Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Jaarlijkse openingsviering voor gehele parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen

Bedevaartskerk De Rik 5 Brielle zondag 29 september 10.30 uur

m.m.v. Sint Jozefkoor Brielle

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 45, nr. 17 - 27 september 2013


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

18 3 okt. 19 17 okt. 20 31 okt.

4 okt. 18 okt. 1 nov.

Redactieadres:

11 okt. 11/10 - 25/10 25 okt. 25/10 - 8/11 8 nov. 8/11 - 22/11

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden:

Vredesweek

D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

21 – 29 september

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, aan machten prijs gegeven aan meer dan eigen schuld, wij die, God weet hoe verder, tot hier toe zijn gespaard: dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt. Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

Huub Oosterhuis (Tussentijds, lied 217)

2


Alles heeft zijn tijd…. “Het is weer voorbij die mooie zomer….”, dat zong Gerard Cox ooit in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Inderdaad als u naar buiten kijkt, is het direct duidelijk dat we in het volgende seizoen terecht zijn gekomen: herfst! De regen klettert tegen de ruiten, de wind waait soms stevig en zorgt ervoor dat menige paraplu sneuvelt en in een afvalbak belandt. De bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren en dwarrelen omlaag om daar langzaam te verrotten en opgenomen te worden in de grond. De mensen halen hun warme kleding weer tevoorschijn. Draaien misschien de thermostaat weer een graadje omhoog. Die bewolkte, grauwe en regenachtige dagen zonder dat warme zomerzonnetje maken dat je wat somber tegen de alledaagse dingen gaat aankijken. Ik heb daar ook wel eens last van. Onwillekeurig schieten mij de woorden uit het boek Prediker (1,2) te binnen: “ijl en ijdel, alles is ijdel.” In eerste instantie dacht ik, toen ik met deze tekst in aanraking kwam, wat een sombermans is de schrijver van dat boek. Ik vergeleek hem onwillekeurig met enkele hedendaagse schrijvers zoals Levi Weemoed of Hans Dorrestijn, want bij hen ligt de melancholie en droefenis er ook dik bovenop. Maar dat lag vooral aan mijn eigen onbekendheid met de Bijbel waarvan dit boek deel uitmaakt. Met enige jaloezie kijk ik nog steeds naar mijn protestantse medebroeders die van huis uit beter met die Bijbel zijn opgegroeid. Ik meen me te herinneren dat wij thuis dat boek niet eens in de kast hadden staan, maar wel was er een dik boek met bijbelse geschiedenisverhalen met illustraties van Gustave Doré. In de kerk werd tijdens de viering wel uit de Schrift voorgelezen, maar dat waren slechts kleine stukken, perikopen, uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Mijn kennis van de Bijbel was daardoor fragmentarisch en ongeordend. Pas veel later tijdens een opleiding ben ik me meer gaan verdiepen in de Bijbel, en al voel ik me nog steeds in dat opzicht een achtergebleven gebied, ik ontdek telkens meer en ga het boek beter waarderen. Dan ontdek je af en toe bijzondere dingen. In de jaren zestig van de vorige eeuw, ik was nog een puber, werd ik getroffen door een lied van de popgroep Byrds. De tekst zit nog steeds stevig in mijn geheugen. Op de een of andere manier ontroerde ze mij, deed me iets. De Byrds vertolkten het lied: “To every thing there is a season…” De muziek ervan werd geschreven door Pete Seeger. Het is dan bijzonder dat je een tiental jaren later tot de ontdekking komt, dat deze song gebaseerd is op een tekst uit het boek Prediker (3,1-15): “Alles heeft zijn tijd.” Tijdens de voorbereiding van een avondwake kozen we als lezingen psalm 121: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mij komen de hulp?” en uit Prediker: “Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.”. Twee teksten waarmee geprobeerd wordt troost te bieden aan de achterblijvers. Enerzijds is er het besef dat alles een begin heeft maar ook een einde. Dat geboorte steeds gevolgd wordt door sterven. Opmerkelijk is dat Prediker de mens wel adviseert te genieten van wat hij met al zijn zwoegen heeft bereikt, want zegt Prediker, dat alles is immers een gave van God. Alles heeft zijn tijd… seizoenen volgen elkaar op. De cyclus van leven en sterven, planten en oogsten, huilen en lachen enz. gaat steeds door. Een troost en een opdracht tegelijk. Léon Janssen. Nieuwsgierig naar de song? Kijk eens op het internet via google bijvoorbeeld. Zoekterm: The Byrds Turn! Turn! Turn! To everything there is a season.

3


Vooruitblik:

KERKDIENSTEN

ZONDAG 13 OKTOBERT 2013

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2013

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls dienst van Schrift en Tafel m.m.v. Dorpskerkkoor Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. T. Wegman, Den Haag Kindernevendienst: Jacolyne Bor Kinderoppas: Saskia Groen Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. I. Bakker, Sommelsdijk Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Miranda Boon

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Geen viering Bedevaartkerk – De Rik 5, Brielle (K) 10.30 uur gezamenlijke eucharistieviering Pastoor S. Bladowski Pater Y. Konchenko,

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater W. Froger eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst --------------------------------------------------------------------

Geen diensten in de deelparochies. --------------------------------------------------------------------

COLLECTEN: Prot. 1. KiA: Werelddiaconaat 2. Kerk Deurcollecte: aanschaf AED’s (K) HA: Kinderen in de Knel R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: aanschaf AED’s (K) R.K.: Eigen parochie

_________________________________________ ZONDAG 6 OKTOBER 2013

Agenda

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 11.30 uur Ds. R.J. Wilschut, ‘uitslaapdienst’ (inloop: 11.00) m.m.v. IJE-Koor Rotterdam Interactieve themadienst voor jongeren Kindernevendienst. Kinderoppas: Karlijn Huiting

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl. Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. I.M. Buijser, Den Haag Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

______________________________________

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst --------------------------------------------------------------------

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: Kerk & Israël Deurcollecte: aanschaf AED’s (K) R.K.: Eigen parochie

• Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

4


• Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Woensdag 9 oktober 20.00 uur Antwoordkerk. Kerkenraad (P). Zaterdag 12 oktober 9.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt. Zondag 13 oktober 9.30 uur Mariakerk. Voorbereiding voor H. Vormsel (K). Maandag 14 oktober 19.30 uur Mariakerk. Gezamenlijke koorrepetitie voor kerstviering (K). 20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K).

Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim” Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Bijbelleesrooster zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Zaterdag 28 september 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. Zondag 29 september 10.30 uur Bedevaartkerk, Brielle. Gezamenlijke parochieviering. Elders geen diensten (K). Maandag 30 september 19.30 uur Mariakerk. Gezamenlijke koorrepetitie voor kerstviering (K). Woensdag 2 oktober 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O). 19.00 uur Mariakerk. Taizéviering (O). Vrijdag 4 oktober 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep Orashan (K). 20.00 uur Rozenburg, St. Jozefkerk, J. Tooropstraat 3. Zesde lezing in kader ‘Jaar van het geloof’. Chris Bergs: ‘Mijn geloof – uitdaging of gewoonte? (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Red. Kerkblad (O). Zaterdag 5 oktober 9.00 - 11.00 uur Mariakerk. Sam's Kledinginzameling ten behoeve van 'Mensen in Nood' (K). 10.00 – 12.00 uur Antwoordkerk. Bezorgen van voedseltassen voor de Voedselbank. 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. Zondag 6 oktober 9.30 uur Mariakerk. Voorbereiding voor H. Vormsel (K). 11.30 uur Antwoordkerk, ‘Uitslaapdienst, interactieve themadienst voor jongeren (P). Maandag 7 oktober 9.30 uur Mariakerk. Medewerkers van het secretariaat (K). 13.00 uur. Mariakerk. KBO – modeshow (K). 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Dinsdag 8 oktober 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P).

29 september 30 september 1 oktober 2 oktober 3 oktober 4 oktober 5 oktober 6 oktober 7 oktober 8 oktober 9 oktober 10 oktober 11 oktober 12 oktober 13 oktober 14 oktober

1 Koningen 17:7-24 Psalm 73 Spreuken 14:1-11 Spreuken 14:12-22 Spreuken 14:23-35 Psalm 35 1 Koningen 18:1-19 1 Koningen 18:20-46 1 Koningen 19:1-21 Psalm 36 2 Timoteüs 1:1-10 2 Timoteüs 1:11-18 Psalm 37 Lucas 17:1-10 Lucas 17:11-19 Lucas 17:20-37

In het ziekenhuis/verpleeghuis Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273 Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’ (Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. H.G. Luiten-de Kreek, Cloese 171 Zorgcentrum ‘Hannie Dekhuizen’ (Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam)

Mw. N. Douma-Krijtenberg, Kl. Zevensterstraat 76

Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Zondag 29 september 10.30 uur dhr. H. Meerman Zondag 6 oktober 10.30 uur ds. E.A. Bos, H. Avondmaal Zondag 13 oktober 10.30 uur dhr. F. Bartels

• Westerstein Dinsdag 1 oktober 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

5


De investering van € 400.000 voor de nieuwe infrastructuur gaat daarin verandering brengen! Oikocredit heeft de coöperatie geholpen, in de eerste plaats bij het vormen van partnerschappen in Europa voor export. Daarnaast is het volledig betrokken geweest bij de financiën en het opzetten van de Coöperatie en het business model. Niet een typische bankier, toch? Deze streek van Senegal is een van de armste in West Afrika. Investeringen zijn zeldzaam. Maar dat is Oikocredit: gaan waar anderen het laten afweten! Een koper voor de mango’s is gevonden in Nederland. Hij verwacht dit jaar de eerste scheepslading van verse en gedroogde mango’s. Dankzij Oikocredit en de toewijding van zijn mensen ter plekke gloort er hoop voor de kansarmen in Casamance.” Tot zover Stuart Krengel. Uit zijn verhaal kunt u iets zien oplichten van de blijvende structurele veranderingen die Oikocredit wereldwijd biedt aan nameloos velen voor wie anders in onze maatschappij geen eigen plaats is. Laat u van uw beste kant zien en doe mee met Oikocredit door een deel van uw spaargeld tijdelijk in te zetten voor deze kansarme, ondernemende mensen, die zoeken naar eigen verdiend brood en een stukje recht. Zie www.oikocreditnederland.nl, of neem contact op met Coen Zuidema, Regiocoördinator bij Oikocredit Zuid-Holland. Tel. 0172 – 444 940; e-mail: c.zuidema1@hetnet.nl

Bericht uit een studiereis naar Senegal Oikocredit werkt wereldwijd met 850 partners in 65 landen. Dit jaar organiseerde Oikocredit een studiereis naar projecten in Senegal. Zo kon een beperkt aantal vrijwilligers met eigen ogen iets van de projecten zien om daar thuis over te vertellen. Ik laat hier een deel van het verslag van de Amerikaan Stuart Krengel volgen – zie http://oikocreditusa.org. “Het was een verbazingwekkende dag. Dit zeg ik uit de grond van mijn hart. Ik heb in veel landen gereisd, maar nooit heb ik gevoeld wat ik vandaag gevoeld heb. We vertrokken al vroeg over een landelijke weg naar de ”COoperative des Producteurs et EXploitants du SUD (COPEX SUD) in Bignona. COPEX produceert biologische mango’s voor export en heeft een lening van Oikocredit.

Gemeenschap van kerken (Secr.: Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071)

Creatieve middag De Gemeenschap van Kerken te Hoogvliet nodigt u graag uit voor een creatieve middag op woensdag 6 november. Onder leiding van de dames Van Eijbergen, Vuijk en Van Raamsdonk gaat u aan de slag met papier, schaar en nog veel meer…. Alle werkmateriaal is aanwezig, u dient zelf een werkmatje en schaartje mee te nemen. Waar? De Aanbouw (bij de Dorpskerk) Hoe laat? 14.00 uur (zaal open: 13.30 uur!) Informatie? telefoon 416 80 10.

Eerst werden we begroet door de hele coöperatie. Een moment dat ik nooit zal vergeten. Drummers drumden, handen klapten en stemmen zongen. Sommigen hadden afstanden gereisd en in het naburige dorp geslapen om erbij te zijn. Ik heb die dag wel 300 handen geschud. We dansten mee of werden in de dans getrokken! Na de ceremonie kregen we een rondleiding door het nieuwe gebouw. Functioneel en niet overdreven duur. De apparatuur is makkelijk te repareren en onderdelen kunnen worden besteld uit de hoofdstad Dakar. Vóór 2011 ging 75% van de mango’s verloren bij gebrek aan afzet.

MUSEUM PLUSBUS Een extra (na)zomeractiviteit Dank zij de steun van de bankgiroloterij is het al enige tijd mogelijk gratis naar een museum in het land te gaan. Het doel is om mensen die anders moeilijk ter plekke komen en/of in de gelegenheid zijn een museum te bezoeken dit aan te bieden. In samenwerking met een vrijwilligster uit Hoogvliet en het medeweten vaan de Gemeenschap van kerken gaan we ons best doen zo’n museumtocht

6


vanuit Hoogvliet te bewerkstelligen. In een volgend kerkblad gaan we uitgebreider in op de regels die er gehandhaafd worden. De voornaamste zaak op dit moment is deze bus vol te krijgen.

Inloophuis Hoogvliet Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet tel. 06-28645315 Het inloophuis Hoogvliet is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Daar mogen zij zich veilig voelen, kunnen zij praten over wat de ziekte met je doet, begrip, aandacht en liefde krijgen. Gewoon gezellig met elkaar, lekker koffie of thee drinken of creatief bezig zijn.

Enige summiere gegevens zijn: Het belangrijkste, de datum is 15 november 2013. De opstapplaats zal bij de Antwoordkerk zijn. Om 09.00 u zal de bus er staan en zal om 09.30 uur richting Amsterdam te vertrekken. De verwachte thuiskomst is rond 16.45 uur.

Openingstijd: op donderdag, 10.00 tot 16.00 uur. Info: website: www.stichtingankh.nl e-mail: inloophuishoogvliet@gmail.com

Het doel zal zijn het Van Gogh museum in Amsterdam – vervoer en entree zijn gratis. Voor het eventuele doorgaan moeten er minimaal 30 personen mee inclusief begeleiding en er kunnen maximaal 45 personen mee. Een zelf meegenomen lunch mag in de bus genuttigd worden! Voor hen die dat echter wensen is er de mogelijkheid voor € 12,50 per persoon een lunch te gebruiken in het museumcafé. Dat dient dan wel ruim vooraf aangemeld te worden om de tijd te hebben als leiding dat te regelen met het restaurant aldaar.

Agenda ▪ 3 oktober 10.00 uur schilderen 13.30 uur yoga 13.30 uur spreekuur oncologie ▪ 10 oktober 10.00 uur schilderen 10.30 uur kerstkaarten maken 13.30 uur yoga 15.00 uur Gespreksgroep voor hen geraakt door kanker; praten over verschillende onderwerpen waartegen je aanloopt wanneer je de diagnose kanker hebt gekregen of daarna. Deze groep zal eenmaal per maand bij elkaar komen.

Scootmobielen zijn helaas NIET toegestaan. Er is plaats voor maximaal 2 vaste rolstoelen en 1 elektrische rolstoel. Voorlopig nemen we aan dat enige rollators wel mogelijk zijn, maar dat hoort u nog.

Inloophuis Hoogvliet is wel in een kerkgebouw gevestigd, maar is geen kerkelijke organisatie en is bedoeld voor iedereen geraakt door kanker.

Hoe meldt u zich aan? Het mag telefonisch voorlopig naar mij (Harry Wols) – tel. 438 28 28, maar mijn voorkeur gaat uit naar het onderstaande, in te vullen strookje om in elk geval een schriftelijke bevestiging van uw deelname te hebben: ----------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN HUIS op woensdag 2 oktober!

Naam: ……………………………………………………………………...

U wilt vast wel eens een kijkje bij ons komen nemen. Dat kan! Logeerhuis de Buren (gevestigd aan de Cordell Hullplaats 141, Ommoord) houdt op woensdag 2 oktober van 11.00 – 13.30 uur open huis. U bent van harte welkom! De vrijwilligers staan klaar om u rond te leiden.

Straat: ……………………………………………………………………... Telefoonnummer: …………………………………………………… wenst wel / niet gebruik te maken van de lunch in het museum ad € 12,50 per persoon. U kunt dit in mijn brievenbus gooien of toesturen aan: A. Wols Doradehof 15 3192 BP Hoogvliet

Logeerhuis De Buren biedt uitkomst wanneer iemand na een ziekenhuisopname weliswaar naar huis mag, maar voor verdere steun bij herstel geen beroep kan doen op familie of vrienden.

7


De vrijwilligers in het logeerhuis kunnen die hulp wèl bieden. Op die manier is het logeerhuis een aanvulling op de bestaande zorg.

Noteer deze datum dus vast in uw agenda; de Grote Reünie belooft een aardig spektakel te worden met weer meer foto's en gezelligheid dan vijf jaar geleden.

Nieuwsgierig? ‘Kom erbij!’ We verheugen ons op uw komst en nodigen u uit om een broodje mee te eten. Meer weten? Kijk op www.logeerhuisdeburen.nl of neem contact op met Mia Bronder, coördinator van Logeerhuis De Buren, via telefoonnummer: 010-466 67 22 (Stichting KSA/GCW). Het open huis vindt plaats in de landelijke week tegen eenzaamheid, die van 26 september t/m 5 oktober is. Het thema van deze week is ‘Kom erbij!’

Vorst en Volk De maand oktober is de landelijke Maand van de Geschiedenis en het thema is dit jaar Vorst & Volk. Het Historisch Genootschap heeft in de nieuwe tentoonstelling dat onderwerp gecombineerd met 200 jaar Koninkrijk. Het is een tentoonstelling die u niet mag missen! Het aantal openstellingen in ons historisch documentatiecentrum aan de Gebbeweg is in verband met de voorbereidingen voor de Grote Reünie, beperkt: van 14.00 tot 17.00 uur op de zaterdagmiddagen 28 september (opening), 12 oktober en 26 oktober. U bent als vanouds weer van harte welkom. U kunt ons nieuws en de openstellingdata en -tijden ook altijd nalezen op de website: www.historischhoogvliet.nl.

Vorst & Volk Hoogvliet en 200 jaar Koninkrijk; nieuwe (foto)tentoonstelling bij Historisch Genootschap Op zaterdag 28 september start onder bovenstaande titel een nieuwe historische (foto)tentoonstelling bij het Historisch Genootschap aan de Gebbeweg 12. In woord en foto's en prachtige, grote portretten van onze vorsten en vorstinnen wordt niet alleen de geschiedenis van ons Koningshuis in beeld gebracht maar op een aantal aparte panelen ook de geschiedenis van Hoogvliet en onze vorsten. De geboorte van prinses Juliana in 1909 en de viering van 100 jaar Koninkrijk in 1913 worden speciaal belicht in o.a. prachtige oude foto's op groot formaat.

Landelijk kerknieuws

Op D.V. vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober is het zover: in de Grote Kerk van Dordrecht wordt de tweede editie van de Nationale Synode gehouden. Reserveer deze dagen alvast in uw agenda!

Op de foto met prinses Beatrix en de Reünie De tentoonstelling biedt u ook de unieke kans met prinses Beatrix op de foto te gaan! Nee, helaas niet echt, maar... haast niet van echt te onderscheiden.

Waarom? De Nationale Synode wil christenen uit verschillende kerken samenbrengen om te praten over wat hen bindt in de levende God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het zoeken naar die eenheid is een opdracht die Jezus ons heeft nagelaten en waaraan de Nationale Synode verlangt invulling te geven. Hoe? Op de Nationale Synode 2013 ontmoeten christenen uit allerlei Nederlandse kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen elkaar. We zien uit naar de reacties van de kerken op de notitie met de vragen van prof. dr. A. van der Beek. Samen willen we bidden, zingen en ons geloof belijden. Daarnaast zullen deelnemers met elkaar groepsgesprekken voeren. Op die manier zoeken we samen naar de veelkleurige eenheid in het ondeelbare lichaam van Christus.

U mag zelf fotograferen. Wie door het genootschap de foto laat maken, kan deze afhalen - tegen een zeer bescheiden vergoeding van € 1,00 - op de vijfjaarlijkse, grote Reünie voor Hoogvlieters van Toen en Nu. Deze wordt dit jaar gehouden in Villa Vonk op 30 november.

Programma ▪ vrijdag 25 oktober (ochtend) “Verzamelen en verbinden” Geloofsgesprekken over “Zij gaven elkaar de hand” van prof. dr. A. van de Beek

8


▪ vrijdag 25 oktober (middag) “De Prijs van Eenheid” Bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht ▪ vrijdag 25 oktober (avond) “Wat maakt het de investering waard?” Dialoog tussen generaties ▪ zaterdag 26 oktober (ochtend) “Reik elkaar de hand” Bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht

Internationale verbondenheid Noden in eigen land zijn groot, maar vallen in het niet bij die in vele andere landen. Internationale verbondenheid en solidariteit blijven, vanuit het katholiek sociaal denken, ontzettend belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen Bisschop de Korte roept de politici op hun verantwoordelijkheid te nemen en zoveel mogelijk, vanuit de eigen politieke idealen, samen te werken om de grote problemen van ons land aan te pakken. Niet een partijbelang maar de inzet voor het algemeen belang (“bonum commune”) moet leidend zijn. Alleen zo kan een verdere vervreemding tussen politiek en burgers worden voorkomen.

Glossy Bij de opening van de Nationale Synode in oktober zal de eenmalige glossy Dordt! worden gepresenteerd. Dordt! zoekt naar het antwoord op de vraag hoe relevant eenheid onder christenen nu eigenlijk is. Het magazine, dat zo'n tachtig pagina's zal tellen, laat zowel betrokkenen, eenheidsadepten, critici als volstrekte buitenstaanders aan het woord. Als bezoeker van de synode krijg je de prachtige glossy gratis mee naar huis. Het magazine zal straks onder meer via christelijke boekhandels worden verkocht.

Orgelconcerten ▪ Zaterdag 28 september - Paradijskerk 16.00 uur Wouter Blacquière. o.a. Passacaglia- D. Buxtehude en Choral II- C.Franck. ▪ Zaterdag 5 oktober – Hoflaankerk, 20.00 uur: Wouter van der Wilt, cd-presentatie. Muziek van o.a. Bach, Bruhns, Beekman. Schoonenbeek, Distler, improvisatie. ▪ Zondag 6 oktober - Open Hofkerk Pendrecht 15.00 uur: Jan van Dijk. Zondagmiddagmuziek m.m.v. Igor Foersov, bajan (Russische accordeon). Muziek van o.a. Boëllmann, Brahms, Couperin en Piazolla. ▪ Zondag 6 oktober - Andreaskerk, 12.00 uur Willemijn Roodbergen. Koffieconcert - Liederen uit Luther's Liedmis bewerkt door Bach met o.a. de 'kleine Kyrië's', 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr’ en Wir glauben all' an einen Gott'. ▪ Dinsdag 8 oktober – Laurenskerk, 12.45 uur Lunchconcert in kader Rotterdamse Orgeldagen. Staalkaart van 19e en 20ste eeuwse Vlaamse componisten door Peter van de Velde. Kaartverkoop & info: www.rotterdamseorgeldaqen.nl ▪ Vrijdag 11 oktober – Laurenskerk, 20.15 uur Mini opera 'Het Gorgelende Orgel' in het kader van de Rotterdamse Orgeldagen. Kaartverkoop & info: www.rotterdamseorgeldaqen.nl ▪ Zaterdag 12 oktober - Oude Kerk Charlois, 20.00 uur: Sletze de Vries. 'Bach als leerling en docent’, Bohm, Bach en Krebs, improvisatie. ▪ Zaterdag 12 oktober – Laurenskerk, 20.15 uur Het Vlaams Kwartet in kader R’damse Orgeldagen. Bach's Goldbergvariaties voor 5 spelers. Kaartverkoop & info: www.rotterdamseorgeldaqen.nl ▪ Zondag 13 oktober – Laurenskerk, 15.00 uur Grand Final pour deux chours & deux orgues Hayo Boerema en Geert Bierling m.m.v Laurenscantorij en Codarts Kamerkoor o.l.v. Wiecher Mandemaker. Slotconcert RoDa / Organs United! Gratis entree; collecte na afloop.

Info Alle activiteiten rondom De Nationale Synode zijn kosteloos toegankelijk. Er geldt echter een richtbedrag aan kosten per persoon van € 25,00 om deze gebeurtenis mogelijk te maken. Wil je het initiatief van de Nationale Synode financieel steunen? Maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL37RABO0102442738 t.n.v. Stichting Nationale Synode. Meer informatie ● het programma ● aanmelden ● www.nationalesynode.nl

Bisschop de Korte: Verdeel de last van de crisis rechtvaardig De mensen in ons land voelen steeds duidelijker de gevolgen van de wereldwijde economische crisis. Op Prinsjesdag 2013 is duidelijk geworden dat ook in het komende begrotingsjaar de crisis stevig blijft doorwerken. Last rechtvaardig verdelen Bisschop Gerard de Korte, binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de beleidssector Kerk en Samenleving, doet een beroep op alle politici om de last van de huidige crisis rechtvaardig te verdelen. De menselijke waardigheid en de onderlinge solidariteit, twee centrale noties binnen het katholiek denken over de goede samenleving, zouden daarbij leidend moeten zijn. De mens is niet middel maar doel van alle economische activiteiten (vgl. Benedictus XVI, Caritas in Veritate, 2009).Juist nu moeten de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zoveel mogelijk worden ontzien. Het is met name belangrijk dat het groeiende aantal jonge werklozen de moed niet verliest..

Wijzigingen voorbehouden Toegang vrij tenzij anders aangegeven

9


Paddenstoelen, beukennootjes, dwarrelblaadjes, rood en geel. Buiten vind je al die schatten van de herfst, zoveel, zoveel Groetjes Susanne & Dineke

10


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Maria Hulp van de Christenen Zoals de lezers wellicht weten is de maand oktober, net als mei, toegewijd aan Moeder Maria. Een extra goede reden dus om deze maand speciaal te focussen op Maria, haar wat extra tijd en aandacht te geven of haar te vragen en uit te nodigen meer en meer onze Hemelse Moeder te zijn om haar te eren, maar vooral ook haar te vragen voor ons te bidden en ons dichter naar haar Zoon Jezus toe te brengen. Want dat is het enige wat ze wil: ons bij de hand nemen, en ons naar Jezus toebrengen…

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Eeuwenlang heeft de katholieke vroomheid Maria getekend als een eenvoudig, dienstbaar meisje uit Nazaret, en haar tot voorbeeld gesteld voor alle vrouwen. Maar welke hedendaagse, niet of wat geëmancipeerde vrouw wil zich spiegelen aan iemand die zichzelf 'de dienstmaagd des Heren' noemt? Dat is slechts één kant van de medaille. Aan de andere kant staan al diegenen die iets intiems hebben met Maria. Ook al brokkelen godsdienstige tradities af, bedevaarten zijn weer in trek; meer mensen dan we vermoeden lopen zomaar even een kerk binnen om te bidden en een kaarsje aan te steken bij haar beeld. En hoeveel mensen, ook al is hun geloof op sterven na dood, bewaren niet een blijvend warm plaats in hun hart voor moeder Maria?

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

"De engel Gabriël werd door God gezonden ... naar een jonge vrouw, ... haar naam was Maria". De engel komt dus bij Maria binnen en groet haar. Maria schrikt. Hoe zou je zelf zijn... Maar ze is de draad niet kwijt; ze vraagt hem wat dat te betekenen heeft, wat hij van haar wil. En de engel licht de reden van zijn komst uitvoerig toe: "U hebt genade gevonden bij God; U zult een zoon baren die u de naam Jezus moet geven. Hij zal Zoon van de Allerhoogste worden genoemd". En verder wordt die zoon gesitueerd in de grote traditie van Israël dat verlangend uitkijkt naar de komst van de Messias de Koning. Door al die grote woorden wordt Maria niet uit het lood geslagen, want zij merkt nuchter op: "Hoe moet dat dan? Ik heb geen omgang met

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

11


een man!". De engel verwijst dan naar de Heilige Geest en de Allerhoogste en dat voor God niets onmogelijk is. En dan zegt Maria: "Ik ben bereid, ik bied mij aan als dienares van de Heer".

Van het parochiebestuur Reglement begraafplaatsen Onze parochie heeft twee katholieke begraafplaatsen: in Brielle en Rhoon. Omdat zowel de wettelijke eisen als de katholieke regels zijn aangepast, zijn de reglementen van de afzonderlijke begraafplaatsen herzien. Dit heeft geleid tot één reglement, dat voor beide begraafplaatsen geldt. Het episcopaat heeft ons hierbij ondersteund. Op deze begraafplaatsen kunnen overleden kerkgenoten van de hele parochie worden begraven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Beheercommissie van de deelparochie in Brielle en die in Rhoon.

Dus toch: ‘Maria de dienstbare'? Ja, maar. In onze oren heeft 'dienstbaarheid' vaak de bijklank van 'afhankelijkheid', van 'passieve volgzaamheid', 'je lot niet in eigen handen nemen'. Maar die connotatie vind je in het verhaal niet terug. Maria biedt zich aan als dienares van de Heer. Dat is actief. Je aanbieden voor een dienst heeft iets wederzijds. Je biedt je aan, niet blindelings, niet zomaar, maar omdat wat gevraagd wordt en wie het vraagt, je aanspreekt. Geen slaafse maar een bewuste keuze. Maria is bereid God te dienen omdat zij in Hem gelooft. En wie is die God in wie Maria gelooft? Dat horen we in haar Magnificat dat ze uitspreekt als ze op bezoek is bij Elisabet. Haar God 'ziet om naar mensen, is barmhartig, toont zo nodig de kracht van zijn arm en verheft de nederigen. Wie honger heeft krijgt van Hem het beste en rijken stuurt Hij wandelen met lege handen.' Dat is de God in wie Maria gelooft. Op Hem is haar hoop gebaseerd. Aan die God biedt zij zich aan. Als Hij denkt dat zij het kan, is zij bereid haar volle medewerking te verlenen aan wat Hij door haar voor de mensen van plan is. Dat is geen dienstbaarheid uit nederigheid die zo vaak verward wordt met zelfonderschatting. Dat is beschikbaar-zijn uit kracht, het antwoord van iemand die goed weet wat er gevraagd wordt en daar weloverwogen 'ja' op zegt.

Bijeenkomst Parochiebestuur met de Pastoraatgroepen Het bestuur wil de contacten met de pastoraatgroepen verder aanhalen en is daarom van plan een bijeenkomst te organiseren tussen de pastoraatgroepen uit onze parochie en het bestuur. Dit naar analogie met de bijeenkomsten tussen beheercommissies en bestuur. Door samen met de zes pastoraatgroepen te spreken en elkaar te informeren over deze nieuwe kerkelijke aanpak kunnen vorderingen worden uitgewisseld en problemen worden besproken. Uiteraard is het Pastorale Team ook aanwezig. Een datumafspraak zal volgen. Communicatie Het bestuur wil de communicatie tussen de kerken bevorderen. De werkgroep Communicatie doet hiervoor ondersteunend werk. Om de communicatie te bevorderen wil het bestuur dat belangrijke en algemene informatie in alle zes *) kerkbladen worden opgenomen. Hierbij is wel van belang dat de verschijningsdata van de kerkbladen op elkaar zijn afgestemd. In de werkgroep Communicatie worden de mogelijkheden hiertoe besproken. Het openingsartikel, dat bij toerbeurt door een van de drie leden van het Pastorale Team wordt gemaakt, dient in de zes kerkbladen te worden afgedrukt.

In de relatie tussen God en mens gaat het altijd over woord en wederwoord, over uitgenodigd worden en het antwoord daarop. Het weinige dat wij van Maria weten past helemaal in dat schema: De vraag aanhoren, ze overwegen, ze positief beantwoorden, van harte maar niet naïef. Wie voor de vroomheid en de kinderlijke aanhankelijkheid van de traditionele Mariaverering niets voelt, doet er goed aan zich eerst te ‘herbronnen’ aleer Maria af te schrijven. Het Evangelie van H. Lucas is zo'n bron. Hij presenteert ons een Maria die ook in deze tijd van emancipatie en bewust geloven herkenbaar is. Zij kan vrouwen en mannen, die een evangelisch antwoord willen geven op Gods uitnodiging, inspireren tot nieuwe wegen.

In de communicatie is de website van de parochie één van de communicatiemiddelen. Bezien zal worden welke onderdelen zijn te verbeteren. Dit wordt nader onderzocht en uitgewerkt.

God Vader heeft zich een sterke Gods Moeder gekozen om Jezus te dragen, te baren en groot te brengen. Bij die sterke vrouw kan je aankomen met je problemen, met je onzekerheden, maar ook met je kleine en grote vreugden. Bij haar kan je altijd terecht, ook zomaar, voor een stil moment, of om haar even goede dag te zeggen bij een brandend kaarsje.

Continuïteit Parochiebestuur Een aantal leden van het Bestuur is op dezelfde dag benoemd na de formele vorming van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. De leden worden benoemd voor vier jaar. Dat zou betekenen dat deze leden op 1 juli 2014 aftreden. Echter, het is mogelijk de bestuurstermijn met vier jaar te verlengen als de bisschop dat goedkeurt.

Youri Konschenko.

12


Om de bestuurswisseling geleidelijk te laten verlopen en daarmee kennis en goede continuïteit te waarborgen, wordt een aftreedrooster voorbereid. Deze onderwerpen zijn op de vergadering van 5 september aan de orde geweest. Voor eventuele vragen of adviezen kunt u contact opnemen met één van de leden van het Parochiebestuur.

Hoogvliet / Pernis

H. Elkhuizen [Er zijn vijf deelparochies met een eigen parochieblad; het Kerkblad voor Hoogvliet is een zelfstandig orgaan voor de katholieke en protestantse gemeenschap in Hoogvliet. Waar mogelijk – wij verschijnen drie- of viermaal vaker per jaar - zullen wij bedoelde gezamenlijke artikelen uiteraard overnemen – red.]

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

Geloofsgesprekken Uitnodiging voor volwassenen Met de bijbel op tafel praten en denken over kerkzijn en geloven in ons dagelijks leven Een tijdje terug werd ik door Fred Wijnen en de pastoraatsgroep van de Felicitasparochie uitgenodigd na te denken over het leiden en of begeleiden van volwassenen in een tiental gesprekken over Geloof, Bijbel, Kerk, Leven. Ze wilden het geloofscursus noemen, maar liever heb ik het over geloofsgesprekken, waarin delen van ideeën en ook geloofs- en levenservaringen een plaats kunnen krijgen. Bent u geïnteresseerd, dan bent u welkom. Wat u dan kunt doen is uw naam opgeven aan het secretariaat via e-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl of per telefoon: 0181-638109 (donderdagmiddag van 14 - 16 uur). U geeft dan ook uw telefoon-/mobielnummer of emailadres op en eventueel de voorkeursavonden in de week, of de avond in de week dat u beslist niet kunt. We zullen proberen dan zo veel mogelijk rekening met uw wensen te houden.

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Bankrekeningen: NL98INGB0001548995 t.n.v. Par. Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage); Kerkbestuur: NL79INGB0000306282. ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

We zijn van plan in de tweede helft van oktober te beginnen. Bij de eerste bijeenkomst bespreken we de vorm en inhoud van onze gesprekken.

Vieringen in de Mariakerk

Plaats en tijd van de samenkomst: de Schaapskooi, Felicitaskerk, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse; vanaf 19.45 uur tot 21.30 uur.

Zo. 29 sept.: 26e zondag door het jaar 10.30 uur Bedevaartskerk, de Rik 5, Brielle; jaarlijkse gezamenlijke viering Priesters: pastoor S. Bladowski en pater Y. Konchenko. GEEN vieringen in de deelparochies.

U kunt zich ook direct bij mij aanmelden als we elkaar ontmoeten in de zondagviering of per e-mail: f.c.apelger@online.nl

14.00 uur

Ik wens u en al uw dierbaren Vrede en alle goeds! Francisco

13

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.


Ma. 30 sept.: H. Hiëronymus, priester, kerkleraar 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 3 okt.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 4 okt.:

10.30 uur De Kulk. Woord- en Communieviering 19.00 uur Marialof.

De jaarlijkse vakanties waren hoogtepunten voor het gezin. Ze genoot hiervan omdat haar gezin het zo naar hun zin had. Als oma was ze geïnteresseerd in het wel en wee van haar kleinkinderen. Ze kon zo genieten van de momenten dat ze bij haar waren en ze volgde ze dan ook hoe ze zich ontwikkelden. Leny liet zich op 18 jarige leeftijd katholiek dopen. Dat was een heel bewuste keuze van haar. Ze haalde kracht uit haar geloof en het was voor haar een enorme houvast. Haar hobby was haar tuin thuis en op de volkstuin. Tijdens het tuinieren kon je je gedachten de vrije loop laten en denken aan het wel en wee van je kinderen en kleinkinderen want daar had ze altijd zorgen over. Op 27 oktober 2003 overleed haar man Theo. Ze viel niet in een gat, want al snel pakte ze de draad weer op en ging ze verder. Ze wilde er het beste van maken en dat is haar ook goed gelukt.

Zo. 6 okt.:

27e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pastoor S. Bladowski Lector: dhr. Van der Heijde Intenties: dhr. Wortman, dhr. Arnold Bonnier, mw. Elly Kuipers-Ariëns, dhr. Franken, dhr. Joop Jaspers, dhr. Antonio Baglieto, mw. Magdalena van Schöll, mw. Tini Baars-van Steijn, dhr. Marius Bottse, mw. Eerden-Camerman, dhr. Golia, dhr. en mw. Eed en Liesbeth Jansen, dhr. Aarnout Scheers, dhr. en mw. John en Truus Veldhuis. Ma. 7 okt.:

H. Maagd Maria van de Rozenkrans. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 10 okt.:

H. Maagd Maria, Sterre der Zee. 10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 11 okt.:

19.00 uur Marialof.

Zo. 13 okt.:

28e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. pastoor W. Froger.

Priester:

Leny van der Sijden werd gewaardeerd en gerespecteerd door vrienden en bekenden. Dat was ook te merken aan het grote aantal belangstellenden tijdens de eucharistieviering op 2 september 2013. In een open koets werd ze daarna naar Begraafplaats ‘Oudeland’ vervoerd alwaar ze haar laatste rustplaats vond. Magdalena Maria van der Sijden was een goede en lieve moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen, een trouwe echtgenote voor haar man Theo en een diep gelovige vrouw. Ze mag nu samen zijn bij haar man Theo van wie ze zoveel hield en bij haar familie en vrienden die haar zijn voorgegaan. Mag dat een troost zijn voor haar kinderen en kleinkinderen.

In Memoriam Magdalena Maria van Schöll-van der Sijden

Elisabeth Berendina Jansen-van Aken

Toch nog onverwacht overleed op 25 augustus, voorzien van het sacrament der zieken, mevrouw Magdalena Maria van Schöll-van der Sijden in de leeftijd van 82 jaar. Haar laatste woonadres was Blankvoornstraat 48. Leny van der Sijden werd op 31 januari 1931 in Rotterdam geboren. Omdat haar gezondheid niet sterk was ontving ze direct na haar geboorte een nooddoop.

Na een lange ziekteperiode overleed op donderdag 29 augustus mevrouw Elisabeth Berendina Jansen-van Aken in de leeftijd van 86 jaar. Ze woonde op het adres Lokhorsterland 27. Op woensdag 4 september vond, tijdens de eucharistieviering, het afscheid plaats, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in de aula van Crematorium “De Ommering’ in Spijkenisse. Ondanks dat ze al lange tijd ziek was had toch niemand verwacht dat ze nog zo onverwacht zou komen te overlijden. Er was nog enige hoop, dat ze tijd zou krijgen om mooie en fijne dingen te gaan doen. Fijne dingen voor haar zelf alsook voor haar gezin. Er is dan ook grote verslagenheid dat dit niet mocht gebeuren.

Na haar schoolopleiding werkte ze als verpleegkundige in het revalidatiecentrum aan de Schietbaanstraat in Rotterdam. Daar ontmoette ze een jongeman die haar vroeg of hij met haar mee mocht fietsen. Omdat Leny hem wel aardig vond ontstond via het fietsen een wat inniger contact. Binnen het halfjaar werd ze op Theo van Schöll verliefd, waren ze verloofd en getrouwd. Uit het huwelijk werden drie zoons en twee dochters geboren. Ondanks haar zwakke gezondheid was ze toch een sterke vrouw en moeder voor haar man en kinderen.

Liesbeth van Aken werd op 18 oktober 1926 in Terborg geboren. De ‘Achterhoek’ waarvan ze haar hele leven zou blijven houden en waarheen ze ook heel graag telkens terugging. Zij groeide op met drie zussen en één broer. Dat ging haar goed af.

14


In 1953 trouwde ze met Eed Jansen en samen kregen ze drie kinderen. Ze vormden een mooi en goed gezin waar alles om moeder Liesbeth draaide.

5 okt.

Het waren gelukkige jaren voor haar, haar man Eed en de kinderen. Groot verdriet ontstond in het gezin Jansen toen hun oudste zoon en broer Ton kwam te overlijden. Een kind verliezen is het meest erge wat je kunt overkomen. Op 15 januari 2010 overleed haar man Eed. Dit waren twee grote tegenslagen in haar leven. Liesbeth was een gelovige vrouw. Juist in de tijd dat het katholieke geloof voor de nieuwe generatie veel van haar vanzelfsprekendheid verloor, wist zij de afstanden te overbruggen die er van tijd tot tijd ontstonden. Veel van haar kracht zat in het geloof. Vaak was ze in de week in de kerk te vinden om de eucharistie mee te vieren.

8 okt.

7 okt.

8 okt. 9 okt. 10 okt. 11 okt. 12 okt.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Haar eigen gezondheid was de laatste jaren niet goed meer. Maar haar geloof en positieve levensinstelling hielpen haar de pijn en verdriet te dragen.

● De Sint Gerarduskalender 2014 Wat koop ik met de Gerardus kalender? De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u ‘iedere dag een beetje spirit’. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

In onze parochie was Liesbeth heel actief. Ze was altijd aanwezig op die plek waar ze gewenst was. Contact met parochianen die dat nodig hadden, medewerkster bij de Witte Markt en andere activiteiten in de parochie, zoals bij de werkgroep die pelgrimsreizen organiseert naar Banneaux. Ze was dan ook heel betrokken bij de devotie tot Maria. Tot het laatst was ze betrokken bij het leven van anderen en speciaal bij die van haar kinderen en kleinkinderen. Nu mag Liesbeth thuiskomen bij God, bij haar man Eed en haar zoon Ton. Mogen we hopen en vertrouwen, dat Liesbeth nu bij God is, bij haar man Eed en haar zoon Ton en mag dat een troost zijn voor allen die van haar hebben gehouden en van wie zij hield.

Een stukje historie De oorsprong van de Sint Gerarduskalender gaat terug tot de jaren ‘20 van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella. Met de koop van de kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan

Alfons Joosten.

Wat steun ik met de koop? Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.

Uit de parochie

● Dagen om te vieren ▪ Verjaardag 75 jaar 3 okt. 8 okt.

Mw. A.T.M. Looijschelder-Lachnit, Marthalaan 2, 3194 EH Mw. J. Brugman-Kooijman, Keizersmantelweg 53, 3192 VZ Dhr. G.B. van Dijk, Sara Burgerhartweg 41, 3193 TB Dhr. F.P.L. van Tol, Botreep 380, 3192 PG Dhr. E. van Otterloo, Bongweg 336, 3192 NG Mw. M.G. Burk-Wetzel, Alverstraat 317, 3192 TN Dhr. J. Bubberman, Aveling 69B, 3193 LD Mw. M.C.P. Kok-Wagemans, Alverstraat 141, 3192 TN

Dhr. W.H. Reuvers, Gustaaf Gelderpad 19, 3191 AC Dhr. M.J. van Oossanen, A. van Bronckhorstlaan 165, 3201 XC Spijkenisse

Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op www.kloosterwittem.nl De kalender is bij u in de buurt voor € 6,50 te koop bij: C..P.W van Schöll, Wanmolen 14, Poortugaal; tel 4723324

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 30 sept. Mw. T. Etman-Prinsen, Paljaspad 9, 3194 JH 1 okt. Dhr. J.R. Meijer, Klaasje Zevensterstraat 340, 3193 TW 2 okt. Dhr. F.H. Janssen, Stormshoek 84, 3191 TL

● Sam's kledingactie Zaterdag 5 oktober tussen 9.00 en 11.30 uur kunt u bij de Mariakerk, Parelvissersstraat 131 weer uw

15


overtollige, goede en draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel, inleveren. Graag in gesloten plastic zakken. De opbrengst van de kleding gaat naar de noodhulpprojecten van Mensen in Nood.

bedevaart naar Kevelaer. Deze wordt gehouden op 31 oktober en 1 november, zodat de bedevaartgangers getuige kunnen zijn van de sluitingsceremonie. Voor wie dit jaar al op bedevaart is geweest, is deze laatste bedevaart van het seizoen een goede manier het bedevaartjaar op gepaste wijze voor zichzelf af te sluiten. En voor wie het er dit jaar nog niet van gekomen is op bedevaart te gaan, biedt de laatste bedevaart van het seizoen een goede mogelijkheid in deze onzekere tijden de wereld gewoon even de wereld te laten en vertroosting te zoeken bij Maria, die in Kevelaer niet voor niets al bijna vierhonderd jaar als Troosteres der Bedroefden wordt vereerd. Voor meer informatie en aanmelding: bel (na 19.00 uur) met Haagse Bedevaarten: 070 – 394 05 88 of 010 - 414 95 77) of stuur een mail naar: info@bedevaart.nl of aanmelding@bedevaart.nl).

● Even op adem (mogen) komen Sabbatperiode van pastoraal werker Fred Wijnen Velen van u zullen het al gehoord hebben, maar toch even voor alle zekerheid ook maar in het kerkblad. Ik ga van 9 september tot 9 december 2013 op SABBAT! Binnen ons bisdom is er een regeling voor alle professionals die werken in het pastoraat dat zij iedere vijf jaar een sabbat mogen nemen van maximaal drie maanden. Die periode wordt ingevuld met bezinning, rust, afstand nemen van het pastorale werk, studie, verdieping, etc. Nu na meer dan 12 jaar werkzaam in het pastoraat, heb ik deze sabbat aangevraagd én gekregen. Ik heb gekozen om regelmatig naar een klooster te gaan en me te verdiepen in de drie boeken van emerituspaus Benedictus XVI over Jezus. En tenslotte wil ik tijd vrijmaken om het onderwerp ‘kerkzijn in deze tijd, pastor-zijn in deze tijd van schaalvergroting’ om ‘vitalisering van de kerk’ wat dieper te bestuderen. Een heleboel zult u denken en dat is ook zo. Maar het zijn wel drie maanden. In die tijd worden mijn werkzaamheden overgenomen door de priestercollega’s en natuurlijk de vrijwilligsters/ers. Zoals u zult begrijpen staat mijn telefoon uit en mijn email is afgesloten.

Bronzen deuren Voor wie nog nooit de sluitingsceremonie heeft bijgewoond (of de bronzen deuren nog nooit goed heeft bekeken), is het wellicht aardig om te weten dat de Duitse kunstenaar Willi Dirx er de "Kerk onderweg" op heeft afgebeeld. Op de deuren zijn tal van groepen te onderscheiden waaruit het "volk Gods" is opgebouwd: jonge mensen, oude mensen, vrouwen, mannen, zieken, gevangenen, hongerigen, Europeanen, Aziaten, armen, rijken etc. Het is even zoeken, maar ook heiligen als St. Petrus, St. Franciscus en St. Benedictus zijn op de deuren terug te vinden. De handgrepen worden gevormd door een pelgrimsstaf (links) en een bisschopsstaf (rechts). Pelgrims die door de poort de basiliek betreden, ervaren dit als een plechtig en emotioneel moment.

Een hartelijke groet, Fred Wijnen, pastoraal werker.

Landelijk kerknieuws Sluiting bedevaartseizoen in Kevelaer Het bedevaartseizoen in Kevelaer loopt ten einde. Op 1 november, het Hoogfeest van Allerheiligen, worden de deuren van de Pelgrimspoort van de Mariabasiliek aldaar officieel gesloten om pas begin mei 2014 weer open te gaan. De sluitingsceremonie wordt dit jaar verricht door de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk. Hij gaat ook voor in de Pontificale Hoogmis op 1 november, na afloop waarvan hij in het Forum Pax Christi een preek zal houden en de Pauselijke Zegen zal geven. Ter gelegenheid van de sluiting van het bedevaartseizoen in Kevelaer organiseert Haagse Bedevaarten voor de derde en laatste keer dit jaar een

Van Luyn nam afscheid van Pax Christi Mgr. A. van Luyn heeft maandag 16 september na 18 jaar afscheid genomen als voorzitter van de vereniging Pax Christi Nederland, een onderdeel van vredesorganisatie IKV Pax Christi. Van Luyn trad in 1995 in de voetsporen van zijn voorgangers bisschop Ernst en Kardinaal Alfrink. Tijdens zijn voorzitterschap besloten Pax Christi en IKV hun krachten te bundelen in een gemeenschappelijke werkorganisatie. Beide besturen bleven los van elkaar functioneren. De Pax Christi ledenraad hoopt eind dit jaar een nieuwe voorzitter te benoemen; tot die tijd zal vicevoorzitter Jan Peters in die functie fungeren. _________________________________________

16


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen NL10INGB0000079089 en NL76RABO0329502158; - Diaconaal project: NL30INGB0000521728; - Noodfonds: NL87INGB0000225337 Zending: NL76RABO0329502158 van de Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen) NL32INGB0002465960; voor VVB / AKB: NL38INGB0000445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Collectebonnen Bestellingen op rekening: NL68INGB0003795667 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar).

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

17


• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

Bij de diensten

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

6 oktober - Antwoordkerk 11.30 uur - Uitslaapdienst in de Antwoordkerk: Wat zit er achter het masker? U heeft al flyers gekregen. Geniet van een betrokken en bevlogen dienst, waaraan wordt meegewerkt door het IJEkoor uit Rotterdam (rjw).

Website Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 29 september ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. Van Dam, dhr. Van Veelen; dhr. Kreft; lector: dhr. Van Veelen. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Woudstra, mw. Kloeg; lector: dhr. Fossen. Op 6 oktober ▪ Antwoordkerk, 11.30 uur: dhr. De Zeeuw, dhr. Hoogerwerf. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, mw. Groot Bramel; lector: dhr. Fossen

Collectebestemming

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 29 sept. 6 okt.

dhr. Mout dhr. Noordzij

Deurcollecten De deurcollecte heeft een nieuwe bestemming gekregen; zie daarover: DiacoNieuws.

dhr. Vos dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdiensten

6 oktober – PKN: Kerk & Israël De eerste zondag van oktober is Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van Kerk & Israël, dat hieraan concreet gestalte geeft door activiteiten te organiseren en projecten in Nederland en Israël te steunen. In Israël wordt bijvoorbeeld de internationale werken leefgemeenschap Nes Ammim gesteund, waar joden, christenen en moslims elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. In Nederland steunt de Protestantse Kerk de Joodse school in Amsterdam Cheider en de organisatie Zikna. Zikna biedt in Nederland pastorale zorg in de Joodse gemeenschap.

• Antwoordkerk 29 sept.: welkom – mw. Oorebeek, dhr. Kreft; kosters - dhr. en mw. Stout; 6 okt.: welkom – mw. Van Opdorp, mw. Tims; kosters - dhr. en mw. Van Veelen. • Dorpskerk 29 sept.: dhr. A. Hallema, dhr. P. Hallema 6 okt.: dhr. R. Hallema, dhr. Wols

Vervoer naar de Antwoordkerk 29 sept.: dhr. Barendregt, dhr. Kreft, dhr. Tims, dhr. Verwoerd, mw. Langbroek, mw. Hoek 6 okt.: dhr. Woudstra, dhr. Oosterhoff, dhr. Bijl, mw. Ypinga, dhr. Maring, dhr. Westerduin

18


Voor gemeenteleden die zich willen verdiepen in de relatie kerk en Israël, maakt de Protestantse Kerk het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. Kortom het werk van Kerk & Israël is veelzijdig. Om al deze activiteiten in de toekomst te kunnen voortzetten is uw steun onmisbaar. Geef daarom in de collecte!

5 okt. 6 okt. 7 okt. 7 okt. 8 okt.

Berichten over zieken

9 okt. Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

9 okt. 10 okt.

In het ziekenhuis/verpleeghuis

12 okt.

Mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, revalideert in het zorghotel ‘Hannie Dekhuijzen’ in Rotterdam. Mw. H.G. Luiten- de Kreek, Cloese 171, 3191 ED, is in het zorghotel ‘de Vier Ambachten’ in Spijkenisse. Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273, 3192 TN, verblijft in het verpleeghuis Siloam, afd. Delfshaven, k.104A

12 okt. 12 okt. 13 okt. 13 okt.

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer.

Dhr. A. van den Berg, Dorpsstraat 309, 3191VG Mw. H. Dorst-de Vries, Park Vossendijk 14, 3192XL Dhr. L.H. van Winkelhof, Bovensim 208, 3192HB Mw. J. van Helden-Kruitbos, Nieuwe Wetering 104, 3194TB Mw. A.M.H. Berkhout, Kruisnetlaan 496, 3192KE Mw. M.M. Voll-Voll, Cloese 23, 3191EA Dhr. A. van Wilgen, Marthalaan 10 D , 3194EH Mw. T. Groenendijk-van Dijk, Cloese 75, 3191EB Mw. G. Langstraat-Breeman, Marthalaan 1, 3194EA Mw. A. van den Berg-'t Hart, Texasweg 42, 3193LS Mw. M.A. Verzendaal-den Hartog, Vloedlijn 30, 3191HS Mw. G. Uiterwijk-van der Zee, Gerrit-Jan vd Veenpad 58, 3191BA Mw. M.J.G.C. Wolffers-Gelderblom, Schakelweg 342, 3192JP

• verjaardag 90 jaar en ouder 30 sept. Mw. B.T.L. Bussenius-Simon, Alverstraat 141, kamer 804, 3192TN 2 okt. Dhr. R.J. van der Nol, Bovensim 272, 3192HB 5 okt. Dhr. C. van Dijk, Dorpsstraat 280, 3191VH 10 okt. Dhr. A. Jeninga, Park Vossendijk 629, 3192XK 11 okt. Mw. H.S. Broekhuis-Hoornweg, Klencke 140, 3191VK

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar

• huwelijksjubileum

30 sept. Dhr. S. van Eenige, Vleugel 38, 3192WE 13 okt. Mw. A. van 't Hof-Cogels, Klaasje Zevensterstraat 54, 3193TW

30 sept. Echtpaar De Jonge-Sorber, Tapuit 8, 3191GH – 50 jaar 30 sept. Echtpaar Van Tooren-Vermaas, Lokkertsemolenweg 302, 3194WC – 25 jaar 9 okt. Echtpaar Van Helden-den Bakker, Curcumastraat 6, 3193XB – 55 jaar 11 okt. Echtpaar De Zeeuw-Weber, Serpelingstraat 75, 3192LB – 45 jaar

• verjaardag 80 – 89 jaar 30 sept. Mw. T. Etman-Prinsen, Paljaspad 9, 3194JH 3 okt. Mw. L.K. van Geenen-Dekker, kamer 315, Alverstraat 141, 3192TN 3 okt. Mw. J. Langstraat-Roobol, Klaasje Zevensterstraat 200, 3193TW 4 okt. Dhr. J. Don, Klaasje Zevensterstraat 224, 3193TW 4 okt. Dhr. H.J.C. Hillebrands, Kruisnetlaan 209, 3192KB 4 okt. Mw. W.C.J. de Willigen-Nels, Klencke 549, 3191VZ 5 okt. Mw. A. Vis-van der Sterre, Overwolde 12, 3191AG

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws Deurcollecte De deurcollecte heeft een nieuwe bestemming gekregen, nu het zomerproject is afgelopen.

19


De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdragen aan ons zomerproject. Het nieuwe doel valt onder de verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters. Want de kerkenraad heeft besloten voor iedere kerk een AED aan te schaffen. Dat is een automatische externe defibrillator, een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand. Het lijkt ons een goed doel om daarvoor de deurcollecte te bestemmen in de komende maanden.

Wij, als uitgiftepunt Hoogvliet, doen hieraan graag mee. U kunt uw levensmiddelen die u aan de voedselbank wilt geven, inleveren op zaterdag 5 oktober tussen tien en twaalf uur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200. Als vrijwilligers van de voedselbank in Hoogvliet staan we klaar om uw tassen in ontvangst te nemen. Overigens kunt u elke zondag houdbare levensmiddelen afgeven in de Dorpskerk en de Antwoordkerk. Voor dit doel staat er een krat achter in de kerk. Ook grote boodschappentassen zijn van harte welkom. Soms komen mensen zonder of met één te kleine tas hun pakket ophalen en is het dus handig als wij wat extra tassen hebben.

Najaarsacceptgiro actie – oproep! Evenals het vorige jaar, vraagt de diaconie aan de gemeenteleden hun medewerking te verlenen bij het kiezen van bijzondere doelen. Het is nadrukkelijk NIET zo dat we dat vragen omdat we zelf geen doelen weten; integendeel het overgrote deel van de inkomende post bestaat uit verzoeken om bijdragen. Het gaat bij deze actie echter erom u als gemeente te betrekken bij de besteding van de verworven gelden. De vorige keer werd daarop aardig gereageerd en wisten we zeven doelen te honoreren met een bijdrage door de gemeente bijeengebracht. Wellicht heeft u een familielid of kennis die in een derdewereldland kleinschalig vecht voor een beter bestaan van de bevolking daar. Of is er een goede kennis in den lande die ziet hoe er een tekort is in de stichting of instelling waarvoor zij ijvert. Of vindt u dat het evangelie ergens niet aan bod komt, vanwege bedreigingen. Vindt u dat het geld aan een landbouwproject toekomt, schrijf uw warme gevoelens daarvoor op. Ook kan er dichtbij in de buurt leed zijn dat u aangrijpt.

De vrijwilligers van de voedselbank Hoogvliet VERZOEK TAALLES Via het inloophuis bereikte ons dit verzoek: “Ik ben op zoek naar Nederlandse les voor mijn moeder. Zij is afkomstig uit Afghanistan en zij kan nog niet goed Nederlands praten.” De vraag is duidelijk: Is er iemand die bereid is deze mevrouw te helpen op dat gebied? Wellicht een oud-onderwijzer(es) of lera(a)r(es) die wil bijstaan? Neem contact op met de diaconie.

Uit de Aalkaar pastorie Op zondag 15 september overleed dhr Willem Sloendregt op de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde met zijn vrouw in Siloam. Op zaterdag 21 september werd de afscheidsdienst gehouden in de Dorpskerk en vond de begrafenis plaats op ‘Oudeland’. In het volgende kerkblad hopen we een In Memoriam op te nemen.

Heel graag zouden we een flink aantal verzoeken willen honoreren, al dan niet samen in overleg met u. Schrijf dus uw idee, uw voorkeur op en stuur dat - tot uiterlijk 13 oktober - naar: Diaconie Prot. Gem. Hoogvliet, postbus 107, 3190AC Hoogvliet of e-mail het aan: harry.wols@gmail.com. We hopen van harte dat u zoveel mogelijk reageert, al was het maar om te zien hoe er meegeleefd wordt met wat er in onze, in uw wereld nog ontbreekt aan medemenselijkheid. Op 3 november hopen we de enveloppen uit te zetten met uw hulp.

Ds. Robert Wilschut.

‘Open Dorpskerk’ Hierbij herinneren we nog eens eraan, dat er op elke eerste donderdag van de maand ‘Open Dorpskerk’ is. Ieder is welkom voor een praatje en een kop koffie.

De diakenen

Tien jaar voedselbank In het kader van 10 jaar voedselbank Nederland vindt op 5 oktober een grote inzameling van voedseltassen plaats. Er zijn hier al spotjes over te horen op RTV Rijnmond. Iedere Rotterdammer wordt uitgedaagd eenmalig een tas met houdbare producten in te leveren bij een inzamelpunt. De bedoeling is dat men gewoon een eigen (plastic of papieren) tas gebruikt om het voedsel aan te leveren.

Kerkelijk Bureau

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

20


Als er bijvoorbeeld zonder vooroverleg een andere vertaling wordt gebruikt of als op het laatste moment wordt gekozen voor een ander thema van de verkondiging met bijbehorende lezingen …… Dat zijn de verrassingen die op zich helemaal niet erg zijn, maar een beamerbediende knap zenuwzenuwachtig kunnen maken.

▪ Kerkelijke Stand Overleden op 8 sept.: mw. Jannetje AdrianaHillebrands-van den Berg, 80 jaar, echtg. van dhr. H.J.C. Hillebrands, Kruisnetlaan 209; 15 sept.: mw. Jannetje de Kievit-van der Velde, 85 jaar, Kruisnetlaan 692; 15 sept.: dhr. Willem Sloendregt, 87 jaar, echtg. van mw. K.J. Sloendregt-van den Berg, Kruisnetlaan 548. Verhuisd: mw. N.H.R. Grootfaam, Siegfriedpad 14, naar: Fledermauspad 41. Vertrokken naar Barendrecht: mw. C. Brand-de Zwart, Puitstraat 111; Ridderkerk: mw. M. Nicolaes-Wemmers, Alverstraat 141; Den Haag: mw. D. Reith-Groen, Baarsweg 180.

Kees Westerduin

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Feest met Sirkelslag KIDS Sirkelslag - en daar zit je met z'n allen op vrijdagavond 4 oktober in je kerk in Winsum of in je jeugdhonk in Terneuzen! Je weet niets, alleen dat je meedoet aan de spelwedstrijd Sirkelslag KIDS en dat het thema 'Liefde' is… Je hoopt dat er in elk geval iemand in je groep zit met creatieve ideeën, iemand met lef en iemand met bijbelkennis, maar je weet niet welke opdrachten er uitgevoerd moeten worden. Het enige dat je weet, is dat honderden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. Je start de DVD en dan begint het spel …

▪ Collecteverantwoording Op 8 sept. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 83,20 € 78,35

Miss.wrk: € 74,60 € 90,90

Deurcoll.: € 50,94 € 62,85

Op 15 sept. Antwoordkerk

Diaconie: PKN-JOP: Deurcoll.: € 234,35 € 216,85 € 58,41

▪ Giften Diaconie • algemeen € 30,00 van NN via mw. Pons € 10,00 van NN via mw. M. van den Berg t.b.v. zomerproject voedselbank Kerk • algemeen € 30,00 van NN via mw. Pons € 20,00 van N.N. via mw. M. van den Berg • bloemenfonds € 10,00 van NN via collecte DK op 8/9/2013 € 10,00 van NN via mw. M. van den Berg (1/9) € 10,00 van NN via mw. M. van den Berg (22/9)

Sirkelslag is een spel, en een geweldig spel ook, kijk maar naar de vele groepen die elk jaar meedoen. Maar Sirkelslag is veel meer dan alleen een spel. Sirkelslag is vaak een aanjager in kerken, ook waar geen of bijna geen jeugdwerk meer is. Soms zorgt het spel voor nieuwe jeugdgroepen. Sirkelslag KIDS, Sirkelslag YOUNG en Sirkelslag SCHOOL worden bedacht en georganiseer door JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk. JOP ondersteunt kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeenten in Nederland met advies, trainingen, materialen en evenementen. • Sirkelslag KIDS: vrij 4 oktober, 19.30 uur • Sirkelslag YOUNG: vrij 7 februari, 19.30 uur • Sirkelslag SCHOOL: vrij 14 februari 9.30 uur > Aanmelden via: www.sirkelslag.nl

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Nog een keer herhaald: ontvangt u een gift, doe deze in een envelop in de collectezak met vermelding van doel en van wie! Dan komt het goed!

Over beamers gesproken …..

Kerstnummer Open Deur: Voor de kinderen van deze wereld

Sprekend over de Antwoordkerk (maar dat zal in de Dorpskerk weinig anders zijn) krijgen de ‘beamerbedienden’ het werk steeds beter in de vingers. Vooral nu het mogelijk is de muziek bij elk vers op te nemen moet dit voor de gemeente ook prettiger zingen zijn. Zolang het Nieuwe Liedboek nog niet echt in gebruik is, moet bij de presentatie nog wat meer voorbereidend werk - meestal op vrijdag - worden verricht, maar dat wordt allengs minder. Toch kan het opeens een keer mis gaan.

Aandacht voor het Kind in de kribbe, maar ook voor de kinderen van nu: gelukkige en ongelukkige, gezonde en zieke, kinderen in vluchtelingenkampen en in gezinshuizen. Wat kunnen wij voor hen betekenen? En wat betekenen zij voor ons? Een kerstnummer over hoop en toekomst. In deze jaarlijkse kerstspecial van oecumenisch maandblad Open Deur onder andere: drie generaties over het wonder van kerst, Paul van Vliet over zijn werk voor Unicef, een bijzonder kerstverhaal, gedichten en prachtige illustraties.

21


Bruikbaar voor bezinning, gesprek en vieringen, en heel geschikt om uit te delen! Dit jaar inclusief vier prachtige kaarten met tekeningen van Willeke Brouwer. > via: www.open-deur.nl/kerst

Drie muziekstukken en dat was het dan .... Er werd geen woord gesproken en na tien minuten stonden we buiten ....

Adventskalender 2013

Jammer als bij een begrafenis of crematie een laatste woord achterwege blijft.

De Protestantse Kerk maakte de adventskalender ‘Met hart en ziel naar het licht’. Alle bladen van de kalender kunnen als ansichtkaart verstuurd worden. Elke dag van de adventskalender heeft een bezinnende tekst om bij stil te staan op weg naar Kerst. De zondagen hebben ‘zorg voor de ziel’; maandagen: ‘muzikaal’ ingevuld met een liedtekst; dinsdagen: een doordenker; woensdagen: ‘wijsheid’; donderdagen: iets om te doen; vrijdagen: ‘vrome tekst’; op zaterdagen wordt gezwegen. De ringband van deze tafelkalender maakt het eenvoudig de bladen om te slaan. Elk blad bevat een prachtige afbeelding die als ansichtkaart verstuurd kan worden, met of zonder de tekst van die dag.

Het kan anders. Er zijn woorden voor .... Er zijn rituelen om afscheid vorm te geven, ook als er geen kerkelijke binding (meer) is. Om herinneringen te delen. Om afscheid onder woorden te brengen, om ruimte te geven aan verdriet en gemis ....

Peter Stam Afscheidsbegeleiding

> Prijs: € 6,-. Vanaf 10 exemplaren: € 5,50; va naf 50: € 5,00; vanaf 100: € 4,50. Te bestellen via e-mail: bestellingen@pkn.nl, telefoon: 030-880 13 37, of web: www.pkn.nl/webwinkel _________________________________________

Vraag vrijblijvend de brochure aan: telefoon: 06-226 99 249 e-mail: afscheidsbegeleiding@gmail.com www.afscheidsbegeleiding.com (bewaar deze advertentie bij uw persoonlijke papieren)

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Begrafenis- en Crematieonderneming

Reserveringen:

Goetzee DELA

Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

tel. 472 05 78 of 06-28608910 22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: .......................................................................................................... ............................ adres: ............................................................................................................................. ........................... postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ............ .......................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


AFSCHEIDSHUIS uitvaartverzorging Ervaring in persoonlijke uitvaartbegeleiding

Sfeervol ingericht huis voor een persoonlijk afscheid gevestigd in de voormalige pastorie van de R.K. Kerk Maria en Johannes onder het Kruis

010-242 98 12 Een uitvaart tot in de kleinste details betaalbaar verzorgd in de regio Rijnmond

Dag en nacht bereikbaar Het geheel vrijblijvend en kosteloos opstellen van uw uitvaart codicil door middel van een voorbespreking. Gespecialiseerd in kerkelijke uitvaarten Professionele verzorging van een thuisopbaring van een overledene, rouwdrukwerk en van het vervoer in eigen beheer. Ongeacht waar u verzekerd bent

www.wimzwijnenburg.nl

Mogelijkheid tot het gebruik van onze 24-uurs kamer met een gecodeerde sleutel in bruikleen. Nabestaanden kunnen hierdoor - op ieder gewenst moment - afscheid nemen van een dierbare zonder daarvoor eerst een afspraak te maken. Mogelijkheid tot het houden van een avondwake in besloten kring

Traviataweg 76 3194 JZ Hoogvliet Rt Telefoon: 010-242 98 10

201317  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201317.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you