Page 1

TN. HJ. AHMAD FOA’AD BIN HASHIM KOLEJ MATRIKULASI NEGERI SEMBILAN

TOKOH PEMIMPIN YANG PRIHATIN, BIJAK & BERINSPIRASI

BICARA TOKOH

SANTAI 1. Apa yang tuan suka dan tidak suka?

Bagaimana tuan menggambarkan diri tuan? ( dalam 3 perkataan) Berhati-hati, sabar dan munasabah.

Suka -Kebijaksanaan

Berhati-hati: elak melakukan kesilapan dan tindakan kurang tepat. Pastikan maklumat mencukupi.

Tidak suka – Mereka yang Malas Berfikir Apa jenis muzik kegemaran tuan?

Sabar: kebanyakan masalah ada penyelesaiannya.

Kebanyakan jenis muzik Bagaimanakah tuan rileks?

Munasabah: kebanyakan orang boleh menerima sesuatu tindakan yang ada kemunasabahannya.

Tonton TV, sembang Apa makanan dan kegemaran tuan?

minuman

2.

Roti canai / teh tarik

dan

men ghargai

3.

Apakah destinasi kegemaran tuan? Kawasan tanah tinggi yang lebih nyaman

Sebagai pekerja awam sudah tentu tetapi tidak dalam aktiviti yang berkait dengan pendidikan, berfikir dan kepentingan masyarakat

Hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan agensi lain berasaskan konsep win-win situation 4.

Jika boleh, apa yang akan tuan ubah dalam hidup tuan?

...saya percaya sumbangan para pendidik adalah satu faktor penyebab yang memungkinkan negara kita mencapai kemajuan seperti yang ada pada hari ini.

Apakah kejayaan yang paling besar dalam karier tuan Pengarah? Menerapkan kaedah pemeriksaan sekolah yang diamalkan di United Kingdom ke dalam Jemaah Nazir Sekolah.

Pendekatan dalam memimpin dan mengurus para pendidik dan pendidikan Sebagai

Sebagai Pengarah KMNS, apakah visi dan matlamat yang tuan harap capai pada tahun 2010?

Pencapaian pelajar yang lebih baik

Adakah tuan mahir dengan alatalat mudah alih?

Lengkapkan ayat ini. seorang pendidik ……

tentang

Semua kakitangan memberikan komitmen yang maksimum, berintegriti, ikhlas dan mendapat kepuasan dalam bekerja.

Adakah anda pernah nampak diri anda bersara?

Basic sahaja

tuan

Gur u/ pen sy a ra h me mpuny a i pengaruh yang besar terhadap pencapaian pelajar.

Pada tuan, apakah maksudnya menjadi seorang rakyat Malaysia? Memah ami sejarahnya

Apakah prinsip pendidikan?

5.

Apakah kata-kata rangsangan yang tuan ingin sampaikan kepada pensyarah dan pelajar KMNS? Semua corak minda, sikap dan cara bertindak yang kita pilih bukan sahaja memberi kesan kepada diri kita bahkan kepada masyarakat, bangsa dan negara kita.

MAKLUMAT PERIBADI Tarikh Lahir : 30 SEPTEMBER 1953

Tempat Lahir: RANTAU, NEGERI SEMBILAN PENDIDIKAN SK Nyatoh, Rantau dan SMK Rantau Maktab Perguruan Sultan Idris Universiti Malaya PENGALAMAN PERKHIDMATAN Guru sekolah rendah (1974 – 1975) Guru sekolah menengah (1978 - 1988) Nazir Sekolah (1988- 1999) Ketua Penolong Pengarah di Jemaah Nazir Sekolah (2000 -2001 & 2003 - 2007) Ketua Nazir Negeri Johor (2001 – 2003) Ketua Sektor Maklumat Penaziran Jemaah Nazir Sekolah (2007- 2010) Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Februari (2010) Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan (mulai 1 Mac 2010) KURNIAAN APC (1997, 2006)

TN  
TN  

5.5.5.5. Apakah kata-kata rangsangan yang tuan ingin sampaikan kepada pensyarah dan pelajar KMNS? Semua corak minda, sikap dan cara bertinda...