Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr. 17 - 24 september 2010


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redactieadres:

18 19 20

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

30 sept. 1 okt. 14 okt. 15 okt. 28 okt. 29 okt.

8 okt. 22 okt. 5 nov.

8/10 - 22/10 22/10 - 5/11 5/11 - 19/11

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden:

De kunst van het loslaten

D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer om ze aan Hem te geven. Ik bad voor dat wat moeilijk was; ik wilde graag blij leven. Maar toen ik daarna verder ging en alles had beleden, toen voelde ik een groot verdriet: mijn last was niet verdwenen!

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

“Waarom nam U mijn zorg niet weg? Heer, wilt U niet verhoren Wat ik U vroeg in mijn gebed?” Toen hoorde ik deze woorden:

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie:

“Ik wil je helpen, o mijn kind; je last mag je Mij geven, en al je zorgen neem Ik op Mij, op heel je weg door ’t leven.

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Doch weet één ding, onthoud het goed: Jouw tobben zal niet baten. Je lasten kan Ik dragen slechts Als jij ze los wilt laten.” C. ten Boom

2


“Wil mij behoeden en op handen dragen…” Soms vloeien bijbelse verhalen en persoonlijke beleving naadloos in elkaar over. Dit overkwam mij toen ik dit voorjaar een preek maakte over de genezing van een bezeten mens, een verhaal dat we vinden in Lukas 8: 26-39. Een bezeten mens is iemand die beheerst wordt door een ander, hij is bezet gebied, hij hoort stemmen die hem alle kanten op sturen…. In dezelfde tijd verbleef mijn dochter op Haïti. Een paar dagen na de alles verwoestende aardbeving op 12 januari, is zij ernaartoe gegaan. Dat was toch gepland, zij zou er onderzoek doen in het kader van haar studie, maar door de aardbeving werd alles anders. De mensen op wie zij haar onderzoek zou richten zijn om het leven gekomen en plotseling stond zij voor de taak om in een split second haar onderzoeksdoelen opnieuw te formuleren. Zij verbleef bij de allerarmsten op aarde, mensen levend in een tentenkamp met slechts een handjevol rijst en een slokje water. Tot begin mei werd er op straat geslapen, omdat naschokken iedere keer weer voor paniek zorgden. Van al die miljoenen die de wereld bijeen bracht hebben de mensen op Haïti nog maar weinig gezien. Mijn dochter is hier in Nederland opgegroeid, maar geboren in Haïti en daar is haar huidskleur ook naar. Zij spreekt inmiddels goed Creools, de inheemse taal, en heeft daardoor een voorsprong op alle hulpverleners die daar ook werken, maar vanwege diepgeworteld wantrouwen, weinig ingang vinden bij de lokale bevolking. Zeker in de maanden van chaos na de aardbeving was men zodanig in verwarring dat de lontjes kort waren. Er waren voedselrellen waarvan mijn dochter soms ongewild getuige was en er midden in verzeild raakte. Zoals die ene keer dat buitenlandse militairen met zes man hun karabijnen op haar richtten om haar de doorgang te belemmeren, een angstig moment. Toen haalde ze haar Nederlandse paspoort te voorschijn en hield dat boven haar hoofd. Dat hielp, de militairen deinsden terug, werden, als het ware, heel klein en dropen af. En ook in andere levensbedreigende situaties verrichtte het Nederlandse paspoort wonderen en werkte het als een volmacht, een schild en bescherming om de vijand te laten afdruipen. Waarom ik u dit vertel? Omdat het naar mijn idee raakt aan de positie die Jezus inneemt zodra Hij aan land stapt om de mensen een hart onder de riem te steken en de confrontatie beleeft met die bezeten mens. Zijn volmacht wordt erkend, die kwade geest die in die man huist, begint bij voorbaat al te schreeuwen. Jezus heeft geen paspoort nodig om te laten zien en om de vijand te overtuigen; zodra Jezus in de buurt komt weet die vijand dat hij verloren heeft. Wat moeten wij met dit verhaal? Als we eerlijk zijn tegen onszelf moeten we bekennen dat er in ieder van ons wel iets zit van die bezeten mens. Dat lezen we aan het eind, als de mensen uit de stad komen kijken als ze horen wat er is voorgevallen met die bezetene en met die zwijnen. Ze willen met eigen ogen zien en Lukas tekent op dat, als ze die man zien zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en bij zijn volle verstand, ze door schrik worden bevangen. Wat zegt dat over ons, over een samenleving die schrikt als er een echt normaal mens aan Jezus’ voeten zit? Hij voegt zich niet in het patroon van de gewone mensenwereld die uiteindelijk te allen tijde kiest voor zichzelf. De gek tussen de graven, dat is ons spiegelbeeld. Daar kunnen wij wel mee leven, dat vinden wij normaal. Zoals die soldaten in Haïti het normaal vonden om met zes man sterk een jonge vrouw onder schot te houden. Het evangelie van Jezus Christus vertelt de verhalen van het Koninkrijk van God. Dat is toekomstmuziek, daarvan kunnen we alleen dromen. Wij leven in deze wereld, dit is de werkelijkheid van vandaag, hier heerst de realiteit van de chaos en de kilte. Wij kunnen alleen overleven als God zijn liefde als een mantel om ons heen slaat, ons behoedt en op handen draagt. Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid (meer verhalen zijn te vinden op mijn website: www.afscheidsbegeleiding.com) 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 26 SEPTEMBER 2010 Tweede zondag van de herfst

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk a/d IJssel Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. ds. J.L. Falkenburg, Rotterdam Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor W. Froger, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst

‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

-----------------------------------------------------------------------

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: JOP, Prot. jeugdwerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

______________________________________

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

ZONDAG 3 OKTOBER 2010 Derde zondag van de herfst

• Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie. 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam Kindernevendienst. Kinderoppas: Melanie van Winkel

Actueel Vrijdag 24 september 10.00 uur Mariakerk. Medewerkers parochiesecretariaat (K). 10.30 uur Siloam. Woord- en communieviering (K). 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

Zaterdag 25 september 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. 15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K).

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: Kerk & Israël Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie; rente en schulddelging

4


16.00 uur Mariakerk. Vergadering kinderwoorddienst (K). 18.30 uur Mariakerk. Jeugdfilm- en spelavond (K).

Bijbelleesrooster

Dinsdag 28 september 9.30 uur Mariakerk. Schoonmaken kerkgebouw (K). 19.30 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K). 20.00 uur De Aanbouw. Groot Pastoraal Overleg (P*). Woensdag 29 september 20.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad (P). Vrijdag 1 oktober 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

vrijdag zaterdag

24 september Daniël 9:1-8 25 september Daniël 9:9-14

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

26 september 27 september 28 september 29 september 30 september 1 oktober 2 oktober

Psalm 6 Daniël 9:15-19 Klaagliederen 5:1-22 Efeziërs 4:1-6 Efeziërs 4:7-16 Efeziërs 4:17-24 Lucas 16:19-31

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

3 oktober 4 oktober 5 oktober 6 oktober 7 oktober 8 oktober 9 oktober

Lucas 17:1-10 Job 28:1-11 Job 28:12-20 Job 28:21-28 Klaagliederen 1:1-9 Psalm 30 Ezechiël 25:1-7

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Zaterdag 2 oktober 9.00 -12.00 uur Mariakerk. Kleding inleveren voor ‘Mensen in Nood’ (K). 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. 15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K).

Hospice ‘Cadenza’ (Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam)

Mw. G. van Mastrigt-de Valk, Slaghaam 201 Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’ (Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33

Zondag 3 oktober 1500 uur Laurentiuskathedraal, Mathenesserlaan 307. Gebedsviering als start van de voorbereidingen voor de jongerenontmoeting ‘Taizé aan de Maas’ (O*).

Meeuwenhof en Breede Vliet Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Maandag 4 oktober 10.00 uur Mariakerk. Medewerkers secretariaat (K). 13.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO – Modeshow (K). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K).

Meeuwenhof Maandsluiting Donderdag 30 september mag ik voorganger zijn in de maandsluiting die om 19.00 uur begint. U bent allen van harte welkom!

Dinsdag 5 oktober 20.00 uur Mariakerk. Plaatselijke informatieavond ter voorbereiding van de jongerenontmoeting ‘Taizé aan de Maas’ (O*).

Bijbelkring Deze houden we maandagavond 11 oktober. De vorige keer heb ik verteld dat we ons dit seizoen bezig houden met de gelijkenissen. We beginnen om 19.00 uur en u bent van harte welkom!

Woensdag 6 oktober 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). 18.30 uur Mariakerk. Taizéviering (O). 20.00 uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P).

Breede Vliet Kerkdiensten Op dinsdag 5 oktober is de eerstvolgende kerkdienst in de Breede Vliet. In deze dienst speelt Bart van der Zalm op het orgel.

Zaterdag 9 oktober 15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K).

5


Zondag 3 oktober 10.30 uur Kapt. A. Boogaard

Bewoners en vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor deze dienst staan ingeroosterd: dames Boer, Kooiman, De Koning, Mevius, Van Groningen, Kortenoever, Polak en Ossendrijver.

• Westerstein Dinsdag 28 september 11.00 uur ds. E.A.Bos

Een week later, dinsdag 12 oktober, komen we weer bijeen. Herman Valster is de organist. Bewoners en vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor deze dienst staan ingeroosterd dames: Kooiman, De Koning, Kortenoever, Van Groningen, Ossendrijver en Pors. Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Dinsdag 5 oktober 11.00 uur ds. E.A.Bos

Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Voortgezette Theologische Vorming Gemeenteleden

Zondag 26 september 10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal (vervolg rechterkolom)

______________________________________

Hoogste tijd u op te geven voor korte cursussen! • Drs. G.van Doornik: Waarom zou ik naar de kerk gaan? Symbolen, rituele, taal en houding in de liturgie 3 maandagavonden: 27/9, 4/10 en 11/10. • Dhr. J. van Puffelen: Hindoeïsme, Boeddhisme en godsdiensten in onze streek 3 dinsdagmorgens: 12/10, 26/10 en 2/11. • Drs. A.J. Smilde: Geloven leren in het spoor van Bonhoeffer 3 maandagavonden: 8/11, 15/11 en 22/11. • Dhr. C.J. Lafeber: Augustinus en Calvijn 2 dinsdagmorgens: 30/11 en 7/12. • Mw. drs. H.P. Hummel: Mystiek, iconen, kerkelijke kunst 3 dinsdagmorgens in 2011: 11/1, 18/1 en 25/1.

(Advertentie)

Drie muziekstukken en dat was het dan .... Er werd geen woord gesproken en na tien minuten stonden we buiten .... Jammer als bij een begrafenis of crematie een laatste woord achterwege blijft. Het kan anders. Er zijn woorden voor .... Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, ook als er geen kerkelijke binding (meer) is. Om herinneringen te delen. Om afscheid onder woorden te brengen, om ruimte te geven aan verdriet en gemis ....

Uitgebreide studiegids: www.pkn.nl/tvg. Aanmelden: M. Bezemer-Rietveld, tel. 078 6153121, e: riet.bezemer@orange.nl

Peter Stam Afscheidsbegeleiding Hoogvliet Vraag vrijblijvend de brochure aan: 06-226 99 249 e-mail: afscheidsbegeleiding@telfort.nl www.afscheidsbegeleiding.com

De Heuvel nodigt iedereen uit op de Kerstmarkt voor jeugdwerk!

(bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

Vrijwilligers in jeugdgroepen, kerken en scholen willen rond kerst iets bijzonders doen met hun

6


jeugd, maar wat? Iets traditioneels of juist helemaal niet? Wat weten kinderen en jongeren nog van de oorspronkelijke betekenis van kerst en hoe heb je het daarover? Tijdens de kerst- en materialenmarkt kun je ideeën opdoen om kerst met jeugd te vieren, maar ook voor activiteiten door het jaar. Laat je verrassen in een gezellige sfeer.

Landelijk kerknieuws Een nieuwe generatie over geloof en spiritualiteit Onlangs heeft de Raad van Kerken de uitgave ‘Een nieuwe generatie over geloof en spiritualiteit’ gepresenteerd. Dit is niet alleen een bezinningsboek, maar ook een werkboek. Het boek telt 48 pagina’s. De ondertitel luidt: ‘Een strategische benadering van 20-35 jarigen in relatie tot hun plaats in kerken en oecumene’. Naast een algemene analyse van de betrokkenheid van mensen in de leeftijd 20 tot 35 jaar bij de kerk staan er in het boekwerk allerlei praktische tips en gespreksvragen. Het is voor € 4,50 te bestellen bij het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort (rvk@raadvankerken.nl).

Wat kun je verwachten? • Workshop 1: De nieuwe kerstprojecten 2010 • Workshop 2: Knutselen met kinderen voor kerst • Workshop 3: Europese Jongerenontmoeting Taizé in Rotterdam • Materiaal rond creatieve geloofsopvoeding • Methodieken voor sociale vaardigheden • Cadeauboekjes, jeugdbijbels, vieren met jongeren • Knutselplaten voor kinderen, adventkalenders, adventkaarsen

‘Er moet tegenwoordig meer gepiekt worden binnen een korte tijd, en op verschillende gebieden: werk, kinderen, vrije tijd, vrienden, familie, sport, inrichting, kleding, en ga zo maar door. Er is van alles mogelijk, mede dankzij de economische welvaart. En het moet vooral ook leuk zijn’. Dat zegt Suzanne Groote, kerkelijk werker in de PKN-gemeente in Zuidwolde (Drente) in de nieuwe uitgave van de Raad van Kerken. Fred Omvlee, geestelijk verzorger in de krijgsmacht: ‘De kerk moet beseffen dat ze tijdconcurrent is van (sport)clubs, internet en school en werk. Wil ze een plaats hebben in het drukke leven van mensen tussen 20-35 dan zal ze bij hun behoeftes en levensstijl moeten aansluiten’. Hij pleit voor een principieel open houding. ‘Durf juist ook te verwijzen naar de andere kerkgenootschappen of religies in je omgeving, over de muren heen. Je moet niet alles zelf willen aanbieden’. GertPaul van der Vlies van de studentenorganisatie Navigators noemt het netwerken van belang. Als praktische tip bij zijn bijdrage staat: ‘Wees vindbaar en benaderbaar op het internet. Vraag niet om een levenslange aansluiting, maar bied overzichtelijke programma’s waar men kan in- en uitstappen. Sluit aan bij lokale, maatschappelijke evenementen en populaire cultuur, wees zichtbaar’.

Na een bezoek aan de kerstmarkt voor jeugdwerk, kun je een keuze maken voor het project dat het best past bij jouw kinder- of jongerengroep. Je bent op de hoogte van nieuwe projecten voor in de kerk of op school. Praktisch Wanneer: donderdag 14 oktober, 18.00–21.15 uur Waar: Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam Kosten: vrije inloop Opgave: c.vanlier@deheuvel.nl of tel. 413 21 00.

Orgelconcerten Pauzeconcerten – Laurenskerk, 12.45 uur • Dinsdag 28 september: Jeroen Koopman • Dinsdag 5 oktober:Gerard Verweij Zaterdag 2 oktober - Pelgrimvaderskerk 16.00 uur: Wouter Blacquière Zondag 3 oktober - Andreaskerk 12.00.uur: Willemijn Roodbergen m.m.v. Susan Zwart, fluit. Italiaanse Barok, Engelse fluitmuziek en koralen van Homillius Zaterdag 9 oktober - Bergsingelkerk 16.00 uur: Arjen Leistra

De uitgave sluit aan bij het beleid van de Raad, waarin de laatste jaren extra aandacht wordt gegeven aan jongvolwassenen. De kerkelijke participatie van de leeftijdgroep van 20-35 jaar ligt al gauw vijf tot tien procent lager dan de kerkelijke participatie van oudere leeftijdgroepen.

Zondag 10 oktober - Sint Laurenskerk 15.00 uur: Grand’Orgue door Holger Gehring Werken van Ritter, Schumann en Bach Toegang vrij, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.

(slot op pag. 22)

7


Woordzoeker Naaman Je kunt dit verhaal lezen in 2 Koningen 5 : 1 - 27

G B

O O S

E J

F E

G E S

C H E N K

E G V I

E

N E T E

S

I

E

L

IJ S

E

E I

J

O N G E

N R E

E A R S

R H N A N A I R E T B A G E S G A S S Y B

E

N E

I

D

T E B

E F O R P Z R G A A

W A N L M L

Z Z

M T S

E

E

O A

S E E M V E D R I E N E E K

D A V E N R L

I

R T E

A A R E

L

T N

N E G

N G N I

N O K N E O M E L A A T S

O F

C I

F

I

E

R E N J

N A M A A N

NAAMAN MEESTER ISRAEL BOOS GENERAAL VERTELT PROFEET OFFICIEREN SYRIE GOD ELISA GEHAZI MELAATS BETER JORDAAN BLIJ GEVANGENEN GESCHENKEN ZEVEN DIENSTMEISJE BRIEF KEER JONG KONING WASSEN Als je alles weggestreept hebt, houd je over: ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Veel puzzelplezier! Susanne en Dineke 8


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen (voor huur en diversen): girorekening 2465960; voor VVB / AKB: giro 445148. Zendingscommissie: bank 3295.74.612. Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: • vacant. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (graag na 20.00 uur), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl

• Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.

9


WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

Bij de diensten

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

3 oktober - Antwoordkerk Vandaag hoop ik in de Antwoordkerk voor te gaan in de avondmaalsviering. De lezingen zijn waarschijnlijk een aantal verzen uit Habakuk 3 en vrijwel zeker Lucas 17 vers 1 tot 10. Inhoudelijk kan ik er nog niets over zeggen (rjw).

Collectebestemming 26 september - PKN: JOP Startcollecte Vier jaar gelden is JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gestart. Inmiddels zijn er in meer dan 40 plaatselijke gemeenten JOP jeugdwerkers aan het werk die jongeren helpen hun weg te vinden in hun gemeente en hun geloof.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 26 september - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Hallema, dhr. Wols;dhr. Verwoerd; lector: dhr. Van Veelen. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Bijl, mw. Douma, dhr. Van Gelder; dhr. Fousert; lectoren: mw. Groenendijk, Gerdien Misbeek.

Zo ook Christien Niemeijer, JOP jeugdwerker in Westerbork en Ruinerwold. Zij zegt: “Ik heb me als jongere veel bezig gehouden met het creëren van een eigen plek in onze gemeente, maar dat ging moeizaam Toen JOP begon, was ik opgelucht en voelde mij gesteund. Voor mij is JOP een bron van inspiratie om voor jongeren een omgeving te creëren waarbij ze tot zichzelf, elkaar en God kunnen komen.”

Op 3 oktober - Antwoordkerk, 10.00 uur (HA): Dhr. Hoogerwerf, dhr. Woudstra, mw. Groenendijk, mw. Groot Bramel; dhr. Van der Meijde; lectoren: mw. Kotey, Coré van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Vervat, mw. Douma; dhr. Vervat; lectoren: dhr. en Rouan Fousert.

JOP organiseert projecten zoals Sirkelslag, het XNOIZZ Flevo Festival (voor meer dan 10.000 jongeren!) en ontwikkelt catechesemateriaal. Alles om jongeren te betrekken bij het Evangelie en onze kerk. Om dit werk voor onze kinderen en jongeren mogelijk te blijven maken is uw financiële steun nodig.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 26 september dhr. Noordzij 3 oktober dhr. Mout

3 oktober - PKN: Kerk & Israël Vandaag is het Israëlzondag en geven we meer dan anders uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Dit jaar is het thema “Vertrouw op de Heer en doe het goede” (Psalm 37:3). Geloven en doen horen bij elkaar en in dat perspectief staat dit jaar in de collecte Nes Ammim centraal, een internationale christelijke nederzetting in Galilea, waar Joodse en Arabische mensen de ruimte krijgen elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Hierdoor ontstaat er begrip voor elkaar en ontstaan kansen voor samen leven in vrede. Met uw bijdrage voor de collecte voor Kerk & Israël steunt u het werk dat wordt gedaan voor de relatie met het volk Israël. Zo geeft Kerk&Israël financiële steun voor de geestelijke verzorging en coördinatie van verzoeningsprojecten in Nes Ammim, worden er materialen ontwikkeld voor de plaatselijke gemeenten en worden predikanten

dhr. Meyboom dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdienst • Antwoordkerk 26 september: welkom – dhr. Lolkema, dhr. Groeneveld; kosters - gehele week: dhr. en mw. Oldenhuis. 3 oktober: welkom – mw. Tims, mw. Huiting; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; in de week: dhr. en mw. Petersen. • Dorpskerk 26 sept.: dhr. Benne, dhr. Fossen 3 okt.: dhr. P. Hallema, dhr. A. Hallema

Vervoer naar de Antwoordkerk 26 sept.: 3 okt.:

dhr. Maring, dhr. Westerduin dhr. Oorebeek, dhr. Oosterhoff

10


toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk&Israël niet worden voortgezet. Helpt u mee?

waar deze op te halen is, maar u kunt ook bellen naar telefoonnummer 438 28 28.

Antwoordkerk - avondmaalscollecte Voor Kinderen in de Knel (zie DiacoNieuws).

Berichten over zieken

Bloemengroet

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 12 september uit de Dorpskerk naar: mw. Swillens, Foeliestraat 43, en fam. Van Kralingen, Othelloweg 317; uit de Antwoordkerk naar: mw. Marienus, Puitstraat 267, en mw. Van der Krogt, Spieringstraat 70.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33, 3193 XA, is na haar operatie overgeplaatst naar het Claraziekenhuis en vandaaruit alweer overgebracht voor revalidatie naar Zorghotel ‘De Vier Ambachten’ in Spijkenisse.. Mw. G. van Mastrigt-de Valk, Slaghaam 201, 3192 HG, verblijft in Cadenza.

Openluchtdienst Het is heel goed mogelijk dat u elders in het kerkblad ook iets leest over de openluchtdienst. Dit stukje heeft echter betrekking op het organisatorische vlak. De eerste jaren organiseerde Ton van Schie op voortreffelijke wijze de openluchtdiensten. Dit jaar hebben Ans Kloeg en Harry Wols deze taak op zich genomen en zullen zij zich D.V. ook met de komende dienst bezighouden. Onder het motto dat er veel is te organiseren, behalve het weer, zijn we gaarne bereid ook een en ander te evalueren. Van Ton ontvingen we een prima stappenplan zodat we geruisloos naar de betreffende zondag laveerden. Toch zijn er altijd weer kleine zaken die achteraf nog beter kunnen. We noemen bijvoorbeeld het aanwezig zijn van kinderdrankjes. Met een ‘twee voor twaalf’ handgreep werd dit nog enigszins ondervangen, maar het leerde ons dit punt vast op te nemen in het stappenplan. Tevens was de grote afstap van bordes naar het veld waar de stoelen stonden niet geheel van gevaar ontbloot. Een stoeptegel (niet door iedereen opgemerkt) bracht een noodoplossing, maar ook hier geldt dat voor een volgende keer er aandacht aan geschonken zal worden.

Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar bovenal de nabijheid van de Allerhoogste. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • Verjaardag 75 jaar 30 sept. Dhr. A. Ligthart, Prikkorf 78, 3192 ZC 5 okt. Mw. K.J. Roos, Prikkorf 236, 3192 ZD 10 okt. Mw. C. van de Ree-Knook, Alverstraat 273, 3192 TN • Verjaardag 80 jaar en ouder 27 sept. Mw. E. Vreugdenhil-Koppenol, Karperstraat 146, 3192 ES 27 sept. Dhr. J. Pille, Voorweg 24, 3193 NE 28 sept. Mw. L. Huijsmans-Verboom, IJsselstraat 76, Spijkenisse, 3207 BS 29 sept. Dhr. J. Evers, Foeliestraat 68, 3193 TE 30 sept. Mw. B.T.L. Bussenius-Simon, Alverstraat 141, 3192 TN 2 okt. Dhr. R.J. van der Nol, Bovensim 272, 3192 HB 3 okt. Mw. L.K. van Geenen-Dekker, Binnenban 185, 3191 CE 3 okt. Mw. J. de Bruin-van Ooijen, Klaasje Zevensterstraat 40, 3193 TW 4 okt. Dhr. J. Don, Klaasje Zevensterstraat 224, 3193 TW 4 okt. Dhr. H.J.C. Hillebrands, Kruisnetlaan 209, 3192 KB

Met dit bericht willen we bereiken dat u als gemeente wellicht nog meer nuttige opmerkingen heeft die ons verblijf op ‘Villa de Heerlijkheid’ nog meer veraangenamen. Heeft u dus nog enige opbouwende aanvullingen dan zijn Ans en Harry graag bereid daar een volgende keer rekening mee te houden. U kunt bellen naar Harry Wols (tel. 4382828) of indien u inmiddels toegetreden bent tot het korps Internetgebruikers een e-mail sturen naar: a.wols@hetnet.nl Gevonden!! Na de openluchtdienst heeft iemand een shawl laten liggen. De kleuren variëren van donkerblauw tot lichtblauw. Ans Kloeg kan u vertellen

11


5 okt. 5 okt. 5 okt. 5 okt. 6 okt. 7 okt. 8 okt. 9 okt. 9 okt. 10 okt. 10 okt.

Dhr. J.H. Goedendorp, Dorpsstraat 301, 3191 VG Dhr. C. van Dijk, Dorpsstraat 280, 3191 VH Dhr. A. van den Berg, Dorpsstraat 309, 3191 VG Mw. H. Voogt-van den Berg, Klencke 257, 3191 VR Mw. H. Dorst-de Vries, Park Vossendijk 14, 3192 XL Mw. J. van Helden-Kruitbos, Nieuwe Wetering 104, 3194 TB Mw. C. Schagen-Haacke, Kouwenaardseweg 73, 3191 TN Mw. M.M. Voll-Voll, Cloese 23, 3191 EA Dhr. A. van Wilgen, Marthalaan 10D, 3194 EH Dhr. A. Jeninga, Park Vossendijk 629, 3192 XK Mw. T. Groenendijk-van Dijk, Cloese 75, 3191 EB

die haar bezighielden. Lief was ze, en zorgzaam. En ze was een supertrotse oma voor haar kleinzoon. Marry van Buren leefde niet voor zichzelf. Ze werkte jarenlang in de Breede Vliet en nam deel aan de Open Dorpskerk. Mensen ontvangen, een praatje maken, ze deed het graag. We lazen psalm 32 tijdens de samenkomst. Uit deze psalm was haar trouwtekst afkomstig. ”Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u.” Met elkaar zochten we troost in dit vers. We stelden vast dat God kennelijk zo persoonlijk betrokken wil zijn bij mensen. Dat zijn liefde voor ons zo groot is, en dat Maartje van Buren van die liefde heeft geweten. Dat ze daarop heeft vertrouwd. Dat het niet bedreigend is dat God ons in het oog houdt, want dat Hij van zijn kennis nooit misbruik zal maken. In dat vertrouwen dat Hij ons ziet in zijn Zoon Jezus Christus, hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht. Mogen haar kinderen, haar kleinzoon Spikey en alle anderen die haar zo zullen missen, troost vinden bij diezelfde God die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen.

• Huwelijksjubileum 27 sept. Echtpaar Roos-van der Sijden, Gustaaf Gelderpad 25, 3191 VJ - 25 jaar 29 sept. Echtpaar Korporaal-Bogaards, Bongweg 216, 3192 ND - 50 jaar 3 okt. Echtpaar de Vos-Jansen, Anton Kortlandtpad 3, 3191 XH - 25 jaar 4 okt., Echtpaar Kleingeld-van Vondel, Alverstraat 141, 3192 TN en Haifaweg 39C, 3193 EB - 60 jaar 6 okt. Echtpaar Schell-Hoogmoed, Klaproos 12, 3191 PA - 50 jaar 6 okt. Echtpaar Sparenberg-Deurloo, Joop Westerweelpad 17, 3191 BN - 45 jaar

Crina van der Zaan-Dijke Op 12 september overleed, op de leeftijd van 77 jaar, Crina van der Zaan-Dijke. Ze woonde aan de Haifaweg 43B. In de samenkomst op 16 september stonden we met elkaar stil bij haar leven. De oorlog, en met name de hongerwinter, heeft veel invloed gehad op hoe ze zelf in het leven stond. Zuinig leefde ze, en ze had een open oog voor mensen die het minder hadden. En daar deed ze dan ook daadwerkelijk iets aan. Zo stuurde ze met regelmaat pakketten naar Suriname, zorgde vanuit de kerk voor boodschappen voor mensen die daar zelf geen geld voor hadden, en zo droeg ze haar steentje bij. Haar betrokkenheid bij deze mensen, en bij allen die dichtbij haar stonden, was oprecht. Ook de situatie in de wereld had haar aandacht. En daarover kon ze zich behoorlijk zorgen maken.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

In Memoriam Maartje van Buren-Barendrecht Op 4 september overleed, op de leeftijd van 82 jaar, Maartje van Buren-Barendrecht. Zij woonde in de Kulk, Klencke 19. In besloten kring kwamen we samen, in de Schiehof te Spijkenisse. We keken met elkaar terug op haar leven. Ze hechtte erg aan haar eigen kringetje, had niet veel nodig voor zichzelf. Ze wist van het gewone iets heel bijzonders te maken en daar was ze gelukkig mee. Ze was wars van uiterlijk vertoon en wilde haar kinderen niet belasten met dingen die haar dwars zaten,

We lazen psalm 121. Ze had in de tijd die vooraf ging aan haar ziekte zo het één en ander op papier gezet, met daarin verwoord dat ze altijd veel zegen had ervaren. En ook in al het beschrevene kwam psalm 121 terug, naast een aantal andere teksten en fragmenten. Uit alles bleek dat haar leven niet gemakkelijk was geweest, maar dat ze door alles heen Gods liefde had ervaren. Vanuit psalm 121 mogen we merken dat God

12


ons omringt. Dat er geen momenten zijn waarop Hem iets ontgaat. Dat we veilig bij Hem zijn en dat Hij altijd met ons meegaat. Dat heeft Crina van der Zaan ervaren. Mag dat voor allen die haar zo zullen missen, tot steun en troost zijn.

op 20 november in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) in Utrecht. Het thema is dit jaar ‘Afschrijven of meetellen; diakenen maken het verschil’. Het thema zal worden toegelicht door twee sprekers. Mechteld Jansen, bijzonder hoogleraar Missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, zal vanuit theologisch perspectief haar visie geven en Paul Rosenmöller, programmamaker bij de Ikon en voormalig politicus, zal iets vertellen over de rol van de media bij uitsluiting. Daarna vinden er workshops plaats, waarin verschillende diaconale onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met uitsluiting.

Ds. V.E. Huls

DiacoNieuws Avondmaalcollecte 3 oktober

Collecte Werelddiaconaat 10 oktober

Weeskinderen Ruim dertien miljoen kinderen zijn wees, omdat hun ouders zijn overleden aan aids. Vaak zijn daar al veel problemen aan vooraf gegaan. Veel kinderen kunnen niet naar school, omdat ze hun zieke ouders moeten verzorgen. Na de dood van hun ouders moeten ze voor zichzelf zorgen en voor hun broertjes en zusjes. Veel grootouders zorgen op hun oude dag nog voor hun kleinkinderen.

Het is wat vroeg, maar toch vast wat aandacht voor het werelddiaconaat! Het wonder van 15 cent Rijden in een auto zonder benzine Werken met een lege maag is als rijden met een auto waar geen benzine in zit. Toch proberen kinderen in arme landen dat elke dag opnieuw. Ze gaan met een lege maag naar school, maar hun prestaties lijden eronder. En dat heeft grote gevolgen: zonder opleiding, geen werk en geen brood op de plank. Kerk in Actie zorgt ervoor dat deze kinderen op school een fatsoenlijke maaltijd krijgen. Dat kan al voor 15 cent per kind. Met de 15cent-actie wil Kerk in Actie de armoedespiraal doorbreken. Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom is de opbrengst van de collecte op zondag 10 oktober bestemd voor de 15-centactie van Kerk in Actie.

Wat doet Kinderen in de Knel? Kinderen in de Knel wil deze kinderen helpen om ondanks alles naar school te kunnen gaan. Ze steunen organisaties die de familieleden van weeskinderen of eventuele pleegouders ondersteunen om de zorg voor deze kinderen op zich te kunnen nemen. Het is immers altijd beter als kinderen in gezinssituaties opgroeien dan in weeshuizen. Ze steunen organisaties die hiv/aids proberen te voorkomen door middel van voorlichting aan jongeren. Kerk in Actie steunt organisaties om hiv/aids besmetting bij volwassenen en ook de moederkind-besmetting te voorkomen via het programma Werelddiaconaat.

Geen geld voor rijst Het accent ligt op een project in Bangladesh. Volgens de Verenigde Naties leeft 49,8% van de Bengalezen onder de armoedegrens. De stijgende voedselprijzen brengen steeds meer mensen in de problemen. Een kilo rijst kost op dit moment ongeveer 45 cent. Maar de allerarmste gezinnen hebben zelfs daarvoor geen geld. Ze moeten het doen met maar één maaltijd per dag. Veel kinderen zijn ziek en kunnen niet naar school. Hun ouders hebben geen opleiding en verdienen niet genoeg om hun gezin te onderhouden.

Dankdag voor het gewas Op 3 november is officieel de Dankdag voor gewas en arbeid. Op zondag 7 november zal hieraan aandacht worden geschonken en evenals vorig jaar wil de diaconie pakketten samenstellen voor hen die goed iets extra’s kunnen gebruiken. Daarom zal er weer een beroep op de gemeente worden gedaan goederen hiervoor bijeen te brengen. Let op de verdere aankondigingen over het ‘wanneer en hoe’. Het is nooit te veel wat bijeengebracht wordt, want ook daar is een oplossing voor.

De Kerk van Bangladesh brengt daarin verandering. Niet alleen met voedselhulp, maar ook met onderwijs en spaarprojecten. Vrouwen, bijvoorbeeld, krijgen les en ondersteuning om traditionele doeken te maken. Die kunnen ze op de markt verkopen. Van 2009 tot 2011 steunt Kerk in Actie het werk van de Kerk van Bangladesh in Rajshahi en Haluaghat, in het westen en noorden van Bangladesh. Kerk in Actie helpt de Kerk

Landelijke Diaconale Dag - 20 november De 115e Landelijke Diaconale Dag vindt plaats

13


van Bangladesh om het wonder van 15 cent werkelijkheid te laten worden.

Nogmaals: spoor 2 De invoering van spoor 2 brengt met zich mee dat ds. Huls een deel van de wijk Zalmplaat op zich zal nemen. Dat betreft de hele wijk Zalmplaat, behalve Siloam, De Rietplaat en Breede Vliet waar ds. Wilschut de predikant zal blijven. Een volledig overzicht zal geregeld onder de aandacht worden gebracht.

Kinderen en collecte De diakenen zouden het zeer op prijs stellen als u uw kinderen stimuleert tijdens het collecteren te helpen. Soms staan er kinderen spontaan op en soms aarzelen zij, maar ze zijn echt van harte welkom!

Ds. Robert Wilschut

Uit de Aalkaar pastorie Uit de Platte Driedijkpastorie Bijbelkring Er is vanuit de pastorie niet zo heel veel te melden. Zoals u wellicht hebt gezien begint mijn kerkelijk seizoen met drie vrije zondagen. Rondom het laatste vrije weekend zitten nog wat vrije dagen. Nog even wat energie opdoen en dan volop van start.

Door een vergissing is het stukje, waarin ik de eerste bijeenkomst van de bijbelkring aankondigde bij mij blijven steken. Die eerste keer is inmiddels achter de rug. Wanneer de tweede middag is spreken we die eerste keer af, maar voorlopig ga ik ervan uit dat dit op dinsdag 12 oktober om half twee zal zijn, zoals gebruikelijk in de Antwoordkerk. Als hieraan iets verandert zal ik dat via de afkondigingen laten weten.

Op de liturgie van de Openluchtdienst hebt u kunnen lezen wat mijn plannen zijn voor komend seizoen. Hierbij in ieder geval alvast wat informatie over één van de onderwerpen.

Nogmaals: ambtsdragers gezocht In het vorige kerkblad heb ik beschreven dat het aantal vrijwilligers dat nodig is voor het bezoekwerk zal groeien. Dit komt door de geleidelijke invoering van spoor 2. De afgelopen tijd bereikten ons diverse malen de opmerking dat mensen wel een ambt zouden willen bekleden, maar dat ze toch wel erg opzien tegen met name het spreken in het openbaar, dat hiermee gepaard kan gaan: wie ouderling is kan met de mededelingen voor de dienst worden opgezadeld, wie diaken is wordt gevraagd het kyriëgebed te verzorgen.

Omgaan met het verlies van een partner

De kerkenraad laat daarom met nadruk weten dat het altijd al mogelijk is geweest over dit soort zaken afspraken te maken. Die mogelijkheid bestaat nog steeds. Het komt geregeld voor dat iemand dit soort taken niet op zich neemt en toch prima meedoet als diaken of ouderling. Laten die dingen alstublieft geen obstakel zijn.

Daarvoor is gelegenheid in een aantal bijeenkomsten in oktober en november. Mocht u aan deze kring willen deelnemen, schroom niet en bel me even op. We zullen bij elkaar komen op dinsdagmorgen, van 10.00 uur tot 11.30 uur. De plaats van samenkomst weet ik nog niet; dat hangt af van het aantal aanmeldingen. Ik noteer uw telefoonnummer en zodra ik zicht heb op het aantal laat ik weten waar we bij elkaar zullen komen. De data zijn 26 oktober, 2 november, 9 november en 16 november.

Het valt niet mee, om verder te moeten leven als je diegene verliest met wie je jaren lang verbonden bent geweest. Velen van u weten daarvan. Misschien was u heel gelukkig samen, misschien haperde er veel in de relatie en is het overlijden van uw partner een opluchting geweest. Hoe u ook in uw relatie hebt gestaan, het kan heel prettig zijn gevoelens van verdriet, spijt of wat voor andere emoties ook met elkaar te delen.

Natuurlijk kan als gevolg hiervan blijken dat er een te groot beroep gedaan wordt op een te kleine groep van mensen die dit wel willen doen. Als dat zo is zullen we per kerkgebouw proberen hiervoor andere vrijwilligers te vinden. Ouderlingen hoeven – doorgaans - toch ook niet te kosteren en dominees spelen geen orgel: er zijn anderen die zich daarvoor willen inzetten. Dat kan met allerhande deeltaken ook zo worden geregeld.

Ik hoop van u te horen. Ik wens u Gods zegen toe, Ds. V.E. Huls

14


Verhuisd: dhr. R.E. Hallema, Troubadourlaan 236, naar: Lengweg 185 Vertrokken naar IJlst: dhr. L.J. Faasse, Alsemstraat 268; Den Haag: mw. J.C. Nahar, Pending 20; Nijeberkoop: mw. P. Ottink, Kees Pijlstraat 29, Rotterdam; Spijkenisse: mw. E.E. van der Tuin-Brouwer, Alverstraat 141.

Groot Pastoraal Overleg Op dinsdag 28 september om 20.00 uur komt het Groot Pastoraal Overleg bijeen in De Aanbouw. In dit overleg bespreken de leden van de Protestantse Vrouwendienst Hoogvliet, de pastorale ouderlingen en overige pastorale bezoekers de uitvoering van het pastorale werk in onze gemeente. Zij vergaderen in de regel driemaal per jaar onder voorzitterschap van onze predikanten.

- Collecteverantwoording Op 12 sept. Antwoordkerk Dorpskerk

Van de doopouderling

Diaconie: Kerk: € 132,05 € 116,80 € 56,22 € 61,84

Deurcoll.: € 82,15 € 42,11

Avondmaalscollecte Meeuwenhof op 6/9: € 26,20

- Giften Herfstvakantie lijkt nog heel ver weg, maar wanneer ik nu (vrijdagmiddag) naar buiten kijk, dringt de herfst zich toch al aardig op !!!

Diaconie • algemeen: € 20,00 van NN via ds. Huls € 271,55 van de rommelmarkt! • bloemenfondsŃ € 10,00 via mw. Konings wegens 55 jarig huw. € 9,00 bonnen van NN via ds. Huls € 50,00 extra gift van NN via giro (sorry voor late verantwoording) • voor het Noodfond: € 40,00 van NN via giro • voor Diaconaal Project/POW (rekening 521728):

Voordat we daadwerkelijk kunnen gaan genieten van de eerste adempauze in het nieuwe schooljaar, willen we als ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd nog een keer bij elkaar komen om te praten over de geloofsopvoeding van onze kinderen. De bijeenkomst in de serie van avonden die we de titel ‘Met de kinderen op (geloofs)pad’ hebben gegeven, wordt dit keer gehouden op donderdagavond 14 oktober. Over de locatie waar we samenkomen en het onderwerp van deze avond zal ik u in het volgende kerkblad berichten. Datum is in ieder geval al bekend: 14 oktober!! Ik hoop velen van u daar weer te ontmoeten

Kerk • algemeen € 20,00 van NN via ds. Huls € 50,00 wegens 60-jarig huwelijk via mw. Konings (wegens ziekte wat later verantwoord) € 10,00 van NN via mw. Meijer

Met vriendelijke groet, Marijke Verzendaal, doopouderling

Allen heel veel dank

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Informatieavond in Hoogvliet Voor de mensen die meer informatie willen over de Taizé jongerenbijeenkomst in Rotterdam eind december en over wat er van gastgezinnen gevraagd wordt is er op dinsdag 5 oktober om 20:00 uur een informatieavond in de bovenzaal van de Mariakerk aan de Parelvissersstraat 131 te Hoogvliet. Dominee Wilschut en pater Konchenko zullen u daar meer vertellen en laten zien over Taizé en over de activiteiten voor Taizé Rotterdam in de kerstvakantie (zie ook blz. 17). ______________________________________

- Kerkelijke Stand Overleden op 12 september: mw. Crina van der Zaan-Dijke, 77 jaar, Haifaweg 43 B,

15


de Tien Woorden van onze God die ons liefheeft en die wil dat we op de weg van het leven blijven. Hopelijk klinken deze Goede Woorden op 10-1010 in alle gemeenten van onze Protestantse Kerk.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

dr. Arjan Plaisier, scriba generale synode.

Commentaar bij de tijd

Berichten

10-10-10 Onlangs overleed Appie Baantjer, de schrijver van de detectives rond inspecteur de Cock. Afkomstig uit Urk ging hij als diender in Amsterdam werken op het bureau Warmoesstraat. Dankzij zijn christelijke opvoeding hield hij zich staande te midden van de ellende die hij aantrof. In een interview heeft hij ooit gezegd: ‘Als een agent de Tien Geboden kent, is dat volgens mij voldoende’. De Tien Geboden staan in de Bijbel en hebben in de joodse en christelijke traditie een belangrijke rol gespeeld. Maar ook daarbuiten hebben ze hun doorwerking gehad. Tot in de Warmoesstraat. Ze zijn verrassend actueel. In tien klinkende woorden geven ze moreel houvast.

Voorstellen aanpassing kerkorde naar classes De generale synode heeft donderdag 16 september in Lunteren gesproken over het rapport ‘Aanpassingen kerkorde’ van het generale college voor de kerkorde. De synode besloot deze voorstellen tot wijziging in eerste lezing, met enkele veranderingen, aan te nemen. Deze worden nu ter consideratie aan de classes voorgelegd. Ordening Ds. B. Wallet, voorzitter van het generale college voor de kerkorde, trapte de bespreking af door te stellen dat de kerkorde waarschijnlijk niet bij iedereen direct warme gevoelens losmaakt. Wallet: “Voor sommigen klinkt het misschien zelfs wat saai en dor. Toch weet ieder ook hoe elke vorm van samenleven om een zekere ordening vraagt. En ook waar wij mogen geloven dat er in de kerk iets van Godswege gebeurt, blijft de vraag staan hoe dat met orde kan geschieden.”

Classis Westerkwartier Het is daarom een goed idee de Tien Geboden opnieuw onder de aandacht te brengen. En welke dag leent zich daar beter voor dan zondag 10 oktober 2010. Dat is inderdaad de 10-10-(20)10. Het initiatief dit te doen komt van classis Westerkwartier. Zij stelt voor zover mogelijk in alle gemeenten van de Protestantse Kerk op deze dag in de zondagse eredienst de Tien Geboden te laten lezen. In sommige gemeenten gebeurt dat sowieso. In anderen gemeenten meer incidenteel. Het is zinvol deze zondag gezamenlijk te kiezen voor deze lezing. Wij willen dit als moderamen van de Generale Synode van harte aanbevelen.

Voorstellen In het rapport zijn de ordinanties 1 t/m 5 in behandeling genomen. De ordinanties 6 t/m 10 worden later besproken. Alleen ordinanties en generale regelingen worden in deze revisie van de kerkorde meegenomen. De ‘Romeinse artikelen’, de grondleggende artikelen van de kerkorde, worden in principe niet meegenomen. Eén van de synodeleden noemde de voorgestelde aanpassingen “reparatiewetgeving met weinig visie”, waarop ds. Wallet aangaf dat de voorgestelde aanpassingen ook niet bedoeld zijn om vernieuwend te zijn, maar wel om de kerkorde in de praktijk van het kerkelijke leven soepeler te laten worden. Er werden door de aanwezige synodeleden tientallen amendementen, moties en tegenvoorstellen ingediend ter verandering van en aanvulling op de voorstellen. Deze betroffen met name kleinere wijzigingen op de voorgestelde aanpassingen. Een aantal van de amendementen werd door het generale college voor de kerkorde verwerkt in de teksten, een aantal werden na stemming aangenomen, maar over het algemeen volgde de synode de oorspronkelijke voorstellen van het college.

Vrij zijn De Tien Geboden geven een leidraad voor het goede leven. God heeft Israël bevrijd uit de slavernij. Nu mag Israël als een vrij volk leven. Daar dienen de geboden voor. Je bent vrij wanneer je je hart vrij houdt voor God en je niet laat inpakken door de afgoden. Je bent vrij wanneer je je hart vrijhoudt voor je naaste en je niet laat inpakken door je eigen driften en kwade begeerten. Het goede leven is een leven met de God die met ons leeft. Die God vraagt om je toewijding en je liefde. Het goede leven is een leven met de naaste. ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook uw naaste niet’. Op weg De Tien Geboden spreken over de tijden heen. Ze zijn bedoeld voor het leven van elke dag. Voor de agent en voor de burgemeester, voor de werkgever en de werknemer, voor koning, keizer en admiraal. In de kerk horen we de Tien Geboden als

(vervolg op pag. 22) _______________________________________

16


Taizé aan de Maas Een uitdaging Al vele jaren organiseert de gemeenschap van Taizé in verschillende landen, samen met de lokale kerkgemeenschappen, Europese ontmoetingen. Tienduizenden jongeren uit allerlei landen komen er samen om te zoeken naar wegen van vertrouwen: tussen mensen, tussen christenen, tussen volken en in God. Vragen rond wederzijds begrip tussen volken, vrede, geloofsverdieping en sociaal engagement gaan hun ter harte. De drieëndertigste jongerenontmoeting wordt gehouden in ons eigen land en wel in Rotterdam van 28 december 2010 tot 1 januari 2011. En dat is wel een uitdaging voor ons! De uitnodiging aan de broeders van Taizé is gedaan door het moderamen van de Protestantse kerk in Nederland, de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland en de Raad van Kerken in Nederland. De ontmoeting wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de gemeente Rotterdam en openbaarvervoerbedrijf RET. De jongerenactiviteiten zullen vooral plaatsvinden in de Ahoyhallen, maar voor slaapplaatsen voor al die 25.000 jongeren zal er druk gezocht moeten worden naar gastadressen. Daarnaar zijn we nu op zoek. Begin oktober zal het organisatorisch werk volop van start gaan. Gebedsviering Op zondag 3 oktober wordt de aftrap gedaan tijdens een gebedsviering in de Laurentius kathedraal Mathenesserlaan 307 in Rotterdam. Iedereen die zich betrokken voelt of interesse heeft is van harte welkom. De viering begint om 15:00 uur . Aan het eind van de viering geven broeders van Taizé uitleg over de voorbereidingen.

Informatieavond in Hoogvliet Voor de mensen die meer informatie willen en over wat er van gastgezinnen gevraagd wordt is er op dinsdag 5 oktober om 20:00 uur een informatieavond in de bovenzaal van de Mariakerk aan de Parelvissersstraat 131 te Hoogvliet. Dominee Wilschut en pater Konchenko zullen u daar meer vertellen en laten zien over Taizé en over de activiteiten m.b.t. Taizé Rotterdam in de kerstvakantie. Gespreksmateriaal Voor groepen in en buiten de kerk is er gespreksmateriaal beschikbaar als voorbereiding en vervolg op de Europese Jongerenontmoeting. Centraal staan vragen zoals: Wat is Taizé? Wat is de Europese Jongerenontmoeting? En wat kunnen jongeren ermee in hun dagelijks leven? Het gespreksmateriaal is ontwikkeld door de stuurgroep Taizé Rotterdam 2010, die door de broeders van Taizé ingesteld is om de Europese Jongerenontmoeting in Rotterdam voor te bereiden. Het materiaal is te downloaden op: • www.jop.nl, • www.jongkatholiek.nl, • www.raadvankerken.nl. Gastgezinnen En dan blijft over het zoeken van gastgezinnen. We willen de jongeren zoveel mogelijk bij mensen onderbrengen. Is er een tekort aan slaapplaatsen, dan moeten we noodgedwongen een beroep doen op bijv. scholen e.d. Er wordt van de gastgezinnen niet verwacht dat ze vier dagen compleet vastzitten aan hun gasten. Deze jongelui zoeken slechts een slaapplaats (slaapmatje en slaapzak nemen ze verplicht zelf mee!) en de meeste maaltijden krijgen ze geserveerd in de Ahoyhallen waar zij elke dag bijeenkomen. Het gastgezin wordt gevraagd wel voor een ontbijtje te zorgen. Wilt u nu al informatie inwinnen of u als gastgezin opgeven, dan kunt u al op de volgende website meer te weten komen: www.kerkhoogvliet.nl/TaizeAhoy . (Bekijkt u ook eens het aardige filmpje!) Léon Janssen

17


• Spijkenisse: - ‘Felicitas’ Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse Tel. 0181-638109 email: secretariaat@felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: zo.: 10:30 uur, za.: 19:00 uur. ______________________________________ Ter overweging

De Heer is met u

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen

Afgelopen zomer, op de mooie zonnige dagen, die wij hebben gehad, heb ik van Jacques Presser ‘De nacht der Girondijnen’ herlezen. Er zijn in een boekenkast altijd van die verhalen, boeken, die je weer eens wilt lezen of herlezen. Of omdat een of ander voorval je eraan herinnert, of omdat je met een onderwerp bezig bent; troost en bemoediging zocht ik. De joodse literatuur zit vol lijden en verdriet, maar ook met troost en bemoediging. De novelle "De nacht der Girondijnen" heeft tot onderwerp het drama van het kamp Westerbork, tijdens de tweede wereldoorlog doorgangskamp voor transporten naar Auschwitz en andere uitroeiingkampen. De ik-figuur is een jonge geschiedenisleraar Jacques Suasso Henriquez, Nederlands intellectueel van Portugees-joodse afkomst, die zich van zijn joods-zijn nauwelijks bewust is. Op aanbeveling van een leerling, de zoon van de joodse kampcommandant van Westerbork, komt hij terecht bij de ordedienst binnen Westerbork. Deze uit joden bestaande ordedienst zorgt voor het samenstellen van de transporten en heeft zich zo tot werktuig van de Duitsers gemaakt in de hoop het eigen bestaan zo lang mogelijk te rekken. De leraar speelt het gruwelijke spel mee, neemt zelfs de rol van spion in de barakken op zich, maar slaat op zijn baas in als deze een op transport gestelde en met hem bevriende rabbijn mishandelt.

Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoors: Stefan Bladowski ,Youri Konchenko Pastoraal werkers: Bea.Poortvliet. Fred Wijnen

Kerken • Brielle - ‘Bedevaartskerk’, Bisdomkerk enHeiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle; Postbus 268, 3230 AG Brielle Het is mogelijk het heiligdom te bezoeken op afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of met mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200. • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’, Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, email: willibrordus@kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoo.nl Vieringen: zo.: 11:00 uur, vr.: 10:00 uur Brielle – ‘HH Martelaren van Gorcum’ Secr.: Jan Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle@chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: zo.: 9:30 uur, za.: 19:00 uur. • Hellevoetsluis - ‘Antonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-212338. e-mail: rkkerk@rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

Voor hij zelf de reis naar het oosten begint, schrijft de geschiedenisleraar zijn ervaringen op. De passage waarin de vriendschap tussen beiden ontstaat, is deze waarin de leraar door de rabbijn wordt uitgenodigd uit het boek Jozua voor te lezen. De rabbijn laat hem lezen: "De Here God is met u alom, waar gij henen gaat". Als de mens machteloos staat in zijn verdriet en ellende, als hij door ziekte wordt gekweld, als de wereld er somber uitziet, vindt hij troost in de woorden van de bijbelteksten. "De Here God is met u alom, waar gij henen gaat".

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-312574, e-mail: jozefpar@zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur

18


Een mens staat er niet alleen voor. De Heer is bij hem. In de alledaagse zorgen, in het geluk of het ongeluk wat hem overkomt, kan hij de nabijheid van God voelen. Als u het boek Jozua erbij neemt, kunt u in het eerste hoofdstuk de woorden lezen, die Jahwe tegen Jozua zegt: "Ik zal met u zijn zoals ik met Mozes ben geweest. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig: gij zult het volk in het bezit brengen van het land dat ik hun vaderen onder ede beloofd heb. Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de wet, die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts noch naar links; dan zal het u goed gaan, waar gij ook gaat. Nooit moet ge ophouden in dat wetboek te innen. Gij moet het dag en nacht overwegen en ge moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult gij voorspoed en geluk hebben in alles wat gij doet. Ik herhaal: Wees sterk en moedig en laat u door geen vrees verlammen, want Jahwe uw God is met u, waar gij ook gaat."

Want de kerk was prachtig versierd, het koor heeft onze bijeenkomst schitterend in de liturgie ondersteund, de misdienaars hebben hun taak waardevol vervuld en de boekjes zagen er mooi uit. Na afloop van de Eucharistieviering onder genot van een kop koffie was er gelegenheid mij te feliciteren. Nou, er leek geen eind aan te komen. Veel mooi gesproken woorden en hartelijkheid heb ik van u vernomen. Later is er geproost. Ook mijn familie die speciaal voor deze dag was overgevlogen, was onder de indruk. Mede dank zij u was het voor hun mogelijk mee te vieren en een indruk te krijgen van u en mijn nieuwe parochie; zij hadden veel lovende woorden over u en over deze dag. Ik heb veel geschenken en geld mogen ontvangen; een prachtige herinnering aan deze dag. Dit had ik echt niet verwacht! Pastoor S. Bladowski Voor U gelezen in weekblad Delta, 8 september:

Parochie H.H. Nicolaas Pieck en gezellen

Deze woorden van Jahwe aan Jozua hebben mensen kracht gegeven om hun verdriet te dragen en verder te gaan op hun levensweg. "Jahwe uw God is met u, waar gij ook gaat". Dat wens ik u toe.

Brielle - Op zondagmorgen 5 september is de nieuwe parochie met als beschermheiligen Nicolaas Pieck en Gezellen gestart met een plechtige installatie van het Pastorale Team door de bisschop van Rotterdam, Mgr. A. Van Luyn. Ongeveer 320 parochianen waren aanwezig om hun vertrouwen uit te spreken in deze nieuwe parochie. Deze is tot stand gekomen door de clustering van de parochies van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Rhoon, Rozenburg en Spijkenisse. Symbolisch werd aan deze eenwording vormgegeven door doopwater uit de zes parochies bij elkaar te schenken in een bekken en met het gemengde water de verbondenheid van de zes parochies te tonen; alle aanwezigen werden met dit water besprenkeld.

Pastoor S. Bladowski

Bedankt beste parochianen Ook vandaag nog kijk ik met veel plezier naar mijn jubileumfeest, dat ik met velen van u samen heb gevierd. Het was fijn om in gebed te zijn samen met mijn collega`s van het pastorale team. Het Parochiebestuur wil ik bedanken, dat zij mijn 25-jarige priesterjubileum mogelijk hebben gemaakt. Op het eind van de viering heb ik meteen gezegd, dat het een grandioze viering is geweest, maar ook in zijn totaliteit was het een prachtig feest. Ik hoopte op een mooie viering, maar het ging boven mijn verwachtingen. Ik ben slechts een half jaar tussen jullie en dus nog niet zo bekend. Ook de afstanden en ook de tijd die jullie in acht moeten nemen was groot. En toch met zo velen zijn we samen geweest met jong en oud. Prachtig! Het ging om mij, dat weet ik, maar voor mij was het belangrijk dat we samen met de mensen uit verschillende locaties elkaar zouden ontmoeten en als een parochie in blijdschap en gebed samen zouden zijn. Ik wil iedereen bedanken die aan deze dag gewerkt heeft. Natuurlijk de commissie, die deze dag organiseerde mag ik niet vergeten van harte te bedanken.

Aan het begin van de viering heette mw. R. de Sutter, vicevoorzitter van het nieuwe parochiebestuur, de bisschop van harte welkom. Het bestuur zal het pastorale team helpen gestalte te geven aan het zijn van kerk in deze regio en in deze tijd; een kerkgemeenschap zijn en daarbij behoren is geen vanzelfsprekendheid meer in de Randstad. Met Gods hulp en in onderlinge dienstbaarheid wil het bestuur zijn werk doen voor de Parochie van Nicolaas Pieck en Gezellen. Bisschop Van Luyn noemde in zijn preek vooral de liefde als wezenlijk onderdeel van de christen onderweg. Laat de eigen wensen niet de overhand krijgen, maar concretiseer de liefde en hulp voor de medemens. En doe dat

19


samen en maak met elkaar een dynamische parochie. Het Caeciliakoor uit Brielle versterkt met enkele solisten ondersteunde de viering bewonderenswaardig met de Missa Brevis in G van Mozart. Voor de samenzang was ook een goede keus gemaakt. Een zeer geslaagde start voor de nieuwe parochie. _____________________________________

Acolieten: Bas, Peytro, Nella, Melindo Intenties: Jacobus Adrianus Vergouts, Marius Bottse, dhr. Eed Jansen, Lenie Hemel-soet, mw. Elisabeth Duremdes. Ma. 27 sept.: H. Vincentius de Paul, priester. 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 30 sept.: H. HiĂŤronymus, priester en kerkleraar. 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 1 okt.: De Kulk

H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares. 10.30 uur Woord- en Communiedienst.

Zo. 3 okt.:

27e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pastoor S. Bladowski Koster: dhr. Van Dam Lector: dhr. Van der Heijde Acolieten: Racheyda, Rashanty, Rahir en Dylan Intenties: mw. Baars-van Steijn, Marius Bottse, dhr. Wortman, mw. Tijhuis-Luttikhuis, Theo de Groen, dhr. Eed Jansen, mw. Nan van Druten, dhr. Aad Grandia, fam. Berkelaar-v.d. Water, fam. van Dijk-Folst, John Veldhuis, dhr. Golia, mw. Eerden-Camerman, mw. Elisabeth Duremdes, Maria Tran Thi Nhan, Gijsbertus Johannes Zondag, Gijsbertus Johannes Maria Zondag, Aarnout Scheers, Lenie Hemelsoet, dhr. en mw. Hazen, dhr. Wien de Jongh, mw. Ans v.d. Berg-Loosbroek.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl BESTUUR Beheer- en CoĂśrdinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Ma. 4 okt.:

H. Franciscus van Assisi. 10.00 uur Eucharistieviering.

Di. 5 okt.

10.45 uur Rozenkransgebed.

Do. 7 okt.:

H. Maagd Maria van de Rozenkrans. 10.00 uur Eucharistieviering.

Uit de parochie

Dagen om te vieren

Vieringen

Verjaardag 75 jaar Zo. 26 sept.: 26e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: pastoor W. Froger Koster: dhr. Boers, dhr. Evertsz Lector: mw. v.d. Ende

2 okt. 5 okt. 5 okt. 8 okt.

20

Mw. M.J. de Blok-Balk, Park Vossendijk 66 Dhr. D.A. van der Heijden, Prikkorf 168 Dhr. C.M. van der Made, Janswaal 2 Dhr. A.W. Smeehuijzen, Viskaarweg 19


Nieuwe Nederlanders. De omgang met de mensen in de groep waaraan hij les gaf vond hij leuk en genoot er ook van. In het onderhouden van contacten was hij geen planner. “Ik zie nog wel”, was één van zijn uitdrukkingen. Met de organisatie om het werk gaf hij niet zoveel. Hij vulde dat liever op zijn eigen manier in. Ondanks dat hij in Hoogvliet woonde bleef Thieu een echte Limburger. De Limburgse geschiedenis en zangers hield hij goed bij.

Verjaardag 80 jaar en ouder 28 sept. Mw. W.A. Bastemeijer-Deurholt, Klencke 279 28 sept. Dhr. G.J. Scheffer, Keizersmantelweg 83 29 sept. Mw. E.M. den Hertog-Faber, Bovensim 200 1 okt. Dhr. G. Fransen, Kruisnetlaan 410 5 okt. Mw. H. Volkman-Meesters, Puitstraat 111 6 okt. Dhr. W. Knop, Kruisnetlaan 756 8 okt. Dhr. F.P.L. van Tol, Botreep 380 9 okt. Dhr. E. van Otterloo, Bongweg 336

Tijdens zijn ziekte kreeg hij veel bezoek van vrienden, vriendinnen, collega’s, cursisten en anderen. Hij kon hiervan erg genieten. Hij was een bescheiden mens, had weinig nodig, maar zijn humor en het contact met mensen vond hij belangrijk. Daar leefde hij voor. Na de ellendige tijd van het ziek zijn kwam voor Thieu Driessen een einde van een welbesteed leven. Een leven hoofdzakelijk gewijd aan mensen, van wie hij hield en voor wie hij alles over had. Mogen wij vertrouwen, dat Jan Mathieu Peter Marie Driessen op een plaats is waar geen verdriet en geen pijn is. Mag dat een troost zijn voor zijn moeder, zijn broer, zusters,schoonzuster, zwagers en andere familieleden.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Rozenkransgebed In de oktobermaand zullen we weer met elkaar de rozenkrans bidden en wel op de dinsdagen 5, 12, 19 en 26 oktober om 10.45 uur. U wordt vriendelijk uitgenodigd samen met andere parochianen hieraan deel te nemen.

In Memoriam

Fons Joosten

Jan Mathieu Peter Marie Driessen In de leeftijd van 57 jaar overleed op 10 september de heer Jan Mathieu Peter Marie Driessen; hij woonde op het adres Kamille 25 in Hoogvliet. Tijdens een Eucharistieviering op 16 september namen wij afscheid van Thieu waarna hij werd begraven op Begraafplaats Oudeland. Thieu, zo werd hij thuis genoemd, werd op 30 mei 1953 in Nunhem geboren in een gezin van vier kinderen. Hij was de jongste telg uit het gezin Driessen. Hij groeide op op een boerderij tussen twee dorpen in het Noord Limburgse. Hij volgde een opleiding aan de Pedagogische Academie in Roermond; daarnaast deed hij ook vrijwilligerswerk in een buurthuis in deze gemeente. Nadat hij zijn militaire dienstplicht had vervuld ging hij op zoek naar een baan. In die tijd bestond er in Limburg een grote werkloosheid, waardoor hij niet aan werk kon komen. Uiteindelijk vond hij een baan in Hoogvliet, niet in het onderwijs maar in het club- en buurthuiswerk. Zo verhuisde hij in 1978 vanuit zijn vertrouwde Limburg naar Hoogvliet.

Informatieavond in Hoogvliet Voor de mensen die meer informatie willen over de Taizé jongerenbijeenkomst in Rotterdam eind december en over wat er van gastgezinnen gevraagd wordt is er op dinsdag 5 oktober om 20:00 uur een informatieavond in de bovenzaal van de Mariakerk aan de Parelvissersstraat 131 te Hoogvliet. Dominee Wilschut en pater Konchenko zullen u daar meer vertellen en laten zien over Taizé en over de activiteiten voor Taizé Rotterdam in de kerstvakantie (zie ook blz. 17).

Sam’s Kledingactie in Hoogvliet Op 2 oktober vindt in Hoogvliet weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan tussen 09.00 uur tot 11.30 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel

Van een boerderij naar een industriegebied moet voor Thieu een grote overgang geweest zijn. Een aantal jaren werkte hij in club- en buurthuis ‘De Rotonde’. Hij ging huiswerkbegeleiding doen en steeds meer les geven aan

21


(vervolg van blz. 16)

in gesloten plastic zakken afgeven bij het parochiesecretariaat, Mariakerk, Parelvissersstraat 131.

Halvering synode Een van de aangenomen voorstellen is halvering van de afvaardiging van de classes naar de generale synode. De 75 classes vaardigen in de toekomst dan nog maar één lid af in plaats van de huidige twee. Andere afgevaardigden komen van de evangelisch-lutherse synode (5), de Evangelisch-altreformierte Kirche in Nedersaksen (2), de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (1) en de Gereja Kristen Indonesia Nederland (1). De wijziging houdt ook in de zittingstermijn van synodeleden van vier naar vijf jaar te verlengen.

De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel van deze middelen gaat naar een ‘droogteproject’ in Kenia. Ook steunen we de wederopbouw van Haïti na de zware aardbeving van januari 2010.. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op: www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060.

Daarnaast is bepaald het aantal leden van het moderamen (het dagelijkse bestuur van de Protestantse Kerk) op vijf vast te stellen. Voor de moderamenleden die eerder voor één jaar werden gekozen, is een zittingstermijn van twee jaar vastgesteld, waarna herbenoeming mogelijk is. Opheffen Algemene Classicale Vergaderingen De synode stemde in met het voorstel tot opheffen van de Algemene Classicale Vergadering (ACV). Een voorstel om in plaats van een ACV een regionaal overlegorgaan van de moderamina van de classicale vergaderingen in te voeren werd op voorstel van ouderling Van Dijk (classis Rotterdam) verworpen. In één van de komende vergaderingen zal de synode besluiten over de verantwoordelijkheid voor de besteding van regionale fondsen die tot nu toe bij de ACV lag.

Bankrek. 109141 _______________________________________ (vervolg van pag. 7)

Verlenging ambtstermijn Een ander aangenomen voorstel is de verhoging van de ambtstermijn van kerkenraadsleden van maximaal acht naar maximaal twaalf jaar. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan signalen dat vacatures in de kerkenraad niet meer zo eenvoudig te vervullen zijn. Verder is de mogelijkheid ingebouwd dat ambtsdragers na vier jaar herbenoemd of herkozen kunnen worden voor twee, drie of vier jaar.

De kerk heeft omgekeerd ook weinig specifieke programma’s voor de mensen die aan hun derde levensdecennium zijn begonnen, zegt het boek. ‘Men gaat er vanuit dat de leeftijdsgroep als vanzelf instroomt in het algemene programma waar ook oudere mensen op intekenen’. De Raad wil met de uitgave een bezinning binnen de kerken stimuleren. De uitgave is bedoeld voor kerkenraden, parochiebesturen, raden van kerken en (andere) beleidsmakers binnen de kerken, gemeenten en parochies. Het doel is onderdelen van de problematiek bespreekbaar te maken in eigen kring. Beleidsmakers kunnen overwegen het eigen beleid bij te stellen of ideeën opdoen voor uitwerkingen in het kader van gemeente- en parochieopbouw. Jongvolwassenen zelf kunnen de tekst natuurlijk ook lezen en als opstap gebruiken voor een gesprek over specifieke verwachtingen die ze als leeftijdsgroep hebben ten aanzien van het kerkelijke leven.

Vervolgtraject De aangenomen voorstellen tot wijziging van de kerkorde (eerste lezing) worden de komende tijd ter consideratie voorgelegd aan de classicale vergaderingen. Het generale college voor de kerkorde komt vervolgens met een herzien voorstel (tweede lezing) bij de generale synode, waarbij wordt toegelicht welke op- en aanmerkingen van de classes worden overgenomen en welke niet. De generale synode maakt vervolgens een definitief besluit over de voorgestelde wijzigingen. De planning is de hele revisie van de kerkorde (ordinanties 1 t/m 14) tijdens de synode in april 2012 af te ronden. ______________________________________

Voor meer informatie: www.raadvankerken.nl ______________________________________

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Plv. voorzitters: • mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755; • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen@gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66. STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl • Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS)

- MAATSCHAPPELIJK

• Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis

KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99.

• Steunpunt Mantelzorg

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl .

OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl

• Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

_________________________________________________________________________________

Nu aanmelden als abonnee - € 5,00 voor de rest van 2010 Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: .................................................................................................................. adres: .................................................................................................................................... postcode / woonplaats: .................................................................telefoon: ......................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: ......................................

Handtekening. ......................................................

23


201017  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201017.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you