Page 1

Mesto nad koľajami

Galéria

Radka Janáková


OBSAH lokalita ...................................................................... 03 mrak ............................................................................ 04 urbanistické riešenie ............................................ 05 dopravné riešenie ................................................. 06 galéria ........................................................................ 07 kontrolné pohľady ................................................ 08 pohľady A .................................................................... 09 pohľady B ................................................................... 10 výhľady z okien ......................................................... 11 program galérie.......................................................... 12 perspektívne schéma ............................................ 13 pôdorys -1.NP ......................................................... 14 pôdorys 1.NP ......................................................... 15 pôdorys 2.NP ............................................................. 16 pôdorys 3.NP ........................................................... 17 pôdorys 4.NP ............................................................ 18 priečny rez ................................................................. 19 pozdĺžny rez ............................................................. 20 konštrukčné riešenie ............................................ 21 konštrukčné riešenie -rez doskou ..................... 22 vizualizácie ............................................................... 23-28 skicy .......................................................................... 29-31


MESTO NAD KOLEJAMI LOKALITA - Praha II, rozhranie mestskej časti Vinohrady a Nové Mesto rozloha - 6400 m² program - galéria a knihovna územie vymedzené ulicami Vinohradská, Legerova, Španělská

03


ideovĂ˝ mrak

04


blok E administratíva & bývanie

blok D administratíva & bývanie

blok C administratíva & bývanie & kultúra

blok B administratíva & bývanie & kultúra

blok A administratíva & bývanie

galéria knihovna

urbanistické riešenie

05


ELEKTRIČKOVÁ linka humanizovaná SJ MAGISTRÁLA SJM vedená v tuneli METRO - výstupy ELEKTRIČKA - zastávky vjazd do tunelu

dopravné riešenie

06


galĂŠria

07


kontrolné pohľady

08


poh直ady A

09


poh直ady B

10


výhľady z okien

11


1.NP vstupný priestor recepcia zázemie recepcie toalety technické zázemie zázemie úklidu výťahová šachta únikové schodisko výťahová šachta rampa výstavné priestory chodba _výstavné priestory _rampa _schodisko _toalety _zázemie úklidu _zázemie galérie _výťahová šachta _technické zázemie _únikové schodisko _chodba celkom

3.NP 90 m² 41.27 m² 13.65 m² 10.78 m² 17.41 m² 4.55 m² 4.13 m² 16.53 m² 27.87 m² 67.14 m² 583.14 m² 27.07 m² 298.93 m² 67.14 m² 8.89 m² 10.78 m² 4.55 m² 13.65 m² 4.13 m² 17.41 m² 16.53 m² 27.07 m² 1372.62 m²

2.NP rampa schodisko výstavné priestory technické zázemie toalety zázemie úklidu výťahová šachta únikové schodisko zázemie galérie výťahová šachta chodba _výstavné priestory _rampa _schodisko _technické zázemie _toalety _zázemie úklidu _výťahová šachta _únikové schodisko _zázemie galérie _chodba celkom

67.14 m² 8.89 m² 699.57 m² 17.41 m² 10.78 m² 4.55 m² 4.13 m² 16.53 m² 13.65 m² 27.87 m² 27.07 m² 584.58 m² 67.14 m² 8.89 m² 17.41 m² 10.78 m² 4.55 m² 4.13 m² 16.53 m² 13.65 m² 27.07 m² 1652.32 m²

rampa schodisko výstavné priestory technické zázemie toalety zázemie úklidu výťahová šachta únikové schodisko zázemie galérie výťahová šachta chodba _výstavné priestory _rampa _schodisko _technické zázemie _toalety _zázemie úklidu _výťahová šachta _únikové schodisko _zázemie galérie _chodba celkom

67.14 m² 8.89 m² 699.57 m² 17.41 m² 10.78 m² 4.55 m² 4.13 m² 16.53 m² 13.65 m² 27.87 m² 27.07 m² 581.72 m² 67.14 m² 8.89 m² 17.41 m² 10.78 m² 4.55 m² 4.13 m² 16.53 m² 13.65 m² 27.07 m² 1649.46 m²

veža kaviarne schodisko kaviareň schodisko bar toalety zamestnancov toalety návštevníkov zázemie kaviarne výťahová šachta _kaviareň strešná expozícia celkom

7.46 m² 80.89 m² 7.92 m² 16.43 m² 1.99 m² 5.87 m² 16.29 m² 3.32 m² 60.49 m² 649.68 m² 200.66 m² + 649.68 m²

-1.NP technické zázemie únikové schodisko výťahová šachta zázemie galérie výťahová šachta parkovisko celkom

50.91 m² 16.53 m² 4.13 m² 13.65 m² 27.87 m² 360.20 m² 473.29 m²

4.NP veža galérie schodisko výstavné priestory výťahová šachta únikové schodisko zázemie galérie výťahové šachta chodba blbinec prázdny _schodisko _výstavné priestory _výťahová šachta _únikové schodisko _zázemie galérie celkom

11.23 m² 239.01 m² 4.13 m² 16.53 m² 13.65 m² 27.87 m² 13.68 m² 11.70 m² 12.13 m² 122.82 m² 4.13 m² 16.53 m² 13.65 m² 507.06 m²

výstavné priestory café zázemie galérie zázemie café

3809.34 m² + strecha 649.68 m² = 4460 m² 141.38 m² 1845.41 m² 59.28 m²

CELKOM

6507 m²

program galérie

12


VEŽA I prehliadka zakončená výhľadom na celú Prahu

VEŽA II kaviareň s výhľadom

ELEVÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU strešná expozícia

VEREJNÝ PRIESTOR námestie galérie a knihovny

nákladný & osobný VÝŤAH 4300 x 6500 x 7550mm

perspektívne schéma

13


B’

-1.NP 1 parkovisko 2 technické zázemie 3 zázemie galérie

2

3

1

A’

B

A

M 1:250

14


B’

1.NP 1 vstupný priestor 2 výstavné priestory 3 recepcia 4 zázemie recepcie 5 zázemie úklidu 6 toalety 7 technické zázemie

2

7

3

6 5

4 1 A

B

A’

15


B’

2.NP 1 výstavné priestory 2 zázemie galérie 3 zázemie úklidu 4 toalety 5 technické zázemie

5

4 3

2

1

A’

B

A

16


B’

3.NP 1 výstavné priestory 2 zázemie galérie 3 zázemie úklidu 4 toalety 5 technické zázemie

5

4 3

2

1

A’

B

A

17


B’

4.NP

5

veža galérie

4

3

1g výstavné priestory 2g zázemie galérie 3g vonkajšia expozícia

2

veža kaviarne 1 kaviareň 2 bar 3 zázemie kaviarne 4 toalety návštevníkov 5 toalety zamestnancov

1

3g

1g

2g

A

B

A’

18


priečny rez A-A’

19


pozdĺžny rez B-B’

20


betón HDPE ‘bubble’ betón

Verzia Doska Hrúbka mm BD230 BD280 BD340 BD390 BD450 BD510* BD600*

230 280 340 390 450 510 600

Bubliny

Rozpätie

Konzola

Rozpätie

Celkový

mm

(Multiple bays) m

Max dĺžka m

(Single bay rows) m

objem dosky

5 – 8.1 7 – 10.1 9 – 12.5 11 – 14.4 13 – 16.4 15 – 18.8 16 – 21.0

2.8 3.3 4.0 4.7 5.4 6.1 7.2

Ø 180 Ø 225 Ø 270 Ø 315 Ø 360 Ø 410 Ø 500

5 – 6.5 6 – 7.8 7 – 9.5 9 – 10.9 10 – 12.5 11 – 13.9 12 – 15.0

2

kN/m 4.26 5.11 6.22 6.92 7.95 9.09 10.30

Plocha betónu 3

2

m/m 0.112 0.146 0.191 0.219 0.252 0.298 0.348

konštrukcia ‘Bubble deck’

21


450

BD450 SPECIFICATIONS Precast Element Weight: 180Kg/m2 Completed Slab Weight: 730Kg/m2 Finished Slab Thickness: 450mm COMPONENT WELDS/M2 Bottom Reinforcement Mesh 42.7 Top Reinforcement Mesh 23.3 Girders/Mesh 17.3 TOTAL WELDS PER M2: 83.3

3,000

1:10 Element Section BD 450A 3 metre Wide Element Site pour of 390mm 10mm max aggregate 3 /m 2 concrete quantity 0.2547m 220

180

450

94

220

220

165

120

300

360

BALLS Diameter Max No. Per m2

360mm 6.25

CONCRETE Precast Concrete Thickness 60mm Site Concrete o/all thickness 390mm Site Concrete Quantity(m3/m2) 0.25 (Including allowance for areas of balls left out and grout loss)

40 120

ELEMENT 128 70 52 250

25

106

165

70

25

WELDS PER 1 LINEAR METRE-3m Bottom Reinforcement Mesh Top reinforcement Mesh Girders/Mesh TOTAL WELDS 1 x 3 Metre:

35

6

6

25 25

159

183

217

183

183

159

6 19

6

20

32

60

35

45째

25 25

Pre-cast layer of 60mm concrete permanent shuttering forming part of overall slab depth

1:5 Detail Section BD 450A End Section FIRE RESISTANCE To BS 8110-1:1997

ALTERNATIVE MESH REINFORCEMENT CONFIGURATIONS Mesh

Cover

Cover Top

Top Main Secondary

Optional Optional As drawing

8 10 12

106 100 94

114 110 106

Cover

Cover Bottom

Cover

Cover Bottom

Spacing

Spacing

Spacing

Bottom Main

Secondary

Top Bubble

28 30 32

20 20 20

70 70 70

Bubble

Top Main

Top Secondary

Bottom Main

20 20 20

239/161 230/170 220/180

256/144 150/250 253/147 167/233 249/151 183/217

Bottom

Spacing

Concrete Cover

Bottom Secondary

107/293 120/280 131/269

As drawing Optional Optional

20mm 25mm 30mm

FR Period

1 Hour 1.5 Hours 2 Hours

B ubbleDeck C . I. Ltd.

22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


.

MNK galéria  

FA ČVUT bakalársky projekt v ateliéri Cikán. Lokalita_Praha Zadanie_mesto nad kolajami