Page 20

- E F F E K T I V T R Ä P R O D U K T I O N , B O K A D I N F R I B I L J E T T T I L L E N E F F E K T I VA R E F R A M T I D P Å T R A O C H T E K N I K . S E

20

SOPHIA GER MASKINDATA I REALTID TEXT: LINDA KANTE

Tekniken i den nya IoT-plattformen Sophia från Biesse möjliggör för maskinerna som är uppkopplade mot den att själv kommunicera och sända data i realtid via nätet, något som skapar nya möjligheter att optimera produktionen samt varna för problem. Sophia premiärvisas för den skandinaviska marknaden på Trä & Teknik. FÖRDELARNA MED IOT-PLATTFORMEN Sophia från Biesse är flera. Bland annat gör tekniken det möjligt att upptäcka fel och åtgärda dessa proaktivt så att inte oplanerade maskindriftstopp inträffar. Genom systemet kan slutkunden få en bra överblick över sina maskiner, till exempel när det gäller så kallad Key Performance Indicator (KPI).

berg, vd på Jon Stenberg AB som ställer ut på mässan.

ner, en hyvel, en kapsåg och en sprutautomat.

– För kundens del sköts allt genom en enkel app i vilken

IOT FÖRÄNDRAR

man har översikt över den egna maskinparken. I appen

– Det är vår skyldighet gentemot marknaden och

visas bland annat mättantal, KPI och nyttjandegrad.

branschen att visa upp vad som finns, både när det

Skulle ett problem uppstå kommer ett felmeddelande och

gäller ny teknik – det vill säga de mjuka delarna för att

då kan kunden klicka sig fram till vår hotline och få sup-

hålla igång driften av maskinparken – samt vilka nya

port. Vi har dessutom en stab av fälttekniker som vi kan

maskiner och lösningar för automatisering som finns.

styra ut om något som måste lösas på plats uppstår.

I år kommer extra fokus att läggas på eftermarknaden.

INTERAKTIV WEBBSHOP

– Internet of Things kommer att förändra eftermarkna-

Det finns en webbshop med reservdelar att tillgå för

den. Istället för att vi rycker ut vid driftstörningar får vi

den som använder sig av Sophia. Här kan man bestäl-

möjlighet att arbeta mycket mer proaktivt och förebyg-

la det som behövs direkt, utan mellanhänder.

ga problem och driftstopp. Det kräver en helt annan organisation.

– Integrerat i appen finns en interaktiv reservdelskatalog där man kan klicka sig fram till en sprängskiss över maskinen för att se vad som gått sönder samt beställa nytt. Det är även möjligt att övervaka både tillgänglighet på lager samt leverans, fortsätter Robert Stenberg.

– Trä & Teknik är en bra samlingsplats för hela branschen, där det går att se de senaste maskinerna och allt däremellan med branschkunskap i form av föreläsningar. Det är allt samlat under ett tak, avslutar Robert Stenberg.

I JON STENBERGS LOKALER i Lindås finns Biesservice Scandinavia AB, som är ett bolag man äger tillsammans med Biesse. Det bolaget är en reservdelshub för hela Skandinavien, och skulle någon reservdel ta slut får man daglig leverans från fabriken i Italien.

– Genom att vara uppkopplad mot Sophia kan vi över-

TRÄ & TEKNIK I GÖTEBORG är en av de viktigaste

blicka maskinernas status enligt en färgskala – grön till

mässorna för branschen, enligt Jon Stenberg AB . Här

röd – där grön är ok och röd symboliserar att något

kan de träffa och nätverka med både gamla och nya

står stilla. På så sätt kan vi agera innan något händer

kunder. I år kommer företaget att visa upp den bredd

och förekomma ett maskinstopp, förklarar Robert Sten-

man har i sitt sortiment med bland annat CNC-maski-

SEMINARIUM

WOOD FUSION SCENEN FRAMTID I TRÄ -om träets oändliga möjligheter 28/8 | BYGGA I TRÄ 13.15-13.45

RÅSORTERING Densitet Fukt före tork Hållfasthet

TORKNING Virkets fuktkvot trådlös överföring

FÖRÄDLING

Hållfasthet Leveransfuktkvot Färgmängd - målad panel

Välkommen till monter B01:41

www.dynalyse.se

Träteknik  
Träteknik