Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Van veertigjarig Liedboek voor de Kerken .

. via alternatieve bundels .

. naar een nieuw .

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 45, nr. 2 - 25 januari 2013


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redactieadres:

..3 4 5

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren:

31 jan. 14 feb. 28 feb.

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode: 1 feb. 15 feb. 1 mrt.

8 feb. 22 feb. 8 mrt.

8/2 22/2 8/3

- 22/2 - 8/3 - 22/3

Nu nog met halve woorden >

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Nu nog met halve woorden, hier en daar, kijkend in donk`re spiegels, bijna waar, blijven wij vreemden die zien en weer vergeten, doen in den blinde wat moet, maar ongeweten. Dan, eenmaal, wordt, wat niet bestaat: wij zullen open gaan, en zien en horen, oog in oog, van mens tot mens verstaan.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Weten voorbij aan alle angst en schijn, en liefde, liefde zal geen woord meer zijn. Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen rusten in licht als leeuw en lam tezamen. Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, ontketend, onverbloemd. Nu nog in tranen, dan getroost en met mijzelf verzoend.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

Huub Oosterhuis (´Tussentijds´, 191)

______________________________________ Puzzeluitslag Het uitzoeken en tellen kost toch meer tijd. In het volgende nummer staan de winnaars. Redactie.

2


Liedboek 2013 Langzaam aan begint het besef door te dringen: er komt een nieuw liedboek aan. Of kerkboek, zo zou je het ook mogen noemen omdat er behalve liederen ook liturgische en meditatieve teksten in staan. Ik heb het nu over een aantal kerken van de reformatie; van een nieuw lied-boek aan RK-zijde weet ik niets. Bij het besluit om aan het nieuwe boek te gaan werken was ik zelf aanwezig als synodelid. Wat mij erg heeft aangesproken is het voornemen om een heel breed scala aan liederen op te nemen: een groot aantal liederen komt uit de verzameling die nu in het liedboek voor de kerken (LK73) staat, zowel alle psalmen als veel gezangen; ik ben wel erg benieuwd welke liederen daar niet meer in zullen staan, maar we merken dat wel. Daarnaast staan er veel liederen in die ontstaan zijn na de uitgave van LK73. Liederen die waren gepubliceerd in de reeks Zingend Geloven en in Tussentijds, in Gezangen voor de Li-turgie, in het Evangelisch liedboek, of in bundels met liederen van één dichter. Ook worden er Taizéliederen opgenomen en is er ruimte voor nieuwe buitenlandse liederen, uit de hele we-reldkerk dus. De verzameling is nog niet bekend, maar ik zie uit naar een kerstnachtdienst met het Ere zij God - de versie die met bongo’s begeleid moeten worden bedoel ik dan. Gelukkig zullen er veel kinder-, jeugd- en tienerliederen worden opgenomen. Ze worden door het hele liedboek heen opgenomen, niet als een aparte rubriek. Maar het is ook een kerkboek. Er staan liturgische liederen in (misschien een kans om een nieuwe keuze te maken voor de liederen tijdens het avondmaal, waar we ons allemaal in kunnen vinden ...) en teksten voor gebeden en meditatie. Ik denk dat iedereen in eerste instantie het risico loopt hier een beetje in te verdwalen. Dwalen is leuk zolang het licht is, maar wie ook nog aan het dwalen is als het duister gevallen is vindt dat niet leuk meer. Daarom ben ik blij dat we hier en daar wel bij de hand genomen worden rond de vraag hoe je er als gemeente mee kunt leren omgaan. We moeten niet alleen blijven steken bij wat we al kennen, maar ook niet verloren raken in alleen maar onwennige streken. Eén tip is om een (muzikaal) profiel van je gemeente op te stellen als eerste oriëntatie voor welke liederen daarbij horen. Ik snap die tip wel, zolang we dat profiel maar niet gebruiken als een keurslijf om onze angsten voor nieuwigheden te beteugelen... Het is als met nieuwe kleren. Je weet pas of ze lekker zitten als je ze probeert. Ik ben en blijf vooral nieuwsgierig. LK73 bracht de nodige beroeringen teweeg, maar grotendeels is dat liedboek ruimhartig ontvangen. Daar hoop ik nu weer op, terwijl ik tegelijk uitzie naar alle nieuwe mogelijkheden die hier bij horen. Het lijkt er op dat de digitale uitgave van het nieuwe liedboek zal samenvallen met de papieren uitgave. Ik adviseer iedereen wel om het nieuwe boek zelf aan te schaffen, omdat dit ook de mogelijkheid biedt om er thuis iets mee te doen en omdat de meditatieve teksten vooral voor thuis bedoeld zijn. In de kerkdienst hopen we tegen die tijd alles digitaal te ‘doen’. Het liedboek komt uit op 25 mei. We zullen er op de 26e waarschijnlijk alleen die liederen uit zingen die we in de huidige verzameling al hebben staan, maar de overstap zit er natuurlijk al wel aan te komen. In elk geval willen we er in het najaar een gemeenteavond aan wijden. De datum hoort u dan wel van ons. Maar dat het loflied hoog mag klinken, daar doen we dit allemaal voor! Ds. Robert Wilschut. 3


Vooruitblik:

KERKDIENSTEN

ZONDAG 10 FEBRUARI 2013

ZONDAG 27 JANUARI 2013

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Mw. I.M. Buijser, Den Haag Kindernevendienst. Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Mw. M. Eikelenboom, Lopikerkapel m.m.v. Combo 'Eljakim' Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf (?) Kinderoppas: Saskia Groen, Karlijn Huiting

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. T. Wegman, Den Haag Kindernevendienst: Dory Berendsen Kinderoppas: Miranda Boon

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Aukje Kempff

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater W. Froger eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor Maria Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Missionair werk & Kerkgroei: kerk Wateringse Veld Deurcollecte: aanschaf projectieapparatuur R.K.: Eigen parochie

----------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: catechese & educatie Deurcollecte: aanschaf projectieapparatuur R.K.: Eigen parochie

______________________________________

Agenda

ZONDAG 3 FEBRUARI 2013 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel; m.m.v. Roel Vos en Constance Bergijk Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Claudia Hallema Kinderoppas: Lenie Kok

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl. Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk a/d IJssel m.m.v. Chr. Gemengd Koor 'Rejoice' Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

COLLECTEN: Prot. 1. Werelddiaconaat 2. Kerk Deurcollecte: aanschaf projectieapparatuur R.K.: Eigen parochie

4


Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

19.30 uur Mariakerk. Repetitie JubileumProjectKoor (K).

Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Bijbelleesrooster

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 19.00 - 19.45 uur Antwoordkerk. Basiscatechese 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Zaterdag 26 januari 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van diaconie Protestantse Gemeente; koffie is klaar in de Dorpskerk. 16.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep Antillianen (K). Maandag 28 januari 19.30 uur Mariakerk. Repetitie Jubileumprojectkoor (K). Dinsdag 29 januari 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P). 19.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst ouders Eerste Communicanten (K). Woensdag 30 januari 20.00 uur Dorpskerk. Moderamen kerkenraad (P). Donderdag 31 januari 18.30 uur Meeuwenhof. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O*). 19.30 uur Mariakerk. Werkgroep 60 jarig jubileum (K). Vrijdag 1 februari 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep Orashan. Zaterdag 2 februari 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. Maandag 4 februari 13.00 uur. Mariakerk. Bijeenkomst KBO spellenmiddag (K). Dinsdag 5 februari 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P). Zaterdag 9 februari 13.00 uur Mariakerk. Voorbereiding 1e H. Communie (K). Maandag 11 februari 19.00 uur Meeuwenhof. Dienst van Schrift en Tafel (P). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K).

27 januari 28 januari 29 januari 30 januari 31 januari 1 februari 2 februari 3 februari 4 februari 5 februari 6 februari 7 februari 8 februari 9 februari 10 februari 11 februari

1 Samuel 9:1-25 1 Samuel 9:26–10:16 1 Samuel 10:17-27 1 Samuel 11:1-13 1 Samuel 11:14–12:25 Psalm 87 Lucas 4:1-13 Lucas 4:14-30 Lucas 4:31-44 Lucas 5:1-11 Lucas 5:12-16 Psalm 88 1 Samuel 13:1-15a 1 Samuel 13:15b–14:15 1 Samuel 14:16-30 1 Samuel 14:31-46

In het ziekenhuis/verpleeghuis Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (verpl.) (Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117 Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’ (Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

mw. P. Timmerije-Bouw, Cloese 31 Verpleeghuis 'Antonius-Binnenweg' (Nw. Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam)

Mw. Soute, Klaasje Zevensterstraat 34

Meeuwenhof De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1 op de begane grond op donderdag 31 januari om 18.30 uur. Voorganger is pastor Harm Jansen. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Kerkdiensten Siloam • Siloam Zondag 27 januari 10.30 uur dhr.T. van Staveren Zondag 3 februari 10.30 uur dhr. F.Bartels Zondag 10 februari 10.30 uur ds. E.A. Bos, H.A. ______________________________________

5


Jezus houdt van alle kinderen, alle kinderen op deze Aard. Blank en bruin en geel en zwart vinden plaats aan Jezus hart. hart

.

Groetjes Susanne & Dineke 6


Hieruit zijn vijf giften van elk € 45,00 geschonken aan: ▪ Diaconie Herv. Wijkgemeente Charlois voor werk in de Pauluskerk; ▪ Stg. Victoriapompen: plaatsen van waterpompen in Derde wereldlanden; ▪ Stg. ‘Het Niños kinderrestaurant’ in Peru; ▪ Diaconie Prot. Gemeente voor het Noodfonds; ▪ Kerk in Actie voor project Kinderen in de Knel. Alle gevers heel hartelijk dank!

Dank

De Open Deur en EB-groep bestond in november 60 jaar. De groep is in 1952 opgericht door ds. Heidema. Iedere kerkganger kreeg toen 10 bladen om deze uit te delen aan alle nieuwe bewoners in de ‘Oliebuurt’.

Beste mensen. Langs deze weg willen mijn vrouw en ik u hartelijk danken voor de belangstelling in kaarten, telefoontjes en niet te vergeten de bloemen die we mochten ontvangen in verband met ziekte en ziekenhuisopnamen. Het genezingsproces gaat langzaam maar er zit wel vooruitgang in en het is een kwestie van geduld hebben. Nogmaals onze hartelijke dank en de hartelijke groeten.

Bespreking Het januari nummer ‘Geroepen’ bespreken we op 29 januari van 14.00-15.30 uur bij de farn. Russchen, Pieter Stastokweg 34. U bent van harte welkom om met ons mee te denken. Adrie de Groot

De heer en mevrouw Roest. Namens de kerkenraad ontvingen wij ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk op 12-12-12 een prachtig kerststukje. Heel hartelijk bedankt, ook voor de felicitatiekaarten die wij vanuit de gemeente ontvingen!

Watersnood 60 jaar geleden Burgemeester Aboutaleb en dijkgraaf Geluk openen herdenkingstentoonstelling 60 jaar watersnoodramp 1953 Op zaterdag 26 januari openen burgemeester Ahmed Aboutaleb en dijkgraaf Jan Geluk van Waterschap Hollandse Delta om 14.30 uur(!) de herdenkingstentoonstelling van de watersnoodramp van 1953 “Stijgend Water, Dreigend Water” van het Historische Genootschap Hoogvliet. De tentoonstelling wordt gehouden in het documentatiecentrum aan de Gebbeweg 12 op de Zalmplaat en kwam tot stand in samenwerking met waterschap Hollandse Delta en de herinneringsmusea van Stichting Humanitas. Hoewel het eiland IJsselmonde een totale verwoesting gespaard bleef stroomden de toenmalige buitenpolders Westpunt, Meeuwenplaat en Zalmplaat geheel onder. Op de Zalmplaat kwamen vijf mensen van de familie Verheij om het leven toen de arbeiderswoning, waarin zij verbleven instortte. Deze stond tegenover de boerderij van Timmers ter hoogte van waar zich nu het metrostation Zalmplaat bevindt.

Kees en Rinie de Krom

Taizéviering Door omstandigheden kan de viering in februari niet plaatsvinden op de eerste woensdag, maar op woensdag 13 februari om 19.00 uur in deMariakerk, Parelvissersstraat 131.

Open Deur en E.Bode nieuws Bij de Kerstactie 2012 hebben we 100 extra bladen besteld . Alleen in de Kulk hebben wij ze huis aan huis aangeboden. Hieronder de verantwoording: Opbrengst verspreide bladen Kosten 100 bladen Netto opbrengst Aanvulling uit Open Deurkas Totaal beschikbaar

€ 271,55 € 65,45 € 206,10 € 18,90 € 225,00

Na de opening op 26 januari is de tentoonstelling ook geopend op zaterdagmiddag 2, 9, 16 en 23 februari en op 16 en 30 maart, telkens van 14.00 - 17.00 uur,.

7


Meer informatie kunt www.historischhoogvliet.nl.

u

vinden

op

We vinden het fijn om ook u in onze diensten te ontmoeten. We nodigen u dan ook van harte uit om deze dienst met ons mee te vieren.

Mini symposium ‘Zorgen voor anderen, hoe doe je dat?’ Ouderlingen, diakenen, bezoekdames/heren, vrijwilligers en andere geïnteresseerden zijn woensdagavond 6 februari hartelijk welkom in woonzorgcentrum Atrium in Rotterdam. Dit symposium is een initiatief van Agathos, Curadomi en Atrium (alle onderdeel van Lelie zorggroep) in samenwerking met stichting HiP en stichting KSA/GCW. Het symposium vindt plaats van 19.30 uur tot 22.00 uur in woonzorgcentrum Atrium, Karel Doormanstraat 434, 3012 GH in Rotterdam

Op de foto: De Heersdijk te Hoogvliet ter hoogte van de Gaarde. De dijk was in zwakke staat en moest met zandzakken worden versterkt. Was hier een doorbraak ontstaan dan was het leed voor het achterliggende gebied, de nieuwbouwwijken Nieuw Engeland (‘Oliebuurt’) en Oudeland, niet te overzien geweest.

Tijdens de bijeenkomst wordt een lezing gehouden over levensverhalen van ouderen door dr. T. Tromp (directeur Reliëf). Tevens is er gelegenheid een workshop bij te wonen: 1. Omgaan met dementie – Mw. W. Petersen 2. Levensboeken maken – Dhr. T. Tromp 3. Omgaan met grenzen als vrijwilliger – Mw. C Vroon 4. Netwerk vergroten – Mevr. A. Gerritsen Het doel van de bijeenkomst bovengenoemden nader toerusten in hun werkzaamheden voor kwetsbare mensen in de kerkelijke gemeente. Daarnaast willen we de verbinding tussen de kerken in Rotterdam en de christelijke zorgorganisaties versterken. Belangstellenden kunnen zich tot 4 februari aanmelden door een e-mail te sturen naar Corrie Vroon via: mantelzorg@leliezorggroep.nl of door te bellen naar (010) 26 40 777. Wilt u meer informatie? Neem dan ook contact op via bovengenoemd mailadres en telefoonnummer. U bent van harte welkom!

Op zondag 3 februari wordt er weer een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze begint om 15.30 uur in de Kern aan de Eikenlaan te Spijkenisse. Voorganger is Ds. W.H. Hendriks-Vogelaar uit Zuidland. Thema van dit seizoen is ‘Getallen’ Deze dienst staat het getal veertig centraal en zal het verhaal van de ‘Verzoeking van Jezus in de Woestijn’ belicht worden’.

Concerten

● The Credo Singers 1963 - 2013 ─ Jubileum ─ 50 jaar Het jubileumjaar 2013 van Christelijk Gemengd Koor ‘The Credo Singers’ start in januari met een dank-/zangdienst op zondag 27 januari in de Breepleinkerk (Van Malsenstraat 104, Rotterdam-Zuid); aanvang 17.00 uur.

Gospelgroep Desire uit Hellevoetsluis zal de dienst muzikaal compleet maken. Onze diensten worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar uiteraard is iedereen van harte welkom!

8


Medewerking wordt verleend door Martin Zonnenberg, orgel en Marjolein de Wit, fluit.

Landelijk kerknieuws

● Kleinkoor ‘Ars Nova’ Winterconcert onder leiding van Michel Havenith met muziek van Da Palestrina (Missa Brevis), Orlando di Lasso, Mendelsohn en Edward Elgar. Medewerking verlenen: Maria voor ’t Hekke, sopraan; Jan Pieter Baan, orgel/piano. Het concert vindt plaats op zaterdag 9 februari in de Dorpskerk te Spijkenisse; aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Entree (incl. koffe/thee): € 12,50; in voorverkoop € 10,00 via telefoon 0181-620149 / 010-5018674 of per email: mullerjw@xs4all.nl

▪ Rooms-katholieke kerk Kerk stroomlijnt uitschrijving Hilversum, 16 januari 2013 – De Roomskatholieke Kerk gaat de procedure voor gelovigen die zich willen laten uitschrijven als lid eenduidiger maken. Dat heeft de Bisschoppenconferentie gisteren besloten. Eenduidigheid Volgens woordvoerder Bert Elbertse is het niet de bedoeling nieuwe procedures in het leven te roepen. Veeleer willen de bisschoppen dat de bestaande procedures worden gestroomlijnd en eenduidiger worden gemaakt. Elbertse: “Op verschillende websites van bijvoorbeeld de bisdommen, staan verschillende procedures vermeld, dat schept onduidelijkheid en die willen we graag opheffen”. Voortaan moet een brief aan de parochie waar iemand staat ingeschreven afdoende zijn.

● Gospelkoor Relight Nieuwe CD met concert en borrel Gospelkoor Relight uit Poortugaal heeft in november een derde cd opgenomen met daarop 13 nieuwe liederen, waaronder Psalm 91: ‘How great Thou art’ en het dooplied: ‘Watermerk’. De cd wordt gepresenteerd tijdens een feestelijk concert op zaterdag 9 februari in de Dorpskerk aan de Groene Kruisweg en begint om 19.45 uur; kerk is open vanaf 19.15 uur. De toegang van het concert is gratis. U bent na het concert van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig na te praten. Dan is ook de nieuwe cd te verkrijgen voor € 10,00. Bijzonder is dat de opbrengst van de cd-verkoop volledig naar de Stichting Victorie Pompen van Poortugaler Jan Mons gaat. Informatie en cd-bestellingen: Herjet van ZoestVisser, telefoon 202 88 73 of via e-mail: herjet@outlook.com Websites: www.gospelkoorrelight.nl www.victoriepompen.nl

Kerkelijk betrokken Overigens vrezen de bisschoppen niet dat het aantal uitschrijvingen, met het vereenvoudigen van de procedures, zal toenemen. “Vaak betreft het mensen die toch al niet meer kerkelijk betrokken zijn”, zegt Elbertse. De bisschoppen verwachten begin maart met nieuwe richtlijnen te komen. ▪ Bisdom Rotterdam

Vicarissen benoemd Met ingang van 1 januari 2013 heeft de bisschop twee vicariaten opgericht en twee priesters parttime aangesteld (0.5 fte) tot bisschoppelijk vicaris: Ad van der Helm voor het vicariaat Den Haag en Henri Egging voor het vicariaat Rotterdam. Om oprichting en benoeming biddend te markeren zijn er twee installatievieringen.

Orgelconcerten Vrijdag 1 februari - De Doelen, 20.15 uur: Geert Bierling. Live filmbegeleiding en improvisatie van ‘The Hunchback of Notre Dame’ (versie 1923). Toegang: € 22 / € 20 / € 15 / € 9. Kaartverkoop via internet: www.dedoelen.nl of kassa tel. 010 2171717.

Op woensdag 6 februari, 19.30 uur,wordt vicaris Egging geïnstalleerd in de kerk van De Emmausgangers te Rotterdam (Bandeloodijk 320). Op donderdag 7 februari, 19.30 uur, wordt vicaris Van der Helm geïnstalleerd in de kerk H. Johannes de Doper in Katwijk (Kerkstraat 72). Aansluitend aan beide vieringen is er gelegenheid om de vicarissen te ontmoeten.

Zaterdag 9 februari – Pelgrimvaderskerk 16.00 uur: Gerard van der Zijden, orgel en David Cohen, countertenor. J.S. Bach, G.F. Händel, A.Vivaldi - Nisi Dominus.

_______________________________________

Toegang vrij, tenzij anders aangegeven.

9


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent: mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

ADRESGEGEVENS

Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598. Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen: P 79089 en 3295.02.158; voor Diaconaal project: P 521728; Noodfonds: P 225337. Zending: 3295.02.158 van Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen, diversen) P 2465960; voor VVB / AKB: P 445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet;

Collectebonnen Bestellingen op rekening: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. – Tijdelijk met ziekteverlof. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

• Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

10


• Autodienst - Antwoordkerk

Vervoer naar de Antwoordkerk

Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

27 jan.: dhr. Barendregt, dhr. Maring, mw. Langbroek, mw. Bierenbroodspot. 3 feb.: mw. Hoek, dhr. Oosterhoff, dhr. Tims, dhr. Verwoerd, mw. Struijk, dhr. Ouwehand.

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

Website Bij de diensten

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

27 januari - Dorpskerk Ik hoop in de Dorpskerk voor te gaan. Jesaja 61 vers 1 tot 9 en Lucas 4 vers 14 tot 21 geven de rode draad aan voor deze dienst. Het is het mooiste wanneer we een belofte in vervulling zien gaan. Dat wil iedereen natuurlijk wel. Maar een eeuwenoude vervulling van een nog oudere belofte - dat is van een andere orde. In Lucas lezen we over zo’n geval. Hoe kan dat doorklinken tot in ons bestaan? (rjw) 3 februari - Antwoordkerk In de Antwoordkerk is een dienst van Schrift en Tafel. De lezingen zijn uit Jeremia 1 vers 4 tot 10 en Lucas 4 vers 21 tot 30. Of de beroepskeuze ‘profeet’ nu zo’n slimme zet is valt nog te bezien. In elk geval is geen profeet geliefd in zijn eigen stad... (rjw)

Dienstverlening Ambtsdragers Op 27 januari - Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. Becht, dhr. Wols; dhr. Stout; lectoren: Joke en Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, mw. Groot Bramel; lector: dhr. Fousert.

Collectebestemming 27 januari – PKN: catechese en educatie Jaarlijks collecteren kerken hiervoor; vandaag met het thema: ‘waar geloof verder gaat’. Via catechese kunnen jongeren vanuit de veilige plek als de kerk leren geloven. Een kerk waar mensen elkaar en God echt ontmoeten. Dat is een kerk die bloeit! Maar de mensen die catechese geven, hebben hulp nodig bij de belangrijke taak om jongeren te begeleiden. Dat biedt de Protestantse Kerk in de vorm van trainingen, materialen en een vraagbaak. Zo zijn de catecheten voldoende toegerust om jongeren te helpen. Met de opbrengst van de collecte kan de kerk blijvend investeren in catechese en educatie. Helpt u mee?

Op 3 februari - Antwoordkerk, 10.00 uur (HA): mw. De Knegt, mw. Groot Bramel, dhr. Van Gelder; dhr. Verwoerd; lector: Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, dhr. Van Veelen; lector: dhr. Fossen.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 27 januari 3 februari

dhr. Mout dhr. Vos

dhr. Meyboom dhr. Van Dam

Welkom- en kosterdiensten • Antwoordkerk 27 januari: welkom – mw. Kerstens, mw. Oorebeek; kosters - dhr. Kerstens, dhr. Van Mastrigt; 3 februari: welkom – mw. Van Opdorp, mw. Tims; kosters - dhr. en mw. Petersen.

3 februari – Avondmaalscollecte In de Antwoordkerk is deze collecte bestemd voor een project van Kinderen in de Knel.

• Dorpskerk 27 januari: dhr. en mw. Hallema 3 februari: ?

Zie verder: DiacoNieuws.

11


3 feb.

Berichten over zieken

4 feb. 6 feb.

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

8 feb. 8 feb.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117, 3191 EC, mocht 4 januari met ontslag uit het Maasstadziekenhuis en verblijft nu tijdelijk voor verder herstel in de Meeuwenhof, kamer 413. Mw. P. Timmerije-Bouw, Cloese 31, 3191 EA, heeft van 7 tot 17 januari in het Ruwaard van Puttenziekenhuis gelegen, omdat zij opnieuw geopereerd moest worden. Inmiddels is zij weer terug naar het verpleeghuis ‘de Vier Ambachten’ in Spijkenisse voor revalidatie.

9 feb. 10 feb.

• verjaardag 90 jaar en ouder 4 feb.

30 jan.

DiacoNieuws Bij de collecten

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

3 februari – Antwoordkerk - Avondmaal: collecte voor Kinderen In De Knel ▪ Kinderen in politiecellen en gevangenissen Wereldwijd zitten meer dan een miljoen minderjarigen vast in politiecellen en gevangenissen. Veel kinderen krijgen het met politie en justitie aan de stok doordat ze iets gedaan hebben wat onaanvaardbaar is voor de maatschappij waarin ze leven. Deze vergrijpen worden veelal veroorzaakt door puberaal gedrag. Als de jongeren echter ouder worden, een baan krijgen en een gezin stichten stoppen ze meestal met deze activiteiten. Maar een kleine groep jongeren komt wèl in de ernstige criminaliteit terecht en kan er niet meer van loskomen. De reactie van een samenleving op deze probleemjongeren, die in conflict met de wet zijn geraakt, zou tweeledig moeten wezen: straffen en heropvoeden. Vaak beperkt men zich echter slechts tot het bestraffen van de misdaad en is er van heropvoeding geen sprake. Dit komt omdat in veel landen een specifieke wetgeving voor minderjarigen ontbreekt. Kinderen die ernstige misdrijven plegen komen meestal in de gevangenis terecht. Maar soms worden kinderen en jongeren voor lichte

Dagen om te vieren • verjaardag 80 – 89 jaar

31 jan. 31 jan. 31 jan. 31 jan. 1 feb. 1 feb. 1 feb.

Echtpaar Bos-Seubers, Zonnebaarsstraat 80, 3192LC – 60 jaar

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer.

30 jan.

Mw. G. van der Knijff-van den Berg, Klaasje Zevensterstraat 206, 3193TW

• huwelijksjubileum

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. A. Boontjes-de Weerd, Alverstraat 183, 3192 TN, mocht op 16 januari uit het Ikaziaziekenhuis terug naar huis.

29 jan.

Mw. G.J. Hoek-van der Linden, Klencke 131, 3191VM Mw. W.E. Hoelen-Jaakke, Kruisnetlaan 410, 3192KE Mw. J. Huiting-Eerens, Klencke 429, 3191VV Mw. J. Verschoor-van der Meer, Horsweg 144, 3192EE Dhr. W.K. Hagendoorn, Sara Burgerhartweg 137, 3193TB Mw. G. de Vries-Drent, Tijmweg 116, 3193JM Mw. P. de Bloeme-de Knegt, Schakelweg 162, 3192JP

Dhr. P.W. van der Ent, Puitstraat 317, 3192SJ Dhr. L. Schouten, Klaasje Zevensterstraat 66, 3193TW Mw. A.L. van den Berg-Visser, Bovensim 250 3192HB Mw. E.J. Verschoor-Verkaik, Botreep 414, 3192PG Mw. A.D. van der Pers-Hoogervorst, Puitstraat 44, 3192SM Mw. C.A. de Krom-van de Breevaart, Alverstraat 275, 3192TN Mw. M. Stans-Groeneveld, Kruisnetlaan 710, 3192KH Mw. W. de Bruijn-Wapenaar, Kaneelhof 75, 3193JB Mw. L. de Graaf-Groenendijk, Botreep 90, 3192PD

12


kwajongensvergrijpen veroordeeld volgens de strenge regels van het volwassenenrecht. Eenmaal in de gevangenis beland, ontwikkelen ze zich tot echte criminelen die van doorgewinterde medegevangenen de kneepjes van het vak leren. Daarna is het moeilijk om het rechte pad weer terug te vinden.

Ook zijn wij zeer geholpen met grote plastic tassen. Het gebeurt nog al eens dat men het pakket komt ophalen en geen tas bij zich heeft, of dat het pakket groter is dan men verwachtte. Het is dan handig als wij een tas voor hen hebben.

Winter in Syrië: hulpverleners Syrië vragen Kerk in Actie extra hulp

▪ Kinderen in Nederlandse gevangenissen Nog maar enige jaren terug werden 160 alleenstaande minderjarige vreemdelingen op vreemdelingrechtelijke titel gedetineerd in een Justitiële Jeugdinrichting in Nederland. Kerk in Actie vormt samen met andere organisaties een coalitie, die bepleit dat kinderen niet in vreemdelingenbewaring thuishoren op grond van hun verblijfsrechtelijke status, omdat:

Kerk in Actie is er als een van de weinige hulporganisaties dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening bereiken. Dat kan Kerk in Actie in samenwerking met Het Grieks Orthodoxe Patriarchaat van Antiochië in Damascus doen. Dit patriarchaat maakt, net als Kerk in Actie, deel uit van de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken.

▪ het schadelijk is voor hun fysieke en geestelijke gezondheid en hun ontwikkeling; ▪ het hun rechten schendt; ▪ het hun terugkeer niet bevordert. ▪ De meest vatbare groepen kinderen De meest vatbare groepen kinderen die in conflict met de wet kunnen komen zijn onder andere: jeugdbendes in grote steden, kinderen in een illegaal circuit, straatkinderen en werkende kinderen oorlogskinderen en gegijzelde kinderen. Het is meer dan nodig dat alle statistische cijfers worden teruggedrongen en werkeloos toezien is geen optie. Elke vorm van steun kan worden omgezet in daadwerkelijke hulp.

Oliekachels voor Homs, Syrië

Vluchtelingen Honderdduizenden mensen in Syrië moeten vluchten voor het toenemende geweld. Enkele miljoenen vluchtelingen komen in kampen in het buitenland terecht en maar liefst vier miljoen mensen worden opgevangen bij familie of bekenden in Syrië zelf. Als dat niet lukt, zoeken ze onderdak in scholen en openbare gebouwen die daar niet op zijn ingericht. Nu de temperatuur ’s nacht tot onder het vriespunt daalt, hebben deze mensen dringend behoefte aan dekens, matrassen, beddengoed, winterkleding en oliekachels. Ook is er behoefte aan voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen. Het patriarchaat helpt deze mensen. Sinds maart 2012 jaar bood het Grieks Orthodoxe Patriarchaat al hulp aan zeker 40.000 slachtoffers in Damascus, Homs, Tartous, Swaid, Al Hasakeh en Aleppo. Via het kerkelijke netwerk heeft het patriarchaat overal in het land mogelijkheden om hulp te bieden. Als religieuze organisatie opereert het Grieks Orthodoxe Patriarchaat in Syrië onafhankelijk van de overheid. Het is een professionele hulpverlener met jarenlange ervaring in Syrië. Het Grieks Orthodoxe Patriarchaat biedt hulp aan alle mensen, ongeacht religie of politieke voorkeur.

Voedselbank in de Antwoordkerk Sinds vrijdag 4 januari is er in de Antwoordkerk een uitdeelpunt van de voedselbank gevestigd. Tot eind december was het uitdeelpunt voor Hoogvliet gevestigd bij het CVD aan de Stelle, maar hier moest men stoppen vanwege bezuinigingen. De pakketten komen van het centrale punt van de voedselbank Rotterdam en kunnen op vrijdagmorgen tussen tien en twaalf uur in de Antwoordkerk worden opgehaald. De vier vrijwilligers die bij het vorige uitdeelpunt betrokken waren, zijn meegekomen naar de Antwoordkerk. Dit scheelt heel veel aangezien zij precies weten hoe het een en ander in zijn werk gaat. Vanuit onze kerk zijn nog eens negen personen bereid gevonden bij toerbeurt de kerk te openen en koffie en thee te zetten. Heeft u nu in uw voorraadkast levensmiddelen staan die u wel zou kunnen missen dan kunt u die altijd in de Antwoordkerk inleveren. Hiervoor staat een blauwe krat klaar. De vrijwilligers zorgen dan dat het bij de pakketten wordt gevoegd. Hierbij kijken zij naar de gezinsamenstelling.

13


Arts en hulpverlener Lana, zelf vluchtelinge: “Het werken met het patriarchaat is echt de moeite waard. Het is goed om te merken hoe ik zo kan helpen, ook al zit ik in dezelfde crisissituatie als anderen”. Ook in de kampen in Libanon en Jordanië verleent de ACT Alliance noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Onder andere via de Amerikaanse organisatie International Orthodox Christian Charities (IOCC) en Norwegian Church Aid.

ons ook via onze website volgen: www.bafangkids.org www.facebook.com/bafangkidssteun Met vriendelijke groeten, Leopold Foussom.”

Uit de Platte Driedijkpastorie Lieve gemeente, Het gaat goed met Viola! Donderdag 17 januari is ze geopereerd. Na een erg spannende dag ontwaakte ze om 17.00 uur uit de narcose. De operatie is goed én volgens plan verlopen. De chirurgen waren tevreden. Zaterdag is ze na een verblijf van twee dagen op Intensive Care verhuisd naar de verpleegafdeling. Dat is goed nieuws. Deze week zal een zware week worden met afbouw van de intensieve pijnbestrijding en geleidelijk verdergaand herstel van het lichaam na deze zware operatie. Tot op heden verloopt het herstel volgens plan en heeft ze al weer een klein stukje rondgelopen. We zijn beiden ongelooflijk blij en dankbaar met de gang van zaken en danken u uit de grond van ons hart voor al uw gebeden en medeleven. We houden u op de hoogte!

Vier miljoen vluchtelingen Wereldwijd brachten kerken al 2,5 miljoen euro bij elkaar voor noodhulp door de ACT Alliance in en buiten Syrië. Leden van de Protestantse Kerk in Nederland brachten daarvan 120.000 euro op, geoormerkt voor de hulp in Syrië zelf. Maar er is veel meer geld nodig nu in één jaar tijd het aantal mensen in Syrië dat hulp behoeft, steeg van één naar vier miljoen. Dat is bijna één op de vijf Syriërs. Onze partnerorganisaties in Syrië hebben een hulpverleningsverzoek gedaan voor 5 miljoen euro. Daarmee zouden 200.000 mensen in en buiten Syrië geholpen worden. Uw steun Wij vragen om uw steun: door voorbede en door uw bijdrage aan onze hulpverlening in Syrië. Giften kunt u overmaken naar rekening 456 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Syrië of een online donatie.

In Christus verbonden Viola Huls en Yvonne Taphoorn. (21 januari)

Bedankt voor uw steun bij de noodhulp in de Hoorn van Afrika In juli 2011 startte Kerk in Actie met de Samenwerkende Hulporganisaties een actie vanwege honger in de Hoorn van Afrika. De actie bracht 25,4 miljoen euro op die we hebben besteed aan voedselhulp, herstel van inkomsten, water- en sanitaire voorzieningen. Hartelijk dank voor alle hulp die we dank zij uw steun konden geven!

NB: Indien u een kaart wilt sturen kunt u dit gewoon naar ons huisadres doen, Yvonne gaat iedere dag naar het ziekenhuis en neemt de post mee!

Uit de Aalkaar pastorie

Najaarsactie 2012 Over zieken We zijn blij dat de operatie van ds. Huls goed verlopen is. Natuurlijk heeft zij nog een lange weg te gaan, maar de operatie was niet niks en dat wisten we van tevoren ook. De opluchting mag er volop zijn. We wensen haar, net als de andere zieken ook vanaf deze plek Gods nabijheid toe. De andere zieken? Ja, die zijn er ook. Maar niet over iedereen valt op deze plaats iets te melden. Wel zijn we blij te kunnen zeggen dat dhr. Barendregt (Cloese) het Maasstadziekenhuis mocht verlaten. Hij verblijft voor revalidatie in de Meeuwenhof. Het heeft niet veel gescheeld of hij had door een infectie zijn voet moeten missen.

Inmiddels heeft de penningmeester € 600,00 aan de zeven projecten kunnen overmaken. Heel hartelijk dank dat u hebt bijgedragen om dit mogelijk te maken. Vanuit Zuid Afrika ontvingen we een reactie die in het volgende kerkblad zal worden geplaatst. Van de Stichting Bafang Kids kregen we ook inmiddels een bedankje: “Namens de stichting wil ik jullie bedanken voor de actie die jullie bij de Diaconie hebben geïnitieerd en de 600 euro die daaruit zijn voortgevloeid. Wij zullen dit geld goed gebruiken voor de projecten die dit jaar op stapel staan. In de loop van het jaar, zullen we jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de projecten, maar jullie kunnen

14


Gelukkig hoefde het zover niet te komen en is de infectie inmiddels bedwongen. Herstel duurt nog wel even, maar dat kan hij met vertrouwen tegemoet zien. Mw. Timmerije, ook uit de Cloese, is opnieuw geopereerd. Zij had een nieuwe heup gekregen, maar het herstel ging helemaal niet. Ook bij haar was sprake van een infectie en al zag zij er erg tegenop, de operatie moest -in twee etappesopnieuw worden gedaan. Dat is nog maar kort geleden, maar het gevoel is nu al beter dan bij de eerste keer. Wel moet zij nog erg veel geduld hebben, herstel zal lang duren.

In een zeer druk bezochte uitvaartdienst hebben we afscheid van haar genomen en haar begraven in de aarde van Oudeland. Ik wens Gods troostende nabijheid toe aan allen door wie Lena Kik-Visser gemist zal worden. Pastor Peter Stam

Een groet aan u allen. Sinds eind december woon ik niet meer in Hoogvliet. Ik ben verhuisd naar Etten-Leur, de plaats waar ik tweemaal een periode werkte als kerkelijk werker en waar ik nog veel contacten had. Ik wil u graag groeten, met name de vrijwilligers met wie ik heb samengewerkt in de Meeuwenhof en Breede Vliet. Er lopen nog afspraken met mensen in Hoogvliet voor wat betreft afscheidsbegeleiding, en ik heb ook nog wel wat preekafspraken in de omringende plaatsen; daarvoor zal ik nog regelmatig in Hoogvliet en nabije omgeving zijn. De mensen die ik niet persoonlijk heb kunnen groeten, dat doe ik graag op deze manier. Ik hoop dat het u goed gaat!

Ds. Robert Wilschut.

Wij gedenken...

Lena Kik-Visser Mw. Lena Kik-Visser overleed op 5 januari in de leeftijd van net 86 jaar. Zij woonde aan de Bovensim 150, de laatste maanden verbleef zij in Hospice De Waterlelie in Spijkenisse. Ik heb zelden iemand ontmoet die zo bewust bezig was om haar levenseinde en begrafenis te regisseren. Mevrouw Kik wel. Sinds zij wist niet meer beter te worden, en dat was ergens in het najaar van 2012, is zij daarmee begonnen. Zij vroeg mij om haar uitvaart te begeleiden en het laatste stukje van haar leven. En zo hebben we het gedaan. In nauw samenspel met haar dochter en met haar vroegere buurmeisje, Lena van Gemert-van der Leer, met wie zij bijna 80 jaar een hechte vriendschap had.

Peter Stam tel. 06-226 99 249

Kerkenraadpraat

De kerkenraad was bijeen op 9 januari. Het was nu voorlopig de laatste vergadering voor Viola Huls, maar we hopen dat ze weer spoedig zal aansluiten en ook haar kerkelijke werk kan oppakken.

Lena Kik-Visser keek uit naar het moment dat ze voorgoed haar ogen kon sluiten. Ze kon bijna niet wachten en was op het laatst zelfs ongeduldig. In vroeger jaren was zij een meelevend en betrokken gemeentelid. Zij heeft nog evangelisatiewerk gedaan en ging met de Open Deur de huizen langs om mensen warm te maken voor het geloof in de Heer. Mevrouw Kik heeft het in haar leven niet cadeau gekregen. Zij was een meisje van 14 jaar toen haar moeder overleed na jaren ziek te zijn geweest. Daardoor was jaar jeugd getekend. Zij verloor haar jongste kind met 21 maanden en ze werd al vroeg in haar leven geconfronteerd met een kwaadaardige ziekte. Toch verloor zij de moed niet en zij bleef optimistisch.

Kerkdiensten rondom de feestdagen Een kerkdienst rondom de feestdagen die opviel was de dienst op 6 januari 2013. De Antwoordkerk was gesloten en er was alleen een morgendienst in de Dorpskerk. Na afloop was er de mogelijkheid om broeders en zusters het allerbeste te wensen voor het komende jaar. Als kerkenraad waren we alert om stoelen bij te zetten want met één kerkgebouw open kon dit wel eens een probleem worden. Het werd geen probleem want er was zelfs nog aardig wat ruimte over. Het is jammer dat meerderen het niet konden opbrengen naar de Dorpskerk te gaan. Misschien een hint naar het College van Kerkrentmeesters dat we met één kerk ook uit de voeten kunnen _..

Zij was een heel aardige vrouw en altijd belangstellend naar anderen toe. Dat hoorde ik van veel mensen die aanwezig waren bij haar begrafenis.

15


Campus Hoogvliet Het zal velen niet zijn ontgaan dat tussen de Lengweg en station Zalmplaat een grote Campus wordt gebouwd, die eind dit jaar in gebruik genomen wordt. Deze Campus biedt plaats aan ongeveer 1500 studenten. De kerkenraad heeft zich afgevraagd of we daarop als kerk niet kunnen inspelen en waar nodig en mogelijk kunnen ingaan op behoeften van leerlingen rondom levensvragen en zingeving. Ons ontbreekt kennis en ervaring om zoiets op te starten. Binnen de Protestantse kerk is die ervaring er wel; met name bij het JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk) en Youth for Christ. Met hen zijn al enkele gesprekken gevoerd en zij hebben een plan van aanpak gemaakt voor fase 1. In deze fase worden de mogelijkheden onderzocht en de wederzijdse verwachtingen en behoeften in kaart gebracht. Er moet uiteraard ook voldoende draagkracht zijn vanuit de gemeente. Fase 1 duurt tot de zomervakantie en dan wordt besloten of we wel of niet doorgaan met dit project. Over de voortgang houden we u op de hoogte.

U kunt zich melden bij ondergetekende, telefoon 416 93 05 Liturgisch bloemschikken Gedurende de adventstijd en Pasen is er in onze kerken een liturgische bloemschikking aanwezig. Op dit moment is er een vacature voor de Antwoordkerk en wij zoeken mensen die deze bloemschikking willen verzorgen. U kunt zich aanmelden bij scriba Huib Noordzij of bij ondergetekende. Namens de Kerkenraad, J.H. de Zeeuw

Huispaaskaarsen Ook dit jaar is er gelegenheid huispaaskaarsen te bestellen. ▪ Het reliëf voor kaars R is “Regenboog en Duif”. De regenboog, het symbool van het verbond van God in de hemel en de mensen op aarde. De duif, een witte duif met in zijn bek een olijftak, als een symbool van vrede. Het kruis is uitgevoerd in een donkerrode kleur. ▪ Het Reliëf voor kaars K is “Kruis en Druiven”. Kruis in donkergroen met daarop in reliëf druiventrossen als symbool van het Laatste Avondmaal daarmee het bloed Van Jezus Christus. ▪ Het Reliëf voor kaars P is “ChiRho Kruis”. Een in rood met goud gevormd kruismotief of christogram, de beginletters van de naam Christus. Dit kruis is ook in groen of blauw leverbaar. Vanaf zondag 27 januari tot en met 17 februari hangt in beide kerken een bestellijst. De prijzen staan daarop vermeld. Vragen hierover kunt u stellen aan mw. R. Groenendijk, tel. 4161755.

Gemeenteavond De kerkenraad heeft besloten een gemeenteavond te organiseren op 6 maart in de Antwoordkerk, voorbereid door ds. Wilschut. Het thema staat nog niet helemaal duidelijk op het netvlies, maar zodra dit bekend is wordt u daar over geïnformeerd. Houdt deze avond al vast vrij in uw agenda. Website Er is een projectplan ‘website inzichtelijkheid christelijke initiatieven Rotterdam’ opgestart. Het doel hiervan is: het inzichtelijk maken van het christelijk initiatief in Rotterdam voor insiders en outsiders. Opzet is een website met een database, waarin al het christelijk initiatief naar locatie, activiteit e.d. is gerangschikt, waarbij kan worden geselecteerd op alle initiatieven met eenzelfde doelgroep of geografisch gebied. Een soortgelijke website is er al in Den Haag (www.kerkenindenhaag.nl). Hier krijgt u een beetje beeld van wat het inhoudt. De kerkenraad heeft besloten aan de project te gaan meedoen.

Zangavond rond nieuw liedboek Zondag 3 februari om 19.30 uur in de Dorpskerk, Kerkring 1, Spijkenisse De Protestantse Kerk in Nederland heeft het initiatief genomen voor dit nieuwe liedboek: ‘Liedboek – zingen bidden in huis en kerk’ en ook andere kerkgenootschappen doen mee. Deze zangavond is een introductie op dit nieuwe liedboek. De inleider is de musicus Wim Ruessink. Hij is cantororganist in Winterswijk en zelf ook componist. Hij zit in de redactie van het nieuwe liedboek en is daardoor nauw betrokken bij de totstandkoming

Openluchtdienst De openluchtdienst / startzondag is door de kerkenraad gepland op zondag 15 september. Waar deze gehouden zal worden staat nog niet vast. Verder zoeken wij nog gemeenteleden die hun steentje aan de voorbereiding willen bijdragen.

16


Op 13 januari Diaconie: Kerk: Deurcoll.: Antwoordkerk € 117,24 € 102,85 € 59,00 Dorpskerk € 51,42 € 49,90 € 37,35

ervan. Hij zal vertellen wat dit nieuwe liedboek te bieden heeft, maar vanzelfsprekend zullen we vooral ook nieuwe liederen gaan zingen. Iedereen is van harte welkom!

Dorpskerk (HA) - Kinderen in de Knel: € 110,60

- Giften Kerkelijk Bureau

Diaconie • algemeen:

€ 10,00 van NN via ds. Wilschut

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Kerk • bloemenfondṣ

€ 10,00 van NN via mw. Russchen Allen heel veel dank ______________________________________

- Kerkelijke Stand Overleden op 29 december: mw. Jannetje van der Pligt, 77 jaar, Klencke 145; 2 januari: mw. Geertruida Berveling-Kramer, 75 jaar, Kruisnetlaan 410; 5 januari: mw. Lena Kik-Visser, 86 jaar, Bovensim 150; 6 januari: mw. Neeltje Hopman-de Groot, 84 jaar, Stormshoek 86; 10 januari: mw. Wilhelmina de Blois-de Kam, 86 jaar, Groene Kruisweg 381 (‘Sonneburgh’), kamer 10, Rotterdam; 14 januari: dhr. Willem Johannes Rietveld, 56 jaar, Othelloweg 153; 16 januari: dhr. Jan Adrianus van Beveren, 88 jaar, Gipskruid 55; 19 januari: dhr. Jan Pille, 87 jaar, Voorweg 24.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Ds. Karin van den Broeke is gekozen tot nieuwe preses van de synode.

Zij is gekozen voor een periode van vijf jaar en is de opvolger van ds. Peter Verhoeff. Ds. Van den Broeke is sinds 2008 als predikant verbonden aan de protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk en sinds 1 januari 2013 tevens aan de protestantse gemeente te KatsKortgene. Zij was lid van de generale synode in 2002 en 2003 van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en van 2005 tot en met 2007 van de Protestantse Kerk in Nederland. Nu is ze vanaf 2009, als afgevaardigde van de classis Goes, lid van de generale synode. Ds. Van den Broeke benadrukte in haar toespraak na de aanvaarding van de verkiezing het belang van het onderlinge gesprek in de kerk. “Ik beschouw het als mijn taak voorwaarden te scheppen voor het onderling gesprek tussen afgevaardigden, tussen de verschillende tradities die onze verenigde kerk in zich herbergt, als het even kan tussen zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de kerk, om met elkaar iets te horen en te ervaren van wat God ons aanreikt in de Schriften.“

Gevestigd uit Brouwershaven: dhr. R. Groeneweg, Nieuwe Wetering 132; Groningen: mw. A. Kalkman, Sorongstraat 26; Rotterdam: mw. L.L.S. Mulder, Kaardebolstraat 32; Alphen a/d Rijn: dhr. R. Vos, Steurweg 86. Vertrokken naar Rotterdam: mw. E.C. van den Brink, Schakelweg 380; Rotterdam: dhr. W.B. van der Lek, Cardonpad 5; Spijkenisse, Rozenlaan 9, kamer 6, 3202 KC (Careyn Zes Rozen): dhr. A. van Prooijen, Kruisnetlaan 410 (Siloam). Uitgeschreven op eigen verzoek: mw. E.J. Huijgens-Boot, Hoge Weije 23; mw. J. Vermeulen, Westzidsepad 5.

- Collecteverantwoording Op 6 januari Dorpskerk

Diaconie: Kerk: Deurcoll.: € 148,10 € 136,30 € 106,85

17


Zij drukte daarbij haar hoop uit op een kerk ‘die van betekenis is voor trouwe kerkgangers, die zich al een leven lang verstaan met het Woord, voor mensen aan de rand, die het moeten hebben van enkele anderen die hen íets laten zien van een God die oog heeft voor ieder mensenkind. En voor onze samenleving die een hoopvol en kritisch visioen van recht en vrede zo goed kan gebruiken.’

Daarom start de Protestantse Kerk op 1 februari het project ‘Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving’, dat gemeenten moet ondersteunen bij de organisatie van het geldwervingsproces. Dit project sluit aan bij ‘Kerkbalans Nieuwe Stijl’, een aanpak waarmee in 2005 begonnen is. Het project 'Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving' komt voort uit het beleidsplan 2013-2016 'Met hart en ziel', waarin onder meer het 'ontzorgen' van gemeenten centraal staat. Over het nieuwe project is meer te lezen in het blad Kerkinformatie van vrijdag 25 januari.

Naast ds. Van den Broeke werden in het moderamen gekozen: ▪ ouderling-kerkrentmeester Bert van Bokhoven, (classis Woerden); hij maakte al deel uit van het moderamen; ▪ diaken Frits Pasveer (classis Heerenveen). Verder maken deel uit van het moderamen: ▪ scriba dr. Arjan Plaisier (verkozen tot 2016); ▪ ouderling mr. Marjoleine Engelbert (verkozen tot eind 2015).

Publicaties ▪ Kalender leidt lezer door veertigdagentijd Om de vastentijd bezinnend door te komen, is de kalender ‘Een weg met mensen’ beschikbaar. De kalender bevat veel korte meditatieve teksten en is gericht op praktische toepassing. Gebeden, gedichten, uitleg bij bijbelgedeelten met toepassing, en uitspraken van mensen over Pasen leiden de lezer door de veertigdagentijd naar Pasen. In de Bergrede komen drie belangrijke dimensies voor de vastentijd naar voren: vasten, bidden en aalmoezen geven. Het geld dat wordt uitgespaard door te vasten wordt dus vaak aan een goed doel gegeven. Daarmee vast je niet alleen voor jezelf, maar ook met het oog op je medemens. Dat geeft een goede verbinding met het thema van de .40dagentijd-campagne van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Cijfers Kerkbalans 2011: “We doen het beter dan serious request” 'We doen het beter dan serious request. Die halen in een week 12 miljoen op. Wij in twee weken 193 miljoen', zegt ds. Leonie Bos lachend tijdens de persconferentie van de actie Kerkbalans. Bos is voorzitter van de raad voor plaatselijke geldwerving van de Protestantse Kerk. Met deze opmerking relativeert ze de licht dalende inkomsten van kerkbalans. 'Uiteindelijk halen we als kerk nog steeds heel veel met elkaar op. Gelukkig zijn er veel mensen die de kerk een warm hart toedragen en veel vrijwilligers die zich inzetten voor de actie Kerkbalans.'

De kalender sluit op de zondagen daarbij aan; het Kerk in Actie-project staat dan centraal. De kalender is gemaakt door de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei. Prijs: € 3,95.

Tijdens deze persconferentie zijn de cijfers van 2011, de prognoses van 2012 en de verwachtingen voor 2013 gepresenteerd. Ondanks de optimistische opmerkingen van ds. Bos is de tendens van de opbrengsten de laatste jaren licht dalend.

▪Kaarten bij bijzondere gelegenheden We zijn goed in het sturen van kaarten: om iemand te feliciteren, beterschap te wensen, succes, of zomaar een kaart. Maar in die veelheid aan kaarten die op de markt zijn is het vaak moeilijk een geschikte kaart te vinden. De Protestantse Kerk maakte drie kaartensets van zes dubbele kaarten met bijpassende enveloppen rond de thema’s geboorte/doop, trouw en rouw. Alle kaarten bevatten een prachtige afbeelding en een passende, veelzeggende korte tekst op de voorkant. Binnenin is ruimte voor uw eigen tekst. Het formaat van de kaarten is ca. 13 x 17 cm. Prijs per set van zes kaarten € 4,95.

Is het tij te keren? Daarover was ds. Bos realistisch: 'We hebben te maken met kerkverlating en vergrijzing. Ook gaan jongere generaties anders om met doneren. Zij geven niet meer automatisch aan de kerk, maar willen precies weten waarom ze moeten geven en waarvoor ze dan geven. Dat moeten we inzichtelijk maken.' Ds. Bos pleitte vurig voor het ondersteunen van de plaatselijke geldwerving. 'We moeten niet alleen snijden in de uitgaven. We moeten vooral inzetten op het vergroten van betrokkenheid bij de jongere generaties en mensen het gevoel geven dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het bestaan van hun kerk.'

Alles te bestellen via www.pkn.nl/webwinkel, bestellingen@pkn.nl of (030) 880 13 37. ______________________________________

18


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Parochiedag Getuigen van de hoop die in ons leeft! Op zaterdag 2 februari organiseert het bisdom Rotterdam in het kader van het Jaar van het Geloof een parochiedag met als thema: Getuigen van de hoop die in ons leeft! ‘Getuigen van hoop begint met getuigen te zijn van Christus, want Hij is onze hoop (1Tim.1,1)’, aldus bisschop Van den Hende in zijn uitnodigingsbrief. ‘Daarmee wordt ook een kerndoelstelling van Samenwerking Geboden 2 opgenomen: de reorganisatie van de parochies om krachten te bundelen voor hun verkondigingsopdracht vanuit verbondenheid in geloof’.

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies

Deze ontmoeting op de oprichtingsdag van het bisdom Rotterdam (in 1956), draagt een feestelijk karakter met getuigenis, gesprek, bemoediging en de viering van de H. Eucharistie. Bisschop Van den Hende houdt een inleiding over de vraag waar, in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie, de parochie goed voor is. Wat is een parochie en wat is haar opdracht en hoe kan dat in de huidige tijd worden waargemaakt? Een dag om in gebed uiting te geven aan het geloof en om samen na te denken over de opdracht het Evangelie te verkondigen.

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

De uitnodiging is verstuurd aan pastorale beroepskrachten en bestuursleden van parochies en parochiefederaties, met het verzoek die ook verder te verspreiden. Aan het einde van de parochiedag wordt een brochure uitgereikt waarin teruggekeken wordt op het traject Samenwerking Geboden 2.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur

De dag vindt plaats in de gebouwen van de parochie Church of Our Saviour, Koningin Marialaan 2 Den Haag (tel. 070-3280816) en duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Aanmelden voor deze parochiedag via e-mail: jaarvanhetgeloof@bisdomrotterdam.nl.

• Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

19


Kerk van Rome'. De San Clemente in Rome is daarom dus ook een heel belangrijke bedevaartsoord voor alle gelovigen uit de Oosters-Orthodoxe Kerken.

Heilige(n) van de maand Cyrillus en Methodius De broers Cyrillus en Methodius werden in het begin van de negende eeuw geboren in Thessaloniki in Griekenland. Beiden kozen voor het monastieke leven. In 863 werden ze uitgekozen door de Byzantijnse keizer Michael III voor een 'culturele en religieuze missie' in Moravië (in het huidige Tsjechië) op verzoek van de koning aldaar. Zo begonnen de beide broers het evangelie te prediken onder de Slavische volkeren en dus in de Slavische taal. Om dat beter te kunnen doen ontwierp Cyrillus -als brillante taalkundige, en wellicht hierin geholpen door zijn broer- een nieuw alfabet, later bekend als het Cyrillisch, waarin hij de Bijbel vertaalde voor deze volkeren. Zo is hij dus ook de grondlegger van de Slavische literatuur. Hij gebruikte ook de Slavische taal voor het vieren van de Heilige Liturgie. Het Cyrillisch is tot op de dag van vandaag in gebruik in landen, zoals bijv. Rusland, de Oekraïne, Servië en Bulgarije.

In 1936 werden Cyrillus en Methodius heilig verklaard en in 1980 zijn ze (door paus Johannes Paulus II) uitgeroepen tot gezamenlijke patroonheiligen van Europa. Ze worden meestal samen afgebeeld en dan in bisschoppelijke kleding en in gezelschap van boeken of boekrollen met Cyrillisch schrift. Hun feestdag is 14 februari. ______________________________________ 2 euromunt Slowakije

Hoogvliet / Pernis

Volgens een verslag van Cyrillus zelf had hij zich al in 861 op de Krim (nu in de Oekraïne) ontfermd over het stoffelijk overschot van de heilige paus Clemens I, die daar eeuwen eerder met een anker om z'n nek in zee was gegooid. In 868 kwamen Cyrillus en Methodius op uitnodiging van de toenmalige paus met de resten van Sint Clemens in Rome aan. Het lichaam van Clemens werd plechtig begraven in de kerk die nu de Basilica San Clemente heet (halverwege tussen het Colosseum en de St-Janin-Lateranen). Een jaar later, op 14 februari, stierf Cyrillus die nog steeds in Rome was. Methodius vroeg permissie om het lichaam van Cyrillus mee terug te nemen naar Griekenland. De paus en de Romeinse bevolking vonden dat echter niet goed. Daarop vroeg Methodius dat Cyrillus dan ook in de San Clemente begraven zou worden. En zo gebeurde het.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een kleine rest van de relieken van Cyrillus teruggevonden; het grootste deel ervan was tijdens de Franse Revolutie verloren gegaan. Paus Paulus VI heeft persoonlijk dit fragment teruggeplaatst in de San Clemente in Rome in de hoop 'dat het heilige reliek van Sint Cyrillus mag leiden tot (meer) eenheid van de Orthodoxe Kerken met de

ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt

20


toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Uit de parochie

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 28 jan.

Vieringen in de Mariakerk

2 febr. 2 febr.

Verjaardag 80 jaar en ouder

Derde zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: pater Y. Konchenko Lector: mw. Janssen-Impens Intenties: mevr. Nortier, mw. Edna Elizabeth de Palm, dhr. Jan Coevoets, dhr. Eed Jansen. Zo. 27 jan.:

28 jan.

Dhr. G.A. de Lange, Harderpad 8, 3192 TS 30 jan. Dhr. W.J.H.G. Peeters, Alverstraat 141, 3192 TN 1 febr. Mw. A. Meijer-Borsboom, Schakelweg 408, 3192 JP 4 febr. Mw. S.E. Verstegen-Bouwmeester, Bongweg 184, 3192 ND 8 febr. Mw. T.M. van Riel-Laurens, Sadkopad 2, 3194 WH Hoogvliet 8 febr. Mw. P.A. de Jong-Erwichm, Kruisnetlaan 506, 3192 KE 9 febr. Dhr. B. Kerskes, Schakelweg 326, 3192 JP 9 febr. Mw. G.H. Langezaal-Kasteel, Puitstraat 413, 3192 SK 10 febr. Mw. J. Rombouts-van den Engel, Wijnruitstraat 32, 3193 GS

Ma. 28 jan.: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar. 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: mw. Divera Kamp-Boon. Do. 31 jan.:

H. Johannes (Don) Bosco, priester. 10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 1 febr.:

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

Vierde zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pastoor S. Bladowski Lector: mw. v.d. Ende Intenties: mw. Edna Elizabeth de Palm, dhr. Antonio Baglieto, dhr. Joop Jaspers, dhr. Wortman, mw. Tini Baar-van Steijn, dhr. Marius Bottse, mw. Eerden-Camerman, dhr. Golia, dhr. Eed Jansen, dhr. Aarnout Scheers, dhr. en mw. Veldhuis, dhr. Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Gijsbertus Johannes Maria Zondag. Zo. 3 febr.:

Ma. 4 febr.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 7 febr.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo.10 febr.:

Vijfde zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. pastoor W. Froger.

Priester: 14.00 uur

Mw. E.H. Essen-de Haas, Keizersmantelweg 103, 3192 VZ Dhr. F.J.C. Somers, Schutwant 60, 3192 JS Mw. H. Stal-Lohrberg, Othelloweg 207, 3194 GR

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

In Memoriam Johannes Hendrikus Franken Geheel onverwacht overleed op zondagmorgen 30 december 2012 de heer Johannes Hendrikus Franken in de leeftijd van 80 jaar. Jan woonde op het adres Kruisnetlaan 351. Na de afscheidseucharistie op 4 januari werd Jan begraven op begraafplaats ‘Oudeland’. Jan zag de dingen altijd positief en ‘recht voor zijn raap’. Een eerlijke man die, soms wat minder genuanceerd, je precies vertelde hoe hij de zaken zag. In de oorlog ging hij samen met zijn broer op pad om kolen langs de spoorbaan te zoeken die van de trein naar Duitsland waren gevallen. Na verschillende baantjes kwam Jan bij de Nederlandse Spoorwegen in Winterswijk terecht.

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

21


gesprekken tijdens een kabinetsformatie. Terwijl ze bezig zijn heerst er “radiostilte”, maar als er tenslotte een resultaat wordt bekend gemaakt, sta je soms stom verbaasd hoe ze het over allerlei dingen eens hebben kunnen worden. Wel niet helemaal eens, maar wel ver genoeg om samen verder te gaan. Want net als politieke partijen in verkiezingstijd, hebben de kerken ook elkaar op allerlei punten fel bestreden. Totdat ze in de zestiger jaren van de voorbije eeuw ontdekten, dat dat toch eigenlijk te gek is. Je aanbidt dezelfde God, je hebt dezelfde bijbel (al verschilt de vertaling nog wel eens), je volgt allemaal dezelfde Heer Jezus, je hebt soms zelfs kerkdiensten die steeds meer op elkaar gaan lijken. Dan zou je toch die oude verschilpunten, waardoor je zo’n 500 jaar geleden uit elkaar bent gegaan, met veel geduld een heel eind moeten kunnen uitpraten. In 1967 begonnen de eerste gesprekken. Tussen rooms-katholieken en lutheranen. De katholieken hadden daarvoor toen de wind in de rug, want het Tweede Vaticaans Concilie had in 1964 een document vastgesteld onder de titel “Het herstel van de eenheid” (in het Latijn natuurlijk; en dan heet het “Unitatis Redintegratio”). Na deze start met de Luthersen, kwamen er ook zulke gesprekken met de Methodisten, en drie jaar later ook met de Anglicaanse kerk (de Engelse kerk) en zelfs met de Gereformeerde en Hervormde kerken. Dat was goed te doen, doordat ieder van die vier protestantse kerkfamilies wel een soort “wereldbond” had. Een kardinaal, die bijna al die gesprekken had meegemaakt, heeft in 2009 een boek geschreven over de resultaten van al die gesprekken, zo’n 40 jaar lang. Walter Kasper heet die kardinaal. Vorig jaar is zijn boek in het Nederlands vertaald met als titel “Een rijke oogst”. En inderdaad , wanneer je de moed hebt dat boek te gaan lezen, ben je geregeld verbaasd, dat er op zóveel punten grote toenadering en soms zelfs overeenstemming is bereikt. In februari/maart van dit jaar hebben pastoor Oortman en ik er daarom een cursus over gegeven in het kader van het programma voor “Vorming en Toerusting” van de Raad van Kerken (in de regio Westervoort). Een kleine maar enthousiaste groep cursisten hadden we. Maar aan het eind vonden we dat het allemaal belangrijk genoeg is, om de voornaamste resultaten aan een breder publiek bekend te maken. En daarom start ik nu met een reeks artikeltjes. Dit was het inleidend verhaaltje. In deel 2 zal het over het ‘eerherstel’ van Luther gaan.

Van daaruit werd hij overgeplaatst naar Rotterdam. Hier brak een nieuwe periode voor hem aan. Op 8 juni 1957 trouwde Jan met Cor Kasteel. Uit het huwelijk werden 2 dochters en 1 zoon geboren. Jan was de trotse opa van 4 kleinkinderen waar hij heel veel van hield. Behalve zijn vrouw Cor had Jan nog een grote liefde: Feyenoord! Jan sloeg geen wedstrijd van Feyenoord over en toen de kinderen wat groter werden mochten zij mee naar de Kuip. Toen zijn zoon ging voetballen sloeg hij bijna geen wedstrijd over om hem aan te moedigen. Jan zag in zijn zoon al gauw een nieuwe Cruijff. Jan kwam met zijn gezin op de Meeuwenplaat in Hoogvliet wonen. In zijn vrije tijd ging Jan koelkasten en andere huishoudelijke apparaten verkopen. Via een kennis uit de witgoedwereld kwam hij in de verzekeringen terecht. De taken werden al snel verdeeld: Jan zorgde voor de verkoop van verzekeringen en zijn vrouw deed de administratie. Jan was een rasverkoper want de polissen gingen zeer regelmatig van de hand. Ook had Jan nog een agentschap bij een begrafenisondernemer. En al deze werkzaamheden deed hij naast die van zijn werkgever, de Nederlandse Spoorwegen. Jan is ook nog een groot aantal jaren lid geweest van het Sint Jankoor in “De Bron” aan de Posweg. Hij was een zeer trouw lid en had een zware basstem als iemand van een Russisch mannenkoor. Jan hield van mensen en was graag onder de mensen. Hij hield van gezelligheid en hield graag van een feestje. Na 38 jaar werd de verzekeringsportefeuille verkocht en maakte Jan gebruik van de VUT-regeling van de Nederlandse Spoorwegen. Hij vermaakte zich bijzonder bij verschillende seniorenclubs in Hoogvliet en biljarten was zijn grote hobby. Samen met zijn vrouw heeft Jan vele reizen gemaakt maar de reis naar de Kuip was voor Jan altijd de mooiste. Jan was, op zijn manier, een gelovig mens. We mogen er daarom ook op vertrouwen, dat Jan op een plek is waar het licht is, waar het warm is en waar het mooi is. Mag dat een troost zijn voor zijn vrouw Cor, zijn kinderen en kleinkinderen. Alfons Joosten.

Landelijk kerknieuws “Een rijke oogst”, deel 1 De wederzijdse gesprekken, die al zo’n veertig jaar tussen de katholieke kerk en de vier belangrijkste “families” van protestantse kerken gevoerd worden, zijn soms net zo spannend als de

Hans Brezet. ______________________________________

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................................................................... adres: ........................................................................................................................................................ postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ...................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


Kerk in Actie - Rekening 456

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Begrafenis- en Crematieonderneming

Reserveringen: tel. 472 05 78 of 06-28608910

Goetzee DELA Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

201302  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201302.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you