Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

Sacramentsdag

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 40, nr. 10 - 23 mei 2008


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Verschijnt eenmaal per twee weken.

11

Administratie:

12 13

Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt.

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

29 mei 30 mei 6 juni 6/6 - 20/6 Van 20 juni - 12 sept.: elke drie weken: 12 juni 13 juni 20 juni 20/6 - 11/7 3 juli 4 juli 11 juli 11/7 - 1/8

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Bij inzegening H. Sacrament

Kopij inleveren:

Eren wij dan, met gebogen hoofden dit zo heilige sacrament en laat het oude beeld nu wijken voor een nieuw ritueel, dat het geloof aanvulle wat de zinnen niet begrijpen.

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Aan de Vader en aan de Zoon zij lof en jubelzang. Ook heil en eer en kracht en hun naam gebenedijd. Aan de Geest, die uit hen voortkomt, zij gelijke lof. Het zij zo.

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar.

(Thomas van Aquino)

Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

Biddend voor het Sacrament Biddend voor het Sacrament vind ik mijn troost. Heer, waar Gij, God, uit liefde woont en altijd mij blijft wachten; hier keer ik steeds met vreugde weer, hier put ik nieuwe krachten. Hier leer ik zelf een hostie zijn, hier mag ik U ontvangen. Hier zeg ik U mijn vreugd’ en leed, hier groeit mijn zielsverlangen om altijd meer van U te zijn .... O inhoud van mijn leven. Heb dank voor dit aanwezig zijn! Leer mij - als U - te geven.

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973. Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

2


Ze moesten eens weten ..... Na de aankondiging van de pardonregeling van asielzoekers was er nog een familie bij ons bekend, die precies buiten de regeling viel. Dat kwam omdat ze net een maand later in Nederland zijn gekomen. Maar toch ook al vanaf 2001 hier woonachtig. De drie zonen hebben zich hier ontpopt als veelzijdige actieve buurtbewoners. Alledrie zijn ze erg goed in sport, vooral in het voetballen. Er staan veel prijsbekers in huis. Maar ook in optreden van dans en muziek hebben ze talent. Wat hen bijzonder maakt is hun bereidheid nu ze zelf ouder zijn als vrijwilliger mee te doen bij kinderactiviteiten. Zo goed en zo kwaad als het ging hebben ze de afgelopen jaren vol gemaakt met wachten. Er zijn weinig mensen die zo getraind zijn in wachten ……. zonder dat je er zelf iets aan kunt doen. Frustrerend dat je alles hebt aangeleverd wat er aan te leveren valt. Er is bewezen dat je niet terug kunt naar het land van herkomst, maar je mag ook niet door reizen. Alle Europese landen zijn uitgesloten en Amerika kom je niet zomaar in. De vader van de familie kon goed verwoorden hoe onbegrijpelijk de gang van zaken is. Hij praatte met andere mensen uit de buurt en zei vaak: “de meeste mensen hebben geen idee .... Geen idee hoe het is om uit een oorlogsgebied te ontsnappen, geen idee hoe de opvang in Nederland geregeld is. “Zeg meteen dat ik niet mag blijven en geef ruimte om verder te zoeken. Waarom laten ze me niet werken??” Een sterke man in de kracht van zijn leven wordt klein gemaakt door een positie van afhankelijkheid en onzekerheid. Opeens was het vrijdag zo ver. Het telefoontje van de advocaat. De brief is er. Vorige week nog een gesprek gehad. Het kon nog even gaan duren ...... En ineens is daar het bericht. De eerste reactie was ongeloof. “Hij zegt dat nu wel, maar we moeten het eerst zwart op wit zien.” Dan wordt er taart gekocht en alle mensen gebeld die het moeten weten. De eerste bos bloemen staat feestelijk binnen. Het gesprek is anders geworden. Er wordt weer voorzichtig vooruit gekeken. Dan kan een zoon naar een andere voetbalclub - dat kon voorheen niet. Dan mag de andere zoon een vervolgopleiding gaan doen”- dat kon eerst niet. We willen graag in Hoogvliet blijven wonen. En dan willen we leren en werken. Zelf je geld verdienen. Er is toekomst, er mag gedacht worden. Vaak dacht ik: ik moet de verhalen van deze mensen doorgeven. Ze hebben gelijk dat weinig mensen weten en begrijpen wat de asielzoekers moeten doormaken. En ook dit bezoek is te mooi om voor me te houden. Ze moesten eens weten …. Wat prachtig om hiervan getuige te mogen zijn. Arja Poot 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 25 MEI 2008

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.C. Brand, Spijkenisse Kindernevendienst. Kinderoppas: Marjo Ottink, Silvia Petersen Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut m.m.v. het Dorpskerkkoor jubileumviering Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen Koffiedrinken na de dienst.

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

_______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor

‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

-------------------------------------------------------------------------

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten. Eigen parochie

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

_______________________________________

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

ZONDAG 1 JUNI 2008 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie. 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke twee weken) 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor (voorlopig elke twee weken) Wo. 19.00 uur Antwoordkerk. Basiscatechese (P). 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 10.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering; afscheid m.m.v. koren uit Rhoon Afscheids- en verjaarsontmoeting na afloop. ------------------------------------------------------------------

Zaterdag 24 mei 10.00 uur Mariakerk. Terugkomdag 1e communicanten (K). 18.30 uur Mariakerk. Jongerenfilmavond (K). Dinsdag 27 mei 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 20.00 uur De Aanbouw. Groot Pastoraal Overleg (P*).

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Diaconie; 2. Kerk HA: Kinderen in de Knel - Romakinderen Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten. Eigen parochie; rente en schuldaflossing.

Woensdag 28 mei 20.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad (P).

4


Vrijdag 30 mei 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

Verzorgingshuis ‘Slingedael’ (Dreischorstraat 85, 3086 PP Rotterdam)

Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25. Zaterdag 31 mei 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Zorgcentrum 'Sonneburgh' (Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Mw. M. Gulik-Karsen, Bovensim 375.

Juni

Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Zondag 1 juni 10.30 uur Mariakerk. Eucharistieviering met afscheid van pastoor R.J.W. Franken; aansluitend samenzijn voor diens verjaardag en afscheid (K).

Mw. N.A. Driesprong. Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. J.A. Both-Vunderink. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. W.S. ’t Hart-Lukas, Cloese 145 Mw. P.J. van Pelt. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. F. van Vliet-Benne.

Woensdag 4 juni 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). Donderdag 5 juni 20.00 uur Antwoordkerk - Jeugdhonk. Jeugdraad Hoogvliet (P). Zaterdag 7 juni 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Meeuwenhof en Alver Pastor P.A. Stam, Mauritslaan 52, 2181 SP Hillegom, telefoon: 06 - 226 99 249; e-mail: pastam @ orange.nl en stam @ snelnet.net

Bijbelleesrooster vrijdag zaterdag

23 mei 24 mei

Johannes 6:41-59 Psalm 81

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei

Matteüs 6:24-34 Matteüs 7:1-12 Matteüs 7:13-20 Matteüs 7:21-8:1 Leviticus 13:1-17 Leviticus 13:18-28 Leviticus 13:29-46

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

1 juni 2 juni 3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni

Psalm 120 Leviticus 13:47-59 Leviticus 14:1-9 Leviticus 14:10-20 Leviticus 14:21-32 Leviticus 14:33-47 Leviticus 14:48-57

Maandsluiting in mei In verband met het feit dat de vrijwilligers op 29 mei allemaal afwezig zijn komt de maandsluiting in mei te vervallen. Met vriendelijke groet, Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Breede Vliet Pastor P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Snoezelviering Deze houden we donderdagmorgen 29 mei en is bedoeld voor dieper dementerende bewoners. We beginnen om 10.30 uur in de Filmzaal.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Amphia Ziekenhuis (Molengracht 21, 4818 CK Breda)

Met vriendelijke groet,

Dhr. M.L. Bottse, Boerenhoek 114.

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

MFC Spijkenisse (Hoeklaan 82-84, 3201 JE Spijkenisse)

Mw. E. van Dijke, Middenbaan Zuid 612

5


Woonzorgcentrum Siloam Kerkdiensten Zondag 25 mei 10.30 uur kapt. A. Boogaard Zondag 1 juni 10.30 uur ds. H.L. Nieman

Dank

_______________________________________

Hartelijk dank voor de bloemen die we van de kerk mochten ontvangen. Familie de Herder, De Kulk. ☼ Voor uw belangstelling, kaarten en bezoeken die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Siloam mocht ontvangen, wil ik u hartelijk bedanken. G.A. Barendregt, Cloese 117. ☼ Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de kaarten en bloemen welke ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.

Jongerenwerk - Mariakerk De agenda Zaterdag 31 mei: terugkomdag seminair / vormsel sept. - nov. 2007. Vrijdag 6 juni: Antilliaanse gebedsgroep Zondag 8 juni: Antilliaanse Viering Zaterdag 14 juni: EO-jongerendag (misschien) Zondag 15 juni: Vaderdag Zaterdag 21 juni: Filmavond Zondag 29 juni: Concert in Capelle aan den IJssel

Het heeft mij goed gedaan. Jo Remie.

Ontmoetingsdag: Over grenzen gaan De redacties van het oecumenisch maandblad Open Deur en van het Belgische protestants tijdschrift rond geloof en samenleving De Open Poort nodigen samen met de Protestantse Kerk in Nederland u uit een dag lang uw blik te verbreden en uw grenzen op het spoor te komen. Grenzen bieden mensen bescherming en veiligheid. Zo hebben kinderen een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Maar grenzen houden mensen ook gevangen. Grenzen kunnen muren worden die mensen uitsluiten. Welke grenzen heb je nodig? Welke grenzen wil je oversteken, moet je verleggen?

In juni komen twee jong volwassenen een thema vertellen aan de jongeren. De datum is nog niet bekend, het zal wel op een zaterdagavond zijn. Graag vragen wij u om ons niet te vergeten in uw dagelijkse gebeden, bij voorbaat dank! Contact: Lymardis Martis, lymardis@hotmail.com tel. 06 44 14 95 83 Peytro Martis, peytromartis@hotmail.com tel. 06-18902046 Gilbert Arias, gkarias@hotmail.com tel. 06-42490063 Najesca van Trigt, YF8X@live.nl www.youthf8xploration.hyves.nl www.everyoneweb.com/YF8X

Na de oriëntatie op het thema en ontmoeting door middel van een spel zijn er workshops. U kunt kiezen uit: Bibliodrama / De stad in wandelen / Nieuwe buren, interreligieuze dialoog in 6


De planning is dat op 20 juni alles klaar moet zijn. Zoals bij alle bouwprojecten moeten we wel rekenen op enige overlast, maar er is afgesproken dat de kerkzaal en De Aanbouw te allen tijde toegankelijk zijn. De overlast zal tot een minimum beperkt blijven. U zult daarvoor beslist begrip kunnen opbrengen.

de praktijk / Lichaams- en ervaringsgerichte oefeningen / Veranderen door kinderen / Grenzen aan de groei – Accra in de praktijk. U bent van harte welkom op zaterdag 7 juni van 10.00 tot 16.00 uur in Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof, Rotterdam. Deelname aan de dag kost € 12,50, inclusief lunch. De Open Deurmedewerkers in Hoogvliet gaan erheen. Als u met hen wilt meegaan, bel dan naar Mini Russchen, telefoon 416 59 09. Dan krijgt u een programma

Namens het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente, Marius Fossen.

GEMEENSCHAP VAN KERKEN

Toren in de steigers

(Secr.: Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 4161303)

Enige tijd geleden werd ons door de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) gevraagd of wij nog gegevens hadden: tekeningen en/of foto's hoe de torenspits van de Dorpskerk er oorspronkelijk uitzag, omdat de gemeente, die eigenaar van de toren is, het voornemen had de spits te vernieuwen. Zoals u hebt kunnen zien is dit voornemen omgezet in realiteit.

Jubileum Raad van Kerken Op 21 juni bestaat de Raad veertig jaar en viert dat met een feestelijk programma op die dag in de Jacobikerk in Utrecht. Over het symposium en de viering staat alles te lezen in de Jubileumkrant die vanaf volgend weekend zal liggen in de kerkgebouwen van de in de Gemeenschap samenwerkende kerken. Daarin zijn ook opgenomen - naast interessante artikelen over de Raad zelf, het plaatselijk werk en interviews met of gelukwensen van bekende Nederlanders - de programma’s van de estafettebijeenkomsten vanuit de vier windstreken op weg naar Utrecht van 15 - 20 juni.

In de afgelopen week hebben de stellingbouwers de gehele toren vakkundig in de steigers gezet en van boven tot beneden voorzien van paarse veiligheidsnetten. Het is de bedoeling dat alle oude koperen plakleitjes eraf gehaald worden, vervolgens legt men daar dan een dampdoorlatende laag op, waarop de rechthoekig gepatineerde koperen plaatjes komen te liggen. Door deze bewerking hebben de plaatjes reeds de groene oxidekleur van koper. Deze plaatjes worden met een felsnaad systeem aan elkaar gehaakt.

Ook Hoogvliet staat daarin genoemd. Let wel: donderdag 19 juli, moet natuurlijk 19 juni zijn. Ook op deze plaats nodigen wij ieder van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Vanaf 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd in De Aanbouw, verzorgd door de Antilliaanse Gemeenschap in de R.K. Parochie. Vanaf 19.55 uur is er een muzikaal intermezzo in de Dorpskerk, verzorgd door een ensemble onder leiding van Roel Vos en aansluitend om 20.15 uur vindt er een vesperviering plaats, geleid door ds. Robert Wilschut.

Inmiddels zijn ook de haan, bol en kruis naar beneden gehaald om schoongemaakt te worden. De haan en de bol worden opnieuw voorzien van een laagje bladgoud, het kruis wordt gezandstraald, in de zinkcompound gezet en daarna zwart geverfd. De wijzers van de klok krijgen ook een schoonmaakbeurt; dus die worden erafgehaald en het gehele uurwerk wordt vernieuwd, zodat de torenklok ook weer hele en halve uren gaat slaan - dat was al geen jaren meer zo. Tenslotte wordt ook de dakrand opnieuw geverfd.

Tijdens die viering ontvangen we de estafettekaars uit Dordrecht en zenden we deze daarna door naar Gouda. Weet u van harte welkom, hier en in Utrecht! Kees Westerduin, secretaris. (vervolg rubriek op bladzijde 9)

7


8


(vervolg van bladzijde 7)

Theologische vorming gemeenteleden Basiscursus Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping, wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden: de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam (TVG) verzorgt ook in het seizoen 2008-2009 de basiscursus TVG. De cursus wordt gehouden op maandagavond - en parallel op dinsdagochtend - in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Column: Van oude mensen ... Dat was het thema van de jaarlijkse boekenweek. Er wordt veel problematiserend geschreven en gesproken over oude mensen, over de grijze golf die er aan komt. Er wordt veel gezegd vanuit een economische kijk op het leven. Deze manier van kijken en denken vraagt om alternatieven. Ik liep begin dit jaar, laat in de avond, over de kade langs het smakkelende water van het eiland Terschelling. Samen met mijn gastvrouw die me namens de Raad van Kerken had uitgenodigd te spreken over verlies en zingeving. We passeerden de boot van het reddingswezen. Mijn gastvrouw vertelde dat niet alleen de mannen die nu bij nood op zee uitvoeren in hun huis een scanner hadden staan, maar ook de oude mannen die vroeger uitvoeren. Zo weten ook zij wanneer er een noodoproep is en de jonge mannen zijn uitgevaren. Zij gaan dan naar de haven en wachten daar op de terugkeer van de redders. Samen gaan ze dan naar de loods van het reddingswezen. Ze drinken een "slokje" en de jonge mannen vertellen hun ervaringen aan de oude mannen. Die geven dan commentaar en complimenteren hen. Zij weten wat alleen zij weten, hoe het kan zijn om uit te varen voor een reddingsactie. Met name bij noodweer. Pas daarna mogen de jonge mannen naar huis Dit oude gebruik dat tot op de dag van vandaag leeft, laat zien welke waardevolle plaats oude mensen kunnen hebben in een gemeenschap. Zij zijn de mensen met ervaringswijsheid. Zij weten te luisteren en kunnen terzake doend commentaar geven Zij kunnen complimenten geven die er toe doen. Zij worden niet afgedankt maar krijgen een nieuwe rol en een nieuwe betekenis.

Deze basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt gedoceerd: elk jaar: oude testament, nieuwe testament en kerkgeschiedenis; gedurende één jaar: diaconaat, gemeenteopbouw, feministische theologie, rabbinica, spiritualiteit, en gedurende twee jaar: dogmatiek, pastoraat, liturgiek, ethiek en wereldgodsdiensten. De basiscursus wordt gegeven gedurende 31 weken per cursusjaar, van september t/m mei en buiten de schoolvakanties. Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom op de basiscursus, die wordt gegeven onder auspiciën van de landelijke dienstenorganisatie van de PKN kerken te Utrecht. De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende. De nieuwe cursusgids kunt u aanvragen bij: mw. M. Bezemer-Rietveld, tel. 078-6153121; e-mail: tvgrotterdam@orange.nl, of inzien op website: www.pkn.nl/tvg, onder cursusplaats: Rotterdam. ____________________________________ 9


ment van het vormsel hebben ontvangen. Begonnen werd met 900 jongeren, daarna is de dag snel uitgegroeid. Enkele jaren zijn er uitschieters geweest tot 1700 deelnemers, thans stabiliseert het aantal zich tussen 1200 en 1500 jongeren en hun begeleiders. Vanwege de lange voorjaarsvakantie blijft het aantal deelnemers iets achter. “De Vuurdoop blijkt een goede formule om jongeren te boeien en biedt een stimulans voor het jongerenwerk in de parochies. Bovendien ervaren de jongeren dat de Kerk groter is dan de parochie, dat ze bij een bisdom horen en ze ontmoeten veel leeftijdgenoten.”, aldus Guido Schurmann, medewerker jongerenpastoraat. Zo werd er ook gezongen met Non Troppo en vertelde de bisschop het Pinksterverhaal.

Het begint me steeds vaker op te vallen hoe de relatie tussen grootouders en kleinkinderen aan het veranderen is. Zij, wij, die tot de generatie van de ‘babyboomers’ horen, kunnen worden tot een generatie die kan luisteren, die kan waarderen en complimenteren, die levensverhalen en levenswijsheid kan vertellen zonder de nieuwe generatie voor de voeten te lopen. Zij kunnen zijn als Simeon en Anna die toekomst zien in het kind. Van oude mensen kan een stimulerende en hoopbrengende betekenis uitgaan. Het vraagt wel om een omgekeerd denken dat durft te zeggen: "Nooit te oud......" Marinus van den Berg, pastor in zorgcentrum Antonius IJsselmonde en publicist (Tussenbeide, 2008-2)

(Bron: Persburau Bisdom Rotterdam)

Uit het bisdom Spook bij Vuurdoop Bisschop A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam, ontving zaterdag 10 mei ruim 1.200 jongeren tussen de twaalf en veertien jaar voor het Pinksterspektakel De Vuurdoop. De jongeren werden op een creatieve en eigentijdse wijze in contact gebracht met God en met elkaar. Na het welkom door de bisschop was er een spectaculaire vuuract door Vuurtheater Big Bang, een quiz, diverse workshops, een rondgang door de gewelven, waar zij overvallen werden door het spook van de Kathedraal.

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506. KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk-hoogvliet@kpn-officedsl.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

Ook spraken Burgemeester Bandell (Dordrecht), Marietje Bohmer (Amnesty), Suhail Tafur (Oikos), Saskia Pelders (Warchild), Linda de Graaf (Youth for Christ) met de jongeren over hun beroep én hun inspiratie. De ontmoeting heeft als thema de ontwikkelingshulp wereldwijd, met name via de Millenniumdoelen. In de voorbereiding hebben vormselgroepen al een collage hierover kunnen maken. Deze collage werd tentoongesteld.

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Het Bisdom Rotterdam is in 1997 gestart met de manifestatie voor jongeren die het sacra10


Verjaardag 80 jaar en ouder 27 mei

Vieringen in Hoogvliet Rhoon en Rozenburg Za. 24 mei: Rozenburg

28 mei 28 mei

19.00 uur Eucharistieviering.

29 mei

Zo. 25 mei:

Sacramentsdag – Heilig sacrament van lichaam en bloed van Christus. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Lector: Dhr. Van Kan Kosters: Koen v.d. Wissel, Léon Janssen Intenties: Mw. Elisabeth Dreuning-Kabel, dhr. Cor Reuvers, dhr. Wien de Jongh, mw. Maria Louisa Wilhelmina Zijlmans-Langeler, dhr. Jacobus de Vos. Rhoon Ma. 26 mei:

1 juni 1 juni 2 juni 4 juni 5 juni 6 juni

11.00 uur Eucharistieviering; 1e H. Communieviering.

7 juni

H. Filippus Neri, priester. 10.00 uur Eucharistieviering.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Wo. 28 mei: 10.00 uur Rozenkransgebed. Do. 29 mei:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 30 mei:

13.30 uur Huwelijksmis voor Peter de Klerk en Neide Mathias Dazilva.

Nieuw gironummer Het Fonds Gezinsbijdrage van de parochie heeft een ander gironummer gekregen. Dit is nu: 1548995.

Dit weekend GEEN vieringen in Rhoon en Rozenburg.

In Memoriam

Zo. 1 juni: Negende zondag door het jaar. Verjaardag en afscheid van pastoor Franken. 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. koren uit Rozenburg. Lectoren: Uit Rhoon Kosters: Maarten van Dam, Louis Seesing Intenties: Overl. fam. Berkelaar-v.d. Water, overl. fam. van Dijk-Folst, dhr. Golia, mw. EerdenCamerman, Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Wortman, dhr. en mw. Hazen, Aarnout Scheers, Leny Hemelsoet, mw. v.d. Berg-Loosbroek, dhr. Pierre Rutten, dhr. Hans Franken, dhr. Cor Reuvers, mw. Maria Louisa Wilhelmina ZijlmansLangeler, dhr. Jacobus de Vos.

Maria Trân Thi Nhân Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is op 30 april in een gelovig vertrouwen overleden mevrouw Maria Trân Thi Nhân. Mevrouw Nhân werd op 11 april 1935 in Nam dinh (Vietnam) geboren en woonde op het adres Karekiet 3. Tijdens een plechtige viering op 5 mei hebben wij afscheid van haar genomen waarna zij is begraven op Begraafplaats Oudeland. Mevrouw Nhân was niet zomaar een mens. Ze was een mens die haar leven in dienst van God stelde en ze heeft ook veel voor haar medemens gedaan. Ze hield van haar man, drie dochters en haar zoon. En als je van iemand houdt dan wil je dat het nooit ophoudt. Liefde zegt ”voor mij kan je niet doodgaan”. “Voor mij blijf je altijd voortleven”. Ook God houdt van ons; Hij is liefde. Dan zegt Hij ook: “Bij Mij zul je altijd blijven leven”. Mag dat een grote troost zijn voor haar man, kinderen en kleinkinderen en allen die van haar hebben gehouden. Mag zij rusten in vrede.

Uit de parochie

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 27 mei 5 juni

Mw. S.E. Meijer-Beijk, Klaasje Zevensterstraat 30 Mw. A.C. Ansems-Taalman, Schakelweg 162 Mw. P.M. van der Laan-Vermeeren, Klencke 97 Mw. F.M.H. de Boer-Catijn, Schakelweg 216 Mw. P.W. Klein-Slaats, Park Vossendijk 16 Dhr. E.J.C. Jansen, Beemd 34 Mw. C.D.M. Vredebregt-van Peer, Viswant 23 Dhr. H.P. Blijenburg, Klaasje Zevensterstraat 334 Mw. P.A.M. Mulder-Janssen, Aveling 75 B Mw. C.M. Kerskes-Sahetapy, Haifaweg 41 D Mw. A. Calon, Waalstraat 8, Rhoon.

Dhr. J.T.R. Vielvoije, Witte Hoek 4 Mw. A.M. Erkelens-van Veen, Park Vossendijk 409

11


Leopold Jean Vos

parochianen waren meegegaan. Tijdens de busreis en later in de zaal kreeg ik inspiratie om het volgende op papier te zetten:

Op 12 mei (Tweede Pinksterdag) overleed de heer Leopold Jean Vos in de leeftijd van 81 jaar; hij woonde op het adres Othelloweg 281. We hebben op 16 mei afscheid van hem genomen tijdens een druk bezochte eucharistieviering, waarna aansluitend de crematieplechtigheid plaatsvond in Crematorium Beukenhof te Schiedam. Het is toch nog heel snel gegaan op het laatst. Een lang ziekbed is hem gelukkig bespaard gebleven. En dat wilde Pol ook niet. ‘Pol’ zo werd hij door een ieder genoemd. Pol was een geliefd mens. Iedereen liep weg met hem. Een man met een vrolijke uitstraling en met grote humor. Op de rouwkaart stond dan ook niet voor niets “onze lieve en gezellige vader en opa”. Bij mensen ‘slaagde’ hij altijd ineens, maar het examen voor zijn rijbewijs moest hij 13 keer overdoen voordat hij hiervoor ‘slaagde’. Pol heeft bij de marine gewerkt. Hij sprak daar graag en vol trots over. Hij greep daarop later ook veel terug. Na deze periode heeft hij 30 jaar bij Shell gewerkt. Na het overlijden van zijn vrouw Leny heeft hij het heel moeilijk gehad. Maar door vier jaren keihard te knokken kwam hij er weer bovenop en heeft hij nog vier goede jaren gehad. Pol heeft meer dan 25 jaar op het Sint Jankoor gezongen. Eerst in ‘De Bron’ en later in de Mariakerk. Zingen was zijn lust en zijn leven: operette, koorzang, eigenlijk alles wat met zang te maken had en zelfs ondeugende Limburgse liedjes. Samen met zijn vrouw heeft hij zijn kinderen een goede en mooie jeugd gegeven. Een goede basis voor de rest van hun leven. Er was een goede sfeer in het gezin Vos. Pol was ook een trotse opa voor zijn kleinkinderen en altijd heel geïnteresseerd in hen. Pol hield ook echt van hen. Kinderen en kleinkinderen zullen hun vader en opa dan ook gaan missen. Maar we mogen er van uitgaan, dat Pol nu op een plaats is waar het warm, licht en mooi is en waar heel veel gezongen wordt. Houden we ons daaraan vast en troosten we elkaar ook met deze gedachten.

Vader, ik loop in uw licht Vader, ik loop in uw voetsporen Vader, laat de Heilige Geest neerdalen op hen die Uw naam met eerbied uitspreken Vader, laat U licht schijnen op het pad dat Uw kinderen volgen Vader, markeer Uw voetsporen zodat Uw kinderen niet verdwalen Vader, laat de Heilige Geest neerdalen op Uw kinderen Vader, laat Uw oudere kinderen Uw licht brandend houden voor Uw nieuwe kinderen Vader, laat Uw oudere kinderen Uw voetsporen gebruiken om de weg van Uw nieuwe kinderen te plaveien Vader, laat de Heilige Geest neerdalen op Uw oudere kinderen Vader, nu ik oud ben en van U bepaalde wijsheden heb geleerd, geef ik licht van U door aan de nieuwe kinderen van U Vader, mijn schreden zijn niet meer vast en ik heb moeite om Uw voetsporen te blijven onderhouden, toch geef ik Uw voetsporen door aan de nieuwe kinderen van U Vader, laat de Heilige Geest neerdalen op Uw nieuwe kinderen die na mij komen om U te verheerlijken.

Om 10.45 was er een Eucharistieviering; de mensen in de zaal warmden zich op met het zingen van lofprijzingliederen aan God. Toen alle mensen in de zaal opgewarmd waren ging Mgr. van den Hende, bisschop van Breda, als hoofdcelebrant voor in de Eucharistieviering. Na de viering was er pauze. Vanaf 13:45 uur begon het middagprogramma waarin de in Suriname geboren Pancho Chin A Loi zijn levensverhaal vertelde en getuigenissen aan de toehoorders in de zaal deed. Na het verhaal en getuigenissen was het “Feest van de Geest” waarin mogelijkheid was tot lofprijzingen, gebed, getuigenissen, Pastoraat/Biecht. Kinderen en tieners hadden hun eigen programma’s. Het was een fijne en leerzame dag waarvan ik hoop dat ik nog vele ervan mag meemaken en dat ook andere parochianen van onze parochie dan meegaan.

Pastoor R. Franken

Open dag KVC -- 12 mei Op maandag 12 mei ging een redelijke groep Antilliaanse en Arubaanse parochianen naar de open dag van KVC in Oisterwijk. Het verbaasde mij als Nederlandse parochiaan dat buiten mij er nog twee andere Nederlandse

Freek Boers, koster ____________________________________ 12


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

• bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit @ planet.nl Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (na 20 u.), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter a.i.: Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790, e-mail: gvab0@xs4all.nl. Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: g.meesters @ tiscali.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds DT: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen: girorekeningen 2465960 en 328591; bankrekeningen 3295.50.721 en 3295.02.905; alleen voor VVB: giro 445148; bank 3295.03.146 Zendingscommissie: bank 3295.74.612.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitters: • Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970, e-mail: t.van.schie6 @ kpnplanet.nl. • Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790, e-mail: gvab0 @ xs4all.nl. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: team gemeenteleden. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl

Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls Wegens studieverlof niet beschikbaar tot 19 juli. • voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550.

13


• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Bij de diensten

Hulpverlening 25 mei - Dorpskerk Al langer geleden hebben we de liederen voor deze dienst uitgezocht; in deze dienst rond het 35-jarig jubileum wilde het koor enkele extra werken instuderen, zodat we alles op tijd moesten invullen. De lezingen zijn Jesaja 49 vers 13 tot 18 en Matteüs 6 vers 24 tot 34, zoek liever eerst het koninkrijk van God. Een tekst van Jezus over de zorgen die mensen maken en de keuzen die daardoor blijken. Zouden de zorgen geen bijzaak kunnen zijn? Of kan dat alleen maar als er niets is om je zorgen om te maken? Dit zijn even wat lastige vragen, maar met elkaar wordt het een mooie viering van het jubileum (rjw).

Autodienst - Dorpskerk J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659. Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. Kerktelefoon - Dorpskerk G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283. Kerkdienst op de band - Antwoordkerk A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Dienstverlening

1 juni - Antwoordkerk De eerste lezing is Deuteronomium 11 vers 18 tot 28, de evangelielezing Matteüs 7 vers 15 tot 27. Evenals in Deuteronomium 30 draait het om de keuze tussen het doen en het niet doen van de geboden, ofwel tussen leven en dood. Een keuze die wel heel zwaar aangezet wordt, maar wanneer je de geboden niet werkelijk eigen maakt zul je de keuze lang niet altijd vasthouden. Een echte keuze is het, die door Jezus wordt duidelijk gemaakt door de gelijkenis van de mens die zijn huis op drijfzand bouwt, tegenover de mens die een rots als ondergrond neemt. Hee, wordt God in de schriften niet ook de Rots genoemd? Het gaat in beide lezingen dus om de plaats die God in het leven krijgt (rjw).

Ambtsdragers Op 25 mei - Antwoordkerk, 10.00 uur: Woudstra, Misbeek; Verwoerd; lectoren: mw. Van Mastrigt, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur: Hallema, mw. Groot Bramel; Vervat; lectoren: Fousert, Gerdien Misbeek. Op 1 juni - Antwoordkerk, 10.00 uur (HA): Van Schie, Groen, Hoogerwerf, Kreft; lectoren: mw. Kotey, Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Noordsij, Bedet, mw. Olivieira; Vervat; lectoren: Heutink, Melanie van Winkel.

Organisten 25 mei 1 juni

Antwoordkerk H. Noordzij A. Mout

Collectebestemming 1 juni - Avondmaal - Antwoordkerk De avondmaalscollecte is bestemd voor het project van Traumaverwerking en integratie van Roma-kinderen. Dit is een project van Kinderen in de knel.

Dorpskerk P. Meijboom P. Meijboom

Koster- en welkomdienst • Antwoordkerk Op 25 mei: koster - dhr. en mw. Slotboom; welkom - mw. Oorebeek, mw. Van Opdorp; in de week: dhr. en mw. Petersen. Op 1 juni: koster - dhr. en mw. Petersen; welkom - mw. Tims, dhr. Groeneveld; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis.

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 4 mei uit de Dorpskerk naar: fam. Pot, Paprikastraat 12, en mw. Segboer, Cloese 113; uit de Antwoordkerk naar: mw. Van Bodegom, Alverstraat 30, en fam. Lievisse Adriaanse, Bongweg 165; op 11 mei uit de Dorpskerk naar: mw. Orgers, Othelloweg 357, en mw. Van den Hooven, Aveling 75C; uit de Antwoordkerk naar: mw. Remie, Bovensim 304, en dhr. Van Zuijdam, Meeuwenhof, kamer 312.

• Dorpskerk op 25 mei: dhr. P. Hallema, mw. Wols; op 1 juni: zie nieuwe rooster.

Vervoer naar de Antwoordkerk 25 mei 1 juni

Viskil, Westerduin; Maring, Verwoerd, Van Veelen.

14


4 juni 4 juni 4 juni 5 juni 5 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117 Mw. P.D. Goudswaard, Klencke 387 Mw. M.H. Pijl-Heere, Klencke 137 Dhr. J.A. van Beveren, Gipskruid 55 Dhr. J.A. Groenendijk, Roesalkapad 14 Dhr. W. van der Leer, Dorpsstraat 193 Dhr. C. Toorop, Specht 3 Mw. E. Kok-Kruithof, Nieuw Engeland 8 Mw. J. de Kievit-van der Velde, Kruisnetlaan 692

• huwelijksjubileum: 26/5 Echtpaar Langstraat-Pors, Witte Hoek 12 - 60 jaar 27/5 Echtpaar Sloendregt-van den Berg, Klaasje Zevensterstraat 318 - 55 jaar 29/5 Echtpaar van Persie-van Opijnen, Toscalaan 300 - 45 jaar 29/5 Echtpaar van Viegen-Admiraal, Oude Wal 39B - 50 jaar 31/5 Echtpaar Kruithof-Regeer, Dorpsstraat 283 - 45 jaar 06/6 Echtpaar ‘t Hoen-de Witte, Tijmweg 316 - 45 jaar

Mw. M. Gulik-Karsen, Bovensim 375, verblijft in het verpleeghuis Sonneburgh. Mw. E. van Dijke, Middenbaan Zuid 612, verblijft nog in het MFC Spijkenisse. Mw. W.S. ’t Hart-Lukas, Cloese 145, is op 7 mei vanuit het Ruwaard van Puttenziekenhuis overgeplaatst naar Siloam om verder te herstellen.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. M. Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, is op 9 mei weer thuis gekomen. Mw. J.H. Remie, Bovensim 304, is op 7 mei uit het ziekenhuis ontslagen. Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117, is ook weer thuis na een revalidatieperiode in Siloam.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Ik wens alle zieken en herstellenden en hun naasten het allerbeste toe, veel sterkte en bovenal de nabijheid van de Allerhoogste.

DiacoNieuws

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Vakantie met aandacht voor ouderen die geen of weinig zorg behoeven

Dagen om te vieren

Het VakantieBureau organiseert deze zomer vakantieweken voor ouderen met geen tot lichte zorg. De vakanties hebben een open, protestants-christelijk karakter. Kenmerken zijn de aanwezigheid van een pastor in de week en de zondagse eredienst. De vakanties zijn mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die de weken compleet maken door aandacht en zorg te bieden. Samen met de gasten zorgen zij voor een bijzondere maar vertrouwde sfeer. Tevens zorgen de vrijwilligers voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten.

• Verjaardag 80 jaar en ouder: 26 mei Dhr. H. Brandt, Cloese 59 27 mei Dhr. L.D. van Essen, Buidelnet 13 27 mei Mw. A. Kattestaart-van den Engel, Schakelweg 162 29 mei Mw. J.C.D.M. de Rouwe-Groenhuijzen, Lauernessestraat 27 29 mei Mw. J.P. van der Sluis-van Eijsden, Lidewijdestraat 4 30 mei Mw. J.C. van Dijk-van der Meer, Puitstraat 201 30 mei Mw. K. Kleingeld-Barends, Kruisnetlaan 410 30 mei Dhr. C. Kranenburg, Klencke 205 30 mei Mw. P.M. Louter-Koppenol, Klencke 477 31 mei Mw. J. Schipper-Dronkert, Klencke 451 1 juni Mw. J. Hordijk-Sederel, Posweg 10 1 juni Mw. G. Jager-Kuiper, Othelloweg 327 1 juni Dhr. D.J. van de Merwe, Prikkorf 6 2 juni Mw. S. van der Vooren-Breedveld, Kruisnetlaan 536

Deze zomer is er nog ruimte deel te nemen aan een aantal vakantieweken in Vakantiehotel De Wereld in Lunteren en VakantieHotel Dennenheul in Ermelo. De hotels zijn gastvrij, vriendelijk en bieden een goede service. Is uw interesse gewekt? Bel dan het VakantieBureau op 0318 - 48 66 10. Ook kunt u contact opnemen met een diaken uit uw gemeente. 15


De diaken kan een aantal zaken voor u regelen zoals het reserveren van een vakantie en/of het vervoer naar het vakantieadres. Mocht u mensen kennen uit uw gemeente die wellicht van bovenstaand aanbod gebruik willen maken, wilt u hen dan wijzen op deze mogelijkheid? Voor meer informatie kunt u terecht bij: het VakantieBureau, Postbus 6, 6740 AA Lunteren, telefoon (0318) 48 66 10; e-mail info@hetvakantiebureau.nl. Of kijk op: www.hetvakantiebureau.nl

maar eens - dat ook kleine porties een bijdrage leveren aan het grote geheel. Dus kaarten, zegels, brillen en mobieltjes blijven welkom in de bakken in beide kerkgebouwen. Allen hartelijk dank. C. van Dijk.

Uit de Aalkaar pastorie Belijdenis doen Bij mij zijn de namen bekend van enkele mensen die overwegen belijdenis te gaan doen. Daarom nodig ik ook anderen die hierover zouden willen nadenken uit mij dit te laten weten, mogelijk kunnen er dingen worden gecombineerd. Erover nadenken doe je (meestal) voordat je je beslissing neemt. Het antwoord kan ook zijn dat je geen belijdenis zult doen - maar dan heb je er wel, samen met anderen, goed over nagedacht. Welkom!

Collectebonnen Langzamerhand zien we steeds meer collectebonnen in de collectezakken komen. Wij als diakenen willen u allen nog eens onder de aandacht brengen dat bij het bestellen van collectebonnen u een bewijs krijgt, waarmee u dan deze bedragen als gift kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierdoor heeft u de mogelijkheid zonder zelf meer te betalen toch de kerk en de diaconie meer te geven. Denk hier eens aan en bestel de collectebonnen; deze worden bij u bezorgd. Er zijn kaarten met bonnen in twee waarden: kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, collectebonnen, Hoogvliet. Geef bij elektronisch betalen alstublieft uw adres op.

Lief en leed Over het lief en leed van mensen uit de gemeente heb ik momenteel niet zoveel door te geven. Ik kan wel vertellen dat Margreeth Fluit, Klaasje Zevensterstraat 246, thuis is uit het ziekenhuis, maar dan moet ik ook schrijven dat ze het niet zo gemakkelijk heeft. Ook voor Leen is dit een zware tijd. De zo lang durende pijn en andere lichamelijke problemen worden meer en meer ook geestelijk zwaar om te dragen. Verder heb ik (voor zover ik weet tenminste) geen adressen die ik onder uw aandacht zou willen brengen. Niet dat er nergens iets aan de hand is, maar niet alles hoeft hier in het kerkblad te worden opgeschreven. Laten we onze zieken dragen in gebed, ook al kennen we niet alle namen.

Uw Diakenen Voorjaarsschoonmaak? Na eerdere bijdragen aan postzegels en ansichtkaarten voor het goede doel kwam er een verrassing. Vanwaar?; Mogelijk een vondst uit de voorjaarsschoonmaak? Een zekere heer B. bracht een groot pakket zegels en ansichtkaarten; we waren nu wel thuis ... Dat betekent een dankjewel met een lintje! En op de vraag van sommigen: “Sparen jullie nog zegels en kaarten?”, kunnen we volmondig ‘ja’ zeggen. Eerder al werden de landelijke cijfers over 2007 bekendgemaakt: een opbrengst tot wel ruim € 48.000,-. Dan is het duidelijk - we herhalen het hier nog

ds. Robert Wilschut

Groot Pastoraal Overleg Op dinsdag 27 mei om 20.00 uur komt het Groot Pastoraal Overleg bijeen in De Aanbouw. In dit overleg bespreken de leden van de Protestantse Vrouwendienst Hoogvliet en 16


Op 4 mei

overige pastorale bezoekers de uitvoering van het pastorale werk in onze gemeente. Zij vergaderen vier keer per jaar onder voorzitterschap van onze predikanten.

Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 124,31 € 52,35

Kerk:

Deurcoll.:

€ 107,80 € 45,65

€ 61,78 € 40,00

Dorpskerk - HA, Kinderen in de Knel: € 109,30

Jan Oldenhuis, secretaris

Op 11 mei Antwoordkerk Dorpskerk

Kerkelijk Bureau

Diaconie: € 191,26 € 92,63

Kerk:

Deurcoll.:

€ 147,15 € 87,50

€ 87,45 € 74,87

Giften • voor de diaconie: € 10,00 via mw. Groot Bramel (cassettebandjes). • voor de kerk: via dhr. Bouman van NN resp. € 5,00; € 15,00 en € 10,00. • voor het Bloemenfonds € 5,00 van NN via mw. Noordsij.

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Henk Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (Kees Westerduin). Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken).

Geachte gemeente, de actie bijdrage diaconie 2008 gaf binnen 14 dagen al de prachtige stand van € 3.822,75. Geweldig dat u zo meeleeft!

- Kerkelijke Stand Gedoopt op: 18 mei: Parker Dame (geb. 1-7-2007) zoon van Tarheel Wol en Linn Hartman, Weteringstraat 84 te Rotterdam-Kralingen.

A. Wols, penningmeester diaconie.

Overleden op 28 april: mw. Margaretha van Oossanen-van der Laan, 92 jaar; zij werd verpleegd in Siloam; 1 mei: mw. Anna Adriana van Kampen-Mourik, 83 jaar; zij woonde Klencke 37; 9 mei: dhr. Jacob Groenendijk, 82 jaar; hij woonde Puitstraat 347; 11 mei: dhr. Hendrik Brandt, 81 jaar; hij woonde Cloese 59; 15 mei: dhr. Bastiaan Jungerius, 82 jaar; hij woonde Karekiet 14.

Giro- en bankrekeningen Het heeft (te) lang geduurd, maar nu staan alle kerkelijke rekeningen bij de Postbank en bij de Rabobank op naam van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Bij sommige is daaraan een aanduiding toegevoegd die duidt op een bepaald doel. In ieder geval dienen de namen ‘Geref. Kerk’ of ‘Herv. Gemeente’ bij betalingen niet meer te worden gebruikt. In het adresgedeelte van deze rubriek vindt u alle nummers voor de verschillende geledingen.

Verhuisd: echtpaar Alblas-van der Ent, Gaarde 21, naar: Park Vossendijk 355; dhr. R.M. Bakker, Othelloweg 105, naar: Wijnruitstraat 193; mw. J.C. van Dijk-van der Meer, Slaghaam 30, naar: Puitstraat 201; mw. M. Janse, Binnenban 132, naar: Gebbeweg 11; mw. A.J. Wijngen, Karperveen 561, Spijkenisse, naar: Dr.J.M. den Uijllaan 205, Spijkenisse

Attentie: per 1 juli 2008 wordt het gironummer van de Zendingscommissie opgeheven; er wordt daarna alleen gebruikgemaakt van het banknummer 3295.74.612.

____________________________________ Uit de Classis

Vertrokken naar Vlaardingen: dhr. R.A. Nipius, Digna Johannaweg 89.

Verhalen van de Ferwerda’s Zoals wellicht bekend is het predikantenechtpaar Ferwerda-Arends door de classis Rotterdam uitgezonden naar Ghana, waar zij godsdienstonderwijs geven aan Ghanezen en hen voorbereiden op het werk als voorganger in hun eigen dorpen.

- Collecteverantwoording Op 1 mei

Diaconie:

Dorpskerk

€ 37,15

Kerk: € 33,25

17


Inspraak De synode besloot in april 2007 ook dat de classes en gemeenten van de kerk inspraak dienen te hebben in de samenstelling van het nieuwe liedboek. Zij hebben daartoe in het voorjaar materiaal ontvangen over de opzet ervan. De classes kunnen tot 15 oktober op de opzet van het nieuwe liedboek reageren.

Binnenkort zijn zij met verlof in Nederland en kijken uit naar ontmoetingen met mensen uit de classis. Zij zullen op zondag 1 juni om 9.30 uur voorgaan in de kerkdienst van de Gereformeerde Petrakerk, Pliniusstraat 21 in Rotterdam-Lombardijen. Zij kunnen schitterend vertellen over hun ervaringen in Abetifi - Ghana. Zelf schrijven ze daarover: "..... voor het verlof. Verrijkt met nieuwe ervaringen hopen we jullie in levende lijve te ontmoeten en ons verhaal te kunnen doen. Hoe we de sfeer van Ghana moeten overbrengen? De spontaniteit, de hartelijkheid, de vanzelfsprekende manier van de leiding nemen en weer overgeven in de bijeenkomsten en kerkdiensten .... Het zou mooi zijn als we er iets van kunnen laten proeven. Dus maak jullie maar klaar! "

Klankbordgroepen Verder worden er voor de Protestantse Kerk zogenoemde klankbordgroepen ingericht. Deze hebben tot taak – vanuit de breedte van de Protestantse Kerk - te reageren op het materiaal dat voor het nieuwe liedboek door de redactie wordt aangereikt. Achterliggende gedachte is dat het nieuwe liedboek recht moet doen aan de verschillende stromingen in de kerk. Bevestigingsdienst nieuwe scriba op 15 juni Op zondagmiddag 15 juni wordt de nieuwe scriba van de generale synode, dr. Arjan Plaisier, bevestigd tot predikant in algemene dienst. Dit gebeurt in de Jacobikerk in Utrecht. De bevestiging van Plaisier zal worden verricht door de preses van de generale synode, ds. Gerrit de Fijter. De kerkdienst is vrij toegankelijk en begint om 15.00 uur. De Jacobikerk ligt aan de St. Jacobsstraat 171 in Utrecht en dicht bij de stadsuitgang van het Centraal Station van Utrecht (via Hoog Catharijne).

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Redactie nieuw liedboek van start Met de installatie van de redactie startte op 9 mei het traject van de samenstelling van een nieuw Liedboek voor de kerken. Voorzitter van de redactie is prof. dr. Evert Jonker, hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. De Protestantse Kerk in Nederland is de grootste participant in het nieuwe liedboek, dat in 2012 gereed moet zijn voor gebruik.

Bas Plaisier blijft in dienst Protestantse Kerk Scriba dr. Bas Plaisier blijft na zijn afscheid op 6 juni in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij zal zich met name gaan toeleggen op de missionaire dimensie van het kerkzijn. Het komend najaar zal hij voor Kerk in Actie een oriëntatiereis maken naar China. Hij zal daar in kaart brengen wat de Protestantse Kerk zou kunnen betekenen voor de Chinese kerken.

Werkgroepen Ruim zestig theologen, musici, taalkundigen en liturgisten gaan zich wijden aan de samenstelling van het nieuwe liedboek. Ze gaan dat doen in acht redactionele werkgroepen, die zich buigen over verschillende categorieën van liederen en teksten, zoals de psalmen, nieuwe liederen van eigen bodem, materiaal uit het buitenland en jeugd- en tienerliederen.

Dr. Plaisier zal in augustus met zijn echtgenote naar China reizen. Eerste oogmerk is de bestaande contacten met Chinese kerken en christelijke universiteiten uit te bouwen en mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking. Een tweede doel is kennis op te bouwen van de situatie van christenen en kerken in China. In China groeit het christendom momenteel erg snel. De verworven kennis zal Kerk in Actie de komende jaren kunnen gebruiken om de relatie met kerken en christelijke organisaties in China te versterken.

Stichting voor het Kerklied De samenstelling van het nieuwe liedboek voor de kerken is toevertrouwd aan de Stichting voor het Kerklied (ISK). Vorig jaar ontving de stichting van de deelnemende kerken de opdracht voor het project. De Generale Synode besloot daartoe met algemene stemmen, nadat de andere deelnemende kerken (Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB) haar al waren voorgegaan. Nadien besloten ook de Nederlands Gereformeerde Kerken toe te treden tot de stichting.

Na deze buitenlandse periode zal Plaisier beschikbaar zijn voor missionair werk, onderwijs en training. Hij hoopt zich in de komende jaren te kunnen richten op missionair werk in Nederland en daarbuiten. _______________________________________

18


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET

• DIACONIE: zie kerkelijke rubrieken

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

DIACONAAL TREFPUNT Diaconaal werker: mw. Arja Poot, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro Noodfonds: 225 337.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

Inloopmiddag: donderdag van 13.30 - 16.00 uur. PROT. VROUWENDIENST HOOGVLIET • NOORD: - Voorz.: mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755. - Coördinatie: mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12, 3193 LS, tel. 4168010; • ZUID: - Voorzitter, wisselend per half jaar: • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852; • mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, 3192 HG, tel. 4163226. Coördinatie: mw. H.J. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4382067.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis • Steunpunt Mantelzorg • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren OK - BANK HOOGVLIET

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet.

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl

Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 4734672. Secr.: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penn.: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

- MAATSCHAPPELIJK

____________________________________

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM

advertentie

Info: G.L.H. van Druten, Park Vossendijk 649, 3192 XK, tel. 4168872; Ledenadm.: G. van Duuren, Kruisnetlaan 784, 3192 KH, tel. 2630433. PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193GD, tel. 4164663. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Thuiszorgcentrum Hoogvliet en Pernis: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW, tel. 282 61 20; fax: 282 61 21. Bereikbaar: op werkdagen van 8 - 17 uur.

____________________________________________________________________________________

19

200810  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200810.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you