Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

Pinksteren

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 40, nr. 9 - 9 mei 2008


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

Verschijnt eenmaal per twee weken.

10 11 12

16 mei 30 mei 13 juni

Administratie:

15 mei 29 mei 12 juni

23 mei 6 juni 20 juni

23/5 6/6 20/6

- 6/6 - 20/6 - 11/7!

Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt.

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Pinksteren

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Kom heilige Geest, en wil in Christus' naam ons leiden op de smalle weg ten leven. God weet het, wij zijn immers onbekwaam ons leven stuur en weerbaarheid te geven.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Wij hebben dit zo nodig in een tijd, waarin men poogt Gods Woord te ondergraven. Leid ons, en maak ons tot zijn dienst bereid, Hem dienend met een hart vol overgave.

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar. Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

Geef dat wij hier op aard een lichtend licht zijn, een baken op de grote wereldzee. En doe ons oog op God de Heer gericht zijn. O leid ons, heilge Geest, ga met ons mee.

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973. Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Enny IJskes-Kooger Uit: In zijn schaduw Uitgeverij: Buijten & Schipperheijn - Amsterdam

2


Afscheid “Houd Mij niet vast”, zegt Jezus tegen Maria Magdalena als ze Hem op die Paasmorgen ontmoet en Hem herkent als degene die verrezen is. Haar eerste gedachte toen ze Hem herkende zou inderdaad geweest kunnen zijn: ‘ik houd je vast en ik laat je nooit meer gaan.’ Maar toch. Jezus vraagt Hem los te laten. Die woorden troffen mij, nu ik zelf vlak voor het afscheid sta van de parochies hier. Wat is het moeilijk: loslaten. ‘Partir c ‘est mourir un peu’ zeggen de Fransen. Ik ken weinig spreekwoorden die het beter weergeven. Afscheid nemen is een beetje van binnen doodgaan. Loslaten waar je aan gehecht bent. Natuurlijk, het hoort bij het leven. Vanaf dat we kind zijn, doen we niet anders. Het hoort bij onze weg door het leven. Niets blijft hetzelfde, alles verandert voortdurend. Maar toch. Het loslaten van vertrouwde gezichten, lieve mooie mensen, die samen in Rhoon, Rozenburg en Hoogvliet de parochiegemeenschappen vormen, het valt niet mee. Inderdaad ‘Partir c ‘est mourir un peu’. Waar is de tijd gebleven? De jaren zijn voorbijgevlogen alsof het maanden zijn. Negen en een half jaar heb ik uw pastoor mogen zijn. Een mooie leerzame tijd, vol hoogte en dieptepunten waar ik dankbaar voor ben. Gelukkig heeft het bisdom gezorgd voor continuïteit. In de persoon van pastor Froger als administrator voor het bestuurlijke deel van het werk. En in de persoon van pater Konchenko voorlopig voor het pastorale werk. Met vertrouwen laat ik mijn taak los en draag ze aan deze collega’s over. Ik hoop dat u met zijn allen ze snel het gevoel geeft dat ze welkom en gewaardeerd zijn. Wat zal de toekomst brengen? U en ik weten dat (gelukkig)niet. Maar we mogen er met vertrouwen naar kijken, denk ik. Omdat we veilig zijn bij God, uit wiens hand geen mens kan vallen. Ook naar de toekomst van de rooms-katholieke parochies hier kijk ik met vertrouwen. Want er is hier nog zoveel vitaliteit in de parochies, zeker als je het vergelijkt met elders in het bisdom. Er is een enorme inzet van vrijwilligers. Je merkt het steeds weer: de parochie gaat mensen aan het hart. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. En het geeft vertrouwen voor de toekomst. Zolang mensen zo hard voor hun kerk lopen, kan het toch niet fout gaan. We mogen vertrouwen dat God de kerk hier zal zegenen. Ik geloof vast in die zegen. Als we maar voor ogen blijven houden dat de parochie niet om onszelf draait. U en ik, we hebben het geloof, onze parochie, onze kerk gekregen van de generaties voor ons. We hebben het geloof gekregen om het weer door te geven. En dat laatste is misschien nog nooit zo ingewikkeld geweest als in onze tijd. Het is om deze reden dat de bisschop ons nu allemaal vraagt om niet alleen voor onze eigen parochie in de weer te zijn, maar om samen te werken met andere parochies. Zodat het geloof doorgaat, ook als u en ik er niet meer zijn. Want uiteindelijk is de kerk niet ‘ons’ bezit. Zij is van de Heer. Zij is van God zelf. Het wordt wel een groot gebied waarin de katholieke parochies moeten gaan samenwerken: Hoogvliet, Rhoon, Rozenburg, Spijkenisse, Brielle en Hellevoetsluis. De kunst zal zijn om samen te werken maar ook de goede dingen ter plaatse te bewaren. Hopelijk lukt dat. Zeer zeker hoop ik ook dat de goede oecumenische contacten hier in Hoogvliet niet onder deze schaalvergroting zullen leiden, maar verder uitgebouwd zullen worden. Want ik geloof vast dat God onze kerken zal zegenen. Ze vormen Zijn bezit. Hij heeft het aan ons toevertrouwd om er iets van te maken. Dat is toch wel heel bijzonder: een hele mooie taak. Moge God u allemaal in de toekomst veel kracht geven en uithoudingsvermogen voor dit belangrijke werk. Pastoor Franken 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 11 MEI 2008 Pinksteren

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Lied van de maand: gezang 92 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven, Evelien Langbroek

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Lied van de maand: gezang 92 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

_______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' 14.00 uur

‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap

-------------------------------------------------------------------------

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Kerk in Actie: Zending; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten. Eigen parochie.

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

_______________________________________

Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

ZONDAG 18 MEI 2008 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut bediening van de H. Doop Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Annette van Vliet, Dorine Wilschut

Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke twee weken) 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor (voorlopig elke twee weken) Wo. 19.00 uur Antwoordkerk. Basiscatechese (P). 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur ds. C.A. ter Linden, Leidschendam. Kindernevendienst. Kinderoppas: Kelly van Winkel

Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor; Eerste communieviering ------------------------------------------------------------------

Maandag 12 mei 19.00 uur Meeuwenhof. Bijbelkring (P). 20.00 uur Mariakerk. Kostersvergadering (K). Dinsdag 13 mei 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 20.00 uur. Antwoordkerk. Kerkenraad (P).

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten. Eigen parochie; werk van de ‘Zonnebloem’.

Woensdag 14 mei 20.00 uur Mariakerk. Red. parochieblad VSI (K).

4


Donderdag 15 mei 19.00 uur Mariakerk. Bestuur 'De Zonnebloem' (O). 20.00 uur Aalkaar 10. Internetwerkgroep (P).

Ikaziaziekenhuis

Zaterdag 17 mei 9.30 - 14.30 uur Mariakerk. Witte Markt. 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

Groene Hilledijk 315, 3075 EA Rotterdam)

Zondag 18 mei 12.00 uur Mariakerk. Jeugdactiviteit (K).

Mw. E. van Dijke, Middenbaan Zuid 612

(Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Dhr. L.J. de Vos, Othelloweg 281. MCRZ, locatie Zuiderziekenhuis Mw. J.H. Remie, Bovensim 304. MFC Spijkenisse (Hoeklaan 82-84, 3201 JE Spijkenisse)

Ruwaard van Puttenziekenhuis (R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

Maandag 19 mei 19.00 uur Mariakerk. Kerkbestuur (K).

Mw. W.S. ’t Hart-Lukas, Cloese 145 Verzorgingshuis ‘Slingedael’

Woensdag 21 mei 13.30 uur Dorpskerk. Klein pastoraal overleg (P). 14.00 uur De Aanbouw. Prot. Chr. Ouderenbond, afd. Hoogvliet (O*). 19.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst 'De Zonnebloem' (O). 19.30 uur Antwoordkerk. College van Diakenen (P). 20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P).

(Dreischorstraat 85, 3086 PP Rotterdam)

Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25. Zorgcentrum 'Sonneburgh' (Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Mw. M. Gulik-Karsen, Bovensim 375. Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Mw. N.A. Driesprong. Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.)

Zaterdag 24 mei 10.00 uur Mariakerk. Terugkomdag 1e communicanten (K).

(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117. Mw. J.A. Both-Vunderink. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. P.J. van Pelt. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. F. van Vliet-Benne.

Bijbelleesrooster vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 23 mei 24 mei

1 Petrus 5:1-7 1 Petrus 5:8-14 Openbaring 22:6-17 Psalm 104:1-15 Psalm 104:16-35 Ruth 1:1-19a Ruth 1:19b-2:13 Ruth 2:14-23 Ruth 3:1-18 Ruth 4:1-22 Psalm 150 Johannes 6:1-15 Johannes 6:16-29 Johannes 6:30-40 Johannes 6:41-59 Psalm 81

Meeuwenhof en Alver Pastor P.A. Stam, Mauritslaan 52, 2181 SP Hillegom, telefoon: 06 - 226 99 249; e-mail: pastam @ orange.nl en stam @ snelnet.net

Bijbelkring In de maand mei houden we de bijbelkring maandagavond 12 mei om 19.00 uur in de Idozaal. U bent welkom! Maandsluiting vervalt In verband met het feit dat de vrijwilligers op 29 mei allemaal afwezig zijn komt de maandsluiting in mei te vervallen.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Amphia Ziekenhuis (Molengracht 21, 4818 CK Breda)

Met vriendelijke groet,

Dhr. M.L. Bottse, Boerenhoek 114.

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Erasmus Medisch Centrum (Dijkzigt) (Dr Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam)

Mw. M. Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstr. 246.

5


Breede Vliet Pastor P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Kerkdiensten In de kerkdienst op dinsdagmorgen 13 mei is het thema “Het volgen van Jezus” dit naar aanleiding van Mattheus 8: 18 – 22.april. Herman Valster is de organist en volgens het nieuwe rooster komen de volgende vrijwilligers helpen: dames Van den Bos, Kooiman, De Koning, Mevius en Ossendrijver. Allen hartelijk welkom.

Dank Na het bekend worden, dat ik de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ mocht ontvangen kwamen er heel wat reacties: van (veel) e-mails tot applaus in de kerk, van kaarten tot fraaie boeketten. De aanvraag was ingediend door vrienden uit de politiek én met journalistieke ervaring. Dan krijg je dus zulke berichten in de krant ..... Hoewel, die foto blijft best aardig, toch?

Een week later dinsdagmorgen 20 mei gaat Minko Lamberts in de dienst voor. Ook in deze viering is Herman Valster de organist. In die dienst nemen we een nieuw orgel in gebruik, geen afdankertje, maar een echt mooi orgel, waarop samples zitten van de mooiste kerkorgels uit Europa. Vrijwilligers die ingeroosterd staan: dames Kooiman, De Koning en Ossendrijver. Dat zijn er erg weinig, andere vrijwilligers die zich aangesproken voelen ….. zijn hartelijk welkom!

Bij de uitreiking lag in de toespraak van de burgemeester de nadruk gelukkig meer op al het andere werk dan op een bepaalde periode in de politiek; en dat werk heb ik alleen kunnen doen dank zij en met medewerking van vele anderen, vooral in de kerk. En niet in de laatste plaats dank zij mijn vrouw Mia. Dat werd ook verwoord door de kerkenraad: “Jij het lintje, zíj de bloemen!” Daarom, mede namens haar, allen heel hartelijk dank.

Snoezelviering Deze houden we donderdagmorgen 29 mei en is bedoeld voor dieper dementerende bewoners. We beginnen om 10.30 uur in de Filmzaal. Woord en Communieviering

Kees Westerduin.

In de Woord en Communieviering van 15 mei gaat Pieter Bougie voor. Hij wordt bijgestaan door het Rouw en Trouwkoor o.l.v. Hugo van Dalen. Een goede viering gewenst!

PCOB, afd. Hoogvliet

Met vriendelijke groet,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van leden en belangstellenden op woensdag 21 mei in ‘De Aanbouw’, Achterweg 12 (naast de Dorpskerk) om 14.00 uur. Deze middag komt het Bureau Groeps Voorlichting uit Eindhoven met het programma ‘Koken met BGV’, een voorlichtingsprogramma over koken en nieuwe producten (misschien mogen we ook proeven!). Graag tot ziens in ‘De Aanbouw’. Brengt u uw liedboek mee? De bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Woonzorgcentrum Siloam Kerkdiensten Zondag 11 mei - Pinksteren 10.30 uur dhr. T. van Staveren Zondag 18 mei 10.30 uur ds. V.E. Huls

Namens het bestuur, Henk Snikkers, secretaris.

_______________________________________

6


Het koor was er, alleen de naam nog .... Het werd genoemd naar de enige oudste kerk in Hoogvliet: de Dorpskerk - Dorpskerkkoor.

Kerkdiensten voor en met verstandelijk gehandicapten

Begonnen als een klein groepje is het 35 jaar later een groot koor geworden. Er zijn nu nog maar een paar koorleden van het eerste uur overgebleven. Om precies te zijn bestaat het Dorpskerkkoor 35 jaar op 18 juni 2008.

Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd voor een kerkdienst met en voor verstandelijk gehandicapten op zondag 18 mei in De Kern in Spijkenisse.

Het Bestuur is heel erg blij dat het koor deze mijlpaal heeft kunnen bereiken, zeker in deze tijd, waarin koren met moeite leden kunnen werven. Dit heugelijke feit willen wij samen met u vieren in een eredienst op zondag 25 mei in de Dorpskerk. Eigenlijk is de naamkeuze ‘jubileumdienst’ niet correct, want het is een kerkdienst als iedere zondag, maar deze staat op deze zondag in het teken van het 35 jarig bestaan van het Dorpskerkkoor. Na afloop van de dienst is er gelegenheid het koor te feliciteren in De Aanbouw onder het genot van een kopje koffie.

De dienst begint om 15.00 uur en de voorganger is ds. Henk Haandrikman uit Oostvoorne.

In het najaar, te weten op zaterdag 18 oktober, geeft het Dorpskerkkoor een jubileumconcert. Daarin wil het koor zijn zangkunsten vertonen en laten zien waartoe het in staat is, ondanks de ‘grijze’ haren. Al een hele tijd heeft het koor liederen ingestudeerd en hiernaartoe geleefd. Medewerking zal dan ook worden verleend door een aantal muzikanten, groep Constance Bergijk. Nu al bent u allen voor ons jubileumconcert van harte uitgenodigd.

De dominee zal vertellen over de droom van Jesaja. Ook zal tijdens de dienst het Avondmaal worden gevierd. Muzikale medewerking wordt verleend door het interkerkelijke koor Rejoice uit Zuidland en door organist Peter de Rijke.

Het Bestuur.

Informatie over de dienst(en) is ook te vinden op onze website www.ckvg.nl (met o.a. foto’s van de afgelopen diensten).

Bedankt!

We hopen dat jullie weer met velen komen. Graag tot ziens op 18 mei!

Langs deze weg willen wij, leden van ‘Rejoice’, u bedanken voor uw aanwezigheid bij het Voorjaarsconcert van Rejoice. Het was weer een volle Antwoordkerk, met veel koorzang, samenzang, orgelspel: Vincent van Dam; marimba: Hendrie Westra. Vooral over de samenwerking tussen de koren en de marimba kregen we veel positieve reacties. Wij hebben met veel plezier deze avond georganiseerd en voor u gezongen. Graag zien wij u ook weer terug bij één van onze medewerkingen in de diensten in Hoogvliet.

Namens de voorbereidingscommissie, Jasper Monster, tel. 0181-452620.

Jubileumdienst Dorpskerkkoor Waar blijft de tijd, 35 jaar geleden is door een klein groepje vrienden een koor opgericht. Het waren mensen die dol waren op zingen en zij wilden graag hun zangtalenten uitdragen.

(vervolg op bladzijde 9)

7


8


(vervolg van bladzijde 7)

40 jaar Raad van Kerken, p/a Peppelhoven 15, 6225 GX Maastricht onder vermelding van naam, adres en het aantal personen.

Rejoice kijkt toch ook alweer een beetje vooruit. In 2009 werken wij mee aan een concert in Bergambacht, samen met het ZuidHollandKoor. Daarna gaat Rejoice zich al bezig houden met het organiseren van het lustrumconcert, begin 2010. Dan bestaan wij alweer twintig jaar.

Inmiddels is de jubileumkrant van de drukpers gerold. In het kader van het 40-jarig bestaan van de Raad zijn er diverse activiteiten, die in de krant onder de aandacht worden gebracht. De krant bevat onder meer het programma voor 21 juni en de regionale evenementen in de week daarvoor. Begin juni zullen exemplaren van de krant in onze kerkgebouwen liggen.

Maar voordat het allemaal zover is, hebben we eerst nog het kerstconcert op 19 december in de Antwoordkerk. Op deze datum organiseert het Randstedelijk Mannenkoor uit Spijkenisse een kerstconcert. Rejoice is uitgenodigd aan dit concert mee te werken. Het mannenkoor staat o.l.v. Arjan Breukhoven. De koren zullen worden begeleid door Everhard Zwart op orgel en piano. Verdere informatie krijgt tegen die tijd. Mocht u nog een impressie willen zien van het Voorjaarsconcert, de foto´s hiervan staan op onze website: www.rejoicehoogvliet.com

Kees Westerduin, secretaris.

De 29e fietstocht (wijs: ‘Hand in hand kameraden’, Feijenoordlied) Fiets je mee met ‘groepie’ 4. Ja, we gaan door weer en wind En we hebben veel plezier. Want iedereen is goed gezind. Kijk, we fietsen door het groen, Een gejuich uit duizend kelen, Want je staat er van versteld Van al die leuke spelen. Het milieu dat is wat scoort, Dit is wat ieder hoort!

Namens Christelijk gemengd koor Rejoice, Cees Kerstens.

GEMEENSCHAP VAN KERKEN (Secr.: Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 4161303)

Jubileum Raad van Kerken 21 juni 1968 - 40 - 21 juni 2008

Refrein (2x):

Precies 40 jaar na de oprichting op 21 juni 1968 vieren we op zaterdag 21 juni 2008 dit heugelijke feit. In die 40 jaar zijn er ook plaatselijk en regionaal veel raden van kerken/gemeenschappen van kerken/podia van kerken gevormd. Als opmaat naar 21 juni 2008 houden we de week daaraan voorafgaand een estafette vanuit de vier hoeken van het land naar het centrum toe. U hebt eerder al kunnen lezen over de estafettebijeenkomst op 19 juni in Hoogvliet. Ook veel raden die niet meedoen aan de estafette dragen op de één of andere manier bij aan de feestelijke opmaat door ook iets te organiseren in die week. En al die evenementen komen uiteindelijk samen in HET feest op 21 juni in de Jacobikerk in Utrecht.

Allemaal op de pedalen, Allemaal op de fiets. Veel wind en veel regen, Maar dat geeft toch niets! Bandenspanning, zadelpijn. Iedereen gaat wild tekeer. Het milieu, dat moet ’t zijn, Want het wordt steeds warmer weer. Onze Alex heel wat mans, Pakt het blik om mee te vissen. Heel de groep die grijpt zijn kans, Want de taart willen we niet missen. En we stappen op de fiets Zonder uitstoot, file – nieeets! Refrein (2x) Met deze tophit van Ruud van Os (Feyenoordshirt, enorme haardos) won groep 4 de originaliteitprijs. Enige tijd later werd bekend dat deze groep ook de 29e fietseditie had gewonnen.

Reserveert u nu vast zaterdag 21 juni in uw agenda voor het feest in Utrecht. Dit mag u toch niet missen. U kunt zich aanmelden voor het symposium en de viering via internet: 40jaar@raadvankerken.nl of per post naar: 9


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

De tocht stond deze keer in het teken van het milieu; 36 jonge en oude helden trotseerden de kille wind om op Hemelvaartdag de contreien buiten Hoogvliet op te zoeken. Via Rhoon, de Slotsedijk, Vondelingenweg en de Waalhaven reden we via de Wielewaal uiteindelijk OudCharlois in. Een ‘makkie’ voor ondergetekende, want deze parel aan de Waalhaven kent geen geheimen voor deze geboren ‘Sjaarloozer’ (tevens redactielid van Ons Charlois en medewerker van stichting Historisch Charlois). De vragen, die de groep in deze wijk kreeg, waren dan ook simpel. Toch struikelden we als groep 1 nog bijna over de vraag wat er als onderschrift onder het mozaïek van nota bene bovengenoemde (mijn) stichting stond. Na Charlois kwam Zuidwijk via het Zuiderpark in het vizier. De lunch werd gebruikt in Meerzicht, midden in de heringerichte groengordel. We arriveerden via de Langenhorst, nog steeds met Coen Moulijn herenkleding, in het Zuidelijke Randpark. Deze gordel van smaragd ligt tussen de Maeterlinckweg en de A15. Het overbrengen van water uit de plas naar een emmer was één van de spelletjes om bonuspunten te scoren. Welke groep bereikt het hoogste peil binnen 3 minuten. In de blikjes echter was een gaatje, zodat men onderweg natuurlijk water verloor, als een stukje kauwgum dat niet belemmerde .... hè, groep 1! Maar goed, het controleapparaat van de commissie weigerde even dienst. Na deze blamerende daad wipten we over naar het molenpad in het Sint Clara Kinderbos, langs de Pendrechtse molen, via de Charloisse Lagedijk richting Groene Kruisweg. Via de Rijsdijk reden we Rhoon door naar het volgende park bij de Oude Maas, parallel aan de Albrandswaardsedijk. Vervolgens kwam de laatste fase dwars door de Kijvelandse Polder via de Welhoeksedijk snel naar De Aanbouw.

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via email: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD

Kortom een fantastisch mooie puzzelrit, die toch weer anders was dan de voorgaande 28. Dat is heel knap! Zoals ook de drankvoorziening en de maaltijd weer voortreffelijk geregeld waren. Een grote pluim op de hoed van de commissie die toch weer hun vrije tijd en inzet beschikbaar hadden gesteld om de enthousiaste deelnemers te bevredigen. Daar zijn ze alleszins in geslaagd. Ik zou zeggen, reserveer vast plek voor de volgende fietstocht, de DERTIGSTE. Er zijn dan drie decennia verwezenlijkt. Laten we al de moeite van de commissie belonen om dan met velen acte de présence te geven. Bedankt commissie voor dit stukje gemeenteopbouw.

Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitters: • Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970, e-mail: t.van.schie6 @ kpnplanet.nl. • Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790, e-mail: gvab0 @ xs4all.nl. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

Harry Wols

Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

10


• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit @ planet.nl

• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Hulpverlening Autodienst - Dorpskerk J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659.

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (na 20 u.), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl

Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Kerktelefoon - Dorpskerk G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283. Kerkdienst op de band - Antwoordkerk A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Dienstverlening

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

Ambtsdragers Op 11 mei - Antwoordkerk, 10.00 uur: Bedet, mw. Groot Bramel; Verwoerd; lector: Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Oldenhuis, Misbeek; Vervat; lectoren: Fossen, Kelly van Winkel.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter a.i.: Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790, e-mail: gvab0@xs4all.nl. Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: g.meesters @ tiscali.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Op 18 mei - Antwoordkerk, 10.00 uur: Bijl, Groen, Kreft; mw. Dirven; lectoren; Van Veelen, Dorine Wilschut. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Verzendaal, Wols; Van der Meijde; lectoren: Heutink, Hanneke Russchen.

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds DT: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen: girorekeningen 2465960 en 328591; bankrekeningen 3295.50.721 en 3295.02.905; alleen voor VVB (GK): giro 445148; bank 3295.03.146 Zendingscommissie: giro 436112, bank 3295.74.612.

Organisten 11 mei 18 mei

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Antwoordkerk H. Noordzij A. Mout

Dorpskerk R. Vos P. Meijboom

Koster- en welkomdienst • Antwoordkerk Op 11 mei: koster - dhr. Van Mastrigt, dhr. Kerstens; welkom - mw. Huiting, mw. Kerstens; in de week: dhr. en mw. Stout. Op 18 mei: koster - mw. Van Ringelesteijn, mw. Huiting; welkom - mw. Langbroek, dhr. Lolkema.; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis.

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: team gemeenteleden. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl

• Dorpskerk op 11 mei: dhr. R. Hallema, dhr. Wols;

11


op 18 mei: dhr. A. Hallema, dhr. Bijnaar.

Bloemengroet

Vervoer naar de Antwoordkerk

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 20 april uit de Dorpskerk naar: fam. Kranenburg, Klencke 205, en fam. Swillens, Foeliestraat 43; uit de Antwoordkerk naar: mw. Van der Toorn, Meeuwenhof, kamer 316, en dhr. troost, Botreep 354; op 27 april uit de Dorpskerk naar: fam. Orgers, Nieuw Engeland 46, en mw. Schrijver, Cloese 163; uit de Antwoordkerk naar: mw. Gani, Meeuwenhof, kamer 603, en mw. Veenman, Kruisnetlaan 772.

11 mei 18 mei

Maring, Verwoerd, Van Veelen; Van Herwijnen, Bandstra.

Bij de diensten 11 mei - Antwoordkerk De samenkomst van deze morgen behoeft geen nadere uitleg. Pinksteren! Uitstorting van de Heilige Geest. Hoewel, is het allemaal wel zo duidelijk? Waarom heeft de kerk dan door vele eeuwen heen geleden aan een pijnlijk soort verlegenheid waar het dit feest betrof? Waarom is het dan zo vaak niet goed uit de verf gekomen? Terwijl de gemeente (Gemeente!!) er haar bestaan aan te danken heeft …! Redenen genoeg om weer met elkaar ervan te gaan zingen en erover te horen. Redenen genoeg om samen gemeente des Heren te zijn. Weet u welkom!!! (veh)

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. M. Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, is 25 april in het EMC opgenomen, afd.P3. Mw. J.H. Remie, Bovensim 304, is 23 april in het MCRZ, locatie Zuider, opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde. Mw. M. Gulik-Karsen, Bovensim 375, verblijft in het verpleeghuis Sonneburgh. Mw. Gulik was net een paar dagen thuis na een verblijf in Sonneburgh, is toen gevallen en in het ziekenhuis opgenomen, van waaruit zij opnieuw naar Sonneburgh toegegaan is. Mw. E. van Dijke, Middenbaan Zuid 612, verblijft nog in het MFC Spijkenisse. Mw. W.S. ’t Hart-Lukas, Cloese 145, is voor zover mij bekend nog in het Ruwaard van Puttenziekenhuis, afdeling J, kamer 214. Mw. L. van Duinen-v.d. Linden, voorheen Viskaarweg 38, is vertrokken uit Hoogvliet naar het verpleeghuis de Egmontshof in Oud-Beijerland.

11 mei - Dorpskerk Nadat we zeven weken Pasen hebben gevierd is het deze week de vijftigste Paasdag. Zevenmaal zevenmaal vieren we dat het leven sterker is dan de dood, dat de nabijheid van Christus door de dood heen met ons meegaat. Vandaag is de oudtestamentische lezing uit Ezechiël 11 vers 17 tot 20, hoewel ik ook zal proberen om ruimte te maken voor de lezing van de tien geboden uit Exodus 20. De ‘evangelielezing’ komt uit Handelingen 2 vers 1 tot 24 (rjw). 18 mei - Antwoordkerk Vandaag hopen we de doop te vieren van Parker Dame Wol, zoon van Tarheel Wol en Linn Hartmann. Bij de voorbereiding ontdekten we dat dit mooi samenloopt met de lezing van vandaag, het ‘zendingsbevel’ uit Mattheus 28 vers 16 tot 20 dat immers begint met de opdracht: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” Daarnaast lezen we uit Exodus 34 vers 4 tot 9 (rjw).

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. A.P. Vrijenhoek- de Jong, Klencke 569, is weer thuis. Mw. K.J. Sloendregt- van de Berg, Klaasje Zevensterstraat 318, is 26 april ook weer thuisgekomen.

Collectebestemming 11 mei - Kerk in Actie: Zending Op eerste Pinksterdag is de eerste collecte bestemd voor een project van Kerk in Actie. Dit project in India heeft als titel “Op weg met het woord”. Hierover kunt u meer lezen in de rubriek DiacoNieuws.

Ik wens alle zieken en herstellenden en hun naasten het allerbeste toe, veel sterkte en bovenal de nabijheid van de Allerhoogste. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

12


Het leven van Jannie de Vries is niet altijd even gemakkelijk geweest. Haar kinderwens is nooit in vervulling gegaan; dus beschouwde ze de kinderen van haar hartsvriendin als haar eigen kinderen, en als er een programma was met kinderen in Siloam, een kinderkoor bijvoorbeeld, dan veerde ze helemaal op. En maar sokjes voor hen breien. Jannie was een heel zorgzame vrouw. Een nicht heeft jarenlang bij hen in huis gewoond en ze zorgde ook nog voor haar toen deze in het verpleeghuis lag. Haar verdienste ligt in het vele wat ze geheel vrijwillig voor anderen heeft gedaan. Haar liefde voor mensen om haar heen was groot, het hele jaar door maakte ze kerstkaarten om er voldoende te hebben tegen het moment dat ze verstuurd moesten worden; een grote aandacht spreekt hier uit. Jannie had een sterk geloof. God was voor haar een sterke toren waar ze veilig kon wonen. Vers 2 zegt: “Hoor, o God mijn smeken, sla acht op mijn gebed.” Jannie was ook een vrouw van gebed. Ze kon praten met haar hemelse Vader. Als iemand een probleem had ging zij voor haar of hem bidden.

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar: 16 mei Dhr. A. Verschoor, Botreep 414 • verjaardag 80 jaar en ouder: 12 mei Mw. I. van Ballegoijen-Hartman, Schakelweg 198 12 mei Mw. N.L. Hordijk-Groenenboom, Kruisnetlaan 410 12 mei Mw. J.T. Plaisier-van Dijk, Kruisnetlaan 750 13 mei Dhr. A. Hage, Kruisnetlaan 654 13 mei Mw. W.J.J.C. van Houwelingen-Keizer, Karperstraat 202 14 mei Dhr. K. Oorebeek, Paljaspad4 16 mei Dhr. C.A. Groenenboom, Koweitstraat 28 16 mei Dhr. L.W. Sjouw, Schakelweg 162 18 mei Mw. I. Berkhout-Bal, Klencke 243 19 mei Mw. C. Moerman-Westerveld, Klencke 315 20 mei Dhr. S. Meijer, Klencke 217 21 mei Dhr. J.J. Rooimans, Erica 59 23 mei Mw. A.C. Hordijk-Smit, Alverstraat 141/100 23 mei Mw. W. Ravestein-van Wattum, Bovensim 254 25 mei Dhr. T.H. Molendijk, Klencke 529 25 mei Mw. H. Verbaas-Jansen, Klencke 461

Het laatste jaar hoefde ook niet meer voor haar. Ze kon niet meer naar de kerkdiensten in Siloam gaan of naar de bijbelgespreksgroep. Ze miste dat. Ze sprak graag over haar geloof in Christus, hield van het zingen van Johannes de Heer liederen en gezangen en was graag onder medegelovigen. Maar het ging op de duur niet meer. Lichamelijk ging ze steeds meer achteruit en ze verlangde naar haar hemelse woning om bij haar hemelse Vader en bij haar overleden geliefden te kunnen wonen. Ze geloofde in de opstanding, in een nieuw leven na de dood. De laatste weken zijn zwaar geweest. Snel ging Jannie achteruit. Ook op haar sterfbed zei ze ondanks haar pijn “dank je wel” tegen iedereen die haar hielp en bijstond. Vers 5 zegt: "Laat mij altijd wonen in uw tent veilig verscholen onder uw vleugels". Het aardse bestaan van Jannie is veranderd in een hemels bestaan. Haar beperkte en gebroken bestaan heeft ze ingeruild voor een eeuwig en volmaakt bestaan bij God, haar hemelse Vader. Hem mag ze nu volkomen kennen en lief hebben. Bij Hem is ze volkomen veilig. (naar de gedachtenis zoals uitgesproken door ds. Egbert Bos, geestelijk verzorger van Siloam)

• huwelijksjubileum: 14 mei Echtpaar Oosterom-van Maanen, Cromme Meth 10 - 45 jaar 21 mei Echtpaar R.W. Bogaerts-Sikkes, Ekster 6 - 40 22 mei Echtpaar Cats-Pama, Schakelweg 98 - 55 jaar 24 mei Echtpaar M. Groenenboom-van Heijzen, Platte Driedijk 61 - 40 jaar Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

In Memoriam Jannetje de Vries-Meindert Mevrouw Jannetje de Vries-Meindert overleed op 24 april in de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde in Siloam, Kruisnetlaan 866. “U bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand. Laat mij wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels” (Psalm 61: 4 en 5). Dit waren de woorden die zij zelf had uitgekozen om te lezen rond haar uitvaart.

Popko Tuitman Op zaterdag 26 april overleed op de leeftijd van 77 jaar de heer Popko Tuitman. Hij woonde een kleine tien jaar in de Meeuwenhof, de laatste twee jaar op de verpleegafdeling.

13


Mijn eigen kennismaking met hem dateert uit de tijd dat ik net in Hoogvliet was. De opname in de Meeuwenhof was het gevolg van het feit dat hij door zijn ziekte niet meer kon zorgen voor zijn vrouw, die door een eerdere beroerte niet meer zonder verzorging kon. Eenmaal in de Meeuwenhof bleef hij nog wel zorgen, maar hij leefde ook op, omdat de verzorging niet meer alleen op zijn schouders drukte.

extra inspanningen van de plaatselijke gemeenten en donaties van particuliere donateurs. We zijn blij dat het totaalbedrag van de begroting 2007 daarmee helemaal gedekt is en dat we daarmee ook alle toezeggingen richting alle projectpartners kunnen nakomen. De inkomsten stegen flink met 7 procent tot een bedrag van € 26.067.043,-. De noodhulpactie voor Bangladesh bracht nu al € 852.000,- op. Verder droegen de inkomsten van de 15centscampagne flink bij aan de hogere opbrengst voor Werelddiaconaat. Het Missionaire Werk (in 2007 nog onderdeel van Kerk in Actie) boekte ook een flinke plus met 35 procent meer inkomsten. En naast de inkomsten uit de vrijwillige fondsenwerving is er ook nog bijna een miljoen euro bij te schrijven uit de acties rondom EO Metterdaad voor Kerk in Actie. Met nieuwe initiatieven en onverminderde inzet hopen en verwachten we deze positieve trend in 2008 te kunnen voortzetten.

Geboren en getogen in Middelstum in Groningen ging hij als jongeman bij de marine; bijna meteen ook werd hij uitgezonden naar Nieuw Guinea, heel kort nadat hij zijn vrouw getrouwd had. Samen hebben ze hun leven weten op te bouwen. Van werker in de kunstmestfabriek tot rijinstructeur in dienst van anderen tot zelfstandig rij-instructeur. Hij leefde gedisciplineerd en sportief. Altijd hardlopen en voetballen, daar kon hij wat van; de jongens uit de straat kwamen hem ophalen voor een potje, helaas niet zijn zoons. Later is hij scheidsrechter geworden en vooral in het zaalvoetbal kwam hij daar ver in. Een gedisciplineerd mens, die in alles wat hij deed tot het uiterste ging en er het beste uithaalde. Een mens die daarin ook wel eens lastig was voor anderen, want hij verwachtte de discipline die hij zelf beoefende ook van de mensen met wie hij te maken had. Maar ik heb hem altijd als een waardig mens gezien, iemand die er op gesteld was om goed over te komen, omdat hij de dingen goed voor elkaar had.

Pinksterzendingcollecte

Daarom hebben we psalm 8 gelezen. Vergeleken met het heelal is een mens maar een nietig stipje. Eén nacht met een donkere hemel vol sterren doet je dat goed voelen. En toch, zo klein als een mens is, toch is de mens door God zelf op een voetstuk gezet. Je zou het misschien niet zeggen, maar voor God is een mensenkind zo waardig, zo vol betekenis. Maar wat mij opvalt is dat God de mens niet te klein vindt om hem zijn schepping toe te vertrouwen. Kennelijk weet God wat hij aan mensen heeft. Een God, die weet hoe mensen in elkaar steken, daar kun je je aan toevertrouwen, in leven en in sterven. Bij hem is ook Popko Tuitman geborgen. Ds. R.J. Wilschut.

DiacoNieuws Door de heuvels van Assam in het Noordoosten van India rijdt een jeep. De passagiers zijn zes dominees, de bagage bestaat uit theologisch cursusmateriaal in vier verschillende talen. In de Cachar Hills, een bergachtig gebied

Inkomsten Kerk in Actie 2007 Na enkele jaren van dalende inkomsten uit vrijwillige fondsenwerving, zijn de inkomsten vorig jaar gestegen! Dit is een fantastisch resultaat, en te danken aan alle gezamenlijke 14


in de provincie Assam, is het merendeel van de lokale bevolking christen. In deze afgelegen regio staat echter geen bijbelschool. Er wonen meerdere stammen die verschillende talen spreken. Daarom heeft de Presbyteriaanse kerk van India cursusmateriaal ontwikkeld en vertaald in het Hmar, Thadou-Kuki, ZemeNaga en Hrang-khol. De kerk heeft een jeep die predikanten en het lesmateriaal kan vervoeren langs de kerken in de Cachar Hills om daar toerusting te geven aan kerkelijk leiders en kerkleden die willen groeien in geloof en kennis. Een mobiele theologische school! Met Pinksteren vieren we dat de Geest van God gelovigen vervulde. Vanaf dat moment ging het Evangelie de wereld door. Ook naar de Cachar Hills. Kerk in Actie wil onze Indiase zusterkerk graag ondersteunen bij de verspreiding van het Evangelie. Daarom geven we bij de Pinksterzendingscollecte voor deze bijzondere bijbelschool en voor andere zendingsprojecten. Geeft u ook? Meer informatie over deze collecte vindt u op internet: www.kerkinactie.nl

Linn Hartmann, woonachtig in Rotterdam Kralingen maar verbonden met de kerk in Hoogvliet (zie ook blz. 16). ds. Robert Wilschut

Uit de Sorongpastorie Zoals ik u in het vorige kerkblad al beloofde: studieverlof en vakantie. Sommigen van u dachten dat dat vorige week al begon, toen ik, inderdaad voorlopig voor het laatst, voorging in de Dorpskerk. Op het moment dat u dit leest, wacht ons nog de Pinksterdienst in de Antwoordkerk, en daarna … negen weken weg. Hoewel de oplettende lezer zal kunnen constateren dat ik 18 mei in Siloam hoop voor te gaan. Negen weken weg. Zes weken studieverlof en drie weken vakantie. Mijn zes weken studieverlof vormen de helft van het officiële verlof, dat drie maanden duurt. De eerste helft heb ik twee jaar geleden opgenomen in mijn vorige gemeente, met natuurlijk de bedoeling om het jaar daarna de tweede helft op te nemen. Maar toen had ik me net hier gevestigd, en studieverlof opnemen in je eerste jaar in een nieuwe gemeente is niet toegestaan. Dus, daarom nu.

Uw Diakenen

Uit de Aalkaar pastorie Studietijd

Ik hoop me in deze zes weken te gaan verdiepen in Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in concentratiekamp Flossenbürg is vermoord. Hij heeft veel werk nagelaten en er is een lijvige biografie over hem verschenen. Ik hoop wat van zijn boeken te gaan bestuderen én de biografie. En het zou best eens kunnen dat u in de loop van de tijd af en toe eens iets hiervan terughoort of -leest. Mijn collega Robert Wilschut is bereid mij gedurende de negen weken van mijn afwezigheid te vervangen, en daar ben ik erg blij mee.

Vanaf 2e Pinksterdag, 12 mei, heeft collega Viola Huls studieverlof. Dat betekent dat u op mij bent aangewezen wanneer u een dominee nodig heeft. Wees een beetje zuinig op me, maar als het nodig is dan bent U uiteraard van harte welkom. Ik wens mijn collega een goede studietijd toe, waar we - hopelijk - als gemeente ook van kunnen meegenieten (al is dat uitdrukkelijk geen voorwaarde bij het studieverlof, dat mag worden ingevuld voor de eigen vorming van predikanten). Over zieken Margreeth Fluit is opgenomen in het Erasmus MC, afdeling P3; waarschijnlijk zal de opname lan-gere tijd duren.

Negen weken lijken erg langdurig. Ik moet zeggen dat het me aan één kant prettig lijkt te kunnen gaan studeren zonder dat ik het gevoel heb dat ik allerlei andere dingen wil doen die veel belangrijker zijn. Aan de andere kant vind ik die andere dingen inderdaad wel veel belangrijker, en ook fijner

Aanstaande doop In de dienst van zondag 18 mei in de Antwoordkerk hopen we de doop te vieren van Parker Dame Wol, zoon van Tarheel Wol en 15


Telefonisch contact met één van de leden van het Klein pastoraal overleg kan natuurlijk ook.

en leuker om te doen. Oftewel: ik ga u missen. Maar, om in de geest van Pinksteren te blijven: we blijven met elkaar verbonden door de Geest van God.

Jan Oldenhuis, secretaris

Ik bid u Zijn zegen toe! Einde bezinningsdiensten

Ds. V.E. Huls

Helaas is na vele jaren de bezinningsdienst in de Kulk gestopt. Het bezoek was zodanig teruggelopen, vooral ook door de hoge leeftijd van de bezoekers en het ontbreken van nieuwe belangstellenden, dat we hebben besloten te stoppen. Op vrijdag 25 april was de laatste dienst. We zeggen dank aan de mensen die zich al die jaren ervoor hebben ingezet maar ook dank aan de bezoekers die tot het laatst de diensten hebben bijgewoond.

Doopviering Op zondag 18 mei is er in de Antwoordkerk een doopviering. Dan dag zal namelijk Parker Dame Wol gedoopt worden in een feestelijke dienst, geleid door ds. Wilschut. Parker is de zoon van Tarheel Wol en Linn Hartman en hij is geboren op 1 juli 2007. De dopeling woont met zijn ouders in RotterdamKralingen, maar via familiebanden voelen zij zich verbonden met de kerk van Hoogvliet. Daarom is ervoor gekozen Parker binnen onze gemeente te laten dopen. Een ieder is van harte uitgenodigd het feest van de doop met de ouders van Parker mee te vieren. Weet u/jullie welkom zodat wij met elkaar de familie van Parker kunnen laten zien en voelen dat zij welkom zijn bij ons!!! Na afloop kunt u de doopouders feliciteren en natuurlijk is er ook tijdens de koffie, thee of limonade gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. We zien uit naar een mooie en feestelijke viering. Tot 18 mei a.s.

Klein pastoraal team

Samen uit eten Op dinsdag 8 april hebben de meeste leden van de Protestantse Vrouwendienst heerlijk gegeten in een wokrestaurant samen met de beide predikanten; wij waren met 32 personen, Het was heel gezellig en ontspannend, het bevorderde een goede saamhorigheid en is zeker voor herhaling vatbaar. Nel van de Linden en Nelly Pons.

Marijke Verzendaal, doopouderling Klein Pastoraal Overleg

Basiscatechese seizoen 2007/2008

Halverwege iedere maand, nu op woensdag 21 mei om 13.30 uur komt in de consistorie van de Dorpskerk het Klein pastoraal overleg bijeen. Daarin wordt ondermeer nagegaan wie van onze gemeenteleden pastoraal bezoek nodig heeft en er worden afspraken gemaakt over het bezoekwerk. Dit kleine ‘college’ bestaat uit onze predikanten en enkele pastorale ouderlingen en medewerkers. Daarnaast is iedereen welkom: pastorale bezoekers en andere gemeenteleden die een pastorale bijdrage willen leveren, iets door willen geven of anderszins.

Het eerste seizoen van de basiscatechese zit er op. We hebben een leuke, enthousiaste en trouwe groep van 6 jongens en 2 meisjes. Als afsluiting van dit seizoen hebben wij de kinderen gevraagd iets over de basiscatechese te schrijven. Ziehier het resultaat: • Ik vind basiscatechese héél erg leuk en leerzaam. Ik vond naar de ark van Noach gaan het leukst. Ik heb veel vrienden van basiscatechese. Volgend jaar wil ik er ook bij zijn. Jasper v.d.Ster • Hallo, mijn naam is Marijn v.d.Sluijs en ik zit op Basiscatechese.

16


En we zitten met een groep van 8 en vinden het allemaal heel erg leuk. Ik vind het leukste van de basiscatechese het film kijken. Jammer genoeg doen we dat niet vaak omdat we dat alleen op speciale vieringen doen, bijvoorbeeld met Pasen en Kerst.

Henk Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (Kees Westerduin). Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken).

- Kerkelijke Stand Overleden op 24 april: mw. Jannetje de Vries-Meindert, 90 jaar; zij woonde in Siloam, Kruisnetlaan 866. 26 april: dhr Popko Tuitman, 77 jaar; hij woonde in de Meeuwenhof.

• Ik vond het echt hartstikke gaaf en leerzaam. De uitjes vond ik ook helemaal te gek. En de rest was hartstikke leuk. Het was ook een leuke vrijetijdsbesteding. Bedankt voor de leuke tijd. Rutger Snoek

Gehuwd op 9 april: H.W. van Mastrigt en W. Pol, Bongweg 199.

• Ik vond het leerzaam en ik heb ook heel veel bijgeleerd. Ik ga er dus ook graag volgend seizoen naar toe! Mireille Hogenboom

Gevestigd van: Oud-Beijerland: mw. H.W. van den Berg-van Bokkem, Oosterbakenpad 206.

• Ik vind basiscatechese heel leuk want je leert er best veel. Ook is het gewoon leuk omdat je leuke dingen doet. Soms gaan we film kijken of opdrachten maken en brieven of verhaaltjes lezen. Lisa Kempff

Verhuisd: mw. M. Visser-Exalto, Bongweg 334, naar: Schakelweg 420. Vertrokken naar Oud-Beijerland: mw. L. van Duinen-van der Linden, Viskaarweg 38; Kamerik: mw. C.C. van Halen-Schippers, Zalmsteek 16; Spijkenisse: mw. G. Pol-Boezaart, Othelloweg 209.

• Ik vond het leuk en gezellig in deze groep. Ook heb ik veel geleerd over het geloof. Het interessantst vond/vind ik de verhalen van Salomo. Af en toe een beetje gek doen, dat hoort er bij. Ik vond het ook leuk om naar de ark van Noach en de rondleiding in de Mariakerk te gaan. En om naar de doopdienst te gaan van Mariejesse. Rouan Fousert

- Collecteverantwoording Op 20 april Antwoordkerk Dorpskerk

Diac. Tr.: Ered.&K. muz.:Deurcoll.: € 130,30 € 58,80

€ 102,75 € 53,80

€ 53,95 € 41,87

• Ik vond het leuk, vooral de koekjes. En ik heb veel geleerd. Ik hoop dat het nog niet voorbij is. Martijn van der Waaij

Op 27 april

• Ik vond de catechesatie heel leuk en ik heb nu al zin in het volgende seizoen. Ik heb niks om af te keuren, sorry. Ik heb door dit veel nieuwe vrienden gemaakt en jullie twee waren ook top. Groetjes, Dennis Petersen

Verbetering in collecteopgave van 6 april: Dorpskerk: Kerk - € 70,50; Deurcollecte - € 61,25.

Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie € 134,90 € 93,15

Educatie: Deurcoll.: € 119,86 € 87,29

€ 80,60 € 70,20

Giften • voor de diaconie: € 10,00 van NN via dhr. Groen € 819,94 van de Rommelmarkt Jeugdgebouw • voor de kerk: € 20,00 van NN via ds. Huls; € 20,00 van NN via ds. Wilschut; idem, voor bestrijding tekort: € 10,00 van NN via ds. Huls; € 5,00 en € 10,00 van NN via mw. Noordsij. • voor het Bloemenfonds € 30,00 van NN via giro

Wij gaan na de zomervakantie met veel plezier het laatste seizoen in! Boukje Beerda en Dineke van Veelen.

Kerkelijk Bureau

• voor het Noodfonds D.T.: € 50,00 van NN via giro • voor het Diaconaal Trefpunt: € 35,00 van NN via giro

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs:

17


Hoewel de bijdragen diaconie 2008 al binnendruppelen, lijkt het mij verstandig pas later de opbrengst via het kerkblad te verantwoorden.

“Diaconaat en missionair werk onlosmakelijk verbonden” Diaconaat en missionaire presentie zijn beide uitingsvormen van de ene gemeente van Christus. Diaconaat en missionair werk zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betoogde dr. Bas Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, zaterdag 26 april op de jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën.

Allen heel veel dank A. Wols, penningmeester diaconie.

____________________________________

“Zeker in een tijd waarin mensen hoe langer hoe minder weten van de kerk en van het christelijk geloof, zal het diaconaat zich moeten profileren als gestalte van de christelijke kerk”, aldus Plaisier. “Zonder diaconaat zou het missionaire werk mank lopen. Het diaconaat maakt immers concreet en tastbaar waar het christelijk geloof voor staat. Diaconaat maakt zichtbaar waar het de God van Israel, de Vader van Jezus Christus om te doen is, in de strijd voor gerechtigheid en vrede.”

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Benoemingen De Generale Synode heeft op 10 april 2008 de volgende benoemingen gedaan: ds. W.G. Sonnenberg te Ede is benoemd tot voorzitter van het generale college voor de visitatie. Ds. Sonnenberg is sinds 1983 actief in verschillende colleges voor visitatie van de kerk op provinciaal en landelijk niveau. Hij volgt ds. J. Stelwagen op, die in september afscheid neemt als voorzitter. Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden benoemde de synode mw. ds. H.B. Graafland uit Veenendaal. Zij was eerder predikant te Scharendijke en te Rotterdam-Hillegersberg. Daarnaast was zij actief in een aantal diaconale en missionaire verbanden en enige jaren bestuurslid van Passie voor Preken. De synode benoemde ds. G. Bikker uit Harderwijk, mw. M.H.A. Blokland-Verschoor uit Dedemsvaart en mw. ds. F. de Kok uit Hellevoetsluis tot leden van het generale college voor de ambtsontheffing.

En hij besloot: “De meest verlammende vraag die in dit verband gesteld kan worden is: helpt het ook? Heeft het effect? Dat is dus precies het soort vragen dat de wereld stelt, waar iedereen en alles gericht is op te verwezenlijken doelen en te bereiken targets. De vraag naar het nut en de effectiviteit wordt in de bijbel nergens gesteld op die manier. De vraag is niet of het helpt, maar of jij een helper bent.”

Liedboekdag 2008 In 2008 wordt de jaarlijkse Liedboekdag, georganiseerd door het Bureau Kerkmuziek van de Protestantse Kerk, de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en Kunstfactor, op zaterdag 31 mei gehouden in de Sint Joriskerk van Amersfoort. Het thema van de 33e Liedboekdag is Doortocht. Aan drie componisten is de opdracht verstrekt voor de Liedboekdag in Amersfoort een toonzetting te maken op enkele liturgische teksten: Berry van Berkum, Aart de Korte en Andries van Rossem. Evenals vorig jaar zal de meerstemmigheid voor de deelnemers een grote rol spelen. Medewerking zal worden verleend door de Cantorij Emmeloord onder leiding van Co Jongsma en het koor van de jaarlijkse Kerkmuziekdagen voor de Jeugd o.l.v. Els Dijkerman.

Digitale nieuwsbrief Kerk in Actie Express In de gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt regelmatig gecollecteerd voor het werk van Kerk in Actie. Kerk in Actie voert het zendings- en (wereld)diaconale werk van de Protestantse Kerk uit. Sinds kort geeft Kerk in Actie een gratis digitale nieuwsbrief uit voor alle gemeenteleden en donateurs die bijdragen aan haar werk. Deze nieuwsbrief, genaamd Kerk in Actie Express, verschijnt één keer per maand per e-mail met vijf à zes korte berichten.

Aanmelden uiterlijk 15 mei door het overmaken van: € 15 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis, jongeren € 5) op giro 374 21 20 t.n.v. Bureau Kerkmuziek Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Het programma met de muziek wordt dan van tevoren toegestuurd. Vergeet bij digitale betaling niet uw adres te vermelden. Aanmelden op de dag zelf aan de kerk is ook mogelijk.

Wilt u Kerk in Actie Express ook ontvangen? Meld u dan aan via internet op de website: www.kerkinactie.nl/express. Als u de nieuwsbrief doorstuurt naar e-mailadressen van tien andere gemeenteleden om hen te laten kennismaken met Kerk in Actie Express, dan ontvangt u van Kerk in Actie een kleine attentie.

________________________________________

18


luisteren naar die innerlijke stem en zich van vervolger te laten omvormen tot een bijzondere apostel: Paulus. Heel de geschiedenis door zijn er zo mensen geweest die de moed hebben gehad die stem te volgen. Vandaag wordt het misschien ook van ons gevraagd. “Het is de Geest die levend maakt”, schrijft Paulus (1 Tess. 5,19). Onze kerken hebben leven nodig. Juist in deze tijd, waarin allerlei organisatorische veranderingen (samenwerking tussen parochies) zoveel tijd en energie vragen. Onze tijd heeft mensen nodig, die zich met hart en ziel laten bewegen de opdracht van Jezus waar te maken. Vragen we dit Pinksterfeest de Geest om zulke mensen. Vragen we dat wijzelf die mensen mogen zijn.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Wat de kerken nu het meest nodig hebben We vieren op 11 mei het hoogfeest van Pinksteren. “Kom heilige Geest en zend uit de hemel een straal van uw licht.” Deze zin uit een oud gebed van de kerk schoot me te binnen toen ik aan dit artikel begon. En ik hoef u niet te vertellen dat we in onze tijd om de heilige Geest verlegen zitten. De kerk van onze tijd heeft meer dan ooit, of misschien is dat wel in alle tijden zo geweest, de heilige Geest nodig.

Pastoor Franken

Maar wie of wat is die heilige Geest? Hoe kun je de heilige Geest ervaren? Ik denk - en soms ervaar ik het ook - dat in de stilte onze geest door de heilige Geest wordt aangeraakt. Het leven is vaak zeer boeiend en soms ook vermoeiend. Er zijn zoveel indrukken die van buiten op ons afkomen en bezit van ons nemen, zodat vaak datgene wat wezenlijk is in ons leven op de tweede of derde plaats dreigt te komen. Op die manier kan God niet aan het woord komen in ons, kunnen we niet bidden en heeft de heilige Geest geen vat op ons. Hij blijft dan de grote onbekende Daarom is de stilte zo belangrijk. Om al die indrukken wat uit te filteren en zo tot rust te komen. En als we tot rust komen, komen we makkelijker in contact met de wezenlijke zaken in ons leven. Met andere woorden: dan hoeft de Geest geen onbekende te blijven.

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506. KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk-hoogvliet@kpn-officedsl.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 367941.

Als we de Geest in ons leven toelaten, dan kunnen er grote dingen aan ons gebeuren. Er is moed voor nodig om, zoals Maria, toen ze overschaduwd werd door de heilige Geest, te zeggen: ”Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.” (Lucas 1,38) Er is moed voor nodig om, zoals Saulus, te 19


Verjaardag 80 jaar en ouder 11 mei 12 mei 13 mei

Vieringen in Hoogvliet Rhoon en Rozenburg Za. 10 mei: Rozenburg

15 mei 20 mei

Pinksteren. 19.00 uur Eucharistieviering.

Pinksteren. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Lector: Lid van het koor. Kosters: Frans Boers en Bas Vonk Intenties: Dhr. Pierre Rutten, dhr. Cor Reuvers, dhr. Wien de Jongh, mw. Maria Louisa Wilhelmina Zijlmans-Langeler, Joop Jaspers, J.F. van Etten, dhr. Jacobus de Vos, Jan Coevoets, Lisandro Hamed Ricardo.

20 mei

14.00 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap.

23 mei 24 mei

Ma. 12 mei:

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 11 mei:

21 mei 22 mei 22 mei 23 mei 23 mei

Dhr. F.M.L. Vredebregt, Viswant 23 Dhr. A. Eijkemans, Bongweg 88 Mw. J.M. Verhoeven-Senders, Prikkorf 215 Dhr. K.D. Breuer, Schakelweg 222 Mw. C.P.M. Erwich-van Veen, Botreep 426 Mw. E.A. Kluit-Hassenberg, Schakelweg 166 Mw. A.W.H. Hakfoort-Kersten, Kaardebolstraat 13 Mw. P. Beije-Murphy, Velsenaerstrtaat 4, Pernis Mw. A.M. in den Bosch-Sijstermans, Boerenhoek 4 Mw. F.M. Bijl-Verschure, Cloese 69 Mw. M.C. van Leeuwe-Smit, Schakelweg 162 Dhr. A.P.M. Bakens, Bongweg 71 Mw. L.L. Vegers-van Eijk, Kruisnetlaan 646

Wo. 14 mei: 10.00 uur Rozenkransgebed.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Do. 15 mei: Intentie:

Witte markt

10.00 uur Eucharistieviering. Mw. T. van Leeuwe-van Gils.

Op 17 mei houden wij de laatste Witte Markt van dit seizoen. Wij gaan daarna met vakantie tot 20 september. Tot 1 september is het niet mogelijk spullen af te geven. Na 1 september ontvangen wij graag uw goed verkoopbare spullen voor de markt. Het team van de Witte Markt wenst ook u een goede vakantie en weer gezond terug.

Zo. 18 mei:

H. Drie-Eenheid. Eerste Communieviering. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Kosters: Frans Boers en Nelson Evertsz Intenties: Theodorus Gerardus van Schรถll, dhr. Cor Reuvers, mw. Maria Louisa Wilhelmina Zijlmans-Langeler, dhr. Jacobus de Vos, dhr. Humphry Dorothea. Rhoon

11.00 uur Dienst o.l.v. parochianen.

Ma. 19 mei:

Van het Federatief Kerkbestuur

10.00 uur Eucharistieviering.

Viering Op de verjaardag van pastoor Franken nemen we van hem afscheid met een gezamenlijke Eucharistieviering op zondag 1 juni om 10:30 uur in Hoogvliet met medewerking van de koren uit Rozenburg en de lectoren en misdienaars van Rhoon. Daarmee komen dan wel de eerder geplande liturgievieringen in Rozenburg en Rhoon tijdens dat weekend te vervallen. We hopen, dat vele parochianen uit alle drie parochies deze viering in Hoogvliet komen bijwonen. Parochianen, die daartoe vervoer nodig hebben of beschikbaar stellen wordt gevraagd dit op hun parochiesecretariaat te melden.

Wo. 21 mei: 10.00 uur Rozenkransgebed. Do. 22 mei:

10.00 uur Eucharistieviering.

Uit de parochie

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 12 mei 14 mei

Mw. M.L. Reuvers-Bourguignon, Texasweg 10 Dhr. J.H. Jansma, Henk Sneevlietstraat 115

20


Na afloop van deze viering is er in de bovenzaal in Hoogvliet de gelegenheid onze pastoor te feliciteren met zijn verjaardag en zijn benoeming in Lisse en tegelijk afscheid van hem te nemen.

worden, als we vanuit onze eigen mensen voldoende bereidheid krijgen om daadwerkelijk medewerking te verlenen aan de noodzakelijke pastorale ondersteuning. Dit zal dienen plaats te vinden in de vorm van het verzorgen van liturgievieringen, uitvaarten, stervensbegeleiding, diaconie, etc. Het kerkbestuur roept daartoe alle parochianen, die menen hierin een bijdrage te kunnen leveren op zich bij hem te melden.

Cadeau Bij een afscheid hoort een cadeau. Daarvoor heeft onze pastoor de wens uitgesproken geld te willen ontvangen voor de aanschaf van een hoogwaardige geluidsinstallatie voor het afluisteren van klassieke muziek. Parochianen die willen bijdragen aan dit cadeau wordt verzocht hun gift over te maken op de rekening van het kerkbestuur van hun parochie (zie de kop van deze rubriek) onder vermelding van ‘cadeau pastoor’ of hun bijdrage af te geven bij het parochiesecretariaat eveneens onder de vermelding. ‘cadeau pastoor’.

Clustervorming Op 27 maart heeft onder leiding van vertegenwoordigers van het bisdom het eerste overleg plaatsgevonden tussen een aantal bestuursleden van de zes parochies, die deel gaan uitmaken van de cluster Europoort. Uit dit overleg is opnieuw duidelijk geworden dat de continuïteit van onze geloofsgemeenschappen in beslissende mate bepaald gaat worden door voldoende actieve inbreng van de parochianen. De clustervorming is dan ook daarop gericht en probeert door nieuwe pastorale initiatieven de betrokkenheid van de niet actieve parochianen te vergroten. Op basis van dit eerste gesprek gaat het bisdom deze zomer bepalen welke van de 24 clusters als eerste dienen te worden gerealiseerd. Als onze te vormen cluster daarbij zou behoren, is de inwerkingtreding daarvan niet vóór medio 2009 te verwachten. We blijven u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Opvolging Met betrekking tot de opvolging van pastoor Franken per 1 juli hebben de leden van het federatief kerkbestuur op 7 april kennis kunnen maken met pastor W.E.F.M. Froger uit Rotterdam, die per 1 juli als eindverantwoordelijke voor onze drie geloofsgemeenschappen benoemd is tot administrator. Tevens hebben we die dag ook kennis gemaakt met pater Joeri Konchenko uit Rijswijk, die voorlopig tot eind 2008 op basis van 0,7-0,8 fte de pastorale zorg mee helpt invullen. Uit dit gesprek is duidelijk geworden dat het huidige schema van het liturgierooster voor de weekend- en weekvieringen grotendeels gehandhaafd zal kunnen worden. Het verzorgen van uitvaarten en ziekenzalvingen/zegeningen zal echter een gezamenlijke inspanning van de beide pastores en onze vrijwilligers moeten worden. Dit betekent, dat er vanaf de 2e helft 2008 een extra beroep zal moeten worden gedaan op onze vrijwilligers van de WCV/DOP- en lectorengroepen. Hierover wordt het overleg met deze vrijwilligers verder voortgezet.

Ad Bracco Gartner, vice-voorzitter

Jongerenwerk Dit gezegende jaar is voor de jongeren heel bijzonder begonnen. Op zondag 17 februari startte de jongerengroep: Youth Faith Exploration. Sinds november 2007 kwamen Gilbert Arias, Peytro Martis, Najesca van Trigt en Lymardis Martis regelmatig bij elkaar om te bespreken wat we voor de jongeren in Hoogvliet en omstreken konden doen.

Parochianen actief Willen we deze extra taak echter voor al onze huidige vrijwilligers blijvend uitvoerbaar maken, zal er hulp en ondersteuning moeten komen van de kant van die parochianen, die nu nog aan de kant staan. Het is vrijwel zeker, dat de continuïteit van onze geloofsgemeenschappen alleen gegarandeerd kan

Ons doel Door middel van activiteiten (binnen en buiten) twijfelende jongeren betrekken bij de kerk voor geloofsversterking op eigen wil. 21


Doelgroep Jongeren tussen de 12 en 25 jaar in Hoogvliet en omstreken. Allereerst hadden wij een enquêteformulier uitgedeeld onder de vormelingen in november 2007. Vierenvijftig jongeren tussen de 12 en 25 jaar hebben het ingevuld. In de enquête kwam vaak voor dat de meeste jongeren zichzelf de cijfers 6,7 en 8 gaven voor hun geloof, dat de meesten willen zingen, dansen, toneelspelen, computeren en weekendjes weg willen met de groep en dat 51 jongeren op eigen wil naar de kerk gaat. Om die leuke dingen te kunnen doen en tegelijkertijd ook wat te leren over geloof, hebben we een groep nodig die regelmatig bij elkaar komt om dingen samen te doen en samen te sparen om weekendjes weg te gaan.

Toneelstuk Op Witte Donderdag zouden we samen het laatste avondmaal eten en daarna tot 6:00 wakker blijven door activiteiten en te bidden. De jongeren hadden hard geoefend voor het toneelstuk voor Witte Donderdag. Zij mochten zelf kiezen of ze tot in de ochtend wilden blijven of gelijk na het toneelstukje naar huis wilden gaan. We deden samen een gebed en gingen sterk ons toneelstukje uitvoeren. Het toneelstukje ging hartstikke goed, ook al waren sommigen van ons superzenuwachtig. Het was heel bijzonder te zien dat alle jongeren gebleven waren en elkaar steunen tot in de ochtend! Tweede Paasdag Op Tweede Paasdag vertelde Poulie Simons het Paasverhaal. De jongeren stelden veel vragen en deden goed mee. Na het verhaal van Poulie gingen we samen patatjes en kip eten. Dit was een leerzame en gezellige middag. Na het eten hadden we nog een leuke film gekeken.

Eerste Bijeenkomst Zondag 17 februari was de eerste kennismakingsbijeenkomst van Youth Faith Exploration. Er waren in totaal 20 jongeren. We hadden kennismakingsspellen gedaan, samen gegeten en samen een bijbeltekst uit Prediker gelezen. Aan het einde van deze bijeenkomst was er de mogelijkheid je in te schrijven om op Palmzondag 16 maart naar een jongerendag te gaan in Maasluis: Sydney aan de Maas en om mee te doen met een toneelstuk voor tijdens de Virgilie op Witte Donderdag 20 maart.

Youth CAFE Naast al die gezellige binnen- en buitenactiviteiten komen we ook één keer per maand bij elkaar,om wat te doen aan ons geloof. Pastoor Franken gaf ons de dvd’tjes van Youth Cafe. De dvd is erg aantrekkelijk voor jongeren, alles is kort, krachtig, er is veel afwisseling en het is echt gericht op de vragen en interesses van jongeren. Youth Cafe bestaat uit 6 dvd's:

Sydney aan de Maas Wij zijn met 12 jongeren naar de jongerendag geweest. Peytro en nog vier meiden volgden de workshop: ‘alle vrouwen en mannen zijn gelijk’. Gilbert en nog drie andere jongeren volgden de workshop: ‘alle jongens en meisjes naar school’. Twee jongeren gingen met Lymardis mee naar de workshop: ‘AIDS, malaria en andere dodelijke ziekten’. Na de workshop kregen we een dansworkshop. Ik vond het leuk te zien, dat zelfs diegenen die niet konden dansen of er niet van hielden toch meededen. Heerlijk om even vrij te zijn en te bewegen. De gebedsviering op het eind, vond ik speciaal. Even een moment om alles te laten bezinken, na te denken hoe jij bent en hoe je alle informatie in praktijk kan gaan brengen. Het weer was die dag somber en koud, maar de jongeren waren vervuld met vreugde en warmte voor elkaar.

Dvd 1: Dvd 2: Dvd 3: Dvd 4: Dvd 5: Dvd 6:

Is anyone out there? (God) The man was God (Jezus) Born to die (Reconciliatie-verzoening) Get Plugged in (De Heilige Geest / Vormsel) Soul Food (Eucharistie) Alive and Kicking (discipleship)

Elke derde zondag van de maand laten we een dvd zien van Youth Cafe. Na het bekijken ervan bespreken wij de dvd in kleine groepjes. De dvd is gemaakt door de makers van ALPHA-cursus en CAFE. Voor meer informatie www.youthcafe.org Filmavond Wij zijn met het idee gekomen om elke vierde zaterdag van de maand een filmavond te organiseren. Om samen met de jongeren een film te kijken met een boodschap. Zaterdag 24 mei is de tweede filmavond om 18:30 uur. 22


Activiteiten in mei Zaterdag 10 mei gaan we met 17 jongeren om 14:00-18:00 uur naar de kathedrale kerk van het bisdom Rotterdam De Vuurdoop! (H.H. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307 te Rotterdam.) De dag wordt spectaculair geopend. Daarna is er een doorlopend programma met telkens wisselende workshops: theater, de ontmoeting en een rondgang door de gewelven of beklimming van de toren. Elke 45 minuten wordt er gewisseld, zodat iedereen alle onderdelen één keer kan doen.

Gebed “Heer onze God geef ons elke dag meer kracht, hoop, vertrouwen en moed om voor u te blijven werken. Laat de Heilige Geest onze elke dag opnieuw begeleiden in alles wat wij doen. Geef alle jongeren op de wereld de moed zich zelf te zijn en te blijven. Dat zij niet blind meelopen met de rest, maar juist Jezus Uw zoon volgen. Laat alle jongerengroepen uw aantrekkingskracht hebben, zodat wij leiders van de jongerengroepen uw werk kunnen blijven doen om deze jongeren te begeleiden en op het goede pad te houden. Geef ons Uw licht om uit te stralen en Uw liefde en warmte om door te geven. Dank U Heer dat U ons helpt, wij weten dat U ons nooit in de steek zult laten. Amen!”

Zondag 11 mei is het 1e Pinksterdag én Moederdag! De jongeren zijn al een tijdje aan het oefenen om wat te presenteren voor Pinksteren en voor de moeders! De presentatie zal net voor de Antiliaanse Viering uitgevoerd worden tussen 13:30-14:30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Graag vragen wij u om ons niet te vergeten in uw dagelijkse gebeden, bij voorbaat dank! Contact:

Maandag 12 mei gaan we met z'n allen in een luxe bus naar Oisterwijk. Het is een Pinkster-opendag (BANA-opendag), kinderen, jongeren en volwassen volgen hun eigen programma. Dit is een mogelijkheid voor volwassen en jongeren om samen een dagje uit te gaan! (Voor de allerkleinsten is er een crèche.) U kunt ook met eigen vervoer gaan.

• Lymardis Martis, lymardis@hotmail.com tel. 06 44 14 95 83 • Peytro Martis, peytromartis@hotmail.com tel. 06-18902046 • Gilbert Arias, gkarias@hotmail.com tel. 06-42490063 • Najesca van Trigt, YF8X@live.nl www.youthf8xploration.hyves.nl www.everyoneweb.com/YF8X

Plaats: Durendael College, Van Kemenadelaan 5, 5061 EE Oisterwijk Tijd: 10:00 – 18:00 uur

____________________________________ advertentie

Plannen Sinds het opstarten van de jongerengroep is er een heleboel te doen en hebben we ook al een heleboel gedaan. Voor de toekomst hebben we ook een heleboel op de agenda staan. We gaan samenwerken met de jongerengroep The Spirit uit Pendrecht onder leiding van Pastoor Charles. De agenda van mei Zaterdag 10 mei: jongerendag "Vuurdoop". Zondag 11 mei: Antiaanse viering (uitvoering opdrachten). Maandag 12 mei: 2e Pinksterdag (open dag te Oisterwijk ). Zaterdag 17 mei: biking on the South Side / Wittemarkt. Zondag 18 mei: jongerenbijeenkomst. Zaterdag 24 mei: filmavond. ____________________________________________________________________________________

23

200809  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200809.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you