Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt.

TNT Post Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet. 38e jaargang nr. 24 - 22 december 2006.


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

1 2 3

5 jan. 19 jan. 2 feb.

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Verschijnt eenmaal per twee weken. Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 B (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, tel. (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad.hoogvliet@hetnet.nl Kopij inleveren: • elektronisch (e-mail): donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie. Abonnementsprijs: € 20,00 per jaar. Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

voor

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973. Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: A. Hemerik, Bruins Slotstraat 15, 3191 AB, tel. 4382073; Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

4 jan. 18 jan. 1 feb.

12 jan. 26 jan. 9 feb.

12/1 26/1 9/2

- 26/1 - 9/2 - 23/2


Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld (Joh. 1: 9) Wat is het verschil tussen kunstlicht en echt licht? Behalve dingen die heel duidelijk zijn, zoals dat kunstlicht stuk kan gaan, de lamp kan knappen, het lichtknopje kan het begeven, is er nog iets wat opvalt. En dat merk je eigenlijk pas wanneer je, bijvoorbeeld, nieuwe kleren gaat kopen. Misschien herkent u het wel; je hebt een blauwe broek of een blauwe rok, en daar moet een jasje bij. En je staat in de winkel en je kijkt….is het nou de goeie kleur of niet? En dan moet u de verkoopster waarschuwen en vragen of je even met de combinatie naar buiten mag, om in het echte licht te kijken of het staat. En dan loopt u door de uitgang naar buiten, en het alarm gaat af, en u kijkt, en dan staat het voor geen meter. Het verschil tussen echt licht en kunstlicht. Echt licht brengt de waarheid aan het licht. Over dat licht, en dat is nog echter dan ons echte licht, gaat de tekst hierboven, opgetekend door Johannes. Dat licht was komende in de wereld. En wij doen niet anders dan onze wereld verlichten met kunstlicht. Lichtjes in de kerstboom, lichtjes op tafel, lichtjes voor het raam. Natuurlijk vormen ze een verwijzing naar dan echte licht. Ze zijn er een schamele afspiegeling van. Kunstlicht. Neplicht. Licht dat ons op het verkeerde been kan zetten. Licht dat weliswaar ook wel schijnt, in de duisternis, maar dat ook weer uit kan gaan. Dat vervormt, verdraait, ons het goede zicht ontneemt. Maar, kunnen we ons dan afvragen, wat moeten we ons dan voorstellen bij het ware licht. Dat waarachtige licht, waar Johannes een voorbode van was. Johannes, die kwam zeggen dat alle vormen van licht die tot dan toe bekend waren, alleen maar aftreksels waren. Die kwam vertellen over die Ander, dat ook een ander licht op de dingen zou werpen. En, vinden wij dat wel leuk, zo’n nadrukkelijk licht in onze gezellige dagen? Zo’n schijnsel, dat onbarmhartig alle oneffenheden en mankementen onthult? Dat alles wat probeert zich in de schaduw schuil te houden, beschijnt? Willen we dat wel, dat waarachtige licht? Dat licht is natuurlijk niet zomaar iets. Het is niet eens iets, het is Iemand. Iemand, een Persoon, die ons op het oog heeft. Die wil, dat wij uit de duisternis tevoorschijn komen. We zijn geen kinderen van het duister, we mogen in het licht gaan staan. En, omdat dat licht een Persoon is, hoeven we ook niet bang te zijn. Kerstfeest is niet het feest van de vaagheid en de duisternis, van de schemer die in stand gehouden wordt door een paar kaarsjes en kerstboomverlichting. Kerstfeest is het feest van God, Die wist dat wij het met kunstlicht nooit zouden redden. Die zijn Zoon naar de wereld stuurde om ons daarmee te redden. Anders zouden we reddeloos verloren zijn geweest. Laat u niet door kunstverlichting op een dwaalspoor zetten. Laat u niet misleiden. Laat u ook niet aanpraten dat dat ware licht iets abstracts, iets vaags zou zijn. Het is een Persoon, het is Iemand die vol liefde ons beziet. Iemand die van ons houdt. Iemand die het ons mogelijk maakt om kind van God te worden. Iemand die niet wilde dat wij in de duisternis bleven zitten. In de kou, in de eenzaamheid, in de ellende. Iemand die het goede met ons voor had. Iemand door Wie wij God kunnen leren kennen, door Wie wij tot God kunnen gaan. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Laten we ons niet van dat licht afkeren. Laten we ons openstellen, ons ermee laten vervullen. Het schijnt, en het wil niet alleen in ons maar ook door ons heen naar anderen stralen. Kerstboomlichtjes en kaarsen reiken niet zo ver. Het echte Licht gaat dwars door alles heen, straalt in de wereld en verdrijft het duister van de nacht. Niet voor eventjes, maar voorgoed. Kent u dat licht? Want, ook al is het het enige ware licht, het gaat niet automatisch aan in uw leven. U moet erom vragen. Vragen, bidden, tot God, of Hij uw hart wil vervullen en verlichten. Of Jezus Christus, het waarachtige licht, ook u wil verlichten, in uw hart. Hij is de enige manier om kennis te nemen van dat ware licht. Een andere weg naar God is er niet. En dat is reden tot een onuitsprekelijke vreugde. Ds. V.E. Huls 3


Zaterdag 30 december 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk.

Agenda

Woensdag 3 januari 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O).

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: cwesterduin@freeler.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau GK, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Vrijdag 5 januari 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - mw. J. Bouman (P).

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (G) = Gereformeerd; (H) = Hervormd; (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Prot. Gemeente i.w. (Herv./Geref.); (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Maandag 8 januari 13.00 uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO (K). Dinsdag 9 januari 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelstudiegroep o.l.v. ds. Wilschut (P). 18.45 uur Mariakerk. Informatieavond over de Alphacursus (K*) 20.00 uur. Antwoordkerk. Gezamenlijke kerkenraden (P). Woensdag 10 januari 13.30 uur De Aanbouw. Klein pastoraal overleg (P*).

________________________________________

Vast rooster: (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’: Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur, Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur. • Elke zondag: Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”. • Eerste zondag van de maand: Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst. • Derde zondag van de maand: Antwoordkerk: na de dienst koffiedrinken.

Bijbelleesrooster

Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor. 20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”.

vr za

Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke twee weken). 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor (voorlopig elke twee weken).

zo ma

25 december Lucas 2:1-14

Wo. 9.30 - 11.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Huiswerkbegeleiding (O). 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”.

di wo do vr za

26 december 27 december 28 december 29 december 30 december

Vierde Advent

24 december Lucas 1:67-80 Eerste kerstdag Tweede kerstdag

Do. 13.30-15.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Inloopmiddag (O). 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’.

Lucas 2:15-21 Micha 7:8-13 Micha 7:14-20 Lucas 2:22-35 Lucas 2:36-40

Oudjaar

Actueel Vrijdag 22 december 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - dhr. J.E. de Vries (P). 19.30 uur Meeuwenhof. Kerstviering (P). Woensdag 27 december 20.00 uur De Aanbouw. gezamenlijke kerkenraden (P).

22 december Lucas 1:39-56 23 december Lucas 1:57-66

Moderamen

Vrijdag 29 december 20.00 uur Mariakerk. Klaverjassen.

4

zo ma di wo do vr za

31 december 1 januari 2 januari 3 januari 4 januari 5 januari 6 januari

Lucas 2:41-52 Efeziërs 1:1-6 Efeziërs 1:7-14 Efeziërs 1:15-23 Efeziërs 2:1-10 Efeziërs 2:11-22 Efeziërs 3:1-13

zo ma di wo do vr

7 januari 8 januari 9 januari 10 januari 11 januari 12 januari

Efeziërs 3:14-20 Efeziërs 4:1-6 Efeziërs 4:7-16 Efeziërs 4:17-24 Efeziërs 4:25-5:2 Psalm 66:1-9


In het ziekenhuis/verpleeghuis

Breede Vliet Pastor: P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Delta Psychiatrisch Centrum (Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal)

Kerstviering 2006 Vrijdagavond 22 december houden we de kerstviering in de Koerzaal van Meeuwenhof. Muzikale medewerking wordt verleend door de zangeressen Ada Verkerk en Elly Meijboom en zij worden begeleid door Herman Valster die ook de begeleiding van de samenzang voor zijn rekening neemt. Bewoners van Meeuwenhof en Alver, alsmede gasten uit de wijk zijn van harte welkom!

Mw. T. Heydacker-van der Schaaf, Slaghaam 51 Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. A.G. van der Leij-Mulder, Othelloweg 275 MCRZ, locatie Sint Claraziekenhuis (Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam)

Dhr. J. van den Berg, Posweg 122. Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Dhr. P. Tuitman.

Bijbelkring De eerste bijbelkring van 2007 vindt plaats op maandagavond 15 januari. Op verzoek vertel ik iets over de bekende Aäronitische zegen uit Numeri 6. Herman Valster begeleidt de samenzang op het orgel. U bent welkom!

Geriatrisch Centrum ‘Breede Vliet’ (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. E.J. Bierenbroodspot-Dieleman. Mw. A. Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439. Dhr. H. Talsma. Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.)

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest en de beste wensen voor een nieuw jaar onder de zegen van God.

(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. H. Aalhuizen-Kruit. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. W. van der Schoor-Bosvelt. Mw. A. Wiersma-van der Bijl

Met vriendelijke groet, Pastor Peter Stam Woonzorgcentrum Siloam

Meeuwenhof en Alver Pastor:

Kerkdiensten

P.A. Stam, Karwijstraat 99, 3193 TH, telefoon: 010-216 17 18 of 06 - 226 99 249; e-mail: pete.stam@planet.nl.

Zondag 24 december 10.30 uur dhr. G. Vonk.

Kerkdienst dinsdagochtend 9 januari De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar is op dinsdagmorgen 9 januari om 10.30 uur. In deze dienst is Bart van der Zalm de organist en de volgende vrijwilligers staan ingeroosterd: dames Kooiman, De Koning, Kouwen, Ossendrijver, Paulusz en Pors. Onze bewoners, hun familieleden en vrijwilligers zijn hartelijk welkom!

Maandag 25 december 10.30 uur ds. E.A. Bos m.m.v. Ada Verkerk Zondag 31 december 10.30 uur ds. H.L. Nieman ________________________________________

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest en de beste wensen voor een nieuw jaar onder de zegen van God. Met vriendelijke groet, pastor Peter Stam 5


dames en heren het doen onder deskundige leiding van Arnold en onze pianiste Riet Dijkhuizen. Waardering is er ook voor de nieuwe leden c.q. koorleden, die overgekomen zijn van het onlangs opgeheven Kerkkoor De Bron,voor het feit hoe snel ze kunnen aanpassen en in het bijzonder voor de zittende koorleden die hen goed hebben opgenomen. En straks in het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe repertoires om lekker in te studeren. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en als één van u denkt: “misschien kan of wil ik zingen” dan kan dat; kom gerust langs op onze repetitie avond. Het is altijd op donderdagavond van 19:45 – 21:45 uur in de Dorpskerk.

Dank Lieve mensen, Het is al weer een jaar geleden dat we u langs deze weg bedankte. Daarom zeggen wij ook nu weer: dank u voor alle goede zorgen, kaarten, bloemen en bemoedigende woorden. Tevens wensen wij u en allen die u dierbaar zijn goede kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar toe.

Bestuurslid Dorpskerkkoor

Concerten elders

Met vriendelijke groet, Hannie en Jan de Gooijer

Nieuwjaarsconcert Klaas Jan Mulder

U allen willen wij hartelijk bedanken voor de felicitaties - in welke vorm dan ook - die wij mochten ontvangen bij ons 60 jarig huwelijksfeest.

Het traditionele nieuwjaarsconcert van de organist Klaas Jan Mulder vanuit de Rotterdamse Laurenskerk vindt plaats op d.v. zaterdag 6 januari 2007, aanvang 20.15 uur. Werken worden uitgevoerd van o.a. J.S. Bach, M. Dupré, K. Hoyer, F. Asma en de concertgever zelf. Tevens samenzang. De toegangsprijs bedraagt € 8,50. Ouderen (65+) € 6,50. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang! De kerk is verwarmd.

Arie en Annie van der Vlugt

Dorpskerkkoor Nog even en dan is het kerst. Op dit ogenblik is het koor druk bezig het kerstrepertoire in te studeren. Het zijn mooie liederen en bij het instuderen krijg men soms “koude” rillingen, want het is net alsof het al kerstfeest is. Voor de koorleden is het extra druk aangezien het Dorpskerkkoor zowel in de kerstnachtdienst als op de 1e kerstdag zingt. Als ik zie hoe de oudere koorleden snel de liederen oppikken dan heb ik alleen maar mijn bewondering daarvoor, want de meeste kerstliederen zijn nieuw voor het koor; ondanks hun leeftijd leren ze het behoorlijk snel en als u bedenkt dat alleen al dit jaar een paar leden de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt (en 2 leden al ver over de 80 jaar) dan weet u hoe goed deze “jonge”

Een kerk is van blijvende waarde De volgende maand, namelijk van 14 t/m 28 januari 2007, worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2007. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente, waarvan u lid bent. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde. • De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat 6


je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

Kerkbalans, daar geef je voor! Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2007 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

• De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Modern Kerstfeest Vanuit de diepte van mijn welvaartstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Want ik heb alles wat mijn hart begeert, alleen ’t geloven heb ik afgeleerd. De woorden van het oude kerstverhaal spreken voor ons een onverstaanb’re taal. Want wie gelooft er in een eng’lenlied, als hij het duivelse op aarde ziet? Wie laat er nu nog alles in de steek, alleen omdat hij naar de hemel keek? De herders vonden ’t Kind en spraken over Hem; wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem. Wij geven U geen myrrhe of wierook meer, en ’t goud kunnen wij zelf gebruiken, Heer. Wanneer men nu de kinderen vermoordt wordt er nog nauwelijks protest gehoord. Wat moet het toch verdrietig voor U zijn, dat wij zo groot doen - want U werd zo klein. Wij zijn de kind’ren van een harde, koude tijd, maar laat ons zien. dat Gij toch onze Vader zijt. • De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Dat Gij ons zoekt in onze duisternis, omdat Uw liefde onveranderd is. Nel Benschop (Uit: ‘Hij Die met ons is’)

7


Kerstverhaal

Als in een oud verhaal…..

Boos kloste Lode de gang door naar de keuken. Al sakkerend griste hij zijn zwarte duffelse jas van de kapstok. Vrouwen: altijd wat te zeuren. Kinderen: nooit tevreden. Bij het minste of geringste mepten ze elkaar om de oren. Zijn blik viel op de scheurkalender: 24 december. Kerstavond ! Er zaten nog maar weinig blaadjes onder. Elke dag had hij er een afgescheurd. Nog zeven keer en het was oudjaar. Morgen 25 december. Kerstmis! Geboortefeest! Vredesfeest! Met een grauw rukte Lode drie blaadjes van de kalender: 24, 25 en 26 december. Hij gooide ze op het aanrecht. Vredesfeest, het mocht wat! Hier in huis was ze ver te zoeken, laat staan elders op de wereld. Ze moesten het maar helemaal niet meer vieren. Flauwekul, huichelarij! Zo mokkend stapte Lode de keuken uit het erf van de boerderij op. Het was al aardig schemerig. De lucht was koud en nat. Er zat sneeuw in de lucht. Lode zag dat zo. Hij rook het, voelde het. Jarenlange ervaring maakte het KNMI voor hem overbodig. Hij dacht even na. Nu hij toch buiten was, kon hij evengoed de schapen op het achterste veld oppikken. Met zulk weer konden de beesten beter in de schaapskooi overnachten. Even later rammelde het oude vrachtwagentje van Lode over de zandpaadjes naar het achterste veld. Daarvoor moest hij dwars door een donker dennenbos heen en weer terug. De oude schaapskooi lag aan het begin van dat bos. Het begon nu zachtjes te sneeuwen. De vlokjes dansten in de lichtbundel van de koplampen. Met enige moeite waren de schapen in de wagen geladen. Lode hotste-botste met een sukkelvaartje de hobbelige weg terug naar de schaapskooi. De sneeuwlaag werd dikker en dikker. Het zwart en bruin van de grond was bijna onzichtbaar geworden. De bomen kregen een witte waas. Daar zag hij het dak van de schaapskooi al. Mooi zo! Hij draaide de auto van het pad af. Pas op het laatste moment zag hij het krakkemikkige autootje voor de ingang staan. Razendsnel stuurde hij bij en remde stug. De wielen slipten weg. De zijkant van het vrachtwagentje bonkte tegen een omheinings- paaltje. De achterklep schoot los en de schapen tuimelden angstig blatend naar buiten. Lode sprong uit zijn auto. Sakkerju, welke mafkees zet zo zijn wagen neer! Toen zag hij de kentekenplaat op de auto. Stomme buitenlander! Uit de schaapskooi priemde licht naar buiten. Verdekke, zaten ze nog binnen ook! Met boze stappen beende Lode op de deur af. Wat dachten ze wel! Hij zou ze! Met een ruk opende hij de staldeur en keek ………….. Rillend en boos liepen de drie mannen door het witte bos. Er iets achter slenterde een man in een zwart pak. Op zijn hoofd droeg hij een platte, zwarte pet. “Wat dom van me,”dacht hij. “Vergeten benzine te tanken en dan ook nog een kortere weg willen nemen.” Driftig stapten de drie oliesjeiks door. Alle drie een zwart koffertje in de hand. Ze kwamen van een belangrijke conferentie. In de koffertjes zat geld en belangrijke papieren. Te waardevol om in de gestrande auto te laten liggen. Zo liepen ze door. Koud, rijk en verdwaald. Kom met zulk weer maar eens iemand tegen om de weg te vragen. Hoewel….. In dat armoedige schuurtje brandde licht. Licht betekent mensen. Mensen betekenen hulp. Ze zaten op wat balen stro: Lode, de chauffeur en de oliesjeiks. Stil en kijkend naar de vrouw en het kind. Wat klein was het, gerimpeld en pasgeboren. De vrouw was zichtbaar moe, maar het geluk straalde van haar gezicht. Haar man rommelde wat onduidelijk rond bij wat tassen. Het verhaal was snel verteld. Een gammele auto die het op weg naar huis had begeven.

8


De geboorte van het kind, dat zich onverwacht aankondigde. De schaapskooi als enige beschutte plaats. Lode en de sjeiks keken elkaar aan. Allen dachten ze aan hetzelfde oude verhaal. Toeval? De zwarte koffertjes klikten open. De drie mannen uit het oosten gaven waardevolle geschenken. Lode de belofte van eten, een warme huiskamer en een zacht bed. Zoals gewoonlijk ging Lode als laatste naar bed. Nog even naar de keuken. Keukendeur op het nachtslot doen. Toen zag hij de afgescheurde kalenderblaadjes liggen. Lode grinnikte. “Wat een driftkop kan ik zijn!” In de keukenla lag een rolletje plakband. Terwijl hij een kerstliedje neuriede, plakte hij de blaadjes weer op de kalender. Er was weer vrede in zijn hart. Léon Janssen. (uit: Verhalen voor de Kerst, Stephanusschool)

Een ingezonden persoonlijk verhaal

Kerstfeest - Kerstfeest? Heel vroeg in december, zelfs vaak al in november, versieren de winkeliers hun winkels met allerlei kerstartikelen. De etalages worden vrolijk versierd, de tuincentra worden ingericht met de mooiste kerstrozen in allerlei maten en kleuren. Kerstbomen worden uitbundig opgesierd, nog mooier en groter dan voorgaande jaren. Wijzelf versieren ook onze huizen, binnen, maar ook al meer buiten. De kerstdiners worden steeds uitgebreider en moeten genuttigd worden met zoveel mogelijk mensen om ons heen. Zo langzamerhand is het een commercieel feest aan het worden en wordt de werkelijke kerst gedachte naar de achtergrond verdrongen. En ik doe daaraan ook mee. Maak een reis naar Zwitserland of Oostenrijk met een reisgezelschap om toch vooral maar niet alleen te hoeven zijn, terwijl ik tegelijkertijd hoop de moed te kunnen opbrengen thuis te blijven om daar het ‘feest’ te vieren. Nel Benschop heeft dat zo prachtig verwoord in haar gedicht Kerstsfeer Hier ligt, in een kribbe van hout, op Wie men straks ’t kruishout zal laden; Nu brengen de wijzen hem goud, straks wordt Hij voor zilver verraden; Nu dalen er engelen neer, nu daagt hemels licht in het oosten; In de donkerste nacht heeft de Heer één engel skechts om Hen te troosten; Nu komen de herders met haast aanbidden, geknield aan Zijn voeten; Eens zullen soldaten, verdwaasd, als “Koning der Joden” Hem groeten; Nu zingen de heemlen Gods eer, straks zullen de duivelen juichen als ’t volk zijn gegeselde Heer al schreeuwend z’n haat zal betuigen; Nu eren we Hem als een kind, (een prinsje uit spookjesverhalen) Maar dat Hij ons zó zeer bewmint dat Hij met Zijn bloed wil betalen, dat schuiven we maar van ons af:

Wie denkt er op Kerstfeest aan sterven? Het lijden, he kruis en het graf ze zouden de Kerstsfeer bederven. Ik zou zo graag ééns Kerstfeest vieren, zonder die vals-bewogen sfeer. Geen dennengroen zou’t huis versieren, Geen hulst, geen kaarsen en zo meer. Geen kerstwijding, geen liturgieën, Geen kerstverhaal en geen gedicht, Maar diep gebogen op mijn knieën zou ‘k overstraald met hemels licht Uw eng’len horen, en aanbidden in woordenloze dank, Mijn stem zou zwijgen, als ik dan temidden der herders ging naar Behtlehem. ‘k Zou knielend naar Uw kribbe staren, - een grote stilte om mij heen.En Heer, misschien voor ’t eerst sinds jaren, vierde ik het feest met U alleen.

Als we zo - samen - het Kerstfeest vieren zal de ‘glans’ van het Kerstfeest wel vervagen. Voor u allen Gezegende Kerstdagen. Janny Heijn.

9


De kleurplaat staat op bladzijde 28. 10


Herders die in het open veld de wacht hielden. De luister van de hemel omstraalde hen, aldus Lucas. Alsof God wil zeggen: Voor hen word Ik mens. Ik kom om zwakke en gebroken mensen hulp aan te bieden en zij die de meeste scheuren vertonen krijgen van mij het meeste aandacht. God wordt mens met kerstmis. Geen mens die alleen maar leeft voor succes, maar een medemens, een die in een tochtige schuur en een wankele kribbe te midden van gehavende en gebroken mensen wil zijn. Zo is onze God mens geworden, en de vraag die overblijft, is of wij nu door zijn menswording te vieren er zelf ook meer mens van kunnen worden? En daaronder versta ik medemensen, mensen met elkaar.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Kerstmis Het zal wel niet alleen bij ons thuis gebeurd zijn, dat er, wanneer de kerststal weer van zolder werd gehaald, de ene of de andere broze herder zijn hoofd bleek kwijt te zijn. Je wikkelt voorzichtig het papier los, waarin je het beeldje het jaar daarvoor had ingepakt, en dan komt er één tevoorschijn, zonder hoofd, of zonder hand of voet. Gipsen beelden breken snel..Iedereen is trots op zijn kerststal en dus lijm je ieder jaar opnieuw de zwakke broeders en maakt er weer hele mensen van. Je gooit er nooit één weg. Integendeel, die het meeste te lijden hadden gehad worden het voorzichtigst uitgepakt en behandeld.

Zalig Kerstfeest Pastoor Franken

Kerkbalans Jouw kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor!!

Soms denk ik wel eens, dat wij mensen voorzichtiger omgaan met de beelden van de kerststal dan met de beelden van God. En daarmee bedoel ik alle mensen, geboetseerd door Hem, gemaakt naar Zijn beeld. Op de beelden van de kerststal die het meest te lijden hadden gehad zijn we het voorzichtigst, zei ik. En in ons dagelijks leven? Als we eerlijk zijn, denk ik, kijken we vaak met meer respect naar de succesvollen, de gezelligen, de geslaagden, de leukertjes. De mensen die te lijden hebben gehad en gehavend zijn door het leven? Kijken we met even veel respect naar hen? Of zelfs met meer respect vanwege de moed en de veerkracht die ze opbrengen? Als ik naar de televisie kijk en luister na hoe er in onze samenleving gepraat wordt dan denk ik dat die vraag ontkennend beantwoord moet worden. Dan bekruipt me toch het gevoel dat je maar beter een “”winner” dan een “loser” kunt zijn.

Een prachtig en aansprekend motto voor de actie ‘Kerkbalans 2007’ Maar waar geef je voor? Voor jouw kerk, want die is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam, maar ze bestaan en de kerk is er één van. De plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde en daar moeten we om en voor geven. Juist om deze waardevolle kerk, als geloofsgemeenschap en als erfgoed, ook voor de toekomst te behouden is uw geldelijke bijdrage hard nodig en onmisbaar. • Maar ik geef toch al, zal een aantal van u wellicht zeggen. Dat klopt, zo’n kwart van onze parochianen storten al een vaste bijdrage per maand, kwartaal of per jaar. Daarvoor zijn wij hen dankbaar en het is heel geruststellend voor de parochie; daarop kan dan in elk geval al vast gerekend worden.

De eersten die het grote nieuws in de kerstnacht te horen krijgen zijn echter niet de geslaagden en de succesvollen. Het zijn een stel zwakken en onaanzienlijke mensen. 11


Op de overige 75% van onze parochianen doen we bij dezen een beroep hun waardering ook daadwerkelijk in een kerkbijdrage tot uitdrukking te brengen. • Maar geeft u genoeg??? Onze bisschoppen hebben een richtlijn opgesteld, waarin zij uitgaan van een bijdrage van ca. 1% van het gezinsinkomen. Een bijdrage van € 10 per maand komt ongeveer neer op 1% van het netto gezinsinkomen op bijstandsniveau. Denkt u daar eens over na. Ook hebben wij geconstateerd, dat zeker de helft van de vaste bijdragen nog dateren van vóór invoering van de euro en dus al die jaren niet zijn verhoogd. Dat is met uw inkomen toch ook niet gebeurd .......?

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506.

• U geeft nog geen vaste bijdrage? U stort uw bijdrage op de collecteschaal of u stort éénmaal per jaar een bijdrage naar aanleiding van de ‘Actie Kerkbalans’. Dat is natuurlijk ook prima. Echter, als uw parochie kan rekenen op een vaste bijdrage per maand of kwartaal, zijn de financiën nog beter te bewaken.

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: secretariaat@mariakerk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

Om dat allemaal weer eens bij in u herinnering te brengen, haken we opnieuw in bij de jaarlijkse ‘Actie Kerkbalans’, die in januari gehouden wordt. Als thema werd dit jaar gekozen voor “Jouw kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor”. Als u dat ook vindt, kunt u uw kerkbijdrage storten op postrekening: 1548995 t.n.v. Kerkbestuur Maria en Johannes onder het Kruis te Hoogvliet.

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Coördinatie en Beheerscommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 367941.

Wij doen een dringend beroep op alle parochianen uw parochie financieel te blijven of te gaan steunen om daardoor de continuïteit zeker te stellen. Zoals hierboven al gezegd, onze bisschoppen hebben een gezinsbijdrage van circa 1% van het (gezins)inkomen als richtlijn gegeven. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage, maar het geeft u in elk geval een bruikbare indicatie en vergelijking voor uw eigen situatie.

Kerkdiensten Zo. 24 dec.:

9.30 uur GEEN viering. Heilige Kerstavond: 19.00 uur Eerste nachtmis m.m.v. Ritmisch koor Maria. Priester: Pater P.H. van der Veer Koster: Dhr. Fabias, dhr. Vonk Lector: Lid van het koor Collectanten: Dhr. J. Boef, dhr. W. Boef, dhr. Roozemond, dhr. Kabel Intenties: Dhr. Rudolf Lekahena, dhr. August Hendriks, mevr. Overklift, Jan Coevoets, uit dankbaarheid, Barry Westdijk, Paulus van Dijk.

Uw Parochie rekent op U.

12


Ma. 8 jan.:

22.00 uur

Tweede nachtmis m.m.v. Servaaskoor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. v.d. Wissel, dhr. da Luz Lector: Mw. Devcic Collectanten: Dhr. Blijenburg, dhr. van Kan, dhr. van Dam, dhr. Nortier Intenties: Mw. Voet, dhr. en mw. Hazen, dhr. Piet Meijer.

Kerstmis. Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Lector: Dhr. v.d. Heijde Collectanten: Dhr. Emmen, dhr. W. Boef, dhr. Seesing, dhr. Barnhoorn Intenties: Mw. Voet, mw. Peters-van Roode, Maria ter Horst-Rooyakkers, Frans van Etten, Hubertus Frederik Peelen, dhr. de Jongh. Tweede Kerstdag. GEEN viering.

Do. 28 dec.:

HH. Onnozele Kinderen, martelaren. 10.00 uur Eucharistieviering.

• Verjaardag 80 jaar en ouder: 06 jan. Dhr. T.P. Odijk, Karperstraat 186 06 jan. Mw. M. Kriesels-Veld, Ondersim 71 10 jan. Mw. J.E. Bijdam, Schakelweg 162 10 jan. Mw. C.M. Hollenberg-Bijl, Klencke 83 11 jan. Dhr. C. Rietveld, Klaver 6 13 jan. Mw. C.J. Aboeratim-Roodbol, Saffraanstraat 263 13 jan. Dhr. M. de Bruin, Tijmweg 44

Eerste H. Communie 2007 Volgend jaar op zondag 3 juni vieren wij in onze parochie de Eerste Heilige Communie. Hebt u een kind dat geboren is vóór september 1999 en dat u zijn/haar Eerste Communie wilt laten doen stuurt u dan a.u.b. onderstaand strookje geheel ingevuld naar:

H. Familie, Jezus, Maria en Jozef. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. RenT-koor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. Evertsz Lector: Dhr. van Kan Collectanten: Dhr. Roozemond, dhr. Baars Intenties: Uit dankbaarheid, dhr. de Jongh, Piet en Hans Dessens, dhr. J. v.d. Wal.

Priester: Lector:

Secretariaat Mariakerk, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet. De voorbereiding van de ouders zal plaatsvinden in 2007 op de volgende data: 9, 23, 30 januari; 6, 13, 27 februari; weekend van 3 en 4 maart; 6, 13, 20, 27 maart en op 3 april; van 18.45 tot 21.30 uur ( inloop: 18.30 u.) Plaats: Mariakerk, Parelvissersstraat 131, Hoogvliet, tel. 4723115. De voorbereiding vindt plaats in de vorm van een Alphacursus. Op de voorlichtingsavond, 9 januari 2007, zult u meer informatie krijgen. De voorbereiding voor de kinderen zal plaatsvinden op enkele zaterdagen na de voorjaarsvakantie van 10 tot 12 uur. De data hiervoor ontvangt u na de inschrijving van uw kind.

Nieuwjaarsdag. H. Maria, moeder van God. 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Pastoor R.J.W. Franken Dhr. van Kan.

Do. 4 jan.: 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 5 jan.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Dagen om te vieren

Zo. 31 dec.:

Ma. 1 jan.:

Do. 11 jan.:

Uit de parochie

Ma. 25 dec.: 9.30 uur

Di. 26 dec.:

Intentie:

Doop van de Heer. 10.00 uur Eucharistieviering. Voor onze parochie.

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

Zo. 7 jan::

Openbaring des Heren. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. van Dam Lector: Mw. Devcic Intenties: Maria ter Horst-Rooyakkers, Jan Coevoets, overl.fam. Berkelaar-v.d. Water, overl.fam. van Dijk-Folst, dhr. Golia, mw. EerdenCamerman, Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Wortman, dhr. en mw. Hazen, Aarnout Scheers, Leny Hemelsoet.

Met vriendelijke groet, Pastoor R. Franken. 0 Ja, ons kind doet zijn Eerste H. Communie in 2007 en wij doen mee met de voorbereiding. Naam ouders: ........................................................... Adres: ....................................................................... Telefoon: .............................................. Naam kind: ............................................................... ________________________________________

13


23

13

123

152

147

110

5

54

26

141

29

145

111

41

113

84

27

137

53

33

83

8

4

86

108

76

145

144

104

43

38

22

24

128

121

125

70

113

96

106

53

51

31

101

14


De oplossing is een wens van de redactie die u vindt door letters uit de overeenkomstig genummerde vakjes over te brengen naar het diagram hiernaast. Er zijn drie cadeaubonnen beschikbaar om te verloten onder de goede inzenders. Oplossingen inzenden v贸贸r 18 januari 2007 naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt, of bezorgen in de brievenbus aan de zijkant van de Antwoordkerk.

15


KERKDIENSTEN

MAANDAG 25 DECEMBER 2006

ZONDAG 24 DECEMBER 2006

Kerstmis

Vierde Advent Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 10.00 uur + (P) Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven. Evelien Langbroek

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 10.00 uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice' Kindernevendienst. Kinderoppas: Marjo Ottink, Silvia Petersen

Dorpskerk - Achterweg 10 10.00 uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in ‘De Aanbouw’.

Dorpskerk - Achterweg 10 10.00 uur + (P) Ds. R.J. Wilschut m.m.v. het Dorpskerkkoor Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in ‘De Aanbouw’.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 9.30 uur Geen viering -------------------------------------------------------------------------COLLECTEN:

+ kinderoppas mogelijk.

Prot.

2. Kerk.

R.K.:

1. Diaconie; Deurcollecten: • Antwoordkerk: • Dorpskerk: Eigen parochie

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 9.30 uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor --------------------------------------------------------------------------

Onderhouds- en orgelfonds; Pastoraal Fonds.

COLLECTEN: Prot.

_____________________________________ ZONDAG 24 DECEMBER 2006

R.K.:

+ kinderoppas mogelijk.

1. Kinderen in de knel; 2. Kerk. Deurcollecten: • Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; • Dorpskerk: Pastoraal Fonds. Eigen parochie

Kerstavond

_____________________________________

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 22.00 uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls m.m.v. het Dorpskerkkoor

DINSDAG

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 19.00 uur (K) Pater P.H. van der Veer eerste nachtmis m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' 22.00 uur

26 DECEMBER 2006 Tweede Kerstdag Er zijn geen diensten

(K) Pastoor R.J.W. Franken, tweede nachtmis m.m.v. het Servaaskoor

------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Kinderen in de knel; 2. Kerk. Eigen parochie.

16


MAANDAG 1 JANUARI 2007 Nieuwjaarsdag Mariakerk - Parelvissersstraat 131 9.30 uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering met samenzang ZONDAG 31 DECEMBER 2006

________________________________________

Oudejaarsdag

Begin van een jaar

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 10.00 uur + (P) Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Eén ster - maakt de lucht minder dreigend. Eén kaars - maakt de nacht minder zwart. Eén hand - maakt de weg minder eenzaam. Eén stem - maakt de dag minder stil. Eén vonk - kan begin van nieuw vuur zijn. Eén noot - het begin van een nieuw lied. Eén kind - het begin van de toekomst. Eén wens - het begin van een jaar.

Dorpskerk - Achterweg 10 10.00 uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in ‘De Aanbouw’.

Jacqeline Roelofs-v.d. Linden Mariakerk - Parelvissersstraat 131 9.30 uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Rouw & Trouwkoor ------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot.

R.K.:

Uit: Scheppende Kracht, 2006.

________________________________________ ZONDAG 7 JANUARI 2007

+ kinderoppas mogelijk.

1. Diaconie; Deurcollecten: • Antwoordkerk: • Dorpskerk: Eigen parochie.

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 10.00 uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok

2. Oudejaarscollecte. Onderhouds- en orgelfonds; Pastoraal Fonds.

Dorpskerk - Achterweg 10 10.00 uur + (P) Ds. H. van den Heuvel, OudBeijerland; dienst van Schrift en Tafel Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in ‘De Aanbouw’. Mariakerk - Parelvissersstraat 131 9.30 uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor -------------------------------------------------------------------

ZONDAG 31 DECEMBER 2006 Oudejaarsavond

COLLECTEN:

Dorpskerk - Achterweg 10 19.30 uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls

Prot.

-------------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot.

1. Diaconie;

2. Oudejaarscollecte.

R.K.:

_____________________________________ 17

+ kinderoppas mogelijk.

1. Diaconie; 2. Kerk. HA: Kerkinactie-project Roemenië Deurcollecten: • Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; • Dorpskerk: Pastoraal Fonds. Eigen parochie; rente en schuldaflossing


Protestantse Gemeente Hoogvliet in wording

- Dorpskerk, 10.00 uur: Oldenhuis, mw. Kloeg; mw. Dirven; lector: Heutink. - Dorpskerk, 19.30 uur: Bijl, Bedet, Kreft; Vervat; lector: mw. Buijser. Op 7 januari - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Van Winkel, mw. Viskil, Kreft; mw. Petersen; lectoren: Bart van Mastrigt en Dorine Wilschut. - Dorpskerk, 10.00 uur (HA): Mw. Noordsij, Hallema, mw. Groot Bramel, Misbeek, mw. Olivieira; lector: mw. Noordsij.

Organisten WEBSITE 24 dec. 25 dec. 31 dec. 7 jan.

Het internetadres voor de site van onze kerken in Hoogvliet is: www.kerkhoogvliet.nl De komende kerkdiensten staan er vermeld op het tabblad ‘Kerkblad’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via e-mail: webmaster@kerkhoogvliet.nl.

Antwoordkerk

Dorpskerk

A. Mout A. Mout A. Mout H. Noordzij

P. Meijboom P. Meijboom R. Vos ?.

Bij de diensten Zie voor tijden en plaatsen van diensten ook de rubriek ‘Kerkdiensten’. 24 december - Antwoordkerk De lezing is uit Lucas 1 vers 57 tot 80: de geboorte van Johannes de Doper en de woorden van zijn vader, die bevrijd van zijn onvermogen om te spreken uitbreekt in een lied. Ik heb nog niet besloten of ik de profetenlezing kies uit Jesaja 45 (vers 1 tot 8) of uit Micha 5 (vers 2 tot 6); beide zou kunnen (rjw).

Protestantse diensten Informatie die hoort bij of gaat over de gezamenlijke diensten in de Antwoordkerk en Dorpskerk.

24 december - Dorpskerk We houden de adem in. Dichter bij de ontknoping van de te verwachten gebeurtenissen kán bijna niet. Vierde Advent in de morgen, en diezelfde dag nog kerstavond Je zou er buiten adem van raken. Deze morgen staan we vol verwondering stil bij alles wat God in petto heeft. Voor ons, én voor Elisabeth en Zacharias (veh).

Ambtsdragers Op 24 december - Antwoordkerk, 10.00 uur: Bedet, Hoogerwerf; Verwoerd; lector: mw. Van mastrigt. - Antwoordkerk, 22.00 uur: Bijl, mw. Groot Bramel; Stout; lector: mw. Van der Maar. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Van Winkel, Groen, Wols; lector: Hanneke Russchen.

Kerstavond - Antwoordkerk Kerstavond. Knus rond de kerstboom, kaarsjes aan. Lekker eten met elkaar. Wat hebben we van kerst gemaakt, de afgelopen eeuwen? Deze avond is bij uitstek geschikt om dáárover met elkaar na te denken. En om ons loflied aan te heffen (hierin ondersteund door het Dorpskerkkoor). Want bij God verandert de betekenis van Kerst nooit! (veh).

Op 25 december - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Noordsij, Van Schie, Hoogerwerf; mw. Petersen; lector: Van Veelen. - Dorpskerk, 10.00 uur: Bedet, Hallema, mw. Olivieira; Vervat; lectoren: Kelly en Melanie van Winkel.

Kerstmorgen - Antwoordkerk Vandaag zingen we samen met Rejoice. We luisteren naar een kerstverhaal en staan met elkaar stil bij de tekst uit het evangelie van Johannes. Het licht dat de duisternis verdrongen heeft. En we proberen dat in het licht te zien van samen. Want, probeer maar eens in uw eentje een kerstlied te zingen ......

Op 31 december - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Van Winkel, Wols; Verwoerd; lector: mw. Kotey.

18


Zo komen allen (velen toch, in ieder geval) vandaag tezamen, waar dan ook ter wereld. Waar dan ook in Hoogvliet (veh). Kerstmorgen Dorpskerk Kerst! Wat moet ik nog meer zeggen? (rjw) 31 december - Dorpskerk De laatste dag van het jaar. Een terugblik? Goede voornemens? (veh). 31 december - Antwoordkerk

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga@hotmail.com.

De lezing is uit Lucas 2 vers 22 tot 40. De lofzang van Simon mag dan klinken. Of ik er in slaag ook van dit lied weer een degelijke preek te bouwen moet ik zelf nog maar afwachten. Alle kans dat ik ditmaal aanknoop bij Jesaja 61 vers 10 tot 62 vers 3. Hoewel, ook dat is een lied. De evangelielezing laat natuurlijk wel een zekere opbouw bij het Lucasevangelie zien dat de moeite van het opmerken waard is (rjw).

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. A.G. van der Leij-Mulder, Othelloweg 275, verblijft nog in het Ikaziaziekenhuis.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. L. Viskil, Gipskruid 3, heeft enige weken in het MCRZ locatie Clara gelegen, hij is 5 december weer thuis gekomen. Het gaat nu wel weer goed met hem. Mw. C.Jungerius-Heerebout, Karekiet 14, is op 28 november uit het Ikaziaziekenhuis ontslagen. Mw. S.Booi-Hofman, Klencke 347, was van 4 tot 14 december in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Naar omstandigheden gaat het redelijk met haar.

Oudejaarsavond - Dorpskerk Door onverwachte extra pastorale werkzaamheden heb ik nu nog niet goed kunnen nadenken over de laatste dienst in dit jaar. Kom en ervaar het (rjw).

7 januari - algemeen Op deze dag willen we elkaar een gezegend 2007 toewensen. De koffie staat daarvoor klaar na de diensten. Ik heb zelf een vrije zondag, zodat ik niets kan zeggen over de invulling (rjw). 7 januari - Antwoordkerk Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Maar waarover het op deze eerste zondag van 2007 zal gaan kan ik u echt nog niet zeggen. U mag erop vertrouwen dat er echter op deze dag iets zinvols te bidden, te zingen én te horen is (veh).

Ik wens alle zieken en herstellenden, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis en al hun naasten het allerbeste, veel sterkte en de kracht van de Allerhoogste toe. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Collecten Kerst - Kinderen in de Knel Zie de toelichting onder DiacoNieuws. 7 januari - Avondmaalscollecte De avondmaalsgave in de Dorpskerk is bestemd voor het vluchtelingenwerk in Roemenië.

DiacoNieuws Kerstcollecte

Bloemengroet

De kerstcollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerkinactie. Kinderen in de Knel steunt het CRC (Children Rehabilitation Centre), een opvangcentrum in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Afghanistan is een land met veel littekens. Al 25 jaar is dit land in diverse oorlogen verwikkeld. Al die oorlogen hebben tot gevolg dat een hele generatie kinderen is opgegroeid te midden van angst en geweld. En dat terwijl de toekomst van Afghanistan in hun handen ligt. In het CRC leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn voor een toekomst in hun land, zoals het omgaan met hun ouders, buren en andere kinderen. Ook horen ze over hun kinderrechten, hoe ze gezond kunnen blijven en hoe ze met het milieu om moeten gaan.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 26 november uit de Dorpskerk naar: mw. Van Bodegom, Jan de Raadtkade 15, en fam. Van Elsen, Koweitstraat 11; uit de Antwoordkerk naar: mw. Hekke, Meeuwenhof, kamer 901, en dhr. Rooimans, Erica 59; op 3 december uit de Dorpskerk naar: dhr. Boutkan, Eline Verestraat 64, en mw. Kreling, Klencke 545; uit de Antwoordkerk naar: mw. Bravenboer, Meeuwenhof, kamer 303, en dhr. Van Ringelesteijn, Schakelweg 151; op 10 december uit de Dorpskerk naar: fam. Kok, Nieuw Engeland 8, en mw. De Gooijer, Nieuw Engeland 55; uit de Antwoordkerk naar: mw. Broekmans, Alverstraat 127, en fam. Viskil, Gipskruid 3.

19


en later de ZWO-commissie. Sinds een aantal jaren beheert Wim Stout het penningmeesterschap. Daan heeft veel bijgedragen door zijn contacten met het hervormde zendingscentrum in Oegstgeest en later Kerkinactie in Utrecht. In de vergaderingen was hij sterk aanwezig met humor en zijn oprechte interesse in de zending. Het inzicht is er dat zending geen éénrichtingsverkeer is vanuit de gevende naar de ontvangende partij, maar dat er gewerkt wordt vanuit de gedachte wat de ontvanger wil dat er gedaan wordt. Daan, hartelijk bedankt voor je inzet in al die jaren en wat je voor de kerk nog steeds doet.

Allemaal zaken die deze kinderen tijdens de oorlog niet of nauwelijks hebben meegekregen. In het speciale computerlokaal, leren kinderen met de computer om te gaan. Lessen over de gevaren van mijnen staan ook op het programma. Jaarlijks kunnen in het CRC 200 jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 14 jaar terecht. Vijf dagen in de week nemen de medewerkers van het centrum de kinderen onder hun hoede. Avondmaalcollecte van 7 januari Het Oost-Europese Roemenië bevindt zich sinds de val van Ceausescu in 1989 in een overgangssituatie. Het land krabbelt op, maar er zijn nog steeds veel staatsbedrijven en het verschil tussen arm en rijk blijft groot. De erbarmelijke toestanden in kindertehuizen zijn sterk verbeterd maar de situatie in bijvoorbeeld instellingen voor psychiatrische patiënten is zeer matig. De mensenrechtensituatie is nog steeds zorgelijk. Er zijn o.a. schendingen van de rechten van de Roma, de grootste minderheid in het land. Sinds 1989 heeft het land te maken met een groeiend aantal vluchtelingen. De integratie van deze vluchtelingen in de samenleving verloopt slecht. Met de avondmaalcollecte van zondag 7 januari willen wij dit werk steunen. Doet U mee? Uw Diakenen

Namens ZWO-commissie, Aad Hoogerwerf, mevr. Kaijadoe-Reawaruw, Ans Kloeg, Marianne van der Maar, Joke Papilaja, Wim Stout en Harry Wols.

Uit de Aalkaarpastorie Allereerst wil ik ieder bedanken die ons rond de feestdagen heeft bedacht met een kaartje. Op de afgelopen synodevergadering vroeg een diaken met klem om “uw voorgangers in ere te houden”, of met een letterlijk citaat uit de Hebreeënbrief: ‘Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken.’ Ik merk dat u de brieven goed kent - of anders vindt u het gewoon leuk om ons rond deze tijd te groeten; beide wordt gewaardeerd! De eerste week van januari is een weekje vakantie. De grootste kerstdrukte is dit jaar dan wel voor mijn collega, maar ik heb toch nog wel behoefte aan een beetje uitblazen - dat hoop ik dan ook lekker hardop te doen. In voorkomende gevallen kunt u dan ook contact opnemen met ds. Viola Huls.

Daan Vervat bedankt! Na 30 jaar stopt Daan met zijn werk in de ZWO-commissie. Hij heeft er een hekel aan in het zonnetje gezet te worden, maar 30 jaar is niet niks. Dertig jaar geleden begon Daan met zijn werk als lid van de hervormde zendingscommissie. Vanaf eind jaren tachtig was er al sprake van dat een lid van de hervormde zendingscommissie bij de vergadering van de gereformeerde zendingscommissie aanwezig was en andersom. In 1992 ontstond uit de beide commissies de ZWO-commissie. Enerzijds uit noodzaak door de kleine commissies en anderzijds één grote commissie kan meer werk doen. Daan had eerst het secretariaat en daarna het penningmeesterschap van eerst de hervormde

Ds. Robert Wilschut

Uit de Sorongpastorie Langzaam deelt de kerstsfeer zich aan ons mee. En dan bedoel ik niet de vele lichtjes aan de buitenkant van sommige huizen, of de 20


berichten in de krant over de vele kerstaanbiedingen (Nederland geeft trouwens erg zuinig uit, hebt u het ook gelezen?). Nee, ik bedoel iets anders. Ik bedoel Advent. De tijd die ons gegeven is om toe te leven naar die wonderlijke gebeurtenis van Kerst. Te wonderlijk om zomaar vanuit het niets ‘in te vallen’, zo lijkt het. Per zondag komen we er dichterbij, en elke keer proeven we een beetje van wat gaat komen. En als het ware om het naderen te beklemtonen, vallen er elke dag goede wensen in de brievenbus. Dat hebben we in de loop van de tijd eraan gekoppeld: Goede Kerstdagen en Gods zegen in het nieuwe jaar. We weten ons, meer dan ooit in deze tijd, afhankelijk van die aanwezigheid van God. De komst van Jezus is Gods ultieme zegen en we mogen elkaar daarop, juist in deze tijd van zich vervullende verwachting, met blijdschap wijzen en het elkaar toewensen. Hij heeft immers nog nooit losgelaten wat zijn hand begon. En daar is Kerst, het feest van de geboorte van Jezus Christus, één van de grootste bewijzen van.

En, alle medewerkers en gasten heel hartelijk bedankt!! PS: heeft u komend jaar gebruiken) kerstspullen, levert de rommelmarkt in het Daarvandaan komen ze dan kerstmarkt.

nog oude (te u die dan in bij Jeugdgebouw. (ook) naar de

Solfège Tot niet alleen mijn grote vreugde loopt het systeem van liederen van de maand in de Dorpskerk geolied. Niet alleen de bekende, maar ook de onbekende liederen komen aan de beurt en dat vergroot onze schat aan kennis van gezangen aanzienlijk. De predikanten hebben ook meer keus, want de voorraad is groter. Nu ben ik door een van de ‘voorzangers’ gewezen op het simpele, maar lastige feit dat lang niet iedereen noten kan lezen, zodat het voorbereiden van een nieuw lied tot mislukken gedoemd is en een onbekend lied dat plotseling gezongen moet worden ook niet uit de verf komt. Voor degenen die deze lacune in hun kennis willen aanvullen ben ik van plan een cursus noten lezen (solfège klinkt duurder maar is eigenlijk hetzelfde) op te starten. Die cursus zal naar schatting 12 uren gaan duren. De duur van één les is een uur (meer is niet zinnig), er zal wat huiswerk aan vast zitten (10 minuten per dag - moet te doen zijn); lesmateriaal wordt geleverd. De avond zal (waarschijnlijk) die van de woensdag (19.3020.30 uur) zijn, hoewel de donderdag ook wel kan (maar dan om de 14 dagen). De start zal in februari zijn, na afloop van de kerkmuziekbijeenkomsten. Ik zou graag van u willen weten: wie is geïnteresseerd, en welke avond komt het beste uit? Graag weer via de mail aan mij doorgeven (vos.ro@wanadoo.nl) of mij na een dienst even aan de jas trekken; dan kan ik zien of deze cursus kan doorgaan. Nu zijn ‘late roepingen’ ook hartelijk welkom maar die lopen het risico dat ze de cursus ook voor anderen torpederen, als ze zich niet aanmelden. Met nadruk wordt tevens gezegd dat de opzet bestemd is voor iedereen, die weinig of niets van noten lezen weet; en dus ook voor de

Vanuit de pastorie wens ik u bewust gevierde Kerstdagen en Gods zegen toe in 2007, mede namens mijn huisgenote. Ds. V.E. huls

Dorpskerk in kerstsfeer Voor de eerste keer werd er op 8 december een kleinschalige kerstmarkt gehouden in De Aanbouw en was er kerstmuziek en -zang te horen in de kerkzaal. Het doel was geld op te halen voor het Diaconaal Trefpunt. Na een voorzichtige start om 18.00 uur begon het steeds wat drukker en vooral gezelliger te worden. Vele bekende gezichten, maar ook vele bezoekers die via folderen vanuit het winkelcentrum naar de kerk kwamen. Kerstspulletjes, kerststukjes, lekkere versgebakken wafels, koffie, thee, cake, erwtensoep en glühwein, het was er allemaal. Na afloop kon worden verteld dat er € 388,00 naar het Diaconaal Trefpunt kon worden overgemaakt. Noteert u vast in uw agenda het weekend van 14/15 december 2007? 21


bezoekers van andere kerkgebouwen dan alleen de Dorpskerk. Verder hoeft niemand zich te schamen: als iedereen dat wel deed had ik geen boterham, laat staan met beleg. Ik doe ook cursussen waar ik als volslagen leek binnenstrompel. Het doet mij altijd weer genoegen te constateren dat ik er weer slimmer vandaan gekomen ben. Allen derhalve hartelijk welkom!!

In Memoriam Jan Riegman Op 22 november overleed, in de leeftijd van 83 jaar, Jan Riegman. Hij verbleef al enige tijd in Sonnenburgh. In de samenkomst op 27 november keken we met elkaar terug op zijn leven. Een leven van hard werken, voor zijn gezin. Voor zijn kinderen die het beter moesten krijgen dan hij het had gehad. Een zorgzame man, die altijd klaar stond voor de ander. Sociaal, altijd tijd voor een praatje wanneer hij een eindje ging wandelen. Dat wandelen, dat ging de laatste paar jaren niet meer. Thuis zijn, bij zijn vrouw, dat ging ook niet meer, en het viel niet mee om dat allemaal te accepteren. Want als je bijna 57 jaar getrouwd bent geweest, dan is het moeilijk om niet meer voor elkaar te kunnen zorgen. We hebben de bijbel open geslagen om daarin iets te vinden wat ons troosten kon. Dat Woord, dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Dát was de trouwtekst. We spraken met elkaar over die tekst, over God op Wie we, juist in momenten van verdriet en verlies, mogen vertrouwen. Jan Riegman sprak hier niet veel over. Je wist niet wat er zich binnen bij hem afspeelde, hoe hij zijn geloof beleefde. Maar, het vertrouwen was er wel, in zijn leven. We luisterden naar twee mooie liederen en we zongen zelf, van dat vertrouwen. Met liederen die hij zelf had uitgezocht. We zongen van Gods nabijheid en we zongen van de toekomst die in Gods hand verborgen ligt. En, we zongen van onze hand in die van God. Zo dicht wil Hij bij een ieder zijn die Jan Riegman zo zal missen. Mag Zijn aanwezigheid dan troostrijk zijn. Ds. V.E. Huls

Roel Vos

Giften • voor het Diaconaal Trefpunt: € 35,00 van NN via giro • voor het Noodfonds: € 35,00 van NN via giro € 375,13 van de Rommelmarkt via bank € 388,37 via de Kerstmarkt Dorpskerk € 40,00 van NN via giro • speciale bijdragen: € 20,00 van NN voor eindejaarspakketten via giro Allen heel veel dank!!!

Klein pastoraal overleg Halverwege iedere maand, nu op woensdagmiddag 10 januari om 13.30 uur komt in de Dorpskerk het Klein pastoraal overleg bijeen. Daarin wordt ondermeer nagegaan wie van onze gemeenteleden pastoraal bezoek nodig heeft en er worden afspraken gemaakt over het bezoekwerk. Dit kleine “college” bestaat uit onze predikanten en enkele pastorale ouderlingen en medewerkers. Daarnaast is iedereen welkom: pastorale bezoekers en andere gemeenteleden die een pastorale bijdrage willen leveren, iets door willen geven of anderszins. Telefonisch contact met één van de leden van het Klein pastoraal overleg kan natuurlijk ook.

Theo van Dee Op maandag 4 december overleed de heer Theo van Dee, Slaghaam 79. Hij was 80 jaar oud. Het sterven van Theo van Dee was niet geheel onverwacht. Hij is zes weken op een nare manier ziek geweest. Hij was een echte workaholic, was het eerste wat ik over hem hoorde. Zijn leven lang heeft hij knoerthard gewerkt. Daar is hij mee doorgegaan na zijn pensioen. De laatste vier van de 80 jaar die hij geworden is heeft hij nog gewerkt als conciërge in Oud Beijerland. Het grootste deel van zijn werkzame leven bracht hij door in de haven als controleur. Hij heeft zelfs nog een tijdlang dit werk gedaan als eigen baas. Dat viel niet mee - even dreigde hij er failliet aan te gaan maar door nog een extra stap te doen wist hij dit af te wenden. En dat was precies zoals hij was: als het nodig was kon hij altijd nog een stap extra

22


door de gedachte aan de trouw van God, die een mens nooit genadeloos zal afrekenen.

doen, extra uren werken, dubbel hard de handen uit de mouwen te steken. Soms bracht het vele werk wel spanningen met zich mee, want hij stond natuurlijk wel eens onder druk vanwege alle dingen die af moesten. Maar hij kon er doorgaans goed mee omgaan. Een echte workaholic, zo stond hij alom bekend. Je kunt daar vragen bijstellen, bijvoorbeeld of hij als vader wel aanwezig is geweest. Dat is wel een vraag om mee op te passen, want hij is natuurlijk helemaal een man van zijn tijd geweest: Rotterdammer tot en met, en Rotterdam, dat is toch zo'n werkstad? En zijn generatie heeft gebouwd aan het herstel na de oorlog en heeft letterlijk de fundamenten gelegd van onze huidige welvaart. Dan was de vraag niet of een man wel huisvader was in het gezin. De vraag was of een vader genoeg kon binnenbrengen zodat het gezin kon leven. Maar boven alles is het de dat hij wel veel weg geweest is, maar dat hij er voor zijn gezin wel degelijk geweest is. Want als hij er was, dan was hij er ook helemaal. Hij was niet een mens om zichzelf of zijn mening onder stoelen of banken te steken. Je wist wat je aan hem had, hij zou zich zeker laten gelden. Hij beïnvloedde de sfeer in huis, zodra hij thuis was. Wat doet een controleur voor werk? Of je het antwoord op die vraag nu weet of niet, deze controleur bleef ook controleren als hij thuis was. Je merkte het meestal meteen als hij thuis was. En thuis was de basis voor zijn bestaan. Hij kon niet zonder. Dit blijkt in elk geval ook uit het feit dat hij de laatste jaren van zijn leven aanzienlijk aanhankelijker is geworden. Hij richtte zich meer op thuis, meer ook op zijn kinderen en kleinkinderen. Alsof hij nog iets had in te halen. Dit is de man die we gedenken, omdat we afscheid van hem moeten nemen. We mogen dat afscheid wel een kleur meegeven, die meer is dan alleen maar het afscheid en het verdriet. Zo tegen het einde van het leven komt weer naar boven wat er jong al ingebracht werd. De vraag of dit dan het einde zou zijn werd gesteld en beleefd. Daarom heb ik ervoor gekozen bij de begrafenis op 8 december psalm 103 te lezen. Ten eerste omdat deze psalm er over zingt, dat God er niet op uit is om de fouten van mensen te benadrukken, maar dat God liefdevol en genadig is. Zijn trouw is groot, maar hij blijft niet eindeloos twisten tot hij gelijk krijgt, zijn toorn is niet eeuwig. Zijn trouw is eeuwig, zijn woede niet. Ik begon de overdenking met de liedtekst op de rouwbrief, een gezang uit de oudere liedbundels, een citaat uit de Gijsbrecht van Amstel, waar ik bij opmerkte: geloven ligt op straat. Het is niet altijd eenvoudig, zeker niet in onze tijd. Toch mogen ook wij, 21-eeuwse westerlingen, ons gedragen weten

Wouter Adriaan de Rooij Op 6 december overleed Wouter Adriaan de Rooij, Klaasje Zevenster straat 310, op de leeftijd van 85 jaar. Het was nogal een overval, de manier waarop Wout de Rooij die woensdagmorgen ineens is overleden. Een overval, een enorme schrik en meteen een heleboel vraagtekens van hoe alles nu toch verder moet. Daarbij denken we vooral aan hoe het verder moet met zijn vrouw. Immers, zij is degene die de laatste tijd veel hulp nodig heeft gehad bij dagelijkse dingen. En die hulp kwam van Wout, die bereid was om van alles en nog wat te doen voor zijn vrouw. Daarmee is al één ding genoemd van Wout de Rooij. Het zorgen voor zijn vrouw was niet iets dat zomaar uit de lucht kwam vallen, het hoorde bij hem. Hij was iemand die de menselijke kant ook in zijn arbeidzaam bestaan naar voren wist te halen. Hij heeft zelf met enige trots verteld dat dat zijn carrière als elektromonteur binnen het gemeentelijk energiebedrijf wel in de weg heeft gestaan. Als voorman van zijn ploeg koos hij er altijd voor het werk werkbaar te houden. Altijd was er wel een deadline die gehaald moest worden, altijd werd er druk uitgeoefend op de bouwlieden. Zijn keuze was steevast voor zijn mensen. Hij wilde hen niet opjagen - ja, ze moesten wel goed en vlot werk leveren en hij wist zelf de handen heus wel uit de mouwen te steken, maar zijn mannen moesten niet worden opgejaagd. Het kon allemaal wel sneller, als hij er een paar mannetjes bij kreeg. Ook was hij zorgvuldig in zijn werk. De elektromonteur die losse draadjes achterlaat levert geen goed werk. Een beetje monteur van het GEB (later Eneco) is een perfectionist, omdat dat anders gevaar oplevert voor zichzelf, voor collega’s of voor toevallige passanten. Welnu, daar kon je hem op aanspreken. Daar was hij goed in. Waar hij wat minder goed in was dat was het omgaan met moeilijke dingen in het leven. Met mij als zijn dominee is hij op een gegeven moment de discussie aangegaan over de vraag waar het lijden vandaan komt, of om iets preciezer te zijn: als het kwaad goede mensen treft - dominee, hoe kan dat? Het ging daarbij om mensen die hem na stonden. Wij hadden daar een heel gesprek over, maar ik heb wel begrepen dat hij er bij dat al niet toe kwam om zelf een goed contact te leggen met de mensen die het betreft, die drempel was en bleef te hoog. Dat is jammer, temeer daar ik wel gemerkt heb dat het hem echt wel raakte. Kennelijk raakte dit toch aan iets waar hij moeilijk mee kon omgaan. Hiermee heb ik drie dingen aangestipt aangaande het karakter van Wouter Adriaan de Rooij. Zorgvuldig, perfectionistisch, maar met een drempel als het om lastige dingen van het leven gaat. Een mens kortom met betere en mindere kanten. De woorden van psalm 23, vooral het einde: een mens mag terugkeren in het huis van de Heer tot in lengte van dagen, boden troost op de dag van het

23


afscheid en bieden, naar we hopen, steun in de tijd die komt.

belangstellend, betrokken op zijn gezin en op andere mensen in zijn omgeving. Hij zou altijd vragen hoe het met je gaat, bereid om dat aan te horen en nooit was hij te beroerd om te helpen als hij dat kon. Ondertussen kwam ik hem in zijn hoedanigheid van organist dikwijls tegen. Niet alleen in de zondagse eredienst, maar ook rondom de vele uitvaarten die hij begeleid heeft met zijn orgelspel. In de Antwoordkerk, soms in de Dorpskerk, vaak in De Esch, zo nu en dan op Charlois, waar hij de vaste organist was op de begraafplaats. Je kon er altijd op rekenen dat het in orde zou zijn en nooit heeft hij op mij gemopperd als er iets meer geïmproviseerd moest worden dan verwacht. Misschien dacht hij er het zijne van, maar dat liet hij dan niet merken. Ook ik zal hem missen, als mens, en in de functies die hij uitoefende. We stonden stil bij de woorden van psalm 4: ik kan gaan slapen zonder zorgen. Op het laatst is hij erg moe geweest en heeft hij veel pijn gehad. Dat, gevoegd bij zijn zorgen voor zijn vrouw en kinderen, maakte het wel zwaar voor hem. Toch heeft hij zelf deze woorden aangereikt om te gebruiken bij de begrafenis. Daaruit spreekt het vertrouwen dat zijn leven in Gods liefde is geborgen, en daarmee de levens van mensen die met hem verbonden zijn.

Wout van Ringelesteijn Op woensdag 13 december overleed de heer Wout van Ringelesteijn, Schakelweg 151 op de leeftijd van 72 jaar. We kennen Wout natuurlijk als koster (17½ jaar) en organist (37½ jaar) van de Antwoordkerk. Meer nog dan anderen zal hij een lege plek in onze kerk achterlaten, terwijl zijn vrouw Francien en zijn kinderen en kleindochter hem vooral in het dagelijkse leven zullen missen. Veel eerder dan we het ooit hadden gedacht moesten wij afscheid nemen van Wout. De enorme schrik van drie jaar geleden, toen hij na de kerkdienst toch maar naar het ziekenhuis werd gebracht, om vervolgens met enorme spoed naar het Dijkzigt te worden gebracht voor de operatie aan zijn aorta, kon worden gevolgd door opluchting: de operatie was op tijd gekomen en alles kwam weer goed. Op één kleinigheidje na, hij bleef maar hoesten en hij was toch eigenlijk ook wel een beetje benauwd. Misschien zit daar nog wel wat meer tijd tussen, dat zou heel goed kunnen, maar in mijn herinnering is hij na die enorme operatie niet meer de oude geworden en zijn er eigenlijk voortdurend klachten geweest. De onderzoeken die er op volgden leverden eerst niet zoveel op. Ja, kortademig, ja, we zien het. Ja, hoesten, het is waar. Maar waar dat vandaan kwam? Tot eindelijk het steeds verder gaande onderzoek aan het licht bracht dat het niet in orde was. Niemand kon zeggen of hij nog jaren zou hebben of maanden, maar ernstig was het wel. Het zou niet meer goedkomen. Daar hoorde een kanttekening bij: met de chemokuur die hem werd aangeboden zou hij toch een goede kans hebben dat er nog een aantal mooie jaren zouden volgen. Sterker zelfs, het zag er naar uit dat het bij hem een langzaam proces zou zijn. Er was reden om te hopen op een behoorlijke toegift. Zeker heeft Wout dit zelf zo ervaren. Misschien werd dit ook wel versterkt doordat hij het niet zo goed onder ogen kon zien. Hij had de neiging om het slechte nieuws maar wat terzijde te duwen. Als hij er over vertelde dan leek het te gaan om iets dat later ooit nog wel eens zou gaan komen. Deze houding heeft hij lang volgehouden, tot het niet anders meer kon dan de dingen onder ogen te zien. Zijn moeite om te spreken over het naderend einde past wel bij zijn karakter. Hij was niet iemand die erg gemakkelijk kon praten over wat er bij hem omging. Hij was ook een man die zich niet erg sterk wilde maken voor zijn eigen mening. Hij meed elke vorm van ruzie, hij ging conflicten uit de weg gaf dan maar liever wat toe aan de wensen van anderen dan dat hij zichzelf op de voorgrond plaatste. Hij was een goeiige man. Hij vond het prima als een ander voor ging. Hij regelde altijd van alles en nog wat - voor anderen. Hij stond altijd voor je klaar wanneer je hem iets vroeg om te doen - voor anderen. Er moest wel waardering zijn voor het werk - maar in de eerste plaats voor anderen. Zo was hij een lieve man, meelevend,

Ik wens allen die een naaste moesten afstaan aan de dood de troost van Gods nabijheid en kracht toe. Ds. R.J. Wilschut

_____________________________________ Alles in Jezus De vrede van dat Kind de eenvoud van die stal de eerbied van die herders 'k bid dat God 't jou geven zal. De wijsheid van de wijzen 't geloof dat Maria leidde Jozef z'n geduld dat God ook jou hiermee vervult. Kracht om te strijden aanvaarden wat niet is te vermijden hoop die je krijgt als je kijkt naar dat Kind 'k Bid dat jij dit alles in Jezus vindt. Cobi van der Hoeven

24


Gereformeerde Kerk

Adm. VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598. Giro- en banknummers Diaconie: giro 323820; bank 3295.04.932; Kerk (alleen voor VVB): giro 445148; bank 3295.03.146; Commissie v. Beheer: giro 2465960, bank 3295.50.721. Zendingscommissie: giro 436112, bank: 3295.74.612. Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 4163369

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Geref. Kerk, afd. collectebonnen, Hoogvliet. krt. 1 = € 10,15 (20 x € 0,50 + adm. kosten); krt. 2 = € 20,15 (20 x € 1,00 + adm. kosten). Aflevering: op de laatste zaterdag van de maand.

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; e-mail: gerefkerk.hoogvliet@freeler.nl Voorzitter: T. van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: h.noordzij@hetnet.nl . Predikant Drs. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, tel. 4165513; e-mail: dswilschut@kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

ANTWOORDKERK, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Koster: vacant. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166. Kerkauto A. van der Giessen, Bovensim 256, 3192 HB, tel. 4166450; mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: petra.viskil@tiscali.nl

• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga@hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit@planet.nl

ZENDINGSBLAD ‘VANDAAR’ Administratie: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481.

Mededeling

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling Wilma van Winkel, Kubbeplantsoen 36, 3192 GG, tel. 4165776.

In de rubriek ‘Protestantse Gemeente i.w.’ vindt u de berichtgeving over alle gezamenlijke (herv./geref.) activiteiten. De predikantsberichten staan in die rubriek onder de kopjes ‘Uit de Aalkaar pastorie’ en ‘Uit de Sorongpastorie’.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel - Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols@hetnet.nl. Alg. adj.: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetln 200A, 3192 KD, tel. 4165888, e-mail: gerefkerk.hoogvliet@freeler.nl. Zitting: vrijdag van 19.30 - 20.30 uur. Administrateur: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (C. Westerduin).

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

- Kerkelijke Stand Overleden op 6 december: dhr. Wouter Adriaan de Rooij, 85 jaar, echtg. van mw. J.H. de RooijVerburg, Klaasje Zevensterstraat 310; op 13 december: dhr. Wouter van Ringelesteijn, 72 jaar, echtg. van mw. F.L. van Ringelesteijn-Blok, Schakelweg 151.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Postadres: zie secretaris. Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema@wanadoo.nl Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: g.meesters@tiscali.nl Penn.m.: vacant. Ad interim: R. ’t Hoen, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680. Alg. adj.: mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: petra.viskil@tiscali.nl

- Collecten Antwoordkerk Op 26 nov.

25

Noodf. DT: Kerk: € 120,12 € 104,51

O.O.F.: € 57,60


Diaconie: € 80,95

Kerk: € 70,20

O.O.F.: € 37,85

Hervormde Gemeente

Op 3 dec.

Avondmaalsgave voor project: € 148,60 Op 10 dec.

Diaconie: Kerk: € 145,95 € 118,85

O.O.F.: € 66,05

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Dienstverlening Vervoer naar de Antwoordkerk 24 dec.: Viskil (of vervanger), Oorebeek; 25 dec.: Maring, Westerduin; 31 dec.: Van Herwijnen, Verwoerd, Van Veelen; 7 jan.: Viskil, Westerduin.

KERKENRAAD Preses:

Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790. Scriba: A. Wols, p/a Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD, tel. tel. 4382828; e-mail: a.wols@hetnet.nl. Assessor en voorzitter pastoraal overleg: vacant. Predikant: Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES, telefoon 4160071, e-mail: dshuls@kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. • voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga@hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: lfluit@planet.nl

Dagen om te vieren • verjaardag 80 jaar en ouder: 31 dec Mw. D.W. van der Schee-Hordijk, Kruisnetlaan 410 Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

_____________________________________

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling Wilma van Winkel, Kubbeplantsoen 36, 3192 GG, tel. 4165776.

De Herders De herders stonden in die nacht vooraan en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden het grote wonder, raakten opgewonden van woorden die niet eens werden verstaan.

Kanselafkondigingen: P. Bouman, Isoldestraat 11, 3194 VE, tel. 4383030. (Inleveren: op vrijdag vóór 19 uur, behalve voor een overlijdensbericht). COLLEGE VAN DIAKENEN

Men kent de namen van de mannen niet. Er staat geschreven dat er herders waren, drie, vier of meer, maar na tweeduizend jaren zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.

Postadres: Postbus 107, 3190 AC Hoogvliet. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel - Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols@hetnet.nl. Alg. adj.: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777. Gironummer Hervormde Diaconie Hoogvliet: 79089.

En het werd waar: de minderen zijn meer. Zij hadden geen geschenken meegenomen. De koningen zijn later pas gekomen, maar herders knielden toen als eersten neer. Van tranen of van licht, de ogen blind, gaven zij zo zichzelf als offerande. Met grote, ruwe, moegewerkte handen streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, telefoon 4384782. Postgiro van ‘Diakonaal Project’: 52 17 28.c Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

Jos Brink 26


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

• huwelijksjubileum: 27/12 Echtpaar Gelok-van der Tak, Majoraanpad 25 - 50 jaar 27/12 Echtpaar Verheij-Voorbergen, Marthalaan 10H - 50 jaar 09/01 Echtpaar Stolk-van Leenen, Park Vossendijk 467 - 50 jaar

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet. Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema@wanadoo.nl Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: g.meesters@tiscali.nl Penn.m.: vacant. Ad interim: R. ’t Hoen, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680. Alg. adj.: mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343, e-mail: petra.viskil@tiscali.nl Gironummer: 328591; Rabobanknr.: 3295.02.905.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

Kerkelijk Bureau Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet. Zitting: maandag van 19.00 - 20.00 uur in de Dorpskerk (consistorie), Achterweg 10, tel. 4160413 (tijdens zitting).

Collecten en giften

Kerktelefoon G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283.

Collecten Dorpskerk Noodf. DT:

AUTODIENST J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659.

Op 26 nov.

€ 145,31

Kerk: € 133,45

Diaconie:

ZALENVERHUUR Inlichtingen en reserveringen De Aanbouw: telefoon 4169044 of 472 26 14 (mw. A. Wulffraat). Gebruik Dorpskerk (kerkzaal / consistorie): telefoon 4168202 of 06-11138000 (M.C.Fossen).

Kerk:

Past. F.: € 77,05 Past. F.:

Op 3 dec.

€ 87,05

€ 77,69

€ 58,83

Op 10 dec.

€ 93,04

€ 79,97

€ 56,95

Giften

Mededeling

• voor de diaconie: € 50,00 van NN via enveloppe; € 20,00 van NN via ds. Huls

In de rubriek ‘Protestantse Gemeente i.w.’ vindt u de berichtgeving over alle gezamenlijke (herv./geref.) activiteiten. De predikantsberichten staan in die rubriek onder de kopjes ‘Uit de Aalkaar pastorie en ‘Uit de Sorongpastorie’.

• voor de kerk: € 50,00 van NN via enveloppe; € 5,00 van NN via dhr. Bouman; € 10,00 van NN via dhr. Bouman; € 1500,00 van NN via giro; € 50,00 van NN via giro. Alle gevers bijzonder dank.

_____________________________________

Dagen om te vieren

Gebed voor het nieuwe jaar Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen op onze weg, ons behoeden en bewaren. Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

• verjaardag 75 jaar: 05/01 Dhr. A. van Bommel, Tijmweg 13 • verjaardag 80 jaar en ouder: 25/12 Dhr. T. van Wijk, Klaasje Zevensterstraat 330 03/01 Mw. L. Kik-Visser, Bovensim 150 05/01 Mw. A.M. Onderdelinden-van Staveren Alverstraat 39 06/01 Mw. J. de Jong-Loendersloot, Alverstraat 141 07/01 Mw. P. Vogelaar-Stougje, Klencke 15 07/01 Mw. S. de Koning-Mak, Tijmweg 202 10/01 Mw. C. Alblas-Broer, Don Carloshof 6 10/01 Mw. C.M. Nissen-Laagewaard, Kruisnetlaan 410 11/01 Dhr. L. van Veelen, Schakelweg 162 13/01 Mw. E. Bol-de Jong, Othelloweg 189

Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen in het nieuwe jaar, ons hoop en troost geven. Uw liefde die zich altijd weer een weg baant naar ons mensen. Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen en ons vertrouwen versterken dat Liefde onze bestemming is en dat U in die Liefde levend aanwezig bent en uw aandacht richt op ons - Amen. Marinus van den Berg

27


Meisjes en jongens, Hebben jullie er al naar uit gekeken? Hier is weer de jaarlijkse kleurplaat om er wat moois van te maken. We hebben ook weer een aantal prijsjes voor de inzenders klaar liggen Inzenden v贸贸r 18 januari 2007 naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt, of bezorgen in de brievenbus aan de zijkant van de Antwoordkerk. Naam ...................................................................................................................................................................................................;

............... jaar;

Volledig adres: ..............................................................................................................................................................................................................

28


De benoemingen gaan in per 1 januari 2007. Ds. Arie van der Plas is op dit moment adjuncthoofd Buitenland van Kerkinactie. Eerder was Van der Plas voorzitter van de hervormde synode en hoofd van het Protestants Dienstencentrum ZuidHolland. Margreet Willemze is momenteel hoofd van de afdeling Synodesecretariaat en Juridische zaken van het Protestants Landelijk Dienstencentrum.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Kerstgroet 2006

Leidinggevenden nieuwe regionale steunpunten Als eerste stap in de omvorming van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de directie leidinggevenden benoemd voor de vier nieuwe regionale steunpunten. Het gaat om de volgende benoemingen: locatie Noord: dhr. drs. F. Tjeerdsma locatie Midden: mw. drs. J.M.T. Paas locatie Zuid-West: dhr. B.A. van Noord locatie Zuid-Oost: dhr. drs. W. den Braber

De ster verwijst naar Jezus Christus als het licht van de wereld. De kaarsen branden al. Alleen de stoelen zijn nog leeg. Een uitnodiging: komt laten wij aanbidden.

De benoemde leidinggevenden zijn allen al werkzaam in de Dienstenorganisatie. Fred Tjeerdsma is momenteel hoofd van het PDC Groningen-Drenthe. Marianne Paas is nu teamleider in het PDC Gelderland. Bart van Noord en Wim den Braber zijn momenteel hoofd van resp. het PDC Zeeland. en het PDC OverijsselFlevoland. De nieuwe leidinggevenden hebben als opdracht in het komend jaar de ontwikkeling van de steunpunten ter hand te nemen. De huidige negen regionale dienstencentra zullen de komende jaren gesloten worden.

Wij wensen u een gezegend kerstfeest en een betekenisvol nieuw jaar. Namens bestuur en directie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Haaije Feenstra, algemeen directeur Namens het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Organisatiestructuur vereenvoudigen De veranderingen passen in de door de Generale Synode besloten aanpassing van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Om gelijke tred te kunnen houden met de dalende inkomsten van de gemeenten, zal de formatie van de dienstenorganisatie in tien jaar tijd van 400 naar 240 fte’s worden teruggebracht. Daarnaast wordt de organisatiestructuur vereenvoudigd, waardoor er meer middelen direct beschikbaar komen voor de dienstverlening aan gemeenten en kerk. Het betekent dat de komende jaren alle activiteiten van de bestaande lijnafdelingen van het Protestantse Landelijk Centrum en de negen regionale dienstencentra in vier programma’s worden ondergebracht.

Jan-Gerd Heetderks, preses (Foto: Interieur Dorpskerk, Abcoude Rutger Oolbekkink)

Benoemingen in Dienstenorganisatie Twee programmamanagers De directie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft ds. A.W. van der Plas en mw. mr. T.M. Willemze benoemd tot programmamanagers van de programma’s Kerkinactie respectievelijk Institutionele Ondersteuning. De twee genoemde programma’s vormen samen met de programma’s Kerk in Ontwikkeling en JOP (jeugdwerk) de ruggengraat van de vernieuwde Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, die de komende jaren vorm moet krijgen.

29


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info@welzijnhoogvliet.nl

• DIACONIE: zie kerkelijke rubrieken DIACONAAL TREFPUNT Diaconaal werker: mw. Arja Poot, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro Noodfonds: 225 337. Inloopmiddag op donderdag van 13.30 - 16.00 uur.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 283 29 29; fax: 283 29 39; e-mail: ouderenwerk@welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

PROT. VROUWENDIENST HOOGVLIET • NOORD: - Voorz.: mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755. Centrum en Westpunt: mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12, 3193 LS, tel. 4168010; Nw. Engeland, D.J.-Polder, Oudeland, Tussenwater: mw. J. van Veelen-Hotting, Beemd 42, 3193 LH, tel. 4162829. • ZUID: - Voorz.: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Coörd. Meeuwenplaat/Zalmplaat/Middengebied: mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, 3192 HG, tel. 4163226. mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Hoogvliet: tel. 283 29 29; Pernis: 472 28 09. • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis tel. 283 29 29. • Steunpunt Mantelzorg Hoogvliet: tel. 283 29 02; Pernis: 472 28 09. • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis telefoon 283 29 69.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 4734672. Secr.: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penn.: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

• Activiteiten sociaal cultureel werk senioren telefoon: 283 29 29. OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank@welzijnhoogvliet.nl _____________________________________________

- MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE VROUWENORGANISATIE 1980 Voorz.: mw. N. van der Meijde, Sagiusstraat 14, 3195 BL Pernis, tel. 4166749.

advertentie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM Info: G.L.H. van Druten, Park Vossendijk 649, 3192 XK, tel. 4168872; Ledenadm.: G. van Duuren, Kruisnetlaan 784, 3192 KH, tel. 2630433. PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193GD,tel. 4164663. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur; bereikbaar tot 12.00 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Thuiszorgcentrum Hoogvliet en Pernis: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW, tel. 282 61 20; fax: 282 61 21. Bereikbaar: op werkdagen van 8 - 17 uur.

_____________________________________________________________________________________

30


200624  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200624.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you