Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Houten adventsster, Noorwegen

Advent

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 44, nr. 22 - 30 november 2012


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e): 22 23

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

1 2

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

22 nov. 23 nov. 30 nov. 30/11 - 14/12 6 dec. 7 dec. 14 dec. 14/12 - 11/1 geldt voor VIER weken 3 jan. 4 jan 11 jan. 11/1 - 25/1 17 jan. 18 jan. 25 jan. 25/1 - 8/2

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Advent

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn voor een volk dat zonder reden levenslang op weg moet zijn? Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn waar geen pijn meer wordt geleden: levenslang gebroken zijn.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is. Henk Jongerius (‘Tussentijds’, lied 193)

2


Op weg naar Kerstmis@. naar het wonder van het kerstfeest! Advent, tijd van wachten, de wacht houden en verwachten. Wachten in de nacht, wachten tot het licht wordt, hopen dat de morgen komtC. Wanneer u dit blad in handen hebt, dan zij we al weer druk in de weer met de voorbereidingen op Advent en op Kerstmis natuurlijk. De koren zijn druk in de weer om nieuwe kerstliederen in te studeren en de ‘oude’ weer opgefrist in te studeren. De mensen van de schoonmaakploeg maken afspraken om de kerk, het koper- en zilverwerk te poetsen, de spinnenrag uit de hoeken te verwijderen. De leden van de bloemengroep maken hun afspraken en de keuzes van de versieringen. De Adventskrans wordt weer versierd en opgehangen. En zo is iedereen druk in de weer want alles moet er met Kerstmis weer piekfijn uitzien en voor elkaar zijn. Daar is een tijd van voorbereiding voor nodig. Maar dat geldt natuurlijk ook voor onszelf, voor onze eigen binnenkamer. Waken, wachten, verwachten C..het hoort allemaal bij de vier weken van de Advent, die voorafgaan aan Kerstmis. Enerzijds wordt het niet vanzelf licht in de wereld, anderzijds is dat nu juist het wonder van het kerstfeest, dat God de wereld alzo lief had en een mensenkind op de wereld zette, die de naam Jezus kreeg. Jezus betekent letterlijk ‘GOD REDT’. En met een kleine woordspeling erbij ‘GOD REDT het@ maar niet alleen’. God heeft daarbij mensenhanden nodig! In de aanloop naar het Kerstfeest is het onmogelijk dat de uiterlijke tekenen zoals de kerstboom, de kaarsen, de feestelijke etalages u ontgaan, maar we kunnen de geboorte van Jezus niet alleen maar vieren op 25 december en daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Wie gegrepen is door de geboorte van dat nieuwe begin van ‘God met ons mensen’, zal iedere dag iets daarvan willen uitstralen. En iedere dag opnieuw zal de hoop, de liefde, de waakzaamheid geboren moeten worden in mensen die een ‘hemel op aarde’ verwachten, of in bijbelse taal ‘in verwachting zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. En dat kan God nooit alleen, wij kunnen met elkaar bijdragen om de wereld een beetje mooier te maken, een beetje draaglijker te maken, samen kunnen we iets van het wonder van het kerstfeest met elkaar delen en uitstralen. Ik wens ons allen een goede voorbereiding toe, in deze Adventstijd, voor hele mooie en warme kerstvieringen, voor onze eigen omgeving en natuurlijk voor onze eigen binnenkamer. Fred Wijnen, pastoraal werker.

3


Vooruitblik:

KERKDIENSTEN

ZONDAG 16 DECEMBER 2012

ZONDAG 2 DECEMBER 2012 Eerste Advent

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Mieke Mevius Kinderoppas: Saskia Groen, Karlijn Huiting

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls dienst van Schrift en Tafel Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst: Annelies Bakker Kinderoppas: Miranda Boon

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst: Claudia Hallema Kinderoppas: Aukje Kempff

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Dhr. en mw. Janssen-Impens, woord- en communieviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor 'Sint Jan' Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: aanschaf projectieapparatuur R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: Miss.werk & kerkgroei HA: Kinderen in de Knel Deurcollecte: aanschaf projectieapparatuur R.K.: Eigen parochie

______________________________________

Agenda

ZONDAG 9 DECEMBER 2012 Tweede Advent Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst: Jacolyne Bor Kinderoppas: Lenie Kok

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Susanne van Veelen Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

______________________________________

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater W. Froger, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor Maria Kinderwoorddienst

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

14.00 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap ----------------------------------------------------------------

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: Landelijk pastoraat Deurcollecte: aanschaf projectieapparatuur R.K.: Eigen parochie

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

4


• Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Donderdag 13 december 14.00 uur Dorpskerk. Kerstviering voor ouderen, georganiseerd door de Prot. Vrouwendienst (P*). Vrijdag 14 december 16.00 – 21.00 uur. De Aanbouw. Kerstmarkt met diverse activiteiten; er valt wat te eten, te drinken en C. te winnen! Zaterdag 15 december 14.00 uur Mariakerk. Oefenen kerstspel (K). Zondag 16 december 12.00 uur Mariakerk. Jeugdbijeenkomst (K). 14.00 uur Mariakerk. 'Couples for Christ' – kerstdiner (K).

Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim” Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 19.00 - 19.45 uur Antwoordkerk. Basiscatechese 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Bijbelleesrooster

Actueel zo. 2 ma. 3 di. 4 wo. 5 do. 6 vr. 7 za. 8 zo. 9 ma. 10 di. 11 wo. 12 do. 13 vr. 14 za. 15 zo. 16 ma. 17

Zaterdag 1 december 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. Zondag 2 december 13,00 uur Mariakerk. Sinterklaasfeest (K). Maandag 3 december 13.00 uur. Mariakerk. Bijeenkomst KBO Sinterklaas (K). Woensdag 5 december 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O). Vrijdag 7 december 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet'; voorbereiding kerstnummer voor vier weken (O). Zaterdag 8 december 9.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt. 14.00 uur Mariakerk. Oefenen kerstspel (K). Zondag 9 december 10.30 uur Mariakerk. Vergadering collectanten (K). Maandag 10 december 19.30 uur Mariakerk. Bijbelcursus (K). 20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K). Dinsdag 11 december 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P). 19.30 uur Mariakerk. Werkgroep 60 jarig jubileum (K). Woensdag 12 december 14.00 uur Antwoordkerk. Kerstviering voor ouderen, georganiseerd door de Prot. Vrouwendienst (P*). 19.00 uur Mariakerk. Taizéviering (O). 20.00 uur Antwoordkerk. Kerkenraad (P).

december Openbaring 3:7-13 Openbaring 3:14-22 2 Tessalonicenzen 3:1-5 2 Tessalonicenzen 3:6-18 Zacharia 9:1-8 Zacharia 9:9-17 Zacharia 10:1-5 Zacharia 10:6-12 Zacharia 11:1-14 Zacharia 11:15-17 Psalm 126 Zacharia 12:1-8 Zacharia 12:9-13:1 Zacharia 13:2-6 Zacharia 13:7-9 Zacharia 14:1-11

In het ziekenhuis/verpleeghuis Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam) Mw. A. Boontjes-de Weerd, Alverstraat 183 Ruwaard van Puttenziekenhuis (R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

(3/2) mw. P. Timmerije-Bouw, Cloese 31 Hospice 'De Waterlelie' (Groene Kruisstraat 2a/b, 3201 CA Spijkenisse) Mw. L. Kik-Visser, Bovensim 150 Verpleeghuis 'Antonius-Binnenweg' (Nw. Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam) Mw. Soute, Klaasje Zevensterstraat 34 Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (verpl.) (Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet)

Mw. M.J.G.C. Wolffers-Gelderblom, Schakelweg 342 Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. J. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236

5


Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Zondag 2 december 10.30 uur dhr. B. Keijnes Zondag 9 december 10.30 uur dhr. F. Bartels

Proficiat!

Zondag 16 december 10.30 uur ds. E.A. Bos

Dat zeggen we als redactie tegen één van onze auteurs voor ‘pagina drie’, ds. Henk de Jong. Op 5 december – ook zijn verjaardag – zal hij dertig jaar predikant zijn. Na jaren werk in het bedrijfsleven werd hij in Zaltbommel bevestigd als predikant op 5 december 1982, kwam naar Hoogvliet op 14 november 1993 en werd emeritus op 1 januari 2003. We hopen dat hij met een overwegend goed gevoel kan terugkijken op deze jaren en we wensen hem en zijn vrouw veel sterkte in deze tijden van ziekte.

• Westerstein Dinsdag 4 december 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

Advent Advent betekent: wachten op 't komen van het Kind. Door lange, diepe nachten alleen met de gedachten en 't suizen van de wind.

Gemeenschap van Kerken (Secr.: Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071)

Advent betekent: waken tot 't komen van het Kind. Met het geloof als baken het eigen zijn verzaken en leven met de wind.

Op dinsdagavond 13 november hebben wij vergaderd, en een aantal besproken onderwerpen willen we u niet onthouden: Soepmaaltijden: We hadden van een aantal van u al een paar enthousiaste reacties gekregen over het feit dat we plannen hadden elke maand een soepmaaltijd te organiseren. Maar helaas. Door gebrek aan menskracht lukt het ons niet om daarmee nú al te beginnen. We gaan natuurlijk wel weer met elkaar soep eten in de veertigdagentijd die komend jaar al half februari zal beginnen. En we proberen daarna onze soepmaaltijdplannen alsnog te verwezenlijken. Weet u nu al dat u ons daarbij wel zou willen helpen? Met organiseren, met soep koken of op een andere manier? Laat dat dan vooral even weten aan ons. U kunt zich aanmelden op één van de volgende e-mailadressen: v.huls@chello.nl; of: y.taphoorn@chello.nl

Advent betekent: weten van 't komen van het Kind. God heeft ons niet vergeten maar grote vreugd bemeten en ons opnieuw bemind. Mieke de Jong (uit: Kinderen van mijn hart, Kampen 1988)

Gezamenlijke maaltijd in de gebedsweek voor de eenheid Nee, het draait echt niet alleen om eten bij onze Gemeenschap. Al lijkt het wel zo.

6


In de gebedsweek voor de eenheid gaan we, zoals we dat al een aantal jaren gewend zijn, op dinsdagavond samen eten. U hoort nog nader in welk kerkgebouw dat gaat plaatsvinden. Het thema van deze gebedsweek is dit jaar: Wandelen met God. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Dinsdag 22 januari 2013. U bent van harte uitgenodigd te komen mee-eten. Gezocht: nieuwe penningmeester Dhr. Jan van der Meijde is al jaren penningmeester van de Gemeenschap van Kerken. Hij doet dat al die tijd met heel veel liefde en plezier, maar hij wil nu zo zoetjesaan ook wel eens ermee stoppen. Dus: wie van u als lezer is bereid om zijn taak over te nemen? U mag hem bellen en dan zal hij u uitleggen wat deze taak zoal inhoudt.; telefoon 4381627. We hopen dat de telefoon roodgloeiend zal staan.

Op zondag 16 December wordt de jaarlijkse kerstdienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 15.30 uur en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Koningin Wilhelminalaan 1 te Spijkenisse. Voorganger is ds. Helene Perfors. Het jaarthema is Getallen. Vanmiddag staan ‘de Drie Wijzen’ centraal.

Namens de Gemeenschap van Kerken, Yvonne Taphoorn, secretaris

Taizévieringen Zoals iedere maand, is er ook in de maand december een Taizéviering. Deze vindt niet op de eerste woensdag, 5 december, plaats (in verband met Sinterklaasavond), maar op de tweede woensdag, namelijk op 12 december. De viering is ditmaal in de Mariakerk. We nodigen u van harte uit om de Taizé-viering bij te wonen en samen een moment stil te staan in deze drukke tijd van het jaar. De viering begint om 19:00 uur. Aansluitend is er gelegenheid samen wat te drinken en na te praten.

Het koor Rejoice uit Zuidland zal de dienst met vrolijke liedjes compleet maken. Onze diensten worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar uiteraard is iedereen van harte welkom! We vinden het fijn ook ú in onze diensten te ontmoeten. Van harte welkom allemaal! Na afloop van de dienst, is er voor iedereen iets te drinken, met wat lekkers!

U bent uiteraard ook welkom om op andere plekken in Rotterdam de Taizévieringen bij te wonen. Iedere vrijdagavond is er een viering in de Paradijskerk in Rotterdam om 17:30 uur. Voor andere locaties kunt u kijken op de website: www.taizeinrotterdam.nl. We zien u graag op woensdag 12 december!

Namens de voorbereidingscommissie, Arnold Zevenbergen E-mail: info@ckvb.nl Twitter: @InfoCkvb

Internet: www.ckvb.nl

______________________________________ Vervolg rubriek op bladzijde 9.

Taizégroep Hoogvliet

7


Gezellige Sinterklaasavond! Sinterklaasavond! Groetjes Susanne & Dineke

Beschrijving Kleur de pieten zoals jij ze leuk vindt, knip ze uit. Neem een wasknijper en doe daar stevige lijm op. Pak 1 pietje zo op de wasknijper dat de arm van het pietje bedekt is. Plak dan de andere piet er net zo op. Je hebt nu een piet die iets vast kan houden. Maak er bv een paar en hang ze onder elkaar aan een koord zodat het lijkt of ze omhoog klimmen

8


Medewerking verlenen: Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers Rotterdam o.l.v. Bert Kruis; The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans; Mirjam Feijer, sopraan; Anja van der Maten, hobo; Jatine Kalkman, trompet; Kees Alers, fluit; Johan de Hoedt, orgel; Arjan Breukhoven, vleugel. Algehele leiding: Bert kruis.

Kerstconcerten ● ‘Deo Cantemus’ in De Doelen Ook dit jaar zorgt het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ uit Rotterdam in december voor vier sfeervolle concerten in Concertgebouw de Doelen op 15 december (19.30 uur), 18 december en 20 december (20.00 uur) en 22 december (uitverkocht). Het programma is zeer gevarieerd. Het bestaat uit een mengeling van bekende en nieuwe kerstliederen en instrumentale nummers.

Toegangsprijs: 1e rang € 26.50, 2e rang € 22.50, inclusief plaatsbespreking, garderobe, programmaboekje en koffie of thee vóór het concert en tijdens de pauze. Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.45 uur. Hal van De Doelen open: 18.45 uur.

Naast ‘Deo Cantemus’ werken mee: Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht o.l.v. Cor de Haan; Vocaal Ensemble ‘Chantibelle’ o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit; Sander Heutinck, bariton; André de Jager, orgel; André van Vliet, piano; Doesjka van der Linden, harp en l`Orchestra Particolare. Het geheel staat onder leiding van Cor de Haan. Toegangsprijzen € 25,00 en € 29,00 (incl. plaatsbespreking, programmaboekje, garderobe, koffie/thee en excl. € 2,50 administratiekosten per boeking). Kinderen t/m 12 jaar € 5,- korting. Kaartverkoop via het bestelformulier op www.deocantemus.nl; per e-mail: kaartverkoop@deocantemus.nl of per telefoon (niet op zondag) 06-43556415 of 06-43556721.

Kaarten bij: C.P.Romijn, Schoonegge 88, 3085 CX Rotterdam; telefoon: 010 480 25 17; e-mail: cpromijn@hotmail.com

● Chr. Koor ‘Voices’, Hoogvliet Woensdag 19 december is ‘Voices’ voor een Kerstconcert in zorgcentrum Meeuwenhof in Hoogvliet. De aanvangstijd is waarschijnlijk rond 19.30 uur. Op zaterdag 22 december geeft Voices een Kerstconcert in Hoogvliet in de Antwoordkerk om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om dit bij te wonen. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

● Sparkling Voices in de Maranathakerk Op vrijdagavond 21 december geeft Sparkling Voices een kerstconcert in de Maranathakerk te Rhoon. Sparkling Voices heeft veel nieuwe kerstliederen ingestudeerd en het belooft een mooi en aantrekkelijk concert te worden. Aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur.

● Groot Mannenkoor bij kaarslicht Op maandag 17 december zal voor de elfde keer het ‘Groot Mannenkoor Kerstconcert bij Kaarslicht’ worden georganiseerd in de historische Groote Kerk van Maassluis, verlicht met rond de 200 echte kaarsen.

Het koor staat onder leiding van dirigent Warner Fokkens. Verder werken mee organist/pianist Sander van der Kaaij, pianiste Yolande van den Berg, fluitiste Joke Meijboom en sopraan Marjolein de Wit (solozang en samen met koor).

Medewerkenden: Noortje van Middelkoop, panfluit; Marten Smeding, tenor; het Hollands Christelijk Mannenkoor, het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander en het Randstedelijk Mannenkoor (samen zo’n 325 leden); de trompettisten Henk-Jan Drost en Maurice van Dijk, en organist Evert van de Veen op het Garrels-orgel. Dit alles onder leiding van Arjan Breukhoven. Kaarten via info@arjanbreukhoven.nl of per tel. 010-4211882; in Maassluis bij ‘Maassluis Punt’, dr. Kuyperkade 25. Meer informatie www.arjanbreukhoven.nl

De entree inclusief programmaboekje is € 6,50. De kaarten zijn verkrijgbaar in Poortugaal bij: Carolien Hoogenboom, telefoon 5012521 en Annemarie van Wolfswinkel, tel. 5013067; In Rhoon bij de TweedekansWinkel, Dorpsdijk 149 (dinsdag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur); in Barendrecht bij Corrie Ottink, telefoon 0180618938 en verder bij de leden van het koor of via de website: sparklingvoices@xs4all.nl.

● ‘The Credo Singers’ in De Doelen Het Christelijk Gemengd koor The Credo Singers houdt het traditionele Kerstconcert in De Doelen op woensdag 19 december.

9


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Meditaties rond de Eucharistie - 3

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Ik vervolg de persoonlijke gedachten rond de Eucharistie. We hebben staand ons geloof beleden. Daarmee maakten we kenbaar dat we er in geloven en hierin willen staan, met beide voeten op de grond. Dan brengen we in de voorbede bij God wat ons bezighoudt, onze zorgen, ons verdriet, onze zieken en dierbare overledenen. Maar zeker ook waar we blij of dankbaar voor zijn. We bidden voor mensen dichtbij, voor mensen veraf en voor de gehele Kerk. De Dienst van het Woord wordt hiermee afgesloten en we gaan naar de Dienst van de Tafel. U ziet ook de voorganger van plaats veranderen. Eerst leest, bidt en overweegt hij aan de lezenaar of ambo om nu plaats te nemen achter het altaar. Het altaar als symbool voor offerplaats van het misoffer. Brood en wijn worden erop geplaatst. In het delen van brood en wijn gedenken gelovigen dat Christus door zijn dood een offer voor de mensheid heeft gebracht. Vandaar dat de tafel waarop brood en wijn geplaatst worden, ook wel Tafel des Heren wordt genoemd. Als we het brood en de wijn naar het altaar brengen zijn ze symbool van ons leven, en bieden we daarmee onszelf aan God aan. Als de gaven naar het altaar zijn gebracht worden ze altijd even omhoog geheven, waarbij de priester het volgende gebed bidt: “Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.” En wij mogen antwoorden: “Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.” De priester doet een druppel water bij de wijn in de kelk en spreekt zacht voor zichzelf het gebed uit: “Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven.”

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur. • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

10


Water symbool van het aardse. Wijn, symbool van het goddelijke, het spirituele. Dan heft hij de kelk en bidt hardop: “Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.” En wij mogen weer antwoorden: “Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.” Daarmee drukken we uit dat we het leven hebben ontvangen uit Gods hand, maar we hebben er wel iets mee gedaan ‘het werk van onze handen’. Heel ons leven dragen we op aan God. Het zijn aardse gaven, die symbool staan voor ons aardse leven. Dit kunnen wij dan zelf uitdrukken in de collecte, die tijdens deze offerande plaatsvindt. Natuurlijk heeft de kerk geld nodig om de gebouwen overeind te houden, maar zeker ook dat wij iets geven van onszelf, van ons bezit aan God. We bidden het gebed over de gaven en vragen God om deze eenvoudige gaven, een beetje wijn en wat brood te aanvaarden, eigenlijk ons leven te aanvaarden. De offerande: aanbrengen van de gaven en de collecte zijn niet zo maar een paar handelingen die moeten gebeuren, maar handelingen met een diepere inhoud. Handelingen waarmee we ons leven in Zijn hand leggen.

Met sporten zoals zitvolleybal en darten was er tussendoor ook nog tijd voor de Bijbelquiz. Het laatste spel was de estafette met verschillende opdrachten langs het parcours. Het team met de meeste punten won de wisseltrofee. Het was een spannende race, met een gelijkspel na de estafetteronde. De twee teams die gelijk stonden gingen dus nog de finalestrijd aan met een laatste ronde zitvolleybal. De voorgaande jaren waren team Hellevoetsluis/Brielle en daarna team Brielle de kampioenen. Dit jaar was het jongensteam van Hoogvliet de winnaar! Al met al was het een erg gezellige dag voor allen die aanwezig waren. Het was weer leuk om elkaar te zien en te spreken. Ondanks de afstand die tussen de verschillende kerken is, zijn wij als jongeren onder elkaar toch naar elkaar toegegroeid. Op naar volgend jaar met weer een nieuwe sportieve uitdaging. Shirleni Blanken

Hoogvliet / Pernis

Fred Wijnen, pastoraal werker

Parochie Sportdag DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Hier en daar hoor je dat clustering van prochies een vermoeiende en vervelende gebeurtenis kan zijn, maar de jongeren van dit cluster merken daar gelukkig niet veel van. Wij vinden het juist leuk dat, doordat we één parochie zijn geworden, meer met elkaar in contact staan en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Zo gaan we bijvoorbeeld ieder jaar gezamenlijk met de bus naar de Katholieke jongerendag, maar hebben we ook het jaarlijkse cluster sportkampioenschap. Als er iets is waardoor mensen nader tot elkaar groeien dan is het sport en spel. Elk jaar wordt deze sportdag in oktober georganiseerd door de jongerengroep 10age7 uit Brielle en gehouden bij de Bedevaartskerk in Brielle. De sportdag heeft ieder jaar een opkomst van 15-30 jongeren, met 4-6 teams. Bij aankomst kijken de jongeren rond en krijgen wat te horen over de geschiedenis van de kerk. Na wat te drinken en gegeten te hebben werd iedereen verwelkomt en volgde de Taizé gebedsviering. Na een fijn moment van rust, zang en gebed was iedereen opgeladen en klaar om te starten.

PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

11


ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Zo. 16 dec.:

Derde zondag van de Advent – zondag "Gaudete". 9.30 uur Dhr. en mw. JanssenImpens, Woord- en Communieviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan.

Uit de parochie

Dagen om te vieren

Vieringen in de Mariakerk

Verjaardag 75 jaar 6 dec.

Eerste zondag van de Advent. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pastoor S. Bladowski Lector: dhr. Joosten Intenties: mw. Link-Spiekermann, dhr. Wortman, dhr. en mw. Veldhuis, ouders Koos en Fien de Blok-Balk, dhr. Eed Jansen, dhr. en mw. Martens-Weijn, dhr. Joop Jaspers, dhr. Go-lia, mw. Eerden Camerman, mw. de Vries-Filipp, mw. Tini Baars-van Steijn, dhr. Marius Bott-se, dhr. Aarnout Scheers, dhr. Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Gijsbertus Johannes Maria Zondag. Zo. 2 dec.:

Ma. 3 dec.:

H. Franciscus Xaverius, priester. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 6 dec.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 7 dec.:

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

Verjaardag 80 jaar en ouder 3 dec. 4 dec. 6 dec. 7 dec. 9 dec. 13 dec. 15 dec. 15 dec. 16 dec. 16 dec.

Mw. A.M. Loomans-Casparie, Sara Burgerhartweg 77, 3193 TB Dhr. D. Dikke, Stormshoek 32, 3191 TK Mw. M.H.M. Pot-van der Linden, Horsweg 140, 3192 EE Mw. J. Kempen-Velenturf, Alverstraat 141, 3192 TN Mw. S.K. Gerritse-Jankiewicz, Heersdijk 5M, 3194 KA Dhr. M.H. Bravenboer, Kaneelhof 22, 3193 JC Mw. A.L. van Eijsden-Akveld, Korianderstraat 341, 3193 SL Mw. W.J. Wijler-Spieckermann, Schakelweg 162, 3192 JP Dhr. J. Kamerling, Beemd 43, 3193 LG Mw. J.A. Muris-Dits, Klaasje Zevensterstraat 356, 3193 TW

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Tweede zondag van de Advent. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Priester: pastoor W. Froger Lector: lid van het koor Intenties: dhr. en mw. Veldhuis, dhr. Jan Coevoets, dhr. Antonio Bagliëto, dhr. Eed Jansen. Zo. 9 dec.:

14.00 uur

Mw. A.J.M. Hopstaken, Boerenhoek 14, 3191 TB

Jubileum projectkoor In 2013 bestaat de Rooms-katholieke Gemeenschap te Hoogvliet 60 jaar. Dit jubileum zal op 9 juni 2013 worden gevierd met een plechtige Eucharistieviering in onze kerk. Deze viering zal worden opgeluisterd door een speciaal daarvoor samengesteld Jubileum projectkoor. Leden van de vier koren van de parochie hebben hun medewerking hieraan reeds toegezegd.

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

Ma. 10 dec.: 10.00 uur Eucharistieviering. Wo. 12 dec.: 11.30 uur Huwelijksmis voor het bruidspaar Mariana-Martina. 19.00 uur Taizéviering.

Wij nodigen ook andere zangers en zangeressen uit met dit projectkoor mee te doen. Een ervaren dirigent heeft zijn medewerking toegezegd en zal dit koor gaan leiden. De begeleiding zal worden verzorgd door onze vaste organist Hugo van Dalen.

Do. 13 dec.: H. Lucia, maagd en martelares. 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: ouders Koos en Fien de BlokBalk.

12


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

U kunt zich opgeven bij: Leon Jansen, telefoon 438 23 25.

Hulp voor missiewerk Mijn naam is Najesca van Trigt en ik ben 21 jaar oud. Ik ben actief bezig in mijn kerkgemeenschap. Ik zing in een gospelkoor, organiseer vaak jongerenbijeenkomsten en help mee met de vormsel- en communievoorbereidingen. Het is altijd een droom van me geweest om mensen te helpen die het minder hebben. Uit angst alleen de wereld door te reizen en vrijwilligerswerk te doen ben ik als alternatief momenteel werkzaam in de gehandicaptenzorg en in de kinderopvang. Toch voel ik al een aantal jaren dat God iets meer van mij vraagt en daarom ben ik toch voorzichtig gaan informeren voor een reis in het buitenland met vrijwilligerswerk met evangelisch werk voor God. De keus is gevallen op Youth With A Mission (YWAM) omdat deze organisatie het beste aansluit met mijn Katholieke achtergrond.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Begin februari hoop ik deel te nemen aan een project van tweemaal drie maanden genaamd DTS (Discipel Training School). De eerste drie maanden krijg ik les van verschillende sprekers van over heel de wereld die missiewerk verrichten, zal ik een intensieve training ondergaan en me zo verdiepen in mijn relatie met God. Daarnaast deze training zullen we ook kleine liefdadigheidsactiviteiten verrichten voor de mensen daar zelf. De laatste drie maanden zal er gekeken worden waar missiewerk het meest nodig is en vervolgens zal ik daarnaartoe worden gestuurd. In deze periode zal ik echt alleen bezig zijn met het helpen van mensen in nood en het woord verspreiden van God. Je kunt bijvoorbeeld denken aan projecten zoals het bouwen van een school of ziekenhuis. Of dak en thuislozen verzorgen etc. Meer informatie is te vinden op de site: http://www.ywammelbourne.org/

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij.

Omdat het project al in februari begint heb ik niet veel tijd gehad om te kunnen sparen; toch heb ik met Gods hulp al aardig wat bij elkaar gespaard. Er zal een melkbus achterin de kerk staan mocht u interesse hebben om mij te steunen met de kosten voor de reis en benodigdheden voor het project zelf. Bij voorbaat hartelijk dank. Voor vragen of gewoon contact ben ik te bereiken via e-mail: lizaida13@hotmail.com of per telefoonl: 0612554432 of 0181-617671.

Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

Met vriendelijke groet en Gods Zegen Najesca van Trigt. ______________________________________

13


Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistenten: mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl

• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl.

Website Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Er staat nu een verslag met foto's van de Israëlreis op onze website

Bankrekeningen Diaconie: algemeen: P 79089 en 3295.02.158; voor Diaconaal project: P 521728; Noodfonds: P 225337. Zending: 3295.02.158 van Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen, diversen) P 2465960; voor VVB / AKB: P 445148.

Dienstverlening Ambtsdragers

Collectebonnen Bestellingen op rekening: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Op 2 december - Antwoordkerk, 10.00 uur (HA): dhr. Woudstra, dhr. Hoogerwerf, mw. Groot Bramel; mw. Dirven; lectoren: Joke en Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. De Zeeuw, dhr. Wols; lector: mw. Groenendijk.

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl

Op 9 december - Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. Van Dam, dhr. Van Gelder; lectoren: mw. Van der Maar, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, mw. Groot Bramel; lector: dhr. Fousert.

• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 2 december 9 december

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

dhr. Mout dhr. Noordzij

dhr. Vos dhr. Vos

Welkom- en kosterdiensten

Hulpverlening

• Antwoordkerk 2 december: welkom – mw. Groen, mw. Huiting; kosters - dhr. en mw. Petersen; 9 december: welkom – mw. Langbroek, dhr. Lolkema; kosters - dhr. en mw. Van Veelen.

• Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

14


• Dorpskerk 2 dec.: mw. Vervat, dhr. Wols 9 dec.: mw. Vervat, dhr. P. Hallema

waarbij we echter net als vorige week de vraag moeten stellen waar deze woorden aanhaken aan onze situatie. Dat moeten we altijd met bijbelteksten; het is niet voor niets dat sommige teksten minder vaak worden gelezen dan andere. Er is werk aan de winkel. De evangelielezing is Lucas 3 vers 1 tot 6 (rjw).

Vervoer naar de Antwoordkerk 2 dec.: 9 dec.:

dhr. Van Helden, dhr. Westerduin, dhr. Bijl, dhr. Tims, dhr. Verwoerd, dhr. Van Opdorp dhr. Barendregt, dhr. Maring, dhr. Van Opdorp, mw. Bierenbroodspot, dhr. Ouwehand

Collectebestemming 2 december – PKN: Missionair Werk & Kerkgroei: Help de nieuwe kerk op Kop van Zuid Sinds begin dit jaar vervult Hendrik Klaver op de Kop van Zuid de pioniersplek die de Protestantse Gemeente Rotterdam samen met het landelijke Missionaire Werk in het leven heeft geroepen. Met pioniersplekken wil de Protestantse Kerk eraan bijdragen dat de kerk voor mensen weer ‘in de buurt’ is, als een plek van zingeving, en een plaats om elkaar te kunnen ontmoeten en om te zien naar elkaar. Op Kop van Zuid is het doel te komen tot een levensvatbare christelijke gemeente, die zich vooral richt op young professionals met verschillende culturele achtergronden. Voordat Hendrik Klaver naar Rotterdam kwam, werkte hij in een achterstandswijk in Sheffield, Engeland. Hij merkte daar dat het erom gaat dáár te zijn waar de mensen zijn. “Zo deed ik het daar, en zo doe ik hier ook weer. Mijn eerste periode ging dan ook op aan het ingaan van de wijk, contacten leggen, aansluiting zoeken bij waar de mensen zijn.” Steun voor deze nieuwe gemeente en andere plekken in Nederland is hard nodig.

Bij de diensten Advent Zoals de laatste jaren gebruikelijk ligt er een adventsboekje in de kerk met het projectlied en met informatie over de schikking en (soms) over de collecten. U wordt verzocht het na de dienst terug te leggen of in de volgende dienst weer mee te brengen. 2 december - Antwoordkerk Vandaag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Hoe zouden we de Adventstijd beter kunnen beginnen dan zo? En mocht u denken dat deze twee dingen niets met elkaar te maken hebbenCC.. misschien wilt u zich laten overtuigen van het tegendeel. U bent van harte uitgenodigd! (veh) 2 december - Dorpskerk In de Dorpskerk beginnen we de adventsperiode met de profeet Zacharia. We lezen Zacharia 14 vers 4 tot 9, een zogenaamde apocalyptische tekst over het eind der tijden. Zijn dat voorspellingen die we letterlijk moeten nemen (en wat moeten we ons dan erbij voorstellen) of - ja, of wat eigenlijk? Wat moeten we toch met die teksten die zich lijken te verlekkeren in een grote finale afrekening? De mens kan er prachtige films over maken, maar landen deze woorden ook nog ergens in onze werkelijkheid? Een zoektocht naar betekenis. De evangelielezing is Lucas 21 vers 25 tot 31 (rjw).

9 december – PKN: Pastoraat: Omzien naar elkaar De kerk is bij uitstek de plaats waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in ontmoetingen van gemeenteleden, bijvoorbeeld op zondag in en rond de kerkdiensten. Maar het pastoraat is in het bijzonder een van de manieren waarop dat vorm wordt geven. Als gemeente proberen we aandacht te hebben voor ouderen en zieken in onze wijk, mensen in moeilijke situaties zoals een echtscheiding of werkloosheid. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Gespreksgroepen, bijbelkringen, groothuisbezoek: leden van een gemeente gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen raken. De Protestantse Kerk ontwikkelt materiaal, waarmee mensen het geloofsgesprek kunnen aangaan, zoals rond de Startzondag, Kerst en bij een evenement als The Passion. Gemeenteadviseurs zijn geschoold om het geloofsgesprek op gang te brengen, te leiden en anderen te

9 december - Antwoordkerk Tweede Advent. Vandaag lezen we uit de profeet Maleachi en in combinatie daarmee een stukje evangelie uit Lucas. De wonderen zijn de wereld nog lang niet uit, zo blijkt. U bent van harte welkom om hier meer over te horen (veh). 9 december - Dorpskerk Vandaag is de profeet Maleachi aan het woord, hoofdstuk 3 vers 1 tot 4. Een beloftevolle tekst,

15


trainen hoe dat te doen. De opbrengst van de collecte is bestemd om cursussen, trainingen en ondersteunend materiaal voor het pastoraat vanuit de Protestantse Kerk mogelijk te maken.

sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Kindernevendienst - Advent Beste jongens en meisjes, Aanstaande zondag is het eerste Advent. De Adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. Vier profeten nemen ons mee door deze tijd. We horen dat Zacharia een kroon maakt, Maleachi de vloer veegt, Sefanja de slingers ophangt en Micha kleine pantoffeltjes koopt.

Dagen om te vieren • verjaardag 80 – 89 jaar 3 dec. 4 dec. 5 dec.

Ben je nieuwsgierig geworden voor wie ze dit doen? Kom dan naar de kindernevendienst, dan vertellen ze het je zelf!

5 dec. 6 dec.

Leiding van de kindernevendiensten

6 dec. 7 dec.

Berichten over zieken

9 dec. Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

9 dec. 10 dec. 12 dec.

In het ziekenhuis/verpleeghuis 12 dec.

Mw. M.J.G.C. Wolffers-Gelderblom, Schakelweg 342, 3192 JP, verblijft op het moment dat ik dit schrijf nog in de Meeuwenhof. Mw. L. Kik-Visser, Bovensim 150, 3192 HA, is in het hospice ‘de Waterlelie ‘ te Spijkenisse. Dhr. J. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236, 3193 TW, heeft na een val zijn heup gebroken; hij is geopereerd en op 15 november naar het verpleeghuis ‘Siloam’ gegaan om te revalideren. Mw. A. Boontjes- de Weerd, Alverstraat 183, 3192 TN, is nog opgenomen in het Ikaziaziekenhuis. Op 3 december wordt mw. P. Timmerije-Bouw, Cloese 31, 3191 EA, opgenomen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis; door complicaties na een heupoperatie kan dit wel even gaan duren.

12 dec. 14 dec. 14 dec. 16 dec. 16 dec. 16 dec.

Dhr. C. Plomp, Alverstraat 141, kamer 110, 3192TN Dhr. G.C. Struik, Puitstraat 25, 3192SG Mw. M.J. van Oosten-Hoekveen, Klaasje Zevensterstraat 152, 3193TW Dhr. H. Meijer, Klaasje Zevensterstraat 276, 3193TW Mw. D. Kwakkel-Bijsterbosch, Tancredipad 1, 3194WK Dhr. H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194WH Mw. S.M. Hoorn-Bothof, Alverstraat 141, kamer 503, 3192TN Mw. H. Riegman-Konings, Klencke 455, 3191VW Mw. A.M. Molenaar-Gouw, Cloese 53, 3191EA Dhr. H.E. Cats, Schakelweg 220, 3192JP Mw. J.A. Hillebrands-van den Berg, Kruisnetlaan 209, 3192KB Dhr. P. Leeman, Zalmsteek 17, 3192MC Dhr. M. Huijgen, Henk Sneevlietstraat 57, 3191BE Dhr. J.E. de Vries, Karwijstraat 28, 3193TJ Mw. M.S. Vaneveld-Renee, Schakelweg 162, 3192JP Mw. W. van Eersel-de Ruiter, Puitstraat 329, 3192SJ Mw. J. van Slingerland-van Soest, Slaghaam 61, 3192HG Dhr. C. Boerdam, Wijnruitstraat 12, 3193GS

• verjaardag 90 jaar en ouder 13 dec.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis

16 dec.

Dhr. M.J. Verheij, Digna Johannaweg 183, 3193 PE mocht met ontslag uit het ziekenhuis.

Mw. J.A. Rietdijk-van Ooijen, Bovensim 210, 3192HB Mw. W.A. Vrijhof-Hoogenboom, Alverstraat 141, K /505, 3192TN

• huwelijksjubileum

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel

10 dec.

16

Echtpaar Van Wijk-de Waard, Klaasje Zevensterstraat 330, 3193TW – 60 jr


12 dec. 12 dec.

Echtpaar De Krom-van de Breevaart, Alverstraat 275, 3192 TN – 55 jr Echtpaar Noordsij-van der Ende, Dorpsstraat 304, 3191 VH – 40 jr

Het is bijzonder verheugend vanaf deze plaats te kunnen melden dat de opbrengsten altijd beduidend hoger zijn dan de reguliere collecten, die uiteraard ook noodzakelijk zijn. Kinderen zijn de toekomst, als ze daarvoor tenminste de kans krijgen, en daar moet hoop op beter mogelijk zijn om op voort te bouwen. Aan die honderdduizenden kinderen moeten dan minstens goede levensomstandigheden worden geboden Binnen de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op de kerst zondag gecollecteerd voor het werk van Kinderen in de Knel. Iedere gemeente wil juist tijdens de kerstdagen een plaats zijn waar mensen verbondenheid voelen en zich thuis weten. Die verbondenheid uit zich ook in ons geven om een ander die geen thuis heeft. In de komende kerstcollecten staat het project Dwelling Places in Uganda centraal, een organisatie die straatkinderen opvangt in de hoofdstad Kampala. Hier leven duizenden kinderen zonder thuis. Ze komen uit de regio Kara-mojo, maar zijn de onveiligheid, droogte en honger in dit gebied ontvlucht. Nu zwerven ze dag in dag uit door de straten, op zoek naar eten. Dwelling Places biedt aan deze kinderen een thuis: een veilige plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. Uiteindelijk hoopt Dwelling Places de kinderen weer een thuis te geven bij hun eigen familie, als het kan in Kara-mojo.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws Dorpskerk in kerstsfeer vanwege de KERSTMARKT Ook dit jaar is er weer een Kerstmarkt in de Dorpskerk. U bent van harte welkom op: 14 december van 16.00 uur tot 21.00 uur. In de kerkzaal wordt muziek ten gehore gebracht en is er samenzang en tevens kunt u verzoeknummers opgeven. In de Aanbouw naast de Dorpskerk kunt u genieten van allerlei lekkers van erwtensoep tot glühwein en warme chocolademelk. Natuurlijk is er ook weer heerlijke zelfgemaakte cake en koek te koop. Daarnaast worden er kerststukjes en kaarten te koop aangeboden en allerlei dingen die de naderende feestdagen een gezellig aanzien geven. Tevens is er weer de grote loterij waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Vergeet niet een plastic tas mee te nemen, want wie weet welke verrassing u ten deel valt. En achC. wint u niets, dan is er toch altijd het goede doel dat onze wereldse middelen heiligt. De opbrengst van de Kerstmarkt komt ten goede aan onze diaconie die altijd wel weer een bestemming vindt..

Najaarsactie Nog twee van de aangedragen zeven doelen vragen uw aandacht. We hopen dat uw gaven via de acceptgiroactie een mooie steun worden voor de voortzetting van al dat goede werk. ● Lar Feliz (vrij vertaald: ‘Gelukkig onderkomen’), Brazilië Lar Feliz is een project in Holambra. Zij neemt kinderen op die via het rechtssysteem of kinderbescherming uit huis geplaatst worden en geeft deze een plek om zich verder te ontwikkelen. Lar Feliz krijgt een kleine bijdrage per kind van de regering. Dit is echter nooit genoeg om deze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun leven na Lar Feliz.

We zien u graag met een ieder die u kunt verleiden mee te gaan op vrijdag 14 december van 16.00 uur tot 21.00 uur in de Dorpskerk.

Bij de collecten 2 december - Antwoordkerk – Avondmaal Kinderen in de Knel Geef straatkinderen een thuis. Vooruitlopend op de kerstcollecte voor Kinderen in de Knel. Zoals gebruikelijk binnen onze eigen gemeente is de opbrengst van de avondmaalscollecte altijd voor Kinderen In de Knel.

Paul en Jill van Opstal zijn in 2001 begonnen met het opzetten van het project. Lar Feliz heeft als visie aan kinderen van 0 tot 17 jaar een huis aan te bieden waar ze dat nergens anders kunnen vinden. Veel van de kindertehuizen die bestaan hebben een ‘gesticht’ gevoel. Het doel is Lar Feliz niet als een koude stichting te laten zijn, maar altijd een ‘familie’ gevoel te hebben.

Kinderen In de Knel draagt zorg voor een heleboel projecten, te veel om in één kerkblad te vermelden en daarom besteden we beurtelings aandacht aan telkens een van deze projecten die hoop brengen op vele plaatsen in de wereld.

17


Daarbij is het de bedoeling dat wanneer deze kinderen met 18 jaar verplicht zijn het huis te verlaten, zij zo goed mogelijk zijn voorbereid op het ‘echte’ leven. Op dit moment hebben ze twee boerderijen. Eén waar de kinderen wonen met een jongenshuis, meisjeshuis en een babyhuis. De boerderijen bevinden zich op de grens van de dorpjes Jaquariuna en Holambra. Totaal is er ruimte voor ongeveer 45 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar.

Ze nam de baby mee en met de steun van de lokale vrouwen en de kleine fondsen die beschikbaar kwamen, begon ze de verzorging van kinderen die in de steek waren gelaten. Een ander ding dat opviel was dat veel kinderen door de straten van haar buurt liepen, terwijl hun ouders aan het werk waren. Rosalie bracht een bezoek aan hun ouders en bood aan om gratis zorg te dragen voor de kinderen, terwijl de ouders werkten. Het begon met 3 kinderen op de eerste dag, maar aan het eind van de week had ze er meer dan 30! In 20 jaar tijd is mevrouw Mashale's werk uitgegroeid van een onderkomen voor een paar kinderen tot een goed geleide organisatie die zorgt voor weeskinderen, straatkinderen en jongeren die leven met HIV/Aids.

Alle kinderen worden naar hen doorverwezen door de kinderbescherming of het rechtssysteem van dorpen in de staat Sao Paulo. De reden waarom deze kinderen naar hen worden gestuurd zijn verschillend: mishandeling, wees, dakloos, misbruik etc. Al deze kinderen hebben in hun leven al zoveel meegemaakt en al deze problemen brengen ze met zich mee als ze hier komen wonen. De meeste van deze kinderen hebben nooit geleerd om in een structuur te leven. Zij hebben zichzelf aangeleerd te overleven, kostte wat het kost. Op Lar Feliz leren ze hoe in een gemeenschap te leven. De werknemers van Lar Feliz brengen de kinderen bij dat ze wondertjes zijn en geen ongelukjes wat hen vaak eerder verteld werd.

Aanvankelijk gebruikte ze alleen het beetje geld dat ze zelf kreeg met wat de vrouwen in de gemeenschap konden bijdragen. Toen de operatie groeide begon ze te kijken naar andere financieringswijzen. Ze klopte aan bij particuliere bedrijven en vroeg de regering te helpen in haar werk. Op het hoogtepunt van de HIV/Aids pandemie start mevrouw Mashale het project in 2001. Vandaag de dag herbergt het project, naast de opvang en het tehuis voor verlaten kinderen, een school, een Respijt Centrum voor tieners en ouders met hiv/aids en tuberculose, een gemeenschappelijke keuken (beter bekend als Soup Mama Rosie’s Kitchen), en een houtwerkwinkel met werk voor mannen die strand- en ligstoelen maken. Ook is zij onlangs begonnen met een Halfway House project in een nieuw gebied buiten Khayelitsha. Het is een veilige haven voor jongeren in hun moeilijke periode.

Paul, Jill en de werknemers willen de kinderen leren dat je oude spullen kan hergebruiken. Dit willen ze doen door papier te recyclen. Zo leren de kinderen oude kranten te hergebruiken. Nieuw papier maken doen ze dan door water, lijm en krantenpapier te mengen, hiervoor gebruiken ze een industriële blender. Vervolgens leggen ze het mengsel verspreid over een vlakte om te drogen. Zodra het gedroogd is hebben ze gerecycled papier. Er is nog lang niet genoeg materiaal, dus elke steun is meer dan welkom.

In het Halfway House leren deze jongeren vaardigheden om sneller werk te vinden. Via haar eigen werkkring, waar ze werk doet met 135 mensen van verschillende rassen, heeft mevrouw Mashale gewezen op de dagelijkse problemen die de armen ondervinden in Zuid-Afrika. Ze vertelt een ieder over de kwetsbare kinderen die seksueel zijn misbruikt, verkracht en besmet zijn met HIV/AIDS. In de pandemie van ellende die door het land raast, worden onschuldige kinderen in de steek gelaten, sterven ouders veel te jong en worden kleine baby's gedumpt, die vroegtijdig al ervaring hebben met dood, ziekte, mishandeling, verwaarlozing en honger. Mevrouw Mashale heeft veel obstakels overwonnen door de jaren heen, maar altijd het vermogen gehad met hartverscheurende situaties op een positieve en zorgzame manier om te gaan. Ze spreekt over de noodzakelijke behoeften in haar gemeenschap met een vooruitziende

● Township centrum voor kinderen De Oprichtster van de Baphumelele Education Centre en Children's Home in Khayelitsha, één van Zuid-Afrika's meest gemarginaliseerde en arme township, mevrouw Rosie Mashale of beter bekend als Mama Rosie, zorgt voor honderden verlaten en verweesde kinderen van baby's tot 18-jarigen en zorgt voor tieners die besmet zijn met HIV / Aids. Baphumelele - het Xhosa woord voor ‘vooruitgang’ - zegt eigenlijk precies wat er is gebeurd sinds deze onderwijzeres verhuisde naar Khayelitsha in 1985. Mevrouw Mashale kwam om les te geven en verder haar opleiding te voltooien, maar omdat ze Sotho sprak kon zij niet meteen een baan vinden. Haar leven werd echter voorgoed veranderd toen ze op een morgen een verlaten kind vond dat was achtergelaten op de stoep.

18


blik, visie en altijd erop gefocust dat men ook moet blijven proberen de eigen problemen op te lossen. Ze is er ook in geslaagd mensen uit de eigen gemeenschap zich betrokken te laten voelen bij de kinderen van Khayelitsha om hen zo met hun hulp naar een betere toekomst te leiden. Deze dappere en daadkrachtige vrouw en de aan haar toevertrouwde kinderen verdienen onze steun van harte.

Uit de Aalkaar pastorie In memoriam: Jan Benne Sr. Het is nog maar zo kort geleden dat de familie afscheid moest nemen van Jan, de zoon van Senior. Vanwege de bijna gelijke diagnose van longkanker bij Jan’s zoon zagen Jan en Nelly welke weg ook hen wachtte. Een weg, die Nelly overigens al eerder gegaan is - tweemaal eerder verloor zij een man, eenmaal plotseling, eenmaal eveneens aan kanker.

Nieuwe collectanten! Het college zocht uitbreiding voor het aantal collectanten. Marieke ventileerde vanachter de katheder de boodschap en zie!!! Geen solist, geen duo, geen trio, maar zelfs een kwartet. Graag stellen we hen aan u voor. Het zijn: Betty Groen, Joke Papilaja, Carin Langbroek en Cor Kreft. We zijn heel blij met jullie.

Jan was altijd in de kerk actief, heeft vele malen voor ons een deur of het hek opengemaakt, heeft eindeloos vaak de stoelen weer op hun plaats gezet als de dominees alles weer eens anders moesten neerzetten, heeft gekosterd en geklust, enzovoort. Hij is dat meer gaan doen, nadat zijn vrouw Tiny was overleden. Maar hij heeft wel moeite gehad met het alleen gaan, met de lange dagen, met de vraag wat het allemaal voor zin had.

De diakenen

Kerstviering ouderen

Toen Nelly Alberda in zijn leven kwam bloeide hij weer op. Maar hij is ook grotendeels dezelfde Jan gebleven die hij altijd al was, met één echt verschil: tegenover de buitenwereld kon hij wel eens wat hard overkomen. Hij wist wat hij wilde, nou, daar moest je dan maar niet tegenin gaan. Zonder dat we dat nou meteen heel lelijk bedoelen moeten we zeggen dat hij zeker autoritair kon zijn. Die kant van hem is de laatste paar jaren grotendeels onzichtbaar geworden.

Ook dit jaar nodigt de Protestantse Vrouwendienst u uit voor een kerstviering voor ouderen vanaf 70 jaar. Deze zal plaatsvinden: • in de Antwoordkerk op woensdag 12 december om 14.00 uur; • in de Dorpskerk op donderdag 13 december om 14.00 uur. De meditatie zal op beide middagen worden verzorgd door ds. V.E. Huls. In de Antwoordkerk is er in de pauze gelegenheid om kaarten te kopen.

Zijn zachte en zorgzame kant kon zich ontplooien zonder dat er veel verantwoordelijkheden bij kwamen. In dat opzicht herken ik wel dat hij veranderd is, een verandering die voor mij meer voelt als een verschuiving dan als een omkering. En wat is hij dankbaar geweest voor de laatste twee jaar en wat is het fijn dat hij dat ook heeft uitgesproken.

Wilt u zich, in verband met het doen van inkopen, aanmelden vóór 8 december? En is het vervoer een probleem, meldt u ons dat dan! Voor de Antwoordkerk: Truus van Gelder tel. 438 41 43 Hillie de Knegt tel. 438 48 52 Jo Remie tel. 438 72 33 Voor de Dorpskerk: Nel Dalm Nely Douma Riet Groenendijk

Ondertussen is dat strenge echt niet het enige dat van de jongere jaren van Jan gezegd kan worden. Uit zijn eigen verhalen blijkt juist een zorgzaam mens naar voren te komen. Het gezin waaruit hij afkomstig was gaf hem bepaald geen gemakkelijke start. Zijn stiefmoeder werkte nou niet echt mee om de kinderen uit het eerdere huwelijk van haar man met liefde te omringen. De oorlog heeft hierin ook een rol gespeeld. Hij moest, jong als hij was, net als alle anderen zijn aandeel leveren van wat het gezin kreeg om te overleven, maar erg veel waardering hoefde hij niet te verwachten.

tel. 416 30 18 tel. 476 32 28 tel. 416 17 55

Een hartelijke groet en graag tot ziens!

19


Het verwijt dat het niet genoeg was kon hij eerder verwachten dan een dankjewel. Al gauw brak dan ook een tijd aan, waarin Jan en zijn jongere broer Leo geregeld pogingen ondernamen aan dit ouderlijk gezag te ontsnappen. Voor Jan werd dat mogelijk toen hij kon gaan varen; eerst, vanaf zijn twaalfde jaar, werkte hij in de haringkakerij en vanaf zijn vijftiende kon hij de grote vaart op. Hij heeft er last van gehouden dat hij zijn broer daarmee eigenlijk in de steek heeft gelaten; verdrietig was dat, op die leeftijd zou je nog niet die verantwoordelijkheid mogen voelen.

Uit de Platte Driedijkpastorie Er is vanuit de pastorie niet zo veel nieuws te melden. Het gaat erg goed met mij/ons. En af en toe even wat minder. Want het is natuurlijk allemaal erg onzeker en wiebel. We leven in afwachting van de scan, die gemaakt zal worden op de dag dat u dit leest. 30 november zal dat zijn (’t kan natuurlijk ook zijn dat u dit blad pas op zaterdag ontvangtC.). Een spannende tijd breekt dan aan; we weten nu nog niet hoe lang het zal duren voordat aan ons de uitslag zal worden meegedeeld. En van die uitslag hangt veel af.

Deze start met een achterstand maakte hem wel tot een heel zelfstandig mens. Hij stond er immers alleen voor om er nog iets van te maken en een weg door zijn leven uit te stippelen. En het maakte hem tot een mens die zich verantwoordelijk voelde voor anderen die hoewel ze jonger of minder sterk waren toch in lastige omstandigheden verkeerden.

Zoals al in het vorige kerkblad gemeld is, heb ik mijn werkzaamheden weer opgepakt. We proberen zo gewoon mogelijk te leven, en dat lukt redelijk. We gaan mooie samenkomsten tegemoet en ik verheug me er erg op om daaraan weer mijn bijdrage te mogen leveren. En, ik hoop u natuurlijk in en na veel van deze samenkomsten te ontmoeten.

Over Jan valt zoveel te vertellen. Hij heeft zoveel gedaan - aan baantjes, maar vooral ook aan klussen. Hij heeft zich voor zijn gezin ingezet vakanties, stacaravan, even een vouwwagen, later toch weer een caravan. Hij was altijd druk, maar je kon op hem wel rekenen. Hij had altijd verhalen over de zeevaart en over de oorlog mensen hingen aan zijn lippen. Hij maakte gemakkelijk contacten, had een schare aan vrienden en was geliefd bij de vrouwen. Zijn kleinkinderen waren zijn trots, al mocht hij hen graag plagen - er zat ook veel humor en ondeugd bij die man, hij kon lachen en uitlachen.

Van harte wens ik u vanuit de pastorie Gods zegen toe. Ds. Viola Huls

Kerkenraadpraat

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 14 november. Op deze vergadering werden de nieuwe ambtsdragers Arie van Veelen en Annelies van Lunteren welkom geheten en een goede ambtsperiode toegewenst. En ook de hoop dat ze hun werk met plezier kunnen doen. Een aantal onderwerpen uit de vergadering treft u onderstaand aan.

Met de woorden van MatteĂźs 25 en van psalm 103 hebben we zijn gedachtenis verbonden aan Gods eeuwigheid: Doe wat je hand vindt om te doen, en maak je dan geen zorgen om het oordeel. Want de Eeuwige God zoekt niet de val maar het behoud van mensen. Moge dat troosten in de tijd van verdriet die komt.

Bloemen Er is nogal verwarring over wie verzorgt nu de bloemen vanuit de kerk en wie zorgt voor de bloemen bij gebeurtenissen in de gemeente. Adressen opgeven voor het geven van bloemen als groet van de gemeente kan gedaan worden aan Ans Kloeg; tel. 438 75 18 en Corrie van Opdorp, tel. 416 36 87. Daarnaast worden ook bloemen bezorgd via de Protestanse Vrouwendienst Hoogvliet. Zij verzorgen attenties voor verjaardagen van ouderen in de gemeente ,feestelijke gebeurtenissen en lief en leed. Secretaris van de PVD is Dineke van Veelen, tel. 438 20 67.

Zieken In het Ruwaard van Puttenziekenhuis wordt dezer dagen opgenomen mw. P. Timmerije-Bouw. Deze zomer heeft zij een nieuwe heup gekregen maar daarbij zijn complicaties gekomen. De opname is bedoeld om eerst een opgetreden infectie te overwinnen en daarna te beoordelen wat verder aan die heup gedaan kan worden. Het zal wel een tijd gaan duren - heel veel sterkte gewenst! Ds. Robert Wilschut.

20


Kerstnachtdienst Het is misschien nog wat vroeg, maar regeren is vooruitzien. Besloten is na de kerstnachtdienst wederom glühwein en chocolademelk te schenken tussen de brandende vuurkorven. Het is inmiddels een leuke traditie en we hopen veel gemeenteleden daarbij te begroeten.

In de komende kerkbladen en met de kanselafkondiging zal hierop nader teruggekomen worden. Andere zaken die besproken zijn kunt u elders in het kerkblad terugvinden. Namens de kerkenraad, Joop de Zeeuw

Pastoraat In de vorige ‘Kerkenraadpraat’ hebben we aangegeven dat het moderamen en kerkenraad zich gingen beraden hoe het verder moet gaan met het pastoraat nu ds. Viola Huls voorlopig daarvoor is uitgeschakeld. Tot begin januari 2013 hoopt zij wel voor te kunnen gaan in de erediensten, maar ook nog pastoraal bezig te zijn is te veel van het goede.

Kerkelijk Bureau

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Het pastoraat was tussen de predikanten zo verdeeld dat ds. Viola Huls vijf dagen pastoraat in haar pakket had en ds. Robert Wilschut drie dagen en twee dagen ‘Spoor 2’. Het beleidsplan van onze gemeente geeft aan dat er ook ruimte gecreëerd moet worden voor contact vanuit onze kerk naar de samenleving. Hiervoor had ds. Robert Wilschut twee dagen in zijn pakket.

- Kerkelijke Stand Overleden op 9 november: dhr. Cornelis Arie Groenenboom, 85 jaar, echtg. van mw. J.E. GroenenboomLangstraat, Koweitstraat 28; 13 november: mw. Anna Orgers-Huisman, 88 jaar, Othelloweg 357; 14 november: mw. Carolina Nolte-Dekker, 59 jaar, echtg. van dhr. A. Nolte, Tijmweg 230; 14 november: dhr. Johannes van der Vos, 87 jaar, echtg. van mw. J.W. van der Vos-Augustijn, Schutwant 82. Verhuisd: mw. E.A.J. Groen in ’t Woud, Purmerend, naar: Prunusstraat 12, Spijkenisse; mw. A. Ouwens-van Rixsoort, Slaghaam 66, naar Puitstraat 111; mw. E.J. Velthuis-Smaling, Park Vossendijk 361, naar: Cloese 161. Gevestigd uit Rozenburg: dhr. W. Degeling, Kruisnetlaan 410; Rhoon: mw. B.A. Zijderveld-de Meer, Alverstraat 141. Vertrokken naar buitenland: mw. Y van Brakel, Prikkorf 130.

In de huidige situatie heeft de kerkenraad besloten met ‘Spoor 2’ een stap terug te doen, hetgeen inhoudt dat dit teruggebracht wordt van twee dagen naar een halve dag. Met deze aanpassing is het probleem niet geheel opgelost en daarom zal het pastorale werk van de predikant zijn toegespitst to crisispastoraat. De volgende vraag zal waarschijnlijk zijn wat crisispastoraat inhoudt. In grote lijnen is crisispastoraat alles waarbij een predikant of ouderling nodig is. De predikant zal echter nu niet zo maar even ‘op visite’ komen. We hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie en hopen van harte dat alles weer snel terugkeert in de vertrouwde samenstelling. Heeft u hierover vragen neem dan gerust contact op met ondergetekende, met de scriba of met een ander kerkenraadslid.

- Collecteverantwoording

CVK. penningmeester Onze penningmeester moet om gezondheidsredenen een stapje terug doen. Naarstig is naar een oplossing gezocht en het College van Kerkrentmeesters heeft een oplossing gevonden voor de situatie. Op de vergadering heeft het CvK Stefan Huiting voorgedragen als ambtsdrager met bijzondere opdracht, namelijk die van penningmeester.

Op 11 nov. Antwoordkerk Dorpskerk

Binn. Diac.: Kerk: Deurcoll.: € 96,30 € 68,00 € 35,21 € 225,43 € 130,99 € 62,68

Op 18 nov. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 103,80 € 48,75

Kerk: Deurcoll.: € 80,76 € 59,50 € 39,96 € 23,90

- Giften Diaconie • algemeen: € 15,00 van NN via mw. Meijer € 20,00 van NN via ds. Wilschut

21


Kerk in Actie wil ‘met minder middelen grote ambities realiseren’. De laatste jaren laten een terugloop in de opbrengsten uit vrijwillige geldwerving voor het diaconale en zendingswerk van Kerk in Actie zien. Kerk in Actie wil inzetten op stabilisatie en daarnaast groei van inkomsten. In 2013 zal een brede herbezinning plaatsvinden op de unieke boodschap en kracht van Kerk in Actie. De uitdaging is dat gemeenten zich eigenaar blijven voelen van het werk van Kerk in Actiemet drie hoofdprogramma’s: zending, werelddiaconaat en binnenlands diaconaat.

Kerk • projectieapparatuur € 20,00 van mw. NN via ds. Wilschut Allen heel veel dank ______________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Begroting 2013 vastgesteld

De personeelsformatie is voor 2013 begroot op 290 formatieplaatsen (tegenover 312 in 2012).

De Protestantse Kerk en haar dienstenorganisatie begroot voor het werk in 2013 iets meer dan 65 miljoen euro. Dat is ongeveer 3 miljoen euro minder dan begroot is voor 2012.

Gesprek met kerken over eenheid Het moderamen van de Protestantse Kerk denkt momenteel na over een plan om 'alle kerken die been van ons hervormde en gereformeerde been zijn en vlees van ons vlees' uit te nodigen voor een gesprek over eenheid. Dat zegt de scriba van de Protestantse Kerk, dr. A. J. Plaisier, in Reformatorisch Dagblad.

Een groot gedeelte van de inkomsten (25 miljoen euro) wordt besteed aan het werk van Kerk in Actie. Voor Missionair Werk & Kerkgroei is 2,4 miljoen euro begroot; € 400.000 meer dan vorig jaar. Dat hangt samen met het besluit van de synode meer pioniersplekken te creëren. De daling van uitgaven bij de ledenregistratie na de komst van het LRP-systeem is nu te merken. In 2013 is hiervoor minder nodig dan in 2012. De begrotingen voor 2013 zijn in de novembervergadering van de kleine synode vastgesteld.

Over het doel van zo’n gesprek is dr. Plaisier duidelijk: 'Eenheid. Maar als dat te ver gaat, misschien iets anders. Ook goed. Maar niet eindeloos snuffelen en praten over wat ons allemaal scheidt, maar met elkaar zoeken naar Gods weg voor ons in deze wereld.' Concreet geeft de scriba aan dat hij de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) wil uitnodigen voor het eenheidsgesprek. 'En dan gaan we elkaar de vraag stellen: willen we zo doorgaan? Of vraagt God in deze tijd wat anders van ons?'

De begrote gelden komen voornamelijk uit: vrijwillige geldwerving en nalatenschappen (26,5 miljoen euro), kerkrentmeesterlijk, diaconaal quotum en solidariteitskas (18,8 miljoen euro), dienstverlening 8,9 miljoen euro) en overige inkomsten (subsidies en bijdragen, rentebaten e.d.). De quota en heffing blijven gelijk ten opzichte van 2012. De begroting is sluitend. In de begrotingen van de dienstenorganisatie en van Kerk in Actie worden niet alleen de financiële randvoorwaarden voor het werk beschreven, maar ook inzicht gegeven in de inhoud van de diverse werksoorten en de accenten daarbij. Er wordt uiteraard rekening gehouden met het beleidsplan 2013-2016 dat in november door de synode is vastgesteld, waarbij in het eerste jaar vooral de nieuwe plannen in de steigers worden gezet. Nieuwe criteria moeten ontwikkeld worden en ook intern moeten nieuwe werkwijzen tot uitvoering komen. Op de terreinen waar geïnvesteerd wordt in vernieuwing zal ook te zijner tijd formatieruimte beschikbaar komen uit vernieuwingsgelden. Dat geldt vooral voor Missionair Werk & Kerkgroei en HRM. De afdeling HRM zal beginnen met het opzetten van een pool van predikanten en kerkelijk werkers in 2013. Organisatorische en financiële weerslag wordt zichtbaar in de begroting van 2014.

Ontwikkeling ‘huis van de kerk’ op Hydepark De synode heeft besloten op het landgoed Hydepark een ‘huis van de kerk’ te ontwikkelen. Dit huis vervangt het ‘diaconale’ Roosevelthuis, dat volledig verouderd en aan vernieuwing toe is, en het conferentiecentrum Hydepark. Het nieuwe huis van de kerk wordt een huis voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding. Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie Na lange discussie nam het moderamen verschillende (onderdelen van) amendementen over. Zo werd besloten dat het nieuwe gebouw duurzaam wordt uitgevoerd. De synode stemde met zeven tegenstemmen in met het plan. _______________________________________

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl.

Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................................................................... adres: ........................................................................................................................................................ postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ...................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


Kerk in Actie - Rekening 456

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Reserveringen: tel. 472 05 78 of 06-28608910

Begrafenis- en Crematieonderneming

Goetzee DELA Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

201222  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201222.pdf