Persontrafik 2014, Mässtidning

Page 1

MISSA INTE ÅRETS STORA BRANSCHFEST

GÖTEBORG LADDAR FÖR ELVÄG OCH ELDRIVEN BUSSLINJE

PETER HAR HITTAT ETT FRAMGÅNGSRECEPT FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

28 — 30 oktober 2014 Stockholmsmässan

27 29 november 2012 Svenska Mässan, Göteborg Enrique förvandlade miljonstaden till en BRTförebild

Arrangörer:

Medarrangörer:

ALLA UTSTÄLLARE PÅ PERSONTRAFIK 2014 • WWW.PERSONTRAFIK.SE


Öppettider på mässan

27 29 november 2012 Tisdag 28 oktober 10.00 – 17.00 Onsdag 29 oktober 10.00 – 18.00 Svenska Mässan, Göteborg Torsdag 30 oktober

10.00 – 17.00

Persontrafik Magasin är producerad av Rivista AB på uppdrag av: Persontrafik, tel: 031-708 80 70 och 08-749 98 41, www.persontrafik.se. Produktion: Just Rivista AB, Mässans Gata 14, 412 51 Göteborg, tel: 031-708 66 80. www.justrivista.se. Ansvarig utgivare: Dan Ågren. Redaktör: Pernilla Falkman Berger. Redigering: Thomas Glans, Erik Alvhede. Annonser: Lotta Carlsson. Tryck: MittMedia Print 2014. Tidningen publiceras även på www.justrivista.se.

RIVISTA

JUST RIVISTA AB

ARRANGÖRER

MEDARRANGÖRER

PARTNERS

Mässan 2012 i Göteborg blev en succé och allt talar för att årets mässa kommer att bli minst lika uppskattad. FOTO: JENS REITERER

VAR GOD TAG PLATS!

MEDIAPARTNERS

VI STÅR BAKOM PERSONTRAFIK 2014 ◗ SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK är en serviceorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Man stödjer och företräder medlemmarna nationellt och internationellt, bidrar till utvecklingen av kollektivtrafiken i samverkan med andra organisationer och stärker kollektivtrafikens varumärke. Ledstjärnan är visionen om kollektivtrafiken som en del av ett hållbart samhälle och målet är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. ◗ SVERIGES BUSSFÖRETAG är ett förbund inom TransportGruppen och Svenskt Näringsliv. Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor. ◗ SVENSKA TAXIFÖRBUNDET ­företräder Sveriges taxiföretagare. Förbundets viktigaste uppgift är att bevaka branschens intressen genom att föra branschens talan i en dialog med myndigheter och politiker i frågor som rör taxi­näringen, så att förutsättningarna för att bedriva taxiverksamhet blir så goda som möjligt. ◗ BRANSCHFÖRENINGEN TÅG­OPERATÖRERNA representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att a ­ ktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intresse­frågor gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdrags­givare, ­media och andra intressenter, n ­ ationellt och internationellt. ◗ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige.

2

V

älkommen till Persontrafik 2014 – branschens gemensamma mötesplats. Det är nu tredje gången i rad som samtliga aktörer inom kollektiv- och persontrafikbranschen möts för att diskutera de utmaningar som ligger framför oss. Förra mässan 2012 i Göteborg blev en succé. Tillsammans ska vi göra den här mässan ännu bättre. Här kan du inte bara ta del av en mängd nyheter från aktörer för såväl vägtransporter som spårbunden trafik, du kan även välja mellan över 80 programpunkter i det fullmatade seminarieprogrammet. Ledande branschexperter föreläser och politiker diskuterar om vår gemensamma framtida kollektivtrafik, Sveriges blodomlopp för att

låna ett uttryck från en av föredragshållarna. Hur ska vi få detta blodomlopp att cirkulera jämnt, friktionsfritt, ständigt syresatt och utan risk för proppar och infarkter och dessutom utvecklas med nya friska kärl? Det är de utmaningar vi tillsammans ska diskutera på Persontrafik 2014. I sedvanlig ordning bjuds det dessutom på ett antal premiärer där vi bland annat välkomnar flera nya internationella utställare. Och så blir det förstås branschmingel och årets branschfest där vi tar ut svängarna rejält. Än en gång välkomna till Persontrafik 2014. Mässan du inte får missa. Vi ses! Dan Ågren, Projektledare

Skriv ut ditt entrékort

Hitta till Stockholmsmässan

• Du kan redan i dag gå in i systemet och registrera dig. Biljetten får du i form av en pdf-fil som du antingen skriver ut eller sparar i din telefon. När du kommer till mässan slipper du köa, du går direkt till inpasseringskontrollen. · Gå in på www.persontrafik.se

Stockholmsmässan ligger 9 km söder om Stockholm city, adressen är Mässvägen 1 i Älvsjö. Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö Station. På tio minuter tar pendeltåget dig från Stockholm Central till Stockholmsmässan. SL: Pendeltåg från Stockholms central till Älvsjö station avgår 8-12 gånger per timme och resan tar 9 minuter. Taxi: Taxi Stockholm 08-15 00 00, Taxi Kurir 08-30 00 00, Taxi 020-20 20 20 Bil: Enklast kör du E4/E20 och följer skyltar mot Stockholmsmässan/Älvsjö

BOKA PLATS…

• till seminarierna www.persontrafik.se • till branschfesten www.persontrafik.se www.persontrafik.se


Kör förbuD

2015

Det är du som arbetsgivare som ska utrusta bussförarna med YKB – yrkeskompetensbevis. Efter 15 september 2015 får förare utan YKB inte köra buss i yrkestrafik och då kan stora delar av busstrafiken bli stillastående.

Välkommen att prata utbildning och framtid med oss i monter C06:31!

Framtidens kollektivtrafik anländer enligt tidtabell. Välkommen att besöka oss från kl 10.00.


Vad får man inte missa på Persontrafik 2014?

Jag slår gärna ett slag för seminarier där bland annat några av våra medlemmar, Hallandstrafiken, Västtrafik och UL delar med sig av sina erfarenheter kring företagsförsäljning, kampanjer och varumärkesstrategier. Utbildning, rekrytering och förarcertifiering tycker jag också är viktiga frågor som finns med i programmet. Seminarieprogrammet bjuder på en stor variation och mitt tips är att gå och lyssna på något du är nyfiken på och vanligtvis inte jobbar med! Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik

ETT ÖGONBLICK ...Dan Ågren, projektledare för Persontrafik... Årets Persontrafik är den bästa någonsin – något som man väl brukar säga varje gång, eller hur? – Det är lätt att ta till överord, men jag står absolut för det. Mässan har hittat sin form, alla drar åt samma håll och jobbar mot samma mål – världens bästa kollektivtrafik.

Ett fullvärdigt BRT-system kännetecknas av: • Raka tydliga linjesträckningar, full prioritet på egna bussbanor och skyddade busskörfält. • Bussarna angör stationer snarare än hållplatser. • Relativt långa stationsavstånd. • Insteg i nivå med bussgolvet. • Förvisering med spärrlinjer eller förköp och slumpvis biljettkontroll. • Medelhastigheter på 20-35 km/h, ungefär som äldre tunnelbana. • Hög turtäthet. • Praktisk kapacitet upp till ca 35 000 resenärer per riktning och timme.

Polska, kinesiska och andra internationella utställare syns på Persontrafik här för första gången, vad indikerar det? – Många ute i världen ser den svenska kollektivtrafiken som en intressant marknad. Att de nu väljer att ställa ut på Persontrafikdagarna är ett styrketecken och visar vilken intressant mötesplats mässan på kort tid har etablerat sig som. Vilka utmaningar står vi inför och vad får man inte missa på mässan? – Det finns ett så brett utbud av seminariepunkter så det är omöjligt att välja allt. Man får plocka av det smörgåsbord som erbjuds. Samhällsbyggnad för en attraktiv kollektivtrafik, hur kommer det att se ut? Mässan kommer att bjuda på flera goda exempel från olika delar av landet. Hur drivs framtidens bussar, plug in-hybrider eller ren eldrift? En hel rad seminarier behandlar den avgörande frågan för svensk kollektivtrafik. Utan invandrarna stannar Sverige, är en ovanlig vinkel på en intressant fråga. Eller för att vara mer exakt; utan invandrare stannar bussen och taxin. Sveriges bussföretag, Svenska Taxiförbundet och Svenskt näringsliv har tagit fram tänkvärd statistik, säger Dan Ågren. – Men som sagt, det är bara ett skrap på ytan. Gå in på hemsidan och bocka för det du inte får missa. Seminarieprogrammet kommer att uppdateras kontinuerligt ända fram till mässan. MATS ALHLSTEDT

4

Enrique Peñalosa förvandlade sjumiljonerstaden till en BRT-förebild

BOGOTÁ Ett av de stora dragplåstren på Persontrafik 2014 blir utan tvekan den colombianske före detta borgmästaren i Bogotá, Enrique Peñalosa. Han har tidigare föreläst i Sverige, men nu kommer han i egenskap av president i ITDP, Institute for Transportation and Development Policy för att tala om kollektivtrafik och BRT-lösningar. www.persontrafik.se

en standard som nyligen har uppdaterats och som är en definition, ett mätsystem och ett planeringsverktyg för BRT. Flera svenska städer är i planeringsstadiet för BRT-lösningar och kan ha mycket att lära av Colombias före detta borgmästare. Enrique Peñalosa är inte bara en varm förespråkare och företrädare för BRT som ett led i skapandet av hållbara städer, han ITDP HAR UTVECKLAT


FOTO: JASHAR GHAVAMPOUR

Vad får man inte missa på Persontrafik 2014?

Det finns många intressanta seminarier på årets Persontrafikmässa. Men det man absolut inte får missa är: • Utan invandrare stannar kollektivtrafiken. Tisdagen den 28 oktober kl 13:30. Lokal T2. • Elektrifieringen av kollektivtrafiken. Tisdagen den 28 oktober kl. 14:00. Lokal T3. • Förarlösa kollektivtrafikfordon – en realistisk framtidsvision? Onsdagen den 29 oktober kl. 11:30. Lokal T3 Göran Hallén, Sveriges Bussföretag

FOTO: VOLVO BUS CORPORATION

VISAR VÄGEN är känd över hela världen för att ha förvandlat Bogotá med sina sju miljoner invånare från en stad i fattigdom med hög kriminalitet till en internationell förebild. Bogotá är en stad där den privata bilismen har fått ge vika för satsningar på cykling och kollektivtrafik. Under Peñalozas ledning har man byggt cykelvägar, trottoarer och parker samt den så kallade TransMilenio, ett system för snabbussar inspirerat av den

brasilianska staden Curitiba. Idag är Bogotá ett framstående exempel på en hållbar stad.

MEN DET VAR inte bara tankarna om hållbarhet som drev Enrique Peñalosa. Det handlade i lika hög grad om att skapa en stad där alla medborgare var jämlika och hade rätt till det offentliga rummet. – Min dröm om en stad handlar om att städer

www.persontrafik.se

kan göra människor lyckliga. Min vision var att alla människor är lika, har han sagt i intervjuer. Missa inte chansen att lyssna på en av världens främsta förespråkare för en urbanism som bygger på hållbarhet, livskvalitet och människors lika värde med en väl utbyggd kollektivtrafik som röd tråd. Enrique Peñalosa har visat att visionen kan bli verklighet.

MATS AHLSTEDT 5


Vad får man inte missa på Persontrafik 2014?

Jag vill särskilt lyfta fram vårt dubbelpass om skolresor och skolskjuts på onsdag morgon. En jätteviktig fråga för alla våra 290 kommuner och framför allt för alla elever som dagligen reser. Våra främsta experter på skolskjutsområdet i vårt seminarium ger handfasta råd och berättar om en ny dom om hur man ska hantera skolskjuts vid växelvis boende. Dessutom kommer SKL ut med en ny skolskjutshandbok lagom till Persontrafik! Emma Gyllander, Sveriges kommuner och landsting

Med kombinationen av svenskt stål och modern design hoppas Polska Pesa bli en vinnare på den skandinaviska marknaden.

Polska Pesa kommer för att stanna Svensk kollektivtrafik blir allt intressantare för utländska aktörer. Nu ställer det polska företaget Pesa Bydgoszcz SA ut på Persontrafik 2014. – Skandinavien är en marknad med stor potential, säger Anna ZawiślakKoczorowska, Public Relations Manager. – VI SER FRAM emot

att komma in på den svenska marknaden inte minst därför att vår filosofi när det gäller design och tillverkning stämmer väl överens med de krav som ställs i hela Skandinavien på miljö, modern design, säkerhet, komfort och inte minst handikappanpassning, fortsätter Anna Zawiślak-Koczorowska.

PESA sonderar nu för fullt vilka krav svenska och skandinaviska tågoperatörer ställer, vilka trender som är rådande och analyserar operatörernas förväntningar. – Vi tillverkar spårbundna fordon utifrån passagerarnas behov och önskemål och anstränger oss hårt för att tillgodose varje individuellt behov, säger Anna Zawiślak-Koczorowska. FÖRETAGET HAR REDAN presenterat

sig i Sverige – på Nordic Rail i Jönköping 2013 där man nominerades till finalomgången av Swedish Steel Prize 2013. Juryns motivering var att ”PESA har utvecklat ett nytt chassi för tågvagnar, där höghållfast stål har varit avgörande för

VÄSTTRAFIK PRISADE SPEL OCH GRÖN VÅG Ett nytt system som ska ge bussar och spårvagnar ”grön våg” i trafiken, ett lojalitetsprogram som ska locka fler att åka kollektivt och en app som förvandlar resan till en spelupplevelse. Det är några av de vinnande förslagen i Västtrafiks tävling Resenärskampen som visas på Persontrafik. i tre kategorier – bästa affärsidé, årets gröna business samt ”snilleblixten” och tanken bakom är att allmänheten själva ska komma med idéer som kan utveckla kollektivtrafiken. Resenärskampen arrangeras av Västtrafik, Chalmers tekniska högskola, GöteTÄVLINGEN HAR GÅTT

6

borgs universitet, Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, Brewhouse och innovationsföretaget IMCG. Totalt tävlade 224 personer i årets upplaga och 149 tävlingsbidrag lämnades in. – Målet är att ett eller flera av de vinnande bidragen ska kunna realiseras och användas inom regionens kollektivtrafik. Alla vinnarna erbjuds affärsutvecklingsstöd och kontorsplats för dem som vill starta företag. Övriga vinster är bland annat årskort på Västtrafik och ett erbjudande om att delta på Persontrafikdagarna 2014, säger Åsa Hult regionutvecklare på kollektivtrafiksekretariatet. MATS AHLSTEDT

www.persontrafik.se

krocksäkerheten. Den nya dieseldrivna motorvagnen uppfyller alla fyra krockkrav enligt den nya europeiska standarden och är den enda i sitt slag på marknaden. Konstruktionen i höghållfast stål bidrar till en signifikant ökning av absorberad energi vid en kollision”. – Vi är en uppskattad kund på den svenska stålmarknaden – svenskt stål står för en betydande del av materialet i våra produkter. Nu vill vi gärna också bli en lika uppskattad leverantör av spårbundna fordon till de svenska och skandinaviska tågoperatörerna, säger Anna Zawiślak-Koczorowska. MATS AHLSTEDT

Vinnarna av årets upplaga är: • Mikael van den Hoogen från Göteborg för ett system för Gröna vågen i kollektivtrafiken. • Magnus Lindén från Malmö för färdkort kopplat till erbjudande i närliggande butiker. • Andreas Rehnberg från Trollhättan för att han vill göra resan till en spelupplevelse. • Sus Lundgren, Olof Torgersson, Siw Eriksson, Lars-Ola Bligård, Oscar Rexfelt och Helena Strömberg från Göteborg för appen som gör att passagerare i olika bussar kan tävla mot varandra i frågesport, den smartaste bussen. • Niklas Lundberg, Kalle Dahlin, Erik Ambring, Fredrik Andréasson, Simone Martini, Katarina Cordes, Jenny Karlsson, Christoffer Nylén från Skövde för det virtuella riket Västlandet med uppgiften att lösa spelutmaningar för att rädda stationer du passerar.


POWERPACK. VÄLKOMMEN TILL VÅR MONTER HALL C – STAND C19:21

n Låg nettovikt n Låg bränsleförbrukning n Hög passagerarkapacitet n Generöst stuvutrymme n Låga driftskostnader n Mycket lönsam investering

VDL Bus & Coach Nordic AB Okvistavägen 18, Box 8, SE-186 21 Vallentuna Telefon Persontrafik2014_modulsystem_rasterad.pdf +46 (0)8 408 077 50, info@vdlbuscoach.se, www.vdlbuscoach.com 1 2014-08-26 10:08:09

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.persontrafik.se

7


Vad får man inte missa på Persontrafik 2014?

Nytt för i år är vårt introduktionsseminarium ”Ny i branschen” där vi ger en bred och snabb överblick på allt från vad kunderna tycker om oss till hur branschen är organiserad. Förhoppningsvis också lärorikt för många av oss som varit med ett tag. Vi håller seminariet alla tre dagarna. Det finns dessutom många intressanta föredrag om upphandlingar. Här har vi mycket att lära i branschen för att kunna skapa långsiktiga affärer så att alla parter känner sig tillfreds både i upphandlings- och avtalsfaserna. Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

Ny teknik styr hastighet och bränsleval per automatik 2016 räknar Volvo och Göteborgs Spårvägar med att ha testat färdigt ett system som innebär att hastighet och bränsleval styrs av vilken zon i staden som bussen befinner sig i. Zonerna anpassas efter olika kriterier och med hjälp av GPS känner bussen hela tiden av var den befinner sig. Till exempel slås dieselmotorn automatiskt av och bussen körs på el i ett bostadsområde eller en miljözon. Projektet som heter Zone Management drivs av Volvo i samarbete med Chalmers, Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik och flera andra aktörer. Tekniken ska användas på elbusslinjen mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. Redan i december kommer SL:s busslinje 73 i Stockholm att trafikeras med laddhybridbussar som är utrustade med Zone Management. Projektet ElectriCity är ett av flera projekt som syftar på att ge Göteborg en miljövänligare och mer bullerfri kollektivtrafik.

FOTO: ROGER LUNDSTEN/BLR

Göteborg får helt eldriven busslinje Stämningen är elektrisk i Göteborg med höga förväntningar på smartare transportlösningar. Nästa år kommer en helt eldriven busslinje att börja trafikera de centrala delarna av Göteborg samtidigt som en elväg planeras. I bästa fall kan de två projekten kopplas samman till en riktigt innovativ urladdning.

göra med hållplatserna håller också på att utvecklas. – Den globala trenden är att vi ska bygga tätare städer med höga hus och gröna oaser. Här spelar tysta och utsläppsfria fordon en viktig roll. De ger helt nya möjligheter att skapa tillgänglighet i stadsrummet, säger Lars-Bertil Ekman. planer på att bygga en elväg i Göteborg. Projektet är med i Trafikverkets upphandling av demonstrationsanläggningar för elvägar för tung trafik och planeras i samarbete med Trafikkontoret Göteborgs stad, Bombardier och Vattenfall. – Vi har en vision om att vara världsledande när det gäller hållbara transportlösningar och det är på busssidan som vi har kommit längst med elektrifieringen. Genom att titta på ett trådlöst alternativ kompletterar vi vår forskningsportfölj, säger Urban Wass, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Volvokoncernen. VOLVO HAR OCKSÅ

och rena bussarna skulle presenteras för göteborgarna förra hösten rullades en batteridriven buss in i ett shoppingcenter för att visa hur man framöver ska kunna kliva av och på bussen utan att behöva gå utomhus. Andra innovationer som har att NÄR DE LJUDLÖSA

8

laddning heter Primove och innebär att fordonet batterier kan laddas kontinuerligt under körning. Energin överförs trådlöst från en utrustning som har byggts in i vägbanan till en platta som sitter under fordonet. – När det gäller bussar i stadstrafik finns aspekten att man inte vill ha ett system som stör stadsbilden för mycket. Därför är en lösning med trådlös laddning av elbussar attraktivt, säger Urban Wass. Elvägen kommer att bli 300-500 meter och eventuellt förläggas till demonstrationslinjen med elbussar.

Lars-Bertil Ekman, vd på Göteborgs Stadshus AB.

TEKNIKEN MED INDUKTIV

PAULA ISAKSSON www.persontrafik.se

FOTO: CICCI JONSON

nästa år ska Göteborg få en helt ny linje med eldrivna bussar mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park som ligger i varsin ände av staden. Projektet som heter ElectriCity är ett samarbete mellan de två campusen och Volvokoncernen samt en mängd andra parter som Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad, Business Region Göteborg, Västtrafik och fastighetsägare. – Jag tror att det är rätt så unikt att man jobbar tillsammans på det här sättet och utifrån två olika perspektiv där det ena handlar om transporter och det andra om stadsutveckling, säger Lars-Bertil Ekman, vd på Göteborgs Stadshus AB. – Om man kommer med olika pusselbitar och har ett gemensamt mål blir det ofta ett starkt projekt. Det är i skärningspunkterna mellan parternas behov och förutsättningar som utvecklingen av innovationer sker. STRAX FÖRE MIDSOMMAR

Urban Wass, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Volvokoncernen.


FOTO: INGOLFUR JULIUSSON

PREMIÄR PÅ PERSONTRAFIK FÖR KINESISKA BUSSJÄTTEN Världens största tillverkare av bussar, kinesiska Yutong, ställer för första gången ut på Persontrafik.

Kylande och kvävande vattendimma,100 bar

öppnat kontor i Norge, Sverige och på Island och gör nu en storsatsning på den nordiska marknaden. På mässan kommer man att visa två bussar för linje- och skoltrafik, en nio meters- och en tolvmetersbuss. Snart kommer man även att introducera en tolvmeters, helt elektriskt driven buss för den nordiska marknaden. Island har redan beställt tre stycken elbussar. Yutong satsar hårt på ny energi, det vill säga hybridbussar, plug-inhybrider, el- och bränslecellsbussar. I Kina har den politiska ledningen insett att man måste minska luftföroreningarna, bland annat genom att investera i ny teknik för bilar och bussar. Den här typen av bussar passar även den Nordeuropeiska marknaden väl anser man, därför etablerar man sig nu i de nordiska länderna och ställer ut på Persontrafik 2014. YUTONG EUROBUS HAR

Minimal rengöring efter brand Miljövänlig Låg servicekostnad Fungerar utan strömförsörjning Patenterad högtrycksteknik

kommer Yutong att tillverka 30 000 bussar där så kallad ny energi är drivkällan. Batteriernas kvalitet och livslängd ökar successivt, vilket resulterar i längre livslängd, längre intervaller mellan laddningarna och, eventuellt, när volymen av tillverkade batterier ökar, lägre pris. De två bussar man kommer att visa på Persontrafik är dock dieseldrivna. Den mindre modellen har en Cumminsdiesel, tolvmetersbussen är försedd med DAF-diesel. Men inom kort kommer man alltså att lansera sina modeller för ny energi även i övriga Norden, inte bara på Island. I DEN NYA FABRIKEN

Ofarlig för människor, maskiner och miljö Anodiserad behållare, korrosionsskydd för tuffa miljöer CE-märkt enligt PED 97/23/EG

MATS AHLSTEDT

Godkänd av SP (P-märkt), Bureau Veritas, Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF 127, SBF 128) och FIA, Internationella Bilsportförbundet

Möt branschorganisationerna på Mötesplatsen din branschorganisation, andra medlemmar eller slink helt enkelt in för att prata och umgås en stund. I montern C02:49 ”Mötesplatsen” får du en inspirerande start och vistelse på Persontrafik. Tanken med montern är att den ska vara precis vad den heter – en mötesplats. Initiativtagare och de som kommer att finnas på plats i montern är medarrangörerna Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, och Sveriges Kommuner och Landsting.

Fogmaker är marknadsledande släcksystemsleverantör till bussar i Europa och Australien. Mer än 80.000 system installerade sedan starten 1995

TRÄFFA REPRESENTANTER FRÅN

www.fogmaker.com Välkommen till vår monter! C10:21

www.persontrafik.se

9


Vad får man inte missa på Persontrafik 2014?

För våra medlemmar ser verkligheten helt olika ut. Kollektivtrafik i storstädsregioner har helt andra utmaningar än i gles- och landsbygd. Därför får man inte missa att besöka seminarier som ger perspektiv på detta! Jag vill också varmt rekommendera vårt seminarium om treparts- och incitamentsavtal. SKL släpper en helt ny rapport. Avtalens utformning är helt styrande för vilket utbud resenärerna får. Sara Rhudin, Sveriges kommuner och landsting

I Stockholm tar man ut svängarna ordentligt och byter ut alla bussar på linje 73 till laddhybrider. Bussarna går mellan Tomteboda/Karolinska Institutet och Ropsten. FOTO: ULO MAASING

Uppladdning på 73:an i Stockholm Varför inte ta ut svängarna ordentlig? Så tycks Volvo med samarbetspartners resonera och byter ut alla bussar på linje 73 i Stockholm mot laddhybrider. – Jag är väldigt glad över att projektet kommer igång, säger landstingsrådet Erika Ullberg (S). ett projekt i Göteborg med tre laddhybridbussar från Volvo som körde vid sidan om den vanliga trafiken på linje 60. Stockholm vill inte vara sämre utan startar i höst ett projekt med åtta laddhybrider på linje 73. Samtliga bussar ska vara i trafik i december och köra enligt ordinarie tidtabell. Ulf Gustafsson är chef för public affairs på Volvo Bussar. – Det kan tyckas djärvt att gå ut så hårt på en gång, men det är stora likheter mellan laddhybriderna och våra hybridbussar som vi har haft sedan 2010, så därför har vi mycket erfarenhet av tekniken, säger han. NYLIGEN AVSLUTADES

kommit till på initiativ av Sjöstadsföreningen som driver lokala projekt inom hållbar stadsPROJEKTET HAR

10

utveckling. Efter diskussioner med Volvo, Stockholms läns landsting (SLL) och Vattenfall togs beslutet att starta en demolinje. – Det här är ett viktigt projekt. Förutom att energiförbrukningen minskar avsevärt med laddhybrider kommer det också ha stor betydelse framöver att man lyckas reducera bullret i städerna, kommenterar Ulf Gustafsson. Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd med ansvar för trafikfrågor, ser fram emot trafikstarten. – Jag kontaktades av intressenterna för ett par år sedan och är jätteglad över att projektet kommer igång, säger hon. har SL gjort stora investeringar i biogasanläggningar. Men det ena utesluter inte det andra, menar Erika Ullberg. – Jag är helt övertygad om att vi behöver flera olika alternativ när det gäller fossilfria bränslen. Det är viktigt att tekniken med laddhybrider kommer med i upphandlingar och planeringen av busstrafiken framöver.

Jämfört med vanliga dieselbussar gör laddhybriderna av med 60 procent mindre energi och släpper ut 75 procent mindre koldioxid. Bussarna laddas vid ändhållplatserna på cirka sex minuter och en laddning räcker i ungefär sju kilometer. mellan Tomteboda/ Karolinska Institutet och Ropsten, körs av bussoperatören Keolis Sverige. Karl Orton, bolagets verksamhetsstöd, är positiv till projektet och ser inte någon anledning till oro, trots att alla ordinarie bussar på linjen kommer att bytas ut till laddhybrider. – Någon gång måste man ju våga ta steget. Det är inte förrän man kör i verkligheten som man ser hur allt fungerar, kommenterar han. Fältprovet ingår i ZeEUS som är ett EU-projekt med syfte att öka elektrifieringen av busstrafiken i Europas städer. Bussarna ska köra i tre år och under tiden kommer personal, resenärer och boende utefter vägen att intervjuas om sina upplevelser. LINJEN, SOM GÅR

– Vi har mycket erfarenhet av tekniken, säger Ulf Gustafsson, chef för public affairs på Volvo Bussar.

PÅ SENARE ÅR

Landstingsrådet Erika Ullberg (S) ser fram emot trafikstarten.

www.persontrafik.se

PAULA ISAKSSON


Vi frågade fem företrädare från organisationerna bakom Persontrafik om deras tankar inför årets mässa.

1. Vad är branschens viktigaste framtidsfråga? 2. Varför ska man besöka Persontrafik 2014?

Fem tankar om branschens framtid Maria Palme, SKL

1. Om vårt samhälle ska kunna hantera trängsel i tätorter, tillgänglighet i glesbygd, människors vilja att resa och upptäcka nya platser samt om vi ska kunna ge barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade möjlighet att ta sig mellan olika platser måste kollektivtrafikens marknadsandel öka. Samtidigt måste vi få bukt med den skenande kostnadsökning som kollektivtrafiken haft det senaste decenniet. Vi måste helt enkelt nyttja våra samlade resurser smartare! Hur vi kan göra det? Genom att: • Göra upphandlingar som följer rekommendationerna i Partnersamverkans Avtalsprocess • Tillåta innovativa företagskoncept • Låta alla företag få tillgång till offentlig infrastruktur • Skapa enklare EU-regelverk • Våga pröva offentlig-privat samverkan med ömsesidig respekt

1. Ungefär hälften av landets befolkning bor i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne, men hela 84 procent av kollektivtrafikresorna görs där. Det betyder att förutsättningarna för kollektivtrafik ser väldigt olika ut i Sverige. Det är en helt annan sak att bedriva attraktiv och effektiv kollektivtrafik i Norrlands inland än i storstadsområdena där människor bor tätt. Det är därför viktigt för oss på SKL att stärka de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i sin roll genom att jobba för att stärka kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen. En utmaning i det är att jobba för att den statistik som finns stämmer – då ökar kunskaperna om kollektivtrafiken. En jätteviktig utmaning är att kollektivtrafiken måste upplevas som enkel och pålitlig att resa med. Där är infrastrukturen viktig, likaså behöver det bli lättare att enkelt kunna planera och köpa sin resa.

2. Produkter, personer, planer – på Persontrafik hittar du allt. Då och där skapar vi framtidens strategier – tillsammans.

2. Persontrafik är ett utmärkt tillfälle att få nya kunskaper och träffa både nya och gamla kollegor. På inget annat ställe träffas så många som jobbar med persontrafikfrågor samtidigt.

2. Transportsystemen är samhällsutvecklingens möjliggörare. Tänk ett samhälle utan fungerande transportsystem och för den delen kollektivtrafik. En väl fungerande kollektivtrafik är en direkt avgörande faktor i ett väl fungerande och utvecklat samhälle. Kollektivtrafiksystemet är så komplext att det förutsätter samarbete mellan alla relevanta aktörer, t.ex. politik (stat, region, kommun) myndigheter, näringsliv, skolor, resenärer. Persontrafikmässan är det forum då alla aktörer inom kollektivtrafiken möts, problem hittar lösningar, frågor kan besvaras och nya idéer tar form eller presenteras. Persontrafiken får här sin rättmätiga uppmärksamhet som hur kollektivtrafiken bör och kan utvecklas för en fortsatt och hållbar samhällstillväxt.

1. Många stora beställningscentraler har idag sin egen app där resor kan beställas. Fast pris och en mängd info om resan skickas till kunden. Detta har gjort det lättare för kunden att använda taxi och att servicegraden har ökat. Troligen kommer denna utveckling att snabbas på. För att öka kundunderlaget är en trolig utveckling att kunden kan skräddarsy sin taxiresa i framtiden. Det är dock avgörande att alla följer det regelverk som gäller. Att använda den tekniska utvecklingen som ett argument för att slippa följa regler och lagar måste förbli ohörsammade. Annars urholkas konkurrensneutraliteten och dörrar öppnas för skattefusk.

FOTO: LENA DAHLSTRÖM

Per Juth, Svenska Taxiförbundet

Maria Palme, Sveriges Kommuner och Landsting.

FOTO: EJERT SEIJBOLDT

1. – Det går att sammanfatta med ett ord: Punktlighet. Att resa med tåg är ett bekvämt och uppskattat ressätt. Tåget gör det möjligt att bo och arbeta i en större region, minskar trängseln och olycksriskerna på vägarna. Men den viktigaste anledningen till att järnvägen är en framtidsfråga är att tåget skapar möjligheter till ett långsiktigt hållbart resande. Men hur uppskattat tåget än är, hjälper det inte om förtroendet för tåget sviktar. Det är där punktligheten och pålitligheten kommer in. Resenärerna måste kunna lita på att tåget kommer och går som utlovat. Branschen samarbetar nu för att på alla sätt förbättra punktligheten.

Christel Wiman, Tågoperatörerna.

2. Persontrafik är den naturliga mötesplatsen för oss som sysslar med denna service.

Stefan Sedin, Svensk Kollektivtrafik 1. Branschens viktigaste framtidsfråga (och största utmaning) är fortsatt att öka kollektivtrafikens marknadsandel mot en fördubbling, och att göra det utan att kostnaderna ökar i samma utsträckning. Integrering av trafikplanering i övrig samhällsplanering, tillgång till tåglägen och kloka upphandlingar är tre viktiga förutsättningar för det. 2. Persontrafik besöker du för att träffa kollegor och ta del av det senaste i kunskapsväg, både av hårdvara och forskning.

www.persontrafik.se

Per Juth, Svenska Taxiförbundet.

FOTO: MAGNUS ODEVIK

Christel Wiman, Tågoperatörerna

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

FOTO: PER BREDBERG

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag

Stefan Sedin, Svensk Kollektivtrafik.

11


FOTO: EJERT SEIJBOLDT

Vad får man inte missa på Persontrafik 2014?

Persontrafik 2014 visar tydligt att taxibranschen är en del av kollektivtrafiken. Taxibranschen har den här gången flyttat fram positionerna rejält. Lyssna t.ex. på våra sessioner om den anropsstyrda trafiken med konkreta exempel från flera håll! Bland alla inslag om teknik, ekonomi och fordon får du inte heller missa sessionen om behörighetskontroll. Ett helt nytt verktyg anpassat för yrkestrafiken. Anders Böcker, Svenska Taxiförbundet

Peter tog med sig kundperspektivet från bankvärlden Peter Kollin är bankchefen som gick över till kollektivtrafiken och tog med sig kundperspektivet. Och kan man öka omsättningen och få nöjda bankkunder kan man öka resandet också. – KOLLEKTIVTRAFIKEN är

själva blodomloppet i vårt län. Den är viktig för en hållbar samhällsutveckling och skapar tillväxt genom att vi transporterar våra medborgare till och från arbeten och utbildning, säger Peter Kollin som idag är förvaltningschef på X-trafik i Gävleborgs län. Inte nog med att marknadsandelen har ökat jämfört med biltrafiken i länet. Kollektivtrafikresenärerna är bland de mest nöjda i landet. – Förra året vann vi SM i kundservice och telefoni för sjunde gången, upplyser Peter Kollin.

kanterna valde att fortsätta läsa ekonomi. Det väckte en del förvånade miner och kommenterar av typen ”vi hinner inte ta hand om praktikanter också, vi har fullt upp” när Peter Kollin introducerade tankesättet på X-trafik, men numera är det ingen som ifrågasätter. En praktikplats på X-trafik kan leda till en anställning inom ramen för organisationen. Även operatörerna har anammat X-trafiks synsätt och tagit emot praktikanter. – De ser det som en bra rekryteringsbank för blivande bussförare, säger Peter Kollin.

arbeta nära kunden och det gäller hela organisationen. Peter Kollin har infört en organisationsform där alla avdelningar sitter i en funktionscirkel runt staben där alla – från trafikutveckling, kundservice, kommunikation, serviceresor, strategisk utveckling och inte minst marknad och försäljning har resenären i centrum, oavsett om man jobbar med dagsaktuella problem eller det långa, strategiska perspektivet. – Jag har tagit med mig mina erfarenheter och perspektivet från mitt arbete på Swedbank och SEB som har fört mig runt till sex kommuner i länet, säger Peter Kollin som också har fört in ett annat samhällstänk i X-trafiks organisation, nämligen hur man ska kunna minska ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda praktikplatser. – Det gjorde jag på banken och det gör vi även här på X-trafik. Det handlar om att se potentialen och möjligheterna hos varje individ.

NY ORGANISATION, ökade

NYCKELN ÄR ATT

försorg tog Swedbank emot 45 praktikanter utan erfarenhet från den typen av verksamhet. Efter fullgjord praktik fick hälften av dem anställning och mellan 10 och 15 av praktiGENOM PETER KOLLINS

12

marknadsandelar, bidrag till minskad ungdomsarbetslöshet och nöjda kunder i all ära; X-trafik har stora utmaningar framför sig. – Under pendlingstiderna är vi fullbelagda, men vi behöver öka beläggningen under andra tider på dygnet. I Söderhamns kommun låter vi skolungdomarna åka gratis. Satsningen på unga i Söderhamn pågår och görs tillsammans med Söderhamns kommun. Vår förhoppning är att de ska tycka om att åka kollektivt, fortsätta med det och även sprida det till andra. De blir våra ambassadörer. attityd till Söderhamn och tänket om kollektivtrafik som tillväxtmotor är nyligen klar och har många spännande slutsatser på hållbart resande och ökad frihet som upplevs bland de unga men även hos deras föräldrar. Det är bara en av många idéer som Peter Kollin har i sitt huvud när det gäller att utveckla kollektivtrafiken i Gävleborgs län. Han kommer till Persontrafik och berättar om dem i ett av de högintressanta seminarierna. ANALYSEN AV FÖRÄNDRAD

MATS AHLSTEDT

www.persontrafik.se

Peter Kollin, Förvaltningschef på X-trafik.


Do you offer Mobile Ticketing?

FARA Sales Service™

a cloud-based, stand-alone solution ► Real-time updates for product, price and location ► Reporting and tracking for all transactions ► Interfaces with third-party ticketing systems

FARA Sales Service™ provides ticketing business logic to all sales channels, such as mobile ticketing, internet sales, ticket machines, and operators’ sales offices. På Persontrafik 2014 finns även tillfälle att få/ta reda på mer om den anropsstyrda trafiken.

FROGNE SAMLAR TAXIFÖRETAGEN MÖTESPLATS TAXI och

anropsstyrd trafik är ett särskilt eventområde på Persontrafik 2014 där såväl konkurrenter som samarbetspartners ställer ut. Det danska trafikoptimeringsföretaget Finn Frogne står tillsammans med Structab för koordination och praktisk planering. – Alla de utställande taxiföretagen har sina egna montrar, men placeringen skapar en speciell känsla för taximiljö med gemensam lounge och underhållning, säger Lars-Ingvar Johansson, svensk försäljningschef på Frogne. Den nya mötesplatsen inom

Our partnership programme for cloud and mobile solutions lets you market an innovative ticketing solution quickly — and under your own brand! Contact us today at info@fara.no

mässan ger besökarna tillgång till nyckelpersoner, god överblick över den nya teknik som presenteras, upplevelser, mingel och kunskapsutbyte långt utöver vad en vanlig, individuell mässbudget kan åstadkomma, menar Lars-Ingvar. – Jag tror att vi får fler besökare. Ett större, sammanhängande monterområde med många aktiviteter är ett bra draglok för att få in folk. Besökarna får också en betydligt bättre översikt och klarare bild av synergieffekter och teknologiutbyte. Man kan jämföra och utvärdera lösningar på ett bättre sätt. MATS AHLSTEDT

Medverkande på mötesplats Taxi och anropsstyrd trafik: • Structab AB utvecklar och tillverkar taxametersystem. www.structab.se • Holmedals AB utvecklar trafikledningssystem för taxi. www.holmedahl.se • Finn Frogne A/S utvecklar och tillverkar taxameter- och trafikledningssystem för taxi. www.frogne.dk • Nordic Auto El AB säljer och monterar teknik i fordon och har också nordens största taxameterverkstad. www.nordicautoel.se • TaxiPass står för betalningskort i samarbete med beställningscentraler och taxiföretag. www.taxipass.se • Pointguard marknadsför taxilyktor, takskyltar och övervakning av taxi. www.pointguard.se • Samport har betallösningar och betalterminaler. www.samport.se • Sepab står för fordonsprodukter för säkerhet, effektivitet och komfort. www.sepab.se • Taxiidag – Sveriges enda branschtidning för allt inom taxi. www.taxiidag.se

www.persontrafik.se

Be på p sök oss er mäs sontrafi mon san 2014 kter C , 13:4 9

Vi har lösningarna för taxi, färdtjänst och bussbyggnationer.

13


Vad får man inte missa på Persontrafik 2014?

För Tågoperatörerna är framtidsfrågorna viktigast. Det finns därför två seminarier som man absolut inte får missa på mässan. Martin Sandberg, Sweco, som berättar om ”Järnvägen 2050 – en vision om järnvägens roll i samhället” och Åsa Tysklinds, sekreterare i utredningen, seminarium om ”Vad betyder Utredningen om järnvägens organisation för kollektivtrafiken?” Lars Sandberg, Tågoperatörerna

Utdrag ur Arlanda Express web Den brittiska resetidningen Monocle utsåg Arlanda Express till bästa snabbtåg till och från en flygplats. Dessutom utsåg tidningen Arlanda Express till näst bäst i världen inom resebranschen i sin årliga Travel Top 50. Arlanda Express belönas bland annat för tågens design och den smidiga och välplanerade infrastrukturen vid terminalen i Stockholm City. Idesign har också hjälpt till med att ta fram anbudsunderlaget för projektet Spårvagnar i Skåne.

Svensk design går som tåget Bäst i världen på design av tåg. Johan Larsvall kan med fog sticka fram hakan. Den lösning han och hans företag Idesign skapat för tågen på Arlanda Express har fått lovord från när och fjärran. gjorde Johan Larsvall exjobb med en buss med låggolv i fullskalemodell. Intresset för design där resenärens upplevelse sätts i centrum har följt honom genom karriären. Idag har uppdraget för Arlanda Express rankats som det mest intressanta tågkonceptet i världen. Företaget fick Red Dot Design Award, världens största designutmärkelse i kategorin ”Industrial Design” för ”Framtidståget”, tack vare Idesign. Den internationella tidskriften Monocle rankade Arlanda Express som nummer två på sin topp 50-lista över världens mest attraktiva reseupplevelser. Designen beskrivs av Arlanda Express själv som ”skandinavisk med nya influenser”, med ljusa ytor, varma material och träinslag. REDAN PÅ 70-TALET

ombord på ett tåg formas förstås mycket av själva sittplatsen. Johan Larsvall och co har lagt ner stort eftertanke på skapande av stolar som både är bekväma och ger resenären en känsla av att ha en egen sfär. – Vi har ett stort kunnande när det gäller stolar eftersom vi designar kontors- och arbetsstolar för Kinnarps, en kunskap som vi tar med oss vid utformningen av sittplatserna i tåg och tunnelbanevagnar, säger Johan Larsvall, som kommer till Persontrafik 2014 för att visa upp sina tågkoncept. RESENÄRENS UPPLEVELSE

14

Det är inte bara lovord och utmärkelser som regnat över Johan Larsvall och hans byrå – även uppdragen har blivit fler. Bland annat bedömdes lösningen för Stockholms tunnelbana som den bästa när det gällde design, komfort och upplevelse för resenären vilket renderade Idesign uppdraget att designa inredningen av tågen i tunnelbanan i samarbete med Bombardier och Veryday. ÄVEN NÄR DET

gäller Arlanda Express har uppdragen fortsatt. Utformning av perrongerna är ett av dem. Mellan varven designar man även andra typer av produkter (som också prisbelönas regelbundet) exempelvis EFG:s konferensbord ”HideTech” och ett kommunikationssystem ”SpiroCom” för brandmän. Men det är en helt annan historia. På Persontrafik 2014 är det tåg som gäller. MATS AHLSTEDT

www.persontrafik.se


Allt och lite till inom begagnade bussar. Hos BusStore finns alla märken och modeller. Gemensamt är de attraktiva priserna. Tack vare webbplatsens smarta sökfunktioner hittar du enkelt rätt bussar med foton, priser och detaljerade beskrivningar.

www.busstore.se 0383 -196 00 Träffas oss i monter

C22:20

Avtäckning

Skellefteå

Volvo 7900 Electric Hybrid

Prata buss med oss, se nya elhybriden och provkör. Du ser rätt, det är inte nya Volvo 7900 Electric Hybrid på bilden utan Volvo 9700. Men 28 oktober kl 15 avtäcker vi den banbrytande elhybriden, vårt senaste bidrag till tystare och renare städer. Bekanta dig med den och vår konferensutrustade Volvo 9700. Välkommen till monter C22:51! www.volvobuses.se

www.persontrafik.se

Wist Last & Buss Greger Lindquist

Åmål

Br Brandt Lastvagnar Björn Holmqvist

Uppsala Örebro

Wist Last & Buss Syd Tony Althén

Tage Rejmes Lastvagnar Kjell Ohlsson

Väst & Syd

Vinga Bus Partner Albert Johannesson

Norrköping

Tage Rejmes Lastvagnar Stefan Sandberg

Lidköping

Lidbil Lastvagnar Kenneth Frii

Väst & Syd

Vinga Bus Partner Simon Larsson

Volvo Buses. Driving quality of life

15


Seminarium

Boka ditt seminariepass här! www.persontrafik.se

10

seminarier du inte får missa! Förutom att vara en viktig träffpunkt för branschen erbjuder Persontrafik kunskap på högsta nivå genom sitt gedigna och fylliga seminarieprogram. Där hittar man allt från gemensamma och dagsaktuella branschfrågor till framtid och utveckling och får dessutom lyssna till ledande föreläsare, politiker och branschexperter. Här tipsar vi om tio seminarier som du absolut inte får missa.

Nollvision för färdtjänsten Under det senaste året har medierna lyft fram flera fall av klagomål på färdtjänsten. Och debatten om vem som bär skulden har också till största del förts via media. Det menar i alla fall Per Juth, VD på Svenska Taxiförbundet. Men är kritiken befogad? Svenska Taxiförbundet vidareutvecklar i det här seminariet en session från årets Almedalsvecka. Det kommer att bli en debatt mellan företrädare för färdtjänsten och brukarnas organisationer. – Med systematiskt arbete kommer man åt systemfelen men incidenter som beror på den mänskliga faktorn är svårare att komma tillrätta med, anförde Per Juth under Almedalssessionen men fick mothugg. – Det kallas för mänsklig faktor men är en logisk följd av systemet eftersom förarna aldrig fått chansen att göra på något annat sätt. Upphandlingsunderlagen måste ändras med hänsyn till kvalitet, utbildning och bra villkor för förarna, påpekade Håkan Thomsson i Almedalen. Och Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet ifrågasatte begreppet ”den mänskliga faktorn” i det här sammanhanget. Det är fel att lägga skulden på förarna så länge de arbetar under så pressade villkor. Medverkande: Per Juth, Svenska Taxiförbundet, Lise Lidbäck, Neuroförbundet, Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund samt Karl Henriksson, Stockholms läns landsting. Moderator: Ejert Seijboldt, Svenska Taxiförbundet. Tisdagen den 28 oktober klockan 14.00 – 15.00. 16

Vad betyder utredningen om järnvägens organisation för kollektivtrafiken?

Regeringen beslutade i maj 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av järnvägens organisation. Syftet med denna är att föreslå förbättringar av järnvägssystemets organisation som kan möta framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Vad kommer den att betyda för kollektivtrafiken, i första hand för persontrafiken på järnväg? Vilka hinder och möjligheter finns det? Hur kommer den upphandlade kollektivtrafiken att utvecklas? Åsa Tysklind är huvudsekreterare i utredningen och kommer till Persontrafik för att ge svar på de här frågorna och ett antal till. Onsdagen den 29 oktober klockan 11.00 – 11.30.

www.persontrafik.se


Behörighetskontroll – ett verktyg för säkerställd kvalitet inom yrkestrafiken Kollektivtrafikens aktörer har ständiga och rättmätiga krav på sig att trafiken utförs av kompetent och utbildad personal. Det innebär bland annat att förarna av fordonen ska ha rätt behörighet. För att försäkra sig om att kvaliteten blir den högsta tänkbara lanseras nu under 2014 ett nytt verktyg för kollektivtrafikföretagen. Ett system för kontroll av behörighet hos yrkesförare. Det ökar möjligheterna att höja kvaliteten i yrkestrafiken ytterligare. Systemet har arbetats fram gemensamt av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen och innebär att landets buss- och taxiföretag nu gemensamt med Transportstyrelsen kan använda lösningen Anders Andersson, Svenska Taxiförbundet berättar mer på seminariet. Tisdagen den 28 oktober klockan 16.30-17.00.

Flexibla och säkra resor i gles- och landsbygd I gles- och landsbygd finns många utmaningar för kollektivtrafiken. Det gäller att hitta attraktiva och smarta lösningar för att locka nya resenärer. Hållplatserna ska upplevas som säkra och trygga. Heidi Thörnberg, kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten, Charlotte Reinholdt kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten berättar om projekt och lärdomar från sina län som ställs inför utmaningar som långa avstånd glest befolkade tätorter och större befolkningskoncentrationer kring vissa huvudcentra. Onsdagen den 29 oktober klockan 9.30 – 10.30.

Samhällsbyggnad för en attraktiv kollektivtrafik Nya förutsättningar för skolskjuts – nu är nya handboken här SKL presenterar nu den nya, efterfrågade skolskjutshandboken. Den innehåller vägledning för hela skolskjutsprocessen, har uppdaterats och i synnerhet anpassats efter det nya rättsläget kring växelvis boende. Några av Sveriges främsta experter på området informerar om vad som gäller nu. SKL:s jurist Ann-Sofi Agnevik inleder seminariet med att svara på frågan – skolskjuts för vem? Jan Persson, Örebro kommun belyser kommunernas perspektiv och utmaningar. Slutligen fördjupar sig Christer Hjert, jurist från kommunakuten, i nyheterna avseende skolskjuts för elever med ett växelvis boende.

Nycken till att skapa hållbara städer och transportsystem är att samhället planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början. Hur gatunätet ser ut och hur tätt man bygger är avgörande faktorer för turtäthet och framkomlighet. I det här seminariet får vi veta mer om de praktiska förutsättningarna i Västra Götaland och Blekinge. Sören Bergerland, numera trafikdirektör på Region Blekinge efter många år som VD på Karlstadsbuss, visar exempel på praktiska åtgärder som ger effekt. Kollektivtrafik i samhällsplaneringen - eller samhällsplanering i kollektivtrafiken? Martin Elofsson och Linda Billberg, Västra Götalandsregionen ger praktiska exempel på tidigt samarbete inför de kommunala planerna under rubriken. Torsdagen den 30 oktober klockan 11.00 - 12.00

Onsdagen den 29 oktober klockan 09.00 – 10.00 www.persontrafik.se 17


Seminarier

Järnväg 2050 – en vision om järnvägens roll i samhället

Låt bilen stå – använd anropsstyrd kollektivtrafik

Staten rekordsatsar på järnvägen och det pratas mer tågtrafik än någonsin. Samtidigt ser vi idag många kortsiktiga beslut som inte gynnar tågtrafiken i det långa loppet. Järnvägsbranschen har tillsammans med Sweco tagit fram en långsiktig vision för järnvägens utveckling. Hur når vi dit?

Det ska vara enkelt för en resenär att hitta, betala och genomföra sin kollektivtrafikresa oavsett om den sker med linjelagd trafik, anropsstyrd trafik eller en kombination av dessa.

Med visionen Järnväg 2050 visar Sweco tillsammans med Tågoperatörerna hur en långsiktig planering kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig samhällsutveckling. Den nationella planen för transportsystemet 2014–2025 kommer inte att räcka till för att möta den efterfrågan på tågtrafik vi ser framför oss. För att kunna möta behoven ser vi ett investeringsbehov som är ungefär tre gånger så stort som den nationella planens nyinvesteringar i järnväg. Järnväg 2050 kommer att möjliggöra att resandet tredubblas och godstransporterna fördubblas. Blir visionen verklighet blir tiden för persontransporterna mellan Stockholm och Göteborg två timmar i stället för tre. Tågresenärer från Stockholm når Malmö och Oslo på tre timmar. Lyssna på Martin Sandberg, Sweco TransportSystem

Conny Karlsson är en nyckelperson i det arbetet.

Onsdagen den 29 oktober klockan 11.30 – 12.30.

Ta del av framtidens kollektivtrafiklösningar

Vätgas och bränsleceller i kollektivtrafiken Tillsammans med el, biogas och andra biobränslen kommer vätgas att spela en viktig roll i omställningen från fossila bränslen. Kommer vi att få se bränslecellsdriva vätgasbussar på våra vägar? Svaret är sannolikt ja, men hur långt in i framtiden måste vi gå? Björn Aronsson som är verksamhetsledare på Vätgas Sverige kommer att redovisa var vi står vid två seminarier – ”Vätgas och bränsleceller i kollektivtrafiken” och ”Infrastruktur för vätgas och bränsleceller växer fram”. En av orsakerna är att kollektivtrafiken behöver expandera kraftigt de kommande åren och samtidigt behöver man lösa de hälso- och bullerproblem som trafiken orsakar. Nollemissionsfordon i kollektivtrafiken är en viktig pusselbit. Pernille Aga, Ruter Buss, Oslo och Cecilia Wallmark, Sweco medverkar. Onsdagen den 29 oktober klockan 10.00 – 10.30.

Det ska också ges ett bra stöd för att genomföra byten mellan olika delresor och för att hantera störningar av olika slag. Det krävs också en ambition och vilja från den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att nå framgång. I Kalmar län har man kommit längre än många andra när det gäller att införliva taxi i den vanliga kollektivtrafiken. Conny Karlsson på Kalmar Länstrafik berättar om ett pilotprojekt där man testar ett nytt system för resande med kollektivtrafik.

Onsdagen den 29 oktober klockan 15.30-16.00.

Gemensamma biljett- och betallösningar – hur långt har branschen kommit? En förutsättning för att kollektivtrafiken ska kunna växa och utvecklas till att omfatta alla fordonstyper är att det är enkelt för den resande. För att resenären ska kunna betala och använda samma biljett för hela resan krävs tekniska lösningar som nu håller på att tas fram av X2 AB. Ett 30-tal branschaktörer samverkar i projektet ”Gemensamma Biljettoch betallösningar” och dess åtta prioriterade och tidsatta målbilder. Målet är att resenären ska uppleva att det är enkelt att planera och köpa sin resa i kollektivtrafiken oavsett om man reser lokalt, regionalt eller nationellt. Den 12 juni 2014 blev den första versionen av en nationell reseplanerare med köpfunktion klar och arbetet fortsätter nu med produktions- och användartester. Arbete pågår också med ytterligare tre målbilder: • Att till december 2014 ta fram en gemensam metod/standard för att läsa och kontrollera biljetter. Detta förenklar viseringstillfället och möjliggör samarbeten mellan aktörer, vilket underlättar för resenären. • I juni 2015 kommer det att vara möjligt för kollektivtrafikens aktörer att sälja varandras biljetter. Detta innebär att resenären kan köpa andra biljetter än exempelvis SLs, Skånetrafikens och Västtrafiks egna i deras respektive appar. • Ett projektförslag finns även för att ta fram en branschgemensam kravspecifikation för kortbetalning i kollektivtrafiken. Peter Nilsson och Nicklas Lindersson, X2 AB informerar om projektet. Torsdagen den 30 oktober klockan 13.30-14.00.

18

www.persontrafik.se


Branschfesten

FOTO: ENGERDAHLS FOTO

MISSA INTE ÅRETS BRANSCHFEST blir det stor branschfest onsdagen den 29 oktober. Under kvällen bjuds det på en tre rätters middag och en sprakande och fartfylld show signerad Made in Sweden. – Nu samlar vi hela branschen för tredje gången till en god middag med sprakande underhållning där vi kan umgås och ha trevlig under avslappande former, säger projektledaren Dan Ågren som uppmanar att skyndsamt anmäla sig på hemsidan, www.persontrafik.se Det blir vita dukar, kandelabrar, trerättersmiddag och toppunderhållning med showgruppen Made in Sweden. Här hyllas den svenska populärmusiken med humor och värme.
Högtryck från första stund SOM TRADITIONEN BJUDER

med allt från från ABBA till melodifestivalen och våra allra käraste artister. Dessutom blir det godingar från Folkparken och den svenska allsången. Det är först till kvarn som gäller. Festen äger rum i Victoriahallen på Stockholmsmässan, klockan 18.30. Glöm inte heller att tisdag den 28 oktober avslutas med ett gemensamt branschmingel på mingelytan för seminariedeltagare, mässbesökare och utställare. Ingen anmälan krävs.

Trapeze System – En komplett och integrerad lösning för persontrafik

För os s på V årgård har C abuss avPla n viktig aste v varit vårt erktyg verks amhe i ten . In ger La rsson

, Trafi k

2014_10_Persontrafik_225x78.indd 1

ledare på Vårgå rdabu ss

Våra lösningar för planering, administration och drift används av fler än 1000 organisationer: • Kollektivtrafikbolag • Privata och offentliga buss-, tåg-, färje- och tunnelbanebolag • Myndigheter och verksamheter inriktade på beställningstrafik • Organisationer inriktade på färdtjänst och transport för handikappade, äldre och sjuka

+46 8 122 016 30 | info@trapezegroup.se

Persontrafik: Vi finns i monter: C05:41

www.trapezegroup.com 02-09-2014 15:37:36

www.persontrafik.se 19


Kollektivtrafiken i storstadsregionerna står inför nya utmaningar.

FOTO: THOMAS HENRIKSON

SKL lyfter fram goda exempel Sveriges Kommuner och Landsting vill lyfta fram samhällsplaneringen på flera sätt på Persontrafik 2014. – Vi kommer bland annat att berätta om goda exempel från olika delar av landet, och diskutera vilka möjligheter som finns och vad vi kan lära av varandra, säger Sara Rhudin, som är en av de programansvariga på Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Emma Gyllander. är Sören Bergerland, numera trafikdirektör på Region Blekinge efter många år som VD på Karlstadsbuss, en riktig kändis i branschen. Karlstadsbuss har ökat resandet varje år i åtta år och ligger i Sverigetopp när det gäller nöjda kunder. – Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en EN AV FÖREDRAGSHÅLLARNA

nyckel till hållbara städer och transportsystem och därför måste bebyggelsen planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början. Sören kommer att berätta om sina erfarenheter både från Karlstad och Blekinge och kommer att ge exempel på praktiska åtgärder som ger effekt, säger Sara Rhudin. med ett tidigt samarbete, att kollektivtrafiken tas med redan från början i samhällsbyggnadsprocessen, fortsätter Sara Rhudin. – Kollektivtrafiken står inför olika utmaningar i olika regioner. Storstadsregionerna har sina utmaningar, glesbygd och landsbygd står för helt andra frågor att lösa. Tillsammans med Trafikanalys och Svensk Kollektivtrafik på sceDET ÄR VIKTIGT

VISIONER FRÅN ALMEDALEN FÖLJS UPP PÅ MÄSSAN På Persontrafik presenterar Stefan Sedin, ordförande för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och vd för Svensk Kollektivtrafik, 2014 års fokusområden som är avtalsprocessen, samhällsplanering, finansiering och kollektivtrafikens infrastruktur. lägesrapport kring våra fokusområden och de aktiviteter som pågår kommer vi under seminariepasset presentera två filmer som visar på goda exempel på kollektivtrafik och samhällsplanering, säger Stefan Sedin. Filmerna togs fram i samband med Almedalsveckan där vi hade samhällsplanering som tema. Det ena exemplet, som lyfts fram i filmerna, är den nyinvigda Malmö Centralstation. Här går utvecklingen av kollektivtrafiken och sta– FÖRUTOM EN

20

den hand i hand. Ett koncept som ger plats för alla trafikslag och en helt ny BRT-lösning. Det andra spännande exemplet är Väsby Entré 2040. Arkitektfirman Zaha Hadid Architects har visualiserat en vision som inte bara handlar om kollektivtrafik, utan även om att design kan skapa en tydlig identitet och attraktionskraft. Enligt planerna ska man här bygga en bussterminal som sammanlagt innehåller tretton hållplatslägen, en bro i direkt anslutning till perrongen och 1 000 bostäder ovanpå terminalen. Hela området omfattar 35 000 kvadratmeter. Väsby Entré 2040 visar att man kan ta fram nya lösningar genom att våga utmana de regelverk som finns. MATS AHLSTEDT

www.persontrafik.se

nen står kollektivtrafikens statistik nu och framöver på agendan. I våras publicerade Sveriges Kommuner och Landsting för första gången Öppna jämförelser om kollektivtrafiken och det har fått skjuts på diskussionen vad som ska mätas och varför. SKL SLÄPPER i samband med Persontrafik en ny studie om treparts- och incitamentsavtal mellan beställare, infrastrukturägare och entreprenörer. I studien ingår både aktuella avtal och reflektioner. Lagom till mässan kommer också den nya skolskjutshandboken framtagen av Sveriges främsta experter på området. En framåtriktad debatt där man diskuterar kollektivtrafikens nyttor och kostnader tror SKL också kommer locka en stor publik på Persontrafik 2014.

MATS AHLSTEDT


Välkommen till vår monter C03:41

VI GÖR DET ENKELT ATT RESA KOLLEKTIVT

STOCKHOLM, GÖTEBORG, OSLO, SEATTLE, PEKING, UTAH OCH KAPSTADEN HAR ALLA VALT VIX 26 ÅRS ERFARENHET, 17 KONTOR I 13 LÄNDER, 600 ANSTÄLLDA VARJE ÅR HANTERAR VIX BILJETTSYSTEM ÖVER 5 MILJARDER TRANSAKTIONER FLER ÄN 4 MILJONER VALIDERINGAR PER DAG I SVERIGE KOMPLETT LEVERANTÖR INOM KOLLEKTIVTRAFIK MODULUPPBYGGDA OCH SKALBARA BRANSCHLÖSNINGAR KUNDDRIVEN INNOVATIONSPROCESS STARKA KUNDTEAM MED LOKAL KOMPETENS

TRANSFORMING THE WAY PEOPLE CONNECT AND COMMUTE info.sth@vixtechnology.com 08-659 08 00 vixtechnology.com VINNARE AV TICKETING TECHNOLOGY OF THE YEAR 2014


Nya stjärnan är kort, klok och kompakt i Mercedes-Benz monter blir den nya medlemmen i Tourismo-familjen. Bussen Tourismo K bygger på samma koncept som övriga modeller inom Tourismo-familjen men med sin kompakta design rör den verkligen om i branschen – den är kort, klok och kompakt. Den stora skillnaden är bussens längd och antalet platser. En kompakt utformning i kombination med hög komfort gör att Tourismo K passar utmärkt för både korta och långa resor. Tourismo K kan exempelvis användas som turistbuss för små, exklusiva sällskap eller som minibuss på utflykter. Det är dock inte enbart bussen som har fått en unik och effektiv design. Motorn är lika kompakt som effektfull. Med en motoreffekt på 260 kW (354 hk) klarar den av de tuffaste av utmaningar. EN AV STJÄRNORNA

Smått och gott från Nordic Vehicle att ställa ut följande på Persontrafik 2014: VW Caddy Maxi, MB 316, Renault Master demo L2H2, Opel Movano Demo klass 1, Ford Transit skolbuss, Renault Master klass 2. NORDIC VEHICLE KOMMER

Volvo Bussar presenterar laddhybrid Volvo 7900 laddhybrid. Tystare, renare och med väsentligt lägre bränsleförbrukning representerar laddhybriden den nya generationens kollektivtrafik. Stockholms invånare kommer snart få njuta av en tystare reseupplevelse. Avtäckning på Persontrafik tisdagen 28 oktober klockan 15.00. Välkomna till vår monter C22:51 där du förutom Volvo 7900 laddhybrid finner en konferensutrustad Volvo 9700 eller varför inte provköra dessa produkter! Ta även chansen att ta del av vårt kompletta program av värdehöjande tjänster. NYA BANBRYTANDE

Neoplan visar upp ett axplock från MAN ställer ut ett axplock ur MAN’s omfattande bussprogram på Persontrafik. Förutom MAN A37 Hybridbuss biodiesel, som nu rullar i Stockholmstrafiken, visar man MAN A23 ledbuss, MAN R08 Lion’s Coach, Neoplan Starliner och Neoplan Skyliner. SVENSKA NEOPLAN

Läs mer: www. volvobuses.se, electrichybrid. volvobuses.com

Nya drivlinor med miljö och ekonomi i fokus helt nya bussar på Persontrafik 2014. ExquiCity med en ny drivlina för biogas och Scania Citywide med en egenutvecklad hybriddrivlina. Miljöpåverkan får stort fokus i två helt olika tekniska lösningar. ExquiCity, ett samarbete mellan Scania och Van Hool, kombinerar en modern bussdesign av hög kvalitet med den senaste teknologin för en miljövänlig och ekonomisk drivlina med biogas. Resultatet är en produkt anpassad till morgondagens europeiska BRT-system (Bus Rapid Transit) – ExiquiCity modellen ger ett minskat koldioxidutsläpp med upp till 80 procent jämfört med en drivlina med vanlig dieselmotor, säger Rutger Hörndahl, Försäljningsdirektör Buss, Scania- Bilar Sverige. Scania Citywide har en helt ny hybriddrivlina utvecklad av Scania. Hybridlösningen är flexibel och fungerar lika bra i ren innerstadstrafik som i förorts- och blandtrafik. En teknisk lösning där man kombinerar miljökrav och ekonomisk långsiktighet. – Med vår hybriddrivlina har vi skapat den första hybridbussen som lever helt på egna ekonomiska meriter säger Rutger Hörndahl, Försäljningsdirektör Buss, Scania- Bilar Sverige. SCANIA PRESENTERAR TVÅ

22

www.persontrafik.se


FOTO: RGBPRODUCTIES

Fokus på Turist- och skolsegmentet en lägre version av Futura FHD2 som går att få från 12.2 till 14.8 meter och som är anpassad för att kunna kombinera linje och skolkörningar med turistuppdrag. Möjlighet till rullstolslyft i mittdörr. Totalt har 27 stycken sålts i Västernorrland och 30 stycken har gått till Dalarna. Citea Electric går i trafik i Härnösand från 1 oktober. Det är en helelektrisk buss med en kapacitet på upp till 170 kilometer på en laddning. Två Navmotorer från ZA ger ypperlig komfort och mycket tyst gång. VDL kommer också att visa Futura FHD2 och VDLs lågentré midibuss – MidCity. FUTURA FMD2 ÄR

Mindre logistik och mer trafik Förenkla och effektivisera er trafikverksamhet med en leverantör som kan ta hela ansvaret för er IT-utrustning. Visma EssCom gör er vardag mer effektiv och lönsam genom samordnad service och installation för bussar och tåg.

Träffa oss på Persontrafikmässan den 28-30 oktober!

EN BUSS SOM SÄNKER DINA KOSTNADER ÄNNU MER- FRÅN EXPERTERNA visma.se/esscom www.persontrafik.se

Upptäck mer om den nya LD och HD serien på Persontrafik, monter C15:51

temsa.com

23


ALLT I DEN HÄR ANNONSEN ÄR GRATIS. Så mycket pengar som möjligt ska gå till att rädda liv. Och så lite som möjligt till administration och andra omkostnader – som till exempel reklam. Det är målet för Sjöräddningssällskapet. Vi får nämligen inga bidrag av staten utan litar helt på gåvor och frivilligt arbete. Ett bra sätt att stödja oss är att bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90 eller sätta in en slant på pg 90 05 00-0. Även om den här annonsen är gratis, behöver vi pengar till allt från bränsle och reservdelar till utrustning och utbildning.

24

www.persontrafik.se


Utställare / Exhibitors Be-Ge Industri AB

B 21st Century Technology Solutions Ltd

C04:18

Units 3 & 4 ZK Park, 23 Commerce Way CR0 4ZS CROYDON, STORBRITANNIEN

C09:31

Box 912 SE-572 29 OSKARSHAMN TEL:

Trolltjärn 4 SE-436 40 ASKIM

+46 491 76 18 00

EMAIL: info@be-ge.se

+46 70 5324701

TEL:

WEB: www.21stplc.com

Bewa C13:49

WEB: www.carsport.se

A Clean Partner

Öringvägen 4 SE-455 33 MUNKEDAL

C11:63

Box 623 SE-441 17 ALINGSÅS

TEL:

Varlabergsvägen SE-434 39 KUNGSBACKA

+46 524 122 00

WEB: www.acleanpartner.se

Bewa Intraf Fordonsteknik AB C13:49

Alcolock Sverige AB

Björbäcksvägen 7 SE-451 55 UDDEVALLA

C07:38

Lärjungevägen 6 SE-136 69 HANINGE

TEL:

+46 8 776 78 00 EMAIL: hasse@alcolock.se WEB: www.alcolock.se

Altas commercial vehicles

Biofuel Express AB C17:31

Kiemeliu str. 16B LT-14025 MAI IAGALA, LITAUEN

C04:19

Vadensjövägen 370 SE-261 91 LANDSKRONA TEL:

+46 70 840 94 74

WEB: www.biofuel-express.com

BK Invest AB/Optare

EMAIL: info@altas-auto.lt

C13:49

WEB: www.altas-auto.lt

Areff Systems AB

EMAIL: info@cctv-support.com

Promoting Improvements

* Videoövervakning hybridenhet för användning av äldre analoga kameror såväl som nyare IP-kamera typer. * APC ( Automatisk Passagerar Räkning) kopplat till Videoinspelnings enheten , eller en mobil 3/4G-router

EMAIL: cr@biofuel-express.com

TEL: +370 5 240 4000

WEB: www.dilax.com

TEL: +46 300 31920

CCTV Support AB och Rail & Road Protec GmbH ställer ut:

+46 522 65 39 80

* r2p Horizon- en kostnads besparande ”allt-i ett”-mjukvara för högre flexibilitet och remote uppkoppling mot fordon. * Design Line- Lyx versionen där allt är kund anpassat efter önskemål, så här kan det se ut

C03:04

* Garmin Fleet styrning och R2P Tracking fordons telematiklösningar.

CenCom AS

Alt-Moabit 96b DE-10559 BERLIN, TYSKLAND TEL: +49 30 773092-40

WEB: www.cctv-support.com

WEB: www.bewaintraf.com

TEL:

EMAIL: bengt.karlsson@carsport.se

Cctv Support Kungsbacka AB C03:11

WEB: www.bewaintraf.se

TEL: +46 322 794 00

C04:34

Carsport C14:20

WEB: www.be-ge.se

TEL: +44 758 417 05 16

Dilax Intelcom GmbH

c

C08:40

DILAX is a leading expert in intelligent system solutions for the public transport industry. We offer over 25 years of comprehensive expertise and technical competence in automatic passenger counting. Headquartered in Berlin and with international subsidiaries, we support our customers in sustainably optimizing their product and service offering, to enable them to master the challenges of tomorrow. Innovative DILAX sensor technologies ensure highest counting precision and the DILAX software provides powerful functionalities to analyze and report on the passenger counting data. Benefits: • Transport Planning & Network Improvement • Reports for Revenue Sharing & Proof of Performance • Real-Time Monitoring of Transport Services

Industrivägen 11 SE-473 31 HENÅN

• Station / Trip Analysis & Optimization

Din Bil Sverige

TEL: +46 304 321 00

Metallgatan 1 SE-372 38 RONNEBY

Box 92163 SE-120 08 STOCKHOLM

WEB: www.bkinvest.se

Bombardier Transportation C07:31 Sweden AB

TEL: +46 455 61 66 00 EMAIL: info@areff.se WEB: www.areff.se

Arom-Dekor Kemi AB

C08:43

Europavägen 1 SE-512 91 SEXDREGA TEL: +46 320 605 00 WEB: www.aromdekor.se

Autobus Leo Rand AB

Vasagatan 40 SE-111 20 STOCKHOLM

C04:49

WEB: www.dinbil.se

Postboks 446, Økern NO-0513 OSLO, NORGE

Dometic Scandinavia AB

+46 8 681 55 44 WEB: www.mynewsdesk.com/se/bombardier

EMAIL: post@cencom.no

Gustaf Melins Gata 7 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

WEB: www.cencom.no

TEL: +46 31 734 11 10

Branschföreningen C02:49 Tågoperatörerna mötesplatsen

Coman C11:21

TEL: +47 982 50 170

TEL:

C12:41

Industrigatan 12 SE-666 31 GÖTEBORG TEL:

Järnringen 2 SE-433 30 PARTILLE

C02:28

EMAIL: info@dometic.se WEB: www.dometic.com

Drivec AB

C06:40

+46 531 52 68 20

WEB: www.coman.se

Consat Telematics AB

TEL: +46 31 44 70 50

C06:38

EMAIL: info@autobus.se WEB: www.autobus.se

AUTO-KEMI C11:63 Box 112 SE-283 22 OSBY

Box 555 45 SE-102 04 STOCKHOLM

Nedre Holländaregatan 5 SE-252 25 HELSINGBORG

+46 8 7626711, +46 8 7626709 EMAIL: info@tagoperatorerna.se WEB: www.tagoperatorerna.se TEL:

TEL: +46 479 16180 EMAIL: info@auto-kemi.nu

Brodit AB

WEB: www.auto-kemi.nu

Autoline AS

C09:65

Storgata 17 NO-9405 HARSTAD, NORGE

TEL: +46 42 10 89 79

C03:08

Gesällvägen 8 SE-546 34 KARLSBORG TEL:

+46 505 109 00

Busland OÜ

EMAIL: post@autoline.no

E

TEL: +46 31 340 00 27

WEB: www.brodit.se

TEL: +47 77 09 25 00

WEB: www.drivec.se

Ögärdesvägen 19 SE-433 30 PARTILLE

C14:21

WEB: www.autoline.no

WEB: www.consat.se

Eurowash C03:35

Continental Däck Sverige AB C08:29

Vindingvej 115 DK-7100 VEJLE, DANMARK

Box 31174 SE-400 32 GÖTEBORG

TEL: +45 405 454 58 EMAIL: info@eurowash.dk

TEL: +46 31 775 80 22

WEB: www.eurowash.dk

WEB: www.continental.se

B BA Fordonslyftar AB

EvoBus Sverige AB

D

C12:51

Kvarnvägen 22 SE-663 40 HAMMARÖ +46 54 52 41 01 EMAIL: mail@fordonslyftar.se WEB: www.fordonslyftar.se TEL:

Bbh Arkitekter & Ingenjörer AB C06:28 Maria Skolgata 83 SE-118 53 STOCKHOLM TEL: +46 8 7279500 WEB: www.bbh-ark.se

Destination Halmstad Karla küla, Kose vald EE-75106 HARJUMAA, ESTLAND

Destination Kosta

WEB: www.busland.ee

Treuddsvägen 20 SE-185 41 VAXHOLM +46 723 87 04 73 EMAIL: torsten@busstidningen.se WEB: www.busstidningen.se TEL:

EVRY C02:19

WEB: www.destinationhalmstad.se

EMAIL: info@busland.ee

C03:10

Stora Vägen 75 SE-360 52 KOSTA

TEL: +46 383 196 00 WEB: www.evobus.se

TEL: +46 35 13 23 60

TEL: +37 25044690

Busstidningen AB

C05:31

Box 47 SE-301 02 HALMSTAD

C22:20

Box 114 SE-574 22 VETLANDA

C05:31

Ekensbergsvägen 113 SE-171 79 SOLNA TEL: +46 10 588 00 00 EMAIL: infosverige@evry.com WEB: www.evry.se

TEL: +46 478 34830 WEB: www.kostabodaarthotel.com

www.persontrafik.se

25


Utställare / Exhibitors Fält Communications AB

F Fara ASA

C04:21

C02:39

Hogia Public Transport Systems AB

C02:21

Mälarvarvsbacken 14 SE-117 33 STOCKHOLM

Fosenkaia 3 NO-7010 TRONDHEIM, NORGE

TEL:

WEB: www.idesign.se

WEB: fara.no

C16:25

Kardanvägen 37 SE-461 38 TROLLHÄTTAN

+46 90 18 39 00

C04:49

WEB: www.flygtaxi.se

C10:21

Box 8005 SE-350 08 VÄXJÖ +46 470 79 98 80 EMAIL: info@fogmaker.se WEB: www.fogmaker.se TEL:

C09:43

Skultunavägen 1 SE-722 17 VÄSTERÅS TEL: +46 21 83 82 80 WEB: www.fordonskontroll.se

Forsler & Stjerna Konsult AB C09:40 Sant Gertrudsgatan 3 SE-211 25 MALMÖ EMAIL: info@forslerostjerna.se WEB: www.forslerostjerna.se

Forveda C10:49

TEL:

EMAIL: info@forveda.lt

Our mission is to provide comprehensive and innovative software solutions for standard integration and management of public transportation to enhance public transport attractiveness by significantly improving the quality of information and efficiency of operation. After almost 25 years in the business of public transport, we have extensive experience of how to create secure and efficient information flows from traffic planners to passengers. Today, a majority of the transport authorities in Scandinavia base their daily operations on a product from Hogia Public Transport Systems.

Holmedal Data AB

C08:50

Flintvägen 4 SE-269 41 ÖSTRA KARUP

C02:32

Rönnowsgatan 10 SE-252 25 HELSINGBORG TEL: +46 42 6000600 EMAIL: info@infabvitamin.se WEB: www.infabab.se

Infospread Euro AB

C07:28

Gjuterigatan 9 SE-553 18 JÖNKÖPING TEL:

+46 70 875 85 43

WEB: www.infospread.se

C03:31

WEB: www.holmedal.se

Huzells i Karlstad

C10:55

Box 77 SE-651 03 KARLSTAD +46 54 85 22 00

C09:39

Sågverksgatan 10 SE-913 31 HOLMSUND

H C06:49

WEB: www.init-ka.de

+46 70 3433696 WEB: http://hybricon.se TEL:

C05:25

Intap Tobik SP.J.

C05:21

ul. Rokicinska Str. 110/112 PL-950 06 BUKOWIEC, POLEN

I Icomera AB

Kaeppelstrasse 4-6 DE-76131 KARLSRUHE, TYSKLAND TEL: +49 721 6100-618

C02:13

TEL: +46 40 627 13 40

TEL: +48 422 302 442 EMAIL: intap@intap.com.pl WEB: www.intap.com.pl

EMAIL: info@foxguard.se

Interlift AB

WEB: www.foxguard.se

C10:66

In den Mühlwiesen 5 DE-74182 OBERSULM, TYSKLAND TEL: +49 7134 138 66 15 EMAIL: info@frenzel.de

Box 241 SE-721 06 VÄSTERÅS

Getinggränd 2 SE-275 39 SJÖBO

TEL: +46 21 15 66 00

TEL: +46 416 17400

WEB: www.halda.se

Hanover Displays

C04:29

WEB: www.frenzel.de

Frogne C08:50

Ishøj Søndergade 19 DK-2635 ISHØJ, DANMARK TEL: +45 43 32 77 33 WEB: www.frogne.se

Sedan 1972 har Finn Frogne A/S utvecklat trafikoptimeringssystem och kommunikationslösningar till fordonsflottor och är idag marknadsledande inom taxi i Sverige och Danmark. Det omfattar produkter för taxametre, kommunikation, betalning, dirigering, koordinering och navigering. Alla branscher med transporter; Taxi, Personoch Kollektivtrafik (Färdtjänst), Räddningstjänst, inom industri och service, använder Frognes system för att dirigera och säkerställa lönsamma eller livsvigtiga körningar. Med huvudkontor i Köpenhamn är Frogne representerat i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och på Island. 26

Infab Vitamin AB

INIT GmbH

TEL: +46 431 747 00

Hybricon Bus Systems AB

Norra Vallgatan 90 SE-211 22 MALMÖ

Frenzel GmbH

C06:29

2 Allée Edouard Branly Avenue de Conflans FR-78260 ACHERES, FRANKRIKE

WEB: www.huzells.se

+46 8 662 11 90

Halda AB

WEB: www.forveda.lt/en

INEO Systrans

WEB: www.hogia.se

TEL:

WEB: www.taxiidag.se

Mokyklos str. 23, Bukiskis., Vilnius district LT- 14182 LITHUANIA, LITAUEN

Foxguard AB

C06:39

Svärdvägen 11C SE-182 33 DANDERYD

+46 60 10 21 75

WEB: www.idha.se

EMAIL: sales@hogia.se

FältComs robusta kommunikationsplattform FältCom MIIPS© gör det möjligt att samordna kommunikationen mot interna och externa IT system samt applikationer i fordonet vilket minimerar antalet hårdvaruinstallationer och möjliggör managering av alla funktioner online. Med FältComs öppna och driftsäkra plattform och FältCom Device Management får ni en trygg och framtidssäker lösning för all IT ombord.

Förlaget Taxi Idag AB

TEL: +46 46 19 25 50

TEL:

TEL: +46 303 666 31

Fält Communications utvecklar och levererar nyckelfärdiga system för IT-infrastruktur, informationstjänster och maskin till maskin kommunikation. Fält Communications är marknadsledande i Sverige på samordning av kommunikationstjänster för publika transporter. Tillsammans med partners kan vi erbjuda er en helhetslösning för ett komplett ekosystem för kollektivtrafik. Under Persontrafikmässan visas demo av några fordonstjänster, bland annat VoIP, alkolås och internet ombord.

C09:43

Norravägen 28 SE-856 50 SUNDSVALL

Hakenäs SE-444 28 STENUNGSUND

WEB: www.faltcom.se

TEL: +46 8 12092000

Fordonskontroll Sverige AB

Vasagatan 23 SE-903 29 UMEÅ EMAIL: info@faltcom.se

Drottningholmsvägen 37 SE-112 42 STOCKHOLM

Fogmaker International AB

IDHA Sweden AB

TEL:

+46 520 42 02 00 EMAIL: fab@fernonorden.com WEB: www.fernonorden.com TEL:

Flygtaxi Sverige

+46 8 84 04 00

EMAIL: info@idesign.se

TEL: +47 400 03 366

Ferno Norden AB

Idesign C07:49

TEL: +44 1273 477528 EMAIL: sales@hanoverdisplays.com WEB: www.hanoverdisplays.com

Hexagon Raufoss AS P.O Box 74 NO-2831 RAUFOSS, NORGE

EMAIL: www.svealyft.se

Torsgatan 5b SE-411 04 GÖTEBORG

WEB: www.interlift.se

TEL: +46 31 799 21 00

Isringhausen AB

WEB: www.icomera.com

Magasinsgatan 2 SE-434 37 KUNGSBACKA

Icomera launched the world’s first high-speed Internet solution for trains in September 2002 and is today the world’s leading provider of open Internet connectivity and application platforms for passenger transport and public safety. Our award-winning products are deployed on rail, road and sea, serving millions of Wi-Fi users every week across the globe and providing high-speed access for fleet tracking and mission-critical on-board systems.

Southerham House Southerham Lane LEWES, EAST SUSSEX, BN8 6JN STORBRITANNIEN

C07:45

C11:45

Established in 1999, Icomera is headquartered in Sweden with offices in the UK and US. For more information visit www.icomera.com.

Identic AB

C07:21

TEL: +46 300 357 30 EMAIL: andrew.price@isri.de WEB: www.isri.com

J JE Entreprenad

C12:52

Box 537 SE-441 15 ALINGSÅS TEL:

+46 768 90 90 95

WEB: www.je-entreprenad.se

C06:20

K Keolis Sverige AB

TEL: +47 61 19 46 40

Box 22052 SE-104 22 STOCKHOLM

EMAIL: info@rafs.no WEB: www.hexagonraufoss.com

TEL: +46 8 5190 2000 EMAIL: info@keolis.se

Box 143 SE-186 23 VALLENTUNA TEL:

+46 8 409 120 00

EMAIL: info@identic.se WEB: www.identic.se

www.persontrafik.se

WEB: www.keolis.se

C10:40


KG Knutsson AB

C14:41

Ludvig Svensson, AB

C15:30

MultiQ C11:12

Bangatan 8 SE-511 54 KINNA

Box 91 SE-370 11 BACKARYD

TEL: +46 320 20 92 00

TEL: +46 457 45 06 00

EMAIL: info@ludvigsvensson.com

WEB: www.nordicvehicle.se

WEB: www.ludvigsvensson.com

Scheelevägen 17 SE-223 70 LUND

M

SE-191 81 SOLLENTUNA TEL:

MAGO Scandinavia AB

+46 8 92 30 00

EMAIL: info@kgk.se

C02:11

Prinsgatan 12 SE-541 50 SKÖVDE

WEB: www.kgk.se

KGK är sedan 1946 generalagent för världsledande tillverkare av tekniskt högkvalitativa produkter med välkända varumärken för fordons- och marinbranschen. KGK is a general agent for world leading manufacturers of high quality technical products with well known trademarks for the automotive and marine branch.

Kiel Polska Sp. z.o.o.

C04:39

Paproc 196 PL-64-300 NOWY TOMYSL, POLEN

Kiitokori Oy

TEL:

WEB: www.mago.se

C05:43

Amiralsgatan 17 SE-211 55 MALMÖ TEL: +46 40 20 64 20 EMAIL: info@malmator.se WEB: www.malmator.se

C12:42

Anderstorpsvägen 22 171 54 SOLNA

WEB: www.kiel-sitze.de

C17:21

TEL: +8 83 50 20 EMAIL: info@marinspecialisten.se

+46 531 711 75

WEB: www.munkerods.se

Mötesplats för Taxi och Anropsstyrd trafik

C04:31

Sindballevej 27 DK-7100 VEJLE, DANMARK

Metrotek AS

C04:31

WEB: www.nordicar.se

C10:38

WEB: www.kiitokori.fi

Mobitec AB

WEB: www.conventusmedia.se

WEB: www.nenco.se

Kommunal C06:31 Box 19039 SE-104 32 STOCKHOLM

Box 97 SE-524 21 HERRLJUNGA

Nortux Systems AB

EMAIL: kommunal.forbundet@kommunal.se WEB: www.kommunal.se

Modul-System Sweden AB

C08:41

Box 83 SE-312 22 LAHOLM

WEB: www.nortux.se

WEB: www.nilsson.se

Noco-Stolar C10:44 C06:43

Kulturbåtarna C05:31 Göteborg & Bohusläns Rederi AB SE-417 07 GÖTEBORG TEL: +46 31 151880

Kopperbergsvägen 2 SE-451 50 UDDEVALLA

C12:46

Månskärsvägen 10 B SE-141 75 KUNGENS KURVA

EMAIL: info@nocostolar.se

TEL:

WEB: www.nocostolar.se

WEB: www.oberthur.com

C08:50

L Lahega Kemi AB

C09:45

Box 13073 SE-250 13 HELSINGBORG TEL: +46 42 25 67 00 EMAIL: info@lahega.se WEB: www.lahega.se

Lantal Textiles AG

C01:29

Dorfgasse 5 CH-490 1 LANGENTHAL, SCHWEIZ TEL: +41 62 916 71 71 EMAIL: sales@lantal.ch

C02:30

Viale G. Pieralisi 21 IT-60030 MONSANO (AN), ITALIEN

Böksholmsvägen 9 c/o Bra Vision SE-360 42 BRAÅS +46 474 553 50 EMAIL: info@bravision.se WEB: www.bravision.se TEL:

WEB: www.lazzerini.it

Lazzo DM Byrå

Välkommen till Modul-System - Din nyckel till smarta betallösningar! Vi är verksamma inom betal- och biljettsystem främst för parkering och kollektivtrafik i Sverige. Vi tillhandahåller anpassade lösningar enligt våra kunders önskemål. Vårt huvudkontor finns i Veddesta utanför Stockholm. Modul-System har varit verksamma sedan 1989 och vår affärsidé är att erbjuda den svenska marknaden kundanpassade system för hantering av små betalningar. Modul-System har visat att vi kan leverera kompletta och komplexa system till flera stora krävande kunder i Sverige.

Monitoring i Katrineholm AB C11:10

WEB: www.lantal.com

Lazzerini S.r.l

Veddestavägen 17 SE-175 62 JÄRFÄLLA

C03:02

OK-Q8 AB

C04:49

WEB: www.okq8.se

Omni Trafikmiljö

TEL:

WEB: www.omnitrafik.se

Nordic Auto EL säljer och monterar teknik i fordon sedan 1990. Vi har byggt upp en gedigen kompetens som gör oss till en av de ledande aktörerna i Sverige. Vi erbjuder effektiva och kundanpassade tekniska lösningar i fordon. Våra huvudområden är Taxameter, Dragkrokar, Multimedialösningar, Billarm, Alkolås, Belysning, Bränslevärmare och ISA system. Våra kunder är företag, myndigheter och åkerier med höga krav på service men vi jobbar även mot den privata marknaden. I Stockholm har vi 2 ackrediterade serviceverkstäder och dessutom verkstäder i Göteborg, Malmö och Oslo. Vi är ackrediterade av SWEDAC. Mölndalsvägen 93 SE-412 63 GÖTEBORG

+46 500 49 43 43 WEB: www.lazzo.nu

TEL: +46 31 773 99 20 WEB: www.port.se

www.persontrafik.se

+46 472 400 29

EMAIL: info@omnitrafik.se

+46 8 350099 WEB: www.nordicautoel.se TEL:

Nordic Port AB

C05:49

Björnstorpvägen 2 SE-342 30 ALVESTA

Vågögatan 8 SE-164 40 KISTA

Gothia Science Park SE-541 23 SKÖVDE TEL:

+46 8 658 47 02

TEL: +46 8 506 800 00

+46 8 506 301 00 EMAIL: info@modulsystem.se WEB: www.modulsystem.se

WEB: www.karcher.se

C02:02

Box 23900 SE-104 35 STOCKHOLM

TEL:

TEL: +46 8 740 88 85

Oberthur Technologies

TEL: +46 522 65 74 00

WEB: www.kulturbatarna.se

Kärcher AB

O Färögatan 7 SE-164 40 KISTA

Nordic Auto El AB

EMAIL: info@kulturbatarna.se

C07:32

Bingavägen 5 247 52 DALBY TEL: +46 73 971 28 68

TEL: +46 430 490 50

+46 513 229 00 EMAIL: info@mobitec.eu WEB: www.mobitec.eu TEL:

TEL: +46 10 442 7000

Nilsson Special Vehicles AB

C02:08

Box 56007 SE-102 17 STOCKHOLM EMAIL: info@sverigestidskrifter.se

EMAIL: mailbox@nenco.se

C11:47

Nordisk Infrastruktur

TEL: +46 8 50624400

TEL: +46 42 16 48 60

WEB: www.metrotek.no

TEL: +358 5 7447 01

C11:51

c/o Berners transportbilar Hovvallsgränd 1 SE-831 52 ÖSTERSUND

N Nenco AB

Karosseriverken, U-lift, Eurolans, YdreSkåp, U-lift Train och Westrum i Norge ingår i koncernen Nordic Vehicle Conversion AB. Vi bygger, inreder och anpassar fordon för yrkesmässig persontrafik, utryckningsfordon samt fordon för varu- och godstransporter. Vi tillverkar dessutom personlyftsystem för bilar, bussar och tåg samt luftfjädringssystem för last- och persontransportfordon. Vår unika kunskap och bredd gör oss till Sveriges ledande påbyggare, så låt oss tillsammans skapa framtidens transportlösningar.

NordiCar AB

Måndagsgatan 3 SE-256 64 HELSINGBORG

Postboks 85 NO-2017 FROGNER , NORGE

Box 22 FI-47401 KAUSALA, FINLAND

C08:50

Frogne Förlaget Taxi Idag Holmedal Data AB Nordic Auto El AB PointGuard AB Samport Sepab Fordonsprodukter AB Structab AB TaxiPass Service Card AB

WEB: www.martec.se

Mekasign AS

C07:33

Järngatan 22 SE-666 31 BENGTSFORS

EMAIL: info@mago.se

Malmator AB

WEB: www.multiq.se

Munkeröds Industri AB

TEL: +46 500 48 49 74

Martec International

TEL: +48 6144 27 837

Nordic Vehicle Conversion AB C21:21

C06:21

P PAS Card AB

C02:48

Telefonvägen 26 SE-126 26 HÄGERSTEN TEL:

+46 8 685 45 60

EMAIL: order@pascard.se WEB: www.pascard.se

Perstorp BioProducts

C02:42

Bruksvägen SE-284 80 PERSTORP TEL: +46 435 380 00 EMAIL: perstorp@perstorp.com WEB: www.perstorpbioproducts.com

Pilotfish Networks AB

C06:30

Viktoriagatan 3 SE-411 25 GÖTEBORG TEL: +46 31 339 66 60 EMAIL: contact@pilotfish.se WEB: www.pilotfish.se

27


Utställare / Exhibitors PLANit Sweden AB

C05:43

Gruvgatan 6 SE-421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA

S Safety Seal Europe AB

C11:41

Plogvägen 3 SE-467 30 GRÄSTORP

TEL: +46 31 709 32 80 WEB: www.planit.se

Point Transaction Systems AB C03:12

TEL:

Trafikförvaltningen SE-105 73 STOCKHOLM

+46 514 659087

EMAIL: m.b@safetyseal.se

Solaris Bus & Coach S.A.

C15:41

C08:50

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

C07:43

Polster S.C.

C09:49

ul. Jana Styki 16 PL-64-920 PILA, POLEN TEL: +48 352 07 61 WEB: www.polster.pl

Poltech Information System AB

C01:10

Kvartsgatan 1 B SE-745 40 ENKÖPING TEL: +46 171 41 45 90 EMAIL: info@poltech.se WEB: www.poltech.se

Q Quickomat AB

Box 101 36 SE-100 55 STOCKHOLM

TEL: +48 616 672 333 EMAIL: office@solarisbus.com WEB: www.solarisbus.com

Taxibranschen ställer särskilda krav när det gäller kortbetalningar. Det måste gå snabbt att genomföra en transaktion så att föraren hinner med så många kunder som möjligt. Men även organisationen i de flesta taxirörelser ställer särskilda krav - med flera taxiåkerier och ett gemensamt taxibolag för växel och administration. I Samports unika system går betalningarna från bolagets bilar via Samports Gateway. Administratören kan följa alla betalningsströmmar i back office-systemet Samport Web Manager. Därmed blir det också enkelt att fördela rätt betalningar till rätt droskägare. Samport Taxi är en robust lösning vilket våra taxikunder i Sverige, Finland, Danmark och Norge vittnar om.

Scania-Bilar Sverige AB

C17:41

Solaris Bus & Coach is a family company founded and owned by Solange and Krzysztof Olszewski. The company is a major European producer of city, intercity and special-purpose buses as well as low-floor trams. Since the start of production in 1996, over 11 000 vehicles have already left the factory in Bolechowo near Poznań. They are running in 28 countries. Despite its young age, Solaris has become one of the trendsetting companies in its industry.

Ster Sp. z o.o.

C02:31

ul. Czluchowska 12 PL-60-434 POZNAN, POLEN

Strateco Utveckling AB

C02:29

C02:44

C08:50

Scannotec Oy Ab C09:51

+46 8 585 752 00 WEB: www.renault.com

Söderbyv 10 SE-195 60 ARLANDASTAD

TEL:

C05:31

Box 72001 SE-181 72 LIDINGÖ

C11:43

+46 8 564 823 00 WEB: www.sensec.se TEL:

Sepab Fordonsprodukter AB C08:50

EMAIL: lotta.eriksson@mentoronline.se

Bergkällavägen 31 B SE-192 79 SOLLENTUNA

WEB: www.mentoronline.se

TEL: +46 8 626 95 00

TEL: +46 8 670 41 00

Resetorget C09:21 C14:31

20 Oxleasow Road, East Moons Moat B98 0RE REDDITCH, STORBRITANNIEN TEL: +44 1527 521 300

SvenskaBus Company

C12:48

Engelska vägen 3B SE-393 53 KALMAR

WEB: www.sepab.se

Sindas Informationssystem AB C09:43 Kamaxelgatan 11 SE-212 41 MALMÖ

+46 480 36 25 00

C04:29

Kaervej 2 DK-2970 HOERSHOLM, DANMARK

TEL: +46 36 33 84 944 EMAIL: info@svenskabus.com

C02:49 mötesplatsen

Storgatan 19

WEB: www.eabussar.se

+46 771 778778

WEB: www.skl.se

Sveriges Trafikskolors Riksförbund

TEL: +46 418 40 10 00 WEB: www.str.se

Sverigetaxi C04:49 Drottningholmsvägen 37 SE-112 42 STOCKHOLM

C04:49

Drottningholmsvägen 37 SE-112 42 STOCKHOLM TEL: +46 8 12092000

Swarco C08:39 C10:41

Mölndalsvägen 93 SE-412 63 GÖTEBORG TEL: +46 31 734 1458 WEB: www.swarco.se

Swedish Radio Supply AB Box 208 SE-651 06 KARLSTAD +46 54 67 05 00

EMAIL: info@srsab.se WEB: www.srsab.se

www.persontrafik.se

C07:39

Järvgatan 4 SE-261 44 LANDSKRONA

TEL:

WEB: www.skatteverket.se

+46 8 452 70 00

EMAIL: info@skl.se

WEB: www.sverigestaxi.se

+46 8 788 08 66

TEL: +46 383 523 110

TEL:

Svetax Taxiförsäkring

Hornsgatan 15, 1 tr SE-111 81 STOCKHOLM

Box 28 SE-574 21 VETLANDA

C02:49 mötesplatsen

WEB: www.sverigetaxi.se

TEL: +46 54 850075

Svenska EA Bussar AB

Skatteverket C09:67

TEL:

+46 8 762 71 00

TEL: +46 8 12092000

WEB: www.svenskkollektivtrafik.se

WEB: www.skantech.eu

Magnus Ladulåsgatan 65 SE-106 61 STOCKHOLM

C12:51

Lovartsgatan 8 SE-652 21 KARLSTAD

TEL:

EMAIL: skantech@skantech.eu

C05:38

Structab har snart 30 års erfarenhet av utveckling/tillverkning av taxametersystem. MegTax är marknadens mest flexibla taxameter och levereras med öppna gränssnitt som gör att den kan kommunicera mot olika Trafiklednings- och Efterbehandlingssystem. Vi har i MegTax utvecklat och tillhandahåller ett komplett verksamhetssystem för taxi. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya och förbättrade funktioner. Structab AB har sitt säte i Halmstad och har dessutom ett kontor i Kungsbacka.

Svensk Kollektivtrafik C02:49 mötesplatsen

TEL: +46 40 671 21 40

SkanTech ApS

WEB: www.structab.se

WEB: www.sunmaskin.se

TEL: +45 88 91 01 00

WEB: www.revatec.se

28

C13:31

Hornsgatan 20 SE-118 82 STOCKHOLM

TEL: +46 35 190 300

Sun Maskin & Service AB

WEB: www.sindas.se

WEB: www.rescroft.com

+46 54 85 62 00

C04:31

Tillinmäentie 3 FI-02330 ESPOO, FINLAND

Sensec AB

WEB: www.rydahls.se

WEB: www.taxiforbundet.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Slottsmöllan 14 B SE-302 31 HALMSTAD

WEB: www.scania.se

Box 1028 SE-164 21 KISTA

TEL:

+46 8 566 216 60

EMAIL: info@taxiforbundet.se

WEB: www.sverigesbussforetag.se

EMAIL: rutger.horndahl@scania.com

R

Box 12 SE-651 02 KARLSTAD

TEL:

EMAIL: bussinfo@transportgruppen.se

Box 900 SE-127 29 STOCKHOLM TEL: +46 10 706 61 02

WEB: www.qstraint.com

Rydahls Bromsspecialisten

Box 20147 SE-161 02 BROMMA

TEL:

72-76 John Wilson Business Park CT5 3QT WHITSTABLE, KENT

Revatec AB

C02:49 mötesplatsen

102 49 STOCKHOLM

C:11:45

Rescroft Ltd.

Svenska Taxiförbundet

Box 5384,

+46 31 754 40 51 WEB: www.quickomat.com

RES- och TRAFIKFORUM

+46 8 685 14 00

WEB: www.neoplan.se

Sveriges Bussföretag

TEL:

Renault Nordic AB

TEL:

WEB: www.svenskabus.com

Nordenskiölds väg 46 SE-136 49 VEGA

Structab AB

Kungens Kurvaleden 4 SE-141 75 KUNGENS KURVA

Verktygsvägen 19 SE-551 12 JÖNKÖPING

WEB: www.ster.com.pl

WEB: www.strateco.se

Reningsverksgatan 10 SE-421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA

Q´STRAINT

C19:50

ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle PL-62-005 OWINSKA, POLAND

WEB: www.samport.se

WEB: www.pesa.pl

+46 20 59 95 99

Svenska Neoplan AB

TEL: +46 8 400 15 400

ul. Zygmunta Augusta 11 PL-85-082 BYDGOSZCZ, POLEN

C02:22

WEB: www.svenskabussglas.se

TEL: +46 18 51 20 20

TEL:

Svenska Bussglas AB Dynamovägen 7 SE-591 61MOTALA

Ekebyvägen 10 SE-752 63 UPPSALA WEB: www.pointguard.se

+46 474 711 75

WEB: www.autocuby.se

TEL:

PointGuard AB

C15:31

Box 126 SE-360 70 ÅSEDA EMAIL: info@autocuby.se

Samport Payment Services AB C08:50

+46 8 566 287 00 WEB: www.point.se TEL:

Svenska Autocuby AB

TEL:

+46 8 686 16 00 WEB: www.sl.se TEL:

WEB: www.safetyseal.se

Box 92031 SE-120 06 STOCKHOLM

SL/Waxholmsbolaget/ C06:11 Färdtjänsten

C03:21


Trinorth Solutions AB

T TaxiIdag C08:50 Svärdvägen 11C SE-182 33 DANDERYD

TEL:

TEL: +46 8 662 11 90 WEB: www.taxiidag.se

Taxipass Card Service AB

C08:50

C04:31

Marinvägen 3 SE-856 33 SUNDSVALL

Vinga Bus Partner AB

+46 70 643 87 07

TEL:

+46 70 252 17 54

EMAIL: info@vingabuspartner.se

EMAIL: info@yutongeurobus.se

WEB: www.trinorth.se

WEB: www.vingabuspartner.se

WEB: www.yutongeurobus.se

Trivector C03:49

Visma Esscom AB

C05:39

Karlsbodavägen 20 SE-168 67 BROMMA

TEL: +46 90 12 41 06

TEL:

+46 46 38 65 00 WEB: www.trivector.se

+46 8 6275800 EMAIL: info.esscom@visma.se WEB: www.visma.se/esscom

Trygg-Hansa C12:40

Vix Technology

Norra Slottsgatan 8 SE-801 02 GÄVLE

Box 10042 SE-121 26 STOCKHOLM-GLOBEN

TEL: +46 752 432352

TEL:

WEB: www.trygghansa.se

WEB: www.ergtransit.se

TYA Transportfackens C06:41 Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Voith Turbo AB

C08:49

Voltavägen 4 SE-168 69 BROMMA TEL:

+46 8 5511 03 50

WEB: www.digitax.se

TechPay C03:40 Gjuterigatan 9 SE-553 18 JÖNKÖPING TEL:

+46 736 20 99 05

C15:51

Kisikli Cad. Sehit Tegmen Ismail Moray Sok. No:2/1 TR-346 62 ALTUNIZADE - ISTANBUL, TURKIET TEL: +90 216 544 58 04 EMAIL: info@temsa.com WEB: www.temsaglobal.com

C14:39

+46 8 564 755 50

C15:51

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Cirka 17 000 företag, med ungefär 100 000 anställda, är anslutna till TYA. Verksamheten bedrivs genom kurs- och projektverksamhet som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter och utarbetar informationsmaterial och läromedel.

WEB: www.temsa.se

Pärnu mnt 139E EE-113 17 TALLIN, ESTLAND

C12:41

Vattenbussen C02:40

EMAIL: info@tkbussklimat.se WEB: www.tkbussklimat.se

Tokheim C04:19 Birkeröd Kongevej 194 A DK-3460 BIRKERÖD, DANMARK

Felixvägen 9 178 38 EKERÖ TEL: +46 8 641 66 42 WEB: www.vattenbussen.se

VBI Components

WEB: www.tokheim.com

Trafikverket C08:31

Kliplev Ervervspak 1 DK-6200 AABENRAA, DANMARK

Solna Strandväg 98 SE-172 90 SUNDBYBERG

WEB: www.vbicomponents.dk

VDL Bus & Coach Nordic AB

+46 771 921 921 EMAIL: trafikverket@trafikverket.se WEB: www.trafikverket.se TEL:

C09:43

Tradenvägen 18 SE-455 91 MUNKEDAL

VTI - Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

C02:04

SE-581 95 LINKÖPING EMAIL: vti@vti.se

C04:31

V

TEL: +46 31 44 52 00

WEB: www.volvobuses.se

TEL: +46 13 20 40 00

U

Järnringen 2 SE-433 30 PARTILLE

C22:51

TEL: +46 31 66 80 00

United Tickets LTD

C11:49

WEB: www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

W C19:21

Westmatic AB

Box 65 SE-734 22 HALLSTAHAMMAR

Box 958 SE-671 29 ARVIKA

TEL: +46 220 239 50

TEL: +46 570 72 76 00

C12:51

WEB: www.westmatic.se

EMAIL: info@vdlbus.se WEB: www.vdlbus.se

X

VEHTEC-ELDI C07:40

+46 524 480000

WEB: www.transpa.se

Trapeze Group

WEB: www.abergs.se/rebus

Business Area Nordic, Dept.CD34100, ARH5 SE-405 08 GÖTEBORG

TEL: +46 31 705 06 66

TEL:

TEL: +46 150 48 93 60

+46 8 659 08 00

Volvo Bussar AB

Box 1826 SE-171 26 SOLNA

Katrinerovägen 2 C SE-417 49 GÖTEBORG

TransPA AB

C03:41

WEB: www.voithturbo.com

+46 8 734 52 00 EMAIL: info@tya.se WEB: www.tya.se

TK Bussklimat AB

Box 341 SE-641 23 KATRINEHOLM

EMAIL: voithturbo.sweden@voith.com

TEL:

Temsa Sverige AB

C05:31

Finspångsgatan 46 SE-163 53 SPÅNGA TEL:

WEB: www.techpay.se

Temsa Global

Å Åbergs Data System AB

TEL:

EMAIL: goran.carlqvist@techpay.se

C10:31

TEL: +46 19 18 20 30

EMAIL: info@trinorth.se

Åldermansgatan 13 SE-227 64 LUND

Taxisystem Scandinavia AB

Yutong Eurobus Sweden AB Mogatan 21 SE-702 13 ÖREBRO

Flygplatsvägen 19 SE-904 22 UMEÅ WEB: www.taxipass.se

C12:31

Box 4 SE-473 21 HENÅN

C05:41

Selaöv 1 SE-124 59 BANDHAGEN

XPND C03:29 Box 2921 SE-187 29 TÄBY

TEL: +46 31 787 89 09 WEB: www.eldi.se

Vest Buss Sverige AB

TEL:

C14:50

Diabasgatan 1 SE-254 68 HELSINGBORG

+46 8 756 62 00

EMAIL: info@xpnd.se WEB: www.xpnd.se

Y

TEL: +46 42 25 09 50 WEB: www.vest.se

Propellervägen 6A SE-183 62 TÄBY

Viking Line

TEL: +46 8 122 016 30 EMAIL: info@trapezegroup.se

Danviks Center SE-131 04 NACKA

WEB: www.trapezegroup.se

TEL: +46 8 452 41 39

C05:31

Yrkesakademin AB

C07:41

Box 127 SE-791 23 FALUN TEL: +46 23 58500 WEB: www.ya.se

EMAIL: info@vikingline.se WEB: www.vikingline.se

www.persontrafik.se

29


Hallkarta

HITTA RÄTT PÅ

Besök oss i monter

Säkerhet - Miljö - Ekonomi

C11:41

miljövänligt

SAFE WHEEL

Hjulmutterlås

Däckservice produkter 30

Balanseringspulver Tel: 020-12 10 25 www.safetyseal.se www.persontrafik.se

Hjulmutterlås


PERSONTRAFIK

Monternr. C21:21

WEB: www.nordicvehicle.se

Även den som är rädd vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1

31


Returadress Stockholmsmässan 412 94 Göteborg

Kom och njut

Sveriges

MÖTESPLATS: TAXI & ANROPSSTYRD TRAFIK

största taxikunskap

samlad på ett ställe! Ledande aktörer inom Taxi & Anropsstyrd trafik har på Persontrafik 2014, 28-30. oktober, gått samman om ett gemensamt monterområde och skapat en enastående taximiljö med lounge och underhållning. Som besökare får du lätt tillgång till nyckelpersoner, överblick över teknik, mingel, upplevelser och underhållning utöver det vanliga. Som kund får du en klarare bild av synergieffekter och teknikutbyte vid jämförbara lösningar.

Välkommen på Persontrafik 2014 i monter C 08:50! Utställningar på mötesplats taxi är:

nordicautoel.se

frogne.se

Holmedal.se

samport.com

pointguard.se

sepab.se

taxipass.se

taxiidag.se

structab.se

Mötesplats Taxi & Anropsstyrd Trafik