Logistik & Transport 2013 Mässtidning

Page 1

▼ Matcha! event

▼ Konferens

Skapa nya nätverk för fler affärer på mässan

Symfonikernas turnéer – musiklogistik i världsklass

Logistik & Transport

arrangeras AV Svenska Mässan i Göteborg 29–30 maj 2013

Öppettider

ONSDAG 29 MAJ TORSDAG 30 maj

Foto: ANNA HULT

Logistik – världens viktigaste bransch

Foto: KRISTIAN POHL

▼ Konferens

9.00–17.00 9.00–17.00

•  Aktiviteter  •  Konferens  •  Utställare  • mässkarta

handelns NYA villkor

Dag Klackenberg om lågpriskedjornas krav på flexibilitet Foto: Mattias BardÅ


Red.

Logistik & Transport är producerad av Rivista AB pĂĽ uppdrag av: Logistik & Transport, Svenska Mässan, S-412 94 GĂśteborg, tel: 031-708 80 00, www.logistik.to. Produktion: Rivista AB, Mässans Gata 10, 412 51 GĂśteborg, tel: 031-708 66 80. www.rivista.se. Ansvarig utgivare: Jan Nilsson. RedaktĂśr: Pernilla Falkman Berger. Texter: Mats Ahlstedt. Redigering: Susanne Nilsson. Annonser: Lotta Carlsson. Tryck: MittMedia Print 2013. Tidningen publiceras även pĂĽ www.rivista.se.

â–ź Logistik & Transport

Välkommen till jubileumsmässan!

Matcha! event FÜr fÜrsta güngen pü Logistik & Transport arrangeras Matcha! event. Eventet är en mÜtesplats inom mÜtes­ platsen som ska utvidga deltagarnas nätverk och ­fÜrhoppningsvis leda till fler affärer. Under ledning av ­nätverksledare samlas deltagarna i mindre grupper där de presentera sig själva, sitt fÜretag och sina Ünskemül om kontakter, tips och idÊer. sid 4

mÜjligheter att pü ett tids­ effektivt sätt knyta kontakter när hela logistikbranschen är pü plats. Passa pü under dessa tvü dagar att ta del av alla aktiviteter som äger rum pü ürets stora logistikevent. Vi firar 15-ürsjublieum med att ha jubileums­ priser pü konferensen. I ür har vi delvis nytt konferensrüd med Pär SandstrÜm som ­huvudansvarig fÜr innehüllet.

Pü mässan finns

Hon sätter färg pü scenerna Maria RÜckner Hansson har fütt uppdraget att skapa de tre scenerna pü Logistik & Transport. Med mycket färg och redesign av gamla mÜbler skapar hon scener med en känsla av vardagsrum. sid 6

Vi vill vara fĂśrst med

det senaste, därfĂśr kommer ett nytt konferensspĂĽr sättas in som avhandlar det stekheta ämnet – Ă„r transportbranschen under utflaggning? I diskussionen som bĂśrjar klockan 17.00 den 29 maj diskuterar transportkĂśpare, ­ükerifĂśretag, speditĂśrer, transportfacket, ­politiker med flera. Hur stĂĽr det egentligen till i transportbranschen? Och hur ser framtiden ut?

Dag Klackenberg om trenderna inom handel och logistik

Foto: MICHAEL LARSSON

De senaste tolv üren har Dag Klackenberg ägnat üt Svensk Handel, en av Sveriges stÜrsta arbetsgivare. Frün den utsiktspunkten har han fÜrstüs en god Üverblick Üver vad som händer och vilka trender som kommer att fÜrändra süväl handel som logistik. I ür deltar han pü Logistik & Transports konferens. sid 9

bara pü mässgolvet sü i ür satsar vi lite extra pü vürt stora branschmingel där du har mÜjligheter att, vürda dina gamla kontakter, knyta nya och utvidga ditt nätverk.

Kontakter knyts inte

Välkomna till ürets bästa branschmingel Kom och mingla med utställare och besÜkare efter mässan onsdagen den 29 maj. Musikunderhüllning, buffÊ och münga spännande mÜten utlovas pü restarang Estrad pü Svenska Mässan. sid 13

Jan Nilsson

mäss- och konferens­ ansvarig.

Sü hittar du till Mässan La nd ve tte rF lyg at s/M alm Ü

Officiell mediapartner

pl

Ă–ppettider Onsdag 29 maj Torsdag 30 maj

lm

Officiell partner

ho

%

ck

to

Ă–r gry tev äg

en

PressbyrĂĽn Uttagsautomat

s v ä ge n

en

/RJLVWLN 7UDQVSRUW

or

äg

/DVVH /RJLVWLNHU

Flygbuss, SpĂĽrvagnar, Bussar

sv

/RJLVWLN 7UDQVSRUW

6YHQVND 0lVVDQ 6WLIWHOVH *|WHERUJ 7HOHIRQ )D[ WLFNHWV#VYHQVNDPDVVDQ VH 2UJ QU

n

al

)DFNEHV|NDUH

äge

nd

9lQOLJD +lOVQLQJDU /RJLVWLN 7UDQVSRUW WHDPHW

ra v

Ăśl

9L VHU IUDP HPRW DWW YlONRPQD GLJ WLOO /RJLVWLN 7UDQVSRUW

SĂśd

M

.RQWDNWD 6YHQVND 0lVVDQ +RWHOOVHUYLFH 7HO )D[ ( SRVW KRWHOVHUYLFH#VYHQVNDPDVVDQ VH

/S

gYHUQDWWQLQJ

nyn

K

)UnQ WnJHW 7D VSnUYDJQ HOOHU YLG 'URWWQLQJWRUJHW )UnQ %UXQQVSDUNHQ NDQ GX lYHQ WD VSnUYDJQ 6SnUYDJQDUQD VWDQQDU YLG .RUVYlJHQ PLWW HPRW 6YHQVND 0lVVDQ )UnQ IO\JHW 7D IO\JEXVV HOOHU WD[L WLOO .RUVYlJHQ 0lVVDQV *DWD

Ave

n

'HW lU OlWW DWW KLWWD WLOO 6YHQVND 0lVVDQ

ata

9L YlONRPQDU GLJ lYHQ WLOO YnU NRQIHUHQV PHG PnQJD VSlQQDQGH VHPLQDULHU 'X KLWWDU NRQIHUHQVSURJUDPPHW Sn ZZZ ORJLVWLN WR

0HG ELO 6YlQJ DY YLG ( YLG VN\OWHQ 0lVVDQ 6FDQGLQDYLXP /LVHEHUJ 1lUPDVWH SDUNHULQJ ILQQHU GX L )RFXV N|SFHQWUXP SDUNHULQJVKXV 3n JnQJDYVWnQG ILQQV lYHQ SDUNHULQJ YLG 8OOHYL *nUGD /LVHEHUJV V|GUD HQWUp VDPW +HGHQ

lo

%DUQ XQJGRPDU XQGHU nU lJHU HM WLOOWUlGH LQWH HQV L PnOVPDQV VlOOVNDS

neg

gSSHWWLGHU 2QVGDJ PDM NO 7RUVGDJ PDM NO

Os

'LWW HQWUpNRUW (QWUp WLOO /RJLVWLN 7UDQVSRUW +XYXGHQWUp PRW .RUVYlJHQ

Det är enkelt att hitta till Svenska Mässan i GĂśteborg. Med bil: KĂśr av E6 vid avfart 71 – Mässan, Scandinavium, Liseberg. Närmaste parkering är p-huset i affärscentret Focushuset. Med flyg till Landvetter: Ta flygbuss eller taxi till Korsvägen/Mässans gata. FrĂĽn Centralstationen: Ta spĂĽrvagn 2, 4, 5 eller 13. GĂĽ av vid hĂĽllplats Korsvägen. Svenska Mässan ligger mitt i GĂśteborgs city. Du har promenadavstĂĽnd till det mesta inom nytta och nĂśje, plus ett suveränt kommunikationsläge när du kommer hit och ĂĽker hem. GĂĽ gärna in pĂĽ www.gothiatowers.com och läs om fĂśrmĂĽnliga nĂśjespaket med boende pĂĽ Hotel Gothia Towers som ligger i direkt anslutning till Svenska Mässan.

SkĂĽ

• Redan innan mäsďż˝san kan du skriva ut ditt entrĂŠkort till mässan. SĂĽ slipper du använda dyrbar tid till registrering och kanske kĂśer. • GĂĽ in pĂĽ www.logistik.to

Ett logistiskt kraftprov Hur fungerar logistiken när 120 personer och instrument ska transporteras frün GÜteborg och ut i världen? GÜteborgs Symfonikers vd Helena Wessman berättar om musiklogistik i världklass. sid 10

Väl mÜtt Ünskar

Skriv ut ditt entrĂŠkort

Foto: NIKLAS MAUPOIX

V

i korthet

jubileumsmässan Logistik och Transport 2013! Vi vill Ünska utställare och besÜkare varmt välkomna till tvü händelserika dagar när Logistik & Transport arrangeras fÜr 15:e güngen. älkommen till

Mediapartner

09.00–17.00 09.00–17.00

2 www.logistik.to– Jag älskar att knyta nya kontakter och rekommenderar därför Matcha! event. Och branschminglet, förstås! Det var faktiskt där – för fyra år sedan – jag träffade mannen som numera är min sambo.

Lena Dyfverman , Proxio AB

– Logistik & Transport är alltid en viktig händelse. I år känns startfältet både på konferensen och i utställningshallen lite utöver det vanliga. Modernt program med profiler vi inte är så vana att se i logistiksammanhang och utställare som satsar stort i år.

Anders Agerberg, Dagab Axfood Sverige AB

– Lyssna till hur de mest erfarna företrädarna i svensk dagligvaru- och elektronikhandel ser på fajten i lågprissegmentet. Vad är det som har gjort att konkurrensen är knivskarp i dessa branscher och att prisfokuseringen ökat?

Foto: BENGT ALM

Foto: DB SCENKER

Nora Källström, DB Schenker

Foto: SÖREN HÅKANLIND

Vad får du inte missa på Logistik & Transport 2013?

nätverk för fler affärer På Logistik & Transport arrangeras nu för första gången Matcha! event. En mötesplats i mötesplatsen som skruvar upp möjligheterna att göra ännu fler affärer. Matcha! event görs på

uppdrag av företaget Kkikk som i tjugo år haft professionellt nätverksbyggande som affärsidé.
 – Mellan 70 och 80 procent av våra deltagare brukar spontant säga att de är nöjda och att de skapat nya kontakter, säger Lucia Severed som är coach eller nätverksledare på Kkikk.
Matcha! event

kommer att vara en öppen plats mitt i utställningen. Man samlas i grupper på fyra–fem personer som inte känner varandra sedan tidigare. 
– Någon av våra nätverksledare håller en introduktion i en kvart för att få deltagarna att tänka i rätt banor och öppna sig för de andra. Deltagarna får fem minuter var att presentera sig själva, sitt företag och sina önskemål om kontakter, tips och idéer, förklarar Lucia Severed. under en och en halv timme. 
– Tanken är att varje deltagare skall bidra med förslag och idéer till varandra. Resultatet beror i

Hela eventet pågår

hög grad på hur öppna och hjälpsamma deltagarna i gruppen är, men det brukar fungera bra. Vi har enbart positiva erfarenheter från våra evenemang, säger Lucia Severed.

Det blir första gången man provar konceptet på en större mässa, men Lucia Severed är trygg med vetskapen om att det prövats i många olika sammanhang, även internationellt.
 Upp till 400 personer kommer att få möjlighet att testa denna mötesplats för professionellt och spontant nätverkande

Foto: Kristian Pohl

KNEG – så gick det 2012

På Logistik & Transport överlämnar KNEG sin senaste rapport till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rapporten beskriver resultatet av samarbetets åtaganden 2012 och överlämnas av Volvo Lastvagnars miljöchef och KNEG:s ordförande Lars Mårtensson.

Konferensinvigning Ons 29 maj 09.00–12.00 ◗ Infrastrukturminister Catharina Elmäster-Svärd deltar i invigningsseminariet ”Logistik – världens viktigaste bransch”. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Att bryta utvecklingen med

ökande utsläpp av koldioxid från godstransporter är en stor utmaning. I samband med överlämnandet blir det en diskussion om resultatet, vägen framåt mot KNEG:s vision och mot en fossilfri fordonsflotta. KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg

startade 2006 med målet att halvera klimatpåverkan fram till år 2020. Deltagarna i projektet idag är FordonsGas, GMV (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, ­ Chalmers och Göteborgs universitets samarbetsorgan), OKQ8, Posten Logistik, Preem, Ragn-Sells, Renova AB, Scania, Schenker AB, SKF Logistics Services, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Volvo Lastvagnar och Volvo Group Logistics Services.

Företagen i KNEG samverkar för att sänka CO²utsläppen som det övergripande målet men med fokus på olika verksamheter – effektivare transporter, effektivare fordon, alternativa bränslen och effektivare bränsleproduktion. Hur långt man har kommit får vi reda på i samband med överlämnandet av rapporten till ­Catharina Elmsäter-Svärd.

4 www.logistik.to


DistriSort Sorteringslösningar

www.distrisort.com

Logistik & Transport Svenska Mässan, Göteborg Monter C02: 01

Våra sorteringslösningar är lämpliga för stora volymer enstaka objekt. Numera 60 logistiska anläggningar använder våra lösningar för: plagg, bok, multimedia, sko, medicin, smycken, leksaker, paket, tvätt, restmail, e-handel, returnflow sortering.

Vill du veta mer? Besök monter C02: 01 för en demonstration

goda skäl att outsourca logistiken till Sonat Sedan starten för drygt tio år sedan har det hänt mycket. Då var Sonat en pionjär. Idag är vi etablerade som Nordens ledande outsourcingpartner inom logistik och supply chain management. Det betyder att vi i nära partnerskap med våra kunder utvecklar och driver deras logistik och varuförsörjning. Årligen ansvarar vi för logistikflöden som uppgår till mångmiljardbelopp. Ibland tar vi löpande ansvar för en hel logistikfunktion, ibland för enskilda processer eller marknader. Prognoser, huvudplanering, orderplanering, lagerstyrning, materialanskaffning, leveransbevakning, transportplanering, transportadministration är exempel på områden vi ansvarar för som utkontrakterad logistikfunktion. Oavsett hur uppdraget ser ut är fokus alltid inställt på att utveckla och stärka kundens konkurrenskraft. Några av våra kunder är Emhart Glass, Svenska Retursystem, Byredo, Varner Gruppen (Dressman, Cubus m.fl. kedjor) Sund Birsta och Metso Paper m.fl.

Hos alla våra kunder mäter och dokumenterar vi följande positiva effekter: 1. Ökad flexibilitet och omställningsförmåga 2. Reducerade transport- och logistikkostnader 3. Snabbare flöden, med kortare ledtider från order till leverans 4. Ökad tillgänglighet och leveransprecision av varor och produkter 5. Ökad lönsamhet 6. Ett kontinuerligt förbättringsarbete 7. Ökad generell konkurrenskraft som följd av ovanstående

Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla deras försörjningsnätverk med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat omsätter 280 Mkr och har ca 75 anställda vid våra kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. www.sonat.se

www.logistik.to

5


– Logistik & Transport är en utmärkt plattform för att bygga relationer så missa inte möjligheten att nätverka med branschkolleger och att skapa nya kontakter. Missa inte heller de många intressanta konferensseminarierna där viktiga frågeställningar lyfts fram och debatteras.

Pär Sandström, P Sandström Logistics AB

– Transportupphandling har aldrig varit hetare. En liten del av produktens värde men ack så viktigt för att klara ­konkurrensen om kunden. Hör proffsen diskutera pris, kvalitet, miljö och kanske moralen.

Per Olof Arnäs, Avdelningen för Logistik och transport, Chalmers

Foto: PRIVAT

Foto: AB VOLVO

Mats Boll, AB Volvo

Foto: PRIVAT

Vad får du inte missa på Logistik & Transport 2013? – Man får inte missa sessionen ”Är ­framtiden molnig, glasklar eller både och?”. Den kommer att ta upp flera frågor som är högaktuella inom IT/logistik.

Scendebut Räkna med att de tre scenerna på Logistik & Transport kommer att se helt annorlunda ut i år än tidigare. – Jag vill förmedla en känsla av vardagsrum, säger Maria Röckner Hansson, textilkonstnär, mönster­ utvecklare, tapetserare med mera.

som påminner om ett vardagsrum är en originell tanke – särskilt om detta vardagsrum sprakar av färg. Ett scenrum inte olikt en teater där logistik­ experter och föredragshållare kan spela upp sina roller. Om Maria Röckner Hanssons nyskapande konferensscener faller väl ut kan det bli en flygande start på hennes nya karriär. Företaget har bara några månader på nacken, uppdraget på Logistik & Transport är det första officiella. Annars är det mest privatkunder som hör av sig. Både när det gällt möbler och inredning av rum.

Att göra en scen

Hon tycker också att det vore bra om fler valde att köpa omgjorda re-designade möbler/inredning, inte bara på grund av miljön utan också för att få fler individuella saker i sitt hem. – Jag vill komma ifrån slit och släng mentaliteten. Därför kan man också hyra grejer av mig, man kanske bara behöver möblerna några veckor eller dagar. För stylister eller företag kan ju det vara bra.

får ett helt nytt liv under hennes händer, gärna klädd i starka färger och uttrycksfulla mönster. – Jag skapar nytt av det gamla med ett utryckssätt som är helt mitt eget, inspirerat av det mesta faktiskt. De tre scenerna på Logistik & Transport kommer med andra ord inte att likna något ni sett tidigare. Tre vardagsrum möblerade med unika stolar och lampor i starka färger, designade av Maria Röckner Hansson. Den gamla möbeln

Maria Röckner Hansson, textilkonstnär, mönster­utvecklare och tapetserare, skapar nya rum för

Jag skapar nytt av det gamla

en solid grund att stå på. Maria Röckner Hansson har varit textillärare i 13 år, och förutom textillärarutbildningen gått en hel del olika textila kurser varav en inom tapetseri. Nu skapar hon egna mönster och klär om möbler som egenföretagare. I sin roll

Dock finns det

som designer har Maria arbetat med kläder och mönsterkonstruktion. Nu är det inte människor det handlar om längre – nu klär hon möbler istället för människor. Eller snarare klär om. – Jag hittar många av mina objekt på Bukowskis, gärna från 1930- och 40-talen. Schäslonger tillhör favoriterna, säger hon.

Trafikverket öppnar för dialog på Logistik & Effektiva transportkedjor för näringslivet. Ett energieffektivt transportsystem. Robust och tillförlitlig infrastruktur. Det är tre av Trafikverkets stora strategiska utmaningar som man kommer att lyfta på Logistik & Transport. är att vi genom dialog och samarbete med våra kunder tar oss an de här utmaningana – något som vi kommer att – Vårt tema på mässan

koppla till några konkreta exempel i montern, säger ­ Ann Holm som arbetar på avdelningen Kundnära Tjänster inom Trafikverkets näringslivscenter. – Vi vill visa exempel på hur vi tillsammans med våra kunder och våra kunders kunder samarbetar för att hitta lösningar. Rent konkret kommer man bland annat att lyfta fram snösmältaren på järnväg, spårning av tåg (Rfid-märkning) samt bredare, tyngre och längre fordon (HTC).

– Vårt näringslivscenter inom Trafikverket har kommit till för att skapa affärsmässiga och goda relationer med våra avtalskunder inom järnvägssektorn och kunder inom näringslivet. Näringslivscenter är ingången för företag som vill komma i kontakt med Trafikverket i frågor som handlar om infrastrukturbehov och effektiva transportkedjor, säger Ann Holm. – För vår del är utifrån och in-perspektivet en förutsättning för att nå våra strategiska utmaningar.

6 www.logistik.to


Erik-Wilhelm Graef Behm, Businessregion Göteborg

– På Logistik & Transport får man lyssna på de senaste trenderna inom IT relaterat till Logistik under konferensen men också prata med aktörerna på utställningen.

Foto: Barry Li

– För att förstå de stora sammanhangen och en historisk tillbakablick – gå på den inledande omvärldssessionen!

Foto: GÖTEBORGS UNIVESITET

Johan Woxenius,  Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Den är ergonomisk, den är kraftfull, den den är mångsidig, den är snabb, den är smart, den är nominerad.

100% you.

Föreställ dig en skjutstativtruck som är anpassningsbar och 100 % dedikerad till dina materialhanteringsbehov. Skulle det göra någon skillnad för ditt företags framgång? Kontakta oss för en personlig genomgång på tel 031-98 41 71 eller via sverige@atlet.se

Atlet Tergo® – världens mest personliga truck

Norra Sverige

E4

scenerna på Logistik & Transport.

50

Foto: NIKLAS MAUPOIX Oslo

E 18

E 18 Arboga

Stockholm

Örebro

E 20

Kumla Hallsberg 51

E4

50

E 20

Göteborg

E4

Södra Sverige

Transport Hur vill ni ha det framöver, på vilket sätt kan vi förbättra den affärsmässiga dialogen. Vad är bra idag, vad kan bli bättre imorgon?

Mitt i prick!

St. Petersburg

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det

många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är

Helsingfors

Oslo

London

Köpenhamn

ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mitt-

punkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här

Paris

Riga

Berlin

möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av

Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi Logistik-

regionen. Redan idag är det många som upptäckt de fördelar vårt läge ger. Flera centrallager har etablerats i vår region och nyligen blev vi också centrum för

och samarbetet ytterligare kommer Trafikverket att genomföra en benchmarkingstudie under mässan. – Vi vill passa på att fånga och bättre förstå näringslivets behov för att agera utifrån detta och fatta klokare beslut, säger Ann Holm. För att utveckla dialogen

Försvarsmaktens logistikfunktioner.

Vår långa erfarenhet inom området logistik gör också att vi har god tillgång

på utbildad personal, mycket tack vare logistikutbildningar inom ramen för gymnasieskolan, yrkeshögskoleutbildningar och vid Örebro universitet.

Kortare avstånd ger nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre lönsamhet

och mindre miljöpåverkan. Läs mer på www.logistikregionen.se och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina önskemål och behov.

www.logistikregionen.se

logistikregionen_210x297.indd 1

www.logistik.to

2011-03-08 15:37:59

7


Effektivt Flexibelt Konkurrenskraftigt

www.sundsvalllogistikpark.se

Sundsvall Logistikpark

Ett transportnav att räkna med Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. Vi bygger ut Sundsvalls Hamn med en containerhamn, kombiterminal och ytor för etablering av logistikverksamhet.

Etableringsytorna i direkt anslutning till dessa tre transportslag och närheten till flyget, skapar nya spännande affärsmöjligheter på ett hållbart sätt.

Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn, som är en av Sveriges största skogsindustrihamnar. Dessutom går regelbundna sjötransporter till Rotterdam, Lübeck och London.

Tre starka skäl för denna satsning:

I Sundsvall Logistikpark har vi berett plats och möjlighet för lagring av ”flytande naturgas” (LNG), ett reservbränsle till biogas. LNG-terminalen får en strategisk plats då den blir knuten till tre transportslag; fartyg, tåg och lastbil.

• För att knyta ihop väg, järnväg och sjöfart. • För att vi tar vårt ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle på allvar. • För att behovet finns hos näringslivet och det ökade transporterna måste ske på ett hållbart sätt.

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som tillsammans med SCA och Trafikverket utvecklar ett transportnav med koppling mellan tåg, fartyg och lastbil.

Välkommen till vår monter!

Här korsas E4 och E14 men även transportkorridorerna Green Highway och Botniska korridoren. Vi har också nära till Sundsvall-Härnösand flygplats.

Vi finns i monter co4:20. Välkommen till oss på en kopp kaffe och kaka så berättar vi gärna mer!

Monter C04:20

8 www.logistik.to


”Allt handlar inte om låga priser” Dag Klackenberg om konsument­vanor, handel och logistik En före detta bokhandlare, politiker, diplomat och dubbelagent, värvad av såväl KGB som Säpo, kommer till Logistik & Transport. Efter snart tolv år som vd för Svensk Handel är det dags för Dag Klackenberg att vända blad och möjligen som nybliven pensionär hjälpa hustrun i hennes bokhandel. Men först skall han leverera tänkvärda sanningar på seminaret ”Är Lågprishandel = Lågprislogistik?”.

Trafikplaneringen tar väldigt lite hänsyn till handelns villkor

få personer i svenskt näringslivs toppskikt som haft en så krokig karriärväg som Dag Klackenberg. Under studierna vid Handelshögskolan engagerade han sig i studentrörelsen vilket i sin tur ledde till att han startade Akademibokhandeln, ursprungligen för att förse studenterna med kurslitteratur, idag Sveriges dominerande bokhandelskedja. Och rötterna från bokhandelsvärlden har han vårdat ömt. Familjen äger och driver fortfarande fyra butiker. Huvuddelen av karriären har dock tillbringas på UD (1974–2001) där Dag Klackenberg så småningom avancerade till den högsta posten för en ickepolitiskt tillsatt tjänsteman, expeditionschef. Det var under kalla krigets dagar på 1970-talet som KGB försökte värva honom och Säpo tyckte han skulle spela med. Med andra ord var Dag Klackenberg dubbelagent under några år och tillskrivs en del av äran för att spionen Stig Bergling åkte fast.

Det är säkert

De senaste elva, snart tolv, åren har Dag Klackenberg ägnat åt Svensk Handel, en av Sveriges största arbetsgivare. Och från den utsiktspunkten har han förstås en god överblick över vad som händer och vilka trender som kommer att förändra såväl handel som logistik. – Vi kommer att få se fler etableringar av utländska kedjor, slår Dag Klackenberg fast. Sverige är intressant för dem även om vi är ett litet land. Vi anses vara moderna konsumenter och ligga före övriga Europa. Dessutom är det lätt att etablera sig i Sverige, man behöver inte ta till mutor för att få el, vatten och avlopp fixat. Vi har nu ganska länge kunna följa kriget inom lågprishandeln som eskalerar i takt med att fler lågpriskedjor etablerar sig. Men allt handlar inte om pris. I den meningen är konsumenterna inte särskilt rationella.

Dag Klackenberg, vd Svenskt Näringsliv, kommer till Logistik & Transport för att diskutera lågprishandeln slagfält.

ning är vinnare enligt Svensk Handels vd som pekar på Sickla Köpkvarter i Nacka påpekar finns det utanför Stockholm som exempel. inga fasta mönster för hur konsumenKONFERENS – Där erbjuds konsumenterna ett terna beter sig. Samma personer som TORSdag 30 maj utbud av både handel och tjänster – och går och fyndar på Lidl och andra låg­ 09.00–12.00 det handlar inte bara om butiker av olika priskedjor kan i lika hög grad gå till ◗ Är Lågprishandeln = Lågprislogistik? slag. Där finns banker, sjukvård och mäkNK och handla dyra märkesvaror. lare sida vid sida med affärsidkarna samt Det betyder att detaljhandeln måste ha ett stort antal caféer och restauranger. flexibla affärsmodeller för att hänga med. Samtidigt passar han på att ge kommunerna Köpcentra som kopplar utbudet av (lågpris)varor till tjänster som service, kultur och utbild- en känga rent generellt när det gäller synen på handel.

Som Dag Klackenberg

www.logistik.to

Foto: BjÖrn Mattisson

– Man vill gärna ha levande centra med ­ iversifierad handel och god tillgång på såväl varor d som tjänster – men man vill samtidigt förbjuda ­biltrafiken i centrum. Trafikplaneringen tar väldigt lite hänsyn till handelns villkor, att det ska vara enkelt att ta sig till och från butikerna med transportfordon och god möjlighet att lasta av varorna utan att hindra fotgängare och annan trafik. – Man borde se handeln som en tillväxtmotor i lika hög grad som exportindustrin, säger Dag Klackenberg. 9


– Jag brukar ta en sväng förbi utställarna av fordonsdatorer och it-lösningar. Konferenserna är alltid intressanta, liksom lunchminglet. Och jag kan ju inte missa våra egna evenemang: ”Heta stolen”.

Foto: ANNA HULT

– Jonathan Wichmann, Head of Social Media at Maersk Line, who made the company go all in on Facebook, Linkedin, Twitter and more. It’s interesting, exciting & innovative! Dont miss @JonathanWich

Mats Udikas, chefredaktör Transportnytt

Foto: Martin Skoog

Lena Göthberg, SAI – Sjöfartens Analys Institut

Foto: ANNA HULT

–­ Egentligen tycker jag allting på mäs�san är intressant men vill själv inte missa paneldiskussionen om framtidens säkra transporter. Att få höra Monica Hallins insikter från insidan av Panaxia måste vara en av de absoluta höjdpunkterna.

Foto: Mikael Göthage

Arne B Andersson, Posten

Foto: POSTEN

Vad får du inte missa på Logistik & Transport 2013?

ljuv musik

Symfonikernas instrument är känsliga och måste fraktas i särskilda fraktlådor och tempererade bilar.

Helena Wessman, vd och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker.

Logistik som Man kan höra en knappnål falla när dirigenten lyfter sin dirigentpinne. Ett par timmar senare, när applåderna tystnat och publiken har lämnat konsertlokalen är orkestern och instrumenten redan på väg mot andra scener och nya, förväntansfulla åskådare. Instrument för många miljoner, lika känsliga som ett nyfött barn och som behandlas därefter.

ratur som möjligt så att inte träet påverkas. Alla instrument packas i sina vanliga fodral och sedan i särskilda fraktlådor och körs i tempererade bilar. De får absolut inte vara utomhus någon längre stund, särskilt inte om det är kallt och blött, inte ens i sina fraktlådor. Alla instrument måste in och ut ur transportfordonen så snabbt det går, säger Helena Wessman på sitt mjuka gotländska idiom.

Alla instrument måste in och ut ur transportfordonen så snabbt det går

och andra rockgiganters turnétransporter står sig Göteborgssymfonikerna slätt. Göteborgs symfoniker fick sitt internationella Man nöjer sig med en last på cirka åtta genombrott 1987 när orkestern turnerade i USA ton och 70 kubikmeter. Å andra sidan och Asien. Sedan dess har man besökt flera transporterar inte Bruce Springsteen av världens stora musikcentra och är och co instrument från 1600utnämnd till Sveriges nationalorkester. och 1700-talen som värderas KONFERENS Man har gjort – och gör – succé var till åtskilliga miljoner kronor… ONSdag 29 maj man än uppträder. Det är skillnad på instrument och 13.30–17.00 Men hur fungerar logistiken när 120 instrument. Vissa musiker släpper dem ◗ Fyra nyanser av personer och instrument, många av aldrig ifrån sig ens när de reser. Men logistik – Musiklogistik i världsklass dem ovärderliga i pengar, skall transdå handlar det om hanterbara instruporteras från Göteborg till Frankrike, ment som flöjter och violiner. Pukslagarna Tyskland, Luxemburg, Spanien och Storslipper bära – pukorna, åtta stycken, väger britannien med flera länder? vardera 125 kilo, exakt ett ton tillsammans. Dem För att få reda på det pratade vi med Helena tar teknikerna hand om. Wessman, vd, konstnärlig ledare och en logistiDessutom har man med sig åtta stycken så kallade ker av rang med stenkoll på såväl musiker som klädkyrkor som innehåller orkesterns klänningar, Stradivarius­violiner och kontrabasar. frackar och skor. – Det viktigaste är att hålla en så jämn tempeNumera gör Göteborgssymfonikerna ett par Jämfört med Bruce Springsteen

utlandsturnéer varje år plus en del gästspel runt om i Sverige. Oavsett hur kort eller lång resan är ska den planeras in i minsta detalj. – Vi flyger helst inte med instrumenten, de får åka lastbil. Vi vill inte riskera att de råkar ut för exempelvis temperaturväxlingar eller lufttrycksförändringar, säger Helena Wessman. När orkestern kommer till lokalen är instrumenten redan på plats, uppställda på orkesterpodiet, men inte uppackade ur sina fodral. Det sköter musikerna själva. Fyra personer från arran­gören är på plats när instrumenten anländer och ser till att allt ­fungerar tillsammans med Göteborgssymfonikernas egna tekniker. Och när konserten är slut packas instrumenten ner och åker vidare till nästa plats medan musikerna tar sig till hotellet för lite sömn innan turnén går vidare.

fungerar allt prickfritt, men Helena Wessman minns en turné där det pirrade lite extra. – Vi var i Spanien och hade fem konserter. Vi flög varje dag mellan platserna. Det var samtidigt som det utlysts generalstrejk. Klockan var halv elva när vi lämnade konsertlokalen – vid midnatt skulle strejken bryta ut. Vi lyfte sju minuter före tolv…

För det mesta

10 www.logistik.to


Vikingarna hade rätt!

Nu behöver du bara ett mobildatasystem i dina fordon!

Besök oss, så berättar vi varför

MONTER C04:19

www.logistikbalsta.se/vip

Håbo Marknads AB Per Andersson Telefon 0171-538 00 E-mejl per.andersson@habo.se

Vi se

sim

onte

r C0

0:08

Vehcos Co-Driver erbjuder det mesta du behöver i ett och samma system.

Transportbranschens IT-partner i mer än 30 år!

Vi levererar 12 väl integrerade programpaket med service och support som täcker transportbranschens alla behov. www.conmel.com

Vehco AB Falkenbergsgatan 3 S-412 85 Göteborg Tel. +46(0) 31-645100 info@vehco.se www.vehco.se

Nu finns Co-Driver även som app!

Du hittar oss i monter

C04:42

Ett lyckat mässbesök börjar på hemsidan Planera mässbesöket på Logistik & Transports hemsida. Här kan du boka möten, skriva ut entrékort, läsa hela seminiarieprogrammet och mycket mer. Mässkatalog Online – Utställarlista A-Ö Här finns hela mässkatalogen online med ett sökbart utställar- och produktregister. KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg startade 2006 med målet Mötesbokning att halvera klimatpåverkan fram till år 2020, med 2005 som basår. Här finns också ett mötesbokningsverktyg, där besökaren enkelt kan boka möten i förväg med de utställare som änvänder tjänsten. Vid utställarens infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rapporten samarbetets namn syns en liten kalendersymbol som man klickar påvisar för att direkt resultat för år 2012. på webben skicka en mötesförfrågan till utställaren. Besökaren anger Att bryta utvecklingen med ökande utsläpp avdag koldioxid från företag, namn, telefonnummer, e-post samt och tid närgodstranhan eller hon sporter är en stor utmaning. Regeringens eget mål är att till år ha en vill komma. En mötesförfrågan går sedan iväg som e-post 2030 till utställaren. fordonsflotta somärärhelt oberoende av fossila bränslen. Denna tjänst kostnadsfri för både utställare och besökare. KNEG är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att visa hur klimatpåverkan från vägburna godstransporter i Sverige kan minskas genom Skriv ut entrékort olika åtgärder, framför allt inom effektivare fordon, Klicka på ”Kostnadsfritt entrékort”, fyll itransporter, formuläret effektivare och skriv sedan ut ditt effektiv bränsleproduktion och utökad användning avdu förnybara personliga entrékort. Du slipper köa i entrén när kommerdrivmedel. och det ger Deltagarna fri entré. i projektet idag är FordonsGas, GMV (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Chalmers och Göteborgs universitets sam­arbetsorgan), OKQ8, Posten Logistik, Preem, Ragn-Sells, Renova AB, S ­ cania, DB SchenAnmäl dig till branschmingel ker,Du SKF Logistics Services, Enso, Sverigesmed Åkeri­ företag, Trafikverket, kan också anmäla digStora till branschmingel buffé och musikunderhållVolvo Lastvagnar och Volvo Group Logistics Services. ning.

På Logistik & Transport överlämnar KNEG sin ­senaste rapport till

Skriv ut konferensprogrammet Se till att du inte missar någon favorit i konferensprogrammet. Hela programmet finns att ladda ner på hemsidan.

www.logistik.to

11


Hög kvalitet på årets bidrag till Stora Logistikpriset Anmälningarna till Stora Logistik- & Transportpriset har strömmat in till redaktionen för Transport & Logistik iDag och chefredaktören Anders Karlsson med jury har nu en grannlaga uppgift att utse pristagarna. – Nivån på bidragen är lika hög som någonsin och det blir ett tufft jobb att välja rätt,

konstaterar Anders Karlsson. Stora Logistik- & Transportpriset instiftades år 2009 i syfte att främja utvecklingen och premiera branschens eldsjälar. Det är ett sammanhållande evenemang som förutom individuella prestationer även premierar branschaktörer som har utmärkt sig för rik-

tigt, riktigt bra transport- och logistikarbete. Ett evenemang där alla delar av branschen kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans fira framgångarna inom transport– och logistikområdet. Stora Logistik- & Transportpriset 2013 omfattar sex kategorier: Årets Entreprenör, Årets

Kvinnliga Förebild, Årets Materialhanteringslösning, Årets Miljösatsning, Årets Transportlösning samt Årets Mobilitetslösning. – Prisutdelningen i samtliga kategorier sker på Logistik & Transport den 29-30 maj 2013, det vill säga branschens självklara mötesplats, säger Anders Karlsson.

Aktivitetsytan I mässhallen ligger Aktivitetsytan där flera kostnadsfria aktiviteter kommer att avlösa varandra under mässdagarna

Onsdag 29 maj 10.00–10.25 Gränslös e-handel

– ska Norden ses som en marknad eller fem? Bring

KNEG överlämnar sin ­senaste rapport till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Mer info i artikel på sid 4.

11.00–11.20 Utdelning av KNEG-rapporten

12.30–13.00 Utdelning av Stora Logistik- & Transportpriset 13.30–14.00 Sonat AB

14.00–14.45 Heta Stolen: Så förändrar e-handeln

TOrsdag 30 maj

din hantering och logistik

E-handeln styr om varuflödena och gör att företagen möter slut kunden redan i packlådan på lagret. Erfarna e-handelslogistiker delar med sig av lärdomar och lösningar. Intervjuare: redaktör Alexander Kristofersson och chefredaktör Mats Udikas, Transportnytt.

10.00–12.00 Logistikslaget

En tävling där företag, organisationer, universitet och högskolor kan utmana varandra och sätta sina kunskaper på prov. Anmälan görs via e-post till: anders.karlsson@mentoronline.se

12.15–13.00 Heta Stolen: Vad ska hända med Saabs tidigare logistikcentrum?

15.10–15.20 Utdelning av ICHCA Stipendier

ICHCA:s stiftelse för transport- och logistikforskning delar varje år ut stipendier till avhandlingar inom transport- och logistikområdet.

15.30–17.00 MATCHA! event

Möt Lennart Ståhl, vd för Saab Automobile Parts AB, och Torbjörn Browall, vd för A-logistik på Aktivitetsytan. Intervjuare: chefredaktör Mats Udikas, Transportnytt.

13.30–15.00 MATCHA! event

Bygg professionella nätverk med Matcha! event. Eventet är kostnadsfritt. Anmäl dig på www.logistik.to. Mer info i artikeln på sid 4.

Bygg professionella nätverk med Matcha! event. Eventet är kostnadsfritt. Anmäl dig på www.logistik.to. Mer info på sid 4.

Itella Logistics ny utställare på Logistik & Transport

som drog igång den 21 januari 2013, omfattar ett tiotal personer, några nyanställda säljare samt personal från verksamheten i Borås. Verksamheten i Göteborg,

– Vi vill vara en helhetsleverantör av logistiktjänster för att möta kundens alla behov. Att lokalisera sjö- och flygverksamheten till Göteborg var naturligt. Göteborg är ett nav för Norden och för oss är det ett viktigt strategiskt steg i vår framtida utveckling och satsning på den svenska marknaden, säger Patrik Ölvebäck. en servicelogistik­ operatör med bas i Nordeuropa (Finland, Skandinavien, Baltikum och Ryssland) och som arbetar globalt via samarbetspartners. – Bland annat har vi stor verksam-

Itella Logistics är

hela Norden och Baltikum. Vi satsar hårt på individuella logistiklösningar som enkelt kan kombineras och anpassas efter varje kunds unika behov.

Foto: Mikko Käkelä

Itella Logistics är en av flera nya utställare på Logistik & Transport 2013. – Det passade bra nu när vi precis har etablerat oss i Göteborg för att satsa på sjö- och flygtransporter, säger Patrik Ölvebäck, försäljnings- och marknadsdirektör.

Itella Logistics har precis etablerat sig i Göteborg för att satsa på sjö- och flygtransporter.

het i Ryssland. Den omfattar inte bara transporter, vi hjälper också våra kunder att etablera lager där. – Vi erbjuder också transporter och logistiktjänster från egna kontor över

Itella Logistics är enligt uppgift ett av de snabbast växande logistikföretagen i Norden. Men även de har märkt av lågkonjunkturen. – Det är logistik- och transport­ ­ företagen som först får signaler om vart konjunkturen är på väg. Nu har jag en känsla av att läget stabiliserat sig. Det har planat ut och långsamt börjat vända uppåt, säger Patrik Ölvebäck.

12 www.logistik.to


◗ Bästa materialhanteringslösning: Danaher Motion ◗ Kvinnlig förebild: Ingela Ekdahl, Ekdahls Åkeri. ◗ Årets miljösatsning: Spendrups ◗ Årets mobilitetslösning: Returns Exchange från UPS. ◗ Årets Transportlösning: InQuire ◗ Årets entreprenör: Lars Ahrén som driver Ahréns Åkeri.

Vad får du inte missa på Logistik & Transport 2013?

Foto: Hvittfeldt Invest

Foto: ADAM LUNDQVUIST

Förra årets pristagare:

Ankie Hvittfeldt, Hvittfeldt Invest AB

– Kom och träffa dina kollegor och ­konkurrenter i branschen, lyssna till heta ­dueller och upplev Matcha! event i verkligheten!

Heta stolen tar tempen på logistikcentrum och e-handel Missa inte Heta stolen där Mats Udikas, chefredaktör på Transportnytt intervjuar Lennart Ståhl, vd för Saab Automobile Parts AB och Torbjörn Browall, vd för ALogistik på Aktivitets­ytan. ägare till det som en gång var General Motors största logistikanläggning i Europa – 60  000 kvadratmeter i Nyköping med omkring 200 anställda och en hög automationsgrad. Planen är att nu etablera sig som tredjepartslogistiker. Hur ska det gå till?

Staten har blivit

Torsdag 30 maj, kl 12.15 äger detta högintressanta och kostnadsfria seminarium rum. Ingen föranmälan

krävs, det är bara att komma dit och få svar på sina frågor. Dagen innan, onsdagen den 29 maj

på samma plats, blir det en lika spännande diskussion om det nya sättet att handla – med datorn eller mobilen. E-handeln styr om varuflödena och gör att företagen möter slutkunden redan i packlådan på lagret. Erfarna e-handelslogistiker delar med sig av lärdomar och lösningar. Intervjuare är redaktör Alexander Kristofersson och chefredaktör Mats Udikas, Transportnytt. Även detta är ett öppet möte på Aktivitetsytan, kostnadsfritt, ingen anmälan.

kl 14.00,

Spännande dueller väntar under Logistikslaget Logistikslaget är ett nytt publik­ dragande inslag på Logistik & Transport. många vill vara med och tävla mot varandra under avspända former inför en publik som samtidigt kan testa sina egna branschkunskaper, säger mässgeneralen Jan Nilsson. Det blir en tävling ungefär som ”På spåret”, där företag, organisationer, universitet och högskolor kan utmana varandra och sätta sina kunskaper på prov. Exempel på ”dueller” kan vara mellan DB Schenker och DHL, mellan Chalmers och KTH, mellan CMP och Karlshamns Hamn, mellan Bring

– Vi hoppas att

och PostNord, mellan Green Cargo och Hector Rail eller exempelvis mellan GLC och Fraktkedjan Väst. Anders Karlsson, chefredaktör

för Transport & Logistik iDag har i samverkan med ett antal övriga branschpersoner tagit fram ett batteri med frågor och tävlingsmoment som ska testa de tävlande lagens kunskaper. – Jag vill samtidigt uppmana personer verksamma i branschen att anmäla sitt deltagande till Logistik­ slaget för att direkt på aktivitets­ytan på Logistik & Transport utmana kollegor och konkurrenter när det ­ gäller kunskaper om godstransporter och logistik, säger Anders Karlsson.

Mingla med utställare och besökare på årets branschmingel på Logistik & Transport.

Välkomna till årets mingel Årets festligaste nyhet på ­Logistik & Trans­ port är mingel­­­partyt onsdag den 29 maj.

Du föranmäler dig på vår hemsida www.logistik.to. Branschfesten är för både utställare och kunder! Den klassiska trerättersmiddagen byts i år ut till buffé, öl/vin och musikunderhållning med gitarrduon Doe Duo och underhållningspianisten Karin Andersén från CMC Music. Detta bidrar till att det blir enklare att umgås, knyta nya kontakter och träffa kollegor i branschen.

Karin Andersén.

När mässan stänger kl 17.00 finns det möjlighet att

värma upp redan på mässgolvet. Några av våra utställare har bjudit in sina kunder och det går även att ta ett glas och lyssna på musik före det stora branschminglet en trappa upp!

Mingelfesten ◗ Plats: Restaurang Estrad (ta rulltrappan upp från mässhallen eller entrén) ◗ Datum: 29 maj kl. 19.00-24.00

◗ Pris: 575 kr, exkl moms ◗ Anmälan: www.logistik.to, senast 15 maj (begränsat antal platser)

Ny spelare i världsklass för tredjepartslogistik ALogistik Nyköping AB – en ny spelare i världsklass med en toppmodern anläggning fulladdad med maskiner, verktyg och system färdiga att användas. Ur Saab-konkursen har ett logistikföretag kläckts som Fågeln Fenix ur askan. Flygfärdig och redo att sätta klorna i marknaden för tredjepartslogistik. startades ALogistik i Nyköping av ett gäng entreprenörer. Tanken var att sam­

För cirka tre år sedan

www.logistik.to

arbeta med Saab Parts och utnyttja det logistikcenter GM låtit bygga för en miljard kronor. – Men vi kom aldrig i gång på grund av osäkerheten kring Saabkonkursen. Vi startade, avbröt, startade och avbröt igen, berättar vd Torbjörn Browall.

tog svenska staten över aktierna från EIB. – Ledningen insåg att det skulle gå fortare att bygga upp en 3PL affär med hjälp av extern kompetens, säger Torbjörn Browall. för ALogistik Nyköping AB. Saab Parts äger maskiner, truckar och står för personalen. Man fortsätter att vara reservdels­ lager för Saab-bilarna som rullar världen över. Men nu finns även kapacitet för att driva 3-partslogistik på 63 000 kvadrat­meter lageryta.

Det innebar en kickstart

av konkursförvaltaren trots att bolaget var självständigt och sunt. Anledningen: Europeiska investeringsbanken (EIB) hade tagit aktierna som säkerhet. När NEVS köpte konkursboet ingick inte Saab Parts. Under våren

Saab Parts hanterades

ALogistik Nyköping AB är redo för marknaden för tredjepartslogistik. Foto: ALogistik Nyköping AB

13


Konferensprogrammet

Årets viktigaste branschkonferens i äger rum På Logistik & Transportmässan 2013 Sveriges vassaste moderatorer, Åsa Lindell och Erik Blix, guidar oss genom konferensen.

Foto: Andia Ghafouri

Onsdag 29 maj 09.00–12.00 Logistik – världens viktigaste bransch! Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister, Annika Winsth, Chefekonom Nordea, Lauri Ojala, professor i logistik, Åbo Handelshögskola, Petra Albuschus, Logistikdirektör ICA, Christer Svärd, SVP, Logistics Services, AB Volvo, Group Truck Operations, Kent Lumsden, professor Chalmers

13.30–17.00 ”Fyra nyanser av logistik”

Fyra seminarier om samband mellan begåvade affärsidéer och logistik. ◗ Musiklogistik i världsklass: Helena Wessman, vd och konstnärlig chef, Göteborgs Symfoniker AB ◗ Drömmen om Posthotellet: Daniel Stenbäck, Clarion Hotel Post, samt Håkan Sibbesson och Sandra Marrero, PEAB ◗ Från mylla till hylla ◗ Ett skepp kommer lastat – 45 min om logistik och transport av riktigt stora grejer.

17.00–18.15 Är transportbranschen under utflaggning?

Nyinsatt konferenspunkt

Catharina Elmsäter-Svärd Foto: MEDIA MARKT

Efter Uppdrag Gransknings reportage om transportbranschen måste vi fråga oss hur det egentligen Läs mer: www. står till med våra vägtransporter. Är det så att transportköparna smiter från notan och inte vill logistik.to betala vad det kostar? Är det åkerier som utnyttjar utländska arbetslösa från låglöneländer? Är det speditörsföretagen som spelar ut lägstbjudande mot varandra? Är det politikerna som inte förstått konsekvenserna av en europeisk/global arbetsmarknad? Eller är det en allmänt demoraliserad värld där den starke roffar åt sig och den svaga får nöja sig med smulorna? Detta vill vi debattera på ett seriöst och sakligt sätt. Utan pajkastning och syndabocksletning. Kom och lyssna när logistikbranschens hetaste fråga diskuteras av verkligt initierade personer från hela branschen: transportköpare, åkeriföretag, speditörer, transportfacket, politiker med flera.

TOrsdag 30 maj 09.00–12.00 Är Lågprishandeln = Lågprislogistik?

Carl Lumsden Foto: Sören Håkanlind

◗ Lågprishandelns slagfält. Vart är svensk detaljhandel på väg?: Dag Klackenberg, vd Svensk Handel ◗ Hur ser slagfältet ut i teorin? Hur slåss man och vem vinner?: Johan Hagberg, Forskare från Handelshögskolan Göteborgs Universitet ◗ Hard & Soft Discounters inom dagligvaror: Carl Ceder, Lild, Thomas Evertsson, Willy/Axfood, Mats Sjödal, Bergendahls/Citygross och Anders Torell, ICA/Maxi. ◗ Elektronikhandeln: Carl Lumsden, Media Markt och Andreas Thimour från Elgiganten

09.00–12.00 Är framtiden molning, glasklar eller både och? ◗ Maersk Line – Why Social Media?: Jonathan Wichmann, Head of Social Media at Maersk Line ◗ Big Data, Cloud – Digitaliserade affärsmodeller som utmaning och möjlighet för transport och logistik!: Johan Magnusson, Fil.dr. Forskare och föreståndare Centrum för Affärssystem, Göteborgs Universitet, Gerhard Guron, vd och grundare, Ongoing Warehouse AB, Lennart Samson, vd Spectre, Johan Hogsved, Affärsområdeschef, Hogia Logistics, Mikael Haglund, Teknisk Direktör IBM, Claes Magnusson, Rektor Yrkes högskolan i Malmö/Gbg, Jonas Vedsmand, Marknadsdirektör Sjöfartsverket

13.30–15.00 Framtidens säkra transporter

Lena Dyfverman Foto: AB Volvo

Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel, Monica Hallin, tidigare vd på Panaxia och BDB Bankernas Depå, samt tidigare koncernsäkerhetschef på Axfood, Håkan Carlsson, Kommissarie, Länskriminalpolisen i Västra Götaland och koordinator för projektet ”Prevention of Cargo Crime”, Torbjörn Kaliff, Säkerhetschef, Posten Logistik

13.30–15.00 Upphandlingens ädla konst ◗ Kort

◗ Upphandling

inledning ”Förhandlingens ädla konst”: Lena Dyfverman, vd Proxio av materialhanteringsutrustning. Hur väljer man rätt tekniknivå?: Fredrik Henriksson, Head of  Consulting & Design, Swisslog AB och Benny Thögersen, Area Sales Manager, Knapp/Moving ◗ 10 rätt – 10 fel i transportupphandling: Christer Karlsson, Operational Manager, DB Schenker, Stein Eidsvåg,  Säljdirektör Division Logistik Norden, Bring, David Christoffersen, Vice President Supply Chain Management,  Scandinavian Business Seating AB, Per Bondemark, vice vd och logistikchef för SSAB (affärsområde EMEA   – Europa, Mellanöstern och Afrika), Ordförande närings­livets transportråd ◗ Vad får logistiken kosta? Vad kostar logistik i verkligheten i olika företag i olika branscher:  Pär Sandström – en  konsult ”med rätt att veta” – berättar.

15.30–17.00 EU and Sweden – on the move

Jan-Eric Sundgren, Executive Vice President, AB Volvo, Ingvar Nilsson, vd DB Schenker, Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd och vice vd SSAB, Dag Klackenberg, vd Svensk Handel Jan-Eric Sundgren

Konferens 29–30 maj 2013 – hela programmet & anmälan på 14 www.logistik.to


Foto: SNEZANA VUCETIC BOHM/SR

Foto: EVA QIURBACH

Åsa lindell

People that make a difference

ERIK BLIX

Läge för hållbara logistiklösningar och livskvalitet i Eskilstuna-Strängnäs

Välkommen till vår monter C01:42

Monica Hallin deltar i seminariet som Framtidens säkra transporter.

Vad hände i Panaxia?

Monica Hallin till Logistik & Transport

symbol of safety

I april 2012 anklagades två personer i Panaxias ledning för bok­ föringsbrott. Ett av Sveriges största värdetransportföretag var på väg att krascha efter miljonförluster. Den 2 juli 2012 tillträdde Monica Hallin jobbet som vd på Panaxia för att försöka rädda det sjunkande skeppet. Det lyckades inte. Den 5 september gick företaget i konkurs. På Logistik & Transport berättar hon vad som egentligen hände. en tung höst efterkring kontanter och andra säkersom 400 personer förlorade jobbet hetstransporter? och kunderna blev av med miljontals – Konkursen kommer troligen att kronor. Det är svårt att beskriva sina förändra ansvaret för kontanthanteintryck och minnen bara genom några ringen och därmed kravställarna på korta kommentarer i en tidningsarti- logistik- och säkerhetstransporter – så kel. På mässan får jag bättre möjlighet ja, det tror jag. att utveckla mina tankar runt Hur kunde det hända? det som inträffade, säger – Det hoppas jag polisutMonica Hallin. redning och efterföljande KONFERENS Monica Hallin kom till utredningar och processer TOrsdag 30 maj Panaxia från uppdraget kommer att utvisa. Klart 13.30–15.00 som vd på BDB Bankerär i alla fall att Panaxia­ ◗ Framtidens säkra transporter nas Depå AB med en stor fallet inte är juridiskt kontaktyta till Riksbanglasklart. Det är viktigt att ken. Innan dess arbetade skilja på brott som tidigare hon som koncern­säkerhetschef ägare och ledningspersoner för Axfood där bland annat Dagab misstänks för, och den del som berör ingår. juridiken kring bolagets redovisning. Hur kan man undvika att det inträfDet nya vd-jobbet blev, milt sagt, far igen? inte som hon tänkt sig. Monica Hal– Inledningsvis är det viktigt att lin kom in för att räta upp ett skepp regeringen noggrant utreder ansvasom var på väg att kantra, men det ret för kontanthanteringsmarknaden gick inte. i Sverige. Riksbanken måste få och Två chefer i bolaget misstänks för ta ett större ansvar. Vidare bör bolag grovt bokföringsbrott, miljoner kro- som inte är banker eller bankinstinor som Panaxia hanterat åt sina tutioner men hanterar dessa enorma kunder har försvunnit. Ett försök till mängder kontanter i sina flöden definyemission för att rädda företaget nitivt stå under Finansinspektionens misslyckades. tillsyn. Det räcker absolut inte med Kommer konkursen i Panaxia att det auktorisationsförfarande som idag leda till förändringar i logistiken hanteras av länsstyrelserna. – Det har varit

www.volvogroup.com

www.logistik.to www.logistik.to

15


UTSTÄLLARE OCH REPRESENTERADE FÖRETAG Aditro Logistics AB

C02:22

Eskilstuna-Strängnäs Logistik

Tel: +46 8 50168800

C01:42

Johan på Gårdas gata 5 SE-41250 GÖTEBORG

Email: info@datarespons.com Web: www.datarespons.com

c/o Eskilstuna Kommunfastigheter AB SE-630 05 ESKILSTUNA

Tel: +46 36 362200

Representerade företag:

Tel: +46 16 16 75 00

Email: info@aditrologistics.com Web: www.aditrologistics.com

Adlink C05:39

Nexcom, Taiwan • Adlink, Taiwan • Winmate, Taiwan • KTI, Taiwan • Printec, Taiwan • ATP, Taiwan • Transcend, Taiwan

Datalogic C01:10

Advantech-DLoG C01:21

Tel: +46 8 55514200

Box 162 SE-561 22 HUSKVARNA

Email: info.se@datalogic.com

Tel: +46 36 149100

C04:31

Södra vägen 10 SE-702 27 ÖREBRO

Web: www.datalogic.com

Datalogic C01:21+C02:16

Tel: +46 19 197990

Datamax C01:21

Email: info@ahlsellmaskin.se Web: www.ahlsellmaskin.se

DistriSort Projects

Representerade företag:

Flevolaan 9 B NL-1382 JX WEESP, NEDERLÄNDERNA

Hänel Büro und Lagersysteme, Tyskland

Alcohol Countermeasure Systems Corp

C00:07

Tel: +1 416 619 3500 Web: www.acs-corp.com

Alogistik Nyköping AB

C01:29

c/o Avenyn Invest AB SE-411 36 GÖTEBORG Tel: +46 705 925604 Email: torbjorn.browall@alogistik.com Web: alogistik.com

ATP C05:39 Barkfors Fleet AB

C04:40

Hyllie Kyrkoväg 82 SE-216 17 LIMHAMN Tel: +46 40 6999970 Email: barkfors@bf.se Web: www.bf.se

BRG Business Region Göteborg AB

C03:22

Box 11119 SE-404 23 GÖTEBORG Tel: +46 31 612402 Email: info@businessregion.se Web: www.businessregion.se

BRING Norden AB

C02:52

Gustavslundsvägen 151E SE-167 51 BROMMA Tel: +46 8 586 186 00

Bulk Eiendom AS

C05:41

Frognerstranda 2 NO-0250 OSLO, NORGE

Web: www.bulkeiendom.no

Chalmers Tekniska Högskola AB, Logistik och transport

C05:32

Distrisort, the experienced system integrator from Holland. As a specialist and inventor of sortingsolutions and specialist in manual and automatic infeed lines, we work for large companies i.e.; PostNL in Holland, Harper Collins in the UK or Inditex in Spain. The reason: we offer more than a solution. We offer partnership in problem solving and partnership in the years after installing the solution. As a total solution provider we offer our own software and controls, our own (electrical) engineers and own installation crew. All our machines are client specific. We solve a client specific problem with a client specific solution. Standard is our low maintenance and high service. With our own service and aftersales department we proudly claim that we only have satisfied customers and clients who come for machine extension or extra solutions. After calling DistriSort we identify the problem and propose a solution, this is all free of charge and even an budget quote can be handed over. Due to our sortingmachines we can operate a large scale of products; cloths, books, jewelry, laundry, parcels and all other pieces of product that fit in the scale 0,1 kg up to 35 kg or cartons of 600 x 400 x 400. Not only sorters but also, labelers, weighting, volume measuring, barcode reading, OCR, video encoding are a few solutions that can be integrated in a totlal sorting solution.

C03:29

Tel: +46 31 687280

Tel: +46 31 7564100

Drivec AB

Web: www.dps-int.se

C05:31

Nedre Holländaregatan 5 SE-252 25 HELSINGBORG

C05:13

Tel: +46 8 54529200 Email: info@fleet101.se

C04:31

Icecon Affärssystem AB

C05:20

Drakegatan 6, 9 tr SE-412 50 GÖTEBORG Tel: +46 31 151 700 Email: info@icecon.se Web: www.icecon.se

Tel: +46 176 228350

C01:49

Email: info@intelligentlogistik.se

Fält Communications AB

C00:09

Greencarrier AB

C01:30

Web: www.intelligentlogistik.se Intelligent Logistik är mediapartner till Logistik & Transport och producerar dels ett magasin som utkommer vecka 13 och dels en tematidning som distribueras med Dagens industris riksupplaga vecka 20. Båda nummer distribueras även från tidningens monter och runt hela mässområdet under mässan.

Itella Logistics AB

Web: www.greencarrier.com Greencarrier är ett av Nordens största privatägda transportföretag med 750 medarbetare i 13 länder. Vårt erbjudande har breddats med åren och idag kan vi med stolthet erbjuda transporter runt om hela världen, med viss förkärlek för transporter till och från Östra Europa och Kina. I vår grupp finns ett heltäckande transporterbju-dande inom spedition, rederi- och hamnagentur som gör oss unika på vår hemmamarknad, norden och länderna kring Östersjön. Våra kontor finner du i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien och Kina.

C00:09

Element Logic Sweden AB

C03:02

Web: www.elementlogic.net

Hänel Büro und Lagersysteme

Representerade företag:

Web: www.fleetboard.com

Ecomond OY

Email: info@elementlogic.se

Representerade företag:

Logistik Bålsta, Sverige • Håbo kommun, Sverige

Tel: +46 40 6718435

Tel: +46 8 55012465

Tel: +46 46 292940

Web: logistikbalsta.se

Mandelblomsvägen 1 SE-761 73 NORRTÄLJE

Tel: +86 755 8340 8246

Jan Stenbecks Torg 17 3tr SE-164 40 KISTA

Email: per.andersson@habo.se

Intelligent Logistik HB

Guard Systems AB

Tel: +46 42 3116900

Box 4187 SE-227 22 LUND

Tel: +46 171 53800

Box 50531 SE-202 50 MALMÖ

Web: www.drivec.se

C05:39

C04:19

FleetBoard C04:49

Email: info@drivec.se

Web: www.darveen.com

Håbo Marknads AB

Microsoft, USA • Young & Partners, Belgien

Room 7 F, West 210 Building No. 4 CN-SHENZHEN, KINA

Data Respons AB

C04:19

Web: www.fleet101.se

Gårdsfogdevägen 16 SE-168 66 BROMMA

Email: info@darveen.com

C02:14

Rökerigatan 19 SE-121 62 JOHANNESHOV

Tel: +46 705 840140

Email: dpss@dpss.se

Web: www.conmel.com

Experis är en av de världsledande aktörerna inom kompetensförsörjning. Vi erbjuder chefer och specialister - via konsulttjänster, rekrytering och projektlösningar. I Sverige är vi med en omsättning på 1,6 miljarder och med 1.600 anställda konsulter ett av Sveriges största konsult- och rekryteringsföretag. Namnet Experis kommer av det vi erbjuder: experience och expertise. Företaget är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan IT.

Fleet 101 AB

Håbo kommun Sköldvägen 2 SE-746 50 BÅLSTA

Web: www.experis.se

Representerade företag:

Motorola, USA • Advantech, Taiwan • Advantech-DLoG, Tyskland • Datalogic, Italien • Datamax, USA

Gamlestadsvägen 2 SE-415 02 GÖTEBORG

Darveen Technology Ltd

Tel: +46 31 617200

Web: www.dlog.se

Gullbergs Strandgata 36D SE-411 04 GÖTEBORG

Email: info@conmel.se

Tel: +46 303 66770

Intermec C02:16

DPS Europe AB C00:08

C04:02

Hakenäs SE-444 28 STENUNGSUND

Box 1076 SE-405 22 GÖTEBORG

Tel: +46 31 7721000

Conmel Data AB

C01:13

C01:21

DLoG C02:16

Web: www.chalmers.se

Web: www.hanter.se

Hogia Transport Management Systems AB

Färögatan 7 SE-164 40 KISTA

SE-412 96 GÖTEBORG Email: redaktionen@adm.chalmers.se

Email: info@hanter.se

Web: www.evry.com

Experis AB

C01:52

Box 15003 SE-507 15 GÅNGHESTER

Email: info@evry.com

Box 11112 SE-404 23 GÖTEBORG

Email: info@distrisort.com

Email: info@dlog.se

Email: post@bulkeiendom.no

Hanter Ingenjörsteknik AB

Web: www.hogia.se/tms

Tel: +46 8 7930670

Tel: +47 47 80 70 00

Web: www.handels.gu.se

Email: tms@hogia.com

Tel: +31 294 457 999

DLoG Norden AB

Web: www.bring.se

Email: info@handels.gu.se

Tel: +46 33 7507500

C02:01

Web: www.distrisort.com

60 International Boulevard CA-M9W 6J2 TORONTO, KANADA

C01:12

EVRY C02:11

Kista Science Tower SE-164 51 KISTA

Ahlsell Maskin AB

Tel: +46 31 7860000

Web: www.eskilstuna-strangnaslogistik.se

Advantech C01:21

C05:30

Box 610 SE-405 30 GÖTEBORG

Email: carina@eskilstunalogistik.se

Etablering Västerås

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Tel: +46 31 368 75 00 Email: info@portgot.se Web: www.goteborgshamn.se

Web: www.itella.se

JLT Mobile Computers AB

C00:09

K. Hartwall Oy Ab

C04:01

Kay Hartwallin tie 2 FI-01150 SÖDERKULLA, FINLAND Tel: +358 9 4131833 Web: www.k-hartwall.com

Kardex Remstar

C04:56

Kardex Scandinavia AB

C04:56

Johannesfredsvägen 11 A SE-161 11 BROMMA

Web: www.guardsystems.se

SE-403 38 GÖTEBORG

Tel: +46 8 50688100

C01:50

Email: info@guardsystems.se

Göteborgs Hamn

C01:20

Drivhjulsvägen 32 SE-126 30 HÄGERSTEN

C03:22

Tel: +46 8 268565 Email: info.remstar.se@kardex.com Web: www.kardex-remstar.se Representerade företag:

Kardex Remstar, Sverige

16 www.logistik.to


KGH Customs Services AB

C03:50

Opticon Sensors Nordic AB

C04:32

Björkelundsgatan 16 532 37 SKARA

Tel: +46 8 58548560

Tel: +46 511 759000

Web: www.opticon.com

Optidev AB

Email: sales@kghcustoms.com Web: www.kghcustoms.com

Tel: +46 31 809380

KGH Customs Services utför tjänster samt konsultation inom internationell handel, allt från utfärdande av tulldeklarationer till utbildning gällande internationella skatteregler. Det spelar ingen roll hur komplexa våra kunders frågor är, KGH har kompetensen och därmed också nyckeln till lösningen. KGH har erfarna tullexperter och konsulter inom området internationell handel. Våra medarbetare hjälper ditt företag att bli mer effektiva i hanteringen av internationell handel, något som ökar er lönsamhet samt allmänna kompetensnivå. Besök KGH i monter C03:50 för att veta mer!

Web: www.optidev.se

KSD-EdiCom AB

C03:09

Gullbergs Strandgata 36 D SE-411 04 GÖTEBORG

Tel: +46 31 7643076

C03:21

Sonat AB

Transport & Logistik iDag Box 72001 SE-181 72 LIDINGÖ

Tel: +46 8 202740

Tel: +46 8 6704100

C02:16

Sundsvall Logistikpark AB

Web: www.transportnet.se

C04:20

Tel: +46 70 1916379

Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

Web: www.optiscangroup.com Representerade företag:

Vocollect, USA • Intermec, USA • Motorola, USA • Zebra, USA • Datalogic, USA • Microscan, USA • DLoG, USA

C01:51

C00:01

Tel: +886 255 89 9999

Web: www.akeri.se/regioner/vastra-gotaland

Web: www.durabook.com

Swedavia AB

Vaculex AB

Web: www.swedavia.se

Email: info@ksdsoftware.com

SÅ Åkeriförlaget AB

Köpings kommun

C01:12

C03:22

Logent AB

C01:40

Posten Logistik AB

Tel: +46 8 41003161

Tel: +46 10 436 1000

SE-105 00 STOCKHOLM

Web: www.logent.se

C04:19

Logistikregionen Business Region Örebro

C04:50

SE-694 80 HALLSBERG

Vasagatan 45 SE-411 37 GÖTEBORG

Tel: +46 582 685000

Tel: +46 31 7112700

Microscan C02:16 Microsoft C05:20 Motorola C01:21+C02:16

Box 30 SE-171 11 SOLNA

Mälarhamnar AB

C01:12

Box 3013 SE-720 03 VÄSTERÅS

C03:42

Email: post@malarhamnar.se

Garf-Zeppelin-Str. 22 b DE-51147 KÖLN, TYSKLAND

Web: www.malarhamnar.se Representerade företag:

Schenker AB

NCC Property Development AB

SE-412 97 GÖTEBORG

C02:10

SE-170 80 SOLNA

Tel: +46 31 7038000

Tel: +46 8 585 510 00

Web: www.schenker.se

Web: www.ncc.se

Schoeller Allibert AB

Nexcom C05:39

Box 82 SE-284 22 PERSTORP

Nyce Solutions AB

Tel: +46 435 777000

C05:21

C04:11

Tel: +46 325 669040

Signal Partners AB

Web: www.schoellerallibert.se

C00:09

Polygonvägen 47 SE-187 66 TÄBY

Web: www.nyce.se

Ongoing Warehouse AB

C00:05

Web: www.signalpartners.se

Tel: +46 31 7093070

JLT Mobile Computers AB, Sverige • Ecomond OY, Finland • Fält Communications AB, Sverige

Representerade företag:

Email: gerhard.guron@ongoingsystems.se Web: www.ongoingsystems.se

OnRoad AB

C04:30

Box 6003 SE-600 06 NORRKÖPING Tel: +46 11 198322 Web: www.onroad.se

Silf Competence AB Box 1278 SE-164 29 KISTA Tel: +46 8 7521670 Email: silf@silf.se Web: www.silf.se

Trafikverket C03:12

C05:26

Web: www.visy.fi

SE-78189 BORLÄNGE

Vocollect C02:16

Tel: +46 771 921 921

Volvo, AB

Trancel Systems AB

C01:03

Redegatan 7 SE-426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA Email: info@trancel.se Web: www.trancel.se

Transics C03:01

Tel: +46 31 660000 Web: www.volvogroup.com

Weland Lagersystem AB

Tel: +46 371 523040 Email: info@welandlagersystem.se Web: www.welandlagersystem.se

West Cargo Vårgårda AB

Ieper Business Park, Zone K, Ter Waarde 91 BE-8900 IEPER, BELGIEN Tel: +32 57346171

Tel: +46 10 1102200

Transics är ett passionerat, internationellt team av experter inom telematik för transport- och logistiksektorn. Idag hittar våra lösningar fram till otaliga europeiska transportörer och Transics har vuxit till en marknadsledare inom området fordonsledningshantering. Vårt fordonsledningssystem är den centrala länken mellan den rörliga sidan och backoffice: planerarna står i ständig kontakt med förarna ute på vägen och har en översikt över den rullande utrustningen i realtid.

C04:22

Box 503 SE-333 28 SMÅLANDSSTENAR

Box 41 SE-447 22 VÅRGÅRDA

C03:52

SE-405 08 GÖTEBORG

Web: www.transics.com

Karlfeldtsgatan 12 SE-412 68 GÖTEBORG

C02:21

Tel: +358 32110403

Email: info@transics.com

Tel: +46 8 4461450

Web: www.vilant.com

Hatanpään valtatie 34 D 3 krs FI-33100 TAMPERE, FINLAND

Transcend C05:39

Email: info.sweden@schoellerallibert.com

Tel: +358 985619900

Visy Oy

Tel: +46 31 695000

Limmaredsvägen 1 SE-514 54 NITTORP Email: info@nyce.se

Web: www.tmrail.se

TrackItEasy C01:19

Web: www.trafikverket.se

C03:32

C01:02

Tietäjäntie 2 FI-02130 ESPOO, FINLAND

Email: trafikverket@trafikverket.se

Tel: +49 2203922 970

Köpings kommun, Sverige • Etablering Västerås, Sverige

Email: emanuel.koniger@viia.com Web: www.viia.com

Web: trackiteasy.se

C01:22

Tel: +46 706 698 189

Vilant Oy

Email: info@trackiteasy.se

Web: www.q3.se

Tel: +46 21 15 01 00

Mannatorpsvägen 1 SE-703 63 ÖREBRO

Tel: +46 760 221331

Email: lasse.holm@q3.se

Rainer GmnH - Ladungssicherungstechnik

C01:09

Box 5 SE-243 21 HÖÖR

Tel: +46 8 705 59 19

Email: info@vehco.com

Cap West, 7-9 Allées de l’Europe FR-92615 CLICHY CEDEX, FRANKRIKE

Email: produktion@tmrail.se

C01:01

Tel: +46 31 645100

VIIA C04:14

Web: www.transportnytt.se

TM Rail AB

C04:42

Web: www.vehco.com

Tel: +46 19 278 500

Web: www.proxio.se

Q3 - Forum för hållbara transporter

Box 2082 SE-169 02 SOLNA Email: info@transportnytt.se

Printec C05:39 Proxio AB

C04:10

Tel: +46 8 51493470

Web: www.posten.se

Logistik Bålsta

Tidningen Transportnytt

Web: www.vaculex.com

Falkenbergsgatan 3 SE-412 85 GÖTEBORG

Web: www.akeritidning.se

C01:32

Email: info@vaculex.com

Vehco Vehicle Communications Sweden AB

Email: akeritidning@akeri.se

Web: www.papyrus.com

Hammarby Fabriksväg 21A SE-120 33 STOCKHOLM

C00:01

Tel: +46 8 7535440

Email: info.se@papyrus.com

C05:09

Aminogatan 22 SE-431 53 MÖLNDAL Tel: +46 736 501540

Box 7282 SE-103 89 STOCKHOLM

Tel: +46 10 5170000

C00:13

Tel: +46 31 585100

Tel: +46 10 109 00 00

KTI C05:39

Twinhead International Corp.

10 F, No. 550, Rueiguang Road TW-11482 NEIHU, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C,

Tel: +46 40 6603500

Box 1004 SE-431 26 MÖLNDAL

Web: www.transvision.se

Importgatan 2 A SE-422 46 HISINGS BACKA

SE-190 45 STOCKHOLM-ARLANDA

Web: www.edicom.se

C02:02

Hejrevej 34 D, 3 DK-2400 KÖPENHAMN NV, DANMARK Email: info@transvision.se

Web: www.sundsvalllogistikpark.se

Email: info.se@optiscangroup.com

Transvision A/S

Tel: +45 88888787

Email: info@sundsvalllogistikpark.se

Tel: +46 8 6326650

C02:09

Email: sandra.camilleri@mentoronline.se

SE-851 85 SUNDSVALL

Skeppsbron 3 SE-211 20 MALMÖ

www.logistik.to

C02:51

Gamla Brogatan 26 SE-111 20 STOCKHOLM

Web: www.sonat.se

Fagerstagatan 3 SE-163 53 SPÅNGA

Papyrus Supplies AB

Men lösningen har mycket mer att erbjuda. Tack vare uppkopplingen mot fordonsutrustningen och integreringen med annan programvara garanterar den här kopplingen en felfri hantering av alla era lastbilar, förare, släp, frakter och beställningar.

Email: info@sonat.se

Email: info@optidev.se

Optiscan AB

C05:11

Email: www.skaratransport.se

Email: sales.se@opticon.com

Skandiahamnen Sydatlanten 6 SE-403 36 GÖTEBORG

Skaraslättens Transport AB

Datavägen 14 4tr SE-175 43 JÄRFÄLLA

C04:30

Web: www.westcargo.se

Winmate C05:39 Young & Partners

C05:20

Zebra C02:16 Zehnder Group Nordic AB

C05:19

Box 7209 SE-187 13 TÄBY Tel: +46 8 6309300 Email: info@zehnder.se Web: www.zehnder.se

17


PRODUKTREGISTER Logistik & Transport 2013 • 29–30 maj IT Affärssystem EVRY C02:11 Fleet 101 AB C02:14 Icecon Affärssystem AB C05:20 KGH Customs Services AB C03:50 Nyce Solutions AB C05:21 Optiscan AB C02:16 Fleet Management Data Respons AB C05:39 DLoG Norden AB C01:21 DPS Europe AB C03:29 Drivec AB C05:31 FleetBoard C04:49 Guard Systems AB C01:50 Transics C03:01 Transvision A/S C02:02 Hårdvara, fordonsoch handdatorer Ahlsell Maskin AB C04:31 Darveen Technology Ltd C05:13 Data Respons AB C05:39 Datalogic C01:10 DLoG Norden AB C01:21 FleetBoard C04:49 Optiscan AB C02:16 Transics C03:01 Twinhead International Corp C00:13 Identifiering, datafångst, märkning och etikettering Ahlsell Maskin AB C04:31 Data Respons AB C05:39 DLoG Norden AB C01:21 Optiscan AB C02:16 Industriella tangentbord Data Respons AB C05:39 DLoG Norden AB C01:21 Logistiklösningar DistriSort Projects C02:01 DPS Europe AB C03:29 EVRY C02:11 FleetBoard C04:49 Greencarrier AB C01:30 Nyce Solutions AB C05:21 Optiscan AB C02:16 Mobil kommunikation Darveen Technology Ltd C05:13 Data Respons AB C05:39 Fleet 101 AB C02:14 Guard Systems AB C01:50 Icecon Affärssystem AB C05:20 Transics C03:01 Twinhead International Corp. C00:13 RFID Ahlsell Maskin AB C04:31 Darveen Technology Ltd C05:13 Data Respons AB C05:39 Datalogic C01:10 DistriSort Projects C02:01 DLoG Norden AB C01:21 Optiscan AB C02:16

Röststyrd plockningssystem DLoG Norden AB C01:21 Nyce Solutions AB C05:21 Optiscan AB C02:16 Temperaturövervakning DPS Europe AB C03:29 EVRY C02:11 Fleet 101 AB C02:14 Guard Systems AB C01:50 Guard Systems AB C01:50 KSD-EdiCom AB C03:21 Optiscan AB C02:16 Transics C03:01 Transvision A/S C02:02 Truck-, handdatorer EVRY C02:11 Ahlsell Maskin AB C04:31 Darveen Technology Ltd C05:13 Data Respons AB C05:39 Datalogic C01:10 DLoG Norden AB C01:21 Optiscan AB C02:16 Warehouse Management Systems (WMS) EVRY C02:11 Greencarrier AB C01:30 Icecon Affärssystem AB C05:20 Nyce Solutions AB C05:21 Optiscan AB C02:16 Övrigt, IT Data Respons AB C05:39 Drivec AB C05:31 Guard Systems AB C01:50 Icecon Affärssystem AB C05:20 Twinhead International Corp. C00:13

Konsulter & kompetens Konsulttjänster EVRY C02:11 DPS Europe AB C03:29 Experis AB C01:13 Icecon Affärssystem AB C05:20 KGH Customs Services AB C03:50 Optiscan AB C02:16 Universitet och högskolor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet C05:30 Utbildning, forskning Handelshögskolan vid Göteborgs universitet C05:30 KGH Customs Services AB C03:50 SÅ Åkeriförlaget AB C00:01 Övrigt, Konsulter & kompetens Aditro Logistics AB C02:22 Experis AB C01:13 KGH Customs Services AB C03:50

Logistik & transporttjänster Distributionscentraler Logistikregionen Business Region Örebro NCC Property Development AB Schenker AB Trancel Systems AB

C04:50 C02:10 C03:32 C01:03

Distributionslösningar Aditro Logistics AB C02:22 BRING Norden AB C02:52 Datalogic C01:10 Greencarrier AB C01:30 Itella Logistics AB C01:20 OnRoad AB C04:30 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 Trancel Systems AB C01:03 Flygtransporter BRG Business Region Göteborg AB C03:22 BRING Norden AB C02:52 Greencarrier AB C01:30 Itella Logistics AB C01:20 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 Infrastruktur, hamnar, terminaler, logistikcentra BRG Business Region Göteborg AB C03:22 BRING Norden AB C02:52 Greencarrier AB C01:30 Göteborgs Hamn C03:22 Håbo Marknads AB C04:19 Logistikregionen Business Region Örebro C04:50 Mälarhamnar AB C01:12 NCC Property Development AB C02:10 OnRoad AB C04:30 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 Sundsvall Logistikpark AB C04:20 Järnvägstransporter Greencarrier AB C01:30 Håbo Marknads AB C04:19 Mälarhamnar AB C01:12 Schenker AB C03:32 VIIA The Rail Motorways C04:14 Lager och lagertjänste Aditro Logistics AB C02:22 BRING Norden AB C02:52 Datalogic C01:10 Greencarrier AB C01:30 Itella Logistics AB C01:20 KGH Customs Services AB C03:50 Mälarhamnar AB C01:12 NCC Property Development AB C02:10 OnRoad AB C04:30 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 West Cargo Vårgårda AB C04:30

Navigering för lastbilar Darveen Technology Ltd C05:13 Transics C03:01 Sjötransporter BRING Norden AB C02:52 Greencarrier AB C01:30 Itella Logistics AB C01:20 Mälarhamnar AB C01:12 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 Spedition Datalogic C01:10 Greencarrier AB C01:30 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 West Cargo Vårgårda AB C04:30 Tredje- och fjärdepartslogistik Aditro Logistics AB C02:22 BRING Norden AB C02:52 KGH Customs Services AB C03:50 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 West Cargo Vårgårda AB C04:30 Vägtransporter Aditro Logistics AB C02:22 BRING Norden AB C02:52 Greencarrier AB C01:30 Itella Logistics AB C01:20 OnRoad AB C04:30 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 Trancel Systems AB C01:03 West Cargo Vårgårda AB C04:30 Övrigt, Logistik & transporttjänster Aditro Logistics AB C02:22 BRING Norden AB C02:52 Datalogic C01:10 Drivec AB C05:31 Greencarrier AB C01:30 Håbo Marknads AB C04:19 KGH Customs Services AB C03:50 Mälarhamnar AB C01:12 OnRoad AB C04:30 Papyrus Supplies AB C01:51 Posten Logistik AB C01:32 Schenker AB C03:32 Trancel Systems AB C01:03

Materialhantering Automatiserade lagerlösningar Ahlsell Maskin AB C04:31 Kardex Scandinavia AB C04:56 Nyce Solutions AB C05:21 Emballage, förpackning Papyrus Supplies AB C01:51 Schoeller Allibert AB C04:11 Hanteringsutrustning Ahlsell Maskin AB C04:31 DistriSort Projects C02:01 K. Hartwall Oy Ab C04:01

Kardex Scandinavia AB C04:56 Optiscan AB C02:16 Trancel Systems AB C01:03 Intern materialhantering DistriSort Projects C02:01 K. Hartwall Oy Ab C04:01 Schoeller Allibert AB C04:11 Trancel Systems AB C01:03 Pallar Ahlsell Maskin AB C04:31 Schoeller Allibert AB C04:11 Röststyrda lagerlösningar Nyce Solutions AB C05:21 Optiscan AB C02:16 Ställage Ahlsell Maskin AB C04:31 Övrigt, Materialhantering Ahlsell Maskin AB C04:31 DistriSort Projects C02:01 Trancel Systems AB C01:03

Truckar / Forklifts Truckdatasystem Data Respons AB Darveen Technology Ltd

C05:39 C05:13

Övrigt Branschorganisationer Q3 – Forum för hållbara transporter C01:01 SÅ Åkeriförlaget AB C00:01 Farligt gods West Cargo Vårgårda AB C04:30 Media Intelligent Logistik HB C01:49 SÅ Åkeriförlaget AB C00:01 Transport & Logistik iDag C02:09 Politik / infrastruktur Mälarhamnar AB C01:12 Säkerhet och övervakning Data Respons AB C05:39 TrackItEasy C01:19 Tullhantering Greencarrier AB C01:30 KGH Customs Services AB C03:50 Övrigt Drivec AB C05:31 K. Hartwall Oy Ab C04:01 Logistikregionen Business Region Örebro C04:50

För uppdaterat produktregister se www.logistik.to

Nästa Logistik & Transport arrangeras 7–8 maj 2014 18 www.logistik.to


HALLPLAN

Logistik & Transport 2013 • 29–30 maj

Entré 8

Entréplan

E1 E2+E3

Café/ Restaurang

D

Konferenser

E

Service Center

D02:60

C02:52

C03:52

C04:56

C01:51

Aktivitetsyta

C01:52 C02:51

C01:50 C01:49

C01:42

C01:29 C01:40 C01:32

C01:21

C01:30

C02:22

C01:22 C02:21

C03:50

C04:49

C04:42 C05:41

C03:42

C

C03:29

C03:21

C05:38 C05:36

C04:31

C03:32

C04:50 C05:49

C04:40 C04:32

C05:39 C05:31

C04:30 C03:22

C04:22 C05:21

C05:34 C05:32 C05:30 C05:26 C05:22 C05:20

C01:20

Cubicad Design

C01:19

MIX Restaurant

Incontro Bar & Restaurant

C01:12

C02:11

C01:13

C04:19

C02:16 C03:12 C02:14

C04:11

C04:20 C05:19 C04:14 C05:11 C05:13

C05:14 C05:12

C01:09 C01:03

C05:18

C02:09 C01:10

C02:10 C03:09

C02:01 C01:02

C02:02 C03:01

C03:02 C04:01

C04:10

C05:09

C04:02

C05:01

C01:01 C00:01 C00:05

C00:07 C00:08

C00:09 C00:13

C05:10 C05:08 C05:06 C05:04

Huvudentré 5

U05:02

U05:10

Gothia Towers Entré

Hiss till Heaven 23

Monter: C02:22 www.aditrologistics.com www.logistik.to

19


Returadress Svenska Mässan 412 94 Göteborg

Läge för logistik Stockholm Nord Logistikcenter, Rosersberg Etablera dig i skräddarsytt lager och kontor i optimalt läge nära E4, Stockholm city och Stockholm Arlanda Airport. Härifrån når du hela Norden inom 24 timmar. Ny kombiterminal på området och ny avfart från E4. Miljöcertifierat. LokaLer: Lager med eller utan kontor

Foto: Ryno Quantz

StorLek: 2 000–25 000 kvm totaL tomtyta: 220 000 kvm InfraStruktur: Lastbil, tåg, flyg kontakt: Richard Helgesson, 08-585 530 37, richard.helgesson@ncc.se

Brunna Logistikpark, Upplands-Bro

Illustration: Arkitektbyrån design AB

Skyltläge i direkt anslutning till E18 med stor räckvidd i hela Mälardalen. Bara 30 km nordväst om Stockholm city i ett stort företagsområde nära både Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport. Miljöcertifierat. LokaLer: Lager med eller utan kontor StorLek: 2 000–100 000 kvm totaL tomtyta: 205 000 kvm InfraStruktur: Lastbil, flyg kontakt: Richard Helgesson, 08-585 530 37, richard.helgesson@ncc.se

Norvik, Nynäshamn Miljöcertifierade lager och kontor i ny företagspark intill Stockholm Norvik Hamn – en av Europas mest miljöanpassade hamnar. I området utvecklas ett nytt logistiknav och en ny stadsdel. LokaLer: Lager med eller utan kontor

Illustration: Sweco

StorLek: 2 000–100 000 kvm totaL tomtyta: 410 000 kvm InfraStruktur: Lastbil, tåg, båt kontakt: Frank Andersson, 08-585 530 66, frank.andersson@ncc.se

Göteborgs hamn, Göteborg I ett av Sveriges mest attraktiva logistiklägen vid Nordens största hamn utvecklar vi ditt nya lager och kontor. Nära till de stora vägarna E6 och E20, nära den nya kombiterminalen och bara tio minuter till centrala Göteborg. Miljöcertifierat. LokaLer: Lager med eller utan kontor Foto: Peter Svenson

StorLek: 2 000–30 000 kvm

ncc.se/lager

totaL tomtyta: 120 000 kvm InfraStruktur: Lastbil, tåg, flyg, båt kontakt: Maria Björsander, 031- 771 53 32, maria.bjorsander@ncc.se