Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr. 15 - 20 augustus 2010


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Verschijnt eenmaal per twee weken.

16 17 18

Redactieadres:

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

2 sept. 3 sept. 10 sept. 10/9 - 24/9 16 sept. 17 sept. 24 sept. 24/9 - 8/10 30 sept. 1 okt. 8 okt. 8/10 - 22/10

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Bij de startzondag 2010

Redactieleden:

Vol van hoop

D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Vol van hoop zijn onze ogen, reikend naar de horizon met haar onderbroken bogen: bruggenhoofden naar de zon. Want het is toch niet gelogen, van die breuk die helen kon?

Administratie:

Vol van hoop zijn onze oren, tot het uiterste gespitst om een nieuw geluid te horen waarin niet wordt opgehitst. Is het woord aan donderkoren, splijtend vuur een ware gids?

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Vol van hoop zijn onze monden, bogend op een ander lied, waarin mensen zijn gezonden tot bewogen leefgebied. Niemand heeft zijn land gevonden die ontheemden achterliet.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan:

Vol van hoop zijn onze handen, vol van klein en groot gebaar, vol de ogen die nog branden van verlangen naar elkaar. Laat de regenboog niet stranden, want haar hoop is zonneklaar.

Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347;

Tekst: Eppie Dam

Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

2


Reclameboodschap U bent er waarschijnlijk wel van op de hoogte: wij worden voortdurend door reclameboodschappen beïnvloed en misleid. Feit dat wasmiddelen bijna altijd worden aangeprezen door vrouwen met een blanke huidskleur, en auto’s en computers door blanke mannen, heeft invloed op ons denken. Want zelfs Geert Wilders zou nog wel eens ongemerkt positief beïnvloed kunnen worden, wanneer met regelmaat Turkse of Marokkaanse dames mét hoofddoek schoonmaakartikelen, etenswaren, computers of wat al niet meer zouden aanprijzen op de televisie. Zo groot ís de invloed van dit medium op ons denken. De reclame, en de media in het algemeen, zorgen ervoor dat wij op een bepaalde manier naar de wereld om ons heen kijken. En ons denken is zodanig ingericht dat wij ons daar alleen maar met heel veel moeite tegen kunnen verzetten. Afgezien van het feit dat we ons over het algemeen al helemaal niet bewust zijn van het feit dat we ons ergens tegen zouden móeten verzetten. Zo zijn we ons, ongeveer op dezelfde manier, ook niet bewust van de wijze waarop we geloven. Ons Godsbeeld, onze visie op de bijbel én onze visie op de kerk zijn door de tijd heen gevormd door informatie die veelal ongemerkt naar binnen is gesijpeld. Als u in uw jeugd of in uw latere leven veel negatieve opmerkingen over geloof of kerk (of dominees, of ouderlingen, of….vult u zelf maar in) hebt gehoord, dan vormt zich een negatief beeld van alles wat hiermee samenhangt. Wanneer de input positief is, dan is de kans veel groter dat naar de kerk gaan en geloven (twee heel verschillende dingen overigens) leuke dingen zijn om te doen. Vandaag-de-dag groeien hele generaties op zonder enig besef van iets wat ook maar in de verste verte met God of geloof te maken heeft. Daar sijpelt dus helemaal niets meer naar binnen. Of het moet de veelal negatieve informatie zijn die de krant af en toe naar buiten brengt over alweer iets wat in de kerk is misgegaan. Toch zijn we, als kerk, de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland. Toch zijn we met z’n allen een groep mensen die positiever in het leven staat dan mensen die niet gelovig zijn. Gebed helpt, al is het nog niemand gelukt aan te tonen hoe dat nou precies komt. Laten we ons licht niet onder de korenmaat plaatsen. We kunnen, als volgelingen van Jezus Christus, ons nog steeds profileren als mensen die het verschil kunnen maken. Jezus Christus heeft zelf het verschil gemaakt. Tussen leven en dood. Wanneer u door Hem God leert kennen gaat er een wereld voor u open. Het probleem is alleen dat déze informatie nooit zomaar ongemerkt naar binnen sijpelt. Daar moet u veel moeite voor doen. Maar de bijbel staat er vol van. Ds. V.E. Huls

3


KERKDIENSTEN

Kerkdiensten - vervolg ZONDAG 5 SEPTEMBER 2010 Twaalfde zondag van de zomer

ZONDAG 22 AUGUSTUS 2010 Tiende zondag van de zomer

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 en Dorpskerk - Achterweg 10 10.00 uur Geen dienst.

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Mw. I. Bakker, Sommelsdijk Kindernevendienst Kinderoppas: Antoinette Kornet, Ellen Stout

De Heerlijkheid van Hoogvliet - Herikweg 5 Startzondag kerkelijk werk

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst Kinderoppas: Melanie van Winkel

Vanaf 10.30 uur is er koffie. 11.00 uur (P) Ds. V.E. Huls, Ds. R.J. Wilschut Openluchtdienst m.m.v. Harmonie van Muziekver. ‘DES’, Hoogvliet en Gospelkoor ‘Relight’, Poortugaal Thema: ‘Vol van hoop’ Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema, Adri van Leeuwen

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski met samenzang Kinderwoorddienst Zaterdag 28 augustus 15.00 uur Huwelijksmis

Na de dienst: lunch met soep en broodjes informatiemarkt kerkelijk werk Wereldwinkel

-------------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 9.30 uur Geen viering

COLLECTEN: Prot. 1. KiA: Zending 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

Bedevaartskerk - De Rik 5, Brielle (K) 10.30 uur Mgr. A. van Luyn, bisschop van Rotterdam; eucharistieviering; installatie nieuwe parochie ‘HH Nicolaas Pieck en gezellen’ ------------------------------------------------------------------

_______________________________________ ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 Elfde zondag van de zomer Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Plaatselijk missionair werk

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut dienst van Schrift en Tafel Kinderoppas: Aukje Kempff

Agenda Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Vrijdag 3 september 15.30 uur Ds. V.E. Huls, huwelijksdienst Eline Vis en Alex Hallema

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst ------------------------------------------------------------------

_______________________________________

Vast rooster

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

4


• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

17.30 uur Mariakerk. Doopvoorbereiding (K). Zondag 5 september 10.30 uur Bedevaartkerk, De Rik 5, Brielle. Feestelijke eucharistieviering en installatie nieuwe clusterparochie HH Nicolaas Pieck en gezellen (K). 11.00 uur Heerlijkheid van Hoogvliet, Herikweg 5. Openluchtdienst Protestantse Gemeente als startzondag voor het kerkelijk werk. Aansluitend lunch, informatiemarkt en Wereldwinkel (P).

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

Actueel

Maandag 6 september 13.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO - spelletjesmiddag (K). 14.30 uur Meeuwenhof. Dienst van Schrift en Tafel - ds. V.E. Huls (P). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K).

Maandag 23 augustus 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor ‘Rejoice’ hervat de repetities. 20.00 uur Mariakerk. Voorbereidingswerkgroep ‘Taizé aan de Maas’ (O).

Dinsdag 7 september 19.30 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K).

Dinsdag 24 augustus 19.30 uur Mariakerk. Overleg celebrantenrooster (K).

Woensdag 8 september 14.00 uur Antwoordkerk. Protestantse Vrouwendienst (P). 20.00 uur. Antwoordkerk. Kerkenraad (P).

Woensdag 25 augustus 20.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad (P).

Zaterdag 11 september 15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K). 17.30 uur Mariakerk. Doopvoorbereiding (K).

Vrijdag 27 augustus 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen. Zaterdag 28 augustus 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk.

Bijbelleesrooster

Dinsdag 31 augustus 9.30 uur Mariakerk. Schoonmaken kerkgebouw (K). 19.30 uur Mariakerk. Ouderavond Vormsel (K). Woensdag 1 september 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). 18.30 uur Mariakerk. Taizéviering (O). 20.00 uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P). Donderdag 2 september 11.00 uur Mariakerk. Pastoreslunch (O). Vrijdag 3 september 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O). Zaterdag 4 september 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. 15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K).

5

vrijdag zaterdag

20 augustus Hebreeën 12:25-13:6 21 augustus Lucas 13:10-21

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

22 augustus 23 augustus 24 augustus 25 augustus 26 augustus 27 augustus 28 augustus

Lucas 13:22-35 Jesaja 66:1-6 Jesaja 66:7-18a Jesaja 66:18b-24 Hebreeën 13:7-16 Hebreeën 13:17-24 Lucas 14:1-11

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

29 augustus 30 augustus 31 augustus 1 september 2 september 3 september 4 september

Lucas 14:12-24 Lucas 14:25-35 Filemon 1-14 Filemon 15-25 Deuteronomium 29:1-14 Deuteronom. 29:15-28 Deuteronom. 30:1-10

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

5 september 6 september 7 september 8 september 9 september 10 september 11 september

Deuteronom. 30:11-20 Deuteronomium 31:1-8 Jeremia 11:1-8 Jeremia 11:9-17 Jeremia 12:1-6 Jeremia 12:7-13 Jeremia 12:14-17


Kerkdiensten Siloam

In het ziekenhuis/verpleeghuis Maasstad Ziekenhuis, locatie Het Zuider

• Siloam

Groene Hilledijk 315, 3075 EA Rotterdam)

Zondag 22 augustus 10.30 uur ds. R.J. Wilschut, H. Avondmaal

Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33 MFC Spijkenisse (locatie van ‘Delta’)

Zondag 29 augustus 10.30 uur mw. C.M. Rovers

(Hoeklaan 82-84, 3201 JE Spijkenisse)

Mw. M.M. Boon, Oosterbakenpad 182 Ruwaard van Puttenziekenhuis

Zondag 5 september 10.30 uur ds. J.A. van Rootselaar

(R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

Mw. M. van Buren-Barendrecht, Klencke 19

_______________________________________

Boekaankondiging

Meeuwenhof en Breede Vliet

Rome en Reformatie Overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming

Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Door Willem Ouweneel en Gerard de Korte De kloof tussen katholieken en protestanten lijkt soms moeilijk te overbruggen. Er zijn nogal wat vooroordelen en misverstanden over elkaar. Maar wat gelooft die ander nu echt? Daarover gaan dr. Willem J. Ouweneel en dr. Gerard de Korte in dit boek met elkaar in gesprek. Onderwerpen als traditie, sacramenten, kerk en ambt en Mariaverering worden van beide kanten belicht. Er komen diepgaande verschillen aan bod, maar ook onverwachte overeenkomsten. Het gebed van de auteurs is dat dit boek mag leiden tot meer begrip en liefde voor elkaar.

Meeuwenhof Bijbelgroep Deze ligt in de zomermaanden, juli en augustus, stil. Op 13 september gaan we weer van start.

Breede Vliet Mevrouw Marrie van Buren-Barendrecht was lang vrijwilliger in Breede Vliet. Toen vier jaar geleden de kerkdienst verhuisde van de zondagmorgen naar de dinsdagmorgen stopte dat. Tot voor een paar jaar terug kwam ze ook altijd helpen bij de Bijbelzanggroep op donderdagmiddag. Deze week kreeg ik telefonisch bericht dat Marrie van Buren ernstig ziek is en verpleegd wordt in het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Ik wens haar Gods nabijheid toe!

Gerard de Korte werd in 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, na zeven jaar als hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht gewerkt te hebben. Willem J. Ouweneel is spreker, hoogleraar theologie en veelschrijver. Hij heeft meer dan 120 boeken op zijn naam staan.

Kerkdiensten De eerstvolgende kerkdienst in Breede Vliet is op 7 september in de Filmzaal. Bart van der Zalm speelt dan op het orgel. Ingeroosterd staan: dames Boer, Kooiman, De Koning, Mevius, en Ossendrijver.

Omvang: 144 pagina's; ISBN: 9789063535834; prijs: € 14,95

Orgelconcerten

In augustus niet In de maand augustus gaat het Rozenkransgebed niet door en de snoezelviering komt eveneens te vervallen. De katholieke gebedsviering ligt in augustus ook stil. De eerstvolgende viering is geagendeerd op 15 september.

Zomermarktconcerten op dinsdag 12.45 uur in de Grote o Sint-Laurenskerk 24 augustus: Volodymyr Koshuba (Oekraïne) 31 augustus:Theo Visser Dinsdag 24 augustus - Lambertuskerk, Hoflaan 20.00 uur: Cchristian Stoetzner (Duitsland)

Vriendelijke groet, Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Toegang vrij; wijzigingen voorbehouden. _______________________________________

6


Meer informatie over dit lenteconcert publiceren we tegen die tijd. Ook is Rejoice nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u/jou leuk te komen zingen dan kan dit natuurlijk. Rejoice heeft nu 40 leden - tussen de 18 en 65 jaar - en repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Antwoordkerk. Bestuur van Christelijk Gemengd Koor ‘Rejoice’.

Dank Hartelijk dank voor de warme belangstelling tijdens het ziek zijn en het overlijden van mijn man Jef. Het was heel troostvol.

De kerk naar buiten Na de zomervakantie begint voor de kerken een nieuw werkseizoen met oude en nieuwe activiteiten, die worden geaccentueerd op een startzondag.

Annie de Heer. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes en bloemen die ik in verband met mijn heupoperatie mocht ontvangen. Het is hartverwarmend om zo het gemeente zijn te mogen ervaren. Ik hoop binnenkort weer in de Dorpskerk aanwezig te kunnen zijn.

En die zijn niet alleen bedoeld voor de eigen leden, maar vaak ook voor mensen buiten de kring, de plaatselijke gemeenschap. Daarom houdt de Protestantse Gemeente bij de start van het seizoen opnieuw een

Viktor Bedet

openluchtdienst. Deze vindt plaats op zondag 5 september op het terrein van de Heerlijkheid van Hoogvliet, Herikweg 5.

‘Rejoice’ begint weer

Vanaf half elf bent u welkom op de koffie. De kerkdienst begint om elf uur. Voorgangers zijn de predikanten Viola Huls en Robert Wilschut. Verder wordt meegewerkt door het Harmonieorkest ‘DES’ uit Hoogvliet o.l.v. Frank Hendriks en het Gospelkoor ‘Relight’ uit Poortugaal o.l.v. Rob de Jong.

De vakanties zitten er bijna weer op, en dus ook voor de meeste leden van Rejoice. Want op maandag 23 augustus beginnen wij weer met onze eerste repetitie. In oktober zult u Rejoice weer voor het eerst kunnen horen. In november werkt Rejoice mee aan de koor- en samenzangavond in de Antwoordkerk. Zoals u wellicht nog weet wordt deze avond georganiseerd en aangeboden door de kerkenraad. Ook zingt Rejoice in de eredienst van kerstmorgen in de Antwoordkerk. Dat is tevens de laatste medewerking in 2010. Voor 2011 gaat Rejoice zich voorbereiden op een nieuw concert. Dit Lenteconcert zal worden gehouden op zaterdagavond 26 maart. En, zoals u van Rejoice gewend bent, ook weer in de Antwoordkerk. Dit concert heeft een bijzonder tintje: onze dirigente Ingrid Luijten-Poort is in februari 10 jaar dirigente van Rejoice. Dit willen wij als Rejoice dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben wij voor dit concert haar vroegere studiegenote Noortje van Middelkoop (panfluit) uitgenodigd. Noortje is onder meer bekend van het tv- programma Nederland Zingt. Vincent van Dam zal Rejoice begeleiden en een orgelimprovisatie verzorgen.

Na de dienst staan er soep en broodjes klaar voor iedereen en is er gelegenheid een informatiemarkt te bezoeken. Bij een aantal kramen wordt uitleg en informatie gegeven over wat binnen de kerk gebeurt en hoe zij dienstbaar kunnen zijn aan de inwoners van Hoogvliet. Daarnaast wordt ook voorlichting gegeven door Woonzorgcentrum ‘Siloam’ en worden producten verkocht door de Wereldwinkel, verzorgd door Jannie Leeuwestein. De Protestantse Gemeente nodigt iedere belangstellende van harte uit op zondag 5 september naar de Heerlijkheid te komen.

7


Vaders liefdesbrief Mijn kind, Je kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles over jou Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Je bent geen vergissing Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Je bent prachtig gemaakt Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Ik ben niet ver weg maar dichtbij Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Want Ik ben de perfecte vader Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Want ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Ik denk ontelbaar veel aan je Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Want je bent Mijn kostbare bezit Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet Op een dag zal Ik alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon,Jezus Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je,sta Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen Ik gaf alles op waar Ik van hield,zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Mijn vraag is: Wil je Mijn kind zijn? Ik wacht op je, je vader, Almachtig God Susanne en Dineke

8


Commentaar bij de tijd

Campagne Oikocredit: Geloven in het kleine

Een nieuw kabinet Na verkenningen over rechts en links, daarna dwars door het midden en ten slotte paarsgekleurd, lijkt er nu toch schot in de formatie te komen. Het gaat aan op een rechts minderheidskabinet of - zo u wilt een bijzonder meerderheidskabinet. CDA en VVD zullen het hart gaan vormen en bewindslieden leveren. Wilders en zijn PVV gedogen en mogen vanaf stuurboord roepen wat zij willen. Er is naar verluidt een ferme wil aanwezig bij alle betrokkenen.

Oikocredit is voor veel kerken en kerkmensen een begrip. Al bijna vijfendertig jaar spannen wij ons in om, samen met u, op een bijzondere manier een bijdrage te leveren aan meer gerechtigheid in deze wereld. Dit doet Oikocredit door onder andere kleine leningen, microkredieten, te verstrekken aan arme ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Microkrediet geeft mensen de kans om zich uit de armoede omhoog te werken. Meer dan 30.000 particulieren, (kerkelijke) organisaties, parochies, kerkelijke gemeenten, orden, congregaties, lokale overheden en bedrijven wereldwijd, maken dit werk mogelijk door te investeren in Oikocredit.

Nieuwe vragen... Op voorhand roept elk nieuw kabinet vragen op, en deze variant zeker ook. Wat zal deze regering immers betekenen voor de kwestie van de integratie, en met name voor de positie van moslims? Uitsluiting baart zorgen Problemen in oude wijken moeten natuurlijk doortastend worden aangepakt. Net zoals er nooit genoegen kan worden genomen met moslimextremisme. Maar als de toon die Wilders de afgelopen jaren aangeslagen heeft maatstaf mag zijn, dan baart dat zorgen. Die toon was er zonneklaar een van uitsluiting. Geen immigratie meer vanuit moslimlanden, geen moskeeën, en betalen voor je hoofddoek. Dat is niet het oplossen van problemen of het tegengaan van extremisme. Dat is het wegzetten van een hele religie. Juist de kerk moet daar vragen bij stellen.

Campagne 2010 De Oikocreditcampagne - Jouw geld, hun leven! dit jaar biedt kerken de kans zich in deze tijd van economische crisis te bezinnen op het omgaan met geld en een andere levensstijl. Een levensstijl die niet gericht is op het vergaren van meer bezit, maar die streeft naar het volwaardiger deel hebben aan het Rijk Gods door recht te doen aan de naaste. Met de campagne wil Oikocredit Nederland tevens danken voor de steun van zoveel kerken en kerkleden, maar ook om vernieuwde steun vragen. Want er zijn nog honderden miljoenen gezinnen die wachten op een microkrediet. De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt deze campagne van harte.

Economisch herstel Een andere zorg is het economisch herstel. Heel voorzichtig zet dat in, en daar zal hopelijk ieder van profiteren. Toch schuilt juist in dat herstel ook een groot gevaar. Als het immers weer beter gaat, dreigen de vragen gemakkelijk vergeten worden. En vragen zijn er. Wat immers waren de oorzaken van de crisis? Wat was de rol van de banken? Heeft het premiestelsel, dat die banken voor hun topmensen hebben opgezet, de crisis ook in de hand gewerkt? Levensstijl En onze eigen rol, ik bedoel die van u en mij? Houden wij door onze manier van leven niet een systeem in stand dat niet kan en op den duur wel móet instorten? Is er behalve een economische crisis, ook niet sprake van een morele crisis?

Oikocredit Nederland vraagt kerken van september t/m december aandacht te besteden aan: • anders omgaan met geld; • de kracht van microkrediet • armoedebestrijding door Oikocredit

Elke crisis is een kans Nu is elke crisis ook een kans. In dit geval op zijn minst de kans om kritische vragen te stellen. Ik denk dat het typisch vragen voor de kerk zijn. De kerk kijkt immers verder dan de neus lang is. Verder dan hoofddoeken en moskeeën. Verder ook dan geld en economie. Verder zelfs dan herstel. Omdat het om meer gaat. Juist de kerk weet dat.

Op de website van Oikocredit Nederland kunt u regelmatig nieuwe actiematerialen bekijken of downloaden. Voor meer informatie: www.geloveninhetkleine.nl Oikocredit Nederland, Pauline Ebing, tel.: 030-2341069, e-mail: pebing@oikocredit.org

ds. Peter Verhoeff, preses generale synode Protestantse Kerk

9


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen (voor huur en diversen): girorekening 2465960; voor VVB / AKB: giro 445148. Zendingscommissie: bank 3295.74.612. Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: • vacant. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (graag na 20.00 uur), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl

• Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.

10


WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

Bij de diensten

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

22 augustus - Dorpskerk De tekst op het rooster (waaraan ik me vanaf vandaag weer probeer te houden) is Lucas 13: 22 – 30. Wat een tekst! Je zou hem zo overslaan en toch maar weer wat anders gaan zoeken om over te spreken. Maar het is ook spannend er wél mee aan de slag te gaan. En nóg spannender is de vraag of wij, als mensen van deze maatschappij, hiermee iets kunnen (veh).

Dienstverlening

29 augustus - Antwoordkerk Lucas 14: 1 – 14. Het feestmaal waarbij iedereen op de mooiste plaatsen was gaan zitten. Hoe bescheiden moeten we zijn? Of gaat dit stukje evangelie ergens anders over? (veh)

Ambtsdragers Op 22 augustus - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Verzendaal, dhr. Wols; dhr. Van der Meijde; lectoren: dhr. Van Veelen, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Hallema, mw. Kloeg; dhr. Heutink; lectoren: dhr. Heutink, Hanneke Russchen.

29 augustus - Dorpskerk Op deze zondag zullen we - afwijkend van de eerdere planning - het Heilig Avondmaal vieren. We lezen uit Deuteronomium 24 vers 17 tot 22, waarin gewezen wordt op de plicht als gemeenschap en als individu zorg te dragen voor de weduwen, de wezen en de vreemdeling - categorieën in de samenleving die staan voor hen die zelf moeite hebben in hun levensonderhoud te voorzien. In onze tijd zouden we daar misschien andere categorieën moeten noemen. De evangelielezing uit Lucas 14 vers (1) 7 tot 14 laat de kritiek van Jezus zien: hoe gaan we met de verhoudingen in de samenleving om? De kritiek is gericht tot degenen die dan in huis zijn, maar gaat natuurlijk over de samenleving als geheel (rjw).

Op 29 augustus - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Bijl, mw. Groenendijk; mw. Dirven; lector: mw. Kotey. - Dorpskerk, 10.00 uur (HA): Mw. Vervat, mw. Groot Bramel en beschikbare diakenen; lectoren: dhr. Fousert, Rouan Fousert. Op 5 september - Heerlijkheid van Hoogvliet, vanaf 10.30 uur: alle beschikbare ambtsdragers.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 22 augustus dhr. Noordzij 29 augustus dhr. Noordzij

5 september - Heerlijkheid van Hoogvliet Oftewel onze Openluchtstartdienst. Waarin vele geledingen van onze kerk zich zullen presenteren, waarin we met elkaar zullen zingen onder begeleiding van DES en zullen genieten van koorzang van Relight, én waarin we natuurlijk ook ‘gewoon’ de bijbel zullen openslaan om daaruit te leren. U bent van harte welkom, en misschien is dit een goede gelegenheid uw buren eens uit te nodigen. Na afloop is er weer soep met een broodje (veh). ☼ De Dorpskerk en de Antwoordkerk zullen gesloten zijn, maar wie vervoer nodig heeft naar de Heerlijkheid kan op dezelfde manier daarvan gebruik maken als anders. Vanaf ongeveer tien uur staat de eerste koffie klaar (onder meer voor de vele handen die het werk licht maken), om half elf mag het best behoorlijk druk worden en om elf uur zal de dienst beginnen. Meer gegevens over de happening als geheel staat in de weekbladen en elders in dit kerkblad.

dhr. Vos dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdienst • Antwoordkerk 22 augustus: welkom - mw. Van Opdorp, mw. Groen; kosters - dhr. en mw. Petersen; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis. 29 augustus: welkom - mw. Huiting, dhr. Groeneveld; kosters - gehele week: dhr. en mw. Oldenhuis. 6 september: kosters - in de week: dhr. en mw. Petersen. • Dorpskerk 22 augustus: dhr. Fossen, mw. Hallema 29 augustus: dhr. P. Hallema, dhr. Vervat

Vervoer naar de Antwoordkerk 22 augustus: dhr. Oorebeek, dhr. Verwoerd 29 augustus: dhr. Van Helden, dhr. Bandstra 5 september (naar De Heerlijkheid): dhr. Maring, dhr. Westerduin

11


De dienst heeft als thema ‘Vol van hoop’. Beelden en tekenen van hoop zullen de aandacht krijgen en bijbelse figuren mogen ook voor ons een reden zijn met een gegronde verwachting in het leven te staan (rjw).

ons werk te vertellen. We delen de Open Deur en de Elisabethbode uit ter kennismaking. De Open Deurcommissie, Dicky, Piet en Mini.

Collectebestemming Berichten over zieken

22 augustus - Kerk in Actie: zending 29 augustus, Dorpskerk - avondmaalscollecte Over beide collecten staat meer informatie in de rubriek ‘DiacoNieuws’.

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

5 september - Missionair werk en kerkgroei Vandaag starten we met het nieuwe kerkelijke seizoen. Vol van hoop mogen we als plaatselijke gemeente starten met activiteiten voor onze gemeenteleden en de mensen daarbuiten. Het programma Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk stimuleert ideeën en activiteiten die zich richten op de zichtbaarheid van onze kerk in de samenleving. De Protestantse Kerk wil graag die missionaire activiteiten ondersteunen, waarmee ook mensen die niet zo vaak meer in de kerkdienst komen, worden bereikt met het Evangelie. De collecte van vandaag maakt steun aan vernieuwende activiteiten mogelijk, ook activiteiten vanuit onze eigen gemeente. We bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33, 3193 XA, is opgenomen in het Maasstadziekenhuis, locatie Zuider. Mw. M.M. Boon, Oosterbakenpad 182, 3192 XV, verblijft in het MFC Spijkenisse. Het blijkt dat mw. M van Buren-Barendrecht, Klencke 19, 3191 VK, al enige weken is opgenomen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. K.A. Slooter-van der Sluis, Gustaaf Gelderpad 6, 3191 AD, heeft in het ziekenhuis gelegen met hartproblemen, waarvoor zij is behandeld. Gelukkig is zij nu weer thuis.

Bloemengroet

Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar vooral de nabijheid van de Allerhoogste.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 25 juli uit de Dorpskerk naar: mw. Van Herwijnen, Klencke 285, en mw. Le Bruin, Tijmweg 178; uit de Antwoordkerk naar: mw. Van de Merwe, Meeuwenhof, kamer 804, en mw. Van der Waal, Schuiflood 1 op 1 augustus uit de Dorpskerk naar: mw. Sanders, Klencke 185, en mw. Fossen, MiddenbaanZuid 638; uit de Antwoordkerk naar: fam. Bedet, Prikkorf 138, en mw. Langstraat, Witte Hoek 12; op 8 augustus uit de Dorpskerk naar: mw. Wolters, Othelloweg 291, en mw. Van Duin, Cloese 19; uit de Antwoordkerk naar: mw. Slooter, Gustaaf Gelderpad 6, en mw. Rasser, Meeuwenhof, kamer 403.

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar 2 sept.

Mw. S. Benne, Puitstraat 15, 3192 SG

• verjaardag 80 jaar en ouder 23 aug. Mw. A.M. Doorn, Slaghaam 103, 3192 HG 23 aug. Mw. W. Stigter-Barendrecht, Alverstraat 55, 3192 TM 23 aug. Mw. G. de Haan-Spinder, Puitstraat 445, 3192 SK 24 aug. Mw. J.J. Witter, Park Vossendijk 315, 3192 XG 25 aug. Mw. E. Jumelet-Kap, Sadkopad 13, 3194 WH 25 aug. Mw. A.J.C. Dijkhuizen-Spaans, Botreep 428, 3192 PG 26 aug. Dhr. M.J. Verheij, Digna Johannaweg 183, 3193 PE

Open Deur in de open lucht Zoals elders al gemeld is de startzondag van het kerkenwerk op 5 september op de Heerlijkheid van Hoogvliet. Na de openluchtdienst staan wij als Open Deurcommissie en Protestantse Vrouwendienst samen aan een markttafel om ons te presenteren aan de bezoekers. We willen graag mensen bereiken om iets van

12


27 aug. Mw. L.B. Meijer-du Pree, Klencke 217, 3191 VP 27 aug. Mw. H.A.M. Schilte, Binnenban 227, 3191 CE 27 aug. Mw. L. van der Sluis-van den Berg, Kruisnetlaan 546, 3192 KG 30 aug. Mw. G. Borgemeester-Boumeester, Alverstraat 171, 3192 TN 31 aug. Dhr. A. Droomers, Cloese 71, 3191 EB 31 aug. Mw. J. Kannegieter-Mastenbroek, Kruisnetlaan 844, 3192 KJ 1 sept. Dhr. P. Hoogendoorn, Othelloweg 289, 3194 GR 1 sept. Dhr. H. Pattiwaël, Karperstraat 152, 3192 ES 3 sept. Dhr. J. Thomassen, Kruisnetlaan 832, 3192 KJ 3 sept. Mw. J. van Tielen, Bahreinstraat 9, 3193 CA 4 sept. Dhr. J. van Dalen, Binnenban 239, 3191 CE 6 sept. Mw. D.E. Struijk-Walker, Klencke 349, 3191 VT 7 sept. Mw. E.J. Wissink-Matualessy, Klencke 85, 3191 VL 7 sept. Mw. W. Verheij-Speelman, Klencke 519, 3191 VX 7 sept. Dhr. W. Langstraat, Witte Hoek 12, 3191 TM 8 sept. Dhr. J.M. Otto, Othelloweg 293, 3194 GR 9 sept. Mw. A.E. Boer-Nieveen, Schutwant 88, 3192 JS 10 sept. Mw. P.C. van der Meer-Schouten, Klaasje Zevensterstraat 36, 3193 TW 12 sept. Dhr. C.J. van Wijk, Alverstraat 307, 3192 TN 12 sept. Dhr. C. Fluit, Klaasje Zevensterstraat 88, 3193 TW 12 sept. Dhr. D. Swiers, Jan Thijssenpad 1, 3191 BL

DiacoNieuws Collecten • Zending. Op 22 augustus is de eerste collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie: Daarover het volgende: Vrede door vriendschap Bijna veertig procent van de Libanese bevolking rekent zich tot een christelijke gemeenschap. Ongeveer net zoveel als in Nederland. En ook in Libanon slinken de kerken in hoog tempo. Veel christenen trekken naar het westen en de invloed van de islam groeit. In de Libanese hoofdstad Beiroet staat de Near East School of Theology (NEST) Deze theologische school is van grote waarde voor het protestantisme in het Midden-Oosten. De NEST leidt studenten uit de hele regio op tot predikant, catecheet, diaken of godsdienstonderwijzer. Na hun studie keren ze terug naar hun dorpen om de kerken daar te dienen. De school fungeert bovendien als informatiecentrum voor iedereen die zich wil verdiepen in bijbelwetenschappen tegen de achtergrond van de Arabische cultuur, de islam of oosterse kerken. Namens Kerk in Actie en de GZB werkt uitgezonden medewerker Jaap Hansum sinds een jaar als docent Praktische Theologie aan de NEST. Kerk in Actie steunt de NEST in 2010. In augustus collecteren veel kerken, waaronder wij, voor dit werk, maar ook uw persoonlijke bijdrage is van harte welkom. Steun daarom eventueel met uw gift op rekening 456 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, t.n.v. Zomerzending of door online te doneren. Bedankt! • Avondmaalscollecte: Kinderen in de knel Op 29 augustus (!) is er weer een avondmaalscollecte in de Dorpskerk voor Kinderen in de Knel. In enkele artikelen hebben we eerder aandacht geschonken aan de problematiek waarmee veel kinderen te maken hebben: Aids/HIV-wezen, oorlogswezen, misbruikte kinderen enz., enz. Er kan niet genoeg over geschreven worden. Nu echter iets anders: over persoonlijk initiatief. Om aan te tonen dat er op alternatieve wijze ook steun bijeen gebracht kan worden, anders dus dan in een collecte, enige voorbeelden hiervan: • In Rockanje is de heer Maarten Cok al ruim 10 jaar actief om via vijf boekenmarkten boeken, cd’s, dvd’s en lp’s te verkopen in de Welkomkerk voor Kinderen in de Knel. Dit levert jaarlijks tussen de 2.000 en 3.000 euro op en wat ook heel belangrijk is, veel publiciteit.

• huwelijksjubileum 27 aug. Echtpaar Van Eenige-Voshol, Vleugel 38, 3192 WE - 45 jaar 30 aug. Echtpaar Schouten-Donker, Klaasje Zevensterstraat 66, 3193 TW - 60 jaar 1 sept. Echtpaar Jumelet-Kap, Sadkopad 13, 3194 WH - 55 jaar 4 sept. Echtpaar Den Boer-Treffers, Leeuwerik 2, 3191 DL - 40 jaar 6 sept. Echtpaar Boerlage-den Teuling, Kaar 73, 3192 WB - 25 jaar Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

____________________________________

K E R K I N AC T I E - G I R O 4 5 6 _______________________________________

13


• Een werkgroep van de PKN-wijkgemeente Lammerenburg in Vlissingen verkoopt sinds 2002 boeken via de website. Kerk in actie biedt vooral steun aan organisaties die naar alternatieven zoeken.

Voor particuliere kopers met een computer die dit zelf willen doen, zal de kalender vanaf 1 september via www.kerkinactie.nl/webwinkel te koop zijn. Diaconie/ZWO-commissie

Noodhulp Pakistan Uit de Platte Driedijkpastorie

Ondanks de plotseling ingelaste collecte voor de nood in Pakistan is de diaconie blij verrast door de opbrengst in beide kerken. Het lijkt alsof er uit een soort voorgevoel een ieder er zo’n beetje rekening mee had gehouden. Namens Kerk in actie veel dank.

De zomer vliegt voorbij. Nog even en de scholen beginnen weer. Iedereen keert weer terug van een welverdiende vakantie. Een nieuw kerkelijk seizoen begint.

Breuken en Bruggen

Startzondag Zoals u in de rubriek ‘Bij de diensten’ kunt lezen, is er tijdens onze Startdienst een scala aan geledingen van onze kerk die iets van zichzelf laten zien. Dus wilt u weten wat er nou allemaal precies gebeurt in en buiten de kerk, neem dan een kijkje na afloop van de dienst. Nadat u natuurlijk eerst hebt nagepraat met velen, onder het genot van een kopje soep met een broodje. Gemeente des Heren in de breedste zin van het woord.

Een groep buitenlandse studenten bezoekt ook dit jaar weer de theologische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam in het kader van het project Breuken en Bruggen. Dit is een samenwerkingsproject van de afdeling Zending van Kerk in Actie en de Vrije Universiteit. Dit jaar komen er dertien theologiestudenten uit Tanzania, Colombia, Indonesië, India, Brazilië, Rwanda, Mozambique, Cuba, Myanmar en Oekraïne. Drie maanden lang, van september tot en met november, zullen deze studenten onderzoek doen, lessen volgen en een excursieprogramma volgen.

Plannen voor het nieuwe seizoen Gaandeweg zult u in deze rubriek wat activiteiten vinden die komend seizoen op mijn programma staan. Ik kan u alvast melden dat ik zo tegen Kerst wel weer iets met Kunst wil gaan doen. Verder komt er een voortzetting van de belijdeniscatechisatie, in de vorm van een gespreksgroep. Wie zich jong voelt is welkom. En, wellicht om over na te denken: een kring voor mensen die hun partner hebben verloren. Met elkaar hierover praten kan heel troostrijk zijn en kan helpen om (h)erkenning te vinden in die ander die datzelfde heeft meegemaakt. De kring is bedoeld voor mensen de een partner verloren aan de dood. Er zal ook een avond worden georganiseerd voor hen die hun partner verloren aan het leven. Over al deze plannen, en nog een paar andere, kunt u meer lezen in de komende kerkbladen.

Een aanrader vraag van de organisatie is: Nodig een student uit in uw gemeente! Onderdeel van het programma is een bezoek aan plaatselijke gemeenten. Studenten maken kennis met de gemeenten in Nederland, en kunnen een bijdrage geven op een gemeenteavond of een ZWO bijeenkomst. Ook kunnen studenten meedoen in de dienst. Voor zowel studenten als kerken is dit een hoogtepunt van het verblijf gebleken. U wordt van harte uitgenodigd een beroep te doen op deze studenten.

Missie-zendingskalender 2011 De Missie-Zendingskalender 2011 heeft als thema: ‘Reiken naar licht – Afrika danst het leven’. Het thema is uitgewerkt door de Nigeriaanse kunstenaar Tony Nwachukwu. Hij put voor zijn inspiratie uit de directe omgeving, uit de mensen en dingen om hem heen. In de schilderijen staan het milieu en de samenleving centraal. Het reiken naar licht staat o.a. symbool voor de hoop dat er zorgvuldiger met de aarde wordt omgegaan.

Huwelijk Vlak voordat wij op een feestelijke manier aan het nieuwe seizoen beginnen vindt er in de Dorpskerk een misschien nog wel feestelijker gebeurtenis plaats. Alex Hallema en Eline Vis willen elkaar, ten overstaan van God en zijn gemeente, het jawoord geven. U bent dus van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De dienst begint om 15.30 uur.

Wij hopen dat u als gemeenteleden de kalender weer zult bestellen. Dit kan vanaf 1 september. U kunt een eventuele bestelling opgeven bij één van de diakenen of iemand van de ZWO commissie.

Zo willen we, ook in dit nieuwe seizoen, op velerlei manieren, gemeente van Christus zijn, en elkaar ook op andere dagen dan de zondag ontmoeten. Zo kunnen we elkaar van andere kanten

14


leren kennen en leren waarderen. Ook dát is kerk-zijn.

Kerkelijk Bureau

Ik wens u vanuit de pastorie Gods zegen toe. Ds. V.E. Huls Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Uit de Aalkaar pastorie Op dit moment heb ik niet zoveel te melden over ziekten of zorgen. Tijdens mijn vakantie heeft ds. Huls veel voor mij moeten waarnemen. Mijn dank daarvoor is welgemeend, des te meer omdat, terugkijkend op de afgelopen jaren, dat niet helemaal in evenwicht blijkt te zijn. Ik neem heus voor haar waar, maar er is dan veel minder nodig dan omgekeerd. Het zij zo. De genoemde vakantie zit er weer op en als dit kerkblad uitkomt heb ik zelfs mijn eerste vrije zondag alweer verdiend... Weliswaar betekent dat voorgaan in Siloam dus helemaal vrij is het niet, maar dat is geen punt.

- Kerkelijke Stand Kerkelijke huwelijksbevestiging is gevraagd door Alex Hallema en Eline Vis, Viswant 7. De huwelijksdienst zal plaatsvinden op vrijdag 3 september om 15.30 uur in de Dorpskerk door ds. V.E. Huls. Geboren op 26 juli: Bjorn Oorebeek, Karekiet 3. Overleden dhr. Alfons Hubert Baudoin Isaak, 69 jaar, Werpnet 7; op 3 augustus: dhr. Johannis Keesmaat, 76 jaar, echtg. van mw. A.D. Keesmaat-Kaspers, Tijmweg 140; op 9 augustus: dhr. Cornelis Bleiksloot, 93 jaar, Schakelweg 374; op 12 augustus: mw. Anna Mieke Huiskes-van Keulen, 50 jaar, echtg. van dhr. W.P. Huiskes, Schuiflood 17. Verhuisd: mw. G. Bosklopper, Grondelstraat 96, naar: Ankerkuilstraat 58; dhr. R. Groen, Henk Miliusstraat 22, naar: Komijnhof 49. Gevestigd uit Marienberg: mw. N. van ’t Hag, Barbeelsingel 90. Vertrokken naar Maassluis: dhr. A. Smit, Gebbeweg 5; Pernis per 30 aug. (Havenlicht, kamer 311): mw. A. Sekeris-Koole, Klencke 357. Als voorkeurlid naar Pernis: mw. M.A. Wilhelm, Middenbaan-Noord 176. Afgemeld als lid: dhr. P. van der Wel, mw. G.F. van der Wel-van Grafhorst en dhr. M.H. van Oostenbrugge, Park Vossendijk 231.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de openluchtdienst in volle gang, en dan zal ik warempel na die dienst weer een weekje met vakantie gaan. Een mens moet maar durven ... De startdiensten voor de verschillende scholen staan in de steigers en hopelijk kunnen we een bijdrage leveren aan een goed begin van het schooljaar. We nemen elk een stukje daarvan voor onze rekening, ds. Huls de dienst op de Oudelandschool en ik de diensten van de Zalmplaatschool en de Middelpuntschool. Dit jaar zal ik wat de cursussen betreft niet al teveel hooi op mijn vork nemen. Ik hoop de Bijbelkring in de Antwoordkerk om de 14 dagen voort te zetten. Het afgelopen jaar is dat een beetje al te pittig geweest; dit seizoen hoop ik het iets luchtiger aan te pakken, maar mijn keuze is nog niet definitief gemaakt. Rond de openluchtdienst zal er meer duidelijk zijn. Een hartelijke groet vanuit de Aalkaarpastorie. In Memoriam Op donderdag 12 augustus overleed mevrouw Annemiek Huiskes-van Keulen, Schuiflood 17. Drie dagen eerder was zij 50 jaar geworden. In het volgende kerkblad hoop ik een In Memoriam te kunnen plaatsen.

- Collecteverantwoording Op 25 juli Antwoordkerk Dorpskerk Op 1 aug. Antwoordkerk Dorpskerk

Ds. Robert Wilschut

Diaconie: Kerk: € 111,42 € 107,10 € 53,05 € 60,25

Deurcoll.: € 72,55 € 54,72

€ 108,88 € 69,40

€ 91,25 € 58,85

€ 93,55 € 69,10

Op 8 aug. KiA-Hulp Pak.: Kerk: Antwoordkerk € 298,15 € 108,36 Dorpskerk € 177,90 € 64,96

15

Deurcoll.: € 65,55 € 59,96


- Giften Diaconie • algemeen: € 20,00 van NN via ds. Huls € 8,00 van NN via collectezak 1 aug. Kerk • algemeen € 20,00 van NN via ds. Huls • kerkjes over juli: € 14,90 Zending • Zendingsbussen over de maand juli Dorpskerk - € 43,25

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen

Allen heel veel dank _______________________________________

Installatieviering Op zondag 5 september is er echt nergens binnen onze parochie een eucharistieviering, behalve om 10.30 uur in de Bedevaartskerk, De Rik 5, Brielle. Daar bent u allen welkom bij de plechtige installatieviering van onze nieuwe parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen onder leiding van bisschop Van Luijn.

Religieus toerisme - een dagje uit Het ware geloof? Tot en met 26 september is Erfgoedcentrum Diep in Dordrecht de tentoonstelling Het Ware Geloof? open voor bezichtiging. Met deze expositie grijpt Dordrecht in samenwerking met Museum Catharijneconvent terug op een stormachtige en beslissende periode uit de vaderlandse geschiedenis. Binnen de historische muren van Het Hof wordt de botsing van destijds, tussen katholicisme en protestantisme, op unieke en eigentijdse wijze in beeld gebracht. Schitterende katholieke gouden monstransen en kelken versus indrukwekkende protestantse statenbijbels en intieme familiebijbels.

Voor busvervoer zie oproep onder parochienieuws

Ik geloof in een levende parochie In deze tijd van economische crisis is het voor diverse mensen best wel een moeilijke tijd. Een tijd van spanning op het werk. Mag ik mijn werk blijven houden of niet? Het lijkt er ‘heel voorzichtig' op dat er minder werklozen zullen komen dan verwacht, maar … je zal je werk maar verliezen. Dan verdien je alle steun, ook van de parochie! Evenals op andere ‘scharnier'-momenten in het leven, bij ziekte, verlies, rouw of verdriet.

De vraag naar het ware geloof leeft al vele eeuwen in Dordrecht en zette de stad daarmee wereldwijd op de kaart. In 1572 vond in Het Hof de Eerste Vrije Statenvergadering plaats. Daar werd officieel besloten Willem van Oranje te steunen in zijn opstand tegen de Spaanse overheerser. Dat betekende destijds ook een duidelijke keuze vóór het protestantisme en tégen het katholicisme.

We kunnen elkaar ondersteunen als we het ook van elkaar mogen weten. Het overkomt mij nogal eens, wanneer ik iemand spreek in de kerk, op straat, of bij iemand thuis, dat ik hoor hoe moeilijk de afgelopen periode voor deze mens(en) is geweest. Je hebt er vaak geen weet van!

Eigen herinneringen en ervaringen Voor bezoekers is het mogelijk zelf ervaringen en herinneringen aan de tentoonstelling toe te voegen. Eventueel kunnen zij een typisch protestants of katholiek moment uit hun leven beschrijven en deze op een speciaal hiervoor bedoelde wand plakken. Met de smaak van pepermunt, de stilte van de zondagsrust of de feestelijkheden rond de Heilige Communie wordt zo een eeuwenoude lijn doorgetrokken van de felle twisten uit het verleden naar bittere of zoete gebeurtenissen in het heden. Meer informatie: www.erfgoedcentrumdiep.nl _______________________________________

Zo sprak ik een parochiaan die mij vertelde dat zij drie weken in het ziekenhuis had gelegen en daarna nog eens zes weken in een verpleegtehuis en dat zij al die tijd niemand van de parochie had gezien. Dat ervaar ik altijd als een tekortkoming. Natuurlijk, als we het niet weten, kunnen we ook niet op bezoek gaan. En we weten ook niet altijd zeker of het wel gewenst is of niet!

16


Maar hoe kunnen we zoiets voorkomen, hoe kunnen we het in de toekomst beter doen? Daarover wil ik graag met u nadenken. Zeker wanneer we straks één van de zes kerkgemeenschappen zijn, binnen de nieuw te vormen parochie. Dat lijkt een heel groot geheel en dat ís het ook, een parochie met meer dan 18.000 geregistreerde parochianen. Maar de lokale gemeenschappen, de mensen die elkaar kennen én van elkaar weten, blijven de drijvende kracht van de lokale kerk. Dáár vindt gemeenschap plaats. Dát moeten we zo houden en zo mogelijk uitbouwen.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

En voor dat uitbouwen wil ik mij laten inspireren door het nieuwe boek van Leo Fijen ‘Het wonder van Maartensdijk leeft verder'. Leo Fijen laat aan de hand van verhalen van gewone mensen zien hoe de kerk hen geraakt heeft, hoe zij zich betrokken voelden bij de gemeenschap, gesteund voelden door de aandacht van de gemeenschap. “In al hun vrijblijvendheid en aarzeling moeten wij de mensen en elkaar zien als gewaardeerde gast, alsof het Jezus Christus zelf is”.

PASTOOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

Niet zo´n gemakkelijke opgave, maar wel één om in het komende jaar mee aan de slag te gaan. Daartoe wenst het pastorale team u een goed, leerzaam en vreugdevol kerkjaar toe, en laat gerust wat van u horen.

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

In het parochieblad van Hellevoetsluis (juli 2009) las ik van René Horniks uit ´Adem ons tot leven´ een gedachte die dat precies verwoordt: Ik geloof in een levende parochie, waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen ontvangen worden als gasten, waar men begaan is met elkaar.

Vieringen in Hoogvliet en Rhoon

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, die op zoek is naar de eenzame mens, die de zieke aandacht geeft en waar oudere mensen worden ondersteund.

Zo. 22 aug.: 21ste zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pastoor S. Bladowski Koster: dhr. Boers Lector: dhr. Van der Heijde Acolieten: Peytro, Racheyda, Dylan, Nella Intenties: Marius Bottse, Eed Jansen, mw. Nan van Druten, dhr. Henricus de Nijs, dhr. Silvio Brandao, Joop Jaspers, Lenie Hemelsoet, mw. Elisabeth Duremdes.

Ik geloof in een levende gemeenschap, waar kinderen welkom zijn, waar plaats is voor rusteloze zoekers en waar jongeren zich zelf mogen zijn. Ik geloof in een levende parochie, die beademd wordt door de geestkracht van Jezus en waar iedereen tegen elkaar zegt: “Ik ben er voor JOU”.

Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 23 aug.: 10.00 uur Eucharistieviering.

Fred Wijnen, pastor

17


Do. 26 aug.: 10.00 uur Eucharistieviering Intentie: Divera Kamp-Boon. Za. 28 aug.:

31 aug. 31 aug. 1 sept. 4 sept.

Dhr. L.J. van Stijn, Heersdijk 17A Dhr. P. van Katwijk, Kruisnetlaan 410 Mw. M.P. de Lavoir, Don Carloshof 22 Mw. E.R. Hooi-Antonio, Schakelweg 292 7 sept. Dhr. E.J. van Keeren, Vleugel 29 8 sept. Mw. B. Mesman-van Doorn, Puitstraat 381 10 sept. Mw. J.M. Heeren-Niesthoven, Alverstraat 299 10 sept. Mw. R.B.H. Hoegen-Heiligers, Marthalaan 2 10 sept. Dhr. H.C. Bekker, Othelloweg 271

15.00 uur Huwelijksmis.

Zo. 29 aug.: 22ste zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. Van de Wissel Lector: mw. Van den Ende Acolieten: Koen, Bas, Dylan, Racheyda Intenties: dhr. Eed Jansen, mw. Nan van Druten, dhr. Silvio Brandao, Divera Kamp-Boon, Piet en Hans Dessens, Lenie Hemelsoet, mw. Elisabeth Duremdes. Rhoon

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

11.00 uur Eucharistieviering.

Busvervoer naar Brielle

Ma. 30 aug.: 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 2 sept.: Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering. dhr. Rudolf Lekahena.

Vr. 3 sept.:

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar. 10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

De mogelijkheid wordt onderzocht op 5 september busvervoer te regelen vanaf de Mariakerk in Hoogvliet naar Brielle voor de viering in de Bedevaartskerk ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe parochie.. Nodig zijn ongeveer 40 aanmeldingen; de kosten bedragen dan â‚Ź 8,00. Vertrek ca. 8.30 uur; de bus gaat terug om ongeveer 14.00 uur.

Zo. 5 sept.:

23ste zondag door het jaar. Geen Eucharistieviering In Brielle is de viering voor alle deelparochies om 10.30 uur in de Bedevaartskerk, De Rik 5, door Mgr. A. van Luyn in verband met installatie nieuwe parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen. Ma. 6 sept.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 9 sept.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Mocht u mee willen dan kunt u zich aanmelden met betaling van â‚Ź 8,00 op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren (ma - vr. 9.30 uur tot 11.30 uur). Geef ook uw naam, adres en telefoonnummer op, want als er te weinig aanmeldingen zijn gaat het niet door en krijgt u het geld terug. _______________________________________

Religieus toerisme - een dagje uit

Uit de parochie

Vasa sacra, het serviesgoed van de Katholieke Kerk Gemeentemuseum Weert, locatie Jacob van Horne, is gevestigd in het voormalige stadhuis aan de Markt te Weert. Het museum, dat religieuze kunst herbergt, opende zijn deuren in 1982 en bezit een van de grootste en fraaiste collecties oude kunst van Limburg. Die is onder te verdelen in Limburgse religieuze kunst en Franciscaanse kunst en cultuur. Tot en met 24 oktober is in het museum een overzichtstentoonstelling te bezoeken van het liturgische vaatwerk, dat door de eeuwen heen in gebruik is geweest bij de katholieke kerk. De objecten worden op een bijzondere wijze gepresenteerd. Voor meer informatie: www.museumweert.nl/ _______________________________________

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 2 sept. 2 sept. 2 sept.

Mw. C.T.M. Duiker-Mol, Kruisnetlaan 698 Mw. P.M. Sleeuwenhoek-de Ruijter, Klaasje Zevensterstraat 64 Mw. A.E.A. Otte-van Kan, Tijmweg 92

Verjaardag 80 jaar en ouder 23 aug. Mw. W. Goudswaard-van Sinderen, Kalmoesstraat 67A 26 aug. Mw. J.M. Zinsmeister-Oudenes, Fledermauspad 13 28 aug. Dhr. V. Calon, Waalstraat 8, Rhoon 29 aug. Mw. V.L. Kuen-Doppert, Klencke 293

18


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK • Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

• DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Plv. voorzitters: • mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755; • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen@gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis • Steunpunt Mantelzorg • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

- MAATSCHAPPELIJK

____________________________________

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie en adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99. PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66. STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

____________________________________________________________________________________

19


20

201015  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201015.pdf

201015  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201015.pdf

Advertisement