Page 1

Trä & Teknik a r r a n g e r a s A V Sv e n s k a M ä s s a n i G ö t e b o r g 2 – 5 S e p t e m b e r 2 0 1 4

Nordiska träindustrins mötesplats

träbranschen spänner musklerna på TRÄ & Teknik

www.traochteknik.se

TRÄ & TEKNIK 2014

1


Red.

Foto: Anna Sigvardsson

Mässbilagan för Trä & Teknik är producerad av Rivista  AB på uppdrag av: Trä och Teknik, Svenska Mässan, 412 94 Göteborg, tel: 031-708 80 00, www.traochteknik.se. Produktion: Rivista AB, Mässans Gata 10, 412 51 Göteborg, tel: 031-708 66 80. www.rivista.se. Redaktör: Håkan Linger, Pernilla Falkman Berger. Texter: Mats Ahlstedt. Redigering: Thomas Glans.

Gabriel Börjesson, säljare.

Stefan Sundqvist, mässansvarig. AnnaSara Perslow, mässkoordinator.

Välkommen till Trä & Teknik 2014

S

sysselsätter 60 000 personer och exporterade år 2012 för 123 miljarder kronor. Totalt omsätter branschen cirka 220 miljarder kronor per år. Men hur ofta hör man svenska politiker prata om hur viktig den är för svensk industri? Nyligen fick Avicii ta emot regeringens musikexportpris av handelsminister Ewa Björling. Sedan 1997 stöttar regeringen svensk musikexport med ett eget pris. Det ”svenska musikundret” svarar för en total exportintäkt på i runda tal en miljard. kogsindustrin

Inget ont om musikindustrin, men när fick ett företag inom skogs- och träbranschen ett eget exportpris instiftat av regeringen och utdelat av handelsministern? En bransch som bygger det

svenska välståndet i betydligt högre grad än såväl fordon som musik. Och kommer så att göra även i framtiden, hur många svenska musikgrupper som än slår internationellt. Det är dags att lyfta fram branschen i ljuset och tala om för såväl regering, kommunpolitiker som vanliga människor hur viktig den är för svensk framtid. Se till att företag som idag dignar under otympliga regelverk, exempelvis inom byggindustrin, får bättre förutsättningar att bygga bostäder och därmed skapa välstånd. Uppmuntra ungdomar att söka sig en framtid i en bransch som erövrar land efter land med sin export och sina urstarka varumärken, i det tysta. Trä & Teknik 2014 bidrar på sitt sätt till att lyfta fram allt det fantastiska vi har, bland annat

en möbelbransch som tar exportandelar på grund av att man har en unik kombination av tillgång till råvaran på nära håll, duktiga designers och framsynta produktionsföretag där design och teknisk utveckling får samverka och utvecklas. och Wood Fusion på Svenska Mässan den 2-5 september. Här visar vi vad ”Made in Sweden” egentligen står för. Det är bara att önska att handelsministern, och gärna statsministern för den delen, ville göra oss den äran …

Välkommen till Trä & Teknik

Stefan Sundqvist mässansvarig stefan.sundqvist@svenskamassan.se

Forskarskola stärker företagen ProWOOD är en gemensam satsning där Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping, företag och KK-stiftelsen tillsammans satsar drygt 50 miljoner kronor för att stärka konkurrenskraften hos regionens träföretag. KK-stiftelsen bidrar med 18

miljoner, resten kommer från företagen och lärosätena. Träregion Småland har tagit initiativet till satsningen på den så kallade forskarskolan. – Tanken är att tio industridoktorander ska knytas till de olika företagen. I dagsläget är sex företag och sex dok-

torander klara så det finns fortfarande utrymme för fler medverkande företag, kommenterar Kristina Säfsten, docent i produktionssystem på Tekniska Högskolan i Jönköping. Fokus kommer att ligga på industriell produktframtagning utifrån de olika företagens behov.

2  TRÄ & TEKNIK 2014

Kristina Säfsten, docent i produktionssystem på Tekniska Högskolan i Jönköping. www.traochteknik.se


200

Så många ungdomar går ut från någon träteknisk gymnasieutbildning varje år. Samtidigt uppger branschen att den behöver cirka 800 yrkesutbildade personer varje år. (Källa: TMF)

Vi frågar Staffan Skoog, vd Woodteam Woodteam satsar stort på Trä & Teknik, varför?

– Vi vill visa framfötterna och vad vi går för. Trä & Teknik är egentligen den enda viktiga platsen att synas ordentligt på i Sverige. Eftersom vi är ett förhållandevis ungt företag, behöver vi också föra lite liv och vara med där det händer, för att få blickarna på oss. Då är Trä & Teknik rätt ställe, det är dit kunderna kommer.

David Johnsson, vd på TMF, Träoch Möbelföretagen.

Vi ser en tendens att företag som tidigare flyttat produktionen utomlands nu tar hem den igen

Har ni varit med förut?

– Ja, för två år sedan, när vi var riktigt nya. Då det gick väldigt bra.

Foto: C&D Snickeri AB

Vad ska ni visa?

– Det är lite oklart ännu men det blir främst snickerimaskiner. Förra året sålde vi mest standardmaskiner. I år ska vi försöka öka vår andel på CNC-marknaden och satsar därför stort på de maskinerna. Samtidigt försöker vi vara breda rakt över och leverera alla typer av maskiner som våra kunder vill ha. Vi kommer även att visa vår serviceavdelning. Lite svårt att visa på en mässa kanske, men det är en viktig del av vårt företag. Vilka är era kunder?

Full fart i möbelindustrin Svensk möbelindustri går bra jämfört med övriga Europa. – Att jobba tätt mellan design och teknik är framgångsfaktorn. Titta på Danmark som flyttat ut mycket produktion. Då är det lätt att tappa viktig kompetens, säger David Johnsson, vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen. Sverige är ett litet land men en stor möbelnation slår TMF fast i en nyligen framlagd rapport. Vi är den sjunde största möbeltillverkaren inom EU och trea efter Danmark och Litauen sett till möbelproduktion per invånare. Och Sverige växer som möbeltillverkare. – Den svenska möbelindustrin har återhämtat sig bättre efter finanskrisen jämfört med andra länder i Europa. Styrkan är god design och produkter med hög kvalitet. Dessutom är vi ledande när det gäller hållbar produktion och hållbara produkter, säger David Johnsson. betyder det att industrin har växt med 26 procent medan dansk möbelindustri som jämförelse nästan inte har växt alls. 2012 producerades möbler i Sverige till ett värde av 26 miljarder kronor. Framgångsfaktorn enligt David Johnsson är miljömedvetenhet, god design och teknikutveckling i symbios. Genom att behålla produktionen i Sverige och jobba tätt ihop med designföretag skapar man attraktiva, hållbara produkter som konsumenterna i hela Europa är beredda att betala för. – Vi ser en tendens att företag som tidigare flyttat proI rena siffror

www.traochteknik.se

duktionen utomlands nu tar hem den igen. Kinnarps är ett exempel, kommenterar David Johnsson. Men det finns orosmoln. Exporten till Norge minskar och det betyder ett tapp som måste ersättas med ökad export till andra länder. – Vi ser även den växande piratkopieringen som ett rejält hot. Det finns utländska, framför allt asiatiska länder, som inte drar sig för att kopiera svenska designmöbler rakt av och dumpa priserna. Det tillsammans med LOU, lagen om offentlig upphandling, skapar ett stort problem för branschen. Sättet man gör upphandlingar på skapar olyckliga konsekvenser för den svenska möbelindustrin. Vi jobbar mycket mot Socialdepartementet med de här frågorna och tycker att vi får ett visst gehör får våra synpunkter. Den svaga utvecklingen på byggsidan är också en fråga som står högt på agendan. Att regeringen nu lättar på bestämmelserna om bygglov och gör det möjligt att bygga både 25 kvm komplementbostadshus och 15 kvm friggebod i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus är, enligt David Johnsson ett steg i rätt riktning. – Men regelverket och planbestämmelserna måste ses över och förändras för att vi ska få ordentlig fart på bostadsbyggandet. Det går för långsamt. Rekryteringen till branschen är en annan nöt att knäcka. – Ersättningsrekryteringen är ett problem. Vi måste både se över LAS-reglerna och få in fler ungdomar i branschen för att klara kompetensförsörjningen i framtiden.

TRÄ & TEKNIK 2014

– Främst mindre och medelstora träindustrier, inom allt från möbler till köksinredning och hustillverkning. Däremot ger vi oss inte på storindustrin eller sågverken. Utom när det gäller återvinning, som är en ganska stor del av vår verksamhet. I den delen vänder vi oss även till sågverk med våra rivare, hammarkvarnar och brikettpressar, till exempel. Kommer ni att visa även de produkterna på Trä & Teknik?

– Jadå, det kommer vi, eftersom det är viktiga produkter för oss. Ni har främst italienska maskiner.

– Nja, när det gäller maskiner för träbearbetning, samarbetar vi främst med de stora leverantörerna Essetre och Casadei Busellato. Men ser man på hela vårt produktutbud, så arbetar vi med många olika leverantörer. Flertalet är tyska företag men vi har även svenska, som till exempel Norditek. Tror du att automation är framtiden inom träindustrin?

– Absolut, men jag tycker det är viktigt att automatisera för att hitta lösningar för lättare hantering, bättre finish och bättre slutprodukt. Inte för att få en billigare slutprodukt. Sverige är fullt av duktiga och erfarna hantverkare, automatiseringen ska vara till för att hjälpa dem, inte för att eliminera dem. 3


7,4

Så många anställda har svenska möbelföretag i genomsnitt. Motsvarande siffra i Danmark är 20 och i Tyskland 16. (Källa: TMF)

Kinnarps tar hem produktion till Sverige Kinnarps flyttar en av sina två produktionsenheter i Tyskland till Sverige och skickar en tydlig signal till omvärlden – det är lönsamt att tillverka i Sverige. Men Tyskland är inte ointressant, i samband med produktionsflytten startar Kinnarps ett nytt designcenter i Tyskland. – Vi har ett bra operativt flöde och en bra verksamhet i Sverige. Samordningsvinsterna gör tillverkningen lönsam trots att löneläget är 15 procent högre än i Tyskland, förklarar Kinnarps vd Per-Arne Andersson. – Vi ska fortsätta att producera i Sverige, även om vi köper vissa komponenter från låglöneländer som Kina.

Men vi är oerhört noga när vi väljer ut våra leverantörer. De ska stå för våra värderingar och tankar om miljö- och kvalitetsaspekter. Det är det vi lever på. Design, produktutveckling och hållbar tillverkning av kvalitetsmöbler och inredning för offentlig miljö, slår PerArne Andersson fast. Att ta hem tillverkning från utlandet är mindre vanligt än det motsatta förhållandet – outsourcing till länder där kostnadsläget är betydligt mer gynnsamt, även man kan se en växande trend även på det som Kinnarps just nu har gjort. – Det är viktigt att vi tar debatten med framför allt våra politiker och myndigheter. Vi följer alla regler och

Per-Arne Andersson, vd Kinnarps.

lagar och de svenska kollektivavtalen. Vad är det värt? Man får en känsla av att man i nästan alla upphandlingar prioriterar lägre pris. Men om man alltid ser pris som det mest lönsamma alternativet är vi snart illa ute. Jagar vi bara pris utarmar vi den svenska tillverkningsindustrin. Är det verkligen så vi vill ha det? Anser man att svenska kollektivavtal är bra ska man också premiera de företag som följer dem, anser Per-Arne Andersson. – Vi är stolta över vår produktion här. Varje vecka bjuder vi in kunder från andra länder till våra fabriker i Sverige och visar dem vad vi kan åstadkomma.

Automation Småland kommer till Trä & Teknik ARK – Automation för regional konkurrenskraft, Automation Småland, ställer ut på Trä & Teknik för att visa vilken nytta den träbearbetande industrin kan ha av att öka sin automationsgrad. ARK är ett projekt som bygger nätverk för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av automationsföretag i regionen. På Trä &

Teknik vill man hitta nya kontaktytor och skapa förutsättningar för nya affärer tillsammans med träindustrin. Projektet har en samlingsmonter där varje företag ansvarar för sin del plus att man kommer att ha gemensamma aktiviteter på mässan. – Med rätt automationsgrad kan företag leverera konkurrenskraftiga produkter till kunder

i Sverige och Europa, istället för att bli utkonkurrerade av lågprisländer, kommenterar Hans Nilsson, projektledare. Automation Småland, finansieras av Tillväxtverket, Regionförbundet i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköping och kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. Projektet löper fram till slutet av 2014.

4  TRÄ & TEKNIK 2014

www.traochteknik.se


Visste du att... Vi frågar

...Ebenholts är ett träslag som är så tungt att det till skillnad från de flesta andra träslag sjunker i vatten. (Källa: Träcentrum)

3

2335 Så många företag finns i svensk möbelindustri (Källa: TMF)

utställare

1. Vad behöver branschen för att utvecklas? 2. Hur påverkar det kraven på maskinerna? 3. Hur är era maskiner vässade för framtiden? Per-Axel Noryd

Robert Stenberg

försäljningschef på Biesse Scandinavia:

vd Jon Stenberg AB:

1. Framtidstro och dragningskraft på nya unga medarbetare. Kanske bli lite mer hipp. Och effektivisering, så mer produceras på varje mantimme. Men för att det ska kunna göras måste det finnas finansiering av de nödvändiga investeringarna. Branschen skulle också behöva tas mer på allvar av politikerna. Vi har råvaran och kunnandet för att öka förädlingsgraden inom landet, men det skulle behövas mer stimulans och stöd. 2. Det är automation som allt handlar om idag, att kunna öka utnyttjandegraden i maskinerna med en minimal arbetsinsats. För det är ju arbetstiden som är den absolut största kostnaden. 3. Vi och våra leverantörer tittar mer på helheten för att se hur just arbetsinsatsen kan minskas och hur produktionsenheterna kan utnyttjas mer effektivt. Du ser, ökad effektivitet är svaret på alla frågorna.

1. Vi måste stå på tå i teknikutvecklingen. Gör vi inte det kommer möblerna att tillverkas i Östeuropa eller Asien i stället. 2. Genom att man får ut mer produktivitet för samma kostnad. Bland annat genom att automatisera produktionsenheterna så de kan användas mer än åtta timmar om dagen. Ofta producerar maskinerna bara netto sex, sju timmar om dagen. Kan de arbeta även när personalen har morgon- och lunchpaus, och kanske någon timme efter att personalen gått hem, är det pengar rakt ner i kassan. 3. Bland annat genom att se till att det finns materialbuffertar framför maskinerna så de kan jobba självständigt. Dessutom var vi tidigt ute med maskiner med dubbla automatiska arbetsstationer. Med det får man ner omställningstiderna till noll sekunder. Däremot har ännu inte alla kunder hängt med i den utvecklingen.

Marcus Karlsson

marknadschef på Waco Jonsereds AB:

1. Träbranschen är konservativ och CNC-tekniken har inte fått samma genomslag här som i andra branscher. Idag kan man inte tillverka produkter fullt så effektivt som man skulle kunna. Men högre kostnader för råvara och personal kommer att tvinga fram olika typer av effektivisering och optimering. 2. Att ha maskiner med teknik som tilltalar den yngre generationen. Jag tror att vi redan nu har maskinerna som uppfyller många av dessa krav. Vi jobbar med att påverka branschen och att locka fler unga in i den. Och när kunderna är mogna, är vi beredda. Maskinerna har vi redan. 3. Tekniken vi erbjuder anses vara nyskapande och andas framtid, men i andra branscher anses den vara standard. Idag ligger vi i framkant vad gäller ställtider, energibesparing och virkesoptimering. www.traochteknik.se

TRÄ & TEKNIK 2014

5


Visste du att...

...17 miljoner kubikmeter plankor och bräder sågas i Sverige varje år.

...12 miljoner kubikmeter sågade plankor och bräder säljs till andra länder. För dessa får vi 21 miljarder kronor.

Smarta lucklösningar, optimerade lådsystem och belysning för varje sinnesstämning – Här är några av de stora utställarnas

nyheter på mässan Häfele Integrerad möbelbelysning med LED-lampor

och flexibla system för öppning och stängning av luckor och skåpdörrar är Häfeles stora nyheter. Att välja rätt belysning för varje sinnesstämning och varje situation är lyx. Belysningen har ofta hög prioritet i modern design och möbeltillverkning. Det har Häfele tagit fasta på med sin serie Loox LED-belysningssystem för ökad bekvämligt och funktionalitet. LED-belysning som integreras i möbler med den beprövade Loox Plug & Play-tekniken är en av nyheterna hos Häfele. ”Free” heter en helt ny serie fästdetaljer i ett modulsystem som kan användas flexibelt och täcker i stort sett alla typer av lucköppning uppåt med mjuk gång

Grass

Blum

Gångjärn i två varianter för spegel/glaslucka och

Legrabox är den stora nyheten som Blum pre-

lucka av trä med inbyggd dämpning är ett av två huvudnummer som Grass vill visa upp på mässan. Ett nytt lådsystem är den andra. Den nya gångjärnsserien Tiomos Mirro går i serieproduktion i maj-juni och finns alltså tillgänglig på marknaden när Trä & Teknik går i början av september. Det nya gångjärnet har inbyggd dämpning som gör att man slipper eftermontering av klumpiga dämpare. En adapter limmas fast på glaset eller spegeln där sedan gångjärnet fixeras. Trävarianten tillåter en lucktjocklek på endast 10 m eftersom det har en väldigt tunn gångjärnsgryta. Detta erbjuder nya designmöjligheter. Serieproduktionen av det nya lådsystemet Vionaro startar efter semestern och blir alltså en rykande färsk nyhet på mässan. Raka linjer, ren look, minimalistisk, men gott om förvaringsutrymme tack vare de tunna lådsidorna präglar det nya systemet. Det kan kombineras med skenor som klarar en belastning på 40 respektive 70 kg. Skenorna är justerbara i höjd-, djup- och sidled för ökad flexibilitet.

senterar på Trä & Teknik. Legrabox är ett helt nytt lådsystem med raka sidor på både in- och utsida, tjockleken imponerar med bara 12,8 mm. – Det optimerar utrymmet i lådan som dessutom har synkroniserad gång. Den går som en isbit på en varm plåt, säger Patrik Legrell på Blum. Legrabox är anpassad för hemmets alla möbler och finns i sex färger med matt finish. På mässan kommer den att visas i alla färgerna; oriongrå och sidenvit, havannabrunt och svart samt i rostfritt och aluminium. Formspråket och den minimalistiska känslan är något som uppskattas internationellt – Legrabox har redan tilldelats flera internationella priser. Till lådsystemet finns även ett anpassat inredningssystem i trä- eller ståldesign, Ambia-Line. På mässan kommer man även att pusha lite extra för Aventos som är Blums praktiska klaffbeslags-

6  TRÄ & TEKNIK 2014

och dämpning. Häfele presenterar också en serie fästelement för klaffar på klassiska möbler som barskåp etcetera med bromsfunktion och en för ögat knappt synlig wire. – En nyhet är även Slido Classic 70 VF A, ett modulsystem för skåpsskjutdörrar med fyra dörrar som kan väga upp till 70 kilo. Det är ett komplett nytt hårdvarusystem som kan användas på flera olika sätt och anpassas individuellt. Det går att lägga till ett mjukt stängningssystem, en integrerad controller som stänger och öppnar dörrarna synkront och en e-drive som manövrerar dörrarna elektroniskt, kommenterar Christian Thederan på Häfele GmbH.

system för öppning uppåt. Att kunna fälla upp en skåpslucka vare sig det är i ett kök eller i ett skåp i vardagsrummet är en användarvänlig funktion som ger utrymme för ett annat designspråk, menar Patrik Legrell. – Det förenklar avsevärt när man plockar i och ur ett skåp. Särskilt praktiskt är det om man har flera skåp bredvid varandra, då kolliderar aldrig luckorna även om flera är öppna samtidigt. Dessutom är systemet enkelt att montera och justera.

www.traochteknik.se


...5 miljoner kubikmeter av virket förädlas till möbler, inredning, hus och annat innan vi säljer det. När vi säljer detta får vi 140 miljarder kronor.

100

Så många elever går ut från någon Träteknisk Yrkeshögskoleutbildning varje år. Samtidigt uppger branschen att den behöver cirka 300 personer årligen med någon form av yrkeshögskoleutbildning. (Källa: TMF)

Vi frågar Fredrik Apell, Felder Group Swedens försäljningschef

Fyra teman på Wood Fusion Tisdag: Kompetensförsörj-

ning. Hur ska vi trygga återväxten i branschen och få ungdomarna att bli nyfikna på vilka utmaningar och karriärvägar som erbjuds? Skolorna bjuds in. Onsdag: Trä 2014 – en

dag i materialen, designen och arkitekturens tecken. Torsdag: Produktion – hur

kan vi använda robottekniken för säkrare och effektivare tillverkning och materialhantering? Fredag: Made in Sweden –

för vems skull då? Ska vi ha en livskraftig träindustri även i framtiden? Vad säger politikerna så här en vecka före valet?

– där teknik möter form Wood Fusion är en plats där teknik möter form, en energikick för hela branschen och där gamla sanningar skjuts i sank för att ge plats åt nya.

branschen under armarna. Vi måste själva påverka och visa vad vi kan åstadkomma med skogen som råvara, påpekar AnnaSara Perslow.

– Vi kommer att skapa en visuell form på aktivitetsytan tillsammans med oberoende parter för att spegla vad Wood Fusion egentligen handlar om – det kreativa mötet mellan träindustrin och design, visa hållbara och effektiva tillverkningsprocesser, berätta om vilken oerhörd styrka och tillgång den svenska träindustrin är på så många olika plan, säger AnnaSara Perslow, projektledare för Wood Fusion på Trä & Teknik.

Ett färskt exempel är den byggnation som pågår i Sundbyberg i Stockholm just nu. Det är byggbolaget Folkhem som bygger höghus tillverkade enbart av trä. Det första huset är färdigt och invigdes av bostadsminister Stefan Attehall i december 2013, nummer två är under produktion. Totalt rör det sig om fyra hus på åtta våningar med 128 lägenheter. Det är Stockholmsområdets första höghus av trä sedan 1800-talet. Och fler kommer det att bli, även i centrala Stockholm, om Folkhem får bestämma.

Här möts människor, maskiner och material i en salig blandning med syfte att skapa innovation som genererar affärer, både för träindustrin och för Sverige i stort. Här vill man forma en långsiktig strategi utifrån materialets förutsättningar. – Vill vi ha en livskraftig träindustri i Sverige gäller det att ta vara på möjligheterna och använda de drivkrafter som finns. Vi kan inte förlita oss på att politikerna ska skapa regelverk och incitament för att hålla www.traochteknik.se

vacker fasad av cederträd, är ritade av Wingårdhs arkitekter. – Ett strålande exempel på hur man kan använda trä i storskalig byggnadsproduktion. Hus tillverkade av naturmaterial rakt igenom, lägenheter som kan upplevas med alla sinnen på ett helt annat sätt än vanligt betonghus, betonar Robin Ljungar på TMF.

Husen, med en

TRÄ & TEKNIK 2014

Felder satsar stort på Trä & Teknik, varför?

– Vi hoppas att alla våra kunder kommer till mässan, allt från småkunder till de riktigt stora producenterna med behov av datorstyrda maskiner. Det är på den mässan vi kan visa alla våra nyheter och vårt ögongodis. Vi har varit med på Trä & Teknik sedan mitten på 1980-talet, långt innan jag kom in i bilden. Vad ska ni visa på mässan?

– Det är inte helt klart ännu, men det blir något för alla våra kunder. Ska jag lyfta fram något blir det vår egenpatenterade spiralhyvelkutter som man kan utrusta våra hyvlar med. Den har tjugofalt högre ståndtid, fyra skärfaser och mindre effektbehov. Dessutom kommer vi att visa CNC-teknik med olika typer av maskiner för flexibel bearbetning på balkmaskin eller minsta möjliga spill genom nestingteknologi. Vi kommer också att lägga stor vikt vid våra justersågar och kantlistmaskiner. Vilka är era kunder?

– Alla, från det lilla enmansföretaget eller till och med fritidssnickaren, till de stora industrierna med tillverkning i liner och som jobbar i såväl trä som plast och komposit. Satsar Trä & Teknikmässan på rätt innehåll?

– Ja, den blir en fördjupning inom allt från beslag till limmer och från elverktyg till stationära maskiner. Kunderna får helheten. Är ökad automation träindustrins framtid?

– Inte nödvändigtvis automation, men däremot CNC-maskiner. Inom kort kommer nog någon form av CNC-maskin att vara standard på alla snickerier. Om de sedan är halv- eller helautomatiska, beror på vad kunden vill ha och behöver.

7


2–5 september 2014 Svenska Mässan, Göteborg Öppettider: 9.00–17.00

I Yaskawas monter kommer två robotceller i drift med var sin MOTOMAN-robot.

Kuka Robotics jobbar för att sprida kunskap om robotteknik i träbranschen genom att hålla workshops tillsammans med TMF.

Möt den nya robottekniken på mässan Yaskawa Nordic deltar för första gången på Trä & Teknik i år. Med i montern finns också Kopparbergs Robotteknik, som har lång erfarenhet av MOTOMAN-robotar, inte minst när det gäller att hantera trämaterial i olika former. – I montern kommer vi att ha två fullt fungerande robotceller i drift med var sin MOTOMAN-robot. De är praktiska exempel på hur man kan använda en robot till exempel för att sortera och plocka trädetaljer, och att den moderna robottekniken ger möjlighet att också producera i små serier. Eller rent av enstaka trädetaljer. Här finns det stora möjligheter att kunna kombinera robotens snabbhet, precision och säkerhet, med kravet på kundanpassade lösningar och skräddarsydda produkter, säger Cecilia Benze på Yaskawa Nordic.

Att introducera robot i branscher och miljöer där man tidigare arbetat manuellt ställer stora krav på att hanteringen och driften av robotcellen är enkel och problemfri. Några av Yaskawas senaste lösningar handlar därför om hur man kan göra programmeringen av en robot enklare, och hur användarvänliga operatörspaneler gör det lättare att sköta den dagliga driften i robotcellen. – I vårt produktprogram ingår även utbildning av blivande robotoperatörer. Utbildningen sker i flera steg och börjar med grundläggande programmering och handhavande av robot. Därefter finns möjligheten att gå ytterligare kurser för att fortbilda sig inom sitt användningsområde. Kurserna ges i vårt moderna utbildningscenter i Kalmar eller på plats hos kund, säger Cecilia Benze.

Kuka Robotics kommer till Trä & Teknik för att informera branschen vad man kan erbjuda inom träbearbetning och materialhantering. Och det är en hel del. – Vi jobbar mycket mot möbelbranschen – en växande marknadsandel för oss, säger Conny Olsson på Kuka Robotics. Robotar blir en allt vanligare syn inom träbearbetningsbranschen. Det finns effektivitetsvinster att göra, menar Conny Olsson. – Fräsning med robot är ett exempel. Vanliga CNC-styrda maskiner är kostsamma och har oerhört stor noggrannhet. En 5-axlig robot kan vara ett betydligt kostnadseffektivare alternativ vid exempelvis fräsning av låskistor, dörr- och fönsterkarmar med mera, hävdar Conny Olsson.

Materialhantering är en annan sak där robottekniken kan ersätta monotona, mänskliga arbetsuppgifter. – Utvecklingen går mot att skapa program som gör robotarna operatörsvänliga. Det ska inte vara en hel vetenskap att programmera och styra en robot för olika arbetsuppgifter, påpekar Conny Olsson. – Vi jobbar bland annat tillsammans med TMF i ett antal olika workshops för att sprida kunskap om robotteknik i branschen. Något som vi kanske kan förvänta oss även på mässan i höst?

– Inte omöjligt. Våra aktiviteter på Trä & Teknik är inte detaljplanerade ännu. Men vi kommer att både synas och höras...

Kontakt Trä och Teknik, Svenska Mässan, 412 94 Göteborg, 031-708 80 00, www.traochteknik.se.

Stefan Sundqvist, mässansvarig +46-31-708 8071 stefan.sundqvist@ svenskamassan.se

8  TRÄ & TEKNIK 2014

AnnaSara Perslow, mässkoordinator +46-31-708 8086 annasara.perslow@ svenskamassan.se

Gabriel Börjesson, säljare +46-31-708 8221 gabriel.borjesson@ svenskamassan.se www.traochteknik.se

Trä & Teknik 2014 Mässbilaga  
Trä & Teknik 2014 Mässbilaga