Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas

Emmaüsgangers Staf Timmers, Houthalen, schilderij

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr. 7 - 9 april 2010


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

Verschijnt eenmaal per twee weken.

8 9 10

16 april 23 april 29 apr.! 7 mei 14 mei 21 mei

Redactieadres:

15 april 29 apr. 13 mei

23/4 7/5 21/5

- 7/5 - 21/5 - 4/6

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Bij: ‘Emmaüsgangers’ Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven: Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven.'

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen; die ons uit angst en doem heeft weggetild en ons tot hier op handen heeft gedragen; Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Van U is deze wereld, deze tijd. Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, uw woord de bron waaruit wij willen drinken. Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347;

Huub Oosterhuis

Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

2


Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer De Paasdagen zijn voorbij. Op naar Pinksteren. We hebben zes weken de tijd om ons op dat feest voor te bereiden (en daarvan is de eerste week al bijna voorbij). Net zo lang als we de tijd hadden om toe te leven naar Pasen. Vreemd eigenlijk. Want waar we zorgvuldig de tijd nemen om toe te leven naar Kerst, in vier weken Advent, en zes weken dus om toe te leven naar Pasen, de Veertigdagentijd of lijdenstijd, hebben we geen speciale benaming voor de weken die nu bezig zijn. Er is, voor zover ik weet, geen sprake van een speciaal Pinksterproject, er is geen stapellied en er zijn ook geen liturgische schikkingen. En als ze er wel zouden zijn dan wordt daarmee in vele kerken helemaal niets gedaan. Wat is dat toch met dat Pinksterfeest? Waarom zijn we daar toch zo verlegen mee? Want, laten we eerlijk zijn, daar heeft het toch alles mee te maken. Ik wil u uitdagen, op deze eerste pagina van het kerkblad. Om eens bij uzelf na te gaan wat Pinksteren voor u betekent. Om uzelf eens, in vervolg op Kerst en Pasen, gedurende deze weken voor te bereiden op dat Pinksterfeest. Om uzelf eens, in deze weken, te verdiepen in de Heilige Geest. Om eens wat teksten op te zoeken en daarover te mediteren. In het Evangelie van Johannes staan hele mooie dingen (hoofdstuk 14, 15, 16). Wie is de Heilige Geest? Wat gebeurde er op dat Pinksterfeest waarvan we in het boek Handelingen lezen en wat heeft dat vandaag-de-dag voor ons voor betekenis? En wat doet de Heilige Geest in uw leven? Zomaar wat vragen, om uw gedachten eens over te laten gaan. Om wellicht eens met elkaar van gedachten over te wisselen, tijdens de koffie na de dienst, of door de week als u iemand spreekt. Veni Creator Spiritus Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, Houd Gij bij ons uw intocht, Heer; Vervul het hart dat U verbeidt, Met hemelse barmhartigheid Gij zijt de gave Gods, Gij zijt De grote Trooster in de tijd, De bron waaruit het leven springt, Het liefdevuur dat ons doordringt. (Liedboek voor de kerken, gez. 237: 1 en 2)

Wordt vervolgd. Ds. V.E. Huls

3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 11 APRIL 2010

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Mw. ds. M.E.J. den Braber, Bergambacht Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Lied van de maand: gezang 196 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

_______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater P.H. van der Veer eucharistieviering met samenzang 14.00 uur

‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

------------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

_______________________________________

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

ZONDAG 18 APRIL 2010

• Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Lied van de maand: gezang 196 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice' Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 19.45 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Combo 'Eljakim' Kindernevendienst. Kinderoppas: Gerdien Misbeek

Actueel Zaterdag 10 april 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Servaaskoor ------------------------------------------------------------------

Maandag 12 april 10.30 uur Mariakerk. Pastoraatgroep (K). 13.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO - modeshow (K). 20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K).

COLLECTEN: Prot. 1. KiA: Binnenlands diaconaat 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie; werk van de ‘Zonnebloem’

Dinsdag 13 april 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). Woensdag 14 april 14.00 uur De Aanbouw. Prot. Vrouwendienst P).

4


20.00 uur. Antwoordkerk. Kerkenraad (P). 20.00 uur Mariakerk. Redactie VSI (K).

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Zaterdag 17 april 9.00 - 12.00 uur Mariakerk. Kledinginzameling voor ‘Mensen in Nood’ (K). 9.30 - 14.30 uur Mariakerk. Witte Markt. 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

Amphia ziekenhuis / De Klokkenberg (Galderseweg 81, 4836AE Breda)

Dhr. M.J. van Oossanen, A. van Bronckhorstlaan 165, Spijkenisse

Zondag 18 april 12.00 uur Mariakerk. Jeugdbijeenkomst 'Youth Alpha' 6 (K).

Hospice ‘Cadenza’

Maandag 19 april 16.30 uur Gemeenschap van Kerken bezoekt informatiebijeenkomst ‘Taizé aan de Maas in De Dorsvloer te Spijkenisse (O).

Ikaziaziekenhuis

Woensdag 21 april 13.00 uur ‘De Heerlijkheid’. Korenmanifestatie seniorenkoren. Zaal open om 12.30 uur; toegang gratis. 13.30 uur Dorpskerk. Klein pastoraal overleg (P). 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P). 20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P).

(Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam)

(Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam)

Mw. G.E. van der Sluijs-van der Pijl, Puitstraat 525 (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Dhr. J. de Heer, Puitstraat 60,3192 SM Maasstad Ziekenhuis, locatie Het Clara Dhr. A.J.C.M. van der Heijde, Viswant 8 Zorgcentrum 'Sonneburgh' (Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Mw. W.J.H.M. van Druten-Jansen, Park Vossendijk 649 Mw. J. Marienus-Grooters, Ruitwagen 49

Donderdag 22 april 10.00 uur 'De Werelt', Lunteren. Generale synode Protestantse Kerk in Nederland (P). 19.30 uur Mariakerk. Pastorale school (K).

Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (tijdelijk) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. A. Sekeris-Koole, Klencke 357

Vrijdag 23 april 8.30 uur 'De Werelt', Lunteren. Generale synode Protestantse Kerk in Nederland (P).

Meeuwenhof en Breede Vliet

Zaterdag 24 april 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K). 19.00 uur Mariakerk. Jongerenfilmavond (K).

Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Meeuwenhof De maandsluiting van maart, waarvoor ik ingeroosterd stond, ging onverwacht niet door. Reden was een ernstige verkoudheid. Inmiddels ben ik weer hersteld en aan het werk. De Bijbelgroep valt deze maand op 12 april. We beginnen om 19.00 uur en u bent weer van harte welkom!

Bijbelleesrooster vrijdag zaterdag

9 april 10 april

Exodus 14:15-31 Exodus 15:1-18

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

11 april 12 april 13 april 14 april 15 april 16 april 17 april

Lucas 24:13-27 Lucas 24:28-43 Exodus 15:19-27 Exodus 16:1-12 Exodus 16:13-30 Exodus 16:31-17:7 Exodus 17:8-16

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

18 april 19 april 20 april 21 april 22 april 23 april 24 april

Exodus 18:1-12 Exodus 18:13-27 Exodus 19:1-15 Exodus 19:16-25 Handelingen 12:1-19 Handelingen 12:20-25 Handelingen 13:1-12

Breede Vliet Kerkdiensten In de kerkdienst op 13 april lees ik over Thomas en zijn twijfel aan de opgestane Heer. Herman Valster is de 12, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Herman Valster is de organist. Bewoners en vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor deze dienst staan ingeroosterd dames: Kooiman, Mevius, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors. Een week later, 20 april, komen we weer bijeen.

5


Opnieuw gaat het over Thomas en ook in deze dienst speelt Herman Valster orgel. Bewoners en vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor deze dienst staan ingeroosterd dames: Boer, Mevius, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors. Gebedsviering 15 april In de avonduren van 15 april is er een gebedsviering voor katholieke bewoners.Het thema is “Thomas’. We beginnen om 19.00 uur en het Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Hugo van Dalen verleent medewerking. Allen hartelijk welkom!

Dank Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de gelukwensen, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 45 jarig huwelijk.

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Riet en Bert Petersen

Woonzorgcentrum Siloam

KNIPSEL Kerkdiensten

Met schrappen van liederen wordt geloof van tafel geveegd “Liever een lege kerk, dan een onwaarachtige kerk” schrijft een commissielid, belast met de zuivering van de rooms-katholieke eredienst, op zijn weblog. Die overtuiging zou nog voor heldhaftig versleten kunnen worden, wanneer die was beleden ten tijde van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Of in Zuid-Afrika toen het land nog zuchtte onder apartheid. Of als rechtvaardiging van een pauselijke maatregel om alle misbruik van aan priesterlijke zorgen toevertrouwde kinderen bloot te leggen. Maar in al die omstandigheden zweeg de kerk, sprak ze te laat of zegt ze veel te weinig!

Zondag 11 april 10.30 uur kapt. A. Boogaard Zondag 18 april 10.30 uur mw. J. Bouman _______________________________________

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij Gij zijt gestadig met ons bezig onder uw vleugels rusten wij.

Neen, het verwijt van onwaarachtigheid treft zo ongeveer alle liederen van enige betekenis die in de afgelopen veertig jaar aan het kerkelijk repertoire zijn toegevoegd; liederen van Ida Gerhardt, Sytze de Vries en Huub Oosterhuis. Ze maakten de liturgie eigentijdser, maar - belangrijker - ze hebben velen voor het geloof en voor de kerk behouden. Deze liederen worden nu geschrapt, en met die liederen worden het geloof en de toewijding van zeer velen van tafel geveegd. De rooms-katholieke kerk was ze, naar nu blijkt, liever kwijt dan rijk geweest. En waarom ? Omdat ze niet recht in de leer zouden zijn. Omdat geloven voor hen misschien meer te maken heeft met zoeken, dan met eens en vooral gevonden hebben. Meer drijft op verlangen dan op overtuiging. Meer draait om houding dan op inhoud. In één van de verguisde liederen van Oosterhuis staat:

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden niet hoog en breed van ons vandaan. Gij zijt zo menslijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien. Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt. Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn. Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen, of ergens al een wereld daagt, waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

Huub Oosterhuis

6


Dit klinkt misschien net even anders dan wat de kerk eeuwenlang verkondigd heeft. Maar één ding is zeker: als er voor dit gepassioneerde zoeken ook maar een beetje ruimte was geweest, had de moederkerk minder last gehad van de hypocrisie (huichelarij, schijnheiligheid) die nu de grootste oorzaak van de leegte lijkt.

naar de voorlichtings- en ontmoetingsdag in Spijkenisse voor de manifestatie ‘Taizé aan de Maas’.

Jacobine Geel (Column in Algemeen Dagblad)

Kees Westerduin, secretaris, tel. 4161303.

We doen nog wel een beroep op de lezers ons tips aan te reiken voor de komende zomeractiviteiten.

Korenmanifestatie Seniorenkoren

Luisteraars gezocht

Op woensdag 21 april wordt in de Heerlijkheid aan de Herikweg te Hoogvliet een korenmiddag georganiseerd, waaraan diverse koren uit de regio zullen meewerken. Deze korenmiddagen worden de laatste jaren met groot succes in verschillende gemeenten gehouden en dit jaar is Hoogvliet aan de beurt. Het Seniorenkoor Westersteinkoor, dat het geheel organiseert, hoopt dat met deze middag weer een nieuwe muzikale traditie in Hoogvliet kan worden gestart. Verder werken mee:

Je hebt interesse in mensen en je bent leergierig. Uit ervaring weet je dat het leven pieken en dalen kent. Je weet hoe belangrijk het dan is dat er iemand tijd voor je neemt en echt aandacht voor je heeft. Je hebt nog tijd en ruimte om iets voor een ander te betekenen. Je hoeft daarvoor geen financiële beloning te krijgen, maar je zoekt wel een beloning in de vorm van nieuwe ervaringen en kennis. Kom je ons enthousiaste team versterken? Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek van mens tot mens. Per telefoon, chat of e-mail. Voor het vrijwilligerswerk als luisterend oor bij Sensoor, word je goed opgeleid en begeleid. In mei start er weer een basistraining. Daarna kan je aan de slag in Gouda, Dordrecht, Rotterdam of Spijkenisse.

• Seniorenkoor Nieuw Lekkerland • Het Sterrenburgkoor en Stadspolderkoor uit Dordrecht • Ouderenkoor het Havenlicht uit Pernis • Ouderenkoor Euphonia uit Rhoon • Dorpskerkkoor en Westersteinkoor uit Hoogvliet. Algehele muzikale leiding Arnold van der Heijde. Naast een individueel optreden van de koren zullen zij ook samen enkele werken ten gehore brengen, zoals het Korenlied 2010 en het Stedelied Rotterdam met aan de piano Riet Dijkhuizen. Deze korenmanifestatie zal worden geopend door de portefeuillehouder Kunst en cultuur. Aanvang: 13.00 uur. Zaal open 12.30 uur. Toegang gratis

Kijk op: www.zhzm.sensoor.nl of bel: 4363444 voor een informatiepakket. Of doe eerst de luistertest op: www.luistereniseenbelevenis.nl

Concerten Koffieconcert Vorig jaar stond ons slotconcert in het teken van de Big Band. Ook dit jaar zochten wij naar een aansprekend thema voor ons slotconcert en vonden dat in de operette. Wij zijn blij om op zondag 18 april de Havenstadoperette uit Rotterdam te verwelkomen. Zij zorgen voor een programma waarbij alle operetteliefhebbers uit Hoogvliet en omgeving aan hun trekken komen.

Het Westersteinkoor zal na deze middag ook een naamsverandering ondergaan in Seniorenkoor Hoogvliet. Repetities iedere woensdagmorgen van 09.30 uur tot 11.30 uur in serviceflat De Sluis, Cloese 9.

GEMEENSCHAP VAN KERKEN

Het concert begint om 14.00 uur. De deuren van onze Dorpskerk gaan om 13.30 open, en als u zeker wilt zijn van een plaats in de kerk zorg dan op tijd aanwezig te zijn want: vol is vol.

(Secr.: Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 4161303)

De vergadering van de Gemeenschap van Kerken van 19 april komt te vervallen. Zo nodig worden enkele punten per e-mail afgehandeld. Op die middag en avond gaan we gezamenlijk

(vervolg op blz.15 )

7


DE HEMELTELEFOON Ik weet niet of het je bekend is dat er een telefoon bestaat die draadloos van deze aarde rechtstreeks naar de hemel gaat. Want ga je op de knieën, dan gaat in de hemel de bel en kun je rustig spreken, God hoort je stem dan wel. Je zult het wel snel merken, de lijn is altijd vrij. “Verkeerd verbonden” of “in gesprek” is er in het huis van God niet bij. Misschien is door ongeloof en twijfel de verbinding stuk gegaan. En heb je dit hemeltoestel verwaarloosd laten staan. Want je hart is dat toestel en kun je dus zonder voorbereiding op elk tijdstip van de dag gebruik maken van die telefoonverbinding Hij wil naar je horen En zegt nooit: “Maak het kort”. Hij blijft wel aan het toestel tot je je hart hebt uitgestort. Als Vader met zijn kind spreekt luistert Hij met open oor. Hij wil voor zijn kind het beste, daar is Hij Vader voor! Controleer maar eens je toestel en maak het storingsvrij, Je Vader in de hemel is dan ontzaglijk blij.

Groetjes Susanne & Dineke Dineke 8


UITNODIGING / AANMELDFORMULIER 31e FIETSTOCHT HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 13 MEI 2010 Ook dit jaar is de kans er mee te fietsen en te genieten van de meest gezellige fiets/puzzeltocht in de regio. Georganiseerd door de leden van de fietstochtcommissie die al enthousiast bezig zijn met alle voorbereidingen om alle deelnemers een onvergetelijke fietstocht van ca. 40 km. te bezorgen. De fietstocht start vanuit De Aanbouw (naast de Dorpskerk) waar 's ochtends om ca. 9.45 uur (na de kerkdienst) de koffie/thee/limonade met cake al klaar staan. Dan ook wordt de groepsindeling gemaakt. Deelnemers die met meer enthousiastelingen komen fietsen, wordt gevraagd vast zelf een groep samen te stellen en zich als groep (max. 8 pers.) aan te melden. Als u geen groep kunt samenstellen zorgt de commissie ervoor dat u ingedeeld wordt bij een groep die zoveel mogelijk overeenkomt met uw/jouw wensen. Uiterlijk om 10.30 uur worden de groepen met routebeschrijving uitgezwaaid richting de eerste post.

Onderweg is er een lunchpost. Hopelijk is het niet nodig, maar voor eventuele pechvogels rijdt de bezemwagen mee die hulp of evt. een reservefiets kan aanbieden. Ook is er een EHBO' er aanwezig. Wij raden u dringend aan om aan de vooravond van de fietstocht de volgende materialen in te pakken en te verzorgen: fietspomp, bandplakkers, een goed gevulde broodtrommel, drinken, regenkleding, pleisters, azaron, eigen medicatie (indien nodig), zonnebrandcrème en een goede fiets.

Tussen 16.00 en 17.00 uur wordt iedereen terug verwacht in De Aanbouw. Daarna wordt de loterij gehouden waarvoor overdag lootjes worden verkocht. De avondmaaltijd zal ook worden genuttigd in De Aanbouw.

U kunt zich uiterlijk tot 17 april aanmelden via de aanmeldstrook of via het e-mailadres: fietstochtcommissie@hotmail.com De kosten voor deze dag zijn: Volwassene (vanaf 13 jaar) fietsen: € 4,00 avondmaaltijd: Kind 5 t/m 12 jaar fietsen: € 2,50 avondmaaltijd: Kinderen onder de vijf jaar: gratis!! Op de dag zelf aanmelden kan ook nog, maar dan kunt u ‘s avonds niet mee eten.

€ €

6,00 3,50

Gezien de voorbereidingen voor deze dag verzoeken wij u zich vooraf aan te melden en de deelnamekosten graag vóór 18 april.2010 over te maken op rekeningnummer 327 09 57, t.n.v. Jeugdraad te Hoogvliet, o.v.v. ‘fietstocht 2010’ en het aantal deelnemers voor wie u betaalt. Graag tot ziens op 13 mei!! Het onderstaande aanmeldstrookje kan worden ingeleverd bij: Lenie Kok Heersdijk 5d Tussenwater Herma Oorebeek Hoge Weije 126 Middengebied Wilma Pol Bongweg 199 Zalmplaat Verdere informatie: telefoon 416 22 75 (Wilma) of 438 14 10 (Anky) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDSTROOK Ja, ook ik/wij wil(len) deelnemen aan dit evenement en meld(en) me/ons aan. Naam: ………………………………………………………………………….......................................................................................................... Adres: ………………………………………………………………..........................................

Telefoon: ………................……………

E-mailadres: ……………………………………………............................…………………. Aantal volwassen deelnemers fietsen plus eten:

..... x

Aantal deelnemers 5 t/m 12 jaar fietsen plus eten:

..... x

Aantal volwassen deelnemers alleen fietsen:

..... x

Aantal deelnemers 5 t/m 12 jaar alleen fietsen:

..... x

Het totale inschrijfgeld ten bedrage van € ……..,...… is heden overgemaakt op de rekening van de Jeugdraad Hoogvliet.

9


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen: girorekeningen 2465960 en 328591; bankrekeningen 3295.50.721 en 3295.02.905; alleen voor VVB: giro 445148; bank 3295.03.146 Zendingscommissie: bank 3295.74.612. Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: • vacant. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930. • Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (graag na 20.00 uur), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.

10


WEBSITES Het internetadres voor de site van onze kerk is:

Bij de diensten

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

11 april - Dorpskerk Vandaag oefenen we een nieuw lied van de maand (gezang 196) en bent u na de dienst welkom op de koffie (cw). 18 april - Antwoordkerk Vandaag hebben we het Chr. Gemengd Koor ‘Rejoice’ in ons midden. Vóór de dienst oefenen we gezang 196 als lied van de maand en na de dienst bent u welkom op de koffie (cw).

De Protestantse Kerk in Nederland is te vinden op de site: www.pkn.nl; daarop is ook de inhoud te bekijken van het blad ‘Kerkinformatie’ of de agenda van de synode en landelijke kerknieuws.

18 april - Dorpskerk Ook vandaag komt er weer een koor onze samenkomst opluisteren: Eljakim. U bent welkom om met elkaar en met hen samen te zingen. Maar ook om samen uit de bijbel te lezen en te bidden (veh).

Dienstverlening

Collectebestemming Ambtsdragers

18 april - Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat Zie de toelichting onder DiacoNieuws.

Op 11 april - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Van Dijke, mw. Kloeg;dhr. Stout; lectoren: mw. Van der Maar, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Bijl, mw. Groot Bramel; dhr. Vervat; lectoren: dhr. Heutink, Hanneke Russchen.

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 21 maart uit de Dorpskerk naar: mw. Van Wijnen, Ferdinand Huyckstraat 41, en fam. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236; uit de Antwoordkerk naar: mw. Onderdelinden, Alverstraat 39, en mw. Kannegieter, Kruisnetlaan 844; op 28 maart uit de Dorpskerk naar: mw. Bosgraaf, Nieuw Engeland 33, en fam. Van der Hoek, Klencke 389; uit de Antwoordkerk naar: mw. Both, Meeuwenhof, kamer 308, en mw. Hordijk, Siloam, kamer 107.

Op 18 april - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Vervat, mw. Groot Bramel; lector: mw. Van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Hoogerwerf, mw. Groenendijk; mw. Dirven; lectoren: mw. Groenendijk, Melanie van Winkel.

Organisten 11 april 18 april

Antwoordkerk A. Mout H. Noordzij

Dorpskerk R. Vos R. Vos

Berichten over zieken

Welkom- en kosterdienst

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

• Antwoordkerk 11 april: welkom - mw. Huiting, dhr. Groeneveld; kosters - gehele week: dhr. en mw. Oldenhuis. 18 april: welkom - mw. Van Opdorp, dhr. Lolkema; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; in de week: dhr. en mw. Petersen.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. J. de Heer, Puitstraat 60, 3192 SM, is in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Mogelijk dat hij bij het uitkomen van dit kerkblad al weer thuis is. Mw. G.E. van der Sluijs-van der Pijl, Puitstraat 525, 3192 SL, verblijft in het hospice ‘Cadenza’. Mw. J. Marienus-Grooters, Ruitwagen 49, 3192 DD, revalideert in Sonneburgh (5e etage). Mw. A. Sekeris-Koole, Klencke 357, 3191 VT, verblijft nog in het verpleeghuis Siloam.

• Dorpskerk 11 april: dhr. Wols, dhr. A. Hallema 18 april: dhr. R. Hallema, mw. Hallema

Vervoer naar de Antwoordkerk 11 april: 18 april:

dhr. Oorebeek, dhr. Verwoerd dhr. Maring, dhr. Westerduin

11


Uit het ziekenhuis Dhr. M.H. Haverhoek, Slaghaam 171, 3192 HG, is afgelopen week weer thuisgekomen.

In Memoriam

Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar vooral de nabijheid van de Allerhoogste.

Marie de Vries-Wiersinga Op 25 maart overleed, op de leeftijd van 80 jaar, Marie de Vries-Wiersinga. Zij woonde in de Breede Vliet, haar man woont in de Karwijstraat 28.

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

In de samenkomst rondom haar afscheid, in de Dorpskerk op 30 maart, keken we terug op haar leven. Haar dochters en haar zoon vertelden over haar. Over hoe ze altijd klaarstond voor zovelen. Over hoe liefdevol ze was, en hoe dat gestalte kreeg op velerlei manieren. Over dat ze vond dat de kinderen, haar kinderen, het mooiste waren wat haar was overkomen. En dat die liefde en die ruimhartigheid zich voortzette bij haar kleinkinderen sprak eigenlijk vanzelf. Ze was voluit oma.

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar 12 april 22 april

Mw. M.A. Poot-Vlierhout, Park Vossendijk 667, 3192 XK Mw. G. Gerritsen van der Hoop-van Bergeijk, Middenbaan-Zuid 618, 3191 AH

We stonden stil bij de tekst uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3:11-24. Liefde voor de ander, voor de broeders en de zusters, die niet bij woorden blijft maar die zich toont in daden. En we stelden vast dat Riet de Vries zo heeft geleefd. Rassenonderscheid was haar vreemd, en ze had lak aan status. Ze was er voor mensen die haar nodig hadden, en daarin kwamen haar talenten tot ontplooiing. De afgelopen jaren ontglipte haar het leven. En zij ontglipte ons. Gaandeweg moest iedereen die van haar hield haar al stukje bij beetje loslaten. Toevertrouwen aan God die haar altijd in zijn hand geborgen hield. Want Hij laat nooit los wat zijn hand is begonnen.

• verjaardag 80 jaar en ouder 12 april 12 april 13 april 13 april 14 april 14 april 14 april 18 april 20 april 20 april 22 april 22 april 24 april

Mw. J. de Vries-van der Male, Kamille 5, 3191 RJ Mw. A. Orgers-Huisman, Othelloweg 357, 3194 GR Dhr. I. Visser, Kruisnetlaan 728, 3192 KH Mw. W. van der Roest-Dekker, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Mw. C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA Mw. J. Kok-van den Heuvel, Othelloweg 150, 3194 GS Mw. K.N. Gouw-van den Heuvel, Traviataweg 8, 3194 JX Dhr. J. Kruithof, Dorpsstraat 283, 3191 VG Dhr. J. Kok, Nieuw Engeland 8, 3193 LP Dhr. C. de Krom, Alverstraat 275, 3192 TN Mw. A.M. Euser-van Bergeijk, Klencke 219, 3191 VP Dhr. A.G.P. Troost, Botreep 354, 3192 PG Dhr. A. van Prooijen, Bovensim 372, 3192 HB

Bij diezelfde God, die altijd met haar was en die de oorsprong was van haar liefde voor de medemens, zochten wij troost. De Stille Week reikt stof aan tot hoop en verwachting. Verwachting, overtuiging, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat het “ruhe sanfte’, uit de slotkoraal van de Mattheüspassion, waarnaar we na de overdenking luisterden, niet het einde is. Maar dat er eeuwig leven is, door Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Daarop mogen we ons vertrouwen vestigen. Mag dat ook voor allen die Riet de Vries zo zullen missen, tot troost zijn.

• huwelijksjubileum 13 april 19 april

Echtpaar Van der Mast-Bos, Wijtingstraat 21, 3192 TV - 55 jaar Echtpaar Van Es-Voogt, Sorongstraat 24, 3193 ES - 25 jaar

Ds. V. E. Huls

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws Collecte Binnenlands Diaconaat De collecte voor het Binnenlands Diaconaat op 18 april heeft twee projecten centraal staan die zich inzetten voor mensen met een psychiatrische

12


Om alle gasten van een week vakantie te laten genieten, zijn veel vrijwilligers nodig. Het vrijwilligerswerk in een vakantieweek is absoluut niet te vergelijken met de gewone werksituatie. Gasten en vrijwilligers zijn in een vakantiestemming en er is geen sprake van werkdruk. Er is tijd en aandacht om extra zorg aan de gast te besteden en om - naast de zorg - ook de gast te begeleiden bij de vakantieactiviteiten. Misschien wat voor u? Mocht u het moeilijk vinden een vakantie, zoals boven beschreven te boeken, vraag dan informatie bij de diaconie!

achtergrond en degenen die intensief voor hen zorgen onder het motto: ‘Ieder mens telt’. Het eerste project Hetvakantiebureau.nl heeft bijna 50 jaar ervaring met de organisatie van vakanties voor iedereen voor wie het - om wat voor reden dan ook - niet (meer) zo eenvoudig is alleen op vakantie te gaan. Sinds een paar jaar ook speciale vakanties voor dementiepatiënten en hun partners. Ongeveer 2.500 mensen genieten zo dus jaarlijks van een vakantieweek, die ‘Hetvakantiebureau.nl’ organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Het tweede project De organisatie ‘Ruimte voor anders zijn’ maakt zich er sterk voor dat mensen met een psychiatrische achtergrond een warm welkom vinden in de kerk. Bijvoorbeeld met het project ‘KerkMaatjes’ dat psychiatrische patiënten over hun drempels heen helpt, zodat ze naar de kerk kunnen en durven. Enige ideeën om dit werk gestalte te bieden zijn: Voorbeden in de kerk Het lijkt zo simpel, maar mensen voelen zich erkent als er gebeden wordt voor mensen die psychisch lijden. Het gaat daarbij ook om de algemene aandacht voor deze thematiek. De bloemen van de kerk Bestem de bloemen in de kerk eens specifiek voor iemand die de zorg heeft voor een dementerende partner, of voor iemand wiens partner, ouder of kind is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Deze vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor Ouderen, (echt)paren die over een goede gezondheid beschikken, maar het moeilijk vinden (weer) op vakantie te gaan. U kunt kiezen voor een verblijf in De Werelt, Dennenheul, Het Bosgoed, De Imminkhoeve of het F.D. Roosevelthuis. Nieuw in 2010 is Hotel Gaasterland in Rijs. Ouderen, (echt)paren van wie één van de partners of misschien allebei (eenvoudige) hulp nodig hebben bij de dagelijkse persoonlijke zorg, verpleegkundige zorg of bij de invulling van de vakantie:

Bezoekwerk Wees trouw in het bezoeken van mensen die psychisch lijden, maar baken ook af. Maak duidelijke afspraken over de frequentie van de bezoeken. Vriendendienst Kerkmensen zijn vaak betrokken bij vriendendiensten. Overleg met een stichting Vriendendienst wat kerkelijke vrijwilligers kunnen betekenen als (kerk)maatje.

U kunt uw vakantie doorbrengen in De Werelt, maar ook in het F.D. Roosevelthuis, in Het Bosgoed en in De Imminkhoeve. Gasten die zijn aangewezen op (veel) zorg en/of rolstoelgebonden zijn: U bent van harte welkom in De Werelt, Het Bosgoed, het F.D. Roosevelthuis en in De Imminkhoeve. Verder zijn er ook weken voor speciale doelgroepen, zoals slechtzienden en blinden, (echt)paren met een thuiswonende dementerende partner. In 2010 is er opnieuw een muziekweek in het F.D. Roosevelthuis. Verder organiseren we wederom een vakantie voor mantelzorgers met partner (tot 70 jaar) in De Werelt. Verder zijn er maar liefst drie vaarvakanties gepland met het schip de Prins Willem-Alexander.

Betrekken bij vrijwilligerswerk Bedenk dat mensen met psychische aandoeningen willen worden aangesproken op wat ze wél kunnen en niet op wat ze niet (meer) kunnen. Vergeet hen niet te vragen voor vrijwilligerswerk. Er is grote behoefte aan een zinvolle dagbesteding. Aandacht voor de mantelzorger Nodig eens de coördinator van een regionaal Steunpunt Mantelzorg uit om te vertellen hoe het is om te leven met een psychisch ziek familielid. Vraag daarbij ook een ervaringsdeskundige om haar of zijn verhaal te doen (bijvoorbeeld via de Stichting Labyrint~In Perspectief). Uw diakenen

13


ansichtkaarten en postzegels uit binnen- en buitenland, uit verleden en heden. Dhr. Benne bracht ons een grote hoeveelheid, afkomstig uit de Dorpskerk. Maar ook kleine porties samen vormen een grote zending. Samen met oude mobieltjes en afgedankte brillen is de opbrengst ervan bestemd voor Kerk in Actie voor het werk in onder meer Noord-Afrika.

Uit de Platte Driedijkpastorie Op weg naar Pinksteren zijn we, vanaf afgelopen zondag. Want, het bleef niet bij de opstanding uit de doden. Het ging verder, moest wel verder gaan. Hoe? Daarvan gaan we de komende weken horen, en in de diverse samenkomsten bent u van harte welkom. En terwijl buiten de wind zo hard waait dat de vuilcontainers zijn omgevallen (gauw naar beneden, overeind zetten én uit de wind), leven we toe naar die andere ‘wind’. Wind, Geest van God, Adem van God, of wat voor namen we ook geven aan deze derde Persoonlijkheid van de Drieeenheid. In de komende kerkbladen leest u er vast wel meer over. Hij waait nooit zo hard dat er dingen omwaaien…., hoewel….. misschien gebeurt dat wel, maar hebben wij er niet zoveel oog voor. Ik wens u Gods zegen toe,

Af en toe wordt er ten behoeve van de hulpverleners van ‘Dorcas’ ook nog afgestane kleding bezorgd bij fam. Rooimans, Albrandswaardsedijk 95 in Poortugaal. Hartelijk dank voor al uw hulp. C. van Dijk

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Ds. V.E. Huls

Klein Pastoraal Overleg

- Kerkelijke Stand

Halverwege iedere maand, nu op woensdag 21 april om 13.30 uur komt in de consistorie van de Dorpskerk het Klein pastoraal overleg bijeen. Daarin wordt ondermeer nagegaan wie van onze gemeenteleden pastoraal bezoek nodig heeft en er worden afspraken gemaakt over het bezoekwerk. Dit kleine ‘college’ bestaat uit onze predikanten en enkele pastorale ouderlingen en medewerkers. Daarnaast is iedereen welkom: pastorale bezoekers en andere gemeenteleden die een pastorale bijdrage willen leveren, iets door willen geven of anderszins. Telefonisch contact met één van de leden van het Klein pastoraal overleg kan natuurlijk ook.

Overleden op 25 maart: mw. Marie de Vries-Wiersinga, 80 jaar, Schakelweg 162, echtg. van dhr. J.E. de Vries, Karwijstraat 28; 1 april: mw. Johanna Maria Dogterom-van Stiphout, 72 jaar, Marthalaan ; 1 april: dhr. Leendert Cornelis van Marion, 66 jaar, Schakelweg 223. Verhuisd: mw. J. Beukelman, Jan de Raadtkade 13, naar Klencke 523; mw. N. van der Waal, Binnenban 57, naar: Oosterbakenpad 190. Gehuwd op 19 maart: dhr. Saunier en mw. M. van Dalen, Leeuwerik 6. Gevestigd uit Spijkenisse: dhr. A. Beukelman, Weegbree 11; ’s-Gravenzande: dhr. H. van den Bos, Alverstraat 141; Spijkenisse: mw. D.P. Provoost-Kempe, Kruisnetlaan 410. Als voorkeurlid naar Poortugaal: dhr. W. van Splunder, Hondsdraf 21 Vertrokken naar Capelle a/d IJssel: mw. R. Nederlof, Nieuw Engeland 45; H.-I.-Ambacht: mw. J. de Bruin, Ekster 11.

Zending & Dorcas Toen we vroeger de christelijke lagere school verlieten kregen we een kleurrijk getuigschrift met in keurig rondschrift naast de naam van de school en de ondertekening van het schoolhoofd ook de tekst: “Het voorjaar genaakt en de bloemen worden weer gezien in ons land.” (Er bestonden toen nog ‘maartscholen’- red.) Ook nu is het voorjaar en onder het motto ‘Opgeruimd staat netjes’ ontvingen we weer heel wat

14


- Collecteverantwoording Op 21 maart

KiA-Z.Afrika:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 194,80 € 58,65

Op 28 maart

KiA-Bolivia:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 60,55 € 172,25

Kerk: € 143,66 € 43,50 Kerk: € 55,52 € 130,87

Landelijk kerknieuws

Deurcoll.: € 112,65 € 39,02

(Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Wycliffe Nederland bestaat veertig jaar Wycliffe Bijbelvertalers Nederland bestaat dit jaar veertig jaar en viert dit op vrijdag 11 juni 2010 met een symposium in de Vrije Universiteit, Amsterdam, en op zaterdag 12 juni 2010 met een feestelijke viering in de Jacobikerk, Utrecht. Wycliffe Bijbelvertalers willen dat alle mensen toegang krijgen tot Gods Woord in hun eigen taal. In de loop van de jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor alfabetiseringswerk: mensen hebben niets aan een bijbel die ze niet kunnen lezen, en voor bijbelgebruik: mensen moeten leren om de bijbel te gaan lezen. Meer informatie: www.wycliffe.nl _________________________________________

Deurcoll.: € 29,80 € 99,96

Giften Diaconie • verjaardagskaarten PVD: €10,50 via ds. Wilschut Kerk • algemeen € 70,00 van NN via ds. Huls • tekort € 5,00 van NN via mw. Noordsij • bloemenfonds Ak januari - maart: €75,80

Concerten (vervolg van blz. 7) ‘Rotterdam zingt van Hem’

Zending • Zendingsbussen over de maand maart: Dorpskerk - € 33,45

Ook dit jaar organiseert het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ het ‘Rotterdam zingt van Hem’-concert in het onlangs geheel vernieuwde Concertgebouw de Doelen in Rotterdam en wel op 14 april; aanvang 20.00 uur. Verder werken mee: het Christelijk Regiokoor ‘Adonai’ uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger; Mirjam Feijer, sopraan; André de Jager, orgel; Jan Lenselink, vleugel; begeleidingsorkest l’Orchestra Particolare. De algehele leiding is in handen van Cor de Haan.

Allen heel veel dank. _______________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Protestantse Theologische Universiteit naar Amsterdam en Groningen Op 1 april - het was géén grap - werd de synode van de Protestantse Kerk ingelicht over het voornemen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zich vanaf 2012 te vestigen in de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de PThU hebben in een verklaring uitgelegd waarom zij dit voorstel hebben gedaan. Moderamen en synode zijn nu in dit beginstadium hierover geïnformeerd. In de synodevergadering van 22/23 april zal nadere informatie over het voorstel volgen. Naar verwachting zullen een inhoudelijke bespreking en besluitvorming in de novembervergadering plaatsvinden.

Toegangskaarten: € 19,00 en € 21,00, te bestellen via de website (www.deocantemus.nl), per email (kaartverkoop@deocantemus.nl) of per telefoon (06-43556415 of 06-43556721). Orgel Zaterdag 10 april: Pelgrimvaderskerk 16.00 uur: Gerard van der Zijden m.m.v. Harmonieorkest Jong Oranje (Wouw) o.l.v. Youri Kemps. Zondag 11 april: Grote of Sint Laurenskerk 12.45 uur: Grand’ orgue door Peter van de Velde Werken van Weitz, Frank, Peeters e.a. Dinsdag 13 april: Grote of Sint Laurenskerk. 12.45 uur: Orgelpauzeconcert door Sietse van Wijgerden Zaterdag 17 april: Citykerk Het Steiger. 16.00 uur: Anton Doornhein. Werken uit de Duitse Romantiek Dinsdag 20 april: Grote of Sint Laurenskerk 12.45 uur: Orgelpauzeconcert door Jan Hoegee Zaterdag 24 april: Paradijskerk 16.00 uur: Wouter Blacquière. ‘Rondom César Franck IV’: Choral I, II en III _______________________________________

Huisstijlwebsite Protestantse Kerk Voor wie de vernieuwde huisstijl van de Protestantse Kerk voor eigen gebruik wil doorvoeren kan terecht op: www.pkn.nl/huisstijl Daar staan handige downloads (logo, sjablonen voor Word of powerpoint, enz.) om brieven, advertenties, presentaties of website vorm te geven.

15


om de fusieaanvraag op te stellen; alle losse eindjes moesten aan elkaar geknoopt worden. Heel beeldend laat Michael Westdijk zien waartoe dat kan leiden: als je alle losse draadjes over/onder elkaar heen gooit, begint het als een chaos, maar uiteindelijk ontstaat er een soort spinnenweb met aan de uiteinden van de draadjes betrokken en enthousiaste medeparochianen, die zich enthousiast inzetten voor de Nieuwe Parochie. Zo wordt zichtbaar, dat een groot netwerk ons samenbindt: mensen van Rhoon tot en met Oostvoorne.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK 1 maart 2010 Ondertekening fusieaanvraag Onze pastoraal werker Fred Wijnen heet de aanwezige vertegenwoordigers van de zes geloofsgemeenschappen hartelijk welkom; ondanks dat we in de begintijd van de vasten zitten toch wel reden voor een feestelijke bijeenkomst: de ondertekening door de parochiebesturen van de fusieaanvraag tot vorming van de nieuwe parochie H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Veel aanwezigen hebben door hun inzet in diverse taakgroepen en de begeleidingsgroep, onder begeleiding van medewerkers van het bisdom en met name van Marian Verhaegh, een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusieaanvraag, die naar de bisschop gezonden zal worden. Marian keek terug op de werkzaamheden van de taakgroepen: een jaar geleden werd gestart met de bijeenkomsten, die aanvankelijk de nodige scepsis en terughoudendheid opriepen. De taakgroepen hebben eindrapporten ingeleverd, maar bovenal kwam bij alle taakgroepen het goede gevoel naar boven door de sfeer, de bereidheid tot samenwerking, de eigenbelangen ondergeschikt maken aan die van de nieuwe parochie, als de belangrijkste ervaring van het afgelopen jaar, aldus Marian. Vertegenwoordigers van de taakgroepen maakten dat duidelijk met de volgende vergelijkingen:

Alle deelnemers hebben door de clusteren veel mensen leren kennen, die zeer productief hebben samengewerkt. De draden vormen ook een vangnet, waarop de parochie kan terugvallen, een stevig vangnet gevormd door draden die lopen van parochianen naar parochianen over heel het eiland Voorne-Putten en West-IJsselmonde. Vervolgens werd de fusieaanvraag ondertekend door enkele leden van de huidige parochiebesturen. Hierna stelden de leden van het beoogde Nieuwe Parochiebestuur zich voor. Brielle Hellevoetsluis Hoogvliet Rhoon Rozenburg Spijkenisse

Hans Elkhuizen Sietse van der Hoek Wim Middendorp Harry van der Linden Ria de Sutter Paul Hoorens

Na de pauze sprak Pastoor Bladowski zijn vertrouwen uit in de toekomst en bedankte hij de projectleidster, Marian Verhaegh, met een boeket bloemen voor haar inzet en het mede dank zij haar bereikte resultaat.

• Een motor loopt alleen gesmeerd, raakt niet oververhit, als de oliespuit met verstand wordt gebruikt. Goede communicatie is onontbeerlijk om de nieuwe parochie gesmeerd te laten functioneren. • Ganzen vliegen in een typerende V-formatie; wetenschappelijk is bewezen dat ze zo 71% energie besparen: samenwerken is dus heel belangrijk. De Begeleidingsgroep ontving de werkstukken en rapportages van de taakgroepen, die gebruikt zijn

Roel van de Poll, lid taakgroep Communicatie

16


Ma. 12 april: 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 15 april: 10.00 uur Eucharistieviering. Za. 17 april: 15.30 uur Eucharistieviering (dhr. Dao). Zo. 18 april: Derde zondag van Pasen. 9.30 uur Dienst o.l.v. parochianen m.m.v. Servaaskoor. Koster: Koen van de Wissel Misintenties: Mw. Tijhuis, Lenie Hemelsoet, dhr. Josep van Doan, Aad Grandia, mw. Maria Nguyen Thi Huong, mw. Elisabeth Duremdes.

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Rhoon

PASTOOR (Waarnemer) Pater: Y. Konchenko, Hoogstraat 151 D, 3111 HE Schiedam, tel. 010-8806038, 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

Ma. 19 april: 10.00 uur Eucharistieviering. Misintentie : Divera Kamp Boon. Do. 22 april: 10.00 uur Eucharistieviering.

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

In Memoriam Aleida Berendina Theresia Tijhuis-Luttikhuis Nog onverwacht overleed op 18 maart mevrouw Aleida Berendina Theresia Tijhuis – Luttikhuis in de leeftijd van 81 jaar. Zij woonde met haar man op het adres H.M. Randwijkpad 4. Op woensdag 24 maart werd in de Mariakerk de uitvaartviering gehouden waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in de aula van Crematorium “De Ommering” in Spijkenisse.

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Als jong meisje verloor ze haar moeder en al vroeg nam ze de zorg voor haar broertjes en zusjes over. Dat was een moeilijke tijd voor haar. Nog moeilijker werd het voor haar toen haar tweede moeder in beeld kwam. Ze moest namelijk haar zorgen voor haar broers en zussen toen weer los laten. In 1960 trouwde Lies Luttikhuis met Frans Tijhuis. Hun liefde werd bekroond met vier kinderen en toen er later nog drie kleinkinderen kwamen konden ze hun geluk niet op. Mevrouw Tijhuis vond het maar niets om in het middelpunt te staan. Ze was een eenvoudige, zelfstandige, maar trotse Twentse vrouw. Het liefst zorgde ze voor anderen en dat heeft ze tot het einde van haar leven mogen doen. De komst van de kleinkinderen was een gebeurtenis waarnaar ze heel erg uitkeek. Ze was zeer geïnteresseerd in de resultaten van haar kleinzoons, maar haar oogappeltje was toch wel Lidewij, haar 8 jarige kleindochter.

Vieringen in Hoogvliet en Rhoon Zo. 11 april: 2de zondag van Pasen – Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: Pater P.H. v.d. Veer Koster: dhr. L. Janssen Lector: mw. Van Dam Misintenties: Mw. Gorissen-Vrancken, mw. Van de Beemt-Regeer, mw. Tijhuis, Lenie He-melsoet, dhr. Josep van Doan, John Veldhuis, mw. Elisabeth Duremdes, mw. Maria Nguyen Thi Huong. 14.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap. Rhoon

11.00 uur Dienst o.l.v. parochianen.

Tijdens de laatste jaren van haar leven moest ze allerlei medische onderzoeken en ingrepen doorstaan.

11.00 uur Eucharistieviering.

17


Toen zou ze een ‘routineoperatie’ ondergaan. Ze zag er niet tegenop, maar was blij, dat ze van een vervelende kwaal af zou komen. Een longontsteking was de oorzaak dat de gezondheid van mevrouw Tijhuis sterk achteruit ging. Hulp op de intensive care mocht niet meer baten. Ze nam afscheid van haar man Frans, haar kinderen en kleinkinderen en op 18 maart vond ze de rust om heel vreedzaam heen te gaan. Tegen Frans zei ze, dat ze een mooi leven heeft gehad en dat ze daarvoor dankbaar was. Deze laatste woorden mogen een troost zijn voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen en iedereen die van haar heeft gehouden.

Uit het bisdom Reactie op persberichten “In zijn hoedanigheid van provinciaal (1975 1981) heeft, toen nog pater Van Luyn, inderdaad uit hoofde van zijn functie formeel kennis gekregen van enkele concrete gevallen en daarbij ook maatregelen moeten nemen. Het gaat om een zaak uit de jaren ‘70. De tijd die ons gegeven wordt om daarop te reageren is wel erg minimaal en geeft geen ruimte voor archiefonderzoek. Om die reden wacht de bisschop het onafhankelijk onderzoek, waaraan hij eerder al zijn volledige medewerking toegezegde, af. Uiteraard zal de wijze waarop verantwoordelijken van ordes, congregaties en bisdommen omgingen met concrete misbruikzaken deel uitmaken van het onderzoek."

Fons Joosten.

Op 10 maart werd door dhr. Joep Dohmen de vraag gesteld of Mgr. Van Luyn op de hoogte was van een intern onderzoek in 1967. Daarop liet de bisschop weten dat hij in 1967 geen bestuursfunctie had en deze zaken door de provinciaal met zijn vicaris en de overste van het betreffende huis met diens vicaris werden behandeld. Op 24 maart werd dus de vraag gesteld of Mgr. Van Luyn in algemene zin kennis had van gevallen van misbruik binnen zijn congregatie. Dit was de eerste keer dat deze vraag in algemene zin gesteld werd.

Uit de parochie

Dagen om te vieren Verjaardag 80 jaar en ouder 12 april 13 april 13 april 13 april 13 april 14 april 15 april 16 april 17 april 18 april 18 april 21 april 22 april

Mw. A.L. van Assendelft-de Koen, Horsweg 148 Dhr. A.A. Berkelaar, Klaasje Zevensterstraat 188 Mw. M.J. Boogmans-van Dijk, Cloese 109 Dhr. M.R. Maassen, Max Havelaarweg 67 Dhr. P. van Pelt, Schout Ewoutstraat 66 Mw. C.J. Halve-Heen, Eline Verestraat 47 Dhr. R.J. Storm, Tijmweg 308 Mw. A.J. Peute-Ermen, Klencke 23 Dhr. D.H. Buiter, Slaghaam 95 Mw. P. Groenendijk, Toscalaan 444 Dhr. J.H. Vleghaar, Noordzijdsedijk 98 Dhr. D. Kops, Lavasweg 26 Mw. G. van den Brom-van Klaveren, Heersdijk 5K

Tussen 1975 en 1981 heeft Mgr. Van Luyn als provinciaal overste inderdaad kennis gekregen van enkele zaken en daarbij ook maatregelen genomen. Wereldomroep suggereert nu dat de bisschop dat pas na lang aandringen laat weten en lijkt door suggestieve weergave bewust naar sensatie te zoeken. ‘s-Heerenberg In verschillende krantenartikelen over gevallen van seksueel misbruik in het internaat van de Salesianen van Don Bosco in ’s-Heerenberg, is gemeld dat de huidige bisschop van Rotterdam gedurende de zestiger jaren rechtstreeks betrokken was bij Huize Don Rua en in de jaren zeventig de eindverantwoordelijkheid droeg voor de congregatie in Nederland. Deze berichtgeving verdient precisering. Allereerst wat betreft de inrichting van het bestuur in de Nederlandse Provincie volgens het statuut van de congregatie. Vervolgens wat betreft de functies die pater A. van Luyn in de provincie vervuld heeft. Dat laatste is nodig gebleken vanwege onjuistheden in de CV zoals die op de website van het bisdom Rotterdam te lezen was. Gezien het aanstaande onafhankelijk onderzoek ziet het SRKK af van verder commentaar. _______________________________________

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Kledinginzameling Mensen in Nood Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is een van de grootste charitatieve kledinginzamelaars in Nederland. Al ruim 40 jaar zamelen zij met behulp van een groot vrijwilligersnetwerk kleding in. De opbrengst ervan gaat naar de noodhulp wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Op zaterdag 17 april tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u uw goede, nog draagbare, kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Mariakerk.

18


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

- MAATSCHAPPELIJK

• DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM

Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl.

De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie en adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99.

PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND

Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Plv. voorzitters: • mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755; • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen@gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66. STICHTING WELZIJN HOOGVLIET

____________________________________

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl • Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

Hier kan ook uw ADVERTENTIE

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS)

worden geplaatst

• Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis • Steunpunt Mantelzorg • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis

Inlichtingen:

• Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

telefoon: 010 - 416 13 03 e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

____________________________________________________________________________________

19


201007  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201007.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you