Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Proficiat!

60 jaar Rooms-katholiek Hoogvliet

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 45, nr. 11 - 31 mei 2013 (Uitgave voor drie weken)


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

12 13 juni 14 juni 21 juni 21/6 - 12/7 13 4 juli 5 juli 12 juli 12/7 - 2/8 14 25 juli 26 juli 2 aug. 2/8 - 23/8 Tot en met nr. 15 verschijning per drie weken.

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Spanningsveld De aarde is een spanningsveld van heel diverse krachten. Soms positief, soms negatief, soms harde en soms zachte.

Administratie:

De power van geweld en haat blijkt telkens oppermachtig, maar ook de zuigkracht van het geld is onmiskenbaar krachtig.

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar.

De grote kracht van 'samen sterk', van hoop en van vertrouwen. De kracht van liefde voor elkaar, waarop je durft te bouwen.

Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie:

De aarde is een spanningsveld. En dat is goed te merken. Je voelt de krachten botsen of elkaar opeens versterken.

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

Het lijkt of je een speelbal bent, maar dat is toch maar schijn. Want mensen hebben in zichzelf de kracht om sterk te zijn. Greet Brokerhof-van der Waa

2


Bij het jubileum Op het feest van het 60 jarige bestaan van RK Hoogvliet wens ik u allen van harte proficiat! Dankbaar mogen we zijn voor zoveel inzet en betrokkenheid van mensen in onze geloofsgemeenschap. Een hartelijk woord van dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet, is vanzelfsprekend op z’n plaats. 60 jaar is maar een episode in de lange lijn van de geschiedenis. Een afgebakende periode in de tijd. Het was goed om dat te herdenken. Op 9 juni vieren we een mooi feest. Maar we beginnen tegelijkertijd aan iets nieuws: aan de toekomst! Die ligt vóór ons, als een onbeschreven blad. Het is de toekomst van God die op ons toekomt. Het is aan ons om God daarin te herkennen, om ook in die toekomst Gods woord te laten klinken. Christus is dezelfde: gisteren, vandaag en ook morgen. Zijn evangelie, zijn boodschap van liefde en vergeving, zijn oproep om als Gods volk samen onderweg te gaan, geldt ook vandáág nog, geldt ook morgen nog en alle dagen die komen. Met het oog op de toekomst van de locale geloofsgemeenschap die onmiskenbaar deel van gehele HH. Nicolaas Piek en Gezellen parochie is, is het van belang dat wij de eenheid blijven bewaren. Dat wij een gemeenschappelijke taal blijven spreken, verbonden met de heilige Katholieke Kerk wereld wijd. We mogen de grote woorden uit onze traditie niet verloren laten gaan. Het belangrijkste dat ons bindt, is het geloof in een persoonlijke God. Die zich om ons bekommert en ons niet alleen laat. Die we mogen aanspreken en om hulp vragen. Maar Die we ook mogen danken voor al het goede dat Hij ons gegeven heeft. Het belangrijkste dat we van Hem mochten ontvangen, eens en voorgoed, was zijn Zoon, die mens werd met de mensen en die zelfs zijn leven voor ons heeft gegeven. Binnen de Mariakerk zien we aan de muur Johannes en Maria onder het kruis staan. Johannes, zo dicht bij het kruis, vertegenwoordigde ons allemaal. En zo werd Maria, de moeder van Johannes, ook onze moeder. Jezus zegt tot ieder van ons wat Hij tegen Johannes zei: “Zie daar uw moeder”, en tegen ons allemaal samen zegt Hij: “zie daar uw moeder”. En tegen Maria zegt Hij: “zie daar uw zoon, zie daar uw kinderen”. Niets doet Maria groter plezier dan aangeroepen te worden als ‘Moeder’. Moge Maria, de ‘eucharistische vrouw’ en de moeder der wijsheid, jullie bij je beslissingen verlichten en jullie de liefde bijbrengen voor wat waar, goed en schoon is. Moge zij jullie naar haar Zoon brengen, die als enige de diepste verlangens van het mensenhart en het mensenverstand kan bevredigen.

Gods zegen. Pastoor Stefan Bladowski (zie ook bladzijden 12 en 13)

3


Kerkdiensten - vervolg

KERKDIENSTEN

ZONDAG 16 JUNI 2013

ZONDAG 2 JUNI 2013 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Mieke Mevius Kinderoppas: Lenie Kok

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. D. van Duijvenbode, ’sGravenzande Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Jacolyne Bor Kinderoppas: Saskia Groen, Karlijn Huiting

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam Kindernevendienst. Kinderoppas: Miranda Boon

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Dhr. en mw. Janssen-Impens woord- en communieviering met samenzang Kinderwoorddienst 14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Rampenburg/Corea ---------------------------------------------------------------Za. 22 juni

COLLECTEN: Prot. 1. KiA: Werelddiaconaat 2. Kerk HA: Kinderen in de Knel Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie; in de Antwoordkerk speciaal voor Kameroen; 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

______________________________________ ZONDAG 9 JUNI 2013 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. P. Lugtigheid, Delft Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen

Vooruitblik:

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R. Luijk, Tilburg Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk a/d IJssel Kindernevendienst: Mieke Mevius Kinderoppas: Antoinette Kornet, Ellen Stout

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 10.30 uur Plechtige Eucharistieviering t.g.v. de 60-jarige Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap te Hoogvliet Mgr. H. v.d. Hende, bisschop S. Bladowski, pastoor eerdere pastores te Hoogvliet m.m.v. JubileumProjectKoor o.l.v. Arnold van der Heijde Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. J.H. Catsburg, Stad aan het Haringvliet Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

ZONDAG 23 JUNI 2013

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor H. Spruijt eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie; in de Dorpskerk speciaal voor Kameroen; 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

4


Woensdag 5 juni 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O). Zaterdag 8 juni 14.00 uur Mariakerk. Generale repetitie JubileumProjectKoor (K). Zondag 9 juni 10.30 uur Mariakerk. Feestelijke viering 60 jaar R.K. geloofsgemeenschap in Hoogvliet m.m.v. bisschop Van den Hende, het Projectkoor o.l.v. Arnold van der Heijde en organist Hugo van Dalen (K*). Dinsdag 11 juni 20.00 uur Mariakerk. Gemeenschap van Kerken (O). Woensdag 12 juni 19.00 uur Mariakerk. Taizéviering (Attentie 2de woensdag!) (O*). 20.00 uur Antwoordkerk. Kerkenraad (P). Vrijdag 14 juni 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – voor drie weken (O). Zaterdag 15 juni 13.00 – 16.00 uur Kerkenpad (K*). Maandag 17 juni 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Dinsdag 18 juni 19.30 uur Mariakerk. Bestuur 'De Zonnebloem' (O). Woensdag 19 juni 13.30 uur Dorpskerk. Klein Pastoraal Overleg (P*). 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P). 20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P). Zaterdag 22 juni 19.00 uur Mariakerk. Spel- en filmavond voor de jeugd (K).

Agenda

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl. Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim” Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Bijbelleesrooster

Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag

Actueel Zaterdag 1 juni 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. 10.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst lectoren in de cluster (K). 10.00 – 16.00 uur Campus Hoogvliet. ‘Open dag van de bouw’. 12.00 – 17.00 uur Kunstroute Hoogvliet met daarin opgenomen het Inloophuis in de Antwoordkerk. Maandag 3 juni 19.30 uur Mariakerk. Repetitie JubileumProjectKoor (K). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

5

2 juni 3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni

Galaten 1:1-12 Galaten 1:13-24 Psalm 21 Spreuken 10:1-11 Spreuken 10:12-22 Spreuken 10:23-32 Psalm 26 Lucas 7:11-17 Lucas 7:18-35 Lucas 7:36-50 Lucas 8:1-15 Lucas 8:16-21 Psalm 52 Galaten 2:1-10 Galaten 2:11-21 Galaten 3:1-14 Galaten 3:15-29 Spreuken 11:1-11


donderdag vrijdag zaterdag zondag

20 juni 21 juni 22 juni 23 juni

Spreuken 11:12-21 Spreuken 11:22-31 Psalm 53 Lucas 8:22-39

In het ziekenhuis/verpleeghuis Van de administratie

Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273 Mw. J. Verschoor – van der Meer, Horsweg 144 Dr. Daniël den Hoedkliniek

Vorige week zijn de nota’s verzonden voor het abonnementsgeld 2013 van ons kerkblad naar de abonnees, die nog niet spontaan zelf al het bedrag van € 22,00 hadden overgemaakt. Toch wel tot onze schrik blijkt een aantal nota’s de deur te zijn uitgegaan naar personen die in de loop van dit jaar hadden opgezegd en – veel spijtiger – naar adressen van overledenen. Hiervoor bieden we betrokkenen onze oprechte excuses aan. We hopen dit in de toekomst te voorkomen.

(Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam)

Mw. J.W. Hage-van der Linden, Kruisnetlaan 654 Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. M. Grauf-Rijsdijk, Keizersmantelweg 89 Ruwaard van Puttenziekenhuis (R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

Mw. R. Molenaar-Oosterhoff, Kapittelhoek 44

Kerkdiensten Siloam / Westerstein

Dank

• Siloam

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de hartverwarmende felicitaties die wij hebben ontvangen bij ons 40 jarig huwelijksjubileum. Het heeft ons heel erg goed gedaan.

Zondag 2 juni 10.30 uur dhr. G. Vonk Zondag 9 juni 10.30 uur kapt. A. Boogaard Zondag 16 juni 10.30 uur ds. E.A. Bos

Jan en Anky Oldenhuis Op 2 april waren wij 55 jaar getrouwd. Wij waren toen niet in Nederland, maar we hebben mooie felicitatiekaarten van veel gemeenteleden ontvangen. Bovendien werden wij met een bezoek van twee dames verrast, die ons een prachtige plantenbak namens u allen kwamen bezorgen. ’t Is wel wat laat, maar we willen u daarvoor hartelijk bedanken!

Zondag 23 juni 10.30 uur dhr. J.W. Embregts

• Westerstein Dinsdag 4 juni 11.00 uur ds. E.A. Bos Dinsdag 18 juni 11.00 uur ds. E.A. Bos

Jaap en Annie Barendregt

______________________________________

Taizéviering

Nagekomen bericht Fietstocht

Vergeet u het niet? De Taizévieringen vinden in de regel elke maand op de eerste woensdag plaats. In juni echter op de tweede woensdag De eerstvolgende viering is op woensdag 12 juni om 19.00 uur in de Mariakerk. Aansluitend hopen we iets te drinken met elkaar. We nodigen u graag uit dit met ons mee te vieren. De viering duurt ongeveer een half uur. Als u één van de lezingen of gebeden mee wilt uitspreken,

Helaas was er geen goede inzender bij voor de attentieprijs tijdens de 34e fietstocht. Natuurlijk moest het juiste antwoord Martin Gaus zijn en geen Graus. De uitgeloofde prijs, een zilverkleurige tuinstandaard met hartje en vogeltje, komt volgende keer weer in beeld bij de 35e fietstocht.

6


Sponsorwandeling 15 juni Inloophuis Hoogvliet - Stichting Ankh draait volledig op sponsoring en donaties. Om activiteiten te kunnen blijven organiseren heeft Stichting Ankh een sponsorwandeling uitgezet waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het inloophuis. Het start- en eindpunt van deze Sponsorwandeling is bij het volkstuinencomplex Elftplaat 2 aan de Botreep 20, 3192 PD Hoogvliet. U kunt starten vanaf 10:30 uur tot 12:00 uur. Voor de start kunt u zich hier melden en betalen. Indien u vooraf een lunchpakket heeft besteld, kunt u deze hier afhalen en een kopje thee/koffie drinken. De routebeschrijving krijgt u ook hier mee. De lengte van de wandeling is ongeveer 6,02 km. Duur van de loop is bij de stevige wandelaar ca. 1,5 uur en indien u rustig gaat wandelen, zal deze ca. 2,5 uur in beslag nemen. Bij de tijd is geen rekening gehouden met noodzakelijke stops of voor eventuele bezienswaardigheden. Speciaal voor deze dag is het Historisch Genootschap Hoogvliet (Gebbeweg 12) geopend. Hier kunt u gewoon binnenlopen, de tentoonstelling: ‘Herdenken en vieren. Hoogvliet en de Tweede Wereldoorlog’ bekijken en wat drinken. Ook bij scouting Hoogvliet bent u van harte welkom om te kijken naar de activiteiten van de scoutingvereniging en ook hier kunt een kopje koffie/thee kopen. Beide organisaties zijn in de route opgenomen. De wandeling kost € 7,50 (gratis kopje thee/koffie bij vertrekpunt) en een lunchpakket kost ook € 7,50. Graag bij aanmelding aangeven of u een lunchpakket wilt kopen.

laat ons dat voor aanvang van de viering even weten, we verdelen de taken altijd een paar minuten voor het begin. Graag tot dan! Namens de Taizéwerkgroep van Hoogvliet, Wieteke Izelaar en Talitha van Kralingen

Oproep voor mannenkleding Namens de pastor van de gevangenis heb ik weer een verzoek aan u allen. Voor de mannen in de Stadsgevangenis is dringend behoefte aan gebruikte, nog ‘goede’ kleding. De vorige oproep had veel succes, daarom is er nu alleen behoefte aan: spijkerbroeken, t-shirts, overhemden. Wilt u, als u uw kasten opruimt, eens kijken of er iets voor deze mannen bij zit? Zij komen vaak na een leven op straat de gevangenis binnen en hebben niets. Ik zal zorgen dat de kleding op de plaats van bestemming komt. Leny Janssen-Impens, telefoon 4382325.

Inloophuis Hoogvliet Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet tel. 06-28645315

Twitterdienst in de Dorsvloer in Spijkenisse

Het inloophuis Hoogvliet is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Daar mogen zij zich veilig voelen, kunnen zij praten over wat de ziekte met je doet, begrip, aandacht en liefde krijgen. Gewoon gezellig met elkaar, lekker koffie of thee drinken of creatief bezig zijn.

Op 26 mei wordt in de Dorsvloer in Spijkenisse een twitterdienst gehouden. Via Twitter en Facebook kun je meepraten over de dienst, heb je invloed op de preek en kun je voorbeden aanleveren. Voor wie geen telefoon met internet heeft, zijn andere oplossingen bedacht.

Openingstijd: op donderdag, 10.00 tot 16.00 uur. Info: website: www.stichtingankh.nl e-mail: inloophuishoogvliet@gmail.com Agenda

De dienst gaat over Jona, een profeet die geen zin heeft om naar God te luisteren. De jongeren uit de Dorsvloer hebben het verhaal naar deze tijd verplaatst en daar een film van gemaakt. Voorganger in deze dienst is ds. Marloes Meijer. Verder horen we muziek van Guus Meeuwis, Trijntje Oosterhuis en Bruno Mars.

10.00 uur schilderen 11.00 uur wandelen 13.00 uur quilten Op de eerste donderdag van de maand: 13.30 uur spreekuur oncologie Inloophuis Hoogvliet is wel in een kerkgebouw gevestigd, maar is geen kerkelijke organisatie en is bedoeld voor iedereen geraakt door kanker.

(Vervolg op bladzijde 9)

7


Als het toch regent buiten, kun je lekker kleuren binnen. Groetjes Susanne en Dineke 8


(Vervolg van bladzijde 7)

Iedereen die dit wel eens wil meemaken is van harte welkom op zondag 26 mei, 10.00 uur in De Dorsvloer, Zomerakker 415, Spijkenisse. Uitzending op internet via www.dorsvloer.nl. Meetwitteren kan met hashtag #jonadv.

Het Platform (PGH) nodigt u van harte uit op de Belevingsdag op zaterdag 15 juni, Rijkeeplein. Thema : bewustwording Motto: voel eens wat die ander voelt

Van je geloof getuigen?

Programma: ▪ 11.45 uur Aankomst Brassband New Energy Brass. ▪ 12.00 uur Officiële opening door Mieke Zuijdervelt, voorzitter PGH. ▪ 12.15 uur Filmimpressie door filmregisseur Vincent van den Broek met Ton Remeeus in de hoofdrol. ▪ 12.30 uur Rapper, Quilliamo Deyl. ▪ 12.40 uur Woord door Dagelijks Bestuurder portefeuillehouder mevrouw Y. Bekker. ▪ 12.50 uur Gerard de Nooij en Michael Verhees (rijden voor Stichting Racing Team Welzorg; website www.ongehinderd.nl). Bijzondere attractie: hun raceauto komt mee. ▪ 13.00 uur Het Dagelijks Bestuur zal als eerste worden uitgenodigd ervaring op te doen in een rolstoel, scootmobiel en als visueel gehandicapte. Daarna wordt het publiek uitgenodigd mee te doen, ervaring op te doen, vragen te stellen. ▪ 14.00 uur Einde Belevingsdag.

De oecumenische Jongerenvoettocht van Heenvliet naar Brielle, met als doel het uitwisselen over geloven, is bedoeld voor jongeren uit alle kerken in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. De afstand is tien kilometer van de Hervormde Kerk van Heenvliet naar de Bedevaartskerk in Brielle, en wordt gehouden op zondag 9 juni van 14.00 tot 20.00 uur. Kosten: eigen bijdrage van € 5,00 per persoon. Programma: ▪ 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet ▪ 14.00 uur inleiding door ds. Ineke Zuurmond ▪ 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de Brielse Maas ▪ 16.00 uur bezoek aan St. Catharijnekerk, Brielle ▪ 17.30 uur viering in de Bedevaartskerk ▪ 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartskerk in Brielle ▪ 20.00 uur einde

Doel van de Belevingsdag is: ▪ iedereen meer begrip te laten krijgen, meer bewust te worden dat er ook mensen zijn met een beperking en die mensen ook graag op een leuke en veilige manier willen meedoen in samenleving. ▪ aandacht te vragen voor belemmeringen, obstakels en dergelijke die mensen met een beperking in het dagelijks leven tegenkomen. ▪ bevorderen van de bewustwording: u kunt meedoen, zelf ervaring opdoen, vragen stellen, kennismaken met ervaringsdeskundigen. Kortom maakt u kennis met een paar inspirerende praktijkvoorbeelden.

Thema: Van je geloof getuigen? Op 26 juli 1557 stond pastoor Merula op de brandstapel, maar nog vóór dat het vonnis kon worden voltrokken maakte een hartverlamming een einde aan zijn leven: de eerste martelaar van de reformatie. De Martelaren van Gorcum zijn in 1572 opgehangen. Deze 19 martelaren houden ons bezig op de weg van Heenvliet, destijds de parochie van Merula, naar de Bedevaartskerk in Brielle. Want als martelaren zijn zij geloofs-getuigen. Van welk geloof getuigden zij? En van welk geloof getuigen wij als protestantse en katholieke jongeren in deze tijd? En wat is dat: getuigen van je geloof? Met dit thema blijven we op het spoor van dit jaar dat is uitgeroepen als het Jaar van het geloof Meer weten of je aanmelden (uiterlijk 4 juni) via onderstaand strookje bij: Pastor Huub Flohr, Dorpsstraat 26, 2712 AL Zoetermeer, tel. 079-3163044 of h.flohr@hnpz.nl Tip: neem een vriend(in) mee uit een andere kerk. Aanmelding: Ik/wij (voor- en achternaam individu of groep):

Het Platform hoopt dat u aanwezigheid kunt en wilt zijn op deze speciale dag.

Concerten/meetings IJE Travel: Ready for take-off? I.J.E. Rotterdam organiseert op zondag 30 juni een slotmeeting/kerkdienst onder het thema: ‘IJE Travel: ready for take-off?. Daarin wordt u uitgedaagd na te denken over de onmisbare bagage tijdens uw vakantie.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Tel + email: JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.

Deze dienst zal beginnen om 17.00 uur in de Dorpskerk, Achterweg 10 te Hoogvliet. De voorganger is mevrouw N.F. Vlaming.

kom / komen met JJJJ. personen.

9


Het Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie-koor (I.J.E.koor) is een actief jongerenkoor met een vlot repertoire. Verschillende keren per jaar zingen we in diverse kerken en organiseren wij onze eigen meetings. We repeteren elke zondagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur in de Triomfatorkerk (Gebroken Meeldijk 150) in Barendrecht. In verband met onze zomervakantie beginnen onze repetities weer in september. De exacte datum, locatie en tijd vindt u op onze website. Na de repetitie komen we nog gezellig bij elkaar om wat te drinken. Naast het repeteren hebben wij nog vele leuke activiteiten, uitjes en weekendjes weg.

Berichten

Kinderfeestjes in Chr. Boekhandel ‘De Fakkel’ Om te kunnen blijven bestaan, is het idee opgevat o.a. kinderfeestjes te organiseren in de winkel of bij de jarige thuis op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur voor kinderen van de basisschool voor telkens max. 8 kinderen, geheel verzorgd door de Fakkel met hulp van een kinderwerker.

Voor meer informatie en een overzicht van onze activiteiten en meetings, kunt u een bezoek brengen aan onze website: www.ije-rotterdam.nl Checkt u met ons in op zondag 30 juni? Vergeet uw paspoort niet mee te nemen..!

Kinderwerkers gezocht! Wij zijn op zoek naar 4 christelijke kinderwerkers die het leuk vinden als vrijwilliger kinderfeestjes te organiseren en te leiden. Heb je ervaring met kinderwerk en vindt je het leuk om één keer per maand (of vaker) een kinderfeestje te leiden, dan zijn we op zoek naar jou!

Orgelconcerten Zaterdag 1 juni - Hillegondakerk 13.00 uur: Anton Doornhein Zaterdag 1 juni - Hoflaankerk 20.00 uur: Stefan Treure en Gerard Verweij Jong talent in concert. Muziek van o.a. Bach, Bruhns en Buxtehude Dinsdag 4 juni - Grote of Sint-Laurenskerk 12.45 uur: Orgelpauzeconcert door Rosa Jung Zaterdag 8 juni - Andreaskerk excursie; bestemming wordt nog ingevuld Zaterdag 8 juni - Oude of pelgrimvaderskerk 16.00 uur: Gerard van der Zijden ‘Verjaardagsconcert’. Muziek van J. Walther (Concerto del signor Meck), J.S. Bach, (Toccata en Fuga BWV 565), Th. Dubois (Toccata G) Zondag 9 juni - Grote of sint-laurenskerk 15.00 uur Grand’Orgue door Jan Kleinbussink Zondag 9 juni - Open hofkerk pendrecht 15.00 uur: Studenten orgelconcert in Russische sferen: Anna Karpenko (Rusland), Magdalena Jones (Engeland), Jan Pieter Lanooy (Nederland) Dinsdag 11 juni - Grote of sint-laurenskerk 12.45 uur: Orgelpauzeconcert, Jan Hendrik v.d. Kamp Zaterdag 15 juni - Het steiger 16.00 uur: Johan van Lunenburg, cd-presentatie Dinsdag 18 juni - Grote of Sint-Laurenskerk 12.45 uur: Orgelpauzeconcert, Jan Hoegee Zaterdag 22 juni - Paradijskerk 16.00 uur: Piet van der Steen, m.m.v. Pieter van Dinther, trompet Zaterdag 22 juni - Lambertuskerk 20.00 uur: KERKENNACHT 2013 Concert door Vrouwenkoor La Confiance Muzikale leiding / orgel: Eric Koevoets Dinsdag 25 juni - Grote Of Sint-Laurenskerk 12.45 uur: Orgelpauzeconcert Jos Teeuw

Reacties gevraagd! Wij vragen ouders om op deze plannen te reageren: over behoefte, de inhoud, de kosten en/of andere ideeën? Voor reacties en meer informatie: Alie den Hartog, ‘De Fakkel’ Hoogvliet, tel.: 0102161019 of 06-49912429 of stuur een email naar: hoogvliet@fakkel.nl.

50 x kerkennacht Het aantal steden en dorpen dat meedoet met de kerkennacht 2013 blijft groeien. Er zijn al 50 plaatsen die participeren, ruim meer dan in 2011. De kerkennacht vindt iedere twee jaar plaats. Het is een oecumenisch evenement waarbij kerken hun deuren openen zo rond de langste dag van het jaar en met korte programma’s laten zien wat ze in huis hebben. De kerkennacht vertelt een verhaal bij iets wat anders alleen maar een gebouw met deuren en ramen blijft. Op deze manier worden kerken en gebedshuizen zichtbaar als plekken waar iets te beleven valt. Plekken die iets toevoegen aan de waarde van het leven. Bezoekers aan de kerkennacht mogen meegenieten van waar kerken goed in zijn. De organisatie heeft een eigen website www.kerkennacht.nl, waarop alle plaatsen staan en de initiatiefgroep is actief op facebook en twitter. Zie: Facebook/Kerkennacht Nederland en Twitter/kkn813! De hashtag voor twitter is #kkn8. De kerkennacht wordt georganiseerd door de Stichting Kerkennacht Nederland en ondersteund door de Raad van Kerken. Voordeel van een kerkennacht is dat mensen plaatselijk de organisatie verzorgen en dat de bezoekers ook vanuit de eigen regio komen; ze bezoeken de kerken waar ze ook op andere momenten terecht kunnen. _________________________________________

Zie voor wijzigingen: www.rotterdamorgelstad.nl

10


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Kerkelijke kalender

Parochiebestuur

Heilige van de maand: Antonius van Padua De heilige Antonius van Padua was een franciscaanse priester en een zeer begenadigde predikant. Antonius werd geboren als Fernando in Lissabon, Portugal in 1195. Hij stamde uit het adellijke geslacht van Godfried van Bouillon, de eerste veroveraar van het Heilige Graf in Jeruzalem. Op zijn zeventiende trad Fernando in in de orde van de augustijner koorheren. Enige jaren later raakte hij diep onder de indruk van het martelaarschap van vijf franciscaanse missionarissen in Marokko, die daar door de Saracenen wegens hun geloof waren omgebracht. Hij werd vervuld van een vurig verlangen om ook zijn eigen leven voor Christus te geven, iets waar hij als augustijner koorheer nauwelijks toe in staat was. Daarom stapte hij in het jaar 1220 in Coimbra over naar de orde van Franciscus en nam de naam van Antonius aan (naar Antonius Abt, de woestijnvader uit Egypte). Hij vertrok als missionaris naar Marokko, maar kort na zijn aankomst aldaar werd hij ernstig ziek. Hij moest naar zijn vaderland terugkeren. Echter, het schip waarop hij de terugreis maakte, kwam in een storm terecht en dreef af naar Messina op Sicilië. Daar hoorde hij van de oproep van Franciscus aan alle franciscanen om zich te verzamelen in Assisi. Hij ging er direct heen. De stille broeder, die zijn adellijke afkomst had verzwegen, werd nauwelijks opgemerkt. Zijn spreektalent kwam pas aan het licht toen geen van de aanwezige paters franciscanen onvoorbereid wilde preken bij de feestelijke eerste mis van een pas gewijde priester. Antonius sprak met zoveel inspiratie en overtuiging dat het ook Franciscus zelf opviel. Deze benoemde hem tot eerste lector theologie voor de jonge broeders. Franciscus stuurde hem ook als prediker naar verschillende steden, waar het volk bij duizenden toestroomde om hem te horen. De kracht van zijn woorden en zijn beminnelijke verschijning boeiden de mensen in hoge mate. Als begenadigd spreker heeft Antonius ook aan diverse Europese universiteiten gedoceerd.

Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur. • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

11


Hij vestigde zich later in Padua waar hij zich exclusief wijdde aan het prediken. Hij stierf op 13 juni 1231 in Arcella bij Padua en werd elf maanden na zijn dood al heilig verklaard. Zijn sterfdatum is ook zijn feestdag in de Kerk. In 1946 is hij door paus Pius XII tot Kerkleraar uitgeroepen.

Hoogvliet / Pernis

Antonius is een van de meest geliefde volksheiligen. De Italianen noemen hem kortweg Il Santo, de heilige. Vele gelovigen hebben een onbegrensd vertrouwen in hem. Hij wordt met name aangeroepen om zoekgeraakte spullen terug te vinden. In een schietgebedje vraagt men dan hun 'beste vrind' om bijstand bij het zoeken: 'Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn .... vind'.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

Antonius wordt afgebeeld in een franciscaner monnikspij, met een boek, brood, vlam, hart, lelie of het Christuskind. De parochiekerk in Hellevoetsluis heeft Antonius van Padua tot patroonheilige. In de Willibrordkerk in Rhoon staat ook een beeld van Sint Antonius en wel in het midden van de linkermuur (tussen Sint Petrus en Sint Bonifatius).

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

Wim Rozema

Kerkepad

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

In Hoogvliet vindt een kerkepadbijeenkomst plaats op zaterdag 15 juni van 13.30 – 15.30 uur in de Mariakerk, Parelvissersstraat 131 (zie hiernaast). In Spijkenisse heeft de pastoraatgroep van de Felicitaskerk zondag 7 juli gekozen om het vervolg van het Kerkepad te doen. Het viel niet mee een geschikte zondag te vinden, omdat we nogal wat anderstalige vieringen in onze kerk houden. Het adres van de kerk is: Hekelingseweg 15, Spijkenisse.

ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: ▪ 13.00 uur inloop en ontvangst in de parochiezaal beneden onder kerk, de Schaapskooi geheten ▪ 13.30 uur (in verband met een doop) gaan we naar de kerkzaal. Daar is de ontvangst door pastoor Bladowski met het vervolgverhaal over de 19 martelaren van Gorcum. ▪ We gaan met elkaar aan de slag met het gebrandschilderde raam. ▪ Daarna een rondgang door de kerk aan de hand van een zoek-/puzzeltocht. ▪ 15.00 uur koffie/thee in de Schaapskooi.

Jubileumviering Op zondag 9 juni vieren we ons 60 jarig bestaan met een plechtige Eucharistieviering in de Mariakerk om half elf m.m.v. Jubileum projectkoor. Priesters: bisschop mgr. H. van den Hende, pastoor S. Bladowski en eerdere pastores van de geloofsgemeenschap. Van harte welkom Na de Eucharistieviering is er een uitgebreid gezellig samenzijn met een hapje en een drankje waarbij tevens diverse activiteiten worden georganiseerd.

De geloofsgemeenschap rond de Felicitaskerk heet alle parochianen van de H.H. Nicolaas Pieck en Gezellenparochie van harte welkom!

Kerkepad Hoogvliet Op zaterdag 15 juni bestaat de mogelijkheid in het kader van de actie Kerkepad kennis te maken met de deelparochie Maria en Johannes onder het kruis te Hoogvliet.

12


Wij zullen van 13:30 tot 15:30 uur onze Mariakerk openstellen voor geïnteresseerden. Na ontvangst met koffie of thee zal u in het kort de ontstaansgeschiedenis van onze parochiegemeenschap worden verteld. Wij bestaan immers dit jaar 60 jaar. Ook kunt u een rondleiding krijgen in ons kerkgebouw.

Ma. 17 juni: Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering. Divera Kamp-Boon.

Do. 20 juni:

10.00 uur Eucharistieviering.

Za. 22 juni:

14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Rampenburg/Corea.

Zo. 23 juni:

9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. pastoor H. Spruijt.

Priester:

Vieringen in de Mariakerk

Uit de parochie Sacramentsdag – Heilig Sacrament van Lichaam en Bloed van Christus. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pater Y. Konchenko Lector: dhr. Van der Heijde Intenties: dhr. Eed Jansen, dhr. Arnold Bonnier, Elly Kuipers-Ariens, dhr. Marius Bottse, dhr. Franken, mw. Smeijers-Michels, mw. Maria Tran Thi Nhan, mw. Petronella Wessel, mw. Tini Baarsvan Steijn, mw. Eerden-Camerman, dhr. Golia, dhr. Aarnout Scheers, dhr. en mw. John en Truus Veldhuis, dhr. Wortman. Zo. 2 juni:

Ma. 3 juni:

HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 6 juni:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 7 juni:

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

Dagen om te vieren ▪ Verjaardag 75 jaar 6 juni 6 juni 11 juni 18 juni

Dhr. P.A. van der Pijl, Keizersmantelweg 235, 3192 VZ Mw. J.M. van Middelkoop-Tenwolde, Marthalaan 117, 3194 EC Mw. C.M.H. Fortuin-Heydra, Boomgaardhoekseweg 61, 3191 VB Mw. E.P.M. Verschoor-Pompen, Schutwant 16, 3192 JS

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 3 juni 4 juni 5 juni 5 juni 5 juni

Zo. 9 juni: Tiende zondag door het jaar – Plechtige Eucharistieviering t.g.v. onze 60-jarige Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap. 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Projectkoor o.l.v. Arnold van der Heide; Hugo van Dalen, orgel. Priesters: Mgr. H. v.d. Hende, bisschop S. Bladowski, pastoor eerdere pastores in Hoogvliet Lector: Shirleni Blanken Intenties: mw. Lies Tijhuis-Luttikhuis, mw. Maria Tran Thi Nhan, mw. Petronella Wessel, dhr. Eed Jansen, dhr. en mw. John en Truus Veldhuis.

8 juni 13 juni 13 juni 14 juni 16 juni 16 juni 18 juni 18 juni 21 juni

Ma. 10 juni:

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 13 juni:

H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. 10.00 uur Eucharistieviering.

22 juni

Elfde zondag door het jaar. 9.30 uur Woord- en Communieviering met samenzang. Voorgangers: dhr. en mw. Janssen Intenties: dhr. Theodorus Gerardus van Schöll, mw. Nortier-van Rijnberk, mw. Maria Tran Thi Nhan, mw. Petronella Wessel, dhr. Eed Jansen.

23 juni

22 juni

Zo. 16 juni:

Dhr. H.M.A. Bout, Alverstraat 141, 3192 TN Dhr. H.P. Blijenburg, Klaasje Zevensterstraat 334, 3193 TW Mw. A.M. Erkelens-van Veen, Park Vossendijk 409, 3192 XH Dhr. P.J. van Dalen, Vloedlijn 27, 3191 HS Mw. P.A.M. Mulder-Janssen, Alverstraat 141, 3192 TN Dhr. H. Boogerd, Cloese 87, 3191 EB Mw. M. Mol-Priem, Lokhorsterland 25, 3193 E Mw. W.J. Hagenstein-Hernaus, Klaasje Zevensterstraat 350, 3193 TW Dhr. J.E. Meijer, Schakelweg 217, 3192 JL Dhr. J.F.J. Kneppers, Tureluur 32, 3191 GJ Mw. A. Luypot-Phophien, Tijmweg 60, 3193 JL Dhr. J.C. Verbeek, Eline Verestraat 45, 3193 TS Dhr. A. van Loon, Prikkorf 186, 3192 ZD Dhr. J. Twaalfhoven, Klaasje Zevensterstraat 48, 3193 TW Mw. C. van den Heuvel-Koning, Bovensim 258, 3192 HB Mw. M.C. Schilte-de Galan, Henk Sneevlietstraat 2, 3191 BE Dhr. P. van der Vliet, Gustaaf Gelderpad 37, 3191 AC

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

13


Eerste Heilige Communie

kwamen, vonden hier werk en ook een woning, want in Hoogvliet begon men volop te bouwen.

Van harte feliciteren we met deze gebeurtenis: Gyangelo Martina Sarina Lengkeek Dylan Bernadina Alina Klootwijk Vincentio Karsomenawi Bernarda Reenis Bernairis Reenis Romely Windster Luthnaira Windster Merry-Vania Roording Stephanio Sno Julie de Palm Shanaida Stuger Busmar Aniceta Abimael Brito-Rodriguez Elianne Frans Marchelo Eduarda Karishaymey Leito Raymarcial Corea Nayiv Dovale Nayré-Karima Dovale Rodencio de Vlugt Janice Lansdorf Clayandra Goeloe Claitijsson Goeloe Ginaiceley Richardson Koni Bernadina Kimberly Meriana Scarlet Fulcar-Gonzalez Parels in Gods’ hand

In de middeleeuwen was er al eerder een R.K.. parochie geweest. De dorpen Hoogvliet en Poortugaal vormden al sinds 1270 een parochie, die hoorde bij het kapittel van O.L. Vrouwe van Geervliet, dat de hoofdplaats was van het Dominicum (dekenaat) van Putten. Het is daarom ook waarschijnlijk dat de kerk van Hoogvliet en Rhoon O.L. Vrouwe tot patrones had. Tijdens de troebelen van Tachtigjarige Oorlog en Reformatie ging die toenmalige parochie over tot het protestantisme in 1572. Al die tijd zal er, behoudens een in het diepste geheim gehouden viering, geen echte Eucharistieviering meer geweest zijn. Na bijna 400 jaar wordt de draad weer opgepakt. Op 1 maart 1953 droeg de nieuwbenoemde zielzorger voor het eerst in vier eeuwen weer een H. Mis op, bijgewoond door 40 katholieken. Dat was wel op een bijzondere locatie: namelijk in een betonnen schuilbunker aan de Gaarde. Een overblijfsel van de verdedigingswerken uit de tweede wereldoorlog (die pas in 2002 zou worden gesloopt).

H. Vormsel Ook dit jaar is er de mogelijkheid voor de kinderen in de leeftijd van 12 jaar en ouder van onze parochie het Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen. De Vormselviering zal plaatsvinden op zaterdag 26 oktober om 19.00 uur. De voorbereidingen zullen na de zomervakantie beginnen. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 31 juli plaatsvinden. Aanmeldformulieren zijn te verkrijgen op het parochiesecretariaat.

60 jaar RK gemeenschap Hoogvliet Een stukje geschiedenis - deel 1 In het jaar 1953, toen ons land getroffen werd door een geweldige overstroming, in de maand februari om precies te zijn, werd pater Servatius Lahaye ss.cc door de bisschop van Haarlem benoemd tot eerste zielzorger te Hoogvliet. Met ingang van 26 februari ontstond er dus in Hoogvliet een nieuwe roomskatholieke gemeenschap. Door de bebouwing rond de petroleumhavens en de onstuimige ontwikkeling van de petrochemische industrie waren er veel mensen in Hoogvliet komen wonen met een katholieke achtergrond. Veel mensen die uit de zuidelijke en noordelijke provincies

Maar voor het zo ver was, moest er nog van alles worden geregeld. Er was niets aanwezig van hetgeen nodig is om de Eucharistie waardig te kunnen vieren. Pater Lahaye kon slechts beschikken over een kelk, een geschenk van zijn overleden ouders. Kazuifel, altaardwaal, evangelieboek, albe, kelkdoekjes etc. niets was er op dat moment voor handen. Maar de nieuw benoemde kapelaan gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij stapt op zaterdag 28 februari naar de Eendrachtsstraat. De daar wonende religieuzen van de Eeuwigdurende aanbidding brengen uitkomst. Zij zorgen voor de benodigde materialen en zullen de eerste tijd nog vaak hand- en spandiensten bewijzen. (wordt vervolgd) Léon Janssen. _________________________________________

14


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Uit de regio Opening Centrum voor Levensvragen Veel, zeer betrokken mensen, mooie verhalen en een prachtig openingsritueel; daarmee werd op 21 maart, tijdens het symposium “Vinden en erbinden”, het Centrum voor Levensvragen officieel in de wereld gezet. Tijdens het symposium waren professionals uit de zorg, werkers uit het welzijnswerk, beleidsmedewerkers vanuit de overheid, bestuurders, vrijwilligers van Motto, collega’s, samenwerkingspartners en belangstellenden aanwezig. Ruim 50 mensen vonden elkaar in 'de Burcht' en verbonden zich aan het Centrum voor Levensvragen Rotterdam.

ADRESGEGEVENS

Na de opening en het verhaal over wat er voorafging aan het Centrum voor Levensvragen: de initiatieven van de SGVR, Motto-projecten en onderzoek van SOZAWE, ging Marinus van den Berg in gesprek met een van de vrijwilligers van Motto over de driehoek die gevormd wordt door Vreemde, Vertrouwen en Veiligheid. Deze drie begrippen vormen de basis van het gesprek over levensvragen. Iwan Vernooij, vraagwijzerconsulent,vertelde een pakkend praktijkverhaal. Als Intermezzo las vrijwilliger Diane van den Elshout ons het verhaal voor van de vragende en vertellende wandelende tak en hoe de eekhoorn naar hem luisterde. Elly Prinse ging in op de begrippen Vinden van vaardigheden en Verbinden als basishouding in de relatie met de ander.

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. – Tijdelijk met ziekteverlof. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

Het openingsritueel werd begeleid door Ben van Dam. In verbondenheid met elkaar en met het Centrum voor Levensvragen werd door alle aanwezigen een kaarsje aangestoken en een kaart geschreven. Iedereen heeft suggesties, mogelijkheden voor de eigen bijdrage en goede wensen meegegeven. Wij danken iedereen voor deze prachtige middag.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

Bea Cox en Elly Prinse (Uit: Nieuwsbrief KSA/GCW, mei 2013)

15


mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

COLLEGE VAN DIAKENEN

Website

Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl.

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Dienstverlening

Bankrekeningen Diaconie: algemeen: P 79089 en 3295.02.158; voor Diaconaal project: P 521728; Noodfonds: P 225337. Zending: 3295.02.158 van Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen, diversen) P 2465960; voor VVB / AKB: P 445148.

Ambtsdragers Op 2 juni ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur (HA): dhr. Woudstra, dhr. Wols, dhr. Van Veelen, tevens lector; dhr. Stout. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, mw. Van Lunteren; lector: mw. Groenendijk.

Collectebonnen Bestellingen op rekening: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Op 9 juni ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. De Knegt, dhr. Hoogerwerf; dhr. Verwoerd; lectoren: Joke en Bart van Mastrigt. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, mw. Groot Bramel, dhr. Van Gelder; lector: dhr. Fousert.

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Op 16 juni ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. Van Dam, dhr. Van Gelder; mw. Groen; lector: dhr. Heutink. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, mw. Van Lunteren; lector: dhr. Fousert.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 2 juni 9 juni 16 juni

dhr. Noordzij dhr. Noordzij dhr. Mout

dhr. Vos dhr. Vos dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdiensten • Antwoordkerk 2 juni: welkom – dhr. Lolkema, mw. Oorebeek; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; 9 juni: welkom – mw. Kerstens, mw. Van Opdorp; kosters - dhr. Kerstens, dhr. Van Mastrigt; 16 juni: welkom – mw. Groen, mw. Hoek; kosters dhr. en mw. Stout.

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930. • Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

• Dorpskerk Geen opgave.

16


Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer.

Vervoer naar de Antwoordkerk 2 juni: 9 juni:

16 juni:

dhr. Kreft, dhr. Woudstra, dhr. Bijl, dhr. Verwoerd, dhr. De Zeeuw, mw. Struijk mw. Bierenbroodspot, dhr. Van Helden, mw. Ypinga, mw. Struijk, mw. Hoek, dhjr. Maring dhr. Barendregt, dhr. Kreft, dhr. Bijl, dhr. Verwoerd, dhr. Van Opdorp

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren Bij de diensten • Verjaardag 75 jaar 8 juni Dhr. A. van Willigen, Zalmsteek 23, 3192MC 21 juni Mw. H.K. Plant, Marthalaan 149, 3194ED • Verjaardag 80 tot 89 jaar 3 juni Mw. M.G.C.L. Dijkhuizen-Voerman, Brasemstraat 38, 3192TD 4 juni Dhr. G. Kruizinga, Kinheim 51, 3191EG 4 juni Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117, 3191EC 5 juni Mw. A.M.B. van Kesteren-Hennekam, Slaghaam 71, 3192HG 6 juni Dhr. C. Toorop, Specht 3, 3191GG 6 juni Dhr. V.A. Bedet, Prikkorf 138, 3192ZD 8 juni Mw. J. de Kievit-van der Velde, Kruisnetlaan 692, 3192KH 9 juni Mw. S. Molendijk-Verheij, Alverstraat 141, 3192TN 10 juni Dhr. L.A.J. Hoelen, Kruisnetlaan 720, 3192KH 10 juni Dhr. W. Sloendregt, Kruisnetlaan 548, 3192KG 10 juni Mw. P.K. Mandemaker-van der Sluijs, Alverstraat 141, kamer 605, 3192TN 11 juni Mw. J. Bosgraaf-Dijkstra, Nieuw Engeland 33, 3193LN 13 juni Mw. K.J. Sloendregt-van den Berg, Kruisnetlaan 548, 3192KG 16 juni Mw. A. de Reus-Stolk, Schakelweg 162, 3192JP 17 juni Dhr. J. van den Berg, Texasweg 42, 3193LS 18 juni Mw. G.P. Erkelens-Blinksma, Schakelweg 376, 3192JP 19 juni Mw. G. Poortman-Horst, Schakelweg 100, 3192JN 19 juni Dhr. W. Verheij, Puitstraat 219, 3192SH 21 juni Mw. C.W. Jeninga-van de Graaf, Park Vossendijk 629, 3192XK 21 juni Mw. A. den Outer-van den Hazel, Keizersmantelweg 303, 3192VZ 21 juni Mw. J.J. Schreuder-Deutekom, Prikkorf 114, 3192ZC 21 juni Mw. A. den Ouden-Koster, Sara Burgerhartweg 69, 3193TB

2 juni - Antwoordkerk In de Antwoordkerk vieren we de dienst van Schrift en Tafel. We lezen uit 1 Koningen 8 vers 22 en 37 tot 43 en Lucas 7 vers 1 tot 10 (rjw).

Collectebestemming 2 juni - Kerk in Actie: Werelddiaconaat 2 juni – Antwoordkerk, HA: Kinderen in de Knel Zie de rubriek DiacoNieuws.

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J.W. Hage-van der Linden, Kruisnetlaan 654, 3192 KG, is wegens de ernst van haar situatie overgeplaatst naar de Dr. Daniël den Hoedkliniek. Mw. R. Molenaar-Oosterhoff, Kapittelhoek 44, 3191TH, is op 27 mei opgenomen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Haar man heeft eerst daar een aantal dagen op de hartbewaking gelegen en daarna op de longafdeling. Maar inmiddels mocht dhr. Molenaar met ontslag naar huis om verder te herstellen. Mw. M. Grauf-Rijsdijk, Keizersmantelweg 89, 3192 VZ, is op 23 mei opgenomen in het Ikaziaziekenhuis voor een ingrijpende darmoperatie op vrijdag 24 mei. In principe zal de opnameduur één week zijn. Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273, 3192 TN, verblijft nog in het verpleeghuis Siloam, evenals: Mw. J. Verschoor – van der Meer, Horsweg 144, 3192 EE.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. A. van der Vlugt, Botreep 302, 3192 PG, heeft enige dagen in het Ikaziaziekenhuis gelegen. Dhr. J. Bor, Botreep 254, 3192 PD, is ook opgenomen geweest in het Ikaziaziekenhuis in verband met een gebroken heup.

17


iedereen het zou zien, wat heeft ze goed toneelgespeeld, en met welke goede bedoelingen -om haar geliefden te sparen- heeft ze dat gedaan. Mijn kennismaking dateert uit de tijd dat zij nog maar net naar Hoogvliet was verhuisd om dicht bij haar man, Willem de Klerk, te kunnen zijn. Hij was verhuisd naar Siloam, omdat het thuis echt niet meer kon. En ze wilde graag dat ik hem leerde kennen voordat ik als dominee bij zijn graf zou staan. En ik heb een beeld van hem gekregen door alle verhalen die zij vertelde. Verhalen vertellen, dat kon ze. En dan niet alleen alle dingen die er gebeurd waren. Dat ook. Als je haar belde of opzocht hoefde je nooit bang te zijn dat het gesprek zou stilvallen. Er was altijd genoeg om over te praten. Maar zij kon ook heel goed verhalen verzinnen. Ze had een enorme fantasie en bedacht zelf de verhalen die ze haar (klein)kinderen vertelde. Verhalen die ze overigens ook opschreef. Wel eens jammer dat daarmee niet meer gedaan is. Ze was als creatief mens ook goed met naald en draad. Het was nooit erg om de kleren die ze maakte te dragen, integendeel: ze ging met de mode mee. Dat korte rokjes en hotpants haar nu echt heel vrolijk maakten is niet waarschijnlijk, maar ze heeft ze wel gemaakt met evenveel hart en ziel. Stevige boeken, waaronder de betrouwbare bijbel, moesten ervoor zorgen dat de spuit de rokken op minilengte aftekende. En ze deed dat gewoon. Zo was toen de tijd, en daar ging ze in mee.

21 juni

Mw. C. Alberda, Othelloweg 275, 3194GR 22 juni Dhr. J. van Eijl, Park Vossendijk 343, 3192XG • Verjaardag 90 jaar en ouder 11 juni Mw. A. Vermeer, Klencke 65, 3191VL 23 juni Dhr. T. Smit, Alverstraat 141, kamer 512, 3192TN • Huwelijksjubileum 4 juni Echtpaar Van Vliet-Hotting, Othelloweg 335, 3194GR – 55 jaar 6 juni Echtpaar 't Hoen-de Witte, Tijmweg 316, 3193JS – 50 jaar 17 juni Echtpaar Boon-van Roon, Koekoek 7, 3191DJ – 45 jaar 18 juni Echtpaar Habets-in 't Hout, Viskaarweg 6, 3192DN – 55 jaar Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Robert Wilschut - 25 jaar predikant Vijfentwintig jaar geleden, op 3 juli 1988, werd ds. Robert Wilschut bevestigd als predikant in Tzummarum. Uiteraard willen we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij willen hieraan aandacht geven in een feestelijke kerkdienst op zondag 7 juli in de Antwoordkerk; de Dorpskerk is dan gesloten. In de jubileumdienst zal ds. Viola Huls voorgaan. Wat er verder staat te gebeuren houden we nog eventjes geheim.

In dit werk, en in alle andere verzorging, kon ze tot uiting brengen hoe trots ze was op haar eigen schare van nakomelingen. Ze droeg een heel overtuigd en eenvoudig geloof met zich mee. Eenvoudig in de zin dat er voor haar geen twijfel bestond. Het zou allemaal helemaal wel goed komen. Natuurlijk heeft ze haar man gemist. Maar zeker werd dit verzacht door dit geloofsvertrouwen. In Gods hand is hij, en daar ben ik ook, en straks zien we elkaar heus wel weer. Zo is ze zelf ook heel rustig heengegaan.

Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een cadeau namens de hele gemeente. Daarom vragen wij aan u of u daarin wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening 2465960 van de Prot. Gemeente Hoogvliet. Vergeet u niet erbij te vermelden: ‘Cadeau Robert Wilschut’. Meer informatie over de dienst van 7 juli kunt u lezen in het kerkblad van 21 juni.

Psalm 90 was haar keuze als tekst bovenaan de rouwbrief. De dichter van deze psalm weet dat er in het leven veel onzekerheden zijn. Zomaar kan alles dat je lief is je uit handen worden geslagen. Toch gaat het niet om de onberekenbaarheid van het leven. De Heer zelf, de grote Almachtige God, die alles in zijn hand houdt, is voor de mens een toevlucht. Niet alleen vroeger, en niet alleen 'voor later', maar hij is en hij was en hij blijft een toevlucht van 'geslacht tot geslacht', steeds opnieuw, voor alle vaders en moeders, voor alle kinderen, voor alle kleinkinderen. Bij deze God wist Magdalena de Klerk-Bouman zich geborgen. Vol vertrouwen legde zij haar leven in zijn hand, van jongs af aan, tot op haar laatste dag.

In Memoriam Magdalena de Klerk-Bouman Op 10 mei overleed op de leeftijd van 91 jaar mevrouw Magdalena de Klerk-Bouman. Toen ik haar nog maar een paar weken geleden bezocht had ik niet in de gaten dat het niet zo lang meer zou duren. Ik was daarin niet de enige, ze deed er alles aan om te verbergen dat ze steeds vermoeider was. Precies zoals zij graag wilde dat

18


was, niet bieden wat hij, tiener, nodig had. Het heeft hem ook wel tot een kwetsbaar mens gemaakt, iemand die je het zou gunnen dat hij wat meer van het leven had gekregen. Daarom hebben we ook psalm 103 gelezen, de ruimhartige erkenning van de kleinheid en kwetsbaarheid van mensen, die ons vervolgens ook niet hoeft te beangstigen. Want, zo zingt de dichter, God weet wel waar we van gemaakt zijn. We zijn maar kwetsbaar. Die twee bijbelse beelden brengen we in verband met het leven van Ab van Prooijen. We mogen hem in Gods hand leggen.

Aalberth van Prooijen Op 12 mei overleed op de leeftijd van 87 jaar de heer Aalberth van Prooijen. Na de voorbereiding met de familie heb ik in de kring van de kerk ook nog even gevraagd om verhalen over Ab. Ook al moest je van hem zeggen dat hij er niet zo goed in was om voor zichzelf op te komen, hij heeft zeker indruk gemaakt, en niet alleen door zijn lange gestalte. Een bijzondere man met zijn eigen mening, zo werd over hem gezegd. En hij had een behoorlijke kennis van de bijbel, iedereen kon nog wel wat van hem leren. Hij dwong ook respect af door de manier waarop hij zijn vrijwilligerswerk invulde. Hij is ouderling oude stijl geweest, die nog huisbezoeken bracht bij de mensen thuis. Hij heeft een wijk gehad vlak bij waar hij gewoond heeft. Hij heeft dat heel serieus genomen en hij wist dat hij eraan zou moeten trekken om het voor elkaar te krijgen. Daarom bracht hij, zo lang hij ouderling was, elke week meerdere bezoekjes. Alleen zo kon hij door zijn wijk heen komen, zodat hij met enige regelmaat - jaarlijks, of eens per twee jaar, overal aanbelde. Hij heeft dit werk met plezier gedaan, want Ab vond dat hij iets terug moest doen voor de kerk.

Allen die het verdriet om het gemis van een geliefd mens moeten dragen wens ik veel sterkte en Gods nabijheid toe. Ds. R.J. Wilschut.

DiacoNieuws ● Bij de collecten ▪ 2 juni - Werelddiaconaat Mijn lijf, mijn leven Het grootste gedeelte van de bevolking van Nicaragua is erg arm. Veel mannen laten hun gezin in de steek vanwege werkeloosheid en/of alcoholproblemen en geweld is aan de orde van de dag. Steeds meer vrouwen en jonge meiden komen terecht in de prostitutie. Sommigen worden gedwongen door vrouwenhandelaren. Voor anderen is het een noodsprong om aan geld te komen als ze de enig kostwinner zijn in het gezin. Ook steeds meer kinderen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en geweld.

Niet alleen is hij ouderling geweest, maar nadat hij twee termijnen - acht jaar is dat - had uitgediend is hij vrijwilliger geweest in het Diaconaal Trefpunt, het toenmalig inloophuis van onze kerk. Dat deed hij heel graag. Hij heeft eerst een periode meegedaan aan de werkgroep kerk en arbeid toen er een project over de WAO was. Daarna is hij gebleven als vrijwilliger van de inloop. Daar deed hij ook weer nieuwe contacten op. Ab had een positieve instelling. Hij probeerde in de winkels bij hem om de hoek ook altijd een praatje en een grapje te maken. Hij heeft veel getobd met zijn gezondheid en toch zag hij wel kans iets te vinden wat hem interesseerde. En Ab was gek op zijn kleinkinderen.

Tesis, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vrouwen en meisjes in de prostitutie om het leven op straat achter zich te laten. De vrouwen ondersteunen elkaar in groepen en kunnen een opleiding gaan volgen. Tesis begeleidt ook kinderen, jongeren en gezinnen die door alcohol of (seksueel) geweld in de problemen zijn gekomen.

Zijn behulpzame en positieve instelling brachten ons bij de lezing van Matteüs 25, het beeld van de schapen en de bokken. Jezus schetst het beeld dan zo: als je één van de minste naasten goed hebt gedaan, dan heb je mij goed gedaan. Anders gezegd: je doet God een plezier door naar de mensen naast je om te kijken. Niet elke punt of komma is belangrijk; ook luiheid, omdat toch al je fouten wel worden vergeven, is niet de weg. Maar gevoeligheid voor wat gedaan moet worden, voor wat de mens naast je nodig heeft, en naar die gevoeligheid handelen, daar gaat het om. Wat ik hoorde over Ab’s inzet voor zijn kerkenwerk doet daaraan bijzonder denken. Het is goed te bedenken dat zijn jeugd hem bepaald geen voorsprong heeft gebracht. Zijn vader kon hem, in al het verdriet dat er voor beiden toch

19


2 juni Avondmaalcollecte – Antwoordkerk: Kinderen in de Knel

Talitha zelf zal met behulp van de beamer haar verzoek nog eens extra onder uw aandacht brengen. In haar tekst ziet u ook de beide data van de te houden collecten. Haar persoonlijke inzet door lijfelijk daar aanwezig te zijn en de handen uit de mouwen te steken is bemoedigend en bewonderenswaardig en dat we haar daarbij een extra steun kunnen meegeven voor het project stemt alleen maar blij. In de diaconievergadering is tevens besloten de opbrengsten van beide collecten minimaal te verdubbelen. Uiteraard zullen we naderhand een verslag publiceren met (zo mogelijk) foto’s.

Ergste vormen van kinderarbeid In de maatschappelijke discussie worden de hierna genoemde vormen van kinderarbeid als ‘ergste vorm’ omschreven, maar dat wil niet zeggen dat andere vormen van kinderarbeid meer acceptabel zouden zijn. Huishoudelijke hulp Deze ernstige vorm van kinderarbeid speelt zich bijna onzichtbaar af. Het gaat hierbij om kinderen, meestal meisjes, die als dienstbode in de huishouding van anderen werken. Veelal komen ze van het platteland en gaan ze in een verre stad werken. Ze moeten vaak lange werkdagen maken en kunnen geen aanspraak maken op vrije tijd en voldoende voeding. Zij gaan vaak niet naar school, verkeren in een sociaal isolement en lopen het risico seksueel misbruikt te worden. De rechtspositie van deze kinderen is erg slecht. Niemand controleert hun werktijden of de uitbetaling van hun loon. Ze worden vaak uitgebuit, mishandeld en misbruikt. Niet zelden ontvluchten ze hun werkplek, waarna ze terecht komen in de prostitutie, omdat ze zonder scholing en ver van huis weinig andere kansen hebben.

College van diakenen

Draagt u ook een steentje bij? “Medische zorg, zoals een doktersbezoek of een afspraak in het ziekenhuis, is voor ons zo vanzelfsprekend. Helaas is dat niet voor iedereen het geval, zo ook niet voor de bewoners van Koukoum, een klein dorpje in Kameroen. Komende zomer ga ik met een groep van negen personen voor drie weken naar dit Afrikaanse land om daar vrijwilligerswerk te doen. Eind juli reizen we af naar Koukoum, gelegen op ongeveer 80 km ten zuidwesten van de hoofdstad Yaoundé. We gaan hier bouwen aan een gezondheidspost. Momenteel zijn er geen medische voorzieningen in het dorp en moeten de mensen zo’n 80 kilometer lopen voor goede medische zorg. De komst van dit gebouw is daarom erg belangrijk. Zeker omdat er ook ruimtes beschikbaar zullen zijn voor het geven van voorlichting en onderwijs.

Prostitutie Steeds meer kinderen belanden in de prostitutie, vooral in landen waar de seksindustrie hoogtij viert. In Thailand is kinderseks een bekend verschijnsel. Kinderen worden verkocht of eropuit gestuurd door radeloze ouders. Het toerisme speelt hier volledig op in. Kinderen zijn zich nauwelijks bewust van het gevaar van mishandeling, geslachtsziekten, ongewenste zwangerschap en aids. Achter elk meisje in de prostitutie staat een volwassene: een pooier, een 'verloofde', soms zelfs een (stief)vader of (stief)moeder. Zij bieden het meisje 'bescherming', maar strijken ook vrijwel al het geld op.

● Kerstcampagne De landelijke kerstcampagne 'Zij zijn met kerst ook liever thuis' is succesvol verlopen: in totaal bracht de campagne ruim € 900.000,- op. Daarmee steunt Kerk in Actie kinderprojecten van Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerk in Actie. Heel hartelijk dank aan iedereen die een gift overmaakte en aan alle diaconieën en zwo-groepen die geld ingezameld hebben voor dit project!

Het initiatief voor dit project is genomen door één van mijn familieleden. Hij heeft een aannemersbedrijf en veel ervaring met vrijwilligerswerk in Afrika. Hij is door pastor Samuël Njock (oorspronkelijk afkomstig uit Koukoum) benaderd om te helpen bouwen aan deze post. Hij was hierover direct enthousiast en heeft vrienden, familie en gemeenteleden van de Pinkstergemeente Schiedam (waarvan hij lid is) gevraagd hem te helpen. En zo heb ik besloten ook mijn steentje bij te dragen aan dit project.

● Een hartverwarmend initiatief De kerkenraad ontving enige tijd terug een brief van Talitha van Kralingen, waarin zij een vraag stelde die u in de tekst hiernaast kunt terugvinden. Uiteraard voldoen we graag aan haar verzoek; er zal dus in beide kerkgebouwen een diaconale collecte voor het beschreven doel worden gehouden.

20


Alle zieken, genoemd of niet, thuis of in een ziekenhuis wens ik vanaf deze plek veel sterkte en Gods nabijheid toe.

In de afgelopen maanden is een begin gemaakt met de bouw van de gezondheidspost en ons doel is de bouw te voltooien.

Vakantie De hele maand juni ben ik met vakantie. In geval van een uitvaart weet de kerkenraad op wie een beroep gedaan kan worden. U bent dan ook uitgenodigd de scriba te bellen (dhr. Huib Noordzij, 4169964) voor begeleiding bij een uitvaart. In geval van ziekenhuisopname blijft het geldende verzoek van kracht om mw Rita Ypinga te bellen (4387494) of haar te mailen (pastoraat@kerkhoog vliet.nl). Zij geeft dit aan de ziekenhuispredikanten door, die dit voor Hoogvliet willen waarnemen. Bij een opname in het Ruwaard van Puttenziekenhuis zullen onze ouderlingen trachten de nodige begeleiding te bieden of anders een beroep te doen op één van de beschikbare vervangers. Vanaf 1 juli kunt u weer op mij rekenen.

Hiervoor moeten nog veel bouwmaterialen worden aangeschaft. Aangezien alles gebeurt op vrijwillige basis, zijn we op zoek naar financiële middelen. In overleg met de kerkenraad zal de opbrengst van twee diaconale collecten besteed worden aan dit project; op zondag 16 juni in de Antwoordkerk en op zondag 23 juni in de Dorpskerk. Na afloop van deze diensten ben ik aanwezig om u meer informatie te geven.

Ds. Robert Wilschut.

Kerkenraadpraat

Van uit de kerkenraadsvergadering van 15 mei willen wij u informeren over de volgende punten:

Aanschaf AED (Automatische Externe Defibrillator)

U kunt eventueel ook een bedrag overmaken op rekening 1254.82.612 (Rabobank), t.n.v. PGM Schiedam, o.v.v. Kameroen (op deze manier is uw gift aftrekbaar). Uiteraard zal ik u voorafgaand en na terugkomst van de reis op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Alvast heel hartelijk dank!

In middels hebben 8 gemeenteleden een cursus afgerond voor het gebruik van een AED. In totaal hebben we nu 15 gemeenteleden die kunnen reanimeren en overweg kunnen met een AED apparaat. In beide kerken zijn nu voldoende hulpverleners, hoewel rondom de Dorpskerk nog wel een paar erbij kunnen. We zijn ingenomen met de aanmeldingen. Er is geen rooster voor wanneer hulpverleners aanwezig zijn. Gezien het aantal is er waarschijnlijk altijd wel iemand aanwezig. Laten we hopen dat niemand in actie hoeft te komen.

Talitha van Kralingen”

Basiscatechese Op zondag 19 mei hebben in de Antwoordkerk drie jonge gemeenteleden afscheid genomen van de basiscatechese en in de dienst actief meegewerkt. Het was een hecht groepje en we hopen dat er een vervolg komt. We willen de leiding van deze basiscatechese, Baukje Beerda en Dineke van Veelen, hartelijk bedanken voor hun inzet en werk dat zij daarin hebben gestoken.

Uit de Aalkaar pastorie Over zieken Terwijl ik dit schrijf is dhr. D. Molenaar, Kapittelhoek, nog in het Ruwaard van Puttenziekenhuis opgenomen. Vanwege een dubbelzijdige longontsteking was hij daar met spoed terechtgekomen. Gelukkig lijkt alles de goede kant op te gaan en wie weet is hij inmiddels thuisgekomen. Nog altijd is dhr Van de Ree, Alverstraat, opgenomen in Siloam na een beroerte. Er lijkt geen verbetering in zijn conditie te komen, zodat we ons zorgen blijven maken over hoe dit verder gaat.

Startzondag De voorbereiding van de startzondag op 15 september is in volle gang. Evenals in 2012 wordt deze dienst in de Antwoordkerk gehouden en is de Dorpskerk dicht. De kar wordt getrokken door Jan Hoek.

21


Ongetwijfeld zal hij een beroep doen op gemeenteleden hem te helpen. We hopen dat hij geen vergeefs beroep op u doet.

▪ Kerkelijke Stand Overleden op 18 mei: dhr. Andries de Graaf, 82 jaar, echtg. van mw. L. de Graaf-Botter, Blankvoornstraat 28. Vertrokken naar Krimpen a/d IJssel: dhr. A. Kroon, Hoogvlietsekerksingel 410. Verhuisd: mw. G. de Haan-Spinder, Puitstraat 445, naar: Schakelweg 162 (‘Breede Vliet’); dhr. A.J.D. van der Zaan, Komijnhof 4, naar: Zonnebaarsstraat 17.

Campus Hoogvliet Op woensdag 26 juni is er een moderamenvergadering in de Dorpskerk. Dan zal ook een aantal kerkenraadsleden aanwezig zijn en komen de Stichting JOP en Youth For Christ verslag uitbrengen van hun inventarisatie omtrent de mogelijkheden voor de kerk in de nieuwe Campus aan de Lengweg. Dan hopen wij te horen of er een breed draagvlak is in Hoogvliet en of er financiële mogelijkheden zijn om als kerk iets voor de jonge studenten te kunnen betekenen. Zodra er meer bekend is zullen wij u daarover informeren.

▪ Collecteverantwoording

[Op zaterdag 1 juni is er Open Bouwdag op de Campus van 10.00 tot 16.00 uur – red.]

Beamers in de kerken Op dit moment van schrijven wordt de beamer in de Antwoordkerk geïnstalleerd. Dan moet alles nog worden uitgeprobeerd. Hopelijk gaat dit snel lukken en kunnen we allen genieten van dit nieuwe element in onze kerk. Dankzij uw financiële bijdrage is dit allemaal mogelijk en niet te vergeten dank zij de gemeenteleden die ook daadwerkelijk hun mouwen hebben opgerold.

Op 12 mei Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 86,95 € 79,30

Kerk: € 82,35 € 78,20

Deurcoll.: € 74,55 € 67,79

Op 19 mei Antwoordkerk Dorpskerk

Zending: Kerk: € 163,20 € 120,85 € 137,35 € 96,00

Deurcoll.: € 120,85 € 90,96

- Giften Diaconie • algemeen: € 25,00 van NN via ds. Wilschut Hartelijk dank ______________________________________

Uit de Protestantse Kerk

Jeugddienst Een vijftal jongeren is al een tijdje bezig met de voorbereiding van een jeugddienst. Deze is voorlopig gepland op 6 oktober in de Antwoordkerk. Het belooft een bijzondere dienst te worden. Hoe bijzonder zullen zij u zelf tegen die tijd vertellen.

(Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Voorganger als voorbijganger Rein Brouwer, docent praktische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit, deed onderzoek naar het interim-predikantschap en interviewde daartoe alle (12) landelijk aangestelde interimpredikanten en een aantal vertegenwoordigers van kerkelijke gemeenten waar zij werkten. Vertrouwen blijkt een belangrijk aspect te zijn om veranderingen te kunnen bewerkstelligen, ook in de relatief korte periode dat een interim-predikant meestal in een gemeente in een transitiefase werkt. Bij de boekpresentatie spraken o.a. Haaije Feenstra (algemeen directeur) en Arjan Plaisier (scriba) zich positief uit over het fenomeen van de interimpredikant in deze tijd van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Arjan Plaisier eindigde zijn reactie met: ‘Leve de interim-predikant. God zegene deze greep’. Voor informatie en de mogelijkheden voor het aanstellen van een interim-predikant kan men zich wenden tot het Mobiliteitsbureau, ds. H.J. Oortgiesen: arbeidsbemiddeling@pkn.nl. Het boek verscheen onder redactie van Jodien van Ark, Rein Brouwer en Jan Oortgiesen en is voor € 15,90 te bestellen bij Boekencentrum, tel. 079-3615481; www.boekencentrum.nl. _________________________________________

Tot zover deze keer. Namens de kerkenraad Joop de Zeeuw

Nagekomen bericht Paaskaars De winnaar van de verloting heeft zich nog niet gemeld. Kijkt u nog eens goed of u de eigenaar bent van lotnummer 26.

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................................................................... adres: ........................................................................................................................................................ postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ...................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


Kerk in Actie - Rekening 456

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Reserveringen: tel. 472 05 78 of 06-28608910

Begrafenis- en Crematieonderneming

Goetzee DELA Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

201311  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201311.pdf

201311  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201311.pdf

Advertisement