Page 1


about me list of projects Bachelor´s final work Gallery of Modern Art, VInohradská Municipal Courtyard and Hotel City Oasis Family house for a sculptor family Ecumenical chapel Space for the Danger

o mne zoznam projektov bakalárska práca Galéria moderného umenia, VInohradská Obecný dvor a Hotel Mestská oáza Rodinný dom pre sochárovu rodinu Ecumenická kaplnka Priestor Nebezpečenstvo


Životopis Osobné informácie Meno a priezvisko Dátum a miesto narodenia Bydlisko Telefón Email

Radka Janáková 9.1.1992, Zvolen Hanulova 9, Bratislava 841 01 605 477 731 rjanakova@gmail.com

Vzdelanie 2010 - 2013 2002 - 2010 1998 - 2002 1995 - 1998 2002 - 2010

ČVUT, Fakulta architektúry, obor Architektúra a urbanismus, Praha, Česká republika Osemročné gymnázium s rozšírenou výukou jazykov Tilgenerova, Bratislava, Slovenská republika Základná škola Vazovova, Bratislava, Slovenská republika St. Mungo´s Primary School, Glasgow, Scotland Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, hra na klavíri, absolvent, Bratislava, Slovenská republika

Jazyková výbava Anglický jazyk Nemecký jazyk Taliansky jazyk

pokročilý pokročilý základy

Práca s PC Archicad Autocad Adobe Illustrator Sketch Up Microsoft Office Adobe In Design Rhinoceros Ecotect Analysis Adobe Photoshop

výborná výborná výborná výborná výborná veľmi dobrá veľmi dobrá dobrá dobrá

Prax výtvarná činnosť 2013 2013 2011 - 2012 2011 - 2013 práca v obore 2012

Záľuby

vizuálny štýl hostelu, Na Perštýně, Praha návrh loga pre neziskovú organizáciu Farmama vizuálny štýl Art Hole Hostel, Soukenická, Praha kresba učebných pomôcok pre Základnú školu špeciálnu, Jilemnice analýza denného osvetlenia a preslnenia budov v spolupráci s Simulácie budov, s.r.o. pomocou programu Ecotect Analysis hra na klavírí, cestovanie, turistika, fotografovanie, kreslenie


galéria moderného umenia, Vinohradská ing.arch. Cikán, MgA. Búš

praha 2, Vinohradská

ATBP


mesto nad koľajami spája mestskú časť

Vinohrady a Nové Mesto, ktoré sú od seba umelo oddelené

železnice. Lokalita je rušná, miestom prúdia davy ľudí, ktorý musia prekonávať náročné bariéry vytvorené dopravou. Miestu chýba definícia, mestský charakter, miesto hlbokým prepadliskom

musí ľudí pritiahnuť a prirozdene sa prispôsobiť ich pohybu. Navrhnutý urbanizmus dopľňa lokalitu o nové bloky a ústredným miestom koncentrácie ľudí sa stáva nové kultúrne

centrum s budovami galérie a

knižnice. Budovy sú prepojené pomocou námestia, ktoré medzi nimi vytvára kľudovú zónu s možnosťou oddychu, kultúrnych akcií a iného spoločenského vyžitia. Ľahká vznášajúca sa budova knižnice dopĺňa ťažšiu kompaktnú hmotu galérie, budovy sa navzájom dopĺňajú,

opierajú sa o seba, a zároveň nemôžu existovať

jeden bez druhého. Objekt galérie je vstupom natočený na neďaľeké Václavské námestie, presklennými

ústami nasáva davy ľudí prúdiace mestom. Interiér galérie je navrhnutý na koncepte prelínajúcich sa úrovní, tak ako aj mesto má rôzne presahy, priehľady a zákutia. Návštevník galérie zažíva

pohyb okolo jadra galérie

rampách a schodiskách. Zažíva vzrušujúcu jazdu obrovským nákladným výťahom v šetkými podlažiami galérie. Na konci cesty sa mu otvára strešná krajina Prahy, ktorú je možno si vychutnať

po

aj zo strešnej kaviarne alebo pochodzej strechy s predstavuje

mesto nad koľajami.

vonkajšími expozíciami.Toto všetko


ideovĂ˝ mrak


blok E administratíva & bývanie

blok D administratíva & bývanie blok C administratíva & bývanie & kultúra

blok B administratíva & bývanie & kultúra

blok A administratíva & bývanie

galéria knihovna

urbanistické riešenie


ELEKTRIČKOVÁ linka humanizovaná SJ MAGISTRÁLA SJM vedená v tuneli METRO - výstupy ELEKTRIČKA - zastávky vjazd do tunelu

dopravné riešenie


exteriérová vizualizácia


kontrolné pohľady


pohľad severný & západný

pohľad južný a východný


výhľady z okien


VEŽA I prehliadka zakončená výhľadom na celú Prahu

VEŽA II kaviareň s výhľadom

ELEVÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU strešná expozícia

VEREJNÝ PRIESTOR námestie galérie a knihovny

nákladný & osobný VÝŤAH 4300 x 6500 x 7550mm

perspektívne schéma


1.NP

B’

-1.NP

1 vstupný priestor 2 výstavné priestory 3 recepcia 4 zázemie recepcie 5 zázemie úklidu 6 toalety 7 technické zázemie

1 parkovisko 2 technické zázemie 3 zázemie galérie

2

B’

7

3

6

2

5

4 1

3 A A’

B

1

B

A

A’


5.NP

B’

B’

3.NP

1 výstavné priestory 2 zázemie galérie 3 zázemie úklidu 4 toalety 5 technické zázemie

1 výstavné priestory 2 zázemie galérie 3 zázemie úklidu 4 toalety 5 technické zázemie

5

5

4

4

3

3

2

2

B

A’

1

A

B

1

A

A’


B’

7.NP

5

veža galérie

4

3

1g výstavné priestory 2g zázemie galérie 3g vonkajšia expozícia

2

veža kaviarne

1 kaviareň 2 bar 3 zázemie kaviarne 4 toalety návštevníkov 5 toalety zamestnancov

1

3g

1g

2g

A

B

A’


priečny rez A-A’

pozdĺžny rez B-B’


betón HDPE ‘bubble’ betón

Verzia Doska Hrúbka mm BD230 BD280 BD340 BD390 BD450 BD510* BD600*

230 280 340 390 450 510 600

Bubliny

Rozpätie

Konzola

Rozpätie

Celkový

mm

(Multiple bays) m

Max dĺžka m

(Single bay rows) m

objem dosky

Ø 180 Ø 225 Ø 270 Ø 315 Ø 360 Ø 410 Ø 500

5 – 8.1 7 – 10.1 9 – 12.5 11 – 14.4 13 – 16.4 15 – 18.8 16 – 21.0

2.8 3.3 4.0 4.7 5.4 6.1 7.2

5 – 6.5 6 – 7.8 7 – 9.5 9 – 10.9 10 – 12.5 11 – 13.9 12 – 15.0

2

kN/m 4.26 5.11 6.22 6.92 7.95 9.09 10.30

Plocha betónu 3

2

m/m 0.112 0.146 0.191 0.219 0.252 0.298 0.348

konštrukcia ‘Bubble deck’


450

BD450 SPECIFICATIONS Precast Element Weight: 180Kg/m2 Completed Slab Weight: 730Kg/m2 Finished Slab Thickness: 450mm COMPONENT WELDS/M2 Bottom Reinforcement Mesh 42.7 Top Reinforcement Mesh 23.3 Girders/Mesh 17.3 TOTAL WELDS PER M2: 83.3

3,000

1:10 Element Section BD 450A 3 metre Wide Element Site pour of 390mm 10mm max aggregate 3 concrete quantity 0.2547m /m 2 220

180

450

94

220

220

165

120

300

360

BALLS Diameter Max No. Per m2

360mm 6.25

CONCRETE Precast Concrete Thickness 60mm Site Concrete o/all thickness 390mm Site Concrete Quantity(m3/m2) 0.25 (Including allowance for areas of balls left out and grout loss)

40 120

ELEMENT 128 70 52 250

25

106

165

70

25

WELDS PER 1 LINEAR METRE-3m Bottom Reinforcement Mesh Top reinforcement Mesh Girders/Mesh TOTAL WELDS 1 x 3 Metre:

35

25 25

159

32

183

217

183

183

159

25 25

6

6 19

6

20

6

60

35

45째

Pre-cast layer of 60mm concrete permanent shuttering forming part of overall slab depth

1:5 Detail Section BD 450A End Section FIRE RESISTANCE To BS 8110-1:1997

ALTERNATIVE MESH REINFORCEMENT CONFIGURATIONS Mesh

Cover

Cover Top

Top Main Secondary

Optional Optional As drawing

8 10 12

106 100 94

114 110 106

Cover

Cover Bottom

Cover

Cover Bottom

Spacing

Spacing

Spacing

Bottom Main

Secondary

Top Bubble

28 30 32

20 20 20

70 70 70

Bubble

Top Main

Top Secondary

Bottom Main

20 20 20

239/161 230/170 220/180

256/144 150/250 253/147 167/233 249/151 183/217

Bottom

Spacing

Concrete Cover

Bottom Secondary

107/293 120/280 131/269

As drawing Optional Optional

20mm 25mm 30mm

FR Period

1 Hour 1.5 Hours 2 Hours

BubbleDeck C . I. Ltd.


50 400 37 550

3 649

5 630

5 060

12 850

5 060

5 060

5 060

5 060

3 505

S

S

S

S

S

S

150

150

150

150

150

S 150

650

650

500

500

180

500

500

500

497

1020

1200

4 260

800

4 260

800

4 260

800

4 260

800

4 110

800

2 071

5 250

800

5 000

4 680

+16,000

800

+15,820

2 900

+15,000

500

6 660

500

1 000

820

+15,000

+16,000

180

+15,820

R

+15,820

8 600

+16,000

1 000 820

D1

+15,000

+16,000

180

1 000 820

+15,820

R

180

+15,820

+15,000

+15,820

+15,000

25 240

2 500

300

500

29 000

4 600

4 100

3 200

1 650 2 020

4 100

+16,000

+15,550

400

300

1 500

1 500 10 620

1 000 2 020

3 099

450

200

180

450

1 000 2 020

2 500

3 800

500

200

200

4 070

700

450

+16,000

300

180

1 500 +16,000

+16,000

5 700 +15,247

200

4 500 7 550

+15,820

1200

500

1 530

3 600

1 650

2 400

1 500

2 400

2 600

450 4 100

+16,000

4 600

29 150 2 500

+16,000300

+16,000

6 600

800

S

500

500

180

S 500

+15,820

500 S

200

+15,550

3 160

920

6 900

300

+16,000

+15,820

800

500

400

180

4 410

1200

+15,550

500

5 750

1 220

350

500

800

180

+15,550

150

S

800

500

S

650

500

800

S

S

+16,000

+14,200

450 270

180

16 500

561

+14,800

6 400

4 500 7 550

R

R

1 000 820

+15,820

+16,000

180

1 130

1 000 820

11 400

820 1 000

520

+15,000

+16,000

180

+16,000

180

700

12 050

+15,820

+15,300

R

R

R

180

+16,000

450 4 370

500

7 700

500

1 870

31 250

15 650

6860

2120

P

22 270

17 100

P

P +16,000

7 550

+16,000

+15,550

+15,550

450 +15,550

5 910

+16,000

450

450

500

3 016

12 500

11 500

D2

+15,550

Obojsmerne pnutá doska Bubble deck® s vyľahčujúcimi plastovými guľami Ø 360 mm

11 500

450

+16,000

41 474 50 400

železobetón

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX tl. 500mm

vedúci ústavu:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

vedúci projektu:

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš

konzultant:

ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia tepelná izolácia - minerálna vlna Isover TF Profi 150 mm

obsah:

VÝKRES TVARU STROPU NAD 5.NP Výkres

časť

F.02

dátum

LS 2013

stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

1:100nadF.02.02 tvaru stropu 5. NP


- koncept pérovania budovy podľa Budovy Českého rozhlasu na neďalekej Vinohradskej 12 - pod stavbou sa nachádza metro, otrasy od neho preberajú pružné péra v interiéri budovy

- navrhovaná budovy galérie péruje na 24 pérach v rastre prisôsobujúcom sa polohe koľajníc - časť budovy založenej na základovej doske pod terénom je od pérujúcej časti dilatovaná


LEGENDA MATERIÁLOV : železobetón

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX

tepelná izolácia - minerálna vlna

tepelná izolácia EPS 34 000 4 004 500

1 555 4 480

500

4 560

4 980

500

4 560

5 060

500

4 560

5 060

500

250 11 600

6 800

4 288 4 288

350

500 1 650

300

14 340

koľaje železnicovej dráhy

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

koľaje železnicovej dráhy

milánska stena železničného tunelu

koľaje železnicovej dráhy

železobetónová doska 665 mm

12 250

železobetónová doska 665 mm -3,135

11 400

-3,135

12 250

vertikálna dilatačná spára

-3,800

-3,800

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-4,050

-3,800 8 148

-3,800

dilatácia 1 540

1 442

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

13 230

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

6 615

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

4 916

10 960

500

1 300

1 323

7 024

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

4 289

-3,900

-3,900

-3,135

-4,050

-3,800

-3,900

-3,135

-3,800

železobetónová doska 665 mm

10 600

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,800 SH ZÁKL. DOSKA

dilatácia

4 288

HH

železobetónová doska 665 mm krycí betón 100 mm hydroizolačné súvrstvie 8 mm podkladný betón 150 mm zhutnený podsyp frakcia 8-16 100 mm

-3,135

-4,050

500

23 850

300

4 288

6 600

4 200

4 200 200

500

3 160

milánska stena železničného tunelu

-3 PO ,900 DK -4 LAD SH PO ,050 . BE TÓ DK N LA D .B ETÓ N

500

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

-3,507

-4,200 400

železobetónová doska 665 mm krycí betón 100 mm hydroizolačné súvrstvie 8 mm podkladný betón 150 mm zhutnený podsyp frakcia 8-16 100 mm 11 400

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

1 725

-3,900 737

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,800 SH ZÁKL. DOSKA -3,900 HH PODKLAD. BETÓN -4,050 SH PODKLAD. BETÓN

350

milánska stena železničného tunelu

-4,050

-3,800

-3,135 4 805

1 308

500 250

koľaje železnicovej dráhy

1 300

658

XPS 160 mm

2 571 3 070

6 400

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

3 400

4 200

500

500

4 931

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-3,800

6 615

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,800 SH ZÁKL. DOSKA

1 300

500

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

dilatácia

EPS 160 mm

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,507 SH ZÁKL. DOSKA

23 850

4 560 5 060

železobetónová doska 665 mm

13 230 péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-2,934

-2,304

1 789

-3,135

-0,885

-1,668

-0,735

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -0,635 SH ZÁKL. DOSKA -0,735 HH PODKLAD. BETÓN -0,885 SH PODKLAD. BETÓN

železobetónová doska 665 mm krycí betón 100 mm hydroizolačné súvrstvie 8 mm podkladný betón 150 mm zhutnený podsyp frakcia 8-16 100 mm

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -2,934 SH ZÁKL. DOSKA

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -4,200 SH ZÁKL. DOSKA

500

5 060

650

1 300

PO 0,73 D 5 - KL PO 0,88 AD DK 5 . B ET LA ÓN D. BE TÓ N

HH

SH

1 899

5 900

6 900

-0,635

-0,135

3 661

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -2,304 SH ZÁKL. DOSKA

4 560

5 060

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -1,035 SH ZÁKL. DOSKA

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -1,668 SH ZÁKL. DOSKA

pôvodná zemina

-1,035

250

28 290

EPS 160 mm 350

7 860

1 555

36 751

350

46 850

vedúci ústavu:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

vedúci projektu:

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš

konzultant:

ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia obsah:

VÝKRES ZÁKLADOV

časť

F.01

dátum

LS 2013

stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

1:50

F.01.02

Výkres základov


K1

K1

O10

H5 +34,766

Detail D09

100

+34,066

867

1065

+33,865

H5

500

K1

K1

O10

+32,766

+33,415

+32,766

Detail D09

Detail D08

+32,915

+32,066

100

Detail D07 +32,915

825

1 876

+34,766

Detail D08

825

Detail D07

1 047

+31,865

+31,415 +30,915

4 000

1 100

H 2

+29,100

1 100

9 415

H 2

135

17 8,6 /27 5

+28,000

450

8 000

8 915

14 x

10 000

+29,000 8. NP

450

10 000

9 415

O3

135

1 235

+30,100

O9

+25,200

731

135

+24,000 I. NP

11 x

450

596

2 145

1 970 H9

+24,000

450

138

+26,010

1 100

Detail D06

+23,269

950

16 6,7 /28 0

I02 V1

H4

Detail D05

+23,865

12 x

3 415

x1 78 ,6 /2 75

1 100

H9 +24,000 7. NP

14

+26,250

1 280

Detail D04

5 000

4 550

+27,415

18 1,8 1/2 80

Z1

+21,699

18 1,8 1/2 80

135

+19,865

ODKAZY : hladká vonkajšia omietka

H2

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX

+20,000 6. NP

+20,000 tepelná izolácia - minerálna vlna

450

8 000

tepelná izolácia EPS

400

26 400

V1

LEGENDA MATERIÁLOV :

+22,010

2 145

x1 66 ,7 /2 80

11 x

1 464

2 465

12

1100

+21,723

3 404

4 000

+22,465

+19,015

pôvodná zemina

DX L

- viz. tabuľka dverí

OX

- viz. tabuľka výplní

ZX

- viz. zámočníckych výrobkov

HX

- viz. horizontálne skladby

VX

- viz. vertikálne skladby

IX

- viz. interiérové prvky

4 000

milánska stena železničného tunelu +17,100

H9

+16,000 2 635

135

+15,865

450

+16,000 5. NP

1 685

1 100

34 730

3 015

+18,000

950

950

V6

+14,000 4 000

+14,465

2 465

1 100

H2 135

+11,865

+12,000 4. NP

+12,000

400

450

8 000

1 685

+13,100

+11,015

4 000

3 015

+10,000

+9,100

dilatácia

950

450 950

800

+8,000 2 635

135

+7,865

1 685

1 100

H9 +8,000 3. NP

+6,000 +6,464

+6,464

4 000

+6,465

+5,100

135

+3,865

1 100

+4,000 2. NP

1 685

1 100

H2

+3,465

6 465

450

1 685

2 465

+5,100

O9

O1

I01

Detail D02

-0,135

±0,000

500

135

135

±0,000 I. NP

-0,635

2 365

3 000

dilatácia V5

H1

Detail D01

-3,000 I. PP

-3,135 135

-3,135

-3,900 -4,050

-3,800

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-3,000

665

H6

4 000

3 415

+3,426

-4,500

Vinohradský železničný tunel

-3,800

Vinohradský železničný tunel

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

dilatácia

-12,960

vedúci ústavu:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

vedúci projektu:

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš

konzultant:

ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia obsah:

REZ A - A´

časť dátum

F.01 LS 2013

Rez A - A´ stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

1:100

F.01.13


H5 +34,766 +34,282 +34,066 +33,865

500

450

450

+33,865

450

+33,865

+33,415

+33,415

+33,415

4 415

5 000 7 500

6 915

5 000

3 915

+32,915

+28,642

+28,865

180

135

+29,000

450 950

+28,415

135

+27,465

3 465

180

5 000

+26,500

5 000

+26,365

4685

10 000

9 415

+29,000

135

H2 +28,865

+26,142 +25,200

H4

2 381 135

450 400

135 450 4 000

11 404 7 015

450 4 000 400

450

450

135

+12,000

+11,415

+11,015

+11,015

4 000

3 015

25 954

+10,000

+9,642

+6,465

2 465

+5,642

H3

H2

+3,415

x 12

+3,642

+4,000

450

180

0 /28 6,7 16

+3,865

135

+3,996

+3,865

+3,465

450

135

+3,865

3 685

4 000

+4,000

135

H2 +4,000

450

7 950

450

7 415

135

950

O6

+6,000 4 000

180

2 465

180

+7,642

4 000

+5,865

0 /28 6,7 16

3 685

4 000

135

x 12

+6,465

+8,000

+7,865

135

H3 +7,865

3 685

135

+11,865

135

135 180

+11,642

4 000 180

4 000

0 /28 6,7 16

+8,000

450 950

H2 +12,000

+11,865

3 685

4 000

135 +9,865

2 465

+11,865

3 685

135

950

x 12

+7,415

4 000

- viz. vertikálne skladby

2 465

4 000

+14,465

H2

135

- viz. zámočníckych výrobkov - viz. horizontálne skladby

V X

milánska stena železničného tunelu

H3

+10,465

950

- viz. tabuľka výplní

Z X H X

950

36 550

180

+15,642

+12,000

450

8 000

+16,000

+15,865

+13,642

+12,000

6 465

- viz. tabuľka dverí

pôvodná zemina

135

135

+15,865

3 685

4 000

2 465

180

4 000

0 /28 6,7 16

+8,000

+3,865

tepelná izolácia EPS

DX L OX

+14,000

6 465 135 450 800 150

+7,265

+19,015

3 685

135

135

x 12

+13,865

+11,415

+7,865

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX

H3

+14,465

H9 +8,000

ODKAZY : hladká vonkajšia omietka

+17,642

H2

+7,865

LEGENDA MATERIÁLOV :

tepelná izolácia - minerálna vlna

+15,415

+11,865

+20,000

400

135 180

+19,015

+16,000

450 36 550

+14,465

+19,865

+18,000 4 000

2 465

180

4 000

+19,642

3 015

+17,865

80 ,7/2 66 x1

+16,000

950

135 950

+15,415

+20,000

+19,865

3 685

4 000

135

950

12

+18,465

+19,865

3 685

135

6 465

450

8 000

H2

+19,415

+15,865

354

450 354 2 465 H3 +20,000

H2

+16,000

450

+15,865

+22,465

+21,642

+20,000

H9

+22,819

+22,465

H2 +19,865

+23,269

+22,000 4 000

180

2 465 28 301

+23,642

2 465

+21,865

+22,465

4 000

+22,465

0 /28 6,7 16

3 404

135

x 12

+24,000

731

450

+23,415

950

950

+23,415

+24,000

+23,865

180

+24,000

3 685

+24,000

4 500

135

+23,865

4 185

+24,000

135

H2

450

+23,865

135

H9

+3,415

+3,415

-0,635

3 000

2 365

3 000 -1,858

H2 -3,135

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-3,000

-3,000

135

-3,135 135

135

-3,000

665

1 500

±0,000

135 -0,635

-1,500

1 142

180

2 500

-3,000

135

135

-0,358

-0,135

500

0 /28 6,7 16

H2 ±0,000

-0,135

2 685

135

9x

-0,135

180

3 142

3 500

±0,000

-1,635

H1

3 415

H3

-0,635

-3,135

4 000

4 000 180

2 600

+1,642

H2 ±0,000

500

-0,135

7 000

H6

665

±0,000

+2,000 3 415

+1,865

+2,465

3 685

135

dilatácia

-3,800

Vinohradský železničný tunel

-4,500

Vinohradský železničný tunel

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

dilatácia

-12,960

vedúci ústavu:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

vedúci projektu:

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš

konzultant:

ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia obsah:

REZ B -B´

časť dátum

F.01 LS 2013

Rez B - B´ stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

1:100

F.01.14


+25,200

731

1 829

7. NP

1 200

H4 +24,000

180

+23,269

1 220

1 220

+23,089 +22,569

+22,569

3 404

+22,569

+21,869

1 869

+21,869

H2 135

+19,865

+20,000 4. NP

5 869

500

450

7 506

V2

H6

9°) 1:7 (8,5

+18,915 V2 ODKAZY :

LEGENDA MATERIÁLOV : hladká vonkajšia omietka

1 500

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX H2 +16,000 5. NP

tepelná izolácia - minerálna vlna

+15,685

1 220

+15,165

tepelná izolácia EPS

6 915

180

8 000

18 734

135

+15,865

+15,165

DX L

- viz. tabuľka dverí

OX

- viz. tabuľka výplní

Z X

- viz. zámočníckych výrobkov

H X

- viz. horizontálne skladby

V X

- viz. vertikálne skladby

pôvodná zemina

+15,165

milánska stena železničného tunelu

+14,465

H2 +12,000 4. NP

1 085

280

6 465

135

+11,865

H6

9°) 1:7 (8,5

+10,915

1 500

12 000 180

+8,000 3. NP

6 915

180 520

1 220

135

+7,865

+7,685

8 700

H2

O3

+7,165

+7,016

+6,465

+10,915

-0,135

+6,465

1 100

H2 +4,000

+3,865

+3,415

1 395

+3,165

1:6 (9,5 °)

1 500

2 020

H2

±0,000 I. NP

±0,000 I. NP

135

-0,135

500

135

-0,135

3 865

H6

4 000

3 415 ±0,000

+3,465

+3,415

D01 L H6

+4,000 2. NP

135

450

6 465

6 465

135

+3,865

3 300

1 685

dilatácia

V2

-0,635

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-4,500

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

dilatácia

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

vedúci ústavu:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

vedúci projektu:

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš

konzultant:

ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia obsah:

REZ C - C´

časť dátum

F.01 LS 2013

Rez C - C´ stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

1:100

F.01.15


K1

H5

K1

+34,766

450

450

417

+33,865

827

+34,066

+33,415

D1 L

12 217

9 415

+31,465

9 550

+31,465

D2 P

H4 H4

731

+23,269

LEGENDA MATERIÁLOV :

135

+24,000 7. NP

450

+23,865

ODKAZY : hladká vonkajšia omietka

450

+24,000

950

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX

tepelná izolácia - minerálna vlna +22,600

+22,465

+22,465

+22,465

DX L

- viz. tabuľka dverí

OX

- viz. tabuľka výplní

ZX

- viz. zámočníckych výrobkov

HX

- viz. horizontálne skladby

VX

- viz. vertikálne skladby

+22,600

+22,465

tepelná izolácia EPS

pôvodná zemina

milánska stena železničného tunelu O8

6 632

D1 L

7 550

6 465

7 404

6 634

7 404

O4

D2 P

H 2

+7,865

+8,000 3. NP

450

+16,000 5. NP

950

36 550

+14,465

D1 L

9 451

6 600

6 465

7 300

8 000

+14,465

7 550

1 220

+14,465

+14,465

450

+15,865

180

750

+16,000 5. NP

135

H9 +15,865

D2 P

H9

450

800 150

180 1 220

1 150 250

+6,715 +6,465

+6,465

+6,465

+6,465

+6,465

+6,465

D1 L

7 550

O7

D2 P

H2

500

500

2 365

500 400 633

633

-0,635 -1,135

-1,668

-2,301

135

I. PP -2,934

665

633

H1

633

-1,035

633

-0,635

2 500

±0,000 I. NP 135

±0,000 I. NP

135

H1 -0,135

6 465

6 465

+3,465

6 465

8 000

3 000

3 000

450

+8,000 3. NP

135

H9 +7,865

-3,567

-4,200

vedúci ústavu:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

vedúci projektu:

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš

konzultant:

ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia obsah:

REZ D - D´

časť

F.01

dátum

LS 2013

stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

Rez D - D´ 1:100

F.01.16


A1 2 150 4 300 2 150

ERCO Compact LED Downlight Systém DALI PLUG + PLAY LED 40W 3200lm 3000K Ø 244 60° 6ks viz. technicky list S1

2 875

ERCO TFL Wallwasher fluorescent Systém DALI PLUG + PLAY 28W 1600lm 1194 x 162 mm 20° 4 ks viz. technicky list S2

5 750

ERCO Spotlight RGBW DALI LED 26W 640lm 3000K Ø130 16 ks viz. technicky list S3

2 875

ERCO Compact LED Downlight Systém DALI PLUG + PLAY LED 40W 3200lm 3000K Ø 244 30° 46 ks viz. technicky list S1

d

a

Rez A-A´ Schéma plošného osvetlenia galerijných priestorov Odsadenie od steny

60°

ERCO Compact LED Downlight 60 °

a = d/2

ERCO Spotlight

ERCO Compact LED Downlight 30°

A1

a

30°

a

d

a

ERCO Spotlight ERCO Compact LED Downlight 30 °

vedúci ústavu: vedúci projektu: konzultant: vypracovala: miesto stavby: stavba:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš Radka Janáková Vinohradská, Praha 2

Galéria moderného umenia obsah:

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

OSVETLENIE

THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

časť

F.06

dátum

LS 2013

účel

DSP

merítko

číslo výkresu

F.06.01 Výkres1:150 osvetlenia


Vstup do galĂŠrie


Výstavné priestory


Pohyb po rampรกch


Veža galérie


KaviareĹˆ


NĂĄlada galĂŠrie


Skicy


praha 1, u

rekonštrukcia obecného dvora a novostavba hotelu ing.arch. Suske, ing.arch. Tichý

ATOS

milosrdních 16


Lukratívna lokalita v samom srdci Prahy poskytla príležitosť navrhnúť rozsiahly hotel s nádhernou záhradou. Uzavretý areál skrýva pokľudnú a v centre hľavného mesta

oázu

. Prostý betón a ostré tvary dopĺňajú organickú časť dvora, záhradu. nevídanú Vykonzolované časti nabádajú ľudí k bližšiemu spojeniu s prírodou. V zrekonštruovaných barokných a gotických objektoch sa nachádzajú ďalšie hotelové izby, apartmány, wellness, reštaurácie a ďalšie služby.


A

hotelové lobby + reštaurácia + hotelové izby

B

hotelové izby + wellness

C konferenčné miestnosti + hotelové izby + kancelárie + kuchyňa

E

apartmány

D

hotelové izby + reštaurácia


Poh直ad z ulice


Poh直ad zo dvora


1

3NP

2

3 4

5

A.1 hotelové izby A.2 servis

1 2

1

C hotelové izby

2

1NP 1

A.1 lobby A.2 kufráreň, trezor, toalety A.3 hotelový bar A.4 reštaurácia s terasou A.5 kuchyňa B wellness

2

C.1 kancelárie C.2 kuchyňa D.1 reštaurácia D.2 salónik E hotelové apartmány

5NP A.1 hotelové izby A.2 servis

1 2 1 1 2

1

1

2

2NP 2

A.1 hotelové izby A.2 servis B.1 hotelové izby B.2 servis C,D hotelové izby E apartmány

4NP A.1 hotelové izby A.2 servis C konferenčné miestnosti

Podorysy


pohľad južný

pohľad severný

rez a-a’

rez b-b’

Rezy a pohľady


praha 5, jinonická

17

rodinný dům pro sochara s rodinou ing.arch. Pata, ing.arch. Portyková

ATBS


Základnou myšlienkou návrhu bolo zapustit časť stavby pod

zem a tak využiť

svahovitosť terénu. Dom je navrhnutý pre rodinu sochára s troma deťmi a jeho rodičmi. Jedna z hlavných ideí bola navrhnúť bezbariérový dom a preto skrz obe časti domu vedie rampa. Pravá časť domu je navrhnutá pre rodinu s deťmi a ľavá menšia časť pre prarodičov. Ateliér oboch umelcov je prístupný priamo z ulice,

ako aj z garáže. Z každej obytnej miestnosti je priamy prístup na záhradu.


prarodičia

rodina

ateliér sochára a kaligrafky


Poh直ad z ulice


1NP- ateliér a garáž 1.0 vstup 1.1 ateliér sochára 1.2 galéria 1.3 ateliér kaligrafky 1.4 toaleta 1.5 garáž 1.6 servis 1.6

1.3

1.2

1.1

1.5

1.0

2.7

2.2 2.5

2.7 2.6 3.5

2.3 2.0

2.1 2.4

3.2

3.1

3.3

1.0

3.0

3.4

2NP- rodina

2.0 vstup 2.4,5 toaleta 2.1 chodba 2.6,7 detská izba 2.2 rampa 2.8 obývacia izba + kuchyňa 2.3 spálňa

2NP- prarodičia 3.0 vstup 3.1 chodba 3.2 rampa 3.3 spálňa 3.4 toaleta 3.5 obývacia izba + kuchyňa

Podorysy


vstupné schodisko

dom

ateliér a dom

dom prarodičov

Rezy


ateliér kaligrafky

dom vo svahu

galéria ateliér sochára


ZAN II ing.arch. hlavín, ph.d., akad.arch. čejka ekumenická

kaple

praha 6, vítězné

náměstí


svetla tieňa

Koncept kaple spočíva v hre a . Tie sú do interiéru vrhané štrbinou na prednej a hornej strane kvádru. Centrálny duchovný priestor je inšpirovaný

tvarom lúčov, ktorý vzniká pri ich prieniku pomedzi mraky. Do tohto priestoru prúdi svetlo otvorom v streche. Návštevník má niekoľko možností spirituálneho

vyžitia; je možné sa prechádzať okolo centrálnej miestnosti a pozorovať lámanie svetla, alebo v ňom spočinúť v sede.


Poh直ad z ulice


Poh直ad z ulice


Ĺ trbina v prednej fasĂĄde


rez a-a’

3. 1.

4.

2.

podorys 1. centrálny priestor 2. priestor prechádzania 3. servis 4. toaleta

Exteriér kaplnky


ZAN I ing.arch. Hlavín, ph.d., akad.arch. Čejka priestor

nebezpečenstvo


Priestor navodzuje pocit neustáleho nebezpečenstva. Už pri výstupe po

nepravidelnom klzkom schodisku ostrých tvarov behá mráz po chrbte. Pocit pretrváva pri stání na naklonenej plošine, na ktorú mieri množstvo ostrých hrotov.


Pohľad čelný


Poh直ad na vchod Schodisko


pohľad zhora

čelný pohľad Nálada priestoru


portfolio_janakova  
portfolio_janakova  

portfólio ateliérových prác na FA ČVUT, 2010-2013

Advertisement