Tandsköterskan nr 2 2014

Page 1

T

Debatt:

Muntadher Vill ge invandrare ny syn på tandvård

Tandsköterskan NR 2 2014

Antibiotika problem för hälsoekonomin ✦✦✦

Samarbete ska locka fler medlemmar ✦✦✦

Johannas blogg

Bra tandvård är inte en prisfråga ✦✦✦

Profilen

Annika slår ett slag för utbildning

M e d l e m s t i d n i n g f ö r S v e n s k a T a n d s k ö t e r s k e f ö r b u n d e t • w w w . s v e t f. s e

TEMA/teamtandvård

Flera spelare

ETT TEAM "Det är som en fotbollsplan – alla måste ha koll på var bollen är"


Vår åsikt

Var är mina kollegor ute i landet?

Det är intressant att konstatera att många i vår bransch tycker att tandsköterskorna är ytterst viktiga, en essentiell del i teamet. Tandsköterskornas deltagande i olika forum och arbetsgrupper där tandvård diskuteras efterfrågas ständigt. Men min känsla är att tandsköterskan själv inte förstår hur eftertraktad och efterfrågad hon och hennes åsikter är. Varför? Vi prioriterar bort vårt yrkesförbund och våra kollegor vilket för mig är som att säga att man inte bryr sig om ifall tandsköterskorna har en bra utbildning, är delaktiga och kan påverka. Vad beror det på? Är det en könsfråga, att många kvinnor är ovana att ta plats? Har det att göra med att vi valt ett omvårdande yrke, och är vana att tänka på andra mer än oss själva? Varför prioriterar vi inte oss själva? Jag menar att vi måste bli bättre på det! Vi i styrelsen arbetar intensivt för att synliggöra STF som yrkesförbund. Vi vill få alla tandsköterskor att känna sig viktiga och vara stolta över sitt yrke. När vi träffar kollegor på den årliga yrkeskonferensen, och vid olika utställningar och mässor, märker vi att många är stolta

och engagerade. Ändå saknas många i vårt förbund. Rimligtvis kan det inte bara vara våra aktiva medlemmar som tycker att de frågor vi driver är viktiga. Omkring 10 500 stycken tandsköterskor till finns där ute! Hur når vi ut till dem? Hur tänker de? Har du några idéer om detta så är du varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Just nu reviderar Svenska Tandsköterskeförbundet den nationella utbildningsplanen för tandsköterskor. Om fyra år är det dags igen. Då måste vi se till att ha krafter för att fortsätta driva den viktiga utbildningsfrågan, år efter år, även för våra kommande framtida kollegor. För om inte STF gör det, vem ska då föra vår talan? Detta kan vi bara spekulera i, och jag tror inte att det skulle gynna oss särskilt positivt att överlåta åt någon annan yrkesgrupp eller branschföreträdare att tänka på just tandsköterskorna. Detta är vår utmaning och den är inte liten. Men vi måste lösa den och det tillsammans. Vi behöver fylla på vårt förbund med nya unga krafter, då många äldre medlemmar nu går i pension. Har du yngre kollegor? Jag utmanar dig att prata med dem, att få dem att förstå varför också tandsköterskor behöver tänka på sig själva, och på sin kår. Få dem att inse att för att lyfta löner och status krävs någon som arbetar för dem, som värnar om utbildningsfrågor och efterutbildning, som enträget fortsätter att diskutera tandvårdens alla aspekter. STF behövs!

Susanne Nordberg Ordförande svenska tandsköterskeförbundet

Foto Maria Lindvall

V

ad skulle få dig som tandsköterska att rekommendera en kollega att gå med, eller att själv gå med i Svenska Tandsköterskeförbundet om du inte redan är medlem? Jag har nu varit ordförande i STF i cirka tre och ett halvt år och kan inte sluta fundera på vad som skulle locka fler av mina kollegor att prioritera sitt yrkesförbund. Svenska Tandsköterskeförbundet har funnits i 71 år och tyvärr har jag konstaterat att många tandsköterskor undrar fortfarande vilka vi är! Visst är det märkligt? Min ambition när jag tillträdde som ordförande var att synliggöra och marknadsföra STF, att få fler tandsköterskor att tycka att det är viktigt att prioritera sitt yrkesförbund och inte minst att hålla ihop som yrkesgrupp!

För övrigt: JUST NU… …ligger vårt fokus främst på att få förbundet att växa. Ju fler vi är, desto mer muskler får vi och det blir lättare för oss att föra fram tandsköterskornas åsikter till myndighet och bransch. Du behövs som medlem! 2

…DÄRFÖR… …kör vi just nu en kampanj tillsammans med svenska Rosenserien. Om du blir medlem och/eller värvar en medlem får både du och den du värvar varsitt lyxigt läppcerat. Läs mer om detta på sidan sju!

tandsköterskan • www.svetf.se

5-6 FEBRUARI Vik redan nu datumen för STF:s nästa yrkeskonferens! Vi ses i Stockholm för att lyssna till kunniga föreläsare, nätverka och titta runt bland utställarna. Och: Kom ihåg att nominera Årets Tandsköterska.


Actavis AB, 112 89 Stockholm www.fluxfluor.se FLU157_jan2014

FluX KlorHeXIdIN – KlorHeXIdIN oCH Fluor I ett

0,12% CHX 0,2% NaF 0% alkohol Inga färgämnen

En färsk undersökning visar att 94% föredrar Flux Klorhexidin framför marknadsledaren* vad det gäller helhetsbedömning**. Dessutom visar undersökningen att Flux Klorhexidin ger mindre missfärgningar och smakar bättre. Flux Klorhexidin innehåller 0,12% CHX och 0,2% NaF och har en fräsch smak av Coolmint. Produkten är helt utan alkohol och färgämnen. Den praktiska doseringspumpen ger en perfekt dosering varje gång. Dosering: Vuxna och barn över 12 år: 10 ml två gånger per dag under behandlingsperioden eller efter tandläkare/tandhygienists rekommendation. Läs gärna mer om produkten och om övriga medlemmar i Fluxfamiljen på www.fluxfluor.se *IMS 2013 **Avdelningen för cariologi, Göteborgs universitet 2013

Le, andas och njut. Starkare än igår.


Kunden har alltid rätt till Sveriges mest köpta interdentalborste • 74% av tandvården rekommenderar den* • 82% av användarna köper den** • 100% av apoteken säljer den** • Finns nu även på ICA

Tillverkas i Sverige

* Kikkenborgundersökning, tandvården 2007 ** Nielsen statistik (apotek totalt, mellanrumsborstar 2013-10-06)

www.tepe.com

AD130098SE

TePe Interdentalborste – det självklara valet.


14

16 24 28

23 Foto Peter Wahlström, Håkan Linger, Lennart Månsson, Petra Westlin, Kristofer Lönnå

I detta nummer

Tandsköterskan NR 2 2014

2. Därför måste vi tänka på oss själva. 7. Antibiotika problem för hälsoekonomin. 8. Ny tandvårdsjätte tar form. 11–20. Tema/Teamtandvården. 23. Johannas blogg. 24. Profilen/Annika Flodström slår ett slag för utbildning. 26. Smått och gott för kliniken. 28. Muntadher vill ändra invandrares syn på tandvård. 30. Samarbete ska locka fler medlemmar till STF. 32. Munhälsan ska uppmärksammas. 35. Till sist / Låt tandsköterskan göra ett avslutande samtal. TANDSKÖTERSKAN NR 2 • 2014 Ansvarig utgivare: Susanne Nordberg Årgång 68 Produktion: Rivista AB 031-708 66 80, www.rivista.se Redaktör: Mia Malmstedt Rivista, Mässans Gata 14, 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 95, 0708–42 44 87 E–post: mia.malmstedt@rivista.se Layout: Thomas Glans, Daniel Högberg

Annonsbokning: Lotta Carlsson, Just Marketing Tel: 031-929340, 0707-586693 lotta.carlsson@justmarketing.se Annonsmaterial: annons@rivista.se Materialkontakt: Anki Andersson Tel: 031-708 66 82 Foto sidan 1: Petra Westlin Bokningsstopp: 11 augusti 2014 Materialdag bokade annonser: 18 augusti 2014

Nästa nummer utkommer 8 september 2014 Teman 2014: Hälsa & miljö Teamtandvård Tobak & hälsobefrämjande tandvård Barntandvård TRYCK: Billes Tryckeri AB Upplaga: 8 000 ex 654-1847

tandsköterskan • www.svetf.se

T

Debatt:

muntaDher vill ge invanDrare ny syn på tanDvårD

Tandsköterskan NR 2 2014

AntibiotikA problem för hälsoekonomin ✦✦✦

sAmArbete skA lockA fler medlemmAr ✦✦✦

Johannas blogg

brA tAndvård är inte en prisfrågA ✦✦✦

Profilen

AnnikA slår ett slAg för utbildning

M e d l e M s t i d n i n g f ö r s v e n s k a t a n d s k ö t e r s k e f ö r b u n d e t • w w w . s v e t f. s e

TEMA/teamtandvård

flera spelare

ett team "Det är som en fotbollsplan – alla måste ha koll på var bollen är"

5


Aktuellt Tandvårdsstödet lika för alla – förutom dem som är yngst och äldst Låginkomsttagare går mer sällan till tandvården än höginkomsttagare. Men väl där konsumerar de mer tandvård. De väljer också billigare åtgärder. Totalt sett leder detta till att tandvårdsstödet används lika mycket i olika inkomstgrup-

per, konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Det finns dock två undantag: de med allra lägst inkomst i de yngre åldersgrupperna och över 80 år konsumerar mindre tandvård och får därmed mindre stöd än höginkomsttagarna.

TLV har även granskat hur tandvårdspriserna utvecklats sedan tandvårdsstödet infördes. Man kan konstatera att tandvårdens priser har ökat snabbare än den allmänna prisnivån på tjänster, samt att de ligger nära referenspriserna.

Nya rekommendationer för antibiotika i tandvården Sverige tappar i tobakskampen Sverige halkar efter i kampen mot tobak. Från att ha innehaft en ledande position ligger Sverige numera på elfte plats av 34 när det gäller tobakspolitik och förebyggande arbete under 2013. Turkiet, Spanien och Ukraina tillhör de länder som nu passerat Sverige. Siffrorna kommer från en rapport som presenterades vid en stor konferens om tobak i Istanbul i slutet av mars.

Antibiotikaanvändningen måste ner. Nu finns heltäckande rekommendationer för tandvården. För tandsköterskan gäller det att hålla sig uppdaterad för att ge rätt information. I höstas kom Läkemedelsverket med riktlinjer för antibiotikaprofylax i tandvården. I februari kompletterades dessa med riktlinjer för antibiotikabehandling. – Det är första gången som vi har heltäckande nationella rekommendationer, säger Johan Blomgren, övertandläkare och ordförande för Tandvårds-Strama. – Vi har ju ett problem. De antibiotika vi har håller på att tappa effekten och det tar minst tio år innan vi får nya. Antibiotikan har skämt bort oss; vi tar för givet att de infektioner vi drabbas av lätt kan behandlas. Det har också varit enkelt att ge antibiotika i förebyggande syfte. Men när allt fler bakterier blir resistenta ökar också risken för att infektioner leder till ödesdigra konsekvenser. – Ta Spanska sjukan till exempel. De flesta som dog, dog av bakteriell lunginflammation. Det kan vi idag behandla med antibiotika. Men har vi inte verksamma läkemedel längre så kan en ny kraftig influensa slå hårt.

För att hålla tillbaka resistensen gäller det att hålla nere mängden antibiotika som förskrivs. De vanligaste lokala infektionerna i munhålan ska behandlas med dränage. Antibiotikaprofylax rekommenderas nu till ett fåtal patienter, exempelvis de med gravt nedsatt immunförsvar och patienter som de senaste tre månaderna opererat in en ledprotes. Ska antibiotikabehandling ges, så ska det vara i adekvata doser och under kortast möjliga tid. – Många frågar exempelvis om profylaxen, de ”har alltid gjort så tidigare”. Här bör tandsköterskan hålla sig informerad och kunna svara på frågor, säger Johan Blomgren. Viktigt är också att tänka på att vårdhygienen – där tandsköterskan har en nyckelroll – är essentiell för att bekämpa spridning av bakterier, och därmed minska risken för infektioner. Text Mia Malmstedt Foto Privat

För krångligt för många svenskar Svenskarna tycker att det är för krångligt att använda tandtråd. En färsk enkät visar att 17 procent aldrig använder tandtråd, medan ytterligare 54 procent endast använder det då och då. Drygt en fjärdedel av de nästan 11 000 tillfrågade säger att tandtråd är krångligt, och nästan lika många uppger att de glömmer bort att göra rent mellan tänderna. Var tionde tycker också att det tar för mycket tid. Enkäten är gjord av Philips i samarbete med Smartson. 6

Antibiotikaresistens Bakterier genomgår mutationer; deras egenskaper förändras över tid. En del bakteriestammar har idag utvecklat en motståndskraft mot antibiotika. Bakteriestammen har då blivit resistent. Bakterier kan agera på olika sätt för att göra antibiotikan verkningslös. De kan blockera transporten av antibiotika in i cellen eller helt enkelt pumpa ut antibiotikan igen. De kan bilda ämnen som bryter ner antibiotikan. De kan också göra så att antibiotikan inte fäster i eller på bakterierna. Resistenta bakterier sprids globalt när vi reser, och de sprids också på sjukhus. Många av oss bär på antibiotikaresistenta bakterier utan att veta om det och utan att det orsakar problem. Varje gång vi använder antibiotika slås ”goda” bakterier ut och resistenta gynnas. Det är därför viktigt att spara antibiotikan till situationer där den verkligen behövs. Utan fungerande antibiotika finns risken att infektioner som tidigare varit lättbehandlade kan bli svåra, och till och med leda till döden. Mest utsatta är samhällets svaga grupper; äldre personer, små barn och patienter som på grund av sjukdom eller medicinsk behandling har ett nedsatt infektionsförsvar. tandsköterskan • www.svetf.se


91%

BLI MEDLEM I STF

… av patienterna med frisktandvårdsavtal är nöjda med det, visar en undersökning från Sahlgrenska akademin.

VÄRVA EN VÄN FotoAnnah Wirgén

Debatt

och/eller

Mikael Zimmerman

Mikael Zimmerman, tandläkare, docent i klinisk oral diagnostik.

Antibiotika – ett problem för folkhälsan och hälsoekonomin

I

år är det valår i Sverige. En av de frågor som lyfts fram är vård- och omsorg. Vad får vården kosta? Vem ska få bedriva vård? Är det acceptabelt med vinster? Men ingenstans i valrörelsen diskuteras frågan om antibiotikaresistens, felaktigt utnyttjande av antibiotika eller bristande följsamhet mot gällande rekommendationer. Våra sjukhus redovisar att cirka tio-tolv procent av alla patienter får en vårdrelaterad infektion, alltså en infektion de fick bara för att de kom i kontakt med vården. Detta leder till förlängda vårdtider, försämrade behandlingsresultat och ökade sjukvårdskostnader som nästan motsvarar kostnaden för hela den årliga tandvårdsförsäkringen. Hur mycket vårdrelaterade infektioner vi har inom tandvården är det ingen som vet – trots att det är ett regulatoriskt krav finns inga uppgifter tillgängliga. Att de inte skulle förekomma är en orimlig tanke.

Vårdrelaterade infektioner leder till ökad användning av antibiotika och därmed till ökad antibiotikaresistens. Basala hygienrutiner, aseptiska och antiseptiska, diagnostik och terapiplanering samt att följa gällande rekommendationer är grundläggande för att få bukt med överanvändningen av antibiotika. En studie från 2012, kring antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi med 105 kliniker och 161 oralkirurger, kunde redovisa 24 olika typer av ordinationer – där endast 20 procent var korrekta. Samma undersökning år 2008 visade 17 olika ordinationer, där åtta procent var korrekta. Smittspridning innebär inte enbart en risk för individen. Det medför också ett ökat infektionstryck generellt och bidrar till ökad resistens mot antimikrobiella preparat, framför allt antibiotika. Ökad antibiotikaresistens är ett av de mest allvarliga internationella problemen, inte bara inom hälso- och sjukvård. Utan de möjligheter som antibiotika erbjuder kan vi stänga vårt moderna samhälle! Enda möjligheten att bromsa utvecklingen är att strikt följa hygienrutiner och givna behandlingsrekommendationer. Diskussioner kring ekonomiska vinster i vården är inte lika viktiga som diskussioner kring vårdkostnader på grund av vårdrelaterade infektioner och hög antibiotikaanvändning.

˙/.

Referenser Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Socialstyrelsen Antibiotikaprofylax i tandvården – Läkemedelsverket 2012 Antibiotikabehandling i tandvården – Läkemedelsverket 2014 Antibiotic prescription patterns among Swedish dentists working with dental implant surgery: adherence to recommendations. www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/24730684

så får du ett

EKOLOGISKT LÄPPCERAT Vill du eller en kollega gå med i STF? Gå med nu eller värva en medlem, så får du och den du värvar varsitt läppcerat från svenska Rosenserien (värde 105 kronor). Läppceratet har fått bäst i test i flera tidningar, och ger näring och mjukar upp utan att skapa smörjberoende. Innehåll­ er karnaubavax. Kan även användas på torr, narig hud. För att ta del av erbjudandet mailar du exp@svetf.se och uppger namn, namnet på den du värvat samt mail och telefon till er båda. OM STF: STF samlar alla tand­ sköterskor och finns med där beslut fattas om tandvården. STF värnar om utbildning, efterutbild­ ning och utveckling. Som medlem får du förmåner, som lägre pris på utbildning, yrkeskonferens och försäkringar samt Tandsköterskan hem i brevlådan. OM ROSENSERIEN: Rosenserien är en ekologisk hudvårdserie. Produkterna är 100 procent natur­ liga och de flesta har miljömärk­ ningen Svanen. Basen i produkter­ na är rättvisemärkt aloe vera­gelé och kallpressade vegetabiliska oljor. Rosenserien säljs på salonger och i hälsokostbutiker.

Läs mer på www.svetf.se och www.rosenserien.com. Erbjudandet gäller till den 15 september 2014

tandsköterskan • www.svetf.se

7


Aktuellt Frisktandvårdsavtalet förändrade hälsovanorna Patienten får trygghet och koll på ekonomin. I gengäld ändrar han/hon sina hälsovanor och blir mer medveten om sin egenvård. Det är några av resultaten efter sju år av frisktandvård i Västra

Götaland, enligt en studie från Avdelningen för Odontologisk Psykologi och Folkhälsa vid Sahlgrenska akademin. Preliminära siffror visar också att patienter med frisktandvårdsavtal har en

förbättrad tandhälsa, jämfört med dem som har taxetandvård. Cirka 130 000 patienter har idag tecknat frisktandvårdsavtal i Västra Götaland.

Om Colosseum Colosseum har 500 medarbetare på 26 kliniker. Företaget grundades 1986 i Norge av tandläkaren Gard Lauvsnes. Förra året omsatte Colosseum 580 miljoner svenska kronor och företaget ägs idag av IK Investment Partners och grundaren Gard Lauvsnes. I Sverige finns Colosseum i Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Göteborg, Mölndal, Arboga, Halmstad, Uddevalla och Stockholm.

Om Smile
 Smile har 300 medarbetare och 15 tandvårdskliniker på 14 orter. Smile grundades 2006 av David Halldén, Tobias Wirén och Hernán Ruiz. Förra året omsatte Smile 230 miljoner kronor och företaget ägs idag huvudsakligen av Scope och grundarna. Smile finns i Borås, Helsingborg, Jönköping A6, Jönköping City, Katrineholm, Kumla, Linköping, Malmö, Mariestad, Norrköping, Sundsvall, Vänersborg, Västerås, Växjö och Örebro.

Per Rehnberg, Colosseum.

David Halldén, Smile.

Ny tandvårdsjätte tar form Colosseum och Smile går samman. Tillsammans har de 25 tandvårdskliniker i Sverige, 13 i Norge och tre i Danmark. Efter samgåendet har den nya kedjan cirka 800 medarbetare.

är naturlig eftersom Colosseum och Smile drivs av samma höga målsättning vad gäller utveckling och kvalitet, säger Colosseums koncernchef Per Rehnberg. – Vi kommer att få fördelar inom upphandling, kvalitetssystem och betalningslösningar. Men de lokala enheterna kommer ändå att ha ett stort självbestämmande, säger han.

De båda kedjorna, som redan tidigare var Norges och Sveriges två största privata tandvårdsföretag, kompletterar varandra geografiskt Det är, enligt Per Rehnberg, inte aktuellt då Colosseum huvudsakligen finns i sydvästra med några personalnedskärningar i samband Sverige medan Smileklimed sammangåennikerna ligger i Mellandet. Målsättningen sverige. Den nya kedjan är i stället att växa. blir följaktligen Skandi– Rörelseresulnaviens största med en tatet är gott. Vi omsättning omkring 850 David Halldén, chef för den svenska verksamheten investerar och satsar miljoner kronor. mycket pengar på – Man behöver vårdvolym för att bli bra på att bygga nya och större kliniker, därför ser många olika specialiteter. Sammanslagningen resultatet just nu inte lika bra ut på sista raden.

”Vi ser tydliga fördelar med att vara en större aktör med stark lokal förankring”

8

tandsköterskan • www.svetf.se

Men vi jobbar långsiktigt. Det är okej att det tar tid innan investeringarna har betalat sig. Per Rehnberg kvarstår som koncernchef för det nya bolaget. Smiles VD David Halldén blir chef för den svenska verksamheten. – Vi ser tydliga fördelar med att vara en större aktör med stark lokal förankring. Storleken gör att vi kan ha moderna och välutrustade kliniker samtidigt som vi får utökade möjligheter att arbeta med kompetensutveckling. För våra patienter betyder samgåendet ännu bättre kvalitet i tandvården såsom till exempel tillgång till fler specialister och ökad tillgänglighet, säger David Halldén. Kedjan kommer att få ett nytt, gemensamt namn den 1 januari 2015. Vilket det blir är inte klart ännu. Fram till dess fortsätter de verka under två olika varumärken. Text Petra Hansson


Unident växer efter uppköp av Digitales Unident AB förvärvar Digitales AB och stärker därmed sin position i tandvårdens digitala områden. Unident lanserade digital röntgen i Sverige 1997, och har installerat digital röntgenutrustning i mer

än 7 500 behandlingsrum i Skandinavien. Digitales grundades 2001 och är specialiserat på diagnostik och IT för tandvården. – Digitales är ett välskött bolag som kompletterar och stärker Unidents

verksamhet bra inom digital röntgen och IT. Vi är mycket glada för den ytterligare kompetens vi får genom detta förvärv, säger Unidents VD Marcus Nordwall i ett pressmeddelande.

Kunskap och inspiration tema på nästa yrkeskonferens Efter två lyckade yrkeskonferenser laddar STF om. Temat för nästa blir Kunskap och Inspiration. – Vi får oerhört god respons från föreläsare och utställare, säger STF:s Marie Udén. Knappt var yrkeskonferensen 2014 över innan det var dags att tänka på nästa. Temat känns självklart för Marie Udén, förbundssekreterare och anställd på expeditionen: – Vi behöver alla vidareutbilda oss, fördjupa kunskaperna. Samtidigt behöver vi inspiration för att lyfta vår vardag. Vi har två föreläsare – Olof Röhlander och Anna Källdén – som inte alls kommer från tandvården. De är båda mycket duktiga, berättar hon. – Olof Röhlander skickar ut veckans pepptalk

Yrkeskonferensen

via mail, jag prenumererar på det själv. Anna Källdén talar om kommunikation, externt och internt, och hur viktigt det är att välja sina ord. Bland övriga ämnen märks bland annat estetik, protetik, delegering och rökavvänjning. De kontaktade föreläsarna har varit mycket positiva, berättar Marie Udén. – De är alla glada och tacksamma för att bli tillfrågade, inte minst de myndigheter vi bjudit in för att informera – IVO, TLV, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. De har svarat ”vad kul” och ”det ska bli enbart roligt”! Flera utställare har redan bokat in sig för att få chansen att demonstrera sina produkter. Mer information om arrangemanget finner du på sidorna 18-19. Text Mia Malmstedt

STF:s yrkeskonferens äger rum den 5-6 februari 2015 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Som medlem i STF får du ett lägre pris på konferensen. Stf STF, Svenska Tandsköterskeförbundet, är ett yrkesförbund som arbetar för att höja tandsköterskeyrkets status och därmed också lönerna. Förbundet representerar alla tandsköterskor, oavsett arbetsplats eller facktillhörighet. STF finns med överallt där tandvård diskuteras och är också remissinstans när myndigheterna fattar beslut som rör tandvården. STF arbetar med den nationella kursplanen för att alla tandsköterskor ska ha en likvärdig och gedigen utbildning, oavsett utbildningsort.

Marknadsledande i Skandinavien under 30 år! Med 30 års erfarenhet på området ergonomiskt korrekta sittställningar kan vi hjälpa dig att undvika rygg-, axel- och nacksmärtor till följd av ditt arbete på kliniken. Marcus H Andersson

Norra Sverige: 070 -22 15 300 Per-Christian Nygren

Södra Sverige: 070 -61 11 719

vaGen ProIN tis i stRol gra ar 14 dag

info@dynamostol.se

dynamostol.se


ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA & SWEDENTAL

13-15 NOVEMBER STOCKHOLMSMÄSSAN

SÅ HÄR GÖR VI State of the art inom svensk tandvård 2014 – en genomgång som uppdaterar hela tandvårdsteamet. Välkommen till den femtionde Riksstämman!

www.ors2014.se


Tema / teamtandvård Delegering gav mer flyt och mindre stress

Gordon Meland: pappa till svenska teamtandvården tandsköterskan • www.svetf.se

Malmökommissionen söker större team utanför kliniken 11


TEMA/teamtandvård

Delegering har gett resultat på Ströms Tandläkeri

N

är Ströms tandläkeri började med delegation fick alla medarbetare en efterlängtad bonus: Mer flyt och mindre stress. På en stor TV-skärm i personalrummet på kliniken, belägen i centrala Stockholm, presenteras dagens schema som ett färgglatt rutsystem. De blåmarkerade fälten är tandläkare Jonas Ströms tid med patienten, medan tandsköterskorna Ewa Ramström och Jessica Holm delar på de gula. Sedan teamet började jobba delegerat har stressen för både tandläkare och sköterskor minskat. Tiden för patienten – den har ökat till dubbelt så mycket. – Patienten har samma rum fyrtio minuter, det är vi som springer emellan, förklarar Ewa som har 30 års erfarenhet av att jobba delegerat. – Vi tar in patienten, bedövar, tar bort provisorier, rengör tänderna, stoppar blödningar, förbereder och informerar. Om vi ska cementera en krona så är Jonas tid på rummet ungefär tio minuter.

måste vilja jobba på det här sättet. Hos Ströms tandläkeri är alla tre överens om att teamarbetet är både roligare, mer utvecklande och bättre för patienterna än det traditionella samarbetet. Framför allt har tidsbokningen fått dagarna att flyta bättre. Att Ewa och Jessica kan ta hand om akutbesök själva spar ungefär två tredjedelar av tandläkarens tid. Jonas kan istället koncentrera sig på de inbokade patienterna. – För det mesta behöver jag bara hälsa och ge en ”händernapå-ryggen-behandling”, berättar Jonas. Jessica började jobba delegerat i augusti 2013. Genom internutbildning på kliniken och en stödjande hand från kollegan Ewa har det egna ansvaret för patienter vuxit steg för steg. Den egna kontakten med patienterna är något hon värdesätter högt. Och att få utvecklas i sitt arbete. – Jag får ingen uppgift som jag själv inte känner mig bekväm med. Det är väldigt tryggt att ha ett sånt proffs som Ewa här. Av henne får jag många trix och tips på vägen, säger Jessica.

”Det är som en fotbollsplan, man skriker inte till varandra ’nu passar jag dig’. Alla måste ha koll på var bollen är.”

Mottagningen har fem rum som kan vara igång samtidigt. På Ströms tandläkeri, där När Jonas är klar med sina upp Ewa Ramström, tandsköterska också assisterande tandhygienisgifter, lägger han en beställning ter ingår i teamet, är överblicken på vad som ska göras till tandsköterskan. Det sker alltid inför a och o för samarbetet. Ingen har fokus på bara sin inbokade patienten som ska känna sig trygg med att få en bra överlämning. patient. Hemligheten ligger i att se till mottagningens helhet. Därefter går Jonas vidare till nästa patient som väntar på sin tid Märker Ewa att Jessica är försenad så tar hon in hennes patient på med tandläkaren. Att det pågår behandlingar i flera parallella rum ett rum och förbereder. gör att bedövningar får verka i lugn och ro, och att omdukningar Jonas sneglar på TV-skärmen. En patient är på väg och fältet hinns med i god tid innan rummet ska användas nästa gång. i tidsbokningen är gult. Istället för att avbryta Jessica i intervjun – När man jobbar delegerat är det jätteviktigt att det finns tid i erbjuder sig Jonas att göra hennes jobb, ta in deras gemensamtidboken för tandsköterskan att lära sig de nya arbetsuppgifterna. ma patient på ett av behandlingsrummet. Jessica bekräftar att Det ska inte bara dumpas på henne när det är stressigt. Tandläkarum två står färdigt. Ewa avslutar med att förklara teamarbetes ren måste förstå att en inlärningsperiod behövs. Sedan kan man kärna. få upp farten mer, säger Ewa. – Man måste vara lyhörd och se vad som behöver göras. Det är som en fotbollsplan, man skriker inte till varandra ”nu passar jag dig”. Alla måste ha koll på var bollen är. Att jobba i team bygger på gemensam tillit och en känsla av text och foto Petra Westlin att man vet var man har varandra. Både sköterska och tandläkare 12

tandsköterskan • www.svetf.se


Jessica Holm, Jonas Strรถm och Eva Ramstrรถm trivs med att jobba delegerat.

13


TEMA/teamtandvård

Införde teamtandvården – sågs som bedragare

H

an har kallats svensk teamtandvårds pappa, men det kunde tagit en ände med förskräckelse. Det som idag allmänt ses som ett smart sätt att arbeta ledde en gång i tiden till razzia och hemska anklagelser. Hade tandläkaren Gordon Meland begått försäkringsbedrägeri? Socialstyrelen gick igenom några tusental av hans journaler. Något måste ju rimligt ha gjorts fel. Så här mycket tandvård gick inte att producera på så kort tid! Men det var inte fel. Gordon Meland hade helt enkelt valt att utnyttja sitt team optimalt. Detta var 29 år sedan och händelserna slutade faktiskt med att lagen om delegation skrevs om. – Innan stod det specificerat exakt vad tandsköterskan fick göra. Nu specificeras istället exakt vad hon inte får göra, förklarar Gordon Meland. – Jag fick upprättelse, och Socialstyrelsen sade: ”Du har tänkt rätt hela tiden”. År 1977 kom Gordon Meland i kontakt med en amerikansk tandläkare, Omer K Reed, som skulle komma att bli hans mentor. Reed arbetade förebyggande och försökte få patienterna att ändra sina beteenden. Det var också från honom som systemet med teamtandvård kom. Redan i mitten av 70-talet började Melands team också med såväl cancerdiagnostik som blodtryckskontroller. – Vilket liv det blev om det i början, skrattar han. – Tandsköterskan gjorde kontrollerna, sedan kom jag som tandläkare in och diskuterade fynden. Patienterna tyckte att det var spännande och tandsköterskan tyckte att det var kul att kunna sätta dit tandläkaren. Så där fick man skärpa sig!

Teamtandvård sparar tid och pengar, och ger tandsköterskorna insikt i arbetet. Att få medarbetarna att växa och utvecklas på jobbet är också bästa sättet att få dem att stanna, menar Meland. Men trots de många fördelarna är fortfarande inte alla med på tåget. – På många ställen används tandsköterskan bara som ett sugstativ! Det är helt otroligt! Jag vet inte vad det beror på, mer än att människor har svårt att ta till sig nya saker. Han menar att tandsköterskan bör ha egna patienter och ansvara för profylaxen. Friska patienter ska inte gå kvar hos tandhygienisten – som är dyrare än tandsköterskan – utan slussas tillbaka till sin tandsköterska. I framtiden ser han gärna fler tandsköterskor och färre tandläkare på klinikerna. Målsättningen bör vara att göra tandvården högklassig och ekonomisk tillgänglig för de stora massorna. Gordon Meland är övertygad; teamtandvård är rätt väg. – Rätt utbyggd gör teamtandvården att vi kan sänka priset på tandvård, så att fler har råd. Vi har ett ansvar för att människor blir friska! Text Mia Malmstedt Foto Peter Wahlström

I början var han mycket noggrann med att allt som tandsköterskan utförde måste vara reversibelt – det skulle kunna gå att göra om ifall det blivit fel. Tandsköterskorna fick exempelvis ta avtrycken, eller inleda undersökningar på revisionspatienter. – Varför ska jag lägga tid på att stå och hålla avtrycksskeden? Behöver man verkligen högskoleutbildning för det? Nej, och tandsköterskorna gjorde det dessutom bättre än jag. Efteråt granskade jag avtrycken och godkände. 14

tandsköterskan • www.svetf.se

’’

Rätt utbyggd gör teamtandvården att vi kan sänka priset på tandvård, så att fler har råd. Vi har ett ansvar för att människor blir friska!


er

ut

ny ud ttja an vå de ra n! *

bj

llare,

Bestä

el

stämp

er

umm

n Kund

rskrift

Unde

Datum

1 1 1

ng bondi

lets g Tota ondin b e d ng etsan ärdni h l Själv a u d or för t a v i Akt ar sborst g n i r e Applic er sprim n i l s r Po er llprim Meta r prime a i n o Zirk e Glaz o

1 2 1 2 1

l l ä t s e b , u n d e m h c o n ! U Fra d n o b a r u t u F bara

All You need is ‘u’

Futurabond® u

• En bonding klarar allt – inga andra adhesiver behövs i din praktik • Självetsning, selektiv etsning eller totalets – valet är ditt! • Oslagbart mångsidig användning – för direkta eller indirekta restaurationer – helt kompatibel med alla ljushärdande, dualhärdande och självhärdande kompositer – utan ytterligare aktivator – säker adhesion till olika material, som metall, zirkoniumdioxid och aluminiumoxid, såväl som silikatkeramer – utan ytterligare primer • Appliceras i ett lager – endast 35 sekunder total arbetstid

*Se alla våra aktuella erbjudanden på www.voco.com

tandsköterskan • www.svetf.se VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

15


TEMA/teamtandvård

Team Marit: Maria Frykberg, Anette Ek, Carina Åslund, Karin Sillman och Marit Wikander.

Delaktigheten på arbetsplatsen

T

eamtandvård passar den som är flexibel, öppen och ansvarsfull. Det menar Anette Ek, tandsköterska hos Två Tandläkare i Sundsvall. Där står patienten i centrum, och verksamheten är både lugn och trygg. – Bra teamarbete bygger på bra samarbete, kunskap och engagemang, säger hon.

Rutiner är viktiga för att få arbetet att fungera. På Två Tandläkare har man tagit fasta på detta, och att allt alltid ska finnas dokumenterat. Teamets personal ska ha samma budskap. Allt för patienternas trygghet. Genomarbetade och nedskrivna rutiner gör det också enklare för den som är ny att sätta sig in i jobbet. Det vet Anette Ek; hon 16

har bara jobbat på kliniken i 3,5 år. – Det var väldigt lätt att komma in här. De andra har jobbat tillsammans länge och vet precis vad de gör, säger hon. – Jag ser inga nackdelar med teamtandvård. Det blir mycket lugnare, framför allt för patienterna. Vi samarbetar verkligen runt patienten. Det team där Anette Ek ingår består av en tandläkare, tre tandsköterskor och en tandhygienist. Tandsköterskan börjar och avslutar alltid alla behandlingar. Hon tar anamnes och röntgen, och samtalar med patienten för att fånga upp frågeställningar och problem. Därefter granskar tandläkaren bilderna och gör en undersökning. Som avslutning putsar och polerar tandsköterskan, ger debrief och talar om vad som ska hända nästa gång. Behöver något lagas är det också tandsköterskan som lägger bedövningen.

tandsköterskan • www.svetf.se


är mycket viktig Med detta arbetssätt kan teamet hinna med sex revisionspatienter per timme. – Det bygger på att allt flyter på. De patienter som vi vet behöv­ er längre tid för att prata, eller de som är rädda, får naturligtvis extra tid utan extra kostnad. Tidigare hade tandsköterskorna fler arbetsuppgifter, som att lägga matris, kofferdam eller tråd. Dessa uppgifter skalades bort då teamet upplevde att det blev rörigt för patienten. Men tandsköterskorna har ändå en mycket stor variation i sitt dagliga arbete. De tar mycket foton och avtryck, gör provisorium, tar emot akuta patienter och ger kostnadsförslag. Det är också tandsköterskor som – i samarbete med ett annat team – sköter reception, datorer, underhåll av utrustning samt inköp.

Teamarbetet är stimulerande och utvecklande, menar Anette Ek. Mycket har satsats på att hålla kunskaperna uppdaterade. Men det hon framför allt lyfter fram är delaktigheten: – Delaktigheten på arbetsplatsen är mycket viktig. Vi samarbetar verkligen. Man lär sig så mycket, ser patienten på ett helt annat sätt, och får en fin kommunikation mellan yrkesgrupperna, säger hon. – Jag trivs mycket bra på min arbetsplats. På sikt hoppas vi också kunna fortsätta utvecklas. Kanske skulle vi kunna lära mer om estetisk tandvård, det vore bra att kunna ge mer information till patienter som undrar utan att tandläkaren behöver vara med. Det vore också bra om vi kunde ge mandibular. Jag vet att det diskuteras, och det skulle vara en stor tidsvinst.

tandsköterskan • www.svetf.se

Text Mia Malmstedt Foto Kristofer Lönnå

17


Välkommen till Svenska Tandsköterskeförbundets yrkeskonferens 2015! 5-6 februari, Clarion Hotel Sign i Stockholm

Temat för konferensen:

KUNSKAP & INSPIRATION

Vem tycker du förtjänar utmärkelsen Årets Tandsköterska? Du kan nominera en kollega eller vän. Eller varför inte uppmana patienterna att skicka in sina nomineringsförslag? Förra året inkom ca 100 namn. Årets Tandsköterska vinner både äran och fina priser. Kriterierna för utmärkelsen samt hur du går till väga för att nominera hittar du på: http://eventus.trippus.se/stfkonferens2015

foto: Lilian Simonson

foto: Lasse Skog

foto: Peter Knutsson

foto: Per Helander

Olof Röhlander foto: Britta Shullerqvist

08.30 – 09.15

Missa inte att nominera Årets Tandsköterska!

Sven Simonson

Annika Korvo

Fredag 15 02 06 Tandsköterskan: en nyckelperson i hygienarbetet! Ingrid Olsson, hygienansvarig tandsköterska i Folktandvården, Region Halland – vinnare av hygienpriset 2013 09.15 – 09.20 Bensträckare 09.20 – 10.30 Vad du får, bör och kan göra! En information om delegerad tandvård. Sven Simonson, tandläkare och föreläsare, Östersund 10.30 – 11.00 Förmiddagsfika/utställning 11.00 – 12.30 Vad är hett inom protetik? Hans Nilson, övertandläkare, Umeå 12.30 – 13.45 Lunch/utställning 13.45 – 15.15 Det blir alltid som man tänkt sig! Olof Röhlander, mental tränare och inspiratör 15.15 – 15.30 STF:s förbundsordförande Susanne Nordberg sammanfattar och avslutar yrkeskonferensen. 15.30 Avslutningsfika

Hans Nilson

Anna Källdén

foto: Leif Olsson

08.45 – 09.45 Inregistrering, morgonfika, utställning 09.45 – 10.00 Förbundsordförande Susanne Nordberg förklarar yrkeskonferensen 2015 öppnad 10.00 – 11.00 Ordbävning – ett lyft i tillvaron och glimt i örat. Anna Källdén, ”ordläkare” 11.00 – 11.05 Bensträckare 11.05 – 12.00 Vi behöver veta! Myndigheter inspirerar. Försäkringskassan, IVO, TLV och Arbetsmiljöverket medverkar. 12.00 – 13.30 Lunch/utställning 13.30 – 14.30 Ett estetisk leende. Annika Korvo, tandläkare, Sundsvall 14.30 – 14.35 Bensträckare 14.35 – 15.15 Tandsköterskan, framtidens rökavvänjare. Birgitta Enmark, tandhygienist och folkhälso-/tobakssamordnare, Folktandvården Gävleborg 15.15 – 15.45 Eftermiddagsfika/utställning 15.45 – 17.00 Claes Reit, professor i endodonti, Göteborg. 17.00 Årets Tandsköterska: Och de nominerade är… Avslut för dagen 18.30 Buss avgår till Golden Hits 19.00 – 23.00 Mingel, middag och underhållning. Årets Tandsköterska utses. 23.30 Buss hämtar för återfärd till hotellet.

foto: The Studio

Torsdag 15 02 05

Ingrid Olsson

Birgitta Enmark


Föreläsningar, dentalutställning och boende under samma tak! Yrkeskonferensen 2015 äger rum på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. Telefon: 08 – 676 98 00. Mer om hotellet finner du på www.clarionsign.se.

Kursavgift: 4 900:- för medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet 5 900:- för icke medlemmar Kursavgiften inkluderar samtliga måltider, fika och föreläsningar. Moms tillkommer.

Student? Tio platser per dag är reserverade för studenter till ett reducerat pris. Mer information hittar du på anmälningssidan.

Anmälan: Du anmäler dig senast den 21 november via konferensen hemsida, http://eventus.trippus.se/stfkonferens2015

Ytterligare frågor om anmälan, resor eller boende:

foto: alexander lagergren

foto: alexander lagergren

Kontakta Resia Grupp och Konferens Kari Strandberg, kari.strandberg@resia.se Telefon: 060 – 52 53 00

Frågor om konferensen och dess innehåll: Kontakta Svenska Tandsköterskeförbundet Marie Udén, exp@svetf.se Telefon: 060 – 56 06 12

Konferensen 2015 äger rum på Clarion Hotel Sign i Stockholm.


TEMA/teamtandvård

Malmökommissionen…

När teamtandvården inte räcker till

T

eamtandvård i all ära; ibland räcker inte tandvården till och man behöver söka sig utanför kliniken för att bygga större team. Att tandhälsa hör ihop med socioekonomiska faktorer är allmänt känt. Statistik från tandvårdskliniker i Malmö visar att dålig tandhälsa är sex gånger vanligare bland sexåringar som bor i områden som karaktäriseras av att stor andel av de vuxna är arbetslösa och har låga inkomster, jämfört med barn i områden med motsatt villkor.

För tandvårdskliniker i socioekonomiskt svaga områden gäller det att tänka utanför de egna väggarna, menar Anna Balkfors, huvudsekreterare i Malmökommissionen. – Sju av tio sexåringar har karies i vissa av Malmös områden. Målet är att halvera detta, men för att göra det måste man nå föräldrarna. Det gäller att titta på var man når barn och föräldrar, i vilket forum? Var kan man arbeta förebyggande? MVC, BVC, skolhälsovård, vårdcentraler och folktandvård bildar en kedja. Lägg därtill förskola, skola och frivilligorganisationer. Kan man hitta samverkan mellan aktörerna finns det goda förutsättningar att påverka kostvanor, tandborstvanor och därmed också tandhälsa. – Man måste ha respekt för att människor har olika livssituationer, och hitta incitament till förändring. Att involvera målgruppen som berörs kan vara 20

ett sätt att nå framgång, säger Anna Balkfors och nämner så kallad ”peer education”. Det finns gott om exempel på samverkan mellan tandvård och andra aktörer. Munhälsosamtal på MVC, tandborstning i förskolan, tidiga besök hos tandvården och tandsköterskor på besök i skolor är bara några. Men vem ska då ta initiativet till samarbeten? Balkfors menar att det är den som ser konsekvenserna av problemet – i det här fallet tandvården – som måste vara pådrivande. – Skicka upp en röd flagga, säg ”det här är ett problem”, föreslå samverkan för att förebygga. Det finns bra projekt som är evidensbaserade, peka på det. Koppla gärna en forskare till ert arbete också, så att det går att återkoppla till utförarna, tipsar hon. – Dålig tandhälsa är inte bara ett problem för individen. Det är också ett samhällsekonomiskt bekymmer. Här finns faktiskt enorma besparingar att göra. Malmökommissionens arbete har fått stort genomslag och ett flertal kommuner sneglar nu på slutsatserna. Kommissionens underlag är generella och applicerbara i hela landet. Och Anna Balkfors kommenterar: – Man måste inte ha en kommission för att agera. Text Mia Malmstedt foto Lars Balkfors

tandsköterskan • www.svetf.se

…heter egentligen Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommissionen var politiskt oberoende och fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram vetenskapligt underlag för hur hälsan skulle kunna förbättras för alla Malmöbor, och särskilt för de mest utsatta. Malmö är en mycket segregerad stad med Sveriges i särklass största andel barnfattigdom. Kommissionens slutrapport lades fram våren 2013, och innehöll 72 åtgärder som kommunstyrelsen har ställt sig bakom. Rapporten har redan lett till åtgärder, som minskade barngrupper, förstärkt kompetens och en utredning om hur barnfattigdomen ska halveras.

Barns tandhälsa Ett stort antal studier visar på starka samband mellan karies och socialgruppstillhörighet och/eller invandrarbakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå. Sambandet mellan karies och invandrarbakgrund är komplext, och beror bland annat på livsstil i ursprungslandet samt kunskaper om tandhälsa och profylax. Malmöbarnens kariessituation uppmärksammades redan vid sekelskiftet 1800-1900. Då genomfördes en stor epidemiologisk studie över hela landet och nästan 2 000 folkskole- och läroverksbarn i Malmö undersöktes. Av folkskolebarnen var bara cirka fem procent utan karies och siffran för läroverksbarnen var cirka 10 procent. Från 1960-talet och framåt har man sett hur kariesförekomsten hos svenska fyraåringar reducerats till mindre än hälften. Fluortandkräm är sannolikt den mest avgörande faktorn. I slutet av 1990-talet sågs emellertid tecken på att förbättringarna avstannat och på vissa håll kunde man se en ökning av kariesförekomsten. I vissa stadsdelar i Malmö låg kariesförekomsten åter på en nivå som kunde jämföras med 1960-talets, och statistik från 1999 visar att karies var mer än fem gånger så vanligt hos förskolebarn i Rosengård jämfört med en del andra stadsdelar. Källa: Malmökommissionen, professor emeritus Lars Matsson


Har dina patienter tandköttsproblem? Behöver de extra hjälp med sin munhygien? Att byta TANDKRÄM är ett bra första steg!

GUM® Paroex® 0,06% CHX TANDKRÄM innehåller både klorhexidin, CPC och Fluor (1450 ppm). Den har en dubbelverkande antibakteriell effekt och kan användas dagligen under lång tid för de som behöver en mer effektiv tandkräm. Patienterna bör borsta tänderna med GUM® Paroex® 0,06% Tandkräm morgon och kväll, precis som med en vanlig tandkräm.

EN!

OTEK P A Å P FINNS

För patienter som behöver mer än en vanlig tandkräm!

www.SunstarGUM.se

Order: 031-87 16 10 tandsköterskan • www.svetf.se

Sunstar | Tel 031-87 16 10 | Fax 031- 87 16 19 | info@se.sunstar.com | SunstarGUM.se

21


XER160_jan2014

FRÄSCHA PRODUKTER MOT EN TORR MUN GODA SMAKER rabarber/jordgubb

jordgubb/mint

Xero-seriens produkter mot torr mun finns som hårda sugtabletter, sköljvätska, spray och gel. Produkterna stimulerar saliven, återfuktar och ger en behaglig känsla. Alla produkter innehåller även fluor. Tanken är att det ska finnas produker för individuella lösningar till dygnets alla timmar, t.ex. Xerodrops på dagen och Xerogel under natten. Produkterna har utvecklats i samarbete med skandinavisk tandvård. Xero-serien finns på många apotek och tandvårdskliniker. Rekommendera gärna Xero nästa gång.

22 mer om Xero-serien på www.xeroserien.se Läs

ÖKAR SALIVPRODUKTIONEN ÅTERFUKTAR

GER STARKA TÄNDER

dry mouth relief by


Foto Håkan Linger

Johannas

BLOGG Utdrag ur tandskoterskan.net Johanna Brunnsby är medlem i STF, men bloggen är hennes egen och det är hennes egna åsikter som framförs.

Bra tandvård – inte bara en prisfråga

f

ör ett tag sedan ringde Expressen och ville ha prisuppgifter på fem vanliga åtgärder. Nyligen publicerades denna "undersökning" där billigaste tandläkarna i Göteborg listades. Hur rättvis och behjälplig är denna lista egentligen? På den ser vi en åtgärd och ett pris. Men inte vad denna åtgärd innebär och vad du faktiskt får för pengarna. Vad är en undersökning? Vad ingår i den hos de olika tandläkarna? För ja, det kan verkligen variera. Att jämföra behandlingspriser blir på det viset hemskt missvisande för patienten.

En ung man ringer och undrar över vår studentrabatt. Han låter mig veta att det är en rotfyllning han behöver och att han söker billigaste prislappen på en sådan. Vilka vi är, hur vi jobbar och om vi ens är duktiga på det vi gör verkar helt ointressant. Hur blev det så här? Ska man gå igenom en omfattande behandling, borde man inte då vara intresserad av mer än kostnaden? Visst, det är dyrt med tandvård idag. Men det är dyrt överallt, så ska man nu hosta upp denna svidande slant borde man väl också se till att det är värt det? Kvalitet, som vi så gärna ältar. Men patienten söker något annat. Eller? Bland våra patienter finns en ganska klar trend; de äldre är kostnadsmedvetna men också måna om hög kvalitet och hållbarhet. De bryr sig också mycket om det personliga bemötandet. De medelålders som är mitt i arbetslivet vill att det ska gå fort och vara det mest prisvärda. Unga vuxna, 24-30 år, säger sig vara intresserade men det är tydligt att priset är det absolut viktigaste. Flera gånger har jag varit med om att unga patienter blivit hemskt upprörda när de ser att de får betala för information. Då vill de absolut inte ha någon sådan, trots att vi försöker få dem att förstå att det är det viktigaste av allt. Påpekar jag att vi faktiskt lägger ner tid på information och instruktion, tid som kostar, får jag ofta svaret: ”Men det har jag inte bett om, jag ville bara ha en undersökning”. Det känns väldigt tråkigt då vi vill hålla hög kvalitet och se till att våra patienter faktiskt har kunskapen för att sköta sin munhygien väl. Jag har mött patienter som under flera år bara gått till tandläkaren när de hittat ett erbjudande som gett en billig undersökning. Vad är det som gör att unga idag bara ser en prislapp, är det tandvården som faktiskt är för dyr eller finns det andra faktorer? Jag tänker på media som en orsak till lågt förtroende då de älskar att hugga ner på tandläkare. Blir kostnaden en chock då de går från gratis till att plötsligt betala fullpris? Min känsla är att det är en god blandning, och att man som ung utan att ha haft några problem känner sig odödlig, som Stålmannen. Stålmannen behöver väl knappast gå till tandläkaren!

Upphandlade priser för dig som STF-medlem Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Barnförsäkring Läs mer på Tandsköterskeförbundets hemsida: www.svetf.se

Kloroform Hartskloroform finns hos DentMan

Bitstöd vid längre terapier = patientservice!

order@dentman.se tel: 08-25 10 75 www.dentman.se

tandsköterskan • www.svetf.se

23


Profilen

Annika Flodström Ålder: 54 Bor: Skogås Familj: Man och två vuxna barn Arbetsplats: Estetisk Tandreglering i Farsta. Bästa jobbminne: När jag blev anställd av Keivan Rahimi 2009. Eftersom jag då inte var utbildad ortodontiassistent trodde jag inte att jag skulle få jobbet.

Annika Flodström har valt att specialisera sig på ortodonti, och läser nu vidare till ortodontiassistent. Allra roligast är att få träffa så många ungdomar, tycker hon. 24

tandsköterskan • www.svetf.se


”Man mår så mycket bättre av att göra mer saker själv” Annika slår ett slag för utbildning Sneda tänder, skeva bett och tandsköterskors status. Svenska Tandsköterskeförbundets nya suppleant brinner för att rätta till sådant som är fel. Receptet är utbildning.

M

ed en sond pillar hon på rälsen som löper över patientens tandrad, justerar och rättar till. Annika Flodström har i hela sitt liv fascinerats av de vita fyrkanterna vi har i munnen. Det började i sjuårsåldern när hennes pappa, endast 32 år, tappade sina tänder. – Eller så var det att grannen var tandläkare som inspirerade mig. Redan på högstadiet var jag pryo på en tandklinik. När jag sedan skulle välja yrke stod det mellan tandvård och turism. 1981 var jag färdig tandsköterska och har aldrig ångrat mitt val. Efter år inom allmän tandvård, både på privata kliniker och hos folktandvården, hände det som Annika drömde om – hon anställdes på Estetisk Tandreglering i Farsta. Det hon främst gillar med inriktningen ortodonti är klientelet, att få jobba med ungdomar. – De är tacksamma när de får sin tandställning och de är tacksamma när de blir av med den.

För att kunna jobba ännu mer självständigt har Annika påbörjat en distansutbildning till ortodontiassistent. Den hålls på högskolan i Örebro och är på 60 poäng. Självstudier varvas med föreläsningar några gånger per termin. Delar av tentamen innehåller praktiska moment som utförs på den egna kliniken. Efter två års studier kommer hon att vara färdigutbildad och kompetent att sätta hela tandställningar. – Skillnaden blir att jag får den reella kompetensen på papper, och att jag kommer att ha mer patientkontakt. När jag började som tandsköterska på åttiotalet var min roll att vara till lags och stå där med sugen och hålla. Efter att jag har börjat jobba delegerat kan jag inte tänka mig att gå tillbaka till något annat. Man mår så mycket bättre av att göra mer saker själv. Att stärka tandsköterskors status och utveckling är så viktigt för Annika att hon valt att engagera sig i Svenska Tandsköterskeförbundet. Vid årsmötet i mars blev hon invald som suppleant i styrelsen. Hjärtefrågorna kommer att vara utbildning och att få fler medlemmar till förbundet. – Grundutbildningen för tandsköterskor ska ha behöriga lärare och vara så god som möjligt. Det är viktigt både för att höja lön och status. Ett sätt att hjälpa till och höja yrkets status är att bli medlem i tandsköterskeförbundet, menar Annika. Viktiga utbildningar och konvent blir billigare och tillsammans blir möjligheten att påverka större. Hon tror på att få med sig nya tandsköterskor redan när de kliver in i branschen, och att det är viktigt för förbundet att synas även bland studenter.

”Efter att jag har börjat jobba delegerat kan jag inte tänka mig att gå tillbaka till något annat”

Det finmotoriska jobbet med att limma brackets på tänder beskriver Annika som rent och fräscht. Jämförelsen med käkkirurgi, som också har varit hennes område, ligger nära till hands. I sin roll som tand­sköterska på kliniken jobbar hon mycket delegerat, avlägsnar tandställningar, gör avtryck och pressar skenor för efterortodontisk behandling som ska hålla det nya bettet på plats. En stor del av jobbet består av att informera patienter om hur viktigt det är att följa instruktionerna för hur det nya bettet ska vårdas. – Det svåraste med ortodonti är att resultatet ska stå sig. Det tar tre år för bettet att stabiliseras, och det hjälps av natt-tandställning i form av essix-skenor eller metalltråd. Redan samma dag som det händer något med retentionen måste man höra av sig till oss, annars kan det vara för sent och man får starta en ny tandreglering.

Annika håller en spegel framför patienten. Hon visar på vilka ställen mellanrumsborstar skulle göra stor nytta efter att tandställningen tagits bort. Allt oftare har hon vuxna patienter i stolen. Drömmen om jämnare tandrader finns i alla åldersgrupper. – Jag är så glad att jag får gå den här utbildningen, och att jag får jobba närmare människor. Jag stärks verkligen i mitt självförtroende. TEXT och foto Petra Westlin

tandsköterskan • www.svetf.se

25


smått & Gott Produkter och annat för kliniken Har du tips om nya produkter? Kontakta MIa MALMSTEDT, mia.malmstedt@rivista.se

Bli kyssvänligare med 5-stegsmetoden

Ny effektivare tandborste

Nu vill Flux hjälpa oss att bli kyss-vänligare med

Sunstar GUM kommer

hjälp av fem steg: • Borsta tänderna två gånger om dagen, i två minuter, med två centimeter tandkräm och utan att äta eller dricka två timmar efter att du borstat. • Använd mellanrumsborste. • Fixa andedräkten med tungskrapa eller munskölj. • Häll läpparna mjuka med läppbalsam. • Tugga tuggummi efter maten. Till vår hjälp finns Fluxprodukter av alla sorter; tandkräm, flourskölj med zinklactat och klorhexidin samt tuggummin.

nu med en ny tandborste, som man lovar gör rent där vanliga tandborstar har svårt att komma åt. GUM Technique Pro borstar rent vid och under tandköttskanten samt mellan tänderna tack vare två olika strån: smala strån med extra avsmalnande topp – bara 0,01 millimeter – och vanliga, mjuka strån. Stråna är dessutom vinklade i flera nivåer.

Det var då...

Handbok för tandsköterskor – Sigfrid Redhe, 1946

Med tiden bör sköterskan bli en god psykolog genom det dagliga umgänget med så många olika människor. Den ene är inte den andre lik. Man måste ovillkorligen sträva efter att vara korrekt och rättvis mot alla. Det finns tyvärr människor, som ständigt söka tränga sig fram före sina hyggliga och mindre framfusiga medmänniskor. De förra ska hållas på mattan. Och vi få under inga förhållanden falla för frestelsen att göra skillnad på folk. Alla skola bemötas och behandlas lika, rik som fattig.

Visste du att... Tandborstar för miljömedvetna Borsta tänderna och samtidigt vara miljömedveten? Japp, med nya Humble Brush. Tandborsten har

nedbrytbart handtag av bambu, komposterbar förpackning och dito strån av nylon. Trots de miljövänliga valen håller tandborsten lika länge som en av plast, lovar tillverkaren. Bambu är den snabbast växande växten på jorden, och kan odlas utan gödsel- eller bekämpningsmedel. För varje såld tandborste skänker företaget Humble Brush dessutom produktionskostnaden av en tandborste – eller en faktisk tandborste – till A Child´s Smile, en ideell förening som arbetar för bättre tandhälsa hos barn i utsatta områden på Jamaica.

26

Ultraljud med mindre smärta

Ny anpassad hygienplan

Jobbar du inom käkkirurgin? Nya Piezomed har en innovativ ultraljudsteknik som ger hög precision och lämnar mjukvävnaden oskadd. Det innebär mindre smärta och snabbare läkning, lovar tillverkaren W&H Nordic, och tillägger: – En märkbar lättnad för patienten samt underlättar kirurgens arbete då det medför mindre blod på behandlingsområdet.

Unident har tagit fram en hygienplan som kan fås kostnadsfritt och också kan anpassas för den enskilda kliniken. Den inkluderar vägledning för instrument, ytor, sugsystem och händer. Hygienplanen kopplas till Unident SWISS, en produktserie med desinfektionsmedel för olika typ av ändamål, alla framtagna efter internationella standarder och tillverkade med stränga kvalitetskrav.

tandsköterskan • www.svetf.se

...Ett vanligt sätt att ta hand om

tandvärk förr i tiden var att flytta bort värken. Man slog helt enkelt en spik i tanden tills det blödde, och därefter slog man in spiken i ett träd och en vägg och med den också värken. Hade man råd kunde man blanda daggmaskar uppfödda på hackad äggula, mysk, ister av björn och vildsvin och några örter till en salva. Sedan stack man en aspträsticka i tanden och beströk stickan med salvan, för att därefter gömma den på ett hemligt ställe. Annars var åderslagning, koppning och lavemang andra alternativ mot tandvärk. Fick man sår i munnen så kunde man alltid skölja med alun eller borax, kyssa spismuren eller spotta i spisen. Däremot fick man inte spotta i elden. Det kunde orsaka blåsor på tungan. Källa: Shenet.se

Du är väl medlem i STF?


– Plandentdivisionens eget varumärke

Orbis White – en bländande nyhet!

Bra produkter till bra pris! Kundservice 08 676 54 10 | www.plandent.se

Top Dent 20 år!

Kirurgisk laser SIROLaser Advance Användningsområden: • • • • • •

Kirurgi Endodonti Parodontologi Herpes Afthe Känsliga tandhalsar , mm

Vi bidrar till Livslånga Leenden

DAB Dental AB • 08-506 505 00 • www.dabdental.se


Fler behandlingar ska ingå i tandvårdsstödet Den 1 september införs ett antal ändringar i tandvårdsstödets ersättningsregler och åtgärdslista. Ändringarna innebär att fler behandlingar ska komma att ingå i stödet. Bland annat

ska det blir enklare för patienter med skadade tänder, tandluckor, smärta i käkled och käkmuskler eller parodontit att få ersättning. – Det är också bra att vi har förenk-

lat regelverket. Nu blir det exempelvis ersättningsberättigande med krona på tand 7 och implantat inom position 6-6, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare på Tandvårds-

Profylax för invandrare en hjärtefråga Barn till invandrare har sämre tandhälsa än svenska barn. Det är ett faktum som engagerar 20-årige Muntadher Dakhil från Helsingborg. – Jag tänker på det varje dag, säger han.

D

och föreläst om tandvård för nyanlända inet finns gott om studier som vandrarfamiljer på skolor och i SFI-klasser. visar att barn till föräldrar – De här problemen är inte föräldrarnas med invandrarbakgrund har fel, de har bara inte de rätta kunskaperna. sämre tandstatus än svenskJag brinner för det här och vill att det ska födda barn. Dessutom uppsöker de mer undervisas om tandvård i alla SFI-klasser i sällan tandvården. hela Sverige, säger han. En som har personlig erfarenhet av detta är 20-årige Muntadher Dakhil från Helsingborg. Han kom för fem år sedan till Muntadher Dakhils starka engageSverige från Irak, ett land med en helt anmang för frågan väcktes när han såg hur nan tandvårdskultur än den svenska. systersonen började få kariesfläckar. När – Profylax är inget man tänker på där, i han pratade med sin syster om det, viftade Irak går man bara hon bara bort det. till tandläkaren – Både hon när man har värk. och min mamma Den sociala och sa att det bara psykiska hälsan är är mjölktänder, viktigare än den men det kan Muntadher Dakhil, tandhygieniststuderande fysiska, säger han. ändå påverka det permanenta bettet. Samtidigt handlar det om att skaffa Muntadher Dakhil hade stora problem rätt vanor. med karies när han kom till Sverige. Hans I framtiden hoppas han kunna ägna föräldrar hade ingen kunskap om vad det mycket av sin tid åt profylax för invandrare. innebar, vilket gjorde att kariesangrepHan är redan klar över vilket ämnesvalet pen fortsatte. Själv förstod han inte vad blir när det blir dags att skriva uppsats behandlingen gick ut på. under det sista året på tandhygienistut– Jag sa alltid ja till allt som tandläkaren bildningen. sade, jag vågade inte fråga om jag inte – Jag tänkte titta på ungdomar i min förstod. Det är som att man försöker vara ålder, ensamkommande flyktingbarn som duktig, säger han. inte fått lära sig profylax som en vana. De Men trots det blev Muntadher Dakhil intresserad av tandvård och tandhälsa. Han vill självklart komma in i samhället så fort som möjligt och då glömmer de tänderna. valde tandvård som inriktning på gymnaDet gjorde jag med, säger han. siet och nu läser han en treårig utbildning Text Christopher Kullenberg Rothvall till tandhygienist i Kristianstad. Foto Lennart Månsson Under det senaste året har han varit runt

”Jag vill att det ska undervisas om tandvård i alla SFI-klasser i hela Sverige”

28

tandsköterskan • www.svetf.se

och läkemedelsförmånsverket. Den nya föreskriften finns tillgänglig på TLV:s hemsida från mitten av juni.


Bättre tandhälsa hos unga i stockholm Stockholms barn och unga får allt bättre tandhälsa. Skillnaden mellan könen är generellt liten, däremot finns skillnader mellan olika områden. I de socioekonomiskt

utsatta områdena har visserligen tandhälsan förbättras, men mycket arbete återstår, visar den årliga tandhälsorapporten från Stockholms läns landsting.

Extra resurser satsas i de mer utsatta vårdområdena, bland annat för att skapa en tidig kontakt med föräldrarna. Källa: Tandläkartidningen

Muntadher Dakhil Ålder: 20 år. Pluggar: Första året på tandhygienistutbildningen vid Kristianstads högskola. När Muntadher Dakhil gick i trean på gymnasiet gjorde han en stor undersökning tillsammans med två kurskamrater om tandvård för barn till invandrarföräldrar. Planen var att förändra föräldrarnas syn på tandvård genom föreläsningar på bland annat SFI, Svenska för invandrare, om munhygien, kostvanor och enkla tandvårdsbegrepp. Projektet blev mycket lyckat och Muntadher Dakhil hoppas kunna driva det vidare i större skala när han är klar med sin utbildning.

tandsköterskan • www.svetf.se

29


NYTT FRÅN STF Svenska Tandsköterskeförbundet är yrkesförbundet för alla tandsköterskor. På de nästföljande sidorna kan du läsa om vad förbundet gör just nu.

SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET EXPEDITIONEN Öppettider: Mån–tors, 9.00–16.00, Fre, 09.00–13.00 Övriga tider: lämna meddelande eller maila. Tel: 060 – 56 06 12 E-post: exp@svetf.se, Hemsida: www.svetf.se Adress: Affärsgatan 6, 862 31 Kvissleby Bankgiro: 205-4641 Bli medlem: Gå in på www.svetf.se och fyll i ansökningsformuläret eller ring expeditionen på 060 – 56 06 12.

STYRELSEN Susanne Nordberg, förbundsordförande 070-669 06 07, susanne.nordberg@svetf.se Marie Udén, sekreterare 070-383 87 90, marie.uden@svetf.se Erja Anttonen, vice sekreterare 073-339 41 75, erja.anttonen@svetf.se Karin Udén, kassör 070-316 35 54, karin.uden@svetf.se Mona-Lill Hulander, vice kassör 036-16 56 98, monalill.hulander@svetf.se Annika Flodström, suppleant 076-626 71 11, annika.flodstrom@hotmail.com

STF:S SEKTIONER

Kontoret har flyttat!

Den 14 februari flyttade Svenska Tandsköterskeförbundets expedition från Handen till Sundsvall. Ny adress är Affärsgatan 6, 862 31 Kvissleby. Nytt telefonnummer: 060-56 06 12. Marie Udén, som jobbar på expeditionen, flyttade med!

Samarbete ska locka medlemmar till STF Samarbete och framåtanda. De positiva förslagen genomsyrade STF:s representantskap i mars. – Nu kan vi gå framåt, summerar Erja Anttonen från styrelsen. Den 22 mars hölls Svenska Tandsköterskeförbundets årliga representantskap i Stockholm. Representanter från lokalföreningar och sektioner hade samlats för att ta del av styrelsens redogörelse över det gångna året, samt inte minst diskutera framtida utmaningar. År 2013 var ett aktivt år för förbundet. – Bland annat hade vi ett lyckat konvent, med massor av utställare vilket är guld värt. Vi delade också ut utmärkelsen Årets Tandsköterska för andra gången. Nu känns det som om det börjar sätta sig, säger Erja Anttonen.

34 Käkkirurgiska sektionen, Eva Smidt Lysell, eva.smidt-lysell@telia.com 35 Sjukhustandsköterskesektionen, Monica Björkman, monica.bjorkman@skane.se 37 Ortodontisektionen, Ann-Catrine Bengtsson, 0346-107 20 38 Parodontologiska/Endodontiska sektionen,

Katarina Löwenbeck, 0739-727 112

39 Pedodontisektionen, Eva Jansson, 08-540 642 45 40 Sektionen för Protetik och Bettfysiologi,

Carin Esséus, carin.esseus@dll.se

43 Tandhygienistsektionen, Gunnel Stockman, 0303-33 89 12

ETISKA NÄMNDEN Ulrica Folkesson: u.folkesson@telia.com MonaLill Hulander: mona-lill.hulander@lj.se Monica Björkman: monica.bjorkman@skane.se

TANDSKÖTERSKEFÖRENINGAR 01 Borås, Gunnel Bodin, 0321-137 60 04 Göteborg, Ulla Nööjd, 031-55 28 18 07 Jönköping, Ing-Britt Byström, 036-755 37 12 Östergötlands län, Henrik Gassne, henrik.gassne@gmail.com 15 Norrbotten, Agneta Fagervall, 070-375 73 62 19 Skaraborgs län, Elisabeth Lindholm, 0500-43 23 06 22 Sundsvall, Elisabet Nilsson, 060-57 55 34 29 Västmanlands län, Liselotte Åhman, 021-17 64 90 34 Gotland, Marie Andersson, 0498-24 18 11 35 Kronobergs län, Lena Jonsson, 0470-620 40

Under året har allt fler dörrar öppnats för samarbeten mellan yrkessektioner, lokalföreningar och moderförbund. – Vi behöver värva medlemmar tillsammans. Ju mer vi samarbetar, desto mer kan vi nå ut. Att få fler medlemmar till förbundet är en nödvändighet för att få ekonomi i verksamheten, och kunna satsa på den breda front som STF vill. Alla deltagare var också överens om att det är viktigt att tandsköterskeförbundet är starkt och livfullt i framtiden, för att kunna arbeta för tandsköterskor över hela landet och inom alla områden i tandvården. En enkät, utskickad till alla sektioner och lokala föreningar inför representantskapet, visar på samma engagemang.

till Sundsvall samt genom att öka antalet telefonmöten. Förslag kom upp om ett samarbete vid årets riksstämma; de medlemmar från sektioner och lokalföreningar som åker till stämman kan eventuellt dela på ansvaret för förbundets monter. – Det känns som om vi närmar oss varandra, och klimatet i förbundet är bättre än någonsin. Nu går det åt rätt håll, säger Erja Anttonen. – Men medlemsvärvning är en mycket viktig fråga. Ett sätt är att bjuda in studenterna till STF:s lokala aktiviteter. Om de får lära känna förbundet och förstå hur mycket vi erbjuder blir de säkert mer positiva till att gå med. Vid representantskapet valdes Annika Flodström in som ny suppleant i STF:s styrelse, medan Lena Carlsson avgick. Katarina Haupt behåller sin plats i styrelsen men kommer att ta en paus från aktivt arbete under en period.

”Medlemsvärvning är en mycket viktig fråga. Ett sätt är att bjuda in studenterna till STF:s lokala aktiviteter”

Styrelsen kunde redovisa hur man

vidtagit åtgärder för att minska utgifterna, bland annat genom att expeditionen flyttat 30

Erja Anttonen, vice sekreterare i STF.

Text Mia Malmstedt Foto Maria Lindvall

Fotnot: Vill du hjälpa till vid riksstämman 13-15 november? Kontakta kansliet på exp@svetf.se för mer information.


Almanackan

STF vill skingra röken i Almedalen

23 maj

Möte med politiker om utbildningen

9-10 juni

Möte inför Almedalen, Tandvård mot Tobak

30 jun-2 jul Almedalen 5 sept Förbundsstyrelsemöte

Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak, skräder inte orden: – Varför har folkhälsomålen inte uppfyllts? Det handlar om politisk ovilja. Hälsofrågorna har låg prioritet hos våra politiker, det är inte intressant nog. Och kanske påverkar tobaksindustrin, säger hon. Folkhälsomålen antogs av riksdag och regering 2003. För tobaksområdet ingick fyra delmål: En tobaksfri start i livet, halvering av antalet unga som börjar röka eller snusa, halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest samt ett totalt stopp för passiv rökning. Men statistiken visar på trista resultat; målen är långt ifrån uppfyllda. – Ett problem vi måste ta tag i är varför unga börjar röka. Vi måste se till att de inte blir exponerade för tobaksprodukter, och vi behöver utvidga de rökfria offentliga miljöerna. Politiska lösningar krävs för att vi ska nå fram, säger Lena Sjöberg. Tobaken orsakar 32 förtida dödsfall i Sverige per dag. Ett faktum som lyfts fram under Almedalsveckan, där tankesmedjan Tobaksfakta – med Tandvård mot Tobak som en del – håller i ett seminarium med rubriken Stoppdatum för tobak även i Sverige! – Vi inom professionen kämpar på, vi jobbar för högvarv. Men till syvende og sidst är det de svenska politikerna det hänger på, säger Lena Sjöberg. Även Svenska Tandsköterskeförbundet finns med i Almedalen. Marie Udén, förbundssekreterare och anställd på kansliet, ser det som en självklarhet. – Tandsköterskorna har en naturlig roll i tobaksarbetet. Många tandsköterskor har gått kurser i motiverande samtal, och vi har ofta patienternas förtroende. Text Mia Malmstedt

Foto Janna Saletti

Tandvård mot Tobak ställer politikerna till svars i Almedalen i sommar. Och STF finns på plats. - Självklart måste vi visa att vi också är en del av teamet, säger STF:s Marie Udén.

6 sept

STF deltar i Tjejmilen

13 sept

Munhälsodagen

16 sept

Samverkansråd

25-26 sept Barntandvårdsdagarna,

Karlstad 1 okt Försäkringskassan

informerar i samarbete med STF, Sundsvall 10 okt

Sektionsträff, Varberg

13-15 nov

Odontologisk Riksstämma, Älvsjömässan

2015 5-6 feb

STF:s yrkeskonferens, Stockholm

7 feb Förbundsstyrelsemöte 20 mar Förbundsstyrelsemöte 21 mar

STF:s Representantskap

25 apr Verksamhetsplanering,

Förbundsstyrelsemöte

Mejla dina Frågor om försäkringskassan Den 1 oktober träffar STF Försäkringskassan vid ett möte hos lokalföreningen Sundsvall. Alla medlemmar som vill ha sina frågor om tandvårdsstödet besvarade är välkomna att maila in dem! Hör av dig på exp@svetf.se.

tandsköterskan • www.svetf.se

31


Nytt från STF

Fråga STF

Har du frågor till ditt yrkesförbund? Du når oss på 060-56 06 12 eller exp@svetf.se.

Jag jobbar som klinikchef på en klinik i Norge, lite söder om Oslo. Vi söker ny tandsköterska och jag tänkte att vi också skulle lägga ut en platsannons i Sverige. Min fråga är: var borde jag lägga ut annonsen så att flest tandsköterskor ser den? Kristina

Svar: Du kan lägga ut den på vår hemsida och i vår tidning Tandsköterskan. Tidningen levereras till alla kliniker och skolor och till alla våra medlemmar. Den når alltså alla tandsköterskor i Sverige. Marie Udén, STF

Jag bor i England med min sambo och skulle vilja studera till tandsköterska! Men jag vill flytta tillbaka till Sverige en dag, och då är det bra om min utbildning gäller. Därför undrar jag om ni vet om det finns giltiga tandsköterskeutbildningar inom EU? Hur kan man ta reda på mer, vart kan jag vända mig för att få hjälp? Carina

Svar: Det finns tyvärr inte någon EU-utbildning ännu. Svenska Tandsköterskeförbundet har tillsammans med Norge och Danmark ansökt om att starta ett projekt för att kunna utbilda sig eller arbeta inom Norden, Nordplus Horisontal. Vi får besked i juni om det blir av och då startar projektarbetet under hösten 2014. Det hjälper inte dig nu, men i en förlängning kanske vi har utbildningar för tandsköterskor inom EU. På Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida hittar du utbildningar i Sverige. Marie Udén, STF

Hej! Anser ni att det är någon skillnad om man läser till tandsköterska via yrkeshögskolan eller en diplomutbildning via Nackademin, dels för kunskaperna och dels när man söker jobb? Som jag förstått det ingår samma kurser. Tack på förhand! Anna

Svar: Hej! STF tycker att det är väldigt viktigt att Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner yrkesutbildningarna. MYH står som en garant för att utbildningen tillämpar den nationella kursplanen som är viktig för yrket, yrkeskåren, arbetsgivaren och framförallt för patientsäkerheten. Lycka till med din utbildning! Marie Udén, STF

32

Livet kan hänga på tandtråd Tandtråden kan rädda liv! Detta dramatiska budskap vill arrangörerna av Munhälsodagen förmedla till allmänheten när dagen arrangeras lördagen den 13 september. Uppmuntrade av framgångarna från tidigare år hoppas nu arrangörerna att ännu fler kliniker ska medverka under Munhälsodagen, för att sprida kunskap om munhälsans betydelse för allmänhälsan. Förra året deltog folktandvårdskliniker och privata kliniker på ett 30-tal orter, spridda över tolv landsting. Tandvårdspersonal och tandläkarstudenter delade ut informationsmaterial och samtalade med förbipasserande för att berätta om kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa. Många kliniker lade även upp information om Munhälsodagen på sina webbsidor. – Vi har material på hemsidan, som vi hoppas att så många som möjligt ska ladda ner och använda för att sprida kunskap, säger Marie Udén på STF. På Hötorget i Stockholm kommer i år, förutom tandvårdspersonal och studenter, även Korpen Stockholm att medverka och förstärka budskapet: Ta hand om hela dig! Liksom förra året kommer tandläkarstudenter att ha evenemang på sina studieorter

Göteborg, Malmö, och Umeå, där de svarar på frågor samt delar ut ballonger och munvårdsprodukter. Som ett led i arbetet med Munhälsodagen sprider Sveriges Tandläkarförbund under våren en munhälsoenkät i sociala medier. – Vi hoppas att med enkäten få fler att förstå sambandet mellan hur du mår i munnen och din hälsa i övrigt, säger Lena Munck på Tandläkarförbundet. – Vi hoppas att alla i tandvården kan hjälpa till att dela den på Facebook till sina kontakter så att vi får in så många svar som möjligt. Enkäten är öppen fram till juni. Arrangörer av Munhälsodagen är Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening, Praktikertjänst och Sveriges Folktandvårdsförening. Text Petra Hansson Foto Marie Ullnert

Fakta Tips på vad klinikerna kan göra för att uppmärksamma Munhälsodagen: •Informera lokala medier om aktiviteter •Sms:a budskap till ungdomar •Annonser i lokala medier •Miniseminarier •Drop-in med erbjudanden •Tandvårdspersonal på gator och torg •Samarbete med friskvården •Kunderbjudanden via sms, brev med mera Läs mer: www.tandlakarforbundet.se/Forallmanheten/Munhalsodagense


Kunskap, mingel och glamour på konferensen Vi är guld värda! Det var temat för Ortodontisektionens konferens i april – två dagar fulla av kunskapsinhämtning, nätverkande och inte minst guldglitter. Hela 365 deltagare från Sverige och Norge hade samlats när Svenska Tandsköterskeförbundets Ortodontisektion bjöd in till yrkeskonferens i Göteborg. Som vanligt var dagarna späckade av intressanta föreläsningar, och kvällen vikt för fest med kollegor från när och fjärran. Osynliga tandställningar, som Invisalign och lingualortodonti, presenterades av ortodontisten och föreläsaren Thomas Örtendahl. – Vi har haft ämnet uppe tidigare men utvecklingen går snabbt, säger Cecilia Olsson, vice ordförande i Ortodontisektionens styrelse.

– Problemet med lingualortodonti är ju att det blir dyrt för patienten. Men vi ser att det blir vanligare och vanligare, framför allt i två patientgrupper: de yngre med relativt små snedställningar och gott om pengar, och de äldre som en gång erbjudits ortodonti men backat ur. Ansiktstillväxt, ortodonti på estetisk indikation och olikheter i landstingsfinansierad vård tillhörde också de ämnen som diskuterades under konferensen. I pauserna minglade ortodontitandsköterskor och ortodontiassistenter bland 17 utställare. En anslagstavla fanns på plats för den som ville annonsera efter ny personal. – Ortodontiassistentutbildningen har haft uppehåll samtidigt som de första ortodontiassistenterna börjar gå i pension. Det börjar märkas en brist på många håll.

En ny utbildning pågår nu i Örebro, och ytterligare en startar i Göteborg till hösten. Utbildningen till ortodontiassistent motsvarar 60 högskolepoäng, och Cecilia Olsson uppmanar gärna den som är intresserad att söka. – Det är en gedigen utbildning som väcker respekt. Men först måste du komma in på en ortodontiklinik, för att sedan söka dig vidare till utbildningen, säger hon. – Själv älskar jag mitt jobb. Det finns så oerhört mycket man kan göra, vi har en väldig bredd i arbetet. Jag jobbar axel mot axel med min ortodontist och utvecklas ständigt. Nästa års yrkeskonferens för ortodontitandsköterskor och ortodontiassistenter blir i Malmö 2015. Text Mia Malmstedt foto Gunilla Nilsson

BHS Ergonomi & Hälsa I ARBETSLIVET

Alla företag har behov av frisk personal. En av byggstenarna till detta är hälsosamma miljöer. Det ska vara lönsamt att investera i arbetsmiljö och hälsa!

"Det var en väldigt bra idé att ta hjälp av Birgitta på Vår klinik för Ergonomins skull. Vi behövde verkligen detta." Bodil Sandin Klinikchef Smile Kumla

www.bhsergonomi.se kontakt: info@bhsergonomi.se

den T al guiden – en del av Tandsköterskan

tandsköterskan • www.svetf.se

Dentalguiden.com är en del av tidningen Tandsköterskan. På dentalguiden. com kan du enkelt hitta det du söker genom att välja produktgrupp och det geografiska område som passar dig. Vi vill göra det lite enklare för dig att hitta rätt leverantör av dentaltjänster och produkter. 33


Platsannonser

Mejlat

Vad tycker du? Vill du fråga om något? Vill du berömma eller skälla? Hör av dig till redaktör Mia Malmstedt, mia.malmstedt@rivista.se

✒ I februari skickade vi i ut en inbjudan till våra medlemmar och inbjöd till en föreläsning av Linda Västrik, dokumentärfilmare som gjort den uppmärksammade filmen De dansande andarnas skog. Satsningen gjorde vi med hjälp av bidrag från Västra Götalandsregionen. Gensvaret från tandsköterskorna blev svalt, vilket förvånade oss mycket. Linda Västrik levde med en pygméstam i regnskogen vid Kongofloden. Stammen har haft mycket lite kontakt med resten av världen, och Linda Västrik har fått tillfälle att följa dem i deras vardagsliv. Filmen Guldbaggenominerades och visades nyligen i SVT. Sök gärna på nätet och läs mer! Till hösten får vi en ny chans att lyssna på föredraget om filmarens liv med pygméfolket. Finns det något som kan göra det lättare för dig att komma? Påverkar lokalen, priset? Hör av dig till oss och berätta.

Folktandvården Årsta söker

Tandsköterska

Läs mer och sök på vår hemsida www.ftvuppsala.se

Ulla Nööjd, ordförande, STF:s lokalförening i Göteborg

Vill Du jobba med oss? Ortodontiassistent sökes. Le Tandreglering söker en ortodontiassistent från och med augusti och framåt. Vi finns i Danderyd, Sollentuna och Norrtälje. Arbetsuppgifter: Patientarbete, mest med självligerande brackets och en hel del lingual apparatur. Samt kringarbete som telefon och ibland en del beställningar. Lön: Helt ok. Krav: Trevlig och duktig. Skicka en kortfattad ansökan till oss via mail. Känner Du någon som uppfyller ovanstående krav, tipsa gärna dem! Intervjuer planerar vi ha i maj/juni. Le Tandreglering Mörby Centrum Hiss 13, plan 6. 182 31 Danderyd. Daniel.smedenholm@telia.com

✒ Den 15-16 maj träffades Sektionen för Protetik och Bettfysiologi för kurs och årsmöte i Nyköping. Det blev en trevlig kurs. Elisabeth Wallenius föreläste om ovanliga diagnoser och sjukvårdens okunskap. Karin Hammarlund berättade om skillnaden mellan svenskt och kinesiskt tandtekniskt arbete. Lennart Rosell talade under temat Tandläkare i ett multimodalt smärtteam, och Arkan Asaad, författare till Stjärnlösa nätter, berättade om manlig hederskultur. Vid årsmötet avtackades vår kassör Ulla Samuelsson som innehaft sin post sedan 1993. Avgick gjorde även Sofia Appelgren, vice ordförande, och vår ordförande Annika Åkerlund, som dock blir kvar som suppleant. Ny ordförande blev Carin Esséus som arbetar på Oral Protetik Åsidan i Nyköping. Ny kassör blev Annika Stange och ny vice ordförande Annica Krogell. Nästa kurs blir i Uppsala våren 2016. Håll utkik efter mer information! Styrelsen genom Annika Åkerlund och Ulla-Britt Norrby

Tandsköterska sökes till privatpraktik i Stockholm City Vår sköterska Anne-Lie slutar efter 2,5 år pga. långa resor till och från Västerås. Arbetstid 85%, dvs. 4 dagar i veckan. Tillträde efter sommaren. Delegerat arbete och tandhygienist finns. Hör av dig om du är nyfiken och vill veta mer. Marie Lindgren m.lindgren.ab@telia.com

Dags för nästa steg? VI SÖKER:

Tandsköterskor Folktandvården Norrbotten Utbildad eller studerande Lämna in spontanansökan

www.nll.se/jobb 34

tandsköterskan • www.svetf.se


Foto Lilian Simonson

Till sist med Sven simonson

Sven Simonson är tandläkare och verksamhetsutvecklare. Mer info: www.minpraktik.se. Kontakt: sven@minpraktik.se

Avslutssamtal

O

m jag frågar en yngre tandläkare om vad han/ hon åt till lunch för 14 dagar sedan så får jag oftast inget svar. Mat är för många ett intresse och ändå kommer de inte ihåg.

Tänder är inte av något större intresse för patienter och de ord vi ofta använder är rena latinet för dem. Ändå förväntar vi oss att de ska komma ihåg vad vi har sagt. ”Då Karin, har du förstått att vi ska rotbehandla den där tanden nästa gång?” ”Ja.” Du reser dig upp och går ut ur behandlingsrummet, när du bakom dig hör patienten fråga tandsköterska: "Rotbehandla? Vad menar han? Ska han skrapa tandsten?"

Det enklaste sättet att få en patient att inte förstå är att se till att adrenalinet ligger kvar på en hög nivå. Stå lutad över henne, gärna med borrmaskinen i handen, lite blodstänk på munskyddet, så är hon adrenalinpumpad. Adrenalinet förhindrar logiskt tänkande. Frontalloberna i hjärnan förlamas. Hon fattar inget. Noll. När du, hotet, går ut ur rummet, vaknar hon och frågar den som inte utgör en fara – tandsköterskan. Varför inte utnyttja det? Låt sköterskan göra ett sammanfattande samtal. Vi kallar detta samtal för DeBrief. Det exempel jag brukar dra handlar om 18-åringen som ska ut och resa. Han har idag dragit sin visdomstand, det vill säga han har blivit amputerad i munnen, en riktigt obehaglig upplevelse. Tandläkaren har, för att vinna tid, pratat postoperativa besvär bakom munskyddet. Inget har patienten förstått. Efter tandutdragningen sade tandläkaren något och sedan försvann han.

Tandsköterskans DeBrief ska följa ordningen:

1. Vad vi gjorde idag och varför det var bra. Tandsköterskan glider ner på tandläkarens stol och, innan hon tar av servetten, frågar hon: ”Var det besvärligt?” Visa lite empati. ”Kommer du ihåg varför vi skulle dra tanden? Du har ju haft problem där flera gånger, som du kom hit med och vi fick spola. Nu är tanden borta och med den detta problem. Bit nu på torken i 20 minuter, sedan spottar du ut den. Drick inget och skölj inte på två timmar på den sidan.” 2. Minska oron. Vi vill att patienten ska klara eftervård själv, att han ska klara enkla problem. Han ska känna trygghet. Inte ringa oss i onödan. "Här får du fler tork att lägga in om det fortsätter att blöda. Bit hårt på dem i kanske en timme. Om det ändå blöder, ring Sven på detta telefonnummer, helst före midnatt, så hjälper han dig.” (Ingen av alla dessa patienter har ringt.) ”Ta en värktablett när bedövningen börjar släppa så slipper du den värsta smärtvågen.” 3. Vad vi gör nästa gång och varför det är bra. "Nu har du en visdomstand kvar på andra sidan. Ta nu första bästa tid som Lilian kan ge dig. Dröjer det för länge hinner vi inte sköta om eventuella efterbesvär innan du reser, för du vill väl inte ha tandvärk i Thailand?" DeBrief tar två minuter, och varje minut är värd minst en halvtimme. 1. höjer värdet på behandlingen. Han påminns om det problem han hade och att det nu är borta. 2. ger trygghet och tar bort onödiga samtal till receptionen. 3. är återbudsprofylax. Patienten får ett motiv till varför han ska komma så snart som möjligt och varför han ska hålla tiden. Jag har skrivit ett häfte om kommunikation. De som är intresserade kan maila sven@minpraktik.se.

˙/.

WEB-sandaler ”Superbra, lindrar min värk!” • Över 60 000 par sålda på svenska arbetsplatser

895:inkl moms

• Minskar ledernas belastning • Aktiverar musklerna • Förbättrar hållningen

Betyg 5 av 5. Läs fler recensioner och boka visning här! tandsköterskan • www.svetf.se

35


Posttidning B Returadress: Svenska Tandsköterskeförbundet Affärsgatan 6 862 31 Kvissleby Adressändring görs via mail till exp@svetf.se

Plackers säljs på samtliga apotek och i en matbutik nära dig!

Plackers finns i många varianter - fråga oss om du vill ha hjälp att välja!

För beställning, kontakta oss eller din dentaldepå. Vi skickar även gärna patientprover och patientinformation vid behov. Kontakt: www.plackers.se 08-611 30 00 info@plackers.se