82

Kerk&Isr.: Deurcoll.: € 88,81 € 19,80 € 64,70 € 39,65

Op 13 okt. Werelddiac: Kerk: Antwoordkerk € 128,36 € 66,80 Dorpskerk € 70,25 € 30,60

Deurcoll.: € 33,95 € 14,20

Antwoordkerk-HA, Kinderen in de Knel: € 113,40

21


maar wel een plek zoeken waar zij met geloof- en levensvragen terecht kunnen. > De internetkerk is altijd open! Welkom op www.MijnKerk.nl _________________________________________

Drie muziekstukken en dat was het dan .... Er werd geen woord gesproken en na tien minuten stonden we buiten ....

Inloophuis Hoogvliet Stichting Ankh

Jammer als bij een begrafenis of crematie een laatste woord achterwege blijft.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet tel. 06-28645315 Openingstijd: op donderdag, 10.00 tot 16.00 uur. Info: website: www.stichtingankh.nl e-mail: inloophuishoogvliet@gmail.com

Het kan anders. Er zijn woorden voor .... Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, ook als er geen kerkelijke binding (meer) is. Om herinneringen te delen. Om afscheid onder woorden te brengen, om ruimte te geven aan verdriet en gemis ....

Agenda â–Ş donderdag, 31. oktober 10:00 Workshop herfststuk maken 10:00 schilderen 13:30 yoga â–Ş donderdag, 7. november 10:00 schilderen 10:30 Kerstkrans maken 13:30 spreekuur oncologie verpleegkundige 13:30 yoga

Peter Stam Afscheidsbegeleiding Vraag vrijblijvend de brochure aan: telefoon: 06-226 99 249 e-mail: afscheidsbegeleiding@gmail.com www.afscheidsbegeleiding.com

_______________________________________________________

(bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Begrafenis- en Crematieonderneming

Reserveringen:

Goetzee DELA

Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

tel. 472 05 78 of 06-28608910 22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: .......................................................................................................... ............................ adres: ............................................................................................................................. ........................... postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ............ .......................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


AFSCHEIDSHUIS uitvaartverzorging Ervaring in persoonlijke uitvaartbegeleiding

Sfeervol ingericht huis voor een persoonlijk afscheid gevestigd in de voormalige pastorie van de R.K. Kerk Maria en Johannes onder het Kruis

010-242 98 12 Een uitvaart tot in de kleinste details betaalbaar verzorgd in de regio Rijnmond

Dag en nacht bereikbaar Het geheel vrijblijvend en kosteloos opstellen van uw uitvaart codicil door middel van een voorbespreking. Gespecialiseerd in kerkelijke uitvaarten Professionele verzorging van een thuisopbaring van een overledene, rouwdrukwerk en van het vervoer in eigen beheer. Ongeacht waar u verzekerd bent

www.wimzwijnenburg.nl

Mogelijkheid tot het gebruik van onze 24-uurs kamer met een gecodeerde sleutel in bruikleen. Nabestaanden kunnen hierdoor - op ieder gewenst moment - afscheid nemen van een dierbare zonder daarvoor eerst een afspraak te maken. Mogelijkheid tot het houden van een avondwake in besloten kring

Traviataweg 76 3194 JZ Hoogvliet Rt Telefoon: 010-242 98 10

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

201319  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201319.pdf

Advertisement