Underhåll 2014 Mässguide

Page 1

13.00 Rolls Royce om utmaningarna inom marint underhåll

KONTAKT: TEL: 0490-162 22 | INFO@DEKON.SE | WWW.DEKON.SE

Värd: SKF

13.30 Kompetens – en nyckelfråga! Värd: Möjligheternas Värld 14.00 Maintenance Simulations Värd: Möjligheternas Värld 14.30 Framtidsoperatören

Vävkompensatorer Gummikompensatorer

Metallkompensatorer Underhåll

Högklassiga JLX -kompensatorer: väv, metall och gummi. Vi underhåller alla kompensatorer med vårt “one stop shop” -service koncept: granskning (visuell, termografisk), rapportering, underhåll, efterkontroll. Kom och besök oss i monter C05:22

JLX Industry

www.jlx.fi +358 (0)2 8376 9750

tel +46 (0)8 5250 6057

Värd: Möjligheternas Värld

13.30

11.00 När driftsäkerheten är livsviktig Värd: Aretics

14.30 Operatörsunderhåll – Effekten av självstyrande team Värd: Next Improvement

Power and motion

Hydraulik

Ledningskomponenter

Pneumatik

Verkstadsutrustning

Centralsmörjning

www.specma.com

13.00 Prisutdelning ”The Swedish Maintenance Manager of the Year” Värd: Svenskt Underhåll (SAMS) 13.30 Systematiskt spillskyddsarbete Värd: Ikaros Cleantech 14.00 Daglig kontroll Värd: Konecranes 14.30 Traditionell whiskytillverkning på ett modernt sätt Värd: Mackmyra Svensk Whisky 15.00 Skalfördelar genom underhållssystem Värd: IBM Svenska

Med fler än 120 st hydraulikverkstäder i Norden

www.specmacenter.com

Café B04:62

C00:53

C00:51

Fastighetstorget C01:41

C01:42

C03:42

C02:40 C03:39

C01:39

C00:71 C00:78

C03:44

C02:42 C03:41

C04:41

C01:25

Svenskt Underhåll/ SAMS C04:42

B01:49

B01:46 B05:42

C05:28

C04:22 C05:21

C05:22

11.00 Hur felorsaksanalyser leder till kostnadseffektiva lösningar! Värd: SKF

Incontro Bar & Restaurant

MIX Restaurant

C01:12 C02:11

Omfattande konferensprogram

B05:49

B03:41

B03:42b B03:42a

B04:42

B05:41

B01:21

B01:22

C02:12 C03:11

C03:20

C04:12

C05:20

B01:19

B01:10a

B06:49

Café B06:41

B02:40 B04:32

B05:32

B02:22

B06:32

B05:30 B04:22

B03:20

B04:20

B03:12

B04:12

B05:12

B06:12 B07:11

A02:51

A02:52 A03:51

B10:42

A01:42 A02:41

B09:40 B10:39

B10:40

B07:32

B08:32

B09:32

B10:32

B09:22

A01:20 A02:19 B10:12

B09:12

B08:11

A04:58

A01:12 A02:11

C02:02

C03:02

C04:02

C01:02

C00:04

C00:07

C05:02

B01:01 B01:02 B02:01

B00:01

B02:02

B03:02

B00:05

B00:09

A03:39

A04:49

A04:40 A04:34 A04:32

A A02:30 A03:29

A03:30

A02:22

A03:22

Anmälan krävs!

B10:09 B09:02 B10:01

B05:10 B04:02

B06:01

B06:02 B07:01

B07:02

B08:02

B05:02

B00:13

B00:17

B00:21

B00:25

A02:20 A03:19 A02:12

A03:20

U05:09

Konferensprogrammet arrangeras i samarbete med Svenskt Underhåll (SAMS) och består av sju högaktuella teman: • Kompetenssäkring ◗  Mer information om konferensen finns i årets Mässtidning • Underhållets betydelse & Underhåll inom Asset Management       samt på www.underhall.se. • Strategier inom underhåll ◗  Välkommen att anmäla dig i monter A04:58 • Teknisk besiktning och kontroll       hos Svenskt Underhåll. • LEAN dagen • Energieffektivitet • Hälsa – Säkerhet – Miljö arrangör:

Gothia Towers Entré

30 år

A04:18

A03:12

B00:27

B10:02

A01:10 A02:09

A02:10 A03:09

A01:02

A02:02 A03:01

A00:02

A00:05

A03:02

i

West Coast

U05:01 U05:17

Vi firar

A04:16

i Huvudentré 5

Underhållsmässan 2014 Svenska Mässan, Göteborg 11–14 mars

Möjligheternas Värld A04:49

A04:10

B03:10

B01:10b

C01:10 C02:09

A04:46

A04:44

A03:35

A01:22

B08:19 B08:12

A02:46 A02:42

A01:32 A02:31

B10:22

B08:22

Konferensregistrering

A02:50 A02:48

Stora Scenen med Lösningsbaren

B09:30

B08:21

B06:11

A02:60 A03:59

A01:50 A02:49

B08:40

B06:22

B05:20

B09:42 B10:41

A02:59

B10:50

B07:40 B08:35

B08:29 B06:21

B05:22

B05:11 B02:20

B07:42

B09:41 B08:50

B

B03:30

B03:22

Underhåll i svensk B07:42 whiskytillverkning

B06:39

B02:32

B02:30

B09:60 B10:51

B08:52

B06:51

C05:08

C01:07

12.00 Om export till den Norska Olje&Gas industrin för Svenska Underhållsleverantörer Värd: SAMS och Exportrådet

Med reservation för ändringar och tryckfel.

B04:50

B01:20

11.30 Prisutdelning Maintenance Champions League samt utdelning av certifikat Värd: Svenskt Underhåll (SAMS)

13.00 Daglig Kontroll Värd: Konecranes

B02:42

B03:50

B01:27 B01:30 B02:29

C03:22

B02:52

B03:49

B03:32

C01:20 C02:19 C01:19

B02:41

B01:32 B02:31

C01:22 C02:21

10.30 Traditionell whiskytillverkning på ett modernt sätt Värd: Mackmyra Svensk Whisky

B01:42

B02:43

B01:40 B02:39

C05:40

C03:32

C C02:22

Fredag 14 mars

B01:41

B05:52

Konferens

B07:70

B05:70

B01:51 B02:50

C04:42

C04:32

C01:30 C01:28

15.00 ”World Class Maintenance” Värd: IBM Svenska

C00:91

C03:40 C04:39

C01:32 C02:32 C03:31

B04:66

Meeting B02:52 Point

B02:51

C00:55 C00:61

C02:44 C03:43

B04:64

B05:62

Maintenance Champions League

Värd: Ytskyddsgruppen

10.30 En resa mot Specialistunderhåll Värd: Next Improvement

Mäss Guide

Café

A3

Ökad hållbarhet och bättre kapitalvård genom att ytskydda utrustningar och konstruktioner på bästa sätt

14.00 Daglig Kontroll Värd: Konecranes

12.30 Underhållsutveckling Värd: Next Improvement

Café

12.30 Traditionell whiskytillverkning på ett modernt sätt Värd: Mackmyra Svensk Whisky

15.30 Traditionell Whiskytillverkning på ett modernt sätt Värd: Mackmyra Svensk Whisky

12.00 Hur kan ventilationsfilter bidra till att klara av målen i energidirektivet utan kostsamma investeringar? Värd: Vokes Air & Slussen

Specialister på systemlösningar och komponentförsäljning inom;

12.00 Hur kan ventilationsfilter bidra till att klara av målen i energidirektivet utan kostsamma investeringar? Värd: Vokes Air & Slussen

13.00 Prisutdelning av Det Stora Produktivitetspriset 2014 Värd: Svenskt Underhåll (SAMS)

11.30 Mobil bearbetning för mätutrustning på turbinhus Värd: Midroc

Service Center

11.30 Storstopp på raffinaderi – ett jätteprojekt! Värd: Midroc

15.00 Senaste trenderna inom driftsäkerhet och underhåll Värd: Svenskt Underhåll (SAMS)

onsdag 12 mars

Entréplan

11.00 Få saker gjort i underhållsarbetet Värd: Aretics

Entré 2

gn

• UTBILDNING & ORGANISATION

De si

• BEMANNING & ENTREPRENAD

Underhåll 2014

A04:50

10.30 Stena Way Of Production – från reaktivt underhåll till proaktivt! Värd: Idhammar Konsult

A04:52

11.00 Underhållsmässan firar 30 år! Invigning av framstående Keynote Speakers 12.30 Daglig Kontroll Värd: Konecranes

• UNDERHÅLL & MONTAGE

UNIK teKNIK för VIBrAtIONS- Och LAGerANALYS

A04:54

Torsdag 13 mars

Cu bi ca d

• ENERGI- & DRIFTTEKNIK

Tisdag 11 mars

Kôrv & Mos

EN NY KRAFT I VERKET

KOSTNADSFRITT!

Café

stora scenen

Hiss till Heaven 23

Med exceptionell analyskraft och mångsidighet erbjuder Leonova en unik kombination av avancerad teknologi och användbarhet i ett och samma instrument. Leonova Diamond® IS och Leonova Emerald® IS är de första portabla mätinstrumenten för EXmiljö som erbjuder tekniken SPM HD® för tillståndskontroll av rullningslager i varvtalsområdet 1- 20 000 rpm. Leonova Diamond IS är dessutom det första instrumentet med tre parallella vibrationskanaler.

Öppettider: Tisdag–Torsdag: 09.00–17.00 Fredag: 09.00–14.00

www.underhall.se

Besök oss gärna i vår monter!

B05:12

www.preem.se Monter: C03:32

www.hydac.se Monter: C02:02

www.fixturlaser.se Monter: B02:02

www.pmclubrication.se Monter: B10:39

www.is-sweden.bilfinger.com Monter: C03:41

spminstrument.se I leonovabyspm.com

Medarrangör:


UTSTÄLLARE / EXHIBITORS 3-BE AB www.3-be.se

C03:44

UTSTÄLLARE / EXHIBITORS

AxFlow AB

B08:02

ContiTech Scandinavia AB

B10:12

A ABUS Kransystem AB

B10:22

www.axflow.se Axxos Industrisystem AB www.axxos.com

B

www.abus-kransystem.se

HYDAC servicekoncept Monter C02:02. Välkomna!

AC Maskinservice i Nora AB www.acmaskin.se

C01:10

Backes Transportbandservice AB B10:12 www.backes.se

ACG Fyrtal AB www.acgfyrtal.se

B09:02

Begab Ångpannerengöring & Betning AB www.begab.com

ACM (Applied Chemicals and Minerals) AB www.acmgroup.se

A02:42

Ahlsell Sverige AB

BESÖK OSS I MONTER C01:32 Rostskydd Högtrycksspolning Vakuumsugning Vattenbilning Ställningsbyggnad

HYDAC AB 08-445 29 70 | www.hydac.se

C02:12

B04:22/C01:42G

Belker www.belker.se

C02:11

Alcon Högtryckstvättar AB www.alconab.com

B02:22

Alentec & Orion AB www.alentec.com

B08:32

BeTech AB www.betech.se

Alesco Int AB www.alesco.se

A02:48

Bilfinger Industrial C03:41 Services Sweden AB www.is-sweden.bilfinger.com

Alfa Solution A/S www.alfasolution.no

A03:09

ANCORA Sp. z o.o. www.ancora-sverige.se

C00:55

www.bengtssons-tools.se B08:50

Blickle AB www.blickle.se

C01:41

Bråbo Industrivulk AB

B10:12

C A Mörck AB www.ca-morck.se

Aquajet Systems AB www.aquajet.se

C00:51

Arcos Hydraulik AB www.arcos.se

C02:19

Aretics AB

B04:20

A02:31

CAT Nordic www.catnordic.se

A02:51

C.C. JENSEN AB www.cjc.dk

C02:21

Carl Stahl www.carlstahl.se

B06:22

Certex Svenska AB

B00:21 C01:02/U05:09

www.aretics.se

FB Kedjor AB

B06:39

www.goteborgstekniskacollege.se

A03:20

Fixturlaser AB

B02:02

B08:12

Dekon Engineering AB www.dekon.se

C02:42

Delete Service AB www.delete.se

C01:32

Dematek AB

B06:21

Folla Tech Sverige AB www.follatech.se

C01:07

Forbo Siegling Svenska AB

B07:11

Henkel Norden AB

B04:50

Framsteg AB www.framsteg.se

Denios AB www.denios.se

A02:20

Dräger Safety Sverige AB www.draeger.com

C04:22

Duroc Engineering AB B06:11 www.duroc.com/engineering Dynamate Industrial Services AB

A02:19/C01:42c

Frebelt AB www.frebelt.se

B10:12

Fuchs Smörjmedel Sverige AB www.fuchs-oil.se

B08:29

Furmanite AB

B01:42

EagleBurgmann Sweden AB

B01:01

G GEA Heat Exchangers AB

B03:42a

www.assalub.se ATÜMAT Högtrycksteknik AB www.atumat.se

C04:39

Axel Larsson Maskinaffär AB www.axel-larsson.se

B08:22

C05:02

Collinder Märksystem AB www.collinder.se

B00:13

Colly Flowtech AB www.collyfowtech.se

B01:02

Condair A/S www.condairsystems.com

B02:01

EFD Induction AB www.efd-induction.se

C01:12

Gemex - Weir Minerals www.gemaindustri.se

B07:01

Eigenbrodt AB www.eigenbrodt.se

B08:02

GKN Service Scandinavia AB www.gknservice.se

B08:35

Ekström & Son AB www.ekstrom-son.se

C00:78

GLOi AB www.gloi.se

C02:09

ER Kylinstallation AB www.erkyl.se

A04:18

Good Solutions Sweden AB www.goodsolutions.se

B08:11

Ergo-Nova Sweden AB www.ergonova.se Ergoreel AB www.ergoreel.se

B02:52/B10:50 B01:46

Gunnebo Industrier AB C03:11 www.gunneboindustries.com

B03:02

Lönne Scandinavia AB

B04:02

NIS Nordiska AB www.nisnordiska.com

B10:41 B07:02

Hydac AB www.hydac.se

C02:02

Hydraulikhuset BKH AB www.boddy.se

A04:16

Hytorc Power Systems AB www.hytorc.se

C03:22

IDCON Scandinavia

A02:11

K Kabetex Kullager & Transmissioner AB www.kabetex.se

B00:09

Kaeser Kompressorer AB

B05:32

www.kaeser.se Karlstad Vulk & Montage AB www.karlstadvulk.se

B10:12

KILAB Kedjeexperten i Lingbo AB B10:40 www.kedjeexperten.se

www.idcon.com

MaintTech: Markku Vehmas www.mainttech.se

C02:44

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB www.maskincentrum.com

C01:25

Maskingården Verktygsmaskiner AB www.maskingarden.se

B01:30

Mcd AB Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar www.mcd.se

A02:52

Mec-Con AB www.mec-con.se

B02:39

C05:40

Norströms Indeco AB www.indeco.se

C05:20

Rehobot Rotex AB www.rotex.se

C05:40

Novacura AB

A04:54

Rotork Sweden AB www.remotecontrol.se www.rotork.com

B08:22

RULMECA A/S Danmark Filial http://rulmeca.com

B08:19

A02:10

OKQ8 AB www.okq8.se

C01:30

Saltängens Mekaniska Verkstad AB www.smvab.se

C01:39

Saxe Nordic AB www.SaxeNordic.com

B02:41

Schaeffler Sverige AB

B06:02

www.sulzer.com

UW-ELAST AB www.uw-elast.se

B10:01

Wärtsilä Sweden AB www.wartsila.com/sweden

Svenska Transorfilter AB www.transorfilter.se

B03:12

Svenskt Underhåll/SAMS

C04:42

V.Pro AB www.verticalpro.se

B05:52

X-Ponent Inredning AB A00:02/A01:02 www.x-ponent.se

Vaculex AB www.vaculex.com

C03:42

Y

VENDIG AB www.vendig.se

A01:12

Ytskyddsgruppen.se C01:07 www.ytskyddsgruppen.se

Svenskt Underhåll/ A04:58 SAMS- KONFERENSREGISTRERING

www.sams.se C02:19

IDUS AB www.idus.se

B06:12

KranCom AB Hetronic Sverige www.hetronicsverige.se

C05:22

KranEl AB www.kranel.se

C05:22

Pegol, AB www.pegol.se

B08:50

Selga B02:29 www.selga.se

Krown Nordic www.krownindustrial.com

A01:32

B02:43

SIBE International, AB www.sibe.se

C03:39

Plum A/S www.plum.dk

KS Tools Scandinavia www.kstools.com

A03:12

B10:39

Sigma IT & Management Sweden AB www.sigma.se

B01:32

PMC Lubrication AB www.pmclubrication.se PMH International AB www.pmh.se

B03:32

Simson Power Tools AB www.simsonpowertools.se

B05:30

Preem AB

C03:32

SISAB Svets & Verktygsgrossisten B05:10 www.sisab.info

http://teknikcollege.se/

SKF Sverige AB www.skf.se

Telatek Service Oy www.telatek.se

C03:40

Slussen.biz C01:42a www.slussen.biz

Tele Radio Sverige AB www.tele-radio.se

B03:50

Specma Component AB

Telko Sweden AB www.telko.com/portal/se

B03:22

Tergo, AB www.tergo.se

C03:31

TMI Inspektion AB

A02:30

www.ikaros.net B01:21

Industrimässor – Svenska Mässan B04:62 www.svenskamassan.se Infor A03:39 www.infor.com Inspecta Sweden AB www.inspecta.se

B02:42

INTAB Interface-Teknik AB www.intab.se

C01:28

Intertechna AB www.intertechna.se

B10:02

Invekta Green AB www.biogenactive.com

C00:61

Migalon AB www.migalon.se

L LarsLap International AB www.larslap.com

www.midroc.se

B05:02

C02:32

Mjällby Målning & Blästring AB C01:32 www.mmb.se

Seepex Nordic A/S www.seepex.com

MKM Angered Småmaskinverkstad KB www.mkm-maskin.se

A02:09

LocTech B08:40 www.loctech.se

MLT Maskin & Laser Teknik AB www.mlt.se

B05:41

Low2High Vacuum AB

Movomech AB www.movomech.se

B09:42

http://preem.se B10:42

Möjligheternas Värld

A04:49

Pritec Vaculyft AB www.pritec.se Procab AB www.procab.se

C00:04

PRONOMIC AB www.pronomic.se

B09:41

Protoma Professional Technology of Maintenace AB www.protoma.se

B01:40

A02:02

www.low2high.se Lubricool AB www.lubricool.se

A01:10

Luckylane Produktionsbyrå AB A04:44 www.industristopp.se

www.svenskamassan.se/sites/ mojligheternas-varld/

B03:49

X

V

Verkstadstidningen, Förlags AB A04:34 www.verkstadstidningen.se Vibrationsteknik AB www.vtab.se

A04:40

Vico AB www.vico.se

C01:22

Vikon Vibrationskonsult AB www.vikon.se

B07:40

VIMAB AB www.vimab.se

B07:32

Svenska balanserings- och analysinstrument för maskinvibra oner

Å Åkerströms Björbo AB

B09:30

www.akerstroms.se

Monternr: C02:44

www.main ech.se

Give your valves the star treatment

T www.schaeffler.se

LDC Sales & Consulting AB A03:51 www.ldc-borstplatering.com

W WER B04:42 www.wer.se

B03:12

B09:32

B06:41/B06:49

B07:42

B00:05

Svensk Borstteknik AB www.borsten.se

A04:16/U05:17

www.parker.com/se

Underhåll i svensk Whiskytillverkning www.mackmyra.se

VVAB Maskin & Teknik AB www.vvabmaskinteknik.se

Wibax A03:35 www.wibax.se

Idhammar i Sverige AB www.idhammar.se

Midroc (inkl. Metalock) C03:02/C03:20

B02:31

C04:02

Konecranes AB www.konecranes.se

B00:25/B00:27

Underhåll & Driftsäkerhet www.mentoronline.se

www.vrab.nu

Univar AB www.univarlubricants.se

A04:50

B03:41

B02:30

A03:22

Idé & ResursCentrum i Ljungby AB www.ide.resurscentrum.se

Kimo Instrument Sverige AB www.kimo.se

U Ulinco Vulctech AB www.vulctech.se

Svealyft AB www.svealyft.se

Swecrom AB www.swecrom.se

P Parker Hannifin AB

B05:22

www.sams.se

S

Oilmek Uddevalla AB www.oilmek.se

VRAB AB

B03:42b

www.rehobot.se

O

Maximo Användarförening B01:32 www.maximoanvandarforeningen.se

B00:17

B05:20

www.novacura.se

A01:42

B02:40

REHOBOT Hydraulics AB

www.sams.se

A03:01

Sulzer Pumps Sweden AB

R

A02:12

Nordtec Instrument AB www.nordtec.se

Vokes Air AB www.vokesair.se

C03:43

B09:22

Maintenance Champions League C04:41

B05:49

STF Ingenjörsutbildning AB www.stf.se

John Crane Sverige AB www.johncrane.se

B09:40

Total Sweden AB www.totalsweden.se

Tryggve Olson Normdetaljer AB B03:20 www.tryggveolson.se

RecondConcept i Ånge AB www.recondconcept.se

JöTek Hydraulics AB www.jotek.se

C05:21

B02:20

C00:71

B10:32

SPX Hydraulic Technologies www.spxhydraulictech.com

Statoil Lubricants www.statoil.se/lubricants

Nordic Hydro Tools AB www.hydrotools.se

Huhnseal AB www.huhnseal.com

A04:10

B03:10

C05:08

Nordisk Rörmärkning AB B00:01 www.nordisk-rormarkning.se

VMI International AB www.vmiab.com

Qimtek AB/Svensk Verkstad www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

JLX Industry www.jlx.fi

A02:50

A03:29

TRM Workwear www.trmworkwear.se

Ramson, AB www.ramson.se

MAF Pump AB www.mafpump.se

Torctech AB www.torctech.se

B10:09

C00:07

M

B05:12

SST Slitskyddsteknik AB www.slitskyddsteknik.se

Nordic Fastening Group AB www.nfgab.se www.lonne.com

SPM Instrument AB www.spminstrument.se

B03:30

A03:19

C01:20

B01:32

Q

UTSTÄLLARE / EXHIBITORS

QH-System AB www.qh-system.se

J Gruppen www.jgruppen.se

Jumo Mät- & Reglerteknik AB www.jumo.se

IBM Svenska AB www.ibm.se

Pump- & Pyrolysteknik A01:20 i Malmö AB www.pump-pyrolysteknik.se

Nomo Kullager AB www.nomo.se

B07:42

Industrimiljö Väst AB C00:53/C02:40 www.industrimiljovast.se

Christian Berner AB www.christianberner.com

J Jergo AB www.jergo.se

Mackmyra Svensk Whisky www.mackmyra.se

B06:01 B01:22

Nilfisk-ALTO C04:32 www.nilfisk-alto.se

A04:32

Askalon AB www.askalon.se

www.gea-phe.com

www.lutze-conveying.com

Johnson Metall AB www.johnson-metall.com

B10:12

www.eagleburgmann.se

Next Improvement Sweden AB C02:12 www.nextimprovement.se

A02:22

Aros Industripartner AB www.arosip.se

www.certex.se

C01:42h

B01:40

Hoerbiger Service Nordic AS www.hoerbiger.com

www.furmanite.com

E

Newtec Industriservice AB www.newtec.se

C05:28

IWT Sverige AB www.iwt.se

N

Nordisk Industri www.conventusmedia.se

Ikaros Cleantech AB www.dynamate-is.se

B01:51

B02:50

B01:32

Framtidsoperatören A04:49 www.chalmers.se/sv/projekt/ Sidor/Framtidsoperatören.aspx

Lutze Conveying Sweden AB

UTSTÄLLARE / EXHIBITORS

High Pressure Welding Sweden AB www.hpwelding.se

I FORCE Technology Sweden AB B04:12 www.forcetechnology.se

IRC Industrial Radio Control AB B01:19 www.ircab.se

H

www.henkel.se

FerroECOBlast www.ferrocrtalic.com

UTSTÄLLARE / EXHIBITORS

Isblästringsbolaget / Aquila Triventek www.is-ab.net

Imtech Elteknik AB Elverkstad www.imtech.se

Assalub AB

BESÖK OSS I MONTER A03:12

Damalini AB / Easy-Laser

www.dematek.se

Castolin Scandinavia AB www.castolin.se

Handverktyg, avdragare, momentnycklar, gnistfria verktyg och mycket, mycket mer!

A04:52

www.forbo-siegling.se

C

VERKTYG FÖR PROFFS

D

www.damalini.se

C01:19

www.aquadrip.se

Strategisk produktionsutveckling Tillverkning och projekt Industriunderhåll Industriell rengöring och avfallshantering Logistik

FAB detect AB www.fabdetect.se

Göteborgs Tekniska College AB A04:49

C02:22

www.ahlsell.se

för en säker och effektiv produktion

• • • • •

CORVARA Industri & Skadeservice AB

www.corvara.se

www.brabo.se

Våra tjänsteområden

B05:42

www.fixturlaser.se

Coor Industriservice

Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och utför all den service och de lösningar som krävs för en säker och effektiv produktion. Läs mer på www.coor.se/industriservice

EURO EXPO IndustriMässor www.euroexpo.se

www.fbkedjor.se

Bengtssons Maskin AB B02:32/B01:27

Aquadrip AB

B05:11

B05:22

API PRO Maintenance Systems B08:21 www.apipro.com/se

i m Be on sök te os rC s 04 :12

C04:12/C01:42b

A03:13

Belzona (Defensa Service AB) www.defensa.se

Erichs Armatur AB www.erichsarmatur.se

F

www.contitech.se Coor Service Management AB www.coor.com

UTSTÄLLARE / EXHIBITORS

A02:46

B01:10a+b

B09:12

Tapflo AB www.tapflo.se

A03:02

TAWI AB www.tawi.se

B01:20

Tebeco, AB www.tebeco.se

A04:46

TeijoViverk AB www.teijoviverk.se

A03:30

www.larslap.com

Teknikcollege A04:49

www.specmacomponent.se Specma Seals AB www.specmaseals.se

Besök oss i monter B05:02

B06:32/U05:01

www.tminspektion.se

Nu lanserar vi ett kostnadsfritt verktyg för mässplanering som underlättar för utställare och fackbesökare att få ut mesta möjliga av mässan som mötesplats. Alla som registrerar sig för kostnadsfri entré får automatiskt tillgång till mässans Meeting Point, som öppnas upp på nätet ett par veckor innan mässan öppnar. Satsningen görs för att underlätta erfarenhetsutbyte och bidra till nätverkande. Med verktyget ges möjlighet att ­redan innan mässan boka in personliga möten, för att ­sedan träffas fysiskt i mässans Meeting Point på mässgolvet. Området erbjuder en öppen och trevlig miljö med bland annat ståbord, laddningsstationer och mötesrum. Välkommen till monter B02:52 i B-hallen.

VA L V E G R I N D I N G S Y S T E M S

Nyheter från Assalub AB! Välkommen till vår monter

B01:22

Vi presenterar nyheter både för handsmörjning och automatiska smörjsystem www.assalub.se