Meg15 Seminarieprogram

Page 1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1


Mediedagarna i Göteborg 5–6 mars 2015

/////////////////////////////// Foto: Niklas Maupoix

///////////////////

Välkomna till Meg15 – nu ska vi tala allvar! I den gångna valrörelsen lyste mediepolitiken till stor del med sin frånvaro. Meg är ett självklart forum för att lyfta upp dessa frågor. Därför hälsar vi vår nya kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke särskilt välkommen till Meg. I prövande tider är det viktigare än någonsin att branschen får ­möjlighet att träffas och diskutera de många gemensamma utmaningarna. Vi ska kort sagt tala allvar på Meg, men vi ska också låta oss inspireras av nya initiativ som den digitala revolutionen ger.

Meg

Mediedagarna i Göteborg – Meg, har mediebranschen på plats. Här möts beslutsfattare och nya medieaktörer och riktar sig till alla som är med och påverkar hur vårt medielandskap ser ut. Meg är ett forum för det politiska samtalet om mediefrågor och för aktuella frågor inom medieutveckling. Meg består av en seminariedel och en mötesplats/utställning som bl a innehåller caféer, loungeyta, Öppen scen, loungescen, podcastscen, utställare och mötesplatser. Monterprogram, ­f rukostseminarier och ­mingel avlöser varandra. Meg bildades 2010 efter ett gemensamt initiativ av Bok & Bibliotek i Norden AB, Medie­A kademin och Tidningsutgivarna.

2

På Meg15 medverkar drygt 100 personer på våra scener. Räkna med att bli engagerade, inspirerade, ­underhållna – och säkert provocerade! Välkomna till Göteborg och S veriges viktigaste mötesplats för ­ medie­frågor, 5–6 mars 2015! Foto: Anders Eriksson

”Hur tar vi betalt?” Svaret på den frågan framstår som allt tydligare som mediebranschens heliga graal just nu. Många aktörer på ­marknaden har ­innovativa svar som passar deras verksamhet, men flera av de traditionella medierna är mitt uppe i stålbadet. Vilka konsekvenser får nya affärsmodeller och digitala strategier? Detta diskuteras av visionärerna Jan Helin, Hanna Stjärne, Alexander Bard, Sofia Wadensjö Karén, Oscar Höglund, Cecilia Beck-Friis, Martin Jönsson och Anette Novak i Megs inledande talkshow.

jessika wassberg ansvarig meg jwa@meg.se

Marknadschefs­ dagarnA Parallellt med Meg arrangeras ­Marknadschefsdagarna ­t illsammans med Marknads­cheferna, Sveriges ­största ­nätverk för ­marknadsansvariga. Läs mer: www.marknadschefsdagarna.se.


/////////////////////////////////// viktigaste mötesplatsen för mediefrågor ///////////////////////////////

Foto: Sam Levitan

carl bernstein

Vid årsskiftet kliver Hanna Stjärne in i sin nya roll som vd för SVT. På Meg15 hör ni Hanna Stjärne diskutera hur den nya tekniken ändrar spelreglerna och vad som är tv i framtiden.   visionärerna se sid 4

Foto: Volante

Julia Reda Alexander Bard kan presenteras som mycket (debattör, travhästuppfödare, musiker, producent, politiker, filosof), men till Meg15 kommer han i egenskap av visionär och analytiker av den digitala revolutionens sociala effekter.   visionärerna se sid 4   deltagandekultur och makt se sid 9

Carl Bernstein är en levande journalist­ legend och ena halvan av Washington Post-duon som avslöjade Watergate­ affären. Bernstein kommer till Göteborg och Meg för att bland annat tala om tillståndet i dagens journalistik.   carl bernstein se sid 6   greenwald meets bernstein se sid 19

Glenn Greenwald

Foto: Jimmy Chalk

Tyska Julia Reda tänker, som EU-parlamentets enda piratpartist, använda sitt mandat för att strida för upphovsrättsreformer. På Meg diskuterar hon möjligheter, faror och utmaningar med en gemensam europeisk lagstiftning kring upphovsrätt.   a unified european copyright reform se sid 17

Foto: Tobias M. Eckrich

hanna stjärne

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Möt oss på Meg!

Foto: Liselotte van der Meijs

alexander bard Kommunikationsdirektören för Stockholms stad Hanna Brogren utvecklar den kommunikativa organisationen i rikets första stad. På Meg15 diskuterar Brogren, som tidigare varit informationschef på Regeringskansliet, detta ansvar med sina kollegor i Göteborg och Malmö.   tre storstäder, tre kommunikationsstrategier? se sid 5

hanna brogren

När den tidigare CIA-medarbetaren Edward Snowden läckte hemliga dokument om USA:s systematiska övervakning fick det återverkningar över hela världen. Den amerikanske journalisten Glenn Greenwald valdes personligen ut av Snowden för att publicera dokumentens innehåll.   glenn greenwald se sid 18   greenwald meets bernstein se sid 19

3


Jan Helin

Cecilia Beck-Friis

Foto: Johanna Palmqvist

Hanna Stjärne

Foto: Privat

Foto: Tidningen Vi

09.45–10.45

Visionärerna

Talkshow om morgondagens medievärld

Vi lever i en blixtsnabbt skiftande värld, där alla letar efter nya affärsmodeller. Men vad händer med innehållet under jakten på klickmonster och lönsamhet? Vilken digital utveckling kommer att ändra spelreglerna? ­Strategier, teorier och profetior när visionärerna under Carin Hjulströms ledning försöker bringa ordning i en kaotisk medievärld. Medverkande: Jan Helin, publisher Aftonbladet, Hanna Stjärne, vd SVT, Cecilia Beck-Friis, Chief Digital Officer Bonnier Broadcasting TV4, Sofia Wadensjö Karén, vd och chefredaktör Tidningen Vi, Oscar Höglund, grundare United Screens, Alexander Bard, filosof och författare Volante, Martin Jönsson, digital direktör Sveriges Radio och Anette Novak, vd Interactive Institute.

Sofia Wadensjö Karén

Oscar Höglund

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Foto: Jann Lipka

Foto: Volante

Meg med programpartners Tidningsutgivarna och MedieAkademin

Alexander Bard

4

Foto: Niklas Maupoix

09.45

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

TORSDAG

Martin Jönsson

Anette Novak


Foto: Mikael Westerlind

09.00 Kommunikation som drivkraft

11.00

09.00–09.45 Kommunikatören på plats i ledningsgruppen kan utveckla och driva verksamheten i företaget. Men är det kommunikatörens uppgift? Och är kommunikatören i sin roll redo att anta utmaningen? Ett samtal mellan Joakim Kenndal, kommunikationsdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sofia Brax, HR och kommunikation Lindex och Fredrik Ivarsson, kommunikationschef Volvo Group Trucks Operations. Moderator: Janine Sjöö, kommunikationsansvarig, Stena Line. Meg med programpartner Sveriges Kommunikatörer

Helena Mehner

11.00–11.45

Frukostmöte

Tre storstäder, tre kommunikationsstrategier?

Sveriges Kommunikatörer bjuder på frukost kl 08.30–09.00 följt av seminariet Kommunikation som drivkraft. Anmälan till frukosten via www.sverigeskommunikatorer.se

Hanna Brogren, Stockholms k ­ ommunikationsdirektör, poängterar chefernas stora ansvar för att utveckla den ­kommunikativa organisationen. Anders Mellberg, ­Malmös kommunikationsdirektör, menar att ­kommunikationen måste bli mer kreativ. Helena Mehner, Göteborgs kommunikations­ direktör, vill utveckla kommunikationsarbetet i en grön och nära storstad som växer och utvecklas. Samtalsledare: Fredrik Ivarsson, kommunikationschef, Volvo Group Trucks Operations.

Foto: Privat

Meg med programpartner Sveriges Kommunikatörer

Tor Rauden Källstigen

11.00–12.00

Hur tar vi betalt?

11.00

Tre olika företag inom medieindustrin presenterar tre nya modeller för finansiering av journalistik, underhållning och information. Följs av frågestund. • Så producerar och finansierar vi framtidens tv Elin Sandström Lundh, vd och Karin Winther, producent och kreativ chef Anagram Pocket. • Enkel podcastlösning som betalapp Tor Rauden Källstigen, IT-entreprenör Opinionpod­ casting.com. • Katalog av tidigare publicerad journalistik som säljs som e-singlar och print-on-demand Annika Seward Jensen, förlagschef Telegram och Telegram Journalistik. Meg

5


11.00

11.00–11.45

Carl Bernstein

Foto: Sofia Sabel

TORSDAG 12.00

Carl Bernstein talks to Britt-Marie Mattsson, senior reporter Göteborgs-Posten, about investigative journalism before and after the internet. The threat of political abuse of power and the use of surveillance seem just as tangible today. Why hasn’t that changed with media revelation? As a Hillary Clinton biographer, Carl Bernstein will also give us some thoughts about perhaps the US next president to be. Britt-Marie Mattsson has covered the recent ten election campaigns in the US, and has been awarded The Swedish Grand Prize for Journalism. Language: English

Watergate, surveillance and journalism

Meg med programpartner Göteborgs-Posten

12.00 12.00–12.20

Belinda Olsson

Massmediernas enfaldiga typer

Vilka stereotyper möter oss i mediebruset? Är det fortfarande så att vita medelålders män dominerar nyheterna och unga kvinnor reklamen? Med utgångspunkt i familjen Medieström undersöker studien Massmediernas enfaldiga typer de tusentals bilder som strömmar mot oss under en dag, år 1994, 2004 och 2014. Är det visuella innehållet mindre stereotypt och mallat idag jämfört med för 20 år sedan? Har mångfalden ökat? Medverkande: Maria Edström, fil dr, medieforskare JMG och Maria Jacobson, fil mag, journalist och författare.

Foto: Dan Norrå

Meg med programpartner Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG

12.00–12.45

Alla gör tv! Aldrig tidigare har så många aktörer gjort tv. Uppstickarna skapar tv-historia och de stora, etablerade aktörerna söker nya vägar. Vad blir det för tv? Nyskapande, snabbt och billigt eller fult, slarvigt och förutsägbart? Hur ser vägen framåt ut? Medverkande: Karin Schmidt, SVT Kanalchef online, Jan Scherman, Aftonbladet TV, Oscar Höglund, grundare United Screens, Jonas "sp4zie" Ring, Youtuber, Belinda Olsson, programledare SVT. Moderator: Carin Ahlqvist, SVT. Meg med programpartner SVT

12.00

12.00–12.45

Vem gör nyhetsvärderingen?

– journalisterna eller polisen?

Sedan årsskiftet har Polisen en gemensam kommunikationsstrategi. Hur påverkar det journalisternas arbete? Det har blivit svårare för nyhetsredaktionerna att få direktinformation om så kallade blåljushändelser och redaktionerna har blivit beroende av Polisens egen information. Innebär det att Polisen gör nyhetsvärderingen? Samtal mellan Unni Jerndal, kommunikationsdirektör Polisen, Lena Nitz, ordförande Polisförbundet och Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet. Unni Jerndal

6

Meg med programpartner Journalistförbundet


Foto: Niklas Maupoix

13.00–13.45

MedieAkademin presenterar Förtroendebarometern

13.00

Vilka litar vi på?

Sedan 1997 görs en årlig förtroendebarometer. Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier. För analys, sammanställning och presentation ansvarar professor ­Henrik Ekengren Oscarsson, föreståndare SOM-institutet Göteborgs ­universitet, och Toivo Sjörén, TNS Sifo. Moderator: Carin Hjulström, journalist och författare. Carin Hjulström

Meg med programpartner MedieAkademin

13.00 Yttrandefrihet på Meg och Bokmässan

Foto: Carl-Johan Söder/SVT

2016 är det 250 år sedan ­Tryckfrihetsförordningen blev en del av svensk grundlag. Bok & Bibliotek uppmärksammar detta med start på Meg15, fortsättning på Bokmässan 2015 för att under själva jubileumsåret sätta större fokus på yttrandefrihet. Se mer www.meg.se

13.00–13.45

Tänk utanför pärmarna! E-boken har diskuterats som bokvärldens välsignelse och förbannelse, men genombrottet dröjer. Är det verkligen e-boken som kommer att omdana litteraturen? Eller kommer fenomen som klickmonster, likes och digital interaktivitet utveckla berättelsens format på ett sätt som vi idag inte kan föreställa oss? Vad krävs i så fall av bokförlagen? Vilken omställning måste vi göra? Hur hittar vi affären? Det är dags för kapitel två i diskussionen om vad en bok kan vara. Medverkande: Anki Ahrnell, Chief Digital Officer Bonnier AB. Meg med programpartner Bokmässan

13.00–13.45

Kampen om skärmtiden

13.00

– barnen som mediekonsumenter Vad vet vi om barns medievanor och skärmkultur i vardagen? Hur kan jag som vuxen förstärka mitt barns förståelse för ­mediernas sätt att visa olika verkligheter? Hur minskar vi klyftorna i medie­ kunskap mellan barn i olika uppväxtmiljöer? En diskussion utifrån medieforskning i Finland och Sverige med Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet, medie­utveckling och internationell politik Göteborgs universitet, Ewa Thorslund, direktör Statens Medieråd och Ylva Hällen, programledare och producent. Moderator: Henrik Huldén, specialrådgivare Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Ylva Hällen

Meg med programpartners Statens medieråd, Sällskapet för mediefostran i Finland, Hanaholmen – ­kulturcentrum för Sverige och Finland och NORDICOM Göteborgs universitet

7


Foto: Knight Foundation

TORSDAG

14.00

14.00–14.45

The Digital Transformation

– from The New York Times to The Guardian About developing digital journalism in the newsrooms and finding new approaches to technology and how to reach new audiences. Speech from Aron Pilhofer, Executive Editor of Digital at The Guardian and former Editor of Interactive News at The New York Times. Moderator: Thomas Mattsson, Editor-in-Chief Expressen Language: English Aron Pilhofer

Meg med programpartner Tidningsutgivarna

I denna nedskärningarnas och omorganisationernas tid går åsikterna isär om vad som ingår i kvalitetskriteriet. Konflikten mellan journalister och redaktionsledning leder till förhandlingar även kring frågan vad journalistik ska vara. Vad händer med det demokratiska uppdraget, är det också förhandlingsbart? Seminariet utgår från aktuell forskning på området, företrädesvis baserat på projektet ”Profession möter management” under ledning av Jenny Wiik och Ulrika Andersson, JMG.

Foto: Leif Erik Nygårds

Profession möter management

14.00

14.00–14.20

Foto: Johan Wingborg

Meg med programpartner Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG

14.00

Baker Karim

14.00–14.45

Undvik stereotyper – fem handfasta råd Baker Karim, långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet och Ingrid Thörnqvist, utrikeschef SVT Nyheter, visar fem konkreta strategier som mediehus, skolor, politiker och filmare kan ta med sig när de rapporterar från vår omvärld. Hur kan begreppet konstruktiv journalistik sprida sig till fler om­råden än enbart medierapporteringen? Vilka möjligheter finns det att visa upp en mer mångfacetterad bild av vår omvärld? Jenny Wiik

8

Meg med programpartners Svenska Filminstitutet och SVT


Foto: Sören Andersson/regeringskansliet

14.00–14.45 TT Nyhetsbyrån presenterar: Djupintervju med hemlig gäst!

För vissa personer är hen ett känt namn, för andra är det en relativt anonym person. Men alla menar att denna profils initiativ har varit och är betydande för den utveckling som nu sker i kultur- och mediebranschen.

15.00

15.00 15.00–15.45

Alice Bah Kuhnke

Deltagandekultur och makt – Alexander Bard

15.00–15.45

Den digitala revolutionen är en av de radikalaste och mest omvälvande revolutionerna i historien. Den interaktivitet som internet skapar innebär ett skifte av samma dignitet som en gång talspråket, skriftspråket och boktryckarkonsten. Sådant som förut var dyrt och omständligt är idag enkelt och billigt, eller rent av gratis. Nu kommer nästa våg i digitaliseringen – den participatoriska kulturen – och den transformerar samhällen, maktstrukturer, människans världsbild och självbild globalt. Alexander Bard har analyserat de sociala effekterna av teknisk utveckling i böckerna Nätokraterna, Kropps­ maskinerna och Synteism: att skapa Gud i Internetåldern.

Har Sverige en mediepolitik? Mediernas kris är en demokratifråga. Det handlar om aktiv mediepolitik och digital strategi. Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati­ minister, Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Emanuel ­Karlsten, debattör och krönikör, AnnaKarin Lith, redaktionell chef Mittmedia, Ulla Sätereie, prefekt JMG, Ulla Carlsson, ­Unesco-professor och Jonas Ohlsson, medieforskare NORDICOM samt inbjudna politiker. Meg med programpartner Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG och NORDICOM Göteborgs universitet

16.00

Foto: Simon Mogren

Meg med programpartner Volante

Sandra Rönnnsved

16.00–16.45

Unga i media

– vi pratar om dem men aldrig med dem Hur syns unga i dagens medier? Är det vuxna som talar för dem eller får de föra sin egen talan? Ger vi en schablonbild av ungdomar idag? Slarvar vi bort en nyckelgrupp? Satsas det tillräckligt på att inkludera ungdomar i dagens medie­k ris? Journalistförbundet presenterar en undersökning om hur svenska medier behandlar unga i dagens Sverige. Medverkande: Sandra Rönnsved, förbundssekreterare Ung Media, Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Hanna Nyberg, reporter SVT Göteborg m fl. Debattledare: Sara Carlsson, ombudsman Journalistförbundet. Meg med programpartner Journalistförbundet

9


TORSDAG Foto: Niklas Maupoix

16.00 16.00–16.45

Mediernas betydelse för demokratin i världen När journalister hotas, kidnappas, skadas och i värsta fall dödas så är det en attack både mot rättssamhället och det fria ordet och därmed demokratin. Om utrikesbevakningen är prioriterad och viktig måste politiker och rättsväsendet världen över tydligt ta ställning och värna journalisters möjligheter att arbeta. Debatt om det fria ordets framtid med Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, och panel.

Cilla Benkö

Foto: Niklas Maupoix

Meg med programpartner Sveriges Radio

Din yta! Dina möten!

Foto: Volante

Träffa de aktörer och beslutsfattare som utgör vårt medielandskap. Boka egen aktivitetsyta: Valentina Arvidsson, va@meg.se, tel 031-708 84 12 Boka in lednings-, medlemseller branschmöte: Martina Jeansson, mj@meg.se, tel 031-708 84 09

Kommunikation – viktigare än någonsin! Kommunikation är idag ett av de viktigaste konkurrensmedlen när arbetskraft, kapital och information kan köpas lika enkelt som en dunk bensin, och när produktfördelar kopieras snabbare än vi hinner säga unique selling proposition. En ökad förståelse för hur vi påverkas av kommunikation, och därmed vilka olika effekter kommunikation har, blir avgörande för den övergripande strategin. Hur kan man skapa synergier mellan sälj i nuet och långsiktig tillväxt? Kreativitet måste vägas mot effektivitet, originalitet mot relevans och våra egna egon mot möjligheten att förändra spelreglerna. Medverkande: Erik Modig, konstnär och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Erik Modig

Meg med programpartner Volante

10

16.15

16.15–17.00


Årets Dagstidning 2015 Foto: David Magnusson

Den årligen återkommande tävlingen för dagspressen och dess mediehus! Prisutdelningen äger rum på Meg15.

Prisklasser • Årets Dagstidning – Helhetspriset • Mommapriset - Årets Utgivare (NYTT!) • Årets Redaktion • Årets Marknadsorganisation • Årets Kampanj

Mingel och prisutdelning torsdag 5 mars kl 17.00–19.00 Läs allt om Årets Dagstidning och Mommapriset på www.tu.se och www.utgivarna.se.

Arrangörer Tidningsutgivarna, Medievärlden och Utgivarna

#åd2015

MegAward 2015 Till årets förnyare inom mediebranschen! Nomineringar tas emot fram till 7 januari kl 12.00. www.meg.se/megaward Prisutdelning och mingel 5 mars kl 17.00–18.00 Årets jury: Gustaf Brusewitz, kommunikationschef Google Norden Stina Honkamaa Bergfors, vd United Screens Emilie Johansson, förbundsorganisatör Ung Media Sverige Pär Lager, vd Anthon B Nilsen Education AB Olle Lidbom, vd Oxys Jessika Wassberg, mässansvarig Meg (ordf)

Läs mer om MegAward på www.meg.se/megaward

11


Foto: Niklas Maupoix

TORSDAG

Årets mediefest Torsdag 5 mars 2015 kl 19.00 på Estrad Meg ska inte bara vara jobb, det ska vara fest också. När ­lokalerna stänger efter ett hektiskt torsdagsprogram har ni en timme att snofsa till er lite. Sen kör vi igång igen. Vi äter och dricker något gott, pratar, lyssnar på musik och minglar. Alla som inte minglar är tidningsankor. Efterfest på Incontro. Sisten ut släcker ljuset. Försäkra er om en plats på årets mediehändelse senast 13 februari. www.meg.se/anmalan

12


freDAG Foto: Privat

09.00 09.00–09.45

Content Businesses

in the Cloud-based, Data-driven World

Rian Liebenberg, global CTO at Schibsted Media Group about how cloud-computing, mobile clients, and everything-data is changing the nature of traditional content businesses. Moderator: Eva Hamilton. Language: English Rian Liebenberg

Foto: Jan Nordén

Meg med programpartner Utgivarna

09.00

10.00 10.00–10.45

Vem tjänar på piracy?

Antje Jackelén

09.00–09.45

Religion i politik och konflikter – en journalistisk utmaning

När det gäller innehållet på internet är striderna extra högljudda, med rättsprocesser, fängelsedomar, konkurser, miljardvinster och en rejäl skopa ideologi. Innehållet är det som skapar värde för publiken, oavsett medium. Hur ser ekonomin ut för det olagliga innehållet på nätet och vem är det som tjänar pengarna? Paneldebatt med samtalsledare Per Strömbäck, sakkunnig digitala frågor Film och TV-branschens samarbetskommitté. Meg med programpartner Film och TV-branschens samarbetskommitté

10.00–10.45

Vilka journalister sparkas och vilka rekryteras?

10.00

När förnuftet segrar försvinner religionen, så har man sagt sedan upplysningstidens dagar. I västvärlden i alla fall, där det såg ut att bli just så under 1900-talet. Men idag är religion åter en het fråga, och då inte minst i samband med konflikter världen över. Hur ska vi som journalister förhålla oss till religion i politik och konflikter? Vilken roll spelar den egentligen i Mellanöstern? Och hur är det i Sverige – eller i en stormakt som Kina? Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Alf Linderman, direktor Sigtunastiftelsen, docent i religionssociologi, Omar Mustafa, ordförande Islamiska förbundet i Sverige, Hanna Sahlberg, journalist Sveriges Radio, tidigare utrikeskorrespondent i Kina. Samtalsledare: Göran Rosenberg, journalist och författare.

När mediebranschen förändras öppnas möjligheter för nya kompetenser och nya redaktionella satsningar. Hur väl lyckas medieföretagen med att se möjligheterna i framtidens journalistik? Har branschen råd att inte satsa offensivt och investera i såväl medarbetare som innehåll? Föreningen Grävande Journalister diskuterar kvalitetsjournalistikens framtida roll med några av branschens tyngsta företrädare. Medverkande: Nils Hanson, ansvarig utgivare Uppdrag Granskning SVT, Helena Giertta, chefredaktör Journalisten och Anders Oxelström, chef för TV4-nyheterna och Kalla Fakta TV4. Moderator: Terje Carlsson, ordförande Föreningen ­Grävande Journalister.

Meg med programpartners Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen

Meg med programpartner Föreningen Grävande Journalister

13


freDAG

Foto: Creatables

10.00

10.30–10.50

Visselblåsaren

– demokratins förkämpe, hot eller journalistikens kanonmat?

10.30

Bradley Manning och Edward Snowden personifierar de rakryggade individerna bakom begreppet whistleblower. Men är fenomenet så okomplicerat? Hjältar i vissas ögon, förrädare och hot mot nationell säkerhet i andras. Ett avslöjande kan dessutom få digra personliga konsekvenser. Vad ”kostar” det att blåsa i visselpipan? Vilket skydd kan man förvänta sig och från vem? Och vad händer efteråt? Medverkande: Christian Christensen är professor i journalistik vid Stockholms universitet. Hans forskning berör sociala medier som plattform för politisk aktivism och propaganda, och han har också forskat på Wikileaks.

Foto: Stockholms universitet

Meg med programpartner Institutionen för Mediestudier, IMS, Stockholms universitet

Erik Thorstensson

10.00–10.45

Bygg prototyper – förstå världen I barndomen är det OK att fråga om allt. Man lär sig genom att pröva och ibland misslyckas. I vuxenvärlden har vi slutat med testandet och ska nu veta allting. Vi har glömt att vi utvecklas genom leken. I den globala ˮmaker-rörelsenˮ skapar alla och bygger prototyoper för att förstå och testa teknik och nya affärsidéer. Erik Thorstensson, maskiningenjör och en av grundarna till Creatables är en hyllad entreprenör inom ˮmaker-rörelsenˮ. En kreativ skapare som blev 2014 års ˮmaker of the yearˮ på Maker Fair. Christian Christensen

Meg med programpartner Preera

10.00

11.00

10.00–10.20

Cutting Through the Noise

– how to ensure your brand stays front of mind

14

In a time when we are hit by advertising from every angle, companies can ˮcut through the noiseˮ to ensure that their brand stays front of mind. We will be looking at actual case studies of top companies to show that relevant and valued content is king in communicating a brand’s core values in media and marketing. Presented by Alastair Love, Marketing manager Z-CARD.

11.00–11.45

Meg med programpartner Z-card

Meg med programpartner Aftonbladet

Vad är framtidens journalistik? Måste framtidens journalister också vara tekniker och UX designers? Hur berättar man en story på ett nytt sätt som fångar användaren? IT-experter och redaktörer i diskussion om hur vi arbetar med morgondagens journalistik.


Från demokrati till ”konsultokrati”?

PR-branschens inflytande på politik och journalistik Utbudet i tidningar och tv bygger till stor del på material från lobbyister och PR-konsulter. Inflytandet har tagit sådana proportioner att vissa menar att vår demokrati håller på att förvandlas till en ”konsultokrati”. Politiker förvandlas till lobbyister inom näringslivet och journalisternas nätverk blir hårdvaluta i PRvärlden. Vilka blir konsekvenserna för demokratin, och för en journalistik som med begränsade resurser blir allt mer beroende av material från särintressen? Medverkande: Sigurd Allern, professor i journalistik vid Oslo universitet och gästprofessor vid Stockholms universitet. Daniel Suhonen, journalist, debattör och författare till boken Partiledaren som klev in i kylan. Moderator: Ester Pollack, medieforskare vid Stockholms universitet, Institutionen för Mediestudier, IMS, deltar tillsammans med Sigurd Allern i ett forskningsprojekt om PR, lobbying och agendasättning. Meg med programpartner Institutionen för Mediestudier, IMS, Stockholms universitet

11.00

Sigurd Allern

Foto: Privat

11.00

Foto: Stockholms universitet

11.00–11.45

11.00–11.20

Vad betyder yttrandefrihet i dagens Sverige? Peter Sunde ger sin syn på ett öppet internet och yttrandefriheten idag och i framtiden. Fram till november 2014 avtjänade han ett fängelsestraff för medhjälp till upphovsrättsbrott som talesperson för Pirate Bay, det mest uppmärksammade upphovsrättsmålet hittills i Sveriges historia. Peter Sunde

Foto: Privat

Meg med programpartner Piratpartiet

11.30–11.50

11.30

Social Change and Media – Afrah Nasser

How can social media be used for social change and how is the new media affecting democratic ­processes? Dawit Isaakawarded 2014, ­featured as one of the 10 must-read bloggers from the Middle East, Swedish resident Afrah Nasser from Jemen talks about the impact of journalism. Meg med programpartner Publicistklubben

Afrah Nasser

15


Ledarskap när hela mediehavet stormar Jan Scherman, tidigare vd TV4 samt vice vd Bonnier Broadcasting och numera affärsområdeschef för Aftonbladet TV, skrev boken Räkna med känslorna om sina erfarenheter som chef. Eva Swartz Grimaldi, tidigare vd Natur&Kultur, programdirektör TV4 och numera styrelseordförande i Norstedts förlagsgrupp m m, har satsat på mentorskap därför att hon tillhör den första generation där kvinnor på allvar har blivit chefer. Är teknokrati och kontrollbehov något som förstör arbetsglädjen och kreativiteten bland medarbetarna? Har man som chef tid att låta beslut mogna, eller kan man skapa sig den tiden? Om chef­ skapets plikter och möjligheter i en tid av stora omvandlingar. Samtalsledare: Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

12.00

12.00–12.45

Foto: Peter Jönsson

freDAG

Eva Swartz Grimaldi

Meg

Foto: MAQS Advokatbyrå

12.00

Christina Berggren

12.00–12.20

Järnrörsskandalen prövad i domstol

– om yttrandefrihet, upphovsrätt och citaträtt

Expressen TV la hösten 2012 ut en film där SD-politikern Kent Ekeroth med partikamrater hotade komikern Soran Ismail och andra med bland annat järnrör. Flera medier publicerade stillbilder ur filmen. Rättegången om eventuellt upphovsrättsintrång mot Göteborgs-Posten, planerad till februari 2015, är resultatet av Kent Ekeroths stämning. Hur ska bilder av en offentlig person av stort allmänintresse och nyhetsvärde behandlas av medierna? Vad innebär domen för medierna? Medverkande: Christina Berggren, advokat MAQS Advokatbyrå, Cecilia Krönlein, chefredaktör och ansvarig utgivare på Göteborgs-Posten och Anna Hammarén, universitetslektor i juridik Högskolan Väst. Meg med programpartner MAQS Advokatbyrå

Foto: Maria Söderberg

12.00 12.00–12.45

Photojournalism and free speech

– Victoria Ivleva

On civil disobedience and the role of photojournalism when reporting from Russia and Ukraine. Russian born V ­ ictoria Ivleva has received numerous awards for her ­stories. In Meg15, she speaks about the fight for free speech and ­photojournalism, but also about the role of Facebook in ­a media climate that is deteriorating. In 1991, Ivleva received the World Press Photo Golden Eye Award for her unique photos from inside the wrecked nuclear power plant in Chernobyl. Meg med programpartner Tillgren Photography Agents

16

Victoria Ivleva


13.00 13.00–13.45

12.30

Ekots lördagsintervju Ekots lördagsintervju ställer makten till svars. Ett djup­ lodande samtal med en aktuell gäst. Programledare: Monica Saarinen, journalist. Meg med programpartner Sveriges Radio

12.30–12.50 Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

MedieAkademin presenterar Twitterbarometern För fjärde året i rad avslöjas vilka ­svenskar som har störst inflytande på Twitter. Och varför. Twitterbarometern 2015 är sammanställd av Welcom i samarbete med Aitellu. Moderator: Carin Hjulström, journalist och författare.

Meg med programpartner MedieAkademin

13.00 13.00–13.45

Programmatic annonsförsäljning Framtidens annonsförsäljning, vad innebär det för oss? Hur långt har vi kommit och hur ser det ut i framtiden? Mikael Falk, Microsoft, berättar vad programmatic innebär för annonsförsäljningen. Expressen, MktMedia och Schibsted beskriver hur de har lagt upp säljet. Avslutande frågestund. Medverkande: Mikael Falk, Sales Manager Microsoft, Dilem Güler, affärschef webb Expressen, Fredrik Strauss, vd Adapt ­A dx, Erik Otterberg, Head of Inventory & Ad ­Operations Schibsted. Moderator: Tobias Hedström, chefsanalytiker Tidningsutgivarna.

A Unified European Copyright Reform – will it add to creativity and culture?

What are the opportunities, dangers and challenges of a new panEuropean copyright reform? We discuss the upcoming copyright reform aimed at enhancing cultural life and creativity in Europe. Participants: Julia Reda, member of the European Parliament for the Pirate Party Germany, Vice-President of the Greens/EFA group with the copyright reform as her focus. Pelle Snickars, Professor of Media and Communication Studies Umeå university, Susin Lindblom, Managing Director Writers Guild of Sweden and Vice Chairman of Copyswede and Klas Elm, Executive Director Elektronikbranschen. Moderated by: Carl Heath, Interactive Institute. Language: English Meg

Foto: Mattias Pettersson

13.00–13.45

Meg med programpartner Tidningsutgivarna

13.00

Monica Saarinen

Pelle Snickars

17


freDAG

Foto Ylwa Yngvesson

13.00

14.00

14.00–14.45

Glenn Greenwald

Absolute Control vs the Free Press The impact of the Snowden affair. Glenn Greenwald talks about his work on the Snowden reports and their ­consequences for investigative journalism. Can we rely on the big media houses to reveal events within politics and society today? What new insights has the launch of internet platform The Intercept brought? Introduced by Jan Helin, publisher Aftonbladet. Language: English Meg med programpartner Piratpartiet och mediepartner Aftonbladet TV

Frida Boisen

14.00

13.00–13.45

Kampanjjournalistik

– framgångsfaktor eller folklig fälla Med utgångspunkt i den uppmärksammade kampanjen för folkomröstning om trängselskatt i Göteborg anordnar Publicistklubbens Västra krets en debatt om kampanjjournalistikens möjligheter, risker och fällor. Vilken status har kampanjjournalisten på svenska redaktioner? Blir en framgångsrik kampanj också en framgång för de media som drivit kampanjen? Medverkande: Frida Boisen, chefredaktör GT, Ylva M Andersson, chef allmän-tv SVT, Stefan Jonsson, professor vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet m fl. Moderator: Erik Blix, journalist.

14.00–14.20

Meg med programpartner Publicistklubben

Meg med programpartner Diversi

Game Over för sexism och hat

Foto: Niklas Maupoix

Spel har blivit ett brett folknöje de senaste åren, men det har också väckt många frågor. Debatten om sexism, hat och hot inom spelvärlden har varit intensiv. Diversi är ett projekt skapat av bransch och forskning där man vill ta tillbaka initiativet från hatarna, välkomna mångfald och främja jämställdhet. En diskussion om hur krishantering av ett medieproblem kan vända en trend. Moderator: Per Strömbäck, talesperson Dataspels­ branschen.

15.00

15.00–15.45

Spanarna direktsändning i P1 Ingvar Storm intar scenen med sina ­Spanare. En stunds framtidsfilosoferande i en direktsändning i Sveriges Radio. Ingvar Storm

18

Meg med programpartner Sveriges Radio


Greenwald meets Bernstein From Watergate to Snowden

A state that aspires to absolute control over every action and thought of its people through clandestine and continuous surveillance both today and before the internet is a topic that unites two reporters that have changed the world. Is the abuse of power the same today? What is the power of the free press? Where does investigative journalism belong today, in a classical newspaper like The Washington Post or on the internet? Glenn Greenwald and Carl Bernstein in a discussion with ­Fredrik Laurin, head of investigative journalism, Swedish Radio. Language: English Meg med programpartners Sveriges Radio och Föreningen Grävande Journalister

Foto: Sam Levitan Foto: Sofia Sabel

15.00–16.00

Carl Bernstein

Glenn Greenwald

Foto: Jimmy Chalk

15.00

Fredrik Laurin

19


///////////////////

Mediedagarna i Göteborg 5–6 mars 2015

///////////////////////////////

Foto: Rebecca Carlgren

Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

MISSA INTE! Alice Bah Kuhnke till Meg!

Foto: Rebecca Carlgren

Kultur- och demokrati­ minister Alice Bah Kuhnke kommer till Meg 2015 för att tala om mediepolitik och demokrati i ett eller flera seminarier. För närmare information se www.meg.se där programmet uppdateras löpande.

Spelsatsning på Meg!

Foto: niklas Maupoix

Poddar till Meg!

Med sina ofantligt varierade uttryck, teman och personligheter har poddars popularitet minst sagt exploderat; flertalet poddar har skapat lojala följen av lyssnare och podden har blivit en norm-form. Nu samlas svenska poddar på Meg för att spela in veckans avsnitt med Megs besökare som publik – lyssna, mingla och häng med podcastare i Meg Lounge!

Meg lanserar Meg Lounge!

På Meg möter mediebranschens främsta företrädare mediepolitiker, twittrare träffar journalister och redaktörer minglar med utvecklare. Därför bygger Meg upp Meg Lounge – en yta att nätverka och mingla på. Häng i kryptobaren och prata med Interactive Institute om datasäkerhet, träffa nya bolag med monsterklick och hundratusentals likes, delta i Lindholmen Science Parks samtal, workshops och försnack eller varför inte ha dina egna möten här!

20

Minst var tionde människa på jorden har någon gång spelat ett svenskt spel! Så klart det kommer att synas på Meg15! 2013 var den mest nedladdade gratisappen Candy Crush Saga. Den mest nedladdade betalappen var Minecraft. Båda förstås svenska spelappar. Spelbranschen delar med sig av sina erfarenheter. Satsningen sker i samarbete med Dataspelsbranschen, Interactive Institute, Swedish ICT och Gothenburg Games.


Foto: Niklas Maupoix

/////////////////////////////////// viktigaste mötesplatsen för mediefrågor /////////////////////////////// Information Datum och plats: 5–6 mars 2015 Svenska Mässan Göteborg

Öppettider: Torsdag 08.30–18.00 Fredag 08.30–16.00

Entré: Ingång via entré 5, Mässans gata/Korsvägen

Anmälan: www.meg.se/anmalan

Boka hotell: Svenska Mässans Hotelservice meg@meetx.se Tel: 031-708 86 90 eller www.meg.se/bokahotell

Information:

Megs helkort: 5 300 kr Inkluderar 2-dagarskort till seminarierna, entré till utställningen, Årets mediefest torsdag 5 mars, tillträde till Marknadschefsdagarnas seminarieprogram samt två luncher

Seminariekort och biljetter

Foto: Niklas Maupoix

För frågor om anmälan kontakta Sweden MEETX: Tel: 031-708 86 90 eller meg@meetx.se

2-dagarskort: 4 100 kr Inkluderar samtliga seminarier samt entré till utställningen torsdag 5 mars och fredag 6 mars

1-dagskort: 3 100 kr Inkluderar samtliga seminarier samt entré till utställningen torsdag 5 mars eller fredag 6 mars

Entrébiljett: 100 kr Entré till Megs utställning valfri dag inkl program på Öppen Scen

Lunch: 130 kr Årets mediefest: 840 kr 5 mars kl 19.00

Boka tidigt-pris fram till och med 16 januari

www.meg.se/anmalan

Alla priser exkl. moms

21


Medverkande Ahlqvist, Carin �����������������������������������������������������������������������6 Ahrnell, Anki ���������������������������������������������������������������������������7 Allern, Sigurd �����������������������������������������������������������������������15 Andersson, Ulrika ������������������������������������������������������������������8 Andersson, Ylva M ���������������������������������������������������������������18 Bah Kuhnke, Alice �������������������������������������������������������������9, 20 Bard, Alexander �������������������������������������������������������������3, 4, 9 Beck-Friis, Cecilia �����������������������������������������������������������������4 Benkö, Cilla ���������������������������������������������������������������������� 9, 10 Berggren, Christina �������������������������������������������������������������16 Bernstein, Carl ������������������������������������������������������������3, 6, 19 Blix, Erik �������������������������������������������������������������������������������18 Boisen, Frida �������������������������������������������������������������������������18 Brax, Sofia �������������������������������������������������������������������������������5 Brogren, Hanna ������������������������������������������������������������������3, 5 Carlsson, Sara �����������������������������������������������������������������������9 Carlsson, Terje ���������������������������������������������������������������������13 Carlsson, Ulla �������������������������������������������������������������������� 7, 9 Christensen, Christian ��������������������������������������������������������14 Edström, Maria ����������������������������������������������������������������������6 Ekengren Oscarsson, Henrik ������������������������������������������������7 Elm, Klas ������������������������������������������������������������������������������17 Falk, Mikael ��������������������������������������������������������������������������17 Giertta, Helena ���������������������������������������������������������������������13 Greenwald, Glenn ������������������������������������������������������� 3, 18, 19 Gustafsdotter, Jeanette ��������������������������������������������������������16 Güler, Dilem �������������������������������������������������������������������������17 Hamilton, Eva �����������������������������������������������������������������������13 Hammarén, Anna ������������������������������������������������������������������16 Hanson, Nils �������������������������������������������������������������������������13 Heath, Carl ���������������������������������������������������������������������������17 Hedström, Tobias �����������������������������������������������������������������17 Helin, Jan ���������������������������������������������������������������������������4,18 Hjulström, Carin ���������������������������������������������������������� 4, 7, 17 Huldén, Henrik �����������������������������������������������������������������������7 Hällen, Ylva �����������������������������������������������������������������������������7 Höglund, Oscar ������������������������������������������������������������������4, 6 Ivarsson, Fredrik �������������������������������������������������������������������5 Ivleva, Victoria ����������������������������������������������������������������������17 Jackelén, Antje ��������������������������������������������������������������������13 Jacobson, Maria ���������������������������������������������������������������������6 Jerndal, Unni �������������������������������������������������������������������������6 Jonsson, Stefan ��������������������������������������������������������������������18 Jönsson, Martin ����������������������������������������������������������������������4 Karim, Baker ��������������������������������������������������������������������������8 Karlsten, Emanuel �����������������������������������������������������������������9 Kenndal, Joakim ���������������������������������������������������������������������5 Krönlein, Cecilia ������������������������������������������������������������������16 Laurin, Fredrik ���������������������������������������������������������������������19 Liebenberg, Rian ������������������������������������������������������������������13

Lindblom, Susin �������������������������������������������������������������������17 Linderman, Alf ���������������������������������������������������������������������13 Lith, AnnaKarin �����������������������������������������������������������������������9 Love, Alastair �����������������������������������������������������������������������14 Mattsson, Britt-Marie �����������������������������������������������������������6 Mattsson, Thomas ������������������������������������������������������������������8 Mehner, Helena ����������������������������������������������������������������������5 Mellberg, Anders �������������������������������������������������������������������5 Modig, Erik ���������������������������������������������������������������������������10 Mustafa, Omar ���������������������������������������������������������������������13 Nasser, Afrah �����������������������������������������������������������������������15 Nitz, Lena ��������������������������������������������������������������������������������6 Nordling, Jonas ����������������������������������������������������������������������6 Novak, Anette �������������������������������������������������������������������������4 Nyberg, Hanna ������������������������������������������������������������������������9 Ohlsson, Jonas ������������������������������������������������������������������������9 Olsson, Belinda �����������������������������������������������������������������������6 Otterberg, Erik ��������������������������������������������������������������������17 Oxelström, Anders ���������������������������������������������������������������13 Pilhofer, Aron �������������������������������������������������������������������������8 Pollack, Ester �����������������������������������������������������������������������15 Rauden Källstigen, Tor ����������������������������������������������������������5 Reda, Julia �����������������������������������������������������������������������3, 17 Ring, Jonas "sp4zie" ���������������������������������������������������������������6 Rosenberg, Göran ���������������������������������������������������������������13 Rönnsved, Sandra ������������������������������������������������������������������9 Saarinen, Monica �����������������������������������������������������������������16 Sahlberg, Hanna ������������������������������������������������������������������13 Sandström Lundh, Elin ���������������������������������������������������������5 Scherman, Jan �����������������������������������������������������������������6, 16 Schmidt, Karin �����������������������������������������������������������������������6 Seward Jensen, Annika ���������������������������������������������������������5 Sjörén, Toivo ���������������������������������������������������������������������������7 Sjöö, Janine �����������������������������������������������������������������������������5 Snickars, Pelle ���������������������������������������������������������������������17 Stjärne, Hanna ��������������������������������������������������������������������3, 4 Storm, Ingvar �����������������������������������������������������������������������18 Strauss, Fredrik �������������������������������������������������������������������17 Strömbäck, Per ��������������������������������������������������������������13, 18 Suhonen, Daniel ������������������������������������������������������������������15 Sunde, Peter �������������������������������������������������������������������������15 Swartz Grimaldi, Eva �����������������������������������������������������������16 Sätereie, Ulla ��������������������������������������������������������������������������9 Thorslund, Ewa ����������������������������������������������������������������������7 Thorstensson, Erik ��������������������������������������������������������������14 Thörnqvist, Ingrid ������������������������������������������������������������������8 Wadensjö Karén, Sofia ����������������������������������������������������������4 Widsell, Ulrica ������������������������������������������������������������������������9 Wiik, Jenny �����������������������������������������������������������������������������8 Winther, Karin ������������������������������������������������������������������������5

ansvarig utgivare: Jessika Wassberg seminarieredaktör: Neta Norrmo omslag, Foto: Niklas Maupoix Grafisk form: Sandra Jonsson grafisk produktion: Susanne Nilsson, Just Rivista AB tryck: Billes, 2014 Mediedagarna i Göteborg, 412 94 Göteborg Besöksadress: Mässans gata 20 Tel: 031-708 84 00 www.meg.se Mediedagarna i Göteborg arrangeras av Bok & Bibliotek i Norden AB, www.bokmassan.se

22


RÖSTER FRÅN MEG14 Myrna Lewis, co-founder of the Lewis Method of Deep Democracy – The media industry is in chaos right now and it feels awful. It’s natural that people become frightened. But this is a huge opportunity for the media industry to reinvent itself.

Myrna Lewis

Lina Thomsgård

Julian Treasure

Foto: Magnus Ragnvid Chammon

Vad betyder Meg som mötesplats för mediebranschen?

Lina Thomsgård, PR-konsult, krönikör och grundare av Rättvise­förmedlingen

Julian Treasure, Sound Agency – Things are moving so fast in the media industry, that I think it’s crucial that people collaborate and that people discuss the way things are changing. If people don’t talk, then what happened in the newspaper industry in the UK can happen anywhere.

– Jag tror alltid på möten och samarbeten för att tillsammans utvecklas och förbättras. I synnerhet i dessa sociala medietider när journalister och redaktioner inte längre har tolkningsföreträde.

Per Schlingmann

Stina Honkamaa Bergfors, vd för United Screens – Jag tycker alltid att det är viktigt med personliga möten. Det är viktigt att träffas och låta sig inspireras av andra. Man får möjlighet att fundera och reflektera tillsammans.

Stina Honkamaa Bergfors Kristoffer Gansing, konstnärlig ledare för transmediale, Berlin Per Schlingmann, kommunikationsrådgivare och Moderaternas tidigare chefsstrateg – Hela mediebranschen är i väldigt stark utveckling, därför finns det behov av att fundera över hur man ska förhålla sig till det, hur man ska bli relevant för människor.

Kristoffer Gansing

– Meg är en mötesplats där man har ett brett offentligt samtal. Det tror jag är jätteviktigt, man kommer från olika bakgrunder, från olika delar av mediebranschen, som är väldigt stor och mångfaldig.

Foto: Niklas Maupoix

23


Avsändare: Meg, SE-412 94 Göteborg, Sverige

Vi hörs och syns på Meg INITIATIVTAGARE

Partners

Programpartners Bokmässan

MAQS Advokatbyrå

Svenska kyrkan

Diversi

NORDICOM

Sveriges Kommunikatörer

Film- och TV-branschens

Piratpartiet

Sällskapet för mediefostran i Finland

Preera

Tillgren Photography Agents

Föreningen Grävande Journalister

Publicistklubben

Utgivarna

Hanaholmen – ­kulturcentrum

Sigtunastiftelsen

Volante

Statens Medieråd

Z-Card

samarbetskommitté

för Sverige och Finland IMS Stockholms universitet

Svenska Filminstitutet

JMG Göteborgs universitet

Svenska Journalistförbundet

Vill du ställa ut eller bli partner? Läs mer på meg.se