Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas

H. DRIEËENHEID (Zuidelijke Nederlanden, olieverf op doek, ca. 1700)

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr. 11 - 4 juni 2010


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

Verschijnt eenmaal per twee weken.

12 13 14

11 juni 2 juli 23 juli

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

10 juni 1 juli 22 juli

18 juni 9 juli 30 juli

18/6 9/7 30/7

- 9/7 -30/7 -20/8

Drie-eenheid

Kopij inleveren: Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke NAAM! Viert de vrede, die Hij heden uitroept over ons bestaan. Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan!

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan! Alle eer en alle glorie geldt de Geest, die leven doet, die de eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen voedt! Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar.

Sytze de Vries (‘Tussentijds’, lied 17)

Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Bij de voorplaat

Abonnementenadministratie:

Al in 1628 werden deze voorstellingen van de H. Drie-eenheid zeer nadrukkelijk verboden en moesten alle voorstellingen in opdracht van paus Urbanus VIII verbrand worden. Toch bleef de voorstelling in de prentkunst telkens opduiken. Als schilderij is de weergave van het moeilijk te bevatten begrip ‘Drie-eenheid’ uiterst zeldzaam. De staande figuur met de drie hoofden houdt een omgekeerde driehoek voor zich, waarin de volgende tekst staat: Pater/non est/Filius/non est/Spiritus/non est (De Vader is niet de Zoon, de Zoon is niet de H. Geest en de H. Geest is niet de Vader). De drie personen worden daarnaast weer met elkaar verbonden door drie maal het woordje ‘est’, dat verwijst naar het centrale ‘Deus’ (God). Onderaan staat de regel: St. Trinitas unus Deus. (Museum voor Religieuze Kunst).

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

2


NOACH EN ABRAHAM, opvallende verschijningen (Gen. 5 en 11) De beamer rukt op in kerkgebouwen en daarmee wordt het mogelijk ook eens wat te laten zien in een kerkdienst. Naar mijn mening niet tijdens de preek, omdat het te zeer de gedachtegang onderbreekt. Bovenstaand beeld heb ik gebruikt bij de lezing uit Gen. 5 en 11, de befaamde geslachtsregisters. Niet erg boeiend en vaak moeilijk door de namen en de onwaarschijnlijke leeftijden. Ik heb in het plaatje hierboven die hoge leeftijden relatief gemaakt door uit te zetten de leeftijd bij de geboorte van de eerste zoon, gedeeld door de totale leeftijd van de vader. Daardoor is de vergelijking mogelijk, onderling, maar ook met de huidige tijd. Want komen er kinderen en zo ja, is er ook een maximum leeftijd? U ziet dat zo doende de oudvaders Noach en Abraham er letterlijk uitspringen in de grafiek en wel bij het 10e en het 20e geslacht vanaf Adam. We zien voor ogen hun bijzondere positie en worden daar in de tekst ook nader bij bepaald. Want de geschiedenis gaat verder met als hoofdpersonen resp. Noach en Abraham. En we weten dat die twee ook bijzonder zijn, omdat met ieder van hen door God een verbond werd gesloten. Met Noach en al het levende, de schepping en met Abraham waarbij alle geslachten van de mensheid in beeld komen. De mensheid die geen mensheid kan zijn zonder kinderen, omdat bij geen kinderen vanzelf de naam mensheid aan het eind komt, ten onder gaat. Even iets over wat mij overkwam in een dienst waarbij ik het bovenstaande plaatje gebruikte. Ik kwam daarna in gesprek met iemand die eerlijk zei al wat vooroordeel te hebben toen ze mijn toga zag en nog meer toen ze mijn vraag in de dienst hoorde namelijk: ”Zijn wij familie van Adam?” Daar heb je weer zo’n moderne dominee die van Adam en de schepping niets heel laat. Maar dat viel mee. En ook dat er een link was naar nu, want iedere vader en moeder kan zijn eigen geschiedenis invullen als hij of zij de leeftijd bij de eersteling deelt door resp. 80 en 85. Daarom ziet u ook in de figuur vermeld het huidige niveau (0,375 = 30jr. / 80 jr.). Ik heb de leeftijd bij de eersteling voor de vader op 30 jaar. gesteld, maar ik denk dat ik nog laag heb geschat. Misschien omdat ik zelf daar nog duidelijk onder zat met 27 jaar. Natuurlijk is de beslissing voor de leeftijd waarop kinderen komen een persoonlijke. En natuurlijk is het niet zo dat het mens zijn bepaald zou worden door het hebben van kinderen. Maar de mensheid wordt er wel door bepaald en daarover wordt gesproken in die Genesishoofdstukken. Maar er is wel meer over te zeggen. Want wanneer kan er echt een kind komen? Ben je daar ooit klaar voor? Nee, ik denk het niet en dan komt er dus ook geen kind. Want met al onze plannerij blijkt dat wij nog geen jaar vooruit kunnen kijken en dat geldt evenzeer bij de gezinsplanning. Misschien kan het helpen om naast alle technische details (erfelijkheid, leeftijd, budget) ook eens te bedenken dat een kind krijgen na de helft van je leeftijd, zeg 40, betekent dat je niet meer de helft van de leeftijd van je kind zal meemaken. Wat Noach betreft, hij maakte de helft van de leeftijd van zijn zoon Sem wel mee, maar Abraham was al 15 jaar overleden, toen Isaak op de helft van zijn jaren was. Wel was Abraham nog in leven op de helft van de leeftijd van zijn oudste zoon Ismaël. De hoge leeftijden van de oudvaders blijven wel intrigeren. En soms ook de jaartallen die als het ware spontaan verschijnen. Als we aan de hand van de schepping in het jaar 0 het geboortejaar van Abraham bepalen dan komen we op 1948 en dat is toch wel een frappante overeenkomst met ons historisch jaartal, waarin de staat Israël werd gesticht. Maar in dat jaar werd ook aangenomen de Universele Verklaring van de rechten van de mens en werd ook opgericht de Internationale Federatie voor Gepland Ouderschap! (IPPF) Het zou interessant zijn te weten welke doelstellingen die Federatie had en of die doelen wereldwijd ook zijn gehaald. Mijns inziens wordt het wat druk op verschillende delen van de aarde en raken we ook daardoor in ademnood. Ds. Henk de Jong

3


Kerkdiensten - vervolg

KERKDIENSTEN

COLLECTEN: Prot. 1. KiA: Werelddiaconaat 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

ZONDAG 6 JUNI 2010 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie. 10.00 uur Ds. V.E. Huls dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

Agenda

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk a/d IJssel Kindernevendienst. Kinderoppas:

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) Eerste H. Communie 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas'

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

-------------------------------------------------------------------------

_______________________________________

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’

_______________________________________

Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

ZONDAG 13 JUNI 2010

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur dhr. K. Baas, Ooltgensplaat Kindernevendienst. Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Lied van de maand: psalm 45 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas:

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 19.45 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

Vrijdag 18 juni 15.30 uur Ds. R.J. Wilschut, huwelijksbevestiging van S. Huiting en K. Becht

Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater P.H. van der Veer, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' 14.00 uur

Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap

Zaterdag 5 juni 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

Vrijdag 18 juni 19.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap Vervolg rechterkolom

4


Maandag 7 juni 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K).

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Dinsdag 8 juni 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 20.00 uur Mariakerk (parochiesecretariaat). Gemeenschap van Kerken (O).

Hospice ‘Cadenza’ (Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam)

Dhr. D.H. Buiter, Slaghaam 95.

Woensdag 9 juni 14.00 uur De Aanbouw. Protestantse Vrouwendienst P). 20.00 uur. Antwoordkerk. Kerkenraad (P).

Meeuwenhof en Breede Vliet Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Zaterdag 12 juni 10.00 uur Mariakerk. Terugkomochtend voor de 1e communicanten (K). 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

Meeuwenhof Bijbelkring De bijbelkring in de maand juni valt op maandag 14 juni. Ik wil het graag over Petrus hebben. Op die Pinksterdag leren we hem van een andere kant kennen. Die ongeletterde visser uit het evangelie blijkt zeer goed op de hoogte te zijn met de profetieën uit het Oude Testament. In zijn Pinksterpreek verbindt hij oude en nieuwe verhalen en dat smeedt hij samen tot een enthousiast getuigenis over Jezus die in de Geest bij ons komt wonen. Herman Valster is de organist. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom.

Maandag 14 juni 10.30 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K). 20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K). Dinsdag 15 juni 19.00 uur Mariakerk. Vergadering van de misdienaars (K). 19.30 uur Mariakerk. Red. parochieblad VSI (K). 20.00 uur De Hoeksteen, Middenbaan Zuid 75. Lezing en forum over ‘Christendom en Islam’ (zie bladzijde 7). Woensdag 16 juni 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P). 20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P).

Dhr. D. Buiter Schreef ik de vorige keer dat dhr. Buiter in het Ikaziaziekenhuis was opgenomen, inmiddels is hij van daaruit overgeplaatst naar Cadenza (Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam). Zoals het nu ernaaruit ziet zal het zijn laatste woonomgeving worden. Zijn lichaam laat het afweten, maar hij ziet uit naar het moment dat hij door Jezus en Maria gehaald wordt om thuis te komen bij God. Dat geeft hem moed. Toen ik hem bezocht vroeg hij mij de bezoekers van de bijbelkring en maandsluiting te groeten. We wensen hem kracht en sterkte toe en vooral de nabijheid van de Heer!

Zaterdag 19 juni 19.30 uur Mariakerk. Bijbelcursus (K). Zondag 20 juni 12.00 uur Mariakerk. Youth Alpha sessie 8. (K).

Bijbelleesrooster vrijdag zaterdag

4 juni 5 juni

Lucas 6:39-49 Lucas 7:1-10

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni

Psalm 41 Lucas 7:11-17 Lucas 7:18-28 Lucas 7:29-35 Psalm 18:1-20 Psalm 18:21-35 Psalm 18:36-51

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni

Lucas 7:36-50 Lucas 8:1-15 Lucas 8:16-21 Psalm 89 Lucas 8:22-39 Lucas 8:40-56 Psalm 89:1-15

Breede Vliet Kerkdiensten De eerstvolgende kerkdienst houden we dinsdagmorgen 1 juni om 10.30 uur in de Filmzaal. Evert Fortuin is de organist. Ingeroosterd staan de dames Boer, Kooiman, De Koning, Mevius, en Ossendrijver. De week erna, dinsdag 8 juni, speelt Herman Valster op het orgel. Vrijwilligers voor die ochtend zijn: dames De Koning, Mevius, Ossendrijver en Polak. Vriendelijke groet, Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

5


noemden - richting Biert(je). Daar stond trouwens bij een picknickbank een schuin overzichtsbord van de natuur in de omgeving pontificaal bij de voornoemde boezem ‘Oostenrijk’. Dat blijkt echter na raadpleging van het Internet het beschermde natuurgebied daar te zijn. In elk geval dwaalden we door de groene velden naar het eerste spelpunt en tevens lunchgelegenheid. Een groot laken met in het midden een rond gat dat door personen per groep aan de punten werd vastgehouden, moest punten gaan opleveren. Wie dacht dat de bal in het gat gemanoeuvreerd moest worden, zat fout. Men moest het laken wiegen en de bal rond laten gaan zodat deze juist niet in het gat terecht kwam. We begonnen met 10 punten en elke bal in het gat betekende een punt aftrek.

Woonzorgcentrum Siloam Kerkdiensten Zondag 6 juni 10.30 uur dhr. F. Bartelds Zondag 13 juni 10.30 uur mw. J. Bouman _______________________________________

Daarna wachtte de verrassing van de dag. Een gratis lunch door sponsoring van de SHELL in de vorm van een gratis pannenkoek met drinken. Spekpannenkoeken en appelpannenkoeken, naturelpannenkoeken schoten grif naar binnen, terwijl buiten de vogelwereld, in de vorm van twee aalscholvers en allerlei eendjes, met scheve ogen toekeken. We vervolgden onze route braaf via Zuidland langs de Bernisse enerzijds en na het gemaal bij het Spui de Bernisse andererzijds. Bij de terreinen van voetbalvereniging Simonshaven wachtte ons de tweede spelopgave: vier leden van de groep kregen een onderwerp op dat getekend moest worden. De rest van de groep moest raden wat het voorstelde. Erg simpel zult u begrijpen als één der onderwerpen Chihuahua was…. en geloof het of niet, het werd nog geraden ook. Uiteraard werden er onderweg nog meer vragen gesteld. De door 31 fietstochten gelouterde deelnemers vonden uiteraard via het reeds eerder gepasseerde Spijkenisse uiteindelijk de Visserijgriend en maakte ook nog even kennis met de nieuwe kleurrijke huizen nabij Zilverrijn, de overheerlijke Chinees (misschien wel een volgende sponsor na deze gratis reclame). Via Lengweg reden we richting de Overwolde, Walraven van Hallstraat en Dorpsstraat naar de Aanbouw. Daar konden we ons weer laven aan de koffie, thee, limo en wijn. Rond kwart over vijf werd de grote verloting gestart. Dat was hilarisch. Wat bleek? Lenie Kok, onze onvolprezen medeorganisatrice, en haar partner grossierden in prijzen en moesten ’s avonds met een truck met 3 opleggers het gewonnen goed thuis laten bezorgen. We vragen ons af wat beiden met 19 stappentellers, 15 kookwekkers, 21 oppompballen en 18 boodschappenwagentjes moeten doen, maar ach dat is gelukkig hun zorg. We zijn niet jaloers hoor.

Fietstocht Hemelvaartsdag 2010 Op 13 mei verzamelden zich bijna veertig kloekmoedige, getrouwe fietstochtdeelnemers in De Aanbouw om wisse duistere wolken en mogelijke tegenwind te trotseren. De jeugd was redelijk goed vertegenwoordigd, maar het doet toch altijd weer deugd ook de harde, wat op leeftijd gevorderde, kern terug te zien. In de traditionele fietstocht blijken nu zelfs ook moderne elementen het ‘aloude karakter van de inspanning op eigen kracht’ te beïnvloeden. Accugestuurde fietsen, die de stroeve pedaaltred wat gesmeerder laat verlopen voor stramme botten, deden intrede in puzzeltocht nummer 31. Begrijpelijk, maar misschien verstandiger als dezelfde soort fietsen verenigd zouden zijn in één team, want uit eigen ervaring weet ik dat ik met de tong over het asfalt slepend ooit ver achter mijn echtgenote de Hellevoetsluise dreven dreigde in te tobben. Enfin, we werden na de overheerlijke koffie met koek in vier groepen verdeeld. Om het stuur werd een kleurig papier bevestigd om het onderscheid nog eens te benadrukken. Zelf zat ik bij de ‘groentjes’, die echter allesbehalve onervaren waren. Het bleken al trappend echte taartvechters te zijn. Fanatiek is eigenlijk nog te zwak uitgedrukt. We verlieten het mooie Hoogvliet via het Ruigeplaatbos om via de Spijkenisserbrug, Spike City en zijn raadhuis richting Konijnendijk te rijden, waar ik zelf tot nu toe nog alleen maar hazen heb gezien. Uiteindelijk reden we aan de noordelijke zijde van de Vierambachtenboezem - die alle groepen hardnekkig bij de puzzeltochtvraagstelling (wat een scrabbletoppertje!) ‘Oostenrijk’

6


Na deze ‘verdachte’ loting wachtte ons de soep, twee smaken maar liefst! Daarna kwamen de broodjes met diverse soorten beleg met ook een zeer gewaardeerd slaatje en warme worstjes. De ruime sortering toetjes zorgden voor een uitstekende afsluiting van de dag.

belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom op deze basiscursus, die wordt gegeven onder auspiciën van de landelijke dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht. De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Koos Dalm sprak namens de deelnemers een warm dankwoord uit aan de organisatie en aan het applaus te horen stemden alle deelnemers daarmee volledig in. Het was ook wederom een succes en het past ook hier nog eens te zeggen hoe deze leuke club van enthousiaste mensen voor anderen zo’n geweldige dag organiseerden.

De nieuwe cursusgids kunt u aanvragen bij:

Wat jammer dat er een paar na lange tijd ophouden met de commissie. Hopelijk voelen weer anderen zich geroepen de openvallende plaatsen straks op te vullen. Rest nog te vermelden dat ploeg 4, de groentjes, als laatste groep dus ‘eerste’ werd en dat ik me gelukkig mag prijzen als ‘oudste’ van het jongere gespuis medewinnaar te zijn. Dat ik dat nog mocht meemaken na circa 24, 25 keer deelnemen. Er is dus nog rechtvaardigheid! Bedankt fietscommissie, ook namens mijn vijf kleinkinderen, die trots op hun ouwe opa zijn.

Mw. M. Bezemer-Rietveld, tel. 078-6153121; e-mail: tvgrotterdam@orange.nl, of inzien op website: www.pkn.nl/tvg, onder de cursusplaats Rotterdam

Christendom en Islam Hierbij nodigen wij u uit voor een avond, waarop het christelijk geloof wordt uitgelegd tegen de achtergrond van de vragen die moslims vaak aan christenen stellen. Dit is één van een reeks avonden, georganiseerd door ‘Het Kruispunt’, een studie- en ontmoetingscentrum voor christenen om met moslims in gesprek te gaan. Vanuit dit centrum worden activiteiten en projecten georganiseerd en ondersteund die gericht zijn op de studie van christendom en islam en de ontmoeting van christenen met moslims.

H.W.

Theologische Vorming Gemeenteleden - Rotterdam Basiscursus Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam (TVG), die ook in het seizoen 2010-2011 de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, in kerkgebouw "De Hoeksteen", Rivierweg 15 en u kunt de cursus volgen op maandagavond, of op dinsdagochtend.

De zesde avond zal DV gehouden worden op 15 juni in Hoogvliet. Het onderwerp is: ‘Boeken – De Schriften spreken boekdelen: Jezus!’ Spreker is drs. Marten de Vries, predikant in Rotterdam-Delfshaven, die zich speciaal bezighoudt met het interreligieuze gesprek met moslims. Daarna zal een vertegenwoordiger uit de islamitische gemeenschap als co-referent als eerste reageren: Sheikh Achmad Pattisahusiwa, soefiimam uit Ridderkerk.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt gedoceerd: elk jaar: oude testament, nieuwe testament en kerkgeschiedenis; één jaar: diaconaat, gemeenteopbouw, feministische theologie, rabbinica, spiritualiteit, en gedurende twee jaar: dogmatiek, pastoraat, liturgiek, ethiek en wereld-godsdiensten. De basiscursus wordt gegeven gedurende 31 weken per cursusjaar, van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

Ook leden van andere kerken zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en aan het forumgesprek na de pauze deel te nemen. Deze avond zal worden gehouden op dinsdag 15 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, MiddenbaanZuid 75; aanvang 20.00 uur en vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar. Namens de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Hoogvliet-Spijkenisse, A. Bijl, e-mail: fam.bijl@XS4All.nl

Er is geen speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met

7


ook voorwaarden aan microfinanceringsinstellingen op het gebied van sociaal rendement en loopt voorop bij het volgen en evalueren van deze instellingen. Oikocredit verstrekt met name leningen aan kleinere microfinancieringsinstellingen op het platteland en aan pas startende instellingen.

Uw aandeel in een betere wereld! Door de financiële crisis is duidelijk geworden dat kapitaal ook een ethische dimensie heeft. Geld is er niet alleen maar om zichzelf te vermenigvuldigen. Bezit van kapitaal betekent ook verantwoording nemen voor de wereld, voor de medemens. Via Oikocredit kunnen mensen hier solidair zijn met mensen daar in ontwikkelingslanden. Niet door te geven, maar door geld uit te lenen.

Een betere wereld Honderden miljoenen mensen wachten nog op een lening. Oikocredit wil voor deze mensen hoop bieden op een betere toekomst. Daarmee komt een structurele verandering op gang. Wie eenmaal zo zijn plek in de maatschappij heeft verworven, heeft ook zijn eigen kracht ontdekt en raakt die plek niet zo maar meer kwijt. Daarom aan u de oproep mee te doen met deze wereldwijde beweging. We denken vaak dat we niets aan de armoede kunnen doen. En dan doen we ook niets. Maar het kan wel. Laten we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen om een klein steentje bij te dragen vanuit onze overvloed. Het financiële rendement is niet eens slecht. Wie in Oikocredit investeert, doet dat echter niet om die reden, maar vooral om bij te dragen aan een betere wereld.

Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die al bijna 35 jaar leningen verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties en het middenen kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. U moet dan denken aan een vrouw in India die met een microkrediet, een kleine lening, koeien en geiten aanschaft of aan een coöperatie in Nicaragua die leningen verstrekt aan koffieboeren en hen ondersteunt bij de verwerking en de verhandeling van hun fair trade koffie.

Oikocredit Nederland geeft informatie over beleggen, testamentair schenken, lid of vrijwilliger worden. Neem contact op via: Nederland@oikocredit.org ; tel. 030 2341069 of met: Coen Zuidema, vrijwilliger Oikocredit Nederland tel. 0172 – 444 940, e-mail: c.zuidema1@hetnet.nl

Groei ondanks crisis In 2009 verstrekte Oikocredit ruim 140 miljoen euro aan leningen en investeringskapitaal aan projectpartners. Het uitgeleende bedrag was iets afgenomen vanwege voorzichtig beleid van Oikocredit. Men verwachtte in 2009 een veel lagere instroom van aandelenkapitaal vanwege de crisis. Nu is het aandeel Oikocredit niet verhandelbaar, dus blijft het zijn waarde behouden. Ook heeft de crisis geen invloed gehad op de terugbetalingen aan Oikocredit en is de vraag blijven stijgen. Gelukkig is het aandelenkapitaal van Oikocredit in 2009 juist sterk gegroeid tot boven 400 miljoen euro, maar nog lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Door de positieve resultaten wil Oikocredit, net zoals in de voorgaande jaren, in juli een dividend van 2 procent uitkeren. Natuurlijk is microkrediet niet de oplossing voor alle armoedevraagstukken. Het gedrag van de rijke landen ten aanzien van de handelsvoorwaarden heeft daar ook mee te maken. Maar microkrediet is zeker een onmisbare stap.

Landelijk kerknieuws Religieuze leiders gaan samen stemmen Leiders van landelijke religieuze organisaties zullen gezamenlijk hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. Zij willen daarmee laten zien dat de godsdiensten in Nederland een bijdrage leveren aan de democratie. De voorlieden zullen hun stem uitbrengen op 9 juni om 9.00 uur in het stadhuis in Utrecht. Gekozen is voor een stemlocatie dicht bij het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht, omdat hier op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht is gesloten. Met dit ‘eeuwig verbond van eenheid’ is voor het eerst in de geschiedenis verklaard dat alle burgers vrij zijn om hun eigen geloof te belijden. De scheiding van kerk en staat maakt het mogelijk om als aanhangers van verschillende godsdiensten vreedzaam samen te leven met respect voor de rijkdom van de uiteenlopende tradities en overtuigingen.

Microkrediet en rendement De microfinancieringssector is zeer sterk gegroeid de laatste jaren. Vanwege de hoge rendementen is het ook een gewilde investering voor allerlei instellingen geworden. Oikocredit is alert dat microfinancieringsinstellingen gericht blijven op armoedebestrijding en niet de winst voorop stellen. Het stelt

8


Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van godsdiensten op die manier samen optrekken: zij willen met hun actie het wederzijds respect laten uitkomen. Namens de Protestantse Kerk in Nederland is aanwezig ds. Arjan Plaisier, en namens de Raad van Kerken in Nederland priester Joop Albers (Anglicaanse Kerk) Met hun actie vragen zij aan hun rabbijnen, predikanten, pastores en imams om hetzelfde te doen: ga samen stemmen in de eigen woonplaats, in een stemlokaal dicht bij of in een historische locatie. Zo wordt er in het hele land op 9 juni een signaal afgegeven dat de godsdiensten de waarde van de democratie willen benadrukken en daarin een samenbindende rol willen spelen.

We hebben met z’n allen nagedacht of we helemaal gaan voor het geloof en voor God of we doen niks. Of we geven alles aan God en krijgen tien keer meer terug of we geven niks en kunnen ook niks terug verwachten. Met God kunnen we alles en zonder Hem zijn we niks. Het was prachtig weer en de Heilige Geest was ook dit keer duidelijk voelbaar aanwezig. Zo waren er inspirerende getuigenissen, waaronder van één van onze jongerengroepleiders Peytro Martis. Er was ook gelegenheid tot gebed en aanbidding. De mooiheid van de lofzang ontroerde de meesten van ons zo, dat we alleen maar dankbaar konden zijn voor Gods liefde. De tieners en kinderen die waren meegegaan naar deze speciale dag konden hun eigen programma volgen rond het thema, waarna we gezamenlijk de dag afrondden met de heilige mis.

Keiland: vakantie op Terschelling Keiland is een zomervakantieweek met een mix van kunstzinnige workshops, gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland. Keiland speelt zich af op natuurkampeerterrein Swartduin, prachtig gelegen op Terschelling. Inde zomer van 2010 is het thema 'Adem de Wind’. Gedurende zeven dagen is er een afwisselend programma van workshops, gebedsvieringen en vrije tijd. Elke ochtend kunnen de deelnemers kiezen uit verschillende workshops, zoals muziek, schilderen, verhalen vertellen of een wandeling. Er is voor de kinderen en de tieners een apart programma met beeldende kunst, theater, sport en spel. Datum: 1 t/m 7 augustus 2010. _______________________________________

Agenda voor juni Wat voor de maand juni op het programma staat voor Youth Faith Exploration zijn de gebruikelijke Taizé gebedsviering, de Youth Alpha sessie en filmavond, maar ook in het bijzonder de jaarlijkse fundraising barbecue op zondag 27 juni. Met deze barbecue proberen we geld in te zamelen voor de jongerengroep, zodat wij onze reis naar de Wereldjongerendagen volgend jaar in Madrid kunnen financieren. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd een lekkere barbecuemaaltijd in ontvangst te nemen en daarmee onze jongerengroep een handje te helpen. De kaartjes kosten €10,00 en zijn te koop bij de jongerengroepleiders tot en met zondag 20 juni. Kan je niet aanwezig zijn bij de barbecue, maar wil je wel een bijdrage leveren, dat kan! Stort jouw donatie op ons rekeningnummer: 52.19.98.069. Alvast hartelijk bedankt! Wil je meedoen met onze activiteiten of meer informatie, kijk op: www.youthf8xploration.hyves.nl. Of mail ons: youthfaithexploration@live.nl. Hieronder vindt je onze agenda voor juni met datum en tijd. Voor wijzigingen en/of toevoegingen hou dan onze Hyves in de gaten.

Jongerengroep Youth Faith Exploration

Woensdag 2 juni 18.30-19.00 Taizé gebedsviering Zondag 20 juni 12.00-15.00Youth Alpha sessie 8 Deadline kaartverkoop barbecue Zaterdag 26 juni 18.30-22.00 Filmavond Zondag 27 Juni 14.00-19.00Youth Faith Exploration Barbecue

Adres:

Parelvissersstraat 131, 3191 JL Hoogvliet (Mariakerk) E-mail: youthfaithexploration@live.nl Website: http://youthf8xploration.hyves.nl De jongerengroep vertelt .... Afgelopen Pinkstermaandag zijn we met een volle bus afgereisd naar Oisterwijk voor de Nationale Open dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, die we al bezoeken sinds het bestaan van de jongerengroep; nu dus voor de derde keer. De open dag had dit keer als thema ‘Alles of niets’.

Juli/Augustus: Zomerbreak De Taizévieringen gaan wel door!

Groetjes en blessings,

De leiders van Youth Faith Exploration _____________________________________ 9


Veel puzzel plezier!!!

Groetjes Susanne & Dineke 10


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen (voor huur en diversen): girorekening 2465960; voor VVB / AKB: giro 445148. Zendingscommissie: bank 3295.74.612. Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: • vacant. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (graag na 20.00 uur), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl

• Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.

11


WEBSITE Bij de diensten

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

6 juni - Antwoordkerk Vandaag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Op het rooster staan de teksten uit 1 Koningen 17:17–24 en Lucas 7:11–17. Wonderlijke teksten over wonderlijke gebeurtenissen (veh). 13 juni - Dorpskerk Het is de zondag van het werelddiaconaat, daarom zal de wereldwinkel daar ook acte de présence geven. De lezingen zijn Hooglied 4 vers 16 tot 5 vers 8 en Lucas 7 vers 36 tot 8 vers 3. In de kerk zal de geur van de mirre en de andere welriekende stoffen niet letterlijk te ruiken zijn, maar wat de teksten betreft druipt het ervanaf. Zonde, liefde en vergeving zijn de thema’s (rjw).

Dienstverlening Ambtsdragers Op 6 juni - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Bijl, mw. Groot Bramel, dhr. Wols; dhr. Van der Meijde; lector: mw. Kotey. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Van Dijke, mw. Kloeg; lectoren: mw. Groenendijk, Gerdien Misbeek.

Collectebestemming 13 juni - Kerk in Actie: werelddiaconaat U leest daarover meer onder DiacoNieuws.

Bloemengroet

Op 13 juni - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Becht, mw. Groenendijk; dhr. Stout; lectoren: mw. Van Mastrigt, Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Vervat, mw. Douma; dhr. Vervat; lectoren: dhr. Fousert, Rouan Fousert.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 16 mei uit de Dorpskerk naar: fam. Van der Leer, Dorpsstraat 193, en fam. Van Wieringen, Foeliestraat 55; uit de Antwoordkerk naar: dhr. Gravendeel, Puitstraat 239, en mw. Van Bodegom, Alverstraat 30 op 23 mei uit de Dorpskerk naar: fam. Buema, Zuidzijdsedijk 127, en fam. Van Wijngaarden, Binnenban 159; uit de Antwoordkerk naar: mw. Verboom, Puitstraat 72, en fam. Spoon, Meeuwenhof, kamer 103.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 6 juni 13 juni

dhr. Mout dhr. Noordzij

dhr. Meyboom dhr. Vos

Welkom- en kosterdienst • Antwoordkerk 6 juni: welkom - mw. Huiting, dhr. Lolkema; kosters - dhr. en mw. Petersen; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis. 13 juni: welkom - mw. Oorebeek, mw. Van Opdorp; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; in de week: dhr. en mw. Petersen.

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

• Dorpskerk 6 juni: dhr. R. Hallema, dhr. Vervat 13 juni: dhr. Wols, dhr. A. Hallema

In het ziekenhuis Dhr. G.G.L. Baron van Reede Van Oudtshoorn,, Ankerkuilstraat 54, 3192 GC, verblijft al enige tijd in een ziekenhuis in Spanje. De laatste berichten zijn dat het langzaam beter gaat.

Vervoer naar de Antwoordkerk 6 juni: 13 juni:

dhr. Van Helden, dhr. Bandstra dhr. Oorebeek, dhr. Verwoerd

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. A. Sekeris-Koole, Klencke 357, 3191 VT, is weer thuis.

12


Deze keer zijn er geen recente berichten over opnamen in een ziekenhuis. Misschien komt dat omdat een verblijf in het ziekenhuis vaak maar van korte duur is en heeft plaatsgevonden in de looptijd van het kerkblad. Als dat het geval is, kan dat gerust doorgegeven worden aan mij; dan maak ik daarvan ook melding.

In Memoriam Geertje Elisabeth van der Sluijs-van der Pijl Op 10 mei overleed op de leeftijd van 69 jaar Geertje Elisabeth van der Sluijs-van der Pijl, Puitstraat 525. Zij werd al enige tijd verpleegd in Cadenza (IJsselmonde). Op 17 mei hebben we haar begraven op Oudeland. Ik heb haar leren kennen als een hartelijke vrouw met veel humor, die in de jaren dat ze alleen is geweest veel steun heeft gekregen van en heeft gegeven aan haar dochter en kleindochter. Voor haar kleindochter is ze meer geweest dan een oma; ze was een tweede moeder voor haar. Ze heeft dat met liefde en inzet gedaan en daarvan genoten en nu zou dat moeten ophouden, te vroeg. Ze had haar mooie jaren gekend, samen met haar man Kees. Ik heb de indruk dat ze de zorgen om haar gezondheid redelijk nuchter onder ogen zag en alles maar liet komen zoals het kwam. Ik heb me eerst wat verbaasd dat ik haar aantrof als bewoonster van Westerstein, maar ik weet natuurlijk ook wel dat de samenstelling van de bewoners behoorlijk is veranderd sinds zij daar was komen wonen. Ongetwijfeld behoorde ze inmiddels bij de allerjongsten in de flat en misschien was dat ook al zo toen ze er kwam wonen, maar ik heb het gevoel gekregen dat ze ook wel genoot van de beschutting van deze veilige manier van wonen: zelfstandig en toch mensen om je heen.

Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar vooral de nabijheid van de Allerhoogste. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar 8 juni

Dhr. M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH

• verjaardag 80 jaar en ouder 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 10 juni 10 juni 11 juni 11 juni 13 juni 15 juni 17 juni 18 juni 18 juni 19 juni 19 juni

Mw. E. Kok-Kruithof, Nieuw Engeland 8, 3193 LP Mw. J. de Kievit-van der Velde, Kruisnetlaan 692, 3192 KH Mw. S. Molendijk-Verheij, Klencke 529, 3191 VX Mw. W. de Blois-de Kam, B3, kamer110, Groene Kruisweg 381, 3084 LM R’dam Dhr. W. Sloendregt, Klaasje Zevensterstraat 318, 3193 TW Dhr. A.B. de Vries, Bongweg 300, 3192 NE Mw. J. Bosgraaf-Dijkstra, Nieuw Engeland 33, 3193 LN Mw. A. Vermeer, Klencke 65, 3191 VL Mw. K.J. Sloendregt-van den Berg, Klaasje Zevensterstraat 318, 3193 TW Dhr. J. Metekohy, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Dhr. J. van den Berg, Texasweg 42, 3193 LS Mw. G.P. Erkelens-Blinksma, Schakelweg 376, 3192 JP Mw. M. Kunz-Slok, Slaghaam 53, 3192 HG Dhr. W. Verheij, Vleugel 20, 3192 WE Mw. G. Poortman-Horst, Schakelweg 100, 3192 JN

Een veilige woning. Hier komen de woorden van Psalm 4 naar boven. Het geloof is voor haar altijd een bron van beschutting geweest. Ze wist zich veilig in Gods woning en daarmee moeten we niet denken aan een kerk of zoiets maar precies het beeld van de psalm: omdat u me veilig doet wonen kan ik gerust gaan slapen. We moeten haar loslaten. Ze leefde voldoende uit het vertrouwen van het geloof om de naderende zonder zorgen om zichzelf onder ogen te zien. Ze zou van woning verwisselen, maar nog altijd bij God geborgen zijn. Dat schonk haar rust. Moge dat troosten in alle verdriet.

• huwelijksjubileum 8 juni

Echtpaar Burema-de Ronde, Zuidzijdsedijk 127, 3194 ND-50 jaar

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Ds. R.J. Wilschut

13


Hiv/aids en malaria maken veel slachtoffers. En de Congolezen staan machteloos. Ze weten te weinig over hygiëne, gezonde voeding en medicatie. Al zouden ze wel beschikken over deze kennis, dan nog zou het hen ontbreken aan geld en middelen.

Klein Pastoraal Overleg Deze maand, vervalt de bijeenkomst van het Klein pastoraal overleg. Door afwezigheid van onder meer beide predikanten slaan we een keer over. Hoe dit in de maand juli zal zijn wordt nog nader bekeken. Telefonisch contact met één van de leden van het Klein pastoraal overleg blijft natuurlijk mogelijk.

Medische hulp In deze omgeving werken de vrijwillige medische hulpverleners van Action Evangile Promotion Humaine (AEPH). Vrij vertaald: christelijke actie voor betere levensomstandigheden. 350 hulpverleners zijn inmiddels getraind en worden ondersteund om te helpen met voedsel, medicijnen, zaaigoed en informatie. AEPH bouwt watertappunten en sanitaire voorzieningen. De vrijwilligers worden getraind tot zelfstandigheid en het programma bouwt af. Zo gaat AEPH van regio naar regio.

DiacoNieuws Collecten Avondmaal - Antwoordkerk 6 juni Zoals gebruikelijk is deze collecte weer bestemd voor Kinderen in de Knel. Om alle problematiek in een artikel samen te vatten is ondoenlijk. Daarom nu eens een keer een summiere beschrijving van wat er bewerkstelligd wordt van de opbrengsten van bijvoorbeeld het project: Centro Juana Azurduy in Bolivia. Beoogde resultaten: • Juridische en sociale steun voor 1500 misbruikte meisjes • 11 kinderrechtenwinkels • Voorlichting aan 1500 leerlingen en 200 leerkrachten • Voorlichting aan 200 vaders • Voorlichting aan 80 medewerkers van overheidsinstanties. De steun die daarvoor gevraagd wordt is € 35.000. Vertaald naar onze normen zou dat bedrag astronomisch hoger zijn. Met velen maken we het nog lichter en kunnen ‘meer’ bedragen weer voor andere projecten gebruikt worden.

Steun dit werk In 2010 vraagt AEPH in Congo aan Kerk in Actie haar werk te kunnen blijven uitvoeren. Steun Kerk in Actie daarom wellicht ook particulier door uw bijdrage over te maken op rekening 456 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht. In juni collecteren veel kerken voor dit werk van Werelddiaconaat. U kunt ook online doneren. Hartelijk dank!

Werelddiaconaat - 13 juni:

Wereldwinkels vinden dat handel eerlijk moet zijn. Daarom hebben ze regels opgesteld waarin staat wat eerlijke handel is. In het kort gaat het hierom: • Handel met respect voor mens en milieu • Menswaardige omstandigheden en zorg voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen • Duurzame handelsrelaties met producenten en een goede prijs voor hun producten. • Ondersteuning bij productontwikkeling. • Inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners. Niet alleen de producenten moeten aan deze criteria voldoen maar ook de importeurs die aan Wereldwinkels leveren en de Wereldwinkels zelf. Eerlijke handel is namelijk gelijkwaardige handel. Iedereen moet zich aan de regels houden.

Wereldwinkel 13 juni in de Dorpskerk Bij het werelddiaconaat behoort de wereldwinkel. Per toerbeurt proberen we de gelegenheid te scheppen of in de Antwoordkerk of in de Dorpskerk. Ons gemeentelid Jannie Leeuwestein werkt bij de wereldwinkel in Vreewijk en wanneer ze geen andere afspraak heeft op de bewuste dagen staat zij trouw met de uitgestalde artikelen in een van beide kerken. Food en non-food artikelen die onze aandacht vragen. De wereldwinkel handelt uit bepaalde principes. Om deze nog maar eens te onderstrepen: Wat is eerlijke handel?

Zij maakt het verschil Met 7,5 miljoen inwoners is de Congolese hoofdstad Kinshasa een van de grootste steden van Afrika. Op het eerste gezicht een westerse stad als alle andere. Kinshasa heeft een rijke cultuur met getalenteerde musici en artiesten en twee universiteiten. Wolkenkrabbers en brede boulevards bepalen er het straatbeeld. Maar buiten het stadscentrum strekken de sloppenwijken zich uit. Achter de chique voorgevels leeft men nog steeds in politieke en economische malaise. Geld en gezondheid De kleine provincie Bas-Congo is geen uitzondering. De lokale overheid functioneert nauwelijks. De wegen zijn moeilijk begaanbaar, er is te weinig eten en er zijn geen sanitaire voorzieningen.

En uw rol daarin? Deze regels zijn de einddoelen van eerlijke han-

14


del. Door producten te kopen in de Wereldwinkel helpt u deze einddoelen te behalen. Neem de regel over milieu eens als voorbeeld. Doordat producenten hun producten verkopen, kunnen ze het geld dat ze verdienen gebruiken voor milieumaatregelen. Zo kan een producent van speelgoed milieuvriendelijke verf kopen. Of kan een producent van houten muziekinstrumenten nieuwe bomen planten. Omdat deze criteria in ontwikkeling zijn, noemen we ze ‘groeicriteria’. Criteria die vanaf het begin hetzelfde zijn, noemen we 'minimumcriteria'. Een goede prijs is hier een voorbeeld van.

gedeeltelijk verlamd was geraakt en in het Ikaziaziekenhuis was opgenomen heeft hij nu plek in het centrum voor palliatieve zorg Cadenza in Rotterdam IJsselmonde. Joop Groenendijk, Roesalkapad 14, moest weer even terug naar het ziekenhuis als onderdeel van het verdere herstel. Niet alles is verlopen zoals gehoopt, maar voorlopig hoeft hij een aantal weken niet terug te komen. Jef de Heer, Puitstraat 60, is vorige week aan een nieuwe reeks chemokuren begonnen. Het is een zware weg die hij moet gaan; hopelijk zal het resultaat goed zijn.

Maar wie zijn die producenten en wat hebben zij aan eerlijke handel? Het zijn bijvoorbeeld koffieboeren, zilversmeden en houtsnijders. Mensen die vaak thuis of in een klein atelier werken. Die met weinig middelen prachtige producten maken. Vaak zijn ze aangesloten bij een grotere organisatie, soms ook niet. De producenten leven in de armste landen van de wereld. Vaak hebben ze geen stromend water, eten of medicijnen. Wonen ze in krotten en kunnen de kinderen niet naar school. Zij zijn blij dat er Wereldwinkels zijn die hun spullen verkopen. De Wereldwinkel geeft namelijk iets extra’s. Voor de ene producent zijn dat adviezen over mode in Nederland of de extra aandacht voor het milieu. De andere producent is blij dat zijn kinderen nu naar school kunnen of dat er een pomp met stromend water in het dorp is gebouwd. De meesten zijn blij dat Wereldwinkels ieder jaar opnieuw hun producten verkopen. Dan weten ze dat ze ook volgend jaar hun kinderen naar school kunnen sturen.

Taizé aan de Maas Enkele mensen hebben al gereageerd naar aanleiding van mijn vooraankondiging in het vorige kerkblad. Ik verwijs daarnaar graag nog een keer. Uiteraard wordt het mogelijk je ‘ouderwets’ aan te melden als gastadres, maar ik hoop vanaf half juni ook informatie met een aanmeldpagina op de website te kunnen plaatsen. Aanmelden van logeerplekken kan dan voor iedereen in Hoogvliet, zowel Katholiek als Protestant als Pinkstergemeente als niet kerkelijk als goede buren als wat dan ook maar via die pagina verlopen. In het kerkblad zullen we u af en toe, en naarmate het jaar verder gaat steeds vaker, informeren over de stand van zaken. Ds. Robert Wilschut.

Uit de Platte Driedijkpastorie

Uw diakenen Met twintig dames theedrinken op zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon. Oftewel een uitje van de PVD (Protestantse VrouwenDienst). Wat was het gezellig gisteren. en wat waren de heerlijkheden die we voorgezet kregen onweerstaanbaar lekker. En, mocht u eens op een mooie dag niet weten waarheen u wilt fietsen/toeren of wat dan ook …. het is een aanrader. Het einde van alweer een kerkelijk seizoen nadert. Mensen vliegen uit, naar nabije of wat verder weg gelegen bestemmingen. Velen blijven achter, omdat uitvliegen om wat voor reden dan ook niet (meer) gaat.

Uit de Aalkaar pastorie Zoals ik in het vorige kerkblad al heb geschreven is 18 juni de trouwdag van Stefan Huiting en Karlijn Becht. In de Dorpskerk zal hun huwelijk worden ingezegend en ik mag in die dienst voorgaan. Samen hebben we de meeste voorbereidingen er ondertussen opzitten en het belooft een mooi feest te worden. De dienst begint ‘s middags om half vier. Uiteraard bent u als gemeente welkom om dit feest met hen mee te vieren. Stefan en Karlijn wonen samen sinds de oplevering van hun woning in de Wijnruitstraat.

Wij gaan ook. Vanaf 10 juni vliegen wij heen, en ruim drie weken later vliegen wij weer terug. Als er tenminste geen aswolk in de weg hangt. Vanaf 5 juli ben ik weer beschikbaar. Gedurende mijn afwezigheid vervangt collega Robert Wilschut mij en dat is een geruststellend idee. En als ik terug ben hoop ik uitgerust en met een fris hoofd de draad weer op te pakken.

Over zieken Onze trouwe Antwoordkerkganger Dirk Buiter, Slaghaam 95, ook als vrijwilliger in de Meeuwenhof lange jaren actief geweest, is ernstig ziek. Dat wisten we al enige tijd, maar nadat hij plotseling

15


Tour en kerk In het vorige kerkblad vond u onder dit kopje informatie over 4 juli. De datum waarop de Tour de France door ons stadsdeel raast, waardoor de scheiding tussen beide delen van Hoogvliet (die ik hardnekkig probeer om te buigen) weer eens onweerlegbaar wordt. Ik hoop voor het laatst. Zoals u lezen kon vindt de samenkomst in de Antwoordkerk op een vroeger tijdstip plaats, en wel om 9.15 uur en is er ’s morgens geen dienst in de Dorpskerk. ’s Avonds zal er in deze kerk een zangdienst worden gehouden die begint om 19.00 uur. Zoals u ook kon lezen: u kunt liederen indienen. Schrijf één of meer liednummers op een briefje en doe dat vóór 1 juli in de doos die vanaf 13 juni ter verzameling in beide kerken zal staan. Mochten er heel veel liederen worden ingediend dan heeft onze organist natuurlijk de vrijheid zelf een selectie te maken.

Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

- Kerkelijke Stand Kerkelijke bevestiging van het huwelijk is gevraagd door: Stefan Huiting en Karlijn Becht, Wijnruitstraat 401. Behoudens eventuele bezwaren zal de huwelijksdienst plaatsvinden op vrijdag 18 juni om 15.30 uur in de Dorpskerk door ds. R.J. Wilschut. Geboren op 18 mei: Nienke Bloeme Noordsij, Dorpsstraat 302. Overleden op 12 mei: dhr. Hendrik van den Bos, 93 jaar, Alverstraat 141. Verhuisd: gezin B. Petersen, Fleur 16, per 19/6 naar: Wonderklauwpad 108. Gevestigd uit Poortugaal: dhr. R.H.J. Blok, Blankvoornstraat 23; Poortugaal: dhr. P.M., mw. J.J. en Adrianus F.M. Dankaart, Kwikstaart 22; R’dam-Kralingen: dhr. W.L. van Doorn, Noordzijdsedijk 111; Capelle a/d IJssel: mw. N.H.R. en Dino F.R. Grootfaam, Siegfriedpad 14; Pernis: dhr. P. van ’t Hof, Tarbotstraat 25; Pernis: mw. G. Muizer-den Ouden, Schakelweg 162; Poortugaal: mw. E. Lodder, Karekiet 10; Krimpen a/d IJssel: dhr. A. Quist, Schakelweg 180; Maastricht: mw. M. de Waart-van den Tol, Schakelweg 322 Vertrokken naar Spijkenisse: mw. N. van Veelen-van Alfen, Meeuwenwetering 38.

Taizé aan de Maas Ook hierover kon u in het vorig kerkblad iets lezen. En het kan zomaar zijn dat u het wel heel erg leuk vindt om één of twee jongeren in huis te hebben gedurende een paar dagen. Meld dat gerust alvast aan ons (Robert Wilschut of mij). Dan maken we daarvan een notitie en bent u er zeker van dat u rond de jaarwisseling gastvrijheid kunt bieden aan één of meer personen die vanuit misschien wel heel ver weg samen met nog vele andere jongeren hiernaartoe komen. Voor vieringen, voor bezinning en voor ontmoeting. En natuurlijk hoort u hierover de komende maanden regelmatig meer. Tot zover mijn, voorlopig even laatste, pastoriestukje. Mocht u ook met vakantie gaan, dan wens ik u een goede tijd toe. Kom behouden weer terug. Voor hen die niet gaan: zie eens om naar elkaar. Naar die ander die ook niet gaat. En wat is het goed te weten dat we, juist ook in tijden van afwezigheid en van elkaar niet ontmoeten, elkaar wel in Gods bescherming geborgen mogen weten.

- Collecteverantwoording Op 13 mei

Diaconie:

Dorpskerk

€ 29,50

Op 16 mei

Diaconie:

Antwoordkerk Dorpskerk

Vanuit de pastorie wens ik u Zijn nabijheid toe,

Op 23 mei

Ds. V.E. Huls

Antwoordkerk Dorpskerk

Kerkelijk Bureau

€ 113,45 € 64,94 Zending: € 275,54 € 97,54

Kerk: € 26,76 Kerk: € 109,86 € 75,05 Kerk: € 202,85 € 70,95

Deurcoll.: € 20,35 Deurcoll.: € 69,21 € 62,89 Deurcoll.: € 133,38 € 55,65

Giften Diaconie • bloemenfondsŃ € 5,00 via kas D.P. van NN via mw. Burema € 15,00 via kas D.P. van NN via mw. Burema

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs:

16


WCRC) in Grand Rapids (VS) bijeen. Een bijzondere bijeenkomst, want op deze bijeenkomst verenigen zich twee grote, internationale, hervormd/gereformeerde organisaties: de World Alliance of Reformed Churches en de Reformed Ecumenical Council. De WCRC zal dan ongeveer 80 miljoen christenen en 227 kerken vertegenwoordigen. Het thema van de assemblee zal zijn: 'Eenheid van de Geest door de band van de vrede' (Efeziërs 4). Uiteraard heeft dit thema te maken met de eenwording van twee organisaties, maar tegelijkertijd wordt daarmee aangegeven dat christelijke eenheid altijd om meer gaat dan organisatorische zaken. Op de basis van het gemeenschappelijk geloof zijn de lidkerken van de WCRC actief betrokken bij de bevordering van economische, ecologische en gender-gerechtigheid. De kerken van de WCRC zijn op grond van de belofte van Christus ‘om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10: 10) geroepen zich in te zetten, om burgerlijke en religieuze rechten te waarborgen, om armoede te verminderen en om zich in te zetten voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. Lees meer op pkn.nl>actueel

€ 20,00 van NN via mw. Pons wegens 60 jr huwelijk • voor het Noodfond: € 40,00 van NN via giro • voor Diaconaal Project/POW (rekening 521728): € 10,00 van NN via giro Kerk • algemeen € 50,00 van ‘Open Dorpskerk’ via mw. De Knegt Zending € 25,00 van NN, Pinkstercollecte Allen heel veel dank _______________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Afrikaans project tegen vrouwenhandel wint Edinburgh Zendingsprijs De Ghanese pinkstervoorganger Tom Marfo uit Amsterdam strijdt al jaren tegen moderne vormen van slavernij, zoals vrouwenhandel. Dit project won de Edinburgh Zendingsprijs 2010, een bedrag van € 5.000,-. Deze prijs werd zaterdag 22 mei uitgereikt tijdens het evenement 'Veelkleurig getuigen'. Op deze interculturele viering te Biddinghuizen werd gevierd dat de eerste wereldzendingsconferentie precies een eeuw geleden werd gehouden. Al jarenlang strijdt de Christian Aid and Resource Foundation (CARF) onder leiding van de Ghanese pinkstervoorganger Tom Marfo tegen moderne vormen van slavernij. Ondersteund door Afrikaanse kerkgemeenschappen zet de CARF zich in voor de geestelijke en maatschappelijke bevrijding van zwarte prostituees. Het unieke van het CARF-project is dat het zowel preventief als curatief werkt. Het project richt zich op Afrikaanse vrouwen die het risico lopen gesmokkeld te worden en in de Nederlandse prostitutie terecht te komen. In Ghana helpt de CARF deze vrouwen met een opleiding, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. In Nederland vangt de CARF vrouwen op die toch slachtoffer worden van mensensmokkelaars. De missiologe Martha Frederiks noemt het project 'een eigentijdse manier om het getuigenis van het evangelie vorm te geven en de demonen van armoede en angst te lijf te gaan.'

Cadeauboekjes en kaarten over geloof en hoop 'Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk' maakte de boekjes ‘Geloof’ en ‘Hoop’. De boekjes bevatten passende citaten uit de bijbel, uitspraken van ‘mensen van naam’ en gedicht- en liedteksten van bekende schrijvers. Met mooie foto’s en beelden zijn het twee prachtige cadeauboekjes geworden. Van de mooiste teksten en beelden zijn per boekje ook nog eens zes kaarten gemaakt om te versturen. Boekje: € 5,95. Kaarten: per set € 2,95. Bestellen via de webwinkel op pkn.nl Kleine synode bespreekt aarverslagen en jaarrekeningen Op vrijdag 11 juni 2010 vergadert de Kleine Synode in het Dienstencentrum te Utrecht. Op deze vergadering worden o.a. de jaarverslagen en de financiële rekeningen van de Protestante Kerk, de dienstenorganisatie en de SMRA besproken. Ook komt ter tafel de nota 'Criteria voor steun uit de Solidariteitskas'. Meer informatie:pkn.nl>bestuur en organisatie> generale synode>komende vergaderingen

World Communion of Reformed Churches: juni 2010 in Grand Rapids (VS) Van 18 t/m 27 juni 2010 komt de Wereldgemeenschap van Hervormde/Gereformeerde Kerken (World Communion of Reformed Churches -

_______________________________________

17


In gesprek met hen, lijken de vier wat beducht voor de immense taak die ze zichzelf hebben opgelegd. Maar een groot geloof helpt hen, en verder is het gewoon een zaak van beginnen. Op zijn Rotterdams. 'Het wordt een hoop werk, maar het is niet onmogelijk.' Gefoof Hoe het zo begon? Hoogvliet heeft in het beleidsplan in het kader van Samenwerking Geboden 2, Taizé als ‘actiepunt’ opgenomen. Bovendien is het pater Konchenko die enthousiast is van talloze bezoeken aan Taizé en over de ervaringen die daar dag in dag uit, week in week uit worden opgedaan met duizenden en duizenden jongeren. Hij was op verschillende Europese Jongerenontmoetingen, zoals die in 2002 in Parijs. In totaal was hij tien keer in Taizé, schat hij. “Je moet het hebben meegemaakt om je te kunnen voorstellen hoe het eraan toegaat.” En wat er allemaal mogelijk is als zo vee! jongeren zich inzetten, naar elkaar omkijken, bereid zijn tot veel, geen behoefte hebben te zeuren en gewoon aanpakken en samen-zijn. Bovendien: “Als zij (de organisatoren uit Taizé) erin geloven, wie zijn wij dan om het in twijfel te trekken.” Het spel kwam op de wagen toen Konchenko in gesprek raakte met Dick Sonneveld, dominee in De Dorsvloer in Spijkenisse en lid van de voorbereidingscommissie van het evenement met oecumenische opzet. Niet voor niets vond een van de voorbereidingsontmoetingen van de afgelopen weken plaats in De Dorsvloer. Van daaruit raakte de Gemeenschap van Kerken te Hoogvliet, met daarin ook de Pinkstergemeente, enthousiast. En vanuit de verschillende Hoogvlietse kerkgemeenschappen worden weer andere kerken ‘aangestoken’. Zoals de clustergenoten van de Maria en Johannes onder het Kruisparochie in Spijkenisse, Rhoon, Hellevoetsluis, Brielle en Rozenburg.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Hoogvliet zet zijn deuren wijd open voor Taizé Gedurfde garantie Hoogvliet zou eind dit jaar zo maar eens een bijzonder brandpunt kunnen worden, van levendigheid, ontmoeting en vreugde. Tussen kerst en oud en nieuw is in Rotterdam de Europese Jongerenontmoeting van Taizé. Jong en Iets minder jong in de Rotterdamse deelgemeente werken ernaartoe hun stadsdeel gastvrij open te stellen voor de jonge gasten uit heel Europa. ‘Hoogvliet' wil 2500 jongeren tijdens de ontmoeting onderdak verschaffen

Actie Ok, het doel is gesteld, gedurfder kan haast niet, actie in de taxi. “Het is nu zaak om ruimte in scholen en leegstaande pastorieën te gaan vinden”, zegt Konchenko. “En gastgezinnen!” (Peytro Martis). “En stukken te plaatsen in de bladen!” (Léon Janssen, gebedsleider in de parochie). Daar komt allemaal een hoop bij kijken. “Er zal een soort verificatie’ van de gastgezinnen nodig zijn,” aldus Konchenko, "want je bent wel verantwoordelijk voor je gasten". De werkgroep die dat werk moet gaan verzetten, is in oprichting. “Maar natuurlijk hoeven het niet alleen christelijke gezinnen te zijn die de jongeren huisvesten.” Shirleni Blanken gaat een beroep doen op haar vrienden en kennissen, om gastgezin te worden, ja, en de anderen gaan hetzelfde doen. “Alleen deur aan deur af om mensen te vragen, dat gaan we niet doen.” En vergeet niet dat het, behalve om huisvesting,

Peytro Martis, Léon Janssen, Shirleni Blanken en pater Jouri Konchenko gaan er hard aan trekken om zo veel mogelijk jongeren een gastvrij welkom te heten in Hoogvliet. Alle vier zijn ze actief in de parochie Maria en Johannes onder het Kruis in de deelgemeente. Onder elkaar hebben ze afgesproken zich bij de centrale organisatie van de Europese Jongerenontmoeting garant te stellen voor 2500 slaapplaatsen. Die organisatie van het evenement komt dat zeer welkom, want er worden dertigduizend jongeren verwacht. De broeders van Taizé stellen de voorwaarde dat de gasten uit heel Europa onderdak moeten op maximaal een half uur met het openbaar vervoer vanaf het Ahoy-complex in Rotterdam. Dus zo heel groot is de spoeling niet.

18


KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

ook gaat om de organisatie van een ochtendprogramma voor enkele dagen en het verzorgen van een dagelijks ontbijt. Steun vanuit Taizé valt daarbij overigens wel te verwachten. Vieringen De verwachtingen zijn hooggespannen. Veel moeilijkheden worden niet verwacht. “Het is voor de meeste jongeren wel ok om gelovig te zijn,” vertelt Blanken. Zij en Peytro Martis horen bij de oprichters van zowel de Taizéviering, die sinds januari vorig jaar iedere eerste woensdag van de maand wordt gehouden in de kerk aan de Parelvissersstraat, als van de jongeren¬groep Youth Faith Exploration. “Elke keer komen er bij de Taizéviering nu zo'n twintig tot dertig mensen”, vertelt Shirleni. Niet allemaal jongeren. "Maar voor jongeren blijkt het wel een goed moment om een half uur tot rust te komen”, zegt Peytro. “Hun leven is al zo hectisch, veel jongeren zijn blij om een half uur bij elkaar te zitten en bijbel te lezen en te zingen.'” Waarom zo veel energie gestoken in jongerenwerk en Taizéontmoeting? “We hebben dit jaar in onze stad een internationaal evenement op het gebied van geloof. Als Rotterdammer wil je dat meemaken!”, zegt Martis. “We willen op zijn Rotterdams iets doen. Geen woorden maar daden”, vindt Blanken. “In de kerk wil je iets betekenen voor mensen, behulpzaam zijn.” Dat is ook de reden achter haar inzet voor de M25groepen in de stad. “En de Europese Ontmoeting is ook een kans voor het jongerenwerk”, zegt Konchenko. Leven in de brouwerij, dertigduizend jongeren een paar dagen in de stad, dat gaat een verschil maken in Rotterdam!

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Vieringen in Hoogvliet en Rhoon Zo. 6 juni:

Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus - Eerste H. Communie. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor en de kinderen. Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. Van Dam, dhr. Kleijwegt, dhr. Maduro Lector: dhr. Litjens Acolieten: Koen, Racheyda, Miranda, Bas, Rashanty, Nella Intenties: Marius Bottse, dhr. Wortman, mw. Tijhuis-Luttikhuis, dhr. Eed Jansen, dhr. Aad Smit, dhr. Aad Grandia, fam. Berkelaar-v.d. Water, fam. Van Dijk-Folst, John Veldhuis, dhr. Golia, mw. Eerden-Camerman, mw. Elisabeth Duremdes, Maria Tran Thi Nhan, Gijsbertus Johannes Zondag, Gijsbertus Johannes Maria Zondag, Aarnout Scheers, Lenie Hemelsoet, dhr. en mw. Hazen, dhr. Wien de Jongh, mw. Ans v.d. BergLoosbroek, Tini Baars-van Steijn.

Ted Konings (Uit bisdomkrant ‘Tussenbeide’, mei 2010)

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 7 juni:

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 10 juni:

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 13 juni:

Elfde zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor. P.H. v.d. Veer dhr. L. Janssen lid van het koor Bas, Tujuh, Dylan, Rashanty, Racheyda

Priester: Koster: Lector: Acolieten:

PASTOOR Pater Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel. 010-8806038, 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

19


bezochte Woord- en Communieviering in haar geliefde Mariakerk, afscheid van haar waarna ze ter ruste werd gelegd op begraafplaats ‘Oudeland’.

Intenties: Dhr. Wien de Jongh, mw. W. Gorissen-Vrancken, mw. Jacoba van den BeemtRegeer, Jan Coevoets, Theo de Groen, dhr. Eed Jansen, Lenie Hemelsoet, mw. Elisabeth Duremdes, John Veldhuis.

Nan, want zo kende iedereen haar, had geen onbezorgde jeugd. In de oorlog ondervond ze, zoals zo velen, de hongersnood aan den lijve. Om te kunnen overleven moest ze naar Friesland waar ze liefdevol werd opgevangen. Enorm verdrietig was ze, toen haar vader overleed en dat ze dit bericht pas een maand later te horen kreeg. Ze ging terug naar haar moeder om thuis te helpen in het grote gezin. Maar ook haar moeder moest ze al vroeg verliezen. Nan was een zorgzame en lieve vrouw voor haar man Gerard, haar kinderen en kleinkinderen. Onvergetelijk waren de vakanties. Met het hele gezin gingen ze vaak in het weekend en de hele zomervakantie naar Lage Mierde. Het was een feest voor allemaal. Nan was een zeer sociale vrouw. Ze was zeer actief in De Zonnebloem van waaruit ze senioren, zieke en gehandicapte mensen uit de parochie bezocht. Ze was lid van het Ritmisch Koor ‘Maria’. Elke tweede zondag van de maand zong zij, met het koor en met eigentijdse zang, tijdens de Eucharistieviering. Met een aantal dames maakte ze regelmatig de kerk schoon. Een niet dankbare, maar wel een noodzakelijke klus.

14.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap. Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 14 juni: Intentie:

H. Lidwina, maagd. 10.00 uur Eucharistieviering Divera Kamp-Boon.

Do. 17 juni:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 18 juni:

19.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

Uit de parochie

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 7 juni 14 juni

Dhr. G. Sjollema, Kaar 25 Dhr. J.P.J. Mens, Klaasje Zevensterstraat 306

Maar haar mooiste taak was haar gezin. Haar gezin was alles voor haar. Een boterham tussen de middag als de kleindochters uit school gehaald werden, de logeerpartijen, de gezamenlijke uitjes, niets was haar teveel. Ze toonde altijd veel belangstelling voor haar kinderen en kleinkinderen en ze kon enorm meevoelen als zij verdriet hadden. Nan is de ‘Grote Reis’ begonnen. We mogen hopen, dat ze nu herenigd is met haar vader, moeder en andere familieleden. Nan is waardig, ingetogen en met liefde voor het leven en voor God heengegaan. Natuurlijk hebben Gerard, de kinderen en kleinkinderen verdriet, maar mag de manier waarop Nan de ‘Reis’ is begonnen een troost voor hen zijn maar ook voor allen die van haar, op welke manier ook, hebben gehouden.

Verjaardag 80 jaar en ouder 7 juni 11 juni 13 juni 13 juni 14 juni 16 juni 17 juni 18 juni 18 juni 19 juni

Mw. A. Calon, Waalstraat 8 Mw. J.M. van Wijngaard-Ruarus, Schakelweg 162 Mw. W.J. Hagenstein-Hernaus, Klaasje Zevensterstraat 350 Mw. M. Mol-Priem, Oudelandseweg 276 Dhr. J.E. Meijer, Schakelweg 217 Mw. A. Luytpot-Phophien, Tijmweg 60 Mw. M.C.W. Peeters-Dielissen, Othelloweg 191 Dhr. A. van Loon, Prikkorf 186 Dhr. J.C. Verbeek, Eline Verestraat 45 Dhr. P. IJzelenberg, Klaasje Zevensterstraat 222

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Wilhelmina Augusta Masena Verhoeven-Falck

In Memoriam

Ook op 1 mei overleed mevrouw Wilhelmina Augusta Masena Verhoeven–Falck op de leeftijd van 93 jaar; zij woonde op het adres Klencke 341. De kerkelijke afscheidsdienst was op 6 mei in de Felicitaskerk te Spijkenisse, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Crematorium ‘Hofwijk’ in Rotterdam.

Wijnanda Johanna Hendrika Maria van Druten-Jansen Op 1 mei overleed op 78 jarige leeftijd mevrouw Wijnanda Johanna Hendrika Maria van DrutenJansen; zij woonde op het adres Park Vossendijk 649. Op 6 mei namen we, tijdens een zeer druk

20


In haar goede jaren was mevrouw Verhoeven een trouwe bezoekster van de Mariakerk. Later, toen het lopen niet meer zo goed ging, bezocht ze trouw elke eerste vrijdag van de maand de Woord- en Communieviering in ‘De Kulk’. Het waren voor haar fijne en dierbare samenkomsten waarvan ze heerlijk kon genieten.

Tour de France - een hele toer! In verband met de doorkomst van de Tour de France op zondag 4 juli zal er geen viering in de Willibrorduskerk in Rhoon plaatsvinden. Voor onze pastores zal het een hele toer worden om Rhoon te bereiken, wellicht zelfs onmogelijk. In de Mariakerk in Hoogvliet zal ’s morgens om 9:30 uur wel een eucharistieviering zijn. Al zal Hoogvliet ook moeilijk per auto bereikbaar zijn. Maar met al die fietsers … goed voorbeeld doet misschien wel goed volgen.

Ondanks de grote leegte die ze achter laat mag het een troost zijn voor allen die van haar hebben gehouden, dat Wilhelmina Augusta Masena Verhoeven-Falck nu bij God is op een plek waar het licht en mooi is en waarbij de engelen haar zullen begeleiden. Mag zij rusten in vrede.

Jubileumviering Zondag 11 juli viert pastoor Stefan Bladowski zijn 25 jaar priesterschap. Er is een feestelijke eucharistieviering in de Bedevaartskerk in Brielle om 10:30 uur, uiteraard bent u allen hiervoor uitgenodigd. Op deze zondag zijn er binnen onze regio géén andere vieringen, behalve in Rhoon.

Fons Joosten.

Janna Koks-de Jong Na een slopende ziekte van slechts twee maanden overleed op 17 mei mevrouw Koks-de Jong, geb. 19 augustus 1933; zij woonde Heersdijk 19b. Haar echtgenoot, dochter, schoonzoon, klein- en achterkleinkinderen moeten nu zonder haar verder. Twee weken voor haar overlijden vroeg mevrouw Koks aan haar dochter of zij alsnog gedoopt kon worden. Na overleg met pater Konchenko heeft meneer Koks toen zelf zijn vrouw mogen dopen. Op de dag van het overlijden ontving mevrouw Koks de ziekenzalving.

BBQ-maaltijd Op zondag 27 juni houden wij, van de jongerengroep Youth Faith Exploration (YF8X), voor de derde keer een BBQ-fundraising. Dit organiseren wij om geld in te zamelen om met de jongerengroep naar de Wereldjongerendagen (WJD) te gaan. Deze zullen dit keer plaats vinden in Madrid in de zomervakantie van 2011. Elk jaar komen vele parochianen af op dit evenement en elk jaar verloopt het zeer succesvol. Wij hopen dan ook dat we dit jaar weer op de steun kunnen rekenen van onze parochie.

In het gesprek ter voorbereiding van de crematieplechtigheid vertelde meneer Koks met veel liefde en warmte over de 50 jaar die hij en zijn vouw getrouwd zijn geweest. In het crematorium staken de achterkleinkinderen kaarsjes aan voor de grote liefde tussen mevrouw Koks en haar man, voor de gelukkige tijden die zij samen beleefden als zij met de caravan eropuit trokken, voor de zorg en aandacht voor de dochter en schoonzoon (“zij was een echte moeder"), voor haar grote belangstelling voor de klein- en achterkleinkinderen, voor haar eenvoud en haar gastvrijheid.

Het BBQ-maaltijd bestaat uit het volgende: spareribs, kip, hamburger, verschillende groenten (o.a. een maïskolf) en salades. De prijs is € 10,00 en er kan op locatie nog (fris)drank aangeschaft worden; bij mooi weer zijn er ook ijsjes. Tot 20 juni is het mogelijk om de maaltijd te reserveren. Reserveringen worden geannuleerd als na de 20ste nog niet betaald is. U kunt uw maaltijd afhalen op het adres: Spieringstraat 147, 3192 AP Hoogvliet. Voor meer informatie, contact of reserveringen kan contact opgenomen worden met één van de volgende leiders van de jongerengroep YF8X:

Wij lazen uit het evangelie volgens Johannes: "In het huis van mijn Vader zijn veel kamers". We luisterden naar muziek. Rob de Nijs zong: "Doof het licht en sluit de ogen ...... liefde blijft". Ter afsluiting van de plechtigheid koos de familie het lied van Vera Lynn: "We'll meet again”. Moge meneer Koks, zijn dochter en verdere familie troost vinden in de wetenschap dat hun vrouw, moeder en oma hen is voorgegaan naar een plaats van Licht en Liefde en dat zij elkaar daar eens mogen terugzien.

Gilbert Arias Peytro Martis Lymardis Joaquin Najesca van Trigt Shirleni Blanken Shirreline Blanken

Leny Janssen-Impens

e-mail: youthfaithexploration@live.nl

21

06 42 49 00 63 06 18 90 20 46 06 44 14 95 83 06 12 55 44 32 06 15 52 10 73 06 41 87 59 64


Op 11 juli om 10:30 uur gaat pastoor Stefan Bladowski in de Bedevaartskerk in Brielle zijn 25 jarig priesterfeest vieren. Na afloop is er gelegenheid hem persoonlijk daarmee te feliciteren. Nadere mededelingen hierover vindt u elders in dit en het volgende blad.

Van het Federatief Kerkbestuur In de aanloop van hun benoeming per 1 juli is het kerkbestuur van onze cluster zich reeds aan het warm draaien. Dit kerkbestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Vice-voorzitter: Secretaris: Lid: Lid: Lid: Lid:

Met dit artikel komt er een einde aan deze vaste rubriek. Het Federatiebestuur wil alle parochianen hierbij oprecht bedanken voor het vertrouwen, dat zij hem in de afgelopen jaren gegeven hebben. Hij spreekt de wens uit ditzelfde vertrouwen te verlenen aan alle leden van het clusterbestuur, het pastorale team, de zes beheercommissies en pastoraatsgroepen. De slogan van onze nieuwe cluster is niet voor niets: ‘GELOVEN IN VERTROUWEN’.

Pastoor Stefan Bladowski Ria de Sutter-Besters Harry van der Linden Hans Elkhuizen Sietse van den Hoek Paul Hoorens Wim Middendorp

Zoals u ziet is men nog op zoek naar een penningmeester voor dit kerkbestuur. Parochianen, die voor deze belangrijke functie belangstelling hebben of daarvoor geschikte kandidaten weten, wordt dringend verzocht zich te melden bij ondergetekende of bij een van de leden van bovengenoemd clusterbestuur. Op 17 mei is er overleg geweest met de leden van de Begeleidingsgroep, als vertegenwoordigers van de huidige kerkbesturen. In dit overleg is nadere uitleg gegeven van de afspraken, die in de fusieaanvraag naar het Bisdom zijn vastgelegd. Daarnaast hebben zij een aantal aanbevelingen en aandachtspunten bij het clusterbestuur neergelegd. In dit overleg kwam opnieuw het wezenlijke en noodzakelijke belang van voldoende vrijwilligers voor het goed functioneren van het clusterbestuur en de lokale kerken naar voren. Zoals eerder op deze plaats gemeld, gaat iedere lokale kerk onder leiding van het clusterbestuur werken met een Beheercommissie. Deze commissie behartigt de materiële zaken van iedere kerk t.w. financiën, gebouwenbeheer, contacten met leveranciers en dienstverleners en het secretariaat. Voor deze commissie zijn met name in Rhoon en Hoogvliet een aantal vacatures, waarvoor middels interviews geschikte kandidaten worden gezocht. Naast de Beheercommissie heeft iedere kerk een pastoraatsgroep, die zich op aandachtsgebieden, zoals liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw gaat richten. De vrijwilligersgroepen, die zich daarmee nu al bezighouden worden in de komen de weken ook verder in kaart gebracht. Deze pastoraatsgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het pastorale team van de cluster.

Ad Bracco Gartner, vice-voorzitter

Einde van VSI ‘Veer-Spijker-Info’ stopt in juli Nu per 1 juli de fusie tussen alle R.K. kerken op het eiland Voorne-Putten en West-IJsselmonde. (Den Briel, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rozenburg, Hoogvliet en Rhoon/Poortugaal.) een feit is, betekent dat automatisch een einde van de huidige federatie; wij gaan op in het grotere geheel van de fusieparochie van de H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Wij hebben gemeend daarom ook een einde te maken aan ons gezamenlijke, federatieve parochieblad: ‘Veer-Spijker-Info’. Het juli/augustusnummer zal de laatste uitgave zijn. Vanaf september informeren wij u ieder afzonderlijk verder: • in Hoogvliet via het oecumenische ‘Kerkblad voor Hoogvliet’. Dat zal voorlopig na de eucharistievieringen worden uitgereikt met de bedoeling dat u na verloop van tijd een abonnement daarop neemt en het dan thuisgestuurd krijgt. • in Rozenburg met ‘Het Spijkertje’ (krijgt u op de gebruikelijke wijze thuisbezorgd). • in Rhoon en Poortugaal gaat ‘Het Rhoonse Veer’ een tweede leven beginnen; uiteraard wordt dat ook door vele vrijwilligers bij u in de bus bezorgd.

Natuurlijk zullen de verschillende parochiebladen onderling nauw samenwerken; de intentie is zelfs te streven naar één parochieblad voor heel Voorne-Putten en West-IJsselmonde, maar dat is nog toekomstmuziek. Onze hartelijke dank voor de interesse in het “VeerSpijker- Info”; we blijven u in de toekomst, via de diverse bladen, op de hoogte houden, zodat we onze nieuwe parochie tot een bloeiende parochie kunnen opbouwen, mét uw hulp en medewerking.

In de komende weken zal pater Joeri Konchenko , als eerstverantwoordelijke pastor voor Rhoon, Hoogvliet en Rozenburg verhuizen naar zijn nieuwe appartement. Zijn adres wordt dan: Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal.

Redactie VSI _______________________________________

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

- MAATSCHAPPELIJK

• DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM

Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl.

De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie en adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99.

PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND

Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Plv. voorzitters: • mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755; • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen@gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66. STICHTING WELZIJN HOOGVLIET

____________________________________

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl • Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur. • Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis • Steunpunt Mantelzorg • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

____________________________________________________________________________________

23

201011  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201011.pdf