Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr. 21 - 19 november 2010


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redactieadres:

22 23

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

25 nov. 26 nov. 3 dec. 3/12 - 17/12 9 dec. 10 dec. 17 dec. 17/12 - 7/1/10 (Kerstnummer)

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

1

30 dec.! 30 dec.!

7 jan.

7/1

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Voor de oude dag Als je ouder wordt is het vaak zo: het wordt stiller om je heen, niemand noemt nog je voornaam, velen zijn al vertrokken, je voelt je alleen op een perron, er is minder belangstelling, veel gebeurt er buiten je om, je dagen worden anders, de nachten langer.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Als je ouder wordt verzucht je soms: hoe lang nog, zo hoeft het niet, oud worden is mooi - iedereen wil het maar oud zijn.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Mijn God, aan de rand van dit leven, waar het soms stil is en verlaten, waar soms weinig mensen zijn, vaak slechts vreemden zijn, waar ik me soms zo alleen voel. Wees Gij mijn steun. Wees voor mijn leven een bron waaruit ik kan putten. Help mij te geloven dat ik altijd zal leven bij U.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

M. van den Berg

2

- 21/1


Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

(Prediker 3 : 4)

Wat een wijze man was die Prediker toch. En wat is het prettig dat wij van zijn wijsheden ook steeds wijzer mogen worden. Dat wij ons zijn wijsheden toe mogen eigenen. Hoewel het soms lijkt alsof we daar een heel leven voor nodig hebben. Neem dat vierde vers uit dat derde hoofdstuk. Dat wéten we natuurlijk allemaal wel. En toch, als je het leest, dan kan het zomaar zijn dat het weer helemaal als nieuw klinkt. Zeker in deze dagen. In deze tijd. Op 21 november gedenken wij. Wij noemen de namen van hen die ons dierbaar waren. Namen van mensen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Voor velen van u zijn dat mensen zonder wie u zich het leven niet voor kon stellen. En het noemen van die naam, die ene naam van die ene…..velen zien er als een berg tegenop. Toch is het goed. Want, er ís een tijd van rouwen. Een tijd van huilen. Wij, in onze jachtige maatschappij, wij moeten dat vooral niet vergeten. En de mensen die na zes weken al tegen je zeggen: Tjonge, ben je er nu nóg niet overheen ( ja, heus, ’t gebeurt…!!!) die weten óf van verlegenheid niet wat ze moeten zeggen, óf ze weten niet hoe rouwen ‘werkt’. Er is een tijd van rouwen. En daar moet je dus tijd voor nemen. Want, rouwen kost tijd. En het kost ook handen vol energie. Er staat geen tijd voor. Je bent nooit ‘klaar’. Altijd blijft daar een plekje, hoe lang geleden de dood ook inbrak in het leven. Hoe groot de afstand in tijd ook is geworden, altijd weer kan het gebeuren dat ineens, onverhoeds, door iets kleins er weer iets binnenkomt. Een herinnering. Zomaar. Er zijn veel mensen die in het kader van dat hele grote gemis wonderlijk mooie gedichten hebben geschreven. Ik wil er eentje met u delen. Misschien voor velen van u uit onverwachte hoek: Zonder jou De wereld is wonderlijk leeg zonder jou. Er staat maar zo weinig meer in. De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw. Waarom, wat heeft het voor zin? De merel zit zachtjes te zingen in ’t groen Voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te doen. De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou: Leeg, zonder jou.

Dat zonder jou nog een lente bestaat met ooievaars en met bloemen, dat er een meidoorn in bruidstooi staat, is zonder meer tactloos te noemen. En wat is het nut van een lindenlaan, als wij er samen niet langs kunnen gaan? Langs alle heggetjes bloeit wilde roos: Nutteloos, zinneloos.

De wereld is wonderlijk leeg zonder jou. Er staat maar zo weinig meer in. De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw. Waarom, wat heeft het voor zin? De merel zit zachtjes te zingen in ’t groen Voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te doen. De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou: Leeg, zonder jou. (Schmidt, Annie M.G.: Tot hiertoe, Amsterdam, 1988)

Er is een tijd van rouwen. Daar mag een ieder die daar weet van heeft de tijd voor nemen. U mag uzelf die tijd gunnen. Haasten helpt niet. Diegenen die zich geen raad weten met iemand in hun omgeving met diep verdriet: voor hen pas ik het zevende vers van datzelfde hoofdstuk uit Prediker iets aan: Er is een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen. En, er is een tijd om te troosten. Om er gewoon voor iemand te zijn. Dat is voldoende.

Ds. V.E. Huls 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 21 NOVEMBER 2010 Laatste zondag kerkelijk jaar

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Gedachtenis overledenen Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Combo 'Eljakim' Gedachtenis overledenen Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastor F. Wijnen, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim” • Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

----------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie; werk van de ‘Zonnebloem’

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

______________________________________

• Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

ZONDAG 28 NOVEMBER 2010 Eerste Advent

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

Actueel Zaterdag 20 november 9.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistie-, gezinsviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

15.00 – 16.00 uur Paradijskerk, Nw. Binnenweg 25. Zangoefening van Taizéliederen; aansluitend een gebedsviering. Iedereen is welkom! (O). 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie; 2. PKN: kerkelijk pionierswerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

Zondag 21 november 10.45 uur Mariakerk. Collectantenvergadering (K). 17.00 uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K).

4


Maandag 22 november 20.00 uur Mariakerk. Taizéwerkgroep (O).

Zaterdag 4 december 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. Let wel: volgende inleverdatum: 8 januari.

Dinsdag 23 november 18.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst cluster (K). Woensdag 24 november 19.30 uur Mariakerk. Medewerkers 'De Zonnebloem' (O). 19.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad (P). 20.00 uur De Aanbouw. Gemeenteavond van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet (P).

15.00 – 16.00 uur Paradijskerk, Nw. Binnenweg 25. Zangoefening van Taizéliederen; aansluitend een gebedsviering. Iedereen is welkom! (O). 19.00 uur Mariakerk. 2e Adventviering (O*).

Vrijdag 26 november 10.30 uur Siloam. Woord- en communieviering (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O). 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

Zondag 5 december 14.00 uur Mariakerk. Sinterklaasviering voor kinderen van de gebedsgroep (K).

Bijbelleesrooster

Zaterdag 27 november 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. Let wel: eerstvolgende verkoop op 29 januari! 19.00 uur Mariakerk. 1e Adventviering (O*). 19.30 uur Mariakerk. Infoavond over de Wereldjongerendagen (K). 20.00 uur Mariakerk. Jeugdfilm- en spelavond (K). Maandag 29 november 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K). Dinsdag 30 november 9.30 uur Mariakerk. Schoonmaken kerkgebouw (K). 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 18.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst cluster (K).

vrijdag zaterdag

19 november Psalm 44 20 november Kolossenzen 1:1-11

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

21 november 22 november 23 november 24 november 25 november 26 november 27 november

Kolossenzen 1:12-23 Kolossenzen 1:24-2:5 Kolossenzen 2:6-15 Kolossenzen 2:16-3:4 Lucas 21:5-19 Lucas 21.20-28 Lucas 21:29-38

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

28 november 29 november 30 november 1 december 2 december 3 december 4 december

Jesaja 5:1-7 Jesaja 5:8-24 Jesaja 5:25-30 Kolossenzen 3:5-17 Kolossenzen 3:18-4:6 Kolossenzen 4:7-18 Jesaja 7:1-9

In het ziekenhuis/verpleeghuis Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’

Woensdag 1 december 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O).

(Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33 Woonzorgcentrum 'Siloam' (revalidatie)

19.00 uur Mariakerk. Gezellige avond, te beginnen met een Taizéviering, voor alle gastgezinnen die zich al hebben aangemeld. Uitwisseling van veel informatie (O*).

(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

20.00 uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P).

Klusjes? Graag!

Dhr. A.T. Seesing, Bovensim 364 ______________________________________ Heeft u kluswerk voor binnen en buiten dan kunt u bellen met dhr. Jasja Arzumanian, tel. 4720068 of 06 51019423. ______________________________________

Vrijdag 3 december 19.30 uur Mariakerk. Gebedsavond (K).

5


Daarvoor zijn we heel dankbaar. Ik wil u hartelijk bedanken, ook namens man en kinderen, voor uw gebed en voor al uw goede wensen in de vorm van kaarten, briefjes, mailtjes, telefoon en bloemen. Dit doet een mens echt goed! Hartelijke groeten,

Meeuwenhof en Breede Vliet Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Meeuwenhof

Geertje van Dam

Maandsluiting De maandsluiting van november valt op de 25e. Zelf mag ik deze keer de voorganger zijn. Het is de donderdag voorafgaand aan de zondag van de eerste Advent. We leven heen naar het feest van licht, hoop en verwachting en dat kleurt ook onze maandsluiting en dat gaan we vieren! Om 19.00 uur bent u van harte welkom.

Voor uw warm medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man Mas Haverhoek zeg ik u – mede namens mijn kinderen en kleinkinderen – hartelijk dank Ook dank ik u voor de vele kaarten die Mas tijdens zijn ziekte kreeg. Hij wist waarheen hij ging en daarnaar verlangde hij.

Breede Vliet Rozenkransgebed Dat houden we op dinsdag 23 november om 10.30 uur in de Filmzaal en de Snoezelviering is dan op donderdagmorgen 25 november, eveneens om 10.30 uur in de Filmzaal.

Gonnie Haverhoek.

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Ook dit jaar nodigt de Protestantse Vrouwendienst u uit voor een kerstviering en wel • in de Dorpskerk op dinsdag 14 december om 14.00 uur • in de Antwoordkerk op donderdag 16 december om 14.00 uur.

Aan de ouderen in Hoogvliet

Kerkdiensten Siloam • Siloam Zondag 21 november 10.30 uur mw. M. Peek Zondag 28 november 10.30 uur dhr. F. Bartels ______________________________________

De meditatie wordt verzorgd door ds. V.E. Huls. Om tijdig inkopen te doen graag aanmelden vóór 3 december. Is het vervoer een probleem, meldt u dat dan? Contact- en aanmeldadressen: • voor de Dorpskerk: Riet Groenendijk tel. 4161755 Nel Dalm tel. 4163018 Nely Douma tel. 4763228

Dank Beste gemeenteleden,

• voor de Antwoordkerk: Hillie de Knegt tel. 4384852 Truus van Gelder tel. 4384143 Jo Remie tel. 4387233

Het gaat goed met me. Na een ziekenhuisopname in Dordrecht wegens levensbedreigende hartproblemen ben ik weer thuis.

6


Na de vieringen zijn er al informatiefolders en inschrijfformulieren uitgedeeld. Er is ook een website gemaakt waarop allerlei informatie kan worden ingewonnen. In oktober was er al een informatieavond. Wellicht is het nuttig er nog een te houden. Toch heeft een aantal mensen een soort van koudwatervrees: “kan ik de jongeren wel verstaan, moet ik voor iedereen een bed hebben, moet ik voor alle maaltijden zorgen, moet ik ze de hele dag bezighouden, moet ik voor vervoer zorgen?” (Zie ook uitnodiging voor 1 december – pag. 8)

NOODKREET fietstochtcommissie Zoals bekend mag zijn wordt elk jaar de fietstocht op Hemelvaartsdag gehouden. De fietstochtcommissie bestaat nu uit vier leden en dat moeten er minimaal zeven worden. Afgelopen jaar zijn er drie leden afgetreden en met een clubje van vier leden is het niet mogelijk zoiets groots te organiseren. Wij doen daarom een zeer dringende oproep onze commissie te komen versterken. Want de kans is zeer groot, als niemand zich aanmeldt, dat de fietstocht van 2011 niet kan doorgaan. Dit wordt al de 32e fietstocht! Het streven is om (minimaal) de 40 jaar te halen. Om dit kerkenwerk door te laten gaan hebben we jou/u dus heel hard nodig!!! Wil je een functie binnen de fietstochtcommissie combineren met iemand anders dan is ook dat mogelijk. Liefhebbers kunnen zich aanmelden en informatie verkrijgen bij: Christianne Boerdam Lenie Kok René Plaisier Herma Oorebeek

De jongeren komen uit verschillende landen van Europa en de voertaal zal steeds Engels zijn, een taal die vaak ook op de televisie te horen is. Natuurlijk beheerst niet iedereen die taal, maar net zo als in de vakantie zijn handen en voeten best wel in staat om je duidelijk te maken. En grootouders, waarom nodigt u niet een van uw kleinkinderen uit om te logeren of langs te komen. Op elke lagere en middelbare school wordt het Engels al als omgangstaal aangeleerd.

tel. 0181-611757 tel. 010-4164704 tel. 0180-410628, tel. 010 -4720805

Voor een bed hoeft u niet te zorgen, elke jongere neemt zelf een slaapmatje en een slaapzak mee. Twee vierkante is al genoeg voor hem of haar als slaapplaats. ’s Morgens is het wel de bedoeling de logés een ontbijtje te geven, maar de lunch en de avondmaaltijd worden gebruikt in de enorme Ahoyhallen bij het Zuidplein. Daar worden ook de meeste activiteiten georganiseerd en u bent daarbij ook van harte welkom. Elke dag begint het ochtendprogramma met een viering in het kerkgebouw waar de jongeren te gast zijn. De jongeren reizen met een speciale vervoerpas van de RET; het vervoer is dus geen probleem hier vanuit Hoogvliet.

Taizé aan de Maas In het kerkblad en in de vieringen in de diverse kerken is er al de nodige aandacht geweest voor het grote evenement in de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Duizenden jongeren komen naar Rotterdam om met de broeders uit Taizé een aantal dagen samen te bidden, stil te zijn, te zingen en te praten over allerlei zaken die actueel zijn in onze samenleving onder het motto: ‘Pelgrimage van vertrouwen’.

Liederen Wie meer thuis wil raken in de liturgie en vooral de liederen van Taizé is hartelijk welkom op de zangoefening op zaterdag 20 november om 15.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 (bij metrohalte Eendrachtsplein).

Onderdak Voor al die jongeren zoeken wij onderdak in Rotterdam en omgeving en het heeft de voorkeur als dat bij mensen thuis mogelijk is. Een sporthal of gymzaal is zo groot en onpersoonlijk.

Wij houden u via kerkblad, afkondiging en preekstoel verder op de hoogte. Léon Janssen

7


Uitnodiging

Adventvieringen om 19:00 uur in de Mariakerk:

Op woensdag 1 december zijn alle gastgezinnen, die zich al hebben aangemeld om één of meer jongeren te ontvangen gedurende de Europese jongerenontmoeting, uitgenodigd voor een gezellige avond in de Mariakerk.

op zaterdagavond 27 november op zaterdagavond 4 december op zaterdagavond 11 december op zaterdagavond 18 december Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoon 438 23 25 Leny en Léon Janssen-Impens.

Die avond beginnen we om 19.00 uur met een Taizéviering, die ongeveer een half uur duurt. Daarna krijgt u informatie over wat u allemaal te wachten staat, wat wel nodig is en ook wat niet hoeft, en hoe we allemaal samen eraan kunnen meewerken dat er nog meer adressen worden gevonden. Er staat heel wat al op papier, dat krijgt u die avond ook mee. Behalve informatief wordt het vooral een gezellige avond. Uitgenodigd wordt iedereen die zich al heeft aangemeld. Een reden te meer om daarmee niet langer te wachten. U leest daarover elders in dit blad meer.

Concerten • Orgelagenda Pauzeconcerten – Laurenskerk, 12.45 uur • dinsdag 30 november: Hugo Bakker Vrijdag 26 november - Immanuelkerk 11.30 uur: Openhuisconcert door Frank van Wingerden. Muziek voor advent en kerst Zaterdag 27 november - Paradijskerk 15.00-15.45 uur: Wouter Blacquière. Werken van o.a. Hindemith en Eben Dinsdag 30 november - De Doelen 20.15 uur: Stephen Cleobury, Britse orgelklanken. Toegang: € 19/€ 17/€ 13/€ 7. Kaarten via www.dedoelen.nl of tel. 217 17 17.

Adventvieringen 2010 Voor feesten en andere bijzondere gebeurtenissen geldt soms dat de voorbereiding erop nog leuker is dan het feest zelf. Zorgen dat je helemaal klaar ervoor bent, van buiten en ook van binnen: dat je met heel je hart ervoor openstaat. Advent is de voorbereidingsperiode op het feest van Kerstmis. Het feest van de komst van het Licht in deze wereld: Jezus, Emanuel, God met ons. Iedereen willen we uitnodigen voor vier adventsvieringen: u als regelmatige kerkganger, u die misschien alleen jaarlijks de kerstviering bezoekt, kortom iedereen!

Zaterdag 4 december - Pelgrimvaderskerk 16.00 uur: Gerard van der Zijden. Adventsconcert: Lofzang van Maria - P. Post en Nun komm’, der Heiden Heiland - Von Herzogenberg

• Kerstconcerten ‘Zanglust’ in de Dorpskerk Het Chr. Gemengd Koor Zanglust uit Pernis geeft op zondagmiddag 19 december het traditionele Kerstconcert met samenzang in de Dorpskerk. De (gewijzigde) aanvangstijd is nu 14.30 uur, kerk open om 14.00 uur. Verdere bijzonderheden over het programma in het volgende kerkblad.

Viermaal komen we op zaterdagavond een half uurtje bij elkaar. We danken, bidden, zingen en mediteren rond menselijke thema’s als hoop, licht, verlangen en vergeving. Vorig jaar zijn we met deze vieringen gestart, maar door een keuze voor een onhandig tijdstip en het slechte winterweer was slechts een kleine groep mensen bij deze vieringen aanwezig. Dit jaar proberen we het opnieuw, maar dan op zaterdagavond, dus nu op de vooravond van elke zondag in de advent. Gaat u mee op weg naar Kerstmis?

‘The Credo Singers’ in De Doelen Het jaarlijkse Kersteoncert van het Christelijk gemengd koor ‘The Credo Singers’ wordt dit jaar gehouden op dinsdag 21 december in de grote zaal van De Doelen te Rotterdam. Aanvangstijd: 20.00 uur; zaall open:19.15 uur. (vervolg op bladzijde 10)

8


9


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

(vervolg van vladzijde 8) Medewerkenden dit jaar zijn: • Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers; • Westlands Mannenkoor o.l.v. Hans de Wit; • Margaret Roest, sopraan; • Han-Louis Meijer, vleugel; • Aamoud de Groen, orgel; • Arpeggio-trio: Dieks Visser, fluit, Yolanda Davids, harp, Han Kapaan, hobo; • algehele leiding: Aad van der Hoeven. e e De toegangsprijs is 1 rang: € 25,00, 2 rang: € 21,00, inclusief garderobe, plaatsbespreking, programmaboekje, koffie of thee zowel vóór het concert als tijdens de pauze. Kaartverkoop wordt verzorgd door: C.P.Romijn, Schoonegge 88, 3085 CX Rotterdam, telefoon 480 25 17.

ADRESGEGEVENS

‘Deo Cantemus’ in De Doelen Het ca. 300 leden tellend Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ geeft hun jaarlijkse traditionele Kerst-Doelenconcerten, dit jaar in het teken van het 75-jarig jubileum. Deze concerten vinden plaats op: 11 en 18 december, aanvang 14.00 uur 13, 16 en 20 december, aanvang 20.00 uur. Overige medewerkenden: • Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, • Mariëtte Oelderik, sopraan, • Sander Heutinck, bariton, • Noortje van Middelkoop, panfluit, • André de Jager, orgel, • André van Vliet, vleugel en het • orkest: l’Orchestra Particolare; algehele leiding: Cor de Haan. Toegangsprijzen: € 21,00 en € 24,00 (incl. plaatsbespreking, programmaboekje, garderobe, koffie/thee). Kaartverkoop via: • e-mail: kaartverkoop@deocantemus.nl • bestelformulier op: www.deocantemus.nl • telefoon (niet zondag) 06-43556415 / 06-43556721

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

‘Debarim’ in de Laurenskerk Op vrijdagavond 17 december organiseert Chr. Gem. Koor ‘Debarim’ voor de 15e maal een traditioneel Kerstconcert in de Grote of St.Laurenskerk te Rotterdam. Dit jaar staat het concert in het teken van Vincent van Dam - 12 ½ jaar dirigent en het derde lustrum van “Debarim”.

Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Aan dit concert werken mee: • een groot samengesteld gemengd koor, bestaande uit ‘Song of Spirit’ uit Doorn, ‘Lovende Stemmen’ uit Streefkerk en ‘Debarim’ uit Rotterdam; • Mannenkoor ‘Ichthus’ uit Sliedrecht; • Mirjam Feijer, sopraan; • Anja van der Maten, hobo; • Kees Alers, fluit; • Kees de Bruin, vleugel en het • Symphonieorkest ‘Concerto di Comprimario’ (30 musici); • Martin Zonnenberg, hoofdorgel; • algehele leiding: Vincent van Dam. Aanvang: 20.00 uur; kerk open: 19.15 uur De toegangsprijs bedraagt € 15,00 (incl. koffie en gereserveerde plaats) Kaartbestelling tel. 0180-312711 b.g.g. 010-2222211, via e-mail: kaartverkoop@debarim.nl

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com . Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (graag na 20.00 uur), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl

10


COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl.

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen (voor huur en diversen): girorekening 2465960; voor VVB / AKB: giro 445148. Zendingscommissie: bank 3295.74.612.

Dienstverlening

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Ambtsdragers Op 21 november - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. M. Hoogerwerf, dhr. Becht,dhr. Wols; dhr. Kempff; lector: dhr. Van Veelen. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Vervat, mw. Kloeg; dhr. Vervat; lectoren: dhr. Heutink, Gerdien Misbeek.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Op 28 november - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Kreft, mw. Groot Bramel; dhr. Verwoerd; lector: mw. Kotey. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. De Zeeuw, mw. Douma; dhr. Fousert; lectoren: dhr. en Rouan Fousert.

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 21 november dhr. Noordzij 28 november dhr. Mout

dhr. Meyboom dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdienst • Antwoordkerk 21 november: welkom – dhr. Groeneveld, mw. Tims; kosters - dhr. en mw. Stout; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis. 28 november: welkom – mw. Groen, mw. Kerstens; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; in de week: dhr. en mw. Petersen.

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• Dorpskerk 21 november: dhr. A. Hallema, dhr. P. Hallema 28 november: dhr. Benne, mw. Vervat.

• Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau.

Vervoer naar de Antwoordkerk 21 november: dhr. Van Helden, dhr. Verwoerd, dhr. Bandstra;

11


28 november: dhr. Maring, dhr. Westerduin.

Op IJburg (Amsterdam) ging in september ds. Rob Visser van start, hij hoopt iets te creëren waardoor anderen de rijkdom van de christelijke traditie kunnen ontdekken en zingeving voor hun leven eraan kunnen ontlenen.

Bij de diensten 21 november - Antwoordkerk Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zal zoals gebruikelijk alles in het teken staan van de gedachtenis van de overledenen. Ieder die dit persoonlijk aangaat heeft hiervan bericht gekregen. We hopen op een waardige afsluiting en een goede gedachtenis (rjw).

Met deze en toekomstige pioniersplekken hoopt de Protestantse Kerk eraan bij te dragen dat de kerk voor meer mensen weer 'in de buurt' is, als een plek van zingeving, en een plaats om elkaar te kunnen ontmoeten en om te zien naar elkaar. De collecte draagt bij aan deze en toekomstige pioniersplekken.

21 november - Dorpskerk Vandaag noemen we de namen van hen die niet meer in ons midden zijn. We zingen, we bidden, we zoeken troost bij God. Hij die nooit loslaat wat zijn hand begon, Hij wil ook op dergelijke moeilijke momenten bij ons zijn. U bent welkom (veh). Aan deze dienst zal ook Combo ‘Eljakim’ meewerken. 28 november - Antwoordkerk De eerste zondag van Advent. Vanaf vandaag gaan we weer uitzien naar Kerst. Zorgvuldig leven we daar naartoe. Geen haast. Vooral geen haast. We nemen in alle rust vier weken de tijd om ons voor te bereiden op de komst van Gods Zoon op aarde. Weet u welkom om mee te doen aan deze voorbereiding (veh).

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 31 oktober uit de Antwoordkerk naar: mw. Ravestein, Bovensim 254, en mw. Ouwehand, Park Vossendijk 459; op 7 november uit de Dorpskerk naar: mw. Kerkhof, Cloese 99, en fam. Van Oosten, Klaasje Zevensterstraat 152; uit de Antwoordkerk `naar: fam. Van der Zalm, Park Vossendijk 339, en mw. Wielard, Puitstraat 19.

28 november - Dorpskerk Vandaag mag ik in de Dorpskerk beginnen met een reeks uit Micha. Dat heeft alles te maken met de belofte uit Micha 5 vers 1, waarin staat dat Bethlehem de stad is waar de Messias geboren zal worden. Maar aan dat hoofdstuk komen we pas op de kerstmorgen toe. Eerst bereiden we ons op het feest voor door bezin-ning. We lezen Micha 2 en Mattheus 24 vers 32 tot 44 (rjw).

Ter herinnering Namen van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden

Collectebestemming

Nicolaas van Viegen - 82 Dirk Pieter Sjouw - 80 Adriana Brobbel-Eland - 94 Johannes Marie den Teuling - 76 Cornelis Buis - 71 Jacoba Hendrika de Rooij-Verburg - 87 Elizabeth Pieternella Catharina PrinsStedehouder - 99 Jacobus Cornelis Delhaas - 82 Johanna Bloot-van Est - 81 Hermina van der Gaag-van Eijk - 91 Johanna Maria Arnoldus-van der Pluijm - 95 René Christiaan van de Graaf - 36 Roelfien Smid - 81 Cornelia de Jong - 85

28 november – PKN: pionierswerk In dorpen is het vaak nog een vertrouwd beeld: de kerk staat midden in het dorp, je kunt er niet omheen. In veel wijken van grote steden is dat wel anders: de kerk is er vaak verdwenen. En in nieuwbouwwijken, is vaak (nog) geen kerk. Een kerk in de buurt is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend. Missionair Werk & Kerkgroei wil daaraan wat doen door in de komende jaren zes pioniersplekken in het leven te roepen op plaatsen waar nog geen kerk is of verdwenen is.

12


Hendrikus Keizer - 80 Dirk Pot - 86 Adriaan Kannegieter - 89 Teunis Hendrik Molendijk - 85 Pieternella Ladage-van der Meer - 94 Maria Johanna Vink-Verzijl - 83 Marie de Vries-Wiersinga - 80 Dirk Stedehouder - 78 Johanna Maria van Dogterom-van Stiphout - 72 Leendert Cornelis van Marion - 66 Adrianus Grandia - 75 Gerrit Jan Schuurman - 73 Nelletje Lengkeek-Visser - 87 Aartje van Stijn-Verhoef - 55 Antonia Langeweg-de Leeuw - 79 Clement Pieter Riegman - 87 Geertje Elisabeth van der Sluijs-van der Pijl - 69 Hendrik van den Bos - 93 Leendert Antonie Lems - 79 Hendrik van Son - 76 Adriana Voogt-van der Sluis - 88 Hendrik van Gent - 86 Wilhelmina Plemper-Roost - 100 Godard Gijsbert Lodewijk Baron van Reede Van Oudtshoorn - 81 Mijndert Wapenaar - 64 Petronella de Leeuw-Hoogwerf - 81 Cilly Madeleine Nissen-Laagewaard - 92 Cornelis Euser - 81 Cornelia Hoornweg-de Ruiter - 82 Geertruida Muizer-den Ouden - 81 Hiltje Kegel-Cranendonk - 85 Johannes Franciscus Kasteelen - 95 Dirk Hendrik Buiter - 88 Jephta de Heer - 78 Maria Visser-Exalto - 68 Alfons Hubert Baudoin Isaak - 69 Johannis Keesmaat - 76 Cornelis Bleiksloot - 93 Anna Mieke Huiskes-van Keulen - 50 Lourens van der Steenhoven - 79 Alewijn de Jager - 91 Derk Jan Gerrit ter Horst - 75 Adriana Jacoba Lena van Brakel-Monster - 66 Cornelia Jacomijntje Stout-van der Ent - 85 Maartje van Buren-Barendrecht - 82 Crina van der Zaan-Dijke - 77 Jantje Cats-Pama - 93 Marinus Hendrikus Haverhoek - 69 Anna van Bommel-Steenbergen - 87 Bastiaantje Bakelaar-de Jong - 90 Albert Cornelis van der Hoek - 82 Grietje van Mastrigt-de Valk - 83 Cornelis Pieter Monster - 69 Geertje Marie Spoon-den Boef - 84 Pleuntje Cornelia van de Merwe–Breestraat - 98 Geert Kruizinga - 54 Govert van Zuijdam - 84 Neeltje Webb Volmer - 93

Uitnodiging De kerkenraad nodigt alle leden, jong en oud, uit voor de gemeenteavond die zal worden gehouden in De Aanbouw op

woensdag 24 november om 20.00 uur. Het volgende staat op het programma: • Opening door voorzitter dhr. J. de Zeeuw. • Vertoning van de dvd ‘Missionaire ronde’, deze gaat over een gemeente die met dezelfde problemen worstelt als de onze. • Daaraan gekoppeld een praatje door ds. Wilschut over ‘spoor 2’. • De begroting voor het jaar 2011 door het College van kerkrentmeesters • Het gebruik van beamers in de kerkdiensten en wat daarmee samenhangt. • En uiteraard alles over Taizé aan de Maas U ziet, heel interessant om te komen op deze avond, want het gaat niet om de kerk van de kerkenraad, maar om de kerk van u, wij met elkaar vormen de kerk van onze Heer. Namens de kerkenraad, Huib Noordzij

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33, 3193 XA, revalideert nog in het Zorghotel ‘de Vier Ambachten’ in Spijkenisse.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. G.J. van Dam-van ’t Hoff, Viswant 14, 3192 MD, is met ontslag uit het ziekenhuis. Mw. J. Kwakkel, Tancredipad 1, 3194 WK, is ook weer thuis. Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar bovenal de nabijheid van de Allerhoogste. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

13


Dagen om te vieren

Kerstviering ouderen

• Verjaardag 75 jaar

Ook dit jaar nodigt de Protestantse Vrouwendienst u uit voor een kerstviering en wel

• verjaardag 75 jaar 22 nov. Mw. M. Pijpers-van Drunen Kentering 40, 3191 HP 23 nov. Dhr. A.J. Hoek, Endenhout 52, 3191 BZ

• in de Dorpskerk op dinsdag 14 december om 14.00 uur • in de Antwoordkerk op donderdag 16 december om 14.00 uur. De meditatie wordt verzorgd door ds. V.E. Huls.

• verjaardag 80 jaar en ouder 22 nov. 23 nov. 23 nov. 23 nov. 25 nov. 25 nov. 25 nov. 25 nov. 27 nov. 28 nov. 1 dec. 2 dec. 3 dec. 5 dec. 5 dec. 5 dec. 5 dec.

Mw. M.G. Meijer-Buitendijk Klaasje Zevensterstraat 290, 3193 TW Mw. J. Goudzwaard-Dijkstra, Prikkorf 12, 3192 ZC Mw. J. van der Dussen-Gräfe, Puitstraat 111, 3192 SH Mw. M. de Vries-Poelman, Bongweg 300, 3192 NE Dhr. A.W. van Mastrigt, Slaghaam 201, 3192 HG Mw. A.C. Boerdam-van den Berg, Wijnruitstraat 12, 3193 GS Mw. M. Boulonois-van der Hoeven, Schakelweg 162, 3192 JP Mw. A. Swiers-Plate, Jan Thijssenpad 1, 3191 BL Mw. Z.J.G. van der Zweth-Wennekes, Puitstraat 567, 3192 SL Mw. A. Kreling-Benne, Klencke 545, 3191 VX Mw. E.S. Bravenboer-Noordzij, Alverstraat 141, kamer 313, 3192 TN Mw. H.B. Hoogendoorn-Middeldorp, Othelloweg 289,3194 GR Dhr. C. Plomp, Verpl. 1e etage, Alverstraat 141, 3192 TN Mw. H.H. van der Wel-Buitelaar, Schakelweg 274, 3192 JP Dhr. H. Meijer, Klaasje Zevensterstraat 276, 3193 TW Mw. M.J. van Oosten-Hoekveen Klaasje Zevensterstraat 152, 3193 TW Dhr. R. de Boer, Schakelweg 162, 3192 JP

Zie verder onder Kollektief op bladzijde 6..

DiacoNieuws De bloemen in de kerk Op de kerkenraad is het voorstel gedaan de bloemen in de dienst te beperken tot één adres per kerk. Dit is geen zuinigheidsmaatregel, maar meer ten gevolge van het soms moeilijk vaststellen van een gegadigde voor twee boeketten. Het is daarom de bedoeling per 1 januari 2011 nog maar één bos voor in de kerk te plaatsen die dan bezorgd kan worden. Dit neemt niet weg dat, wanneer men bijtijds op de hoogte wordt gesteld van meer gegadigden, er uiteraard gelegenheid is alsnog een extra bos te presenteren. Het is maar dat u het weet en niet plotseling geconfronteerd wordt in de kerk met iets minder fleurigheid, die overigens wel betaald moet worden; denkt u ook eens aan de busjes voor de bloemenpot bij de uitgang?

Vakantiewijzers 2011 Midden in de herfst twee vakantiegidsen te ontvangen doet je rillen, maar men moet nu eenmaal tijdig op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Hetvakantiebureau.nl heeft 2 gidsen uitgegeven. De eerste gids betreft vakanties met aandacht en is bedoeld voor hen die op leeftijd zijn gekomen of extra zorg of aandacht nodig hebben. De tweede gids is gericht op één ouder gezinnen. Kampeervakanties voor hen die dikwijls ook de zorg voor de kinderen dragen. Beide gidsen worden zowel in de AK als de DK op de bekende plekken gedeponeerd.

• huwelijksjubileum 24 nov. 27 nov.

Echtpaar Hagendoorn-Dijke, Sara Burgerhartweg 137, 3193 TB - 50 jaar Echtpaar Visser-van Dijk, Linnaeusstraat 27, 3172 VW Poortugaal - 40 jaar

Goede doelen in Zuid-Holland Het is telkens weer zuchten wanneer de verzoeken om hulp of een gift uit de postbus rollen. Dat is niet zo zeer om het feit ze ons bereiken, maar meer de verzuchting wat is er goed en betrouwbaar en welke instelling heeft al grote reserves.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

14


Gelukkig hebben we dan altijd de Kerk In Actie projecten die uitgebreider zijn dan de paar collectes waarvoor we in de diensten collecteren.

Jezus Christus die voor ons gekomen is, om dat licht gestalte te geven. Dat Licht wens ik u toe. Ds. V.E. Huls

Nu is er vanuit de Protestantse Kerk ook een giftenadvies goede doelen verschenen. We gaan ons binnenkort over dat advies buigen en kijken waar een deel van het diaconale geld goed terecht komt. Het verzoek van de PKN is ook af en toe aandacht te schenken aan een van deze doelen. Deze keer: diaconaal havenproject Rotterdam:

Uit de Aalkaar pastorie Zieken Op de dag dat we ambtsdragers zouden bevestigen moesten we berichten dat mw. Geert van Dam-van ‘t Hoff afwezig was omdat zij eerder die week een hartstilstand had gehad. We wisten toen al wel dat de ergste spanning achter de rug leek te zijn, maar inmiddels is zij weer thuisgekomen en het ziet er allemaal goed uit. Alle sterkte gewenst bij de revalidatie die (toch nog) komt. Mw. Joke Kwakkel is na een opname van meer dan een maand uit het Ikaziaziekenhuis ontslagen. Ze verblijft eerst even bij haar moeder om later naar haar eigen woning in Pendrecht te verhuizen. We hopen dat alles goed zal blijven gaan.

Hersenletsel door beschermkap Tijdens lierwerkzaamheden brak een hoge druk leiding in de hydraulische installatie van een lier. De beschermkap van de installatie vloog hierdoor weg en trof een onfortuinlijke Filippijnse matroos, bediener van de lier, aan de zijkant van het hoofd. Hoewel de ambulance snel ter plaatse was, duurde het nog twee uur voordat hij in de ambulance lag. Om deze patiënt horizontaal te kunnen vervoeren moesten er allerlei obstakels worden genomen: een zeer steile en lange trap van ongeveer 10 meter hoog, en een harde wind, waardoor een scheepskraan niet kon worden gebruikt. Na wikken en wegen werd de brandweer erbij geroepen om hem van boord te halen. Wegens zijn verwarde toestand was contact met vertrouwde collega’s belangrijk. De diaconaal werker kon helpen met transport voor de collega’s. Na één week was hij in het ziekenhuis uitbehandeld. De tijd moet nu zorgen voor de rest. Op het moment van vertrek was nog niet bekend of het letsel blijvende gevolgen zal hebben. De diaconaal werker houdt contact met de familie over het genezingsproces.

Wat ik nog meer kwijt wil: • Gemeenteavond Taizé, spoor 2, missionair gemeentezijn, beamergebruik in de kerkdiensten en de begroting voor 2011 zijn de onderwerpen die op de gemeenteavond van 24 november aan bod zullen komen. • Taizé aan de Maas Wat het eerste betreft, daar ben ik momenteel elke week wel wat uren mee bezig en dat zal alleen nog maar meer worden naarmate de happening dichterbij komt. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar het werven van logeeradressen. Het is nog niet bekend hoeveel jongeren aan Hoogvliet worden ‘toegewezen’ (uiteindelijk kan dat aantal niet hoger worden dan het aantal plaatsen dat we hebben), maar ik weet wel zeker dat de centrale organisatie hoog zal inzetten. Immers, er moeten zo’n 20 tot 25.000 jongeren ondergebracht worden in de regio. Ach, eerder is het ook gelukt in Berlijn, in Parijs, in Rome, in Poznan (Polen) en bij nog 28 eerdere versies van deze dagen. We moeten er maar nuchter onder blijven. Maar de druk om onze maximale capaciteit in te zetten is wel groot, en dat maximum wordt niet bepaald door het aantal slaapplaatsen, maar door de aantallen die in onze kerken passen waarbij de ruimte voor gespreksgroepen de belangrijkste factor is. De Mariakerk kan er dan 200 herbergen, de Antwoordkerk 180 en de

Uw diakenen.

Uit de Platte Driedijkpastorie Als niet zo’n heel attent persoon (mensen in de familie die jarig zijn krijgen regelmatig pas een dag of wat later een kaart) ben ik altijd weer onder de indruk van úw betrokkenheid. Velen hebben aan mijn verjaardag gedacht. Veel dank daarvoor! Als het niet die verjaardag zou zijn, dan zou de kerkelijke kalender ons er wel op wijzen. Dat de tijd vliegt. Het einde van het kerkelijk jaar is alweer nabij, en dan begint de Adventstijd. In onze duisternis van verdriet en gemis gloort licht. In de verte, steeds dichterbij komend, een door niets te doven licht. Licht in ónze duisternis.

15


Dorpskerk 120. Of we dus, protestant en katholiek samen, maar even voor 500 slaapplaatsen willen zorgen. Het is in zoverre eenvoudig om gasten te ontvangen dat je hen niet persé een bed hoeft aan te bieden. Iedere deelnemer aan de ontmoetingsdagen heeft een eigen slaapmatje of luchtbed bij zich. Een lege kamer is dus ook geschikt. Maar wie slaapplaatsen heeft en gasten kan ontvangen op 28 december, hun een ontbijt kan geven op de vier volgende ochtenden en hen op 31 december een warme maaltijd kan voorzetten kan meedoen! Overdag zijn de jongeren even na 8 uur al op stap en komen ze pas na 20.00 uur thuis (op de Nieuwjaarsmorgen hoeven ze pas even voor 11 uur de deur uit). Hun programma is zo dat ze ‘s ochtends in de gastkerk zijn om van daaruit vóór de middag in Ahoy aan te komen. Daar vertrekken ze pas een tijdje na het avondeten.

Toch gaan we ervan uit dat niet iedereen ergens thuis zal kunnen slapen. Daarom zoeken we ook onderdak in gymzalen en dergelijke. Maar wie daar slaapt moet ‘s ochtends wel een ontbijt krijgen. En wie daar slaapt moet wel op 31 december ergens een gezellige warme maaltijd kunnen meemaken, want dan wordt er niet in Ahoy gegeten. Daarom hopen we dat de gastadressen op de 31e ook extra eters willen ontvangen. En als je nu echt geen slapers kunt ontvangen, dan hoef je nog niet werkloos toe te zien. • We hebben extra eetadressen nodig op de 31e. Graag! • We hebben vrijwilligers nodig voor de opvang van de jongeren op 28 december. Graag! • We hebben mensen nodig die ervoor zorgen dat de kerkgebouwen ‘s ochtends open kunnen zijn; veel hand- en spandiensten zullen dan verricht moeten worden. Graag! • Lectoren zijn er nodig voor de gebedsvieringen in de kerkgebouwen • We zoeken ‘places of hope’: waar in Hoogvliet dingen gebeuren die de mensen hoop kunnen geven? Maar daar moeten we wel naar toe. Er zal wat vervoer nodig zijn, vermoeden we. Dat zal soms ook nodig zijn tussen de gastkerk en een gastadres; in principe loopt men dan, maar een aantal chauffeurs op wie in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan is erg welkom. Graag! • en er is nog zoveel meer; wie iets kan en wil graag, er is altijd wel een klusje voor je/voor u!

Aanmeldingen Het aantal aanmeldingen begint wel toe te nemen, maar we zijn er nog lang niet. We zullen regelmatig bij u erop blijven aandringen uw bezwaren opzij te zetten en twee of meer jongeren gastvrijheid te verlenen. Kijk, als u net een dure reis had geboekt en dus niet in het land bent – o.k., dat is een geldige reden om niet mee te doen. Maar als u het aandurft ook dan uw huis ter beschikking te stellen dan is dat heel welkom! De broeders uit Taizé en enkele zusters uit een meewerkende zusterorde komen deze dagen ook allemaal naar Rotterdam; ook zij hebben gastadressen nodig. Eén van de zusters, die nu al in Rotterdam is, zal in dat geval de verantwoordelijkheid voor de woning op zich nemen en ervoor zorgen dat er een goed gebruik van wordt gemaakt. Dat vraagt een beetje moed en vertrouwen, maar om dat laatste gaat het nu eenmaal in deze ‘pelgrimage van vertrouwen’.

Uitnodiging Op woensdag 1 december zijn alle gastgezinnen die zich al hebben aangemeld om één of meer jongeren te ontvangen gedurende de Europese jongerenontmoeting uitgenodigd voor een gezellige avond in de Mariakerk. Die avond beginnen we om 19.00 uur met een Taizéviering, die ongeveer een half uur duurt. Daarna krijgt u informatie over wat u allemaal te wachten staat, wat wel nodig is en ook wat niet hoeft, en hoe we allemaal samen eraan kunnen meewerken dat er nog meer adressen worden gevonden. Er staat heel wat al op papier, dat krijgt u die avond ook mee. Behalve informatief wordt het vooral een gezellige avond. Uitgenodigd wordt iedereen die zich al heeft aangemeld. Een reden te meer om daarmee niet langer te wachten. U leest daarover elders in dit blad meer.

En laat u niet weerhouden door praktische drempels zoals de taal, of dat uw huis misschien niet vlak bij de kerk of vlak bij de metro is. De taal, dat is al 32 keer eerder gelukt in omstandigheden die vaker wel dan niet op de onze hebben geleken; dat zal nu ook wel gaan. En als het een eindje lopen is? Nou, dan is het een eindje lopen. Dat is uw probleem toch niet? We zetten de mensen heus wel op het goede spoor.

16


• Spoor 2 Maar ik had het over de gemeenteavond. In het kader van Spoor 2 van ons beleid vertonen we een filmpje, dat ons is aangereikt door het Missionair werk van de PKN. Verder valt over Spoor 2 niet zoveel te vertellen. Ik heb eerder geschreven dat dit vooral op mijn bordje terecht komt en dat ik daarvoor tijd moet vrijmaken. Wat ik in die tijd doe is niet zomaar te vertellen. Ik onderzoek mogelijkheden, maar dat gebeurt op een manier die veel tijd vraagt. Pas als er iets uitkomt kan ik daar meer over zeggen en het is niet uitgesloten dat dit pas vlak voor mijn studieverlof is - als ik dat al haal. Ondertussen sta ik er wel open voor om ook andere dingen te organiseren of ondersteunen die met dit spoor te maken hebben. Taizé is er daar één van. Het leggen van contacten bij allerhande vormen van hulpverlening een andere.

nog niet wil zeggen dat we er zijn. Het zoeken naar ambtsdragers zal gewoon doorgaan want er is genoeg te doen in de gemeente. Uit de kerkenraadsvergadering van 10 november brengen wij de volgende punten onder uw aandacht. Gemeenteavond Op 24 november zal er een gemeenteavond worden gehouden in De Aanbouw. Onderwerpen, waarover u wordt geïnformeerd zijn: • Taizé aan de Maas. Een voorbereidingsgroep is actief bezig om straks deelnemers te kunnen ontvangen in Hoogvliet. Het aantal slaapplaatsen dat nu beschikbaar is, is nog lang niet voldoende en misschien kan de gemeenteavond u helpen over de drempel te stappen om slaapplaatsen beschikbaar te stellen. • Verder vertoning van de dvd Missionaire ronde met informatie over ‘spoor 2’ zoals dat vorig jaar is gepresenteerd in het beleidsplan van onze kerk. Ds. Robert Wilschut heeft daarmee een begin gemaakt en zal u daarover verder bijpraten. • Daarnaast zal het College van Kerkrentmeesters de begroting voor het komende jaar presenteren en toelichten. U wordt in de gelegenheid gesteld daarover vragen te stellen. De begroting is reeds op de kerkenraadsvergadering behandeld. Elders in dit kerkblad vind u de uitnodiging voor deze gemeenteavond en wij hopen u op 24 november te ontmoeten.

• Beamergebruik Beamergebruik tijdens de kerkdiensten (de te zingen liederen op de muur projecteren) staat of valt met de medewerking van gemeenteleden die willen zorgen voor het gebruik van de computer. Wie met een computer kan omgaan en daar aardigheid in heeft kan het leren - het is niet moeilijk maar je moet even weten wat de bedoeling is. Voor beide kerkgebouwen zal een groep(je) moeten zijn dat zich hiervoor wil inzetten, anders zal het geen regelmaat kunnen worden. En pas als het regelmaat wordt heeft het zin geld uit te geven voor de technische kant van de zaak; nu is het nog een beetje behelpen; met goede schermen zal er een veel beter (en ook groter) beeld kunnen zijn, terwijl dat helemaal niet zo duur hoeft te zijn. Maar het begin ligt bij de beamerteams. Zegt het voort!

Bloemen Naast de gemeenteavond zijn ook de bloemen in de kerk ter sprake geweest. In het verleden hadden we vier kerken en per kerk werd er één bos bloemen als groet namens de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Besloten is ook nu per kerk één bos bloemen te sturen. Dit besluit van de kerkenraad zal zeer soepel met ingang van januari 2011 gehanteerd worden. Als daartoe reden toe is mag, en zal, het er ook eentje meer kunnen zijn.

De andere dingen van de gemeenteavond laat ik over aan de mensen die daar over gaan. Het zal de moeite waard zijn om uw warme woning tijdelijk te verruilen voor de warmte van de Aanbouw. Ds. Robert Wilschut

Verder zijn op de kerkenraadvergadering alle geledingen van onze kerk besproken en afgestemd. Een aantal zaken zal te zijner tijd onder uw aandacht worden gebracht als ze verder zijn uitgewerkt.

Kerkenraadpraat De samenstelling van de kerkenraad is iets gewijzigd na de bevestigingsdienst van 31 oktober. Drie ambtsdragers hebben afscheid genomen en er zijn vier nieuwe ambtsdragers en een notulist toegetreden. De namen heeft u in het kerkblad kunnen lezen. Inclusief predikanten bestaat de kerkenraad nu uit 20 ambtsdragers. Een aantal waarop we best trots zijn, maar dat

Namens de kerkenraad Joop de Zeeuw

17


- Collecteverantwoording Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Op .31 oktober Diaconie:

PKN-land.: Deurcoll.:

Antwoordkerk

€ 172,36

€ 106,12

Kerk:

Deurcoll.:

€ 119,65 € 57,75

€ 72,16 € 53,10

€ 198,62

Op 7 november Zending: Antwoordkerk Dorpskerk

€ 230,48 € 79,35

Dorpskerk, Kinderen in de Knel: € 129,75 6 november - Antwoordkerk: collecte korenavond: € 368,52

- Kerkelijke Stand

- Giften

Gevestigd uit Spijkenisse: mw. C. de Boer-van Dijk, Schakelweg 162; Monster: mw. A.C. Dijkhuizen, Eline Verestraat 65; Poortugaal: dhr. D.F. van der Wal, Eline Verestaat 68. Kerkelijk gehuwd op 5 november te Poortugaal: dhr. M. Visser en mw. A.C. Dijkhuizen, Eline Verestraat 65. ______________________________________

Diaconie • algemeen: € 30,00 van NN ds. Wilschut € 538,00 van de rommelmarkt – fantastisch! • voor het Noodfond: € 40,00 van NN via giro Allen heel veel dank ______________________________________

(Advertentie)

Uit de Protestantse Kerk

Drie muziekstukken en dat was het dan .... Er werd geen woord gesproken en na tien minuten stonden we buiten ....

(Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Verzamel handtekeningen tegen strafbaarstelling illegaliteit

Jammer als bij een begrafenis of crematie een laatste woord achterwege blijft.

Op korte termijn valt te verwachten dat de Tweede Kamer zal stemmen over het wetsontwerp waarbij iemand die ooit illegaal in Nederland was, hier nooit meer legaal kan zijn.

Het kan anders. Er zijn woorden voor .... Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, ook als er geen kerkelijke binding (meer) is. Om herinneringen te delen. Om afscheid onder woorden te brengen, om ruimte te geven aan verdriet en gemis ....

Het regeerakkoord laat een verdere verharding van het vreemdelingenbeleid zien. Cruciaal daarbij is het kabinetvoornemen illegaal verblijf strafbaar te stellen. Er gaan zelfs stemmen op om de humanitaire hulp aan illegalen strafbaar te stellen. Dit kan en mag niet Bij Kerk in Actie zijn tal van voorbeelden bekend van mensen die door bijvoorbeeld procedurefouten of verkeerde beoordelingen ooit illegaal waren. Door hulp vanuit diaconieën, partnerorganisaties, individuele kerkleden kregen zij, soms na jaren, toch nog erkenning als vluchteling en dus een status. Ook zijn er grote aantallen van mensen die niet terug kunnen naar het land waar ze vandaan zijn gekomen. Zij worden door de overheid op straat gezet, waardoor zij illegaal worden gemaakt. Als deze mensen daarbij ook nog beticht worden van het plegen van een strafbaar feit, zullen deze

Peter Stam Afscheidsbegeleiding Hoogvliet Vraag vrijblijvend de brochure aan: 06-226 99 249 e-mail: afscheidsbegeleiding@telfort.nl www.afscheidsbegeleiding.com (bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

1

18


zwaksten onder ons in de komende jaren worden gecriminaliseerd. Daarbij speelt nog een ander cruciaal punt: bij vreemdelingenbewaring zijn er Europese regels die moeten worden nageleefd en is er – hoewel ook maar in beperkte mate – een vorm van toezicht op de naleving ervan. Indien mensen op strafrechtelijke gronden worden opgesloten op grond van illegaal verblijf, dan is deze vorm van Europees toezicht daarbij ten einde. Hiermee overschrijden we de grenzen van humaniteit.

Uit de synode

Alternatieven Alternatieven zijn ruimschoots voorhanden. Bijvoorbeeld door periodieke toetsing op uitzetbaarheid met daaraan gekoppeld een periodieke meldplicht. Op deze manier blijven de betreffende mensen voor de overheid beschikbaar en hoeft er geen onmenselijke en onbetaalbare situatie te worden gecreëerd. Bij het niet voldoen aan de eisen van deze maatregelen is vreemdelingenbewaring met de huidige wetgeving toepasbaar. Dit zou kunnen plaatsvinden met een maximale detentieduur van zes maanden zolang er zicht is op verwijdering, met de mogelijkheid dit in zeer uitzonderlijke situaties tweemaal te verlengen. Er moet sprake zijn van een regiem dat recht doet aan deze vorm van detentie. Ook dienen er speciale voorzieningen te zijn voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die zijn gemarteld, zieken, gehandicapten en zwangere vrouwen.

In de synode werd een levendige discussie gevoerd: over al of niet bruikbaar voor het gesprek in kerk en gemeenten, maar ook voorstellen tot herschrijven Het moderamen zegde toe de nota op onderdelen aan te passen door de taal te vereenvoudigen. Op voorstel van ds. A, Nottelman (classis Utrecht) zal het moderamen bekijken of de taal in deze nota ‘inclusiever’ kan worden geformuleerd. Haar intentie was dat niet vooral mannelijke beelden over God gebruikt zouden worden. Op voorstel van ds. A.G.L. van Nieuwpoort (classis Amsterdam) beloofde het moderamen de verworteling van het spreken over God in de bekendmaking van God met zijn Naam (JHWH) in de nota te verwerken. De nota wordt redactioneel bewerkt en daarna gepubliceerd als handreiking voor het gesprek in de gemeente. Daarnaast verschijnt bij Boekencentrum een afzonderlijke bundel met een aantal verdiepende katernen.

Handtekeningenlijst Strafbaarstelling voegt in positieve zin niets toe, draagt niet bij aan oplossingen, maar benadeelt slechts grote groepen mensen in moeilijke omstandigheden. Wij vragen u daarom deze handtekeningenlijst op te slaan op uw computer, af te drukken en ingevuld te sturen naar:

Aangepaste Islamnota geschikt als bouwsteen voor kerkelijk beleid De islamnota ‘Integriteit en respect’ is geschikt als bouwsteen voor beleid, maar zal wel op een aantal onderdelen worden aangepast; de aangepaste versie wordt voorgelegd aan een groot aantal organisaties. Met verwerking van de reacties zal een vervolgrapport worden samengesteld, dat in april 2013 wordt geagendeerd.

Nota ‘Spreken over God’ unaniem De nota ‘Spreken over God’ is door de generale synode unaniem aanvaard als pastorale handreiking voor bezinning in de kerk in haar geheel over dit onderwerp. Synodescriba: Niemand van ons beschikt over God. Het spreken over God komt ons niet aanvliegen. Want God is God. Alles begint met luisteren. Alles begint met God die spreekt.””

Kerk in Actie, t.a.v. Geesje Werkman Postbus 456, 3500 AL Utrecht

_________________________________________________________________________________

Nu aanmelden als abonnee - voor abonnement tot en met 2011: € 22,00 Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus doen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ..................................................................................................................................... adres: ....................................................................................................................................................... postc./woonplaats: .............................................................................. telefoon: ..................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ............................................................... 2010-21

19


Denken … danken … gedacht ! Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen

Als je op bovenstaande manier je Nederlandse werkwoordvervoegingen invult bij je inburgeringcursus, dan ben je wel gezakt! Toch zit er ook wel weer logica in (dat maakt het Nederlands misschien wel zo’n moeilijke taal om te leren), want de woorden denken en danken hebben dezelfde stam; ze zijn – grammaticaal - familie van elkaar. Maar ze hebben ook in het écht met elkaar te maken: wie namelijk nooit denkt, zal ook nooit danken. En omdat we bij heel veel dingen niet meer denken, is er onder ons vaak een gebrek aan dankbaarheid.

Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski, pater Youri Konchenko Pastoraal werkers: Bea.Poortvliet. Fred Wijnen

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter) Mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter) Dhr. Harry van der Linden (secretaris) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Sietse van de Hoek, dhr. Wim Middendorp

In Lucas 17 lezen we het verhaal over de genezing door Jezus van de tien melaatsen; van die tien komt er één terug om hem te bedanken! Dit bijbelse percentage is ook het onze: één op de tien keer denken we eraan te danken. De negen andere keren vergeten we het gewoon … Als de verwondering weg is, en alles vanzelfsprekend is geworden, verdwijnt de dankbaarheid. We verwonderen ons nog wel over bijvoorbeeld een koorddanser, die hoog in de nok van het circus over een staalkabel kan lopen; en we bedanken hem door hard te applaudisseren. Maar gewóón lopen is eigenlijk al een wonder, al realiseer je je dat pas als je zelf in een rolstoel zit. Of als je bijvoorbeeld na een gebroken heup weer, voetje voor voetje, moet leren lopen. Dan ben je al dankbaar als je dat kleine stukje tussen het bed en de wastafel zelf kunt overbruggen. Maar in ons gewone doen, staan we er te weinig bij stil, en zeggen we te weinig ‘dankjewel” voor onze goede gezondheid.

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus@kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle@chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur

Mensen die naar een ver, vreemd en arm land waren gereisd, vertelden me over hun indrukwekkende tocht, maar ze zeiden ook dat ze blij waren weer heelhuids thuis te zijn. En ze zeiden: “mensen die hier zo makkelijk zeuren, zouden daar eens moeten rondkijken, ze zouden onze lieve Heer op hun blote knieen danken dat ze hier zijn geboren”. Of om het dichter bij huis te houden, ik sprak iemand die elders naar een uitvaart was geweest: géén koor maar een cd’tje, géén bloemen, nauwelijks kaarsen, géén misdienaars, alleen een pastoor, die ook nog de indruk wekte de overledene nauwelijks te kennen. De viering was even dood als de overledene.

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-212338. e-mail: rkkerk@rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur. • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-312574, e-mail: jozefpar@zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’ Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat@felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

We zouden inderdaad al die mensen hier in onze eigen parochie best wat dankbaarder mogen zijn; de belangstellenden in de kerk en alle vrijwilligers (koorleden, kosters, bloemengroep,

20


Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

mensen die de boekjes drukken, de kerkhofbeheerders, enz.) die elke uitvaart telkens door hun trouwe inzet tot een eerbiedig en waardig gelovig afscheid helpen maken. Eén op de tien van ons zegt “dankuwel” en één op de tien keer zeggen we “dank u” tegen elkaar. En even zo weinig danken we God voor allerlei zomaar gekregen geluk of genade. Wie weleens in Griekenland op vakantie is geweest, heeft daar misschien meer dan eens gehoord, of zelf gezegd: “eucharisto”. Dat wil zeggen: “dank u wel”. Eucharistie vieren betekent eigenlijk: dank u wel zeggen tegen God. Gelukkig maakt nog steeds een aantal mensen er wekelijks een uurtje voor vrij. Om God dank te zeggen voor het goede dat Hij ons gaf en geeft. Terwijl er toch kerken moeten fuseren of soms worden gesloten wegens gebrek aan belangstelling, of zelfs afgebroken, omdat mensen ze niet meer willen of kunnen bekostigen. Tegelijkertijd zijn er ook bloeiende kerkgemeenschappen, en verrijzen er zelfs nieuwe kerkgebouwen en moskeeën waar God nog in groten getale wordt dankgezegd. Zo kunnen wij, zoals in Jezus’ dagen, weer een voorbeeld nemen aan de vreemdelingen in ons midden. Net zoals die ene melaatse uit het verhaal in Lucas 17, die wél dankjewel kwam zeggen; dat was ook een vreemdeling, een Samaritaan, zo iemand op wie de gelovige Joden neerkeken. Hij kwam God wel dankjewel zeggen, omdat God hem had genezen in de ontmoeting met Jezus.

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Vieringen in de Mariakerk Zo. 21 nov.: Christus, Koning van het heelal. 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar. 9.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Servaaskoor. Voorganger: pastor F. Wijnen Koster: Koen v.d. Wissel Lector: dhr. Joosten Acolieten: Dylan, Nella Intenties: Marius Bottse, dhr. Eed Jansen, Mw. Nan van Druten, Co v.d. Wal, Lenie Hemelsoet, Aad Grandia, mw. Elisabeth Duremdes. Ma. 22 nov.: H. Cecilia, maagd en martelares. 10.00 uur Eucharistieviering.

Pater Youri Konchenko. ______________________________________

Do. 25 nov.: 10.00 uur Eucharistieviering.

Hoogvliet / Pernis

Za. 27 nov.:

19.00 uur 1e Adventviering.

Zo. 28 nov.: Eerste zondag van de Advent. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor(gezinsviering). Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. Boers Lector: mw. Devcic Intenties: Joop Jaspers, dhr. Driessen, dhr. M. Bottse, Lenie Hemelsoet, mw. Elisabeth Duremdes.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Ma. 29 nov.: 10.00 uur Eucharistieviering.

PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.

21

Do. 2 dec.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 3 dec.:

H. Franciscus Xaverius, priester. 10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

Za. 4 dec.:

19.00 uur 2e Adventviering.


In Memoriam

Uit de parochie

Cornelia Christina Alida van der Kraan–Schlüter

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar

In de leeftijd van 86 jaar overleed op 1 november, op het Hoogfeest van Allerheiligen, mevrouw Cornelia Christina Alida van der Kraan– Schlüter; zij woonde Karperstraat 130. Tijdens een eucharistieviering op 5 november namen wij afscheid van haar, waarna de crematie, conform haar wens, in stilte plaatsvond.

22 nov.

Mw. A.C. Brockhus-van Klink, Park Vossendijk 88

Verjaardag 80 jaar en ouder 22 nov.

Corrie Schlüter werd in 1924 in Rotterdam geboren. Zoals zo vaak in die tijd werd ook het gezin Schlüter getroffen door armoede, maar dat was voor de buitenwereld niet zichtbaar. Niemand hoefde immers te weten wat er in het gezin Schlüter aan de hand was.

29 nov.

Er werd regelmatig verhuisd van Rotterdam naar Amsterdam en weer terug. De oorlogsjaren waren ook voor dit gezin moeilijke jaren. Ze was nog jong toen Corrie haar vader en moeder verloor, zodat zij al vroeg op eigen benen moest leren staan.

4 dec. 5 dec. 5 dec.

1 dec. 1 dec. 1 dec.

Dhr. A.L. van Herk, Gerrit Jan v.d. Veenpad 62 Mw. J.G. Wensveen-Stoks, Park Vossendijk 635 Dhr. T.J. Joosen, Serpelingstraat 55 Mw. A.E. Darson-Reding, Nibelungenhof 38 Mw. M.A. Sips-van Gastel, Puitstraat 251 Dhr. D. Dikke, Stormshoek 32 Dhr. C.J. Gits, Prikkorf 57 Mw. M.H. Dammann-Caspers, Klaasje Zevensterstraat 292

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

In 1960 trad Corrie in het huwelijk met Aad van der Kraan en in 1964 kwam het gezin naar Hoogvliet. Er volgden gelukkige jaren en de kinderen hadden een fijne en onbezorgde tijd. De gelukkige jaren namen echter af toen de gezondheid van haar man en hun vader minder werd. Maar evenals in de jaren van bittere armoede had Corrie de gave ook nu haar zorgen verborgen te houden. Ook na het overlijden van haar man op 19 december 1999 heeft ze zich kranig gehouden, ondanks de tegenslagen die ze toen ondervond. Ondanks haar zorgen was ze heel gelukkig met haar kinderen en zeker ook met haar twee kleinkinderen Amber en Anouk. De kinderen zijn dankbaar dat ze in de laatste weken van haar leven zo vaak bij haar konden zijn.

Kerstkaartenverkoop Tot en met 20 december zullen na de vieringen in de Mariakerk door jongeren eigengemaakte kerstkaarten worden verkocht in de bovenzaal. Aanbevolen!

Adventvieringen 2010 Iedereen willen we uitnodigen voor vier adventsvieringen: u als regelmatige kerkganger, u die misschien alleen jaarlijks de kerstviering bezoekt, kortom iedereen! (Zie verder op bladzijde 8 onder Kollektief) Adventvieringen om 19:00 uur in de Mariakerk:

Ze zullen zich hun moeder en oma blijven herinneren als iemand die altijd voor hen klaar stond, er altijd voor hen was en altijd aan hen dacht. Wij mogen vertrouwen, dat ze nu bij haar man Aad is van wie ze zo zielsveel heeft gehouden. Mag dat een troost zijn voor de kinderen en kleinkinderen en voor allen die van haar hebben gehouden.

op zaterdagavond 27 november op zaterdagavond 4 december op zaterdagavond 11 december op zaterdagavond 18 december

Fons Joosten.

Leny en Léon Janssen-Impens.

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoon 438 23 25

22


Ook is er een aardige voorraad boeken, oude langspeelplaten, video’s en dvd’s. Kortom voor elk wat wils en voor de verzamelaars is het leuk er rond te snuffelen. Je doet soms een interessante ontdekking. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw en dat is soms best hard nodig!

Collecte missionarissen Tijdens de week van de Nederlandse Missionarissen is een collecte gehouden. De opbrengst ervan was € 135,00. Namens de missionarissen hartelijk dank voor uw gift.

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is in de loop der jaren flink omhoog gegaan; daarom zoeken we wat jongeren die ons willen helpen. Ook zoeken we natuurlijk steeds naar goed bruikbare materialen die we kunnen verkopen op de rommelmarkt. Je ziet helaas ook dat de techniek met sprongen vooruit is gegaan. Goed werkende televisies met een beeldbuis, videorecorders raken we niet meer kwijt en ook oude computers en printers stapelen zich op. We moeten ze dan na een poosje zelf naar het milieupark van de Roteb brengen. Ons verzoek is om deze televisies en computers liever zelf naar het milieupark te brengen. Alle overige materialen zijn nog steeds van harte welkom.

De Witte Markt zoekt….. De Witte Markt die elke maand in de zalen van de Mariakerk gehouden wordt, is een bekend fenomeen geworden in Hoogvliet. Elke keer trekt het een flink aantal bezoekers, die op zoek zijn naar allerlei zaken zoals serviesgoed, kleding, schoenen, kleine huishoudelijke apparatuur etc.

De vrijwilligers van de Witte markt.

(Advertentie)

23


201021  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201021.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you