Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas

De Emmaüsgangers

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet 39e jaargang nr. 8 - 20 april 2007


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Verschijnt eenmaal per twee weken.

9 10 11

Administratie: Karwijstraat 35,

26 april 10 mei 24 mei

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode: 27 april 11 mei 25 mei

4 mei 18 mei 1 juni

4/5 18/5 1/6

- 19/5 - 1/6 - 15/6

3193 TH Hoogvliet Rt.

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 B (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, tel. (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Na Pasen

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080;

's Avonds op de eerste dag (zij zijn bang bijeen en bidden), dan opeens, bij toverslag, staat de meester in hun midden. Alleluja!

P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663;

En zij mogen hem bezien hoe zijn wonden zijn genezen, en zij roepen uit sindsdien: Jezus leeft. Hij is verrezen. Alleluja!

C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar. Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

Hij die in hun midden stond, zo veel eeuwen al geleden, en hen in de wereld zond, Jezus leeft en wenst ons vrede. Alleluja!

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973. Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196.

Vrede, ook al zien wij niet, vrede, al gaat ons te boven wat op Pasen is geschied, vrede, als wij toch geloven. Alleluja!

Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacantI. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

2


Op weg met de Emmaüsgangers Een enkele keer zegt een wat ouder iemand het volgende tegen me: “Jongeren leven tegenwoordig zo anders als wij vroeger deden. Ze kunnen alles kopen. Ze kunnen doen en laten wat ze willen. En ze vinden dat alles maar vanzelfsprekend. Maar als er weer een oorlog komt, zullen ze beseffen hoe kostbaar het is wat ze nu allemaal hebben. En dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is”. Nu hopen we allemaal, denk ik, echt dat er hier nooit meer een oorlog komt. Er moet toch een andere manier zijn om de zegeningen die je ontvangt ook te waarderen. Het gevoel wat deze oudere op me overbracht, kan ik ook wel begrijpen. Er is zoveel veranderd. Er is geen generatie in de geschiedenis van de mensheid geweest die zoveel veranderingen tijdens haar leven heeft meegemaakt als de huidige generatie 60-plus. Je moet het maar kunnen opbrengen om iedere keer maar weer mee te gaan met je tijd. Dat wordt best onderschat. Moeilijk is het als de eigen kinderen anders denken over werk, over trouwen, over geloof en naar de kerk gaan. Soms lijkt het alsof ze alle normen en waarden van hun ouders overboord hebben gegooid. Op dat moment wordt mij wel eens gevraagd of de ouders gefaald hebben. Het lijkt me dat je mag zeggen:” Ik heb mijn best gedaan. Ik zal het niet altijd goed gedaan hebben, maar ik ben geen volmaakt mens en dat hoef ik ook niet te zijn. Ik blijf bidden voor mijn kinderen. Als ze maar weten dat ze thuis welkom blijven. Als ze zich maar aanvaard weten, hoe groot de verschillen soms ook zijn, hoe anders ze ook leven.” Soms denk ik: De jongere generatie heeft de oudere generatie zo hard nodig, hoewel soms het tegendeel het geval lijkt te zijn. Jongeren zijn hard bezig met zich waar te maken. Altijd ben je druk, druk, druk. Een anekdote die ik hoorde illustreert dat. Anouck zegt tegen Bea: “Je moet wat rustiger aandoen.” Waarop Bea antwoordt: “Daar heb ik geen tijd voor.” Altijd moet je prestaties leveren, want als je dat niet doet, tel je niet mee. Altijd moet je maar voldoen aan de verwachtingen van anderen. Jongeren hebben soms vreselijk behoefte om aanvaard te worden, zonder dat ze daarvoor eerst dienen te presteren. Een plek waar je welkom bent ook al ben je op dit moment even niet het slimste jongetje van de klas. Misschien kunnen ouderen hun dit geven. Ouderen die door het leven wijs geworden zijn. Die begrijpen dat de beste dingen in dit leven niet door prestaties afgedwongen kunnen worden. Door jongeren te aanvaarden kun je, denk ik, ook reclame maken voor je geloof. Dat gebeurt in een bekend verhaal. Het verhaal van de Emmaüsgangers. U vindt het in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24. Voor de twee Emmaüsgangers is geloof niet iets dat je dankt aan eigen prestatie. Het is iets dat je ontvangt. Hun ogen zijn opengegaan voor alles wat er in de bijbel op Jezus van toepassing is. Ze krijgen dit zomaar voor niets van een vreemdeling die met hen meeloopt en de verrezen Heer blijkt te zijn. Een zeer kostbaar geschenk, dat geloof dat ze van Hem ontvangen. Mogen wij, u en ik, jongeren en ouderen, elkaar zo’n geschenk geven. Pastoor Franken 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 22 APRIL 2007

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda@kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur + Dhr. K. Baas, Ooltgensplaat Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok 15.00 uur

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Prot. Gemeente (v.h. Herv./Geref.); (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

(O) Pastor Ben van Dam; dienst voor en met verstandelijk gehandicapten m.m.v. het koor ‘Multi-Vitaminen’

________________________________________

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur + Dhr. J.A. van Lambalgen, Schiedam Kindernevendienst Kinderoppas: Aukje Kempff

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: Mariakerk:

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

-------------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. R.K.:

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

+ kinderoppas mogelijk.

1. Diaconaal Trefpunt; 2. Educatie. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie.

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Derde zondag van de maand Antwoordkerk: na de dienst koffiedrinken

_____________________________________

Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

ZONDAG 29 APRIL 2007

Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke twee weken) 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor (voorlopig elke twee weken)

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur + Mw. W. Meijboom-van den Hooven, Pernis Kindernevendienst. Kinderoppas: Annette van Vliet, Jolanda Bijl

Wo. 9.30 - 11.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Huiswerkbegeleiding (O) 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur + Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Kelly en Melanie van Winkel

Do. 13.30-15.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Inloopmiddag (O) 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Rouw & Trouwkoor

Actueel Vrijdag 20 april 8.30 uur 'De Werelt', Lunteren. Generale synode Protestantse Kerk in Nederland (P); 16.30.uur afscheid preses ds. J.-D. Heetderks.

------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. R.K.:

donderdag 10.00–12.00 uur maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

+ kinderoppas mogelijk.

Zaterdag 21 april 9.30 - 13.00 uur Mariakerk. Kledingactie voor ‘Mensen in nood’ (K). 9.30 - 14.30 uur Mariakerk. Witte Markt. 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie.

4


Maandag 23 april 19.00 uur Meeuwenhof. Bijbelkring (P).

di wo do vr za

Dinsdag 24 april 20.00 uur Mariakerk (parochiesecretariaat). Gemeenschap van Kerken (O). Woensdag 25 april 20.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad P).

1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei

Psalm 100 Handelingen 10:1-23a Handelingen 10:23b-33 Handelingen 10:34-48 Handelingen 11:1-18

In het ziekenhuis/verpleeghuis Delta Psychiatrisch Centrum

Donderdag 26 april 19.00 uur Meeuwenhof. Maandsluiting (P).

(Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal)

Mw. T. Heydacker-van der Schaaf, Slaghaam 51.

Vrijdag 27 april 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - mw. J. Bouman (P). 19.30 uur Antwoordkerk-Jeugdhonk. Jeugdhonk 16+ (P). 19.30 uur De Sluis. Maandsluiting door dhr. De Jong, Rhoon m.m.v. Maranathakoor, Rhoon (O*). 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Dhr. J. de Heer, Kapittelhoek 54. Ruwaard van Puttenziekenhuis (R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

Dhr. W. de Knegt, Grutto 20. Mw. J. Oosthoek-Knöps, Slaghaam 27. Verzorgingshuis ‘Slingedael’ (Dreischorstraat 85, 3086 PP Rotterdam)

Zaterdag 28 april 9.30 13.00 uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25. Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Dhr. P. Tuitman.

Zondag 29 april 17.00 uur Dorpskerk. Zanguur (P*). Dinsdag 1 mei 13.30 uur Dorpskerk. Vrouwendienst Noord (P).

Geriatrisch Centrum ‘Breede Vliet’ (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Protestantse

Mw. A. Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439. Mw. N.A. Driesprong, Bernagie 24 Dhr. W.D. van Houwelingen, Karperstraat 202 Dhr. H. Talsma.

Woensdag 2 mei 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). 20.00 uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P).

Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. H. Aalhuizen-Kruit. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. P.J. van Pelt. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. W. van der Schoor-Bosvelt. Mw. A. Wiersma-van der Bijl

Zaterdag 5 mei 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Bijbelleesrooster vr za

20 april 21 april

Handelingen 6:1-7 Johannes 10:1-10

zo ma di wo do vr za

22 april 23 april 24 april 25 april 26 april 27 april 28 april

Johannes 10:11-16 Psalm 33 Handelingen 8:1-13 Handelingen 8:14-25 Handelingen 8:26-40 Handelingen 9:1-9 Handelingen 9:10-19a

zo 29 april ma 30 april

Handelingen 9:19b-31 Handelingen 9:32-43

Meeuwenhof en Alver Breede Vliet

Pastor:

P.A. Stam, Karwijstraat 99, 3193 TH, telefoon: 010-216 17 18 of 06 - 226 99 249; e-mail: stam@snelnet.net

Geen recente berichten ontvangen. 5


Paasochtend, op de Oude Wal. Wat ik daar deed weet ik niet meer. Het was er op de Oude Wal die ochtend niet druk. Vanaf de richting Aveling kwam iemand aangelopen. Nou lopen ...., hij liep meer te dansen. Het was een heel donkere jonge man. Toen hij dichterbij kwam hoorde ik hem zingen. Vlak voor me bleef hij staan, hij straalde. Nam mijn beide handen beet en vertelde me: “De heer is echt opgestaan, opgestaan voor u en mij!” Zo ging hij verder stralend, dansend. Ik heb vaak aan hem gedacht. Jonge donkere man. Zou hij nog leven en hoe zou hij nu zijn? Nog zo blij; nog zo gelovend? Ik zal het nooit weten. Maar de herinnering blijft ...

Woonzorgcentrum Siloam Kerkdiensten Zondag 22 april 10.30 uur ds. J.A. van Rootselaar Zondag 29 april 10.30 uur dhr. B. Keyner

An van der Sluis- van Eysden

Dienst voor en met verstandelijk gehandicapten

Op zondag 22 april is die viering om 15.00 uur in de Antwoord-kerk, Kruisnetlaan 200. Ons thema is: ”Wordt eens wakker”. We lezen het verhaal van het dochtertje van Jaïrus.

Dank Beste mensen, Bij dezen wil ik jullie bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en andere blijken van mede leven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis toen ik voor een hele moeilijke operatie stond. Het heeft Mas en mij heel veel goed gedaan te mogen weten dat er mensen om je heen staan. Ook toen ik thuis kwam bleven er kaarten, telefoontjes en bezoekjes komen. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie attenties.

Pastor Ben van Dam is onze voorganger en het koor Multi-Vitaminen heeft beloofd voor een gezellige en vrolijke sfeer te zorgen. Na afloop is er koffie / thee met wat lekkers. U bent allen van harte welkom!

Gonnie Haverhoek

Dit soort diensten valt of staat met de komst van onze doelgroep. U als lezer van dit blad kan ons als organisatie daarin steunen. Wij kunnen deze mensen zonder uw hulp niet bereiken. Daarom deze belangrijke vraag: kent u mensen voor wie deze kerkdienst vanwege hun handicap speciaal is bedoeld, wilt u ze dan persoonlijk voor deze feestelijke dienst uitnodigen of misschien samen met hen komen?

Maandsluiting 'De Sluis' De maandsluiting van deze maand zal plaatsvinden op vrijdag 27 april om 19.30 uur in de recreatiezaal. De meditatie zal worden verzorgd door dhr. De Jong, Rhoon en medewerking wordt verleend door het Maranathakoor uit Rhoon. Ieder is weer van harte welkom.

Meer informatie bij: Leny Janssen-Impens, tel. 4382325

Zomer op Oudezijds 100 Een herinnering Het contrast kan bijna niet groter: midden in de zomerse drukte van de Amsterdamse Wallen is de leefgemeenschap Oudezijds 100 een oase van rust.

Het was begin 1960. Ik woonde pas in Hoogvliet en had het heel moeilijk.

6


Dit jaar is het mogelijk hiervan iets mee te maken en deel te nemen aan het gemeenschapsleven dat hier al meer dan 50 jaar plaatsvindt. Oudezijds 100 organiseert tijdens de komende zomerperiode een wisselend programma, waarin geĂŻnteresseerden een week lang deel kunnen nemen aan het wonen en werken op de gemeenschap, afgewisseld met cursussen, culturele activiteiten of gewoon de tijd om zelf de stad in te trekken. Wilt u de gemeenschap en de stad van binnen uit (beter) leren kennen? Wilt u dit misschien ook combineren met culturele uitstapjes of cursussen over christelijk leven in de binnenstad van Amsterdam? Dan is het zomerprogramma van Oudezijds 100 iets voor u!

Raad van Kerken start met Ethieklezingen De Raad van Kerken in Nederland organiseert op 11 mei de eerste Ethieklezing. Prof. dr. Frits de Lange spreekt over de 'zegeningen en moeiten van de moderne levensloop'. Op zijn stellingname zal gereageerd worden door Rienk van Splunder, vice-voorzitter van het CNV, en de psychologe Aletta Eshuis. Met de Ethieklezing beoogt de Raad van Kerken een oecumenische bijdrage te leveren aan ethische discussies in onze samenleving. Datum en tijd: Vrijdag 11 mei, 14.30 uur. Plaats: Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht. Toegang: â‚Ź 5,00 (te voldoen bij de ingang); studenten gratis. Aanmelden kan via e-mail: rvk@raadvankerken.nl, of per telefoon (033) 463 38 44. Meer informatie: www.raadvankerken.nl .

Voor meer informatie via Internet op de website: www.oudezijds100.nl. Wij ontmoeten u graag, deze zomer!

Pocketuitgave Nieuwe Bijbelvertaling

Naschrift. Dit ondersteun ik van harte; ik heb zelf anderhalf jaar in deze leefgemeenschap gewoond en ben daarna nog lange tijd op de achtergrond actief geweest. Aanbevolen!

Er is nu ook een pocketeditie van De Nieuwe Bijbelvertaling beschikbaar. De versie bevat het Nieuwe Testament en de Psalmen. Het is de eerste editie in een degelijke paperback uitvoering. Uitgeverij NBG komt met deze uitgave tegemoet aan de talloze vragen uit de markt van pastors, geestelijk verzorgers en anderen, die de bijbel in de binnenzak willen meenemen. De pocketeditie is in klein formaat uitgebracht, 9 bij 15 centimeter. Omdat ook het omslag op hetzelfde formaat is afgesneden is het de kleinste beschikbare editie. Met de prijs van â‚Ź 9,95 is de editie tegelijk ook een van de goedkoopste uitvoeringen. Het omslag refereert qua uitstraling aan de standaardeditie, die in 2004 is verschenen en verreweg de meest verkochte versie is van De Nieuwe Bijbelvertaling. De uitgave telt zo'n 540 pagina's en is verkrijgbaar in de boekhandel.

ds Robert Wilschut

Landelijke berichten Donor worden? In Nederland kan iedereen in het Donorregister vast laten leggen of hij of zij wel of juist geen donor wil worden. Ongeveer 40% van de bevolking heeft dit inmiddels gedaan. Van 60% van de bevolking is dus nog niet bekend of men na overlijden organen of weefsels zou willen afstaan. Dit betekent dat de nabestaanden direct na het overlijden een besluit moeten nemen over de overledene om wel of niet in te stemmen met donorschap. Vooral als ze hierover nog nooit met elkaar hebben gesproken wat wilde de overledene nu eigenlijk? - kan dit bij nabestaanden voor grote dilemma's zorgen. Ook gelovigen worstelen met de vraag om wel of geen donor te worden. Er zijn zelfs onderzoeksgegevens die erop wijzen dat kerkelijk betrokkenen minder dan gemiddeld donor willen worden en ook minder hun mening (ja of nee) laten vastleggen. Om het gesprek hierover in Nederland ook binnen kerken te stimuleren is een aantal speciale voorlichtingspakketten uitgebracht. Deze zijn erop gericht mensen te laten nadenken over dit onderwerp en mogelijk een besluit (ja of nee donor) te laten nemen. Belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat men meer dan nu over het onderwerp met elkaar praat, ook in kerkelijk verband. Meer informatie: www.donorvoorlichting.nl.

Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland De contactgroep Nederlandse kerkelijke gemeenten in Europa is een verband van Nederlandstalige kerkgemeenschappen die permanent gevestigd zijn in een aantal hoofdsteden en regio's in Europa. Ieder die op reis is deze zomer, of op welk moment van het jaar ook, is van harte welkom om deel te nemen aan de kerkdiensten die gehouden worden door deze kerkgemeenschappen. U vindt een overzicht van de landen en plaatsen waar in het buitenland Nederlandstalige kerkdiensten worden gehouden op www.pkn.nl, zoekwoord: Nederlandstalige kerkdiensten. Voor meer informatie: Aart Batenburg, telefoon (0343) 597 330 of 06 10524019. E-mail aart.batenburg@casema.nl.

7


8


ROOMS-KATHOLIEKE KERK Paus aanvaardt ontslag Simonis P AROCHIE MARI A EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Paus Benedictus XVI heeft het ontslag aanvaard van kardinaal Simonis als aartsbisschop van Utrecht. Dat heeft het Vaticaan op 14 april bekendgemaakt.

PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506. KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: secretariaat@mariakerk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

Opvolging De opvolgingsprocedure duurt gewoonlijk 6 tot 9 maanden. Het aartsbisdom verwacht dat "eind 2007, begin 2008" bekend zal zijn wie de opvolger van kardinaal Simonis wordt. Apostolisch administrator De kardinaal zal vanaf heden als apostolisch administrator met alle bevoegdheden van de diocesane bisschop functioneren tot het moment waarop zijn opvolger zijn plaats inneemt op de zetel van Utrecht, zo deelt het aartsbisdom mee.

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Coördinatie en Beheerscommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 367941.

Ontslagbrief Kardinaal Simonis stuurde de paus vorig jaar november zijn ontslagbrief, vlak voor zijn 75ste verjaardag. “Het wordt tijd dat een jonger iemand het van mij overneemt”, zei hij toen. Bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar wordt een bisschop volgens het kerkelijk recht geacht zijn ontslag aan te bieden aan de paus.

Vieringen in Hoogvliet Rhoon en Rozenburg

Procedure opvolging Nu de paus het ontslag heeft aanvaard, kan de procedure met betrekking tot de opvolging van de aartsbisschop een aanvang nemen. Allereerst maakt het metropolitaan kapittel van het aartsbisdom een voordracht van drie kandidaten. Het kapittel bestaat uit 9 priesters onder voorzitterschap van vicaris-generaal Piet Rentinck. De bisschoppenconferentie geeft vervolgens haar oordeel over de voordracht. Zij kan ook andere kandidaten noemen.

Za. 21 apr.:

Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 22 apr.:

Derde zondag van Pasen. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Pastoor R.J.W. Franken Dhr. v.d. Wal, mw. Baars-van Steijn, Joop Jaspers, vader, moeder en zuster. 11.00 uur Eucharistieviering.

Priester: Intenties: Rhoon

9


Ma. 23 apr.: Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering. Voor onze parochie.

Do. 26 apr.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Za. 28 apr.:

Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

Rhoon

Vierde zondag van Pasen. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. RenT-koor. Pastoor R.J.W. Franken Dhr. Wortman, mw. Baars-van Steijn. 11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 30 apr.:

GEEN Eucharistieviering.

Wo. 2 mei:

9.00 uur Rozenkransgebed.

Do. 3 mei:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 4 mei:

10.30 uur Woord- en Communiedienst in de Kulk.

Zo. 29 apr.:

Priester : Intenties:

In Memoriam Erich Soute Op zondag 1 april overleed de heer Erich Soute. Op Witte Donderdag, 5 april, hebben wij tijdens een eucharistieviering afscheid van hem genomen waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Crematorium “De Ommering” te Spijkenisse. De heer Soute is 84 jaar geworden; hij woonde Klaasje Zevensterstraat 34. Zijn leven is niet altijd gemakkelijk geweest. De oorlog heeft diepe wonden in hem achtergelaten. Op 21 september 1944 zou hij met zijn Hetty gaan trouwen maar juist op die dag werd hij samen met 250 anderen door de Japanners geïnterneerd. Slechts de helft kwam terug. Als leider voelde Erich Soute zich verantwoordelijk voor de groep ook al probeerde zijn vrouw hem van het tegendeel te overtuigen. Hij kon er niet over praten, de gruwelen die hij had meegemaakt, de verantwoordelijkheid die hij voelde, tot hij in 1980 met pensioen ging. Toen is hij zich gaan inzetten om, voor zijn “jongens” die zoveel geleden hadden, de erkenning te krijgen waar ze recht op hadden. Hij richtte de Vereniging Glodok op en ontwierp het Glodoks Herdenkingskruis. Vele van zijn vrienden heeft hij geholpen bij het verkrijgen van een uitkering. Hij was een goed redenaar en gaf dan ook niet snel op. Hoogtepunt voor hem was de ontvangst van het bestuur van de Glodok op Soestdijk door prins Bernhard.

Uit de parochie Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 24 april Dhr. F.J. Bek, Tijmweg 232 28 april Mw. J.M. Coevoets-van den Berg, Slaghaam 55 28 april Dhr. H.C.F. van Vugt, Marthalaan 12 A. Verjaardag 80 jaar en ouder 22 april Mw. P.J. van der Weg-van Heesewijk, Kaneelhof 3 26 april Dhr.R.A.A.van de Camp, Binnenban 219 28 april Mw. H.H. Soute-de Scheemaker, Klaasje Zevensterstraat 34 29 april Dhr. E.A. de Vos, Kamille 31 29 april Mw. A.C. Verheij-de Lange, Alverstraat 141, K305 29 april Dhr. H.W. van der Poel, Othelloweg 365 30 april Dhr. D.S. Giorgis, Oberonhof 44 1 mei Dhr. J.A.M. Mathijssen. Kruisnetlaan 806 1 mei Dhr. A.J.M. van der Ven, Curcumastraat 14 2 mei Mw. E.P. Dulong, Huize Siloam Kruisnetlaan 410 3 mei Mw. C.M. Vergouwe-van Leeuwen, Klencke 239 5 mei Dhr. Sanders, Binnenban 251 5 mei Mw. M.L. Bubberman-van Gennip, Aveling 69 B

Erich Soute had ook een enorme wilskracht, streng voor zichzelf en anderen maar ook rechtvaardig en liefdevol. Als hij eenmaal iets in zijn hoofd had was al zijn aandacht daarop gericht. Maar de rode draad was altijd het verkrijgen van erkenning en waardering. Erich Soute was een dappere vechter die pas op het allerlaatste moment bereid was op te geven. De laatste anderhalf jaar openbaarde zich zijn ziekte steeds meer. We zullen nooit weten in hoeverre de gruwelen van de oorlog, die hij zo probeerde te vergeten, zijn ziekteproces hebben versneld. De momenten, dat hij besefte wat er met hem aan de hand was waren heel moeilijk voor hem en zijn vrouw Hetty. Zij is hem al die tijd liefdevol blijven verzorgen tot het niet meer ging. Mogen we elkaar troosten met de gedachten, dat Erich Soute op een plaats is waar geen oorlog en haat meer is maar waar het warm, licht en mooi is.

Pastoor R.J.W. Franken

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

________________________________________

10


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga@hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit@planet.nl Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680. COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols@hetnet.nl. Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl De komende kerkdiensten staan er vermeld op het tabblad ‘Kerkblad’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via e-mail: webmaster@kerkhoogvliet.nl.

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema@wanadoo.nl Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: g.meesters@tiscali.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra@worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims@hetnet.nl Alg.adjunct: mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: petra.viskil@tiscali.nl Adm. VVB: J.Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

Giro- en banknummers (deels nog oude gegevens) Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds DT: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk (G - algemeen): 2465960, bank 3295.50.721; alleen voor VVB: giro 445148; bank 3295.03.146 Kerk (H): giro 328591; bank 3295.02.905. Zendingscommissie: giro 436112, bank: 3295.74.612.

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitters: • Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970. • Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat@kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut is niet beschikbaar wegens zijn studieverlof en aansluitend vakantie tot 13 augustus. Ds. Huls zal hem zoveel mogelijk vervangen.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Geref. Kerk, afd. collectebonnen, Hoogvliet. krt. 1 = € 10,15 (20 x € 0,50 + adm. kosten); krt. 2 = € 20,15 (20 x € 1,00 + adm. kosten). Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

• Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES, tel. 4160071, e-mail: dshuls@kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: team gemeenteleden.

11


Kosterdiensten

Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur@tiscali.nl

Op 22 april Antwoordkerk: H. van Mastrigt, C. Kerstens Dorpskerk: A. Hallema, P. Bijnaar

• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. A. Wulffraat, tel. 472 26 14.

Op 29 april Antwoordkerk: C. van Dijk, H. Snikkers Dorpskerk: P. Hallema, mw. H. Vervat

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000 (M.C. Fossen).

Vervoer naar de Antwoordkerk

Hulpverlening

22 april 29 april

Autodienst - Dorpskerk J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659.

Bandstra, Van Herwijnen Maring, Oorebeek

Bij de diensten

Autodienst - Antwoordkerk A. van der Giessen, Bovensim 256, 3192 HB, tel. 4166450; mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: petra.viskil@tiscali.nl

29 april - Dorpskerk Jezus is de Goede Herder. Daar is een liedje over, we kennen allemaal ook psalm 23 over God als onze Herder, maar .... heeft dit oude beeld ons in deze tijd eigenlijk nog wel iets te zeggen? (veh)

Kerktelefoon - Dorpskerk G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283.

Collectebestemming

Kerkdienst op de band - Antwoordkerk A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

22 april - Eerste collecte: Diaconaal Trefpunt Over het werk van het Trefpunt vindt u uitvoerige informatie onder ‘DiacoNieuws’.

Zendingsblad ‘Vandaar’ Adm.: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481.

22 april - Tweede collecte: Educatie Uit de collecte voor het educatieve werk binnen de Protestantse Kerk worden allerlei activiteiten op het gebied van educatie en toerusting van de eigen kerkelijke gemeente bekostigd, alsmede enkele samenwerkingsprojecten met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Verder nemen jaarlijks zo'n 1200 cursisten deel aan de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Deze cursus voorziet in de grote behoefte aan theologische scholing en verdieping van gemeenteleden. Na afronding ervan gaan veel cursisten taken vervullen in de kerkelijke gemeente als ambtsdrager of als vrijwilliger. Daarnaast verzorgen de kerken godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Ook dat belangrijke werk wordt met deze collecte ondersteund.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 22 april - Antwoordkerk, 10.00 uur: Van Schie, Hoogerwerf; mw. Petersen; lector: mw. Van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Noordsij, Hallema, mw. Olivieira; Vervat; lectoren: mw. Noordsij, Melanie van Winkel. Op 29 april - Antwoordkerk, 10.00 uur: Bijl, Misbeek; Verwoerd; lector: Van Veelen. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Viskil, Wols; mw. Dirven; lectoren: Heutink, Gerdien Misbeek.

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 1 april uit de Dorpskerk naar: mw. Kruithof, Klencke 275, en mw. Lengkeek, Klencke 381; uit de Antwoordkerk naar: mw. Van Duinen, Viskaarweg 38, en mw. Robbe, Alverstraat 67; op 8 april uit de Dorpskerk naar: fam. Van Herwijnen, Troubadourlaan 14, en mw. Stans, Klencke 335; uit de Antwoordkerk naar: mw. Van der Toorn, Meeuwenhof, kamer 316; en mw. Veenman, Kruisnetlaan 772.

Organisten 22 april 29 april

Antwoordkerk A. Mout H. Noordzij

Dorpskerk R. Vos P. Meijboom

12


1 mei 1 mei

Berichten over zieken

2 mei 3 mei

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga@hotmail.com.

Mw. A.M. Verheij-Stout, Klencke 231 Dhr. C.P. Riegman, Blankvoornstraat 50 Dhr. F. van Wijk, Klencke 505 Mw. G. Pol-Boezaart, Othelloweg 209

• huwelijksjubileum: 23 apr. Echtpaar van Hilten-Boender Aveling 97a-55 jaar 25 apr. Echtpaar Dijkhuizen-Spaans Botreep 428-55 jaar 2-mei Echtpaar Van der Wulp-Visser, Prikkorf 179 - 40 jaar

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J. Oosthoek-Knöps, Slaghaam 27, is in het Ruwaard van Puttenziekenhuis opgenomen, omdat zij door een val haar heup heeft gebroken; zij ligt op afd. E, kamer 176. Mw. N.A. Driesprong, Bernagie 24 verblijft in Breede Vliet. Dhr. B. Gelok, Marjoraanpad 25, is opgenomen in verpleeghuis Slingedael, afdeling Meent, kamer 4. Dhr. J. de Heer, Kapittelhoek 54, verblijft nog in het Ikaziaziekenhuis; hij is inmiddels geopereerd. Dhr. W. de Knegt, Grutto 20, ligt nog steeds in het Ruwaard van Puttenziekenhuis, afd. J, kamer 214.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws 22 april - Diaconiecollecte voor het Diaconaal Trefpunt

Alle zieken en herstellenden en al hun naasten wens ik veel sterkte en het allerbeste toe. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Het grootste deel van het werk vanuit het Trefpunt is onder de noemer van buurtpastoraat te brengen. Buurtpastoraat start bij de leefwereld van mensen, in het bijzonder vergeten mensen op vergeten plekken. Het gaat om deze mensen, om hun belang en hun behoeften. De leefwereld is ons vaak vreemd, waardoor we extra moeite moeten doen hen echt te verstaan en vaak ook letterlijk vanwege de taal . In de ontmoeting wordt ons vaak een spiegel voorgehouden over ons onze eigen beelden en belangen. De levens van de mensen weerspiegelen bijna altijd de gebrokenheid van het bestaan. Dat geldt voor de lang wachtende asielzoekers, maar ook voor de oudere Hollandse buurtbewoners. Het kan te maken hebben met persoonlijke omstandigheden maar ook door maatschappelijke oorzaken. Niet meetellen en afhankelijk worden. In het Rotterdamse buurtpastoraat is dit als volgt verwoord door ds. H. IJzerman: “Het buurtpastoraat doet een deel van het werk zoals dat ook door het maatschappelijk werk en het opbouwwerk gedaan wordt. Het onderscheid is dat wij zoeken naar een omgangsvorm om de verlangens en belangen ook in verband te brengen met God zoals die zich kenbaar heeft gemaakt in de Joodse en christelijke traditie.”

Dagen om te vieren

• verjaardag 75 jaar: 21 apr. Dhr. W. Stolk, Park Vossendijk 467 26 apr. Mw. T. Schop-Enzlin, Prikkorf 43 28 apr. Dhr. D.T. Dijkstra, Zonnebaarsstraat 17 28 apr. Mw. L.M. Verolme-Verhage, Prikkorf 174 5 mei Dhr. J.A. van der Waal, Schuiflood 1 • verjaardag 80 jaar en ouder: 22 apr. Mw. A.M. Euser-van Bergeijk, Klencke 219 25 apr. Dhr. W. Kalkman, Alverstraat 141 26 apr. Mw. T.C. Gani-van Boven, Alverstraat 141 26 apr. Dhr. A. Lokker, Parelvissersstraat 123 28 apr. Mw. G.J. Spruijt-van der Ent, Cloese 155 29 apr. Mw. A.C. van Bodegom-Loose, Alverstraat 30 30 apr. Mw. E.J. Vroeijenstein-van der Sluis, Kruisnetlaan 474 30 apr. Mw. P. Duif-van der Leer, Klaasje Zevensterstraat 12 1 mei Mw. M. Goedendorp-Beaufort, Puitstraat 53

13


Een mooi voorbeeld daarvan wordt ons gegeven in het Evangelie. In de manier waarop Jezus van Nazareth omgaat met de schare. De schare is een menigte mensen die voor de politieke en religieuze machthebbers niet interessant was. Zij zijn lichamelijk en geestelijk geknakt alleen gelaten Jezus, hanteert in de dialoog met hen de methode van het vertellen van gelijkenissen. Hij maakt gebruik van de beelden uit de wereld om hen heen. Dat doet Hij om via een verborgen werking hen te raken in hun gevoel, zodat zij uitgedaagd worden. Uitgedaagd om op eigen kracht te geloven in het leven, in de kwaliteit van het leven, dat ook voor hen is weggelegd. In het verhaal van het brood en de vissen laat hij hun zien dat je vanuit hetgeen je al bij je hebt kunt vermenigvuldigen. Hij laat ook zien dat je nooit over kracht en gevoel en God kunt spreken als je mensen niet te eten geeft. Zijn methode is de methode van het Koninkrijk der Hemelen. Het gaat erom dat op aarde de tekenen van Gods liefde voor de mensen worden opgericht.

Er is een vraag binnen gekomen voor een vouwfiets om makkelijker te reizen. Mocht u een vouwfiets over hebben dan horen we dat graag van u. Arja Poot

Uit de Sorongpastorie En zo is Pasen alweer voorbij. Je leeft er naartoe, en voor je het weet zijn de dagen omgevlogen. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat we met elkaar als gemeente hier in Hoogvliet een hele mooie Stille Week hebben gehad. Omdat het mijn eerste keer hier was kan ik niet vergelijken, maar ik hoorde van diverse kanten dat de opkomst beduidend hoger was dan in voorgaande jaren. Het is goed om zo met elkaar, in de vesperdiensten en in de samenkomsten die daarna volgen, naar Pasen toe te leven. En dan heb ik het nog niet eens over het Paasontbijt gehad. Wat was het gezellig….en wat was het lekker! Het zou leuk zijn als we hiermee inderdaad een traditie in gang hebben gezet….. Er is veel werk verzet rondom dit ontbijt, en rondom alle diensten, en het is fijn als mensen telkens weer klaar staan om zich in te zetten. Heel veel dank voor deze inzet!

Zo proberen we te werken in de ruimte van de methode van het Koninkrijk der Hemelen. Dat betekent dat wij in het zoeken naar de behoefte achter de vraag een scherp oog en gevoel hebben voor het zwakste belang en het meest miskende verlangen. Maar dat wij ook de methode van het Koninkrijk toepassen door te zoeken naar verborgen krachten van de mensen en hen op te roepen daarin weer te durven geloven. Een aanvullende manier van kerk zijn in een andere leefwereld voor vergeten mensen op vergeten plekken.

Met elkaar gaan we nu op naar het volgende feest. Vanaf Pasen hebben we vijftig dagen de tijd om toe te leven naar Pinksteren. De basis van de gemeente van Christus; de start van een beweging die in gang gezet is om nooit meer op te houden. Ook hier mogen we weer vol verwachting naar uitzien, en met elkaar naar toe leven.

We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Gods zegen toegewenst, Ds. V.E. Huls Hulp aangeboden en gevraagd In deze tijd is er weer volop werk in de tuin. Mocht u hulp willen bij de werkzaamheden dan willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om via het diaconaal trefpunt die hulp in te huren. Voor € 8,- per uur per persoon zijn er mensen beschikbaar die graag voor u klussen willen doen. U kunt daarvoor bellen met het Trefpunt tel: 438 47 82 of 06-44 718 072

Uit de Aalkaar pastorie Wegens studieverlof en aansluitende vakantie is ds. Wilschut niet beschikbaar tot 13 augustus. Waar nodig en mogelijk neemt ds. Huls voor hem waar. 14


echtpaar De Krom-van de Breevaart, Botreep 76, maar: Alverstraat 275; Mw. K.A.M. Scheerman, Lokkertsemolenweg 7, naar: Lokkertsemolenweg 1; mw. P.J. Heerenthals, Klencke 393, naar: Klencke 117.

Zanguur Zing, zing voor de Heer Gelukkig heb ik van niemand te horen gekregen dat er op die zondagmiddag nog iets anders te doen is in één van de kerken, dus ga ik ervan uit dat het op 29 april doorgaat in de Dorpskerk om 17.00 uur. Komt allen, zorg dat de Dorpskerk helemaal vol is - dat zou dan zo’n 220 mensen zijn - wie weet? Voor die tijd hebben we met elkaar een fijn programma opgesteld en hopen we dat alles ter eer mag zijn van Hem die ons een stem heeft gegeven om te zingen. Wilt u zingen, zing dan mee op 29 april.

Vertrokken: naar De Baronie 106, Capelle a/d IJssel: mw. M.C.S.D.S. van Galen, Henk Miliusstraat 12; naar Westzeedijk 493, Rotterdam: mw. M.M. de Kruijf, Fideliolaan 24; naar Rochussenstraat 496, Rotterdam: dhr. R.A.. Van der Spek, Kruisnetlaan 224; naar Johannes Poststraat 187, Zwijndrecht: dhr. M.A.A. Dammann, Jan Postmapad 6 Verbetering In het vorige nummer stonden helaas twee fouten: de overlijdensdatum van Jan de Gooijer was 22 maart, en de volledige naam van mw. De Gooijer moet zijn: mw. J. de Gooijer-Okkerse, Nieuw Engeland 55.

• Ans Kloeg, tel. 010-4387518, e-mailadres: anskloeg@hotmail.com • Mw. Bruin, tel. 010-4386462 • H. Noordzij, tel. 010-4169964, e-mailadres: h. noordzij@hetnet.nl

- Collecteverantwoording Op 1 april Antwoordkerk Dorpskerk

‘Open Dorpskerk’

KiA-Gehand.: € 103,63 € 119,37

Kerk:

Deurcoll.:

€ 84,10 € 91,82

€ 42,48 € 74,22

HA: Kinderen in de knel - Kabul: € 156,00

Helaas was er geen ‘Open Dorpskerk’ op 19 april, omdat er op die datum niemand beschikbaar was. Namens onze groep, H. de Knegt.

Op 5 april

Diaconie:

Dorpskerk

€ 68,61

Op 7 april

Diaconie:

Dorpskerk

€ 38,75

€ 32,55

Op 8 april

Diaconie:

Paascoll.: Deurcoll.:

Antwoordkerk Dorpskerk

Kerkelijk Bureau

€ 225,12 € 142,85

Kerk: € 59,00

HA-KidK.: € 164,50

Kerk:

€ 219,18 € 165,94

€ 100,28 € 125,09

Giften

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau@kerkhoogvliet.nl. Adm.: Henk Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (Kees Westerduin). Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken).

• voor de diaconie: € 20,00 van NN via ds. Huls • bijdrage paaskaarsen: € 100,00 van NN • voor de kerk: € 50,00 van NN via ds. Huls; € 50,00 van NN via dhr. Bouman; € 5,00 van NN via mw. Dijkhuizen • dekking tekort diaconie en kerk: via ds. Huls 2x € 10,00 • voor het Bloemenfonds € 5,00 van NN via ds. Huls; € 10,00 van NN via mw. Van Leeuwen

- Kerkelijke Stand Overleden op 30 maart: dhr. Govert Jacob Hoogstad, 81 jaar, echtg. van mw. C.J. HoogstadKooijman, Schakelweg 320 op 11 april: mw. Pietertje Touw-Landman, 85 jaar; zij woonde Kruisnetlaan 410

• voor het Noodfonds D.T.: € 10,00 van NN via mw. Noordsij; € 40,00 van NN via giro; € 5,00 van NN via mw. Dijkhuizen

Verhuisd: echtpaar Raaijmakers-van Broekhoven, Lokkertsemolenweg 248, naar: Troubadourlaan 232;

15


• voor het Diaconaal Trefpunt: via giro: € 35,00 van NN; € 100,00 van NN

Kees Westerduin (wordt vervolgd) _____________________________________

Allen heel veel dank

Wat doet het Kerkelijk Bureau - 1 Nu we op het punt staan de beide bureaus samen te voegen is dit het goede moment eens wat meer te vertellen over ons werk. De beide bureaus hebben dezelfde hoofdtaak: het goed bijhouden van een ledenadministratie. In de Dorpskerk gebeurde dat al vele jaren met behulp van een landelijk (hervormd) ledenbestand ondergebracht bij de SMRA (Stichting Mechanische Registratie en Administratie) in Delft. Via een koppeling met de burgerlijke stand komt men daar aan de algemene gegevens over personen en vanuit de plaatselijke kerk worden deze aangevuld met typisch kerkelijke data als geboorte, doop en belijdenis. Het bureau in de Antwoordkerk beheerde tot voor enkele jaren terug het ledenbestand geheel zelfstandig, omdat de gereformeerde kerken nu eenmaal altijd zelfstandige eenheden waren. Bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland zijn alle plaatselijke bestanden en dus ook het Hoogvlietse eveneens ondergebracht bij de SMRA. Beide systemen kennen nu ook een elektronische uitwisseling van gegevens via Internet. Over het nut van een ledenadministratie, het belang van het doorgeven van mutaties door gemeenteleden en de veranderingen daarbij in de naaste toekomst een volgende keer. Deze keer geven we nog een overzicht van de andere taken. Beide bureaus zorgen voor de gegevens die u terugvindt in het kerkblad in de rubrieken ‘Dagen om te vieren’ en ‘Kerkelijke Stand’. Het bureau in de Antwoordkerk (en voorheen in de Deltakerk) verzorgt al zeer veel jaren ook de gezamenlijke berichten via de kanselafkondigingen. Daarnaast worden de gegevens bijgehouden voor een centrale agenda, de publicatie van kerkdiensten en de verschillende roosters als van collectebestemmingen en taken in de eredienst, evenals een overzicht van alle ontvangen collecten en collectebonnen. Tenslotte wordt er ook een groot deel van het drukwerk verzorgd, zoals de orden van dienst. 16


Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Programma Zomerweek Hydepark ‘Venster op de wereld’ De zomerweek op Hydepark van 13-20 juli heeft het thema "Venster op de wereld". In het programma is gezocht naar een goede balans tussen samen dingen doen en vrije tijd voor eigen activiteiten. Elke dag wordt begonnen met een dagopening of een bijbelstudie. De bijbelstudie zal gedaan worden met gastdocenten, die u kennis laten maken met de manier van bijbellezen in andere delen van de wereld. Elke dag wordt afgesloten met een korte viering in de mooie kapel van Hydepark. U maakt in de loop van de week kennis met het landgoed Hydepark, met kasteel Doorn en met het Catharijneconvent in Utrecht. Daarnaast wordt er gezongen, geschilderd en gekookt onder professionele begeleiding. Het volledige programma is te vinden op de website: www.hydepark.nl Voor opgave of vragen kunt u contact opnemen met het Bezinningscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, telefoon 0343-524258 / 510632.

Vernieuwde website PKN online Sinds 4 april is de vernieuwde website van de Protestantse Kerk in Nederland online. De site www.pkn.nl heeft een kleurige en moderne vormgeving. Het taalgebruik is toegankelijk voor een breed publiek. Ook voor mensen die weinig bekend zijn met de kerk. Op de vernieuwde website zijn drie belangrijke tabbladen: 1. Kennismaken. Het missionaire karakter van de website komt specifiek in dit tabblad tot uiting: een laagdrempelige kennismaking met kerk en christelijk geloof. 2. Actief in de kerk. Hierop worden kerkleden en kerkelijk kader aangesproken onder meer met informatie die voor hen in hun plaatselijk functioneren van belang kan zijn. 3. Bestuur en Organisatie. Hier staat gedetailleerde informatie over de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar dienstenorganisatie. De geboden informatie loopt van breed en toegankelijk in tabblad 1 naar diep en specialistisch in tabblad 3. Deze trechtervorm komt ook terug binnen ieder tabblad. Via doorklikken kan bij de onderwerpen aanvullende informatie gevonden worden. Daarnaast zijn er de tabbladen 'Actueel' en 'Kerkplein'. Actueel is de verzamelplek voor nieuws, agenda- en collecteberichten binnen de Protestantse Kerk. Kerkplein is de verzamelplaats van organisaties waarmee de Protestantse Kerk contacten onderhoudt.

Nieuwe wegen in de oecumene 17


Er is behoefte aan een kerk waarin de diepte en de breedte van de christelijke traditie bewaard en vorm gegeven wordt. Niet in eenvormigheid, maar in grote gevarieerdheid. Er wordt beseft dat in de uitdagingen die onze cultuur ons stelt, het hele spectrum van de traditie nodig is. Associatie met de Protestantse Kerk blijkt dan een goede mogelijkheid te zijn . Ik acht het winst dat de muren tussen kerkenminder relevant worden en dat mensen in hun zoektocht naar levende woorden elkaar vinden over de muren van de kerk heen. Op dat vlak is er zeker geen sprake van een crisis van de oecumene. De feitelijke oecumene is springlevend en zal niet zonder gevolgen blijven voor de institutionele oecumene. Dat wil niet zeggen dat we aan de vooravond staan van nieuwe eenwordingsprocessen. De huidige generatie is hierin veel minder geïnteresseerd. De kritiek op instituten en het wantrouwen tegen grote verbanden behoort bij deze tijd. Er zijn echter wel allerlei andere samenwerkingsverbanden en associaties denkbaar. Het zal de uitdaging van de komende decennia zijn om hiervoor open te staan en nieuwe wegen te zoeken.

Voor de synodevergadering van april staat de oecumene op de agenda. Aan de hand van een gespreksnotitie zal er gesproken worden over de relatie van de Protestantse Kerk met andere kerken en oecumenische relaties. Het is nodig dat we ons bezinnen, want er is de afgelopen decennia op oecumenisch gebied veel veranderd en aan het veranderen. Kerkmuren staan niet meer zo hoog overeind als vroeger en het grensverkeer tussen kerken en groepen die elkaar nog niet zo erg lang geleden uitsloten, is enorm toegenomen. Het blijft niet alleen bij wat grensverkeer,in sommige gevallen ontstaan er ook allianties die de kerkelijke grenzen stevig op de proef stellen. Vanaf de jaren zeventig zijner oecumenische gemeenten gesticht, waarin de RoomsKatholieke Kerk participeerde. Door allerlei praktische problemen is het aanvankelijke elan soms verdwenen. Nu zijn er ook andere bewegingen gaande, onder andere binnen reformatorische kerken. Een voorbeeld daarvan is een gemeente die ontstaan is uit samenwerking tussen de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Zulke samenwerkingsvormen zijn in feite het zichtbare topje van de ijsberg. Want daaronder vinden allerlei vormen van contact, uitwisseling en gesprek plaats tussen individuele kerkleden en kerkelijke groepen afkomstig uit kerken, die nauwelijks of geen officiële vormen van samenwerking kennen. De grenzen tussen kerken lijken meer en meer virtueel te worden. ‘Kerk’ wordt zo langzamerhand de verzamelnaam voor de hele christelijke kerk.

Kansen We moeten echter niet onderschatten wat binnen de kerken de nieuwe openheid voor elkaar betekent en voor gevolgen zal hebben. Wezenlijke ontmoetingen met migrantenkerken, evangelicalen en pinksterkerken, en niet te vergeten met andere reformatorische kerken, krijgen steeds meer impact op het kerkelijk leven. Zij openen ogen en harten voor andere - nieuwe - vormen van geloofsbeleving. Ze stimuleren tot keuzes over onze identiteit, en leiden tot nieuwe vrijmoedigheid. Zeker als christenen of gemeenten tegen de eigen grenzen en onmacht aanlopen, kan de ontmoeting met andere christenen een nieuwe impuls geven. Verschillende tradities kunnen elkaar verrijken en complementair zijn. Het christendom zal er in de komende decennia ongetwijfeld veel gekleurder en naar mijn inschatting ook evangelicaler en open orthodox uitzien. Er ontstaat op den duur een ander gezicht van het christendom - veelkleuriger, vloeiender,

Verwachting Het valt op dat daarbij vaak met enige verwachting naar de Protestantse Kerk wordt gekeken. Er is behoefte aan een (grote en brede) kerk die als een soort ‘bewaarder’ en richtingwijzer van de brede christelijke traditie kan functioneren. Er is immers zoveel versplintering en er zijn vele kleine christelijke groepen van allerlei kleur en snit. Het zicht op de eenheid en katholiciteit van de kerk dreigt te vervagen. Juist de leden van deze gemeenschappen ervaren dit soms als een gemis en een gevaar.

18


maar wel met duidelijke ankerpunten – en op een andere manier institutioneel dan nu. De behoefte naar gemeenschap blijft en de noodzaak van brede kerken wordt niet minder, integendeel. Naar mijn inschatting wordt juist op dit punt steeds meer duidelijk hoe belangrijk het was dat de Protestantse Kerk er gekomen is. Zo’n breed verband is van wezenlijk belang voor de voortgang en vernieuwing van het christendom. Juist daarom is het nodig dat de synode zich bezint op de nieuwe mogelijkheden die zich nu voordoen.

priester.

Ds. Bas Plaisier is scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk. (Artikel uit ‘Kerkinformatie’ april 2007)

_____________________________________ Dr. Hielke Wolters benoemd door Wereldraad van Kerken De Wereldraad van Kerken heeft dr. Hielke Wolters benoemd tot directeur van het programma "Justice, Diakonia and Responsibility for Creation". Hielke Wolters (55) is momenteel directeur van Stichting Oikos en predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft hem voorgedragen voor deze nieuwe functie in Genève, waar het internationaal centrum van de Wereldraad is gevestigd. Wolters zal zich als programmadirecteur inzetten voor de samenwerking tussen kerken op het terrein van maatschappelijke vragen, de bestrijding van onrecht en het bevorderen van een duurzame ontwikkeling. Het programma "Justice, Diakonia and Responsibility for Creation" van de Wereldraad van Kerken richt zich op een aantal actuele onderwerpen zoals migratie, klimaatverstoring en gezondheidsvraagstukken (HIV/AIDS). Hielke Wolters zal deze zomer beginnen aan zijn werk voor de Wereldraad van Kerken in Genève. Enkele reis Dachau. Priester & predikant op hetzelfde spoor Van 3 april t/m 17 november stelt het Titus Brandsma Museum in Bolsward in zijn nieuwe tentoonstelling "Enkele reis Dachau. Priester & predikant op hetzelfde spoor" de vriendschap centraal die zich in het concentratiekamp ontwikkelde tussen een predikant en een 19


In 1942 werden de Groninger gereformeerde predikant ds. Jo Kapteyn en de Nijmeegse pater karmeliet Titus Brandsma in het beruchte Kamp Amersfoort gevangen gezet als vergelding voor het geestelijk verzet dat zij tegen de Nazi's hadden gepleegd. De tentoonstelling werd op 31 maart geopend door Jo Kapteyn, jongste zoon van de omgekomen predikant. Het Titus Brandsma Museum is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Rondleidingen worden op aanvraag gegeven (per groep maximaal 15 personen). Groepen kunnen echter ook buiten de openingstijden een rondleiding krijgen, mits op aanvraag. Opgave telefonisch via nummer (0515) 581 799 / 573 071, of per e-mail: info@titusbrandsmamuseum.nl. _____________________________________

Toekomst haalt verleden in maar soms rent het verleden harder slinks vindt het wegen vermengt verlangen met pijn het zijn gelijke krachten soms krijg ik ‘m de Geest lef en licht om mijn ogen te zachten soms mis ik haar te midden van herinnering toch één ding ’k zal haar steeds verwachten Tekst: Barbara Leijnse, uit ‘Vol van Geest’, uitgave Protestantse Kerk in Nederland, 2004 Beeld: Carla Holla, ‘Geestkracht’ E-mail: b.lijnse@hetnet.nl

_____________________________________ 20


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info@welzijnhoogvliet.nl

- KERKELIJK • DIACONIE: zie kerkelijke rubrieken DIACONAAL TREFPUNT Diaconaal werker: mw. Arja Poot, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro Noodfonds: 225 337. Inloopmiddag op donderdag van 13.30 - 16.00 uur.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 283 29 29; fax: 283 29 39; e-mail: ouderenwerk@welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

PROT. VROUWENDIENST HOOGVLIET • NOORD: - Voorz.: mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755. Centrum en Westpunt: mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12, 3193 LS, tel. 4168010; Nw. Engeland, D.J.-Polder, Oudeland, Tussenwater: mw. J. van Veelen-Hotting, Beemd 42, 3193 LH, tel. 4162829. • ZUID: - Voorz.: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Coörd. Meeuwenplaat/Zalmplaat/Middengebied: mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, 3192 HG, tel. 4163226. mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Hoogvliet: tel. 283 29 29; Pernis: 472 28 09. • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis tel. 283 29 29. • Steunpunt Mantelzorg Hoogvliet: tel. 283 29 02; Pernis: 472 28 09. • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis telefoon 283 29 69.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 4734672. Secr.: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penn.: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

• Activiteiten sociaal cultureel werk senioren telefoon: 283 29 29. OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank@welzijnhoogvliet.nl _____________________________________________

- MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE VROUWENORGANISATIE 1980 Info: mw. J. Roskam-Peters, Desdemonastraat 179, 3194 CD, tel. 4167745.

advertentie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM Info: G.L.H. van Druten, Park Vossendijk 649, 3192 XK, tel. 4168872; Ledenadm.: G. van Duuren, Kruisnetlaan 784, 3192 KH, tel. 2630433. PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193GD,tel. 4164663. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur; bereikbaar tot 12.00 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Thuiszorgcentrum Hoogvliet en Pernis: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW, tel. 282 61 20; fax: 282 61 21. Bereikbaar: op werkdagen van 8 - 17 uur.

______________________________________________________________________________________

21

200708  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200708.pdf

200708  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200708.pdf

Advertisement