Page 1

Sc Dynamo

Nummer 17 20 oktober 2009

Van de redactie: Na al ruim twee seizoenen tegen de oude opmaak aangekeken te hebben, nu dus een nieuwe lay-out van het clubblad. De redactie hoopt dat het de leesbaarheid vergroot én dat het aanzet tot het schrijven en insturen van

meer wedstrijdverslagen. Het volgende clubblad verschijnt op 3 november a.s. Gegevens voor het volgende clubblad kunnen tot maandag 2 november 17.00 uur a.s. worden aangeleverd per e-mail:

Vorige week is door toevoeging van het vrijwilligersrooster enige info Clubblad voortaan per ee weggevallen. Bijgaand nog een keer de mail ontvangen gen ? Een uitnodiging voor de jaar mailtje is voldoende. vergadering plus de notulen. Kijk ook eens op de website: www. scdynamo.nl caroline.schipper@ live.nl

Agenda: 02/11 10/11 13/11 08/12 27/12 03/01 11/12

Jaarvergadering Bestuursvergadering Klaverjasavond Bestuursvergadering Oliebollenklaverjasdrive Nieuwjaarsreceptie Klaverjasavond

Nieuwe lay-out, lay meer tekst op 1 pagina, minder papa pier, beter voor de dinsdagavondploeg, voor het milieu én voor de kosten !

Aan- of afmelden: Aan- of afmelden voor het volgende seizoen ? Verhuizen ? Nieuw telefoonnummer? Stuur dan een e-mail mail naar Nico Timmer: Ledenadmin@scdynamo.nl

Oud papier: Op zaterdag 31 oktober haalt SC Dynamo weer oud papier op. De volgende lopers zijn aan de beurt: Robbert Dol, René de Block, Rik van der Lee, een ouder van Arnoud Stam, een ouder van Jem Hu en een ouder van Colin Vlaar. We beginnen om 13.00 uur bij het voetbalveld. Kom s.v.p. op tijd.

Sponsoring Wedstrijdba Wedstrijdbal: Voor de sponsoring van een wedstrijdbal kunt u zich wenden tot de sponsor commissie/bestuursleden Patrick Niesten 06-22696874, 22696874, Peter Koning 072 072-5023057 5023057 of Ed Laan 072 072-5021242 Sponsors seizoen 2009 / 2010:

20/09 Dirk de Jong


Voetbal

SC Dynamo Vrijwilligersrooster: Zaterdag kantinerooster: Datum 9.15-12.15 uur 24 okt. 09 Pascal Gremmee Lars v.d. Nes 31 okt. 09 Dirk v. Haaster Stan Schuitemaker 7 nov. 09 Marith Huisman robin Sinnige 14 nov. 09 Koen Kruger Joel Stuyt Zondag kantinerooster: Datum 9.15-13.15 uur 25 okt. 09 Rik Bakker Lynne Mulder 1 nov. 09 Frank Beerepoot Richard Oud

12.15-15.15 uur Bob Buscher Lisa v. Ingen Achilles Atjak Bruce Luitjes

Datum 8 nov. 09 15 nov. 09

Zondag bar- en keukendienstrooster: Bar van 13:00 tot 18:00 25-10 Cock Witte Yvonne Fa 1-11 Mark Rood Sjaak Kroon 8-11 Jan de Waart Dennis Borst 15-11 Richard van Diepen Andre vd Lee Terreindienst zondag: Datum 9.30-12.45 uur 25 okt. 09 ---1 nov. 09 Cees Stoop 8 nov. 09 Vincent Willemse 15 nov.09 Sjon Paauw

9.15-13.15 uur Sander Bel Coen Ouweltjes Barry Bisschop Mark Prins

Keuken van 13:00 tot 17:30 25/10 Keuken gesloten 01/11 Corry Karremans Janny Koeckhoven 08/11 Mireille Stiphout Karin Ursem 15/11 Roos Flier Linda Glorie

12.45-16.00 uur ---Hans Weehuizen Mark Wijnker Fred Doodeman

Schoonmaakrooster kleedkamers (vrijdag 19.00-20.00 uur): 23 okt.09 Rik Bakker Mike Schouten Simone Komen Ronald Molleman Bonno Roelofsen Rens Bruins 30 okt. 09 Frank Beerepoot Wessel Paauw Stephan Meijer Carola Groot Sven v. Winsum Sander Bel 6 nov.09 Ruud Mulder Brian Asseper Patrick Bellekom Sander v. Veenen Stef Roelofsen Frank Beerepoot 13 nov. 09 Dick Mulder Teis Gerritse Achilles Atjak Anouk Saueressig Brian Asseper Rens Bruins

2


SC Dynamo

Van de bestuurstafel Trainingspakken voor pupil van de week De club van 50 heeft twee trainingspakken beschikbaar gesteld voor de pupillen van de week. Een prachtig gebaar voor het hoogtepunt van de pupillenloopbaan voor iedere voetballer: Pupil van de week te mogen zijn. Het mooie tenue werd afgelopen zondag in gebruik genomen. Club van 50: Hartelijk bedankt voor dit prima initiatief! /ietmachine oververhit Het vorige clubblad was zo rijkelijk gevuld dat de nietmachine het tijdelijk begaf. De trouwe raap- en nietploeg heeft het eigenhandig opgelost, daarom treft u in dit clublad bijv. de stukken aan voor de jaarverg. A1 reporter Volgens welingelichte kringen worden naar de veelgelezen verslagen van de prestaties van de A1 reikhalzend uitgekeken. Er gaan stemmen op om deze reporter te nomineren voor de Libris-columprijs vanwege de scherpe pen, fijnzinnige woordkeus en humoristische toon. Commissie verg. 6 okt. Tijdens het nuttige overleg tussen de commissies en het bestuur over het reilen en zeilen binnen de vereniging, heerst vooral het gevoel dat we allemaal vrijwilligers zijn die samen de schouders eronder willen zetten. We hopen dat het de jeugdcommissie gaat lukken om de bestuursbezetting compleet te maken. Klaverjassen op 2 november De 4 J’s nodigen u uit om deel te nemen aan de enige echte Dynamodrive!

Bestuursdiensten: 25 oktober Michel Duijm 1 november Mark koning 15 november Rein Swart 22 november Jos Mulder 6 december Vincent Koeckhoven 13 december Angela Bibo

8 november Leon Mulder 29 november Peter Koning 20 december Michel Duijm

3


SC Dynamo Wedstrijdschema: datum Tijd Wed.nr. 25-10-2009 14:00 160541 25-10-2009 14:00 159011 25-10-2009 10:00 160254 1-11-2009 14:00 38539 1-11-2009 11:30 47803 1-11-2009 12:00 53349 1-11-2009 13:00 47995 1-11-2009 14:00 47835 1-11-2009 11:30 57822 1-11-2009 14:00 60071 1-11-2009 14:00 159012 1-11-2009 10:00 62663

Wedstrijd Kwiek 78 4 Grasshoppers MA1 Dynamo VE2 Kaagvogels 1 Dynamo 2 Kolping Boys 4 Adelbert St 3 Dynamo 5 Dynamo A1 Zwaagdijk B1 Dynamo MA1 HSV Sport 1889 VE1

De Uitslagen: Wieringerwaard 1 Dynamo 2 Meervogels 31 3 Vitesse 22 8 Dynamo 5 Dynamo A1 Spirit'30 B2 Dynamo MA1 Dynamo VE1 Kwadijk VE1 Dynamo 1 KSV 3 Dynamo 3 Dynamo 4 Uitgeest 10 SEW A1 Dynamo B1 Grasshoppers MA1 Fortuna Wormerv. VE1 Dynamo VE2

4

Dynamo 1 Adelbert St 2 Dynamo 3 Dynamo 4 GSV 4 Hugo Boys A1 Dynamo B1 SVW 27 MA1 HSV VE2 Dynamo VE2 AGSV 1 Dynamo 2 Apollo 68 3 DTS 4 Dynamo 5 Dynamo A1 Andijk B1 Dynamo MA1 Dynamo VE1 GSV VE1

3-2 3-3 1-2 5-3 3-4 8-2 2-7 0 - 15 2-2 0-1 0-0 4-0 3-7 4-5 5-3 3-1 4-2 ? 1-0 2-0

Scheidsrechter Dynamo 4 Dynamo MA1 Foresters de VE1 Dynamo 1 Castricum 3 Dynamo 3 Dynamo 4 DTS 5 VVS 46 A1 Dynamo B1 Castricum MA1 Dynamo VE2

N. Bakker Rempt, J. J. Beentjes

eigen team R. Laan ???


SC Dynamo Uitslag Klaverjasdrive SC Dynamo de 4 J’s 09/10/2009 De opkomst van de tweede drive was wederom goed; 28 kaarters, zeven tafels. Een mooi gevulde prijzentafel maakte dat er zeer gedreven werd gekaart zonder de gezelligheid uit het oog te verliezen. De dienstbare bezorgers lieten hier en daar was geluk brengende scherven vallen hetgeen tot een verkleedpartij leidde. Een enkeling maakte de vergelijking met Fawlty Towers. Afijn; na een gokje hier en een kleintje boer daar volgt de uitslag: 1. Piet Dol 2. Jos Mulder 3. Tinie Witte 4. Jos van Baarsen

7433 6994 6767 6679

5. Corrie Karremans 6. Jordi Bakker 7. Vera Laan 8. Frank Smit

6670 9. Mark Smit 6576 10. Wil Wever 6494 11. Winston Witse 6358 12. Vroon Witte

De eerst volgende drive is op: vrijdagavond 2 november 2009

6280 6272 6251 6085

aanvang: 19.45

Wij zin er, Patrick Niesten komt zeker, u toch ook! André de Block, Peter Koning, Cees Stoop en Hans Stam hebben toegezegd hun opwachting te maken. p.s. gezocht: een geluksbordje van het Rad van Avontuur met de getallen 13 / 72. Wie heeft dit houten bordje (~15x8cm) per abuis als prijs aangezien en per ongeluk in de broekzak, handtas of decolleté vervoerd? Vriendelijke groet, de 4 J’s.

Uitnodiging jaarvergadering: Uitnodiging aan alle leden van Sportclub Dynamo tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2009 Plaats: kantine S.C. Dynamo

Datum en tijd: Maandag 2 november 2009 aanvang 20.00 uur

AGENDA: 1. Opening 2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 25 september 2008 3. Jaarverslag 2008-2009 4. Jaarrekening 2008-2009 en vaststelling begroting 2009-2010 5. Verslag kascommissie (Harry Willemse, Robbert Dol en Patrick Niesten) 6. Verkiezing leden controle kascommissie 7. Vaststelling contributie seizoen 2010-2011 Voorstel contributie verhoging € 3 senioren en € 1 jeugdleden 8. Vorderingen nieuwe complex 9. Rondvraag 10. Sluiting

5


SC Dynamo Notulen vergadering: Notulen algemene ledenvergadering SC Dynamo d.d. 25-09-2008, gehouden in de kantine van SC Dynamo. 1. Opening Peter Koning opent om 21.00 uur de vergadering. 2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d.25-10-2007 Bij punt 10: Arjan Maas merkt op dat er geen mogelijkheid was voor de aanleg van een veld met kunstgras, nu schijnt R.K.EDO er wel voor te mogen kiezen. Peter neemt dit op met de gemeente. De notulen worden verder zonder op of aanmerkingen vastgesteld. 3. Jaarverslag secretaris Marjon Kroon leest het jaarverslag, opgemaakt door Angela Bibo, voor. Deze wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld. Peter bedankt Marjon en Angela. 4. Jaarverslag Penningmeester Ed geeft een toelichting. Het resultaat valt tegen i.v.m. investeringen in materiaal en reclameborden. Komend jaar zal dit positiever zijn omdat er dan geen nieuwe reclameborden en minder materiaal aangeschaft hoeft te worden. Ed heeft aangegeven te stoppen met het penningmeesterschap. Peter bedankt hem voor 13 jaar trouwe dienst. 5. Verslag kascommissie Jack Vet en Robbert Dol hebben 22-09-2008 de financiële verslaggeving bekeken en goed verzorgd bevonden. Enige kritische punten vanuit de kascommissie: - Het is nog steeds niet duidelijk wie gemachtigd is bestellingen te doen. - De personeelskosten en materiaal kosten zijn erg hoog waardoor er nu een negatief saldo is ontstaan. Het bestuur geeft naar hun mening te makkelijk uit en de kascommissie spreekt hier zijn bezorgdheid over uit. Peter legt uit dat de uitgaven van vorig seizoen langere termijn investeringen zijn.

6

De sponsorinkomsten vielen tegen. De sponsoring van de Rabo-bank om te fietsen voor € 250,-- kwam ons te laat ter oren en zij sponsoren alleen nog voor speciale activiteiten. 6. Verkiezing kascontrolecommissie Jack Vet treedt af, Harry Willemse en Robbert Dol blijven aan en Patrick Niesten meldt zich aan als reserve. 7. Vaststelling Begroting Ed licht de begroting toe. Naar verwachting worden de sponsorinkomsten hoger, de organisatiekosten lager en andere zaken blijven gelijk. Toch zal het saldo negatief uitkomen. Het streven is het saldo naar 0 te krijgen door b.v. de kantine inkomsten te verhogen en meer sponsors binnen te halen. 8. Vaststelling Contributie Het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering besloten de contributie met € 5,-- voor de senioren en € 3,-- voor de jeugd te verhogen. Gre Seyts merkt op dat in de vorige jaarvergadering is besloten de contributie jaarlijks met € 3,-- en € 1,-- te verhogen. Het is dus niet mogelijk om nu zonder overleg met de leden tot een hogere contributieverhoging te besluiten. Het bestuur zal hier nog op terug komen. 9. Verkiezing Bestuursleden Albert Roosendaal is tussentijds al gestopt en Ed Laan en Jolanda Timmer treden af. Nieuwe kandidaten voor penningmeester zijn Leon Mulder en Michel Duym, zij willen deze functie samen op zich nemen. Vincent Koeckhoven en Rein Swart stellen zich ook beschikbaar, alle kandidaten worden gekozen. Peter bedankt Ed met een bloemetje en zal de bloemen voor Jolanda thuis bezorgen.


SC Dynamo 12. Rondvraag Jack Vet ergert zich aan het feit dat de vergadering pas om 21.00 begon terwijl op de uitnodiging 20.30 uur vermeld stond. Veel teams waren nog aan trainen. Het is de bedoeling dat de training eerder begint voor de ledenvergadering en dus ook eerder stopt zodat alle leden aanwezig kunnen zijn. Serge reageert hierop door te stellen dat de leden niet eerder kunnen trainen en stelt dan ook voor om de ledenvergadering op een andere avond te plannen, niet tegelijk met de selectietraining. Het bestuur zal proberen om het volgend jaar op een andere avond te plannen maar vreest dat er dan weinig animo zal zijn. Per Bakker vraagt hoe het zit met de invulling van scheidsrechters op de zaterdag. Vincent is aan het inventariseren en heeft enkele vrijwilligers gevonden die dit op zich willen nemen. Arjan Maas meldt dat de doeltjes voor de jeugd die hij in januari al besteld heeft nog steeds niet geleverd zijn. Jeroen Steenmeyer verteld dat er problemen met het transport waren maar dat ze nu spoedig geleverd zullen worden. Tevens vraagt Arjan zich af hoe het er voor staat met het nieuwe sportcomplex Peter antwoord hierop dat het laatste overleg met de andere verenigingen op 30-06-08 plaats gevonden heeft en dat de gemeente nu in overleg is met omwonenden. Er schijnt nog wel tegenstand te zijn van omwonenden. In oktober is er weer overleg met de gemeente en daarin word ook weer gesproken over kunstgras. Arjan vindt dat de club een punt moet stellen dat wij net als EDO en Victoria-O Kunstgras willen. Peter denkt dat er dan wel een eigen bijdrage van de club aan te pas moet komen en hoeveel dat is, is niet bekend. George Beentjes vraagt waarom een eigen bijdrage nodig is. Dit komt omdat een kunstgrasveld veel duurder is dan een gewoon veld en de afspraak met de gemeente is dat we hetzelfde terug krijgen als wat we nu hebben. Het bestuur zal echter proberen er zoveel mogelijk kosteloos uit te krijgen. Serge stelt dat een kunstgrasveld minder onderhoud verlangt en dus op langere termijn goedkoper is.

Serge heeft een aantal vragen: - Doet de club mee aan de Grote Clubaktie? Omdat de Judovereniging en DWSV hier al aan mee doen is het in zo’n kleine gemeenschap moeilijk maar Peter zal dit overleggen met beide verenigingen. - Hoe staat het met de verzorging bij blessures? Hier komen we op terug. - Wat wordt er beschikbaar gesteld bij promotie of kampioenschappen? Vanaf de junioren krijgt men een vat bier. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de teams. - Waarom is de pot team-building voor de selectie voor het komende seizoen afgewezen? Het werkt volgens Serge stimulerend voor de leden als er bij een overwinning wat beschikbaar word gesteld. Om wrijving tussen de teams van zowel handbal en voetbal te voorkomen en omdat de financiële situatie het niet toelaat is de pot team-building voor komend seizoen afgewezen. Dirk de Jongh leest een brief voor. Hij heeft enige kritische punten over b.v. de verplaatsing van het complex. Vervolgens doneert hij een geldbedrag aan de vereniging. Dirk bedankt. Coby Vet vraagt of er een EHBO’r aanwezig is bij jeugdwedstrijden. Dit is niet het geval maar er hangt wel een pamflet met telefoonnummers van beschikbare huisartsen. Patrick Niesten vraagt of er binnen de selectie iemand is die de sponsorcommissie wil versterken, niemand is hiertoe bereid. Ron Groot, speler van het 4e stelt zich beschikbaar. Het schijnt dat Douwe Herder na dit seizoen stopt met keeper training. Dit is niet bekend bij het bestuur. 11. Sluiting Peter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en biedt alle aanwezigen een consumptie van de vereniging aan.

7


SC Dynamo Wasgeld: Vergoeding seizoen 2009 / 2010: Zeer gewaardeerde wasmannen en wasvrouwen, Ik wil in November het wasgeld uitkeren. Per speler wordt er een wasvergoeding van 11 euro betaald en deze zal worden uitgekeerd aan diegene die iedere week de tenues wast. Als wasser moet je even onderstaand strookje invullen en bij mij in de bus gooien en dan zal ik het geld overmaken. Je mag de gegevens ook mailen naar penningmeester@scdynamo.nl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam wasman/vrouw: __________________________________ Adres: ________________________________________________ Team: _____________

Naam geleider van het team __________________________

Gaarne storten op bankrek: ________________________ Inleveren bij: Leon Mulder, Geesterland 32, 1645RS URSEM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-10-2009: Dynamo 1 – AGSV 1 Zondagmiddag 14.00 uur even niets te doen en ik besluit eens te gaan kijken bij het eerste elftal van onze dorpsclub. Kevin staat per slot van rekening op het doel dus zijn wel een beetje verplicht om bij hem te kijken. Vanaf het begin van zijn voetbalcarrière had hij altijd al een droom om in het doel te staan van Dynamo 1.Aan het eind van het seizoen 2008-2009 kreeg hij verschillende malen de kans op te laten zien dat hij een goeie opvolger zou kunnen zijn van Bas. Aan het begin van het seizoen 2009/2010 stond zijn naam bij de selectie en zag hij de kans om eerste keeper te worden bij Dynamo. Nu is het wel zo dat deze jongen niet de aller-makkelijkste is en met een beetje positieve begeleiding kan hij heel goed zijn hoofd boven water houden.I n het begin van het seizoen waren er de nodige problemen zowel thuis als bij de club maar sinds twee weken denken we op de goeie weg te zitten. Ik ben bijna bij alle thuiswedstrijden van het eerste geweest en er moet me toch wel iets van het hart. Van Kevin hadden we al een paar keer vernomen dat hij wel erg vaak de zwarte piet kreeg toebedeeld. Eerst zul je zelf bij wedstrijden aanwezig moeten zijn wil je daar een oordeel over kunnen hebben. Nu ben ik bij bijna alle thuiswedstrijden geweest en na vandaag kan ik wel zeggen dat hij toch wel een beetje gelijk heeft. Over de hele 90 min.tegen AGSV heb ik hem op welgeteld 3 fouten kunnen betrappen. En bij alle 3 de keren kreeg hij het halve elftal + trainer over hem heen.Bij de keren dat hij wel attent erbij was en keurig zijn doel schoon hield hoor je helemaal niemand.Zelfs niet van de trainer die juist de persoon is om dit wel te doen. Dat de wedstrijd in een teleurstellende 0-0 eindigd is vervelend voor Dynamo die de punten heel hard nodig heeft. Wel is het zo dat dan keeper wel eens compliment verdiend want hij is toch degene die het vervelendste klusje op het veld heeft. Bij deze Kevin je hebt het prima gedaan en je verdient meer dan dat je nu krijgt. Ik ben in elk geval trots op je. Een trotse vader.

8


SC Dynamo SCD4-speler uitgelicht Niemand kan zo mooi juichen als Paul Bakker. Wapperend met de armen sprint hij het veld over, een waas van vreugde voor zijn ogen. Verbazing druipt van zijn gezicht. Goede acteur, die Paul. Even een paar statistieken, 4 goals afgelopen zondag [4-10], 7 in totaal [3 wedstr.] deze competitie. Handenvol doelpunten in de bekerduels. Ik zou zeggen: niet slecht voor iemand die nog geen tien keer kan hooghouden. Dat laatste is geen grap. Hij kan het echt niet. Nou ja, meestal niet. Heel af en toe, als er geen zuchtje wind staat, zijn haar goed zit en niemand kijkt, luistert de bal wel eens naar hem. Zijn record schijnt ergens rond de dertig te liggen. Ter vergelijking: zijn ploeggenoot Coen, hij houdt zonder problemen drie honderd keer een ei hoog met zijn linkerknie. En als het Pasen is, schildert hij er al jonglerend ook nog een konijntje op. Op de training is Paul het grootste deel van de tijd een buitenbeentje. Niemand die hem kiest als er partijen worden gevormd voor een positiespelletje. Niet gek natuurlijk: iedere bal op Paul is verloren. Als het ding niet van zijn voet springt, struikelt hij er over. Met rondootjes doet hij niet mee. Uit principe. Hij zou negentig procent van de tijd in het midden staan en om de haverklap door de benen gespeeld worden. Als zijn ploeggenoten rondo’s spelen, staat Paul in zijn uppie een bal tegen het doelnet te rossen van twee meter afstand. Als een boos klein ventje dat mokkend wacht op het moment dat zijn vriendjes een spel gaan spelen dat hij wel beheerst. Ik heb ooit een hele wedstrijd naar Paul zitten kijken. Hij doet niets. Hij sjokt wat heen en weer, strikt zijn veters een keer of dertig, geeuwt de tijd weg. Zijn ploeggenoten betrekken hem nauwelijks in de opbouw, ook al omdat hij meestal buitenspel loopt. Na tachtig minuten begin je je af te vragen waarom hij in godsnaam op het veld staat. Tot die ene bal. Dat ene schot dat viaviaklutskluts voor zijn voeten belandt. Paul zet zijn voet ertegen. Een tikje, meer niet. Maar het is wel raak. Wapperende armen, sprint over het veld. Eén keer is toeval. Twee keer ook. Maar 4 keer: dat heeft met toeval niets te maken. Van de week viel ik al zappend middenin een nagesynchroniseerde versie van Back to the Future III. Minuut of tien zitten kijken, daarna had ik de trucjes en de tijdmachine-auto van Marty wel gezien. Blabla in de toekomst, terug naar het verleden, iets veranderen, blabla in de toekomst wordt bloebloe in de toekomst. Opeens had ik het: Paul is Marty. Paul zit in de toekomst avonden te kijken naar voetbalwedstrijden, noteert waar de bal komt, stapt dan in zijn rijdende teletijdmachine en tikt in het verleden een paar klutsballen tegen het net. En dan maar juichen alsof het een totale verrassing is, Acteur…

9


SC Dynamo Jeugdagenda: 20/11 Sint Nicolaasfeest laatste week december: Koggenland Kersttoernooi voor B, C, D, E, F 02/01 Gymzaaltoernooi voor F3 en 4x4 Januari Beemsterkaas zaalvoetbal toernooi F1, F2, E1, E2, E3, D1 en D2 15/05 Toernooi LSVV voor F1, F2 en D1 16/05 Toernooi LSVV voor E1 en E2 22/05 Dynamo voetbal toernooi voor alle op zaterdag spelende teams 28/29-05 E-kamp 28/05 RK EDO Jeugdtoernooi voor A junioren en MB1 junioren (va 19.00 uur) 29/05 RK EDO Jeugdtoernooi voor F en D pupillen 30/05 RK EDO Jeugdtoernooi voor E pupillen, B en C Junioren

Indeling Zaterdagdienst: 24-10-2009 24-10-2009 31-10-2009 31-10-2009

Annemarie Huisman Theo Schouten René van der Leij Hans Dommerholt

09.00 uur 12.30 uur 09.00 uur 12.30 uur

5021517 5022994 5022940 5022237

Bij verhindering graag onderling ruilen. Sleutels na afloop inleveren bij Annemarie Huisman, Horn 10.

Kwiek F2 – Dynamo F2 3-3 Na een seizoensstart die voor de f2 toch wel goed genoemd mag worden stond nu de wedstrijd tegen kwiek op het programma. Van de eerste drie wedstrijden werden er twee gewonnen en eén verloren. Omdat Jens nog niet hersteld was van de operatie hadden we ook nu Silvan weer mee. Jordi was deze keer de keeper. Na de aftrap nam Kwiek direct het initiatief maar door goed storen en stug verdedigen wisten wij toch langzaam aan de 1e helft naar ons toe te trekken. Na een goede aanval van onze kant wist Kwiek goed te counteren en een 1-0 voorsprong te nemen. Dit was wel een domper voor onze jeugd maar ze lieten het er niet bij zitten. Na een goede uittrap van Jordi kwam de bal via Mauro bij Joeri die de bal met een knal achter de keeper van Kwiek in het doel schoot. 1-1. Dit was tevens de ruststand. In de tweede helft ging het spel weer gelijk op. Toch kwamen wij met 2-1 achter. Toen was het weer onze beurt. Na een pingel actie van Silvan kwam de bal bij Inge die er voor zorgde dat Joes de bal kreeg, via het uitspelen van een mannetje werd het 2-2. Vervolgens wist Kwiek 3-2 te maken. Wij dachten dat we nu wel verloren zouden hebben. Maar een aanval die ging via Jem en Thom kwam de bal weer bij joes die vervolgens de eindstand van 3-3 op het scorebord wist te brengen. Uiteindelijk toch weer een mooi resultaat die ons als het zo doorgaat bij de bovensten plekken kan brengen. Ronald

10


SC Dynamo ZATERDAG 24 OKTOBER GEE/ PROGRAMMA WEGE/S HERFSTVAKA/TIE Programma Jeugd Zaterdag 31 OKTOBER 2009 C-Junioren Wedstrijdnr

Datum

89209

31-okt

89279

31-okt

D-Pupillen Wedstrijdnr

Datum

98160

31-okt

96913

31-okt

E-Pupillen Wedstrijdnr

Datum

107523

31-okt

11:30 uur Dynamo E1

AFC 34 E2

107527

31-okt

11:30 uur Dynamo E2

Asonia E2

107841

31-okt

9:30 uur

Hollandia E4

Dynamo E3

08.30 uur

155168

31-okt

10:15 uur SVW 27 E12

Dynamo E4

09.30 uur

F-Pupillen Wedstrijdnr

Datum

Thuis

Uit

Scheidsrechter/vertrek

31-okt

Dynamo F1

vrij

118982

31-okt

10:00 uur Dynamo F2

VVS 46 F3

148848

31-okt

10:00 uur Dynamo F3

Jong Holland F7

Tijd

Uit

Scheidsrechter/vertrek

14:00 uur Berkhout C1

Dynamo C1

13.00 uur

13:00 uur Dynamo C2

Zouaven De C5

Hans Bes

Uit

Scheidsrechter/vertrek

12:00 uur VVW D2

Dynamo D1

11.00 uur

13:00 uur Dynamo D2

Medemblik D4

Jan de Waart

Uit

Scheidsrechter/vertrek

Tijd

Tijd

Tijd

Thuis

Thuis

Thuis

10.00 uur Dynamo F4x4

KIJK VOOR DE LAATSTE WIJZIGI/GE/ OP DE WEBSITE O/DER HOME > PROGRAMMA.

11


SC Dynamo De Uitslagen: Uitslagen 10 oktober 2009 Wedstrijddatum Thuis team 10-okt-09 Dynamo C2 10-okt-09 Dynamo D2 10-okt-09 Dynamo E1 10-okt-09 10-okt-09 10-okt-09 10-okt-09 10-okt-09 10-okt-09

Dynamo E2 Dynamo F3 MOC C1 Spartanen D1 Zouaven De E8 Kwiek 78 F3

Uitslagen 17 oktober 2009 17-okt-09 Dynamo C1 17-okt-09 Dynamo D1 17-okt-09 Dynamo E3 17-okt-09 Dynamo E4 17-okt-09 Victoria O C3 17-okt-09 DWOW D2 Flamingo s 64 (de) 17-okt-09 E1 17-okt-09 Andijk E2 17-okt-09 DTS F1 17-okt-09 Grasshoppers F2 17-okt-09 Berdos F5

12

Uit team Thuisscore Uitscore Valken De C2 1 0 Berkhout D2 4 0 LSVV E2 10 1 Zouaven De E9 2 1 Vrone F4 4 0 Dynamo C1 4 5 Dynamo D1 4 0 Dynamo E3 9 2 Dynamo F2 3 3

Kwiek 78 C1 Kwiek 78 D1 WSW ME1 Apollo 68 E2 Dynamo C2 Dynamo D2

4 2 7 2 1 0

2 2 1 1 3 4

Dynamo E1 Dynamo E2 Dynamo F1 Dynamo F2 Dynamo F3

2 2 2 6 3

5 5 4 0 4


SC Dynamo Dynamo C1 – Kwiek 78 C1 Vandaag opnieuw een test voor de jongens van de C1.Na vorige week MOC te hebben verslagen wacht nu Kwiek 78 C1.Volgens de geruchten die je zo hier en daar hoort is dit ook een team wat mee kan gaan doen om de bovenste plaatsen.Vervelend is dan wel dat Roy er vandaag niet is en Jack in overleg met mij besluit om Kylian achterste man te zetten.Dat brengt weer mee dat er voorin de nodige snelheid wordt gemist.De scheidsrechter vandaag is Dhr.de Haan. Kwiek trapt af.De eerste schermutselingen vinden plaats op het middenveld.Kwiek probeert van het begin af aan Dynamo onder druk te zetten maar vooralsnog levert het geen gevaar op.Een prachtig schot van Kwiek spat uiteen in schoonheid op de lat.Dynamo zet daar weinig tegenover,sterker het lijkt wel of ze tegen zichzelf aan het voetballen zijn en dit levert wel de nodige problemen voor de achterhoede op.Een schot van Kwiek wordt gepakt door Cees die een vertrouwde slot op de deur is.Eindelijk is het Stefan die over de rechterkant richting doel snelt maar helaas zijn schot beland in het zijnet.Dan krijgt Dynamo een vrije trap en Jan weet de bal voor het doel van Kwiek te krijgen.En Remon is degene die het beste oplet en de bal met een bekeken schot achter de keeper van Kwiek weet te krijgen 1-0.Dynamo is nog niet eens klaar met deze onverwachte meevaller of de bal ligt achter Cees 1-1.Het spel verplaatst zich over en weer en uit een counter krijgt Jasper de bal op z'n pantoffel maar helaas verdwijnt de bal naast het doel.Kwiek dringt aan en Dynamo kan alleen via de Counter bij de Kwiek-keeper komen.Uit een van die spaarzame aanvallen is het Jasper die goed afrond 2-1.En opnieuw staat Dynamo niet op te letten want vanaf de aftrap stormt Kwiek op het doel af en staat het direct weer gelijk 2-2.Dit is ook de ruststand.Tijdens deze eerste helft heb ik al enige malen een verschil van mening met de scheidsrechter. De tweede helft is nog geen 3 tellen oud of Lars staat vrij voor de keeper echter de bal verdwijnt over het doel.Coach Jack zal in de pauze wel het nodige gezegd hebben.Het spel golft weer op en neer.Dynamo heeft het moeilijk en komt door het slordige spel nauwelijks aan voetballen toe.Cees staat weer eens op de juiste plek en hij voorkomt een verdiende achterstand.Een tegenstootje van Dynamo en Thijs heeft het vizier nog niet op scherp want hij schiet naast.Dan komt Dynamo er uit via Lars en hij stoomt over de linkerkant richting doel.Echter had hij en ook wij geen rekening gehouden met de achterste man van Kwiek die dwarsvelds op hem afkomt en met een schandalige ingreep Lars neerlegd.In de eredivisie krijgen spelers hier een rode kaart voor maar de scheids van vandaag doet behoudens een vrije trap helemaal niets.Belachelijk is het enige wat ik er over zeg.In de aanval daarna weet Dynamo wel het doel te vinden,Lars staat op de goeie plek 3-2.Na de aftrap gaat Kwiek direct op zoek naar de gelijkmaker en alleen een overtreding in de zestien van Rens voorkomt erger.Naar mijn mening had Kwiek hier een strafschop voor moeten hebben maar kregen ze die niet.De aanval die daarop volgt van Dynamo wordt door Jasper op een goeie manier afgerond 4-2.Eindelijk een beetje lucht voor Dynamo.Kwiek probeert het nog wel maar het lukt ze niet meer om de Dynamo-defensie in problemen te brengen.Kylian verdient een pluim gezien z'n optreden als achterste man vandaag.Niet geheel verdient gezien het spelbeeld maarja zo kunnen wedstrijden ook gewonnen worden.In de stand doet Dynamo hele goede zaken want door de winst van vandaag is het gat met de nummer drie 4 punten en staat Dynamo keurig tweede met 2 punten achterstand op de nummer 1 Dindua. De fanatieke supporter of is het nu de schrijvende toeschouwer.

13


SC Dynamo De Flitsende F1 Een raar competitie seizoen voor de F1. Eerst gemakkelijk door in de beker. Daarna in de competitie starten in de 3de klasse. De eerste westrijd speelde de F1 super, met 25–0 gewonnen, de tegenpartij kwam niet eens over de middellijn. Maar helaas de punten tellen niet, de tegenpartij trekt zich terug uit de competitie. De volgende wedstrijden worden ook gemakkelijk met grote aantallen gewonnen en hoewel de F1 goed speelt, verliezen ze wel een beetje de concentratie. Soms is de wedstrijd op het andere veld spannender. Dan maar naar de 2de klasse, daar zal meer tegenstand zijn. De eerste wedstrijd uit tegen de Reiger Boys. Eventjes wennen aan eindelijk een sterke tegenstander, maar wel meteen een hele sterke tegenstander (die zelf vindt dat ze naar de 1ste klasse moeten). De eerste helft gaat gelijk op, 0–0. Maar helaas is de wind in de tweede helft ook een tegenstander, na een hele spannende westrijd wordt het 4–0 voor de Reiger Boys. Maar de F1 jongens hebben wel laten zien dat ze zeker in de 2de klasse thuis horen. De tweede wedstrijd is weer een ouderwetse super wedstrijd, met perfect overspel en ook weer veel doelpunten. Helaas is ook dit elftal zo onder de indruk van het goede spel van de F1, dat ze zich terugtrekken uit de 2de klasse. Zo blijft het een rommeltje in de competitie en telt alleen de enige verloren wedstrijd. Dan de wedstrijd uit tegen DTS. De F1 moest er even in komen, helemaal omdat ze met een (te) zware bal moesten spelen. Het werd 1–0 voor DTS. Maar toen kwamen de jongens weer terug, 1-1 ruststand. Na de rust waren de jongens weer helemaal terug, mooi overspel, goede verdediging en keeper Nick had een paar mooie reddingen. Het werd al snel 1-2. Dat vond DTS niet echt leuk en ze konden terugkomen op 2-2. Maar de F1 zit er helemaal in, ze groeien in de wedstrijd, het wordt 2-3. En terwijl de F1 vasthoudt aan het goede spel, stort DTS een beetje in, ze zijn erg teleurgesteld dat de achterstaan. Dan scoort Jesper ook nog een 4de doelpunt en de wedstrijd is gespeeld!! Als trouwe supporters van de F1 vinden we ze altijd goed spelen, maar nu het ook weer wat spannender wordt voor ze, zijn we helemaal trots op het team. Het hele team zorgt ervoor dat er mooie wedstrijden gespeeld worden, die bijna altijd met winst bekroond worden. Een van de F1 fans.

Zouaven – Dynamo E3 Hallo, hier een stukje van Bastiaan over de wedstrijd van Zouaven tegen Dynamo E3 Na in alle vroegte te zijn afgereisd naar Grootebroek, zijn we daar in een licht regentje aan de wedstrijd begonnen. We zagen dat de tegenstanders wel wat groter waren als wij. Ligt zeker aan de zware grond, zal mijn opa wel zeggen. We begonnen goed tegen de Zouaven. De eerste helft ging redelijk gelijk op. We scoorden zelf, maar de Zouaven scoorden meer doelpunten als wij. We gingen met een lichte achterstand naar de limonade in de rust. In de tweede helft ging het niet zo goed meer, Dries scoorde nog wel een keer en gingen we met 7 doelpunten tegen en 3 voor naar huis. Bastiaan van Diepen.

14


SC Dynamo

8 november 2009

Dries de Graaf & Dylan Baltus

15


SC Dynamo UITSLAGEN Dames 1 Heren C1-jeugd Risdam Zebra’s

Volendam Monnickendam Berdos Recr 1

12-1 16-9 3-6 9-10

Recr 1 Recr 3 D1-jeugd

SEW SEW SEW

7-5 5-5 2-5

MEDEDELINGEN Stukjes of reacties voor in het clubblad: graag voor maandag 17.00 uur jolandakolk@kpnplanet.nl Scheidsrechterscursus HSA 1 De laatste avond is a.s. woensdag 28 okt. Om 19.30 uur starten we weer in de kantine. Rij-ouders tijdens het trainen in de Mijsehal Het was even een gepuzzel maar het is rond. Ik heb zoveel mogelijk rekening gehouden met jullie voorkeuren. Een aantal ouders heb ik niet ingedeeld. Zij hebben aangegeven niet te kunnen of alleen in de even of oneven weken te kunnen, dat is voor mij teveel gedoe met indelen. De coaches zijn waar mogelijk ontzien. Mij dunkt dat zij al voldoende vrije tijd steken in de handbalhobby van hun dochter(s). In totaal zijn er wekelijks zo’n 23 (E, D1 en D2) en 15 (C2 en C1) meisjes te vervoeren. Uitgangspunt is 4 per auto dus kunnen we volstaan met 6 auto’s voor de ritjes van 16.30 en 17.30 en met 4 auto’s voor de rit van 18.30 uur. De ouders die niet zijn ingedeeld zullen vaker worden ingedeeld voor het rijden van de (uit)wedstrijden. Zo hebben we de “pijn” eerlijk verdeeld. Andu, Merijn, Naomi en Anouk zijn niet in het schema opgenomen. Zij regelen het vervoer zelf. Wanneer u bent ingedeeld voor het halen om 17.30 dan is het de bedoeling dat u de kinderen die om 17.30 beginnen met trainen (C2 en C1) om 17.15 meeneemt vanaf de gymzaal. Nog voor alle duidelijkheid, vertrek is vanaf de gymzaal. Kinderen die buiten het dorp wonen en de E jeugd worden na de training door de rijouder thuis afgezet. En laten we de afspraak maken TIJD = TIJD. Brengen (E, D1 en D2) om 16.15 uur vertrek vanaf de gymzaal: Ouders van: Marit en Danique Lynn Ursem Rianne Vriend Fenna Bakker Dommerholt •

Ilse de Jong of Li fen Kuilboer

16

Denah Timmer (5 kinderen)


SC Dynamo Brengen(C2 en C1) en halen (E, D1 en D2) om 17.15 uur vertrek vanaf de gymzaal om 17.15 uur Ouders van: Marith Huisman Ashley Stuyt Britt Timmer Lotte Kenter Lindsey Dol (5 kinderen) Bodine en Denice van Diepen (alleen terug)

Halen om 18.30 uur vanaf de Mijsehal Ouders van: Nina en Lisa Vet Romy Stuyt Suzanne Vet

Beau Huisman

Fleur van de Nes

ZAALDIENSTEN Het principe zaaldienst als 1 blok (waarbij je als zaaldienst ook aanwezig was bij een andere vereniging) is afgeschaft. Iedere vereniging is verantwoordelijk voor zijn eigen wedstrijden. Het kan dus zo zijn dat je maar 1 uurtje zit of als er meerdere Dynamo wedstrijden achterelkaar zijn langer dan 1 uur. Let op het volgende schema. Het zaaldienstformulier gaat met het team mee, wat thuis speelt, na de wedstrijd gaat het mee in het boekje van het laatst spelende dynamo team (let hier wel op!, anders mag je het gaan brengen naar Connie) Za 24 okt 15.15 – 16.00 uur Dames 1 (2 pers) Za 24 okt 19.10 - 20.00 uur Dames 1 (2 pers) Zo 25 okt 13.15 – 14.30 uur Heren (2 pers) Za 31 okt

16.15 – 17.45 uur

Recr 2 (2 pers)

Zo 1 nov

11.00 – 12.00 uur

Recr 1 (2 pers)

Za 7 nov Zo 8 nov

14.00 – 16.30 uur 12.55 – 14.00 uur

Recr 1 (2 pers) Heren (2 pers)

Za 14 nov 16.15 – 17.00 uur Zo 15 nov 11.00 – 12.00 uur

Recr 3 (2 pers) Recr 3 (2 pers)

Za 21 nov 13.30 – 17.00 uur Zo 22 nov 11.00 – 14.30 uur

Dames 1 (2 pers) Heren (2 pers)

Zo 29 nov 14.30 – 15.45 uur

Recr 2 (2 pers)

Za 12 dec Zo 13 dec

15.15 – 17.00 uur 11.00 – 12.15 uur

Recr 1 (2 pers) Recr 3 (2 pers )

Za 9 jan Zo 10 jan

15.30 – 16.15 uur 11.00 – 13.45 uur

Recr 2 (2 pers) Recr 3 (2 pers)

17


SC Dynamo

PUPILLEN VAN DE WEEK

Romy Stuyt & Wen Kuilboer Op zondag 25 oktober a.s. worden jullie opgehaald door een speelster van DS om omstreeks 12.00 uur.

Trek onder je trainingspak je handbaltenue aan. Denk ook aan je sportschoenen

Heel veel plezier bij de wedstrijd van DS 1.

Wedstrijdverslag 10 oktober D1 tegen Kiddy World Het was vandaag een belangrijke wedstrijd, want we moesten tegen de bovenste. Wij stonden op de 2e plaats. We begonnen lekker en we waren aan elkaar gewaagd, maar helaas bleken ze toch een beetje sterker als ons te zijn. De ruststand was 1-3 en de eindstand was 2-5. Meiden, goed gespeeld en jammer dat we verloren hebben. Maar de volgende keer gaan we proberen te winnen van Kiddy World. In het zaalseizoen komen we ze al snel tegen, op zaterdag 31 oktober. Groetjes Johan

18


SC Dynamo HA/DBAL JEUGD E-jeugd Begeleiding: Frank 502 Wedstrijd Rijders

Scheidsrechter

15.15 uur/ 14.45 uur

Dynamo – Victoria O

Lisa, Anissa naar de Mijsehal

Kailey

Za 7 nov/ Nr 9293

14.00 uur/ 13.30 uur

Dynamo – Alpha Valken

Danique, Amber naar de Mijsehal

Fiet

Za 14 nov Nr 9324

13.45 uur/ 12.45 uur

VVW –Dynamo

Lynn, Nomi naar de Dars in W’hoof

Za 21 nov/ 13.30 uur/ Nr 9295 13.00 uur

Dynamo – S & K

Romy, Lisa naar de Mijsehal

Zo 29 nov Nr 9296

10.15 uur 9.45 uur

Dynamo– Westfriezen

Lynn en Nomi naar de Angela Mijsehal

Za 12 dec Nr 9297

13.45 uur 12.45 uur

Quick - Dynamo

Danique en Anissa de Dars in W’hoof

Datum / Wedstr.nr

Aanvang / vertrek

Za 24 okt Nr 9292

Maaike??

D1-jeugd Begeleiding: Johan 5022875 en Angelique 5020363 Datum / Wedstr.nr

Aanvang / vertrek

Wedstrijd

Rijders

Za 24 okt/ nr 6559

11.30 uur/ 10.45 uur

Tornado – Dynamo

Ilse, Meike en Denah HHW, Waardergolf

Za 31 okt/ nr 8815

16.15 uur/ 15.45 uur

Dynamo – Kiddy World/SEW

Li Fen, Ilse en Robin Monique Vermolen naar de Mijsehal

Za 7 nov/ nr 6651

15.00 uur/ 14.30 uur

Dynamo – Westfriezen

Li Fen, Ilse en Marith Astrid?? naar de Mijsehal

Za 14 nov/ 10.00 uur/ nr 8889 9.00 uur

VVW – Dynamo

Robin, Ashley en Marith naar de Dars in W’hoof

Za 21 nov/ 16.05 uur/ nr 6586 15.30 uur

Dynamo – KSV

Li Fen, Nikita en Meike

Za 12 dec/ nr 6744

Dynamo – Victoria O

Ilse, Meike en Robin naar Mijsehal

15.15 uur/ 14.45 uur

ScheidsRechter

Monique??

19


SC Dynamo

Datum

D2-jeugd Begeleiding: Jacqeline 502 3635 en Angela 502 2463 Aanvang / Wedstrijd Rijders: Scheidsrechter vertrek

Za 24 okt/ nr 8995

19.10 uur/ 18.30 uur

Dynamo – Niedorp

Maaike en Rianne naar de Britt?? Mijsehal

Za 31 okt/ nr 7755

12.15 uur/ 11.15 uur

Con Zelo – Dynamo

Denise en Andu de Harenkarspel Tuitjehorn

Za 7 nov/ nr 6136

15.45 uur/ 15.10 uur

Dynamo – HCV’90

Denise en Anna naar de mijsehal

Lieke

Za 21 nov/ 15.15 uur/ nr 8730 14.40 uur

Dynamo – Hugo Girls

Maaike en Britt naar de mijsehal

Tamara??

Zo 29 nov/ 11.00 uur/ nr 6936 10.00 uur

Petten – Dynamo

Maaike en Marijn naar de Molentocht in Schagen

Za 12 dec/ nr 5827

14.30 uur/ 13.55 uur

SSV – Dynamo

Denise en Fenna naar de Mijsehal

Datum

C1-jeugd Begeleiding: Claudia 5021438 en Trudy 502 1350 Aanvang / Wedstrijd Scheidsrechter/ Rijders vertrek

Zo 25 okt/ nr 6783

12.00 uur/ 11.00 uur

De Blinkert – Dynamo

Suzanne, Anouk en Wen naar de R vd Geesthal in Haarlem

Zo 31 okt/ nr 6313

17.00 uur/ 16.15 uur

Dynamo – Berdos

Naomi, Fleur en Romy naar de mijsehal

Za 7 nov/ nr 7326

17.00 uur/ 16.15 uur

Graftdijk – Dynamo

Sara, Beau en Lisa naar de Oosterven in de Rijp

Za 14 nov/ 16.15 uur/ nr 7741 15.30 uur

Dynamo – CSV

Denice, Suzanne en Wen naar de mijsehal

Zo 29 nov/ 11.45 uur/ nr 7653 11.00 uur

SSV – Dynamo

Anouk, Fleur en Romy naar de mijsehal

Za 12 dec/ nr 6511

Dynamo – HCV’90

Naomi, Sara en Beau naar Danielle?? de mijsehal

20

16.00 uur/ 15.15 uur

Judith

Nadine??


SC Dynamo C2-jeugd Begeleiding: Connie 5023229 Mirjam 5021512 Datum

Aanvang / vertrek

Wedstrijd

Rijders

Zo 1 nov/ nr 7759

13.30 uur/ 12.30 uur

Andijk – Dynamo

Noa en Bodine De Klamp in Andijk

Zo 15 nov/ 11.45 uur/ nr 7858 11.00 uu

Risdam Zebra’s – Dynamo

Noa en Linsey De Opgang in Zwaag

Zo 29 nov/ 11.15 uur/ nr 8104 10.15 uur

Meervogels – Dynamo

Noa en Merijn De Lelie in Akersloot

Scheidsrechter

A-jeugd Begeleiding: Olivia 502 2694 Datum

Aanvang / vertrek

Wedstrijd

Rijders

Scheidsrechter

Zo 1 nov/ nr 8924

11.00 uur/ 10.15 uur

Dynamo – St George

Mijsehal Jolien en Monique

Recreanten 1

Zo 8 nov/ nr 6273

14.15 uur/ 13.30 uur

SSV – Dynamo

Mijsehal Maaike en Kimberley

Zo 15 nov/ 11.00 uur/ nr 7289 10.15 uur

Dynamo – Excelsior

Mijsehal, Mariska en Recr. 3 (marloes??) Donna

Zo 22 nov/ 11.00 uur/ nr 8009 10.15 uur

Dynamo – Sporting S/SSV

Mijsehal Britt en Jolien

Zo 29 nov/ 12.15 uur/ nr 5864 11.15 uur

Meteoor – Dynamo

De Weijver in Hoogwoud Mara en Maaike

Zo 13 dec/ nr 7846

11.00 uur/ 10.15 uur

Dynamo – Spartanen

Mijsehal Kimberley en Mariska

Zo 3 jan/ nr 8218

12.00 uur/ 11.15 uur

Beemster – Dynamo

De Kloek in Middenbeemster Donna en Monique

Recreanten 1

Recr. 3 (marloes???)

21


SC Dynamo HA/DBAL SE/IORE/ Dames 1, begeleiding: Jan 0226 314597 Datum

Aanvang

Zo 25 okt/ nr 6433

13.15 uur

Dynamo – Valken/Alpha T

Mijsehal

Zo 1 nov/ nr 6193

13.00 uur

St George – Dynamo

Koggehal

Zo 8 nov/ nr 8223

12.55 uur

Dynamo – Tornado

Mijsehal

Zo 15 nov/ nr 5550

12.30 uur

Meteoor – Dynamo

De Weijver in Opmeer

Zo 22 nov/ nr 5493

12.15 uur

Dynamo – VZV

Mijsehal

Zo 29 nov/ nr 8114

14.30 uur

Dynamo – VVW

Mijsehal

Za 12 dec/ nr 7654

18.30 uur

DSO – Dynamo

De Brug in Den Helder

Datum

Aanvang / vertrek Tijdswijz. 18.30 uur

LET OP Za 31 okt/ 7016

Wedstrijd

Heren senioren begeleiding: Astrid Wedstrijd Scheidsrechter/Rijders

Spartanen – Dynamo

’t Span in Wognum

Za 7 nov/ 7331

20.00 uur

Dynamo – BKC

Mijsehal

Za 14 nov/ 5535

19.00 uur

HCV’90 – Dynamo

Kinheimhal in Beverwijk

Za 21 nov/ 8295

19.00 uur

CSV – Dynamo

De Enterij in Limmen

Za 12 dec/ 6454

19.45 uur

Koedijk – Dynamo

Sporthal Alkmaar Noord

22


SC Dynamo RECREA/TE/ KOMPETITIE Datum

Recreanten 1 begeleiding: Claudia 502 1438 Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter/sporthal

Di 27 okt/ nr 5269

21.00 uur

Hugo Girls – Dynamo

Noorderend in HHW-Noord

Wo 11 nov/ Nr 5132

20.00 uur

KiddyWorld/SEW – Dynamo

Adoshal in Hoorn

Wo 25 nov/ Nr 5359

21.00 uur

Westfriezen – Dynamo

Adoshal

di 1 dec/ nr 5356

21.00 uur

Dynamo – VVW

Mijsehal, Scheids: Marianne

Di 8 dec/ Nr 5310

21.00 uur

Dynamo – Victoria O

Mijsehal, scheids: Marianne

Wo 16 dec/ Nr 4981

21.00 uur

Risdam Zebra’s – Dynamo

De Opgang in Zwaag

Datum Di 27 okt/ nr 4843

Recreanten 2 begeleiding: Miranda 502 3502 Aanvang/ Wedstrijd Scheidsrechter Vertrek 21.00 uur Victoria O – Dynamo De Stap in Obdam

Di 3 nov/ nr 4955

22.00 uur

Dynamo – S & K

Mijsehal Scheids: Marianne

Wo 11 nov/ nr 4920

21.00 uur

Kiddy World/SEW – Dynamo

Adoshal in Hoorn

Di 17 nov/ nr 5361

21.00 uur

Dynamo – Hauwert

Mijsehal, Scheids: Marianne

Wo 25 nov/ nr 5246

21.00 uur

St George – Dynamo

Koggehal

Di 8 dec/ nr 5368

22.00 uur

Dynamo – Zuidermeer

Mijsehal, Scheids: Recr 1

Ma 4 jan/ nr 5379

20.00 uur

Quick – Dynamo

Mc de Muiter in Medemblik

23


SC Dynamo

Recreanten 3 begeleiding: Astrid Datum

Aanvang/ Vertrek

Wedstrijd

Wo 7 okt / \nr 607

19.30 uur

Dynamo R3 – SEW Kiddy World Scheidsrechter: Marianne R2

Ma 12 okt/ Nr 885

19.00 uur

St George R1 – Dynamo R3

Spierdijk

Ma 19 okt/ Nr 5043

18.30 uur

Tornado – Dynamo

Deimoshal

Di 3 nov/ nr 4888

21.00 uur

Dynamo – Victoria O

Mijsehal, Scheids: Marianne

Di 10 nov/ nr 4957

20.30 uur

DWOW – Dynamo

Zuiderzee in Wieringerwerf

Di 17 nov/ nr 5183

22.00 uur

Dynamo – Beemster

Mijsehal, Scheids: Miranda

wo 25 nov/ nr 5196

20.00 uur

St George – Dynamo

Koggehal

Di 15 dec Nr 5214

22.00 uur

Vido – Dynamo

De Vaart

Di 5 jan/ nr 4923

21.00 uur

Dynamo – Meteoor

Mijsehal, Scheids: Dames 1 of Heren

24

Scheidsrechter/sporthal


Algemeen SC Dynamo www.scdynamo.nl BESTUUR SC DYNAMO: Voorzitter Secretaris Penningmeester Vrijwilligers comm. / beheer financiën kantine Afgevaardigde handbal Notulist Kantine comm. Afgevaardigde voetbal Algemene zaken

telefoon kantine: 072 - 502 1918 Peter Koning, Drechterlandsedijk 13 Angela Bibo , Zuidgouw 2 Leon Mulder Geesterland 32 Michel Duijm Zuidgouw 55

502 3057 502 2583 502 1680 502 0464

Mark Koning Noorddijkerweg 28 Marjon Kroon, Molenweg 10 Jos Mulder, Geesterland 26 Vincent Koeckhoven Zuidgouw 7a Rein Swart Gabriëlstraat 66

06-48498903 markmarianne@ziggo.nl 502 2421 502 2632 j.l.mulder@quicknet.nl 502 2718 Vs.koeckhoven@quicknet.nl 502 3414 swartstam@quicknet.nl

SECRETARIAAT: Coördinator Ledenadministratie Wedstr.secr. vtbl zondag Wedstr.secr. vtbl zaterdag Wedstr.secr. handbal Contact persoon gemeente Koggenland

Voorzitter@scdynamo.nl Secretaris@scdynamo.nl Penningmeester@scdynamo.nl

m.duijm@quicknet.nl

Angela Bibo, Zuidgouw 2 Nico Timmer Tulpstraat 1 George Schipper, Noorddijkerweg 114 Per Bakker, Geesterland 12 Conny Karsten De Leet 33 Niek Bakker,Noorddijkerweg 8

502 2583 502 1680 502 0601 502 2805 502 3229 502 2087

Marcel Asseper Vincent Willemsen Vincent Koeckhoven Jaap Bel

502 2670 502 0709 502 2718 502 1584

Arjan Maas

502 1635

TRAINERS VOETBAL: Hoofdtrainer selectie Assistent trainer selectie Overige senioren Coördinator A-B-C-D-M Coördinator E-F Keeperstrainers

Serge Snijders Paolo Fa Vincent Koeckhoven Jaap Bel Arjan Maas Dik Konijn

57 2 2305 502 1958 502 2718 502 1584 502 1635

HANDBAL CONTACTPERSONEN: Dames en Heren Jeugd Recreanten

Mark Koning Connie Karsten Jolanda Kolk

06-48498903 502 3229 502 1450 jolandakolk@kpnplanet.nl

TRAINERS HANDBAL: Hoofdtrainer selectie en jeugd D1 jeugd

Jan Ooyevaar Claudia van Diepen

0226-314597 502 1438

VOETBAL CONTACTPERSONEN: Technische comm. senioren

Technische comm. Jeugd A–B–C–D–M Technische comm. Jeugd E–F

JEUGDCOMMISSIE : Jeugdcoördinator : Wedstr.secr. Jeugd Secretariaat Technische comm. Jeugd

vacature Per Bakker, Geesterland 12 Annemarie Huisman, Horn 10 Jaap Bel Kievit 11

Secretaris@scdynamo.nl Ledenadmin@scdynamo.nl

agschipper@zonnet.nl pga.bakker@quicknet.nl s.karsten@kpnplanet.nl

502 2805 pga.bakker@quicknet.nl 502 1517 r.huisman21@kpnplanet.nl 502 1584 jb.bel@quicknet.nl

25


SC Dynamo Technische comm. Jeugd Activiteiten comm. Afgevaardigde handbal

KANTINE COMMISSIE : Coördinator Inkoop Leden

Arjan Maas, Patrijs 17 Marco Moes, Zuidgouw 80 Conny Karsten, Leet 33

502 1635 a.maas@quicknet.nl 502 3643 mmoes@quicknet.nl 502 3229 s.karsten@kpnplanet.nl

Jos Mulder 502 2632 Ron Groot 502 1515 Rick Vendel, Paul Bakker, Jennifer Tiebie, Bert Munster, Nadine Commandeur, Gert Kroon

CONSUL: Nick Bakker

Noorddijkerweg 8

502 2087 nickbakker@quicknet.nl

CLUBBLADCOMMISSIE: Coördinator Redactie handbal

Coby Vet Jolanda Kolk

502 1394 5021440

Redactie voetbal

Caroline Schipper

5022477 caroline.schipper@live.nl

Gerard Koppes Mando Simoës

5021260 06-11484496

ONDERHOUDSCOMMISSIE : Coördinator

SPONSORCOMMISSIE en PR: Coördinator Leden

Peter Koning 502 3057 Patrick Niesten 06-22696874 Ron Groot 06-48958678

Overig Coördinator oudpapier Vrijwilligers commissie

Tim Kenter 502 2520 Michel Duijm 502 0464 Lia Mulder-Stam 502 2632

Onderstaand een overzicht van de Contributie over seizoen 2009/2010 verhoging € 3 senioren € 1 jeugdleden (vergadering 25-10-2007)

Contributie handbal: Recreanten Senioren 20 jaar en ouder Senioren 18-19 jaar Senioren jonger dan 18 jaar Jeugdleden ouder dan 14 jaar Jeugdleden 12 - 13 - 14 jaar Jeugdleden 10 - 11 jaar Jeugdleden 8 - 9 jaar Jeugdleden jonger dan 8 jaar

26

Contributie voetbal: € 119,00 € 137,00 € 132,00 € 113,00 € 95,00 € 84,00 € 76,00 € 66,00 € 57,00

Senioren Alleen trainen A - junioren B/C junioren D/E/F junioren Wasgeld gesponsorde kleding Overige Clubblad per gezin

€ 96,00 € 45,00 € 61,00 € 51,00 € 43,00 € 11,00 € 8,00

Clubblad SC Dynamo 2009-17  

Digitale versie van het clubblad van Sc Dynamo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you