Tandsköterskan nr 1 2015

Page 1

T

Tandsköterskan NR 1 2015

Aktuellt:

Henrik Gasse vill se fler män i tand­ sköterskeyrket

Därför behövs ett yrkesförbund ✦✦✦

Aktuellt:

Ökad Cancerrisk efter organdonation ✦✦✦

Johannas blogg:

Viktigt att dunka rygg och hjälpa varandra ✦✦✦

Till sist:

Så är Den dynamiska tandsköterskan

M e d l e m s t i d n i n g f ö r S v e n s k a T a n d s k ö t e r s k e f ö r b u n d e t • w w w . s v e t f. s e

Tema

Yrkeskonferensen Estetik • Årets tandsköterska • endodonti • gör livet roligt!


Vår åsikt

Vart är vi på väg?

Nu är vi tillbaka i verkligheten igen. Vi kommer att ha årsmöte den 21 mars, där alla föreningar och sektioner representeras. Vi kallar det Representantskapet sedan 72 år tillbaka. Där går vi igenom föregående och kommande års verksamhet. Ibland kommer det in motioner från sektioner eller föreningar, och ibland lämnar styrelsen in propositioner. Detta år är speciellt. Styrelsen kommer att lämna en proposition där vi föreslår nedläggning av Svenska Tandsköterskeförbundet. Vad betyder då detta? Inte att vi stänger dörren och säger tack och hej. Nej, propositionen måste tas på två påföljande årsmöten, vilket innebär att den kommer upp i år och sedan igen nästa år innan förbundet kan läggas ner. Varför gör vi detta? Den nuvarande styrelsen har suttit i fyra år. Vi har vänt och vridit på alla stenar men kan ändå inte få den vikande medlemstrenden att vända. Vi är ytterst tacksamma för alla medlemmar vi har, men det är inte ens en tredjedel av Sveriges alla tandsköterskor.

Vad händer om inte STF finns? Egentligen räcker det med att säga att STF är det enda språkröret för ALLA tandsköterskor, oavsett om man arbetar inom offentlig eller privat tandvård. Vi ser till att det finns en nationell utbildning och är med och diskuterar tandvårdsfrågor när branschen möts. Vid dessa möten är facken tyvärr inte med utan det är BARA vi i STF som finns där, vilket kommer att visa sig om STF inte finns kvar. Vem ska då tala för oss? I första hand tror jag tandläkarna kommer att bestämma hur vår arbetssituation ska se ut. De är ju våra arbetsgivare och bestämmer om man ska anställa en utbildad tandsköterska eller om det räcker med en outbildad, med dumpad lön. Resten kan ni nog räkna ut själva. STF har precis säkerställt att det finns en nationell utbildningsplan som alla utbildningsplatser måste följa. Det genererar hög status och samma grundkunskaper hos alla. Vårt nästa uppdrag är att kräva av myndigheterna att de säkerställer att endast utbildad personal anställs, för att patientsäkerhetens skull. Så, vart är vi på väg? Tycker du att detta är viktigt? Gå med i Svenska Tandsköterskeförbundet och gör din röst hörd NU!

Susanne Nordberg Ordförande svenska tandsköterskeförbundet

Foto Maria Lindvall

J

ag vill börja med att tacka alla deltagare vid årets konvent. Det var fantastiskt att ha er där, och alla underbara föreläsare och utställare. Alla levererade, inte minst mina medsystrar i styrelsen. Det kallar jag teamwork! Det ligger mycket arbete bakom konventet: från att locka deltagare, hitta rätt föreläsare, lokal och meny, till de små detaljerna som bemannad garderob mer mera. Ja, ni som haft en stor fest kan säkert känna igen er. Jag blir varm i hjärtat när vi får positiva reaktioner direkt på plats, då märks behovet av vårt konvent och att detta är verkligt rätt. Tillsammans är vi starka och vi kan.

För övrigt: ÅRSMÖTE! Den 21 mars är det dags för Svenska Tandsköterskeförbundets årsmöte, det så kallade Representantskapet. Ombud från sektioner och lokalföreningar önskas välkomna till Stockholm för förhandlingarna.

2

TACK! Till alla fantastiska tandsköterskor som kom på årets yrkeskonferens (som du kan läsa mer om med start på sidan 12)! Vi hade väldigt kul och lärde oss massor av alla kunniga föreläsare. Tack även till utställarna!

tandsköterskan • www.svetf.se

NÄSTA ÅR… …blir det naturligtvis en ny yrkeskonferens. Alla som var med i år kan intyga att det är väl värt tiden och pengarna. Kan vi locka ännu fler nästa år? Prata med dina kollegor och boka in 4-5 februari 2016 redan nu!


Actavis AB, 112 89 Stockholm www.fluxfluor.se

Nya i matbutikeN!

Flux nya smaker finns att köpa här:

Idag är vi många som fluxar, vilket vi i stor utsträckning har er att tacka för – tack för era rekommendationer! För att möta efterfrågan från er inom tandvården och från kunderna finns nu Flux Fluorskölj även i matbutiker med två nya goda smaker. Självklart med samma höga fluorhalt och den praktiska doseringspumpen. För vuxna och barn över 12 år finns Flux Soft Mint, 0,2% NaF. För barn mellan 6–12 år finns Flux Junior med smak av Hallon, 0,05% NaF. Liksom övriga Fluxprodukter är dessa helt utan alkohol. Nyheterna finns också tillgängliga hos din dentaldepå.


ET ! YH

N

Var du vill. När du vill. TePe EasyPick™ – helt enkelt rent mellan tänderna www.tepe-easypick.com

Beställ ditt prov redan idag! Kontakta kundservice på 040-670 11 05 eller kundservice@tepe.com

AD150001SE

Tillverkas i Sverige


6 17

22

26

Foto Alexander lagergren, Thinkstock och MY Isoniemi

I detta nummer

Tandsköterskan NR 1 2015

2. Vart är vi på väg? 6. Därför behövs Svenska Tandsköterskeförbundet. 7. Nominera en kollega till Svenska Hygienpriset. 8. Tio utbildningar får klartecken. 10. Ökad cancerrisk vid medicinering efter organdonation. 12–18. TEma: Yrkeskonferensen 20. Produktnyheter. 21. Forskning ska bidra till att ändra unga vuxnas vanor. 22. Profilen/ Amanda Näslund studerar till tandsköterska. 24. Debatt: Mångfald berikar arbetsplatser 26. Henrik Gasse vill höja yrkets status. 28. Johanna bloggar om att dunka rygg. 30–32. Nytt från STF. 35. Till sist /Den Dynamiska tandsköterskan. TANDSKÖTERSKAN NR 1 • 2015 Ansvarig utgivare: Susanne Nordberg Årgång 68 Produktion: Just Rivista AB 031-708 66 80, www.justrivista.se Redaktör: Mia Malmstedt Just Rivista, Mässans Gata 14, 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 95 E–post: mia.malmstedt@justrivista.se Layout: Susanne Nilsson, Daniel Högberg

Annonsbokning: Lotta Carlsson, Just Media Tel: 031-929340, 0707-586693 lotta.carlsson@justmedia.se Annonsmaterial: annons@justrivista.se Materialkontakt: Anki Andersson Tel: 031-708 66 82 Foto sidan 1: Alexander Lagergren Bokningsstopp: 6 maj 2015

Materialdag bokade annonser: 12 maj 2015 Nästa nummer utkommer 5 juni 2015 Tryck: Billes Tryckeri AB Upplaga: 8 000 ex 654-1847

RIVISTA

JUST RIVISTA AB

T

Tandsköterskan NR 1 2015

Aktuellt:

Henrik Gasse vill se fler män i tandsköterskeyrket

DÄRFÖR BEHÖVS ETT YRKESFÖRBUND ✦✦✦

Aktuellt:

ÖKAD CANCERRISK EFTER ORGANDONATION ✦✦✦

Johannas blogg:

VIKTIGT ATT DUNKA RYGG OCH HJÄLPA VARANDRA ✦✦✦

Till sist:

SÅ ÄR DEN DYNAMISKA TANDSKÖTERSKAN

M E D L E M S T I D N I N G F Ö R S V E N S K A T A N D S K Ö T E R S K E F Ö R B U N D E T • W W W . S V E T F. S E

TEMA

YRKESKONFERENSEN ESTETIK • ÅRETS TANDSKÖTERSKA • ENDODONTI • GÖR LIVET ROLIGT!

besök oss också på www.dentalguiden.com

5


Aktuellt ny mobil klinik i västra götaland

Då kommer den dessutom att finnas uppställd i direkt anslutning till skolor och äldreboenden. Den mobila kliniken är en fullt utrustad mottagning med två behandlings-

Folktandvården Västra Götaland har fått en ny mobil klinik. Med en klinik på hjul blir det enklare att erbjuda tandvård för alla. Kliniken ska främst användas på mindre orter, och i första hand för barntandvård och tandvård för äldre.

rum, en steril, ett väntrum och ett personalrum. – Vi kommer till patienterna istället för de till oss, säger tandvårdsdirektören Gunnar Eriksson.

Därför behövs STF "bara vi som arbetar direkt för tandsköterskorna" STF:s främsta uppgift är att finnas med där tandvård diskuteras och föra tandsköterskornas talan. Utan förbundet sänks kårens status, menar Karin Udén från styrelsen. Hon lutar sig mot en soffa och funderar. Bakom henne sorlar 200 tandsköterskor på STF:s årliga yrkeskonvent. Själv har hon varit med i förbundet sedan 1983 och har innehaft en styrelsepost i sammanlagt tio år, de sista som kassör. – Det är klart att vi måste finnas med när bransch och myndigheter diskuterar frågor som rör tandvården. Utan oss blir det bara tandläkare och tandhygienister som får säga sin åsikt. Jag tror att det skulle innebära en tillbakagång, att fler outbildade anställs till exempel, säger hon. Det handlar om patientsäkerhet, menar Karin Udén. Att veta vem som lärt tandsköterskan exempelvis lägga bedövning borde vara en självklarhet. Helst skulle STF vilja se ett behörighetsbevis för yrkeskåren, och lobbyverksamheten pågår kontinuerligt. Förbundet får alla remisser som rör tand-

vården när myndigheter ska fatta beslut. Många tror att även fackförbunden får ta ställning och skriva remissvar, men så är inte fallet. – Fackförbunden arbetar för så många olika yrkesgrupper. Det är bara vi i yrkesförbundet som arbetar direkt för tandsköterskorna! Att vara med i sitt yrkesförbund borde vara en självklarhet, och var det på ett annat sätt tidigare. Karin Udén gick med redan under studie­ tiden, då en lärare förklarade vikten av att ha ett förbund och fick hela klassen att ansluta sig. Idag går trenden åt att medlemskap ses som 6

Bli medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet • För 42 kronor per månad blir du medlem i STF och stöttar förbundet så att det även fortsatt kan föra tandsköterskors talan, ordna yrkeskonferenser, informera i skolorna, svara på remisser och arbeta för en bättre utbildning och efterutbildning. • Som medlem får du tidningen Tandsköterskan i brevlådan. Du får också medlemsförmåner av olika slag, som lägre pris på yrkeskonferensen och förmånlig försäkring. • Gå in på svetf.se och anmäl dig idag!

Det här är Svenska Tandsköterskeförbundet

Karin Udén.

mindre lockande, en trend som många förbund och föreningar i samhället känner av. För STF har det sviktande medlemsantalet nu blivit ett reellt problem, och under våren läggs ett förslag om att lägga ner förbundet. – Förslaget måste läggas vid två Representantskap – årsmöten – i rad för att man ska kunna stänga ner. Vi kommer alltså inte att lägga ner nu, men vi måste öppna den bakdörren ifall vi inte ser en förändring det kommande året, förklarar Karin Udén. – Vi i styrelsen försöker på alla sätt vi kan att få förbundet att växa. Nu är det också upp till medlemmarna att hjälpas åt. Vi behöver vårt förbund, inte bara för att vi är tandsköterskornas röst, utan också för att känna samhörighet och visa att vi tror på vår kår. Att vårt yrke är värt något! TEXT mia malmstedt

Foto Maria Lindvall & ALEXANDER LAGERGREn

tandsköterskan • www.svetf.se

• STF är yrkesförbundet för alla tandsköterskor – oavsett arbetsplats eller facklig tillhörighet. • STF blir tillfrågade av myndigheter och branschorganisationer när beslut fattas som rör tandvården. • STF för tandsköterskornas talan. • STF arbetar för att tandsköterskeutbildningen ska hålla en god nivå och vara nationellt likvärdig, vilket höjer yrkets status och på sikt lönenivån. Vid årsskiftet antogs de föreskrifter för nationell kursplan som STF arbetat fram av Myndigheten för yrkeshögskolan. • STF vill möjliggöra för tandsköterskorna att utvecklas på arbetsplatsen. • STF har medlemsservice och finns till hands för att svara på frågor från medlemmar, men också från exempelvis de som funderar på att läsa till tandsköterska. • STF ordnar årliga tandsköterskekonferenser med fortbildning och inspiration för kåren. • STF har funnits i drygt 70 år och består av ett moderförbund, sju sektioner för olika yrkesinriktningar och ett antal lokalföreningar.


13

tandkrämer mot ilningar verksamma

…av 16 landsting och regioner uppger att tillgången på tandsköterskor är otillräcklig. Källa: Socialstyrelsen

De flesta tandkrämer mot ilningar hjälper, visar en studie från Sydkorea. Forskarna har gjort en metaanalys av ett antal kliniska studier. Tandkrämerna som testats innehöll aktiva ämnen som

kalium, tennfluorid, kalcium-natrium-fosfosilikat och arginin. Den enda som inte fungerade var tandkräm med det aktiva ämnet strontium. Källa: Tandläkartidningen

Dags för nomineringar till hygienpris Nominera en kollega till Svenska Hygienpriset 2015! Priset delas ut på Svensk Förening för Vårdhygiens studiedagar, dit alla är välkomna. Goda hygienrutiner är en ständigt aktuell fråga, och vårdrelaterade infektioner tyvärr ett ständigt aktuellt problem. – Det handlar om patientsäkerhet och kvalitet, säger Inger Spencer, hygienansvarig i Folktandvården Västra Götaland. – Även det mest basala kan tappas bort i det kliniska arbetet. Händer och kläder är en ständig källa till problem, och vi kan behöva påminnas. Svensk Förening för Vårdhygien, som välkomnar medlemmar från såväl tandvård som sjukvård och faktiskt också numera veterinärsidan, anordnar studiedagar i Umeå i april. Då delas också Svenska Hygienpriset ut. – Syftet är att öka medvetenheten. Vi vill lyfta upp goda idéer och lyfta över erfarenheter mellan de olika områdena, säger Inger Spencer. – Veterinärvården är mycket duktig på hygien, det är inspirerande. Hygienrutinerna blir bättre inom sjuk­­ och tandvård hela tiden. Men det handlar om att hålla arbetet levande. Nomineringar till hygienpriset mailas till Inger Spencer, på adress inger.spencer@vgregion.se, senast den 17 mars. Den som nomineras ska ha genomfört ett arbete som främjat en god hygienisk standard. Läs mer på www.sfvh.se. STF:s styrelse, från vänster: Mona-Lill Hulander, Susanne Nordberg, Erja Anttonen, Annika Flodström och Marie Udén. Karin Udén saknas på fotot. besök oss också på www.dentalguiden.com

TEXT mia malmstedt

7


Aktuellt

klartecken för tio utbildningar I slutet av januari presenterades vilka tandsköterskeutbildningar som fått klartecken att starta i höst eller nästa vår. Totalt startas tio utbildningar, varav en ny i Sollefteå. Sedan den 29 december gäller nya föreskrifter för utbildningar med inriktning Tandsköterska inom yrkeshögskolan. Svenska Tandsköterskeförbundet har tagit fram föreskrifterna, som anger vilka färdigheter, kunskaper och kompetenser de studerande ska ha efter avslutad utbildning. Föreskrifterna anger även vilka k­ urser som ska ingå, samt vilka mål som gäller för kurserna. I 2014 års ansökningsomgång inkom 1 337 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start under hösten eller våren 2016, skriver Myndig­heten för yrkeshögskolan på sin hemsida. Av dessa beviljades 358, varav tio stycken tandsköterskeutbildningar. Svenska Tandsköterskeförbundet hade planer på att

FAKTA • År 2012 fanns cirka 9700 förvärvsarbetande med en tandsköterskeutbildning. Tre fjärdedelar av arbetskraften är över 45 år. Med 2014 års utbildningstakt utbildas drygt 450 tandsköterskor årligen.

starta en egen utbildning i Sundsvall, men fick dessvärre nej denna gång. – Vi hade inte hunnit med att etablera tillräckliga kontakter med arbetsgivarna innan vi ansökte. Vi hann helt enkelt inte riktigt i mål, säger Marie Udén på STF. – Däremot har vi haft många värdefulla kontakter efteråt, i näringsliv, kommun och landsting. Landstingsdirektören Anders L Johansson var exempelvis mycket positiv. Vi känner att vi har bra uppbackning och kommer troligen att försöka söka igen.

• Efterfrågan på utbildade tandsköterskor väntas öka med 40 procent fram till 2035. Tillgång väntas inte möta den beräknade efterfrågan, utan det finns risk för brist på utbildade tandsköterskor under perioden. Källa: Statistiska centralbyrån

TEXT mia malmstedt

Här startar utbildningar höst -15 eller vår -16 Kungsbacka Växjö Luleå Stockholm Uppsala

Västerås Mariestad Sollefteå Södertälje Tranås (distans)

Längta in våren!

8

tandsköterskan • www.svetf.se

BI

JUBILEUM

15 20

1985 JO

Vårens oemotståndliga nyheter söker nu glada fötter. Boka genast in vårens skovisning på www.jobi.se


 Med ELASTOMER för maximal plackborttagning!

SOFT-PICKS ™ Riktigt RENT & SKÖNT mellan tänderna!

• •

Effektiv och behaglig rengöring mellan tänderna

Masserar tandköttet, ökar blodcirkulationen och ger ett friskare tandkött

Finns i 3 storlekar: Regular, Large & X-Large

Gummitipp av Elastomer för maximal plackbortGUM® tagning Soft-Picks™

Sunstar | Tel +46 31 87 16 10 | www.SunstarGUM.se | info@se.sunstar.com


AKTUELLT

Immundämpande medicin hjälper kroppen att acceptera nya organ, men minskar samtidigt försvaret mot cancerceller.

Medicinering efter donation ökar risken för cancer Patienter som får immundämpande medicinering efter organdonation löper ökad risk för cancer i munhåla eller läpp. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Att patienter med immundämpande medicinering lättare får exempelvis hudcancer är sedan tidigare känt. För första gången har nu en eventuell koppling mellan sådan medicinering och oral cancer undersökts. – Vi har sett att dessa patienter löper en högre risk att utveckla munhåle- eller läppcancer. Min rekommendation är därför att man håller ett extra öga på den här gruppen, kanske kallar dem oftare. Patienterna bör också informeras så att de själva kan vara uppmärksamma på eventuella förändringar, säger Jenny Öhman, som doktorerade med sin avhandling vid Odontologiska institutionen, Göteborgs universitet, i slutet av januari. När normala celler i vår kropp börjar förändras 10

och utvecklas till cancer går signaler till immunsystemets celler, som skickas ut för att förinta de främmande cellerna. Immundämpande läkemedel, som används för att trycka ner immunförsvaret och förhindra bortstötning av organ efter organtransplantation, påverkar även kroppens försvar mot cancer. Studien visar att en patient som stått på långvarig medicinering löper sex respektive 44 gånger större risk att utveckla cancer i munhåla respektive läpp än en patient utan samma medicin. – Däremot verkar det krävas ganska höga doser av immundämpande medel för att risken ska bli förhöjd. Det finns patienter som äter immundämpande vid exempelvis reumatism. Men troligen är deras dos så låg att det inte innebär någon ökad risk. I munhålan finns potentiellt maligna sjukdomar, som har en ökad risk för att utvecklas till tandsköterskan • www.svetf.se

cancer. De vanligaste är oral lichen planus och leukoplakier. Jenny Öhman har i sin avhandling även tittat på möjligheterna att förutse vilka munhåleförändringar som har större risk att utvecklas till cancer, genom att titta på förekomst av immunsystemets celler samt Jenny Öhman en viss typ av vita blodkroppar. Målet är att få fram tester som underlättar diagnos och tidig behandling. – Man ska hålla koll på sår som uppkommer utan anledning och inte läker på tre–fyra veckor. Vita fläckar som inte försvinner kan också vara en varningssignal, säger hon. – Jag anser att tandläkaren ska kontrollera slemhinnan vid varje besök. Risken är inte jätte­ stor, men man ska vara medveten om den. TEXT mia malmstedt


AKTUELLT

Laser kan ge lindring vid afte Laser lindrar smärtan vid afte. Det visar en studie av tandsköterskan Margit Albrektson, som fått spridning både nationellt och internationellt.

handlades på samma sätt, men utan att lasern aktiverades. Innan behandlingen inleddes fick patienterna skatta sin smärta liksom sin upplevelse av att äta, dricka och borsta tänderna.

På Folktandvården Västra Vall i Varberg är intresset för forskning stort. Tandsköterskan Margit Albrektson hoppade på chansen att utvecklas genom en 30-poängskurs i forskning och drog därefter igång en studie om lågeffektslaser vid aftös stomatit. Afte ger sår i slemhinnan och är mycket smärtsamt. Ingen bot finns, och patienterna behandlas traditionellt med smärtstillande salvor, kortison och i värsta fall antibiotika. – Det är inte så mycket forskning gjord på laser, och vi tänkte att det kanske kunde vara ett alternativ för patienterna med afte, säger Margit Albrektson.

Redan efter första behandlingstillfället visade lasern på dramatisk effekt: smärtupplevelsen sjönk från 84,7 – på en hundragradig VAS-skala – till 56,2 för den behandlade gruppen, medan den var oförändrad i kontrollgruppen. Efter andra behandlingen sjönk smärt­ upplevelsen ytterligare för att fortsätta sjunka efter tredje tillfället. Den behandlade gruppen fick också betydligt lättare att äta, dricka och äta. – Afte kommer ju tillbaka, det här är ingen bot. Men kanske har vi ett behandlingsalternativ som är helt biverkningsfritt, säger Margit Albrektson, som tycker om att forska: – Det ger stimulans, och när man dessutom får fram ett bra resultat som kan hjälpa patienterna så är det mycket viktigt.

Sammanlagt 40 patienter ingick i studien. Hälften behandlades med terapilaser vid tre tillfällen, tre dagar i rad. Kontrollgruppen be-

TEXT mia malmstedt

Tummen upp för D-vitamin D-vitamin är bättre än fluortillskott i karies­ förebyggande syfte. Det menar Tandvårds­ skadeförbundet, och lutar sig mot en tysk studie. I studien undersöktes ett stort antal tioåringar. De barn som hade bra mineralisering av tänderna hade en lägre kariesfrekvens, och omvänt hade barn med dålig mineralisering sämre tandhälsa. Mineraliseringen kopplades till låg halt av ­D-vitamin. Tidigare studier visar att kariesfrekvensen minskar med omkring 50 procent med extra Dvitamintillskott under tidig barndom.

Äldreboenden får besök av fluortanten Folktandvården Gävleborg vill förbättra tandstatusen hos de äldre genom att skicka ut fluortanten till äldreboenden. De som inte kan skölja får hjälp genom att munvårdspinnar doppade i fluor stryks runt i munnen. Förhoppningen är att samtliga äldreboenden i Hälsingland och Gästrikland ska bli en del av satsningen, som behövs då allt fler äldre har sina egna tänder kvar.

Vi älskar bra kurser!

EN BRA

KURS

LYFTER ETT HELT

TEAM!

VÄLKOMMEN PÅ KURS! ANMÄL DIG PÅ TANDLAKARFORBUNDET.SE

Tandskoterskan feb.indd 1

besök oss också på www.dentalguiden.com

11 2015-02-03 15:58:48


TEMA/YRKESKONFERENSEN

skratt och allvar på stf:s konferens Det bästa vi varit på! Bara bättre för varje år! Föreläsare som levererar det allra bästa! Knappt hade 2015 års yrkeskonferens hunnit slå igen portarna innan de glada tillropen började strömma in via mail och telefon. Att säga att konferensen blev lyckad är snarast en underdrift!

Glada miner visade tydligt att tandsköterskorna var nöjda med sin yrkeskonferens. Nöjda var även utställarna – vissa valde att boka in sig på nästa års konferens direkt på plats.


S

å var det dags igen! Nära 270 glada deltagare samlades i februari på Clarion Hotel Sign i Stockholm för STF:s årliga yrkeskonferens. På menyn stod ett tiotal föreläsningar, dentalutställningen, god mat och social samvaro. Först ut – efter att STF:s ordförande Susanne Nordberg hälsat välkomna – var ”ordläkaren” Anna Källdén med sin Ordbävning. Under en timmes tid vred och vände hon på orden, på ett nytt och tankeväckande sätt. Vem har till exempel tänkt på att personlig utveckling borde kallas självmål? Eller att högtid kanske är den tid vi avsätter för att ta hand om högarna på skrivbordet? – Mål är viktigt, men mellanmål är lika viktigt, sade Anna Källdén, som också påpekade att måltid borde vara samma sak som deadline.

Mer allvarligt blev det under programpunkt­ en Myndigheter inspirerar, där IVO, Försäkringskassan, TLV och Arbetsmiljöverket informerade om sin verksamhet. Bland annat framkom att det särskilda tandvårdsstödet, som infördes 2013, inte utnyttjas som förväntat. – Vi hade räknat med att 280 000 patienter skulle ta del av stödet, som ger rätt till 600 kronor per halvår. Men inte ens 33 000 tog del av det under 2014, berättade Anna-Lena Rosendahl från Försäkringskassan. Arne Alfredsson från Arbetsmiljöverket blev ovänt­at personlig i sitt korta föredrag: – Ni slår knut på er själva, ni är så himla lojala. Har ni mindre stress på fritiden? Nej, det tror jag inte. Vi tror att vi är så jämställda, men kvinnor är överrepresenterade i statistiken för utmattningsdepression.

besök oss också på www.dentalguiden.com

Är ni kanske lojala i överkant? Skickar ni signaler till arbetsgivaren om att allt funkar, fast det inte gör det egentligen? Det är arbetsgivar­ens ansvar att undersöka hur ni har det psykiskt, fysiskt och socialt. Claes Reit, professor i endodonti, drog ner oväntat många skratt när han bland annat imiter­ ade vita blodkroppar. – ALLT handlar om bakterier. Om man bara hade kunnat hålla allting sterilt så hade man fått vad som helst att läka ut, sade han och förklarade på ett pedagogiskt sätt vad som händer när bakt­ erier tar sig in i pulpan och vidare ner i apex. Föreläsningarna pågick ända fram till 17.00. Därefter blev det en kort paus och möjlighet att byta om innan bussarna avgick mot restaurangen Golden Hits. Där väntade god mat, en fantastisk

13


TEMA/YRKESKONFERENSEN

"Livet är en inställningsfråga. Gör

H

ur blir man bra på Rubricks kub? Ja, inte genom att hålla tummarna och hoppas, utan genom massor av träning. Med det inledde Olof Röhlander sitt föredrag med fokus på att se möjligheterna i livet. – Efter mycket träning har man fått en sida av kuben klar. Man har det tillräckligt bra. Ett okej jobb, en okej relation. Men till slut måste man ju 14

skruva lite till, för att se om det kan bli bättre – vilket också innebär en risk att det blir sämre. En förändring innebär inte alltid en förbättring, men en förbättring innebär alltid en förändring, påpekade Röhlander. – Livet är en inställningsfråga. Gör livet roligt, gör det viktigt. Var i ditt esse. Olof Röhlander fick mängder av gapskratt när han berättade anekdoter från sitt eget liv. tandsköterskan • www.svetf.se

Hans historier bjöd också på en stor portion allvar när han berättade om föräldrarna som sade upp sig och satsade allt på sin dröm; det egna företaget som aldrig ville bära sig och till slut gick i konkurs. – Min pappa sade till mig: ”Det handlar inte om att man inte ska ge upp, det handlar om att man inte FÅR ge upp”. Och så är det! Man får faktiskt inte sluta försöka. Målande beskrev han hur enkla saker kan få


Sven SImonson.

Teamarbete ger bäst bemötande

S

ven Simonson, tandläkare, verk-

samhetsutvecklare och Tandsköt­erskans uppskattade krönikör, drog ner en spontan applåd på yrkes­ konferensen med sitt uttalande: – Vi är lata! Det tyngsta som finns i världen är en tandläkarrumpa!

show och utnämning av Årets Tandsköterska. ­Utmärkelsen gick till Alexandra Myrén från Virserum (se separat artikel). Fredagens något kortare program inleddes med hygien, för att sedan övergå till Sven Simonsons tankar om den dynamiska tandsköterskan. Hans Nilsson, övertandläkare i protetik, menade, liksom tandläkaren Annika Korvo dagen innan, att leenden är viktiga, och kanske viktigare än vi tror. – Möts man av ett leende så blir man mer positiv. De som ser bra ut, har tänder och klär sig bra blir bättre bemötta. De får bättre lön, snabbare befordran, mer sex, mildare straff och fler vänner, sade han. – Men hur långt ska vi då gå? Vad är egentligen vackert? Den estetiska tandvården är en het och snabbt

livet roligt" oss att tro att vi har en turdag. Vi hittar en tia på gatan. Vi får en bra parkeringsplats. Någon ler mot oss. – Och vi är glada hela dagen! Men vi kan ju inte bara vara glada när vi hittar en tia. Se till att du har en tia i fickan hela tiden, sade han. – Vissa dagar tar olika riktningar beroende på vår inställning. Vi är inte bara vårt förflutna, vi är också våra beslut. TEXT Mia Malmstedt Foto Alexander lagergren

ökande marknad, som är intressant både mass­ medialt och ekonomiskt. – Statistik visar att tandvård låg på plats 34 på konsumtionsstegen – listan över vad vi lagt mest pengar på – år 2000. Nu ligger tandvård på plats 10-12, berättade Hans Nilsson. De två dagarna var snabbt över. Glad miner visade tydligt att tandsköterskorna var nöjda med sin yrkeskonferens. Nöjda var även utställarna – vissa valde att boka in sig på nästa års konferens direkt på plats. Boka in redan nu, du också! Den 4-5 februari 2016 hålls nästa yrkeskonferens! Text Mia Malmstedt foto alexander lagergren, susanna forsell & Mia Malmstedt

Hans föredrag handlade om teamarbete, kvalitet och att kunna behålla sina patienter. Patienterna vill ha lugn och ro, bra stämning, ­tillgänglighet, empati och ett ­personligt bemötande, menade Simonson. – Det är det jag brukar kalla för de väsentliga oväsentligheterna. Den patient som lämnar oss har en gång valt oss för att vi var bra för henne. När hon lämnar ligger felet hos oss. Vad kan då tandsköterskan påverka? Massor, enligt Simonson, som tipsade publiken om att börja mäta förseningarna och reda upp rutinerna. – Tandsköterskan ska tänka som en patient men agera som en företagare.

TEXT och foto Mia Malmstedt

Tips från Olof Röhlander • Om du ältar hämmar det farten. Se framåt istället för bakåt. • Var extra snäll mot dig själv när du har gjort bort dig. • Gör livet roligt! • Börja anteckna alla goda tips du får. • Bli fascinerad när någon klarar något du inte klarar; det betyder att det är möjligt även för dig. • Säg förlåt när du gjort fel. • Fundera ut vad du blir glad av och gör mer av det. besök oss också på www.dentalguiden.com

Tips från Sven Simonson • Använd skyddsglasögon på alla patienter – man vet aldrig vad som kan hamna i ögonen. • Om någon på arbetsplatsen, eller en patient, är sur: ta upp det! • Arbetsfördela. På så sätt kan arbetsplatsen spara mycket pengar. • Gör en kompetenskarta i teamet för att se exakt vem som kan göra vad. Den som kan utföra flest arbetsuppgifter ska ha mest betalt. • Etablera en relation med patienterna genom att leta efter en gemensam bekant. 15


TEMA/YRKESKONFERENSEN

med stort intresse för Estetisk tandvård

A

nnika Korvo, tandläkare i Sundsvall, har under ett drygt decennium haft ett extra gott öga till estetisk tandvård. – År 2004 åkte jag till USA på den första stora konferensen för estetisk tandvård. Då trodde jag att jag kunde en hel del, men insåg att jag hade mycket kvar att lära. Så har det fortsatt: ju mer jag lär mig desto mer ser jag att det finns att utveckla. Estetisk tandvård innebär ett stort ansvar, menar hon. Har man inte tillräcklig kunskap om vad man gör, så kan man förstöra en hel del. Idag har hon ett lite äldre, mognare klientel, som noga tänkt igenom vad de vill åtgärda innan de bokar tid. – Färgen är naturligtvis nummer ett, många är missnöjda och blekning är lättillgängligt till relativt lågt pris. Det kan också handla om tandreglering, att åtgärda något som man önskar att man fått fixat redan som ung. Ett annat vanligt problem är nednötning, eller att en fasad inte blivit som man tänkt sig. Ibland måste patientens förväntningar skruvas ner. Annika Korvo har en hel ”bibel” med bilder på tänder och låter patienterna bläddra. – Ibland behöver jag förklara hur naturen ser ut. Det ingår i mitt arbete att hjälpa dem göra val som är grundade på kunskap.

Under yrkeskonferensen visade Annika Korvo många bilder och förklarade hur vi uppfattar skönhet; vad är ett tilltalande utseende, och ett vackert leende? – Tändernas mittlinje ska vara i mitten, tänder-

Tips fråN ANNIKA KORVO • Samarbeta med tekniker och ­patient från dag ett! • Planera noga. Failing to plan is planning to fail. • Arbeta minimalt invasivt. • Gör så lite som möjligt i patientens mun. • Ge alltid massor av förslag. Information som ges innan behandling är just information, information som ges efter behandling är bortförklaringar. • Fundera: skulle jag göra denna behandling på mitt eget barn? Annika Korvo, till vänster, tillsammans med Karin Udén från STF:s styrelse.

na ska ha rätt lutning och rätt linje horisontellt. Tandens bredd ska vara 80 procent av dess längd. Tänderna ska också vara lagom stora i förhållande till varandra. Vi ska ha gingival symmetri, och visa mycket tänder. Sedan ska tänderna förstås passa ansiktet! Om tänderna ska korrigeras med ortodonti eller patienten exempelvis få fasader börjar arbetet

alltid från ettorna, menar Annika Korvo. – Börja där. Titta vad som passar i ansiktet. Mittlinjen kan vara något förskjuten, men den måste vara rak. Tänderna ska följa underläppens kurva. Be patienten le och titta nedåt. Då ska tändernas skär träffa precis där torrt möter blött på underläppen. När ettorna väl är på rätt plats blir det enkelt att fylla på bakåt.

TEXT och foto Mia Malmstedt

Hygien måste ses ur ett samhällsperspektiv

S

jälv vill jag välja vem jag kysser, sade Ingrid Olsson, hygienansvarig i Region Halland, och beskrev följande scenario: Du arbetar med en patient, det stänker på dina arbetskläder. Ytterligare en patient, och ytterligare en, mer stänk på kläderna. Sedan är det fikarast. Du rengör händerna noga innan du brer en smörgås. Sätter dig i soffan – och lägger händerna på magen för att därefter greppa mackan. Summa: tre patienters bakterieflora på din smörgås. – Det gäller att validera sig själv, veta vad jag gör och hur jag påverkar. Tandsköterskan är en 16

nyckelperson i hygienarbetet. Men för att det ska bli bra behöver man intresse, engagemang, kunskap och uthållighet.

Tips från Ingrid Olsson • Gå inte till jobbet sjuk! • Tänk på de basala hygienrutinerna.

Det är viktigt med ett samhällsperspektiv när

• Byt arbetskläder ofta.

man talar om hygien, menade Ingrid Olsson. Bakterier sprids när vi reser, genom mat, djur och familjemedlemmar. Antibiotikaresistensen är ett reellt hot då vi inte längre har antibiotika som biter på alla typer av bakterier. Nyligen hittades dock ett nytt antibiotikum i vanlig jord, och det kan finnas på marknaden redan om två år. Men oavsett hoten om resistens måste tand-

• Noggrann handhygien, händerna sprider mest bakterier.

tandsköterskan • www.svetf.se

• Punktdesinfektera.

vården ligga steget före för att hindra smittspridning på klinikerna. – Kunskap är förutsättningen. Det finns inga genvägar när det gäller hygienrutiner – även om vi arbetar under stress! TEXT Mia Malmstedt


En glad och stolt vinnare! Alexandra Myrén prisades bland annat för sitt sätt att skapa tillit och god stämning.

ALexandra blev årets tandsköterska 2015

A

lexandra Myrén utnämndes till Årets Tandsköterska 2015 på STF:s konferens. – Jätteroligt, och extra roligt att jag blev nominerad av en patient, säger hon. Alexandra Myrén arbetar på Munhälsan Familjepraktik i Virserum, tillsammans med två andra tandsköterskor och en tandläkare. Nomineringen kom från en patient som fått större protetiska arbeten utförda på kliniken. – Jag visste om att jag var nominerad, men trodde inte att jag hade en chans. Därför är jag extra stolt över mig själv för att jag fick utmärkelsen, säger Alexandra Myrén. – Att en patient lämnade in nomineringen ger mig bekräftelse på att jag lyckats skapa tillit och ett gott bemötande. Det strävar jag alltid efter, att skapa trygghet. Dessutom har patienten sett min ambition och noggrannhet i behandlingarna. Utmärkelsen, som kommer från Svenska Tandsköterskeförbundet i samarbete med företaget ApoEx, delades ut vid en ceremoni

– Jag tycker om att arbeta under eget ansvar under middagen på Golden Hits. Priset presenteoch vara en del av ett bra och positivt arbetsrades av Tobias Karlsson, konferencier och känd team. Vi tandsköterskor får göra allt mer på klinifrån bland annat Let's Dance på TV4, samt förra ken, det uppskattar jag. Arbetet är Årets Tandsköterska Anita Sjulander väldigt varierat. Dessutom tycker Wennerberg. Prisutdelare var STF:s Motiveringen ordförande Susanne Nordberg ”Vinnaren av Årets Tandsköterska jag om att träffa mycket folk och 2015 arbetar alltid föredömligt kunna hjälpa, säger hon. och Joakim Isaacsson, markoch förtroendeingivande. nadschef på ApoEx. Med ett tillitsfullt men h ­ umoristiskt Efter prisutdelningen Förutom ambitionertillvägagångssätt bidrar hon till mycket god stämning bland blev det fortsatt ljus på na att alltid skapa god ­kollegor och patienter. Hon pristagaren, som bland patientkontakt tror hon är skärpt vid detalj­arbeten, annat blev uppbjuden till också att hon fått utmärkel­synnerligen ambitiös samt enormt erfaren trots sina dans av en av restaurangens sen för att hon är positiv och unga år och därför är hon en artister. noggrann: sann f­örebild för framtidens – Det var roligt men lite jobbigt – Jag är alltid lojal mot arbetet sköterskor!” när vi skulle dansa. Jag är alltid bekväoch patienterna, försöker alltid göra mast under planerade förhållanden, skrattar hon. allt på bästa sätt, vara noga och punktlig. Det är Firandet fortsatte under kvällen, och även flera extra roligt att vara på en liten klinik där man kan dagar efter hemkomsten. Utmärkelsen har även hjälpa till att utveckla arbetsplatsen, säger hon. uppmärksammats i media. – Att bli Årets Tandsköterska var verkligen jätAlexandra Myrén, som bara är 29 år gammal, tekul, och också en värdefull merit. har varit på Munhälsan Familjepraktik sedan TEXT Mia Malmstedt Foto Alexander lagergren januari 2008. Hon trivs mycket bra med sitt Fotnot: Du kan redan nu nominera Årets Tandsköyrkesval: terska 2016. Gå in på www.apoex.se och läs mer. besök oss också på www.dentalguiden.com

17


TEMA/YRKESKONFERENSEN

Det är inte bara Svenska Tand­sköterske­förbundet som arrangerar egna dagar för yrkeskåren. Under våren är det dags både för tandtekniker och tandhygienister att samlas.

föreläsningar, utställning och fest för tandtekniker Ida Wallin, verksamhetskoordinator, Sveriges Tandteknikerförbund.

största mötesplatsen för landets TandhygienistER Margaretha Malmquist, informatör, Sveriges Tandhygienistförening.

Varför anordnar ni Tandteknikerdagarna? – Syftet är att samla och förena kåren i kombination med föreläsningar, utställning och festligheter. Vi ser att det finns ett behov av att mötas och knyta kontakter och här kan man göra det i en avslappnad miljö för tredje året i rad. Vi välkomnar alla tandtekniker; medlem, potentiell medlem och självklart våra studenter. Varför ska man komma? – Vi erbjuder två fartfyllda och spännande dagar med intressanta föreläsare, en stor dentalutställning och en helkul fest! Föreläsningarna innehåller högaktuella ämnen inom den tandtekniska branschen och i år gästas vi även av Ola Skinnarmo som kommer att tala om sina expeditioner. Han kommer också att dra sylvassa paralleller från sina äventyr till vår verklighet. Vad brukar era medlemmar tycka om arrangemanget? – De som varit med tidigare år tycker att vi levererar ett bra sammansatt program med ämnen som berör branschen. Sen är ju en viktig del i det hela att umgås och träffa kollegor. Den dentala utställningen är mycket uppskattad med tipsrunda och fina erbjudanden. Även de som ställer ut tycker att det är ett bra forum att delta i. Det märks tydligt då antalet ständigt ökar, i år finns hela 16 företag på plats. TEXT Mia Malmstedt Foto BJÖRN HASSELBLAD

Tandhygienist­

Varför anordnar ni TandhygienistDagarna? Dagarna genom­ förs den 12–14 april – TandhygienistDagarna har en lång och mycket på Karlstad CCC. uppskattad tradition inom vår organisation. Idag är det den största mötesplatsen en gång per år för landets alla tandhygienister, antingen du arbetar som egen företagare eller inom offentlig alternativt privat tandvård. Varför ska man komma? – TandhygienistDagarna förenar ett aktuellt vetenskapligt program med en stor dentalutställning och högklassiga sociala arrangemang. Som projektansvarig är jag tillsammans med min kollega Lillemor Nordenhammar, vd i STHF:s helägda utbildnings- och servicebolag, också glad att kunna erbjuda arrangemanget så långt det är möjligt på olika orter i landet. Vid fjolårets TandhygienistDagar på Svenska Mässan i Göteborg sattes rekord med över 900 deltagare, vilket var fantastiskt roligt. Just nu pågår anmälningarna för fullt inför årets arrangemang i Karlstad. Vad brukar era medlemmar tycka om arrangemanget? – Dagarna är mycket uppskattade, vilket naturligtvis också avspeglas i det stora intresset hos vår målgrupp. Utvärderingarna visar att det är viktigt med ett aktuellt program med föreläsningar och tema som kan förankras i den kliniska vardagen. Men det är också viktigt att det ges tillfälle för social samvaro, möjlighet att umgås med kollegor, träffa nya och gamla kollegor. TEXT Mia Malmstedt Foto MARie Ullnert 18

Tandtekniker­ dagarna genom­ förs den 20–21 mars, i Frösundavik utanför Stockholm.

tandsköterskan • www.svetf.se


Tobias Karlsson blir hedersmedlem Hej Tobias Karlsson, konferencier på STF:s yrkeskonferens. Vad tänkte du när du fick förfrågan om att vara med? – Det är alltid jätteroligt när det kommer den här typen av förfrågningar. Jag tycker att det är trevligt att komma ut och träffa nytt folk. Sedan kände jag tidigt att det verkade vara fina människor som arrangerade det här. Blev det som du tänkt dig? – Man vet ju aldrig vad man ska förvänta sig när man åker ut. Jag blev faktiskt väldigt tagen över hur mycket värme, humor och samhörighet det finns här på tandsköterskornas konvent. Vad roligt! – Ja, och dessutom blev det så väldigt givande. Det var faktiskt överraskande. Jag hade ingen aning

om att rotfyllningar kunde vara så intressanta! Jag har hört att du inte går särskilt ofta till tandläkaren… – Det stämmer tyvärr. Jag vet inte varför det har blivit så. Jag hade aldrig några problem som liten, inga hål eller någonting. Det är ju inte särskilt behagligt att gå till tandläkaren. Men nu kanske jag kan ta mig dit i alla fall. Stämmer det att du ska bli hedersmedlem i STF? – Ja, det ska jag bli! Jag förstår inte att inte alla tandsköterskor är med i sitt förbund, det verkar helt galet. Alla här känner stolthet i sitt jobb, man samverkar på kliniken och delar bördan. Då är det ju också självklart att alla ska vara med i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Text Mia Malmstedt

SITT DIG STARK Sätt dig på en Incharge stol och få en ergonomiskt riktig sittställning. Stolen kan hjälpa dig att undvika rygg-, axel- och nacksmärtor till följd av ditt arbete på kliniken. Ring till: Magnus Strömqvist 073 - 96 82 84

vaGen ProIN tis i stRol gra ar 14 dag info@dynamostol.se


smått & Gott Produkter och annat för kliniken

Har du tips om nya produkter? Kontakta MIa MALMSTEDT, mia.malmstedt@JUStrivista.se

Blekning med tre i en

Handbok för tandsköterskor – Sigfrid Redhe, 1946

Tandkräm, munskölj och hemmakit för blek-

ning. iWhite Instant kommer i många former. Blekningen – med förfyllda skenor – har blivit uppskattat, berättar Actavis. Därför har man nu gått vidare med även tandkräm och gel i samma serie. Tandkrämen innehåller tre aktiva ingredienser: PAP, en ny fläckborttagande ingrediens som bryter ner missfärgningar, mikro­ kristaller som tar bort ytliga missfärgningar, och polyfosfat som skyddar genom att förhindra plackuppbyggnad. Munsköljen har också 3-i-1-effekt med PAP, ­hexametafosfat som avlägsnar plack, och blue covarine som skapar en optisk illusion av vithet.

Ny hjälp mot torr mun Var tredje svensk drabb­as av torr mun. Nya Flux Dry Mouth stimulerar salivutsöndringen, återfuktar och smörjer. Produkten säljs på apotek och har en mild smak av jordgubb/mint. Torr mun är inte bara besvärande. Det ökar också risken för karies, samt för dålig andedräkt. Besvären är vanligast hos kvinnor över 55 år. Muntorrhet är en vanlig läkemedels­biverkning, men problemen kan också bero på exempelvis stress och sjukdom. Flux Dry Mouth finns både som munskölj och gel, och har tidigare sålts under namnen Xerorinse och Xerogel.

20

Det var då...

Underlättar behandlingen Många patienter är oroliga och rädda för att komma till tandläkaren. En rädsla grundläggs ofta tidigt i livet, och barnens allra första kontakt med tandvården kan vara avgörande för hur det ska fungera senare i livet. Kindersolv, som är en vidareutveckling av ­Carisolv, har tagit fasta på just detta. Kindersolv har försetts med förbättrad viskositet, smak och lukt, berättar tillverkaren RLS Global. Den gel som används mjukar upp kariesangripen vävnad, som sedan avlägsnas med handinstrument eller vävnadsbevarande borr. Behandlings­ metoden är vävnadsbevarande och nästan smärtfri, allt för att underlätta behandlingen, både för barnet och tandvårdens personal.

Färgstarka stickor TePes nya EasyPick kombinerar olika material för bästa effekt. Kärnan ger stadga och följsamhet samtidigt som lamell­erna av silikon rengör ­effektivt och känns behagliga mot tänder och tandkött, ­menar tillverkaren. Tandstickan finns i två storlekar: XS/S i orange för trånga mellanrum och M/L i turkos för större. Ficketui medföljer så att EasyPick enkelt kan tas med i fickan eller väskan. tandsköterskan • www.svetf.se

Det fordras stor takt och finkänslighet hos sköterskan, när det gäller att taga emot nya patienter i väntrummet. Tänk er själv sitta där bland andra människor, kanske också någon bekant. Så kommer en slamsig sköterska och frågar rätt ut över rummet, vad ni vill. Om det nu gäller att få nya tänder, så är det inte så roligt att tala om detta för allihop.

Visste du att... Förekomsten av parodontit

i den vuxna befolkningen är idag 10-12 procent, visar en sammanställning av studier från 37 länder. I västvärlden pekar studier på en förekomst på upp till hela 30 procent. Märkligt nog visar en studie av romare, bosatta i England mellan år 200 och år 400, att endast fem procent av dessa hade parodontit som angripit käkbenet. Detta trots ensidig kost, trolig brist på näringsämnen och avsaknad av tandborstar. Källa: Tandvårdsskadeförbundet

För 42 kronor i månaden stöttar du din yrkeskår. Gå in på svetf.se eller maila exp@svetf.se idag!


AKTUELLT

Erika Udvary (till vänster) tillsammans med klinikchefen Mina Mehrpour.

Forskningsprojekt ska ändra unga vuxnas vanor Folktandvården i Angered och Vänersborg, samt forskare från Göteborgs universitet, samarbetar för att få unga vuxna att ändra vanor. Tandsköterskan Erika Udvary är forskningskoordinator. När Erika Udvary fick frågan om att bli

projektkoordinator för hälsopromotionsstudien från sin klinikchef på Folktandvården i Angered i Göteborg tackade hon ja direkt. – Jag hoppade på det med en gång, säger hon. – Det verkade intressant och jag har alltid ­arbetat med förebyggande arbete – fast med andra åldersgrupper än den nu aktuella, 18–25 år. Erika Udvary, som arbetat som tandsköterska i 35 år, berättar att hon trivs bra i sin roll som forskningskoordinator och tycker att det är intressant att prova nya metoder som kan bidra till en ökad god munhälsa. – Det är också roligt att jobba med den här ­åldersgruppen. Många av dem visar själva intresse och vill förändra sina vanor. Deltagarna är nöjda med projektet och tackar för att de fått

extra hjälp och möjlighet att delta, säger hon. Projektets syfte är att förbättra unga vuxnas munhälsa och deltagarna har rekryteras vid sina ordinarie besök hos tandvården. De är alla patienter med dålig munhälsa och två approximala hål vid de senaste två undersökningstillfällena. – Samtliga deltagare börjar med att träffa mig för standardiserad information om kostvanor och munhygien, förklarar Erika Udvary. – Jag undersöker dem kliniskt och de får svara på frågor om tandvård och hälsa. Sedan randomiseras de till test- eller kontrollgrupp. De som hamnat i testgruppen får därefter träffa psykolog Helene Werner för två hälsoråd­ givande samtal. – Där får de prata mer om sina vanor, beteenden och attityder till hälsa, och se vad som kan bli bättre för just dem. Samtliga deltagare träffar slutligen mig för tre uppföljningsbesök. Erika Udvary arbetar med forskningsprojektet 20 timmar i veckan och säger att en positiv sak är att hon inte har samma tidspress, som hon annars ofta har, i kontakten med patienterna. besök oss också på www.dentalguiden.com

– Jag upplever att patienterna blir mer avslappnade och att kontakten blir bättre än vid en vanlig undersökning. På frågan om hon skulle vilja arbeta mer med forskning i framtiden svarar hon: – Självklart! Jag tycker om utmaningar!

TEXT LINA NORMAN Foto Folktandvården Västra Götaland

Oral hälsopromotion för unga vuxna – i samarbete med Folktandvårdens kliniker i Angered och Vänersborg Projektet, som pågår under tre års tid, leds av professor Magnus Hakeberg och docent Ulla Wide Boman vid Göteborgs universitet, tillsammans med psykolog Helene Werner på specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin i Göteborg. Preliminära resultat från studien visar på en tydlig positiv effekt på hela gruppen när det gäller ökad tandborstning och tandtrådsanvändning. Patienterna uppvisar också en betydande minskning av inflammation i tandköttet och mängd plack. 21


Amanda näslund Ålder: 24. Familj: Sambo och katt. Gör: Studerar på tandsköterskeutbildningen i Umeå. Bästa kurslitteratur: Förebyggande tandvård (författare Jan Widenheim, Stefan Renvert, Dowen Birkhed).

22

tandsköterskan • www.svetf.se


PROFILEN

Google fick Amanda Näslund att välja en framtid som tandsköterska. Halvvägs genom utbildningen är hon nöjd med valet att bli den på mottagningen som alltid är steget före.

Stor variation & Lång praktik lockade amanda till Tandsköterskeyrket

S

tädandet blev för enformigt för 24-åriga ­ manda som ville satsa på ett annat arbetsliv. A ­Sökorden ”utbildning som leder till jobb” på datorns skärm fick bli ledstjärnan för vad hon skulle göra med sin framtid. Att jobba som tandsköterska hade hon aldrig haft en tanke på. Utöver den blomstrande arbetsmarknaden föll hon för utbildningens längd med många praktikveckor. – När jag läste om jobbet så verkade det så intressant och varierande. Jag ville inte sitta i en skolbänk i tio år och jag tror att praktik är ett bra sätt att lära sig på. Ett halvår efter att jag hade suttit och googlat började jag på utbildningen i Umeå. Amanda kommer från Härnösand och ville vara

Tandsköterskeutbildningen i Umeå har utgångspunkt på Tandläkarhögskolan, och Amanda tror att det finns en fördel i att ha nära till annan tandvårdspersonal. De 27 veckorna med praktik anser hon också talar för att utbildningens mål matchar arbetsmarknadens behov. – Innan nästa praktik, som jag också ska göra på folktandvården, har vi två veckors röntgenutbildning. Teorin i övrigt har handlat om anatomi, miljö och material. Just nu pedodonti. Allt är kul på sitt sätt och jag är säker på att vi lär oss det vi behöver. Som student har hon intervjuat etablerade tandsköterskor

och det har visat sig finnas stora skillnader mellan vad de tjänar. Lönenivån är inget som avskräcker, men en generell höjning ser Amanda som önskvärd – speciellt när tandsköterskors ansvarsområden blir allt fler. Bristen på tandsköterskor borde vara en anledning till att öka lönerna, menar hon. – Det är klart att jag vill tjäna hyfsat, men jag har inte haft något högavlönat jobb tidigare, säger hon. – Jag tror det är värre för dem som kommer från mer välbetalda jobb och vill bli tandsköterska. Det är aldrig kul att gå ner i lön.

Allt är kul på sitt sätt och jag är säker på att vi lär oss det vi behöver.

kvar i de norra delarna av landet när hon valde utbildningsort. Drömmen för framtiden är att få jobb inom pendlingsavstånd från hemmet i Hörnefors. Chanserna är stora i och med att Amanda är öppen för allt. Det enda som oroar henne med en privat arbetsgivare är sårbarheten för mottagningen. – Jag tänker att om jag blir sjuk så blir det mer kaotiskt på arbetsplatsen, för då kanske vi bara är två tandsköterskor. Folktandvårdsklinikerna är ofta mycket större och då finns det fler som kan hoppa in. Men får jag jobb på en privat mottagning så är det klart att jag tar det. Under sin första praktik, bara några veckor in i utbildningen, var Amanda på folktandvården som hade mycket spännande att visa upp. Praktikanten blev ännu mer övertygad om att det var rätt yrke hon hade valt. Att ingen dag är den andra lik, och möten med många olika människor, talade för att jobbet i framtiden skulle bli stimulerande. – Tandsköterskor har det mest varierande arbetet i tandvården! Tandhygienister, till exempel, verkar mest skrapa tandsten, men tandsköterskor måste vara överallt. Det tänker man inte på förrän man verkligen ser det, och jag gillar att det är så.

I december tar Amanda sin examen. Vad som händer då vet hon inte, men har hört att Norrbotten har ett skriande behov av sådana som hon. Förutom glädjen i att få ägna sig åt patientkontakt och tandsköterskans alla uppgifter tror hon att ett fackligt engagemang kan ligga för henne. – Det beror på hur det ser ut på den mottagning jag kommer till, men jag tycker det är viktigt med en rättvis och jämlik arbetsplats. Oavsett yrkesgrupp och vilken bakgrund man har.

besök oss också på www.dentalguiden.com

TEXT Petra Westlin Foto Alexander lagergren

23


Annika Brismar

Foto: My Olausson

Debatt

Verksamhetschef, Distriktstandvården Sundbyberg

Mångfald berikar våra arbetsplatser

T

andsköterskorna är som navet i ett kugghjul. Ni binder ihop verksamheten och får den att fungera. Vi på D ­ istriktstandvården är tacksamma för att ni finns, ni får klinikerna att fungera såväl professionellt, funktionellt som socialt. Därför är jag frågande till varför tandsköterskeyrket är så kvinnodominerat. Varför söker sig männen inte till yrket? I hela Sverige finns det få manliga tandsköterskor på klinikerna. Det var inte länge sedan som det var ovanligt att se män som sjuksköterskor inom sjukvården, men den bilden har förändrats. Idag är det många män som söker sig till sjukvården. Jag skulle även vilja se att män sökte sig till tandsköterskeyrket, av flera anledningar. Inom många områden har kvinnor haft modet att vara pionjärer och tagit plats på traditionellt mansdominerade områden inom exempelvis IT och teknik. Så varför verkar

tandvårdsyrken gå åt motsatt håll och bli mer kvinnodominerade? Inspirera männen till samma mod och pionjäranda som kvinnorna visat! Det blir sällan bra med enkönade arbetsplatser. Vårt samhälle är uppbyggt kring såväl män som kvinnor i samarbete vilket alltid visat sig vara kreativt. Men inom tandvården gapar klinikerna på många håll tomma på det manliga hormonet. Så se till att bryta gamla mönster och föreställningar, det mår vi alla bra av. För att män ska söka sig till tandsköterskeyrket behöver vi bli bättre på att förmedla vad det innebär att vara tandsköterska. Vi måste kraftfullare marknadsföra yrket, höja statusen samt göra yrket mer attraktivt på arbetsmarknaden. Ett sätt att locka männen är att se över tandsköterskeutbildningen och ge fler möjligheter till organiserad vidareutbildning. I dag finns det få vidareutbildningar. Om det fanns utrymme för tandsköterskor att i högre grad kunna spe-

www.plandent.se tandsköterskan • www.svetf.se

˙/.

Min uppfattning är att vi har mycket att vinna på att se till att fler killar söker sig till tandsköterskeutbildningarna och jag hoppas på att en förändring sker inom en snar framtid.

Orbis hygien – för dig och din patient

– Plandentdivisionens eget varumärke

24

cialisera sig inom olika områden och få bredare kompetens – då kanske vi skulle få in fler män och därmed skapa en trivsammare arbetsplats. Vi kan även göra yrket mer attraktivt för de bägge könen genom att se över vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket. Samhället i stort kräver mer och mer av våra vård- och serviceinrättningar. I takt med de förändrade kraven innebär det att ni tandsköterskor får arbetsuppgifter inom ett bredare spektra. Om tandsköterskor fick bredare kompetens och utökat ansvar, då är vi absolut beredda att betala högre lön för den kunskapen. Jag tror också att fler män skulle attraheras av att tandsköterskeyrket under dessa förhållanden.


Platsannonser

Tandvårdschef

Vår nuvarande tandvårdschef går i pension och nu söker vi hans efterträdare. Vi vill att du fortsätter leda och utveckla verksamheten i en positiv anda och verkar för att Folktandvården Värmland även i framtiden erbjuder en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi söker dig som har utbildning och gedigna kunskaper inom det odontologiska området. Du har arbetat som chef med erfarenhet från kvalificerat ledningsarbete, gärna i en politiskt styrd organisation. Du har god analytisk förmåga och tänker strategiskt med ett helhetsperspektiv. Du har god förmåga att samarbeta och engagera människor. Uppdraget förutsätter ett utvecklande och kommunikativt ledarskap där du arbetar med dialog och delaktighet som främsta verktyg. Folktandvården Värmland är en sammanhållen och progressiv organisation som är känd för sitt hälsofrämjande och förebyggande

patientarbete. Här finns också en aktiv medarbetarkultur med utvecklad teamtandvård som ledstjärna. För ytterligare information kontakta gärna: Ingrid Magnusson, hälso- och sjukvårdschef tfn 054-61 40 32. Hans Östholm, tandvårdschef tfn 054-61 96 39. Välkommen! Sök jobbet senast den 24 mars 2015.

Läs mer på liv.se/tandvard/jobb

Vill du arbeta hos oss? Vi söker en glad och serviceinriktad Tandsköterska till vår helt nyrenoverade klinik vid Hötorget, anställningen omfattar 3-­‐5 dagar i veckan, enligt överenskommelse. Vi är en praktik med tre behandlingsrum beläget i en av Hötorgsskraporna, Stockholm. Här arbetar två tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist. Vi utför det mesta inom tandvård men starka specialintressen är endodonti (remisspatienter), cerek, estetik, idrottsskydd samt implantatbehandlingar. Arbetsuppgifter: Traditionella tandsköterskeuppgifter, sterilarbete, kallelse av patienter osv. Vi värderar ett nära samarbete inom teamet, service och initiativ tagande. Vi använder oss av journalsystemet Alma, digitalröntgen samt OPG. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med Cerek och implantat men inget krav. Vi sätter stor vikt vid personlighet. Kvalifikationer: Tandsköterska, rökfri. Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna 1 oktober. Vi tar endast emot ansökningar per mail. Vänligen maila personligt-­‐brev samt CV till perry@tandlakarhuset.nu Välkommen önskar Tandläkare Perry Karlsson med team. besök oss också på www.dentalguiden.com

25


Aktuellt

"det är ett yrke med mer ansvar än man tror" 34-årige Henrik Gassne är något så ovanligt som en manlig tandsköterska. Han trivs med jobbet, men skulle önska att fler män sökte sig till yrket och att det fick en högre status.

arbetsuppgifter. Beroende på hur öppen man är när det gäller att ta på sig olika uppgifter, så finns det en hel del att göra. Det bästa med jobbet är just variationen, menar han. – Många tror kanske att det handlar enbart om assistans, men så behöver det inte vara. Det handlar mer om ett Ibland händer det att patienter tror teamarbete. Vill man, så går det oftast att Henrik Gassne är tandläkaren, trots att att få göra olika saker och att få utökade han presenterat sig som tandsköterska. arbetsuppgifter. – Men det är kanske inte så konstigt Idag arbetar Henrik Gassne med tradieftersom tandsköterskeyrket är ett så tionellt assistansarbete, men också med kvinnodominerat yrke. Generellt inom delegerade arbetsuppgifter, som att göra vårdyrken dominerar ju kvinnor. Men fyllningar eller ta bort tandsten. jag vet inte varför det, just när det gäller – Jag har även egna patienter, tandsköterskor, finns så väldigt främst barnpatienter, och gör få män. Henrik Gassne tandhälsokontroller. En annan Han säger att han tror att uppgift kan vara att arbeta det behövs en balans, som Ålder: 34 år. Bor: Norrköping. förebyggande och instruinom alla yrkeskategoFamilj: Sambo och ett era, främst barn, till en rier, och hoppas att fler barn. Intressen: Springer, och bättre munhygien. män ska upptäcka yrket. deltar i en del lopp. – Alla har kanske inte fått upp ögonen för att tandsköDet som kan vara utmanande terskeyrket har förändrats en och frustrerande är enligt Henrik hel del. Jag skulle önska att statunär han inte når fram, till exempel till sen höjdes, vi gör mer än att assistera. Det barns föräldrar. hänger ju också ihop med löneutveck– När det inte blir någon förbättring lingen. Jag skulle vilja att omgivningen och man ser samma dåliga munhälsa hos fick upp ögonen för att det är ett yrke flera syskon. När varningsklockorna ringt med mer ansvar än man kanske tror. många gånger men det ändå inte blivit någon förbättring – det är frustrerande Henrik Gassne jobbade tidigare inom och ibland känns det lite hopplöst. äldre­omsorgen. När han 2008 började Henrik började på Sparven i januari studera till tandsköterska var det för att 2014 men hann bara jobba i tre månader han kände att han ville utvecklas och innan han gick på föräldraledighet. specialisera sig inom ett område. Idag – Jag har precis börjar arbeta igen arbetar han på Folktandvården Sparven i och första veckan kände jag mig som Norrköping, den tredje folktandvårdsklinien ­nybörjare. Men man kommer in i det ken han varit på. snabbt. – Jag trivs bra. Tandsköterskeyrket är omväxlande och jag har många olika TEXT LINA NORMAN Foto My Isoniemi

26

tandsköterskan • www.svetf.se

Vill man, så går det oftast att få göra olika saker och att få utökade arbetsuppgifter.


AKTUELLT

Uppskattad utbildning för Clinical Masters Långväga gäster kommer till Malmö för att bli specialister i exempelvis endodonti eller kariologi. Men först – lektioner i svenska och varför det är viktigt med korta ärmar. Två tandläkare från Kuwait kommer under våren att ta hand om patienter på Avdelningen för endodonti på Malmö Högskola. De, tillsammans med ytterligare närmare 20 så kal�lade Clinical Masters från Kuwait och Förenade Arabemiraten, anlände till Malmö i höstas. – Allra först fick de börja med att lära sig svenska. Därefter fick de öva i pre-klinik. Till slut ska de börja arbeta med patienter, men vi har höga krav, säger tandsköterskan Yvonne Ljung-Möller, som medverkar vid utbildningen. – De måste klara de krav som Socialstyrelsen ställer och klara sina prov innan de får gå vidare. Olika tester avgör också vem som får komma till Malmö Högskola, och vem som får stanna kvar. Yvonne Ljung-Möller tror att det är populärt att söka sig just till Sverige: – Vi har gott rykte, och arbetet här ger en specialitet. Slöjor och långa ärmar är en viktig del av klädseln för kvinnliga tandläkare från de arabiska länderna. I Malmö måste de följa svenska hygienrutiner, vilket inte alltid varit så lätt. – De är fullt medvetna om hur det är här, men har ändå svårt att acceptera det. Yvonne Ljung-Möller vittnar om hur stimulerande det är att få höra om andra kulturer – både ur arbets- och fritidsperspektiv: – De arbetar till viss del annorlunda, tand­läkarna tar till exempel inte röntgen. Tand­sköterskorna finns inte heller med på samma sätt som här, utan kommer in vid speciella tillfällen, säger hon. – En dag dukade de upp mat från sina länder för oss, som inför ett bröllop. Och på fika­rasterna får man höra mer om hur de lever. Fascinerande. ”Våra” Clinical Masters har också varit med och åkt skidor, och snart väntar ett besök på kallbadhus. Det har varit uppskattat.

besök oss också på www.dentalguiden.com

27


Johannas

BLOGG

Jag är trött på kvinnors prat om feminism, när vi inte ens kan dunka rygg och hjälpa varandra framåt. När vi inte kan sluta snacka skit om varandra i pausrummen. Det är så små dumma saker som splittrar oss och försvagar oss.

Utdrag ur tandskoterskan.net Johanna ENE är medlem i STF, men bloggen är hennes egen och det är hennes egna åsikter som framförs.

Dunka rygg

D

et är 2015 och ämnena jämställdhet och feminism står fortfarande högt på listorna. Många är feminist­ erna och de starka kvinnorna men jag vet inte om jag ser så mycket förändring. För vet ni vad, fortfarande är det männen som går ut och tar en öl och garvar högt tillsammans medan kvinnorna åker hem var för sig och tar hand om barnen. Bland matos och smutstvätt hånar vi Bettans inkompetens, hon som fick befordran och höjd lön. Imorgon går snacket bland resten av kollegorna om den stora orättvisan. När ­männen går på möten och kvällskurser för att gynna karriären så har vi inte tid. Har vi inte tid? Om männen tar sig tid, är det inte upp till oss att också göra det?

Gruppen Spice Girls hade på 90-talet ett fint budskap om vänskap, samhörighet och såklart girl power! Vi behöver vara lite mer Spice Girls och ha roligt tillsammans, eller vad säger ni? Vi inom tandsköterske­ yrket borde verkligen satsa mer på girl power och ta hand om ­varandra. Det finns redan, jag har fått uppleva den goa känslan på Svenska Tandsköterskeförbundets lokala möten. Det är så fint att känna sig välkommen bland kollegor som också ­strävar mot en starkare yrkeskår och bättre villkor. Men hur många av oss väljer att åka hem till hushållet istället för att gå på årsmöte? Det kan tyckas som en bagatell i sammanhanget, men fundera på vad det gör i längden. Fundera på om männen prioriterar bort sådana möten. När du pratar illa om någon bakom hans eller hennes rygg sänker du dig själv som ett ankare kastat av misstag. Genom att peppa någon annan och göra denne starkare så höjer du också dig själv. Det är en skön känsla när man räckt ut sin hand och märker vilken glädje det skapar. Kvinnor kan verkligen ha roligt ihop som inga andra, när vi släpper på garden och accepterar oss själva och alla i rummet är vi ofta helgalna och underbara i grupp! Då svetsas vi samman och blir oslagbara.

Borrställ för smidig hantering av borr Borrix borrställ och borrix disk-/lådställ

Borrix disk-/lådställ Med plats för: 4st Borrix, pris: 390:6st Borrix, pris: 415:8st Borrix, pris: 440:(Borrställ ingår ej)

Borrix Original Pris: 165:Köp 6st betala för 5st Pris: 825:-

Borrix Mini Pris: 165:Köp 6st betala för 5st Pris: 825:-

Tel: 0157-156 30 | E-post: info@aristodent.se | www.aristodent.se

28

Halvsidesannons_tandsköterske_tid.indd 1

tandsköterskan • www.svetf.se

2015-02-02 08:28:51


DO

ISKA

PA R O

NT

DO

O

N

ISKA / EN

EK

TI

ST

F

S

Parodontologiska/Endodontiska-sektionen, STF firar 30-års jubileum med kurs och boende på det mycket speciella hotellet Gästis i Varberg.

OG

D

KURSINBJUDAN 7–8 maj

L TO

ON

EN INOM

Äta för livet – Ulla Gabay, författare och journalist Parodontologi i vardageN – Anna Bogren, övertandläkare, odontologie doktor Tandsköterskors roll vid möten med våldsutsatta patienter – Anna Jinghede, tandläkare med rättsodontologisk specialkompetens samt kriminaltekniker Fler och fler filar – med färre filar – Gunnar Strid, specialisttandläkare i endodonti Program: Torsdag 7 maj: Kurs + årsmöte med start kl. 8.30 Fredag 8 maj: Kurs med avslut kl. 16.00 Plats: Hotell Gästis, Varberg Logi: Två nätter ingår i kursavgiften Kursavg: 5 700:- i enkelrum för medlem i STF 5 300:- i dubbelrum för medlem i STF

6 700:- i enkelrum för övriga 6 300:- i dubbelrum för övriga

Halv avgift för pensionär

I kursavgiften ingår, förutom kurs, två övernattningar med frukost, buffémat onsdag kväll, fika, lunch och middag dag 1, samt fika och lunch dag 2. Anmälan: Bindande anmälan senast 2015-03-20 per post alt e-post till: Ingrid Ekstedt Folktandvården Skåne Lillgatan 3 274 24 Skurup ingrid.ekstedt@skane.se Övrigt: Frågor:

Detta är också en kallelse till årsmötet 2015-05-07 Katarina Löwenbeck, tel arbete: 010 – 441 79 10, tel bostad: 0739 – 72 71 12

besök oss också på www.dentalguiden.com

29


NYTT FRÅN STF Svenska Tandsköterskeförbundet är yrkesförbundet för alla tandsköterskor. På de nästföljande sidorna kan du läsa om vad förbundet gör just nu.

SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET EXPEDITIONEN Öppettider: Mån–tors, 9.00–16.00, Fre, 09.00–13.00 Övriga tider: lämna meddelande eller maila. Tel: 060 – 56 06 12 E-post: exp@svetf.se, Hemsida: www.svetf.se Adress: Affärsgatan 6, 862 31 Kvissleby Bankgiro: 205-4641 Bli medlem: Gå in på www.svetf.se och fyll i ansökningsformuläret eller ring expeditionen på 060 – 56 06 12.

STYRELSEN Susanne Nordberg, förbundsordförande 070-669 06 07, susanne.nordberg@svetf.se Marie Udén, sekreterare 070-383 87 90, exp@svetf.se Erja Anttonen, vice sekreterare 073-339 41 75, erja.anttonen@specialisttandlakarna.se Karin Udén, kassör 070-316 35 54, karin.uden@hotmail.com Mona-Lill Hulander, vice kassör 036-16 56 98, mhulander@hotmail.com Annika Flodström, suppleant 076-626 71 11, annika.flodstrom@hotmail.com

STF:S SEKTIONER 34 Käkkirurgiska sektionen, Eva Smidt Lysell,

nordplus snart i mål Det nordiska samarbetet i Nordplus går vidare. I slutet av februari besökte deltagarna Köpenhamn för att diskutera det framtida behovet av tandsköterskor. Syftet med EU-projektet Nordplus Horisontal är att hitta vägar för likvärdig kompetens för tandsköterskor i Sverige, Danmark och Norge. En sådan likvärdighet skulle göra det möjligt för tandsköterskor att resa över gränserna för att arbeta, och det skulle också höja kårens status. Initiativet till Nordplus kom från Svenska Tandsköterskeförbundet. I februari träffades deltagarna för diskussioner i Köpenhamn. Inför detta möte hade respektive lands representanter kartlagt de

framtida behoven av tandsköterskor, var – rent geografiskt – det kommer att behövas flest tandsköterskor och hur deras framtida arbetsuppgifter kommer att se ut. Framtidsforskaren Marianne Levinsen fanns också på plats för att ge ett föredrag med framtidsspaningar. – Nästa gång vi träffas blir det fokus på att få fram den gemensamma utbildningsplanen, säger Marie Udén, styrelseledamot i STF och representant på Nordplusmötet. – Slutmålet är en nordisk utbildning, som ska kunna sjösättas i varje land utifrån ­respekt­ive lands egna förutsättningar. En likvärdig nordisk utbildning gagnar inte bara yrkeskåren utan även patientsäkerheten, menar Nordplusgruppen. Text Mia Malmstedt foto Trygve Bergsland

eva.smidt-lysell@telia.com 35 Sjukhustandsköterskesektionen, Marie-Louise Lissborg, marie-louise.lissborg@vgregion.se 37 Ortodontisektionen, Ann-Catrine Bengtsson, 0346-107 20 38 Parodontologiska/Endodontiska sektionen, Katarina Löwenbeck, 0739-727 112 39 Pedodontisektionen, Eva Jansson, 08-540 642 45 40 Sektionen för Protetik och Bettfysiologi,

Carin Esséus, carin.esseus@dll.se

43 Tandhygienistsektionen, Gunnel Stockman, 0303-33 89 12

ETISKA NÄMNDEN

arbetet mot tobak går framåt Arbetet med Tobacco Endgame går vidare och når nya nivåer. Nu har folkhälsominister Gabriel Wikström uttalat sig positivt om ett stoppdatum för tobak.

Ulrica Folkesson: u.folkesson@telia.com MonaLill Hulander: mona-lill.hulander@lj.se Monica Björkman: monica.bjorkman@skane.se

TANDSKÖTERSKEFÖRENINGAR 01 Borås, Gunnel Bodin, 0321-137 60 04 Göteborg, Ulla Nööjd, 031-55 28 18 07 Jönköping, Ing-Britt Byström, 036-755 37 12 Östergötlands län, Henrik Gassne, henrik.gassne@gmail.com 15 Norrbotten, Agneta Fagervall, 070-375 73 62 22 Sundsvall, Elisabet Nilsson, 060-57 55 34 34 Gotland, Marie Andersson, 0498-24 18 11 35 Kronobergs län, Lena Jonsson, 0470-620 40

30

Opinionsbildningsprojektet

Tobacco Endgame drivs av Yrkesföreningar mot Tobak, där STF ingår genom sitt medlemskap i Tandvård mot Tobak. Syftet med Tobacco Endgame är att få fram ett stoppdatum för tobak år 2025. I en debattartikel i Dagens Nyheter ställer sig folkhälsominister Gabriel Wikström (S) bakom förslaget. – Regeringen ser positivt på såväl uppropet som målet om ett rökfritt Sverige till år 2025. Men för att nå dit krävs kraftfulla åtgärder, skriver han. tandsköterskan • www.svetf.se

Bland de förslag som regeringen nu kommer att titta på finns rökfria miljöer, exponerings­förbud för tobaksprodukter samt neutrala tobaksförpackningar, precis som Tandvård mot Tobak arbetat för. Föreningens ordförande Lena Sjöberg fick också nyligen Tandläkarförbundets Tandhälsopris. – Det går framåt och vi fortsätter att arbeta, säger Marie Udén, styrelseledamot i såväl Svenska Tandsköterskeförbundet som i Tandvård mot Tobak. – I sommar planerar vi för att driva opinionsarbetet vidare i Almedalen. Det är ofattbart att 32 personer per dag dör av rökning i Sverige! Det finns mycket att göra, och vi ser tandsköterskan som framtidens tobaksavvänjare. Text Mia Malmstedt


Mejlat

Vad tycker du? Vill du fråga om något? Vill du berömma eller skälla? Hör av dig till redaktör Mia Malmstedt, mia.malmstedt@justrivista.se

✒ Den 22 oktober 2014 hade vi i Kronobergs läns tandsköterskeförening vårt sedvanliga höstmöte. Denna gång på ett mysigt café, Systrarna Skogsströms lantcafé, i Ör som ligg­ er två mil norr om Växjö. Vi var ett glatt gäng på cirka 25 tand­ sköterskor som samlades denna kväll. De flesta kom från den privata sidan, men till vår glädje kom även några tjejer från folktandvården. Vi skulle denna kväll lyssna på ett litet föredrag av Kerstin Wäborg-Enzymatica från Lund. Hon representerar en amerikansk produkt som heter Coldzyme. Spreja med denna i halsen vid känning av halsont och du förkortar förkylningstiden eller hindrar att förkylningen bryter ut, enligt tillverkaren. Vi fick alla varsin dyrbar liten flaska att ta hem och prova. Undertecknad som provat sprejen tycker att det har hjälp. Vår ordförande Lena Jonsson höll en kort information efter föredraget om senaste nytt, vad gäller för oss tandsköterskor. Hon var väluppdaterad som vanligt. Men det viktigaste av allt med denna kväll: att vi tjejer får träffas och prata med varandra. Det blir många varma skratt när vi tand­sköterskor träffas. Så många glada och positiva människor på ett ställe, vilken härlig energi det genererar! Många tjejer jobbar på mindre kliniker vilket gör att sådana här träffar är guld värda.

Lena Jonsson informerar på Kronobergs läns årliga höstmöte.

Foto: christina Dahlgren

Christina Dahlgren

Årsmöte 2015 med Kronobergs läns tandsköterskeförening! Vi firar 45 år. Presentutlottning avslutar kvällen! Välkomna till en högaktuell föreläsning! Araby Värdshus, Växjö, tisdagen den 21 april kl. 18.30 Kostnad: 80 kronor (matkostnaden är subventionerad av BioGaia) Program: 18.30 Krämig pasta med kyckling, sallad samt dricka serveras. Kaffe eller te med kaka.

19.15 Evelina Kraft Bodi informerar om sin probiotikastudie. Hon har arbetat med professor Svante Tvetman som handledare. 19.45 Arezoo O´Connor, BioGaia, visar sina probiotikaprodukter.

20.15 Årsmötesförhandlingar som följs av att ordförande Lena Jonsson informerar om senaste nytt från tandsköterskeförbundet. OBS! Alla val är klara inför mötet! OBS! Anmälan senast den 15/4 till Agneta Ålander via mail, agneta.alander@gmail.com, eller sms, 070-321 12 50. Meddela eventuella allergier.

52

Så många nya medlemmar har Svenska Tandsköterskeförbundet fått sedan årsskiftet. Mycket glädjande, säger Marie Udén från STF: – Vi ser att det framför allt är vår yrkeskonferens och vår skolinformation som ger nya medlemmar. Vi upplever också att vi blivit synliga på ett annat sätt än tidigare. Fler tidningar skriver om oss. Bland annat uppmärksammades vår konferens med ett helt uppslag i Dentalmagazinet! Vi får också frågor som tyder på att medlemmar väljer oss före fackförbunden, bland annat för att vi har ett bra försäkringserbjudande.

besök oss också på www.dentalguiden.com

31


Nytt från STF

Fråga STF Hej, jag arbetar på ett bemanningsföretag och har fått en förfrågan om att hitta en person som ska sitta i receptionen på en tandvårdsklinik. Han eller hon skulle också assistera, endast på tio procent av sin tid, samt ta lite röntgenbilder. Måste den personen vara utbildad tandsköterska då? Finns det någon lag som reglerar detta? Carina Svar: Hej, Carina. Från STF:s sida anser vi självklart att det inte är lämpligt att anställa någon utan utbildning. Även om man ska sitta i receptionen större del av sin tid, bör man ha utbildning för de kliniska uppgifterna. Tyvärr är detta inte reglerat i lag, men STF fortsätter att arbeta för en legitimation som visar behörighet. Marie Udén, STF Hej! Jag ser att utbildning till tandsköterska sker genom Plushögskolan AB här i Stockholm. Nackademin ger en motsvarande utbildning om två terminer och efter fullföljd kurs och avklarade prov ges diplom. Min fråga

Har du frågor till ditt yrkesförbund? Du når oss på 060-56 06 12 eller exp@svetf.se

är om man då får behörigheten som yrkeshögskolan ger? Joachim Svar: Eftersom Myndigheten för yrkeshögskolan inte godkänner Nackademin så kan inte vi på STF förorda den utbildningen. De utbildningar som följer de nationella riktlinjerna är på tre terminer och beviljade av MYH. Sök en sådan istället. Alla skolor som utbildar tandsköt­ erskor ska följa de nationella riktlinjerna. Detta för att våra blivande kollegor ska ha adekvat utbildning och patientsäkerheten aldrig blir åsidosatt. Marie Udén, STF Hej!
Jag och min personal undrar om det är okej att ha en person som inte har någon tandvårdsutbildning alls jobbandes som tandsköterska. Hon tar röntgen, avtryck med mera. Vi är två olika företag, men min tandsköterska tar illa vid sig och jag tänkte att jag kan höra med er hur det ligger till. Vänlig hälsning! M.J.

Almanackan Svar: Hej! STF anser att alla tandsköterskor ska ha formell utbildning. Även om tandläkaren är ansvarig och delegerar så ska tandsköterskan ha förståelse, kunskap om hur, när och varför arbetet ska utföras. Patientsäkerheten ska stå i fokus och alla medarbetare ska utföra de sysslor som deras utbildning kvalitetssäkrat. Marie Udén, STF

Hejsan! Jag har en fråga som jag hoppas kunna få svar på hos er. Jag påbörjade 2010 en tandhygienistutbildning i Karlstad, som jag avslutade i förtid. Jag studerade under 1,5 år innan jag avbröt. Jag har nu hört på ryktets väg att jag, genom de kurser jag läste på hygienistutbildningen är ”behörig” att arbeta som tandsköterska. Stämmer detta? Emma Svar: Hej, det är ju två olika yrken med olika innehåll i utbildningsplanen och olika arbetsuppgifter i tandvården. Ryktet stämmer inte. Marie Udén, STF

Välkommen till

Hej! Jag önskar studera till tandsköterska eller tandhygienist, men jag har några frågor innan jag väljer en av dem. 1. Om man studerat till tandsköterska och sedan vill läsa till tandhygienist, ska man då gå hela programmet eller kan något ämne tas bort? 2. Vilket yrke ger bäst chans till jobb? 3. Kan en tandhygienist jobba som tandsköterska? 4. Behöver tandvården så många tandsköterskor och tandhygienister som studerar idag eller utbildas det för arbetslöshet?

2015 i Kalmar Barntandvårdsdagar torsdag & fredag den 24 och 25 september Karlstad 2014 lokal: Hotell billingehus "ÄR DET FRISKA SJUKT?"

Torsdag den 19 september Tidig upptäckt = hälsovinst kl 08.50 -17.30 registrering och kaffe 08.00 – 08.50

Svar: Hej! Både tandsköterska och tandhygienist kommer att behövas i framtiden. Det går inte att hoppa mellan de olika utbildningarna. Hela teamet behövs men inriktningarna - Sjuk, fel antal tänder eller konstiga tänder....Hur gör jag nu? är olika. Under en tioårs period Professor Christina stecksén-blicks, umeå kommer halva tandsköterskekåren att försvinna på grund av pensions- Neuropsykiatriska tillstånd hos barn - viktigt kunskapsområde inom tandvården avgångar så det kommer att bli ett Professor elisabeth Fernell, Göteborg bristyrke. Lycka till med ditt val! Marie Udén, STF

- Kulturvärden i tandvården Psykolog shervin shahnavaz, stockholm tandsköterskan • www.svetf.se

Fredag den 20 september

20 mars Förbundsstyrelsemöte, Stockholm 21 mars

RS – Representantskap, STF:s årsmöte, Stockholm 31 mars Skolinformation, Lindesberg 15 april

Möte, IVO, Stockholm 22 april

Skolinformation, Tranås 24 april

Verksamhets­ planering, Sundsvall 25 april

Förbundsstyrelsemöte, Sundsvall juni

Nordplusmöte november

Nordplusmöte

2016 4–5 feb

Yrkeskonferens, Stockholm

undrande

- Barn- och ungdomstandvård förr och nu - varför gick det så? Professor Göran dahllöf, stockholm

32

2015

Visst vill du stötta din

yrkeskår? Gå in på svetf.se eller maila exp@svetf.se idag!


Nytt från STF

20% rabatt Hur skyddar du dina patienters journaler från nyfikna blickar? Undvik dataläckage – Patientsäkerhet – Säker datahantering 3M Privacy Filter använder en avancerad teknik som blockerar skärmen från nyfikna blickar runt omkring dig. Du ser innehållet på din skärm skarpt och tydligt, medan personer vid din sida endast ser en svart eller guldfärgad skärm. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 mars 2015.

» Enkel att sätta på och ta av » Ingen smuts under kanterna » Skyddar från nyfikna blickar » Kristallklar bildkvalitet » Ger skärmen längre livslängd

DAB Dental är exklusiv återförsäljare av 3M Privacy Filter till tandläkare. Kontakta DAB kundtjänst, tel 08-506 505 05 för mer info.

Privacy & Screen Protectors

Vi bidrar till Livslånga Leenden

besök oss också på www.dentalguiden.com

33


Sektionen för protetik och bettfysiologi

Kurs- och årsmöte, Uppsala 28–29 maj 2015 Torsdagen 28 maj

Fredag 29 maj

09.30–09.55 Ankomst och kaffe 10.00–12.00 Hjärnan och beteende – Åke Pålshammar. Hjärnforskare, neuropsykolog, universitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet. 12.00–13.15 Lunch 13.15–14.15 Radiologisk utredning av patienter med bettfysiologiska besvär – Hadi Keivanlo. Övertandläkare i oral och maxillofacial radiologi, Käkkirurgen Uppsala Akademiska sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm. 14.15–15.00 Årsmöte 15.00–15.30 Kaffe 15.30–17.00 Beteendemedicinsk behandling! Kan det hjälpa våra patienter? Hur fungerar det statliga tandvårdsstödet? – Lena Jonsson. Övertandläkare i parodontologi, Specialisttandvården Kaniken, Uppsala. 18.30 Avresa för middag med underhållning

08.45–09.45 Akut bettfysiologiskt omhändertagande – Erik Lindfors. Övertandläkare i bettfysologi, Specialisttandvården Kaniken, Uppsala. 09.45–10.15 Kaffe 10.15–12.30 Slitage, etiologi och behandling. – Maria Erkapers. ST-tandläkare i protetik, Specialisttandvården Kaniken, Uppsala. 12.30–13.00 Klinikpresentation 13.00 Lunch, därefter hemfärd.

Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala. Tel: 018-68 18 00. Logi ordnas av kursdeltagare. Ett visst antal rum är reserverade. Bokningskod Clarion Hotell Gillet: 100060. Alternativ: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala. Tel: 018-49 52 600, bokningskod SPE280515. Bindande anmälan, senast den 31 mars 2015 till: Ulla-Britt Norrby, Oral Protetik, Jönköping Tel: 036-12 52 90 (arbetet), mail: fam.norrby@hotmail.com Kursavgift:

3 500 kronor, medlem i sektionen 4 000 kronor medlem STF 5 000 kronor icke medlem I kursavgiften ingår kaffe, lunch båda dagarna samt gemensam kursmiddag på torsdagskvällen. Meddela eventuella matallergier.

Vid anmälan lämna namn, klinikadress, telefonnummer, mailadress och fakturaadress. Ange ditt medlemskap. Faktura kommer att skickas. Anmälan godkänns när kursavgiften är betald.

34

tandsköterskan • www.svetf.se


Foto Lilian Simonson

Till sist med Sven simonson

Sven Simonson är tandläkare och verksamhetsutvecklare. Mer info: www.minpraktik.se. Kontakt: sven@minpraktik.se

Den Dynamiska tandsköterskan

D

en Dynamiska tandsköterskan – ett nytt begrepp som jag lanserade på tandsköterskornas konferens. Jag hörde begreppet i Sydney, Australien nu i nyår. (Inte så konstigt. Min syster bor där, gift med en tandläkare.) Den dynamiska tandsköterskan? En dynamo? Jag förstod inte riktigt vad han menade, och därför googlade jag ordet och fick orden aktiv, driftig, energisk, företagsam, initiativrik, kraftfull, rörlig, självverkande. Motsatsordet är statisk, stillastående. Precis, som alla säger på tv. Precis! Dynamisk är ordet vi behöver för att beskriva den moderna tandsköterskan.

gör hon sin DeBrief och talar om vad som gjorts som var bra för patienten, talar om vad som är att vänta efter att bedövningen släpper och vad patienten ska göra om det blir en komplikation. Hon talar också om vad som ska ske nästa gång och varför det är bra. ­Tandsköterskan svarar dessutom på patientens frågor. Receptionist­ en slipper nu svara på frågor inför lyssnande patienter i väntrummet och kan göra sitt jobb fokuserat. En dynamisk sköterska ser var hon behövs. Allt i hennes arbete är inte bara delegerat arbete. Det kan vara att se att en patient behöver hålla handen, eller få ett leende, eller en servett att torka av läppstiftet med.

Det värsta uttryck jag hört är: ”Jag bara jobbar här”.

Med den attityden menas att man gör det man ska, blir tillsagd att göra, hyr ut sina timmar till arbetsgivaren. Jämför Dynamiska tandsköterskan med "Jag bara jobbar här". Vem har kul? Vem blir först anställd? En tandläkare sa en gång att han vill att sköterskorna ska vara före­ tagare inom hans företag. De skulle vara entreprenörer. Idag skulle han ha sagt Dynamisk tandsköterska.

Den dynamiska sköterskan bygger en relation med patienterna och skapar en lojalitet med praktiken från patientens sida. Sköterskan bygger aktivt patientunderlaget. På STF-konferensen gav jag fler exempel. Men jag tror att det mesta täcks in av ordet Dynamisk tandsköterska: aktiv, driftig, ­energisk, företagsam, initiativrik, kraftfull, rörlig, självverkande.

Den dynamiska tandsköterskan påverkar företaget positivt. Hon kan kommunicera, hon förbereder patienten innan behandling med en PreBrief, ett kort samtal innan behandling, och hon avslutar behandlingen med en DeBrief, ett avslutssamtal. Förutom att lugna patienten förklarar hon vad som kommer att hända och hur det ska lösa patientens problem. Efter behandlingen

BEKVÄMT! LÅT JOBBET KOMMA TILL DIG. Fyll i en spontanansökan på www.smile.se/karriar. Då finns du med i vår kandidatbank och vi kontaktar dig när vi utlyser en tjänst inom ditt område. FRÅGOR OM TJÄNSTERNA? Kontakta rekryteringschef Tobias Seger, 070-541 34 91, tobias.seger@smile.se LÄS MER OCH SÖK PÅ: www.smile.se/karriar

˙/. Vi söker dig som vill vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Ortodontiasistent till Mölndal Tandsköterska till Linköping Tandsköterska till Norrköping

Smile är Sveriges största privata tandvårdskedja med 24 kliniker på 20 orter och 500 medarbetare, varav cirka 40 är specialister. Vi har målet att skapa Sveriges bästa tandvård och vara branschens bästa arbetsplats. www.smile.se besök oss också på www.dentalguiden.com

35


Posttidning B Returadress: Svenska Tandsköterskeförbundet Affärsgatan 6 862 31 Kvissleby Adressändring görs via mail till exp@svetf.se