Page 1


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

1 2 3

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

30 dec.! 30 dec.! 7 jan. 7/1 13 jan. 14 jan. 21 jan. 21/1 27 jan. 28 jan. 4 febr. 4/2

- 21/1 - 4/2 - 18/2

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Uit het duister ..... naar uw licht Uit het duister hier gekomen mensen van de wereldnacht onbestemd, verward in dromen niet vermoedend wie hen wacht − zoekend of een woord opgaat als een ster van dageraad. Nacht waarin zou zijn geboren die de naam heeft ‘dat Gij redt’, morgentaal in onze oren hemel op ons hoofd gezet ogenwenkend woord van U nieuw getijde dat is nu. Gij die nieuw zijt alle dagen bron en hartslag van de tijd, kunt Gij één moment verdragen dat Gij niet mijn toekomst zijt? – die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’ en ‘de dood zal niet meer zijn’. Zeg ons dat Gij niet zult slapen, eerste stem die nimmer zweeg. Zie de mens door U geschapen, waarom zijn wij woest en leeg als de dood zo zwaar en dicht? Spreek ons open naar uw licht. Huub Oosterhuis (Tussentijds, lied 137)

2


Kerstmis 2010: een feest van geboorte Met Kerstmis vieren we de geboorte van het goddelijke kind, maar ook van de wederkomst van dit kind in onze wereld, in ons midden. Geboorte betekent verandering en vernieuwing. En dat gaat altijd een beetje gepaard met gemengde gevoelens. Wat gaat de nieuwe tijd ons brengen? Welke veranderingen staan ons te wachten? Grenzeloos optimisme en doemdenkerij wisselen elkaar daarin af. Ons woord 'geboorte' komt van baren en betekent van oorsprong ‘dragen, voortbrengen, ter wereld brengen'. Geboorte en dood horen bij elkaar, want ze vinden elkaar in het woord 'baar', dat verwijst naar de twee momenten waarop mensen ons opheffen en de kerk binnendragen; we worden geboren om te sterven. Maar sterven betekent in ons geloof meteen ook: opnieuw geboren worden. Als we de geboorte van Jezus vieren, vieren we eigenlijk ook het proces van leven, sterven en herleven. Van ingrijpende veranderingen in ons leven. Telkens wanneer iets nieuws in ons geboren wordt, doet het aanvankelijk pijn. We willen liever zo verder leven als we gewoon zijn. We voelen wel dat we zwanger zijn, dat er iets nieuws ontstaat in ons leven, maar we willen het ook tegenhouden. We zien op tegen de doorbraak van dat nieuwe, maar we weten ook dat het oude zo niet meer kan. De bijbel laat verhalenderwijs zien, dat wij mensen telkens opnieuw geboren moeten worden, dat we ons leven lang pijnlijke en prettige geboorteprocessen zullen doormaken tot we bij onze dood voor eeuwig geboren worden in God. Zo zegt Jezus tegen Nicodemus: "Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien" (Joh. 3,3). Maar telkens opnieuw geboren worden betekent ook, dat God zelf nieuwe dingen in ons bewerkt, dat we het niet allemaal op eigen kracht hoeven te doen. Dat we ook niet vastgepind worden op wat voorbij is, op oude fouten en wonden, op oude levenspatronen of doodlopende wegen. Er is altijd de ruimte voor een nieuw begin. Daarom wisselen onheil- en heilsvoorspellingen op de drempel van het nieuwe millennium elkaar ook in een razend tempo af, als een afspiegeling van onze eigen hoop en vrees voor wat komen gaat. Kerstmis 2010 maakt de nacht van onze donkere dromen tot een "heilige" nacht, waarin we angst en onzekerheid mogen omzetten in hoop en verwachting, zodat we vol vertrouwen het nieuwe decennium kunnen binnenstappen, gesteund door de God, die in ons leven zijn kwetsbare belofte van vrede en geluk opnieuw geboren laat worden. Ik wens u dan ook een beloftevol geboortefeest toe op de drempel van het jaar tweeduizend elf. Pastoor Stefan Bladowski 3


Zondag 19 december 12.00 uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K). 14.30 uur Dorpskerk. Kerstconcert met samenzang door Chr. Gem. Koor ‘Zanglust’ te Pernis.

Agenda Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Dinsdag 21 december 9.30 uur Mariakerk. Schoonmaken kerkgebouw (K). 18.00 uur Mariakerk. Kerstdiner gebedsgroep (K).

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Woensdag 22 december 13,00 uur Mariakerk. Kerstspel (K) 14.00 uur De Aanbouw. ‘Kunst rondom Kerst’, kijken naar en spreken over bijzondere kunstwerken o.l.v. ds. V.E. Huls (O). 20.00 uur De Aanbouw. ‘Kunst rondom Kerst’, zie 14.00 uur.

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

Vrijdag 24 december 18.30 uur Mariakerk. Vertelviering; kerstspel door jongeren (K).

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Woensdag 29 december – zaterdag 1 januari Plaatselijke activiteiten ‘Taizé aan de Maas’ (O): zie de rubriek kerkdiensten in het midden van dit blad.

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

Donderdag 30 december 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – let wel: donderdag! (O).

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

Woensdag 5 januari 20.00 uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P).

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

Vrijdag 7 januari 19.00 uur Mariakerk. ‘De Zonnebloem’, nieuwjaarsreceptie (O).

Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Bijbelleesrooster

Actueel Vrijdag 17 december 19.30 uur Dorpskerk. Ds. Zinhagel, kerstviering Evangelische Broedergemeente. 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen. Zaterdag 18 december 13.00 uur Mariakerk. Repetitie kerstspel (K). 14.30 uur Meeuwenhof. Kerstviering (O). 15.00 – 16.00 uur Paradijskerk, Nw. Binnenweg 25. Zangoefening van Taizéliederen; aansluitend gebedsviering. Iedereen is welkom! (O). 19.00 uur Mariakerk. 4e Adventviering (O*).

4

vrijdag zaterdag

17 december Jeremia 30:12-17 18 december Jeremia 30:18-31:1

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

19 december 20 december 21 december 22 december 23 december 24 december 25 december

Matteüs 1:18-25 Jeremia 31:2-14 Jeremia 31:15-22 Jeremia 31:23-34 Jeremia 31:35-40 Psalm 2 Jeremia 23:1-8

zondag maandag dinsdag woensdag

26 december 27 december 28 december 29 december

Micha 5:6-14 Micha 6:1-8 Micha 6:9-16 Micha 7:1-7


donderdag vrijdag zaterdag

30 december Micha 7:8-13 31 december Micha 7:14-20 1 januari Matteüs 1:1-17

zondag maaandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

2 januari 3 januari 4 januari 5 januari 6 januari 7 januari 8 januari

Gepland is in ieder geval een centrale kerstfeestviering op het Plein op 24 december om 14.30 uur waarbij onze bewoners, hun familieleden en vrijwilligers van harte welkom zijn. Onder inspirerend orgelspel van Herman Valster zingen we bekende kerstliederen, lees ik de bekende woorden uit Lukas 2, vertel ik een mooi kerstverhaal en genieten we van de speciale kerstsfeer die zo hoort bij de dagen rond Kerst.

Psalm 72 Matteüs 1:18-25 Matteüs 2:1-12 Matteüs 2:13-23 Matteüs 3:1-12 Matteüs 3:13-4:11 Handelingen 10:1-23a

Kerkdienst De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar is op 4 januari. We komen om 10.30 uur bijeen in de Filmzaal. Bart van der Zalm speelt op het orgel. Omdat het rooster nog niet klaar is, is nu nog niet bekend welke vrijwilligers er komen helpen.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’

Rest mij u allen een fijn en gezegend kerstfeest te wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Woonzorgcentrum 'Siloam' (revalidatie) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A.T. Seesing, Bovensim 364

Siloam en Westerstein Meeuwenhof en Breede Vliet

Kerkdiensten

Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

• Siloam Zondag 19 december 10.30 uur dhr. Keyner

Meeuwenhof

Kerstmorgen 25 december 10.30 uur ds. E.A. Bos; soliste: Ada Verkerk

Kerstviering om 14.30 uur Op zaterdagmiddag 18 december om 14.00 uur is de Koerzaal open om bewoners van Meeuwenhof, Alver, alsmede gasten uit de wijk rond Meeuwenhof, te ontvangen voor de viering van het Kerstfeest. We gaan er een mooi feest van maken! Medewerking wordt verleend door onze eigen organist Herman Valster en het Hervormd Kerkkoor Poortugaal o.l.v. Paul Roos komt voor ons zingen. U bent van harte welkom!

Zondag 26 december 10.30 uur dhr. G. Vonk Zondag 2 januari 10.30 uur kapt. A. Boogaard

• Westerstein Dinsdag 21 december 11.00 uur ds. E.A. Bos; Jansje Meijer, soliste ______________________________________

Maandsluiting Volgens traditie komt de maandsluiting in december te vervallen.

Breede Vliet Kerstviering In december was in Breede Vliet het norovirus actief, reden waarom er verschillende activiteiten niet door konden gaan. Op moment van schrijven is het nog niet helemaal duidelijk of activiteiten in de komende dagen wel doorgang kunnen vinden.

5


kerk betrokken voelen en zich op allerlei manieren ervoor inzetten. Alles van waarde vergt onderhoud. Een relatie, een deugd, een gebouw. Daarom ook de actie Kerkbalans. Een oproep om bij te dragen aan blijvende waarde. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke kerk. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen welkom te heten.

Dank Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, op welke wijze ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve zoon, onze broer en neef Geert Kruizinga

De kerk is voor veel mensen een baken: een markant herkenningspunt in stad of dorp. De kerkelijke gemeenschap is voor velen daadwerkelijk een houvast voor het leven. Een geestelijk thuis. En een onbetaalbaar sociaal vangnet voor ouderen, zwakkeren en minderbedeelden. Maar ook de plaats waar mensen geïnspireerd worden om zelf in beweging te komen. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, de momenten die het leven meerwaarde geven.

willen wij u hartelijk bedanken. Namens allen G. Kruizinga.

Kerstviering Broedergemeente De Evangelische Broedergemeente Rotterdam organiseert op vrijdag 17 december (dus vanavond) weer een Kerstviering in de Dorpskerk aan de Achterweg te Hoogvliet. Voorganger is ds. Zinhagel. De dienst vangt aan om 19.30uur.

Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij gemeenten en parochies in stand houden. Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde! Kerkbalans, daar geef je voor!

De Kerk is van blijvende waarde

Onder de naam Kerkbalans doen vijf kerkgenootschappen sinds 1973 jaarlijks een beroep op hun leden voor financiële bijdragen ten behoeve van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Giften aan goede doelen of ‘organisaties tot algemeen nut’ (anbi) – en dus ook uw bijdrage aan Kerkbalans – zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen.

Iedereen zal zo een lijstje kunnen opstellen van wat waardevol is: personen, relaties, dingen, herinneringen, levenslessen. Als we zeggen dat de kerk ons veel waard is, dan zijn dat de mensen, de gebouwen met hun specifieke sfeer, de liturgie, de zang, wat gevierd en genoemd wordt. De kerk – in haar gebouwen, haar kloosters, haar kunst, haar teksten en haar muziek – is meer dan een optelsom van uiterlijkheden. Alles wat er is aan natuur, cultuur, productie en gemeenschap kan voor ons een verwijzing zijn naar het mysterie van God. Zo getuigden de bouwers van kathedralen en kerken van hun geloof door iets neer te zetten van blijvende waarde. Net zoals al diegenen die zich bij ‘hun’

Een kerstcadeau? Johannes Passion in Dorpskerk Rhoon Ons land kent in de periode voor Pasen een stevige traditie in het uitvoeren van de Matthäus Passion van Bach. Minder bekend en uitgevoerd

6


Vrijwilligers van Philadelphia zorgen ervoor dat na afloop van de dienst voor iedereen iets te drinken is met wat lekkers!

maar minstens even indrukwekkend, is de Johannes Passion. Op donderdag 21 april 2011 hebben liefhebbers, net als in 2009, de gelegenheid te genieten van een uitvoering van dit bijzondere werk door het Vlaardingse Kamerkoor ‘Animato’. Met vijf gerenommeerde solisten, begeleid door het Haags Barok Orkest, brengt het koor de Johannes Passion ten gehore in de Dorpskerk in Rhoon. Vanaf nu kunt u al kaarten bestellen. Misschien een leuk idee om met kerst als cadeau aan iemand te geven? De kaarten kosten vanaf 1 januari 2011 € 17,50, maar tot 31 december betaalt u € 15,00 p.p., Inbegrepen in deze prijs is koffie/thee en een programmaboekje met tekst. Kaarten zijn telefonisch te bestellen bij: Constance Bergijk: 472 25 50 of 06 22 24 34 45 Maartje Verschragen: 475 18 09

Namens de voorbereidingscommissie, Arnold Zevenbergen

Koffieconcert Op 9 januari laten wij u genieten van het Hoogvlietse Nieuwjaarsconcert, met gratis koffie, glühwein en niet te vergeten overheerlijke oliebollen. Dat concert wordt dit jaar verzorgd door het ‘Dagorkest VPR’ onder leiding van een bekende Hoogvlieter, Cees Kramer. Hij werkte lange tijd mee, onder andere als presentator, aan de organisatie van onze concerten. De aanvangstijd is 14.00 uur; de kerk gaat open om 13.30 uur, de toegang is gratis.

Taizé in Ahoy De Taizé-ontmoeting komt nu wel heel dichtbij. Het aantal slaapplaatsen is nog altijd te weinig. Al hebben we met elkaar al een heel behoorlijke prestatie op de mat gelegd, vind ik. Complimenten aan de leden van het voorbereidingsteam, die er heel wat uren ingestoken hebben, maar ook aan u als gemeente- en parochieleden. Ik heb heel wat namen voorbij zien komen. Ik kan er nog wel een aantal bedenken die ik misschien ook had verwacht, maar ik kan natuurlijk niet in jullie / uw agenda kijken. Slaapplaatsen blijven welkom!

Op zondag 19 december zal er weer een dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking worden gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Koningin Wilhelminalaan 1 te Spijkenisse. Vlootpredikant ds. Joop de Bruijn, werkzaam in de Rotterdamse haven, zal in deze dienst voorgaan die begint om 15.00 uur. Het thema van deze zondag is ‘Levend Water’. Gedurende het seizoen worden er verhalen uit de Bijbel verteld die gaan over water. Wat het kerstverhaal met water te maken heeft, zal deze middag duidelijk worden!

Gezien de verdeling van de slaapplaatsen over Hoogvliet hebben we moeten besluiten van de Mariakerk een aangepast gebruik te maken. (De vieringen en bijeenkomsten in de Antwoordkerk blijven ongewijzigd). Het dagelijkse ochtendgebed om half negen is in de Dorpskerk; daarna zullen meerdere groepen jongeren naar de Mariakerk gaan om daar de rest van het morgenprogramma door te brengen. Op Oudejaarsavond vindt de viering om 23.00 plaats in de Dorpskerk, waarna we in optocht naar de Mariakerk gaan voor het landenfeest (aankomst vóór twaalf uur, we houden het veilig!).

Muzikale medewerking wordt verleend door het kinderkoor ‘Parels van God’, en door het tienerkoor ‘Watch Him’, beide uit Spijkenisse. Peter de Rijke uit Spijkenisse zal ons begeleiden op het orgel. We hopen dat we met velen zullen zijn in deze bijzondere kerstdienst. Van harte welkom allemaal!

Maar met nadruk vraag ik iedereen ook om het volgende.

7


Als u echt geen slapers kunt hebben, overweeg dan goed of u niet op oudejaarsavond een paar extra eters aan tafel zou willen verwelkomen. We krijgen ongeveer 120 gasten die in gymlokalen kunnen overnachten (en dat is heus voldoende comfort) maar voor wie we het zo fijn zouden vinden als ze tenminste op Oudejaarsavond ergens in huiselijke sfeer zouden kunnen doorbrengen. Het loon is groot: daarna bent u welkom op het landenfeest dat vanaf 23.00 uur wordt gevierd in twee van onze kerkgebouwen. Tot 02.00 een gezellige avond met veel ontmoeting en uitwisseling mag er heus zijn!

Landelijk kerknieuws Raad van Kerken: Eigenbelang geen goede maatstaf ontwikkelingssamenwerking De Raad van Kerken in Nederland schreef op 3 december een open brief aan staatssecretaris H.P.M. Knapen van Buitenlandse Zaken. Daarin schrijft de Raad grote moeite te hebben met de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. “De belangen en noden van de armsten zijn maatgevend”, vindt de Raad. “Zodra eigenbelang prevaleert, komen hun belangen in het gedrang”. De Raad pleit ervoor ontwikkeling niet alleen te zien als 'economische groei', maar ook als armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg, duurzaamheid en milieu en het bevorderen van vrede en gerechtigheid. De Raad is blij dat de staatssecretaris de norm van 0,7 procent van het nationaal inkomen wil handhaven voor ontwikkelingssamenwerking. Maar dat cijfer wordt volgens de Raad nietszeggend, wanneer de staatssecretaris nieuwe posten aan de begroting van ontwikkelingssamenwerking toevoegt, zoals uitgaven voor de opvang van asielzoekers, vluchtelingenbeleid en militaire uitgaven in verband met vredesoperaties.

Overige bijdrage in natura: Ook voor het landenfeest doe ik een beroep op gemeente en parochie. Heb je geen plaats voor slapers of eters, voorzie ons dan van de lekkernijen die op Oudejaarsavond gebruikelijk zijn, van oliebollen tot chips, van een lekker koekje tot appelflappen, van sprankelend bronwater tot sprankelende wijn enzovoort. Vanaf nu kunt u de houdbare bijdragen in natura al in de kerkgebouwen kwijt; op oudejaarsdag zamelen we in de Antwoordkerk en in de Dorpskerk graag de verse bijdragen in. Tenslotte zoeken we vele vrijwilligers: • Mensen die op de dag van aankomst een rol willen spelen, van koffieschenken tot het verdelen van de gasten over de gastadressen • Chauffeurs op wie we gedurende de gehele periode af en toe een beroep zouden mogen doen • Coördinatoren van het ontbijt voor de gasten die in een gymlokaal slapen (het ontbijt wordt in de kerk gegeten) • Helpers voor en bij datzelfde ontbijt • Coördinatoren voor de maaltijd op de 31e voor hen die niet ergens thuis een plekje hebben • Helpers voor deze maaltijd • Algemene hulp voor hand- en spandiensten

Maatschappelijk middenveld essentieel De Raad ziet het maatschappelijk middenveld als 'essentieel' voor de opbouw van de samenleving. Hij vreest dat de aangekondigde bezuinigingen het werk van diverse allianties waarmee de Raad van Kerken samenwerkt onverantwoord wordt aangetast. De Raad beroept zich op een breed draagvlak voor ontwikkelingswerk bij de Nederlandse bevolking. “Mensen zijn aanspreekbaar op hun solidariteit als je uitlegt waar gelden voor bestemd zijn”, aldus de Raad. Hij spreekt uit niet te zullen schromen de staatssecretaris “lastig te blijven vallen met onze vragen en kritiek op dit zo belangrijke beleidsterrein”. ______________________________________

Alles en iedereen! Ds. Robert Wilschut ______________________________________

8


KLEURPLAAT

Naam: ........................................................................................................................................... leeftijd: ............. Adres: ...................................................................................................................................................................... Inzenden naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt of bezorgen in de brievenbus aan de zijkant van de Antwoordkerk tot uiterlijk 13 januari 2011.

9


God is niet ver weg Ergens in de heuvels zie je Nazareth. Kijk, daar zijn de huizen. Kinderen, opgelet! Luister naar de keizer. De soldaat roept: “Snel! Ga op reis en schrijf je in. Dit is een bevel!” Nu moeten ook Jozef en Maria onverwacht op pad. Jozef komt uit Bethlehem o, zo ver is dat! Eens kwam nog hun koning David uit Bethlehem vandaan. Met het kindje in haar buik komt Maria aan. “Ga je naam maar schrijven Kom nu in de rij. Ieder krijgt een beurt, hoor, schrijf je naam erbij.”

Kunnen ze hier slapen, ergens in een huis? Nee, de herberg is te vol, daar zijn ze niet thuis.

Kom, je moet gaan zoeken naar het kleine kind. ‘t Is vannacht geboren, dus zoek tot je het vindt.

Zachtjes balkt de ezel: “Ga maar naar de stal. Weet je dat het kind in ‘t kribje slapen zal?”

Vind je het geen wonder? God heeft mensen lief. Kijk maar naar dit Kindje, God zegt: Alsjeblieft.

Buiten is het donker midden in de nacht Maar de herders houden er samen trouw de wacht.

Ieder mag het horen. Weet je wat ik zeg? God komt bij ons wonen en Hij is niet ver weg.

Hoor, er zingt een engel en het wordt heel licht. Ja, hij zingt van vrede Wat een blij bericht!

Fijne feestdagen toegewenst! Susanne & Dineke

10


Kerstvertelling

Een knuffelboom De storm loeide om het oude huis. De dakpannen rammelden. De wind die door allerlei spleten naar binnen blies liet de gordijnen opbollen.. Het vuur in de open haard deed een wilde rondedans over een paar gloeiende houtblokken. Buiten was de wereld net zo wit als een met poedersuiker bestrooide oliebol op oudejaarsavond. Het was winter en bijna Kerstmis. De kerstboom in de huiskamer was al bijna helemaal versierd. Geholpen door drie kinderen hing moeder de laatste ballen op hun plaats en schikte nog wat slingers en engelenhaar. Vader worstelde zwetend en mopperend met een snoer van wel 100 kleine lampjes. Toen hij de stekker in het stopcontact deed, bleef alles echter donker. Geen lampje brandde. Even leek het of vader in blinde razernij de kerstboom te lijf wilde gaan. Toen telde hij tot 10 of misschien wel tot 30 en begon daarna zuchtend alle lampjes nog eens goed in hun houdertjes te drukken. Na ongeveer 53 lampjes vond hij het losse exemplaar. Het licht floepte aan. De boom zag er werkelijk sprookjesachtig uit. Vader voelde zijn boosheid zakken. Een vrede-op-aarde-gevoel maakte zich van hem meester. Hij vergat dat Masja op een doos met kerstboomballen was gaan zitten - allemaal tot flut natuurlijk - dat Ronald een goudkleurig trompetje aan flarden had getoeterd,terwijl de piek met de klingelende klokjes maar net de handjes van de kleine Femke had overleefd. De boom stond er als een stralend middelpunt van een gezellig versierde huiskamer. Buiten was het nu helemaal donker geworden. In de verte luidden de klokken uitnodigend voor een van de eerste kerstvieringen. Vanuit het holletje achter de voorraadkast keken kleine kraaloogjes nieuwsgierig de huiskamer in. Achter de voorraadkast woonde, zonder dat iemand het wist, sinds enige tijd een muizenfamilie.Een vader een moeder en hun zes kinderen. "Oh, wat mooi," piepte een zwart muizenmeisje. "Oh wat lekker", piepte haar bruine broertje. "Lekker? Lekker?", riep vader muis . "Hoe bedoel je dat?" "Nou, kijk pap", zei het bruintje weer, "Ze hebben in de boom allerlei dingen gehangen die je kunt eten." "Hoe kan jij dat weten?" piepte de vader opgewonden en boos. "Ben je nu toch stiekem in de kamer geweest om te proeven? Weet je niet dat het daar levensgevaarlijk kan zijn voor een muis? Hebben we je nooit gewaarschuwd voor dat rode monster met zijn vlijmscherpe klauwen? Ben je dan alles vergeten over kater Archibald?" "Nee pap, ja pap. Ik bedoel, ik ben echt niet in de kamer geweest, maar toch heb ik van het lekkers geproefd hoor. Een van de kinderen liet een kerstkransje uit het doosje vallen. Het viel kapot en sommige stukje lagen zo dicht bij ons holletje, dat ik ze zo kon pakken. Nou en smaken deed het ons prima." De snor van vader muis begon van opwinding te trillen. Dat deed hij altijd als er iets lekkers te krijgen was. Ondanks mama's waarschuwingen ging vader voorzichtig op onderzoek uit. Sluipend langs de plint en zich verstoppend achter stoelpoten bereikte hij de boom en......... klom erin. Het duurde wel vijf minuten, maar toen was vader er weer. Met zijn tong likte hij langs zijn lippen. "Oh, jongens wat was dat smullen ," piepte hij. "Kom zelf maar eens mee om te proeven !" Dus sloop even later een klein muizenleger snel en geruisloos door de kamer. Een voor een roetsjten ze de boom in. Een paar tellen later knaagden acht paar muizengebitjes aan de koekjes, kransjes en ander lekkers. Hoog in de boom hing een dennenappel van melkchocolade. De moeder had die speciaal voor de vader gekocht. De dennenappel was gevuld met een soort likeur. Vader muis ontdekte de in zilverpapier verpakte dennenappel het eerst en zette er meteen zijn tanden in. Wat smaakte het goedje dat er in zat lekker !

11


Vader muis werd er warm van en licht in het hoofd. Klimmen ging ook niet zo snel meer . En toen stapte hij mis ..... Hij viel drie takken omlaag voor hij zich weer kon vastgrijpen. "Tsjonge, dahwasmewah", mompelde hij opgewekt en mepte uit louter baldadigheid tegen een klokje dat boven zijn hoofd bungelde. Ting,ting,tingeling deed het klokje. Moeder muis verstijfde van schrik. "Wat doe je nou?", piepte ze "Moet je.........." Verder kwam ze niet. Door het geritsel in de boom en het gerinkel van het klokje was kater Archibald wakker geworden. Zijn neus vertelde hem dat er muizen in de huiskamer waren. Muizen., daar was Archibald dol op! Met een echte tijgersprong belandde Archibald in de boom. Dat had hij beter niet kunnen doen ! De boom zwiepte door, wankelde even en viel toen met enorm geraas om. De muizen stoven in paniek weg naar hun veilige holletje,zelfs vader muis die niet meer zo vast ter been was. Bibberend van schrik kropen ze diep erin weg. En Archibald? Die bleef verbijsterd achter in de ruĂŻne. Weglopen kon niet. Hij zat verward in het snoer met de lampjes. Vader zat rechtop in bed. Zijn hart klopte als een op holgeslagen stoomlocomotief. Door de klap was hij wakker geschrokken. "Inbrekers", flitste het door zijn hoofd. Toen het beneden echter stil bleef, vatte hij moed. Gewapend met een zaklamp en het krukje uit de badkamer sloop hij de trap af naar beneden. Voor de huiskamer wachtte hij even, haalde diep adem en gooide toen met een smak de deur open. "Wie is daar? Sta!", brulde hij toen, driftig zwaaiend met de brandende zaklamp en het krukje. Een zielig "miauw" was het enige antwoord. Even later stond de hele familie met slaperige gezichten de enorme puinhoop te bekijken. Niet een bal had de valpartij overleefd. De kamer was bezaaid met duizenden zilveren scherfjes. Alleen het snoertje met de lampjes werkte nog prima.. Archibald werd uit zijn benarde positie bevrijd en verdween meteen door het kattenluikje naar buiten. Vader zette de boom weer rechtop. "Dat wordt een kale Kerst," zuchtte moeder toen ze de laatste scherfjes had opgeruimd. "Ik zou niet weten hoe ik voor morgen aan nieuwe versiering kan komen?" Het zag er inderdaad somber voor hen uit. Kleine Femke zei echter niets en verdween opeens snel uit de kamer. Even later kwam ze terug met haar armen vol kleine pluche beestjes en poppetjes uit haar poppenhuis. Met een eigenwijs gezichtje begon ze die een voor een in de boom te hangen. Masja en Ronald keken even verbaasd ... en stoven toen stikkend van de lach de huiskamer uit. Dozen met oud speelgoed werden onder de bedden uitgetrokken. Even later stormden ze weer joelend van pret de huiskamer in. Barbiepoppen, knijpbeestjes, lego-mannetjes en autootjes alles kreeg een plekje in de boom. Een bekijks dat ze de volgende dag hadden. Iedereen in de buurt stond wel even onbeleefd door het raam naar binnen te gluren. Als je een dezer dagen in een etalage een boom ziet die helemaal versierd is met beertjes of andere poppetjes, dan heeft die meneer of mevrouw dat echt niet zelf bedacht hoor. Die hebben gewoon stiekem het idee van Femkes knuffelboom gepikt. Het is maar dat je het weet! LĂŠon Janssen, december 2010

12


Beste Parochianen, Een half jaar zijn wij nu de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Een verandering die veel van ons heeft gevraagd. We hebben het oude gekoesterd en zoveel mogelijk behouden en het nieuwe omarmd. Wij zijn ons ten zeerste ervan bewust dat de identiteit van de zes kerken niet verloren mag gaan. Samen gaan we met u verder om onder de hoede van Nicolaas Pieck en zijn Gezellen de nieuwe parochie vorm te geven.

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski, pater Youri Konchenko Pastoraal werkers: Bea.Poortvliet. Fred Wijnen

Wij willen u voor uw inzet, hulp en kritische opmerkingen hartelijk bedanken en wensen u allen

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter) Mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter) Dhr. Harry van der Linden (secretaris) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Sietse van de Hoek, dhr. Wim Middendorp

een Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar. Parochiebestuur van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen.

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Het nieuwe bestuur, wie zit daar in? De zes katholieke kerken op Voorne-Putten en IJsselmonde zijn per 1 juli 2010 gefuseerd tot één nieuwe parochie Nicolaas Pieck en Gezellen en wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de zes afzonderlijke kerken. Wie zijn die bestuurders en wat drijft ze? De vorige keer was Hans Elkhuizen aan het woord. Ditmaal stelt Harry van der Linden zich voor.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus@kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur

Ik ben geboren en getogen in Rhoon en zit daar in de beheercommissie van de Willibrorduskerk. Ik doe dat nog maar pas. Ik ben er ingerold toen anderen mij vroegen plaats te nemen in de beheercommissie. Voorheen kwam het niet bij mij op me beschikbaar te stellen voor de kerk. Nu mijn beide ouders bij de kerk begraven liggen, dringt het bij je door dat niet alles vanzelf gaat.

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle@chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-212338. e-mail: rkkerk@rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

Hoewel ik niet veel naar de kerk ga, vind ik toch belangrijk dat de kerk blijft bestaan. Het geloof wordt zichtbaar gemaakt door een gebouw (de kerk) en door mensen die daar bij elkaar willen komen (de parochianen). De kerk vervult een markeringspunt bij belangrijke fases in ons leven (doop, communie, trouwen, overlijden). Ik vind het belangrijk dat een dergelijk markeringspunt blijft bestaan in de gemeenschap. Dat is mijn drijfveer om tot het bestuur van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen toe te treden.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-312574, e-mail: jozefpar@zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’ Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat@felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

Harry van der linden

13


secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Bisdomnieuws Restauratie Ommegang Brielle in volle gang In september jongstleden is de restauratie van de ommegang bij de Bedevaartskerk in Briellevan start gegaan. De ommegang, in 1912 gebouwd ter vervanging van een oudere houten rondgang, is hard toe aan restauratie. De ommegang biedt plaats aan kruiswegstaties die al rond 1892 zijn vervaardigd, volgens een bijzonder glasprocedé.

Parochiesecretariaat gesloten In verband met de feestdagen zal het parochiesecretariaat gesloten zijn van 24 december 2010 t/m 2 januari 2011. Voor dringende gevallen volg de instructies van het antwoordapparaat via telefoonnummer 472 31 15. Vanaf 3 januari kunt u weer bij ons terecht tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.

Gregoriaans op Concertzender Vanad dit najaar heeft de Concertzender een nieuw wekelijks programma over het gregoriaans: "Bonum est", samengesteld door Geert Maessen. Dit programma wordt uitgezonden elke zondag van 17.00 tot 18.00 uur en herhaald na elke 8 en 20 dagen op maandag respectievelijk zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur. Ontvangst: • op internet: www.concertzender.nl • op de kabel, frequentie 104.9 (Rotterdam) • en verder zie: www.concertzender.nl

Medewerkers Parochiesecretariaat.

Vieringen in de Mariakerk Za. 18 dec.: 19.00 uur 4de Adventviering.

Hoogvliet / Pernis

Zo. 19 dec.: Vierde zondag van de Advent. 9.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Servaaskoor. Voorganger: pastor. F. Wijnen Kosters: dhr. Vonk, dhr. Janssen Lector: mw. Van Dam Acolieten: Shadira, Miranda Intenties: mw. Nan van Druten, Co v.d. Wal, Joop Jaspers, dhr. Bottse, mw. van der Kraan-Schlüter, Lenie Hemelsoet, mw. Elisabeth Duremdes, Aad Grandia.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Ma. 20 dec.: 10.00 uur Eucharistieviering 19.00 uur Boeteviering.

PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

Do. 23 dec.: 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 24 dec.: 10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

Heilige Kerstavond en Kerstnacht. 18.30 uur Vertelviering.

Priester: Kosters: Lector: Acolieten:

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet

14

20.00 uur Eerste Nachtmis met samenzang. pater P.H. v.d. Veer dhr. Van de Wissel, dhr. Boers mw. Devcic Koen, Bas, Dylan, Leonda


Intenties: Rudolf Lekahena, August Hendriks, Barry Westdijk, mw. Overklift, uit dankbaarheid, Piet en Hans Dessens.

Priester: Kosters: Lector: Acolieten:

Uit de parochie

22.00 uur Tweede Nachtmis m.m.v. Servaaskoor. pater Y. Konchenko dhr. Boers, dhr. Van de Wissel dhr. Van der Heijde Koen, Bas, Nella

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 19 dec. 20 dec. 21 dec.

Za. 25 dec.: Kerstdag. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. L. Janssen Lector: lid van het koor Acolieten: Melindo, Nella, Kyara Intenties: Divera Kamp-Boon, mw. Nan van Druten, dhr. W. de Jongh, dhr. M. Bottse.

Verjaardag 80 jaar en ouder 19 dec. 22 dec. 23 dec. 23 dec.

Zo. 26 dec.: H. Familie, Jezus, Maria, Jozef. (Tweede Kerstdag) 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. Fabias Lector: mw. Van der Ende Acolieten: Dylan, Bas, Shadira Intenties: Divera Kamp-Boon, Marius Bottse, dhr. Driesen,Lenie Hemelsoet, mw. Elisabeth Duremdes.

24 dec. 25 dec. 26 dec. 26 dec. 28 dec. 29 dec.

Ma. 27 dec.: H. Johannes, apostel, evangelist. 10.00 uur Eucharistieviering.

31 dec. 1 jan. 3 jan.

Zie ook:

4 jan.

de TaizÊvieringen (blz. 16-17).’

Do. 30 dec.: 10.00 uur Eucharistieviering.

5 jan. 6 jan.

Zo. 2 jan.: Openbaring des Heren. 9.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Servaaskoor. Voorganger: Lid van de DoP-groep. Koster: dhr. M. van Dam Intenties: Co v.d. Wal, mw. Baars-van Steijn, dhr. Aad Grandia, fam. Berkelaar-v.d. Water, fam. van Dijk-Folst, John Veldhuis, dhr. Golia, mw. Eerden-Camerman, mw. Elisabeth Duremdes, Maria Tran Thi Nhan, Gijsbertus Johannes Zondag, Gijsbertus Johannes Maria Zondag, dhr. Wortman, Aarnout Scheers, Lenie Hemelsoet, dhr. en mw. Hazen, dhr. Wien de Jongh, mw. Ans v.d. Berg-Loosbroek, Marius Bottse.

6 jan.

Mw. J.G. Hekkema-Waterschoot, Zonnebaarsstraat 49 Mw. J.C.V.M. Scheers-Ooms, Cloese 129 Mw. W.M.T. Hooijen, Wijnruitstraat 433 Mw. E. Janssen-Hoogerbrugge, Klencke 405 Mw. C.M.G. de Ruijter-Graafmans, Cloese 37 Mw. M.T. van Zanten-Klerks, Heersdijk 5H Dhr. L.J. Muris, Klaasje Zevensterstraat 356 Dhr. J.F. Silva, Keizersmantelweg 41 Dhr. F. Pothuizen, Alverstraat 223 Mw. A.C. Boertje-van Nieuwenhuijzen, Meeuwenwetering 25 Mw. M. Beijk-Wuijster, Binnenban 145 Dhr. W.J. Radder, Bernagie 16 Dhr. P.J.C. Duijf, Klaasje Zevensterstraat 324 Mw. J.W. van Loon-van Hassel, Prikkorf 186 Dhr. C.A.J. Verstegen, Bongweg 184 Mw. W. Dammann-Bezem, Beugstraat 17A Dhr. G. Winkels, Klencke 407

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Kerstkaartenverkoop Tot en met 20 december zullen na de vieringen in de Mariakerk door jongeren eigengemaakte kerstkaarten worden verkocht in de bovenzaal. Aanbevolen!

Ma. 3 jan.: 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 6 jan.: 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 7 jan.:

Mw. H.C. van der Velden-van Toledo, Sara Burgerhartweg 117 Dhr. P.J. Harms, Eline Verestraat 111 Dhr. P.C.M. van Elk, Ondersim 53

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

15


KERKDIENSTEN (24 december - Mariakerk)

VRIJDAG 17 DECEMBER 2010 Dorpskerk - Achterweg 10 19.30 uur ds. Zinhagel, kerstviering door de Evangelische Broedergemeente te Rotterdam. _______________________________________

22.00 uur

Pater Y. Konchenko 2e Nachtmis m.m.v. het Servaaskoor ---------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Kinderen in de knel; 2. Kerk. Deurcollecte: Bestrijding tekorten Eigen parochie.

_______________________________________

ZONDAG 19 DECEMBER 2010 Vierde Advent Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

ZATERDAG 25 DECEMBER 2010 Kerstmis Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice' Gezinsdienst Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur pastor F. Wijnen, woord- en communieviering m.m.v. het Servaaskoor

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut m.m.v. het Dorpskerkkoor Kindernevendienst. Kinderoppas: Melanie van Winkel

------------------------------------------------------------------------COLLECTEN Prot. R.K.:

1. Diaconie; 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding tekorten Eigen parochie; werk van ‘De Zonnebloem’.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria'

_______________________________________

VRIJDAG 24 DECEMBER 2010

-------------------------------------------------------------------------

Kerstavond

COLLECTEN:

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 22.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Koor 'Voices' Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 18.30 uur Vertelviering 20.00 uur

Pater P.H. van der Veer 1e Nachtmis met samenzang

Prot.

1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel; 2. Kerk. Deurcollecte: Bestrijding tekorten.

R.K.:

Eigen parochie

____________________________________ 16


KERKDIENSTEN Taizé - vervolg

ZONDAG 26 DECEMBER 2010

- Dorpskerk 8.30 uur Gebedsvieringen, daarna naar:

Tweede Kerstdag

Mariakerk voor gespreksgroepen. Van 11.45 uur tot ca 17.30 uur programma in Ahoy.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Geen kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen.

23.00 uur

Gebedswake voor vrede ‘Landenfeest’ bij de jaarwisseling

• ZATERDAG 1 JANUARI

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering met samenzang ------------------------------------------------------------------

Antwoordkerk - Dorpskerk 11.00 uur

Gebedsviering, aansluitend: picknick en vertrek naar huis

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten. Eigen parochie.

______________________________________

_______________________________________

ZONDAG 2 JANUARI 2011 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. T. Wegman, Den Haag Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Karlijn Becht, Saskia Groen Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

• WOENSDAG 29 DECEMBER • DONDERDAG 30 DECEMBER Antwoordkerk 8.30 uur Gebedsvieringen met aansluitend gespreksgroepen. Dorpskerk 8.30 uur Gebedsvieringen, daarna naar:

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Woord- en communieviering m.m.v. het Servaaskoor ------------------------------------------------------------------

Mariakerk voor gespreksgroepen. Vanaf 11.45 uur programma in Ahoy.

COLLECTEN: Prot.

1. Noodfonds Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten. R.K.: Eigen parochie; rente en schuldaflossing. ___________________________________________

• VRIJDAG 31 DECEMBER Antwoordkerk 8.30 uur Gebedsvieringen met aansluitend gespreksgroepen. Van 11.45 uur tot ca 17.30 uur programma in Ahoy. 23.00 uur

Gebedswake voor vrede ‘Landenfeest’ bij de jaarwisseling

17


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen (voor huur en diversen): girorekening 2465960; voor VVB / AKB: giro 445148. Zendingscommissie: bank 3295.74.612.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoog-

Beheer gebouwen

vliet.nl

• Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

Doopbediening

• Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau.

De functie van doopouderling is vacant. Voor een doopaanvraag kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant.

18


26 december 2 januari dhr. Mout

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

dhr. Vos dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdienst • Antwoordkerk 19 dec.: welkom – mw. Tims, mw. Kerstens; kosters – mw. De Jongh, mw. Bierenbroodspot; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis. 25 dec.: welkom - dhr. Groeneveld, dhr. Lolkema; 27 dec.: kosters - in de week: dhr. en mw. Petersen. 2 jan.: welkom – mw. Oorebeek, mw. Van Opdorp; kosters - gehele week: dhr. en mw. Petersen.

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

• Dorpskerk 19 dec.: dhr. Fossen, dhr. Vervat 24 dec.: dhr. en mw. Hallema 25 dec.: dhr. P. Hallema, dhr. A. Hallema 26 dec.: dhr. Fossen, mw. Hallema 2 jan.: dhr. Benne, dhr. Wols

Dienstverlening Ambtsdragers Op 19 december - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Kreft, mw. Groot Bramel; dhr. Kempff; lector: dhr. Van Veelen. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Vervat, mw. Douma; mw. Dirven; lectoren: mw. Groenendijk, Gerdien Misbeek.

Vervoer naar de Antwoordkerk

Op 24 december - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Vervat, mw. Groot Bramel; dhr. Fousert; kectoren: dhr. en Rouan Fousert.

Bij de diensten

Nog nader te bepalen in verband met uitvallen van rijders en nieuwe aanvragen voor vervoer.

19 december - Antwoordkerk Op deze vierde adventzondag lezen we Micha 7 vers 1 tot 7 en vers 18 tot 20. Geen teksten om meteen vrolijk van te worden, maar het loopt wel uit op een belofte. Terecht? Het komt wel overeen met de belofte uit Mattheus 1 vers 18 tot 25, waarin we de woorden van engel aan Jozef horen. De belofte van bevrijding klinkt. Zou het zo gaan lopen? De nacht is haast ten einde (rjw).

Op 25 december - Antwoordkerk, 10.00 uur: Ouderling?, dhr. Van Gelder; dhr. Verwoerd; lectoren: mw. Van der Maar, Corn’e van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Hallema, dhr. Hoogerwerf, dhr. Wols; lectoren: dhr. Fossen, Melanie van Winkel

19 december - Dorpskerk De vierde zondag van Advent. Het is bijna Kerst….nog éven wachten, nog even geduld hebben. Ik las laatst ergens dat Advent ook de tijd is van het ongeduld. Van het bijna niet kunnen wachten tot het volle licht echt doorbreekt. Zo lijkt ook de evangelist Mattheüs niet de tijd te hebben genomen alles zorgvuldig uit te werken. In 7 verzen (1:18-25) lezen we vandaag van zwangerschap tot geboorte. Geen engel, geen bezoek aan Elizabeth, niets van dat al. Gewoon, één perikoop (veh).

Op 26 december - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Kreft, mw. Groenendijk; dhr. Heutink, tevens lector. Op 2 januari - Antwoordkerk, 10.00 uur: - Dorpskerk, 10.00 uur: Geen opgave

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 19 december dhr. Noordzij 24 december 25 december dhr. Van Dam

24 december - Dorpskerk Eindelijk is het dan zo ver. Kerstavond! Voeg u bij ons, in de Dorpskerk, om samen met Voices al

dhr. Vos dhr. Vos dhr. Meyboom

19


op 5 december uit de Dorpskerk naar: mw. Struyk, Klencke 349, en mw. De Gouw, Traviataweg 8; uit de Antwoordkerk naar: fam. De Vries, Bongweg 300, en fam. Broekhuizen, Park Vossendijk 431.

die prachtige liederen te zingen. En om te horen waarover het ook al weer ging, op deze bijzondere avond. Want, het is alweer een jaar geleden…. dat we het voor het laatst hoorden (veh). 25 december - Antwoordkerk Op deze Kerstmorgen vergezelt Rejoice ons in zang en muziek. Weet u welkom om opnieuw te horen van God, die ons zo liefhad dat Hij naar de aarde kwam. We gaan luisteren naar een verhaal voor de kinderen, samen zingen, kortom, we gaan Kerst vieren (veh).

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

25 december - Dorpskerk Een vrolijke kerstviering met het Dorpskerkkoor als vertrouwde aanvulling op verkonding en zang (rjw).

In het ziekenhuis/verpleeghuis

26 december - Dorpskerk Zoals ik al zo hier en daar heb gezegd: ik val in de prijzen dit jaar. Drie Kerstdiensten achter elkaar….. Ik heb er in ieder geval veel zin in om ook deze dienst voor te bereiden! Ook vandaag bent u meer dan welkom, om nog één keer dit jaar de vertrouwde Kerstliederen te zingen en te ontdekken hoe ze zo’n zes eeuwen geleden dachten over hoe een Kerststal er ten tijde van de geboorte van Jezus Christus moet hebben uitgezien. Laat u verbazen (veh).

Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33, 3193 XA, verblijft nog in het Zorghotel ‘de Vier Ambachten’ in Spijkenisse. Ook deze keer weinig berichten. Ongetwijfeld hebben er de afgelopen 14 dagen ziekenhuisopnamen plaatsgevonden waarvan wij niet weten. Als dat het geval is, mag dat ook mij worden doorgegeven, zodat ik daarvan melding kan maken. Deze berichtgeving moet er uiteindelijk toe bijdragen dat wij (enigszins) op de hoogte blijven van het wel en wee van onze medegemeenteleden.

2 januari - Dorpskerk Welkom op de nieuwjaarsontmoeting. Natuurlijk is er na afloop gelegenheid elkaar Gods zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen (daarmee hoeft u niet te wachten tot de dienst afgelopen is, dat mag ook aan het begin!!!) En waarover het precies gaan zal, dat weet ik echt nog niet….. u mag u laten verrassen! (veh)

Alle zieken en herstellenden, ook degenen die niet vermeld zijn, en hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte en een gezegend Kerstfeest. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Collectebestemming 24/25 december – Kinderen in de Knel Zie de toelichting onder ‘ DiacoNieuws’.

Dagen om te vieren Geen kindernevendienst

• verjaardag 75 jaar

Op zondag 26 december zal er geen kindernevendienst zijn. We wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

28 dec.

Mw. G.M. Noordzij, Marthalaan 119, 3194 EC

• verjaardag 80 jaar en ouder

Leiding van de kindernevendiensten.

20 dec.

Bloemengroet

20 dec.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 28 november uit de Dorpskerk naar: mw. Venema, H. Miliusstraat 16, en mw. Van der Sluis, Klencke 165; uit de Antwoordkerk naar: mw. Warnaar, Puitstraat 497, en mw. Dorst, Park Vossendijk 14;

21 dec. 21 dec. 24 dec.

20

Dhr. G.C. Dijkhuizen, Botreep 428, 3192 PG Mw. A.A. Vonk-de Vries, Hoge Weije 82, 3191 SK Mw. C.J. Hoogstad-Kooijman, Schakelweg 320, 3192 JP Mw. R. Molenaar-Oosterhoff, Kapittelhoek 44, 3191 TH Dhr. D. Broekhuis, Park Vossendijk 431, 3192 XH


25 dec. 27 dec. 28 dec. 28 dec. 29 dec. 1 jan. 3 jan. 5 jan. 6 jan. 7 jan. 7 jan. 8 jan. 8 jan.

Dhr. T. van Wijk, Klaasje Zevensterstraat 330, 3193 TW Mw. M.C. Kleinendorst-Metz, Karwijstraat 32, 3193 TJ Mw. D. Postmus-Reurich, Fledermauspad 43, 3194 WB Dhr. J. Nauta, Viswant 34, 3192 MB Mw. P. Timmerije-Bouw, Cloese 31, 3191 EA Dhr. A. Punt, Muiderslotpad 38, Hellevoetsluis, 3223 DG Mw. L. Kik-Visser, Bovensim 150, 3192 HA Mw.A.M. Onderdelinden-van Staveren, Alverstraat 141, kamer 100, 3192 TN Mw. H. Meijer-Siepel, Klaasje Zevensterstraat 276, 3193 TW Mw. T. Braad-Baas, Puitstraat 355, 3192 SJ Mw. P. Vogelaar-Stougje, Klencke 15, 3191 VK Mw. J. Laenen-Baksteen, Alverstraat 141, kamer 512, 3192 TN Mw. J.A. Both-Vunderink, Alverstraat 141, kamer 308, 3192 TN

Dat hoeft geen belemmering te zijn om ook dit goede doel te steunen op persoonlijk initiatief. Gestorte giften naar giro 456 vanuit Hoogvliet tellen ook gunstig mee in het diaconale quotum, waarvoor de diaconie jaarlijks wordt ‘aangeslagen’ door de PKN. U kunt het doel zelf vermelden. Kinderen in de Knel participeert in: • Better Care Network Nederland Een netwerk van Nederlandse donoren en particuliere initiatieven met als doel goede zorg voor wezen en kwetsbare kinderen te bevorderen in de eigen omgeving, cultuur en gemeenschap; • Stop Kinderarbeid. School de beste werkplaats • Stop Kinderarbeid Campagne: een netwerk van Nederlandse organisaties met als doel kinderarbeid effectief aan te pakken, met als uitgangspunt dat alle kinderen recht hebben op goed en dagvullend onderwijs, zodat ze niet hoeven te werken; • Kennisforum Geweld tegen Kinderen Een netwerk van Nederlands organisaties dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert hoe geweld tegen kinderen, één van de meest wijdverbreide problemen in de wereld, aan te pakken.

• huwelijksjubileum 21 dec. 22 dec. 28 dec. 28 dec. 28 dec. 30 dec. 6 jan.

Echtpaar Van Willigen-van de Merwe, Zalmsteek 23, 3192 MC - 50 jaar Echtpaar Van Wieringen-van der Steen Foeliestraat 55, 3193 TE - 50 jaar Echtpaar Hecker-Westerdijk, Alverstraat 42, 3192 TR - 55 jaar Echtpaar Van der Bent-Flameling, Ankerkuilstraat 64, 3192 GC - 50 jaar Echtpaar Zebel-Verheij, Klaasje Zevensterstraat 74, 3193 TW - 50 jaar Echtpaar Laurman-den Uijl, Klencke 361, 3191 VT - 40 jaar Echtpaar Gunter-Polman, Ankerkuilstraat 84, 3192 GC - 45 jaar

Hoop voor kinderen in de knel Kerst is een moment in het jaar dat we stilstaan bij de vrede in de wereld. Vrede die in sommige landen ver te zoeken is. De Colombiaanse Jainer heeft dat aan den lijve ondervonden. Hij werd bedreigd en verminkt door gewelddadige, gewapende jeugdbendes. Colombia lijdt al jaren onder aanhoudend geweld. De mensenrechten worden ernstig geschonden. Tien procent van de bevolking is in eigen land op de vlucht voor het conflict tussen de linkse guerrilla (o.a. de FARC), de rechtse paramilitairen en de overheid. Geweld, moorden en ontvoeringen horen er bij het dagelijks leven. Kinderen groeien op met geweld. Een derde van de vluchtelingen zijn Colombianen van Afrikaanse afkomst. Er wordt geaasd op hun land, omdat ze in een vruchtbaar gebied wonen. Ze worden gediscrimineerd. Kinderen lopen groot risico te worden ontvoerd door de bendes, die hen willen inzetten in de strijd, vooral jongens tussen de twaalf en vijftien jaar.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws Collecten 24/25 december: Kinderen in de Knel Hoewel u in het groene boekje voor de adventstijd het collectedoel ook zelf kunt lezen is het toch wenselijk dat we er via het kerkblad nog even de aandacht op vestigen. Niet iedereen is aanwezig tijdens de diensten.

Jainer Jainer M. is een van de Afro-Colombiaanse jongeren op wie de bende het hadden gemunt. Hij weigerde zich echter bij hen aan te sluiten. Dat Jainer zich niet liet intimideren, kwam hem duur te staan. Op een avond werd hij van straat geplukt en meegenomen.

21


Toen Jainer weer wakker werd in het ziekenhuis, miste hij zijn rechterhand. Dat was het antwoord van de paramilitairen op zijn weigering. Na deze ingrijpende gebeurtenis vluchtte Jainer samen met zijn oom naar de sloppenwijken van Bogotá. Daar kon hij terecht bij organisatie Afrodes, waar Jainer geborgenheid vond en weer leerde mensen te vertrouwen.

Voor wellicht de enkeling die even vergeten is waarvoor deze instellingen staan: KSA - De stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid is een organisatie voor levensbeschouwelijk maatschappelijk activeringswerk. Dat wil zeggen dat zij proberen hun kerkelijke achterban te betrekken bij problemen die we tegenkomen in onze maatschappij zoals armoede, huiselijk geweld, vluchtelingen, mantelzorg en gebrek aan dialoog. GCW - De stichting Gereformeerd Centrum voor Welzijnswerk is een organisatie voor mensen die gezamenlijk maatschappelijk actief willen zijn en richt zich op vrijwilligers. GCW heeft een christelijke signatuur en staat midden in de samenleving. Dat wil zeggen dat GCW zijn werk verricht ten behoeve van iedereen die zich door de uitgangspunten voelt aangesproken. Die uitgangspunten laten zich het beste weergeven als een hedendaagse vertaling van de werken van barmhartigheid. GCW houdt zich bezig met: het mobiliseren van vrijwilligers, het verzorgen van trainingen en het begeleiden van trajecten.

Afrodes Afrodes werkt in Soacha, een sloppenstad die op de hellingen tegen de hoofdstad Bogotá is gebouwd. Jongeren worden er opgevangen en geholpen om een stabiele toekomst op te bouwen. Met allerlei culturele en educatieve activiteiten kunnen ze verwerken wat ze hebben meegemaakt en worden ze weerbaar tegen het geweld. Afrodes stimuleert kinderen naar school te gaan en helpt hen met activiteiten op het gebied van dans, muziek en sport. Mede dankzij Afrodes vallen de jongeren niet ten prooi aan mensen die misbruik van hen willen maken, maar werken ze zelf aan een toekomst vol perspectief. Als Afrodes niet zou bestaan, zouden er veel meer slachtoffers door geweld vallen en zouden jongeren minder weerbaar zijn.

Het was voor ons als diaconie niet erg transparant twee heren te dienen en wij wensen de gefuseerde instellingen veel heilzaam werk toe.

Steun dit werk Jainer vond bij Afrodes geborgenheid en een toekomstperspectief. Met hulp van Afrodes kon hij zijn school afmaken. Inmiddels heeft hij zijn eigen winkel en kan hij in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Afrodes biedt hoop voor AfroColombiaanse ‘ kinderen in de knel’ . U kunt dit werk steunen via de kerstcollecte in uw kerk of door een gift over te maken op rekening 456 ten name van Kerk in Actie, Utrecht, met vermelding Hoop voor Kinderen in de Knel. U kunt ook online doneren. Hartelijk dank!

Bedankt! Graag wil de diaconie een ieder bedanken die gehoor heeft gegeven aan de giroacties en uiteraard de bijzonder trouwe werkers van de rommelmarkt. Deze mannen en vrouwen hebben ook dit jaar weer met de verkoop van hun zorgvuldig opgeslagen artikelen voor een prachtig bedrag gezorgd ten bate van de diaconie: totaal € 5081,20. En dat met kleine bedragjes. Werkelijk onvoorstelbaar! Bedankt voor jullie geweldige inzet en niet alleen dit jaar maar al vele jaren! Een fijne kerstmarkt 2010 Op vrijdag stroomde bijna traditiegetrouw De Aanbouw gestadig vol met gezellige mensen om gestalte te geven aan een sfeervolle bijeenkomst. Bij de deuropening aasden twee bevlogen diakenen op de publieke belangstelling om hun broodjes worst - al dan niet met zuurkool te slijten. Na enige stappen kon men zich tegoed doen aan de dit jaar wel volop aanwezige erwtensoep en brood met spek. Eenmaal dorstig geworden, kon men aan de bar de kelen bevochtigen met koffie, thee of eventueel limonade. De knabbelwaren, o.a. cake maakten de ‘koek en zopie’ compleet. Wie meende dan verzadigd te zijn, werd onmiddellijk weer verleid tot het nuttigen van wafels en flensjes, plus jam,

KSA/GCW Per januari 2011 gaan als gevolg van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland ook deze twee diaconale instellingen samenwerken. Daar de namen ieder apart een begrip vormden in respectievelijk de Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken is er voor gekozen beide namen te handhaven.

22


plus slagroom om uiteindelijk dan toch te belanden op de plekken waar allerlei ‘waren’ te koop ‘waren’ en aanlokkelijke prijzen het gevoel om te winnen tartten. Onmiddellijk viel ter rechterzijde de kleurrijke tafel van de rommelmarkt op met kerstboomartikelen, meteen gevolgd door de grabbelton en …. de vaas met kurken! De familie H. stond ondanks de toch minimaal 600 genuttigde flessen wijn, A.D. 2010, fris en fruitig achter hun tafeltjes, het goklustige publiek aan te sporen hun kans te wagen (er bleken namelijk 596 kurken in de vaas te zitten en ook nog eens een 80-tal in de grabbelton!). Vervolgens was er een vierdelige loterij waarin onze geestelijk leidster met assistentie van haar doortastende lotenverkoopsters ons in de kortste keren de meest fantastische prijzen liet winnen. Er tussendoor kondigde ze ook nog eens vlekkeloos de activiteiten in de kerk aan: muziek en later samenzang. Vervolgens kwamen de verkoopstands in zicht met shawls, sieraden, kerststukjes en zelfvervaardigde kerstkaarten. Na gedane zaken was het dan goed rusten aan de tafels die te midden van dit kerstgeweld stonden opgesteld om, desnoods voor het tweede kopje koffie of dergelijke, opgewonden met elkaar de gewonnen prijzen te bespreken en te bekijken. Al met al een vruchtbare vermakelijke vrijdag, die na aftrek van de gemaakte kosten het vrolijk makende bedrag van € 1.309,90 opleverde voor diaconale doeleinden. Alle organisatoren, medewerkers en opruimers verdienen een dikke pluim voor het realiseren van deze meeting en niet in de laatste plaats de belangstellenden voor hun lucratieve, maar vooral ook gezellige aanwezigheid. Zonder u allen, was het niet geslaagd. Heel veel dank en graag tot een hopelijk gezegend weerzien op de kerstmarkt in 2011!

Uit de Platte Driedijkpastorie Het jaar is bijna voorbij. Het is voorbij gevlogen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij kijken toch altijd even terug. Wat hebben we gedaan, wat was goed en wat kon anders, beter? En, wat is er gebeurd? Wat maakte ons blij, wat bracht verdriet? En in dat kader zult u begrijpen dat wij terugkijken op een veelbewogen jaar. Net als velen van u. Wat is het dan fijn om te weten dat we er niet alleen voor staan. Ook als u in het dagelijks leven wel alleen bent (en misschien gebeurde dat inderdaad dit afgelopen jaar), ook dan mag u weten dat God u nabij wil zijn en dat Hij u wil troosten. En laten we hierin ook alert zijn en elkaar niet in de kou laten staan. Want juist in deze dagen kan de eenzaamheid fors toeslaan. Hou elkaar dus in het oog. Kerst en Kunst Vergeet u het niet? Op woensdagmiddag en woensdagavond 22 december bent u in de gelegenheid in De Aanbouw te komen kijken naar afbeeldingen over Kerst uit vroeger tijden. Wat raakt ons in die oude schilderijen? Wat staat mijlenver van ons af, roept misschien wel een stukje ergernis op? U hoeft echt geen verstand te hebben van kunst. Maar als het u wel eens interessant lijkt te kijken: ’s middags bent u welkom om 14.00 uur, ’s avonds om 20.00 uur. Komt allen!! Taize aan de Maas Tja, en dan die laatste week van dit jaar. Dan zal Rotterdam e.o. overspoeld worden door zo’n 25.000 á 30.000 jongeren. Best wel spannend, al die oproepen of we nog mensen kunnen huisvesten, en die melding in de krant dat het er meer worden dan verwacht. Toch leuk, dat ze allemaal naar Nederland willen komen. En u weet het, u bent welkom in de samenkomsten ’s morgens in de kerken en u bent ook welkom in Ahoy om daar de vieringen mee te maken. We hopen dat we met elkaar op 1 januari terug kunnen kijken op een heel waardevolle en verrijkende tijd.

Harry (die amechtig van de genuttigde etenswaar nauwelijks van zijn stoel te branden was) Wols en uw diakenen.

Uit de Aalkaarpastorie

Over zieken Mevrouw Betty de Greeve, Schakelweg 448, is voor enige tijd opgenomen geweest in het Ikaziaziekenhuis. Ze is thuis en maakt het goed.

Rest mij u hele gezegende dagen toe te wensen. We hopen elkaar op diverse momenten te ontmoeten en samen, als gemeente van Christus hier in Hoogvliet, ook in 2011 verder te gaan en zijn liefde uit te dragen in een samenleving die Hem nodig heeft. Ik wens u, ook namens Yvonne, Gods zegenende nabijheid toe,

Ds. Robert Wilschut.

Ds. Viola Huls

Zie ook: Taizé in Ahoy in het collectieve deel op bladzijde 7/8.

23


Vacatures Verder is er binnen de gemeente nog een aantal vacatures die om invulling vragen. De functies zijn die van jeugdouderling en doopouderling. Verder is de kerkenraad nog op zoek naar een gemeentelid die wil zitting nemen in de Gemeenschap van Kerken. In de komende maanden zullen hierin wat acties plaatsvinden.

Kerkenraadpraat Op woensdag 10 november kwam de kerkenraad bijeen in de Antwoordkerk. Als rode draad door de vergadering liepen de voorbereidingen van de Taizé activiteiten. De datum van samenkomst nadert met rassen schreden en oplossen van de vraag naar slaapplaatsen is nog een voortdurend probleem. Kerkelijk gezien is de decembermaand een drukke maand en dat vraagt vooral veel van de predikanten. Welke activiteiten er plaatsvinden kunt u het beste in het Kerkblad uitpluizen.

Tot zover deze berichtgeving. De kerkenraad wenst u allen alvast gezegende feestdagen toe en een veilige, feestelijke jaarwisseling. Namens de kerkenraad, Joop de Zeeuw

Bevestiging Op zondag 16 januari zal er in de Antwoordkerk een bevestigingsdienst zijn. De kerkenraad is verheugd dat Geert van Dam al weer zover is opgeknapt dat zij kan worden bevestigd als ouderling. Momenteel loopt zij al mee in de huisbezoeken.

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Leden - vrijwilligers Inmiddels zijn de lidmatenboeken in beide kerken geïntroduceerd. Hierin worden de namen geschreven van gemeenteleden die gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan sinds de oprichting van onze Protestantse Gemeente. Voorheen gebeurde dit in eigen boeken van afzonderlijke kerken. Deze actie voor het lidmatenboek heeft Marijke Verzendaal verzorgd.

Op 24 en 31 december is er geen zitting; in voorkomende gevallen kunt u ons thuis bellen.

- Kerkelijke Stand Verhuisd:

Voor het Beamer gebruik in de kerken als ondersteuning van de kerkdiensten heeft zich na de gemeenteavond van 24 november nog slechts één persoon opgegeven. Dit is te weinig om het gebruik van de Beamer in te voeren. De kerkenraad gaat verder op de zoektocht naar gemeenteleden die bij de uitvoering ervan willen meedraaien.

gezin L.L. Askes, Want 14, naar: Blinkerd 7. Gevestigd uit Buitenland: mw. W.A.R. Baars, Gebr. Van Hamelpad 22; Vlaardingen: mw. M. van Bueren-de Ligt, Alverstraat 141; Rotterdam: mw. M. den Houdijker-den Hertog, Puitstraat 513; Maasland: dhr. M. Visser, Alverstraat 141; Hendrik-Ido-Ambacht: dhr. E. en mw. D. Vlasblom-van Dijk, Aalkaar 2.

CvK Het college van kerkrentmeesters (CvK) heeft zich gebogen over de wildernis achter de Antwoordkerk. Men heeft besloten twee keer per jaar de achtertuin aan te pakken. De kerkenraad heeft het CvK gevraagd te bezien of er niet meer gedaan kan worden.

Vertrokken naar naar Rotterdam: mw. J. Hallema, Sorongstraat 22; Rotterdam: dhr. T.C.H. van der Wijk, Steekhaamstraat 18.

Het CvK heeft de inmiddels goedgekeurde begroting ingediend bij het Regionale College voor de behandeling van de Beheerszaken.

Uitgeschreven op eigen verzoek: mw. E. Blom, Lokkertsemolenweg 126.

24


In memoriam Willem Barnard en Willem Vogel

- Collecteverantwoording Op 28 nov. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: PKN-pion: Deurcoll.: € 142,05 € 116,75 € 97,65 € 77,55 € 65,55 € 49,30

Op 5 dec. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 72,75 € 51,25

Wij moeten Gode zingen 'Tijdens de opening van de kleine synode werd lied 301 gezongen: 'Wij moeten God zingen'. Een tekst van theoloog en dichter Willem Barnard, die zondag 21 november overleed en vrijdag 26 november werd begraven.', zo schrijft Frans Rozemond, eindredacteur Kerkinformatie, in zijn Commentaar bij de tijd. 'De melodie is van de bekende organist en componist Willem Vogel, die begin oktober overleed. In anderhalve maand tijd verloor de Kerk twee oude meesters van het Nederlandse kerklied. Beiden bereikten de leeftijd van negentig jaar.'

Kerk: Deurcoll.: € 61,25 € 43,80 € 37,80 € 34,50

Antwoordkerk HA: Kinderen in de Knel € 114,70.

- Giften Diaconie • algemeen: € 20,00 van NN via mw. Meijer € 499,81 van de Rommelmarkt! • voor het Noodfond: € 40,00 van NN via giro Kerk • algemeen € 50,00 via mw. De Knegt (Open Dorpskerk) Zending • Zendingsbussen: Antwoordkerk – okt./nov. € 33,45; Dorpskerk – nov. € 36,06.

(Advertentie)

Als er niets gezegd wordt blijft het stil... doodstil

Allen heel veel dank ______________________________________

Het komt geregeld voor... Een begrafenis of crematie waarbij de stilte voelbaar is. Je bent voor de laatste keer bijeen rond een mens die korte of langere tijd één van ons was en dan is er niemand die het opbrengt een goed woord ter nagedachtenis te spreken. Natuurlijk, een uitvaart kan in stilte plaatsvinden met een handjevol mensen en een kaart achteraf... Maar dat is geen afscheid... Bij een afscheid deel je, huil je, herinner je, denk je terug aan hoe de ander was, hoe uniek, hoe lief, hoe moeilijk soms... En je luistert naar goede woorden, naar mooie muziek... De mogelijkheid bestaat van tevoren vast te leggen hoe uw afscheid eruit gaat zien en daarbij komt ter sprake wat voor u belangrijk is en was...

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Een nieuwe oude Bijbelvertaling Recentelijk is de Herziene Statenvertaling verschenen. Scriba Plaisier heeft een exemplaar ontvangen en is dankbaar voor deze hertaling. "Zo heeft dit jaar op het gebied van de Bijbel veel opgeleverd: de Nieuwe Bijbelvertaling is na beproeving aangewezen vertaling geworden. Een sprankelende vertaling, die zich vrij beweegt ten opzichte van de brontekst. Voor sommigen te vrij. De Herziene Statenvertaling is uitgekomen: een vertaling die een nauwere aansluiting bij de brontekst handhaaft, maar meer beweegt richting de lezer van vandaag. Voor sommigen niet ver genoeg. Met elkaar vormen ze een goed duo."

Peter Stam Afscheidsbegeleiding Hoogvliet Vraag vrijblijvend de brochure aan: telefoon 06-226 99 249 e-mail: afscheidsbegeleiding@telfort.nl www.afschcidsbegelciding.com (bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

25


___________________________________________________________________________ Oplossingsdiagram 18

53

87

74

134

55 17

78

99

133

125

1

32

20

X 97 4

102

72

21

7

148

20

48

51

133

26

103

126

26

53

111

2

110

66

59


De oplossing kunt u vinden door letters uit de overeenkomstig genummerde vakjes over te brengen naar het diagram op de linker bladzijde. De oplossing is geen Nederlands ....... We stellen drie cadeaubonnen beschikbaar voor verloting onder de goede inzenders. Oplossingen inzenden naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt of deze bezorgen in de brievenbus aan de zijkant van de Antwoordkerk tot uiterlijk 13 januari 2011.

27


tuchtkwestie 'wegens sodomie’ in 1842 bij de afgescheidenen in Dordrecht. Sytse ten Hoeve beschrijft hoe een preekstoel uit Oosterzee (Fr.) dank zij een afgescheiden aannemer in de gereformeerde Stationsstraatkerk in Zaandam terechtkwam.

Historisch Tijdschrift GKN Over 'vergeten kwestie Jansen' Kan een gereformeerde dominee die is opgeleid aan de Vrije Universiteit predikant worden in de Nederlandse Hervormde Kerk? ïn 2010 is dat een achterhaalde vraag, maar in 1919 sprak de hervormde synode er nog uitvoerig over. Dat valt te lezen in het artikel van dr. Maarten Aalders in het decembernummer van het Historisch Tijdschrift GKN. Hij beschrijft het leven van dr. H. Jansen (1885-1972), die als gereformeerd predikant in Eindhoven een ruimere schriftopvatting over het scheppingsverhaal bleek te huldigen dan zijn kerkenraad kon goedkeuren. Jansen stapte over naar de Hervormde Kerk. Een boeiend verhaal over een 'vergeten kwestie’ .

Het Romanframent komt deze keer uit het boek 'In beide handpalmen' van Arjen Miedema (1902-1985). Dick Kaajan voegde er een biografische schets over Miedema aan toe, die in de jaren vijftig een gevierd schrijver was. De In memoriams gaan over de predikanten: C. Augustijn, B.K. Breeman, P. van Dijk, D, Dijkstra, E.T. de Haan, G. van Halseraa, J.P. Haspels, M. Kievit, P. Kooij, J.F. Mantz, A. Treurniet, W. Wijbenga, H.G.A. Meinders. Historisch Tijdschrift GKNga&t over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2004 zijn opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Het verschijnt tweemaal per jaar voor € 14,-. Aanmelding als abonnee of voor gratis kennismakingsnummer: Redactie HTG, Cremerstraat 434,3532 BT Utrecht, e-mail: f_rozemond@ziggo.nl

Peter Dillingh schrijft in de Kroniek over de kerkdienst die afgelopen zomer tijdens de Gay Pride werd gehouden in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk. Hij vergelijkt de ruimte die homo's en lesbiennes nu in de kerk ervaren met een

___________________________________________________________________________________ (Advertentie)

28


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Plv. voorzitters: • mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755; • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen@gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66. STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl • Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS)

- MAATSCHAPPELIJK

• Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis

KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99.

• Steunpunt Mantelzorg

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl .

OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl

• Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee - € 22,00 per jaar Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................................................................... adres: ........................................................................................................................................................ postc./woonplaats: ........................................................................... telefoon: ......................................... e-mail: .............................................................................................. Betaalrek.: ...................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

29


30


31


201023  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201023.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you