Mötesplats skola guide 2013

Page 1

MÅNDAG 28 OKTOBER Seminarier Titel

FILM OCH FÖRELÄSNING En föreläsning om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Alla deltagare får ett exemplar av filmen Från dröm till terror. Mån 28 okt, 15.30-17.00 Gratis föreläsning

VI ARBETAR FÖR dEMOkRATI, TOLERANS OCH ALLA MÄNNISkORS LIkA VÄRdE. MEd LÄRdOMAR FRåN HISTORIEN, FRÄMST MEd FOkUS På LÄRARE OCH ELEVER.

UNdERVISNING OM FÖRINTELSEN GENOM OLIkA LÄRSTILAR En smygtitt på hur du kan undervisa om Förintelsen genom olika lärstilar med hjälp av e-boken ...om detta må ni berätta... Mån 28 okt, 11.00-11.30, Pedagogisk scen E-post

info@levandehistoria

Hemsida:

www.levandehistoria.se

Tel:

08-723 87 68

BESÖk OSS I MONTER H04:19

TYsta Seminarier

(går att boka direkt på plats) – med hörlurar i utställningen lyssnar du på spännande innehåll i en mindre grupp

Titel Tid Sal

01. Strategier för att främja närvaro / Orka plugga 08.30–10.00 G4 02. Mitt flippade klassrum 08.30–10.00 J2 03. Förskolebarn och digitala pekplattor 08.30–10.00 R2 05. Älska skolan – Lusten att lära, möjligheten 09.00–10.30 G3 att lyckas 06. Att skapa en pedagogisk helhetsidé som 09.00–10.30 G2 utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet 07. Spridningskonferens GR SYVO 09.00–12.00 J1 09. Strategier för framgångsrik läsförståelse för 10.00–11.30 F1 alla elever i alla ämnen 10. Bedömning för närvaro! 10.30–12.00 G4 11. Didaktiska ingångar och experimentella 10.30–12.00 R2 äventyr i barnens digitala värld 12. Bedömning och betygssättning årskurs 6. 10.30–12.00 K3 Hur kan du bli säkrare i din bedömning och betygssättning? 14. Barn och ungas upplevelser av delaktighet, 10.30–12.00 J2 utsatthet och vuxnas brister – Friendsrapporten 2013 15. Kloka möten: Om ny relationsgrammatik 11.00–12.30 G3 och gammal vuxenroll 16. Flipped Classrum och Peer Instruction 11.00–12.30 G2 17. Interaktiva medier och lärande 13.00–14.30 R2 – några perspektiv på en skola i samtiden 18. Bedömning för lärande och likvärdighet. 13.00–14.30 K3 Hur gör man för att utveckla en god bedömningspraktik i skolan? 19. Ledarskap i skolan 13.00–14.30 G3 – att skapa led eller leda skapande 20. Förmågan att vara effektiv! 13.30–15.00 K1 & K2 21. Coaching i skolan 13.30–15.00 G4 22. Kairos Future: Unga på arbetsmarknaden 13.30–15.00 F1 23. När möjligheten är i fokus – med IKT som 13.30–15.00 J1 kreativa och skapande verktyg i förskolan 25. Hur pedagogiken slår tekniken – eller tvärtom? 13.30–15.00 R22  &  23 27. Provfri bedömning – en fråga om 14.30–16.00 G2 om pedagogik och relationer 28. Lärarledarskap? 15.00–16.30 G3 Orka och utvecklas mer som lärare! 29. Språk i alla ämnen 15.00–16.30 R2 30. Det lyser om läsande barn 15.00–16.30 K3 32. Livet är alldeles för viktigt för att ta 15.30–17.00 K1 & K2 på fullaste allvar! 33. Skolk, en form av utstötning/ Visst är vi bra? 15.30–17.00 G4 Dags att lyfta det främjande arbetet! 34. Bemötande – en väg mot trygghet. 15.30–17.00 R22  &  23 Om att vända blicken mot oss själva och undersöka vad vi gör och inte i bemötande med barn i förskola 37. Från dröm till terror – kommunistiska 15.30–17.00 J1 regimers brott mot mänskligheten. Ett seminarium om källkritik, historiebruk och hur man använder film i klassrummet

B. Y. K. L. F. G.

Tid Sal

Att skapa möjligheter (Partille) 10.00–10.45 Emiliaskolan – stimulerande läromiljöer 11.00–11.45 från förskola till skola Kan ett kreativt processinriktat arbetssätt 13.00–13.45 vara en möjlig metod att nå högre medvetenhet och måluppfyllelse? (Tjörn) Äntligen något kul i skolan 14.00–14.45 – bygga robotar (Öckerö) Erfarenhetsbaserat lärande – Vad ska vi 15.00–15.45 egentligen lära oss i skolan? (Vittra Kungsbacka) Ett år med iPad (Lerum) 16.00–16.45

H-hallen H-hallen H-hallen

H-hallen H-hallen H-hallen

ERFARENHETSUTBYTE Titel Skolutveckling – med hjälp av digitala verktyg, Kungsbacka Pedagogiskt Ledarskap, Partille Entreprenöriellt Lärande, Lerum

Tid Sal 09.00–11.15 H-hallen 11.30–14.15 14.30–17.00

H-hallen H-hallen

Andra arrangemang Titel

Tid Sal

Handledaren – vår viktigaste resurs Seminarium för personal inom Yrkeshögskola Furulundsskolan NTI Gymnasiet

13.15–17.00 J2 08.30–15.00 R22  &  23 08.30–11.30 F2 13.00–15.00 F2

Tisdag 29 OKTOBER Seminarier Titel

Tid Sal

39. Fokus på digital pedagogik. IKT-tidsenlig 08.30–10.00 R2 teknik i förskolan som verksamhetsstöd och pedagogiskt hjälpmedel 41. Motverka avbrott genom samverkan 08.30–14.30 G4 42. Nyckeln till skolförbättring! 09.00–10.30 J2 43. Flickor med ADHD och ”autism” i skolans värld 09.00–10.30 K1 44. Bedömning och betygssättning årskurs 6. 09.00–10.30 K3 Hur kan du bli säkrare i din bedömning och betygssättning? 45. Kreativ matematik 09.00–10.30 J1 47. Världen i klassrummet – tematisk engelsk- 09.30–11.00 G2 undervisning med internet, litteratur och film 48. Levla upp – Entreprenöriella läs- och 09.30–11.00 R22  &  23 skrivprojekt i en modern lärmiljö 49. Lustfyllt lärande – kan de va nått? 09.30–11.00 Utomhus 50. Konflikthantering 10.30–12.00 K2 51. Att leda barn och ungdomar med svaga 10.30–12.00 G3 funktioner för impulskontroll 52. Ny elevhälsa för en likvärdig skola 11.00–12.30 K1 53. Framgångsfaktorer vid läs- och skrivinlärning 11.00–12.30 J1 55. Bedömning för lärande och likvärdighet. 11.00–12.30 K3 Hur gör man för att utveckla en god bedömningspraktik i skolan?

56. Skriva olika typer av texter 11.00–12.30 R2 58. Google Apps for Education: 12.30–14.00 G2 Molntjänster i skolan 59. Kränkande behandling 12.30–14.00 J2 61. Lustfyllt lärande i matematik, teknik 13.00–14.30 Utomhus och naturvetenskap på förskolan med utemiljön som inspiration 62. Bedömning i teori och praktik 13.00–14.30 K3 63. Siffrorna bakom avbrottsproblematiken 13.00–14.30 G3 65. Surfplattan i förskolan, allt från får 13.00–14.30 G4 till dokumentation 66. Konkreta tips om matematik 13.00–14.30 J1 67. Kvalitativ samverkan mellan skola 13.00–15.00 K1 och arbetsliv: Ständiga förbättringar på Godisfabriken. Utdelning av Utmärkelsen. 69. Formativt är Innovativt 14.30–16.00 J2 – Framtiden börjar idag, förlägg den inte till i morgon, då kommer du aldrig dit 70. Allt du behöver veta om Naturvetenskaps- 14.30–16.00 R2 och tekniksatsningen och Matematiklyftet 71. Bedömning för lärande i digitala miljöer 15.00–16.30 K3 72. Var går gränsen mellan klassrum/omvärld? 15.00–16.30 J1 73. Hur ovanliga kan lösningar för elever med 15.00–16.30 G2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vara i en skola för alla? 75. Fair Sex: Nätverket – nytt webbaserat spel 15.00–16.30 R22  &  23 om trafficking och mänskliga rättigheter 76. Är du en hållbar lärare? 15.00–16.30 Utomhus 77. Bestämmer regionala kompetenser 15.30–17.00 K1 förnyelsens kraft? Regionala resurser, individers rörlighet och ekonomisk omvandling 79. Älska skolan – Lusten att lära, möjligheten 15.30–17.00 G4 att lyckas

A ABA Skol AB

H04:21

www.aba-skol.se

www.acercomputer.se

Axiell SkolArena www.axiell.se

H05:12

H06:16

B Backa Teater

H06:28

BIC Nordic AB

H04:17

www.backateater.se

www.bicworld.com

Björklidens Gymnasium AB

www.bjorklidensgymnasium.com

www.boraszoo.se

H02:02

K

Forum för levande historia arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien, för lärare och elever.

www.grledare.se

C H05:10

Friends H06:24 www.friends.se

14.00–14.45 15.00–15.45

H01:16

Kinnarps AB

H05:02

www.kinnarps.se

Kretslopp och Vatten, Göteborg Stad

GR Drop Outs

www.grdropouts.se

GR Skola Arbetsliv

Lekolar AB

www.praktikplatsen.se

GR Utbildning

H04:18

www.lekolar.se

G07:02

www.grsyvo.se

H03:18

H00:08

Tid Sal 09.00–11.15 H-hallen 11.30–14.15 H-hallen 14.30–17.00 H-hallen

Andra arrangemang

Comfortboxen är speciellt framtagen för skolor och tillverkas i 3 storlekar. På mässan visar vi också 2 nya modeller avsedda för Chrome Book som underlättar arbetet med tillhandahållandet av datorer till eleverna. Boxarna för Chrome Book tillverkas i 2 storlekar.

H02:10

D

Titel

Tid Sal

Konferens om kvalitet i APL, Skolverket Rävekärrsskolan Twitter Meetup Öjersjö Brunn

09.00–15.00 F5&F6 www.dalform.se 13.00–17.00 F2 11.30–12.30 R22  &  23 08.30–16.00 F1

Dalform AB

www.pluginnovation.se

Promas AB

Lärarförbundet H00:20

www.lr.se

H00:06

H01:11

www.promas.se

Läromedel, GR

www.grkom.se/laromedel

Realstars H06:30

G07:02

G01:13

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

www.stamning.se

Strömma H06:26 www.stromma.se/paddan

Studentlitteratur AB

H02:12

Svensk TalTeknologi

H04:11

www.studentlitteratur.se

www.svensktalteknologi.se

Sveriges Skolledarförbund H06:12 www.skolledarna.se

Teatercentrum & Danscentrum väst

Sanoma Utbildning

H02:18

TO Communicate AB Triaden REmember

www.sanomautbildning.se

Vi ger service till stadens utbildningsverksamhet - från förskola till vuxenutbildning. Det innebär bland annat förvaltning och support av lärplattformen Hjärntorget, elevhälsosystemet PMO och källsystemet Procapita samt IT-utrustning.

G01:01

Skogen i Skolan

www.miroi.se

www.skogeniskolan.se

Mobildialog Norden AB H06:18 www.mobilskola.se

Möjligheternas Värld

www.mojligheternasvarld.se

Skolresan till Göteborg skolresan.goteborg.com

H05:23

H06:03 H06:26

www.triaden.eu

www.nok.se/lt

Ung Företagsamhet i Göteborg

Ånässkolans SU-grupper, H06:22 Göteborgs stad

http://goteborg.se/wps/portal/enheter/ grundskola/anasskolan

GUIDE Scenprogram Utställare • Karta

H03:01

H05:01

Universeum H06:26

H01:18

G07:02

Wikimedia G07:02 H06:11

GR Utbildning bjuder alla besökare på gratis Wifi Välj nätverk: MPS13 Lösenord: motesplatsskola

W Wiki Mini

www.somna.eu

H06:01

U

Skolverket H05:11

Somna AB

G01:02

www.agrenska.se

H00:02

www.universeum.se

www.skolverket.se

www.gu.se

Ågrenska AB

H06:20

www.ungforetagsamhet.se

N Natur och Kultur

Å

www.tocommunicate.se

www.sica.se

Intraservice levererar IT, support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter.

I Västra Götaland finns det totalt 120 ambassadörer på olika orter. Du kan boka ett kostnadsfritt besök till din skola direkt i montern på mässan eller på www. ambassadorer.se vid ett senare tillfälle.

www.terracycle.se

Sica Läromedel/Smartkids H01:02

www.goteborg.se/intraservice

www.spsm.se

I vår monter möter du ambassadörer för kvinnors företagande. De erbjuder sig att möta elever, lärare och andra intresserade på din skola för att berätta om hur det är att vara företagare. De bidrar till att synliggöra att både kvinnor och män driver framgångsrika företag.

TerraCycle H04:17

S SamTidigt H06:07

M

www.vastragotaland.winnet.se

T

R www.realstars.eu

MiROi i-leraning AB

Göteborgs universitet: Lärarutbildningen

G07:02

www.pedagogisktcentrum.se/plugin

Winnet Västra Götaland H03:03 Entreprenörskap i skolan!

www.vagavadigsjalv.se

PlugInnovation.se G07:02

Lärarnas Riksförbund

G01:11

Stiftelsen Våga vá dig själv H00:10

www.pedagogisktcentrum.se

Plug In GR

Liseberg H06:26

H-hallen www.ad-produktion.se

COMFORTBOXEN är ett registrerat varuH-hallen märke gällande en portabel ipad- förvaring, utvecklad av AD-produktion AB. Produkten är framtagen för att tillfredsställa behovet av att på ett smidigt sätt transportera och ladda flera ipads samtidigt.

H06:10

Pedagogiskt Centrum, GR G07:02

LRF Västra Götaland

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Stamningsförbundet H06:32

P

www.lararforbundet.se

GRSYVO G07:02 Göteborgs Stad Intraservice

O www.outdoorteaching.com

L

www.lrf.se/vastragotaland

G07:02

Family Check-up -FCU: en unik individuell kartläggningsprocess och insats som ger en snabb och genomgående bild på risk och skyddsfaktorer kring barnet och som väcker motivation till förändring hos föräldern.

Outdoor Teaching Förlag AB

www.liseberg.se

G07:02

Positivt beteendestöd i skolan - PBSI: en skolomfattande åtgärd med fokus på positiv uppmuntran och förutsägbara konsekvenser på negativt beteende.

H06:14

www.goteborg.se

www.liljewall-arkitekter.se

www.gleerups.se

H05:09

Besök oss gärna för mer information!

Liljewall arkitekter ab

Gleerups Utbildning AB H05:21

CASIO är en av världens ledande tillverkare av elektroniska konsumentprodukter. Produktprogrammet omfattar bland annat räknare, digitalkameror, projektorer, kassaregister och musikinstrument.

Karlstads universitets uppdrags AB

G07:02

G www.casio-skolraknare.se

www.itmab.se

www.uppdrag.kau.se

Framtidens Ledare, GR

Casio Scandinavia

H04:19

Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Närhälsans utvecklingscentrum för barns hälsa: evidensbaserade metoder som förebygger psykisk ohälsa.

www.2komma5.se

ITM Meeting Solutions AB G02:01

www.levandehistoria.se

H06:05

Borås Djurpark AB

F Forum för levande historia

H06:09

I

Comfortboxen H06:13

ERFARENHETSUTBYTE Titel Bedömning, Lilla Edet Kommunikation (språk), Ale Wikipedia

EU-projekt MEDEL

H04:15

TYsta Seminarier

– öppna laborationer i NO (Härryda) Äventyrspedagogik – spännande lärande för alla åldrar (Tjörn) Fabula Magia – den magiska berättelsen berättelsen (Stenungsund)

H06:22

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB

www.euprojektmedel.com

Casios nya symbolhanterande räknare, (går att boka direkt på plats) ClassPad II FX-CP400, har en extra stor pekskärm med LCD-display i färg, för – med hörlurar i utställningen lyssnar du på spännande innehåll i en mindre grupp intuitiv användning och visualisering av Titel Tid Sal matematiken. Med vår programvara så får man via dator och projektor en fungP. En introduktion till Spel och Lärande 10.00–10.45 H-hallen erande räknare på tavlan som gör underQ. Digitala verktyg i de yngre skolåren (Ale) 11.00–11.45 H-hallen visningen ännu mer pedagogisk. R. Flippat klassrum 13.00–13.45 H-hallen

S. T.

EfUS - Göteborgs Stad www.goteborg.se/efus

Acer - Education

H

E

28-29 oktober på Svenska Mässan i Göteborg

Utställare

Seminarieprogram

Wikipedia G07:02


MÅNDAG 28 OKTOBER

09.00 Musiksmedjan – Ett interaktivt klassrum i den digitala världen Niklas Kleberg är yrkesverksam lärare inom framför allt musik men också slöjd och historia. Med sin tidigare bakgrund inom IT har han på ett unikt sätt skapat en brygga mellan praktiskt-estetisk undervisning och IKT. Niklas kommer i korthet beskriva sitt arbete med att skapa interaktiva klassrum där eleverna får ta ansvar för sin egen inlärning och dessutom får ett IT-baserat stöd som komplement till såväl sin praktiska- som teoretiska inlärning. Han kommer bl.a. att beröra skapandet av webb-baserade övningshäften/ böcker med tillhörande talsynteser, instruktionsfilmer, redovisningsmöjligheter, olika typer av projekt och mycket mer. Föredragshållare: Niklas Kleberg, Torpaskolan, Örgryte/Härlanda, Göteborg

15 % rabatt på Lisebe rgs åkpass

www.triaden.eu

Boka din skolresa till Göteborg redan nu för 2014 till årets priser. Vi lämnar dessutom 15 % rabatt på Lisebergs åkpass till de 30 första bokningarna.

Bokning & information: www.goteborg.com/skolresan Tel: 031 368 41 10

09.30 Roboten NAO i klassrummet Roboten NAO står i centrum när eleverna arbetar i ämnena teknik och programmering. Genom att kombinera olika boxar i ett program eller genom att programmera i C#, kan eleverna få NAO att både prata och röra sig. Målet med projektet är att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos grundskoleelever samt skapa intressanta programmeringsprojekt på gymnasiet. Föredragshållare: Douglas Potter och Lovisa André, Enheten för ITpedagogik, Kungälvs kommun

S v e r ige s br e das t e

förebyggande utbildning

för årskurs 4-9 Vi söker

20 nya

kommuner med start ht 2014

10.00 Den som mobbar är inte ensam – bredare förståelse för kränkningar och mobbning i skolan Skolverket har låtit göra fördjupade studier utifrån det data som samlandes in i samband med Utvärdering av metoder mot mobbning (2011). Resultaten ger en bredare förståelse av problemet kränkningar och mobbning i skolan som förskjuter fokus från de enskilda individerna mot sociala samspel i elevgrupper och skolans kultur och organisation. Föredragshållare: Skolverket – Annika Hjelm, Undervisningsråd

Kostar lika mycket för en hel kommun som en krossad ruta på en skolgård Anpassad till läroplanen LGR11 Helt digitalt med åtkomst 24-7!

10.30 Scenkonst + Skola = Sant Dags att Prata Scenkonst – om konst, LGR11 och entreprenöriellt lärande. LGR11 vill uppmuntra till ett entreprenöriellt lärande. Om man ser entreprenöriell förmåga som förmågan att sätta in saker i sitt sammanhang, värna om flerfald gällande idéer, lösningar och åsikter samt bygga vidare och utveckla dessa, så är entrepernöriellt lärande liktydigt med ett skapande lärande - ett lärande som är aktivt i handling och tanke. Ett entreprenöriellt tänkande innebär bland annat förmågan att föra ett kreativt resonemang. Ett sätt att föra kreativa resonemang är att se och prata om konst, där man får syn på konstnärliga val och därmed konstnärens avsikt, olika tolkningsmöjligheter och egna reflektioner. Att prata om konst i grupp är ett utmärkt sätt att få syn på en mängd olika tolkningar och upplevelser som berikar och kompletterar varandra, istället för att uppnå ett gemensamt "rätt" svar. Anna Berg, dramaturg med erfarenhet från bl a Regionteater Väst och Backa Teater har fördjupat sig i processen och ger i detta pedagogiska samtal b la en modell över hur man kan leda ett samtal om scenkonst. Föredragshållare: Anna Berg för Regionteater Väst och Backa Teater

Välkommen till monter H03:01

Allt börjar med en bra lärare

11.00 Undervisning om Förintelsen genom olika lärostilar Välkommen på en smygtitt på hur du kan undervisa om Förintelsen genom olika lärostilar. E-boken …om detta må ni berätta… består nämligen nu av bildgalleri, filmklipp, inlästa citat, ordförklaringar, tidsaxel och lite andra verktyg som förenklar undervisningen i klassrummet. E-boken för Ipad är framtagen i samarbete mellan Forum för levande historia och UR och finns att ladda ned gratis. Boken är skriven av Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine. Föredragshållare: Levande Historia, Camilla Sjöström, gymnasielärare och pedagog

DER PÅ BLI MEDLEM NU! VI BJU ARE LÄR S:a SM ER. 3 MÅNAD

till [mellanslag] ditt namn 720 80

11.30 Jämställdhet – Snabbt och Lätt Hur arbetar man med jämställdheten inom Tjörns kommuns skolor? På 20 minuter ges en komprimerad presentation av Jane och Carina som arbetar med jämställdhet. Föredragshållare: Jane Lundgren och Carina Elton, Rönnängs skola, Tjörns kommun

Välkommen till Lärarförbundets monter H00:20!

12.00 Invigning av Mötesplats Skola 2013

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, inviger Mötesplats Skola

13.30 Entreprenöriellt lärande i skolan – Inte grädden på moset utan jästen i degen Skolverkets insatser för att förskolor och skolor ska stödja barns och ungdomar utveckling av kreativitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och ansvarstagande - kompetenser som är avgörande för en bra skolgång och ett bra liv - både på och utanför jobbet. Föredragshållare: Skolverket, Ragnar Åsbrink

• Ingen föranmälan • kostnadsfritt

Med reservation för ändringar i programmet

14.00 Att återvinna sådant som inte går att återvinn TerraCycle berättar hur de kämpar för miljön genom att återvinna sådant som inte går att återvinna, med hjälp från företag som BIC, samtidigt som deras vision är att lära alla att inget behöver bli skräp. Kom och lyssna på hur din skola kan göra något viktigt för miljön, genom att enkelt och gratis samla in sådant som annars skulle förbrännas och samtidigt tjäna ihop pengar till välgörenhet. Föredragshållare: BIC - TerraCycle

14.30 Jonsereds skattkammare Jonsereds skattkammare drivs av två grundskollärare (Titti Alleborg och Mia Andersson) och erbjuder pedagogiska aktiviteter för alla åldrar. Med utgångspunkt i läroplan inriktar man sig främst på ämnena historia, teknik, samhällskunskap och bild. Föredragshållare: Titti Allenborg, Mia Andersson, Jonsereds Skattkammare, Partille kommun

15.00 Med datorn som verktyg för läs och skrivinlärning Skolans vision "Vi är och lär för framtiden" främjas bland annat genom arbetet med ASL (Att skriva sig till läsning) som pågår från förskoleklass till åk 5 sedan drygt fyra år. I Lerums kommun var man bland de första med ASL arbetet och vi delar gärna med oss våra erfarenheter. Föredragshållare: Agneta Danevad Nelson, Anita Olsson, Margret Bergström och Margareta Johansson, Hulanskolan, Lerums kommun

15.30 Barnet och arkitekturen – Hur väcker vi barnens nyfikenhet till lärande genom arkitekturen? Betydelsen av en god arkitektur för våra barns sätt att utvecklas och hur den påverkar lusten till lärande. Liljewall arkitekter har sedan starten 1980 arbetat med utbildningslokaler och har med sin breda erfarenhet utformat rum för lärande från förskola till högskola. Under det senaste året har man fördjupat sig i utformning av förskolelokaler med inspiration från pedagogiken Reggio Emilia med fokus på individuell utveckling och sociala mötesplatser för den lilla människan med funktion och pedagogik som vägledning. Som exempel på detta kommer Stefan och Madeleine visa och berätta om några av kontorets senaste skol-och förskoleprojekt. Föredragshållare: LILJEWALL arkitekter ab, Stefan Östman, arkitekt, Madeleine Nordenknekt

16.30 Mobilskola – Tvåvägs kommunikation mellan skola och hem Varför Mobilskola? Att kunna skicka ut meddelande i realtid blir allt vanligare i samhället och en viktig del av vår vardag. T ex påminnelser till läkare, tandläkare etc. Varför inte använda sig av detta inom skolväsendet genom att effektivisera kommunikationen. På ett enkelt sätt och med vardagliga verktyg kan man bidra till barns och ungdomars utveckling på ett proaktivt sätt. Det genom t ex. daglig uppföljning av studierna, stävja mobbing, påminnelser, olyckor mm via vanlig SMS från dator till mobiltelefon. Hej. Imorgon så är vägen framför skolan avstängd pga. reparationsarbete. Så ni som ska lämna/hämta era barn ombeds ta bakvägen till idrottsplatsen och ställa era bilar där. Mvh Rektorn Föredragshållare: Mobildialog Norden AB

TISDAG 29 OKTOBER 09.00 Att välja utbildning på en gymnasiemarknad Skolverket presenterar en ny rapport som handlar om elevers gymnasieval. Genom fallstudier påvisas vilka förutsättningar som kännetecknar olika slags gymnasiemarknader i landet, samt hur ungdomar uppfattar sina möjligheter och resonerar kring sitt gymnasieval. Fallstudierna illustrerar hur gymnasievalet i hög grad påverkas av vilket slags gymnasiemarknad en elev befinner sig på, men även av andra kommunala och regionala faktorer som t.ex. infrastruktur och samverkan. Rapporten visar att elevers val av gymnasieutbildning präglas av allmänna funderingar gällande t.ex. intressen, kompisar, betyg och osäkerhet inför framtiden. Valsituationen påverkas dock även i hög grad av situationen på den gymnasiemarknad de befinner sig på gällande t.ex. utbud av skolor och utbildningar, infrastruktur och den lokala arbetsmarknaden. Föredragshållare: Skolverket - Jenny Kallstenius, undervisningsråd, Skolverkets enhet för analys och utredning

09.30 Alla vinner på ett väl underbyggt val Vägledningen ska leda till hållbara val. För att ge eleven bästa möjliga förutsättningar inför utbildnings- och karriärsval och undvika kostsamma och tidsödande avhopp och programbyten, behöver studie- och yrkesvägledningen stärkas. Skolverket har regeringens uppdrag att erbjuda fortbildningsinsatser, med särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden – t.ex. om områden där det förväntas uppstå brist respektive överskott av

hallplan

arbetskraft i framtiden och i vilken utsträckning det finns möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen. Här presenterar Skolverket arbetet med att stödja skolans personal för en likvärdig och högkvalitativ vägledning, som är hela skolans ansvar. Föredragshållare: Skolverket, Mikaela Zelmerlööw - undervisningsråd

10.00 Mycket bättre, mycket roligare, mycket mer, mycket lärande! Så mycket bättre!! IKT tillsammans med de allra yngsta.

Föredragshållare: Niclas Löfgren, Britt-Marie Hagman och Emelie Öhrn, Nödingeskolan, Ale kommun

10.30 Var i texten står det? En longitudinell studie om läsförståelse, lässtrategier och metakognition i årskurs 6-9.

Mötesplats Skola 2013

Entré 8

Ulrica Egerdal, lärare i svenska på Frillesåsskolan och Eva Hesslow, lärare i svenska på Frillesåsskolan samt mastersstuderande i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, berättar om ett forskningsprojekt i samarbete med Högskolan i Borås. Ulrica och Eva berättar om ramarna för forskningsprojektet samt beskriver undervisning och berättar om erfarenheter av att leda arbetet med att tillsammans utveckla läsförståelse i klassrummet. Föredragshållare: Ulrica Egerdal och Eva Hesslow, Frillesåsskolan, Kungsbacka kommun

11.00 Matematik för alla Vi kommer att berätta hur vi arbetar för att ge eleverna möjlighet att utveckla lust att lära i matematikundervisningen. Genom att visa bilder från vår undervisning och olika sajter vi använder vill vi ge er en inblick i våra klassrum där ni kan ta del av våra och elevernas tankar. Vi kommer också att ge exempel på hur vi arbetar med problemlösning, fokuserar på olika matematiska förmågor, planerar och utvärderar vår undervisning. Föredragshållare: Karin Lagerström och Susanne Johansson, Härryda kommun

on epti Rec

Kongresshall

H01:11

Bankettsal

H

K1

H05:23

H04:21

H06:32 H06:30 H06:28

H04:19 H02:18

K2

H05:11 H01:16

H02:12

H01:12

H01:02

H04:15 H04:11

Tysta seminarier

H02:10 H03:01 H02:02 H03:03

H00:08H00:06 H00:10

H00:20

H06:26 H05:12 H06:13 H06:24 H05:10 H06:11H06:22 H05:09 H06:20 H06:18 H06:16 H06:14 H05:01 H06:12 H06:01 H06:05H06:10 H06:07 H06:03 H06:09

G3

G4

G01:02 G02:01

G

Bokcafé

F1

Entré 1

GR Utbildning

F2

K3 J Lounge

Utställning

12.30 Film som verktyg vid pedagogisk dokumentation

Seminarier

Pedagogerna visar hur man kan arbeta med film tillsammans med barnen för att möta de ökade kraven på dokumentation. Föredragshållare: Jesper Kristiansson och Karin McKee, Stenungsunds kommun

J2

Hur Barn- och ungdomsförvaltningen långsiktigt och uthålligt, med systemisk grund, arbetar för att utveckla en lärande organisation mot visionen Lust att lära." Föredragshållare: Susanne Bergqvist, Rachel Tornell, Barn och Ungdomsförvaltningen, Alingsås kommun

F

Aktivitetsyta

13.30 Vägen till en lärande organisation och Lust att lära

F5

GR Utbildning J1

14.00 Att få med alla på tåget, en formativ resa Ta del av vår resa i arbetet med att få en gemensam syn på vårt uppdrag.Hur går det till att få med alla på tåget? Går det? Följ med på resan och Stanna till vid våra Hållplatser i arbetet med det formativa lärandet. Föredragshållare: Anneli Eriksson och Katharina Magnusson Västerlanda/ Ström/Hjärtums skola, Lilla Edets kommun

12

H05:21

H04:18

H03:18 H04:17

G01:11

G2

Pedagogisk scen

6

G01:01

Erfarenhetsutbyte

Bro till Focus parkering/ affärscentrum

Plan 2 4

H01:18

11.30 Två forskare på en timme Två forskare från Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet berättar om sin forskning. Leona Bunting forskar om barn och ungdomars lärande av engelska på fritiden relaterat till skolans praktik. Mette Liljenberg presenterar sin forskning om hur skolor organiserar sin verksamhet och sitt ledarskap för att skapa utveckling och gemensamt lärande. Dessutom visar Pontus Sundén från Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid Göteborgs universitet en ny portal för fortbildning av lärare och förskollärare. Föredragshållare: Göteborgs universitet

i

Kongressfoajé

H00:02 H00:04

Pedagogisk scen

Boka skolresan redan nu!

Föreläsarlounge by Kinnarps

Estrad Restaurant

F6

Restaurang/Café

R2

14.30 Tillgänglig utbildning för alla Rådgivare Maude Wildow presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens Tillgänglighetsmodell, som är ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. Föredragshållare: Specialpedagogiska skolmyndigheten

R9

15.00 Ta steget mot ett smartare klassrum Hur har den interaktiva boken blivit ett inslag i klassrummet som både sparar lärartid och ökar elevernas motivation. Hur kan den bidra till smartare planering, bättre genomförande och kontinuerlig kunskapsuppföljning? Föredragshållare: Gleerup, Martin Ljungström

15.30 Skapa film i iMovie Elever i åk 4 och 7 testar olika kameratekniker, spelar in en egen film och redigerar i appen iMovie. Ett kulturprojekt i Öckerö kommun. Föredragshållare: Elin Renklint, teaterlärare i Kulturskolan, Öckerö kommun

16.00 Hur kan man använda iPad till mer än faktasökning Maria berättar om möjligheten till snabb kommunikation. Facebookgrupper, examinationer i form av filmer, presentationer, "filmade parprov", inlämningsuppgifter i Google drive samt utvärdering i Socrative, alla exempel på verktyg som effektiviserar och ger nya möjligheter. Föredragshållare: Maria Sköld, Sinntorpsskolan, åk 7-9, Mölndals kommun

Bryggan

R10

R11 R12

R13

Conference Reception

R26

R21 R22 R23

Press Centre

R3

R6

R25 R24

R4

R5

Cubicad Design Revision: 5.4

Entré 2

R14 R15

R16

Bro till Liseberg