Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Antwoordkerk

Met hart en ziel geloven 15 september 2013 Gezamenlijke startzondag voor het Protestantse kerkenwerk

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 45, nr. 16 - 13 september 2013


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

17 19 sept. 20 sept. 27 sept. 27/9 - 11/10 18 3 okt. 4 okt. 11 okt. 11/10 - 25/10 19 17 okt. 18 okt. 25 okt. 25/10 - 8/11

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Met hart en ziel als ik zing met hart en ziel zing ik voor hem die mij al vond voordat ik viel en aan wie ik ben verknocht met hart en ziel

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

als ik zoek met hart en ziel dan zoek ik hem die mij al zocht voordat ik riep en aan wie ik ben verknocht met hart en ziel

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: als ik ga dan ga ik niet dan vind ik hem die voor mij vocht

Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

die voor mij viel en aan wie ik ben verknocht met hart en ziel Rikkert Zuiderveld

2


Wat ben jij aan het doen? Aan ds. Henk de Jong was gevraagd ‘pagina drie’ voor dit kerkblad te schrijven. Nu hij is overleden heb ik deze taak op me genomen. Hij was er sterk in om in zijn stukjes te laten zien waarmee hij bezig was. Ik heb me afgevraagd of dat bij mij ook zo zou kunnen. Voor een deel kan het natuurlijk niet anders. Je zuigt niet zomaar een stukje uit je duim over iets waaraan je nog nooit gedacht hebt. Toen ik elke week drie keer op mijn hardrij-fiets zat schreef ik daar zo af en toe over. Ik maak nog steeds veel kilometers, maar mijn racefiets beklim ik minder vaak dan voorheen. Bespiegelingen die opkomen tijdens het fietsen zijn zeldzamer, en de kans er iets meditatiefs mee te doen kom ik niet zo gemakkelijk meer tegen. En dat brengt me bij het andere deel. Kan je dat wel laten zien, waar je mee bezig bent? Een andere hobby van me biedt mij ook al niet zoveel kans daarover iets inhoudelijks te zeggen. Ik zit graag iets uit te vogelen voor onze website en dan gaat het niet over nieuwe teksten of zo, maar over betere manieren om de teksten (die anderen maken) aan te bieden. Of het gaat over manieren om de gang van zaken rond de kerkdienst tot op zekere hoogte te automatiseren. Een voorbeeld daarvan is het programma waarmee de beamers worden gevoed tijdens de kerkdienst. Vragen waar ik de laatste weken in verloren uurtjes mee bezig ben geweest zijn die waar ik precies de liedbestanden moet vinden en bewaren, en als ik ze te pakken heb, op welke millimeter precies de linkerbovenhoek moet staan voor het beste resultaat. Ik heb meestal niet zoveel verheven gedachten tijdens dit gepriegel. Het enige dat ik zou kunnen delen is de vreugde die me te pakken krijgt als na veel van dat soort gepriegel een mooi beeld tot stand komt waaraan alles klopt; dan voel ik me wel eens als de tennisser die net het winnende punt geslagen heeft. Dan moet ik nog hopen dat anderen het ook mooi vinden, dat iedereen het goed kan lezen en dat mijn kleurenkeuzen worden gewaardeerd, maar voorlopig ben ik even heel blij als iets precies doet wat ik wil dat het doet. Zoals gezegd, je zuigt een stukje niet even uit je duim zonder dat er iets in doorklinkt van waarmee je bezig bent. Inmiddels heb ik toch een alinea geschreven over dat suffe gepriegel, en dat klopt natuurlijk wel. Immers, over de pastorale bezoeken ga ik niet schrijven, de bovenplaatselijke taken geven aan de ene kant plezier, aan de andere kant af en toe wel enig gezucht over alweer een vergadering die is verschoven naar een tijdstip dat ik echt niet kan. Daarover valt allemaal nog minder te schrijven. Dan toch maar over het gepriegel. Dat is dan mijn stukje vrijwilligerswerk. Daar ligt de link die ik graag wil delen, want er is zoveel vrijwilligerswerk in de kerk dat allemaal wel gebeurt, maar waarover we niet veel horen - of misschien wel helemaal niets. Het gebeurt in stilte: de ene mens die de andere opzoekt, klussen, ploeteren of kosteren in de ene kerk of in de andere, passen en meten voor het kerkblad, voorbereidingen voor een vergadering die weer goed moet verlopen, en noem maar op. Geen zaken waarbij je gemakkelijk allemaal verheven gedachten krijgt, en voor zover dat wel gebeurt moet je ze misschien wel voor je houden vanwege de geheimhouding. Gelukkig is daar dan het groepje, waarvan je deel uitmaakt, waar je wel kunt delen waar je mee bezig bent: de kerkenraad of een onderdeel ervan, de Protestantse Vrouwendienst, de klus-, ploeter- of kostergroep of de redactie met wie je alles samen doet. Het komt niet in de krant, zelfs niet in het kerkblad. Maar het is wel bevredigend om te doen en om je ervoor in te zetten. U hoort nog wel van ons welke plek we voor u in gedachten hebben voor dit wellicht verborgen, maar toch zeer bevredigende werk. U krijgt uw kansen wel! Ds Robert Wilschut 3


Vooruitblik:

KERKDIENSTEN

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2013

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2013

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. T. Wegman, Den Haag Kindernevendienst: Jacolyne Bor Kinderoppas: Saskia Groen

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P)

Startzondag kerkenwerk 10.00 uur

Ds. V.E. Huls en Ds. R.J. Wilschut m.m.v. Chr. Muziekver. ‘DES’ en Chr. Gemengd Koor 'Rejoice' Vooraf: beeldpresentatie geledingen Na afloop: soep, broodjes; informatiemarkt Kindernevendienst: allen Kinderoppas: allen

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. I. Bakker, Sommelsdijk Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Miranda Boon Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Geen viering Bedevaartkerk – De Rik 5, Brielle (K) 10.30 uur gezamenlijke eucharistieviering Pastoor S. Bladowski Pater Y. Konchenko, --------------------------------------------------------------------

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Geen dienst Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor H. Vergeer, eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

-------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: JOP, start jeugdwerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

Agenda

_________________________________________

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2013 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. T. Wegman, Den Haag Kindernevendienst: Carin Langbroek Kinderoppas: Susanne van Veelen

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R. Luijk, Tilburg Kindernevendienst: Annelies Bakker Kinderoppas: Aukje Kempff

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ e

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst --------------------------------------------------------------------

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: Vredeswerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

• Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering• • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

4


Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Zaterdag 28 september 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. Maandag 30 september 19.30 uur Mariakerk. Gezamenlijke koorrepetitie voor kerstviering (K).

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Bijbelleesrooster

Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

Actueel Zaterdag 14 september 9.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt. Zondag 15 september Vanaf 10.00 uur Antwoordkerk. Startzondag Protestantse Gemeente met dienst, lunch en informatiemarkt (P). 12.00 uur Mariakerk. Jeugdbijeenkomst (K). Maandag 16 september 19.30 uur Mariakerk. Gezamenlijke koorrepetitie voor kerstviering (K). Dinsdag 17 september 14.00 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds R.J. Wilschut (P). 19.30 uur Mariakerk. Kerngroep (K). Woensdag 18 september 13.30 uur Dorpskerk. Klein Pastoraal Overleg (P). 13.30 uur Mariakerk. Medewerkers ledenadministratie (K). 14.00 uur De Aanbouw. Prot. Chr. Ouderenbond, afd. Hoogvliet (O*). 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P). 20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P). Vrijdag 20 september 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O). Zaterdag 21 september 19.30 uur Mariakerk. 'Couples for Christ' (K). Zondag 22 september 9.30 uur Mariakerk. Voorbereiding H. Vormsel (K). Maandag 23 september 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Woensdag 25 september 14.00 uur Antwoordkerk. Protestantse Vrouwendienst (P). 20.00 uur Dorpskerk. Moderamen kerkenraad (P). Donderdag 26 september 18.30 uur Meeuwenhof. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O). Vrijdag 27 september 20.00 uur. Mariakerk. Klaverjassen.

15 september 16 september 17 september 18 september 19 september 20 september 21 september 22 september 23 september 24 september 25 september 26 september 27 september 28 september 29 september 30 september

Lucas 15:1-10 Lucas 15:11-32 Amos 6:1-7 Amos 6:8-14 Amos 7:1-9 Amos 7:10-17 Amos 8:1-8 Amos 8:9-14 Lucas 16:1-9 Lucas 16:10-18 Lucas 16:19-31 Amos 9:1-6 Amos 9:7-15 1Koningen 16:23–17:6 1Koningen 17:7-24 Psalm 73

In het ziekenhuis/verpleeghuis Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. N. Douma-Krijtenberg, Kl. Zevensterstraat 76 Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273 Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’ (Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. H.G. Luiten-de Kreek, Cloese 171

Meeuwenhof De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1 op de begane grond op donderdag 26 september om 18.30 uur. Voorganger is pastor Harm Jansen. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom, ook op de koffie na afloop.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Zondag 15 september 10.30 uur mw. C.M. Rovers, Katwijk

5


Zondag 22 september 10.30 uur dhr. B. Keijner Zondag 29 september 10.30 uur dhr. H. Meerman

administratieve medewerkers, de groepsbegeleiders, de activiteitenbegeleiders, de koks, de zalen ‘gereedmakers en weer goed zetters’, de koffie voorzieners, de organisatoren en de publiciteitgevers. Kortom iedereen, die zijn of haar beste beentje voorzette om alles zo goed als mogelijk was te laten verlopen. In het bijzonder een van de activisten die na alle moeite een grote teleurstelling moest verwerken omdat de natuur haar werk te niet deed. Dat hoeft geen verder betoog dan alleen de uitspraak dat tegen overmacht niets is te doen en dat al de inspanningen even zo goed zeer gewaardeerd werden. Ervaren als men was, vond men voor het ‘ongeluk’ snel en effectief een oplossing. In elk geval bleek na de reacties achteraf dat men van een heerlijke maaltijd genoten had.

• Westerstein Dinsdag 17 september 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

MUSEUM PLUSBUS Een extra (na)zomeractiviteit Dank zij de steun van de bankgiroloterij is het al enige tijd mogelijk gratis naar een museum in het land te gaan. Het doel is om mensen die anders moeilijk ter plekke komen en/of in de gelegenheid zijn een museum te bezoeken dit aan te bieden. In samenwerking met een vrijwilligster uit Hoogvliet en het medeweten vaan de Gemeenschap van kerken gaan we ons best doen zo’n museumtocht vanuit Hoogvliet te bewerkstelligen. In een volgend kerkblad gaan we uitgebreider in op de regels die er gehandhaafd worden. De voornaamste zaak op dit moment is deze bus vol te krijgen.

Huismuziek Hoogvliet Huismuziek Hoogvliet organiseert op 12 oktober een workshop in de Dorpskerk in Hoogvliet. We gaan aan de slag met werk van Arcangelo Corelli en Bartolomé de Escobedo. De workshop is bedoeld voor akoestische instrumenten en het niveau is gemiddeld. Het geheel staat o.l.v. Roel Vos bij wie u zich kunt aanmelden. We beginnen om 10.00 uur en om 16.30 uur is er als slot een publieke presentatie voor alle belangstellenden. Kosten zijn € 30,00, incl. bladmuziek, koffie/thee en sap; voor de lunch dient u zelf te zorgen. Aanmelden kan tot 27 september via e-mail bij: vos.ro@online.nl met vermelding van naam, adres, instrument en niveau. De muziek wordt u ongeveer 14 dagen tevoren toegestuurd. Het bedrag kunt u overmaken op rek.560 63 63 t.n.v. Huismuziek Speelgroep Hoogvliet. Voor meer informatie, ook over huismuziek Hoogvliet, kunt u terecht bij Roel Vos.

Enige summiere gegevens zijn: Het belangrijkste, de datum is 15 november 2013. De opstapplaats zal bij de Antwoordkerk zijn. Om 09.00 u zal dan de bus er staan om 09.30 uur richting Amsterdam te vertrekken. De verwachte thuiskomst is rond 16.45 uur. Het doel zal zijn het Van Gogh museum in Amsterdam – vervoer en entree zijn gratis. Voor het eventuele doorgaan moeten er minimaal 30 personen mee inclusief begeleiding en er kunnen maximaal 45 personen mee. Een zelf meegenomen lunch mag in de bus genuttigd worden! Voor hen die dat echter wensen is er de mogelijkheid voor € 12,50 per persoon een lunch te gebruiken in het museumcafé. Dat dient dan wel ruim vooraf aangemeld te worden om de tijd te hebben als leiding dat te regelen met het restaurant aldaar. Scootmobielen zijn helaas NIET toegestaan. Er is plaats voor maximaal 2 vaste rolstoelen en 1 elektrische rolstoel. Voorlopig nemen we aan dat enige rollators wel mogelijk zijn, maar dat hoort u nog.

Voor PCOB: zie bladzijde 17.

Gemeenschap van Kerken (Secr.: Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071)

Zomeractiviteiten – slotmaaltijd Al heb ik geen hap genuttigd van deze maaltijd en nam ik niet actief deel als deelnemer, wil ik toch even van de gelegenheid gebruik maken alle actieve medewerkers alle lof toe te zwaaien die hun absoluut toekomt. Dat geldt tevens voor alle activiteiten van de afgelopen zomerperiode. De vervoerders met auto’s, de

Hoe meldt u zich aan? Het mag telefonisch voorlopig naar mij (Harry Wols) – tel. 438 28 28, maar mijn voorkeur gaat uit naar een ingevuld strookje om in elk geval een schriftelijke bevestiging van uw deelname te hebben:

6


Doel “Door toename van kennis over alcohol, drugs en gamen en het uitwisselen van meningen en opvoedadviezen hierover tussen ouders, voelen ouders zich gesteund en gesterkt om met hun kind(eren) in gesprek te gaan over genotmiddelen en gamen en regels en afspraken met hen te maken.”

Naam: ……………………………………………………………………... Straat: ……………………………………………………………………... Telefoonnummer: …………………………………………………… wenst wel / niet gebruik te maken van de lunch in het museum ad € 12,50 per persoon.

Het doel van de cursus is dat u de volgende kennis en vaardigheden opdoet: ▪ inzicht in de belangrijkste aspecten van communicatie, soorten en eigen opvoedingsstijl l; ▪ kennis over alcohol, drugs en gamen, en deze kennis weten over te dragen; ▪ handvatten en opvoedtips voor omgang met (mogelijk) middelengebruik van jongeren, en deze weten over te brengen; ▪ een Homeparty kunnen (bege)leiden.

U kunt dit in mijn brievenbus gooien of toesturen aan: A. Wols Doradehof 15 3192 BP Hoogvliet

YOUZ - Homeparties Hoogvliet Gezocht: Ouders die ouders voorlichten

Interesse? Heeft u vragen over dit aanbod, neemt u vooral contact op met mw. S. van Delft of B. Riegman, Youz, tel. 088 - 230 30 30. Voor aanmelden mail naar: s.delft@youz.nl en b.riegman@youz.nl

Wat? Een cursus van twee dagdelen (van twee uur) waarin u wordt voorbereid op het geven van een homeparty over drugs en alcohol. Met andere woorden: u leert op welke manier u uw netwerk kunt voorlichten over alcohol, drugs, gamen en het opvoeden van jongeren. Na de cursus voert u ten minste één homeparty, van twee uur, uit. Na het succesvol afronden van de cursus en het uitvoeren van de homeparty ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname en de verworven competenties.

Programma van de cursus ‘ Hoe geef ik als opvoeder een Homeparty’:

Waar en wanneer? Er vindt een cursus plaats bij Villa Vonk in Hoogvliet (Othelloweg 8) op dinsdag 17 en dinsdag 24 september van 9.30 tot 11.30 uur. Het is noodzakelijk beide cursus dagen aanwezig te zijn.

Deel 1: Voorstellen en kennismaking Uitleg doel en het programma van een homeparty Tips geven voor acquisitie en het inlichten van het netwerk Opwarmertje Uitleg middelen en gamen: deel 1 pauze Uitleg middelen en gamen: deel 2 Uitleg gokken Vragen beantwoorden Afsluiten

Voor wie? Ouders van jongeren tussen de 10 en 18 jaar die bereid zijn hun kennis over alcohol, drugs, gamen en opvoeding te vergroten. U bent in staat een groepsgesprek te (bege)leiden en heeft een sociaal netwerk dat geïnformeerd zou willen worden over alcohol, drugs, gamen en opvoeding van jongeren. Waarom? Door tijdig in te zetten op preventie en vroeghulp voor ouders, kan (riskant) gebruik van middelen en gamen bij jongeren worden voorkomen of uitgesteld. De zogenaamde ‘peer benadering’ (ouders die ouders voorlichten) blijkt een positief effect te hebben op de opvoeding. Er is veel wederzijds begrip en taboes worden makkelijker doorbroken. Om deze reden is er een programma ontwikkeld waarbij ouders hun netwerk voorlichten over alcohol, drugs en gamen tijdens een homeparty. De homeparty is gebaseerd op de interventie ‘Homeparty’ van het Trimbos Instituut.

Deel 2: Doel en programma uitleggen Vragen n.a.v. deel 1 beantwoorden Kennistest Uitleg Stellingenspel over opvoeden pauze Uitwisselen van opvoedtips en adviezen Uitleg evaluatieformulieren en meeneemlijst tijdens de homeparty Organisatie van de homeparty bespreken Evaluatieformulier invullen Afsluiting __________________________________________

7


Kinderlied

Kom aan boord Voor de zieke voor de armen, Voor de mensen met verdriet, Voor het kind dat blijft proberen, Maar toch denkt:’Het lukt me niet’. Voor de zwerver die moet zwerven En geen plek heeft waar hij hoort, Is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord!’

Refrein: Kom aan boord! Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, Kom aan boord! Sta niet doelloos aan de kant, Want er is een hart vol liefde, Pak die uitgestoken hand. Voor het meisje dat blijft denken: ‘Alles gaat bij mij steeds mis’. Voor de jongen die al vaker Uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit Van trouw of liefde heeft gehoord, Is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord!’

Refrein: Kom aan boord! Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, Kom aan boord! Sta niet doelloos aan de kant, Want er is een hart vol liefde, Pak die uitgestoken hand.

8


Helaas gooide onvoorziene omstandigheden roet in het eten, de benzine was op in het dorp. Aangezien we er niet veel voor voelden om de autos terug te duwen, besloten we dan maar niet naar de waterval te gaan, en een rustdag te houden. De tocht naar de waterval werd uitgesteld naar woensdag, aangezien we de bouw dinsdag al konden afsluiten.

Berichten uit Koukoum - vervolg De tijd is snel gegaan (En ons blad verschijnt in de zomer om de drie weken; dus haalt dit nieuws ons in. Daarom de laatste twee verhalen samen – red.)

Dinsdag was het dan ook zo ver. De laatste werkdag aan de kliniek brak aan. Er waren nog verschillende werkzaamheden te verrichten waarmee we de bouw konden afronden. Er werd een laatste hand gelegd aan het dak, en er werden nog enkele latrijen, betonnen dwarsliggers, boven drie deuren gestort. Na deze werkzaamheden was het dak afgerond, wat gevierd werd door wijn over het dak te gooien, en gezamenlijk met lokale bouwers een wijntje te drinken op het succes. Ook werd een bundel palmbladeren onder de dakrand gestoken, als teken dat zich geen ongelukken hadden voorgedaan tijdens de bouw. Met het dak voltooid en vele muren opgetrokken konden we de bouw naar volle tevredenheid afsluiten.

Het dak van het gebouw zit er op en is dicht en er zijn vele muren opgetrokken, raam- en deuropeningen zitten erin. Het materiaal is echt helemaal opgegaan. De lokale ‘’aannemer’’ was erg verbaasd over de snelheid van ons werken. We hebben samen met de afrikanen veel werk verzet.

Naast het bouwen aan de post hebben we de laatste dagen ook wat kinderwerk gedaan. Op vrijdag hadden we wat spullen meegenomen naar de bouw zoals kleurplaten, bellenblaas en ballonnen. In eerste instantie hadden we vier kindjes verzameld die rondom de bouw wonen. Samuel liet ons weten nog wat kinderen te gaan zoeken. Na 15 minuten kwam hij terug met zijn auto vol kinderen: de achterklep van de auto stond zelfs nog open en er kwamen zeker 16 kinderen uitgerold. Haha. Zowel de bellenblaas, de ballonnen als de kleurplaten vielen in de smaak. Ook zaterdag en dinsdag hadden we de kinderen uitgenodigd, waarbij we ook nog met ze gevoetbald hebben. Dinsdag kwamen er nog 3 mannen die op de bouw hadden gewerkt kijken bij het kleuren. Ze durfden het niet te zeggen, maar ook zij hadden wel zin om te kleuren. Dus hebben we hen ook maar een kleurplaat gegeven, waarna ze aanschoven bij de kleintjes.  Dinsdag kregen alle kindjes ook nog een knuffel van ons mee naar huis. Het was ontzettend dankbaar om ze allemaal zo blij te zien!!

De mensen zijn ontzettend blij dat het gebouw al zover gevorderd is en dat geeft hun hoop voor de toekomst. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren voor het helemaal klaar is. Pas vertelde nog een vrouw dat er een kindje overleden is omdat ze helemaal naar Makak moesten en ze toen te laat kwamen. Hoewel we nog een werkdag hadden, hebben we zondag bij de bouw afscheid genomen van het dorp. Dit gebeurde in de vorm van een barbecue bij een groot kampvuur. Het was een lichtelijk andere barbecue dan we in Nederland gewend zijn aangezien het vlees van het varken op een andere locatie gegrild was, waarna dit naar ons toe werd gebracht. Dit hebben we samen met een groot gedeelte van het dorp opgegeten, voor de kliniek in aanbouw. Traditionele muziek in de vorm van een djembe en andere soorten trommels ontbrak uiteraard niet, waar de dorpelingen ritmisch op dansten. Ook onze Kameroengangers deden hier aan mee, hoewel dat er mogelijk iets minder ritmisch aan toe ging. Na het gedans was er nog een speech van de lokale dorp chief, die zei dat hij hoopte en bad dat we nog een keer terug zouden komen. Ook hoopte hij dat wij hem als een broer zouden zien, en dat we in korte tijd verbonden zijn geworden met het dorp

Aan gezien we de bouw op dinsdaf hadden afgesloten, hadden we woensdag tijd voor een ander programma. Omdat er dit keer voldoende benzine was in het dorp gingen we naar de waterval. Na drie kwartier op een redelijke weg te hebben gereden, en vervolgens een half uur op een slechte weg, waarbij we dankbaar gebruik maakten van de 4wiel aandrijving van een van de autos waren we bijna bij de waterval. Na een voettocht van een half uurtje, waarbij we door een rubberplantage liepen kwamen we aan bij de grote waterval. Het was indrukwekkend hoe het gebulder van het water

Maandag was onze vrije dag en we zouden naar een waterval gaan.

9


aanzwelt naarmate je dichterbij komt. De bovenkant van de waterval was vrij goed begaanbaar, waar we dan ook van het uitzicht op de jungle en de watermassa konden genieten. Zwemmen in het water zat er helaas niet in, aangezien er vrij grote kaaimannen in de buurt schijnen te zitten….. Ons verblijf in Makak werd feestelijk afgesloten met een feestje georganiseerd door de kinderen in het huis. Dit zijn er 12. Ze hadden wat dansen en liedjes ingestudeerd en daarna hebben we met elkaar gedanst. Het was een groot feest. We hebben iedereen bedankt met een klein kadootje.

We hebben voor de kinderen diverse middagen verzorgd met spelletjes, liedjes, kleurplaten, bellenblaas en ballonnen. De volwassenen waren ook erg geïnteresseerd en wilden maar wat graag ook een kleurplaat. We hebben ook huisbezoekjes afgelegd, waarbij we een cadeautje meenamen, foto’s van Nederland en/of familie en we op deze manier de cultuur uitwisselden. Twee dagen zijn Marieke en Wilma (twee verpleegkundige uit onze groep) met een arts mee geweest om bij de lokale bevolking bloeddruk te meten en hen te testen op suikerziekte en op malaria.

Vandaag, op donderdag, gingen we weer een poging ondernemen om met de trein terug naar Yaounde te gaan. De trein zou gaan om 10.00 of half 11 of 11 uur maar het kon ook 12 uur worden. Op het station hoefden we uiteindelijk maar… 1,5 uur te wachten en toen kwam de trein al! En na een minuut of 10 vertrokken we al naar Yaounde. In tegenstelling tot de heenweg, waren we al na 1,5 uur op de plaats van bestemming. Nu onze laatste twee dagen in Yaounde en dan zit het er helaas al weer op  Dit zal ons laatste bericht uit Kameroen zijn, het volgende bericht komt weer uit Nederland.

Nawoord

Bij het bezoek aan de burgemeester, verontschuldigde hij zich voor het feit dat er niets toeristisch was in de omgeving. We hebben dus geen pretpark gezien, maar we hebben wel 2x een jungletocht gemaakt en een bezoek gebracht aan een rubberplantage, een palmolienotenperserij en een houtzagerij (midden in de bush). Tevens hebben we diverse knol, pindaplanten, fruitgewassen en een grote waterval gezien. We hebben een varken geslacht, stekelvarken gegeten, een aap in de soep gezien, evenals een schildpad voor de soep. De ritjes in de auto’s (met totaal 8 man in een gewone Toyota) waren een rollercoaster op zich. Met z’n 4en op een motor is ook een avontuur, net als de rivier oversteken in een uitgeholde boomstam.

Beste gemeente, De Kameroengroep is weer terug in het land! Het project in Kameroen ligt al weer even achter ons. In de afgelopen kerkbladen hebben we u op de hoogte gehouden van onze belevenissen. Graag willen we u nog een laatste update geven. Het project is meer dan geslaagd!! Het dak zit er op en er zijn vele muren opgetrokken. Er is ijzer gevlochten en gestort in beton voor de lateien. Ook is er een begin gemaakt om een 2 meter diepe put voor de wc te graven. De ingehuurde aannemer en metselaar waren verbluft over het elektrische gereedschap wat uit de kisten kwam en ook dat de dames van de groep zoveel deskundig werk konden verrichten. De bevolking was zeer enthousiast en we zijn één (broers en zusters) met hen geworden, zoals de ‘chief’ van het dorp het verwoordde. Namens de dorpelingen willen we iedereen bedanken die op welke wijze dan ook aan het project heeft bijgedragen. Er is een hele grote stap voorwaarts gezet. Ze willen ons heel graag weer terug zien in Koukoum!

We hadden een geweldige groep, hebben veel werk verzet, maar bovenal ook erg genoten en zijn dankbaar voor wat we konden doen. Het zal nog even duren voor het gebouw in gebruik genomen kan worden, maar het is zeker bemoedigend hoever het nu is. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de bijdrage die u heeft geleverd en de grote belangstelling voor de (voortgang) van het project. Dit waardeer ik enorm!! Mocht u nog meer willen weten over onze belevenissen en/of het project, spreek me dan gerust een keer aan.

We zijn voortreffelijk verzorgd door de familie van Samuel. Ze hebben alles gedaan om het ons naar de zin te maken. Behalve wat kleine darmprobleempjes, gekneusde vinger en verstuikte enkels ging het goed. Ruth, de zus van Samuel, maakte voor ons antidiarree-thee of antimalaria-thee, met verbluffend resultaat van de eerste thee, die was meetbaar.

Nogmaals veel dank, Talitha (ook namens de Kameroengroep)

10


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen NL10INGB0000079089 en NL76RABO0329502158; - Diaconaal project: NL30INGB0000521728; - Noodfonds: NL87INGB0000225337 Zending: NL76RABO0329502158 van de Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen) NL32INGB0002465960; voor VVB / AKB: NL38INGB0000445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Collectebonnen Bestellingen op rekening: NL68INGB0003795667 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. – Tot 1 oktober deels met ziekteverlof. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

11


• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

Bij de diensten

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

15 september – Antwoordkerk: startdienst De inhoudelijke kant van de startzondag kunt u op 15 september komen meemaken. We gaan hier verder niets erover verklappen, u bent immers allen welkom! (rjw)

Website Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Collectebestemming

Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

15 september – PKN: JOP, jeugdwerk Aan de slag met hart en ziel Met het nieuwe kerkelijke seizoen begint ook het jeugdwerk weer. In de plaatselijke gemeenten gaan vrijwilligers met hart en ziel aan de slag om kinderen en jongeren te inspireren. Het lande-lijke jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) ondersteunt hen daarbij door net die dingen aan te bieden, die het plaatselijke jeugdwerk nog mooier kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld het spel Sirkelslag, waarbij kinderen en jongeren spelenderwijs iets leren over een christelijk thema. Zij spelen dit spel tegelijkertijd met andere groepen in Nederland en strijden om de beste score. In 2012 deden al zo’n 11.000 kinderen en jongeren mee via jeugdgroepen en scholen. Er ontstonden ook nieuwe jeugdgroepen, die met behulp van Sirkelslag zijn opgestart. De Protestantse Kerk wil het plaatselijk jeugdwerk graag ondersteunen, want daar wordt geloof doorgegeven aan kinderen en jongeren. Daarom investeren we in het jeugdwerk. Met hart en ziel! Steun het jeugdwerk en geef in de collecte.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 15 september ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: ▪alle beschikbare ambtsdragers Op 22 september ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. Woudstra, dhr. Van Gelder; dhr. Kreft; lector: mw. Van der Maar. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: mw. Vervat, dhr. Hallema, mw. Van Lunteren; lector: mw. Groenendijk.

22 september – PKN: Vredeswerk Act for Peace Syrië bevindt zich in een verschrikkelijke burgeroorlog, waaraan geen einde lijkt te komen. Er is gebrek aan alles en duizenden mensen ontvluchten het land. De Protestantse Kerk maakt zich grote zorgen om dit land en zijn inwoners en steunt daarom het werk van IKV Pax Christi ter plaatse. IKV helpt Burgercomités in Syrië om kleinschalige projecten te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat er bijvoorbeeld brood wordt gebakken, dat kinderen naar school gaan en dat zieken verzorgd worden. De Protestantse Kerk ondersteunt ook in Nederland vredesactiviteiten, onder meer voor asielzoekers en vluchtelingen. Stichting De Vrolijkheid, gesteund door Kerk in Actie, helpt kinderen in de asielzoekerscentra om te verwerken wat ze allemaal hebben meegemaakt. De Protestantse Kerk zet zich in om vrede dichtbij en veraf mogelijk te maken en steunt het vredeswerk van IKV Pax Christi en Kerk in Actie van harte. We bevelen de collecte voor het Vredeswerk van harte bij u aan.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 15 september dhr. Van Dam 22 september dhr. Noordzij

dhr. Vos

Welkom- en kosterdiensten • Antwoordkerk 15 sept.: welkom – mw. Huiting, dhr. Lolkema; kosters - dhr. en mw. Stout; 22 sept.: welkom – mw. Kerstens, mw. Hoek; kosters - dhr. Kerstens, dhr. Van Mastrigt. • Dorpskerk 22 sept.: mw. Hallema, dhr. Fossen

Vervoer naar de Antwoordkerk 15 sept.: dhr. Woudstra, dhr. Oosterhoff, dhr. Bijl, mw. Ypinga, dhr. Maring, dhr. Westerduin. 22 sept.: dhr. Van Helden, dhr. Van Opdorp, dhr. Ouwehand, mw. Lans., mw. Bierenbroodspot.

12


26 sept. Mw. A.M. van der Steen-Zonneveld, Othelloweg 160, 3194GS 28 sept. Mw. L. Huijsmans-Verboom, IJsselstraat 76, 3207BS Spijkenisse 29 sept. Dhr. J. Evers, Foeliestraat 68, 3193TE

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

• verjaardag 90 jaar en ouder 26 sept. Mevr. M.M. Olivieira, Saffraanstraat 173, 3193XJ 27 sept. Mevr. E. Vreugdenhil-Koppenol, Karperstraat 146, 3192ES

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. U. van Dalen–Neuser, Binnenban 239, 3191 CE, heeft een aantal weken in het Ikaziaziekenhuis gelegen. Op 5 september is mevrouw overgeplaatst naar het verpleeghuis ‘Breede Vliet’. Mw. H.G. Luiten-de Kreek, Cloese 171, 3191 ED, is voor verder herstel in het zorghotel de Vier Ambachten in Spijkenisse. Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273, 3192 TN verblijft in het verpleeghuis Siloam, afd. Delfshaven, kamer104A. Mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, is voor een heupbreuk na een val opgenomen in het Ikaziaziekenhuis.

• huwelijksjubileum 17 sept. Echtpaar Stolk-van Slijpe, Spuistroomstraat 51, 3192XX – 55 jaar 22 sept. Echtpaar Oorebeek-Riedijk, Paljaspad 4, 3194JH – 60 jaar Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

In Memoriam

In het vorige kerkblad heb ik vermeld dat het echtpaar A. Poortman–Horst verhuisd is naar Rhoon, Villa Maja, appartement 14, Rijsdijk 8, 3191 HN. De heer en mevrouw Poortman blijven als voorkeurleden verbonden aan onze gemeente.

Martha van der Schoor Op 17 augustus overleed op de leeftijd van 67 jaar mevrouw Martha van der Schoor. Martha heeft in haar leven veel te kampen gehad met de vorm van reuma die zij had. Haar hele lijf kon daaronder lijden, op veel verschillende manieren. Haar ziekte heeft haar nare perioden bezorgd. Toch doen we haar met alleen maar deze eerste regels geen recht, er is zoveel meer over haar te zeggen. Tussen haar en haar beide zoons bestond een sterke onderlinge band. Zoals zij opgegroeid zijn was dat niet eenvoudig. Wat hen sterk maakte was het heel actieve dat bij Martha hoorde en zo heeft zij hun levens gevormd, juist ook na de scheiding van haar man. Gelukkig is er vooral veel goeds om op terug te zien. Ze heeft hard gewerkt om haar leven opnieuw op te bouwen en zo haar zoons een goed thuis te bieden. Haar inzet was daar uit af te lezen. We hebben het gehad over de afbeelding op het liturgieboekje. Een foto van Martha misschien, net als op de rouwbrief? Nee, het werd een foto van een gebroken hartje, uit eigen tuin. Martha en haar tuin. Ja, ook dat was natuurlijk hard werken, zeker voor haar met haar nou niet zo goede conditie. Maar wat heeft ze een vreugde uit die tuin gehaald. Gewoon, omdat ze het leuk vond om te doen. Maar zeker ook omdat die tuin stond voor de overwinning op haar ziekte. Geen finale overwinning, maar elk uur dat zij in de tuin kon zijn was een uur dat zij het won van die steeds maar terugkerende narigheid. Natuurlijk ging ook dat niet zonder slag of stoot, maar ze was er wel en genoot er van, ook als het wel eens iets meer vroeg dan ze eigenlijk

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar 22 sept. Dhr. J. Hollaar, Henk Sneevlietstraat 51, 3191BE 28 sept. Mw. E. van Wijngaarden-Kamstra, Binnenban 159, 3191CD

• verjaardag 80 – 89 jaar 17 sept. Mw. E.M. Fähmel-van IJsselmuide, Tijmweg 25, 3193GG 17 sept. Mw. E. Fousert-Noordegraaf, Heilbotstraat 1, 3192BB 18 sept. Dhr. J. Fousert, Heilbotstraat 1, 3192BB 18 sept. Mw. J.R. Pieters-Staat, Sara Burgerhartweg 107, 3193TB 20 sept. Mw. L.A. Punt-Zevenbergen, Park Vossendijk 423, 3192XH 21 sept. Mw. S. Bandstra-Sijtsma, Klaasje Zevensterstraat 236, 3193TW

13


kon. Omdat ze wist dat niets vanzelf ging heeft ze ook in de volkstuinvereniging haar steentje bijgedragen. Zij stond heel positief in het leven en vond het fijn om zichzelf te geven in alle zorg die ze kon bieden. Aanvankelijk zocht ze haar werk in de richting van een kantoor. Daar heeft ze ook gewerkt, maar ze is daarna de nodige opleidingen gaan volgen in de zorg. Dat is ook haar beroep geworden en dat paste zo goed bij haar, dat je dat in alles wel weer terug kon vinden, we konden daar meerdere voorbeelden van noemen. Het zal duidelijk zijn dat zij om met haar conditie zo te kunnen leven wel heel wat doorzettingsvermogen nodig had. Soms was dat doorzettingsvermogen wel eens lastig. Als je het niet eens was kon zij behoorlijk koppig zijn; dan was haar wil wet. Ook als je haar zou willen helpen maar zij vond dat niet nodig, dan kwam je in botsing met haar eigen wil. Alles zelf doen, geen hulp willen vragen - soms sta je daar wel eens met een zucht bij te kijken. Al moeten we eerlijk zijn: die levenshouding heeft haar heel veel gebracht bij alle tegenslagen die ze heeft gehad. De eerste regel van een al wat ouder lied bracht haar tot de volgende uitspraak: Als ik al mijn zegeningen moet tellen kom ik handen tekort. In het ziekenhuis heb ik twee teksten voor haar gelezen, die we ook in de dienst hebben gehoord: psalm 121, over de pelgrim, die naar Jeruzalem toe wil reizen en daarna weer naar huis moet: ik moet door die bergen heen, er is geen keuze. Wie helpt mij, dwars door die bergen heen? En dan is het antwoord: je staat er niet alleen voor. De God van Israël is je wachter, hij helpt je, hij beschermt je. We realiseren ons wel dat dit niet betekent dat er niets fout kan gaan. Ook gelovige mensen overkomen de raarste en de naarste ongelukken en ziekten. Maar bij wat er gebeurt ben je niet alleen. Ook lazen we uit Romeinen 8. Paulus gebruikt heel andere woorden, maar natuurlijk kent ook hij de psalmen uit zijn hoofd en klinken die mee. Hij noemt een rijtje rampen en narigheden, maar weet dit zeker: wat er ook maar in de schepping is, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Wij mogen Martha in Gods hand leggen, wetend dat zij nooit uit zijn hand zal kunnen vallen.

Zij stond als moeder altijd heel ijverig en werkzaam klaar voor haar gezin. Natuurlijk gebeurde dat met de nodige zorgzaamheid en bezorgdheid. Vanuit Hoogvliet gingen de kinderen in Spijkenisse naar de middelbare school. Fijne brug, die Spijkenisserbrug; niet alleen omdat die vaak open staat, maar ook omdat moeders zich indenken dat de leuning van de brug voor een fietser toch tamelijk laag is. Kijk je wel goed uit, pas je wel op? Wat je daar ook van denken kan, haar bezorgdheid maakte in elk geval ook heel duidelijk dat ze haar gezin voor geen goud zou willen missen. Voor haar trouwen werkte ze als apothekersassistente, een baan die veel nauwkeurigheid vergde. Dat was aan haar wel toe te vertrouwen. Zij had beslist gevoel voor kunst. Dat kwam naar voren in het handwerken, maar meer nog in haar hobby van het schilderen. De kamer hangt vol met kunstwerken, die er bijzonder echt uitzien. Het zijn wel kopieën van de grote meesters, maar aan detail en precisie ontbreekt het niet. Ze was daar heel sterk in. Een aantal schilderijen is nog onvoltooid gebleven. Zij komt zelf ook uit een warm nest. Of beter gezegd, in haar opvoeding is zij sterk beschermd. Zij en haar broers en zussen wisten niet veel van de rauwe kanten van het leven. Dat geeft niet, maar ze was daar vervolgens ook niet erg tegen gewapend. Als er iets ergs gebeurde zei ze al gauw dat iedereen maar weer moest overgaan tot de orde van de dag. Overigens, dat hoorde ook wel bij haar blijmoedige karakter. Zo stond ze er ook echt in: je moet ook weer verder, toe maar, als je je daarvoor inzet lukt dat heus wel. Zij was er één van een tweeling. Die tweelingzus overleefde de geboorte niet, maar toen kwam er als verrassing nog een tweede kind te voorschijn: kleiner, zwakker; maar zij, die kleine baby, heeft voor haar leven gevochten en het gehaald. Daarover kon ze met een zekere trots vertellen. Haar manier van doen was tamelijk rechtstreeks. Zij reageerde vaak vanuit de emotie die ze voelde en ze kwam daar meestal recht voor uit. Enige bedachtzaamheid hierbij moest dan meer van haar man komen dan van haar. Bij haar opvoeding hoorde een stevige inbedding in het kerkelijke leven. Trouw naar de kerk gaan hoorde daarbij en dat is tot het einde toe zo gebleven. Haar werkzaamheden in de kerk richtten zich op zaken die haar niet op de voorgrond brachten. Jarenlang bracht zij de Elizabethbode rond en wist ze precies bij wie ze wel of niet even een praatje zou maken. Zichtbare taken ging ze liever uit de weg, maar zij was een gelovige vrouw die zich graag voor dit kerkenwerk inzette.

Mathilda Clazina Kleinendorst-Metz Op 22 augustus overleed mevrouw Mathilda Clazina Kleinendorst - Metz op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde met haar man in de Karwijstraat. Thil Kleinendorst was tot voor een paar weken gewoon in orde, voor zover we dat konden zien. Na hartklachten ging het snel achteruit en ze is in vrij korte tijd overleden. Daarmee kwam een einde aan een leven vol van verbondenheid. Zij was de moeder, die graag en vol inzet de onderlinge band onderhield. Mede daardoor is die onderlinge band altijd goed en intiem geweest, tot op de dag van vandaag.

We hebben gelezen uit het wonderlijke boek Openbaring, hoofdstuk 21. Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw. Het zijn een paar woorden uit een visioen van de nieuwe hemel en de

14


nieuwe aarde, dat gesymboliseerd wordt door het beeld van het nieuwe Jeruzalem. God heeft er alles voor over gehad om mensen in zijn handen te kunnen opvangen wanneer ze vallen. God zelf is trouw gebleven aan de mensen. Wij zijn zijn schepping, Hij zelf heeft ons gemaakt. Nooit laat Hij het werk van zijn hand los. Het nieuwe Jeruzalem staat daarvoor symbool. Of je nu vol fantasie daarover denkt, of dat je geen enkel beeld erbij hebt - haarzelf heeft het kracht gegeven, in haar leven en voor haar dood en daarom mogen deze woorden nu troosten en steunen.

ZWO – KERK IN ACTIE De werkzaamheden van ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) zijn weliswaar opgenomen in het totale diaconale werk, maar zijn niet vergeten. Jarenlang steunde de ZWO-groep een kind in Oost-Europa,dat via een kindertehuis een opleiding genoot. Die studie is afgerond en Veronica, het meisje in kwestie, gaat op andere wijze haar studie voortzetten en stuurde ons een bedankbriefje in haar taal. Onleesbaar natuurlijk, maar de vertaling stond er gelukkig bij:

Ds. R.J. Wilschut

“Beste sponsor, Bedankt voor alle aangeboden hulp tijdens mijn studie in het kindertehuis. Dank u zeer! Ik wil u ervan op de hoogte brengen dat ik hierna een opleiding tot ontwerper ga volgen in Chisinau. Ik wens u geluk, blijdschap en gezondheid toe en alle liefde van uw familie en kennissen. Met veel respect en liefde, uw Veronica B.”

DiacoNieuws Geen bijzondere collecten wat betreft het diaconale front, des te meer pastorale bijzondere collecten die alleszins de moeite waard zijn: ▪ 15 september – Jeugdwerk (JOP); ▪ 22 september – Vredeswerk.

Uw diakenen.

Toch iets over collecten in het algemeen:

Klein Pastoraal Overleg

Plaatselijke collecterooster al vastgesteld? Jazeker! Het overgrote deel van de inkomsten voor het werk van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie wordt bijeengebracht door plaatselijke gemeenten via giften vanuit vermogen en via de collecten. U begrijpt dat de landelijke diaconie en wij als locale diaconie het belangrijk vinden deze collecten goed te ondersteunen. De Protestantse Kerk maakt daarom voor de plaatselijke gemeenten jaarlijks het landelijke collecterooster. Daarop staan de collecten voor het werk van de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en collecten voor het eigen plaatselijke gemeentewerk. Daarbij zorgen ze ervoor dat deze zo goed mogelijk verdeeld zijn. Wat betreft Kerk in Actie staat op het landelijke collecterooster minimaal één collecte voor Werelddiaconaat, Zending, Kinderen in de Knel en Diaconaat in Nederland. De Protestantse Kerk en Kerk in Actie doen een beroep op alle kerkenraden, kerkrentmeesters, diaconieën, zendingscommissies en zwo-groepen om deze collecten in de plaatselijke gemeenten uit te voeren. Want door deze gezamenlijke inzet kunnen we als kerken ons overal ter wereld inzetten voor Jeugdwerk, missionaire activiteiten uitvoeren en kerkelijke partners ondersteunen in hun werk en hulp bieden waar nodig. Het landelijke collecterooster 2014 werd gepubliceerd in Kerkinformatie (juli/augustus editie). Alle ondersteunende informatie is te vinden op de website: www.pkn.nl/steunons onder collecten en bij: www.kerkinactie.nl/collectes. Als locale diaconie volgen we in elk geval dit landelijke collecterooster.

Op de derde woensdag van de maand komt het Klein pastoraal overleg bijeen om samen onder meer na te gaan wie van onze gemeenteleden pastoraal bezoek nodig heeft en afspraken te maken over het bezoekwerk. Daarnaast is iedereen welkom: pastorale bezoekers en andere gemeenteleden die een pastorale bijdrage willen leveren, iets willen doorgeven of anderszins. Coördinator bezoekwerk: mw.Esther van Dijke, telefoon 438 41 62. Deze maand is de bijeenkomst op woensdag 18 september om 13.30 uur in de consistorie van de Dorpskerk

Uit de Aalkaar pastorie Ouders helpen ouders Elders in dit blad (bladzijde 7) ziet u de uitnodiging voor ouders van tieners om deel te nemen aan voorlichting van ouders aan andere ouders over alcohol en drugs. Het gaat om een cursus van twee dagdelen op 17 en 24 september in Villa Vonk en is bestemd voor deelnemers uit Hoogvliet en omgeving. Van harte aanbevolen. Zieken In de afgelopen periode is mw Riet Noordsij in het ziekenhuis geweest voor een operatie. Het daarop-

15


volgende onderzoek wees uit dat er sprake was van blaaskanker. Zij zal de komende tijd maandelijkse chemokuren krijgen om dit verder te bestrijden. Dit kan meer dan een jaar gaan duren. We wensen haar ook vanaf deze plek veel sterkte toe om dit alles te kunnen ondergaan. We hopen en bidden dat het resultaat van alle behandelingen gunstig zal zijn.

doe ik het nog wat rustiger aan en gaan we nog met vakantie. Ik hoop u de komende tijd in de dienst of bij andere gelegenheden te ontmoeten en wens u vanuit de pastorie Gods zegen toe. Ds. Viola Huls

Bijbelkring We komen voor de eerste keer weer bij elkaar op dinsdag 17 september. De tweede keer is op 8 oktober. Daarna moet ik de data nog verder vaststellen

Kerkelijk Bureau

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Vrije dagen Dit jaar hebben we in het voorjaar geen vrije dagen genomen; we doen dat nu in het najaar. Vanaf 21 september tot 2 oktober ben ik daarom niet beschikbaar. Wanneer u een predikant nodig heeft kunt u contact opnemen met de scriba, dhr Noordzij.

▪ Kerkelijke Stand Overleden op 21 aug.: dhr. Hubregt Eliza Cats, 86 jaar, Schakelweg 220; 21 aug.: dhr. Bernhard Franklin Winston Keizer, 68 jaar, echtg. vcan mw. H. Keizer-Mast, Wijnruitstraat 337; 22 aug.: mw. Matilda Clazina Kleinendorst-Metz, 85 jaar, echtg. van dhr. W. Kleinendorst, Karwijstraat 32; 27 aug.: mw. G.D.L. van Tilborg-Donkersloot, 87 jaar, Kruisnetlaan 410. Verhuisd: mw. J.W. Boere en dhr. R. Groeneweg, Nieuwe Wetering 132, naar: Meerkoet 19; mw. S. Hardenbol, Bernagie 46, naar: Alverstraat 141; mw. C, de Koomen-Schweig, Kruisnetlaan 410, naar: Puitstraat 111; mw. G. Smeins-van der Wal, Fidessapad 5, naar: Othelloweg 349; dhr. A. Stijnis, Vloedlijn 18, naar: Hoge Weije 34; dhr. G.A. Telg, Cromme Meth 112, naar: Klencke 117. Heringeschreven (voorkeurlid): mw. G.M. Barones van Reede van Oudtshoorn, Vigelandstraat 13, 2548 JR ’s-Gravenhage. Vertrokken naar Rockanje: mw. A.M. Molenaar-Gouw, Cloese 53.

Ds. Robert Wilschut

Uit de Platte Driedijkpastorie Komende zondag is het Startzondag. Geloven met hart en ziel is het thema, en daar gaan we met elkaar over nadenken. Met hart en ziel, vol inzet en overgave, iets doen, dat kunnen we over het algemeen wel. Als we gemotiveerd zijn om er iets goeds, iets moois van te maken, van wat dan ook, dan lukt dat wel. Maar, bij geloven ligt dat misschien wel anders. Hoe moet dat? Hoe kun je met hart en ziel geloven? Ik weet niet of u in de samenkomst van 15 september alle antwoorden op deze vragen krijgt. Maar, we kunnen wel erover napraten met elkaar, na afloop van de dienst. Onder het genot van het inmiddels vertrouwde kopje soep en een broodje. Geledingen van verschillende aard presenteren zich, Talitha gaat vertellen over haar activiteiten in Kameroen, kortom, dit mag u niet missen!! Het moge inmiddels wel duidelijk zijn: U bent van harte uitgenodigd bij dit alles aanwezig te zijn!!!!

▪ Collecteverantwoording

Rest mij nog een persoonlijk bericht met u te delen. Afgelopen woensdag was ik weer in het ziekenhuis voor controle. Tevredenheid alom. Ik heb geen klachten en het onderzoek dat plaatsvond bracht ook geen rare dingen aan het licht. Dus, ik ben weer voor drie maanden goedgekeurd. En dat is, zoals u begrijpen zult, reden tot grote vreugde en dankbaarheid. Ik zie ernaar uit om per 1 oktober weer volledig aan het werk te gaan. Gedurende de maand september

16

Op 18 aug. Antwoordkerk Dorpskerk

Zending: € 150,10 € 93,91

Kerk: € 76,72 € 51,12

Deurcoll.: € 56,05 € 41,75

Op 25 aug. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: Kerk: € 127,30 € 110,97 € 51,95 € 45,05

Deurcoll.: € 85,10 € 35,80

Op 1 sept. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 82,27 € 70,48

Deurcoll.: € 54,05 € 54,45

Kerk: € 70,40 € 67,73


Avondmaalscollecte voor Kinderen in de Knel: Dorpskerk: € 135,60; Meeuwenhof: € 27,10

Zeker als je je realiseert dat het een antwoord is op een woord, dat ook niet half is, of een beetje, of misschien. We komen in de Bijbel niet zo’n voorzichtig ja tegen. Daar lezen we dat God zich buiten adem heeft gesproken. Jezus, dat is de naam die staat voor ‘helemaal’. Voor radicaal ‘ja’ van de kant van God. Maar ook de uitdaging voor het radicale ‘ja’ van onze kant. Dat is uitermate spannend, maar zo spannend is het leven en zo spannend is het in de verhouding tussen God en mens.

- Giften Diaconie • voor Kinderen in de Knel: € 50,00 van NN via mw. De Knegt Hartelijk dank Herhaald verzoek: Ontvangt u een gift, doe deze IN een enveloppe in de collectezak met vermelding van doel en van wie! Dan komt het goed! (hw) ______________________________________

Het gaat mis wanneer we moeilijk gaan doen over dat ja van God. Als we met een berg ‘ja maars’ komen. Als we van God vooral een probleem maken. Ik snap heel goed dat we van God een probleem maken. Dat we God een probleem vinden. We zijn mensen, en soms begrijpen we er niets van, van het leven niet, en van God niet. Daar kunnen we hevig mee zitten. Ons geloof ligt dan op apegapen. Juist dan kan zo’n thema helpen. Je moet daar volgens mij dan niet alleen je tanden in zetten. Het is echt iets voor ‘met elkaar’. Voor een geloofsgemeenschap van broeders en zusters die je weer aanmoedigen. Die je helpen - desnoods dwars tegen je eigen twijfel en vragen in - het er toch maar weer op te wagen. Met hart en ziel.

PCOB, afd. Hoogvliet Op woensdag 18 september komen we weer bijeen voor de eerste vergadering van het winterseizoen om 14.00 uur in De Aanbouw. Deze middag komt iemand vertellen over de

stichting ‘Ambulancewens’ die probeert de laatste wens van zieke mensen te vervullen. We hopen op een goede opkomst; tot de 18e.

Met hart en ziel. Dat is een mooie uitdrukking in onze taal. Een mens is hart en ziel. Gelukkig zijn die woorden weer terug van weggeweest. Vooral het woord ziel heeft het een tijd slecht gehad. Heeft de mens wel een ziel? Of is hij een soort automaat. Of alleen een brein? We zeggen nu weer onbekommerd: de ziel van de samenleving, de ziel van een huis. Dus ook de ziel van een mens. Dat ben ik, in mijn ondoorgrondelijkheid, in mijn diepte, in mijn hartstocht. En zo geloof ik. Zonder het helemaal in de greep te hebben. Maar wel helemaal ‘ik’. Desnoods met onbezonnenheid. Ik gooi me in het water.”

Nel Dalm. _________________________________________

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Met hart en ziel geloven “Met hart en ziel geloven: dat is het jaarthema voor 2013-2014. Ik denk dat je daar heel goed een jaar mee vooruit kan. Geloven met hart en ziel, daar zit iets uitbundigs in. Het is wat anders dan met mondjesmaat geloven. Of misschien wel geloven. Of het wel geloven. Geloven met hart en ziel is geloven waar je helemaal in meekomt. Het heeft iets van een zwemmer, die zich vol overtuiging in het water werpt. Het is duidelijk: dit jaarthema is uitdagend. Het gaat tegen de trend in. Het is dwars. Want het is veel veiliger en gemakkelijker om met een halfje geloof voor de dag te komen. Met ‘iets van geloven’. Nu is het met hart en ziel. Dat is zoiets als met je hele hebben en houden.

Arjan Plaisier, scriba van de generale synode (Bron: Kerkinformatie, nr. 217, september 2013)

Publieksjaarverslag 2012: Pionieren en vertrouwen Het publieksjaarverslag 2012 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten en activiteiten. Daarnaast toont het jaarverslag ook zes portretten van medewerkers van de dienstenorganisatie, die aan het woord komen over hun werk voor de kerk. Ook bevat het jaarverslag een beeldverhaal van Nijkleaster, een van de zes pioniersplekken van het programma Missionair Werk & Kerkgroei. ▪ Lees meer en download het verslag 2012 op: www.pkn.nl/actueel/nieuws, bericht d 3 sept. 2013 ▪ Bestel Publieksjaarverslag 2012 via webwinkel.pkn.nl _________________________________________

Is dat wel realistisch? Gaat dat wat worden? Of overschreeuwen we daarmee onszelf? Wij zijn toch ook kinderen van onze tijd? Dat is waar. En toch ben ik blij dat het thema zo luidt en niet anders. Want geloven heeft dat radicale in zich. Een beetje geloven heeft iets halfslachtigs. Geloof je nu wel of geloof je nu niet? Geloven is antwoord geven. Geef je nu wel een antwoord of doe je dat niet?

17


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Ons geloof

Parochiebestuur

In de kerk doen we het, durven we: openlijk bij elkaar komen en laten zien dat we geloven en hoe we geloven. Hier zijn we gelijken onder elkaar. Maar buiten een bepaalde kring van mensen en buiten speciale tijden en plaatsen, wordt er minder over God of geloof gepraat; lijkt het soms niet meer te mogen of te kunnen. Zoals het in Jezus' tijd soms levensgevaarlijk was om het christelijk geloof uit te dragen, zo bestaat er in onze tijd het ‘gevaar’ om uitgelachen te worden of om een vreemde opmerking te krijgen wanneer je geloof of God ter sprake brengt, wanneer je bidt of naar de kerk gaat. Het lijkt er soms op dat je jezelf moet verantwoorden voor je gelovig zijn.

Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur

Er rust in onze samenleving een taboe op het spreken over geloof. En dat terwijl onze hele maatschappij gebaseerd is op christelijke normen en waarden; terwijl geloven mensen juist steun kan geven, sterk kan maken en mensen kan aanmoedigen om samen te bouwen aan een betere wereld, Gods Rijk. Jezus moedigt zijn leerlingen aan om door te gaan: "Wat ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken." Hij stelt de leerlingen gerust - "Weest niet bang" - omdat Hij weet dat zijn boodschap belangrijk is en dat het goede uiteindelijk zal overwinnen.

• Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur.

Angst is een slechte raadgever. Toch geeft angst raad aan iedereen. Er zijn niet zoveel mensen, die niet weten wat angst is. Angst komt van bedreiging. Jezus kent hetzelfde. Hij spreekt zichzelf moed in: wees niet bevreesd, als ze je lichaam doden. Maar dat Jezus ook angst kende, is voor ons geen troost. Misschien is het veel belangrijker te zien hoe Hij ermee omgaat. Jezus straalt een groot vertrouwen uit ten aanzien van zijn Vader. Zelfs de haren op uw hoofd zijn geteld; om het zo maar te zeggen. Men kan misschien je lichaam doden, maar je ziel, je wezen is bij God geborgen.

• Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

18


Voor God bestaat angst niet, want angst en liefde sluiten elkaar uit. Jezus zei: "Ieder, die mij verloochent voor de mensen zal Ik verloochenen voor mijn Vader". Dat klinkt nogal bedreigend. Wat betekent dat? Ik denk dat Jezus zegt: als er niets is tussen jou en Mij op deze aarde, als je Mij ontkent, als je Mij negeert en zegt dat het allemaal toch niet werkt, dan moet je niet denken dat er een hand op je schouders zal rusten. Je kunt niet tegelijk ontkennen en bevestigen. Niet tegelijk nee zeggen en ja.

Omdat het kruis verheven wordt tot in de hemel, kan Jezus de zegen van de hemel verder geven aan deze wereld en aan de mensen: “En wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot Mij trekken”. Wegens deze verheffing heeft het kruis twee kanten, twee blikrichtingen. Het kruis richt zich naar boven en vraagt voor ons Gods liefde, troost, bescherming en redding. Maar omdat het kruis ook in deze aarde geplant is, kan ook al het lijden van de mensheid met Jezus' kruis verbonden worden. Beide richtlijnen behoren tezamen, want als het kruis alleen naar boven gericht zou zijn, zou men kruis en lijden kunnen gaan verheerlijken en als het kruis alleen op deze aarde geplant zou zijn, dan zou elk lijden zinloos worden en zouden wij met ons kruis geen uitweg meer weten.

Hoe kan God er nu voor jou zijn als je voortdurend zegt, dat Hij er niet is en dat wij ons zelf moeten ‘redden’? God neemt mensen serieus, ook als zij Hem ontkennen. Hij kan niet anders. Als wij God onbetrouwbaar maken door Hem te ontkennen, "want waarom doet Hij niets", dan zal Hij onbetrouwbaar zijn. Profeet Jeremia schrijft: "De Heer is bij mij als een machtige strijder, ik heb mijn zaak in uw handen gelegd." We mogen daarom de woorden van Jezus beluisteren als aan onszelf gericht: "Wees niet bang, verkondig mijn Boodschap, verkondig uw geloof. Steek het niet onder banken”. We hoeven ons als gelovigen niet aan de kant te laten zetten, in de marge van de samenleving. Kom er gerust voor uit wanneer je iets doet vanuit je gelovige overtuiging.

Kruisverheffing, in dit woord klinkt reeds de boodschap van de verrijzenis mee en mogen ook wij, terwijl wij samen met Christus ons kruis dragen, reeds delen in de kracht en het licht van de verrijzenis. Daarom roemen wij ook op het kruis van de Heer. Niet dat wij het kruis moeten gaan zoeken of achterna lopen. Wij kunnen het kruis ook niet uitzoeken. Het kruis dat ik met Christus dragen wil, ben ik zelf, ik heb mij zelf te aanvaarden met al mijn gebreken en begrenzingen. Mijn kruis zijn vaak ook de mensen met wie ik leef. Het kruis ligt ook vervat in onze levensopdracht en het is aan onze schouders aangepast. Maar dat kruis is voor ons geen bedreiging meer, want het opent voor ons hemelse horizonten, het wijst naar boven, naar de Vader van alle troost en de God vol erbarmen.

Pater Jouri Konchenko.

Kruisverheffing

Als het Rijk Gods in het kruis van Christus op deze aarde tegenwoordig is, dan komt niemand van ons aan dit kruis voorbij, maar als wij dit kruis samen met Christus dragen, dan mogen wij delen in zijn kracht, zodat wij ons met het kruis kunnen verzoenen, want dan wordt ons kruis verlicht door de nabijheid van God, dan wordt het kruis van Christus ook voor ons doorgang van de duisternis naar het licht. Daarom kunnen wij in geloof belijden: in het kruis ligt ons heil, ons leven en onze verrijzenis. Zo willen wij ook, terwijl wij ons kruis dragen, het verbinden met het kruis van Jezus, totdat dit zal verschijnen op de wolken des hemels...

Op het feest van de kruisverheffing staat het kruis van Jezus centraal. Voor ons christenen betekent het kruis zeer veel. Wij geven het een ereplaats in onze woning, wij dragen het om de hals als een getuigenis, wij plaatsen het op de graven van onze doden als een teken van hoop. Wij kennen alleen Christus, de gekruisigde, die verrezen is. Zo is het kruis het teken van de redding van de wereld. Als een boom, waarvan de wortels doordringen tot in het hart van de aarde en waarvan de kruin reikt tot in de hemel, zo is het kruis van Jezus. Het kruis wordt vaak de levensboom genoemd, waardoor alle leed en lijden van de mensheid omhoog groeit met de vurige hoop op genezing en verlossing. Het is ook de levensboom, waarlangs de vergevende en sterkende liefde van God afdaalt naar deze wereld en naar de mensen. Vooral de evangelist Johannes ziet het kruis altijd als een glorievol teken, dat helemaal omstraald is met de heerlijkheid van de verrijzenis. Voor hem is de verheffing van Jezus op het kruis niet zozeer het hoogtepunt van zijn smadelijk lijden, maar de voltooiing, die God door de verrijzenis aan zijn leven schenken wil.

Pastoor Stefan Bladowski

Heilige van de maand Robertus Bellarminus De heilige Robertus kardinaal Bellarminus (15421621) was een pater jezuïet die vooral geschiedenis heeft gemaakt als een onvermoeibare bestrijder van de Reformatie.

19


Hij werd geboren in Montepulciano in Toscane. Op 21 september 1560 trad hij in bij de jezuïeten te Rome en studeerde wijsbegeerte en theologie te Rome, Padua en Leuven. Na In 1570 ontving hij de priesterwijding en werd in datzelfde jaar hoogleraar theologie in Leuven. Al vóór zijn priesterwijding had hij zich beroemd gemaakt als kanselredenaar, maar hij toonde zich eveneens een groot zielenherder met sterke sociale belangstelling. In Leuven leerde hij het protestantisme kennen.

Parochie HH Nicolaas. Pieck en Gezellen

Hij werd naar Rome geroepen, waar hij een nieuwe cursus moest beginnen. Zijn lessen, ‘Disputationes de Controversiis’, werden later zijn grote standaardwerk. In dit boek wordt de katholieke leer verdedigd tegen de aanvallen van de Reformatie. Bellarminus verdedigde de besluiten van het Concilie van Trente en weerlegde de leerstellingen van de protestanten vanuit de Kerkvaders en de Bijbel. Paus Clemens VIII dwong hem in 1599 het kardinalaat te aanvaarden, hoewel hij dat zelf niet wilde. Hij stierf op 17 september 1621 en werd begraven in de jezuïetenkerk te Rome die aan Sint-Ignatius is toegewijd, de San Ignazio.

Eén keer per jaar komen, de parochianen van de HH. Nicolaas Pieck en Gezellen samen in deze bijzondere kerk om met elkaar de H.Mis te vieren. Tijdens deze viering, die om 10.30 uur begint, zal het Sint Jozefkoor o. l v. Frans Gort uit Rozenburg zingen. Na de H. Eucharistie is er gelegenheid voor een gezellig samen zijn onder het genot van een kopje koffie of thee.

Openingsviering

Op zondag 29 september vindt de jaarlijkse openingsviering van de parochie plaats in de Bedevaartskerk te Brielle. Zowel op zaterdag 28 als op zondag 29 september zullen er geen vieringen plaatsvinden in de afzonderlijke kerken van de deelparochies.

Aansluitend zal de slotmanifestatie van Kerkenpad in de Bedevaartskerk plaatsvinden. Alle zes deelparochies behorende bij de HH. Nic. Pieck en Gezellen hebben ieder op hun beurt hun kerk opengesteld en de bijzonderheden erover verteld. U weet natuurlijk dat de Bedevaartskerk een rijke historie heeft, maar wát weet u er eigenlijk van? Hoe komt het toch dat duizenden pelgrims zich aangetrokken voelen tot deze plek. Er zullen gidsen aanwezig zijn die u veel zullen kunnen vertellen. Hartelijk welkom in Brielle!

Op het terrein van de staatkunde was Bellarminus van oordeel dat de paus geen directe wereldlijke macht behoort uit te oefenen maar alleen indirect via de vorsten. Deze stellingname werd Bellarminus niet in dank afgenomen. Mede vanwege deze opvatting over de wereldlijke macht van de paus duurde het tot 1930 voor hij door paus Pius XI heilig werd verklaard. In 1931 werd hij uitgeroepen tot Kerkleraar. Zijn feestdag wordt gevierd op 17 september. Naschrift. In deze rubriek is al vele malen het woord Kerkleraar genoemd, als eretitel van bepaalde heiligen. Kerkleraar of 'Doctor Ecclesiae' is een eretitel die alleen door het officiële kerkelijk gezag kan worden verleend, en wel aan mannen en vrouwen die uitmunten door hun trouw aan de Kerk, hun grote kennis van het geloofsgoed en hun heiligheid. Anders gezegd: zij ▪ zijn rechtgelovig in de leer, ▪ hebben een uitstekend, wetenschappelijk verantwoord, theologisch oeuvre op hun naam staan, ▪ onderscheiden zich door een heilige levenswandel. De geschriften van een kerkleraar hebben daarom in onze katholieke traditie groot gezag. Paus Bonifatius VIII verleende in 1295 als eerste deze titel aan de grote vier westerse kerkvaders Augustinus, Ambrosius, Hiëronymus en paus Gregorius de Grote. In 1567 werd Thomas van Aquino op de lijst geplaatst. In het jaar daarop werden door paus Pius V ook een viertal oosterse kerkvaders aan de lijst van kerkleraren toegevoegd: Athanasius, Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus. En in 1931 werd dus de heilige Robertus Bellarminus op deze lijst geplaatst.

Porta Fidei - 2012-2013 e

6 lezing - vrijdag 4 oktober Pastoor C.N. Bergs Thema: Mijn geloof - uitdaging of gewoonte? Locatie: H. Sint Jozef Kerk, J. Tooropstraat 3, 3181 HE Rozenburg. Aanvang: 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur) Het jaar van het geloof is uitgeroepen in het kader van het feit dat het 50 jaar geleden is dat het Tweede Vaticaans Concilie werd gehouden.

Wim Rozema.

20


Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl BESTUUR Beheer- en Coรถrdinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Bankrekeningen: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par. Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage); Kerkbestuur: NL98 INGB 0000306282. ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Spreker: pastoor C.N. Bergs Er is ons door het Concilie veel gegeven. Allerlei documenten en teksten over de meest uiteenlopende onderwerpen zagen het levenslicht waardoor er in de kerk veel is veranderd en in ieder geval veel tegen het licht is gehouden. De avond, waarop de lezing wordt gehouden, is het feest van de Heilige Franciscus van Assisi. Hij heeft in zijn tijd (13e eeuw) ook nieuwe impulsen aan het geloof gegeven tot in onze tijd toe. Hij streed ervoor dat het geloof van mensen niet een gewoonte werd, maar een radicale levenskeuze, iedere dag opnieuw. Het Concilie en de Heilige Franciscus geven ons genoeg stof om ons geloof nieuwe impulsen te geven.

Vieringen in de Mariakerk Zo. 15 sept.: 24e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pastoor H. Vergeer Lector: dhr. Joosten Intenties: mw. J. Smeijers-Michels, dhr. Dominici Ni, dhr. Joao Silva, voor een jarige moeder, dhr. en mw. Eed en Liesbeth Jansen.

Wij hopen op een grote opkomst van belangstellenden vanuit onze gehele parochie.

Hoogvliet / Pernis

Ma. 16 sept.: HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren. 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: Divera Kamp-Boon. Do. 19 sept.: 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: Divera Kamp-Boon. Zo. 22 sept.: 25e zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: pater Y. Konchenko Lector: mw. Joaquin-Martis Intenties: dhr. Joao Silva, dhr. Dominico Ni, dhr. en mw. Eed en Liesbeth Jansen.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

Ma. 23 sept.: H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio). 10.00 uur Eucharistieviering.

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL.

Do. 26 sept.: 10.00 uur Eucharistieviering.

21


Zo. 29 sept.: geen viering in de deelparochies; 10.30 uur gezamenlijke Eucharistieviering in de Bedevaartskerk, de Rik 5 te Brielle. Priesters: pastoor S. Bladowski en pater Y. Konchenko.

Uit de parochie

Dagen om te vieren ▪ Verjaardag 75 jaar 17 sept. Mw. A.M. van der Waag-Kroon, Cloese 159, 3191 ED 22 sept. Mw. W.M. Jonkers, Prikkorf 124, 3192 ZD 27 sept. Mw. A.M. Smit-de Zwager, Meerkoet 51, 3191 DN 29 sept. Dhr. P.R. Wellens, Haifaweg 45D, 3193 EB

Deze dvd is een prachtige herinnering aan de viering en het feest van die dag. Een aanrader voor elke parochiaan. Kosten: € 7,00 per exemplaar; de opbrengst is voor de gemaakte kosten van die dag. Let wel: bestellen kan tot 22 september 2013.

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 16 sept. Mw. T.J.M. Bekker-van der Kraaij, Othelloweg 271, 3194 GR 16 sept. Dhr. G.F.F. Scharff, Marthalaan 10E, 3194 EH 16 sept. Mw. J. Siep-Plomp, Klaasje Zevensterstraat 314, 3193 TW 17 sept. Mw. J.C. Hagenaars-Knoop, Viskaarweg 242, 3192 DN 17 sept. Dhr. J. van Beek, Park Vossendijk 603, 3192 XK 22 sept. Mw. M. Benna-Tan, Boerenhoek 32, 3191 TB 22 sept. Mw. P. Heijnen-Bastiaanse, Cloese 101, 3191 EB 23 sept. Mw. C. Steenbeek-Kuipers, Kapershoekseweg 100, 3191 GR 24 sept. Mw. W. Kamerling-Scharff, Beemd 43, 3193 LG 24 sept. Dhr. A.J. de Roos, Brasemstraat 74, 3192 TD 24 sept. Mw. T.M. van Gelder-Beckers, Klencke 13, 3191 VK 24 sept. Mw. J.G. Emans-Klaassen, Spuistroomstraat 47, 3192 XX 25 sept. Dhr. R.A. Scholtz, Stormshoek 54, 3191 TK 26 sept. Dhr. E.P. Maarschalkerweerd, Schakelweg 186, 3192 JP 28 sept. Dhr. G.J. Scheffer, Keizersmantelweg 83, 3192 VZ 28 sept. Mw. W.A. Bastemeijer-Deurholt, Alverstraat 141, 3192 TN

Beschrijving (achterzijde): ‘Viering 60 jaar Rooms Katholiek Hoogvliet. De dvd bevat video’s en foto’s van de plechtige Eucharistieviering op 9 juni 2013 ter gelegenheid van ‘60 jaar Rooms Katholiek Hoogvliet’. De opnamen zijn gemaakt in de kerk van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Maria en Johannes onder het kruis’’ te Hoogvliet gelegen aan de Parelvissersstraat 131, behorende bij de ‘HH. Nicolaas Pieck en gezellen’ parochie.” Inhoud: 1. Impressie Eucharistieviering (77 min.).

Celebranten: mrg. Hans van de Hende, bisschop van Rotterdam; Stefan Bladowski, pastoor van onze parochie; Hans Vergeer, pastoor; Projectkoor met Arnold van der Heijde, dirigent en Hugo van Dalen, organist. 2. Foto’s van voor en tijdens de viering (6 min.). 3. Foto’s / video van het feest ( 6 min.). 4. Repetitie Projectkoor (3 min.).

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

DVD:

Bij het parochiesecretariaat is de volgende dvd te bestellen:

22


Men was er stil en bereidde zich zo voor op de uitvaart. De voorganger was vaak een gewoon familielid, een buurvrouw, buurman of koster. Tijdens de Avondwake komt men allereerst samen rond de dode. Die ligt opgebaard thuis, in het uitvaartcentrum of als dat kan in de kerk.

Avondwake Op zondagavond 1 september vond er in het Afscheidshuis van uitvaartondernemer W. Zwijnenburg (in de voormalige pastorie aan de Traviataweg) de avondwake plaats voor mw. Magdalena Maria van Schöll–van der Sijden. Het was een ingetogen bijeenzijn van de naaste familie in de sfeervol ingerichte familiekamer.

Het is goed samen te komen, om in verdriet samen te kunnen schuilen, elkaar te troosten. Het gaat immers niet alleen om de dode, maar ook om de nabestaanden, de familie, de vrienden, de kennissen. De overledene is, zo geloven wij, in Gods hand. De nabestaanden en anderen zijn bijeengekomen als voorbereiding op de uitvaart en hopen zo op troost en bemoediging vanuit hun geloof. Om samen in het duister van de nacht te speuren naar hoop en dageraad. Want het gaat er in eerste instantie om de nacht door te komen. Meer niet. De uitvaart op de volgende dag is er om het verrijzenisgeloof te laten klinken, het geloof in het leven over de dood heen. Misschien is het het overwegen waard om, indien men dat op prijs stelt, een dergelijke avondwake ook in onze parochie te organiseren.

Wat is een avondwake? Het is nu een voor velen weinig bekend fenomeen. Een avondwake is het samenkomen op de vooravond voor de begrafenis van de overledene. Avondwaken komen in de grote steden nog maar zelden voor, maar in dorpen en kleine stadjes worden ze nog regelmatig gehouden. Een avondwake is een viering van woord en gebed en wordt meestal geleid door gewone gelovigen. Vroeger, toen de samenleving meer agrarisch was en minder anoniem, waren de mensen in lief en leed, leven en dood, meer op elkaar betrokken. Het was eeuwenlang gebruik op de vooravond van de begrafenis in het huis van de overledene bijeen te komen. Men las er uit de H. Schrift, men bad litanieën en de rozenkrans.

Léon Janssen. (tekstbron dhr. Ko Schuurmans)

_____________________________________________________________________________________ (Advertentie)

23


Kerk in Actie - Rekening 456 ________________________________________

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Reserveringen: tel. 472 05 78 of 06-28608910

Begrafenis- en Crematieonderneming

Goetzee DELA

Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

201316  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201316.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you