Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

Paaseieren en de kerk

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr. 6 - 26 maart 2010

(zie blz. 7)


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

Verschijnt eenmaal per twee weken.

7 8 9

2 april 9 april 16 april 23 april 29 apr.! 7 mei

Redactieadres:

1 april 15 april 29 apr.

9/4 23/4 7/5

- 23/4 - 7/5 - 21/5

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren:

Maak van mij een regenboog

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Maak van mij een regenboog met al die mooie kleuren waarin U, God, voor iedereen uw licht breekt na de regen.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Maak van mij een regenboog, symbool van betere tijden, die na iedere storm op zee uw licht kan laten schijnen. Is het waar, Heer, dat U ook vandaag de dag nog graag kijkt naar de zee, naar de wind en naar het licht? Is het toeval dat het vogels zijn, bloemen en ook kinderen waarnaar uw aandacht gaat?

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Maar zeker weet ik ook dat U niet minder oog hebt voor wat mensen onophoudelijk doen die delen in uw schepping. Als ik kon, zou ik ieder kind een globe geven of een wereldkaart, om hun een wijde blik te geven en hart voor ieder volk en ras.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Is het waar, Heer, dat U de regenboog als vredesteken aan de hemel plaatst, als teken van verzoening tussen U en alle mensen? Geef ons opnieuw zo’n duidelijk teken dat de wereldbevolking wakker schudt. Maak, dat de rijken van deze aarde de waanzin inzien van oorlog en de armoede van zovelen als een schandaal voor hen en voor hun kinderen.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347;

Bisschop Hélder Câmara, Brazilië (in ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’)

Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

2


Er overheen stappen Petrus vroeg Jezus: ‘hoe vaak moet ik vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Tot zeventig maal zeven. Dat lijkt ons onmogelijk, maar de reden dat wij hierin niet zo erg slagen is erin gelegen dat wij misschien wel te hoge eisen aan onszelf stellen. We denken dat vergeven ook vergeten moet zijn, en omdat we niet kunnen vergeten menen we dat we niet kunnen vergeven. Dat kan ik niet, hoor, zeggen we dan. Het doet zo zeer! Maar vergeten mag niet. Vergeten kan eenvoudigweg niet. Niet waar mensen elkaar kwaad berokkenen en ook op andere terreinen van het leven niet, bijvoorbeeld waar mensen ons zijn ontvallen. Maar vergeten is ook niet nodig. Niet als het gaat om vergeven. Niet als het gaat om het gemis. Het Hebreeuwse woord voor Pasen, pèsach, is een woord dat verbonden is met een werkwoord dat ‘strompelen’ of ‘hinken’ kan betekenen, maar dat ook betekent ‘ergens overheen stappen’. Als Israël wordt bevrijd uit Egypte en die bevrijding ieder jaar opnieuw herdenkt op het Paasfeest, dan moet Israël over de onvrijheid heenstappen. Dan gaat het niet om vergeten - het gaat juist om gedenken. Gedenken dat de onvrijheid wel heel erg was en gedenken dat de bevrijding onverdiend werd geschonken. Israël moet over de onvrijheid en de bevrijding van toen heenstappen om in het hier en nu alle onvrijheid te overwinnen. Vergeven is niet vergeten; het is eerder dat je over het aangedane onrecht heen stapt. Natuurlijk vergeet je het onrecht niet en als het zich opnieuw voordoet dan voel je hetzelfde weer, maar vergeven betekent dat je daarbij niet blijft stilstaan. Niemand kan onrecht vergeten, maar iedereen kan vergeven door eroverheen te stappen. Natuurlijk kunnen we elkaar dat niet opleggen. Wie zal zeggen dat de ouders van een kind dat is ontvoerd en vermoord, daaroverheen moeten stappen? Ik zal dat niet doen, al gun ik hun dat ze ooit een keer erin zullen slagen. Sommige dingen zijn te erg en we kunnen daarover geen algemene opmerkingen maken. Maar wat binnen de menselijke maat valt kunnen we wel bespreken. Pasen vieren betekent: Weten dat God over fouten heenstapt en daardoor met ons verder kan. De prijs is hoog, maar Hij betaalt die prijs wel. Pasen vieren vandaag de dag betekent dus ook dat jij ergens overheen stapt en daardoor zelf weer verder kunt. Over je boosheid. Over je verdriet. Over wat ook maar jou gevangen houdt doordat je het daarvoor de kans geeft. Pasen. Zeventig maal zeven maal. Ds Robert Wilschut 3


KERKDIENSTEN

Kerkdiensten - vervolg Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 19.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering

ZONDAG 28 MAART 2010 Palmpasen Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. P. Lugtigheid, Delft Kindernevendienst. Kinderoppas: Maartje van der Sluijs, Jessica Bijl

VRIJDAG 2 APRIL 2010 Goede Vrijdag Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 19.30 uur Ds. V.E. Huls

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Gem. Koor "Rejoice" Kindernevendienst. Kinderoppas: Gerdien Mibeek

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 13.00 uur Kruisweg speciaal voor kinderen 15.00 uur Goede vrijdagplechtigheid - Kruisweg pastoor S. Bladowski m.m.v. Rouw- & Trouwkoor

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor W. Froger, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor

ZATERDAG 3 APRIL 2010 Stille Zaterdag Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 22.00 uur Ds. R.J. Wilschut

-------------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 20.00 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering - Paaswake m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' _______________________________________

COLLECTEN: Prot. 1. Kerk in Actie -Werelddiaconaat: project in Bolivia 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

_______________________________________

ZONDAG 4 APRIL 2010

DIENSTEN IN DE ‘STILLE WEEK’

Pasen Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie. Zingen voor de dienst 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas:llen Stout, Antoinette Kornet

MAANDAG 29 MAART 2010 Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 19.00 uur (O) Vesperviering voorgangers: mw. Leny JanssenImpens en dhr. Léon Janssen DINSDAG 30 MAART 2010

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Zingen voor de dienst 10.00 uur Ds. V.E. Huls m.m.v. Dorpskerkkoor Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 19.00 uur (O) Vesperviering voorganger: dhr. Jan S. Heutink WOENSDAG 31 MAART 2010 Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 19.00 uur (O) Vesperviering voorganger: ds. V.E. Huls

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor ------------------------------------------------------------------

DONDERDAG 1 APRIL 2010 Witte Donderdag

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. JOP - Missionair werk onder jongeren HA: project Kinderen in de knel Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 19.30 uur Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel HA-coll.: Kinderen in de Knel: Bolivia

4


Dinsdag 30 maart 10.00 uur Mariakerk. Schoonmaak van het kerkgebouw. 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 19.30 uur Mariakerk. Ouderavond Eerste Communicanten (K).

Agenda Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Woensdag 31 maart 20.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad (P).

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Donderdag 1 april 14.30 uur Meeuwenhof. Dienst van Schrift en Tafel - ds. R.J. Wilschut (P).

_______________________________________

Vrijdag 2 april 10.30 uur De Kulk. Woord- en Communieviering (K).

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Zaterdag 3 april 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente.

‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Zondag 4 april 8.30 uur De Aanbouw. Paasontbijt. Opgaven tot 31 maart (P).

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

Maandag 5 april 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K).

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

Dinsdag 6 april 19.00 uur Mariakerk. Vergadering van de misdienaars (K).

• Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

Woensdag 7 april 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). 20.00 uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P).

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 19.45 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Donderdag 8 april 19.30 uur Mariakerk. Pastorale school (K). 19.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst van lectoren (K).

Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel

Zaterdag 10 april 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

Vrijdag 26 maart 10.00 uur Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht. Kleine Synode (P). 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

Bijbelleesrooster

Zaterdag 27 maart 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K). 13.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). 19.00 uur Mariakerk. Jongerenfilmavond (K).

5

vrijdag zaterdag

26 maart 27 maart

Exodus 12:1-13 Exodus 12:14-28

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

28 maart 29 maart 30 maart 31 maart 1 april 2 april 3 april

Exodus 12:29-42 Exodus 12:43-51 Lucas 22:1-23 Lucas 22:24-38 Lucas 22:39-65 Lucas 22:66-23:49 Lucas 23:50-56


zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

4 april 5 april 6 april 7 april 8 april 9 april 10 april

Lucas 24:1-12 Exodus 13:1-10 Exodus 13:11-16 Exodus 13:17-22 Exodus 14:1-14 Exodus 14:15-31 Exodus 15:1-18

Het thema is “U zoekt Jezus? Hij is opgewekt!” Bewoners en vrijwilligers zijn van harte welkom! In verband met de kerkdienst op paasmorgen is er dinsdag 6 april geen kerkdienst. Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Woonzorgcentrum Siloam

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Kerkdiensten

Erasmus Medisch Centrum (Dijkzigt) Dhr. M.H. Haverhoek, Slaghaam 171

Zondag 28 maart 10.30 uur dhr. B. Keyner

Hospice ‘Cadenza’

Goede Vrijdag 2 april 10.30 uur mw. R. Renema, ds A.E. Bos

('s-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam)

(Oosterhagen 239, 3078 CL Rotterdam)

Mw. G.E. van der Sluijs-van der Pijl, Puitstraat 525

Zondag 4 april - Pasen 10.30 uur dhr. G. Vonk _______________________________________

Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. W.J.H.M. van Druten-Jansen, Park Vossendijk 649 Dhr. M.J. van Oossanen, A. van Bronckhorstlaan 165, Spijkenisse Zorgcentrum 'Sonneburgh' (Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Mw. J. Marienus-Grooters, Ruitwagen 49 Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (tijdelijk) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. A. Sekeris-Koole, Klencke 357

Dank

Meeuwenhof en Breede Vliet Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Een brief, een kaartje, een handdruk, of alleen aanwezig zijn, het waren uitdrukkingen van hen die ons wilden bemoedigen en troosten in ons verdriet na het overlijden van J.C. Delhaas We zijn u dankbaar!

Breede Vliet

Namens de familie, Bert Delhaas.

Avondmaal In de bijbelzanggroep van donderdagmiddag 25 maart vieren we met bewoners en vrijwilligers avondmaal, een feest van verzoening en vergeving. En we denken daarbij aan onze Heer die om dat mogelijk te maken zijn leven heeft gegeven. Herman Valster is de organist. Bewoners en vrijwilligers zijn van harte welkom.

☼ Voor de vele lieve kaarten, e-mails, telefoontjes en bloemen willen wij iedereen hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan, zoveel medeleven en belangstelling in deze moeilijke tijd. Wim en Truus van Gelder ☼

Pasen Zondag 4 april vieren we met bewoners en vrijwilligers Pasen. Dat doen we in de kerkdienst die om 10.30 uur op het Plein begint. Zelf ben ik de voorganger, het orgel wordt bespeeld door Bart van der Zalm en zangeres Elly Meijboom komt voor ons zingen.

Mw. de Vlaam, Slaghaam 223, wil langs deze weg haar dank overbrengen voor de bloemen uit de Antwoordkerk die zij als groet van de gemeente heeft gekregen op zondag 28 februari. Zij stelde dit erg op prijs. ☼

6


Licht dat niet dooft, liefde die blijft. Zonder onze moeder, oma is alles anders. Wij bedanken iedereen voor de belangstelling, de warme woorden, de fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, Roelie Smid. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en helpt ons om verder te gaan.

eieren die U geschapen hebt, te zegenen, zodat ze een gezond voedsel voor uw trouwe dienaars worden die ze in dankbaarheid en tot herinnering aan de verrijzenis van de Heer tot zich nemen.’ Het beschilderen van paaseieren gebeurde vanouds in de Oosterse kerk; dat heeft zich tot een specifieke schilderkunst ontwikkeld. Aanvankelijk kregen ze daar een rode kleur die Christus’ lijden symboliseerde dat aan zijn verrijzenis is voorafgegaan.

Namens kinderen en kleinkinderen, Edwin Smid

Toon Brekelmans, kerkhistoricus

GEMEENSCHAP VAN KERKEN (Secr.: Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 4161303)

Paaseieren

Oecumenische vespers in ‘Stille Week

In verschillende oude culturen gold het ei als een symbool van de vruchtbaarheid. Er werd een magische kracht aan toegekend. Boeren stopten eieren in hun akkers en boomgaarden in de hoop op nieuw leven of op een goede oogst.

Deze week beginnen we met drie oecumenische vespervieringen op maandag, dinsdag en woensdag, telkens om 19.00 uur in de Dorpskerk. Er is inbreng vanuit de Rooms-katholieke Parochie op maandag door Leny en Léon Janssen. Vanuit de Protestantse Gemeente zal op dinsdag Jan Heutink voorgaan en op woensdag verzorgt ds. Huls de viering. U bent hartelijk welkom.

Bij de kerkvader Augustinus is het ei een christelijk symbool van hoop en nieuw leven geworden, van de heerlijkheid of verrijzenis die de gelovigen te wachten staat, maar nog niet zichtbaar is. Hij zegt: ‘Het ei is een voorbeeld van hoop, want het leven van een kuiken is er nu nog niet, maar in de toekomst. Dit wordt wel gehoopt, maar nog niet gezien (Brief 130).’ We vinden verder in de oude kerk nauwelijks toepassingen op de verrijzenis van Christus. De kerkvader, Ephraïm de Syrier, (gest. 373) zegt een keer over het graf van Christus: ‘Als een ei sprong het graf open.’ Met deze uitspraak bedoelt hij het volgende. Wanneer een kuiken uit het ei wil komen, breekt het op een gegeven ogenbik de schaal open. Zo zou Jezus zelf de steen van zijn graf hebben weggeschoven en levend te voor-schijn zijn gekomen.

Kees Westerduin, secretaris

Concerten Orgel Dinsdag 30 maart - Grote of Sint-Laurenskerk 12.45 uur: Orgelpauzeconcert door Jet Dubbeldam. Op zaterdag 10 april rijdt van 11.00 - 17.00 uur de SnertOrgelTram weer door Rotterdam! Start in de Lambertuskerk, via Citykerk Het Steiger naar de Laurenskerk voor slotconcert door Arjen Leistra. Informatie, inschrijven: www.rotterdamorgelstad.nl

Toch is het ei als symbool van de verrijzenis van Christus meer gangbaar geworden. Reeds in de oude kerk werd de veertigdagen- ofwel vastentijd vóór Pasen ingevoerd. Dit betekende het verbod van vlees, melkproducten en eieren. Om het einde van de vasten uit te drukken vond er vanaf de 12e eeuw tijdens de Eucharistieviering op paasdag een zegening van de verboden spijzen plaats. Later werden het alleen hardgekookte eieren die de gelovigen in mandjes meebrachten en die door de kippen op Witte Donderdag waren gelegd. Die eieren (ova paschalia) konden ze dan thuis eten of weggeven. Dit is het wijdingsgebed dat in het Romeinse Rituale van begin 17e eeuw staat, maar een veel oudere oorsprong moet hebben: ‘Heer, wij vragen U, deze

Interactieve uitvoering van The Crucifixion Het oratorium The Crucifixion van sir John Stainer uit 1887 is een van de weinige muziekwerken van deze Britse componist dat nog regelmatig wordt uitgevoerd. Het Vlaardingse kamerkoor Animato, zal op donderdag 1 april in de sfeervolle Dorpskerk van Rhoon een ‘interactieve’ uitvoering van het oratorium presenteren. The Crucifixion is geschreven voor tenor- en bassoli en koor, begeleid door het kerkorgel. Het is daarbij de bedoeling dat de gezangen in wisselzang door koor en gemeente worden gezongen.

7


Het verhaal Het verhaal begint op het moment dat Jezus met zijn discipelen in Gethsemane komt. Dan volgen de gevangenneming, het proces en de veroordeling van Christus. De kruisweg naar de Calvarieberg wordt gesymboliseerd door een mars gespeeld door het orgel. The Crucifixion vervolgt met de kruisiging en eindigt met de boodschap die de componist heeft willen geven wanneer het slotkoor zingt: ga niet aan het kruis voorbij.

Nieuwe diaconale woongemeenschap voor jongeren in Rotterdam!

Uitvoerenden Naast Animato organist Arjen Leistra, tenor Jelle Leistra, bas Maurits Draijer. Het geheel staat onder leiding van dirigente Nedyalka Todorova, sinds kort de nieuwe dirigente van Animato. The Crucifixion is haar eerste concert met het Vlaardingse gezelschap.

Jongeren met een kerkelijke achtergrond voelen zich betrokken bij de wereld om hen heen. Dat studerende jongeren met diaconale interesse naar de stad verhuizen is een kans! In de stad vind je veel uiteenlopende diaconale activiteiten. In de stad zijn er méér jongeren die diezelfde interesse delen. Alleen weten ze elkaar zo moeilijk te vinden. Daarom vind stichting KSA het een goed idee die samenkomst stevig te faciliteren! Door een woongemeenschap voor christelijke jongeren op te richten, gericht op het doen, ervaren en delen van diaconale activiteiten in de stad Rotterdam. Om op die manier de diaconale interesse van jongeren te verkennen, te vergroten en te stimuleren.

Plaats en tijd Op donderdag 1 april in de Dorpskerk, Dorpsdijk 65, Rhoon; deur open om 19:45 uur, aanvang concert om 20:15 uur. Toegangsprijs: € 9,00, inclusief programmaboekje en koffie/thee na afloop. Kaarten te bestellen bij mevrouw M. Verschragen, tel. 475 18 09; Constance Bergijk, tel. 472 25 50.

Landelijk kerknieuws

Het KSA-huis Het KSA-huis is een christelijke woongemeenschap in Rotterdam-Charlois, gevormd door maximaal 10 jongeren die diaconaal activiteiten doen naast hun studie. Ze wonen tijdens die periode in één pand in Rotterdam en werken in verschillende projecten met mensen aan de rand van de samenleving. Rotterdam als grote stad heeft in dat opzicht veel te bieden, er is werk genoeg!

Vredeswerkdag Kom Buurten voor Vrede Op de Vredeswerkdag in Utrecht start de voorbereiding van de Vredesweek (18 t/m 26 september 2010). De Vredeswerkdag is bedoeld om te netwerken, om ideeën te verzamelen en om plannen te maken voor activiteiten tijdens de Vredesweek. Ieder jaar houden enkele honderden kerken een Vredeszondag en organiseren ze doordeweekse activiteiten in het kader van de Vredesweek.

Wat zijn de voordelen van het KSA-huis? • Jongeren kunnen onder begeleiding hun diaconale interesse beleven, verkennen en versterken; • Jongeren kunnen hun ervaringen met elkaar delen en elkaar zo stimuleren; • Diaconieën en projecten krijgen gemotiveerde jonge vrijwilligers; • Jongeren kunnen een aanstekelijk voorbeeld zijn voor andere jongeren binnen en buiten de kerk.

Vredesorganisatie IKV Pax Christi maakt op de Vredeswerkdag het Vredesweekmotto ‘Buurten voor Vrede’ bekend, en zal divers materiaal, zoals de Liturgiekrant, presenteren. In workshops is ruimte om ideeën op te doen voor eigen activiteiten in de Vredesweek. Er is muziek uit de Bijlmer en er is een gast uit Oost-Jeruzalem. VN-vrouwenvertegenwoordiger en IKV-bestuurslid Caecilia van Peski verzorgt de presentatie.

Welke jongeren kunnen meedoen? Studerende jongeren met een christelijke achtergrond, met aantoonbare motivatie en diaconale interesse, vanaf 18 jaar tot ongeveer 27 jaar, ongehuwd en zonder kinderen. Verder moeten ze een open en flexibele houding hebben, omdat ze moeten samenwonen in één huis met maximaal negen andere jongeren en in hun vrijwilligerswerk

Datum en tijd: 24 april 2010, van 11:00 -16.00 uur. Plaats: Bioscoop Wolff, Hoog Catharijne, Utrecht. Aanmelden: vredesweek@ikvpaxchristi.nl Kosten: gratis. Meer informatie: www.vredesweek.nl ________________________________________

8


in aanraking kunnen komen met zeer diverse hulpvragen uit de Rotterdamse maatschappij.

Vervolgens laten we je weten of we je vinden passen in de woongemeenschap.

Hoe ziet de woongemeenschap eruit? Iedere jongere heeft zijn eigen kamer met bed, bureau en kledingkast. Zij delen de woonkamer, eetkamer, keuken, toilet en badkamer. Samen wordt gezorgd voor de boodschappen, dat er wordt gekookt én schoongemaakt. Er is een huisoudste die dingen kan uitleggen en ervoor zorgt dat men de weg kan vinden in Rotterdam. De huisoudste op zijn beurt kan terugvallen op de coördinator, die op de achtergrond zaken regelt als fondswerving, contacten met projecten, training en begeleiding en andere zaken die van belang zijn voor de voortgang van het KSA-huis. Verder is één bewoner verantwoordelijk voor het huishouden, en één voor de interne financiën. Iedere week is er een groepsbijeenkomst die gaat over de praktische gang van zaken in huis en een zingevingsmoment, voorbereid door één van de bewoners. Eén keer per maand is er een super/intervisie bijeenkomst onder leiding van een externe supervisor.

Steunpunt Jeugd & Kerk Presentatie avond Jeugddiaconaat Inhoud Jongeren groeien op in een maatschappij die steeds meer ‘ik-gericht’ wordt. In het ideale plaatje ‘rijk, snel, succesvol en onafhankelijk’ is nauwelijks ruimte voor afhankelijke mensen. Toch is er veel kleine en grote nood om ons heen. Hoe kun je jongeren stimuleren zich te verdiepen in de leefwereld van kwetsbare mensen en hoe kunnen ze zich zonder eigenbelang voor hen inzetten? Waarop moet je letten bij het vormgeven van diaconale activiteiten door jongeren? Wat is belangrijk in de begeleiding? Door jeugddiaconaat kunnen jongeren ervaren waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste. Presentaties In drie presentaties komen aan de orde: • De TotaalBox Jeugddiaconaat: een methode ontwikkeld door JOP, Kerk in Actie en HGJB om jeugddiaconaat te starten, onderbouwen en verbreden. Iedere gemeente kan er wat mee! • Serve the City: een christelijke vrijwilligersbeweging die heel praktisch wil bijdragen aan het welzijn in de stad. Bij StC kan en mag iedereen meedoen aan een tuintjesdag, sport- en speldag, pannenkoekenfeest, maaltijd voor dak- en thuislozen enz. • M25, Jongerenproject. Via M25 geven jongeren tussen de 12 en 18 jaar aan mensen die het moeilijk hebben in Rotterdam, het gevoel dat er toch aan hen gedacht wordt. Jongeren worden uitgedaagd zich in te zetten voor ‘de andere kant van de samenleving’, zoals dakloze jongeren, demente ouderen, gehandicapten of verslaafden.

Hoe ziet de begeleiding eruit? Voordat de jongeren aan de slag gaan krijgen ze eerst trainingen op het gebied van armoede, vluchtelingen, etc. Verdere training wordt door het project verzorgd. In huis is er een huisoudste, die terecht kan bij de coördinator, die wordt geleverd door KSA. Verder zijn er contacten met geestelijk verzorgers indien daaraan behoefte bestaat. Wat zijn de voorwaarden om mee te doen? • Je hebt een christelijke achtergrond, en bent tussen 18 en ongeveer 27 jaar; • je hebt aantoonbare motivatie; • je bent bereid minimaal één dagdeel per week vrijwilligerswerk in Rotterdam te doen; • je doet mee aan de gemeenschapsavond op woensdag. • Huurprijs conform puntentelling huurcommissie. • Maximaal verblijf: drie jaar.

Resultaat Na deze cursus heb je concrete ideeën waarmee je aan de slag kunt voor jeugddiaconaat in je kerk, maar ook in een jongerengroep buiten de kerk en informatie uitgewisseld met de deskundige inleiders van projecten en je weet welke stappen je kunt nemen.

Procedure Naar verwachting gaat het huis open vóór de zomer van 2010. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Alexander Borst, telefoon: 010-46 66 722 of 06-40 24 31 93. Wil je meedoen? Schrijf of mail dan een brief met je motivatie en je cv naar:

Praktisch De presentatieavond, bedoeld voor kerkelijk vrijwilligers die met jongeren werken van 12 – 25 jaar, wordt gehouden op donderdag 15 april van 19.30 tot 22.00 uur in gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. Kosten (contant): € 2,50 vrijwilligers, € 25,00 beroepskrachten. Opgave vóór april: r.gast@deheuvel.nl, telefoon 413 21 00.

KSA/Diaconale Woongemeenschap; Alexander Borst; Hang 7; 3011 GG Rotterdam of naar: info@stichtingksa.nl Je krijgt dan binnen 14 dagen bericht of we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en mondelinge toelichting van je motivatie aan het begeleidingsteam van de woongemeenschap.

9


Jezus leeft, Hij is opgestaan!

Groetjes Susanne Susanne & Dineke Fijne paasdagen! 10


Paasontbijt op 4 april Aan ieder die dit leest . . . .

Opnieuw wordt er een paasontbijt georganiseerd. Het is velen goed bevallen in de vorige jaren; het was druk en bijzonder gezellig. Daarom nodigen wij u ook nu weer van harte uit hieraan mee te doen op paaszondag 4 april om 8.30 uur in De Aanbouw naast de Dorpskerk, Achterweg 12. Wij hopen dat u met velen hieraan wilt deelnemen. Na afloop bent u van harte welkom in ĂŠĂŠn van de kerken voor de Paasdienst. Omdat we moeten weten hoeveel we moeten inkopen dient u zich wel aan te melden. Dat kan zondag nog op intekenlijsten in beide kerken of telefonisch tot uiterlijk op woensdag 31 maart bij de onderstaande personen: mw. Van Eijbergen, mw. Groenendijk mw. Van der Meijde,

telefoon 416 80 10 telefoon 416 17 55 telefoon 438 16 27 11


UITNODIGING / AANMELDFORMULIER 31e FIETSTOCHT HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 13 MEI 2010 Ook dit jaar is de kans er mee te fietsen en te genieten van de meest gezellige fiets/puzzeltocht in de regio. Georganiseerd door de leden van de fietstochtcommissie die al enthousiast bezig zijn met alle voorbereidingen om alle deelnemers een onvergetelijke fietstocht van ca. 40 km. te bezorgen. De fietstocht start vanuit De Aanbouw (naast de Dorpskerk) waar 's ochtends om ca. 9.45 uur (na de kerkdienst) de koffie/thee/limonade met cake al klaar staan. Dan ook wordt de groepsindeling gemaakt. Deelnemers die met meer enthousiastelingen komen fietsen, wordt gevraagd vast zelf een groep samen te stellen en zich als groep (max. 8 pers.) aan te melden. Als u geen groep kunt samenstellen zorgt de commissie ervoor dat u ingedeeld wordt bij een groep die zoveel mogelijk overeenkomt met uw/jouw wensen. Uiterlijk om 10.30 uur worden de groepen met routebeschrijving uitgezwaaid richting de eerste post.

Onderweg is er een lunchpost. Hopelijk is het niet nodig, maar voor eventuele pechvogels rijdt de bezemwagen mee die hulp of evt. een reservefiets kan aanbieden. Ook is er een EHBO' er aanwezig. Wij raden u dringend aan om aan de vooravond van de fietstocht de volgende materialen in te pakken en te verzorgen: fietspomp, bandplakkers, een goed gevulde broodtrommel, drinken, regenkleding, pleisters, azaron, eigen medicatie (indien nodig), zonnebrandcrème en een goede fiets.

Tussen 16.00 en 17.00 uur wordt iedereen terug verwacht in De Aanbouw. Daarna wordt de loterij gehouden waarvoor overdag lootjes worden verkocht. De avondmaaltijd zal ook worden genuttigd in De Aanbouw.

U kunt zich uiterlijk tot 17 april aanmelden via de aanmeldstrook of via het e-mailadres: fietstochtcommissie@hotmail.com De kosten voor deze dag zijn: Volwassene (vanaf 13 jaar) fietsen: € 4,00 avondmaaltijd: Kind 5 t/m 12 jaar fietsen: € 2,50 avondmaaltijd: Kinderen onder de vijf jaar: gratis!! Op de dag zelf aanmelden kan ook nog, maar dan kunt u ‘s avonds niet mee eten.

€ €

6,00 3,50

Gezien de voorbereidingen voor deze dag verzoeken wij u zich vooraf aan te melden en de deelnamekosten graag vóór 18 april.2010 over te maken op rekeningnummer 327 09 57, t.n.v. Jeugdraad te Hoogvliet, o.v.v. ‘fietstocht 2010’ en het aantal deelnemers voor wie u betaalt. Graag tot ziens op 13 mei!! Het onderstaande aanmeldstrookje kan worden ingeleverd bij: Lenie Kok Heersdijk 5d Tussenwater Herma Oorebeek Hoge Weije 126 Middengebied Wilma Pol Bongweg 199 Zalmplaat Verdere informatie: telefoon 416 22 75 (Wilma) of 438 14 10 (Anky) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDSTROOK Ja, ook ik/wij wil(len) deelnemen aan dit evenement en meld(en) me/ons aan. Naam: ………………………………………………………………………….......................................................................................................... Adres: ………………………………………………………………..........................................

Telefoon: ………................……………

E-mailadres: ……………………………………………............................…………………. Aantal volwassen deelnemers fietsen plus eten:

..... x

Aantal deelnemers 5 t/m 12 jaar fietsen plus eten:

..... x

Aantal volwassen deelnemers alleen fietsen:

..... x

Aantal deelnemers 5 t/m 12 jaar alleen fietsen:

..... x

Het totale inschrijfgeld ten bedrage van € ……..,...… is heden overgemaakt op de rekening van de Jeugdraad Hoogvliet.

12


heeft behaald op de duivel en het aan hem toegeschreven kwaad. Het oude gebed van de palmwijding getuigt reeds van een oud volksgebruik. Het palmtakje in huis, in de stal of in een akker gestoken, werd gezien als een middel om het kwade te overwinnen of af te weren. Toon Brekelmans, Kerkhistoricus

Pasen Het wonder van de verrijzenis ROOMS-KATHOLIEKE KERK

'Wat heb je nou aan geloven?' zei de jongeman. 'Moet je er dan wat aan hebben?' antwoordde ik. Als je bedoelt dat gelovigen langer zouden leven, of minder ongelukken zouden krijgen, dan ben ik bang dat ik je moet teleurstellen. Wat dat betreft biedt geloven geen enkel voordeel.''En toch richten mensen in nood zich massaal tot God?!' 'Ja, raar eigenlijk'.

Palmzondag De Franse kloosterzuster Egeria ondernam rond 400 een bedevaart naar het Heilig Land. Ze vertelt dat ze op Palmzondag te Jeruzalem een processie meemaakte onder leiding van de bisschop. Er werden hymnen gezongen met het refrein: ‘Gezegend die komt in de naam des Heren.’ Al het volk ging voor de bisschop uit. Kinderen die nog niet konden lopen, werden door hun ouder op de arm meegedragen. Allen droegen takken in de hand, sommigen van palmen, anderen van olijfbomen. In de westerse kerk verschijnt de viering van Palmzondag pas in de zevende eeuw, het eerst in Spanje en later in andere landen. Het is de liturgische viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Na de palmwijding in kerk werd er vroeger, ook in Nederland, een processie gehouden in de open lucht.

Als wij te maken krijgen met ernstig leed, wat heeft het geloof dan te bieden? Ik bedoel, is er iets tastbaars? Je zou mensen zo graag wat willen geven, een houvast, een objectieve werkelijkheid: geloof in een plan van God, in een hiernamaals dat alle leed dat er nog komt al bij voorbaat in de schaduw stelt. Ik zou willen dat ik bij een ongeneeslijke ziekte mensen de weg kon wijzen naar een wonderbaarlijke genezing. Ik merk dat mensen dat soms wel verwachten. 'Jij bent van de kerk; van die man die over water kon lopen!' Natuurlijk, ze zijn er nog wel, mensen met een onwrikbaar geloof in de objectieve werkzaamheid van het woord en van de sacramenten. Wat mij altijd weer fascineert in de lijdensweek, is dat Jezus de weg van mensen gaat. En Hij doet dat zonder voorbehoud. Hij geeft zich, zonder er iets voor terug te willen. Hij is slechts dienstbaar, wast medemensen de voeten. En hij nodigt mensen uit hetzelfde te doen: God en de mensen dienen, zonder er iets voor terug te willen hebben. En Hij gaat daarin heel ver, tot in wat wij wel noemen: ontlediging. Hij geeft alle zekerheid op, zelfs de zekerheid van God. Gethsemani, de hof van olijven, is indrukwekkend door de godverlatenheid. Je zit te wachten op een goddelijk ingrijpen, maar het gebeurt niet. Net zoals dat niet gebeurt in het lijden van mensen. De van God gezonden mens deelt hetzelfde lot.

De palmen, bij ons gewoonlijk buxus, hebben een bijzondere betekenis. Kerkvaders zoals Hieronymus en Augustinus hebben de palmtakken van het bijbelverhaal geïnterpreteerd als een teken van hulde en overwinning. Dit heeft een antieke basis. Wanneer de oude Romeinen van een gewonnen oorlog in Rome terugkeerden, werden ze onderscheiden met de overwinningspalm. Van de martelaars en martelaressen in de oude kerk werd overdrachtelijk gezegd dat ze de krans of palm van de overwinning hadden behaald. In de christelijke kunst worden ze dan ook vaak met een palmtak afgebeeld. Eenzelfde betekenis geldt voor de palmen van Palmzondag. Rond 800 zegt een wijdingsgebed in het sacramentale van Bobbio: “Heer, op deze dag herdenken wij dat de kinderen van Israël U met takken van olijven en palmen tegemoet liepen om U te huldigen, zodat alle volken mogen erkennen dat U de overwinning hebt behaald op de wereld en de duivel… Dat deze takken, in vroom geloof naar huis meegenomen, ziekten en aanvallen van de vijand afweren.”

En daarom vieren we op Goede Vrijdag geen eucharistie. We gaan staan in het lijden van Christus en vieren nog even niet de verrijzenis. We gaan met elkaar door de nacht, en verbinden ons met allen die verblijven in donkerte. We verbinden ons met de gefolterden en gekruisigden van onze dagen. We delen het leven van achtergestelden en mensen zonder recht.

Zo symboliseren de palmtakken dat Jezus door zijn lijden, dood en verrijzenis de overwinning

13


KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

Misschien gaan we iets begrijpen van die illegalen in zwakke bootjes, die wanhopig kloppen aan de deuren van Europa. En dan in de nacht van het waken, de paaswake, ontsteken we licht. We horen de verhalen: schepping, uittocht, nieuw leven. We zingen ons verlangen uit, van leven door de dood heen. Zou het dan toch? En op de paasmorgen vieren we het paasmysterie, hoe de steen van het graf is weggenomen en de gestorvene leeft. En we breken het brood, zoals Hij gedaan heeft. En je zou willen dat ieder die in donkerte gezeten is dat zou meemaken: verrijzenis en nieuw leven.

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coรถrdinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Maar verrijzenis is geen vanzelfsprekendheid. Het is geen antwoord, dat we bij voorbaat aan mensen kunnen geven. "Vertrouw maar op Jezus en alles komt goed!" Alsof het een setje is dat wij verkopen; een recept voor eeuwig leven. Nee, verrijzenis is iets dat telkens weer een wonder is, en over wonderen kan een mens nu eenmaal niet beschikken. Aan Pasen gaat een weg vooraf, een weg van dienstbaarheid en overgave. Het voornaamste is om met Jezus die weg te gaan. En wat mij betreft betekent dat vooral afdalen in het leven van mensen, afzien van goedkope antwoorden, en afzien van een al te snel beroep op God. Maar het betekent ook al vierend (horen, bidden, zingen) uitzien naar het wonder en het beleven. Zou het dan toch kunnen, verrijzenis en nieuw leven? Ik hoop het, en wens het u ook van harte toe, ook namens de andere pastores, die onze gemeenschap dienen. Komt u het als 't u belieft meemaken, het is de kern van ons geloven!

Vieringen in Hoogvliet en Rhoon Zo. 28 mrt.:

Palmzondag van het lijden van de Heer. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: W. Froger Kosters: dhr. Evertsz, Kenneth Lectoren: dhr. Joosten en mw. Van de Ende Acolieten: Racheyda, Kyara, Nella, Rashanty, Bas, Koen Intenties: Joop Jaspers, Lenie Hemelsoet, dhr. Josep van Doan, mw. Elisabeth Duremdes, mw. Maria Nguyen Thi Huong.

Wij wensen u een zalig Pasen.

Rhoon

Pastoor S. Bladowski

Ma. 29 mrt.: 10.00 uur Eucharistieviering.

11.00 uur Eucharistieviering.

Do. 1 april: Witte Donderdag. Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en het gebod van de naastenliefde. 19.00 uur Eucharistieviering. Priester: Y. Konchenko Kosters: dhr. Van de Wissel, dhr. Janssen Lector: dhr. v.d. Heijde Acolieten: Koen, Racheyda, Bas, Tujuh, Rashanty, Kyara Intentie: Divera Kamp-Boon.

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Pater: Y. Konchenko, Hoogstraat 151 D, 3111 HE Schiedam, tel. 010-8806038, 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

14

Vr. 2 april:

Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer. 10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

13.00 uur

Kruisweg speciaal voor de kinderen.


30 mrt.

Priester: Koster: Lector: Acolieten:

Kruisweg m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan. S. Bladowski dhr. Evertsz mw. Janssen-Impens Rashanty, Nella, Kyara.

19.30 uur

Gebedsavond.

2 april

Za. 3 april:

Paaszaterdag – Stille zaterdag. 20.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Y. Konchenko dhr. Janssen, dhr. Boers dhr. Joosten Koen, Racheyda, Rashanty, Bas, Nella, Leonda.

2 april 5 april 9 april

22.00 uur Eucharistieviering.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

15.00 uur

Priester: Kosters: Lector: Acolieten: Rhoon

Verjaardag 80 jaar en ouder 30 mrt. 31 mrt. 1 april

10 april 10 april

Zo. 4 april:

Paaszondag. Verrijzenis van de Heer. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: Y. Konchenko Kosters: dhr. Van Dam, dhr. Maduro, dhr. Kleijwegt Lector: dhr. Litjens Acolieten: Bas, Racheyda, Nella, Tujuh, Rashanty Misdienaar: Dyllon Intenties: Marius Bottse, dhr. Wortman, Theodorus Gerardus van Schöll, dhr. Wien de Jongh, dhr. Aad Grandia, fam. Berkelaar-v.d. Water, fam. van Dijk-Folst, John Veldhuis, dhr. Golia, mw. Eerden-Camerman, dhr. Josep van Doan, mw. Maria Nguyen Thi Huong, mw. Elisabeth Duremdes, Maria Tran Thi Nhan, Gijsbertus Johannes Zondag, Gijsbertus Johannes Maria Zondag, Aarnout Scheers, Lenie Hemelsoet, dhr. en mw. Hazen, mw. Ans van de Berg-Loosbroek, Tini Baars-van Steijn. Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 5 april:

Tweede Paasdag. Er is geen Eucharistieviering.

Wo. 7 april:

18.30 uur Taizéviering

Do. 8 april:

10.00 uur Eucharistieviering.

Wanneer u dit blad leest is de 40dagentijd al bijna voorbij. Tijdens deze periode hebben we geld ingezameld voor een project op het Indonesische eiland Flores. Het gaat om het opleiden van vroedvrouwen en kraamhulpen. In het ziekenhuis van Endeh heeft dokter Remi Mulder samen met zijn vrouw Hetty zich daarvoor ingezet. Wij hebben hun enthousiaste verhalen kunnen beluisteren tijdens de soepmaaltijden in De Aanbouw, de Mariakerk en in de Willibrorduskerk te Rhoon. Zij vertelden over hun werk daar en lieten foto’s zien. Ook werden er bij opbod mooie sarongs verkocht die het echtpaar cadeau gekregen had. De soepkokers kregen als dank een fraai geweven sjaal. Onze gemeenschap heeft zich ingezet voor dit doel geld in te zamelen. Een van de vaste activiteiten is het houden van soepmaaltijden die al een traditie beginnen te worden. We bidden, zingen en eten gezellig samen soep. Iedereen wordt gevraagd het geld dat men uitspaart door niet thuis te eten, te doneren aan ons vastenactieproject. Onze actie loopt door tot zondag Beloken Pasen. U kunt uw bijdrage geven aan de collectant achter in de kerk of in de melkbus deponeren. Ook liggen er vastenactiezakjes voor dit doel klaar. Doet u nog even mee bij de eindsprint van ons project? Zo gauw we een overzicht hebben van de totale opbrengst kunt u het lezen in het Kerkblad voor Hoogvliet.

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 29 mrt.

Dhr. F.J.P. Welschen, Klencke 53 Dhr. A.W. Snelders, Kapittelhoek 40 Mw. A.F. Verbrugge-Bartels, Puitstraat 401 Mw. J.J. Rutten-Nieuwenhuis, Karperstraat 122 Dhr. J. Steenbeek, Kapershoekseweg 100 Mw. E.C. Heuvelman, Schakelweg 162 Dhr. W. de Charon De Saint Germain, Alverstraat 141 Mw. A.J. van Domburg-de Jong, Puitstraat 111 Mw. M.J. van Stijn-van der Linden, Heersdijk 17A

Vastenactie 2010 en de soepmaaltijden

Uit de parochie

29 mrt.

Dhr. D.H.H. Veldhuijzen, Binnenban 235

Mw. I. Schellaars-Berends, Max Havelaarweg 120 Dhr. G.E. Verstift, Isoldestraat 20

Léon Janssen.

15


Paasnacht Pelgrimstocht der mensen

Wat wil ik terwijl ik roep in de stilte van de vroege nacht? Een antwoord? Dat is de vraag niet

Op 24 april vindt in Gouda een diocesane inspiratiedag plaats onder andere rond het thema pelgrimeren. Motto van deze bijeenkomst is “Met lichaam, ziel en geest op stap” (zie het vorige kerkblad). In de aanloop naar deze dag wordt in het Bisdom Rotterdam op negen plaatsen een activiteit georganiseerd rond het onderwerp pelgrimage of bedevaart. Eén daarvan is Brielle met de Bedevaartskerk, die is toegewijd aan de Martelaren van Gorcum. Uiteraard wordt op deze activiteit ingehaakt door de Bisschoppelijke Brielse Commissie, die pastor Bea Poortvliet bereid heeft gevonden samen met haar man te gaan vertellen over de fietstocht, die zij beiden vier jaar geleden maakten naar Santiago de Compostella. Om het nog wat dichter bij het Heiligdom te brengen zal deken Chr. Bergs, lid van de BBC en voorzitter van de Werkgroep Nationale Bedevaart - voor velen van u wel bekend - een inleiding houden over het onderwerp: De Martelaren van Gorcum, waarom lieten zij hun leven? Gezien het onderwerp en de belangstelling, die er ook voor pelgrimeren is, wordt het een boeiende en inspirerende avond. Om praktische redenen zal deze bijeenkomst op 8 april niet plaatsvinden in de Bedevaartskerk, maar in de parochiekerk aan de Nobelstraat te Brielle Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

De vraag is: kan ik het antwoord aan? Ook als het klinkt als: ‘Volg Mij!’ Als er iets moet opstaan vannacht is het onze moed om te doen als Hij Als er iets moet opstaan is het onze wil Hem te volgen Als er iets moet opstaan is het ons geloof dat de dood niet het laatste woord is Als er iets nieuw moet zijn vannacht is het onze liefde geboren uit Hem maar bestemd voor de wereld Als er iets moet opstaan vannacht is het mijn antwoord op: ‘heb je Me lief?’ En wee, als je ‘ja’ zegt want het Woord dat is opgestaan zegt: ‘Oké, dat is goed, volg Mij!’

Paasmorgen Iconententoonstelling

Want als Hij is opgestaan vannacht dan ook onze moed om te doen als Hij

Willibrorduskerk te Rhoon

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend dan ook onze wil Hem te volgen

Op 10 en 11 april organiseert de stichting Vrienden van de Willibrorduskerk weer een tentoonstelling. Dit keer worden er in de kerk een groot aantal iconen tentoongesteld, zoals die door de leden van het iconenschildersatelier ‘Emmaüs’ uit Den Haag zijn vervaardigd. Iedereen is van harte uitgenodigd deze tentoonstelling te komen bezoeken. De expositie wordt officieel geopend door pastoor Stefan Bladowski op zaterdag 10 april om 11:00 uur en blijft die dag geopend tot 17:00 uur. Op zondag 11 april zijn de iconen te bewonderen van 12:15 tot 17:00 uur. Entreeprijs: € 3,00 per persoon; donateurs: € 1,00. De baten van deze tentoonstelling komen ten goede aan de renovatie van het kerkorgel.

Want als Hij is opgestaan dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt Als er iets nieuw is deze dag is het onze liefde geboren uit Hem en bestemd voor de wereld Want als er iets is opgestaan is het ons antwoord op: ‘heb je Me lief?’ ‘Intercity bestemming Pasen’, Raad van Kerken, 2007.

Henk Lagendijk, voorzitter Stichting Vrienden _______________________________________

16


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen: girorekeningen 2465960 en 328591; bankrekeningen 3295.50.721 en 3295.02.905; alleen voor VVB: giro 445148; bank 3295.03.146 Zendingscommissie: bank 3295.74.612. Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: • vacant. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930. • Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (graag na 20.00 uur), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.

17


• Dorpskerk 28 maart: dhr. Wols, dhr. Vervat 1 april: dhr. A. Hallema 2 april: dhr. R. Hallema 3 april: dhr. Benne 4 april: mw. Hallema, dhr. Vervat

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens.

Vervoer naar de Antwoordkerk 28 maart: dhr. Maring, dhr. Oosterhoff 4 april: dhr. Van Helden, dhr. Bandstra

Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Bij de diensten 28 maart - Dorpskerk Ik val in de prijzen: alweer een koor. Rejoice!! We mogen uitzien naar een samenkomst die al een beetje de allure van Pasen in zich draagt. Maar, heel ver mogen we niet in de week vooruit lopen. Het uitzicht gloort…..maar het heeft veel gekost. (veh)

Dienstverlening Ambtsdragers Op 28 maart - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Noordzij, mw. Groenendijk; dhr. Heutink, tevens lector. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Vervat, mw. Kloeg; dhr. Vervat; lectoren: dhr. Fossen, Melanie van Winkel. Op 1 april - Dorpskerk, 19.30 uur: Mw. Van Dijke, mw. Douma, mw. Groenendijk; dhr. Heutink; lector: mw. Kotey. Op 2 april - Dorpskerk, 19.30 uur: Mw. Vervat, dhr. Hallema, mw. Groot Bramel; lector: dhr. Heutink. Op 3 april - Dorpskerk, 22.00 uur: Dhr. Kreft, dhr. Wols; dhr. Heutink; lector: dhr. Fossen.

1 april - Dorpskerk Witte Donderdag. Om 14.30 uuur vieren we deze dag met de instelling van het Avondmaal in de Meeuwenhof. Om 19.30 uur herhalen we de dienst grotendeels in de Dorpskerk (rjw). 2 april - Dorpskerk Goede Vrijdag. Lezingen, gecombineerd met muziek, met zingen. Met verstilling, zoals ons dat op deze dag past. Weet u welkom. (veh) 3 april - Dorpskerk Stille Zaterdag. Om 22.00u vieren we de Paaswake voorafgaand aan de Paasmorgen. In de wake zal de nieuwe paaskaars voor de Dorpskerk worden ontstoken. We beginnen met een gedeelte dat we de ‘wake aan het graf’ mogen noemen, maar in deze nacht mogen ook andere symbolen van het christelijk geloof een plek krijgen. Het licht dat wordt ontstoken, de doop die we gedenken, het vertrouwen in het leven met God dat mag worden gevierd (rjw).

Op 4 april - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Woudstra, dhr. Wols; dhr. Verwoerd; lector: mw. Kotey. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Verzendaal, mw. Kloeg; dhr. Fousert; lectoren : dhr. Fousert, Rouan Fousert.

Welkom- en kosterdienst

4 april - Antwoordkerk Op deze Paasmorgen wordt de kaars voor de Antwoordkerk voor het eerst ontstoken en de kerk binnengedragen. Verder zal ik het onderwerp van de viering niet hoeven uit te leggen, denk ik zo. Het rooster reikt ons de lezing aan van Exodus 14,15 tot 15,1a en 15,19 en 20; het paasevangelie klinkt uit Johannes 20 vers 1 tot 18 (rjw).

• Antwoordkerk 28 maart: welkom - mw. Van Opdorp, dhr. Lolkema; kosters - gehele week: dhr. en mw. Petersen. 4 april: welkom - mw. Groen, mw. Oorebeek; kosters - dhr. en mw. Petersen; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis.

4 april - Dorpskerk Pasen. De Heer is opgestaan!!!! We vieren dat de dood niet het laatste woord heeft gehad en dat wij mogen weten dat ook wij datzelfde uitzicht hebben. Uitzicht op eeuwig leven. Door Jezus Christus, onze Heer.

Organisten 28 maart 1, 2, 3 april 4 april

Antwoordkerk A. Mout H. Noordzij

Dorpskerk P. Meyboom R. Vos P. Meyboom

18


In het ziekenhuis/verpleeghuis

Dat de preek ook daarover zal gaan hoef ik eigenlijk niet te melden. Het Dorpskerkkoor viert het Paasfeest in ons midden met ons mee. En u mag zich van harte welkom weten. (veh)

Dhr. M.H. Haverhoek, Slaghaam 171, 3192 HG, is zaterdag 13 maart opgenomen in het EMC, 5 noord, kamer 574. Mw. G.E. van der Sluijs-van der Pijl, Puitstraat 525, 3192 SL, is opgenomen in het Hospice Cadenza in Rotterdam-IJsselmonde. Mw. J. Marienus-Grooters, Ruitwagen 49, 3192 DD, revalideert in Sonneburgh (5e etage). Mw A. Sekeris-Koole, Klencke 357, 3191 VT, verblijft nog in het verpleeghuis Siloam.

Collectebestemming Diaconiecollecten Zie DiacoNieuws. 4 april - PKN: JOP, missionair werk Vandaag op Paasmorgen wordt gecollecteerd voor het werk van JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Uit onderzoek blijkt dat de betekenis van Pasen voor vele jongeren onbekend is. 70% van de jongeren in Nederland kent de betekenis van Pasen niet. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgewekt uit de dood en God een nieuw begint maakt met mensen. Dit belangrijke feest wil JOP zichtbaar maken door samen met jongeren aan de slag te gaan, om te ontdekken wat Pasen in en voor hun leven betekent. Dit wil JOP doen door de inzet van aansprekende materialen, methodieken en projecten. Om dit te kunnen doen is uw financiële steun nodig. Met uw steun kunnen wij jongeren helpen inspirerende Paasactiviteiten te organiseren en maken we Pasen voor duizenden jongeren zichtbaar!

Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar vooral de nabijheid van de Allerhoogste. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • Verjaardag 75 jaar 6 apr. Mw. M.A. Meijer-Groeneveld, Puitstraat 457, 3192 SK 8 apr. Dhr. P.L. Meijer, Lokkertsemolenweg 210, 3194 WC 10 apr. Mw. S. Jacob-Tirion, Saffraanstraat 171, 3193 XJ

4 april - Paascollecte voor eigen gemeentewerk Naast de landelijke collecte voor JOP is Pasen van oudsher het moment om ook te collecteren voor de eigen gemeente. Dat is de plaats waar we ons geloof met elkaar delen, waar we praten, zingen en stil zijn én waar we ons omringd mogen voelen door de Geest van God. Een plaats om te koesteren.

• Verjaardag 80 jaar en ouder 29 mrt. Mw. E.C. Evers-Lugten, Foeliestraat 68, 3193 TE 29 mrt. Mw. H.M. Hordijk-Oosterling, Kruisnetlaan 410, k. 107, 3192 KE 29 mrt. Mw. G. van Mastrigt-de Valk, Slaghaam 201, 3192 HG 1 apr. Dhr. J. Velthuis, Park Vossendijk 361, 3192 XG 2 apr. Mw. J.C. Lookermans-Uittenbogaard, Kruisnetlaan 504, 3192 KE 2 apr. Dhr. G.G.L.van Reede Van Oudtshoorn, Ankerkuilstraat 54, 3192 GC 3 apr. Mw. E. Makkinga-Boer, Ankerkuilstraat 40, 3192 GC 3 apr. Mw. H.J. Martens-Remeeus, Klaasje Zevensterstraat 62, 3193 TW 4 apr. Dhr. W. de Groot, Alverstraat 141, 3192 TN 6 apr. Mw. U. van Dalen-Neuser, Binnenban 239, 3191 CE 6 apr. Mw. J. Tanis-Molesteeg, Bongweg 185, 3192 NB 8 apr. Mw. J. Dorleijn-van Moolenbroek, Klencke 191,3191 VN 8 apr. Mw. C. Langeweg-Borger, Klencke 433, 3191 VV 8 apr. Mw. T. van der Zee-van der Sluis, Schakelweg 162, 3192 JP

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 7 maart uit de Dorpskerk naar: mw. Moerman, Klencke 315, en mw. Vermeer, Klencke 65; uit de Antwoordkerk naar: mw. Groeneveld, Ruitwagen 91, en dhr. De Groot, Meeuwenhof, kamer 608; op 14 maart uit de Dorpskerk naar: mw. Langstraat, Klaasje Zevensterstraat 206, en fam. Hoogendoorn, Othelloweg 289; uit de Antwoordkerk naar: dhr. Van Zuijdam, Meeuwenhof, kamer 312, en mw. Van Opdorp, Schakelweg 356.

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

19


9 apr. 10 apr. 11 apr. 11 apr. 11 apr. 11 apr. 11 apr.

het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in Actie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen in het bijzonder kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten.

Mw. A.P. Vrijenhoek-de Jong, Klencke 569, 3191 VZ Dhr. J.G. Geurtz, Kruisnetlaan 476, 3192 KE Mw. H. Kegel-Cranendonk, Puitstraat 111, 3192 SH Mw. P.C. van Tol, Klencke 129, 3191 VM Dhr. W. van Veelen, Klaasje Zevensterstraat 312, 3193 TW Mw. W. Veenman-Boender, Kruisnetlaan 542, 3192 KH Mw. J.E. de Vries-Mulder, Beugstraat 31D, 3192 GA

Om dit te illustreren één van de vele voorbeelden: Twee van de ergste vormen van seksueel misbruik van kinderen zijn verkrachting en kindhuwelijken. Zeker in perioden van honger worden meisjes min of meer verkocht door ouders om maar aan geld te komen. In Uganda krijgen de ouders van de bruid de bruidsschat, die hen tijdelijk uitkomst biedt. Bij verkrachting valt het vaak niet mee om de dader berecht te krijgen.

• Huwelijksjubileum 29 mrt. Echtpaar Kleinjan-van Heumen, Schutwant 48, 3192 JS - 25 jaar 31 mrt. Echtpaar Petersen-Steenbergen, Fleur 16, 3192 JC - 45 jaar 7 apr. Echtpaar Van der Noll-Hesse, Paprikastraat 20, 3193 XG - 55 jaar 8 apr. Echtpaar Van Opdorp-Huijzers, Platte Drogedijk 87, 3194 KD - 50 jaar

Daders voor de rechter Het meisje kijkt strak naar beneden terwijl haar moeder vertelt over de verkrachting van haar dochter, een paar maanden geleden. Omdat het meisje niet kan praten, werd ze eerst niet geloofd. Het ziekenhuis leverde echter het bewijs. De dader werd opgepakt en wacht in de cel op zijn proces. Maar de rechtbank is al een jaar niet meer actief geweest. De moeder heeft meerdere malen dertig kilometer gelopen om bij het proces te zijn, dat dan vervolgens niet doorging. Als over drie maanden de zes maanden voorarrest zonder proces voorbij zijn, wordt de dader vrijgelaten. Er is nog niet getest of het meisje met hiv is besmet.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws Collecten in de 40dagentijd ‘Het kan! Sta op voor een betere wereld

Misbruik is niet normaal! Anppcan-Uganda is een organisatie die hulp biedt aan misbruikte meisjes. Eunice werkt als vrijwilligster bij Anppcan en helpt moeder en dochter. Zij schreef hun verhaal op, zorgde voor medische hulp en de bewijsvoering. Zij zal hen steunen bij de rechtszaak. Het meisje kan ook psychologische hulp krijgen om haar ervaringen te verwerken. Via campagnes, workshops en beleidsbeïnvloeding maakt de organisatie Ugandezen bewust van kinderrechten, van misbruik van meisjes, besnijdenis en jong uithuwelijken. Misbruik is niet normaal, moet stoppen en mag niet ongestraft blijven!

• Diaconale collecte 28 maart: Zorgzaam omzien naar kinderen in Bolivia In Bolivia kunnen veel ouders hun kinderen veel minder zorg geven dan zij nodig hebben. Zeker het economisch meest kwetsbare deel van de bevolking moet soms werk aannemen ver van huis. Om te overleven. Kinderen blijven achter en moeten voor elkaar zorgen. Schoolprestaties en het dagelijkse voedsel zijn ver onder de maat. Kunnen wij kinderen én ouders een steuntje in de rug geven?Ja, dat kan! Irpañani, een project van de Presbyteriaanse kerk in de stad El Alto, biedt zorg. Kinderen worden geholpen met hun schoolwerk en krijgen vier keer per week een voedzame maaltijd. Irpañani geeft kinderen de zorg die zij nodig hebben. Het kan! Sta op… voor een betere wereld en ondersteun de kinderen én ouders in Bolivia met uw bijdrage.

• Participatiediaconie op gemeentelijk en landelijk niveau Het Trefpunt is er niet meer en als college zijn we naarstig op zoek om nieuwe invulling te geven aan wat is weggevallen. Het beleidsplan is er en nu nog de uitwerking van het werkplan dat daaruit moet voortvloeien. Als diakenen begrijpen we dat we niet op het kerkelijke eiland onszelf moet inkapselen. Het is ook zeer belangrijk dat we in het netwerk gaan meedoen binnen onze stedelijke

• Avondmaalscollecte - Kinderen in de Knel Op 1 april - Witte Donderdag is de avondmaalscollecte hiervoor bestemd. Om nog even te accentueren waarvoor Kinderen in de Knel broodnodig is! Kinderen in de Knel is

20


gemeente om zodoende eventuele hulp meer effectief te kunnen bewerkstelligen. In Hoogvliet worden sinds korte tijd bijeenkomsten belegd op initiatief van de deelraad. Het betreft hier het ‘netwerk voor vrijwilligersorganisaties in de maatschappelijke dienstverlening en zorg’. Door hieraan deel te nemen hoopt de diaconie meer inzicht te krijgen in wat op hulp en zorggebied geboden wordt en waar we zelf ons dienstbaar kunnen maken. Op landelijk gebied maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich sterk om organisaties van vrijwilligers meer steun en opleidingen te bieden die ertoe bijdragen de medemens in nood beter te helpen. Wat is er mogelijk voor iemand die diep in de schulden zit, waarmee kun je deze mensen sturen of helpen. Welke instanties bieden oplossingen etc. etc. Ook hier werd de diaconie uitgenodigd deel te nemen aan een aantal workshops en daarbij de broodnodige kennis op te doen. Hoe zich dit allemaal laat vertalen, vergt nog wel even meer expertise, maar de eerste stappen zijn gezet. • De leestafel Wellicht ten overvloede wijst het college u erop dat op de tafel achter in de kerk veel leesmateriaal ligt. Soms liggen er verzoeken om geldelijke steun tussen. Ook als individu kunt u beslissen of u sympathiseert met een bepaald doel en de informatie meenemen of overnemen. Tevens liggen er allerlei informatiebulletins met goede berichtgeving over de diverse projecten die er zijn.

Uit de Platte Driedijkpastorie Wat stellen we als mensen toch soms hoge eisen aan het leven. Misschien is het u ook wel opgevallen: al jaren lang klinken er her en der verlangende geluiden naar sneeuw en een witte Kerst. Naar een echte winter, zoals die er vroeger waren, met schaatstochten en ijsvrij. En of de aarde nou opwarmt of niet, zo’n winter hebben we gehad, laten we eerlijk zijn. Dat er minder geschaatst kon worden dan in onze dromen lag aan de hoeveelheid sneeuw die op het ijs gevallen was, maar verder….een echte koude winter. En wat zijn we het zat…! Die kou, onze handschoenen die we in november hebben moeten opduiken uit een vergeten plank in de kast, onze sjaal en onze winterjas. In geen jaren hebben we de bloembollen zo uit de grond gekeken. En het is nog maar de vraag of ónze struikjes (pas in september geplant…nog amper wortel geschoten) de on-Nederlandse vorst hebben overleefd. Op naar Pasen. En in al die kou zijn we bijna zonder het te merken alweer de lijdenstijd in gedoken. Zingen we liederen die ons vertellen van een oneindig veel groter lijden dan waarover wij klagen en mopperen. Oneindig veel groter dan wat wij ook maar ooit kunnen meemaken. Want Jezus Christus leed aan al ons menselijk lijden bij elkaar. Daar hing Hij voor aan het kruis. Daar stierf Hij voor. De heidense volken vierden Pasen als feest van de vruchtbaarheid en van nieuw leven. Daar hebben wij de paashazen en paaseieren in de supermarkten aan te danken. Wij, als christenen, gaan daarin nog een enorme stap verder. Wij vieren Pasen, als feest van het nieuwe, eeuwige leven. Want, hoe koud het ook kan zijn, in de natuur en in ons hart, altijd is daar uiteindelijk die ene overwinningskreet: “Het is volbracht”. De winter van ons leven, de winter van ons lijden, het zal altijd voorbij gaan. Overwonnen als het is door Jezus Christus.

Uw diakenen

Uit de Aalkaar pastorie Over zieken Mas Haverhoek moest weer worden opgenomen in Erasmus MC / Dijkzigt. Waarschijnlijk is hij inmiddels weer thuis. Mevrouw Van der Sluijs uit Westerstein is opgenomen in Cadenza, de hospiceafdeling voor palliatieve zorg van AntoniusIJsselmonde. De opname daarin kwam tamelijk onverwacht. Ze heeft de laatste maanden veel pijn, maar dat werd zo erg dat er iets moest gebeu-ren. Mw Plaisier uit Siloam is opgenomen geweest in een ziekenhuis, maar zij mocht alweer thuis-komen. Ik wens alle zieken, thuis of in een zorginstelling, Gods nabijheid en beterschap waar mogelijk.

Vanuit de pastorie wens ik u gezegende Paasdagen toe. Ds. V.E. Huls

Kerkenraadpraat. Wisseling van de wacht Op de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over het aantal kerkenraadsleden, dat in het

Ds. Robert Wilschut

21


komende najaar zal aftreden, omdat hun ambtsperiode erop zit. Om niet ieder jaar met dit probleem te moeten worstelen, is op een eerdere vergadering het besluit genomen deze wisseling van de wacht om de twee jaar te laten plaatsvinden. De ontstane vacatures, en dat zijn er zes, zullen dus weer moeten worden opgevuld. Omdat voortgang van het kerkenwerk een zaak is van de gehele gemeente - met de nadruk vooral op het woordje gehele - doet de kerkenraad een oproep aan u namen van mensen op te geven voor ouderling of diaken. U mag uzelf ook opgeven, daartegen is geen bezwaar. De kerkenraad rekent op uw medewerking, want zo zal het werk in onze kerk continu kunnen doorgaan, want de bezetting is al niet optimaal.

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

- Kerkelijke Stand Verhuisd: Mw. J.B. Visser-Vliegenthart, Kruisnetlaan 728, naar: Schakelweg 162; dhr. I. Visser blijft wonenop het oude adres. Gehuwd op 17 maart: dhr. Geerlof en mw. M. Oorebeek, Karekiet 3. Gevestigd uit Rotterdam: mw. M. Koopman-Rafel, Schakelweg 162; Rozenburg: mw. F.J. van Oost, Schakelweg 162. Vertrokken naar Poortugaal: mw. M. Janse, Gebbeweg 11; Rotterdam: dhr. M.L. Peroti, Heersdijk 21 K.

Taizé aan de Maas Sinds 1968 worden bijeenkomsten gehouden in steden over de gehele wereld. Op de bijeenkomst in 2009 werd door Frere Alois van Taizé bekend gemaakt dat in 2010 de samenkomst zal worden gehouden in Rotterdam, en wel in de Ahoyhal. (Zie ook het artikel in het vorige nummer op bladzijde 9 - red.) In de dagen na de kerstviering van dit jaar, en dat is dan vanaf 27 december tot en met 1 januari 2011, zullen zo’n 25.000 á 30.000 jongeren onze stad bezoeken en zullen dus onderdak nodig hebben. Dit houdt in dat ongeveer 200 kerkgemeenschappen, katholiek, protestants en anderszins, in en rond de stad nodig zijn om al deze jongeren te ontvangen in gastgezinnen, of gelegenheden waar zij kunnen verblijven, denk aan sportaccommodaties en dergelijke.

- Collecteverantwoording Op 7 maart Antwoordkerk Dorpskerk

KiA - YfC: Kerk: € 125,50 € 114,25 € 72,10 € 62,75

Deurcoll.: € 70,76 € 58,50

Dorpskerk, avondmaal - Kinderen i/d Knel: € 155,20

Onze jeugdouderlingen zullen contact opnemen met de Taizégroep binnen de rooms-katholieke parochie om met elkaar te overleggen hoe wij als kerkelijke gemeenschappen in Hoogvliet aan dit project kunnen meewerken.

Op 14 maart KiA - Nigeria: Kerk: Antwoordkerk € 193,96 € 121,52 Dorpskerk € 80,47 € 71,49

Paasontbijt Traditioneel zal op Eerste Paasdag weer een Paasontbijt worden gehouden in De Aanbouw. U kunt zich nog opgeven tot 31 maart (zie bladzijde 11). Wees er snel bij, want de ruimte is beperkt.

Diaconie • algemeen: € 50,00 van ‘Open Dorpskerk’ via mw. De Knegt € 3,00 van NN via mw. Pons • bloemenfondsŃ € 10,00 van NN via mw. Kreling • verjaardagskaarten PVD: €10,50 via ds. Wilschut • voor het Noodfond: € 40,00 van NN via giro • voor het Diaconaal Project (bankrek. 521728): € 25,00 van NN via giro

Deurcoll.: € 79,85 € 49,75

Giften

Namens de kerkenraad, Huib Noordzij. _______________________________________

Kerk • algemeen € 50,00 van NN via ds. Wilschut Allen heel veel dank _______________________________________

22


Kerk in de stad Predikant-pionier Rob Visser komt in dienst van de Protestantse Kerk Amsterdam, die onder andere met deze pioniersplek invulling geeft aan haar missie om een wervende, vernieuwende en zichtbare kerk in de stad te zijn. De Protestantse Kerk Amsterdam participeerde op IJburg de laatste jaren samen met andere kerken in ‘De Tronk’. Dat project wordt dit voorjaar beëindigd. Met de komst van Rob Visser maakt de Protestantse Kerk Amsterdam een nieuwe start op IJburg. Op zondag 27 juni neemt hij afscheid van zijn wijkgemeente in Apeldoorn.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Waar staat u voor op? Laat het ons weten en misschien reist u mee naar Cuba, Thailand, Indonesië of Ghana! ICCO & Kerk in Actie staan op voor mensen in nood. Voor Indiase vrouwen zonder perspectief op een betere toekomst. Voor de dialoog tussen christenen en moslims in Nigeria die tegen elkaar worden uitgespeeld. Voor hen willen wij het verschil maken en staan we op voor een betere wereld. We zijn niet de enigen! Joke uit Houten staat op voor vluchtelingen in Nederland. En Jan uit Nieuw Dordrecht staat op voor boeren in Brazilië. Waar staat u voor op? Laat het tijdens deze veertigdagentijd weten op www.kerkinactie.nl/40dagentijd en wie weet reist u mee met een van de Inspiratiereizen naar Cuba, Thailand, Indonesië of Ghana. U kunt tot maandag 5 april meedoen aan deze speciale actie in het kader van de 40dagentijdcampagne. Doe mee op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Reacties over brief aan Israëlische overheid Onlangs heeft het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk een brief geschreven aan de Israëlische overheid, naar aanleiding van het document ‘Het uur van de waarheid’. Deze brief heeft geleid tot een groot aantal reacties. Behalve brieven van verschillende leden en groeperingen van de Protestantse Kerk, reageerde ook het Centraal Joods Overleg, het Wiesenthal Centrum en Christenen voor Israël. Met het Centraal Joods Overleg heeft inmiddels een goed gesprek plaatsgehad. Vanwege de vele reacties reageerde het moderamen op woensdag 10 maart met een verklaring waarin in tien punten een aantal zaken wordt verhelderd. Lees op www.pkn.nl/actueel: het bericht d.d. 10-3-2010.

Ds .Rob Visser begint nieuwe kerk op IJburg Dominee Rob Visser verruilt de Grote Kerk in Apeldoorn voor de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam. Hij vult daarmee de eerste van de pioniersplekken op die vanuit de Protestantse Kerk in Nederland worden geïnitieerd. De intrede in Amsterdam vindt plaats in september. Dominee Rob Visser - onder meer bekend geworden na het drama op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn waarbij de kerk haar deuren open zette voor iedereen die troost zocht - ziet een grote uitdaging weggelegd voor de kerk op IJburg waar alles pas net begint. “In Apeldoorn is sprake van een echte kerkelijke gemeente met een groot potentieel aan medewerkers, in IJburg moet ik helemaal opnieuw beginnen. Ik voel me een beetje een zendeling die de basis waarop hij zelf terugvalt graag met anderen wil delen. Ik hoop iets moois te creëren waardoor anderen de rijkdom van de christelijke traditie kunnen ontdekken en daar zingeving voor hun leven aan kunnen ontlenen.”

Wat is er aan de hand met de politiek? Een kabinet is gevallen, er zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden, er komen landelijke verkiezingen aan. Wat is er aan de hand met de politiek? Partijen ontberen steeds meer een traditionele achterban. Waarschijnlijk is deze nog het grootst bij de christelijke partijen, maar ook daar brokkelt deze verder af. De kiezer kiest elke keer opnieuw. Volgens dr. Arjan Plaisier, scriba synode Protestantse Kerk, dobberen we maar wat achter de boegbeelden van de partijen aan. Lees op www.pkn.nl/actueel: zijn Commentaar bij de tijd d.d. 6-3-2010. Domineeworden.nl wint Gouden Webfishaward Tijdens de beurs Kerk en Gemeente in de Utrechtse Jaarbeurs zijn zaterdag 20 maart de Webfish Awards uitgereikt voor de beste christelijke websites. De Gouden Webfish Award is toegekend aan Domineeworden.nl, een site van de Protestantse Kerk en de PThU, die jongeren enthousiast wil maken voor het ambt van predikant. Ronelle Sonnenberg nam de prijs namens Domineeworden.nl in ontvangst.

Zes pioniersplekken De Protestantse Kerk in Nederland wil de komende jaren zes pioniersplekken in het leven roepen. IJburg is hiervan de eerste. In Nieuw-Vennep wordt hard gewerkt aan een tweede plek en ook in Rotterdam-Zuid is een pioniersplek in voorbereiding. Pioniersplekken worden daar gesticht waar nog geen kerk is – zoals in vinexlocaties – of daar waar de kerk verdwenen is. Ook kan zo’n plek gericht zijn op een bepaalde doelgroep, zoals in RotterdamZuid op hoogopgeleide nieuwe Nederlanders.

_______________________________________

23


24

201006  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201006.pdf