Page 1

Entré 8 Entrance No. 8

Entré 8 Entrance No. 8

B01:29

C05:26

B01:25

C04:30 C05:21

C03:22

C04:22

C05:22

B01:21

B01:28 B01:26

B02:29 B02:25

B01:22

B03:27 B02:28

B03:40 B04:39 B03:32 B04:29

B04:23 B03:22 B04:21

B05:40

B05:39

B05:27 B04:22 B05:21

B07:39 B06:40

B04:32

B03:28 B04:27

B02:22 B03:21

B06:39

B

A01:41

B06:32 B07:27

B05:22

B07:40

B07:31 B07:28

B07:21

B09:30

A03:55 A03:54 A02:54 A04:53 A03:52 A02:52

A01:48

A02:48 A03:49

B08:30 B09:24

A02:42

A01:40

Seriescenen

B08:22

B07:22

A01:26 A02:25

B09:22

B08:21

A01:22

C05:05 C03:02

C04:02

C05:12

B01:11

C05:01

B06:19 B05:20

B02:09 B02:02

B01:04

B04:02

B05:02

B01:02 B02:01

B09:20 B06:20 B07:19

B06:08 B07:09

B07:08

B07:05

B07:04

B06:04 B06:01

B07:20

B08:19

B08:04 B09:19

B06:02

B07:01

B08:01

A01:08

B09:04 B09:01

B07:02

A02:19 A01:20

A01:09

B09:03 B08:02

B09:02

A02:22

A03:26 A04:25

A03:22

A01:03

A02:20 A02:14

A02:09 A02:10 A03:19 A02:05

A01:02 A02:01

A04:13

A02:02 A03:01

Till plan 2

4:1 6

C00:15

B00:01

B00:03 B00:04

B00:05 B00:07

B00:08

B00:10

B00:12

B00:16

B00:18

B00:20

B00:22

A00:01

A00:03

3:1 6

H0

Estrad Restaurant & Function Room

A00:09

A00:05

G01:21

G01:25a

2: H0 19 2:2 1

Plan 3 Level 3

twentyfourseven Passage till Focus Passage to Focus

West Coast U04:02

Imagine

View

180 R2

Huvudentré 5 Main Entrance No. 5

i

Entré 2 Entrance No. 2

Bryggan

Hiss till Heaven 23 Elevator to Heaven 23

U05:09

Gothia Towers

F4

F5

F01:24 F02:23

F01:37

Horizon

F01:22 F02:21 F02:19 F01:20

Star

Skyline

F01:16

F01:12

Kockteatern

F03:12

F01:18

Mat & Trädgård

F02:12

F02:16

F01:11

Till plan 1

R11 R12 Press Press Centre Centre

R3

R25

R6 R4

R24

R23

Scener

Live Podcast

F01:03

R13

F02:11

F02:09 F02:13 F02:17

F01:10

F01:02

R26 R22

F02:30

F01:26

F01:33

Conference Reception

R21

F02:24

F3

F01:38 F02:37 F01:34 F02:33 F01:32 F02:31 F02:29 F01:28 F02:27

Plan 28 Level 28

R9

Caféer & Restauranger

U05:10

F02:20

Entré 1 Entrance No. 1

Digitala Torget

F02:22

F03:24 F03:20 F03:22

Fotografiska stråket

72

Hotel Reception

F02:26

F01:46 F02:43 F01:42 F02:39 F01:40 F02:41

Plan 29 Level 29

Plan 20 Level 20

Digitala scenen

F02:32

F03:30 F03:26 F03:28

G01:25b

Rum för poesi (tor-lör)

i

F02:28

F

J1

6

C00:09 C00:13

G01:19 G01:20

J2

5 R3 34 R

C00:05

G

120

A04:08 A04:12 A04:06 A04:04 A04:02

A03:02A04:11

J Lounge

Försäljning av CB01:01 seminariekort, Mäss-shop

A04:10

A04:23 A03:20 A04:21

G01:16 G01:18

F02:50

F01:39

A04:20 A04:18 A04:16 A04:24 A04:14

Ung scen

G01:14

Upper House Dining

J01:01

Heaven 23

A04:22

A01:13 A01:11

B09:08

B06:09 B06:05

B02:03

B01:01

C05:02

i

B01:10

C05:08 C05:06

C00:01

B01:20 B02:19

K3

1

C04:20 C05:09

B01:19

A

G01:12 G01:13

F02:44 Café

G02:20 F01:50

Plan 25 Level 25

Till plan 1

Plan 23 Level 23

A04:34 A04:32 A04:30 A04:28 A04:26

A03:28

G01:11

G02:26

F02:46 Café

Debattscenen tor-fre Crime-scene lör-sön

G01:25c

R3

C01:01

C03:20

Fokus Ungern

C05:20

H01:05 H01:07 H01:11

A04:40

Café

G01:01

G02:24

H02:17 H02:23 H01:12 H01:16 H01:18 H01:22

R3

C01:03

C02:01 C01:02

C05:15

C02:02

H1

H05:07

8 R3 37 R

Incontro Stanza Separata

C01:19 C01:20 C02:17 C01:15 C01:10 C02:07 C01:11 C01:09 C01:06

A03:40

A02:30 A02:26

H01:01

H05:17

A03:42 A04:43

A02:40 A02:27

A01:28 A01:29

A03:48

H03:23 H03:17 H02:12 H02:16 H02:18 H02:22

H01:02

Stora scenen

A03:43

A01:42

A01:31

B08:25

B06:26 B06:22

B08:40

A01:33

A01:52

K2

Molnet café

Café

B01:35

B02:30 B03:31

B04:40

B09:42

A03:60 A04:55 A03:58

G02:22

Fotografiska stråket

F01:58

G02:34

G02:32

G02:08

P

Psykologiscenen

C02:22 C02:19

B01:40 B02:39

C05:40

B02:40 B03:39

B03:42

B08:42

B07:42

A02:60 A02:58

G02:28

G02:10

G02:02

Café

VI

C

C03:30 C04:29

C02:21 C01:22

B01:37

B02:42 B03:41

B05:42

A01:60

B08:52

B06:49

B04:52

Litteraturscenen

H

G02:30

e

C01:25

B01:42 B02:41

C05:42 B01:41

C04:40 C04:32

C03:32 C02:32

C05:43 C04:42 C05:41

B02:44 B03:43

B03:48 B04:45 B03:46

B08:60

B10:42

Internationella Torget

Se Människan

Molnet

G02:36

Ho us

C01:32

C01:31

C03:40 C04:39 C02:40 C03:39

C05:50 B01:49

B02:49

B03:51

B02:46 B03:47

B07:60

B05:60

B05:59

B09:59

H03:12H03:14

H03:02

H03:20

1:1 3 H0 1:1 H0 5 1 H0 :17 1:1 9

B02:50

B06:59

B05:59

B04:60

B04:51 B03:50 B04:49

B07:57

A04:64 A04:60 A04:58 A04:56 A04:54 A04:52 A04:50 A04:48 A04:46 A04:44 A04:42

H04:02

H04:03

H06:02

H03:26 H04:21 H03:24 H03:22

G3

pe r

C01:33

C03:42 C04:41

C05:49

B03:60 B03:59

B04:59

A01:62

K1

H01:04

H04:13 H04:15

Café H06:04 Restaurant

Molnet scen

Up

C01:40

C01:39

C02:42

C04:50

B06:61

First Floor

Genväg till seminariesalar i G- och F-hallen

H0

B01:52

B06:62

A02:62

H04:08 H04:04

3

C01:42

C03:41

B01:50

B05:62

A01:70 A02:63

B10:62 B11:61

A03:70 A03:68 A03:66 A03:64 A03:62

A02:70

Kongresshall Congress Hall

R3

C01:50 C02:49

E01:31

C03:50 C04:49

B03:62

B04:62

A02:69

Lilla scenen

H04:20

H0 3 H0 :15 3:1 3

B03:63

B06:70

B07:70 B08:69 B08:70 B09:69 B09:70 B09:63 B07:66 B10:61 B08:64 B09:61 B07:62 B07:64 B09:62 B08:62

H04:10 H04:14

H04:24

H0

E02:31E02:33 E01:40 E01:32

C01:41

Incontro Bar & Restaurant

Café

H04:22

H0 2 H0 :13 2:1 5

Café

B10:72

Plan 2

Kf00:01

Entré 1 Entrance No. 1

H0

B10:71

Fotografiska stråket

1:0 3

8:8 8

B08:72

tion

p Rece

H0

C05:51

B05:70 B06:71 B06:77 B06:63

Café

B0 B0 7:7 B0 8 7:8 2

B08:73 B08:74

B08:71

B10:74 B11:71

3:5 6

D02:06 D02:04 D02:02

B04:70 B04:72 B05:69

B03:64 B04:73

B03:61

D03:15 D03:10 D03:11 D04:05 D03:09 D03:04 D04:03 D03:05 D03:02 D04:01

E0

E01:21

B07:74

B10:79

A0

D01:02

Axiell

E0 1 E0 :25 1:2 9

Hälsa & livsstil

B07:76

B10:80

Bro till Focus parkering/ affärscentrum Passage to Focus Shopping Centre & Parking

Kf01:08

Kf01:06

K-salar

3:5 A0 9 3:5 7

2:2 2

D0

D03:12 D04:11

2:1 2 3:2 5 D0

D02:10

Till H-hallen plan 2

B03:70

B02:68 B03:69 B03:65

1:3 4

E01:22

E03:15

D02:09

D04:19 D03:20 D04:13

Speakers Lounge

A01:82

A0

D01:04

D

D02:20 D03:37 D03:23

D02:01

E03:03 E02:21

B10:82B10:86

B1

E02:32

E02:22 E02:30

Biblioteks & berättarscenen

D01:01 D01:11 D01:05 D01:13 D01:09 D01:03

E04:39

E03:32

E03:23 E03:29

Biblioteksloungen

D0

E04:21 E04:29 E03:22

B05:72

B05:77

B05:73

B10:81

3:5 3

E03:07

E03:13

E03:05

B06:72

D0 3 D0 :17 3:1 9

E

E03:12

E03:09

Seminariesal

B08:80 B08:79

För utställare

Café

B05:71

Café

E03:02 E03:10

E03:01

E1

Forskartorget

E04:12

Café

Hälsobar

Service Center

B07:80 B07:86 B08:82 B08:84

Kf01:04

International Rights Centre

A0

E05:01 E05:09

B06:82

Café

Försäljning av seminariekort, Mäss-shop

Ground Floor

0:7 3

Entréplan

De litterära sällskapens scen

Bokmässan 2015

Signering K-salar

R5

F01:08

F01:01

Entré 2 Entrance No. 2

Trädgårdsscenen

R14 R15

Entré / Entrance

R16

Caféer & Restauranger Scener

Bro till Liseberg Passage to Liseberg Amusement Park

EN BÄTTRE VÄRLD

adlibris.com

Monter B01:21

forskartorget.se www.forskartorget.se Monter B05:72

Monter B05:72

Monter B09:42

www.lararforbundet.se/bokmassan

lr.se/bokochbibliotek

www.postnord.se

Monter C04:20

Monter C05:21

www.kulturivast.se

Monter D02:09

www.riksarkivet.se

Monter E02:32

www.kvinnligatalare.se

www.smarteyes.se

Monter E03:02

Monter E03:10

www.dn.se/bokmassan

Monter F01:39

www.fn.se

www.expressen.se/bokmassan

Monter F01:39

Monter H04:21

Mässkarta 2015  
Mässkarta 2015