Page 45

Foto: Kicki Skogman

som skickas till redaktionerna från PR-­ byråer, kommunikationsavdelningar med flera ökar, och att det är svårt att hinna sålla. – Den ökande pressen på journalisterna är något som inte heller PR-konsulterna ser som önskvärd. Man tycker att det är viktigt att journalistkåren fortsätter att ha hög integritet, vara kritiskt granskande och göra oberoende nyhetsbedömningar, fortsätter Malena Eklund. STUDIEN SOM GENOMFÖRDES under våren 2014 grundar sig på djupintervjuer med sju journalister och åtta PR-konsulter i huvudsakligen Stockholm och Göteborg. – Jag upplever att det finns en före­ ställning om att r­ elationen mellan PR-­ branschen och journalist­kåren är ansträngd. Istället visar studien att båda p ­ arter har respekt för varandra och att j­ournalisterna ser ett värde i den ­information och de ­kontakter som de får via PR-konsulter.

Ett motvilligt äktenskap? Som blir bättre och bättre Ä r PR-branschens inflytande på ­journalisternas vardag ett ­ovälkommet gissel eller en hjälp i vardagen? Det undersöker en ny magister­ uppsats från Göteborgs Universitet. Studien visar att journalister generellt tycker att PR-branschen är proffsig och en bra väg in för att få tag i intressanta personer att intervjua. Uppsatsen, som är skriven av Malena Eklund, har undersökt relationen ­mellan PR-konsulter och journalister. Den ­konstaterar att balansen mellan yrkena har skiftat i takt med att medielandskapet har

förändrats, med nya typer av medier och hårt pressade redaktioner. – PR-konsulterna upplever att de är ­mindre beroende och mer accepterade av journalister i dag än för tio år sedan. Samtidigt märker man av den tidspress som redaktionerna lever under. Det ställer krav på att man som konsult har något bra att komma med och att man är selektiv i vilka medier man kontaktar, säger Malena Eklund. Även journalisterna lyfter fram den tidspressade verklighet som de arbetar i. Man upplever att mängden information

»Den ökande pressen på ­journalisterna är något som inte heller PR-­konsulterna ser som önskvärd. Man tycker att det är ­viktigt att jour­ nalistkåren fortsätter att ha hög integritet«

UPPSATSEN SOM HETER »Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister« finns för nedladdning på expo.jmg.gu.se. Extern uppdragsgivare för uppsatsen var Perspective Communication. – Uppsatsen bekräftar den bild som vi har och det sätt som vi arbetar på. Dia­ logen med journalisterna blir allt bättre, samtidigt som det blir ännu viktigare att vårda relationerna och vara selektiv i både kontakter och utskick av information, säger Anna Creutz, PR-konsult på Perspective Communication.

45

Profile for Content Avenue AB

Marknadscheferna Väst nr 2 2014  

Tidningen ges ut av nätverket Marknadscheferna.

Marknadscheferna Väst nr 2 2014  

Tidningen ges ut av nätverket Marknadscheferna.

Advertisement