Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

Meditatieve teksten op de oneven bladzijden Een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet 39e jaargang nr. 6 - 23 maart 2007


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Verschijnt eenmaal per twee weken.

7 29 mrt. 30 mrt. 6 apr. 6/4 - 20/4 8 12 april 13 april 20 april 20/4 - 4/5 9 26 april 27 april 4 mei 4/5 - 19/5 ________________________________________

Redactieleden:

Begin zomertijd

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart wordt om 02:00 uur de klok één uur vooruit gezet.

D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080;

_____________________________________

P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643;

Palmzondag

A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663;

Langs de kant van de weg gestaan En uit onze schoenen kroop de hoop omhoog, eindelijk Nu. Iemand die wist en verstond wat we hoopten

W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Redactieadres:

Een man met het gezicht van God Een man op een ezel Een koning! We roepen en lachen erbij Een theater van vrolijkheid carnaval in de stad Een man op een ezel met voeten die bijna over de grond slepen Een koning. Jawel

Kruisnetlaan 200 B (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, tel. 416 80 68 (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 20.30 uur); NIEUW E-MAILADRES: kerkblad@kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar. Betalingen:

En - met de takken van de bomen zijn we schaterlachend over straat gerold hebben onze buik moeten vasthouden van het lachen Zoveel lachen doet pijn Hosanna! Koning op een ezel

aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973. Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan:

In de vrolijkheid van het moment neemt Hij de lofzang aan Voor even geen tweede gedachten aan naderend onheil en wolk van angst

Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacantI. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556;

Kom op, stenen van de straat tegels van het perron doe mee, schreeuw mee: hier is de koning!

Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347;

►5

(Deze en volgende meditatieve teksten zijn van Nynke

Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Dijkstra, Age Kramer en Dio van Maren uit het boekje Intercity bestemming pasen)

2


Telkens weer zie ik uw hand hierin, Heer Ongemerkt is er een einde gekomen aan de winter (die geen winter was!) en het zonnetje heeft de grijze luchten weggeveegd. Kortom: het is weer lente. Geeft u dat ook zo’n blije kriebel in het lijf? Bij mij is dat wel het geval. Ik ga dan ook graag naar buiten. Een week geleden heb ik op zaterdag een flinke wandeling gemaakt van 40 km, dat is voor mij een lekker stukje om. Ik loop nu eenmaal graag. In deze jachtige tijd komt dat wat oubollig en conservatief over. Tijd is immers geld. We hebben het zo druk, druk, druk…. Als ik loop gaan de auto’s in grote aantallen aan mij voorbij. Kuddes fietsers passeren me, al dan niet in kleurige racekledij. Soms meen ik zelfs een bekende dominee langs te zien flitsen ..... En toch missen zij zo een hoop moois. Je voortbewegen met een snelheid van 5 km per uur geeft je tijd om echt te kijken. De automobilisten en fietsers kijken natuurlijk ook, maar hebben ze ook echt iets gezien? Tijdens mijn wandeling steek ik een grote parkeerplaats over. Een veld van betonnen platen. Ik ontwaar in een scheur van zo’n plaat een klein geel bloempje. Ik zak door mijn knieën en bekijk het plantje: speenkruid. Ook dat is zo’n gewoonte van me. Alles wil ik een naam kunnen geven. Ik maak mijn familie er soms mesjokke mee. Wat is zo’n plantje nietig en toch …. Wat zit het prachtig in elkaar: kleine meeldraadjes en ragdunne bloemblaadjes. “…. en Salomo in al zijn heerlijkheid was niet gekleed als een van dezen” is een zin die mij nu te binnen schiet. Opmerkelijk voor een niet al te bijbelvaste katholiek! In mijn jaszak gaat mijn mobieltje af. Het is mijn vrouw die deze zaterdagmorgen uitgeslapen heeft en me alsnog een prettige dag toewenst. Zo’n mobieltje is een mooi stukje techniek. De mens kan steeds meer. En toch ……. Wanneer ik naar dat kleine rode lieveheersbeestje kijk of naar de bloesems in mijn pruimenboom, dan zitten die zo mooi in elkaar. Geen mens kan zoiets maken. De mensen ontdekken steeds meer dingen en doen allerlei nieuwe uitvindingen. Maar let eens op het woord ontdekken zelf. Het betekent dat we er de bedekking afhalen en het zo zichtbaar maken. Maken we daarmee dan iets nieuws? Nee, het was er immers al. Maar nu is het alleen zichtbaar voor ons geworden. Slim als de mens is, gaat hij met elke ontdekking aan de slag; vindt nieuwe toepassingen uit. Al wandelend geniet ik van de natuur. Om me heen zie ik zo’n grote variatie aan levensvormen. Grote knoestige bomen, veldjes vol voorjaarsbloemen, een dikke behaarde hommel die voor mijn neus stuifmeel haalt uit een paardebloem. En ik besef steeds weer de nietigheid van ons mensen. O ja, we kunnen klonen, selecteren, combineren, implanteren en ga zo maar door. Maar het maken van zelfs de allerkleinste, allerprimitiefste levensvorm ligt ver buiten onze mogelijkheden. Enige weken geleden zag ik het programma “een brief aan God“. De bekende zeezeiler Henk van der Velden vertelde over zijn leven en over de natuur en haar krachten die hij tijdens zijn reizen ervoer. Tenslotte las hij zijn brief voor. Zijn aanhef ontroerde mij : “Grote God, ….” Grote God, zo ervaar ik U, wanneer ik om me heen die enorme variëteit aan levensvormen zie. U bent de bron van alles. U bent het begin. U bent zo onbegrijpelijk groot en toch kwam U onder ons in de persoon van Jezus. Begrijpen doe ik het niet, maar ik dank U, grote God. Léon Janssen. 3


KERKDIENSTEN

KERKDIENSTEN IN DE ‘GOEDE WEEK’

ZONDAG 25 MAART 2007 Vijfde zondag veertigdagentijd

MAANDAG 2 APRIL 2007

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur + Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Annette van Vliet, Jolanda Bijl

Dorpskerk - Achterweg 10 19.00 uur (O) Vesperviering; voorganger: mw. Arja Poot met muzikale medewerking van Kelly van Winkel, Esther van Dijke, Iet Buijser

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur + Ds. C.R. Muler, Rotterdam. Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

DINSDAG 3 APRIL 2007 Dorpskerk - Achterweg 10 19.00 uur (O) Vesperviering; voorganger: dhr. Jan Heutink

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor

met muzikale medewerking van Constance Bergijk, Esther van Dijke, Iet Buijser

-------------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot.

R.K.:

WOENSDAG 4 APRIL 2007

+ kinderoppas mogelijk.

Dorpskerk - Achterweg 10 19.00 uur (O) Vesperviering; voorganger: mw. Iet Buijser

1. Kerk in Actie: geloven in eerlijke handel; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie

met muzikale medewerking van Wim van Dam, Esther van Dijke

_____________________________________

DONDERDAG 5 APRIL 2007 Witte Donderdag

ZONDAG 1 APRIL 2007

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 19.30 uur Mw. ds. V.E. Huls, dienst van Schrift en Tafel

Zesde zondag veertigdagentijd

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie. 10.00 uur + Ds. R.J. Wilschut dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven, Evelien Langbroek

HA-coll.: Traumaverwerking voor kinderen in Kabul.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 18.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur + Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

VRIJDAG 6 APRIL 2007 Goede Vrijdag Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 19.30 uur Ds. R.J. Wilschut

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 15.00 uur Kruisweg m.m.v. Rouw & Trouwkoor

------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot.

R.K.:

ZATERDAG 7 APRIL 2007 Stille Zaterdag

+ kinderoppas mogelijk.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 22.00 uur Mw. ds. V.E. Huls

1. Kerk in Actie: geloven in gehandicapten; 2. Kerk. HA: Traumaverwerking voor kinderen in Kabul. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 21.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering - Paaswake

4


Op reis

Agenda

Maar na zoveel lachen treedt onherroepelijk een wat droeve stilte in Uitgelachen Zoute sporen op de wangen En nu?

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda@kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

De takken vallen uit onze handen We rapen onze bestofte kleren op en trekken ze besmuikt weer aan Kijken om ons heen Wat nu? In godsnaam, waar moeten we heen?

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Prot. Gemeente (v.h. Herv./Geref.); (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

________________________________________

Hij staart over onze hoofden in de verte de glimlach nog om zijn lippen maar de tranen komen niet meer van het lachen Wij kijken naar wat Hij ziet Zien de stad door zijn ogen Lezen het verdriet in de straten de dood in de stegen de wanhoop uit de ramen ►7

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: Mariakerk:

donderdag 10.00–12.00 uur maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim” • Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

Woensdag 28 maart 13.30 uur Dorpskerk. Protestantse Vrouwendienst Noord - Paasviering (P). 20.00 uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad P).

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Derde zondag van de maand Antwoordkerk: na de dienst koffiedrinken Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

Donderdag 29 maart 18.00 uur Mariakerk. Soepmaaltijd in het kader van de vastenactie (K).

Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke twee weken) 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor (voorlopig elke twee weken)

Vrijdag 30 maart 19.30 uur De Sluis. Maandsluiting door ds. P.C. Koster, Spijkenisse m.m.v. Joke Meijboom (O). 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

Wo. 9.30 - 11.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Huiswerkbegeleiding (O) 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Zaterdag 31 maart 9.30 13.00 uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk. 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

Do. 13.30-15.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Inloopmiddag (O) 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel

Maandag 2 april 13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO (K).

Vrijdag 23 maart 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - mw. J. Bouman (P). 19.30 uur Antwoordkerk. Jeugdhonk 16+ (P).

Dinsdag 3 april 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelstudiegroep o.l.v. ds. Wilschut + afspraak voor 10 april (P).

Zaterdag 24 maart 10.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K).

18.45 uur Mariakerk. Alphacursus (K). Woensdag 4 april 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). 20.00 uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P).

Dinsdag 27 maart 18.45 uur Mariakerk. Alphacursus (K).

5


Zaterdag 7 april 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Meeuwenhof en Alver

Pastor:

Bijbelleesrooster vr za

23 maart 24 maart

Jesaja 50:4-11 Jesaja 51:1-8

zo ma di wo do vr za

25 maart 26 maart 27 maart 28 maart 29 maart 30 maart 31 maart

Jesaja 51:9-16 Jesaja 51:17-23 Jesaja 52:1-6 Jesaja 52:7-12 Jesaja 52:13-53:6 Jesaja 53:7-12 Johannes 12:1-11

zo ma di wo do vr za

1 april 2 april 3 april 4 april 5 april 6 april 7 april

Johannes 12:12-19 Johannes 12:20-26 Johannes 12:27-36 Johannes 12:37-50 Johannes 13:1-30 Lucas 23:26-56 Romeinen 6:3-11

P.A. Stam, Karwijstraat 99, 3193 TH, telefoon: 010-216 17 18 of 06 - 226 99 249; e-mail: stam@snelnet.net

Maandsluiting 29 maart is er een maandsluiting bestemd voor bewoners van Meeuwenhof, Alver en andere belangstellenden. Zelf zal ik de voorganger zijn. U bent van harte welkom om 19.00 uur in de IDO zaal. Met vriendelijke groet, Pastor Peter Stam

Breede Vliet Pastor: P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Wegens vakantie geen actuele berichten.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Delta Psychiatrisch Centrum (Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal)

Woonzorgcentrum Siloam

Mw. T. Heydacker-van der Schaaf, Slaghaam 51. Erasmus Medisch Centrum (Dijkzigt)

Kerkdiensten

(Dr Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam)

Mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171.

Zondag 25 maart 10.30 uur kapt. A. Boogaard

Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Zondag 1 april 10.30 uur dhr. G. Vonk

Dhr. J. de Gooijer, Nieuw Engeland 55. Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.)

Vrijdag 6 april 10.30 uur ds. E.A. Bos en mw. R. Renema. ________________________________________

(Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Dhr. P. Tuitman. Geriatrisch Centrum ‘Breede Vliet’ (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Maandsluiting 'De Sluis'

Mw. A. Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439. Mw. N.A. Driesprong, Bernagie 24 Dhr. W.D. van Houwelingen, Karperstraat 202 Dhr. H. Talsma.

De maandsluiting van deze maand zal plaatsvinden op vrijdag 30 maart om 19.30 uur in de recreatiezaal. De meditatie zal worden verzorgd door ds. P.C. Koster uit Spijkenisse en medewerking wordt verleend door Joke Meijboom.

Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. H. Aalhuizen-Kruit. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. P.J. van Pelt. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. W. van der Schoor-Bosvelt. Mw. A. Wiersma-van der Bijl

Ieder is weer van harte welkom.

6


Station maandag Het is feest vandaag en ook weer niet tranen van het lachen onbedorven vrolijkheid en vol plezier veranderen tot tranen van verdriet over een inktzwarte dood heen en weer geslingerd tussen hoop (Hosanna, Hij komt) en vrees (Hij zal toch niet ...) Jawel. Hij zal wel

Dank

Zeer verrast zijn wij door de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekenhuisopname van Joop. We hebben verschrikkelijk veel kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoek ontvangen, Zo zijn we samen toch één gemeente. Hartelijk dank.

Even nog de hoop dat Hij van gedachten veranderen zal: ‘goed dan, ik jullie koning en jullie doen wat ik zeg’ Maar nee Hij staat te dralen, slentert weg zonder spoor van macht Zonder een spoor Droeve koning van twaalf clowns Een operetteleger met plastic zwaarden Leeg ei, lege dop

Joop en Riet Groenendijk. Hartelijk dank voor de bloemen uit de Antwoordkerk. Een leuke verrassing. B. Bakelaar-de Jong.

Hij heeft ons te kijk gezet en Hij zal het weten ook

►9

Kinderkoor in actie! Op zaterdagavond 24 maart zal het kinderkoor de Regenboog uit Poortugaal, samen met het jongerenkoor Relight uit Poortugaal en Chr. Gemengd koor Rejoice uit Hoogvliet een fantastisch benefietconcert geven in de Hervormde Kerk aan de Groene Kruisweg te Poortugaal. Zuivelmiddag Op woensdag 28 maart organiseren wij op kinderboerderij de Oedenstee een zuivelmiddag, bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. De kinderen kunnen op deze middag o.a. kaas en boter maken, knutselen, koe melken en kaas en melk proeven. Het begint om 13.30 uur en zal eindigen rond 15.30 uur. De toegang is gratis.

De opbrengst van de sponsoractie en de te houden collecte zal volledig ten goede komen aan Stichting de Opkikker, die als doel heeft, het organiseren van ”opkikkerdagen’’ voor gezinnen met een langdurig ziek kind (zie de website: www.opkikker.nl). De toegang tot het concert zal gratis zijn en het begint om 19.30 uur. Mocht u iets extra’s willen doen, kunt u ook een gift overmaken op postgiro 5422567 t.n.v. kinderkoor ‘de Regenboog’ met vermelding: Opkikkerdag.

Kinderboerderij ‘Oedenstee’ Marthalaan 46, telefoon 4386682.

U bent er toch bij?

7


8


Station dinsdag

Vrijwilliger gezocht voor conversatiecursus

Hij praat en wint het debat Hij slaat en de profiteurs struikelen weg Hij vlamt en de argumenten verdampen Hij vraagt en ze hebben geen antwoord

De OK-bank Hoogvliet - ‘onbenutte kwaliteiten’ onderdeel van de Stichting Welzijn Hoogvliet, is een organisatie voor sociale activering. Wij bieden trajecten aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die in een sociaal isolement zitten of dreigen te komen. Voor een aantal van onze deelnemers is het Nederlands niet hun moedertaal. Zij hebben moeite met het spreken van de Nederlandse taal en ervaren dat het hierdoor niet meevalt actief deel te nemen aan onze samenleving. Voor deze mensen hebben wij twee conversatiegroepen opgezet. Gedurende 1,5 uur per week komen zij onder leiding van een docent bij elkaar om met elkaar op een ongedwongen manier te oefenen met de taal aan de hand van diverse thema’s. Deze zijn voornamelijk gericht op inburgering.

Die man preekt zich nog zijn eigen ondergang. Zijn wijsheid ontsluit de kelders van de dwaasheid Zijn woorden van liefde roepen de haat Zijn wijzen op leven wekt de dood Hij wint de discussie maar verliest het krediet - Je kunt ook teveel gelijk hebben Hij wint zich zijn eigen dood

► 11

In verband met het vertrek van een van onze docentes zijn wij op zoek naar een spontane, betrokken vrijwilliger die het prettig vindt onze deelnemers te helpen met het wegwijs maken in onze (moeilijke) taal en samenleving. Wij hechten geen waarde aan een onderwijs achtergrond, maar vinden enthousiasme en motivatie veel belangrijker. Spreekt deze vrijwillige functie u aan, neemt u dan contact op met: OK-bank Hoogvliet, Klaasje Zevensterstraat 6, 3193 TW Hoogvliet, telefoon 010-4165922.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

---------------------------------------------------------------Website over pardonregeling asielzoekers In het regeerakkoord is een pardonregeling opgenomen voor mensen die nog onder de oude vreemdelingenwet, dus voor 1 april 2001, in Nederland asiel hebben aangevraagd. Omdat er ongetwijfeld veel vragen zijn over deze regeling hebben VluchtelingenWerk Nederland, INLIA en het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang en Terugkeerbeleid (LOGO) het initiatief genomen een website met de meest recente informatie op internet in te richten. Op www.pardonnu.nl staan antwoorden op de meest gestelde vragen. De website wordt steeds aangepast als er nieuws te melden is.

Wat geloven ze eigenlijk. (3) Er zijn op de wereld één miljard katholieken. Ook in Nederland zijn nog heel wat mensen katholiek. Toch vragen velen zich af: “Wat geloven katholieken eigenlijk? Wat betekent dat geloof voor je dagelijks leven?” Er bestaat nogal wat onwetendheid op dit terrein. Deze serie artikelen gaat in op deze vragen. Het katholieke geloof is geen geloof van een boek, en nog minder een geloof van regels en regeltjes. Het katholieke geloof is allereerst een ontmoeting. Een ontmoeting met Jezus Christus. Dit schreef ik de vorige keer. Dit is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Vaak praten mensen alsof het in het geloof slechts om een leer, om een filosofie gaat.

9


Het geloof in Jezus Christus is dus niet in de eerste plaats een leer maar een ontmoeting in een sfeer van liefde. En liefde – zoals iedereen weet die wel eens verliefd is geweest – geeft je het gevoel de echte betekenis van het leven te ontdekken. Iets dergelijks ervoeren de mensen die Jezus ontmoetten tijdens zijn leven. Het evangelie van Johannes noemt hem daarom “de weg, de waarheid en het leven”. Nog steeds hebben vele mensen over de hele wereld deze geloofservaring. Nog steeds ontmoeten vele mensen wanneer ze bidden Jezus Christus.

“Ik heb vroeger de catechismus uit mijn hoofd moeten leren. Moeten de kinderen dat tegenwoordig niet meer?” “Ik heb de nieuwste encycliek van de Paus gelezen. Ik ben het met hem eens/oneens.” “Jezus was een groot mens. Zijn leer zou meer gevolgd moeten worden.”

Maar hoe kan ik zoiets ervaren bij een mens die 2000 jaar geleden leefde? En haal ik in dat stukje over bidden hierboven niet Jezus en God door elkaar? Daarover gaat het de volgende keer. Het heeft te maken met het feest dat we 8 april vieren: Pasen! Daarom alvast: een zalig Pasen.

Het geloof is een ontmoeting Hoewel het verstandig is om iets te weten van je geloof (Daarvoor schrijf ik deze serie artikelen immers) komt er meer bij kijken dan alleen maar uit je hoofd leren. Een vriend vertelde me: “Gisteren reed een grote verhuiswagen mijn straat in. Ik krijg nieuwe buren. Ik wil hen graag leren kennen en met hen bevriend raken. Dat is altijd prettig en het kan ook handig zijn. Een goede buur is immers beter als een verre vriend. Ik overleg met mijzelf hoe ik dit het beste kan aanpakken. Ik besluit om over twee weken een ochtend thuis te blijven en rustig na te denken over de informatie die ik over hen bezit en die mij dan via andere buren ter ore is gekomen.” Iedereen kan mijn vriend vertellen dat hij zo zijn nieuwe buren niet leer kennen. En ander mens, een ander persoon leer je niet kennen door over hem na te denken alsof het om een stuk informatie gaat. Een persoon leert men slechts enigszins kennen wanneer ik met hem spreek. Wanneer ik hem vaker ontmoet en met hem praat. Ik moet op een of andere wijze met hem in relatie treden.

Pastoor Franken

P AROCHIE MARI A EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506. KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: secretariaat@mariakerk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

En dat geldt ook voor het geloof. Over Christus nadenken brengt je maar tot een bepaald punt. We zullen met Hem moeten spreken. Het katholieke geloof is allereerst een ontmoeting. Een ontmoeting met Jezus Christus. En een dergelijk ontmoeting noemen we ook wel: bidden. Als ik tenminste in mijn gebed niet alleen zelf aan het woord ben. Er leeft in mij van alles waar ik me zorgen over maak. Daarover wil ik de Heer informeren. Maar bidden is veel meer dan alleen zelf aan het woord zijn. Het is luisteren in de stilte. Veel gelovige mensen hebben dat ervaren. Als het stil wordt om je heen. Als het stil wordt binnen in je. Dan merk je dat er Iemand bij je is. Dan blijft Jezus Christus niet abstract en ver weg. Dan is Hij dicht bij je. En in Jezus Christus is God dan dicht bij je.

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Coördinatie en Beheerscommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 367941.

10


Station woensdag

Vieringen in Hoogvliet Rhoon en Rozenburg Za. 24 mrt.: Zo. 25 mrt.: Rhoon

Kennen wij Hem? Of liever: hebben wij Hem ooit gekend? Dit scheermes van inzicht dit zwaard door ons botte verstand?

Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

Ogen als bliksem Woorden als een mes Liefde als een oordeel

Vijfde zondag Veertigdagentijd 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. 11.00 uur Eucharistieviering

Is dit God die spreekt? Kennen wij God? Willen wij Hem zo kennen?

Ma. 26 mrt.: Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap. 10.00 uur Eucharistieviering.

Maar ’s nachts trekt Hij de stad achter zich dicht Doet zijn woorden uit als een jas en zoekt de stilte van zijn God Alleen

Do. 29 mrt.: 10.00 uur Eucharistieviering. Za. 31 mrt.:

Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 1 apr.:

Palm- of Passiezondag. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. 11.00 uur Eucharistieviering.

Rhoon

Maar zo gemakkelijk is stil zijn nog niet In de stilte sluipt de angst dichterbij Noodlot uit de nevels van de late nacht

Ma. 2 apr.: 19.00 uur Boeteviering (viering in stilte) voor Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg. Do. 5 apr.:

Witte Donderdag. 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor.

Rozenburg

20.30 uur Eucharistieviering.

Vr. 6 apr.:

Goede Vrijdag 10.30 uur Woorden Communiedienst in de Kulk. 15.00 uur Kruisweg m.m.v. RenTkoor. 19.00 uur Eucharistieviering. 19.00 uur Dienst o.l.v. parochianen.

Rhoon Rozenburg

Nog drie nachten Nog twee Nog één

1 april 2 april 3 april 5 april

► 13

Mw. A.F. Verbrugge-Bartels, Puitstraat 401 Mw. J.J. Rutten-Nieuwenhuis, Karperstraat 122 Dhr. C.J. Ancion, Alverstraat 141 Mw. E.C. Heuvelman, Schakelweg 162

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

In Memoriam Uit de parochie

Adrianus Maria Jozef Litjens Op vrijdag 23 februari overleed, heel plotseling, de heer Adrianus Maria Jozef Litjens in de leeftijd van 49 jaar; hij woonde Willem Weysingel 15 te Pernis. Op vrijdag 2 maart hebben wij tijdens een eucharistieviering afscheid van hem genomen en hem daarna te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats in Pernis. “Niet wat we hebben, maar wat ons blij maakt bepaalt onze overvloed”. Dat was een gezegde van Ad Litjens dat boven de rouwkaart stond weergegeven. Een wijs gezegde maar Ad was dan ook een intelligent, innemend en eenvoudig mens. Bovendien was

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar 3 april 5 april

Dhr. J.A.F. Brouwer, Meeuwenwetering 52 Mw. E.M. Meijer-Scholte, Prikkorf 60 Mw. C.W. de Vos-Reijpert, Treknet 9

• verjaardag 80 jaar en ouder 30 mrt. 31 mrt.

Dhr. F.J.P. Welschen, Klencke 53 Dhr. A.W. Snelders, Kapittelhoek 40

11


hij een hartelijke, vriendelijke man vol humor en onvoorwaardelijke liefde. Hij had een brede belangstelling, wist veel over muziek en elektronica. Hij was altijd bereid zijn kennis over te dragen aan anderen. Ook binnen het gezin.

uit de samenleving. Vooral nadat zijn moeder was overleden, had hij weinig reden meer om verder te leven. Hoewel zijn broers en zussen op veel manieren hebben geprobeerd hem weer bij het leven te betrekken, is dit niet ‘gelukt’. Je kunt wel proberen een volwassen man de weg te wijzen, maar die weg door het leven zal hij toch zélf moeten gaan. En dat lukte Oscar helaas niet.

Zijn opleiding kreeg hij aan het Rotterdams Conservatorium. Het was voor hem belangrijk, dat zijn kinderen een beetje in het voetspoor van hun vader traden. Maar Ad Litjens was ook een perfectionist. Als iets niet lukte zoals hij dat wilde begon hij er niet eens aan. Muziek en talen hadden een belangrijke plaats in zijn huwelijk en niet te vergeten de humor. Humor was de olie die alles soepel deed verlopen. Maar dan maakt het verlies alles nog onbegrijpelijker. Ad zei als hij wegging altijd in het maleis: “tot we elkaar ontmoeten”. Mogen we dan ook hopen en vertrouwen dat we elkaar ooit mogen ontmoeten, bij God.

Terecht mogen we zeggen dat hij een oorlogsslachtoffer is geweest, die zeker in zijn jeugd ‘gemangeld’ is door diverse politieke structuren. Bij de gedachtenisdienst op dinsdag 13 maart in het crematorium in Spijkenisse hebben we samen Psalm 23 overwogen en dan vooral de kernzin van deze Psalm “Want u bent bij mij”. Hoe mogen we hopen dat Oscar, na zo’n zwaar leven, genodigd is aan de tafel van de Heer. We wensen zijn broer, zussen en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Pastoor R.J.W. Franken.

Oscar Bernhard Fentross

Ben van Dam.

Op 8 maart overleed de heer Oscar Bernhard Fentross; hij werd geboren op 12 maart 1940 in het toenmalige Indië. Van hem kun je gerust zeggen dat hij het zwaar heeft gehad. Kort na zijn geboorte werd de familie, omdat zijn moeder Duits-Indisch was geïnterneerd door de Nederlandse regering. Toen Japan Indië veroverde werd de familie opnieuw geïnterneerd, nu omdat ze “Belanda’s” waren. En toen weer later de Indonesische regering aan de macht kwam, werden ze weer geïnterneerd, omdat ze “Belanda’s” waren. We kunnen alleen maar in de verte aanvoelen hoe zo’n jong kind zich in zo’n wereld onveilig en onzeker heeft gevoeld. Nergens een plek te vinden waar je geaccepteerd wordt zoals je bent. De plek waar hij zich destijds nog wel helemaal geaccepteerd voelde was de kerk, waar hij lang misdienaar was.

Doel Vastenactie Het is een goede gewoonte binnen de katholieke kerk tijdens de veertigdagentijd een project in de derde wereld te steunen. Dit jaar is dat de stichting:”Shirika steunt Kenia” (Shirika betekent samenwerking). Enige jaren geleden waren Wim Uijttewaal en Maryvon Franken in Kenia op vakantie. Zij besloten dat dit land hulp nodig had, en zij zouden die proberen te geven. Nu reizen zij tweemaal per jaar op eigen kosten, in hun vakantiedagen, naar Kenia. Daar, in het zuiden van het land,in het plaatsje Jego, knappen zij samen met de bewoners een basisschool op en stimuleren vanuit die school de gezondheidszorg en de economie. Het mooie aan dit project is dat het een duurzame ontwikkeling is. Dat gaat zo: voor elk kind dat de school bezoekt, wordt een aantal kleine boompjes geplant. Na 7 jaar verlaat het kind de school en zijn de boompjes zo ver gegroeid dat het hout verkocht kan worden .De opbrengst is voldoende om de schoolkosten van het kind te betalen. Zo blijven de mensen in Jego niet afhankelijk van onze hulp, maar verandert er blijvend iets aan hun armoede!

Gelukkig kon Oscar goed leren en met een zeker gemak slaagde hij voor de middelbare school. Toen de familie in 1957 naar Nederland verhuisde trof hem een nieuwe teleurstelling. Want werd hij in Indonesië aangezien als “Belanda”, bij aankomst in Nederland merkte hij dat hij toch echt ‘anders’ was en door veel Nederlanders met de nek werd aangekeken. Aanvankelijk ‘overwon’ hij dit door zich intensief op sport toe te leggen en daarin goede prestaties te leveren. Ofschoon hij dan, volgens sommigen, geen echte Nederlander was, moest hij wel in militaire dienst. Die heeft hij ook met succes afgerond. Kort daarna is hij echter “ingeklapt” en trok hij zich meer en meer terug

12


Als u mee wilt doen: de melkbus staat voor u klaar achter in de kerk. U kunt uw bijdrage ook storten op giro 1548995 t.n.v. parochie Maria en Johannes onder het Kruis te Hoogvliet (met vermelding dat dit een bijdrage aan de vastenactie is). Meer informatie: op internet: http://homepages.ipact.nl/~uijttewaal of bij Leny Janssen-Impens.

Station Witte Donderdag Een laatste maaltijd en een grijzig samenzijn omhult ons eten De klop is gehoord de deur geopend de tafel gedekt

Kennismaking met de leden (3)

Stilte maar niet uit vrede niet uit gewoon niets meer te zeggen hebben niet uit gelukkig zijn beheerst mijn mond

Als derde werd Ruud de Jong gevraagd het een en ander over zichzelf te vertellen.

Koeien en kalveren dan maar Polderpraat

Ruud de Jong is op 27 -7-1947 geboren op de Katendrechtse Lagedijk. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen; twee dochters en een zoon. Inmiddels zijn die kinderen het huis uit. Hij kan terugkijken op een zeer gelukkige jeugd.

Hij zwijgt terwijl ik verkramp Nee, echt gezellig wordt het niet

Het Federatief Bestuur

Visite bent u geen huisgenoot Steeds wil ik een beleefd respect aan de dag leggen maar we voelen ons geen van beiden echt op ons gemak

► 15

Ook Rik is bezorgd en vindt dat het wel erg grijs wordt in de kerk en het bestuur. Het positieve is wel dat de mensen die nu in de kerk komen allen zeer gemotiveerd zijn.

Na de lagere school en het voortgezet onderwijs ging hij naar de Kweekschool en werd onderwijzer bij de St. Gregoriusschool te Hoogvliet. Later Hoofd der School in Rhoon, de Don Boscoschool. Toen de kleuterschool en de lagere school samen de basisschool gingen heten werd Ruud directeur van drie scholen: "De Grote Reis" in Portland ( Rhoon), de Jacobusschool in Hoogvliet en Don Bosco te Rhoon tot 2005. Hij kreeg ernstige hartklachten en moest zijn functie neerleggen. Veel tijd om van zijn verdiende rust te genieten kreeg hij echter niet. Toen hij weer een beetje op adem was gekomen vroeg de pastoor hem lid te worden van het federatief bestuur. Hij was al jaren geleden lid van de werkgroep liturgie geweest, vroeger met pastoor Molenkamp met wie hij een goede relatie had, en met Gerard Biemans en Riks Vlaar.

Jongeren erbij betrekken Zijn doel is om binnen vier jaar een aantal jonge mensen in het bestuur te hebben. "De generatie van onze kinderen geloven wel, maar voelen niets voor het instituut. Zij zijn heel anders volwassen geworden dan mijn generatie. Het kerkbezoek was een verplichting, alle contacten met andere katholieken verliepen via verenigingen enz. Met andere woorden: er is geen binding meer, alles is vrijblijvend. In onze huidige maatschappij willen de mensen zich bijna niet meer structureel binden! De hoge werkdruk vraagt om: “vrijheid, blijheid!”. Er is waarschijnlijk ook veel eenzaamheid onder ouderen maar ook onder jongeren! Men is vaak uitsluitend bezig met geld verdienen en vervolgens weer uit te geven aan uiterlijke zaken, los/vaste relaties, ‘vriendschappen’! 13


Men is naast ‘vrijheid, blijheid’ op zoek naar ‘vaste waarden, idealen‘!. Ik wil mij graag inspannen om de banden aan te halen met het RK onderwijs, de parochies, ouders en de jeugd. We moeten weer met de jeugd en hun ouders kunnen communiceren, duidelijk maken dat geloven niet staat voor alleen verplichtingen, maar vooral voor samen beleven, elkaar vasthouden in voor- en tegenspoed, kortom samen dat vormgeven wat we waardevol vinden en dat waarmaken op een eigentijdse manier! Uiteraard staat daarbij de opvoeding in het geloof centraal. Kijk maar naar de EO-jongerendagen en de grote opkomst van jongeren in Duitsland rondom Paus Benedictus en Taizé in Frankrijk!” Naast het federatief bestuur is hij ook betrokken bij de Rotterdamse vereniging voor Katholiek Onderwijs secretaris van de Stichting Rolf. Deze stichting wil de inwoners van IJsselmonde en vooral de jeugd interesseren voor het cultureel erfgoed, laten zien dat men trots kan zijn op de plaats waar men vandaan komt (zie: www.musicalrolf.nl). Oh ja, Ruud de Jong is ook nog opa van twee kleinzoons waar hij met veel plezier oppast. Ondertussen geeft hij ook les aan a.s. leraren basisonderwijs.

Banneux 2007

Ieder jaar organiseert het Banneuxcomité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: een ééndaagse bedevaart op 16 juni 2007 vijfdaagse ouderen- en/of gehandicaptenbedevaart. Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij: Mw. A. W. Opstal - Ammerlaan, tel. 015-3693148; e-mail: paula_opstal@hotmail.com B.g.g.: dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872; e-mail: gerard.de bruijn@planet.nl

Gezocht .....

______________________________________ Koster (m/v) Eén zondag per twee maanden en één of meer feestdagen per jaar beschikbaar. Taken koster: kerkgebouw openen en alles klaarzetten voor de Heilige Mis. Na de mis alles opruimen en kerkgebouw weer afsluiten. Interesse? Bel gerust 010-4160864 of mail naar kostergilde@gmail.com

advertentie

Misdienaars / Acolieten (m/v) Eén zondag per twee maanden en één of meer feestdagen per jaar beschikbaar. Taken misdienaar: helpen van de pastoor in de Heilige Mis; kaarsengeld ophalen. Taken acoliet: helpen van de pastoor in de Heilige Mis, de Communie uitreiken. Interesse? Bel gerust 010-4160864 of mail naar acolieten@gmail.com Met vriendelijke groet, Koen van der Wissel

14


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Station Goede Vrijdag ‘Kom, we gaan’ zegt Hij En achter ons een uitgeklede kerk Naakt Te kijk gezet Stom orgel Dode kaarsen voor een stervende mens Godverlaten plaats in een godvergeten wereld. Wat sta je daar nog met je toren omhoog in de nacht? Stort in! Tochthoek! Met de koude wind rond je lege banken

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl De komende kerkdiensten staan er vermeld op het tabblad ‘Kerkblad’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via e-mail: webmaster@kerkhoogvliet.nl.

Weg van hier naar Nergenshuizen naar niemand-ook-god-niet-weet-waarnaar-toe Naar huis en bed Slapen ’t Is al laat en vergeten dat het...

ADRESGEGEVENS

‘Kom we gaan’ zegt Hij En alles staat stil

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

► 17

• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga@hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit@planet.nl

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitters: • Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970. • Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat@kerkhoogvliet.nl

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, tel. 4165513; e-mail: dswilschut@kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis. • Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES, tel. 4160071, e-mail: dshuls@kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols@hetnet.nl. Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

15


Kerkdienst op de band - Antwoordkerk A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

Zendingsblad ‘Vandaar’ Adm.: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema@wanadoo.nl Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: g.meesters@tiscali.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra@worldonline.nl Boekh.: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims@hetnet.nl Alg.adjunct: mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: petra.viskil@tiscali.nl Adm. VVB: J.Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 25 maart - Antwoordkerk, 10.00 uur: Bijl, mw. Groot Bramel; mw. Petersen; lectoren: Corné van der Sluijs, Dorine Wilschut. - Dorpskerk, 10.00 uur: Oldenhuis, mw. Olivieira; mw. Dirven; lectoren: mw. Buijser, Hanneke Russchen.

Giro- en banknummers (tijdelijk nog oude gegevens) Diaconie (G): giro 323820; bank 3295.04.932 Diaconie (H): 79089; bank 3295.02.158 Kerk (G): 2465960, bank 3295.50.721; (alleen voor VVB): giro 445148; bank 3295.03.146 Kerk (H): giro 328591; bank 3295.02.905. Zendingscommissie: giro 436112, bank: 3295.74.612.

Op 1 april - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Verzendaal, mw. Viskil, Hoogerwerf, Groen, Wols; lector: mw. Van der Maar. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Noordsij, Hallema, Misbeek; Vervat; lectoren: mw. Noordsij, Gerdien Misbeek.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Geref. Kerk, afd. collectebonnen, Hoogvliet. krt. 1 = € 10,15 (20 x € 0,50 + adm. kosten); krt. 2 = € 20,15 (20 x € 1,00 + adm. kosten). Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Op 5 april - Dorpskerk, 19.30 uur (HA): Noordzij, Meesters, mw. Groot Bramel, mw. Kloeg, mw. Olivieira; lector: Fossen.

Beheer gebouwen

Op 6 april - Dorpskerk, 19.30 uur: Van Schie, Kreft; Van der Meijde; lector: mw. Buijser.

• Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Koster: vacant. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: bprfleur@tiscali.nl

Op 7 april - Dorpskerk, 22.00 uur: Bijl, Wols; Vervat; lector: Heutink.

• De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. A. Wulffraat, tel. 472 26 14.

Organisten

• Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000 (M.C. Fossen).

25 mrt. 1 april 5 april 6 april 7 april

Hulpverlening Autodienst - Dorpskerk J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659.

Antwoordkerk A. Mout H. Noordzij

Dorpskerk P. Meijboom P. Meijboom R. Vos R. Vos P. Meijboom

Vervoer naar de Antwoordkerk 25 mrt. 1 april

Autodienst - Antwoordkerk A. van der Giessen, Bovensim 256, 3192 HB, tel. 4166450; mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: petra.viskil@tiscali.nl

Bandstra, Van Herwijnen; Maring, Verwoerd.

Bij de diensten 25 maart - algemeen Op de laatste zondag van de maand een bijzondere uitnodiging aan gezinnen met kinderen.

Kerktelefoon - Dorpskerk G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283.

16


25 maart - Antwoordkerk Deze zondag heeft de naam Judica gekregen: Doe mij recht. Maar, wat is recht? Is een heleboel om ons heen eigenlijk niet alleen maar krom? Onrecht? Genoeg stof tot nadenken dus. En tot zingen,…en bidden. ( veh)

Halte Getsemane God, ik durf niet binnendringen in die tuin Wat zou ik moeten schrijven over dat alles brandende vuur van angst?

1 april - Antwoordkerk Op deze eerste zondag van de maand staat voor de dienst de koffie klaar (vooropgesteld dat we iemand gevonden hebben om dit uit te voeren .....). De lezing is Lucas 19 vers 28 tot 48, nadat we eerst al uit Zacharia 9 vers 9 en 10 hebben gelezen. In het leven van Jezus wisselen hoogte- en dieptepunten elkaar af. In de lezing van vandaag zien we beide: het hoogtepunt van de feestelijk intocht in Jeruzalem, dat gepaard gaat met het verdriet van Jezus om de stad Jeruzalem en de woede rond de reiniging van de tempel (rjw).

Zijn kreet: ik wil niet Zijn pijn: ik ben bang voor alle zonden van heel de wereld Hoe moet zijn zweet in woorden worden vertaald zodat ik het begrijp? God, ik durf niet binnendringen waar angst en liefde vechten om de beker van de dood.

1 april - Dorpskerk Deze dag staat vaak in het teken van het elkaarvoor-de-gek-houden. De meest merkwaardige dingen zijn er in dat kader verzonnen door de jaren heen. Maar, juist vandaag is het ook Palmzondag. Aanvang van de Stille Week. Iets om te lachen? Jawel, al zou je dat niet zo direct verwachten. Lachen, van hoop en verwachting. Van uitzicht op de toekomst. Lachen van blijdschap om een ongedachte bevrijding. Tóch…!!! (veh)

Het enige dat ik nog kan is slapen Slapen en vergeten dat ik hier ooit was

5 april - Witte Donderdag - Dorpskerk We duiken met elkaar terug in de tijd en vieren, alsof het die ene laatste avond was, samen het Heilig Avondmaal. En tegelijkertijd is het actueler dan ooit. U bent bij alle vieringen in deze week van harte uitgenodigd. (veh)

► 19

oorlog. Het Centrum Opvang en Begeleiding van Kinderen in Kabul vangt getraumatiseerde kinderen op. In totaal gaat het per jaar om 600 jongens en meisjes jonger dan 14 jaar. In twee maanden krijgen ze aanvullend onderwijs o.a. over kinderrechten, het gevaar van mijnen, gezondheid en hygiëne en de waarde van vrede. Lessen in de omgang met de computer zijn sinds 2005 van start gegaan. De diakenen bevelen deze avondmaalcollecte van harte bij u aan.

6 april - Goede vrijdag - Dorpskerk De passie (het verhaal over de gevangenneming, berechting en kruisiging van Jezus) lezen we uit het Johannes evangelie, hoofdstuk 18 en 19 (rjw).

Collectebestemming Bloemengroet

Zondag 25 maart is de eerste collecte bestemd voor het project ‘Geloven in (h)eerlijk fruit’

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 4 maart uit de Dorpskerk naar: mw. Van Alphen, Schrijnwerkerstraat 27, en dhr. Van Veelen, Klaasje Zevensterstraat 312; uit de Antwoordkerk naar: mw. Nuis, Meeuwenhof, kamer 603, en mw. Van Ringelesteijn, Schakelweg 151; op 11 maart uit de Dorpskerk naar: dhr. J. Groenendijk, Roesalkapad 14, en mw. Van Tielen, Bahreinstraat 9; uit de Antwoordkerk naar: dhr. Rooimans, Erica 59, en mw. Ruizeveld de Winter, Meeuwenhof, kamer 402.

Zondag 1 april is de eerste collecte bestemd voor het project “Geloven in gehandicapten’ Zie voor meer informatie over deze projecten de rubriek “DiacoNieuws”. De avondmaalcollecte in de Antwoordkerk op zondag 1 april en in de Dorpskerk op Witte Donderdag 5 april zal bestemd worden voor het project: Traumaverwerking voor kinderen in Kabul. Afghanistan haalt langzamerhand adem na jaren van

17


U bent van harte uitgenodigd deze diensten in de Dorpskerk mee te maken. Geheel in de sfeer van de ‘intercity’ vindt u in deze rubriek een dienstregeling met de tijden van de vespers en de erediensten. In de dienstregeling staat bij de Goede Vrijdag: film, 15.00 uur. Deze film is een sfeerbeeld aan de hand van de kruiswegstaties, het lijden en sterven van Jezus. Eigentijds en indrukwekkend. Zo indrukwekkend, dat je er waarschijnlijk wel even over wilt doorpraten. Dat doen we dan ook onder leiding van ds. Robert Wilschut. Deze film wordt vertoond in De Aanbouw.

Intercity bestemming Pasen Het zal niet aan uw aandacht zijn ontsnapt: we zijn onderweg naar Pasen. Vanaf het “hosanna” van Palmpasen gaan we deze reis intensief meemaken. In vesperdiensten op maandag, dinsdag en woensdag zitten we luisterend of vragend op het tempelplein. Donderdag in de eredienst vieren we het avondmaal, zoals Hij deed met zijn leerlingen. We vieren het anders dan op andere dagen. We vieren het samen in een kring. Vrijdagavond zitten we stomgeslagen in de kerk als we horen over het lijden en sterven van Jezus. Het Licht gaat uit, de paaskaars wordt gedoofd ....... Zaterdagavond, nog in het donker, waken we. Maar het verlossende Woord zal klinken: “Er zij licht”. En dan is het Pasen, het feest van de opstanding.

Voor de reis door de Stille Week hebben we ook een reisgids. Het boekje “Intercity bestemming pasen”. Na de diensten van 25 maart kunt u dit voor € 5,00 kopen in de Antwoordkerk en in de Dorpskerk. Dit schitterende boekje is een fraai cadeau voor uzelf en voor uw familie, vrienden en kennissen. Ik wens u een Goede Week. Iet Buijser

18


Goede Vrijdag - hoezo ‘goed’?

Berichten over zieken

God, er is wat afgestorven vandaag zovelen ongenoemd gedood gestorven, geslacht, verwond vernietigd, opgehouden, leeggebloed en doodgeknuppeld

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga@hotmail.com.

Met Hem zijn er miljoenen levens opgehouden te bestaan Een vader, een broer een man, een soldaat een vluchteling, een anonieme reiziger een scholier op weg naar huis een man op een fabrieksterrein een kind in een kelder een man voor de klas een vrouw in een vangrail een vrouw op een vuilnishoop dood

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. N.A. Driesprong, Bernagie 234, verblijft nog in de Breede Vliet. Mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, is op 22 maart in het Erasmus MC opgenomen voor een operatie op vrijdag 23 maart. Zij verblijft momenteel op de afdeling Neurochirurgie 7 Zuid. Dhr. J. de Gooijer, Nieuw Engeland 55, verblijft nog

in het Ikaziaziekenhuis. Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. A. Groenendijk, Cloeze 75, heeft een aantal dagen in het Ikaziaziekenhuis gelegen, is nu weer thuis. Mw. P.J. Van Pelt, Kruisnetlaan 410, heeft een aantal dagen in het Ruwaard van Putten ziekenhuis gelegen. Mw. Van Pelt is nu weer thuis. Dhr. L. Viskil, Gipskruid 3, mocht het ziekenhuis verlaten. Hij heeft een zware operatie gehad en moet nu vooral uitrusten.

Zoveel is afgestorven, afgemarteld, afgemaakt Mijn God, waarom hebt U ze verlaten? Toen wij ontbeten, nam Hij zijn kruis Toen wij onze koffi e dronken, viel Hij Toen wij onze tanden poetsten, viel Hij opnieuw Maar verder terug moeten we Naar gisteren Toen we Hem alleen hebben laten staan Toen we te laf waren te bekennen bij Hem te horen

De beste wensen voor alle zieken en herstellenden en hun naasten en bovenal de nabijheid van de Allerhoogste. Met vriendelijke groeten, Rita Ypinga

En nog verder terug moeten we. Naar zondag Toen we lachend naar de optocht hebben gekeken en gezwaaid hebben met de palmtakken in onze handen Leve de koning. Toen was alles nog goed God, er is wat afgestorven vandaag En iedere keer hoop ik dat dit de laatste keer is Maar het is nooit de laatste keer Volgend jaar zitten we hier weer

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar: 30 mrt. Mw. A.F. Nauta-Bekkema, Viswant 34 • verjaardag 80 jaar en ouder: 26-mrt Mw. C.J. van Herwijnen-Verheij, Troubadourlaan 14 26 mrt. Dhr. J.F. Kasteelen, Bovensim 310 29 mrt. Mw. E.C. Evers-Lugten, Foeliestraat 68 29-mrt Mw. H.M. Hordijk-Oosterling, Kruisnetlaan 626 29-mrt Mw. G. van Mastrigt-de Valk, Slaghaam 201 1 apr. Dhr. J. Velthuis, Park Vossendijk 361 2 apr. Mw. J.C. Lookermans-Uittenbogaard, Kruisnetlaan 504 3 apr. Mw. H.J. Martens-Remeeus, Klaasje Zevensterstraat 62 3 apr. Mw. G. Robbe-Nijsse, Alverstraat 67 3 apr. Mw. J. Stans-Meijndert, Klencke 335

Daar zitten we dan 4 apr. 5 apr. 7 apr. 8 apr. 8 apr.

► 21

Dhr. W. de Groot, Slaghaam 199 Mw. M.A. van der Beek-van Baalen, Kapershoekseweg 17 Dhr. G. van der Krans, Alverstraat 141 Mw. J. Dorleijn-van Moolenbroek, Klencke 191 Mw. C. Langeweg-Borger, Klencke 433

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

19


Landelijk steunt Kerk in Actie dit project met € 20.000.

DiacoNieuws

Eerste opbrengsten inzamelingsactie van mobieltjes veelbelovend

Geloven in (h)eerlijk fruit

Vorig jaar is Kerk in Actie begonnen met de inzameling van oude mobiele telefoons. Ook deze inzameling begint goed te lopen. Vooral in de laatste maanden stijgt de opbrengst sterk. Over heel 2006 is de opbrengst al € 3.567,-

Het wordt steeds makkelijker eerlijk fruit te kopen bij de supermarkt en de keuze wordt ook steeds groter. Eerlijk fruit is wel iets duurder, maar heeft een voordeel voor de kleine boeren. Die krijgen training en begeleiding en worden geholpen om de reguliere markt op te gaan. Ook samenwerking in coöperaties wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld in het bedrijf Fruiteq dat werkt in Mali en Burkina Faso (Afrika). Een deel van de mango oogst wordt opgekocht tegen een eerlijke prijs waardoor de markt wordt gestimuleerd en de rest wordt door de vrouwen van de boeren verkocht. Fruiteq helpt de boeren ook hun teelttechnieken te verbeteren en de opbrengst te vergroten en kan nu zonder subsidies verder groeien. De markt voor eerlijk fruit groeit hard, in 2005 steeg de omzet met 50% naar 500 miljoen dollar. De kleine boeren zijn de eersten om van deze groei te profiteren door de extra inkomsten. De eerste collecte op 25 maart is hiervoor bestemd Er zal landelijk voor het tropisch fruitprogramma €1,8 miljoen beschikbaar worden gesteld via de zogenaamde Medefinanciering van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

De actie levert niet alleen geld op voor projecten van Kerk in Actie, maar is ook goed voor het milieu doordat de oude mobieltjes milieuvriendelijke worden verwerkt en zo mogelijk hergebruikt. U kunt u oude mobieltjes, zowel in de Dorpskerk als in de Antwoordkerk inleveren. Deponeer ze bij de brillen, postzegels en ansichtkaarten.

1500 nieuwe donateurs door ‘15cent actie’ De actie “Help een kind met maar 15 cent per dag” heeft meer dan 1500 nieuwe donateurs opgeleverd! Ruim 6.000 mensen gaven 15 euro, genoeg om een kind 100 dagen eten te geven. Tweehonderd kerken hebben samen ruim 100.000 euro gegeven. En nog steeds komen de actiemunten binnen. Al deze giften bij elkaar betekenen, dat we ruim 4000 kinderen een jaar kunnen voeden. Dat wil zeggen dat we onze partners kunnen steunen bij hun projecten voor voedselzekerheid, schoon water en onderwijs. Op de website: www.15cent.nl vindt u enkele van deze projecten beschreven en voorbeelden van succesvolle acties van gemeenten. Vanwege het succes willen we deze actie graag voortzetten.

Geloven in gehandicapten In Pakistan worden veel gehandicapte kinderen door hun familie verborgen gehouden en komen ze nauwelijks buiten. Dar-ul-Mussarat, een christelijke dagschool in Lahore, haalt de kinderen niet alleen uit huis ze biedt ze in het ‘Huis van de lach’ aangepaste opvang, begeleiding en scholing. Na lang oefenen, blijven stimuleren en veel geduld kan een kind dan ‘opeens’ zelf zijn of haar veters strikken, hemd dichtknopen of een eenvoudige rekensom maken. En wat zijn ze dan trots! Zo ook Nibia, een tienjarig meisje van met het syndroom van Down. Ze houdt van muziekles en van tekenen en schrijven. Dankzij de dagschool leert ze steeds beter schrijven, maar ook beter omgaan met andere kinderen. Haar ouders hopen dat ze misschien ooit zelfstandig kan gaan wonen. Dar-ul-Mussarat helpt haar om zoveel mogelijk van haar talenten te ontplooien.

Tussen Pasen en Pinksteren komt er een campagne om ook mensen buiten de kerken te bewegen donateur te worden van Kerk in Actie. En om die campagne tot een succes te maken, zullen we weer een beroep op u doen. Kortom: wordt vervolgd. Meer informatie vindt u op: www.15cent.nl.

Uw diakenen

Uit de Aalkaar pastorie In Memoriam

Directrice Resha Bakhsh benadrukt nog eens “De kinderen zijn recht voor zijn raap, ze laten zien hoe ze zich voelen. En ik krijg er zoveel voor terug. Als ik een knuffel krijg van een van de kinderen is mijn dag weer goed. Daarnaast heb ik van de kinderen geleerd om geduldig te zijn.” De eerste collecte op 1 april is hiervoor bestemd.

Elizabeth Jacoba Bierenbroodspot - Dieleman Op zaterdag 10 maart overleed op de leeftijd van 78 jaar mevrouw Elizabeth Jacoba Bierenbroodspot-Dieleman. De laatste jaren woonde zij in De Breede Vliet. Zij was de eerste met wie ik ging kennismaken in Hoogvliet, maar door de opname in De Breede Vliet werd dat een tijdje later dan gepland.

20


Gelukkig kon ze nog enige tijd doorbrengen in de dependance in de Bahreinstraat, waar zij beter op haar plaats was en nog een paar relatief goede jaren had. In die tijd heb ik haar ook beter leren kennen, ook al was ze natuurlijk wel beperkt in wat ze van zichzelf kon laten zien. Dementie ontneemt de mens erg veel! Ze heeft weten te vertellen dat ze het na het overlijden van haar man niet gemakkelijk had gehad, maar dat ze - vooral dankzij haar kinderen en haar goede vriendin - wel op de been had weten te blijven. Ze was zelfs enkele reizen gaan maken, en de bijbehorende fotoboeken heeft ze me trots laten zien. Het was voor haar ook wel een onderneming geweest, die reizen in haar eentje te maken - maar het was wel gelukt. Ze heeft altijd een erg zorgzaam leven geleid. Haar gezin, haar kinderen en later op andere wijze haar kleinkinderen, stonden altijd voorop. Zelf kwam ze altijd pas op de laatste plaats, zo stond ze in het leven.

Stille Zaterdag Er is wat afgevochten vandaag daarbinnen achter die steen Gevochten tussen angst en liefde hoop en vrees dood en leven angst en vrijheid hemel en hel De rook van de strijd hangt om te snijden in het donker Er is wat afgevochten vandaag op een bedrieglijk stille zaterdag Het heeft erom gespannen hoe de steen zou rollen en wat naar buiten komen zou

Zo mochten we, ondanks de moeilijke jaren van afnemende helderheid, haar toch gedenken als de moeder en oma die ze geweest was en die van allen evenzeer had gehouden. En de woorden van Openbaring 21 waren op de dag van de crematie dan ook niet overbodig, het visioen dat God alles nieuw maakt en dat Hij het is die de tranen van de ogen afwist, het visioen dat dood en rouw voorbij zullen zijn omdat de eerste dingen voorbij zijn. Deze tekst, de trouwtekst van Elizabeth Dieleman, heeft haar gesteund in haar leven; nu mocht zij die afscheid genomen hebben zich troosten met deze steun. Ik wens haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

De hel met zijn gruwel van nooit meer anders en ‘zo is het nu eenmaal’ Of de Mens, die spreken kan van weg en waarheid en leven voor altijd Nee zo stil was het nog niet vandaag (Deze en eerdere meditatieve teksten zijn van Nynke Dijkstra, Age Kramer en Dio van Maren uit het boekje Intercity bestemming pasen) ►◄

Ds. Robert Wilschut.

Als alles verklaarbaar was, als alles in ons denken zou passen…..wat viel er dan te zeggen? Wat viel er dan te verkondigen? Waarom zou men naar de kerk komen, als alles ook uit de krant te halen was, of als het allemaal zo vanzelfsprekend was dat het met geloven niks meer van doen had. Maar dat is het níet. Het heeft met vanzelfsprekendheden niets te maken. Maar alles met twijfel. En angst en onzekerheid. Met het leven en met de dood.

Uit de Sorongpastorie Ik mijmer in deze dagen zo wel eens het één en ander. Dat heb je wel eens: Wanneer u dit leest zijn het nog twee weken die ons scheiden van Pasen. Twee weken om stil te staan bij de wonderlijke dingen waarop ons geloof gebaseerd is. Dingen die niet kunnen. Die in geen mensenhart ooit zijn opgekomen. Dingen die ook de verkondiging te boven gaan. En misschien werd het juist daarom wel Pasen. En heeft de kerk het in de loop van alle eeuwen nodig gevonden om op een zorgvuldige manier toe te leven naar juist dit hoogtepunt.

Dus met geloof. En met verkondiging. Met dingen die ons, telkens weer, aangezegd mogen worden. Van buitenaf, en van bovenaf. En dat geldt gelukkig ook voor de verkondiger zelf. Juist ook hij of zij moet het zelf steeds weer aangezegd krijgen. Ds. V.E. Huls 21


• Huib Noordzij, tel.010-4169964, e-mailadres: h.noordzij@hetnet.nl

Paaskaarsen

Wij rekenen op u. Huib Noordzij.

Het is ook dit jaar mogelijk één van de paaskaarsen aan de kerk te schenken. Het hele jaar door staat de paaskaars te branden tijdens alle kerkdiensten. Het licht van de paaskaars schijnt ons bij en is symbool van Gods nabijheid. Een dopeling krijgt dit licht mee met de doopkaars en de kinderen nemen van dit licht mee naar de kindernevendienst. De kaarsen worden elk jaar besteld en betaald. Nu kan het zijn dat u een reden hebt iets extra’s te doen, iets waarvoor u dankbaar bent of een reden tot opluchting, of vul het zelf maar in. U kunt dat gestalte geven door (een deel van) de kosten van één van de kaarsen voor uw rekening te nemen. Een gebaar met een langdurige betekenis, want na een jaar krijgt het overblijvende deel van de kaars opnieuw een bestemming. Indien u dit wilt kunt u contact opnemen met één van de predikanten of met de penningmeester van de kerk, dhr. T. Woudstra, tel. 4383380. Het is niet de bedoeling de naam van de schenker bekend te maken.

Kerkelijk Bureau

• Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, tel. 4165888, vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau@kerkhoogvliet.nl; adm.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (C. Westerduin). • Dorpskerk (tijdelijk), Achterweg 10, tel. 4160413 maandag van 19.00 - 20.00 uur in de consistorie; adm.: fam J.J. van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729

- Kerkelijke Stand Overleden op 4 maart: mw. Antje Ket-Speksnijder, 84 jaar; zij woonde Alverstraat 141; op 6 maart: mw. Adriana Catharina van ZelstConfurius, 88 jaar; zij woonde Puitstraat 327; op 10 maart: mw. Elisabeth Jacoba Bierenbroodspot-Dieleman, 78 jaar; zij woonde in Breede Vliet. Verhuisd: mw. N. Nieuwenhuize-Noordzij, Puitstraat 449, naar: Alverstraat 141; mw. J. Broekmans-Hoogendijk, Alverstraat 127, naar: Alverstraat 141; mw. A. Müller-van Vliet, Grondelstraat 80, naar: Alverstraat 231; mw. G. Berveling-Kramer, Klaver 30, naar: Kruisnetlaan 410; Mw. P.J. van Pelt, Klaasje Zevensterstraat 250, naar: Kruisnetlaan 410; echtpaar De Groot-van den Berg, Toscalaan 812, naar: Klencke 187; mw. K. Makkinga, Schutwant 26, naar: Spieringstraat 14. Vertrokken: naar Molenaar 1, Oud-Beijerland: mw. M. de Jong-van Oorschot, Alsemstraat 15; naar Johann Straussplein 49, Schiedam: mw. N.M. Nahar, Pending 20. naarWolvenburg 3, Barendrecht: mw. A.M. van der Waal, Binnenban 57.

R. Groenendijk

Zing, zing voor de Heer Geen 15, maar 22. Deze getallen hebben niets met leeftijd of zoiets te maken, maar met de datum waarop deze zangdienst was gepland. Het blijkt dat op 15 april weer een koffieconcert is georganiseerd en ik wil deze commissie absoluut niet in de wielen rijden. Dus zal de zangdienst een week later worden gehouden en wel op zondag 22 april in de Dorpskerk om 17.00 uur. U bent allen van harte welkom en we hopen met elkaar een fijn zanguur te hebben. U kunt nog steeds liederen opgeven die u aanspreken of anderszins een rol in uw leven hebben gespeeld; dit kunnen liederen zijn uit diverse bundels: Johannes de Heer, Stemmen des Heils, het Liedboek voor de Kerken. Uw keuzes kunt u tot 15 april doorgeven aan:

- Collecteverantwoording Op 4 maart

Kerkinactie:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 162,96 € 54,10

Kerk: € 131,16 € 43,50

Deurcoll.: € 79,86 € 29,15

Avondmaalsgave - Kinderen in de knel: € 122,82

• Ans Kloeg, tel. 010-4387518, e-mailadres anskloeg@hotmail.com • mw. Bruin, tel. 010-4386462

22

Op 11 maart

Kerkinactie:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 118,05 € 89,26

Kerk: € 89,05 € 76,65

Deurcoll.: € 59,16 € 72,45


De nieuwe huisstijl is een variant op de huisstijl van de Protestantse Kerk, waardoor de kosten voor ontwikkeling beperkt bleven. De aanpassing van de website vindt in maart plaats; daarbij wordt ook de opbouw van de site verbeterd. Op de campagnesite van de veertigdagentijd is alvast een indruk te zien van de nieuwe website: www.kerkinactie.nl/40dagentijd2007.

Giften • voor de kerk: via dhr. Bouman van NN resp. € 10,00; € 50,00; € 10,00; via giro € 50,00 • voor de bloemen (Dorpskerk): € 10,00 via mw. Van der Zaan; € 15,00 via mw. Van Buren.

• voor het Diaconaal Trefpunt: van NN via ds. Wilschut resp. € 25,00 en € 10,00 • voor het Noodfonds: € 40,00 van NN via giro.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens In samenwerking met de stichting Kerk zonder Grenzen zendt de IKON een serie van vier radiokerkdiensten uit in de Stille Week en op Eerste Paasdag vanuit twee kerken in Uitgeest. Thema van de diensten is een uitspraak van de in 1992 overleden theoloog en predikant Okke Jager: 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens'. Gemeenteleden, musici en predikant Aart Mak van Kerk zonder Grenzen laten de bekende teksten uit het paasevangelie opnieuw horen. Ze gaan ook over vandaag, over het kostbare leven en de kwetsbaarheid van het bestaan, die het leven juist kostbaar maakt.

Alle gevers heel veel dank.

_____________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Van

Zo gaat de dienst op Palmpasen, zondag 1 april, over 'niet begrepen worden', op Witte Donderdag 5 april over 'het risico van vriendschap aangaan', op Goede Vrijdag 6 april over 'de angst voor het zinloze van alles' en op Eerste Paasdag 8 april over 'het leven als een Godsgeschenk'. De paasserie 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens' van IKON-radiokerkdiensten is te beluisteren op 1 en 8 april om 10.07 uur en op 5 en 6 april om 20.02 uur op Radio 5. Een liturgieboekje kan besteld door € 2,50 over te maken op giro 606.000 t.n.v. IKON, Hilversum o.v.v. 'Pasen 2007'.

naar

Kerk in Actie weer drie woorden Sinds 1 februari voert Kerk in Actie een geactualiseerde huisstijl, die in kleur, lettertype en logo nauw aansluit bij de herkenbare huisstijl van de Protestantse Kerk in Nederland. De belangrijkste veranderingen zijn: • De schrijfwijze is in het vervolg: Kerk in Actie. • Het logo verandert. Het gironummer 456 en het logo van de Protestantse Kerk zijn vast onderdeel van het nieuwe Kerk in Actielogo. • De hoofdkleuren in de huisstijl zijn geel, magenta en zwart. Door gele en magenta vlakken over elkaar te leggen komt rood erbij. • Diakonia (kaderblad), Vandaar (donateursblad), fondswervend drukwerk en alle andere publicaties van Kerk in Actie worden ook in een nieuw jasje gestoken.

Projectgroep Kerk & Milieu verhuisd Na enkele jaren bij de Stichting Oikos te gast te zijn geweest, is de projectgroep Kerk & Milieu van de Raad van Kerken terug in de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Vanaf januari 2007 is het secretariaat gevestigd bij Kerk in Actie. Kees Tinga en Marijke Gaastra ondersteunen de activiteiten van de projectgroep. Kerk & Milieu verwacht in de komende jaren volop te profiteren van de groeiende aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid, die overal in de samenleving merkbaar is. Ook in de kerken neemt die belangstelling weer toe. Kijk voor de activiteiten en het aanbod van Kerk & Milieu op de website: www.kerkenmilieu.nl. Postadres: Kerk & Milieu, p/a Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht, tel. (030) 880 18 82 (Kees Tinga), tel. (030) 880 18 86 (Marijke Gaastra). ______________________________________

De (oude) huisstijl van ‘Kerkinactie’ was een variant van de groen/blauwe huisstijl van de Samen op Weg-kerken vóór de kerkvereniging van 1 mei 2004. Bij de verandering speelt mee dat de bestaande huisstijl van Kerk in Actie als 'gedateerd' wordt beschouwd, omdat het woordlogo erg veel nadruk legt op het internetgebruik en de creativiteit in de vormgeving beperkt.

23


200706  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200706.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you