Page 1

Opleidingen

H o o g w e r k e r s - H e f t r u c k s - Ve r r e i k e r s VCA - SOG - IndustriĂŤle opleidingen

Als je iets wilt bereiken


Veilig werken Veiligheid op het werk is een actueel thema. Het waarborgen van veiligheid wordt steeds belangrijker en is niet altijd eenvoudig. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Volgens de Arbowetgeving is een werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers op de werkplek, en voor de opleiding van mensen die werken met arbeidsmiddelen waaraan veiligheidsrisico’s verbonden zijn. De risico’s van de werkzaamheden moeten onderkend en beschreven worden in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en voldoende afgedekt zijn door bijvoorbeeld het inzetten van het juiste arbeidsmiddel, dat vervolgens bediend wordt door personeel dat daarvoor de specifieke deskundigheid heeft. Een erkende opleiding biedt hiervoor in de meeste gevallen een sluitende oplossing. Zowel formeel als praktisch wordt dan voldaan aan de gestelde regelgeving. Naast opleidingen voor het veilig werken met hoogwerkers, verreikers en heftrucks biedt Riwal de opleiding ‘Veilig verplaatsen van Lasten’ uit de SSVV Opleidingen Gids aan. Verder zijn er diverse industriële opleidingen in het aanbod opgenomen. Eén daarvan is de cursus ‘Werken aan Flensverbindingen volgens protocol’. Deze brochure biedt u een overzicht. Een goede en erkende opleiding is een eerste stap in preventieve veiligheid. Iemand die risico’s overziet kan de juiste keuze maken om iets veilig te bereiken.

Veiligheid

R I WA L > O p l e i d i n g e n

2

3


Inhoud Algemeen

Pagina

Inleiding

6

Training basisvaardigheden

7

Code 95

7

SSVV-SOG

8

Overzicht categorie-indeling Hoogwerkers

9

Opleidingen 1 dag 2 dgn Resultaat

meer info

Hoogwerker IPAF Hoogwerker

Ja

IPAF Hoogwerker + SOG

Ja*

Certificaat / PAL-card

10

Ja

10

Ja

11

Ja

11

Heftruck

Ja

Certificaat BMWT

12

Reachtruck

Ja

Certificaat BMWT

12

Heftruck + SOG

Ja*

Ja

Certificaat PBNA/SOG

13

Heftruck > 10 ton

Ja*

Ja

Certificaat BMWT

13

Reachstacker

Ja*

Ja

Certificaat BMWT

14

Terminal trekker

Ja*

Ja

Certificaat BMWT

14

Veilig Verplaatsen van Lasten

Ja

Certificaat PBNA/SOG

15

Verreiker (heffen)

Ja*

Ja

Certificaat BMWT

16

Verreiker + SOG (heffen)

Ja*

Ja

Certificaat PBNA/SOG

17

Starre Verreiker heffen + hijsen (SOG)

Ja

Certificaat PBNA/SOG

17

Verreiker voor heffen en hoogwerken (SOG)

Ja

Certificaat PBNA/SOG

18

Certificaat TCVT W04-07

19

Ja

Certificaat PBNA/SOG

20

Certificaat PBNA/SOG

21

Certificaat PBNA/SOG

21

IPAF Hoogwerker (advanced) IPAF Hoogwerker voor Managers Heftruck

Verreiker

Machinist Verreiker met hijsfunctie

6 dagen

Overige opleidingen Werken aan Flensverbindingen volgens protocol Werken als Buitenwacht (mangatwacht)

Ja

Werken aan lage druk Flensverbindingen

Ja

VCA Basis

Ja

Diploma VCA-B

22

VCA VOL

Ja

Diploma VCA-VOL

22

Opleidingslocatie Riwal Opleidingscentrum

23

Incompany

23

* Voorwaarde voor deelname: Ruim voldoende praktische ervaring op dit onderdeel.

R I WA L > O p l e i d i n g e n

4

5


Training basisvaardigheden Hoogwerker, Heftruck, Verreiker Bij de dagopleidingen ‘Veilig werken met de hoogwerker, heftruck of verreiker’ ligt de nadruk op het afleggen van een theorie- en een praktijkexamen. De aandacht is gericht op de voorbereiding en het afnemen van die examens. Deze zijn doorgaans goed haalbaar voor mensen die in de praktijk al met enige regelmaat op dergelijke machines werken of hebben gewerkt.

Opleidingen Riwal Riwal is één van de grootste internationale specialisten in verhuur en verkoop van hoogwerkers, verreikers en andere producten en diensten voor werken op hoogte. Om veilig en efficiënt te werken met een hoogwerker, verreiker of heftruck moet de machine op een juiste en verantwoorde wijze worden bediend. Daarom biedt Riwal gecertificeerde opleidingen aan die voldoen aan wettelijke en (inter)nationaal erkende normen.

Het komt ook voor dat werken met deze machines volstrekt nieuw is voor uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan jongeren in opleiding, medewerkers die van baan veranderd zijn of leidinggevenden die veelal niet operationeel werkzaam zijn. Onze ervaring is dat deelnemers die geen of te weinig ervaring hebben in het praktisch werken met een hoogwerker, heftruck of verreiker tijdens de dagopleiding onvoldoende bekwaamheid kunnen ontwikkelen in het bedienen van deze machines. Dit kan resulteren in het niet slagen voor het praktijkexamen of gebrek aan vertrouwen bij het werken met de machines in de dagelijkse werksituatie. Riwal biedt daarom de mogelijkheid om als aanvulling, voorafgaand aan onze opleidingen, extra trainingsdagen te verzorgen op een hoogwerker, heftruck of verreiker. Zodoende is er alle gelegenheid vertrouwd te raken met de machine(s) waarop de cursist gecertificeerd wordt. U kunt met ons contact opnemen voor een training op maat.

Bekwame instructeurs Riwal beschikt over meerdere vakbekwame gecertificeerde instructeurs. Zij trainen en examineren cursisten zowel op theoretisch als praktisch vlak. De instructeurs hebben ieder op de werkvloer ruime ervaring opgedaan. Met die praktijkervaring als bagage hebben zij op de verschillende terreinen de opleiding voor instructeur/examinator met succes doorlopen.

Subsidie Werknemers opleiden in het gebruik van risicovolle machines is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een duurzame investering in uw personeel. Er zijn diverse subsidies te verkrijgen om de kosten aanzienlijk te reduceren. Informeer hiernaar bij uw brancheorganisatie of kijk op www.esfonline.nl onder O&O fondsen voor een overzicht met instanties.

Code 95 Voor beroepschauffeurs bestaat de mogelijkheid om de opleidingsuren van een aantal van de genoemde cursussen te laten registreren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid, de zogenaamde code 95.

Erkend opleidingsinstituut Riwal staat borg voor de kwaliteit van opleidingen. Onze cursussen hebben inmiddels ook in de markt hun erkenning gekregen. Onder andere door het Scholingsfonds voor de Bouw en het ontwikkelingsfonds opleidingen in de metaalsector. Maar ook andere O&O fondsen erkennen onze opleidingen, waardoor het mogelijk wordt om uit die fondsen subsidies aan te vragen voor deze opleidingen.

R I WA L > O p l e i d i n g e n

6

7


SSVV-SOG

Categorie-indeling Hoogwerkers

Voor een aantal werkzaamheden en op bepaalde locaties, bijvoorbeeld in de petrochemie, is SSVV-certificering voorgeschreven.

De Arbo-wet stelt dat bedieners van hoogwerkers ‘specifiek deskundig’ moeten zijn om veilig te kunnen en mogen werken met een hoogwerker. Om invulling te geven aan deze eis is in de opleiding voor bedieners gekozen voor een categorie-indeling van de machines. Bij het aanmelden voor de cursus geeft u aan welke van de onderstaande typen u gebruikt.

In onderstaand overzicht staan de Specifiek Risicovolle Taken uit de SSVV Opleidingengids, die Riwal kan examineren. Voor de hoogwerkeropleiding gebeurt dit als aanvulling op het IPAF-certificaat en voor de overige opleidingen is dit in combinatie daarmee. Let wel: aan 1-daagse cursussen voor het behalen van een SOG-certificaat is de voorwaarde van ruime praktijk-/werkervaring van de deelnemers verbonden. De kandidaten worden voor het praktijkdeel individueel geëxamineerd waardoor minder tijd beschikbaar is voor praktische instructie en oefening. Voor meer informatie over de SOG de website: www.vcaexamenbank.nl/taken/ssvv. Specifiek Risicovolle Taak uit de SSVV Opleidingengids

SSVV Opleidingen Medewerkers moeten in het kader van vraag 3.4 van de VCA 2004/04 voldoen aan de opleidingseisen die in de SSVV Opleidingen Gids gesteld worden. Dit is een voorwaarde voor het verwerven en/of behouden van de VCA-certificering van hun werkgever, indien dit bedrijf werkt voor opdrachtgevers aangesloten bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR.

H-HW-PC-0409

Werken met een statische boom hoogwerker cat.1B*

H-HW-PC-0409

Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A*

H-HW-PC-0409

Werken met een mobiele boom hoogwerker cat.3B*

H-HEF-PC-0405

Werken met een vorkheftruck

H-VVL-PC-0405

Verplaatsen van lasten

H-VR(h)-PC-0510

Werken met een verreiker voor heffen

H-VR(shh)-PC-0413

Werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen

H-VR(hh)-PC-0409

Werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken

H-WFPr-PC-0111

Werken aan Flensverbindingen volgens protocol

H-WF-PC-0111

Werken aan lage druk Flensverbindingen

H-BW-PC-0408

Werken als Buitenwacht (mangatwacht)

L-RS-PC-0405

Werken met de rolsteiger

1A: statisch verticaal Dit type staat tijdens de werkzaamheden opgestempeld en het platform kan alleen verticaal bewogen worden. 1B: statisch boom Dit type staat tijdens de werkzaamheden opgestempeld en het platform kan d.m.v. een (uitschuifbare) mast in diverse richtingen bewogen worden. 3A: mobiel verticaal Dit type kan tijdens de werkzaamheden verreden worden en het platform kan daarbij alleen verticaal bewogen worden. 3B: mobiel boom Dit type kan tijdens de werkzaamheden verreden worden en het platform kan d.m.v. een (uitschuifbare) mast in diverse richtingen worden bewogen.

1A

1B

* De verschillende categorieën voor hoogwerker kunnen in overleg worden gecombineerd.

Voor het aanvragen van de examens en de certificaten worden de kosten van de exameninstelling doorberekend. In verband met de vermelding in het Centraal Diploma Register VCA dienen kandidaten bij de aanmelding voor deze examens het diplomanummer VCA Basis of VOL op te geven. Kandidaten voor de cursus Heftruck of Verreiker dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs-B. De SSVV examens resulteren in een VCA-certificaat ‘Veilig Werken’ afgegeven door PBNA of BMWT met een geldigheidstermijn van 3 of 5 jaar.

3A

3B

Samenvattend, denk bij het aanvragen van een SOG-examen aan: • De hoeveelheid relevante werkervaring. • De ingangseisen zoals: VCA-diploma, rijbewijs en leeftijd. Zie voor meer specificaties over deze cursussen de betreffende pagina in deze brochure.

R I WA L > O p l e i d i n g e n

8

9


IPAF De IPAF (International Powered Access Federation) is een internationale non-profit organisatie die zich wereldwijd inzet voor het veilig en effectief gebruik van hoogwerkmaterieel. De federatie bestaat al sinds 1983 en behartigt de belangen van fabrikanten, dealers, importeurs, verhuurders, gebruikers en opleiders. De IPAF stimuleert en certificeert opleidingen voor bedieners van hoogwerkers. Riwal fungeert als opleidingscentrum voor de IPAF Hoogwerker opleidingen. PAL-kaart Alle deelnemers die een IPAF opleiding succesvol hebben doorlopen, krijgen een certificaat en een gepersonaliseerde PAL (Powered Access License) card. De PAL card is 5 jaar geldig, wordt steeds meer internationaal erkend (ook door verzekeraars) en is beveiligd met een hologram en een foto en handtekening van de bezitter.

Opleiding

Opleiding

IPAF Hoogwerker

IPAF Hoogwerker - advanced

Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werkzaamheden gebruik maken van een hoogwerker.

Voorwaarde voor deelname

Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar).

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werkzaamheden frequent gebruik maken van een hoogwerker en die zich willen bekwamen in de praktische handelingen met verschillende typen hoogwerkers.

Inhoud

• • • • • • • •

Voorwaarde voor deelname

Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar)

Inhoud

Idem als IPAF Hoogwerker, aangevuld met: • instructie betreffende controles • uitgebreide praktijkinstructie • oefeningen op verschillende hoogwerkermodellen • verhoogde moeilijkheidsgraad in praktijkhandelingen

Soorten hoogwerkers Arbowetgeving Omgevings- en bodemcondities Veiligheidsaspecten Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Praktijk-examen

Locatie Dordrecht, Son en Breugel, Velsen of incompany. Prijs Basistarief is € 250,- per persoon, incl. examen. Informeer naar tarieven voor meerdere personen. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 dag. Groepsgrootte maximaal 4 personen. Andere aantallen op aanvraag.

Resultaat

Certificaat/PAL-card - 5 jaar geldig

Locatie Riwal Opleidingscentrum te Dordrecht. Prijs € 495,- p.p. excl. BTW, incl. examens, koffie en lunch. Bijzonderheden Duur van de cursus is 2 dagen. Groepsgrootte is maximaal 5 deelnemers. De cursus heeft standaard betrekking op de categorieën 1B, 3A en 3B (zie overzicht op pag. 9).

Resultaat

Certificaat/PAL-card - 5 jaar geldig

Opleiding

Opleiding

IPAF Hoogwerker + SOG

IPAF Hoogwerker voor Managers

Bestemd voor

Medewerkers die hoogwerkers bedienen in een petrochemische omgeving of op andere locaties waar opleiding volgens de SOG verplicht wordt gesteld.

Bestemd voor Personen die leiding geven aan hoogwerkerbedieners, en zij die belast zijn met de veiligheid en de verantwoordelijkheid voor het plannen van werkzaamheden met hoogwerkers.

Voorwaarde voor deelname

• • • •

Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar) In bezit van VCA-diploma Bij 2-daagse cursus: geen verdere voorwaarden Bij 1-daagse cursus: ruim voldoende praktische ervaring; vanwege de benodigde examentijd worden er in de 1-daagse cursus geen praktijk-handelingen geoefend

Inhoud

• relevante wetgeving • hoogwerkertypes en hun toepassing • machineselectie • opleiding en training van bedieners • dagelijkse inspectie door bediener • persoonlijke bescherming • omgevingsrisico’s

Locatie Dordrecht, Son en Breugel, Velsen of incompany. Prijs Basistarief 2-daagse cursus € 495,- p.p. (excl. afdracht SOG) Basistarief 1-daagse cursus € 250,- p.p. (excl. afdracht SOG) Bijzonderheden Groepsgrootte is maximaal 4 personen. Andere aantallen op aanvraag. Afdracht SOG-examens hangt af van het aantal categorieën.

Resultaat

Certificaat/PAL-Card+PBNA/SOG certificaat-5 jaar geldig

Prijs Cursuskosten zijn afhankelijk van aantal deelnemers. Individuele inschrijving is ook mogelijk. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 dag. De cursus is uitermate geschikt om als bedrijf in groepsverband te organiseren. De cursus kan zowel incompany als op ons opleidingscentrum verzorgd worden.

Resultaat

Certificaat/PAL-card - 5 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

10

11


Heftrucks

Opleiding

De heftruck, het meest gebruikte arbeidsmiddel in logistieke en productiebedrijven, mag alleen bediend worden door mensen die daarvoor aantoonbaar de specifieke deskundigheid bezitten. Door het behalen van het BMWT Heftruck certificaat kan worden aangetoond dat de bediener voldoende is opgeleid. De heftruckopleiding is in theorie en praktijk gericht op veilig werken en gevaarherkenning.

Heftruck + SOG Doel

Bestemd voor Medewerkers die op een petrochemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen gebruikmaken van een heftruck. Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar) • In bezit van VCA-diploma • Rijbewijs-B • Bij 2-daagse cursus: geen verdere voorwaarden • Bij 1-daagse cursus: ruim voldoende praktische ervaring; vanwege de benodigde examentijd worden er in de 1-daagse cursus geen praktijkhandelingen geoefend

Opleiding

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum.

Heftruck of Reachtruck

Prijs Basistarief 2-daagse cursus: € 395,- p.p., incl. afdracht SOG. Basistarief 1-daagse cursus: € 295,- p.p., incl. afdracht SOG. Informeer naar de tarieven voor meer deelnemers.

Doel

1 of 2 dagen? De benodigde cursustijd voor de cursus Heftruck of Reachtruck is sterk afhankelijk van de reeds aanwezige kennis en kundigheid van de deelnemers. Voor kandidaten die geen of weinig praktische ervaring hebben, bevelen we de 2-daagse cursus aan. Dit geldt zeker voor de cursus met SOG-examinering. De cursus van 1 dag kan het best worden beschouwd als een herhalingscursus.

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor Medewerkers die regelmatig, dan wel dagelijks met een heftruck werken en daarvoor gecertificeerd dienen te zijn.

Resultaat

Inhoud

Opleiding

• • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastdiagrammen Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Rijvaardigheid Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten Praktijk-examen

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum of incompany. Prijs Basistarief is € 250,- per persoon, incl. examen. Informeer naar tarieven voor meerdere personen. Bijzonderheden Heftruck: Duur van de cursus is 1 of 2 dagen. Bij incompanyopleidingen dient een goedgekeurde heftruck voor het praktijkdeel beschikbaar te zijn.

Resultaat

 eachtruck: Duur van de cursus is 1 dagdeel. Deze R cursus wordt bij voorkeur als incompany-cursus verzorgd, met gebruikmaking van uw eigen reachtruck(s). Evt. kan offerte worden gemaakt voor een combinatie met de heftruckcursus.

BMWT certificaat - 5 jaar geldig

Certificaat PBNA/SOG (H-HEF-PC-0405) 5 jaar geldig

Heftruck met hefvermogen boven 10 ton Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd Medewerkers die regelmatig dan wel dagelijks met voor dit type heftruck werken en daarvoor gecertificeerd dienen te zijn. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers tenminste enige werkervaring met een dergelijke heftruck hebben. Inhoud

• • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Rijvaardigheidsproef Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten Praktijk-examen

Locatie Deze cursus wordt alleen incompany verzorgd. Een bewijs van keuring van de te gebruiken heftruck dient vooraf te worden overlegd. Prijs Basistarief is € 250,- per persoon, incl. cursusboek, examen en certificaat deelname 4 à 5 personen per cursusgroep. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 dag (theorie en praktijk).

Resultaat

BMWT De vereniging BMWT is een brancheorganisatie van importeurs en fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. Met trainingen en cursussen zorgt BMWT-Train voor de vereiste deskundigheid bij werknemers die met materieel werken. De Riwal instructeurs zijn door BMWT geaccrediteerd voor het geven van verreiker- en heftruckopleidingen.

BMWT certificaat - 5 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

12

13


Veilig Aanslaan en Verplaatsen van Lasten

Opleiding

BMWT-Verenigingslogo

Reachstacker Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd Medewerkers die regelmatig dan wel dagelijks met voor de reachstacker werken en daarvoor gecertificeerd moeten zijn. Inhoud

• • • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen Theorie-examen Dagelijkse controle Herkennen verschillende typen containers Praktijkinstructie Rijvaardigheid Container oppakken, vervoeren en wegzetten Praktijk-examen

Locatie Deze cursus wordt alleen incompany verzorgd met gebruik van uw eigen materialen. Prijs Tarief afhankelijk van praktijkervaring, cursusduur en aantal deelnemers. Tarieven zijn altijd inclusief lesboek en aanvraag certificaat. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 of 2 dagen.

Resultaat

BMWT certificaat - 5 jaar geldig

Opleiding

Veilig werken met de Terminal trekker Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor Medewerkers die op het bedrijfsterrein werken met de terminal trekker (ook wel RoRo-trekker genoemd) en daarmee beladen en onbeladen opleggers verplaatsen. Voorwaarde voor deelname

Minimum leeftijd: 18 jaar.

Inhoud

• relevante arboregels • controle van de truck en de oplegger • rijvaardigheid • veilig aan- en afkoppelen • lastbehandeling en capaciteit • omgevingsomstandigheden

Locatie Incompany, er wordt gewerkt met uw eigen gekeurde materialen. Er dient een lesruimte beschikbaar te zijn. Prijs Basistarief is op aanvraag en afhankelijk van lesduur en aantal deelnemers. Tarief is inclusief lesboek en aanvraag van het certificaat.

In veel bedrijven en op veel locaties wordt gebruik gemaakt van diverse soorten hijsinstallaties om lasten te verplaatsen of te laden/lossen. Vanwege de risico’s die hierbij aanwezig zijn (vallende lasten, beknelling, schade) dienen uw medewerkers voldoende te zijn opgeleid om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. In de petrochemische sector is deze opleiding verplicht gesteld en opgenomen in de SSVV Opleidingen Gids.

Opleiding

Veilig Aanslaan en Verplaatsen van Lasten Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd Medewerkers die regelmatig, dan wel dagelijks t.b.v. voor van hun werkzaamheden lasten aanslaan, hijsen en/of verplaatsen door middel van een hijswerktuig zoals een (bovenloop-) kraan, takel of lier. Inhoud

• Keuze van hijsmiddelen • Arbowetgeving • Diverse vormen van aanslaan • Hand- en armseinen • Theorie-examen • Dagelijkse controle en afkeurnormen van hijsmiddelen • Praktijk-instructie • Diverse lasten aanslaan, verplaatsen en wegzetten • Praktijk-examen

Locatie Riwal Opleidingscentrum te Dordrecht of bij u op locatie mits deze aan de examenvoorwaarden voldoet (zie pag. 23). Prijs Basistarief is € 225,- per persoon. Informeer naar tarieven voor meerdere personen. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 dag. De cursus wordt gegeven in groepen van 6 deelnemers. Bij incompany-training dient een goedgekeurde kraan voor het praktijkdeel beschikbaar te zijn. Ook moet het terrein afgeschermd kunnen worden van andere werkzaamheden. Als er geen kraan aanwezig is kan in overleg en tegen meerkosten een hijswerktuig ter beschikking worden gesteld. De cursus kan ook met SOG-kwalificatie worden verzorgd. Voorwaarde voor de deelnemers is daarbij dat deze in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Resultaat

PBNA-certificaat 5 jaar geldig

Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 of 2 dagen.

Resultaat

Certificaat BMWT - 5 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

14

15


Verreikers

Opleiding

De verreiker is een multifunctioneel inzetbaar arbeidsmiddel. Door de constructie van de machine en het feit dat er veelal op een oneffen grondoppervlak wordt gewerkt, ontstaan er specifieke eigenschappen en risico’s. Daarom is deskundigheid vereist. Riwal heeft in samenwerking met BMWT Train een opleiding ontwikkeld welke gericht is op de aspecten die voor het veilig werken met een verreiker noodzakelijk zijn.

Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor Medewerkers die op een petrochemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen gebruikmaken van een verreiker. Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar) • In bezit van VCA-diploma • Rijbewijs-B • Bij 2-daagse cursus: geen verdere voorwaarden • Bij 1-daagse cursus: ruim voldoende praktische ervaring; vanwege de benodigde examentijd worden er in de 1-daagse cursus geen praktijkhandelingen geoefend

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum.

Opleiding

Prijs Basistarief 2-daagse cursus: € 495,- p.p., incl. afdracht SOG. Basistarief 1-daagse cursus: € 295,- p.p., incl. afdracht SOG. Informeer naar de tarieven voor meer deelnemers.

Verreiker Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die regelmatig dan wel dagelijks met verreikers werken en daarvoor gecertificeerd dienen te zijn. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers ervaring hebben in het werken met de verreiker.

Inhoud

• • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Rijvaardigheidsproef Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten Praktijk-examen

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum of incompany. Prijs Basistarief is € 250,- per persoon, incl. examen. Informeer naar tarieven voor meerdere personen. Bijzonderheden Duur van de cursus is 2 dagdelen. Het certificaat dat wordt afgegeven is een licentie voor het werken op verreikers met een lastcapaciteit tot 10 tonmeter.

Resultaat

Verreiker + SOG

BMWT certificaat - 5 jaar geldig

Resultaat

Certificaat PBNA/SOG (H-VR(h)-PC-0510) 5 jaar geldig

Opleiding

Werken met een starre Verreiker voor heffen en hijsen (<10tm) Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor Medewerkers die op een petrochemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen gebruikmaken van een starre verreiker voor hef- of hijswerkzaamheden. Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar) • In bezit van VCA-diploma • Rijbewijs-B

Inhoud

• inzet en toepassing van typen verreikers • relevante wettelijke bepalingen • dagelijkse controle van machine en hulpstukken • veiligheidsvoorschriften en -maatregelen • rijvaardigheid en veilige bediening • voorkomen van schades en ongelukken • lastbehandeling, stabiliteit

Locatie

Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum.

Prijs Basistarief is € 495,- p.p., inclusief examen. Informeer naar de tarieven voor meer deelnemers.

Starre verreiker SOG Een kwalificatie die in april van 2013 van kracht is geworden en opgenomen in de SSVV Opleidingen Gids: het certificaat voor het werken met een starre Verreiker voor heffen en hijsen. Vanwege de extra aandachtspunten die hierbij aan de orde komen verzorgt Riwal deze cursus in twee dagen. De opleiding staat in de SOG-gids vermeld met de code H-VR(shh)-PC-0413.

Bijzonderheden Duur van de cursus is 2 dagen. Het certificaat voldoet aan de SOG kwalificatie-eisen.

Resultaat

PBNA/SOG certificaat - 5 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

16

17


Verreiker voor heffen en hoogwerken

Machinist Verreiker met hijsfunctie

De opleiding is gericht op medewerkers die een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hoogwerkerwerkzaamheden. Onder ‘heffen’ wordt bij de verreiker het heffen van lasten met behulp van een geïnstalleerd vorkenbord verstaan. ‘Hoogwerken’ bij de verreiker is het werken op hoogte met behulp van een geïnstalleerd werkplatform.

Machinisten die hijswerkzaamheden met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter (tm) of meer op een bouwplaats in Nederland uitvoeren, moeten in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine. Dit geldt dus ook voor hijsen met de verreiker waarop een hijsjib met of zonder lier is bevestigd. Door het instellen van deze kwalificatie wordt tegemoet gekomen aan de eis van de Arbowetgeving dat mensen specifiek deskundig dienen te zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Het bezit van het TCVT-certificaat zorgt er voor dat alleen bekwame machinisten hijswerkzaamheden mogen uitvoeren.

De opleiding gaat in op de verschillende risico’s die er bij de diverse activiteiten aanwezig zijn. Sinds juni 2010 is deze specificatie in de SSVV-opleidingengids opgenomen.

Opleiding

Verreiker voor heffen en hoogwerken

Opleiding

Machinist Verreiker met hijsfunctie (TCVT W04-07) Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen incidenteel een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hoogwerkerwerkzaamheden. Minimum leeftijd is 18 jaar en in het bezit van rijbewijs B en VCA diploma Basis of VOL. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers ervaring hebben in het werken met de verreiker. Inhoud

• • • • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Rijvaardigheidsproef Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten Aan- en afkoppelen voorzetstukken Inspectie met hoogwerkerbakken Praktijk-examen

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum. Prijs Basistarief is € 550,- per persoon, inclusief examen.

Doel

Opleiden en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die op een bouwplaats of andere werklocatie hijswerkzaamheden met een verreiker moeten verrichten waarbij de werklast boven de 10 tonmeter komt. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers ervaring hebben in het werken met de verreiker.

Inhoud

• • • • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen en vaststellen hefcapaciteit Opstellingscondities Communicatie Berekenen van de massa van een last Theorie-examen Dagelijkse controle van verreiker en hijsgereedschap Lasten aanslaan, hijsen en wegzetten Aan- en afkoppelen voorzetstukken Praktijk-examen

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum. Prijs

Op aanvraag.

Bijzonderheden Duur van de cursus is 2 dagen. Voor kandidaten zonder ervaring kan een meerdaagse cursus worden verzorgd. Het certificaat dat wordt afgegeven is een licentie voor het werken met een verreiker met een lastcapaciteit beneden de 10 tonmeter. Bij incompanyopleiding dient een goedgekeurde verreiker voor het praktijkdeel beschikbaar te zijn.

Bijzonderheden Duur van de cursus is 6 dagen, namelijk 5 opleidingsdagen en 1 examendag. Cursusgroep bestaat uit max. 4 deelnemers. Het certificaat dat wordt afgegeven is een licentie voor het hijsen van lasten met een verreiker boven de 10 tonmeter. Verlenging is mogelijk door het registreren van de praktijkwerkzaamheden gedurende deze periode en na het volgen van de verplichte bijscholingscursus.

Resultaat

Resultaat

PBNA/SOG certificaat - 5 jaar geldig

TCVT certificaat - 5 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

18

19


Opleiding

Werken aan lage druk Flensverbindingen

Werken aan Flensverbindingen volgens protocol Een montage- of installatiemedewerker kan te maken krijgen met het (de-) monteren van flensverbindingen. Op veel locaties, maar met name in de petrochemische industrie, zijn deze werkzaamheden aan strikte procedures gebonden om een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen. Het werken aan flensverbindingen is daarom ook opgenomen in de SSVV Opleidingen Gids. Riwal Opleidingen verzorgt deze cursus op het Opleidingscentrum of, indien mogelijk, bij u op de eigen locatie.

Werken aan Flensverbindingen volgens protocool Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

 edewerkers in de industrie die belast zijn met het opeM nen en sluiten van flensverbindingen volgens protocol.

Voorwaarde Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar). voor deelname In bezit van VCA-diploma De 1-daagse cursus moet worden beschouwd als herhalingscursus en is derhalve alleen geschikt voor personen met ruim voldoende werkervaring. • voorbereiding van de werkzaamheden • materiaal (o.a. pakkingen) identificeren • kennis van de arbo-regelingen • veiligheidsmaatregelen • juiste gebruik van het gereedschap • veilig sleutelen met o.a. de momentsleutel • meetinstrumenten hanteren • steek- en brilflenzen plaatsen • openen en sluiten volgens protocol

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum of incompany indien de locatie aan de exameneisen voldoet. Prijs 2-daagse cursus: € 350,- p.p. 1-daagse cursus: € 250,- p.p. Informeer naar de tarieven voor meer deelnemers. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 of 2 dagen, afhankelijk van de werkervaring. Het certificaat voldoet aan de SOG kwalificatie-eisen.

Resultaat

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor Medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van lage druk flensverbindingen. Voorwaarde voor deelname

Minimum leeftijd: 18 jaar (VMBO leerling 16 jaar). In bezit van VCA-diploma.

Inhoud • materiaal (o.a. pakkingen) identificeren • kennis van de arbo-regelingen • veiligheidsmaatregelen • juiste gebruik van het gereedschap • veilig sleutelen • meetinstrumenten hanteren • openen en sluiten van flensverbindingen Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum of incompany indien de locatie aan de exameneisen voldoet.

Opleiding

Inhoud

Doel

Certificaat PBNA/SOG 5 jaar geldig

Prijs Basistarief is: € 250,- p.p., inclusief afdracht SOG Informeer naar de tarieven voor meer deelnemers. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 dag. Het certificaat voldoet aan de SOG kwalificatie-eisen.

Resultaat

Certificaat PBNA/SOG - 5 jaar geldig

Opleiding

Werken als Buitenwacht (mangatwacht) Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor Personen die op een petrochemisch bedrijfsterrein in installaties toezicht houden op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Voorwaarde voor deelname

Minimum leeftijd: 18 jaar.

Inhoud

• vergunningssysteem • de gevaren van een besloten ruimte • veiligheidsmaatregelen bij besloten ruimten • interpretatie van metingen • hoe te handelen in normale sitiuatie • hoe te handelen in noodsituatie • communicatie

Locatie Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum of incompany indien de locatie aan de exameneisen voldoet. Prijs Basistarief is: € 260,- p.p., inclusief afdracht SOG Informeer naar de tarieven voor meer deelnemers. Bijzonderheden Duur van de cursus is 1 dag. Het certificaat voldoet aan de SOG kwalificatie-eisen.

Resultaat

Certificaat PBNA/SOG - 3 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

20

21


GM HECKLIST ANNEMERS

VCA Basis of VCA VOL

Opleidingslocatie

Het VCA-diploma is een veelgebruikt certificaat om in bedrijven de noodzakelijke kennis van veiligheidsregels en het belang van veilig werken te waarborgen. Uw mensen die buiten de deur, op locatie van uw opdrachtgever werken zullen vrijwel altijd dit diploma moeten behalen. Riwal Opleidingen kan u hierbij op verschillende manieren van dienst zijn: We regelen snel een examenmoment voor u, we verzorgen vooraf een examentraining of we begeleiden mensen bij het bestuderen van de lesstof. Voor het doornemen van uw vragen hierover kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Indoor opleidingscentrum Riwal heeft in Dordrecht de beschikking over een eigen indoor opleidingscentrum. Hier kan in een goede ‘leeromgeving’ theorie- en praktijkles worden gegeven en kunnen de examens worden afgenomen onder de daarvoor vereiste condities. Tevens beschikt Riwal over opleidingslocaties in de omgeving van Velsen en Son en Breugel.

Opleiding

VCA Basis Cursusduur

Afhankelijk van uw vraag; inclusief examen.

Cursusplaats Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum of bedrijfsexamen. Cursusprijs

Op aanvraag.

Bijzonderheden

Iedere week inloopexamens.

Mogelijkheden • diploma’s binnen 48 uur leverbaar • extra begeleiding d.m.v. lessen • examens in andere talen • lesboek vooraf leverbaar

Resultaat

VCA-diploma 10 jaar geldig

Machines zoals hoogwerkers, heftrucks en verreikers zijn aanwezig. Voor het werken met de heftruck en de verreiker zijn diverse materialen beschikbaar om de examenoefeningen mee te verrichten. Cursisten die een één- of meerdaagse cursus op één van onze eigen opleidingslocaties volgen, krijgen een lunch aangeboden. Deze is bij de cursusprijs inbegrepen. Incompany Vrijwel alle opleidingen kunnen ook op locatie (incompany) verzorgd worden. Onze instructeurs nemen presentatiebenodigdheden en voorzieningen voor de praktijktraining mee. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Wel moet de accommodatie voor het theorie- en praktijkgedeelte aan de vereiste locatievoorwaarden van de exameninstelling voldoen. Bovendien is het gebruik van de machines (hoogwerker, heftruck of verreiker) voor de incompany training niet inbegrepen in de opleidingstarieven, uiteraard kunnen deze via Riwal Verhuur besteld worden.

Opleiding

Riwal opleidingslocaties

VCA VOL

Dordrecht

Galvanistraat 35

3316 GH

Velsen-Noord

Rooswijkweg 216

1951 MD

Diemen

Muiderstraatweg 63-A

1111 PV

Son en Breugel

Ekkersrijt 31-11

5692 CD

Cursusduur

Afhankelijk van uw vraag; inclusief examen.

Cursusplaats Dordrecht, Riwal Opleidingscentrum of bedrijfsexamen. Cursusprijs

Op aanvraag.

Bijzonderheden

Iedere week inloopexamens.

Mogelijkheden • diploma’s binnen 48 uur leverbaar • extra begeleiding d.m.v. lessen • examens in andere talen • lesboek vooraf leverbaar

Resultaat

VCA-diploma 10 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

22

23


Hoofdvestiging Maxwellstraat 27 3316 GP Dordrecht T 078 620 68 68 F 078 654 39 20 E opleidingen@riwal.com Š 2013 Riwal Hoogwerkers bv, Dordrecht, Nederland. Vijfde druk. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van Riwal. De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt Riwal geen enkele aansprakelijkheid.

www.riwal.com

Riwalopleidingenbrochure5dedruk web  

Naast opleidingen voor het veilig werken met hoogwerkers, verreikers en heftrucks biedt Riwal o.a. de opleiding ‘Veilig verplaatsen van Last...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you