Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 40, nr. 4 - 22 februari 2008


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

Verschijnt eenmaal per twee weken.

05

28 feb.

29 feb.

7 mrt.

Administratie:

06 07

20 mrt. 3 apr.

21 mrt. 4 apr.

28 mrt. 11 apr.

Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt.

7/3 - 28/3 (dus: 3 weken!) 28/3 - 11/4 11/4 - 25/4

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Vastentijd Veertigdagentijd als vasten genoemd in de traditie, een tijd van bezinnen en overwegen van onze eigen conditie, een tijd van bedenken hoe het de Joodse mensen afging in de woestijn. Hoe Jezus als mensenzoon er bij aanwezig moest zijn. Hij wilde het lot voor ons mensen begaan, voor de minstbedeelden en armen bleef Hij staan. Niet Hij liet zich verleiden: “maak van die stenen brood; spring van de tempelmuur en engelen beschermen je toch voor de dood”. Nee, Hij ging er niet op in en wilde zich er niet aan storen, Hij liet zich door satan niet bekoren. Hij streefde niet naar aardse roem en macht, beriep zich steeds op de Hemelse Vader die op Hem wacht. Zo geeft Hij ons de opdracht hier en laat ons weten, dat het goed is ons te beroepen op ons eigen geweten. Hier en daar eens te bezien of het ook nog anders, beter kan misschien. Daarvoor is de vastentijd een bezinnende tijd, om te bedenken hoe wij anderen vreugde en plezier kunnen schenken. Niet door ons eigen ik op te blazen of alleen voor ons zelf te leven. Nee, gewoon door aandacht aan de ander te geven. Laat ons zo beginnen aan de veertig dagen en God de Vader om genade vragen.

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar. Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973. Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Frans Maseland, 3 maart 2007

2


Op audiëntie bij de koning Negentien jaar lang heb ik gewoond in Vlaanderen en daar als predikant gewerkt. De laatste zeven jaar heb ik samen met mijn vrouw en veel vrijwilligers een hulpverleningscentrum opgericht. Door middel van een voedselbank, tweedehands kleding en meubelwinkel, taal- en naai cursussen, kinderprogramma’s en kerkdiensten probeerden we mensen in nood te helpen. We hielpen minderbedeelden, asielzoekers en verslaafden. We zagen aan de ene kant heel veel verdriet, armoede en gebrokenheid, maar aan de andere kant gelukkig ook heel veel kleine wondertjes van verandering, hoop en liefde. Het Evangelie van Jezus is een geweldige bron van inspiratie en bemoediging, ook voor mensen, die in hopeloze situaties muurvast zitten. We waren nog maar een jaar bezig met ons hulpverleningscentrum toen ik een persoonlijke uitnodiging kreeg om bij de koning van België kerstfeest te vieren. Meerdere personen die hulpverleningsprojecten in België hadden opgezet waren voor het feest uitgenodigd. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt! Uiteraard ben ik eerst naar de kapper gegaan, heb mijn nagels goed geknipt, tanden extra lang gepoetst en toen mijn mooiste kleren aangetrokken, want een koning bezoeken doe je toch niet elke dag? Ruim van tevoren ben ik met de auto naar Brussel vertrokken, om er op tijd te kunnen zijn. Het is een van de meest zenuwslopende autoritten van mijn leven geworden. Net de nacht ervoor was de Golfoorlog uit gebroken en de Amerikaanse ambassade, die aan een hoofd verkeersader in het stadscentrum van Brussel ligt, werd zwaar bewapend bewaakt. Daardoor verliep het verkeer in Brussel maar heel moeizaam. Ik zat heel gespannen en met klamme handjes in mijn auto. In plaats dat ik ongeveer anderhalf uur te vroeg bij het paleis zou aankomen, tikte de rottige secondewijzer van mijn horloge veel te snel door naar het moment dat ik uiterlijk bij de koning aanwezig moest zijn. Ik heb een aantal schietgebedjes naar onze lieve Heer opgezonden, om mij maar ruim baan te geven. Gelukkig kwam ik net op tijd bij het paleis aan! Eenmaal in het paleis werd ik overweldigd door alle pracht en een praal. Er hingen schitterende grote kristallen luchters aan het plafond. Er was een perfect muzikaal programma en het eten, dat door lakeien met witte handschoenen werd opgediend, smaakte verrukkelijk! Alle stress die ik eerst had was ik in deze bijzondere omgeving direct vergeten. Met de koninklijke familie heb ik ook kort kunnen spreken. Beleefd vroegen ze mij over mijn werk. Na tien minuten was ons gesprek al afgelopen, maar ik voelde mij zeer vereerd. Gelukkig is ons contact met Koning Jezus niet van dezelfde frequentie en duur als mijn bezoek aan een aardse koning. De meesten van de twee miljard christenen zouden Jezus nooit persoonlijk te spreken kunnen krijgen, als Jezus als mens op aarde was gebleven. Jezus zei: het is beter voor jullie, dat Ik ga. De Hemelvaart van Jezus zorgt ervoor dat wij christenen permanent toegang hebben tot onze hemelse Koning. Jezus ging naar de hemel zodat zijn Heilige Geest in ons kan wonen. Wij kunnen voortdurend met Jezus spreken. Ons contact met Koning Jezus wordt gelukkig niet gehinderd door opstoppingen in het verkeer. Ons geloofsfeest is gelukkig niet van korte duur en we hoeven onszelf ervoor ook niet op te poetsen. We mogen altijd bij Hem komen zoals we zijn. Ds. Egbert Bos Geestelijk verzorger in Siloam 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 24 FEBRUARI 2008

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Derde zondag veertigdagentijd Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls, zendingsdienst Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam, zendingsdienst Kindernevendienst.Melanie van Winkel Kinderoppas:

_______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor

‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

-------------------------------------------------------------------------

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Kerk in Actie - Zending; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten. Eigen parochie

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

____________________________________

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

ZONDAG 2 MAART 2008

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

Vierde zondag veertigdagentijd

Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie. 10.00 uur Ds. ..... m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice' Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven, Evelien Langbroek

Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke twee weken) 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor (voorlopig elke twee weken) Wo. 14.00 - 15.30 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Huiswerkbegeleiding (O) 19.00 uur Antwoordkerk. Basiscatechese (P). 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut, dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor ------------------------------------------------------------------

Actueel Vrijdag 22 februari 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - dienst van Schrift en Tafel - ds. V.E. Huls (P).

COLLECTEN: Prot. R.K.:

Zaterdag 23 februari 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

1. Kerk in Actie - Zending; 2. Kerk. HA: Kinderen in de Knel Deurcollecte:.Bestrijding van de tekorten. Eigen parochie; rente en schulddelging.

Dinsdag 26 februari 20.00 uur Mariakerk. Kostersvergadering (K). 19.30 uur Mariakerk. Parochievergadering (K).

4


Woensdag 27 februari 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P). 20.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad P).

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Vrijdag 29 februari 19.30 uur De Sluis. Maandsluiting door mw. W. Meijboom-van den Hooven, Pernis. m.m.v. Kerkkoor Poortugaal (O). 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

2 maart 3 maart 4 maart 5 maart 6 maart 7 maart 8 maart

Nehemia 4:9-17 Nehemia 5:1-13 Nehemia 5:14-19 Johannes 11:1-16 Johannes 11:17-31 Johannes 11:32-44 Johannes 11:45-54

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Zaterdag 1 maart 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. A. Sekeris-Koole, Klencke 357.

Maandag 3 maart 13.30 uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO (K). 14.30 uur Meeuwenhof. Dienst van Schrift en Tafel - ds. R.J. Wilschut (P).

Ruwaard van Puttenziekenhuis (R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117. MCRZ, locatie Sint Claraziekenhuis

Dinsdag 4 maart 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 19.30 - 22.00 uur Mariakerk. Voorbereiding ouders van 1e communicanten (K).

(Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam)

Mw. L. van Duinen-van der Linden, Viskaarweg 38. Dhr. L. Viskil, Gipskruid 3. Verpleeghuis 'De Elf Ranken' (Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht)

Woensdag 5 maart 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O).

Mw. E. van Egmond-Meijer, Bovensim 334.

Donderdag 6 maart 18.00 uur Mariakerk. Soepmaaltijd tijdens de vastenactie (K). 20.00 uur Antwoordkerk - Jeugdhonk. Jeugdraad Hoogvliet (P). 20.00 uur Dorpskerk. Leerhuis Hoogvliet (P).

Mw. A.P. Vrijenhoek-de Jong, Klencke 569.

Vrijdag 7 maart 10.30 uur De Kulk. Woord- en communieviering (K).

(Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Zorgcentrum 'Sonneburgh' (Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

Verzorgingshuis ‘Slingedael’ (Dreischorstraat 85, 3086 PP Rotterdam)

Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25. Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.) Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Mw. N.A. Driesprong. Dhr. P. Tuitman.

Zaterdag 8 maart 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. J.A. Both-Vunderink. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. J.L. van Bronckhorst, Spuistroomstraat 53. Mw. P.J. van Pelt. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. F. van Vliet-Benne.

Zondag 9 maart 14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert m.m.v. vocaal kwartet en Piano- en Klarinetensemble; kerk open om 13.30 uur; toegang vrij.

Bijbelleesrooster vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

22 februari 23 februari 24 februari 25 februari 26 februari 27 februari 28 februari 29 februari 1 maart

Nehemia 3:22-32 Psalm 25 Johannes 4:1-15 Johannes 4:16-30 Johannes 4:31-42 Psalm 9:1-11 Psalm 9:12-21 Nehemia 3:33-38 Nehemia 4:1-8

Meeuwenhof en Alver Pastor P.A. Stam, Mauritslaan 52, 2181 SP Hillegom, telefoon: 06 - 226 99 249; e-mail: pastam @ orange.nl en stam @ snelnet.net

Maandsluiting Deze houden we op donderdag 28 februari. 5


Voorganger is ds..Nieman en Huib Noordzij speelt op het orgel. Met hen wens ik u een goede viering toe. Aanvang om 19.00 uur in de Idozaal. U bent welkom! Met vriendelijke groet, Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid Sprokkelmaand De maand februari staat zo bekend. Men ging dan het droge hout sprokkelen om de houtvoorraad weer aan te vullen. Zo werd en wordt er nog steeds gesprokkeld door middel van het verzamelen van postzegels, ansichtkaarten en oude leesbrillen. Het was weer een lading dozen, die onlangs zonder fanfare door CW werd bezorgd bij het Protestants Dienstencentrum in Utrecht. Dank daarvoor, maar ook dank aan al die dappere sprokkelaars die doorgingen met het inzamelen van dit materiaal. De vrijwilligers in Utrecht sorteren de postzegels en vullen de zakjes voor de verkoop, soms zelfs over de grenzen. De leesbrillen worden nagezien en gaan naar onder meer Noord-Afrika bestemd voor hen die daar slecht bij kas zijn. Ook dit is zendings- en ontwikkelingswerk. Dat het nog steeds heel wat oplevert valt te lezen elders in dit blad onder DiacoNieuws (blz. 15). De opslagruimte bij fam. Stout - ook daarvoor dank - is dus weer leeg en wacht op de volgende zending samen te stellen uit wat u in de verzamelbakken in beide kerken deponeert. Met zonnige groeten, C. van Dijk.

Breede Vliet Pastor P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Kerkdienst op 4 maart In de kerkdienst op dinsdagmorgen 4 maart denken we na over het huis van de Vader, waarvan Jezus zegt dat wij daar welkom zijn. We lezen dat in de eerste verzen van Johannes 14. Organist in deze dienst is Bart van der Zalm en we mogen rekenen op de volgende vrijwilligers: de dames Van den Bos, De Koning, Ossendrijver en Pors komen helpen. Allen hartelijk welkom. Snoezelviering Deze houden we donderdagmorgen 28 februari en is bedoeld voor dieper dementerende bewoners. We beginnen om 10.30 uur in de Filmzaal. Met vriendelijke groet, Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Woonzorgcentrum Siloam

Gids Betaalbare Vakanties 2008 Kerkdiensten

De Gids Betaalbare Vakanties 2008 van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA geeft een overzicht van een groot aantal vakantiemogelijkheden voor mensen, die van een minimuminkomen moeten leven. Meestal betreft het vakanties in Nederland, maar ook enkele buitenlandse adressen. De initiatieven die in de gids vermeld worden, zijn onderverdeeld in de categorieën: vakanties met en zonder kinderen; kinderkampen en jongerenvakanties; vakanties met voorzieningen voor gehandicapten; woningruil/oppas; vormingsactiviteiten en fondsen.

Zondag 24 februari 10.30 uur mw. J. Bouman Zondag 2 maart 10.30 uur dhr. G. Vonk _______________________________________ (vervolg van rechterkolom)

over goedkope vakanties. Eén gids kost € 1,50 (excl. porto); vanaf 50 ex. € 1,20 per stuk. Te bestellen bij de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, tel. (073) 61 21 939, e-mail: info@armekant-eva.nl of via de website: www.armekant-eva.nl.

In het hoofdstuk 'WWWeetjes' een rijk aanbod aan adressen van websites die informatie geven (zie verder linkerkolom)

6


Lezer / abonnee, Ook dit jaar doen wij een beroep op u: we verzoeken u zelf het abonnementsgeld voor 2008, een bedrag van € 21,50, aan ons over te maken. Het postgironummer is: 45 90 99. Toelichting Op verschillende manieren proberen we als redactie en administratie de kosten voor het maken van het kerkblad zo laag mogelijk te houden. Dat geldt ook voor de inning van het abonnementsgeld. De banken rekenen nu voor alle transacties een bedrag aan kosten. De goedkoopste manier zou zijn als alle abonnees ons machtigen elk jaar het abonnementsgeld automatisch bij u te innen. Maar wellicht zal niet iedereen dit willen .... (Als u ons wilt laten weten hoe u hierover denkt stellen we een reactie zeer op prijs!)

Een andere manier is werken met acceptgiro’s, maar het verschil tussen het tarief voor accepten en dat als u zelf overschrijft is voor ons niet groot. En daarbij komen dan nog de kosten van de acceptgiro’s zelf. Vooralsnog lijkt voor het kerkblad de beste optie als u zelf het bedrag overmaakt. En .... betaling via internet is voor u én ons ook minder duur.

Daarom bij voorbaat dank voor uw medewerking! Attentie Enkele abonnees hebben uit zichzelf het abonnementsgeld al overgemaakt. Hartelijk dank. Voor hen geldt deze oproep uiteraard niet meer. Anderen hebben zelf een automatische betaling (periodieke overschrijving) lopen bij de bank. Hun verzoeken wij vriendelijk na te gaan of daarbij al het juiste bedrag wordt overgemaakt (in totaal dus € 21,50 per jaar).

Redactie en administratie

7


8


2. Het evangelie leert: wij zijn geen eigenaren, maar beheerders van de goederen die wij bezitten. Die mogen daarom niet als onaantastbaar eigendom worden beschouwd, doch als middelen waardoor de Heer ieder van ons roept in Zijn naam zorg te dragen voor onze naaste. Zoals de Katechismus van de Katholieke Kerk benadrukt: materiële goederen hebben een sociale waarde, in overeenstemming met hun universele bestemming (vgl. nr. 2404). In het evangelie is duidelijk dat Jezus een ernstig verwijt maakt aan degene die de aardse rijkdommen alleen voor zichzelf wil hebben en benutten. Gegeven de velen die aan alles gebrek hebben en honger lijden, zijn de woorden uit de eerste Johannesbrief een harde terechtwijzing: “Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder?” (1Joh 3,17). Nog duidelijker weerklinkt de oproep tot delen in landen die voornamelijk christelijk zijn, omdat hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de vele ongelukkigen en verlatenen zwaarder weegt. Deze mensen helpen is eerder een plicht tot gerechtigheid dan een gebaar van liefdadigheid.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Boodschap van paus Benedictus XVI voor de Veertigdagentijd van 2008 ‘Christus is om uwentwil arm geworden’ (2Kor 8,9)

Dierbare broeders en zusters! 1. Ieder jaar biedt de liturgische opgang naar Pasen ons een welkome gelegenheid de betekenis van ons christen-zijn te verdiepen, en worden we aangespoord de barmhartigheid van God opnieuw te ontdekken, zodat wij van onze kant barmhartiger worden jegens onze broeders en zusters. In de Veertigdagentijd is het de zorg van de Kerk enkele bijzondere werken aan te bevelen, die de gelovigen concreet vooruithelpen bij dit proces van innerlijke vernieuwing, namelijk gebed, vasten en het geven van aalmoezen.

3. Het evangelie brengt een typisch kenmerk aan het licht van het christelijk geven van aalmoezen: een aalmoes moet in het verborgene gegeven worden. “Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet”, gebiedt Jezus, “opdat uw aalmoes in het verborgene blijve” (Mt 6,3-4). Kort tevoren heeft Hij gezegd dat men zich niet op eigen goede daden moet laten voorstaan, om niet het risico te lopen daardoor het recht op loon in de hemel te verspelen (vgl. Mt 6,1-2). De leerling moet er zorg voor dragen dat alles gebeurt tot meerdere eer van God. Jezus vermaant: “Zo moet uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is” (Mt 5,16). Alles moet dus gericht zijn niet op onze eer, maar op de eer van God. Moge dit besef, dierbare broeders en zusters, iedere daad van hulpverlening aan de naaste begeleiden, opdat die niet tot middel wordt om zelf op de voorgrond te treden. Als wij bij het verrichten van een goede daad niet de eer van God en het ware welzijn van de medemensen tot doel hebben, maar vooral naar persoonlijk voordeel of eenvoudigweg bijval streven, beantwoorden wij niet aan de oproep van het evangelie. In de moderne, door beelden bepaalde samenleving, moet men zeer waakzaam zijn waar het deze bekoring betreft. De milddadigheid van het evangelie is niet slechts filantropie: het is veel eerder een concrete daad van caritas, van liefde, een goddelijke deugd, die volgt uit de innerlijke bekering tot liefde jegens God en de medemens, in navolging van Jezus Christus, die Zich volledig

Dit jaar wil ik in de gebruikelijke boodschap voor de Veertigdagentijd stilstaan bij de praktijk van het geven van aalmoezen, dat een concrete manier vormt de noodlijdende te hulp te komen en tegelijkertijd een ascetische oefening is om ons te bevrijden van de gebondenheid aan aardse goederen. Hoe sterk de invloed van materieel bezit is, en hoe ondubbelzinnig onze beslissing moet zijn dit niet tot afgod te maken, bevestigt Jezus nadrukkelijk: “Gij kunt niet God dienen en de mammon” (Lc 16,13). Het geven van aalmoezen helpt ons deze voortdurende bekoring te overwinnen, want het leert ons de noden van de naaste te zien en met anderen te delen wat wij, dankzij de goddelijke goedheid, bezitten. Dat is het doel van de bijzondere collectes voor de armen, die tijdens de Veertigdagentijd in veel delen van de wereld worden georganiseerd. Op die manier verbindt de innerlijke zuivering zich met een gebaar van kerkelijke gemeenschap, dat men in de vroege Kerk al kende. Daarover spreekt bijvoorbeeld de heilige Paulus in zijn brieven over de collecte voor de gemeenschap van Jeruzalem (vgl. 2Kor 8-9; Rom 15,2527).

9


aan ons geschonken heeft tot aan de dood op het kruis. Hoe zouden wij God niet danken voor de vele mensen die, ver verwijderd van de schijnwerpers van de mediamaatschappij, in stilte en vanuit een christelijke geest grootmoedige daden verrichten ter ondersteuning van de naaste in nood? Het heeft weinig zin de eigen goederen aan anderen te schenken, als dat leidt tot een van ijdelheid opgeblazen hart: daarom zoekt degene die weet dat God “in het verborgene ziet”, en in het verborgene zal vergelden, geen menselijke erkenning voor de door hem volbrachte werken van barmhartigheid.

een veelzeggend symbool: deze weduwe geeft God niet iets van haar overvloed; ze geeft niet iets van wat ze bezit; ze geeft wat ze is. Ze geeft zichzelf volledig. Dit ontroerende verhaal is ingebed in de bijbelse beschrijving van de dagen die onmiddellijk vooraf gaan aan het lijden en de dood van Jezus. Jezus is arm geworden, opdat wij rijk zouden worden door Zijn armoede, schrijft St. Paulus; Hij heeft Zichzelf helemaal voor ons gegeven. De Veertigdagentijd spoort ons aan – ook door het geven van aalmoezen – Zijn voorbeeld na te volgen. In de school van Jezus kunnen wij leren ons leven tot gave te maken; doordat we Hem navolgen, groeit de bereidheid niet alleen iets van ons bezit te geven, maar juist onszelf. Wordt niet zo ongeveer het hele evangelie samengevat in het ene gebod van de liefde? De praktijk om aalmoezen te geven in de Veertigdagentijd wordt zo tot een middel om voortgang te maken in onze christelijke roeping. Als de christen zichzelf geeft zonder berekening, getuigt hij: niet de materiële rijkdom dicteert de wetten van het bestaan, maar de liefde. Wat de aalmoes haar waarde geeft is – naar de mogelijkheden en omstandigheden van ieder individu – de liefde die inspireert tot verschillende vormen van zelfgave.

4. De heilige Schrift nodigt ons uit het geven van aalmoezen te beschouwen met een diepere blik, die de puur materiële dimensie overstijgt en ons leert dat het zaliger is te geven dan te ontvangen (vgl. Hnd 20,35). Als wij uit liefde handelen, dan geven wij uitdrukking aan de waarheid van ons ‘zijn’: wij zijn namelijk niet voor onszelf geschapen, doch voor God en voor de medemensen (vgl. 2Kor 5,15). Iedere keer als we uit liefde tot God onze goederen delen met de behoeftige naaste, ervaren we dat de volheid van het leven uit de liefde komt en dat alles tot ons terugkeert als zegen van de vrede, de innerlijke tevredenheid en de vreugde. De hemelse Vader beloont ons geven van aalmoezen met Zijn vreugde. Meer nog: de heilige Petrus vermeldt bij de geestelijke vruchten van het geven van aalmoezen de vergeving van de zonden: “De liefde” – zo schrijft hij – “bedekt tal van zonden” (1Pe 4,8). De liturgie van de Veertigdagentijd herhaalt het dikwijls: God biedt ons zondaars de mogelijkheid tot vergeving aan. Als wij ons bezit delen met de armen, worden wij erop voorbereid die te ontvangen. Op dit moment denk ik aan al diegenen die de last voelen van het kwaad dat zij hebben gedaan, en zich juist daarom ver van God voelen, angstig en bijna niet bij machte zich tot Hem te wenden. Als het geven van aalmoezen ons dicht bij de naaste brengt, brengt het ons dicht bij God, en het kan tot werktuig worden van een ware bekering en verzoening met Hem en met onze broeders en zusters.

6. Dierbare broeders en zusters, de voorbereiding op Pasen nodigt ons, ook door het geven van aalmoezen, uit tot een geestelijke training, opdat wij groeien in de liefde en Christus Zelf herkennen in de armen. In de Handelingen der Apostelen wordt verhaald wat de apostel Petrus zegt tot de lamme die aan de tempelpoort om aalmoezen vraagt: “Zilver en goud heb ik niet; maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër: gebruik uw voeten” (Hnd 3,6). Met de aalmoes geven wij iets materieels; het kan een teken zijn van de grotere gave, die wij anderen geven met het woord en het getuigenis van Christus, in Wiens naam wij het ware leven hebben. Deze tijd nodigt ons daarom uit door persoonlijke en gemeenschappelijke inspanning Christus toegedaan te zijn en te getuigen van Zijn liefde. Maria, de Moeder en trouwe Dienstmaagd van de Heer, moge de gelovigen helpen om in hun ‘geestelijke strijd’ van de Veertigdagentijd de wapens van het gebed, het vasten en het geven van aalmoezen goed te gebruiken. Dan gaan wij, in kracht van de Geest vernieuwd, het Paasfeest tegemoet. Met deze wens schenk ik u allen van harte mijn Apostolische Zegen.

5. Het geven van aalmoezen voedt ons op tot een liefdevolle edelmoedigheid. De heilige Giuseppe Benedetto Cottolengo placht aan te bevelen: “Tel nooit de munten die je weggeeft want, zo zeg ik altijd: Als bij het geven van aalmoezen de linkerhand niet mag weten wat de rechter doet, dan mag ook de rechter niet weten wat die zelf doet” (Detti e pensieri, Edilibri, nr. 201). In dit verband is van grote betekenis de episode uit het evangelie aangaande de weduwe die van haar armoe “alles waar ze van leven moest” (Mc 12,44) in de offerkist van de tempel wierp. Haar twee kleine, onbeduidende muntjes worden tot

Van het Vaticaan, 30 oktober 2007 Benedictus XVI Vertaling: dr. N. Stienstra, met medewerking van drs. N.M. Schnell, pr.

____________________________________ 10


Za. 1 mrt.: Rozenburg

19.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 2 mrt.:

Vierde zondag veertigdagentijd, zondag "laetare". 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Intenties: Overl. fam. Berkelaar-v.d. Water, overl. fam. van Dijk-Folst, dhr. Golia, mw. EerdenCamerman, Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Wortman, dhr. en mw. Hazen, Aarnout Scheers, Leny Hemelsoet, mw. v.d. Berg-Loosbroek, dhr. Wien de Jongh, dhr. A. Litjens, dhr. P. Rutten, Ineke Essens-Boef, dhr. Wortman, dhr. Cor Reuvers.

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Rhoon

PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506.

Op maandag 3 maart en donderdag 6 maart: geen eucharistieviering. Vr. 7 mrt.:

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: secretariaat @ mariakerk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

10.30 uur Woord- en Communiedienst in de Kulk.

IN MEMORIAM

Theodora Josefa van Leeuwe–van Gils Op 7 februari overleed, na een kortstondige ziekte, mevrouw Thea van Leeuwe–van Gils. Zij werd 62 jaar en woonde op het adres Reinier Kloegstraat 56. Op 12 februari werd tijdens een gebedsdienst in Uitvaartcentrum “Monuta Memoriam” afscheid van haar genomen. Op 27 december werd de fatale ziekte geconstateerd en ruim zes weken later is mevrouw van Leeuwe hieraan overleden. Samen met haar man en kinderen heeft ze veel over de ziekte kunnen praten en met een intense knuffel heeft ze afscheid van hen genomen. Thea van Leeuwe was een eenvoudige, behulpzame en vriendelijke vrouw. Ze stond altijd klaar voor anderen en had altijd ook een vriendelijk woord voor iedereen. Altijd was ze bezig met het welzijn van anderen en zelfs op haar ziekbed was ze daar nog mee bezig. Zelfs daar cijferde ze zichzelf helemaal weg. De woorden uit de Spreukenlezing zijn dan ook voor haar van toepassing: “Haar handen rusten nooit, ze is onvermoeibaar, diezelfde handen strekt ze naar de armen uit, wijd opent ze haar armen voor wie in nood zijn”. Samen met haar man heeft ze goede tijden gehad. Daar was ze heel dankbaar voor. Enkele keren per jaar ondernamen ze beiden een fietsvakantie in Nederland. Ze genoot dan intens van de mooie natuur en van de vogels.

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 367941.

Vieringen in Hoogvliet Rhoon en Rozenburg Za. 23 febr.: Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering. Zo. 24 febr.: Derde zondag veertigdagentijd. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor, Intenties: Antonius Gerardus de Graaf, dhr. A. Litjens, mw. van Boekel-Derks, dhr. Cor Reuvers. Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 25 febr.: 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 28 febr.: 10.00 uur Eucharistieviering.

11


Ze hadden nog veel meer plannen voor de komende tijd. En dan komt ineens deze vreselijke ziekte. De heer en mevrouw van Leeuwe kenden elkaar al ruim 44 jaar, ze waren 42 jaar getrouwd. Dat is een halve mensenleeftijd. Thea van Leeuwe was een lieve, bezorgde moeder. Ze heeft haar kinderen een fijne en onbezorgde jeugd gegeven in een warm nest. En ze was een trotse oma, heel blij met haar kleinkinderen. Zelfs op haar ziekbed maakte ze zich nog zorgen over haar kleinkinderen. Ze stond altijd klaar voor anderen en dan mogen we ervan uitgaan, dat God ook voor haar klaar staat en dat ze nu verder leeft. Ze had zorgen en angsten maar zij zag de dood nu als een verlossing van die angsten. Ze was daarom niet bang voor de dood. Mag dat een troost zijn voor haar man, kinderen, kleinkinderen en allen die van haar hebben gehouden.

8 mrt. 8 mrt.

Mw. A.E.E. Zondag-Pinxter, Dr. J.M. den Uyllaan 102, Spijkenisse Mw. T.H. Nguyen-Nguyen, Karekiet 5

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

LUMA HELPT??? - Wie??? Kleine kinderen in Zuid Afrika van 0 tot 6 jaar, wezen en half wezen. Zij krijgen op hun preschool (dagopvang) één maaltijd: rijst of pap, en dat is gelijk de enige maaltijd van die dag! Slapen doen ze op de vloer. De stichting LUMA HELPT, wil voor deze kinderen het gebouwtje opknappen, een inpandige keuken bouwen, een aansluiting op het riool maken, er een groot hek omheen plaatsen en dan een moestuin aanleggen. (Dan kan er eindelijk wat meer gevarieerd worden gegeten.) Niets geen luxe, maar gewoon dingen waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat kinderen ze moeten ontberen! LUMA HELPT!!!!!!!! En u … doet u mee?

Pastoor R. Franken.

Uit de parochie

Uw bijdrage aan deze actie kunt u contant geven in de kerk. Wilt u liever geld voor onze vastenactie storten (o.v.v. vastenactie), dan zijn dit de gironummers: Rozenbug: 57 58 80 Hoogvliet: 154 89 95 Rhoon: 52 45 68

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 26 febr. Dhr. C.J. de Veld, Lengweg 193 28 febr. Mw. A.C. Muis-Mazurek, Saffraanstraat 122 4 mrt. Mw. A.J. Crombach-Vlasblom, Othelloweg 163 4 mrt. Dhr. M.L. Bottse, Boerenhoek 114 6 mrt. Mw. L.E.J. Wijnen-Vermeulen, Bongweg 264 7 mrt. Mw. J.W.M.H. Bakens-Janssen, Bongweg 71

Soep Nog twee soepmaaltijden te gaan: op 6 maart in Hoogvliet, er zijn dan mensen van de stichting LUMA HELPT, en op 13 maart in Rhoon. Samen eten, gezelligheid, een stukje bezinning in deze veertigdagentijd en solidariteit met de kinderen in Zuid-Afrika. Het is immers de bedoeling dat het geld - dat u bespaart door niet thuis te eten - in de pot voor het schooltje in Zuid-Afrika terecht komt. Met andere woorden: u doet er goed aan mee te eten. Neemt u wel zelf uw soepkom en lepel mee, alstublieft.

Verjaardag 80 jaar en ouder 24 febr. Mw. M.H. Steekers-Heemskerk, Klencke 123 24 febr. Mw. T.W. Pouls-Meeuwsen, Marthalaan 2 25 febr. Mw. G.L. Lagarde-de Fever, Tijmweg 256 27 febr. Dhr. A.J. Broeken, Klencke 581 28 febr. Mw. A.J.P.H. Bosch-Kuipers, Klencke 17 1 mrt. Dhr. R.H.M. van Winkel, Klencke 121 1 mrt. Dhr. P. Schuurbiers, Laafnet 11 2 mrt. Mw. H.C. Coenradie-Camphuisen, Spieringstraat 23 2 mrt. Mw. C. Hendriks-Smits, Tijmweg 30 3 mrt. Dhr. J.B. Seesing, Fleur 39 3 mrt. Dhr. R. Muis, Saffraanstraat 122

Viering in De Kulk De eerste vrijdag, dus 7 maart, is er weer een woord en communiedienst in de benedengang van “de Kulk” om 10.30 uur U bent hartelijk welkom. 12


Liturgisch jaar

Heb jij me lief?

Thematiek van het doopsel

Palmzondag - 16 maart Andreas, Petrus en Paulusparochie Andreasplein 1, Maassluis

Op de zondagen van de veertigdagentijd staat in de schriftlezingen van het jaar A de thematiek van het doopsel centraal. Niet alleen vanwege eventuele dopelingen in de paasnacht, maar ook om alle gedoopten in herinnering te brengen wat de spirituele betekenis is van het doopsel. De keuze van de evangelielezingen voor de derde tot en met de vijfde zondag in de veertigdagentijd gaat terug naar de eerste eeuwen van de Kerk, toen de christenen als volwassenen – na een lange periode van voorbereiding in het katechumenaat – tijdens de Paaswake gedoopt werden.

Het jongerenplatform van het Bisdom Rotterdam nodigt je uit voor een intense jongerendag in Maassluis! We komen samen in de nieuwste kerk van het bisdom Rotterdam! Kom en zie: ‘Sydney aan de Maas’. Palmzondag staat in het teken van de vraag die Jezus aan Petrus stelde aan de oever van het meer: Heb je mij lief? Concreet kun je deze vraag betrekken op inzet voor de Millenniumdoelen (MDG). Het jongerenplatform heeft voor 2008 drie doelen centraal gesteld, waarover het in de workshops zal gaan. Het programma ziet er als volgt uit: 12.30 uur 13.00 uur 13.30 uur 1. MDG 2 2. MDG 3 3. MDG 6 15.15 uur 15.45 uur 16.30 uur 17.00 uur 18.00 uur

Mysterie van hun wedergeboorte In de praktijk te Rome vonden er ter voorbereiding op het doopsel gedurende de veertigdagentijd drie bijzonder belangrijke bijeenkomsten plaats, die op de zondag gevierd werden. In de liturgie van het woord werden schriftgedeelten gelezen die als fundamenteel gezien werden voor de catechese van het doopsel en dat nog steeds zijn.

Inloop met koffie, thee en broodje Start van het programma Workshops: ‘Alle meisjes en jongens naar school’ ‘Gelijke kansen mannen en vrouwen’ ‘Bestrijding aids, malaria en andere dodelijke ziekten’ Pauze ‘Dance for life’ Afsluitende gebedsviering Napraten met een hapje en drankje Einde

• a. op de derde zondag het evangelie van de Samaritaanse vrouw bij de waterput (Joh 4,1642), met als bijbehorende eerste lezing de geschiedenis van het water dat Mozes uit de rots slaat bij de Meriba, zodat de morrende joden in de woestijn te drinken hadden (Ex 17,3-7); het is de thematiek van het ‘levend water’ door Jezus beloofd bij de put van Jacob, opborrelend uit de rots, die het symbool van Christus is (vgl. 1Kor 10,4). • b. op de vierde zondag het evangelie van de blindgeborene (Joh 9,1-41) met als eerste lezing de zalving van David tot koning (1Sam 16,1b.67.10-13a). Dit is een dubbele thematiek: het water van Siloam (dit betekent ‘gezondene’), waarvan de naam dus verwijst naar die van de Redder en van waaruit het licht oprijst voor degene die in duisternis leeft, en de zalving van David die verwijst naar de zalving met het chrisma wat betekent dat de gedoopte lid geworden is van ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap’ (vgl. 1Pe 2,9). • c. op de vijfde zondag het evangelie van de opwekking van Lazarus (Joh 11,1-45) met als eerste lezing de opening van de graven en de uitstorting van de Geest (Ez 37,12-14). De thematiek verwijst naar het doopwater dat in staat is het leven te geven na de dood zoals aan Lazarus in Bethanië; een leven door de uitstorting van Gods Geest dat betekend wordt in het vormsel.

Meer informatie: www.jongkatholiek.nl/bisdomrotterdam Pastorale dienstverlening bisdom Rotterdam, G. Schurmann, telefoon 414 82 13 of e-mail: g.schurmann@bisdomrotterdam.nl Routebeschrijving - per auto: Er is geen parkeergelegenheid bij de kerk. Neem op de A20 de eerste afslag Maassluis/Maasland. Na 450 m rechtsaf op de Oude Veiling richting Maasland na 300 m linksaf op de Oude Veiling; na 600 m rechtsaf de Rozenlaan op. Na 1.2 km de eerste afslag op de rotonde (Westlandseweg); na 350 m rechts aanhouden op de Westlandseweg. U ziet de kerk aan uw rechterhand liggen. Parkeren: Na 0.5 km linksaf de Uiverlaan op. Links en rechts zijn er parkeerterreinen. - per openbaar vervoer: Uitstappen bij NS-station Maassluis West. Bus 38 van Connexxion richting Delft tot halte Uiverlaan. Daarvandaan is het 3 minuten lopen naar het Andreasplein.

Evert de Jong

____________________________________ 13


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit @ planet.nl Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680.

WEBSITE

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via email: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter a.i.: Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790, e-mail: gvab0@xs4all.nl. Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: g.meesters @ tiscali.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds DT: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen: girorekeningen 2465960 en 328591; bankrekeningen 3295.50.721 en 3295.02.905; alleen voor VVB (GK): giro 445148; bank 3295.03.146 Zendingscommissie: giro 436112, bank 3295.74.612.

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitters: • Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970, e-mail: t.van.schie6 @ kpnplanet.nl. • Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790, e-mail: gvab0 @ xs4all.nl. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

Beheer gebouwen

• Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

• Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: team gemeenteleden. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl

Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

14


• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550.

• Dorpskerk op 24 febr.: mw. Wols, dhr. P. Hallema; op 2 mrt.: dhr. R. Hallema, dhr. Vervat.

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Vervoer naar de Antwoordkerk 24 febr. Viskil, Oorebeek; 2 mrt. Maring, Bandstra.

Hulpverlening Autodienst - Dorpskerk J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659.

Bij de diensten 24 februari - algemeen Op de laatste zondag van de maand worden met name gezinnen met kinderen verwacht.

Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau.

24 februari - Antwoordkerk We volgen vandaag het rooster en lezen uit Exodus 17: 1 – 7 en Johannes 4: 5 – 26. Deze beide gebeurtenissen hebben ons misschien wel wat te zeggen. Heel erg veel te zeggen. Misschien wel zoveel, dat we dat in één morgen niet redden, er niet over uitgepraat raken. Want behalve dat het natuurlijk van wezenlijk belang is bij welke bron ( Bron) je je drinken haalt, is het ook wel heel prettig dat je aan Jezus Christus nooit iets over jezelf hoeft uit te leggen. En dat Hij, ondanks alles wat je niet kunt uitleggen, toch van je houdt! Zijn leven voor je heeft over gehad!! Daar kunnen we ons ons leven lang over verwonderen en verheugen. (veh)

Kerktelefoon - Dorpskerk G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283. Kerkdienst op de band - Antwoordkerk A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 24 februari - Antwoordkerk, 10.00 uur: Meesters, Kreft; Van der Meijde; lectoren; mw. Van Mastrigt, Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Noordsij, mw. Kloeg; mw. Dirven; lector: Fousert. Op 2 maart - Antwoordkerk, 10.00 uur: Woudstra, Hoogerwerf; Verwoerd; lectoren: Van Veelen, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur (HA): Mw. Verzendaal, Misbeek, mw. Olivieira, Wols; lectoren: Fossen, Gerdien Misbeek.

2 maart - Dorpskerk Viering Heilig Avondmaal. We gaan verder met Nehemia, we lezen hoofdstuk 5. De evangelielezing is Johannes 9 vers 1-13 (genezing van een blinde, Jezus licht der wereld). Als de bouw van de stad Jeruzalem vordert ontstaan ook weer de gewone menselijke verhoudingen, dat wil zeggen: er komt onrecht en ongelijkheid. Nehemia staat daar tegenop. Kun je iets uitrichten tegen onrecht? Of: hoe kun je iets uitrichten tegen onrecht? (rjw)

Organisten

Collectebestemming

Antwoordkerk 24 febr. A. Mout 2 mrt. H. Noordzij

Dorpskerk P. Meijboom P. Meijboom

Op zendingszondag 24 februari én op zondag 2 maart is de eerste collecte bestemd voor een zendingsproject van Kerk in Actie in Colombia. Meer hierover leest u onder DiacoNieuws.

Koster- en welkomdienst

De avondmaalcollecte van 2 maart in de Dorpskerk is bestemd voor het project Papos van Childhope Brasil. Dit is een project van Kinderen in de knel. Childhope Brasil is het project Papos gestart om voorlichting te geven over aids en seksueel overdraagbare aandoeningen aan jongeren in Rio de Janeiro. Papos leidt jongeren in hun wijken op tot voorlichters, trekt met een minibus de wijken in en

• Antwoordkerk op 24 febr.: koster - dhr. en mw. Stout; welkom dhr. Lolkema, mw. Huiting. In de week: dhr. en mw. Petersen. op 2 maart: koster - mw. Huiting, mw. Van Ringelesteijn; welkom - mw. Oorebeek,mw. Van Opdorp. In de week: dhr. en mw. Oldenhuis.

15


onderhoudt een informatieve Portugees- en Engelstalige website.

Mw. H. le Bruin-van Veenendaal, Tijmweg 178, mocht 21 februari na een verblijf van enkele maanden in het verpleeghuis Siloam, naar huis.

Bloemengroet

Ik wens alle zieken en herstellenden en hun naasten het allerbeste toe, veel sterkte en bovenal de nabijheid van de Allerhoogste.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 3 februari uit de Dorpskerk naar: mw. Booi, Klencke 347, en mw. Euser, Klencke 219; uit de Antwoordkerk naar: mw. Lieverst, Meeuwenhof, kamer 506, en mw. Van Ballegooijen, Schakelweg 198; op 10 februari uit de Dorpskerk naar: fam. Bandstra, Klaasje Zevensterstraat 236, en fam. Sloendrecht, Klaasje Zevensterstraat 318; uit de Antwoordkerk naar: mw. De Vries, Kruisnetlaan 866.

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar: 1 mrt. Mw. I. Dronkert, Ruitwagen 63 2 mrt. Mw. J.M. Bakelaar-Eppenga, Schakelweg 162

Berichten over zieken

• verjaardag 80 jaar en ouder: 25 febr. Mw. F. Bos-Seubers, Zonnebaarsstraat 80 25 febr. Mw. N. Lengkeek-Visser, Klencke 381 26 febr. Mw. W. Groenendijk-'t Mannetje, Klencke 491 26 febr. Mw. A. van Tooren-Schilperoort, Ferdinand Huyckstraat 11 28 febr. Dhr. W. Kleinendorst, Karwijstraat 32 01 mrt. Mw. G.L. Paulusz-Keijzer, Kruisnetlaan 748 3 mrt. Dhr. A. Goedendorp, Puitstraat 53 3 mrt. Dhr. P. Kraaijenbrink, Botreep 350 3 mrt. Dhr. A.A. Pot, Paprikastraat 12 5 mrt. Dhr. W.R.L. Brugman, Kruisnetlaan 410 5 mrt. Dhr. H. van Rossen, Max Havelaarweg 196 5mrt. Dhr. W.P. van Veelen, Beemd 42 5 mrt. Dhr. J.G. van Zijl, Park Vossendijk 110 6 mrt. Mw. A.A. van Leeuwen-Verbaas, Klencke 321 6 mrt. Mw. J. Molenaar-Oranje, Marthalaan 8H 6 mrt. Mw. K. Mulder-Kleijn Hesseling, Cloese 79 7 mrt. Mw. J.H. de Rooij-Verburg, Klaasje Zevensterstraat 310 7 mrt. Mw. P. den Boer-Stougje, Schakelweg 162 8 mrt. Mw. A. Nuis-Qualm, Alverstraat 141 8 mrt. Mw. L. Smits, Kruisnetlaan 410 9 mrt. Dhr. J. van Herwijnen, Troubadourlaan 14

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. L. Viskil, Gipskruid 3, ligt nog in het MCRZ, Clara. Mw. A. Sekeris-Koole, Klencke 357, is 16 februari in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117, is 7 februari in het Ruwaard van Puttenziekenhuis opgenomen; door een val heeft hij zijn bekken gebroken. Mw. J.L. van Bronckhorst, Spuistroomstraat 53, verblijft in het verpleeghuis Siloam voor revalidatie. Mw. A.P. Vrijenhoek-de Jong, Klencke 569, is in het verpleeghuis Sonneburgh om te revalideren Mw. E. van Egmond-Meijer, Bovensim 334, is nog in het verpleeghuis de Elf Ranken, kamer R213, in Barendrecht. Mw. L. van Duinen-v.d. Linden, Viskaarweg 38, ligt nog in het MCRZ, Clara.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. M. Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, is opgenomen geweest in het Erasmus M.C.; zij is 14 februari weer thuisgekomen. Dhr. J. Hotting, Boet 25, is 31 januari uit het MCRZ, Clara, ontslagen. Mw. A. van Keulen, Sara Burgerhartweg 43, heeft van 8-12 februari in het Ruwaard van Puttenziekenhuis gelegen. Mw. M.A. van der Beek-van Baalen, Kapershoekseweg 17, is nu definitief gaan wonen in het verzorgingshuis de Meeuwenhof, kamer 906.

• huwelijksjubileum: 26 febr. Echtpaar De Vlaam-Mattheus, Stalnet 3 - 50 jaar Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

16


In het Bemoedigingsboek staan gesprekken met vluchtelingen. Zij vertellen niet alleen hun aangrijpende verhalen, maar laten ook weten wat hun hoop geeft. Wederopbouw en verzoening beginnen bij het geloven in een betere toekomst.

DiacoNieuws Voorjaarszendingscollecte “Als wij verbonden blijven met Hem, met God en met de mensen om ons heen, zal er toekomst zijn”. Dat schreef de ontheemde Dietrich Bonnhoeffer vanuit zijn gevangeniscel. Hij had een boodschap van hoop en vrede voor de vele ontheemden in deze wereld. Op de vlucht voor het enorme geweld in Colombia zijn meer dan drie miljoen mensen van hun woonplaats verdreven. Een humanitaire crisis van grote proporties, die een enorme impact heeft op de economie, het sociale leven en op de kerken. Hele generaties groeien op in de veranderstelling dat conflicten alleen maar met geweld kunnen worden opgelost. Een vergeten ramp. In de voorjaarszendingscollecte (op 24 februari én op 2 maart) geven wij voor het bijbels onderwijs aan de ontheemden in het verscheurde Colombia.

Het Bemoedigingsboek benadrukt het bijzondere karakter van de veertigdagentijd, de zes weken voor Pasen. Inkeer en bezinning vormen de basis voor het geloofsleven in deze periode. Leden van Protestantse gemeenten wordt daarom - naast een bijdrage aan de collecten en in gebed - gevraagd om vluchtelingen persoonlijk een hart onder de riem steken. Dat kan door hun eigen verhaal toe te voegen aan het Bemoedigingsboek. Wie heeft er immers niet ervaring met (het verwerken van) verdriet? Ook in onze kerken ligt een bemoedigingsboek. Lees er eens in of schrijf u bemoediging erin op. Opbrengst postzegels, kaarten en mobieltjes Prachtig hoeveel gemeenteleden postzegels en kaarten voor de Zending hebben ingezameld. Autoladingen vol kwamen in Utrecht aan. Vrijwilligers zochten alles zorgvuldig uit en verkochten het. De totale opbrengst van de postzegel- en kaartenactie in 2007 is € 40.418,20! De postzegels brachten hiervan € 14.510,00 op. De kaartenopbrengst groeide fors tot maar liefst € 25.908,20. In 2006 werd € 31.537,49 bij elkaar gebracht, in 2005 € 25.188,00. We zijn bijzonder verheugd over deze enorme stijging. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond. Ook de inzameling van oude mobiele telefoons steeg: € 4.843,50. (in 2006: € 3.567,-). We zijn dankbaar voor deze extra bijdrage via mobieltjes, die bestemd is voor het totale werk van Kerk in Actie. Hartelijk dank voor uw inzet. Dus heeft u thuis nog postzegels , kaarten of niet meer gebruikte mobieltjes lever deze dan in. Achter in de kerken hangt of staat een bak, waarin u deze zaken kunt deponeren. De ZWO commissie zorgt dan voor verdere afvoer naar Utrecht.

Via onderwijs aan kerkleiders en onderwijzers probeert CEDECOL, de Colombiaanse Raad van Kerken, kinderen en volwassenen te bereiken met het Evangelie van Gods vrede. Aan de hand van bijbelse verhalen maakt men duidelijk hoe conflicten op vreedzame wijze kunnen worden opgelost. Kerkleiders leren in deze cursus om vragen over geweld te beantwoorden vanuit Bijbels perspectief. Met behulp van sociaal en maatschappelijk opbouwwerk leren de cursisten bovendien om in conflictsituaties op te treden als bemiddelaar. In verschillende situaties heeft deze aanpak al tot succes geleid. De opgedane kennis geven de kerkleiders en onderwijzers weer door aan hun gemeenteleden en schoolkinderen. Op die manier breidt het programma zich als een olievlek uit over lokale (kerkelijke) gemeen-schappen in het land. Dit is het doel waarvoor wij geven in de voorjaarszendingscollecte. Uw bijdrage kan groot verschil maken in de levens van onze broeders en zusters in dit land. Vergeten worden is ook een ramp In de 40dagentijd vragen ICCO en Kerk in Actie aandacht voor vergeten rampen. Vluchtelingen leven soms jaren in vluchtelingenkampen en het duurt decennia tot met terugkeer en wederopbouw kan worden begonnen.

Uw diakenen en ZWO-commissie. 17


Hoewel zij de hele nacht hadden gevist, hadden ze niets gevangen. Vroeg in de ochtend stond Jezus aan de oever. Ze herkenden hem niet. Jezus vroeg hun het net over stuurboord uit te werpen. Zijn stem was zo overtuigend dat ze deden wat hij zei. Direct sloot een grote menigte vissen in het net. Een wonderteken waarmee duidelijk is dat de mens niets is zonder Jezus.

Activiteiten in de paastijd

Paasviering ouderen Hier bij nodigen wij alle ouderen uit de gehele gemeente uit voor de paasviering op woensdag 12 maart.

Het reliëf voor kaars B is "Heilige drieeenheid". In het kruis van deze prachtige Paaskaars is het symbool verwerkt van de Heilige Drie-Eenheid. Het witte vlak is de Vader, het blauwe vlak is de Zoon en het groene vlak is de Heilige Geest. In het midden bevindt zich het zogenaamd alziend oog van God en het geheel is omgeven door een cirkel als teken van verbondenheid van al deze elementen. Tot en met zondag 24 februari hangt in beide kerken een bestellijst. De prijzen staan daarop vermeld. Vragen hierover kunt U stellen aan mw. R. Groenendijk, tel. 4161755.

U bent van harte welkom om 10:00 uur in de Antwoordkerk. Na het koffiedrinken wordt de paasviering gehouden, waarbij de meditatie gehouden zal worden door ds. V.E. Huls. In de pauze is er verkoop van kaarten. En daarna hebben we een paasmaaltijd met elkaar. U kunt zich aanmelden tot 7 maart bij: Hillie de Knegt telefoon 438 48 52 Gonnie Haverhoek telefoon 416 32 26

Paaskaarsen Het hele jaar door staat in de kerk de paaskaars te branden tijdens alle kerkdiensten. Het licht van de paaskaars schijnt ons bij en is symbool van Gods nabijheid. Het is ook dit jaar mogelijk één van de paaskaarsen aan de kerk te schenken als u bijvoorbeeld iets extra',s wilt doen uit dankbaarheid of ter viering van iets. U kunt dat gestalte geven door de kosten van één van de kaarsen voor uw rekening te nemen. Een gebaar met een langdurige betekenis, want na een jaar krijgt het overblijvende deel van de kaars opnieuw een bestemming. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de predikanten of met de penningmeester van de kerk, dhr. T. Woudstra, tel. 4383380. Het is niet de bedoeling de naam van de schenker bekend te maken.

Opnieuw: paasontbijt Zoals op de gemeenteavond al verteld proberen we een aantal elementen uit het feestjaar dit jaar te herhalen. Eén daarvan is het paasontbijt op 23 maart. Houd u hiermee alvast rekening. In het volgende nummer komt een paginagrote, definitieve aankondiging met een aanmeldstrook we moeten toch ook bijtijds boodschappen doen ... - en telefoonnummers.

Uit de Aalkaar pastorie Over zieken Mw. E van Egmond-Meijer, Bovensim 334, is opgenomen in De Elf Ranken na twee beroertes. Het is de vraag hoe het verder met haar zal gaan. Dhr. Barendregt, Cloese 117, verblijft na een val in het Ruwaard van Puttenziekenhuis met een gebroken bekken en zal na het ziekenhuis in Siloam verder moeten revalideren. Ook mw. J.L. van Bronckhorst, Spuistroomstraat 53, is voor revalidatie opgenomen in Siloam.

R. Groenendijk

Huispaaskaarsen Ook dit jaar is er gelegenheid huispaaskaarsen te bestellen. Het reliëf voor kaars A is "Wonderbaarlijke visvangst". Bij zijn opstanding had Jezus zijn discipelen beloofd dat hij hen in Galilea zou ontmoeten. Zeven van zijn discipelen waren weer aan het vissen op het meer van Galilea.

Wat ik verder kwijt wil Vanuit de Gemeenschap van Kerken wil ik 18


houden. Zo mogen we elkaar, telkens weer, wijzen op Diegene die in ons leven is gekomen als de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus Christus, met zijn liefde voor ons, basis voor ons leven. Als de grond onder onze voeten. Als Licht, om alle duisternis te verdrijven. Ook als buiten, of in uw hart, de zon even niet schijnt.

het volgende doorgeven. Al een paar jaar worden in de R.K.-Parochie zogenoemde soepmaaltijden georganiseerd in de vastentijd. De bedoeling is dat u het geld, dat u uitspaart door niet thuis te eten, doneert aan de Vastenactie. In het vorige kerkblad heeft u hierover meer kunnen lezen (zie ook blz. 12). Met de bedoeling tot verdere toenadering te komen is ook een aantal leden van de Protestantse Gemeente Hoogvliet welkom bij de maaltijden in de Mariakerk. 21 februari is al achter de rug, maar ook op 6 maart bent u welkom. Natuurlijk moet de organisatie wel weten hoeveel mensen er ongeveer komen, dus ik vraag u wel zich vooraf bij mij aan te melden: via telefoon 4165513 of e-mail: dswilschut BIJ kerkhoogvliet.nl.

Ik wens u Gods zegen toe Ds. V.E. Huls

Gemeenteavond

Op 6 februari hielden wij onze gemeenteavond in de Antwoordkerk. De kerkenraad was blij te zien dat deze avond door zeker 70 mensen bezocht werd: zowel mensen uit Noord als uit Zuid. Als opening werd gelezen uit Romeinen 12:9-21. Ds. Huls nam daarna het woord en liet ons kennismaken met het schilderij ‘Jezus voor Pilatus’ van Rembrandt. Wij keken naar licht en donker en naar dingen die ons opvielen of stoorden. Hierdoor kregen wij een idee van de interpretatie van de Bijbel door Rembrandt.

Ds. Robert Wilschut.

Uit de Sorongpastorie “Het lijkt wel voorjaar”. Terwijl ik dit schrijf is de warmte een beetje uit de lucht, maar wat was het heerlijk vorige week. En terwijl u dit leest is er misschien wel weer wat anders aan de hand. Moest u uw autoruiten misschien wel weer schoonkrabben. Het kan zomaar, daar wonen we voor in Nederland, het kan vriezen en het kan dooien. Op weg naar Pasen, dat zijn we wel, en dat staat volkomen los van het weer, van de omstandigheden in ons leven en van hoe we ons voelen. En dat is maar goed ook, want als mensen zijn we wel eens wat wisselvallig. Net als het weer.

Diaconaal Trefpunt Het hoofdonderwerp voor deze avond was het Diaconaal Trefpunt in onze gemeente en de manier waarop dit is ingebed in het Pastoraat oude wijken (POW). Hiertoe waren ds. Katinka Broos, dhr. Jan Ramond en mw. Arja Poot uitgenodigd. Ds. Broos is werkzaam in het Oude Westen van Rotterdam als oecumenische duizendpoot. Door de afwezigheid van een kerkgebouw en een eigen predikant zijn de mensen in deze wijk aangewezen op het pastoraal centrum voor zaken als diaconale en pastorale ondersteuning, maar ook voor de erediensten; zelfs huwelijksvoltrekkingen en doopdiensten vinden hier plaats. Het POW is hier, zoals ds. Broos het zelf zei: “een grensganger tussen de kerk en de maatschappij: samen op zoek naar een stad waar te leven valt.” Als voorzitter van het POW vertelde dhr. Ramon ons vervolgens dat het POW zes werkplekken in Rotterdam heeft, waarvan nu Hoogvliet er één is. Het POW verkeert momenteel in een overgangsfase door het wegtrekken van mensen naar de rand van de stad, waardoor er minder menskracht is om het werk in de gemeente te doen. Er zijn nu 12 vaste krachten en 200 vrijwilligers, waarmee direct 10.000 mensen en indirect 30.000 mensen worden bereikt. Arja Poot benadrukte vervolgens dat het Diaconaal Trefpunt in Hoogvliet een vast onderdeel van

Zoals u elders in dit kerkblad kunt lezen, gaan we ‘in de herhaling’ met het Paasontbijt dit jaar. Want, wat was het vorig jaar gezellig! Mocht u daar allerlei aanstekelijke verhalen over hebben gehoord en het gevoel hebben dat u vorig jaar iets gemist hebt, meld u dan vooral aan! U bent van harte welkom!! Wellicht gaan er nog meer dingen ‘in de herhaling’ die vorig jaar leuk of goed waren. U hoort er meer van. Zo zijn we samen gemeente. Gemeente des Heren, hoe plechtig dat ook klinkt. Zo proberen we samen dingen te doen, bij elkaar betrokken te zijn, dingen te delen die ons bezig19


Vragen Tijdens het vragen stellen werd de zorg geuit of de gelden die opgehaald werden met Kerkbalans wel op de juiste hervormde dan wel gereformeerde plaats terecht zouden komen. Door het gebruik van verschillende enveloppen voor de actie (dit zal komend jaar ook nog zo zijn) kan de kerkenraad zich voorstellen dat deze vraag boven komt. Echter sinds onze fusie op 1 februari 2007 is er nog maar één protestantse schatkist, waarin het geld terecht komt. De vraag wat voor dingen er in onze gemeente zijn voor de jeugd van rond de 15 jaar kon de kerkenraad kort beantwoorden: in principe niets. Dit is echter een principiële keuze, omdat wij merkten dat de jeugd rond deze leeftijd de kerk meestal ingeruild heeft voor andere (voor hen) belangrijkere zaken als geld verdienen. Wij hopen hen echter als zij tegen de twintig zijn weer op te vangen. De avond werd afgesloten met de zegenbede van Saint Patrick uit de zevende eeuw.

de kerk is; Hoogvliet heeft weliswaar nog eigen kerkgebouwen en predikanten maar er zijn toch veel straten zonder gemeenteleden. Het Trefpunt kijkt hier om naar “de mensen met het zwakst belang en het meest miskend verlangen.” Arja bedankte onze gemeente ook voor de steun die zij van ons in het algemeen en het afgelopen jaar in het bijzonder mocht ontvangen. In de straten waar zij werkzaam is probeert zij mensen moed te geven en bij elkaar te brengen. Behalve het werk dat Arja in het Trefpunt verricht, is er toch nog een aantal taakjes dat blijft liggen: op dit moment is er bijvoorbeeld behoefte aan mensen die met ouderen boodschappen gaan doen. Bij deze brengen wij deze oproep dus over bij de lezers. Antwoordkerk Na de pauze heeft ondergetekende enige mededelingen gedaan namens de kerkenraad. Als eerste werd verteld over de Antwoordkerk. Het college van kerkrentmeesters (cvk) is op dit moment met drie aannemers aan het kijken naar twee opties voor verkoop van de grond rond de Antwoordkerk. De ene optie behelst verkoop van enkel de vrije grond, waarna daarop eengezinswoningen gebouwd kunnen worden. De tweede optie betreft het slopen van het zalengedeelte achter de keuken en de herinrichting van de grote zaal achter in de kerk. Ook bij deze optie worden er op de vrije grond huizen gebouwd. De ‘schone grondverklaring’ die voorwaarde is voor verkoop van grond is inmiddels ontvangen.

Namens de kerkenraad, Gustaaf Bedet

Actie Kerkbalans Het College van kerkrentmeesters heeft de balans opgemaakt van de toezeggingen die gemeenteleden voor het jaar 2008 hebben gedaan. Naar de stand op 15 februari is het totaal bedrag € 187.970,-. Mede namens de kerkenraad hartelijk dank aan allen die een bijdrage toezegden en aan de grote groep vrijwilligers die zich voor deze actie hebben ingezet.

Kerkomroep Als tweede punt deelde de kerkenraad mee dat er op dit moment binnen het cvk hard wordt gewerkt aan een opvolger van de kerktelefoon. Het zal een systeem zijn dat bruikbaar is in beide kerken en de luisteraars de mogelijkheid geeft te kiezen tussen de diensten in onze twee kerkgebouwen. Er zijn verschillende opties, waarvoor al offertes aangevraagd en verkregen zijn. Ook zijn er verschillende referenties opgevraagd over de systemen. Naar het zich laat aanzien zal het nieuwe kerktelefoonsysteem medio dit jaar gerealiseerd worden.

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Henk Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (Kees Westerduin). Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken).

Beleidsplan Vervolgens liet de kerkenraad weten bezig te zijn met een beleidsplan voor onze gemeente. De kerkenraad neemt hier goed de tijd voor en kijkt in aparte vergaderingen naar het beeld van onze gemeente op dit moment en in de komende jaren. In de nabije toekomst hopen wij concreter te zijn over de invulling van dit plan. De laatste mededeling was dat er voor september van dit jaar weer gezocht word naar nieuwe ambtsdragers; bijna de helft van de kerkenraad zal tegen die tijd aftreden.

- Kerkelijke Stand Overleden op 9 februari: mw. Krijntje Gelderblom-de Vries, 97 jaar; zij woonde in de Meeuwenhof, kamer 504;

20


op 14 februari: mw. Mignon Eveline Eleonore van Bronckhorst-Donk, 78 jaar, echtg. van dhr. H.A. van Bronckhorst, Klaasje Zevensterstraat 352. Verhuisd: mw. M.A. van der Beek-van Baalen, Kapershoekseweg 17, naar: Alverstraat 141, kamer 906; mw. J.A. Both-Vunderink, Schakelweg 162, naar Alverstraat 141; Mw. C.H. Brandse-van der Stelt, Alverstraat 115, naar: Puitstraat 297; Dhr. M.J. Goedendorp, Boet 10, naar: Gebbeweg 149; mw. F. van Vliet-Benne, Klencke 241, naar: Kruisnetlaan 410; echtpaar De Vries-Clerkx, Wijnruitstraat 43, naar: Wijnruitstraat 329; dhr. M. Weerman, Fledermauspad 39, naar: Klein Profijtweg 10. Vertrokken naar: Brielle: mw. A. Koster-Molenaar, Kruisnetlaan 502; Breda: mw. H.M. Schuitema-Hoffmann, Klenke 311; Oud-Beijerland: mw. J. Stans-Meijndert, Klencke 335;

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Moderamen Protestantse Kerk wil gesprek met Wilders Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in een brief aan de PVV-fractie te kennen gegeven met de heer Wilders en zijn fractieleden in gesprek te willen komen. Hoewel de brief al enige weken geleden is verzonden, is er tot nu toe niet op gereageerd. Het bestuur van de landelijke kerk is bezorgd over de voortgaande polarisatie in de samenleving en de gevolgen van stigmatisering van hele bevolkingsgroepen door politici. Het wil met de PVV-fractie ondermeer spreken over haar doelstellingen en drijfveren in het integratiedebat. “De aanleiding (van de brief) is onze gemeenschappelijke zorg voor een betere samenleving en de wijze waarop wij daartoe kunnen komen. Wij willen met name graag met U spreken over de relatie met de moslims en de manier waarop de verschillende benaderingen functioneren binnen de Nederlandse samenleving en wat de gevolgen daarvan zijn binnen de internationale context”, aldus de brief.

- Collecteverantwoording Op 3 febr.

Werelddiac.:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 124,60 € 200,18

Kerk: € 75,95 € 83,78

Deurcoll.: € 41,35 € 64,20

Antwoordkerk, HA - Kinderen in de Knel: € 176,50. Op 10 febr. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 171,65 € 83,45

Kerk: € 134,80 € 74,40

Landelijke zangdag 9 maart

Deurcoll.:

Op deze zangdag staat een nieuwe bundel centraal: "Voorbij je eigen grens". De dag is speciaal bedoeld voor tiener-, jongeren- en middenkoren. Tijdens de zangdag worden negen gloednieuwe liederen meerstemmig ingestudeerd. Er worden 200 deelnemers verwacht.

€ 74,81 € 68,26

Giften • voor de kerk: Ontvangen via ds Wilschut: € 200,00 na een uitvaart; € 50,00 van NN; € 10,00 van NN voor het tekort. • voor pastoraal fonds € 5,00 van NN via mw. Noordsij. • voor het Bloemenfonds Bij cassettebandjes, via dhr. Van den Berg: € 5,00 van NN; via mw. Groot Bramel van NN resp. € 5,00, € 5,00 en € 5,00. • voor het Noodfonds D.T.: € 40,00 van NN • voor het Diaconaal Trefpunt: € 10,00 van NN (uit collecte 10/2 - Ak; € 50,00 van NN via giro; € 20,00 van NN via giro (wegens kerkbandjes); € 50,00 van Stg. Welzijn - diversiteit; € 167,50 van sponsors zwemestafette; € 200,00 van Geref. Diaconie Maassluis.

Datum: zondag 9 maart van 13.00 tot 16.45 uur. Plaats: Heilige Geestparochie, Mozartweg 54 te Amersfoort. Entree: € 5,00 voor leden Code Music en € 8,00 voor niet-leden, inclusief thee/koffie en een reader met koorpartijen. Bij deelname van meer dan 15 leden geldt een korting van 50% op de entree voor het aantal deelnemers boven de 15. De Heilige Geest parochie te Amersfoort is met zorg gekozen en de mooiste locatie tot nu toe voor een landelijke zangdag. Licht, compact, gezellig en een goede akoestiek. Voor meer informatie: www.code-music.nl. Op deze website vindt u ook informatie over het landelijke cursusweekend, 28-29 maart 2008 en over het symposium over de toekomst van jongerenkoren, 20 april 2008.

Allen heel veel dank

____________________________________ 21


LWF (Lutherse Wereldfederatie) en de WARC (Wereldbond van hervormde/gereformeerde kerken). Ook is er een groeiende samenwerking met Pinksterkerken en de Rooms-Katholieke Kerk, die geen lid zijn van de Wereldraad.

JOP COACH Live: evenement voor jeugdwerk JOP - jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - organiseert op zaterdag 29 maart in Zwolle: JOP COACH Live, hét evenement voor jeugdwerk. Een dag vol ontmoeting, deskundigheidsbevordering, uitwisseling van ervaringen, netwerken en inspiratie. Begeleid je tienerdiensten, ben je clubleider, catecheet, jeugdouderling of op een andere manier betrokken bij jeugd en kerk? Meld je dan aan voor JOP COACH Live. Dit jaar is het thema ‘Aansprekend Coachen’. Hoe kun je aansprekend coach zijn en wat houdt dat eigenlijk in? Tijdens een dagvullend programma wordt op deze en veel andere vragen ingegaan. Naast lezingen van o.a. ds. Ron van der Spoel, muziek van de christelijke band Purpose Driven en het drama van De Boodschappenjongens, zullen er ook diverse workshoprondes zijn en is er een informatiemarkt. Een greep uit het grote aanbod van workshops: Kinderen coachen; Publiciteit voor jouw activiteit; Wel jeugdwerk, geen jeugd?; Coachen leren door middel van terugspeeltheater. Op de website kunt u lezen wat het totale aanbod van workshops is. Daar treft u bovendien meer informatie aan over het thema, het dagprogramma en de sprekers. Deelname kost € 17,50 per persoon, inclusief lunch en drie extra koffie/theebonnen. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.jop.nl/jopcoachlive. JOP biedt de unieke mogelijkheid aan van een treinkaartje vanaf elk NS-station naar Zwolle en terug, voor de vaste prijs van € 11,20! Wie interesse heeft in deze mogelijkheid, kan dit aangeven op het aanmeldformulier op de website.

Nieuwe opzet assemblees De nieuwe vormen van oecumenische samenwerking zullen waarschijnlijk ook leiden tot een nieuwe opzet van de assemblees van de Wereldraad. Het Centraal Comité (algemeen bestuur) spreekt deze week over de mogelijkheid om de volgende assemblee (in 2013) tegelijk met die van de andere Wereldbonden te houden en ook Rooms-Katholieken en Pinksterkerken uit te nodigen. Orthodoxe aarzelingen Met name de orthodoxe kerken lijken hun aarzelingen te hebben. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat hun stem straks helemaal niet meer wordt gehoord als er zoveel andere kerken mee gaan doen. Ook zou de rol van de Wereldraad wel eens kunnen verzwakken door de uitbreiding. Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van zestig jaar Wereldraad ging de patriarch van de oosters-orthodoxe kerk, aartsbisschop Bartholomeüs, op dit bezwaar in. “Laat de Wereldraad zelf het voortouw blijven nemen in de oecumenische beweging en doen waarvoor zij in 1948 in Amsterdam is opgericht: zorgen voor zichtbare eenheid, getuigenis afleggen en dienstbaar zijn aan de wereld.” Met één mond spreken Tegelijk is duidelijk dat in de internationale context de kerken meer met één mond moeten spreken. Tijdens de besprekingen in het Centraal Comité noemde de Amerikaan ds. John Thomas als voorbeeld de verzoenende woorden die moslim-leiders vorig jaar tot de Christelijke wereld richtten. “Het zou goed zijn als er dan van ons christenen één antwoord komt, en niet vier, vijf verschillende.”

Wereldraad 60 jaar Met een kerkdienst in de Geneefse kathedraal “St. Pierre” heeft de Wereldraad van Kerken op 17 februari haar zestig jarig bestaan gevierd. Naast gasten en kerkleden uit Genève waren aanwezig de leden van het Centraal Comité van de Wereldraad, dat tot 20 februari in Genève bijeenkomt.

De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van 350 kerken, van over de hele wereld. De lidkerken komen een keer in de zeven jaar bijeen om de koers van de Wereldraad uit te zetten. Tussen de assemblees is het Centraal Comité (algemeen bestuur) verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van de vorige Assemblee en de lopende zaken van de Wereldraad. Het Centraal Comité bestaat uit 150 leden en komt eens in de 18 maanden bijeen. Namens de Protestantse Kerk in Nederland maakt Marloes Keller deel uit van het Centraal Comité.

Koers Wereldraad De viering van het zestig jarig bestaan van de Wereldraad is omgeven met onzekerheid over de toekomstige koers van de Wereldraad. Met name kerken uit Westerse landen dringen aan op een betere afstemming van het werk van de Wereldraad met de bonden van de kerkfamilies, zoals de

____________________________________ 22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET

• DIACONIE: zie kerkelijke rubrieken

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

DIACONAAL TREFPUNT Diaconaal werker: mw. Arja Poot, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro Noodfonds: 225 337.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

Inloopmiddag: donderdag van 13.30 - 16.00 uur. PROT. VROUWENDIENST HOOGVLIET • NOORD: - Voorz.: mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755. - Coördinatie: mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12, 3193 LS, tel. 4168010; • ZUID: - Voorz.: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. - Coördinatie: mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, 3192 HG, tel. 4163226. mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis • Steunpunt Mantelzorg • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet.

OK - BANK HOOGVLIET

Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 4734672. Secr.: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penn.: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

- MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM

____________________________________

Info: G.L.H. van Druten, Park Vossendijk 649, 3192 XK, tel. 4168872; Ledenadm.: G. van Duuren, Kruisnetlaan 784, 3192 KH, tel. 2630433.

advertentie

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193GD, tel. 4164663. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Thuiszorgcentrum Hoogvliet en Pernis: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW, tel. 282 61 20; fax: 282 61 21. Bereikbaar: op werkdagen van 8 - 17 uur.

____________________________________________________________________________________

23

200804  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200804.pdf

200804  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200804.pdf

Advertisement