Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas

Vakantie! Even rust ....?

Gehakkelde aurelia in het Ruigeplaatbos, foto Leo Linnartz/ARK

“Ervaar de rust die uitgaat van de natuur om je heen.” Zie pagina 3

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet 39e jaargang nr. 14 - 13 juli 2007


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Verschijnt eenmaal per twee weken.

Administratie: Karwijstraat 35,

15 16 17

3193 TH Hoogvliet Rt.

Redactieadres:

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

In de zomerperiode verschijnt het kerkblad om de drie weken (tot 14 september) 26 juli 27 juli 3 aug. 3/8 - 24/8 16 aug. 17 aug. 24 aug. 24/8 - 14/9 6 sept. 7 sept. 14 sept. 14/9 - 28/9

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: #kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

VLINDER

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Elke plek Waar ik ga Of sta Laat me denken Aan jou, kleine vlinder

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar. Betalingen:

Elke gedachte Elke stap Die ik neem Laat me denken Aan jou, kleine vlinder

aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973. Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan:

Jij spreid je vleugels open En vliegt terug naar de zon Vliegt terug naar de plek Waar alles toen begon

Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacantI. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Esther Samuel (Ooit een winnend gedicht gepubliceerd door de ‘Gouden Muis’, een niet meer actieve website ter bevordering van het lezen door kinderen)

Attentie De e-mailadressen zijn, ter voorkoming van misbruik, aan het begin voorzien van het teken # en voor en achter het at-teken van een spatie. Bij gebruik van een adres dienen deze extra’s te worden verwijderd.

2


Hèhè, even rust……. ? De scholen hebben hun deuren gesloten en in veel straten worden auto’s en caravans volgestouwd met spullen die onontbeerlijk lijken voor een aangename vakantie. De verkeersinformatie somt eindeloze files op richting het zuiden. Wegen zijn vol met stilstaande auto’s en verhitte inzittenden. Gelukkig delen hulpverleners water uit ….. Want het is vakantie. We moeten er even uit. We hebben er het hele jaar immers voor gewerkt. Ieder jaar krijgen we via radio en televisie dezelfde beelden en geluiden. Ieder jaar ook weer berichten van rampspoeden: files, bosbranden, hittegolven, hevige regenval. En toch zwermen mensen als lemmingen uit hun huizen op zoek naar …. Naar wat eigenlijk? In het woord vakantie zit het woord vacant. In het woordenboek staat als betekenis: ledig, onbezet. Het is een periode, waarin mensen tijdelijk niet meer onderworpen zijn aan de routine van hun dagelijkse werkzaamheden. Een tijd om even niet iets te moeten. Tijd om zelf je bezigheden te kunnen invullen. Tijd om de batterijen weer even stevig op te laden. Op zichzelf een goed idee. Een mens leeft niet alleen om te werken. Zelfs God gaf in zijn Tien Geboden mee, dat er een dag per week een rustdag moest zijn. In onze huidige tijd hebben we het druk, druk, druk. Wanneer je iemand vraagt hoe het met hem of haar gaat, is het antwoord steevast: “Goed hoor, maar druk, druk, druk…..!” En het is waar we moeten zoveel: studeren, carrière maken, netwerken, opvoeden, mantelzorgen …. enz. We lopen onszelf soms voorbij. We geven onszelf te weinig tijd om, om …. even niets te hoeven doen. Zelfs in onze vakanties laten we ons te vaak storen door mobiele telefoons, sms-jes en emails via de door ons meegezeulde laptops. We moeten immers bereikbaar zijn. Maar is dat nu echt nodig. Veel mensen kunnen amper van de eerste vakantiedagen genieten door de stress die er aan voorafging. We moeten immers zoveel dingen nog even regelen. U zult misschien de indruk krijgen dat ik uw vakantieplezier de bodem in wil boren, maar dat is niet mijn bedoeling. Ik wil u en zeker ook mezelf een spiegel voorhouden. In onze moderne samenleving met haar 24-uurs economie wordt er te veel achter ons aangejaagd. Zelfs in die vakantieperiode moet er geconsumeerd worden. In welk land zijn jullie op vakantie geweest? Hoeveel kilometers heb jij gereden? Hebben jullie nog die safari gedaan? Moet je dat wel om van een vakantie te kunnen genieten? Wordt het je niet opgedrongen? Probeer wat meer tijd vrij te maken om alles wat je tegen komt eens goed te bekijken. Geniet eens rustig van een zonsondergang aan zee. (Nee, nu even die camera met rust laten!) Bekijk die mooie uitheemse bloemen eens van nabij. Geniet eens van een broodje uit het vuistje zittend op een muurtje bij de haven. Dat terrasje komt wel een andere keer aan bod. Voel de wind, ruik het water. Kleine kostenloze dingen. Probeer eens bewust niets anders te doen. Ervaar de rust die uitgaat van de natuur om je heen. Bekijk de enorme variëteit aan levensvormen. En denk dan aan de bron van dit alles, aan Hem die ons geschapen heeft. Hij heeft ons alles in handen gegeven, om te gebruiken en ervan te genieten. Daar word ik stil van. Daar voel ik me heel klein bij, maar ook heel dankbaar. In het poëziealbum van mijn dochter vond ik dit versje. Een oude schooljuf heeft het er ooit eens ingeschreven. Wees bevriend met kleine dingen Met de bloemetjes die bloeien Met het vlindertje dat stoeit. Met de fijne regendruppels En de warme zonneschijn Wees bevriend met kleine dingen En je zult gelukkig zijn.

Ik wens u een fijne en inspirerende vakantie toe. Léon Janssen. 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 15 JULI 2007

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: #agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls. Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven, Evelien Langbroek

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Prot. Gemeente (v.h. Herv./Geref.); (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. W. Meijboom-van den Hoven, Pernis Kindernevendienst. Kinderoppas: Kelly en Melanie van Winkel

_______________________________________

Vast rooster

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Woord- en Communieviering door parochianen

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

------------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. R.K.:

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie; Zonnebloemwerk.

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

____________________________________

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

ZONDAG 22 JULI 2007

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Pastor B.J. van Dam, Hoogvliet.

Actueel

Kinderoppas: Marjo Ottink, Silvia Petersen

Woensdag 18 juli 13.30 uur De Aanbouw. Klein pastoraal overleg (P). Zomeractiviteit Gemeenschap van Kerken 14.00 uur Dorpskerk. Zangmiddag. Zingt u gezellig mee o.l.v. dhr. Huib Noordzij (O).

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Voorzang: Gezang 36 10.00 uur Ds. V.E. Huls. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

19.30 uur Dorpskerk. Diaconie (P).

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering met samenzang ------------------------------------------------------------------

Woensdag 25 juli Zomeractiviteit Gemeenschap van Kerken 14.00 uur Hellevoetsluis, bezoek aan Nationaal Brandweermuseum. Vertrek bij Dorpskerk om 13.15 uur. Aanmelding noodzakelijk vóór 22 juli met opgave of vervoer nodig is of dat u dat kunt aanbieden. Informatie en aanmelding via tel. 438 16 27 (Van der Meijde) of 416 13 03 (Westerduin).

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie.

Donderdag 26 juli 19.00 uur Meeuwenhof. Maandsluiting (P).

Citaat Wanneer is men ‘rijk’? Als men veel te geven heeft. Niet als men veel heeft.

Zaterdag 28 juli 9.30 13.00 uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Tom Naastepad

4


Woensdag 1 augustus 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O).

KERKDIENSTEN ZONDAG 29 JULI 2007

Zomeractiviteit Gemeenschap van Kerken 14.00 uur De Aanbouw. Creatief aan de slag o.l.v. de dames Van Eijbergen, Van Raamsdonk en Vuijk. Zelf meenemen: werkmatje en schaartje. Informatie: tel. 416 80 10

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Vrijdag 3 augustus 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep Antilliaanse geloofsgemeenschap - viering 5 jarig bestaan; voorganger: Simon Wilson, Curaçao (K).

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Dienst Kinderoppas: Talitha van Kralingen

Zaterdag 4 augustus 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering met samenzang -------------------------------------------------------------------------

Bijbelleesrooster

COLLECTEN:

vr za

13 juli 14 juli

Jakobus 1:19-27 Jakobus 2:1-13

zo ma di wo do vr za

15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli 21 juli

Jakobus 2:14-26 Jakobus 3:1-12 Jakobus 3:13-18 Lucas 10:25-37 Lucas 10:38-42 Job 38:1-15 Job 38:16-27

R.K.:

zo

22 juli

(Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam)

ma

23 juli

di

24 juli

wo do vr za

25 juli 26 juli 27 juli 28 juli

Job 38:28-41 (=38:28-39:3) Job 39:1-12 (= 39:4-15) Job 39:13-30 (= 39:16-33) Lucas 11:1-13 Lucas 11:14-28 Lucas 11:29-36 Lucas 11:37-53

zo ma di wo do vr za

29 juli 30 juli 31 juli 1 augustus 2 augustus 3 augustus 4 augustus

Prot.

1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie

Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. M.M. Voll-Voll, Cloese 23. MCRZ, locatie Sint Claraziekenhuis Dhr. A. Moerman, Klencke 315. Verzorgingshuis 'Simeon en Anna' (Strevelsweg 350, 3075 BH Rotterdam)

Mw. M.A. van der Beek-van Baalen, Kapershoekseweg 17. Verzorgingshuis ‘Slingedael’ (Dreischorstraat 85, 3086 PP Rotterdam)

Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25.

Lucas 12:1-12 Jakobus 4:1-10 Jakobus 4:11-17 Jakobus 5:1-6 Jakobus 5:7-12 Jakobus 5:13-20 Job 40:1-14 (= 39:34-40:9)

Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Mw. N.A. Driesprong. Dhr. P. Tuitman. Geriatrisch Centrum ‘Breede Vliet’ (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. A. Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439. Dhr. W.D. van Houwelingen, Karperstraat 202 Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.)

In het ziekenhuis/verpleeghuis

(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. H. Aalhuizen-Kruit. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. P.J. van Pelt. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. W. van der Schoor-Bosvelt.

Erasmus Medisch Centrum (Dijkzigt) (Dr Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam)

Dhr. W. de Knegt, Grutto 20.

Mw. A. Wiersma-van der Bijl 5


vertrouwde liederen en ik Meeuwenhof en Alver Pastor P.A. Stam, Mauritslaan 52, 2181 SP Hillegom, telefoon: 06 - 226 99 249; e-mail: #pastam @ orange.nl en #stam @ snelnet.net

Maandsluiting De maandsluiting in juli is op donderdagavond de 26e. Zelf mag ik de voorganger zijn. U bent van harte welkom om 19.00 uur in de IDO zaal. Met vriendelijke groet, Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Breede Vliet Pastor P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Kerkdienst dinsdagochtend 17 juli “Weest in geen ding bezorgd”, deze regel is afkomstig uit Filippenzen 4, de lezing die ik bij dit thema gebruik. We beginnen de dienst om half 11 in de Filmzaal. Opnieuw speelt Herman Valster op het orgel. De volgende vrijwilligers zijn ingeroosterd: dames Kooiman, de Koning, Kouwen, Ossendrijver en Paulusz. Onze bewoners, hun familieleden en vrijwilligers zijn hartelijk welkom! Donderdagochtend 26 juli religieuze snoezelviering In deze viering proberen we het evangelie op een bijzondere manier heel dicht bij onze bewoners te brengen. Iedere keer blijkt weer dat deze activiteit niet alleen veel met bewoners doet, ook vrijwilligers voelen zich er emotioneel bij betrokken. We beginnen om 10.30 uur. Vrijwilliger gezocht!!! Een van de locaties van Argos Zorggroep Zuid (waarvan in Hoogvliet ook Breede Vliet en Meeuwenhof deel uitmaken) is de Bahreinstraat. Op deze locatie (enkele eengezinswoningen naast elkaar) wonen mensen met beginnende dementie. Enkele maanden geleden ben ik daar op de woensdagochtend met een bijbelgroep gestart. Met zo’n 10 mensen zingen we 6


vertel een aansprekend bijbelverhaal, we bidden en danken met elkaar. Tot nu toe stond ik er alleen voor, maar misschien komt daar binnenkort verandering in. Ik ben namelijk op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt mij daarbij te helpen. Onder dat helpen moet u verstaan: bezoekers van de bijbelkring op hun gemak stellen, een kopje koffie of thee schenken en de mensen een beetje bij de les houden, noem het maar het verlenen van hand- en spandiensten. De groep komt eenmaal per 14 dagen bij elkaar op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Ik hoop dat iemand op dit verzoek positief reageert en dat kan via mijn mobiele nummer 06-22699249.

bellen op mijn mobiele nummer: 06-22699249. Met vriendelijke groet, Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

Woonzorgcentrum Siloam Kerkdiensten Zondag 15 juli 10.30 uur dhr. J.W. Embregts Zondag 22 juli 10.30 uur dhr. G. Vonk Zondag 29 juli 10.30 uur dhr. B. Keyner

Creatieve vrijwilliger gezocht !!! Ja, opnieuw ben ik op zoek naar een vrijwilliger. Dit keer een man of vrouw met een beetje tijd en een creatieve geest. Eens per maand heb ik in de Breede Vliet een snoezelviering voor diep dementerende bewoners. Dat zijn mensen die niet meer via de gewone communicatieve weg te bereiken zijn, maar nog wel via de emotie van de aanraking en via geuren, kleuren en geluiden. Het gaat om een relatief kleine groep van hooguit 7 mensen die door even zovele vrijwilligers begeleid worden. Iedere keer is het weer een proberen en zoeken naar de juiste manier om het evangelieverhaal zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Dat is spannend, maar kost heel veel tijd. Zeker omdat er voor dit soort communicatie nauwelijks bruikbaar materiaal voorhanden is en dat moet ik dus zelf maken.

_______________________________________

Kinderkoor "...Ze zingen de sterren van de hemel, tot de laatste noot..." Ken je het?... Kinderkoor "de Regenboog" uit Poortugaal? David, Renske en Sabrina gaan "de Regenboog" verlaten; ze gaan naar het V.O. Zo zijn er meer hen voorgegaan en uit het zicht verdwenen .... Te "oud" voor "de Regenboog", te "jong" voor jongerenkoor "Relight". Daar moeten we wat aan doen! Hoog tijd om een tienerkoor op te richten, zingen en swingen in een sfeer en stijl die bij jullie past. Gaan we dus gewoon doen!

Nu heb ik de ideeĂŤn wel, maar mijn handigheid in het creatieve is minder groot dan ik zou willen. Daarom kom ik graag in contact met een vrijwilliger die dat creatieve voor zijn of haar rekening zou willen nemen. De ene keer gaat het om het inkleuren van tekening op A3 formaat, een volgende keer om het beplakken van een stuk karton met zachte aanraakmaterialen. Het gaat om een viering per maand, dus zeg maar een uur of 3 per maand. De gebruikte materialen zijn uiteraard voor onze rekening, ik vraag alleen een stukje van uw vrije tijd. Mocht er onder de lezers van dit kerkblad iemand zijn die hier iets voor voelt, (of eerst nadere informatie wenst) laat hij of zij mij dan

Om een voorzetje te geven: Na de zomervakantie, iedere woensdagavond, om ongeveer 7 uur, in "de Haven" (geref. kerk in Poortugaal). Hou het kerkblad of je e-mail in de gaten, je hoort ervan ...! 7


telefoontjes en dergelijke. Het was voor mij een grote steun, waarvoor iedereen hartelijk dank. Mevr. Gerda van Wingerden Paljaspad 10, Hoogvliet

GEMEENSCHAP VAN KERKEN Dank

(Secr.: Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 4161303)

Zomeractiviteiten Zoals in het vorige nummer al aangekondigd staat de serie zomeractiviteiten in dit nummer. Op pagina 9 kunt u lezen, waaraan u kunt mee doen in de periode van 18 juli tot 22 augustus. Om de zaken goed te kunnen regelen dient u zich voor een aantal excursies aan te melden met een opgave of u vervoer nodig hebt of aan anderen vervoer kunt aanbieden. We hopen op plezierige bezoekjes onder goede weersomstandigheden. Graag tot ziens op één van de dagen.

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw brief, kaart, handdruk, woorden of aanwezig zijn na het overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader en fijne opa Gijsbertus van Lunteren De overweldigende belangstelling heeft ons bijzonder goed gedaan. Annelies van Lunteren- Boers ☼ Ik wil iedereen bedanken die mij tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna thuis heeft bedolven onder bloemen, kaarten,

C. Westerduin, secretaris.

8


9


ZOMERACTIVITEITEN 2007 Toch wat te doen in de zomer – U bent hartelijk welkom! ZINGT U GEZELLIG MEE? Woensdag 18 juli - 14.00 uur - Dorpskerk, Achterweg 10 Samen met de heer Huib Noordzij wordt gezongen uit ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Informatie: telefoon 416 99 64.

BEZOEK AAN NATIONAAL BRANDWEERMUSEUM - HELLEVOETSLUIS Woensdag 25 juli – 14.00 uur – vertrek bij Dorpskerk om 13.15 uur Het museum geeft een beeld van de ontwikkelingen van de brandweer in de loop der eeuwen met een fantastische collectie oude brandweervoertuigen en andere apparatuur.

► AANMELDING NOODZAKELIJK VÓÓR 22 JULI ◄ Gaarne ook opgave als vervoer nodig is én als u vervoer kunt aanbieden. Informatie en aanmelding: tel. 438 16 27 (Van der Meijde) of 416 13 03 (Westerduin)

VOOR WIE CREATIEF IS OF HET WIL WORDEN Woensdag 1 augustus - 14.00 uur – De Aanbouw, Achterweg 12 (bij Dorpskerk) Creatief aan de slag o.l.v. de dames Van Eijbergen, Van Raamsdonk en Vuijk. Werkmateriaal, o.a. kaarten, is aanwezig. Zelf meenemen a.u.b.: werkmatje en schaartje. Informatie: telefoon 416 80 10.

RONDLEIDING IN HET ARBORETUM ‘TROMPENBURG IN KRALINGEN Woensdag 8 augustus – 13.45 uur - vertrek bij de Dorpskerk om 13.00 uur Het arboretum is een plantentuin met een grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. Oppervlakte 7 hectare. De eerste aanleg dateert uit 1820.

► AANMELDING NOODZAKELIJK VÓÓR 1 AUGUSTUS ◄ Gaarne ook opgave als vervoer nodig is én als u vervoer kunt aanbieden. Informatie en aanmelding: tel. 438 16 27 (Van der Meijde) of 416 13 03 (Westerduin)

SPELLETJESMIDDAG Woensdag 15 augustus - 14.00 uur - De Aanbouw, Achterweg 12 (bij Dorpskerk) Kom vandaag gezellig meedoen met o.a. rummikub, sjoelen, kaarten. triominos, domino. U wordt ontvangen met koffie of thee. Informatie: tel. 416 17 55.

GEZELLIG SAMEN ETEN Woensdag 22 augustus - 17.30 uur – Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 Zoals elk jaar houden deelnemers en vrijwilligers samen een maaltijd ter afsluiting. Tussen 17.00 en 17.30 uur is iedereen welkom.

► AANMELDING NOODZAKELIJK VÓÓR 20 AUGUSTUS ◄ Aanmelding: tel. 438 16 27 (Mw. Van der Meijde) of 416 80 10 (Mw. Van Eijbergen) Jong en oud is van harte welkom (jonge kinderen alleen onder begeleiding). Geen deelnamekosten. ► Voor activiteit op 25 juli, 8 en 22 augustus is vooraf aanmelden noodzakelijk ◄

EEN ACTIVITEIT VAN DE GEMEENSCHAP VAN KERKEN TE HOOGVLIET Secretariaat: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND Hoogvliet Rt, tel. 010-416 13 03.

10


“Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God. Gij hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8:14-15)

AANMELDINGSFORMULIER H. VORMSEL Voornamen van de vormeling: ......................................................................................... Achternaam van de vormeling: ....................................................................................... Geboortedatum: …………………………… Geboorteplaats: .................................................. Gedoopt ja/nee Gedoopt in de ……………..............................................…………….kerk (naam van de kerk) te ............................................................. (plaatsnaam) op: ................................. (datum) Eerste Heilige Communie ja/nee. Voor- en achternaam vader: .......................................................................................... Voor- en achternaam moeder: ....................................................................................... Adres: .................................................................................................................................. Postcode: ........................ Plaats: ...................................................................................... Telefoonnummer: ..................................................... Alstublieft dit formulier uiterlijk 31 juli 2007 opsturen naar/inleveren bij: Secretariaat Mariakerk, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet. Contactpersoon: Mw. Shirley Blanken, telefoon 0180 55 88 64.

11


Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 31 juli 2007 plaatsvinden. Met vriendelijke groeten, Pastoor R. Franken.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Bedevaart naar Kevelaer in augustus De Haagse Bedevaarten organiseert vanuit de Randstad een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de Troosteres der Bedroefden wordt vereerd. Even een paar dagen weg. Kevelaer biedt allereerst de genade en de moederlijke troost van Maria, mooie kerkelijke plechtigheden, inspirerende predikaties, goede gastvrijheid, interessante christelijke kunstwerken, stilte voor persoonlijk gebed rond de Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend drankje en goede hotels met een familiaire sfeer. Gaat u mee?!

H. Vormsel Geachte ouders/verzorgers, Dit jaar is er de mogelijkheid voor de kinderen van onze parochie deel te nemen aan het Heilig Vormsel. Alle kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen het Heilig Vormsel ontvangen. Het toedienen van het Heilig Vormsel door vicaris-generaal Dr. H.A. Verbakel, de plaatsvervanger van Mgr. A. van Luyn, bisschop van het bisdom Rotterdam, vindt plaats in een viering op zondagmorgen 18 november om 9.30 uur in de Mariakerk, Parelvissersstraat 131 te Hoogvliet.

Driedaagse bedevaart: 16 - 18 augustus Op donderdag 16 augustus a.s. wordt met meerdere bussen vanuit Naaldwijk, Kwintsheul, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Hazerswoude, Alphen aan de Rijn, Bodegraven, Rotterdam en Schiedam vertrokken. De bedevaart wordt begeleid door priesters en diakens. Het programma in het Mariaoord Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna in de Kaarsenkapel de bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden. ‘s Avonds is er een plechtige Hoogmis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer. De eerste dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel. Op vrijdag wordt na de ochtendmis de Kruisweg overwogen. Die middag wordt in de basiliek een plechtig Lof met Sacramentsprocessie gehouden. ’s Avonds is er een gezellige avond met een kopje koffie en een drankje. Na de ochtendmis op de derde en laatste dag (zaterdag) wordt afscheid genomen van Kevelaer. Aan het eind van de middag bent u weer thuis.

Als uw kind het H. Vormsel wil ontvangen, dan zullen u en uw kind zich moeten voorbereiden. De voorbereiding voor de kinderen vindt plaats op zaterdagmiddag/-avond in de bovenzaal van de Mariakerk. De voorbereidingsdata en tijd ontvangt u later. Elke vormeling heeft een peetvader of een peetmoeder nodig. Over de voorbereiding voor de ouders en peetouders ontvangt u later informatie. De bijdrage voor de voorbereiding is € 20,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw.Shirley Blanken, tel. 0180 55 88 64. U kunt uw kind aanmelden door het bijgaande aanmeldingsformulier (zie bladzijde 10) volledig in te vullen en op te sturen naar: Secretariaat van de parochie Maria en Johannes onder het Kruis, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet, tel. 010-4723115. U kunt het formulier ook persoonlijk afgeven.

Eéndaagse bedevaart: 17 augustus U kunt ook deelnemen aan de ééndaagse bedevaart naar Kevelaer op vrijdag 17 12


Haag, Delft of Rotterdam naar Kevelaer. In het Mariaoord wordt aangesloten bij de daar al aanwezige pelgrimsgroep. Na aankomst wordt de Kruisweg overwogen. Na de lunch wordt de eucharistie gevierd. De dag wordt afgesloten in de basiliek met een plechtig Lof met Sacramentsprocessie. Aan het begin van de avond vertrekt u weer huiswaarts.

augustus. U vertrekt dan ‘s ochtends uit Leiden, Den

Jongerenreis: door en voor jongeren Speciaal voor jongeren van 15 t/m 30 jaar wordt een jongerenbedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Een driedaagse of eendaagse reis op dezelfde data (zie hiervoor) door en voor jongeren. De jongeren hebben een eigen programma. En op sommige momenten sluiten zij zich aan bij de andere pelgrims. Naast Kevelaer wordt een excursie naar Xanten gemaakt, hebben de jongeren eigen gebedsen eucharistievieringen, die worden verzorgd door en voor jongeren. Ook is een themagesprek met de begeleidende priester Marc Hooyschuur in het programma opgenomen. Meer informatie? Achter in de kerk liggen brochures met meer informatie over deze bedevaart. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u (ook) contact opnemen met de Haagse Bedevaarten, dhr. Dj.G.C. Bracke, Weena 1053, 3013 AL Rotterdam (telefoon 010-4149577) of mw. L.E.M. de Vries-Blom (telefoon 070-3940588). Of kijk op het internet: www.bedevaart.nl

... en naar Banneux Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed 13


verzorgd bent.

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: • Een ééndaagse bedevaart op 20 augustus • Een tweedaagse bedevaart op 6 en 7 oktober • Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) op 31 augustus t/m 4 september. Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen, aan te vragen bij: mw. A. W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com Bgg.: dhr. G. J. de Bruijn, tel. 070 3205872, e-mail: gerard.de bruijn@planet.nl

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506. KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: #secretariaat @ mariakerk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 367941.

14


Vieringen in Hoogvliet Rhoon en Rozenburg

Uit de parochie

Dagen om te vieren Za. 14 juli: Rozenburg 19.00 uur Woord- en Communieviering.

Verjaardag 75 jaar 15 juli Dhr. J.M. van Stralen, Serpelingstraat 105 15 juli Mw. C.A. van der Wal-Smit, Schakelweg 187 20 juli Mw. M. Sloothaak-Martens, Viskaarweg 36 25 juli Mw. W. Axt-Schellenberg, Park Vossendijk 121

Zo. 15 juli Vijftiende zondag door het jaar. 9.30 uur Woord- en Communieviering. Intenties: dhr. en mw. v.d. Berg, dhr. Wortman, Joop Jaspers, dhr. Aad Grandia, dhr. Wien de Jongh, dhr. Oskar Fentross, mw. v.d. Meer-de Jong, dhr. Bellel. Rhoon

Verjaardag 80 jaar en ouder

11.00 uur Woord- en Communieviering.

14 juli 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli

Ma. 16 juli en Do. 19 juli GEEN Eucharistieviering. Za. 21 juli Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

17 juli 21 juli 22 juli

Zo. 22 juli Zestiende zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Intenties: Uit dankbaarheid b.g.v. 55-jarig huwelijk dhr. en mw. Barnhoorn, dhr. v.d. Wal, dhr. Wien de Jongh, Frans van Etten, dhr. Bellel. Rhoon

22 juli 23 juli 23 juli 29 juli 31 juli

11.00 uur Eucharistieviering.

3 aug.

Ma. 23 juli H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa. 10.00 uur Eucharistieviering.

5 aug.

Do. 26 juli HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria. 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: Erich Soute.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Sluiting kerk

Za. 28 juli Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

De kerk en het secretariaat zijn gesloten van 16 tot 20 juli wegens renovatiewerkzaamheden. _______________________________________

Zo. 29 juli 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Intenties: Dhr. Wien de Jongh, dhr. Oskar Fentross, mw. v.d. Meer-de Jong, dhr. Bellel. Rhoon

Berichten uit het land Ineke Bakker vertrekt bij Raad van Kerken

11.00 uur Eucharistieviering.

Algemeen secretaris drs. Ineke Bakker vertrekt per 15 oktober bij de Raad van Kerken in Nederland. Na een dienstverband van twaalf jaar bij de Raad wordt zij directeur van Stichting Oikos, de Nederlandse oecumenische organisatie voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Ma. 30 juli 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 2 aug.: 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 3 aug.: 10.30 uur WoordCommuniedienst in de Kulk.

Mw. J.A. Wortman-Berg, Gipskruid 43 Dhr. J. Nieuwpoort, Wilhelm Tellhof 31 Mw. C. Westerbaan, Schakelweg 162 Mw. T. Tromp-Bosman, Schakelweg 324 Mw. C. de Jong-d'Achard van Enschut, Alverstraat 141 Dhr. H. Kleijn, Klencke 339 Dhr. T.J.A. Boogmans, Cloese 109 Dhr. J.M. Salters, Klaasje Zevensterstraat 302 Dhr. G.A. Brugman, Keizersmantelweg 53 Mw. C.J.M. Walthaus, Schakelweg 162 Mw. M. Smak Gregoor-van Kleef, Alverstraat 141 Dhr. A.H. de Ruijter, Cloese 37 Mw. J.A. Schenkels-van Aart, Burghsluissingel 100, Rotterdam Mw. A. Papavoine-van der Giessen, Klaasje Zevensterstraat 274 Mw. C. Middendorp-Taalman, Parelvissersstraat 70.

en

_______________________________________

15


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

voor Alver/Meeuwenhof.

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl De komende kerkdiensten staan er vermeld op het tabblad ‘Kerkblad’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via email: #webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitters: • Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970. • Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: #scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut is niet beschikbaar wegens zijn studieverlof en aansluitend vakantie tot 13 augustus. Ds. Huls zal hem zoveel mogelijk vervangen. • Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES, tel. 4160071, e-mail: #dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en

16


• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: #rypinga @ hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: #lfluit @ planet.nl

Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: #bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. A. Wulffraat, tel. 472 26 14. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000 (M.C. Fossen).

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680.

Hulpverlening Autodienst - Dorpskerk J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: #a.wols @ hetnet.nl. Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Autodienst - Antwoordkerk A. van der Giessen, Bovensim 256, 3192 HB, tel. 4166450; mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: #petra.viskil @ tiscali.nl Kerktelefoon - Dorpskerk G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283.

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

Kerkdienst op de band - Antwoordkerk A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Zendingsblad ‘Vandaar’

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: #rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: #g.meesters @ tiscali.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: #t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: #coletims @ hetnet.nl Alg.adjunct: mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: #petra.viskil @ tiscali.nl Adm. VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Adm.: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 15 juli - Antwoordkerk, 10.00 uur: Bijl, Woudstra, mw. Groot Bramel; Van der Meijde; lector: mw. Van der Maar. - Dorpskerk, 10.00 uur: Oldenhuis, mw. Kloeg; Verwoerd; lector: mw. Noordsij.

Giro- en banknummers (deels nog oude gegevens) Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds DT: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk (G - algemeen): 2465960, bank 3295.50.721; alleen voor VVB: giro 445148; bank 3295.03.146 (H - algemeen): giro 328591; bank 3295.02.905. Zendingscomm.: giro 436112, bank: 3295.74.612.

Op 22 juli - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Verzendaal, Kreft; Stout; lector: mw. Van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Hallema, Groen, Misbeek; Vervat; lector: Fossen.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Geref. Kerk, afd. collectebonnen, Hoogvliet. krt. 1 = € 10,15 (20 x € 0,50 + adm. kosten); krt. 2 = € 20,15 (20 x € 1,00 + adm. kosten). Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Op 29 juli - Antwoordkerk, 10.00 uur: Noordzij, Hoogerwerf; mw. Petersen; lector: ? - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Noordsij, Meesters, mw. Olivieira; Vervat; lector: mw. Noordsij

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: team gemeenteleden.

17


Organisten 15 juli 22 juli 29 juli

Collectebestemming

Antwoordkerk

Dorpskerk

A. Mout H. Noordzij A. Mout

P. Meijboom R. Vos P. Meijboom

In deze weken zijn er de ‘gewone’ collecten voor diaconie, kerk en tekort, maar niet minder hard nodig en daarom blijvend bij u aanbevolen (cw).

Kindernevendienst met vakantie

Kosterdiensten

Tijdens de schoolvakanties van zondag 22 juli tot en met zondag 26 augustus houdt ook de kindernevendienst vakantie.

• Antwoordkerk op 15 juli: mw. De Blois, dhr. Van Dijk in de week: dhr./mw. Petersen, tel. 4380166 op 22 juli: dhr. Van Mastrigt, dhr. Kerstens in de week: dhr./mw. Oldenhuis, tel. 4381410 op 29 juli: mw. Van der Maar, dhr. Steenbergen in de week: dhr./mw. Petersen, tel. 4380166

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 24 juni uit de Dorpskerk naar: fam. Fluit, Klaasje Zevensterstraat 246, en fam. Kranenburg, Klencke 205; uit de Antwoordkerk naar: mw. Van der Linden, Henk Sneevlietstraat 34, en mw. Van Pelt, verpleegafd. Siloam; op 1 juli uit de Dorpskerk naar: mw. Van Vliet, Klencke 241, en mw. Schimmer, Cloese 97; uit de Antwoordkerk naar: mw. Van der Waal, Schuiflood 1, en dhr. Leenheer, Polanenhof 27, Den Haag.

• Dorpskerk op 15 juli: dhr. R. Hallema, dhr. Bijnaar op 22 juli: dhr. Vervat, dhr. A. Hallema op 29 juli: dhr. P. Hallema, dhr. Wols

Vervoer naar de Antwoordkerk 15 juli 22 juli 29 juli

Viskil, Van Herwijnen; Maring, Westerduin; Bandstra, Verwoerd, Van Veelen.

Berichten over zieken Bij de diensten Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: #rypinga @ hotmail.com.

22juli - Antwoordkerk Op deze zondag hoop ik voor te gaan in de Antwoord kerk. We lezen dan uit het reisverhaal van Lucas. We zullen samen hopelijk ontdekken dat de aanwijzingen die Jezus onderweg aan zijn reisgenoten geeft, ook voor ons in 2007 nog belangrijk zijn. Ik hoop velen van u die zondag te ontmoeten (Ben van Dam).

In het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. A. Moerman, Klencke 315, is donderdag 28 juni in het MCRZ, locatie Clara opgenomen op de afdeling cardiologie 9, kamer 54. Dhr. W. de Knegt, Grutto 20, is donderdag 5 juli in het Erasmus M.C. opgenomen. Mw. M.M. Voll-Voll, Cloese 23, is, als alles gaat zoals gepland, donderdag 12 juli in het Ikaziaziekenhuis opgenomen voor een operatie: zij krijgt een nieuwe knie. Dhr. B. Gelok, Marjoraanpad 25, verblijft in het verpleeghuis ‘Slingedael’. Mw. M.A. van de Beek-van Baalen, Kapershoekseweg 17, is nog in het verzorgingshuis ‘Simeon en Anna’.

22 juli – Dorpskerk Twee vrouwen staan centraal in de lezingen van vandaag. Hanna en Martha. Twee hele verschillende vrouwen. Ze werden beide door God gebruikt. En ze moesten allebei een hele wezenlijke levensles leren. Hebben wij daar ook nog iets aan???? (veh) 29 juli – Antwoordkerk Het rooster geeft voor vandaag Gen. 18: 20 – 33 en Lucas 11: 1 – 9. U kunt deze teksten dus alvast eens bekijken en bedenken wat voor preek u daarover zou willen houden. En vervolgens bent u natuurlijk van harte welkom in de dienst. Misschien om uw eigen visie uit te wisselen met die van uw buurman of buurvrouw. En om samen te zijn, te zingen en te bidden. Want daar zal het waarschijnlijk wel over gaan (veh).

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J.H. Wijma-Kegge, Slaghaam 167, is 6 juli weer terug naar huis gegaan vanuit het zorgcentrum ‘Meeuwenhof’. Mw. N. van der Waal-Vente, Schuiflood 1, mocht het ziekenhuis verlaten. Ook mw. J. van Es-Voogt, Sorongstraat 24, is weer thuis.

(Niet alle gegevens waren beschikbaar bij het afsluiten van deze editie - red.)

18


Dhr. W. Sloendregt, Klaasje Zevensterstraat 318, is ook weer thuis.

17 juli

Echtpaar Ligthart-Korpershoek, Prikkorf 78 - 50 jaar 18 juli Echtpaar Savert-van Lunteren, Keizersmantelweg 67 - 50 jaar 24 juli Echtpaar Van Oosten-Hoekveen, Klaasje Zevensterstraat 152 - 55 jaar 30 juli * Echtpaar Broekhuis-Hoornweg, Park Vossendijk 431 - 60 jaar

Ik wens alle zieken en herstellenden en hun naasten het allerbeste toe. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Dagen om te vieren

* NB: Helaas bleken we over de verkeerde huwelijksdatum van echtpaar Broekhuis te beschikken. Met onze excuses hierbij de vernieuwde felicitaties.

• verjaardag 75 jaar 25 juli Mw. G. van Wijngaarden-Fijan, Steurweg 190 30 juli Mw. A.L.C. van den Broek-Visser, Ankerkuilstraat 38 • verjaardag 80 jaar en ouder: 16 juli Mw. E.P. Hoek-Roest, Bovensim 222 17 juli Dhr. J. Braat, Zilverschoon 4 18 juli Mw. J. Kerkhof-Dorst, Cloese 99 18 juli Mw. L.C. Matulessy-Wolff, Othelloweg 165 18 juli Mw. J.N. Soldaat-Boender, Beemd 15 18 juli Mw. J. Langstraat-Pors, Witte Hoek 12 20 juli Mw. E.P.C. Prins-Stedehouder, Klencke 525 21 juli Mw. H.G. Luiten-de Kreek, Cloese 171 22 juli Dhr. H. van Helden, Nieuwe Wetering 104 23 juli Mw. M.T.M. van Breda-Kaltofen, Kruisnetlaan 410 24 juli Mw. P. Kortum-Immerzeel, Alverstraat 193 24 juli Mw. A. Noordenbos-de Vries, Klencke 573 25 jul Mw. K. Voorberg-van der Knaap, Parelvissersstraat 88 27 juli Mw. B.K. Rasser-Visser, Alverstraat 141 28 juli Mw. A.N. Pot-Kok, Paprikastraat 12 30 juli Mw. J.H. Wijma-Kegge, Slaghaam 167 1 aug. Mw. B. Bakelaar-de Jong, Alverstraat 25 2 aug. Dhr. J. Leenheer, Polanenhof 27, 2548 MA Den Haag 3 aug. Dhr. B. Visser, Viskaarweg 74 4 aug. Mw. H. van der Gaag-van Eijk, Schakelweg 218 4 aug. Mw. M. Kranenburg-van Opstal, Klencke 205

DiacoNieuws Zorgboerderij Klein Essen in Kootwijkerbroek heeft dit jaar een nieuwe keuken in gebruik genomen. Dit was mogelijk dankzij het geld dat Kerk in Actie voor dit project kon geven. In de veertigdagentijd van 2006 met het thema “kies bewust” stond de zorgboerderij centraal als diaconaal project in ons land. Vele plaatselijke gemeenten en diaconieën maakten de campagne, en daardoor ook dit resultaat, mogelijk. Zorgboerderij Klein Essen biedt opvang aan exverslaafden, dak- en thuislozen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen uit de psychiatrie, mensen met een reïntegratie traject en mensen zonder werk. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van de dieren, zoals kippen, varkens, geiten, schapen en konijnen. De deelnemers en vrijwilligers van Klein Essen bouwen ook zelf dierenverblijven. Op de hei rooien ze struiken en in het nabijgelegen bos van Staatsbosbeheer zagen ze bomen. Ze werken aan de aanleg en onderhoud van de houtwallen. Ook het onderhoud van de stallen en het terrein behoort tot de activiteiten. Ze zorgen voor hun eigen maaltijden en onderhouden de kantine. Het hoofdgebouw van Zorgboerderij Klein Essen bestaat uit een kantine, een landwinkel en een werkplaats. Er zijn verschillende bijgebouwen voor de dieren en opslag. Ook is er een moestuin en een minicamping in aanbouw. In de werkplaats wordt met circa tien mensen, onder leiding van een meubelmaakster, gewerkt aan verschillende projecten.

• huwelijksjubileum: 16 juli Echtpaar Hofman-Beaufort, Ankerkuilstraat 78 - 55 jaar 16 juli Echtpaar Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439 - 55 jaar 17 juli Echtpaar Van 't Hof-Cogels, Klaasje Zevensterstraat 54 - 50 jaar

Uw diakenen

19


4722729 (ook voor persoonlijke afspraken).

Uit de Sorongpastorie Het zal u inmiddels wel duidelijk zijn: wij zijn terug van vakantie en we hebben het goed gehad. Het is goed om soms afstand te nemen. Je doet inspiratie op en nieuwe energie. Als u dit leest weten we inmiddels of de Openluchtdienst inderdaad buiten heeft kunnen plaatsvinden. Nu ik dit schrijf, ligt dat nog in de toekomst besloten. De vooruitzichten zijn goed (en kwamen ook nog uit! - red.). Gelukkig hebben we het allemaal niet zelf in de hand. Wij kunnen veel, als mensen, maar doen stoppen met regenen kunnen we gelukkig niet …. en invloed op het schijnen van de zon hebben we ook niet. Als gemeente gaan we de zomer in, al zou je dat wat de hoeveelheid regen betreft niet zeggen. Veel mensen gaan op vakantie, nog even en Hoogvliet mag ook. Zoals al eerder vermeld werd: velen van ons gaan niet (meer) met vakantie. Veel ouderen zijn aan huis gebonden en blijven achter, met kinderen verspreid over soms heel Europa. “Ik gun het ze heus wel hoor, maar ik ben toch erg blij als ze weer terug zijn” is iets wat ik vaak hoor. Zullen we met name in de komende zomermaanden eens extra naar elkaar omzien? Een kaartje, een telefoontje ….. het kan zoveel betekenen. Ook in de zomer zijn we gemeente van Christus - laten we dat eens extra laten blijken aan elkaar! Ik wens u gezegende weken toe en voor hen die weggaan, een goede tijd! Ds. V.E. Huls

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: #bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Henk Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (Kees Westerduin). Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel.

20


- Kerkelijke Stand

Op 1 juli

Geboren op 13 juni: Sanne Liselotte, dochter van Peter Hallema en Claudia Stanescu, Viskaarweg 126. Van harte gelukgewenst! Overleden op 2 juni: mw. Pietje Hendrina Jacomina StrikKostense, 86 jaar, echtg. van dhr. J.A. Strik, Spieringstraat 121; 13 juni: mw. Neeltje Visser-Riegman, 85 jaar, Alverstraat 141; 17 juni: dhr. Johannes Olthuis, 78 jaar, echtg. van mw. E.C. Olthuis-Stam, Kapittelhoek 4. Gevestigd uit Zuidland: mw. M.T.M. van Breda-Kaltofen, Kruisnetlaan 410. Belijdenis afgelegd op 27 mei in Spijkenisse door mw. M.L. Wilschut, Schuilenburg 105 B, Rotterdam-Zuidwijk en tevens verhuisd naar: Prunuslaan 84, Delft. Verhuisd: Dhr. M. Teijl, Fleur 14, naar: Viswant 6; Mw. C. de Held, Theo Dobbepad 18, naar: Achterweg 2; Mw. H. van Pelt-Hoegee, Puitstraat 467, naar: Puitstraat 547; Dhr. K.A. IJzelenberg, Reinier Kloegstraat 96, naar: Langs de Baan 6; Mw. C. Lodder-Nederlof, Bovensim 174, naar: Alverstraat 141; Fam. Van der Wel, Nieuw Engeland 9, naar: Viswant 26; Arco Kerstens, Drijfnet 13, naar: Hoge Weije 108. Vertrokken naar Geert Grootelaan 191, Vlaardingen: dhr. R.G. Bahadoer, Abadanstraat 51; Kantelenweg 63, Oostvoorne: mw. T.D. de Vos, Anton Kortlandtpad 3; t Ravelijn 13, Klundert: echtpaar Op ten NoortPenturij, Heermoes 21; Margaretha Roosenboomstraat 118, Spijkenisse: echtpaar Meijer-van der Hoff, Ruitwagen 163; Pleinweg 85 D, Rotterdam: Klaas G.B. van der Elsen, Koweitstraat 11.

Antwoordkerk Dorpskerk

Noodf. DT:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 103,10 € 132,48

Op 17 juni

Diaconie:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 71,38 € 55,92

Op 24 juni

Diaconie:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 88,13 € 85,78

Kerk:

Deurcoll.:

€ 79,57 € 92,09

€ 50,85 € 70,90

Kerk:

Deurcoll.:

€ 67,20 € 59,34

€ 55,33 € 50,57

Kerk:

Deurcoll.:

€ 74,59 € 67,40

€ 50,79 € 53,60

€ 149,25 € 39,05

Kerk:

Deurcoll.:

€ 124,71 € 33,79

€ 72,75 € 33,60

Avondmaalsgave Kinderen in de Knel: € 131,00.

Giften • voor de diaconie: € 50,00 van fam. NN jubileumbezoek via mw. Van Leeuwen/mw De Knegt; € 25,00 van NN uit dankbaarheid voor de kerktelefoon via mw. Russchen; € 449,77 opbrengst rommelmarkt (11 mei); € 376,90 opbrengst rommelmarkt (4 juni). • voor de kerk: € 20,00 van NN en € 20,00 van NN (dekking tekort) via ds. Huls; € 25,00 van NN uit dankbaarheid voor de kerktelefoon via Mw. Russchen. • voor het Noodfonds D.T.: € 10,00 van NN via mw. Dijkhuizen/mw. De Knegt; € 350,00 van Verjaardagsfonds Hoogvliet Noord; € 1.500,00 van stichting IUVEMUS (doel bekend); van NN via giro resp.: € 100,00; € 40,00; € 43,00; € 10,00. • voor het Diaconaal Trefpunt: € 250,45 avondmaalcollecte Geref. Kerk, Pernis; € 20,00 van NN • actie voor jaarbijdrage diaconie 2007: Inmiddels is er meer dan € 9.000,00 binnengekomen, geweldig! Namens een dankbare diaconie! A. Wols.

____________________________________ Ingezonden (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)

Zomerzang op zaterdag Op 23 juni kwam een groep ‘getrouwen’ bij elkaar om ‘hun stem te paren met de klank der snaren’. De bekende vaderlandse liederen en liedjes klonken nu niet allen met pianobegeleiding, maar ook met de klanken van het orgel, bespeeld door Huib Noordzij en Roel Vos. [.....] Het was goed zingen in de klankruimte van de Dorpskerk met een overgrote meerderheid aan damesstemmen. Na een uurtje waren we toe aan de koffie ...., maar die ontbrak deze keer. Er werd een voorstel gedaan het zingen van deze liedjes van vroeger ook eens de bewoners van Breede Vliet te laten horen om de herinnering aan vroeger te versterken. Mogelijk horen we er meer van. (Door redactie ingekort) C. van Dijk

- Collecteverantwoording Op 10 juni

Diaconie:

(Nieuwe kans: zomeractiviteiten op 18 juli - red.)

21


_______________________________________

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: #info @ welzijnhoogvliet.nl

• DIACONIE: zie kerkelijke rubrieken DIACONAAL TREFPUNT Diaconaal werker: mw. Arja Poot, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro Noodfonds: 225 337. Inloopmiddag: donderdag van 13.30 - 16.00 uur.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; e-mail: #ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

PROT. VROUWENDIENST HOOGVLIET • NOORD: - Voorz.: mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755. Centrum en Westpunt: mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12, 3193 LS, tel. 4168010; Nw. Engeland, D.J.-Polder, Oudeland, Tussenwater: mw. J. van Veelen-Hotting, Beemd 42, 3193 LH, tel. 4162829. • ZUID: - Voorz.: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Coörd. Meeuwenplaat/Zalmplaat/Middengebied: mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, 3192 HG, tel. 4163226. mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Hoogvliet: tel. 283 29 29; Pernis: 472 28 09. • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis tel. 283 29 29. • Steunpunt Mantelzorg Hoogvliet: tel. 283 29 02; Pernis: 472 28 09. • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis telefoon 283 29 69.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 4734672. Secr.: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penn.: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

• Activiteiten sociaal cultureel werk senioren telefoon: 283 29 29. OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: #swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl ___________________________________________

- MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE VROUWENORGANISATIE 1980 Info: mw. J. Roskam-Peters, Desdemonastraat 179, 3194 CD, tel. 4167745.

advertentie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM Info: G.L.H. van Druten, Park Vossendijk 649, 3192 XK, tel. 4168872; Ledenadm.: G. van Duuren, Kruisnetlaan 784, 3192 KH, tel. 2630433. PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 416466 STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur; bereikbaar tot 12.00 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Thuiszorgcentrum Hoogvliet en Pernis: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW, tel. 282 61 20; fax: 282 61 21. Bereikbaar: op werkdagen van 8 - 17 uur.

____________________________________________________________________________________

23

200714  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200714.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you