Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Een jolige voorstelling van de ‘Ark van Noach’

Een echte replica ervan is het doel van de excursie op 24 juli in het kader van de Zomeractiviteiten 2013

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 45, nr. 13 - 12 juli 2013 (Uitgave voor drie weken)


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

14 25 juli 26 juli 2 aug. 2/8 - 23/8 15 15 aug. 16 aug. 23 aug. 23/8 - 13/9 Tot en met nr. 15 verschijning per drie weken. 16 5 sept. 6 sept. 13 sept. 13/9 - 27/9 _________________________________________

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren:

Noach

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Noach, is het niet wat vreemd dat jij die boot gaat bouwen, nergens is een wolk te zien wat loop je toch te sjouwen?

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Noach, kijk eens om je heen: de mensen staan te lachen; ze vinden jou een rare man, dat kun je toch verwachten? Noach, doe toch niet zo raar, je spreekt over de regen het water dat eens komen zal, maar we hebben niks gekregen.

Administratie:

Mensen luister naar Gods woord: ga je toch bezinnen in de Ark is plaats voor iedereen, kom en treed naar binnen.

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar.

Mensen het is niet te laat; zie daar zijn de dieren reeds door God naar mij gestuurd, laten wij het vieren.

Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

God doet wat Hij heeft voorzegd: de regen zal écht stromen water, water, overal jullie kunnen nog ontkomen.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Toen Noach ging met zijn gezin heeft God de deur gesloten; ze gingen dagenlang door water heen tot de deur weer werd geopend.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

Aanschouwden daar de regenboog: het verbond met God de Vader; dit zou de laatste zondvloed zijn, nooit meer zoveel water. Toch geldt de vraag van Noach nog: je moet je gaan bezinnen, ga kiezen voor de eeuwigheid kom en treed naar binnen E.. E.. door de Deur, Jezus Christus.

2


Foto van jezelf Daar sta je dan ineens, in je handen het kerkblad met een foto van jezelf op de voorkant. Ik wist natuurlijk wel dat die eerste week van juli er aan zat te komen; omdat de gemeente nu eenmaal moet worden ingelicht kon niet alles in het geheim worden geregeld, dat spreekt vanzelf. Maar tjonge, zoveel aandacht, een stukje in de krant, zoveel ruimte in het kerkblad en een hele dienst die in het teken van het jubileum staat - nou ja, daar sta ik dan ineens, een beetje beduusd toch wel. Inmiddels komen er kaarten en bloemen binnen. Het is dus echt waar, en bij alle beduusdheid komt een woord van dank voor al deze aandacht als eerste naar boven: ik ben er ontroerd door. Vijfentwintig jaar dominee. Tegen nogal wat stemmen op die zeiden vooral zelf in de belangstelling wilop: elke week moet je een of meer broek´) op om de hele goegemeenergens al in je zitten, je hunkert er

het einde van mijn studie gingen er dat je, als je dominee wilde worden, de staan. Immers, je zoekt het zelf keren die preekstoel (´de houten te naar je te laten kijken. Dat moet vast naar om aandacht te krijgen.

Als studenten doken we direct in ergens een spoortje hunkering naar daarvan af, want dat moet natuurlijk

gewetensvol zelfonderzoek. Zit er aandacht? En zo ja, hoe kom je ook.

Maar dat laatste, daar wil ik het toch even over hebben. De manier waarop dit soort opmerkingen werden en worden gemaakt heeft automatisch al een oordeel in zich: ohòh, dat deugt niet! Maar is dat wel zo? Moet je daar echt eerst van af, voor je oprecht Dienaar des Woords kunt worden? Is hunkering naar aandacht inderdaad één van de zonden waarmee we als mens zijn behept, en die daarom zeker door jou als dominee moet worden beteugeld? Dat is nog maar de vraag. Voor hetzelfde geld zou ik me als kind in de klas tekort gedaan hebben kunnen voelen, waardoor deze kans om dit recht te zetten niet veel anders zou zijn dan een soort compensatie (niet dat ik het op school zo slecht had hoor, dit is gewoon één van de mogelijke verklaringen). En dan is het bijna als in sommige psalmen, waarin de dichter ook wel eens smeekt om herstel van het evenwicht. Dat is dus niet erg. Pas wanneer die behoefte aan aandacht je doen en laten zou gaan beïnvloeden of zelfs besturen, dan is er een probleem. Je moet wel degelijk erop bedacht zijn dat je motieven om het één of het ander te doen in bepaalde omstandigheden misschien niet zuiver zijn. En dan moet je in staat zijn je zelf kritisch in de gaten te houden. Zoals iedereen dat dient te doen; niet alleen als je dominee bent! In vijfentwintig jaar domineeschap heb ik in elk geval heel wat van dit soort dingen geleerd en afgeleerd. Afgeleerd om al te gauw met een ohòh! klaar te staan; geleerd om eerst maar eens een heleboel andere kanten te veronderstellen en daar ook naar te vragen - want er zit vaak zoveel meer achter dan je op het eerste gezicht denkt. Mensen hebben soms heel goede redenen om te doen wat ze doen, en lang niet alles valt onder de categorie ‘zonde’. Natuurlijk blijft ook die categorie aanwezig, zoals we allemaal wel weten. Ook dat moet bij de naam genoemd worden. Maar, zo heb ik veelvuldig gezien, niet te snel. Mildheid is naast een scherpe blik onmisbaar, zodat alleen dat wordt veroordeeld wat veroordeeld moet worden, terwijl voor andere zaken om te beginnen aandacht beschikbaar is. Gelukkig helpt vijfentwintig jaar ervaring om daarmee beter om te gaan dan in het begin. Ondertussen heb ik heel pagina drie opgeëist voor bespiegelingen over 25 jaar dominee. Ik moet toch nog eens kritisch gaan kijken waarom ik dat gedaan heb. Maar weet in elk geval dat ik heel dankbaar ben voor alle aandacht die aan mijn jubileum is besteed. Daar ben ik toch echt stil van geworden. Ds. Robert Wilschut

3


KERKDIENSTEN

Kerkdiensten – vervolg

ZONDAG 28 JULI 2013

ZONDAG 14 JULI 2013 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Dhr. R. ten Hoopen, Utrecht Kindernevendienst: Carin Langbroek Kinderoppas: Saskia Groen, Karlijn Huiting

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk a/d IJssel Geen kindernevendienst Geen kinderoppas

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut dienst van Schrift en Tafel Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Miranda Boon

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam Geen kindernevendienst Kinderoppas: Aukje Kempff Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor H. Spruijt eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst

Woensdag 31 juli 15.00 uur Huwelijksmis

14.00 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk HA: KiA - Kinderen in de Knel Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

_________________________________________

Vooruitblik: ZONDAG 21 JULI 2013

ZONDAG 4 AUGUSTUS

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst Geen kindernevendienst Geen kinderoppas

2013

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst Geen kindernevendienst Geen kinderoppas

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. S.A. van de Graaf-Leentfaar, Rhoon Geen kindernevendienst Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Geen kindernevendienst Kinderoppas: Miranda Boon

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Dhr. en mw. Janssen-Impens woord- en communieviering met samenzang Kinderwoorddienst

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

4


Voor het vervoer doen we een beroep op de autobezitters! Aanmelden vóór 20 juli (max. 40 deelnemers): telefoon 4160071 en 4382828 Donderdag 25 juli 18.30 uur Meeuwenhof. Maandsluiting; voorganger: pastor Pieter Mostert (O). Vrijdag 26 juli 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – voor drie weken (O). Zaterdag 27 juli 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. Maandag 29 juli 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Donderdag 1 augustus Zomeractiviteit Gemeenschap van Kerken (O) 14.00 uur De Aanbouw. Bloemstukjes maken Onder leiding van Yvonne Taphoorn U maakt zélf uw eigen bloemstukje E.en neemt het gezellig mee naar huis! Voor materiaal wordt gezorgd. Aanmelden vóór 28 juli (maximaal 40 deelnemers) via telefoon 4168010 en 4160071 Vrijdag 2 augustus 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep Orashan (K). Zaterdag 3 augustus 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente.

Agenda

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl. Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Bijbelleesrooster

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag

Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Maandag 15 juli 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Dinsdag 16 juli 19.30 uur Mariakerk. Kerngroep (K). Woensdag 17 juli 13.30 uur Dorpskerk. Klein Pastoraal Overleg (P). Dinsdag 23 juli 19.30 uur Mariakerk. 'Couples for Christ' (K). Woensdag 24 juli Zomeractiviteit Gemeenschap van Kerken (O) 13.00 uur Vertrek vanaf de Dorpskerk. Excursie naar de Ark van Noach te Dordrecht Deze middag brengen wij een bezoek aan de (op ware grootte) nagebouwde Ark van Noach.

5

14 juli 15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 augustus 2 augustus 3 augustus 4 augustus 5 augustus 6 augustus

Lucas 10:25-37 Lucas 10:38-42 Genesis 12:1-9 Genesis 12:10-20 Genesis 13:1-18 Genesis 14:1-16 Genesis 14:17-24 Genesis 15:1-11 Genesis 15:12-21 Genesis 16:1-16 Genesis 17:1-14 Genesis 17:15-27 Genesis 18:1-15 Genesis 18:16-33 Lucas 11:1-13 Lucas 11:14-28 Psalm 58 Lucas 11:29-36 Lucas 11:37-54 Psalm 59 Lucas 12:1-12 Lucas 12:13-32 Lucas 12:33-40 Genesis 19:1-11


van voorwerpen, zang en woord zoeken we naar krachtbronnen die behulpzaam kunnen zijn bij in deze vaak moeilijke periode van het leven. Daarbij maak ik ook graag tijd vrij voor een persoonlijke ontmoeting. Door regelmatig contact met de bewoners groeit er een soort vertrouwdheid, waardoor we op sommige momenten mensen verder kunnen helpen.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273 Maasstad Ziekenhuis (Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam)

Het werkterrein van de geestelijk verzorger is dus heel breed en divers. In een volgend kerkblad wil ik graag meer vertellen over mijn kleurrijke werk.

Ds. H.C. de Jong, Eline Verestraat 87 Hospice ‘De Waterlelie’ (Groene Kruisstraat 2a-b, 3201 CA Spijkenisse)

Mw. J.W. Hage-van der Linden, Kruisnetlaan 654

Technische hulp Gelukkig heb ik in mijn werk hulp en ondersteuning van veel trouwe vrijwilligers. Natuurlijk kan ik altijd extra menskracht gebruiken. In het bijzonder kijk ik op dit moment uit naar iemand die geheel bekend is in de wereld van moderne media. De bewoners luisteren graag naar vertrouwde, bekende muziek en liederen. Veel hiervan heb ik beschikbaar op cd, maar dit zijn vaak verzamel cd’s. Het zou werkzamer zijn wanneer de vertrouwde liederen op aparte cd’s zouden staan, ik verschillende kopieën kan laten maken en via internet muziek kan downloaden en op cd’s kan branden. Helaas ontbreekt het mij aan kennis en apparatuur om dit te kunnen verwezenlijken. Daarom doe ik dus een oproep aan de multimedia-gemeenteleden om ondersteuning. U helpt mij, maar vooral de bewoners hiermee enorm. Als vanzelf kunt u het werk thuis doen, op de tijd die u (of jou) het beste uitkomt en worden materiaalkosten vergoed. Op welke moderne multi-media-medemens kan ik een beroep doen?

Breede Vliet Tot een jaar geleden vond u in het kerkblad op deze plaats niet alleen informatie over de activiteiten in de Meeuwenhof, Siloam en Westerstein, maar schreef de geestelijk verzorger van de Breede Vliet ook regelmatig in het kerkblad. Ik ga deze gewoonte weer oppakken. Want het is goed als kerkelijke gemeente geïnformeerd te zijn over hetgeen er op zingevingsgebied ook buiten de kerkmuren gebeurt. De Breede Vliet is een geriatrisch centrum in de Hoogvlietse wijk Zalmplaat. Het verpleegcentrum biedt een thuis aan ouderen met dementie die niet meer thuis of in een verzorgingshuis kunnen wonen. De Breede Vliet maakt deel uit van de Argos Zorggroep, gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Zo wordt er thuiszorg en dagverzorging aangeboden. Maar ook zijn er een dertiental zorg- en verpleegcentra in de omgeving. De huizen van de Argos Zorggroep zijn van algemene signatuur, dit betekent dat er geen directe binding is met de kerkelijke gemeenten.

Een hartelijke groet vanuit de Breede Vliet, Marijke Verzendaal, geestelijk verzorger, Argos Zorggroep; telefoon 438 33 44; e-mail m.verzendaal@argoszorggroep.nl

Geestelijke verzorging Wel is in alle huizen van de Argos Zorggroep een geestelijk verzorger beschikbaar. In de Meeuwenhof werkt mijn collega Harm Jansen. Ik ben werkzaam in de Breede Vliet en in de kleinschalige woonvoorziening Bahreinstraat. De geestelijk verzorger geeft ondersteuning en begeleiding op het gebied van geloof en vragen rondom zingeving. Een ieder kan op markeerpunten in het leven komen te staan voor zingevingsvragen. Daarom is de geestelijk verzorger beschikbaar voor alle bewoners van het verpleeghuis, ongeacht hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Deze beschikbaarheid uit zich op verschillende manieren. U kunt hierbij denken aan de kerkelijke vieringen en de zangdiensten die regelmatig worden gehouden en er wordt aandacht besteed aan de christelijke feestdagen. Ook worden er regelmatig activiteiten in een groep aangeboden. Aan de hand

Meeuwenhof De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1 op de begane grond op donderdag 25 juli om 18.30 uur. Voorganger is pastor Pieter Mostert. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Zondag 14 juli 10.30 uur dhr. J.W. Embregts

6


Zondag 21 juli 10.30 uur dhr. G. Vonk Zondag 28 juli 10.30 uur dhr. F. Bartels Zondag 4 augustus 10.30 uur mw. J. Bouman-Korpershoek

De Stichting OPEN is beginnen met uitzenden op het kabelkanaal waar vroeger de SLOR zat (UPC kan. 67+, freq. 840,00). Via kanaal OPEN worden op iedere donderdag om 16.30 uur (en herhaald om 21.30 uur) de programma’s uitgezonden. De uitzending over/in Hoogvliet wordt uitgezonden op 29 augustus.

• Westerstein Voorlopig schema: 27 juni Pelgrimsvaderkerk, Delfshaven 4 juli Sagrada familia, Noord 11 juli Grote Kerk, Overschie 18 juli Kruisvindingkerk, Breeplein 25 juli Eritrees Orthodoxe Kerk, Schiebroek 1 aug. Mevlana Moskee 8 aug. Kocatepe Moskee 15 aug. Paradijskerk, Centrum 22 aug.``Dorpskerk Hoek van Holland

Dinsdag 16 juli 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

29 aug. 5 sept. 12 sept. 19 sept. 26 sept. 3 okt.

Dank

Dorpskerk, Hoogvliet Claypot Church, Schiedam Oude Kerk, Charlois Liberaal Joodse Synagoge, Hillegersberg Koningskerk, Kop van Zuid Victory Outreach, Tarwewijk

Alex Hallema Beste mensen, Het gaat weer goed met mij. Ik bedank iedereen die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis via de telefoon, e-mail of kaart heeft meegeleefd. Ook namens Marjo.

Inloophuis Hoogvliet

Vriendelijke groeten, Jaap Ottink.

Stichting Ankh

Graag wil ik iedereen bedanken die medeleven heeft betoond en voor mij gebeden heeft na het noodlottig ongeval van mijn dochter Stennie.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet tel. 06-28645315

Mw. A. Kreling-Benne.

Het inloophuis is in de zomer gesloten op 11, 18 en 25 juli. Op 1 augustus ben je weer van harte welkom!

Filmopnamen Beste mensen, Allereerst namens de Stichting OPEN dank voor uw medewerking aan de serie ‘Gebedshuis van de week’ (zij hebben mij gevraagd u deze over te brengen). Een aantal maanden geleden zijn er diverse filmopnamen gemaakt ten behoeve van deze serie. De montages van deze programma’s gaan snel en de eerste uitzendingen staan al op internet: www.station-r.nl

Zomeractiviteiten ▪ Excuses Door vakantie was ik enige tijd telefonisch niet bereikbaar. Wie meent dat hij of zij zich nog niet opgegeven heeft voor de middag ‘Oud-Charlois’ op 7 augustusE waag alsnog een poging: tel. 010 4382828. Harry Wols

Ons gebedshuis (Dorpskerk Hoogvliet) staat er nog niet op, maar zal binnen een paar weken volgen. Dus, alle uitzendingen staan of komen te staan op www.station-r.nl

▪ Overzicht Op de volgende bladzijde staat nogmaals het overzicht van de activiteiten.

7


ZOMERACTIVITEITEN 2013 Voor alle inwoners van Hoogvliet jong én oud! WOENSDAG 24 JULI

EXCURSIE NAAR DE ARK VAN NOACH TE DORDRECHT Vertrek om 13.00 uur vanaf de Dorpskerk Deze middag brengen wij een bezoek aan de (op ware grootte) nagebouwde Ark van Noach. Het belooft een informatieve en gezellige middag te worden. Voor het vervoer doen we een beroep op autobezitters! Aanmelden vóór 20 juli (max. 40 deelnemers): telefoon 4160071 en 4382828

DONDERDAG 1 AUGUSTUS - De Aanbouw (Dorpskerk) - 14.00 uur

BLOEMSTUKJES MAKEN U maakt zélf uw eigen bloemstukjeM.en neemt het gezellig mee naar huis! Onder leiding van Yvonne Taphoorn gaan we een prachtig stukje maken, Voor materiaal wordt gezorgd. Aanmelden vóór 28 juli (maximaal 40 deelnemers) via telefoonnrs 4168010 en 4160071

WOENSDAG 7 AUGUSTUS

MIDDAG OUD CHARLOIS Vertrek om 13.00 uur vanaf metrostation Hoogvliet voor een bezoek aan de Oudheidkamer met diapresentatie en korte rondleiding rond de kerk. Aanmelden vóór 5 augustus: tel. 4382828 (max 40 deelnemers) neem ov-chipkaart mee!!

WOENSDAG 14 AUGUSTUS - De Aanbouw (Dorpskerk) - 14.00 uur

CREATIEVE MIDDAG Onder leiding van de dames Van Eijbergen, Vuijk en Van Raamsdonk gaat u aan het werk. Werkmateriaal is aanwezig. Zélf meenemen: werkmatje en schaartje Informatie: telefoon 4168010

WOENSDAG 21 AUGUSTUS

HAVENRONDVAART MET DE SPIDO De haven van Rotterdam IS en BLIJFT bezienswaardig! Vertrek om 13.00 uur vanaf metrostation Hoogvliet naar het Willemsplein. (neem uw ov chipkaart en evt. Rotterdampas mee!!) Na de rondvaart gaan we gezamenlijk iets drinken (OP EIGEN KOSTEN) daar in de buurt. Aanmelden vóór 16 augustus via tel.nrs 4381627/4382828

WOENSDAG 28 AUGUSTUS – Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200

GEZELLIG SAMEN ETEN Als afsluiting van het seizoen gaan we aan tafel voor een gezellige maaltijd en praten we na met alle deelnemers en vrijwilligers van de zomeractiviteiten! Tussen 17.00 uur en 17.30 uur is iedereen van harte welkom (MAXIMAAL 60 PERSONEN) Aanmelden vóór 24 augustus via tel.nrs. 4168010 en 4382828 Iedereen is van harte welkom! Jonge kinderen alléén onder begeleiding. ER ZIJN GEEN DEELNAMEKOSTEN, bij (onverhoopte) verhindering svp bellen!!!) EEN VRIJWILLIGE GIFT BLIJFT WELKOM! Organisatie: Gemeenschap van Kerken te Hoogvliet - secretariaat: tel. 4160071

8


Vakantie Vakantie is fijn, dat kun je niet ontkennen! Vakantie moet er altijd zijn, dat moet ik wel bekennen... Met je voeten in het zand, een lekker ijsje in je hand. Niks leuker bestaat, midden op het strand. Je ziet er naar uit, al heel lang. En dan is het zover, de vakantie is in gang! Alle stress, even weg. Wat fijn! De vakantie zou er altijd moeten zijn!

9


gankelijkheid worden op een indringende manier verbeeld. Er is oog voor de kwetsbaarheid van het leven en het lijden waar elk mens mee te maken heeft. Toch is hun benadering positief: het leven is zinvol, mag omarmd en gevierd worden. Een aantal kunstwerken geeft een vertaling van Bijbelse motieven. De rooms katholieke wortels bij Paul van Dongen, de Joodse bij Sam Drukker en de protestantse bij Janpeter Muilwijk klinken in hun werk door. Informatie: www.domkerk.nl of Liesbeth de Jong, tel. (0182) 50 29 41. Openingstijden: 10:00 - 17:00 uur; zaterdag 10.00 15:30 uur; zondag 14:00 - 16:00 uur. Bereikbaar: van Utrecht CS 10 min. lopen of met buslijn 2/22 tot Domplein.

‘In de houten broek’ Uit de lezerskring hoorden we reacties bij de jubileumaankondiging van ds. Wilschut over bovengenoemde uitdrukking. Hier verraadt zich toch de vorderende leeftijd van sommige redactieleden, vooral met een gereformeerde nestgeur E.. De term is een boektitel van de journalisten Dirk van der Stoep en Herman Felderhof; in hun humoristische bundel beschrijven zij 20 voorgangers en hun gehoor vaak met een ironische ondertoon. Het boekje dateert van 1940 en beleefde wel vijf drukken. En met de ‘houten broek’ wordt de ouderwetse kansel bedoeld, zoals overigens in vele oude kerken nog aanwezig (zie afbeeldingen)

Kerkenpad voor mensen met visuele beperking De Open Oecumenische Gemeenschap voor mensen met een visuele beperking organiseert op zaterdag 7 september een kerkenpad in Zutphen. Na een gezamenlijke begroeting met koffie trekken de deelnemers in groepen de stad door. Op het programma staan een rondleiding in de Walburgerk en de beroemde aangrenzende librije. Tussen de middag wordt een marktconcert gegeven op het zeventiende-eeuwse Bader-orgel. Na de lunch volgt een bezoek aan de Lutherse kerk, ontstaan uit een zestiende-eeuwse boerderij. Zutphen was een garnizoensstad en deze kerk werd veel bezocht door Duitse soldaten die hier verbleven. Deskundige gidsen verzorgen de rondleiding, waarna afsluitend een vesper wordt gehouden. Daarna is er nog gelegenheid voor ontmoeting. Kosten van deelname: € 17,50 voor leden en € 25,00 voor niet leden. Aanmelden: Jaap van Dam, tel. 0341-5 23 94 of email: jwgvandam@hetnet.nl

STOEP D. van der en FELDERHOF H.H.; In de houten broek”. Over dominees, preeken en kerkmenschen. 1940/41

Dagje uit - met religieus tintje

Vakantiemopje Over vakantie gesproken: een heel oud (1858) vakantiemopje voor u opgetekend op de Willibrorduspastorie en door ons overgenomen:

In de komende vakantietijd zijn er de zomeractiviteiten, maar gaat men ook ‘dagjes uit’. Hieronder noemen we enkele suggesties – redactie

Ook in de hemel worden er vakantieplannen uitgewisseld. God vraagt aan Petrus wat zijn vakantieplannen zijn. "Ik ga eens naar Scheveningen om te kijken wat de laatste ontwikkelingen zijn op visserijgebied". Ook Jozef wordt naar zijn plannen gevraagd: "Ik ga dit jaar eens naar het Zwarte Woud; het schijnt dat daar nog ambachtelijke timmerwerkplaatsen zijn". "En Maria, waar ga jij deze vakantie naar toe?” "Ik ga eens naar Lourdes in Frankrijk, daar ben ik nog nooit geweest".

Zomerexpositie Domkerk Utrecht In de Utrechtse Domkerk, Achter de Dom 1, is tot en met 16 september de expositie ‘Vallen en opstaan’ te bezichtigen. Generatiegenoten Paul van Dongen (Den Bosch 1958), Sam Drukker (Goes 1957) en Janpeter Muilwijk (Fontainebleau 1960) onderscheiden zich elk op een unieke wijze binnen de Nederlandse figuratieve kunst. Hun werk is heel verschillend, maar laat inhoudelijk sterke verwantschap zien. Voor alle drie vormt het menselijk bestaan het centrale motief. Vreugde en tegenslag, groei en ver-

10


▪ Zaterdag 13 juli – Pelgrimvaderskerk 16.00 uur: Gerard van der Zijden. Wensconcert. ▪ Dinsdag 16 juli – Sint Laurenskerk 12.45 uur: Zomermarktconcert door Thorsten Maus (Duitsland) ▪ Vrijdagen 19 & 26 juli - Sint Laurenskerk 17.00 – 22.00 uur: Amateurorgelavonden. Inschrijven kan niet meer, luisteren wel! ▪ Zaterdag 20 juli – Sint Laurenskerk 14.00 uur: Orgel & tango. Aart Bergwerff en Tangoworks spelen en dansen wervelende tango’s! ▪ Dinsdag 23 juli – Sint Laurenskerk 12.45 uur: Zomermarktconcert door Lara Schaffner (Zwitserland)

Museum voor religieuze kunst - Uden Hortus conclusus Het MRK beschikt over een prachtige kruidentuin, een oase begrensd door museum- en kloosterbebouwing, een hortus conclusus omsloten door een monumentale achttiende-eewse muur. Met bijdragen van kunstenaars en architecten, met miniaturen in middeleeuwse handschriften en rondleidingen wordt deze zomer aandacht geschonken aan dit bijzondere onderdeel van het museum. Achtergrond Hortus conclusus is een gelaagd begrip. Het staat letterlijk voor omsloten tuin of besloten hof. Maar behalve naar de relatie natuur – cultuur – architectuur verwijst hortus conclusus naar het klooster en haar bewoners. Het begrip, ontleend aan het Bijbelboek het Hooglied, wordt geassocieerd met Maria, reinheid en met het mystieke huwelijk van kloosterzusters met hun hemelse bruidegom, Christus.

Landelijk kerknieuws Nieuwe taak Museum Catharijne Convent Op 1 juli 2012 heeft de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) na 35 jaar haar activiteiten om bedrijfseconomische redenen beëindigd. Haar taken op het gebied van het inventariseren, waarderen en selecteren van het erfgoed in kerken en kloosters worden in de periode 2013-2016 overgenomen door het Catharijneconvent in Utrecht. Het museum heeft daartoe een nieuwe afdeling opgericht: Erfgoed in Kerken en Kloosters. Om de taken te kunnen uitvoeren heeft Museum Catharijneconvent het beheer van het archief en de databank van de SKKN overgenomen. Vier oudmedewerkers van de SKKN zijn toegevoegd aan het nieuwe team. De afdeling erfgoed in Kerken en Kloosters is te bereiken onder± info@catharijneconvent.nl, tel. 030/231 38 35. Informatie over de liquidatie van de oude stichting: bestuur SKKN p/a R.C.M. van Glansbeek, Piet Mondriaanstraat 2, 7021 EA Zelhem, telefoon 0314-62 45 43, e-mail: rcmvanglansbeek@hetnet.nl

Expositie De tentoonstelling heeft een brede invalshoek. Middeleeuw- se handschriften met voorstellingen van de hortus conclusus worden geconfronteerd met werk van hedendaagse kunstenaars. Zo presenteert Rinke Nijburg een reeks van twaalf halve bollen of lenzen, waarin wordt ingezoomd op de micro-scopische details in de besloten tuin, op een ongekende wereld van stilte en betovering. Gerda Ten Thije maakt mobiele tuinkassen, waarin zij plantensoorten plaatst die met uitsterving bedreigd worden. PJ Roggeband en Hans van Lunteren draaien in hun homo hortus conclusus het perspectief om. De bezoeker en het centrale, monumentale Elisabethbeeld in de tuin worden ‘ingekleed’ als een omsloten tuin. Het is de natuur die de mens en diens cultuur ‘ommuurt’, afschermt, groen kleurt. Adres: Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, tel. 0413-263431. Openingstijden dinsdag-vrijdag 10.00-17.00 uur; zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur. Entree: € 5,00 p.p.; gratis entree: kinderen tot 16 jaar/Studenten/Museumkaart/CJP/ICOMpas/Vereni ging Rembrandt/Vrienden van het Museum voor Religieuze Kunst, Vrienden van het Museum Catharijneconvent. Op vertoon van bibliotheekpas: € 1,00 korting.

Christus verdeeld? thema gebedsweek 2014 De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 als thema genomen: ‘Is Christus dan verdeeld?’ Dit verwijst naar 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De gebedsweek vindt plaats van 19 tot 26 januari 2014. De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is dan ook een retorische vraag, waarop mensen ontkennend zullen reageren. In Christus blijkt de liefde van God voor de hele wereld. Tijdens de gebedsweek in 2014 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij dit thema. _________________________________________

En dichter bij huis voor een middag of avond:

▪ Orgelconcerten ▪ Zaterdag 13 juli – Sint Laurenskerk 14.00 uur: North Sea Round Town. Twee jazzvirtuozen: Bert van den Brink, orgel en Eric Vloeimans, trompet, spelen en improviseren de sterren van de hemel!

11


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team

60 jaar rk gemeenschap Hoogvliet. Een stukje geschiedenis - slot

Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

In de loop der jaren neemt echter het aantal parochianen niet meer toe, maar eerder af. In Hoogvliet-Zuid moet daarom op 27 november 1993 afscheid genomen worden van het gebouw ‘De Bron’, door zowel de protestanten als de katholieken. Een trieste gebeurtenis! Het wordt verkocht aan de gemeenschap ‘De Levende Steen’. Na het sluiten van ‘De Bron’ moesten de parochianen van de parochie ‘Sint Jan voor de Latijnse Poort’ gaan kerken aan de overkant van de Groene Kruisweg in de Mariakerk. De besturen van beide parochies werden samengevoegd. Het heeft tenslotte drie jaar geduurd voor alles volledig was gefuseerd. Op 1 januari 1996 gingen beide parochies op in een nieuwe gevormde parochie die de naam kreeg: Maria en Johannes onder het kruis. Op die manier zijn de oorspronkelijke namen van beide parochies nu nog erin terug te vinden. Pastoor Bergs is degene die deze samengevoegde parochies onder zijn hoede krijgt.

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

Logo door de heer Cor Hemelsoet ontworpen voor de nieuwe parochie.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur

In 1998 wordt hij opgevolgd door pastoor Franken. Die heeft als pastoor inmiddels de zorg gekregen voor drie parochies: die van Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg. In het kerkje van Pernis wordt nog regelmatig de Eucharistie gevierd met als celebranten emeriti priesters zoals pater Lommertse. Maar ook dat loopt ten einde. Op 28 februari wordt de Emmanuelkerk aan de eredienst onttrokken. Zij zijn vanaf dan aangewezen op de vieringen in de Mariakerk te Hoogvliet.

• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

12


Het is niet haalbaar op de zondagen in de drie kerken van Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg de Eucharistie te vieren. Na veel overleg wordt de pijnlijke beslissing genomen in Rozenburg te vieren op de zaterdagavond en in Hoogvliet en Rhoon op de zondag. Bij ziekte of vakantie van de pastoor wordt er een beroep gedaan op priesterassistenten en er wordt gestart met vieringen onder leiding van parochianen.

hebben we een overstelpende hoeveelheid ondersteunende reacties gekregen. De inmiddels meer dan 650 ondersteunende reacties kwamen uit alle delen van het land. Van ‘ambteloze’ kerkleden, vrijwilligers, organisten, dirigenten, leden van pastoraatsgroepen en locatieraden, maar ook van voorgangers, pastores en zelfs van pastoors, die namens hun parochie reageerden. De reacties ademden grote zorg, verdriet en boosheid. Dit betrof zowel de gedwongen, grootschalige parochiefusies en kerksluitingen, als het steeds strakkere beleid betreffende de liturgie van (de) bisschoppen die vastbesloten lijken alle lokale geloofsgemeenschappen definitief in het orthodoxconservatieve gareel te krijgen binnen een megaparochie rond het eucharistisch centrum. Vitale gemeenschappen die hun in vele tientallen jaren opgebouwde eigenheid en identiteit willen bewaren en verder ontwikkelen, komen daardoor in direct conflict met hun bisschoppen. Wij vinden het als initiatiefnemers van het Professorenmanifest en Bezield Verband Utrecht van groot belang zoveel mogelijk lokale gemeenschappen te verenigen, zodat een krachtenbundeling ontstaat waarmee we veel meer kunnen bereiken. In een bijeenkomst op zaterdag 7 september willen we eerst een duidelijk beeld krijgen van de ontwikkelingen in de verschillende lokale geloofsgemeenschappen en hoe zij hun toekomst zien. Vervolgens willen we met elkaar ideeën uitwisselen over wat je op individuele basis kunt doen, maar vooral ook hoe we de krachten kunnen bundelen en samen kunnen optrekken. Tenslotte willen we tot concrete plannen komen en vervolgafspraken maken over mogelijk gezamenlijke acties. We gaan dus verder dan de klacht en de uitwisseling van pijnlijke ervaringen. We hopen tot heldere afspraken te komen over wie neemt verantwoordelijkheid, met wie wordt samenwerking aangegaan en welke hulp is daarbij nodig? Kosten: geen. Deze bijeenkomst wordt gesponsord door enkele organisaties die de kosten van locatie, koffie, thee en lunch voor hun rekening nemen. Aanmelding of reservering: stuur een e-mailbericht naar: 7september@professorenmanifest.nl onder vermelding van uw naam, geloofsgemeenschap en functie. In de loop van de zomer ontvangt u nadere gegevens en een agenda. Kijk ook op onze websites: ▪ www.professorenmanifest.nl ▪ www.bezieldverbandutrecht.nl

In november 2001 krijgt het kerkbestuur van de Mariakerk het verzoek van dhr. N. Evertsz om op zondag 9 december ’s middags een Eucharistieviering te mogen houden in de taal van de Antillen: het Papiamento. Het kerkbestuur verleent graag daaraan zijn medewerking..Vanaf januari 2002 zal er dan steeds op de tweede zondag van de maand ’s middags om twee uur een viering in het Papiaments gehouden worden voor de Antilliaanse gemeenschap. De belangstelling is groot en van heinde en verre komen mensen van Antilliaanse origine om de Eucharistie in de eigen taal mee te kunnen vieren. In 2003 besluiten de drie parochies van Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg over te gaan tot een nauwere samenwerking. Er komt een federatie met een overkoepelend kerkbestuur. De voormalige kerkbesturen worden nu beheercommissies. Pastoor Franken verlaat na tien jaar Hoogvliet in juni 2008. Als administrator keert pastoor W. Froger in juli 2008 even terug tot 1 januari 2010. Hij krijgt assistentie van pater Y. Konchenko sbd. In opdracht van het bisdom wordt op 1 januri 2009, gestart in het kader van de beleidsnota “Samenwerking Geboden 2” , overgegaan tot het vormen van het cluster Voorne-Putten-Europoort. Daarbij wordt een aantal bestaande parochies in onze omtrek omgevormd tot één nieuwe parochie. De parochies van Hellevoetsluis, Brielle, Spijkenisse, Rozenburg, Hoogvliet en Rhoon gaan als zogenoemde deelparochies op in een nieuw te vormen parochie: H.H. Nicolaas Pieck en gezellen. Pastoor S. Bladowski wordt op 1 januari 2010 benoemd tot moderator van de nieuw gevormde parochie. Op 1 juli 2010 is de vorming van de clusterparochie een feit. Het pastoraal team van deze nieuw gevormde parochie bestaat dan uit: pastoor S. Bladowski (moderator), pater Y. Konchenko sbd en pastoraal werker dhr. F. Wijnen.. Léon Janssen.

Professorenmanifest

Actie speeltuin Krakau - doel bereikt

Op onze brief met notitie “De uitholling van geloofsgemeenschappen in de katholieke kerk” aan ca. 1.500 parochies en geloofsgemeenschappen

Na een 21 uur durende reis kwamen we in Krakau aan. Onderweg hadden we het landschap al kunnen bewonderen, omdat het inmiddels licht was geworden. Nadat we onze spullen in het klooster hadden gebracht, waar

13


we zouden slapen, gingen we naar onze ‘werkplaats’, het kinderopvangcentrum Saltrom, 20 minuten lopen ervandaan. Daar hebben we bekeken hoe we het werk zouden aanpakken. De speeltoestellen en al het speelgoed waren een week eerder goed gearriveerd. Na een voortreffelijke maaltijd, die daar driemaal per dag voor ons werd klaargemaakt, werden we meegenomen voor een drie uur durende voettocht door Krakau. ‘s Avonds waren we helemaal afgeserveerd en zorgden we dat we ruimschoots voor 10 uur in het klooster waren, anders kon je er niet meer in (want we hadden geen klucz). Op Koninginnedag hebben we tussen het volgen van de abdicatie en de inhuldiging keihard gewerkt. Allemaal gekleed in oranje of tricolor. Al het speelgoed gesorteerd. Begin gemaakt met gaten graven, boomwortels afgeknipt of gehakt, toestellen in elkaar gezet en de plaats bepaald waar ze alle acht moesten komen. De sfeer zat er goed in. ‘s Middags hadden we een ontmoeting met de kinderen en vrijwilligers die erg nieuwsgierig waren wat er allemaal zou gaan gebeuren. We hebben zak gelopen, koek gehapt en met zijn allen over het plein gedanst op Poolse muziek. Geweldig wat een enthousiasme van beide kanten! Ook Pater Jouri arriveerde die dag. Het was fijn hem in ons midden te hebben.

(Voor een verslag van dag tot dag kunt u op de website kijken www.speeltuinpolen.zikle.nl ook heeft 10age7 op facebook foto’s geplaatst)

Hoogvliet / Pernis

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Bankrekeningen: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par. Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage); Kerkbestuur: NL98 INGB 0000306282.

Door de nationale feestdagen in Polen hadden de meeste mensen daarna 5 dagen vrij en konden wij ongestoord werken. Vrijdag legden we de bijl en schop er even bij neer en namen we een vrije dag voor een bezoek aan een highschool, gerund door de Salesianen en een bezoek aan Auschwitz. Zeer indrukwekkend om op de plek te lopen die je van de geschiedenislessen, uit boeken en verhalen, films en documentaires kent en ook veel groter en omvangrijker dan dat je ooit hebt kunnen vermoeden. ‘s Zondags hebben we in de parochiekerk, van de wijk waar Saltrom zich bevindt, de viering meegemaakt. ’s Middags een bezoek gebracht aan de zoutmijnen en ’s avonds geshopt in de winkels die bijna 24/7 open zijn (had ik niet verwacht). De laatste twee dagen waren nodig om het werk af te maken, 5 minuten voor de opening werd de laatste hand eraan gelegd en kon, na de toespraak van de hele week al lachende gastheer pater Chris, het feestgedruis losbarsten. Duizendmaal dziękuje (bedankt) en allemaal blije kindergezichten die stonden te popelen om nu eindelijk in de nieuwe speeltuin te mogen spelen! En dat zullen ze hopelijk nog vaak doen. Onze missie zat erop, voldaan zijn we, na een gezellige avond met de vrijwilligers uit Saltrom, de andere dag huiswaarts gekeerd.

ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Vieringen in de Mariakerk Vijftiende zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pater Y. Konchenko Lector: mw. Devcic Intenties: dhr. Theodorus Gerardus van Schöll, dhr. Antonio Baglieto, Johannes Petrus Zo. 14 juli:

Dziękuje iedereen die heeft geholpen, financieel, met speelgoed, materiaal, lege flessen, gebed, hun tijd en inzet, het meedenken, enz.. Met elkaar is het gelukt en daar zijn we dankbaar voor. Op deze manier samen kerk zijn voelt fantastisch.

14


Op 1 mei 1965 vond het kerkelijk huwelijk plaats tussen Riek de Groen en Nico Matthijssen. Ook hebben zij elkaar voor het eerst ontmoet in de Mariakerk. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Riek was de trotse oma van elf kleinkinderen. Zij was ook zeer actief in de Mariakerk. Jarenlang heeft zij, met andere vrijwilligers, de kerk schoon gehouden. Ze was actief als medewerkster bij de maandelijkse Witte Markt. Riek heeft jarenlang in het Ritmisch Koor ‘Maria’ gezongen en in de maanden mei en oktober bad ze wekelijks, met een groep parochianen, het rozenkransgebed. Ook heeft Riek een aantal jaren kinderen begeleid die hun eerste communie gingen doen. Toen op 14 augustus 1990 haar man Nico kwam te overlijden viel er een groot gat in het gezin Matthijssen. Vijfentwintig jaar waren ze getrouwd, vijfentwintig jaar samen lief en leed gedragen, vijfentwintig jaar een voorbeeld geweest voor hun kinderen. Riek ging echter niet bij de pakken neerzitten, maar werd actief in ‘haar’ Mariakerk. Helaas ging het later met haar gezondheid wat minder en kon ze ook niet meer doen wat ze als vrijwilliger zo graag wilde doen. Ze werd ziek, werd in het ziekenhuis opgenomen, maar ze ging snel achteruit. Om wat op te knappen ging ze naar de ‘Klepperwei’ in Rhoon. Ook daar ging het niet goed en uiteindelijk is ze op 8 juni overleden. Als we onze dierbaren verliezen, doet dat pijn en geeft ons verdriet. We mogen echter vertrouwen, dat Riek bij God is en bij haar man Nico. Zij zullen voorsprekers zijn voor allen die daarom vragen. Riek was altijd een vrolijke, attente en geïnteresseerde vrouw. Iemand met een sterk karakter. Ze was eerlijk en oprecht. Laten we ons Riek Matthijssen-de Groen zo blijven herinneren en mag dat een troost zijn voor haar kinderen en kleinkinderen en voor allen die van haar hebben gehouden.

Muller, mw. Tran Thi Nhan, mw. Riek Matthijssen, dhr. Eed Jansen, dhr. en mw. John en Truus Veldhuis. 14.00 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

Ma. 15 juli:

H. Bonaventura, bisschop, kerkleraar. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 18 juli:

10.00 uur Eucharistieviering.

Zestiende zondag door het jaar. 9.30 uur Woord- en Communieviering met samenzang. Voorgangers: dhr. en mw. Janssen Intenties: dhr. en mw. Nortier, mw. Tran Thi Nhan, mw. Riek Matthijssen, dhr. Eed Jansen. Zo. 21 juli:

Ma. 22 juli:

H. Maria Magdalena. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 25 juli:

H. Jakobus, apostel. 10.00 uur Eucharistieviering.

Zeventiende zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pastoor H. Spruijt Lector: dhr. Joosten Intenties: mw. Smeijers-Michels, mw. Tran Thi Nhan, mw. Riek Matthijssen, dhr. Eed Jansen. Zo. 28 juli:

Ma. 29 juli:

H. Marta. 10.00 uur Eucharistieviering.

Wo. 31 juli:

15.00 uur Huwelijksmis.

Do. 1 aug.:

H. Alfonsus Maria de'Liguori, bisschop en kerkleraar. 10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 4 aug.:

Achttiende zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. pater Y. Konchenko.

Priester:

Alfons Joosten.

In Memoriam

Uit de parochie

Henrica Wilhelmina Matthijssen-de Groen Nadat zij bewust afscheid had genomen van haar kinderen en kleinkinderen overleed op zaterdag 8 juni mevrouw Henrica Wilhelmina Matthijssen-de Groen. Zij is 84 jaar geworden en woonde op het adres Sara Burgerhartweg 67. Op 15 juni namen wij tijdens een eucharistieviering afscheid van haar, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Crematorium ’Rotterdam’ aan delinckweg. Begin jaren ‘60 kwam Riek de Groen naar Hoogvliet. Riek (want zo kennen wij haar het beste) heeft altijd een sterke binding met de Mariakerk gehad.

Dagen om te vieren ▪ Verjaardag 75 jaar 19 juli 21 juli 22 juli 23 juli 3 aug.

15

Mw. J.C.M. van Alphen-Eikenboom, Gebroeders van Hamelpad 7,3191 BC Mw. M. van Haaren, Park Vossendijk 383, 3192 XG Mw. M.W.J. Wesselink-Schoonen, Tijmweg 210, 3193 JP Dhr. J.G. Sauerbier, Slaghaam 59, 3192 HG Mw. T.J. van der Sluis-de Groot, Sara Burgerhartweg 61, 3193 TB


▪ Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 7 en zondag 8 september; ▪ Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 27 september t/m 1 oktober. Dit is onze jubileum bedevaart, samen met Mgr. J. van den Hende en met een jongerengroep vanuit ons bisdom. Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij: ● e-mail: paula_opstal@hotmail.com ● dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872 e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 15 juli 15 juli 16 juli 17 juli 17 juli 18 juli 20 juli 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 24 juli 25 juli 25 juli 25 juli 28 juli 29 juli 2 aug.

Dhr. J.M. van Stralen, Serpelingstraat 105, 3192 LB Mw. C.A. van der Wal-Smit, Schakelweg 187, 3192 JL Mw. T. Tromp-Bosman, Schakelweg 324, 3192 JP Mw. J.J. van Westering, Kruisnetlaan 780, 3192 KH Mw. C. de Jong-d'Achard van Enschut, Schakelweg 162, 3192 JP Mw. M. van Keeren-van Doeveren, Vleugel 29, 3192 WD Mw. M. Sloothaak-Martens, Viskaarweg 36, 3192 DN Dhr. T.J.A. Boogmans, Cloese 109, 3191 EC Dhr. G.A. Brugman, Keizersmantelweg 53, 3192 VZ Mw. M.M.J. Nuts-Buyser, Venezuelaweg 106, 3193 BG Mw. J.J. Meertens-Welling, Sara Burgerhartweg 133, 3193 TB Dhr. H. Steenbeek, Janswaal 81, 3191 DE Mw. W. Axt-Schellenberg, Park Vossendijk 121, 3192 XD Mw. J. Wijbers-Harinck, Heersdijk 43, 3194 KA Dhr. P.H. Swildens, Park Vossendijk 116, 3192 XL Dhr. J.J. Kocken, Botreep 80, 3192 PD Dhr. A.H. de Ruijter, Cloese 37, 3191 EA Mw. R.S.O. Bussing-Lippens, Park Vossendijk 341, 3192 XG

_____________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

(Laatste nieuws)

Klacht nakomen rechten ongedocumenteerden ontvankelijk verklaard Op 8 juli is bekend gemaakt dat de klacht die de Protestantse Kerk via de Conferentie van Europese Kerken (CEC) tegen de Nederlandse staat heeft ingediend in aanmerking komt voor behandeling door het Europees Comité voor Sociale Rechten en, in juridische termen, ontvankelijk is verklaard.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

De klacht is op 17 januari van dit jaar bij het Europees Comité voor Sociale Rechten ingediend, omdat de Nederlandse overheid mensen zonder de juiste papieren de bescherming van onderdak, voedsel en kleding onthoudt. De Protestantse Kerk stelt dat je leven in gevaar komt zonder onderdak en kleding.

Bedevaarten Banneux

Na de indiening van de klacht heeft de Nederlandse Staat de mogelijkheid gekregen om op deze klacht te reageren, wat ze op 3 mei van dit jaar heeft gedaan. Het comité heeft in de reactie van de Nederlandse Staat geen aanleiding gevonden de klacht niet-ontvankelijk te verklaren,.

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Dit jaar is een jubileum jaar, 60 jaar geleden dat wij vanuit onze omgeving gestart zijn met de bedevaarten naar Banneux.

Arjan Plaisier, scriba van het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk, is blij met deze uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten. “Het is goed te ervaren dat de klacht in behandeling wordt genomen. Daardoor is de positie van de kerken in Europa erkend. De Europese kerken komen op voor de waardigheid van mensen die op straat zijn gezet. Juist als het gaat om kwetsbare mensen komt de kerk voor hen op.” _________________________________________

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen kennis te maken met de eenvoud, en de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: ▪ Een ééndaagse bedevaart op 19 augustus;

16


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen: P 79089 en 3295.02.158; voor Diaconaal project: P 521728; Noodfonds: P 225337. Zending: 3295.02.158 van Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen, diversen) P 2465960; voor VVB / AKB: P 445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

Collectebonnen Bestellingen op rekening: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Beheer gebouwen

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. – Tijdelijk met ziekteverlof. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

17


• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

Vervoer naar de Antwoordkerk 14 juli: 21 juli:

Website Het internetadres voor de site van onze kerk is:

28 juli:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Bij de diensten 14 juli - Dorpskerk De evangelielezing op deze zondag is uit Lucas 10 vers 25 tot 37, de gelijkenis van de barm-hartige Samaritaan. Daarvoor lezen we uit Deuteronomium 30 vers 9 tot 14: het gebod dat ik geef is haalbaar. Zo is het ook. Haalbaar, tenminste voor wie dat wil halen. Of ligt het toch nog anders? (rjw)

Dienstverlening

21 juli - Antwoordkerk Lucas 10 vers 38 tot 42 bevat het verhaal over Marta en Maria. Daarvoor lezen we uit 1 Samuel 1 vers 1 tot 20, over de belofte en de geboorte van Samuel. In alles wordt nieuw staat een prachtig lied over Marta en Maria. Misschien proberen we dat wel te zingen, maar dat weet ik nog niet zeker (rjw).

Ambtsdragers Op 14 juli ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. De Knegt, dhr. Wols; mw. Langbroek; lector: mw. Kotey. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur (HA): ouderling, mw. Groot Bramel, mw. Van Lunteren; mw. Papilaja; lector: dhr. Fossen.

Collectebestemming

Op 21 juli ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. Becht, mw. Van Dam, dhr. Hoogerwerf; dhr. Stout; lector: Joke en Bart van Mastrigt. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, mw. Van Lunteren; dhr. Heutink, tevens lector.

14 juli – Dorpskerk: Kinderen in de Knel De avondmaalscollecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie - Kinderen in de Knel.

Geen kindernevendienst / oppas

Op 28 juli ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. De Knegt, mw. Groot Bramel; dhr. Kreft. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, mw. Kloeg.

Kindernevendienst Hallo allemaal! De zomervakantie is begonnen! De leiding van de kindernevendiensten van de Dorpskerk en de Antwoordkerk nemen daarom een paar weekjes vrij; vanaf 21 juli t/m 25 augustus is er geen nevendienst. We wensen iedereen een fijne tijd en zien jullie uitgerust weer terug op 1 september!

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 14 juli 21 juli 28 juli

dhr. Mout dhr. Mout dhr. Mout

dhr. Barendregt, dhr. Kreft, mw. Hoek, dhr. Maring, mw. Lans dhr. Van Opdorp, dhr. Woudstra, dhr. Bijl, mw. Ypinga, mw. Bierenbroodspot, dhr. Van Helden dhr. Barendregt, dhr. Kreft, mw. Struijk,, dhr. Westerduin, dhr. Maring

dhr. Vos dhr. Meyboom dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdiensten

Kerkoppas In de Antwoordkerk zal er in deze periode ook geen oppas beschikbaar zijn.

• Antwoordkerk 14 juli: welkom - mw. Groen; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; 21 juli: welkom - mw. Langbroek; kosters - mw. Huiting, mw. De Blois; 28 juli: welkom – mw. Kerstens; kosters - dhr. Kerstens, dhr. Van Mastrigt.

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

• Dorpskerk 14 juli: dhr. P. Hallema, dhr. Fossen 21 juli: dhr. A. Hallema, dhr. Wols 28 juli: dhr. en mw. Hallema

18


gemis is, dat sommigen hem uit de weg gingen, niet wisten wat ze met hem aan moesten. Hij kon soms bot zijn, recht voor zijn raap, ook dat had met zijn levenspijn te maken. Aan de andere kant was hij oneindig trouw aan degenen die bij hem hoorden.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J.W. Hage-van der Linden, Kruisnetlaan 654, 3192 KG, verblijft in het Hospice ‘de Waterlelie’ in Spijkenisse. Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273, 3192 TN is nog in het verpleeghuis Siloam, afd. Delfshaven, k.104A. Ds. H.C. de Jong, Eline Verestraat 87, 3193 TS, moest wegens verslechterende gezondheidstoestand worden opgenomen in het Maasstadziekenhuis.

In de dienst heb ik psalm 139 gelezen, over het gekend en bemind zijn door God, dat was Dick Douma en daarom wist hij waarheen hij ging. Ik wens de troost en sterkte van God toe aan wie Dick Douma zullen missen.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis

Pastor Peter Stam

Mw. M.C. Kleinendorst-Metz , Karwijstraat 32, 3193 TJ, is weer thuis. Mw. J. Hordijk-Sederel, Posweg 10, 3192 TH, heeft een paar dagen in het Ikaziaziekenhuis gelegen.

Dagen om te vieren

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer.

• verjaardag 80 – 89 jaar 15 juli 16 juli

Rita Ypinga

17 juli

Wij gedenken ….

18 juli 18 juli

Dirk Johannes Douma 18 juli

Dick Douma overleed op 29 juni in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw in de Klaasje Zevensterstraat 76. Op 3 juli was ik betrokken bij de crematie; velen waren gekomen om afscheid van hem te nemen. Dick Douma was een warm en respectabel mens. Uit de verhalen van zijn kinderen en ook wat zijn vrouw op papier had gezet, bleek dat hij een man was met vechtlust en een groot doorzettingsvermogen. Dat heeft hij in zijn leven hard nodig gehad, want hij heeft niets cadeau gekregen. Als jochie van 13 maakte hij mee dat er een bom op het ouderlijk huis viel. Daarbij kwam zijn moeder en een oudere broer om het leven, zelf raakte Dick ernstig gewond en voor het leven getekend. Behalve dat hij er een verlamming aan overhield, werd hij gekweld door helse pijnen. Dick kon goed leren, maar werd door zijn handicap in de werkende wereld niet geaccepteerd. Uit zijn huwelijk met Nely, bijna 60 jaar, werden vier kinderen geboren. Dick was een selfmademan, altijd aan het klussen, een handige man, van niets maakte hij iets en die handigheid, de kennis die daarvoor nodig is, wist hij over te dragen op anderen.

18 juli 20 juli 21 juli 22 juli 23 juli 23 juli 23 juli 24 juli 25 juli 28 juli 29 juli 29 juli 30 juli

Bij de crematieplechtigheid spraken zijn kinderen en kleinzoon Richard vol lof over hun vader en opa, meer nog was er de warmte, de liefde en het respect dat in hun woorden doorklonk. Deze man zal gemist worden en ik denk dat het inderdaad een

2 aug. 2 aug.

19

Mw. W.C. de Bakker-Bekker, Tijmweg 214, 3193JP Dhr. H.A. van Bronckhorst, Klaasje Zevensterstraat 352, 3193TW Mw. N. van der Waal-Vente, Schuiflood 1, 3192GS Mw. J. Langstraat-Pors, Witte Hoek 12, 3191TM Mw. W.A. Bedet-de Jong, Prikkorf 138, 3192ZD Mw. L.C. Matulessy-Wolff, Othelloweg 165, 3194GR Mw. M. de Groot-van den Berg, Klencke 187, 3191VN Dhr. H. Russchen, Pieter Stastokweg 34, 3193PZ Mw. L. van der Leer-Voogt, Sadkopad 1, 3194WH Mw. N. Groeneveld-Jongeneel, Ruitwagen 91, 3192DE Dhr. J.A. Vis, Overwolde 12, 3191AG Dhr. M. Roobol, Tijmweg 82, 3193JM Mw. D. Roth-Leusink, Puitstraat 33, 3192SG Dhr. L. Roos, Serpelingstraat 45, 3192LB Mw. K. Voorberg-van der Knaap, Parelvissersstraat 88, 3194JN Mw. N. Hopman-de Groot, Stormshoek 86, 3191TL Dhr. A. Jongejan Sr., Marthalaan 8 G , 3194EH Dhr. P. Verschoor, Puitstraat 42, 3192SM Mw. A.L.C. van den Broek-Visser, Ankerkuilstraat 38, 3192GC Mw. E.L. Lisman-Addie, Park Vossendijk 149, 3192XD Dhr. K. Waij, Bongweg 127, 3192NB


4 aug.

Dhr. E.H. Roest, Zonnebaarsstraat 82, 3192LC

Beter presteren op school Door middel van de aanpak ‘spelen is leren en leren is kinderspel’ zijn veel kinderen betrokken in de activiteiten van Anak Wayang.

• verjaardag 90 jaar en ouder 15 juli 15 juli 18 juli 21 juli 24 juli 27 juli 3 aug.

Mw. M. Koopman-Rafel, Schakelweg 162, 3192JP Mw. A. de Knegt-Lagendijk, Puitstraat 493, 3192SL Mw. J.N. Soldaat-Boender, Beemd 15, 3193LG Mw. H.G. Luiten-de Kreek, Cloese 171, 3191ED Mevr. P. Kortum-Immerzeel, Alverstraat 141, kamer 209, 3192TN Mevr. B.K. Rasser-Visser, Alverstraat 141, kamer 403, 3192TN Dhr. B. Visser, Alverstraat 141, kamer704, 3192TN

Het waren naschoolse activiteiten zodat de kinderen geen school hoefden te missen. Sterker nog: de activiteiten waren erop gericht om de kinderen beter te laten presteren op school. De gemeenschap en de ouders ondersteunen de activiteiten en doen ook mee. Hun kinderen doen het steeds beter. Hiernaast ondersteunt Anak Wayang de ouders, bijvoorbeeld door ze te helpen om geboortecertificaten en zorgverzekeringen te krijgen. Samen met de medische studenten en de plaatselijke gezondheidszorg, geven ze ook medische zorg in mobiele klinieken. Vrijwilligers van Anak Wayang helpen na schooltijd kinderen met hun huiswerk of geven hun bijles.

• huwelijksjubileum 15 juli 1 aug.

Echtpaar Verheij-Hoogstad, Puitstraat 223, 3192SH – 60 jaar Echtpaar Molendijk-de Kort, Zonnebaarsstraat 81, 3192LC - 50 jaar

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws

Beïnvloeding politiek en overheid Anak Wayang richt zich ook op politiek en overheid. Politiek en overheid moeten kindvriendelijker worden, zodat de kinderen in achterstandssituaties dezelfde kansen krijgen als kinderen uit meer bevoorrechte kringen. Met dit doel zijn campagnes gevoerd en wordt er actieve samenwerking met de overheid en andere organisaties gezocht.

14 juli - Avondmaalcollecte Dorpskerk Kinderen In de Knel Kerk in Actie werkt al langer samen met Anak Wayang. In het vorige programma van Anak Wayang Indonesia (AWI) dat Kerk in Actie ondersteunde, werd de jeugd door middel van creativiteit zelfvertrouwen bijgebracht. Het programma heeft een positief resultaat gehad. Momenteel richt AWI zich erop de kinderen beter te laten presteren op school. Op dit moment zijn de activiteiten uitgebreid van Yogyakarta tot andere dorpen, zodat er nu ook 7 dorpen meedoen aan het project.

Zorgonderzoek 2013 De huidige en toekomstige veranderingen in de zorg, nog versterkt door de bezuinigingen, leiden tot een steeds verdere inperking van de ‘formele zorg’ die door de overheid vergoed wordt. De vraag naar ‘informele zorg’ door familieleden en vrijwilligers wordt daardoor steeds groter. De burger die (langdurig) op zorg is aangewezen moet eerst in eigen kring zoeken naar oplossingen voor zijn zorgvraag. De vraag kan ook bij de lokale kerk binnenkomen. Kerken zijn vanouds al gewend zorg te dragen voor hen die zorg nodig hebben. Binnen en vanuit kerken wordt een heel scala van activiteiten en diensten aangeboden. Wellicht hebben diaconieën de laatste jaren ook nieuwe vormen van zorg ontwikkeld en ingespeeld op veranderingen op dit terrein. Diakenen zelf maken zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen in de zorg en vanuit Kerk in Actie willen we graag weten hoe we daarop het beste kunnen inspelen.

Zelfvertrouwen door creativiteit Anak Wayang was vroeger een project waarin kinderen leerden om nieuwe manieren te vinden om hun gevoelens en creativiteit te uiten. Hierdoor nam hun zelfvertrouwen toe. De kinderen leefden in een gebied met hoge werkloosheid en de ouders moesten zo vechten voor hun bestaan dat ze amper oog hadden voor hun kinderen en hun rechten en behoeften. Door de economische situatie moesten ook veel kinderen helpen om het gezinsinkomen aan te vullen, vaak na schooltijd. De kinderen liepen een groot risico om op straat te eindigen of in een gewelddadige relatie, op verslaving, schooluitval of werksituaties waarin ze uitgebuit werden.

20


Daarom willen we inzicht krijgen in de soorten diaconale zorgactiviteiten die lokale kerken aanbieden, en aan wie zij deze zorg verlenen. Onder zorg verstaan we hier: ‘Zorg is wat je doet voor iemand die hulp en/of aandacht nodig heeft’. Het gaat om georganiseerde hulp en aandacht vanuit de lokale kerken, vooral praktische hulp en psychosociale steun en begeleiding, gericht op mensen in een kwetsbare positie. Vanwege het Armoedeonderzoek 2013 laten we de zorg voor materiële ondersteuning buiten beschouwing. Dit Zorgonderzoek wordt online uitgevoerd via de website van Kerk in Actie en is te vinden onder Diaconaat Binnenland. Als uw kerk een bijzonder initiatief heeft ontwikkeld en u wilt daar graag meer over vertellen, kan dat in een aanvullend interview. Zie ook: www.kerkinactie.nl/zorgonderzoek

Uit de Aalkaar pastorie Gaandeweg begon ik te merken dat mijn ambtsjubileum heel wat meer aandacht ging krijgen dan waar ik zelf ooit aan had gedacht. Het is waar, ik heb het bij collega’s niet vaak meegemaakt, dan was ik er misschien wat meer op bedacht geweest; feit is dat ik behoorlijk verrast ben. Nu ik dit schrijf moet de dienst van 7 juli nog plaatsvinden, maar aan veel valt te merken dat het niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ik wil graag iedereen bedanken voor de betoonde hartelijkheid; het is goed om te weten dat u die voor mij heeft. Vanwege mijn vakantie heb ik weinig te melden uit de pastorale praktijk. Wel weet ik dat het leven gewoon is doorgegaan, en dat er dus ook de nodige dingen zijn gebeurd: door ongeluk, ouderdom of ziekte zijn levens ten einde gegaan; onverwacht kon het blijken dat de gezondheid toch kwetsbaarder was dan gedacht - en zo voort. Waar mogelijk zal ik daar de nodige aandacht aan schenken. En u weet het: als u me nodig heeft is een telefoontje genoeg.

Project Kameroen Het project voor Kameroen en daarnaast natuurlijk de lijfelijke support van Talitha van Kralingen is bijzonder sympathiek in de gemeente ontvangen. Dit heeft u ertoe bewogen een prachtig bedrag in de collecten bijeen te brengen. Talitha verwoordt hieronder de dankbaarheid voor de bijdragen en zal zonder twijfel na de werkzaamheden daar via een fotorapportage het resultaat laten zien.

Ds. Robert Wilschut

Jubileum Na de (volle) dienst op 7 juli in de Antwoordkerk werden aan de jubilerende ds. Wilschut felicitaties overgebracht en cadeaus aangereikt: een schildering van de kindernevendienst, boeken van de kerkenraad en een fors bedrag ter vrije besteding namens onze gemeente.

Beste gemeente, In juni is er in de Dorpskerk en de Antwoordkerk gecollecteerd voor de bouw van een gezondheidspost in Kameroen. Zoals eerder vermeld ga ik eind juli met een groep van 10 personen naar het dorpje Koukoum om als vrijwilliger aan deze post te bouwen. De opbrengst van de collecten en daaraan vooraf gedane toezeggingen hebben daarbij geleid tot het prachtige bedrag van € 1.250,00. We zijn zeer verrast door dit grote bedrag en we zijn enorm blij dat we dit geld kunnen besteden aan de financiering van de gezondheidspost! We willen u hartelijk danken voor uw bijdrage hieraan!

De symbolische overdracht hiervan gebeurde onder meer met onderstaande tekening:

Inmiddels zijn onze voorbereidingen in volle gang en kijken we uit naar deze bijzondere reis. Bij terugkomst zal ik mijn ervaringen met u delen in het kerkblad. Talitha van Kralingen

21


Kerk • algemeen € 10,00 van NN via mw. De Knegt ▪ Kerkjes tweede kwartaal: € 30,95

Kerkelijk Bureau

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Zending • Zendingsbussen Antwoordkerk - € 55,85; Dorpskerk - € 49,23

▪ Kerkelijke Stand

Allen heel veel dank ______________________________________

Overleden op 15 juni: mw. Klazina Bastiaantje van Putten-Hoek, 57 jaar, Vleugel 78; 23 juni: mw. Adriana Engelina van Triet-Elscot, 93 jaar, Carnissedreef 5, Rotterdam; 29 juni; dhr. Dirk Johannes Douma, 85 jaar, echtg. van mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76. Verhuisd: mw. A.E. Batstra-Nieuwstraten, Schakelweg 300, naar: Kribbinge 31; mw. L.K. van Geenen-Dekker, Binnenban 185, naar: kamer 315, Alverstraat 141; echtpaar Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33, naar: Klencke 56; mw. J.C.D.M. de Rouwe-Groenhuijzen, Lauernessestraat 27, naar: Alverstraat 141. Gevestigd uit Rotterdam: mw. C. Brand-de Zwart, Puitstraat 111; Poortugaal: dhr. B.D. Terlouw, Breel 16. Vertrokken naar Buitenland: mw. W. Arends-Bos, Slaghaam 203; Spijkenisse: mw. D. Lubrun, Baarsweg 150. Uitgeschreven op eigen verzoek: mw. N.J. Comax, Alverstraat 141.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Interkerkelijk Dovenpastoraat Doofheid is een handicap tussen mensen, tussen horenden en doven. Het vraagt inzet en vaardigheid van beide kanten om deze handicap te overbruggen. Hier zet het Interkerkelijk Dovenpastoraat zich voor in. Dat vertelde Jacqueline Hoek, een van de leden van het Interkerkelijk Dovenpastoraat, tijdens de bijeenkomst op 30 mei in Utrecht, waar de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend. Mevrouw Hoek hield een indringend verhaal over wat het betekent doof en christen te zijn. In de kerk staat het Woord centraal, maar daarmee staan ook woorden centraal. De woorden van horenden zijn verbaal en auditief, de woorden van doven zijn manueel en visueel. Dat maakt doofheid een handicap tussen mensen, tussen horenden en doven. Hier heeft het Interkerkelijk Dovenpastoraat een rol. De Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken werkten al sinds 1971 samen in het dovenpastoraat. De Nederlands Gereformeerde Kerken sloten zich nu officieel aan. In de praktijk deden zij al langer mee. In december 2012 stelden ze een parttime dovenpastor aan die, net als de andere dovenpredikanten, werkt ten behoeve van doven en slechthorenden uit alle drie kerken. De overeenkomst werd getekend door ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk, Jan Baan, voorzitter van Deputaten Pastoraat in de gezondheidszorg van de Christelijke Gereformeerde Kerken, en Ad de Boer, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Alle drie gaven zij aan het belangrijk te vinden dat in de kerk ruimte is voor iedereen en uitten zij hun grote waardering voor het werk van het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

▪ Collecteverantwoording Op 16 juni Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: Kerk: € 308,75 ¹) € 88,45 € 49,07 € 59,18

Deurcoll.: € 101,57 € 39,25

Op 23 juni ²) Dorpskerk

Diaconie: Kerk: € 148,35 ¹) € 67,20

Deurcoll.: € 39,85

Op 30 juni Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 62,60 € 81,10

Deurcoll.: € 43,15 € 64,81

Kerk: € 67,20 € 84,15

¹) bestemd voor de actie ‘Kameroen’ ²) wegens het onwel worden van een gemeentelid is de dienst in de Antwoordkerk voortijdig beëindigd.

Op Internet: Waar staat dat lied? www.opmaat-producties.nl/liedboek Hoe vind je in het nieuwe Liedboek een van de 'oude' liederen eenvoudig terug? Organist en ontwerper Ellen van der Sar (49) uit Den Haag maakte er deze website voor. De verwijzingen vinden over en weer plaats naar het nieuwe liedboek, het Liedboek voor de Kerken (1973), Zingend Geloven (deel 1-8) en Tussentijds en de bundels Zolang er mensen zijn (Huub Oosterhuis) en Jij, mijn adem (Sytze de Vries).

- Giften Diaconie • algemeen: € 10,00 van NN via mw. De Knegt € 20,00 van NN via ds. Wilschut • Kinderen in de Knel € 50,00 van NN via mw. De Knegt

______________________________________ 22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................................................................... adres: ........................................................................................................................................................ postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ...................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


Drie muziekstukken en dat was het dan .... Er werd geen woord gesproken en na tien minuten stonden we buiten .... Jammer als bij een begrafenis of crematie een laatste woord achterwege blijft. Het kan anders. Er zijn woorden voor .... Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, ook als er geen kerkelijke binding (meer) is. Om herinneringen te delen. Om afscheid onder woorden te brengen, om ruimte te geven aan verdriet en gemis ....

IETS TE VIEREN ?

Peter Stam Afscheidsbegeleiding

De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Vraag vrijblijvend de brochure aan: 06-226 99 249 e-mail: afscheidsbegeleiding@gmail.com www.afscheidsbegeleiding.com (bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

Reserveringen: tel. 472 05 78 of 06-28608910

Begrafenis- en Crematieonderneming

Goetzee DELA Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

201313  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201313.pdf

Advertisement