Leva & Jobba med Assistans nr 1 2016

Page 1

LEVA & J O B B A M E D A S S I S TA N S

# 1/16

ÅRGÅNG 11

ALLT MER FOKUS PÅ KOSTNADER

i assistansdebatten

Ny utbildning ska locka fler funktionärer

Leva & bo

Två röster om att leva på landet

Expertens råd för att undvika konflikter

Aktivt liv

UPPTÄCK LIVET TILLSAMMANS Följ med till ett landskap fullt av upplevelser för hjärta, kropp och tanke

AKTUELLT / REGERINGEN SER ÖVER REGLERNA FÖR HJÄLPMEDEL


INNEHÅLL

UR INNEHÅLLET NR 1/2016 i fokus 04. Prislappen i assistansdebatten

Under senare tid har det blivit allt vanligare att peka på kostnaderna för assistansreformen när frågan debatteras i olika medier. Det är en trend som också flera handikapporganisationer noterat. – Politikerna borde stå upp för kostnaderna och säga att det är väl använda pengar, säger Wenche Willumsen på DHR.

08.

Sakkunskap saknas i nya

riktlinjer för föräldraansvar De nya riktlinjerna för normalt föräldraansvar för assistans innebär att föräldraansvaret nu baseras på fastslagna åldersgränser för när barn klarar olika situationer i vardagen. Bra med riktlinjer men under all kritik att man inte använt sig av sakkunniga, anser Hanna Jarvad på Autism- och Aspbergerförbundet.

10.

Nytt projekt ska locka fler

funktionärer till idrotten

19.

Genom ett nytt projekt ska personer med funktionsnedsättning få möjlighet att bli funktionärer vid idrottsevenemang. Tanken är att de som själva inte kan vara aktiva ska få en roll inom idrotten, samtidigt som behovet av funktionärer på många håll är mycket stort.

04

För- och nackdelar

med livet på landet

Många ser en livskvalitet i att flytta ut på landet och få ett lugnare liv. Andra längtar efter tillgängligheten i en storstad. Margareta Nyberg, som flyttat ut på landet och Nora Eklöv, som bott på landet sedan hon var tre år berättar om sina olika erfarenheter.

22.

08

Assistentens egna värderingar

ofta upphov till konflikter

– Om man vill jobba som personlig assistent så behöver man bli medveten om sin egen ram och vilka värden man själv anser är viktiga. Det är först då man kan jämföra sin ram med ramen för den man ska assistera och sedan fundera på om man kan hantera skillnaderna, säger assistentutbildaren Maggan Carlsson.

26.

Snöröjning på

2

bättringsvägen Vinter och snö innebär problem för många personer med funktionshinder. Det handlar om snövallar på övergångsställen och kommuner som saknar riktlinjer för snöröjningen. Men i flera kommuner går utvecklingen åt rätt håll. HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

26


LEDARE

Välkommen till en bredare tidning

P

LEVA & J O B B A M E D A S S I S TA N S

# 1/16

ÅRGÅNG 11

ALLT MER FOKUS PÅ KOSTNADER

i assistansdebatten

ersonlig assistans är en hjälpande hand som gör det möjligt att vara delaktig i samhället, helt enkelt att leva livet. Det är också därför som yrket personlig assistent egentligen är så mycket mer än ett yrke. Det är människor som öppnar andras dörrar till livet.

Ny utbildning ska locka fler funktionärer

Leva & bo

Två röster om att leva på landet

Expertens råd för att undvika konflikter

Aktivt liv

UPPTÄCK LIVET TILLSAMMANS Följ med till ett landskap fullt av upplevelser för hjärta, kropp och tanke

AKTUELLT / REGERINGEN SER ÖVER REGLERNA FÖR HJÄLPMEDEL

LEVA

& JOBBA MED ASSISTANS 1/16

DET ÄR NÅGOT som vi på redaktionen tagit fasta

på. Därför gör vi nu om den gamla tidningen Assistans till en helt ny och mycket bredare tidning som vi kallar Leva & Jobba med Assistans. Vi känner helt enkelt att det finns så många fler frågor som måste lyftas upp och som inte bara handlar om dörröppnarna, utan även om dörrarna som de öppnar. nya avdelningar i tidningen. Den ena handlar om hjälpmedel, ett område som vi tidigare ägnat ett temanummer åt varje år men som nu får plats i varje tidning. Den andra är vinjetten Leva & bo där vi kommer att släppa yrkesfrågorna, politiken och myndigheterna för att istället ta ett grepp om frågor som rör människor i vardagslivet. Det är saker som ger den där livskvaliteten som vi alla vill ha. I det här numret har vi exempelvis besökt en familj som valt att flytta ut på landet. VI HAR TRE HELT

10

Aktivt liv vill vi inspirera människor till just ett aktivt liv, det med läsning om aktiviteter man kan göra, sätt att träna på, platser att besöka och utställningar att se. I det här numret har vi gästat Världskulturmuseet i Göteborg och utställningen Tillsammans. Vi har också valt att lyfta fram en eller flera personer i varje tidning under en avdelning som vi kallar Inspiratören. Där porträtterar vi människor som inspirerar andra att leva. UNDER VINJETTEN

19

tidningen fått ett nytt namn och nya avdelningar betyder inte det att vi tummat på delarna i gamla Assistans. Vi kommer fortsätta att granska, skriva om tillgänglighet, lyfta upp yrkesaktuella frågor under Assistent i dag, belysa frågor som rör barn och ungdomar och även berätta om aktuell forskning. Alla är de nycklar för den som vill leva livet och det är i tidningen Leva & Jobba med Assistans du hittar dem. BARA FÖR ATT

! ! ! J NE 22

ISSN 1653-9095 Politiskt, fackligt och kommersiellt obunden tidning om assistanstjänster Ansvarig utgivare Dan Wallander

RIVISTA

JUST RIVISTA AB

Produktion Just Rivista AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg 031–708 66 80 info@justrivista.se www.justrivista.se Redaktör Dan Wallander Skribenter Christopher Kullenberg Rothvall, Marie Dahl, Petra Hansson Layout Thomas Glans Omslagsfoto Anja Sjögren

Annonser Fredrik Johansson Evelina Karlsson Tryckeri Billes Tryckeri 2016

DAN WALLANDER REDAKTÖR

3


ASSISTANSDEBATTEN

Allt mer fokus på prislappen Trots att assistansreformen är en rättighetslagstiftning som följer ett statligt och kommunalt åtagande så blir det allt vanligare med debatter om dess prislapp, både i media och i sociala medier. Tidningen Leva & jobba med assistans har granskat utvecklingen. MED RUBRIKEN ”Den ohållbara förmånen” på ledarsidan i Uppsala Nya Tidning var det förmodligen en och annan Uppsalabo som satte kaffet i halsen vid frukosten den 5 oktober förra året. Ledarskribenten Johan Rudström ifrågasatte assistansreformen och dess ökade kostnader i starka ordalag, bland annat genom att redan i ingressen skriva att ”Kostnaderna för assistansersättning ökar lavinartat utan att någon politiker vågar föreslå̊ åtgärder”. Men Johan Rudström är långt ifrån ensam om att ha skrivit liknande texter. Till och med på nyhetsplats letar sig debatten om kostnaderna för LSS in med argumen& J O B B A M E D A S S I S TA N S tationer om att det blivit för dyrt för samhället.

derskottet i budgeten gör att vård- och omsorgsnämnden nu tar hjälp utifrån. En konsult ska granska vad varje brukare i LSS-verksamheten kostar”.

MED HJÄLP AV Mediearkivet har vi gått igenom över 400 artiklar från svenska dagstidningar från orter över hela landet för att ta reda på om det stämmer att det helt enkelt blivit mer okej att diskutera kostnader för LSS. Vi tittade på artiklar från de första månaderna i år och tillbaka till texter från 1995 och mönstret är tydligt. Det skrivs både mer om assistansreformens kostnader och dessutom ur ett perspektiv som i huvudsak är negativt vinklat och som är problematiserande av reformen. Under de senaste fem åren har det totalt skrivits i genomsnitt 20 till 25 artiklar per år i svenska tidningar som i huvudsak handlat om assistansreformens kostnader. I flera fall har det rört reformens kostnader på nationell nivå, men det har också handlat om nyheter kring kommunal budget. Ett exempel på det är en artikel i Skånska Dagbladet från maj 2013 på sidorna om Sjöbo där en ingress löd: ”Det ständiga un-

En del texter är långa artiklar medan andra bara är korta notiser. Ett exempel på en sådan är en notis från TT som i december 2015 fanns publicerad i ett flertal svenska tidningar och som i rubriken helt enkelt slog fast att ”Kostnad för personlig assistans ökar”. Längre ner i texten stod det att ”I oktober 2002 var kostnaden för assistansersättning 830 miljoner kronor, i år är kostnaden för samma månad 2,5 miljarder kronor. Finansminister Magdalena Andersson flaggade under hösten för att det är en alldeles för hög siffra.”

LEVA

GRANSKAR

4

MAJORITETEN AV ALLA artiklar som rör ämnet på nyhetsplats handlar antingen just om den kommunala budgetens problem med att täcka kostnaderna för LSS, om konflikter mellan kommunen och brukare gällande assistans eller om misstänkta fuskare som kostat staten eller kommunen stora summor.

Idag är det politiskt korrekt att peka på kostnaderna i assistansdebatten

DEN STORA SKILLNADEN i medierapporteringen i dag jämfört med för 10 eller 15 år sedan är dels att antalet artiklar som rör kostnader för personlig assistans ökat, men framförallt att perspektivet blivit förskjutet. Under de senaste åren har det i huvudsak skrivits om kostnaderna för LSS som ett problem, för ett decennium sedan var förhållandet det omvända. Då handlade de fles-

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

ta artiklarna om kritik mot kommuner som dragit in assistans för att spara eller om brukare som inte klarar sig utan sin assistans. Ett exempel är Hallands Nyheter som i augusti och september 2008 skrev flera kritiska artiklar mot kommunerna i Falkenberg och Kungsbacka som gjort indragningar av den personliga assistansen, bland annat handlade det om en autistisk man i Falkenberg som fått avslag på sin ansökan om ledsagning. I samband med det skrev tidningens reporter Håkan Bergström en reflekterande text där han redogjorde för kommunens totala kostnader för LSS men där han även ifrågasatte handikappomsorgs agerande att dra ett ärende om ledsagning och därmed som handlade om ganska små pengar i sammanhanget hela vägen till domstol, ”Avslaget kan förefalla som en märklig liten snålhet inom en handikappomsorg som måste få kosta”, skrev han. ETT ANNAT EXEMPEL på att det var andra tongångar i artiklarna för 15 år sedan kommer från Östersunds-Posten och en artikel i tidningen från september 2003. Där konstaterades att Bergs kommuns budgeterade kostnad för den personliga assistansen stigit med tre miljoner på ett år. I texten får politikern Linda Sahlén, vice ordförande i socialnämnden och företrädare från det lokala partiet Bergspartiet, försvara kostnadsökningarna. I ett av de tre citaten från henne i texten säger hon att det inte finns någon anledning att pruta på antalet assistanstimmar för att minska kostnaderna. – Den här lagliga rättigheten till hjälp ska inte naggas i kanten, säger hon. CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL


HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

5


ASSISTANSDEBATTEN

Handikapporganisationer tycker till om det nya debattklimatet

Det tenderar att bli en Efter granskningen av debatten och nyhetsrapporteringen om kostnaderna för den personliga assistansen, tog vi kontakt med flera av de stora handikapporganisationerna för att höra om de känner igen bilden. Och enigheten var total. EN SOM KÄNDE igen bilden från granskningen var Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL. – Det har helt klart blivit mer tillåtet att i debatten prata om människors behov som kostnader. Finansministern gick ju till och med så långt att hon i höstas ställde utsatta grupper mot varandra när hon sa att höga kostnader för flyktingmottagandet gör att det måste sparas in på assistansersättningen, säger hon. Hon menar att det finns en iver att spara pengar just nu och att det är ett perspektiv som genomsyrar debatten & J O B B A M E D A S S I S TA N S överallt. Varför det ser ut som det gör är dock en svårare fråga. – Vad gäller assistansen så har fuskdebatten definitivt plogat vägen för ett ifrågasättande av hela reformen. Även debatten om vinster i välfärden, räntesnurror, riskkapitalbolag och att några oseriösa bolag haft oskäliga vinstmarginaler har bidragit till att undergräva legitimiteten och öppna för ett brett ifrågasättande av kostnaderna, säger hon.

LEVA

GRANSKAR

ÄVEN ADOLF RATZKA, verksamhetschef på Independent Living Institute och en av initiativtagarna till att assistansreformen genomfördes i Sverige, ser att debatten numera handlar allt mer om kostnader. Han jämför utvecklingen med hur synen på asylrätten förändrats i Sverige bara sedan i höstas. – Under hösten var tröskeln nådd och opinionen svängde. Nu gäller det att värna asylrätten genom att för-

6

svåra människornas möjligheter att söka asyl. Samma märkliga logik har hörts från den nuvarande och förra regeringen när det gäller assistansersättningen, säger han. Han ser ingen ekonomisk logik till att debatten blivit såpass centrerad kring kostnaderna. – Tröskeln verkar inte vara beroende av hur bra Sveriges ekonomi mår, häromveckan skrev DN att Sveriges ekonomi går bra som aldrig förr. Inte heller alternativens kostnader avskräcker. Vad skulle det kosta att låsa in folk med assistansbehov på institutioner? Vad skulle hemtjänst istället för personlig assistans kosta? Betydligt mer, säger Adolf Ratzka. Och han får medhåll från Christer Ryder som är ordförande i Paro, Privata Assistansanordnares Riksorganisation. Han vill se att politikerna tar ett större ansvar för att lyfta kostnadsdebatten till en högre nivå. – Man måste se till vad man får för kostnaden och den samhällsbesparing man gör. Reformen är mer eller mindre självfinansierad, största delen av kostnaden får man tillbaka i form av skatter och sociala avgifter samt att belastningen på vård och omsorg minskar, säger han. ÄVEN MARIA PERSDOTTER, förbundsordförande på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, känner igen utvecklingen. – Formuleringen skenande kostnader syns ofta liksom politiker som hävdar att det finns en samsyn även inom funktionshinderrörelsen om att

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

kostnadsökningen måste stoppas, vilket det förstås inte gör, säger hon. Hon ser flera tänkbara förklaringar till utvecklingen. En är en kombination av de faktiska kostnadsökningarna för den personliga assistansen med Försäkringskassans bedömningar som blivit allt mer strikta. – Vi som haft Försäkringskassans handläggare vid vårt köksbord vet att det inte är någon lättvindig process att få personlig assistans. Så kostnadsökning, ja okej, men samtidigt en kostnadsökning som bättre speglar behovet. Jag tror fortfarande att det finns ett stort mått av underutnyttjande av personlig assistans, inte minst bland barn och unga, säger hon. UTVECKLINGEN GÖR ATT Maria Persdotter känner en oro inför den nya utredningen av LSS som regeringen planerar att dra igång under 2016 och som ska utreda lagstiftningen just eftersom kostnaderna dragit iväg. Men hon menar samtidigt att funktionshinderrörelsen varit för dåliga på att berätta vad LSS betyder. – Vi har varit så glada för vår lagstiftning och det har vi haft anledning att vara. Men nu glider tillämpningen av lagen åt alla möjliga håll, LSS i dag liknar en schweizerost i många avseenden. Jag skulle gärna se en rejäl restaurering av en fantastisk frihetsreform, men tyvärr tror jag att den nya utredningen kan leda till motsatsen, säger hon. WENCHE WILLUMSEN , som har ett mångårigt engagemang inom det po-


Foto: Erik Groundstroem www.gfoto.se

hetsjakt på enskilda

”Vi som haft Försäkringskassans handläggare vid vårt köksbord vet att det inte är någon lättvindig process att få personlig assistans” MARIA PERSDOTTER

Foto: Sebastian Heise

KATARINA BERGWALL, STIL

Foto: Ludvig Lindqvist

”Vad gäller assistansen så har fuskdebatten definitivt plogat vägen för ett ifrågasättande av hela reformen”

”Vad skulle det kosta att låsa in folk med assistansbehov på institutioner? Vad skulle hemtjänst istället för personlig assistans kosta?” ADOLF RATZKA

litiska påverkansarbetet för människor med funktionsnedsättning och som nu arbetar som rättighetspolitisk samordnare på DHR, ser samma mönster. Hon påpekar dock att det pratades kostnader redan i reformens barndom. – Det har pratats kostnader sedan bara några år efter att assistansreformen infördes, det eftersom den visade sig kosta mer än de beräkningar som LSS-utredningen hade gjort, säger hon. Hennes förklaring till utvecklingen bygger just på att media skrivit om kostnadsfrågan så ofta. – De lyfter gång efter annan fram kostnaderna under täckmantel att de talar i vårt intresse. Politikerna blir nervösa och tänker att nu kommer inte Svensson vilja vara med och betala detta och därför hävdar de att de pratar kostnader för att värna reformen. De skulle istället ha stått upp för kostnaderna och sagt att det är väl använda pengar, precis som de gör med andra allmänna utgifter, säger hon.

”Kontrollerna ska ökas ytterligare och vi frågar oss när detta tippar över ända och blir en fråga om ren förföljelse och angiveri” ADOLF RAT WENCHE WILLUMSEN

KONSEKVENSEN SOM Wenche Willumsen sett av debattklimatet är att det finns röster som börjat ifrågasätta reformens rätt att få kosta pengar. – Assistansberättigade personer mår mycket dåligt av det som snart tenderar att bli en hetsjakt på enskilda. Kontrollerna ska ökas ytterligare och vi frågar oss när detta tippar över ända och blir en fråga om ren förföljelse och angiveri. Det är en otrevlig väg vi nu valt att beträda i landet Sverige, säger Wenche Willumsen.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL

7


BARN & UNGDOM

Rättsfall blev grund för nya riktlinjer för föräldraansvar Nya riktlinjer för normalt föräldraansvar för assistans infördes av Försäkringskassan förra året. Riktlinjerna skulle ses som ett förtydligande av barns rätt till personlig assistans. Föräldraansvaret baseras nu på fastslagna åldersgränser för när barn klarar olika situationer i vardagen. bygger på en rättsfallsanalys och kom till efter flera års diskussioner om hur man skulle bedöma vad som räknas som vanligt föräldraansvar och vad som kan anses vara ett behov av hjälp som går utöver vad som är normalt för ett barn i motsvarande ålder. Försäkringskassan hade fått kritik från Inspektionen för socialförsäkringen för att tolkningarna av föräldraansvaret hade varierat när man fattat beslut om personlig assistans till barn. Handläggarna hade inte haft rätt stöd och i många fall hade de tvingats utgå från sina egna erfarenheter av vad barn i olika åldrar klarar på egen hand. De nya riktlinjerna, som fastslår i vilken ålder barn klarar olika vardagssituationer, baseras på en analys av tidigare rättsfall. Det betyder att de inte baseras på expertkunskap utan DE NYA RIKTLINJERNA

på praxis, alltså på hur handläggare och jurister tidigare resonerat kring vad som är normalt för barn i olika åldrar. – Vi är positiva till att man tagit fram riktlinjer, men vi tycker att det är under all kritik att man använt praxis och inte vänt sig till sakkunniga, säger Hanna Jarvad, förbundsjurist på Autism och Aspbergerförbundet. MONICA SVANHOLM, som är områdeschef på Försäkringskassan med ansvar för utveckling och stöd till handläggningen för stöden till funktionsnedsatta, var ansvarig för att de nya riktlinjerna togs fram. – Vi hade diskuterat detta under flera års tid och försökt hitta någon som kunde beskriva vad som är normal utveckling. Men när vi till exempel frågade sjukvården sa de att de inte var experter på normala barn. Dessutom menade de att det inte finns några normala barn, berättar hon. MAN KAN GÅ tillväga på olika sätt och Försäkringskassan valde att göra en rättsfallsanalys där domar från olika domstolar som bedömt föräldraansvaret låg till grund. Analysen skulle mynna ut i generella ställningstaganden kring vad som kan beskrivas som normal utveckling och därmed

hur långt det normala föräldraansvaret ska sträcka sig. – Från analysen har vi dragit slutsatser om vad som är normalt i olika vardagliga situationer. Jag tycker att det blivit mer professionellt nu, säger Monica Svanholm. HUR DET GÅTT sedan riktlinjerna infördes finns det ingen statistik på ännu, men man vet att åldersgränserna har lett till att vissa fått fler timmar och andra färre. Hanna Jarvad tycker att åldersgränserna generellt är högt satta, vilket kan leda till att familjer får färre timmar. – Man har inte satt en snittålder, utan den högsta åldern. När det till exempel gäller personlig hygien är åldern när barnet klarar allt själv satt till nio år. Det finns sexåringar som klarar det. Om jag har en sjuåring med autism hemma, kanske jag skulle behöva hjälp med det, men då finns det föräldraansvar kvar och då hänvisar Försäkringskassan till det och föräldrarna får mindre hjälp, förklarar hon.

– Det är under all kritik att man inte använt sakkunniga för att ta fram de nya riktlinjerna, säger Hanna Jarvad.

Foto: Christina Teuchler

”Vi är positiva till att man tagit fram riktlinjer, men vi tycker att det är under all kritik att man använt praxis och inte vänt sig till sakkunnig”

FÖR DE GRUNDLÄGGANDE behoven inom personlig hygien, måltider och på- och avklädning är åldersgränsen satt till nio år. För kommunikation är den sex år och för tillsyn är den satt till tolv år. MARI DAHL

FAKTA FÖRSÄKRINGSKASSANS RIKTLINJER FÖR FÖRÄLDRAANSVAR Praxis för grundläggande behov • För barn till och med fem års ålder är föräldraansvaret omfattande och långtgående. • För en tolvåring finns inget föräldraansvar för de grundläggande behoven. • För en nioåring finns inget föräldraansvar för hjälp med kommunikation och aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Personlig hygien, måltider och av- och påklädning • Från sex år och upp till åtta års ålder finns generellt ett varierande föräldraansvar för personlig hygien, måltider och av- och 8

påklädning. • Från och med nio års ålder finns inget normalt föräldraansvar för personlig hygien. Kommunikation • Från sex års ålder finns inget föräldraansvar för hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer, till exempel fritidsaktiviteter utanför skola, fritids och familj. Tillsyn, som andra personliga behov • Barn till och med fem års ålder omfattas helt av föräldraansvaret för tillsyn.

• Från sex års ålder omfattas barnet delvis av föräldraansvaret för tillsyn. • Från 12 års ålder faller föräldraansvaret för tillsyn helt bort. Tillsyn, som grundläggande behov • Aktiv tillsyn av övervakande karaktär, vilken förutsätter ingående kunskaper om barnet, kan helt eller delvis gå utöver ett normalt föräldraansvar även för barn till och med fem års ålder.

För kompletta riktlinjer se Rättslig uppföljning 2015:1, som kan laddas ner från Försäkringskassans hemsida forsakringskassan.se.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

– Jag tycker de nya riktlinjerna gör arbetet mer professionellt, säger Monica Svanholm.

Foto: Försäkringskassan

”Från analysen har vi dragit slutsatser om vad som är normalt i olika vardagliga situationer. Jag tycker att det blivit mer professionellt nu”


Gemensamma krafttag för att bekämpa fusk

Tillgänglighetsbarometern: Många kommuner saknar tillgänglighetsanpassade skolgårdar

Försäkringskassans krafttag mot det misstänkta fusket. Vårdföretagarna tar som branschorganisation detta på största allvar, och precis som Försäkringskassan menar vi att kampen mot fusket och kriminaliteten i branschen måste ges högsta prioritet. Annars är den viktiga assistansreformen hotad. Det säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund med anledning av att fusk avslöjats där personal på Försäkringskassan och assistansutförare misstänks vara inblandade. Centrala myndigheter, representanter från fack och anordnarorganisationer har träffats för att diskutera hur man gemensamt kan arbeta för att få bort de oseriösa assistansföretagen. Vårdföretagarna stod för initiativet tillsammans med fackförbundet Kommunal. – Det var ett mycket bra möte där varje myndighet redogjorde sin bild av situationen och hur vi gemensamt kan bekämpa brottsligheten. Tanken är att detta är ett startskott till ett större och mer fördjupat samarbete myndigheter och organisationer emellan, säger Johan Ingelskog, förhandlingschef på Kommunal.

Endast ett fåtal av landets kommuner uppger att alla skolgårdar i kommunen är tillgänglighetsanpassade. Det framkommer i Tillgänglighetsbarometern 2015.

– VI VÄLKOMNAR

Källa: Vårdföretagarna

genom en enkätundersökning fått redovisa hur de arbetar inom en rad områden med just tillgänglighet. Årets studie visar att bland annat att kommunerna brister i att göra skolgårdar tillgängliga för barn, föräldrar och persoI TILLGÄNGLIGHETSBAROMETERN, som tas nal med funktionsnedsättningar. Endast fram av Humana i samarbete med or- 16 procent av de svarande uppger att ganisationen Hjärnkraft, får Borås, Gävle alla skolgårdar är tillgängliga och hälften och Osby högst betyg för sitt tillgänglig- av kommunerna uppger att de saknar hetsarbete och delar på förstaplatsen. beslut eller plan för att åtgärda bristande – Arbetet med att tillgänglighet på skolgårdar. göra samhället tillAndra brister som framkommer i Tillgängligt för alla går för gänglighetsbarometern är bland annat långsamt. Många komatt sex av tio kommuner saknar mål om muner visar framföttillgänglighet i sina översiktsplaner och terna men fortfarande att en lika stor andel inte arbetar stratefinns tydliga brister, till giskt med att anställa personer med funkexempel i form av skoltionsnedsättning. Det finns även resultat gårdar som stänger Jonatan Arenius, som är positiva. Till exempel uppger sju ute många med funk- tillgänglighetsav tio kommuner att de uppfyller högt ansvarig på tionsnedsättningar, ställda krav på tillgängliga webbplatser, Humana. sägerPersonlig Jonatan Arenius, stöd assistans hos oss är ett personligt vilket utformad är viktigt för att arbeta inkluderande tillgänglighetsansvarig på Humana. som passar Dina behov. Du har rätt till ettmed bra liv där du känner information. Tillgänglighetsbarometern, ge-är att Du delaktighet och inflytande. som Vårt mål ska leva ett så – Om kommunerna menar allvar med nomförs för sjätte liv året i rad, har granskat att alla invånare ska ha rätten till ett bra liv självständigt som möjligt. 181 kommuners arbete med att göra behövs fler insatser för att göra samhället samhället tillgängligt för personer med står Din känsla av trygghet och delaktighet i fokus.för Som kund tillgängligt alla, säger Jonatan Arenius. Källa: Humana funktionsnedsättning. hos oss har du dinKommunerna egen grupp avhar assistenter. Adena är godkänd av Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Tag gärna kontakt med oss! Adena Personlig omsorg Skytteholmsv 2, 171 27 Solna Tel: 08-735 53 30 www.adena-assistans.se

Personlig assistans hos oss är ett 2012-12-12 14:20 personligt utformat stöd som passar Dina behov. Du har rätt till ett bra liv där Du känner delaktighet och inflytande.Vårt mål är att Du ska leva ett så självständigt liv som möjligt.

dena kvartssida 180x62 fk1301.indd 1

Sedan 2005 har vi hjälpt människor i vardagen. Vi vill bidra till högsta möjliga livskvalitet och möjlighet till utveckling, utifrån varje individs förutsättningar. I vår värld är varje person unik. Läs mer på www.furubodaassistans.se

Tel: 044-781 48 50. Mail: info@furubodaassistans.se

Din känsla av trygghet och delaktighet står i fokus. Som kund hos oss har Du din egen grupp av assistenter. Adena är godkänd av Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans.

Tag gärna kontakt med oss! www.adena-assistan.se Adena Personlig omsorg Skytteholmsv 2, 171 27 Solna,Tel: 08-735 53 30

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

9


INSPIRATION

D

et finns gott om människor med stora

idrottshjärtan men utan möjligheter att själva vara aktiva. Det vill en grupp med före detta elitidrottare nu ändra på. Genom ett nytt projekt vill de få personer med funktionsnedsättningar att bli idrottsfunktionärer.

NYTT PROJEKT SKA LOCKA FLER ATT BLI FUNKTIONÄRER 10

DET ÄR SEPTEMBER 1989 och muren i Berlin är bara månader från att falla. Kanske som ett tecken från ovan om vad som skulle komma när det gäller relationerna mellan öst och väst så lyckas Sveriges volleybollandslag sensationellt slå Sovjet under en numera klassisk EMsemifinal i Globen i Stockholm. Det efter att Sovjet vunnit varje EM sedan 1963. En som var med i det svenska laget är Bengt Gustafson som bland annat varit

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

proffs i Italien i sju år och som även var med under OS i Seoul året tidigare. Nu var det många år sedan som Bengt Gustafson la volleybollkarriären på hyllan. Istället är han tränare i klubben Göteborg United Volleybollklubb samtidigt som han arbetar i ett projekt för att ge personer med funktionsnedsättningar chansen att komma i kontakt med idrotten som funktionärer. – Det är ett projekt som heter Funk-


Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

tionärsutbildningen resurs och som Allmänna arvsfonden finansierar sedan i november. Tanken är att vi ska kunna ta in personer med funktionsnedsättningar som en resurs i idrotten och så här långt har vi märkt av att det finns ett jätteintresse för det, säger han. MEN BENGT GUSTAFSON är inte ensam om att driva projektet som löper över två år och där finansieringen räcker till 2,5 tjänster. Projektledare är Marica Hall som själv sitter i rullstol

och som varit engagerad inom svensk handikappidrott i många år, både inom volleyboll och flera andra idrotter. – Vi vill utbilda de här personerna så att de kan bli funktionärer inom egentligen vilken idrott som helst. Det finns överlag en jättestor brist på funktionärer i dag samtidigt som det finns många personer med funktionsnedsättningar som vill vara delaktiga på olika sätt, säger hon. Ett exempel på när det verkligen höll på

att gå snett på grund av att det inte fanns tillräckligt med funktionärer var i höstas när bandyklubben Sandvikens AIK skulle arrangera World Cup, en bandyturnering för klubblag från hela världen och som sedan 2009 arrangerats på Göransson Arena i Sandviken. Bristen på funktionärer var såpass akut att det äventyrade hela mästerskapet. Bara dagar inför premiärmatchen saknades många av de totalt hundratalet funktionärer som behövdes, men allt löste sig i sista stund tack

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

11


INSPIRATION

vare att PRO ställde upp med pensionärer som bland annat fick uppdraget som parkeringsvärdar. ATT ARBETA SOM funktionär i idrottssammanhang kan just innebära att man kan få göra en mängd olika uppgifter. Det kan vara allt från att dirigera bilar på parkeringen vid stora arrangemang till att vara materialare i omklädningsrummet, stå på läktaren och vara publikvärd, jobba som vaktmästare eller sälja i kiosken. Oavsett idrott och nivå så menar Bengt Gustafson att det kan vara svårt att få människor att ställa upp som funktionärer. – Bara inom volleybollen finns det ett jättestort behov av funktionärer och jag vet att det är samma sak inom hockeyn eftersom jag pratat med Hockeyförbundet. Det blir allt svårare att få föräldrar att ställa upp och då kan de här personerna ta den rollen och avlasta samtidigt som de själva känner sig behövda. Det lyfter deras livskvalitet, säger Bengt Gustafson. En av förhoppningarna med projektet Funktionärsutbildningen resurs är att kunna koppla in bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få ersättning för jobb som funktionärer inom idrotten. – Det hade varit fantastiskt om de kunde få någon typ av aktivitetsstöd för en sådan grej. Men eftersom vi är såpass tidigt i uppstartsfasen av projektet har vi inte kommit så långt i den frågan ännu mer än att vi håller på och undersöker det, säger Bengt Gustafson. PROJEKTET HAR DOCK redan dragit i gång i liten skala i volleybollklubben i Göteborg. Exempelvis har en kille som heter Jonas Samuelsson med en lättare CP-skada fått uppdraget att vara speaker vid föreningens hemmamatcher i division 1 herr. Dessutom har Marica Hall gått in som lagledare. – Jag hjälper tränaren i laget med att fixa administrativa grejer runt matcherna, så som med att ta fram spelarlistor och annat och det är väldigt kul, säger hon. Hennes väg in i laget gick genom att hon har en bror som är aktiv i föreningen och som spelat volleyboll professionellt både utomlands och i landslaget under många år. Hennes uppdrag som lagledare har även gjort att hon fått ett helt annat perspektiv på idrotten i Sverige. – Många personer med funktionsnedsättningar tycker om idrott men kan kanske inte utöva den själva. Däremot vill de gärna vara med i ett idrottssammanhang och känna sig delaktiga på andra sätt och då kommer den här biten in med vår funktionärsutbildning, säger hon.

12

DEN KONKRETA MÅLSÄTTNINGEN med det tvååriga projektet är att minst 15 personer ska kunna knytas till volleybollklubben. Därefter ska de kunna ta olika uppdrag som funktionärer i samband med föreningens matcher. – Det är målet. Sedan får vi se om det blir 10 eller 30 personer i slutändan. Men vi märker att intresset är jättestort för detta bland idrottsklubbarna, säger Bengt Gustafson. En annan av de som arbetar i projektet är Henrik Samuelsson. Han har jobbat som personlig assistent i tolv år och när han varit ute och berättat om projektet för personer med funktionsnedsättningar har han märkt ett stort intresse även där. – Även om vi inte hunnit vara ute så jättemycket ännu så tycker alla som vi presenterar det för att det låter som en helrätt grej. Många undrar varför det inte gjorts tidigare, säger han.

PÅ LITE LÄNGRE SIKT är förhoppningen att det ska leda till att de så tydliga gränserna mellan parasport och den allmänna idrotten börjar suddas ut. – Trots att det är 2016 så finns det massor att göra för att vi ska få in fler personer med funktionsnedsättningar till hundra procent i samhället, det märker inte minst jag när jag är ute och presenterar mig som lagledare, säger Marica Hall. – Den här kopplingen mellan parasport och allmän idrott som vi försöker skapa har inte riktigt funnits tidigare, titta bara på hur det ser ut under Paralympics. Inte ens där ser man funktionärer med handikapp, säger Bengt Gustafson.

”Trots att det är 2016 så finns det massor att göra för att vi ska få in fler personer med funktionsnedsättningar till hundra procent i samhället”

Bengt Gustafson, Marica Hall och Henrik Samuelsson driver projektet Funktionärsutbildningen Resurs som finasieras av Allmänna arvsfonden.

CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


Studiepaket ska stärka vuxenutbildningen

Svensk animation om ADHD hyllas EFTER HYLLNINGAR i internationell press har nära en halv miljon sett kortfilmen Bokstavsbarn på mindre än en vecka. Diskussionsforum fylls med kommentarer om hur mycket den fyra minuter långa filmen betytt för tittarna och det har blivit livliga diskussioner om vilken diagnos som egentligen passar bäst på pojken i filmen. Många uttrycker tacksamhet över att få se en annan bild av ADHD än den typiska. Källa: Checkoofilm

Funkismello presenterar årets konferencierer FUNKISMELLO, SOM STARTADE som Väsby Melodifestival, är Sveriges största melodifestival för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Från början var Upplands Väsby Kommun huvudman för festivalen, men sedan 2015 arrangeras festivalen av Föreningen Funkisglädje. Målet med Funkismello är att skapa ett arrangemang som leder till att så många som möjligt med intresse för att sjunga ska få möjlighet att stå på scen och delta på någon nivå. Alla kommuner har möjlighet att arrangera en egen deltävling på lokal nivå, med stöd, manualer och praktisk hjälp som ingår i medlemskapet. Årets konferencierer är Anna Ringström som själv har en funktionsnedsättning och Jenny Strömstedt, journalist och programledare, känd från en mängd TV-program. Finalen i Funkismello äger rum på Cirkus i Stockholm den 25 april 2016.

VUXNA MED funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att utbilda sig som andra medborgare. Det framkommer i diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ändå är många vuxenutbildningar otillgängliga. – Utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna leva upp till kraven. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett webbaserat studiepaket som ger ett konkret stöd i arbetet, säger Leif Näfver, ansvarig för projektet. Studiepaketet är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens största satsningar på vuxenutbildningarna någonsin. Det kan användas som fortbildning för arbetslag och andra personalgrupper. Utbildningsanordnarna behöver inte skicka in någon förfrågan till Specialpedagogiska skolmyndigheten utan kan sätta igång när det passar dem själva och lägga upp fortbildningen utifrån sina behov. Allt material som behövs är kostnadsfritt och lätt att nå på webben. Instruktioner till deltagarna finns i studiepaketet. Ta del av studiepaketet på: www.spsm. se/vuxenstudier Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Källa: Funkismello

Är du ute efter ett mindre och personligare assistansbolag i Kalmar med omnejd?

Me assistans är inte ute efter att bli störst men vill vara det bästa bolaget för dig med personlig assistans. Fördelen med ett mindre bolag är närheten och personligheten mellan företagsledning, dig och dina assistenter. Vi vill visa dig att personlig assistans hos oss är ett fantastiskt sätt att få ut det mesta möjliga av livet. Vi eftersträvar att med våra ledord - trygghet, enkelhet och valfrihet, ge dig som kund den assistans som du efterfrågar, behöver och önskar.- Efter över 15år i branschen vet vi vad detta innebär.

Tycker du detta låter intressant varför inte slå oss en signal på 0480-59052 så berättar vi mer. Om du hellre vill maila oss finns adressen på vår hemsida www.meassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

13


Dags att nominera

ÅRETS ASSISTENT 2 0 16

Har du en personlig assistent som gör ett fenomenalt jobb? Då är det dags att nominera den personen till utmärkelsen Årets Assistent 2016. Titta på listan här nedan. Har du en personlig assistent som är lyhörd, respektfull och professionell, en assistent som verkligen gör din vardag enklare och bättre. I så fall tycker vi att du skall nominera honom eller henne till utmärkelsen Årets assistent. Skriv ner namnet på din assistent och en beskrivning av varför du tycker att han eller hon bör utses till årets assistent. Ta hjälp av ledorden nedan i din motivering och förklara för oss på vilket sätt som just din assistent svarar upp mot dessa. Skicka din nominering till info@justmedia.se senast den 31 augusti. Märk ditt mail med Årets assistent.

u  Lyhördhet Ett ord som ständigt återkommer i diskussioner om personlig assistans. Det handlar helt enkelt om förmågan att känna in och lyssna av andra människor. Att kunna läsa mellan raderna, om man så vill. u Integritet Det vill säga en förmåga att sätta gränser och förstå var det egna ansvaret börjar och slutar. Som personlig assistent befinner man sig ofta oerhört nära en annan människa, därför är det viktigt att visa integritet och förstå att man bara är ett ”redskap” i vissa situationer. u Respekt Ett ord som fått lite olika betydelser under senare år, men här är det förstås i en mer ursprunglig bemärkelse. Att visa respekt är detsamma som att behandla sina medmänniskor värdigt och som mogna självständiga individer. u  Kunskap Det vill säga kännedom om brukarens funktionshinder och om de lagar och regler som gäller

14

kring jobbet som personlig assistent. Här gäller det som assistent att våga stå upp och kräva att man får den utbildning och den kunskap som behövs för att klara jobbet. u  Servicekänsla Det vill säga en vilja att ställa upp och hjälpa till utan att bli ombedd. u  Professionalitet Många föreställer sig att den personliga assistenten är en sorts kompis. Och det kan säkert vara bra i vissa situationer, men som assistent är man aldrig först och främst kompis utan assistent. Det gäller att inse skillnaden och alltid ha sin profession i fokus. u  Öppenhet Som personlig assistent är det mycket viktigt att kunna kommunicera med sin brukare, med sina kollegor och med sin arbetsgivare. Om man saknar förmågan att kommunicera på ett bra sätt blir det lätt missförstånd och problem.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

SE NA ST DE N 31 AU G


NYTT OM HJÄLPMEDEL

HiQ gör nyhetssajter tillgängliga för alla I FEBRUARI LANSERADES ”Tidning för alla”, som HiQ utvecklat. Med den nya lösningen tillgängliggörs nyhetssajter och artiklar för människor med läsnedsättning, så att de kan ta del av innehållet samtidigt, och lika smidigt, som alla andra. I nuläget är Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet kopplade till ”Tidning för alla”. Lösningen läser av nyhetssajterna i realtid och presenterar det väsentliga innehållet rensat från bilder, reklam och kringinformation - på en tillgänglighets-anpassad webbplats, med stöd för hjälpmedel såsom skärmläsare. Fler tidningar kan tillkomma framöver och rent tekniskt kan tjänsten byggas på även med utländska nyhetssajter, oavsett språk. ”Tidning för alla” är initierat av HiQ och utförs med stöd från Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Nåbar för alla”.

Förstoringsskärm för smartphones

Källa: HiQ

DENNA SMARTA GREJ förstorar upp din smartphoneskärm och ger dig en bättre upplevelse när du tittar på film eller surfar. Förstoringsskärmen är perfekt om man inte har tillgång till en tv eller surfplatta, eller om man helt enkelt vill ha en större skärm på mobilen. Den behöver ingen laddning utan är klar att användas direkt.

Källa: smartasaker.se

Handiscover gör det lite lättare att resa SEBASTIEN ARCHAMBEAUD upplevde

hur svårt det var resa tillsammans med sin son som har en muskelsjukdom. Han startade därför Handiscover – ett Airbnb för personer med rörelsehinder, som idag förmedlar 900 klassificerade och kontrollerade boenden i bland annat Spanien, Sydafrika, Frankrike och England. Nya destination lanseras löpande. Handiscover.com är den första community-baserade bokningswebbplatsen för semesterboende för personer med fysiska begränsningar.

Kompakt rullstol med bra körprestanda

Kateter i mascaraförpackning

är idealisk för den användare som vill vara aktiv. En innovativ design av chassi och rygg, som tillåter att man kan fälla ryggen över sitsen, gör den väldigt kompakt. MyOn har också en mängd olika funktioner och tillbehör som hjälper dig. Utöver att vara kompatibel med övriga produkter från Invacare, har MyOn också vunnit designpriset Red Dot Award 2015.

FÖR MÅNGA KVINNOR är inkontinens ett vanligt men tabubelagt problem. Därför lanserar Coloplast, SpeediCath® Compact Eve, en tappningskateter som ser ut som en mascara. Genom att frångå utseendet hos traditionella sjukvårdsprodukter vill Coloplast visa hur man med hjälp av bra design kan göra skillnad för användarnas livssituation, och bryta tabu. Den nya designen gör katetern lätt att greppa, hantera, öppna och återförsluta och har vunnit flera internationella designpriser.

NYA INVACARE MYON HC

Källa: Invacare

Källa: Coloplast

Dina kunskaper utgör grunden Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Tel. 08-580 800 06 www.saxenaomsorg.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

15


HJÄLPMEDEL

Regeringen ser över systemet I december tillsatte regeringen en särskild utredare som ska se över tillgången och användningen av hjälpmedel. Utredaren ska bland annat titta på hur likvärdigheten kan öka och skillnaderna när det gäller exempelvis förskrivning, avgifter och regelverk i landet kan minska, utan ökade kostnader.

jag skulle vara bra för att göra det lika för alla, säger Ritva Korva Thuresson. Gunilla Malmborg och hennes arbetsgrupp har ett år på sig att få klar utredningen. I slutet av februari 2017 ska resultatet redovisas. Arbetet sattes igång nyligen och just nu arbetar man med att kartlägga vad olika myndigheter gjort tidigare för att kunna få en bild av vilka underlag som finns. Senare i vår följer en dialog med de olika intressenterna. Det är organisationer, yrkesgrupper, personer inom kommuner och landsting, myndigheter, skola och olika nätverk inom ämnesområdet som ska träffa utredarna i mindre grupper. – Vi ska ta tillvara på de olika gruppernas kunskaper och erfarenheter så att vi kan hitta bra förslag, säger Gunilla Malmborg.

i direktiven är att titta på likheter och olikheter och försöka åstadkomma mindre skillnader i till exempel avgiftssystemet. Men vi ska också titta på barn- och ungas tillgång till hjälpmedel och om det finns några skillnader mellan förskrivning för kvinnor och män, berättar Gunilla Malmborg, som är kanslichef på ersättningsmyndigheten och den utredare som regeringen utsett. Ritva Korva Thuresson, som är ledamot i förbundsstyrelsen för DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, välkomnar utredningen. Diskussionen kring olikheterna i den svenska hjälpmedelsförsörjningen har pågått under en längre tid utan att något hänt. Nu kan det äntligen bli en förändring. För Ritva Korva Thuresson och DHR är frågan om hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet centralt. – Idag ser det väldigt olika ut beroende på var du bor. Både när det gäller kostnad och vilket hjälpmedel du kan få. Vi driver frågan om att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet, säger hon. – DEN RÖDA TRÅDEN

är att situationen inom hjälpmedelsområdet förändrats under senare år. Tillgängligheten och skillnaden i kostnad är bara en av förändringarna. Det har också skapats ett större utbud av hjälpmedel tack vare den tekniska utvecklingen. Samtidigt som det ger möjlighet att möta det individuella behovet bättre, ställer det andra krav på kompetensen hos förskrivare och myndigheter. För att kunna uppnå det grundläggande målet för funktionshinderspolitiken, att samhället utformas så att människor i alla åldrar oavsett funktionsförmåga blir fullt delaktiga, krävs ny kunskap och nya synsätt. – Vi ska ta vara på den tekniska utvecklingen, men skapa förutsättningar för att använda resurserna på rätt sätt. Grunden är ju självklart att hjälpmedel är bra och då är det viktigt att människor får tillgång till dem, säger Gunilla Malmborg. BAKGRUNDEN TILL UTREDNINGEN

DHRS ÖNSKEMÅL LIGGER helt i linje med utredningens riktlinjer. Utredarna ska bland annat redovisa både för- och nackdelar med högkostnadsskydd för hjälpmedel och för ett system med tak för avgifter. Utredningen ska också titta på hur avgifter skiljer sig åt runt om i landet och ge förslag på hur avgifterna kan bli mer jämlika och i samband med detta se över frågan om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap. – Att få ett samlat huvudmannaskap tror

UTREDNINGEN KOMMER OCKSÅ att analysera systemet med fritt val av hjälpmedel, som enligt regeringen kan påverka tillgången. I grunden ser regeringen det som positivt att man får ett ökat inflytande över sitt val av hjälpmedel, men de anser samtidigt att det finns

anledning att utvärdera och göra en konsekvensanalys av verksamheten. Ett annan viktigt ämne som ska kartläggas är barn och ungdomars tillgång till hjälpmedel för fritid och skola. Man ska också titta på samverkan och ansvarsfördelning mellan skola och landsting eftersom denna idag är oklar och har lett till att det stöd barn- och ungdomar får skiljer beroende på var i landet man bor. – Jag hoppas att utredarna också kommer att beröra fritidshjälpmedel för alla. Det är ett stort problem som borde tas upp. Idag är det som om vi är en bortglömd grupp när det gäller hälsa. Alla kan ju inte gå på gym. Men vi får inga subventioner, säger Ritva Korva Thuresson. I DIREKTIVET STÅR att för barn och ungdomar är hjälpmedel ett viktigt stöd i utvecklingen. Den med funktionsnedsättning behöver hjälpmedel som stöd på fritiden och i förskolan och skolan. Även vuxna med funktionsnedsättning som deltar i vuxenutbildning kan behöva hjälpmedel, men här finns ingen samlad bild av i vilken utsträckning den funktionsnedsatta blir erbjuden hjälpmedel. Detta ska utredningen ta fram. De slutliga förslagen från utredningen ska göra det möjligt att bedriva en effektiv hjälpmedelsverksamhet där den enskildes delaktighet och självbestämmande ska vägas in. Däremot kommer inte regeringen att skjuta till extra pengar för att genomföra förslagen. Regeringen skriver i direktivet att det är viktigt att de befintliga ekonomiska resurserna inte överskrids. Om förslagen innebär ökade kostnader ska det tydligt framgå hur det ska finansieras. – Jag hoppas verkligen att utredningen kommer att ge förutsättningar för att det ska bli ett bättre och mer likvärdigt hjälpmedelssystem, avslutar Gunilla Malmborg. Utredningen ska presenteras den 28 februari 2017. MARIE DAHL

08-648 27 00

.

Bli skickligare

o R

Taktipro

ORIGINALMETODEN TAKTIL MASSAGE

Lyhört bemötande med varsam beröring, utbildning med praktisk

kunskap att använda direkt inom vård, omsorg och rehabilitering. Mycket goda effekter på kontakt, förhållningssätt och kroppsuppfattning. Speciellt viktigt vid funktionshinder, sjukdom och vid skador. GRUND, två dagar : 3950:- inkl. allt. Godkänd assistent omkostnad. Vi utbildar gärna hos er eller på vår unika kursgård www.arstaholmar.se

taktil.se

Läs mer, film på www.

16

TotalAssist är en helt webbaserad tjänst för personlig assistans. Det är enkelt att komma igång med schemaläggning, tidrapportering och elektronisk signering.

TotalAssist ger en effektiv och säker administration för assistansföretaget med avseende på lagar och regler enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

info@totalassist.se

www.totalassist.se

Aros Circle AB, 021-448 49 50

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


för hjälpmedel

– Vi hoppas utredningen ska ge förutsättningar för ett bättre och mer jämlikt hjälpmedelssystem, säger Gunilla Malmborg.

– Inom DHR driver vi frågan om att hjälpmedel ska omfattas av högkostnadsskyddet, säger Ritva Korva Thuresson.

Foto: Sören Andersson

”Idag ser det väldigt olika ut beroende på var du bor. Både när det gäller kostnad och vilket hjälpmedel du kan få. Vi driver frågan om att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet” FAKTA UTREDARENS UPPDRAG I KORTHET • Se över tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna förslag som ska öka likvärdigheten och minska skillnaderna när det gäller avgifter och regelverk. • Se över frågan om nationell reglering och samlat huvudmannaskap. • Lämna förslag som skapar förutsättningar för att hjälpmedelsverksamheten hos olika myndigheter och huvudmän bedrivs effektivt. • Ta hänsyn till den enskildes delaktighet och självbestämmande. • Se till att befintliga ekonomiska resurser utnyttjas effektivt. • Analysera om kompetensen hos förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper är adekvat och tillräcklig. • Lämna väl underbyggda finansieringsförslag om förslagen leder till ökade kostnader. • Genom förslagen skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling inom hjälpmedelsområdet.

Personlig assistans Vi på Omtanken ombesörjer anställning av personliga assistenter utifrån brukarens önskemål samt sköter all tillhörande personaladministration. Företagets grundidé bygger på god service med hög kvalitet. I vårt arbete är respekten för den enskildes personliga integritet grundläggande.

Omtanken i Skåne AB

Mejerigatan 1, 247 62 Veberöd 046-809 10 info@omtankeniskane.se www.omtankeniskane.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

17


Personlig Assistans Telefon 046 - 73 00 90 E-post: info@ekensassistans.se Internet: www.ekensassistans.se

Autism? Vi har utbildningarna som ger kunskap och praktiska verktyg Nytt för i år! Alla våra utbildningar finns på vår hemsida med möjlighet att anmäla sig direkt. Gå in och läs mer om utbildningarna, anmälan och priser på www.ucautism.se

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse beslutar i juni 2016 om utdelning av bidrag.

Bidrag kan utgå till: Barn och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis barn med CP, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrarnas rekreation). Bidrag ges endast till personer under 25 år. Funktionshindret skall vara av neurologisk karaktär dvs. orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan, ryggmärg, perifera nerver eller i musklerna. Bidrag ges inte till allergier, syn- eller hörselskador, reumatism eller diabetes om inte samtidigt neurologiskt funktionshinder finns. Vid prövning av ansökan tillämpas vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och utgår endast under förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och full betalning gjorts först därefter. Läkarintyg och, i förekommande fall, datorintyg, skall insändas tillsammans med ansökan. Vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning. Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige. Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvändelse till stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg eller e-mail ljc@carlssonsstiftelse.se. OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller förening. Tel. 042-21 70 19. Ansökan kan ske från och med den 1 mars 2016 direkt via vår hemsida och ansökningsblankett finns även för nerladdning på www.carlssonsstiftelse.se Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2016. Skriftligt besked om beslut sänds till sökanden efter styrelsens sammanträde i början av juni 2016.

18

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


LEVA & B0

Ett leva sitt liv på landet har blivit mer och mer trendigt de senaste åren. Är det ett lugnare liv som lockar? Eller närheten till naturen? Vi har pratat med Margareta Nyberg, som valde att flytta ut på landet för några år sedan, och Nora Eklöv, som har bott på landsbygden i hela sitt liv. Här berättar de om sina erfarenheter.

Leva & bo på landet

Sugen på ett lugnare liv? Eller närheten till naturen? Möt Nora och Margareta som lever livet på landet

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

19


LEVA & B0

Margareta Nyberg:

Att bo på landet uppfyller alla mina önskningar

Jag har alltid drömt om att flytta ut på landet. Nu har jag bott i Riala i sex år och alla mina drömmar har slagit in. Jag har ett eget hus, jag har kunnat bygga en stor och fin altan, jag har en liten pool som jag kan doppa mig i på sommaren och jag har nära till naturen. Närmsta granne finns hundra meter bort, men jag känner mig inte ensam. Jag bor här tillsammans med mina tre katter och två hundar. Jag har haft tur för mina personliga assistenter har valt att följa med mig hit ut, trots att det är fem mil att pendla till Stockholm och 2,5 mil till Norrtälje. Det är jag väldigt glad över. Det är lugnare här på landet. Och tystare. Det var min första och största reflektion när jag flyttade hit. Tystnaden. Sedan är det så skönt att naturen är så nära. När jag sitter i mitt kök och tittar ut genom fönstret ser jag en stor äng och sedan hus först lite längre bort, det känns som om jag är i skogen. Det är också skönt när jag går ut med hundarna att vara så nära naturen. JAG HAR OCKSÅ kunnat fixa huset precis som jag vill. Jag tycker om gammal stil, men huset var nytt när jag flyttade in så jag bestämde mig för att göra om i huset så att det skulle bli mer som jag ville ha det. Jag har gjort egna köksluckor och lådor i gammal stil och så har jag

tapetserat om. Nästa projekt är att göra egna golvlister. Den största utmaningen var att jag var orolig för att jag skulle känna mig ensam. Jag är ganska social och tänkte att jag kanske skulle bli isolerad. Jag funderade mycket på vad som skulle hända om jag inte trivdes och ville flytta tillbaka. Men jag längtar inte tillbaka. Jag åker in till Stockholm för läkarbesök och sjukgymnastik och ibland för att roa mig. Sedan har jag mycket kontakt via Facebook och andra sociala medier, så det har löst sig väldigt bra. Men min närmsta granne har jag nästan ingen kontakt med. Jag trodde kanske att man skulle prata mer, men det är egentligen inte så stor skillnad mot när man bor i lägenhet. Man pratar bara om man stöter på varandra. DET HÄRLIGASTE ÄR att bara kunna öppna altandörren och rulla ut på altanen en tidig morgon och lyssna på fåglarna, eller påta i trädgården. Jag har en liten rosenrabatt som jag försöker hålla ren från gräs. Jag har planterat ett äppleträd, anlagt ett jordgubbsland och har lite slingerväxter vid altanen för att skydda för insyn. Det är så skönt att kunna sitta ute och grilla på sommaren. Jag ångrar inte att jag flyttade ut på landet. Att bo här uppfyller alla mina önskningar. MARI DAHL

MARGARETA NYBERG Familj: Ensam med två hundar och tre katter. Ålder: 54 år. Bor: Riala, 2,5 mil utanför Norrtälje Intressen: Trädgård, inredning, djur, musik. Bäst med landet: Lugnet och harmonin med naturen.

Nora Eklöv:

Nu känner jag

”Det var min första och största reflektion när jag flyttade hit. Tystnaden” 20

FOTO: PRIVAT

Jag har bott på Öland sedan jag var tre. Nu bor jag i byn Brostorp. Det ligger i Mörbylånga kommun på södra Öland. När jag var liten var jag mycket i Stockholm på somrarna. Under hela min uppväxt längtade jag till Stockholm och tänkte att jag skulle flytta dit. Nu känner jag att jag hellre skulle vilja bo i en småstad. Det är främst för tillgängligheten. Här ute på landet är det så långt till allting. Det är skönt att ha nära till naturen, men i en småstad kan jag både ha nära till naturen och till civilisationen. Ibland drömmer jag om att bara kunna gå ut och handla eller åka elrullstol och snabbt ta mig till olika ställen.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


NORA EKLÖV Familj: Mamma, pappa, storasyster och en hund. Ålder: 20 år. Bor: Brostorp i Mörbylånga kommun på Öland. Intressen: Politik, fotografera och skriva. Bästa med landet: Att uppleva naturen.

FOTO: PRIVAT

”Det är skönt att ha nära till naturen, men i en småstad kan jag både ha nära till naturen och till civilisationen”

att jag hellre skulle vilja bo i en småstad Det är svårare att ta sig fram självständigt på landet. Man påstår att kollektivtrafiken är anpassad för alla, men det är den inte. Bussarna går inte så ofta och problemet är att om jag ska ta en landsbygdsbuss då får jag inte in permobilen. Då måste jag ha en assistent som följer med eller möter upp. NU JOBBAR JAG i grannkommunen. Jag sitter i receptionen och svarar på frågor. Jag är timvikarie och arbetar ungefär halvtid. Det fungerar bra med tanke på att jag är aktiv också på andra sätt. Jag är ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige i Mörbylånga. Jag är också vice ordförande i Unga Rörelsehindrade. I kommunfullmäktige kommer jag att

driva frågan om att göra vandringslederna på Öland mer tillgängliga. I dag är det många ställen med trappsteg över murar och spångar som är för smala för en rullstol. På vissa ställen har man anpassat till rullstol, men man skulle kunna göra det mycket bättre med bredare spångar och färre stora stenar, som faktiskt inte behöver vara där. Jag tycker om att vara i naturen och jag tycker att alla ska ha chansen att få vara där. JAG HAR INTE så mycket att jämföra med eftersom jag aldrig bott i storstan, men det finns naturligtvis både för- och nackdelar med allt. När det gäller personlig assistans är fördelen här att handläggaren känner till mig

och vet vem jag är så jag slipper förklara min situation flera gånger. Men en nackdel är att det är svårare att få assistans i vissa kommuner och enklare i andra. Jag tycker det borde vara garanterat att alla ska ha samma möjlighet till personlig assistans. Det är en förutsättning för att jag och många andra unga med funktionsnedsättning ska kunna engagera oss till exempel politiskt. Det är en förutsättning för att jag ska kunna nyttja mina mänskliga rättigheter. Det är fint här på landet och jag trivs, men jag tror att jag kommer att flytta till en mindre stad för att lättare få tillgång till olika saker.”

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

MARI DAHL

21


ASSISTENT IDAG

”Jobbet som assistent handlar om att hjälpa en person utifrån dennes värderingar och då måste den personens ram få vara på första plats hela tiden när man är på jobbet”

Självbestämmandet är grunden för all personlig assistans. Men trots det är alla assistenter människor med värderingar som ibland tränger på i allt från livsmedelsinköp till klädsel. Assistentutbildaren Maggan Carlsson upplever att det är vanligt att konflikter beror på assistentens värderingar.

ALLA MÄNNISKOR HAR ett paket med värderingar, en del tydligare än andra. De styr alla våra tankar, åsikter och handlingar. Jobbet som assistent går ut på att försöka lägga värderingarna hemma och assistera utifrån någon annans vilja. Men att helt ta klivet från sin egen person är det få som kan och ibland lyser värderingarna igenom, både i stort och smått. En som ofta stöter på det problemet är Maggan Carlsson som jobbar med utbildning av personliga assistenter på Brukarkooperativet JAG. – Jag brukar förklara detta med att vi alla har ramar som är fyllda av allt vi varit med om, våra livsramar som påverkar allt vi gör. Om man vill jobba med ett så pass värderingsstyrt yrke som personlig assistent

SÅ UNDVIKER så behöver man bli medveten om sin egen ram och vilka värden som är viktiga för mig själv. Det är först då man kan jämföra sin ram med ramen för den man ska assistera och sedan fundera på om jag kan hantera skillnaderna, säger hon. UNDER DE ÅR som Maggan Carlsson arbetat med att utbilda personliga assistenter har hon ofta stött på diskussionen om värderingar och hur man som assistent ska få dem att stå tillbaka. Ibland handlar det om grundläggande livsåskådningar, ibland om mer praktiska saker och synsätt som ligger mer omedvetet i vårt handlande. – Det kan handla om en massa praktiska saker, att vi gör vissa saker så som våra föräldrar alltid har gjort men som nu ska göras på någon annans sätt. Den medvetenheten behöver man i det här jobbet, säger hon. Det kan exempelvis handla om vardagsnära beslut, så som vilken sorts livsmedel som ska köpas in, hur skräpet ska källsorteras eller om graden av hälsotänkande i den assistansberättigades liv. – Den här typen av diskussioner dyker upp under mina utbildningar, det finns assistenter som väljer den mat som är mest hälsosam för den assistansberättigade men det är inget självbestämmande, säger hon. NÄR DET KOMMER till ett överdrivet omhuldande och hälsotänkande från assistentens sida menar Maggan Carlsson att man som assistans-

22

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


Maggan Carlsson, utbildare på Brukarkooperativet JAG. Foto: Jessica Linder Jansson

NI KONFLIKTER berättigad behöver gå in och markera att det inte känns okej. – Det är sådana frågor som jag stöter på med jämna mellanrum. Bara för att man har personlig assistans ska man inte behöva leva något präktigt renlevnadsliv. Man måste få vara människa, titta bara på hur många diabetiker som då och då slarvar med sockret och äter kakor och godis. Samma rätt till självbestämmande har den som har personlig assistans, säger hon. Många kan behöva hjälp av en företrädare att föra sin talan för att berätta hur de vill ha det och det behöver personliga assistenter förstå och respektera. Det handlar inte om ytterligare en persons åsikter utan om att den assistansberättigade ska få hjälp att uttrycka sin vilja. TYPEXEMPLET PÅ NÄR assistentens värderingar verkligen får en rejäl prövning är i dokumentärfilmen Bad Mongo av Tomas Haglund och Oskar Sjödin från 2011. Det är en film som handlar om Duong van Nhan som har Duchesnes muskeldystrofi men som är trött på livet i rullstolen och som vill leva livet lite farligare. Han lever långt bortom institutionernas rekommendationer och super, traschar cyklar och spelar bort sina pengar på poker. Trots sin begränsade rörelseförmåga väljer Duong att leva sitt eget liv och inte någon annans och han får testa alla gränserna för sina assistenter. Även om långt ifrån alla vill leva sina liv på ett rent destruktivt sätt så sätter det fingret på det så viktiga självbestämmandet i assistansen. Maggan Carlsson menar att det i grunden handlar om ett samspel mellan två personers åsikter och värderingar.

– Det handlar om hur starka övertygelser och värderingar en assistent har, men också hur starka övertygelser en assistansberättigad har. Ju tydligare åsikter och övertygelser som möts, ju större blir risken för någon slags konflikt är det även om det bara handlar om småsaker. Den som är assistansberättigad har alltid rätt till sitt självbestämmande, säger hon. KÄRNFRÅGAN ÄR DÅ hur man som assistent ska göra för att låta sina egna värderingar stå tillbaka. I grunden handlar det om att ha en tydlig kommunikation mellan assistent och assistansberättigad. – Man måste fråga om man känner sig osäker på något. Jag brukar uppmuntra både assistansberättigade och assistenter att de viktiga värdena behöver tydliggöras. Så här vill jag ha min assistans och det är ett ömsesidigt ansvar att tydliggöra det och se till att den assistansberättigade får sin assistans på sitt sätt, säger Maggan Carlsson. Kommunikation är central, men ingen blir lycklig av att ha assistenter som hela tiden tjatar och frågar om de gör saker på rätt sätt. I grunden menar Maggan Carlsson att det handlar om att vara lyhörd för sin omgivning. – Man kan vara lite observant på hur det ser ut i kylskåpet och hur det är organiserat hemma. Är det på mitt sätt eller på någon annans. Jobbet som assistent handlar om att hjälpa en person utifrån dennes värderingar och då måste den personens ram få vara på första plats hela tiden när man är på jobbet, säger hon.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL

23


FORSKNING PÅGÅR

tillhandahåller

SECURANOVA ASSISTANS ett IT-journalsystem som underlättar bl.a. * dokumentation av genomförd assistans * kvalitetssäkring av dokumentationen * planering, uppföljning och utvärdering * rättssäkerhet och insyn för brukare * systematisk kvalitetsledning * insyn för brukare, beslutsfattare, tillsyn I SecuraNova Assistans utförs den lagstadgade journalföringen och övrig dokumentation för assistansanordnare. Systemet är säkert, lätt att använda, och bidrar till kvalitetsutveckling. Det anpassas till varje anordnares specifika behov. Ca 100 mallar finns färdiga i systemet. Vi utbildar våra drygt 200 kunder i systemet, i journalföring, planering, uppföljning samt även i BBIC. SecuraNova stöder BBIC fullt ut. Exempel på användbara funktioner: - Dokumentera via webben, även på distans. - Assistenter kan journalföra viktiga händelser. - Viktiga händelser som journalförs kan följas upp, utvärderas och utgöra underlag för resultatmätning och jämförelser. - Skapa underlag till Kvalitetsberättelsen. - Integration med Kvalitetsledningssystem. SecuraNova journalsystem är utvecklat helt och hållet för assistansanordnares behov och bygger på vårt journalsystem för vårdgivare. Kontakta oss gärna för information, visning av systemet och möjlighet att testa det. Kontakt: Tel: 0290-712 64, 073-508 54 37 info@securanova.se www.securanova.se Dokumentationssystem sedan 1996 Full koll på läget med SecuraNova Assistans

24

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


I RISKZONEN Ungdomar med hörselnedsättning spelar för pengar oftare än andra Ungdomar med hörselnedsättning spelar oftare om pengar än andra ungdomar. Det visar en nyligen genomförd pilotstudie vid Örebro universitet. att ungdomar med hörselnedsättning spelar mer om pengar än ungdomar utan hörselnedsättning, eftersom tidigare studier visat att ungdomar med funktionsnedsättning spelar mer om pengar än ungdomar utan funktionsnedsättning, säger Susanna Geidne, filosofie doktor i Folkhälsovetenskap vid Örebro universitet och en av forskarna som arbetat med studien. Pilotstudien genomfördes under 2015. Som underlag låg undersökningen Liv och hälsa ung 2014, Örebro Län, där över fyra tusen ungdomar ingick. Av dem hade 310 hörselnedsättning. – VÅR HYPOTES VAR

FÖRUTOM ATT UNDERSÖKA hörselskadade ungdomars spelvanor skulle pilotstudien också identifiera vilka risk- och skyddsfaktorer som fanns, samt skapa möjligheter för ett samarbete för att metodiskt bearbeta de problem som kan finnas eller uppstå i målgruppen. I studien ställdes bland annat frågor om kön, om föräldrarna jobbade eller inte, var ungdomarna var födda och om de bodde ensamma eller tillsammans med sin familj.

spelar över internet, men så var det inte alls.

Susanna Geidne, doktor i Folkhälsovetenskap. Foto: Anders Liljenbring ANDRA STUDIER VISAR att hörselnedsatta ungdomar använder mer alkohol än andra och att det generellt går lite sämre i skolan. Det har förklarats genom att många flyttar till Örebro för att gå på det enda svenska gymnasiet för hörselnedsatta och då till exempel tvingas bo ensamma, vilket kan vara en riskfaktor. Pilotstudien skulle undersöka om det kunde finnas sådana kringliggande orsaker även när det gäller att spela för pengar. – Vi kom fram till att problemspelandet inte är ett isolerat riskbeteende, utan att det hänger ihop med andra riskfaktorer, säger Susanna Geidne. Studien visade också att fler unga män än kvinnor spelar för pengar, men det gäller generellt i samhället menar Susanna Geidne. – Det som förvånade oss var att det vanligaste är att ungdomarna spelar poker eller andra kortspel tillsammans med kompisar. Vi trodde att de som spelar om pengar sitter hemma och

I PILOTSTUDIEN KUNDE forskarna se relativt stora skillnader mellan de med hörselnedsättning och de utan. På frågan om de någonsin spelade för pengar svarade 38,5 procent av de hörselnedsatta ja. Samma siffra för dem som inte hade hörselnedsättning var 28,5. På frågan om de någonsin hade känt ett behov av att spela för mer och mer pengar var siffrorna samma för båda grupperna, 11,2 procent. På frågan om de någon gång hade ljugit för en person, som betydde mycket för dem, om hur mycket de spelade, var andelen 14,8 procent för de hörselnedsatta och 8 procent för dem som inte hade hörselnedsättning. RISKEN ATT FLER blir beroende ju fler som spelar är en logisk självklarhet, men vilka ungdomar som tenderar att bli riskspelare saknas det forskning kring. – Spel som riskbeteende har man inte tänkt på tidigare. Under arbetet med pilotstudien hittade vi inte en enda vetenskaplig artikel om hörselskada och spelproblem. Man har bara tänkt på alkohol och tobak. Men riskbeteende kring spel är ett folkhälsoproblem. Idag kan vem som helst ha ett kasino på fickan. Det är inte bra. Det är ytterligare en hälsorisk för ungdomar med hörselnedsättning, avslutar Susanna Geidne. MARI DAHL

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

25


TILLGÄNGLIGHET

SNÖRÖJNINGEN ÄR PÅ RÄTT VÄG För många personer med funktionsnedsättningar har årets snösäsong återigen inneburit stora problem i gatumiljön. Många är missnöjda med snöröjningen och vid en undersökning av hur landets kommuner jobbar med frågan saknar nästan hälften riktlinjer för att underlätta för funkisar.

...men många kommuner saknar riktlinjer med tanke på tillgänglighet vid funktionsnedsättning

VÅREN DRAR FRAM med stormsteg över landet just nu och på många håll är snösäsongen över. Många är det som gillat vinterveckorna med det vita snötäcket, men för många andra har det varit en ren plåga. En av dem är 25-åriga Robin Meng som bor i Eskilstuna och som sitter i rullstol. – Det har varit ett helvete här i år, kommunen har inte plogat ordentligt så att man kommer fram, säger han. Hans största problem har varit att ta sig över på övergångsställena i staden. – De som plogar skiter i att de lägger upp stora väggar med snö där. Man fastnar med rullstolen och kommer ingen vart, säger han. Och han är inte ensam. Varje år är det många personer med funktionsnedsättningar som får bekymmer på grund av snö och halka. Det kan vara just snövallar som läggs på övergångsställen, taktila plattor som inte rensas från snö eller att röjning av gång- och cykelbanor prioriteras efter bilvägarna. VI SKICKADE UT en webbenkät till alla Sveriges 290 kommuner för att ta reda på mer om hur snöröjningen fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv, en undersökning som besvarades av hela 226 kommuner. Bland svaren visade

26

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


brerar i exempelvis rullatorer och nu vet jag att många andra kommuner hakat på det här, säger han.

där man istället satsar på att hålla gång- och cykelvägarna öppna och det har självklart en god effekt för personer med funktionsnedsättning, säger hon. det sig att 41 procent av kommunerna saknar någon typ av riktlinjer för hur snöröjningen av gång- och cykelbanor ska göras med tanke på tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. I undersökningen framkom också att 57 procent av kommunerna fått klagomål på snöröjningen av gång- och cykelbanor under årets vintersäsong. En tredjedel av de kommuner som fått klagomål säger att missnöjet handlat om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. TROTS DE NEDSLÅENDE resultaten menar många experter på snöröjning att det just nu finns en positiv utveckling i landet när det gäller synen på snöröjning. Bland annat har det gjorts flera undersökningar som visat att antalet kommuner som väljer att prioritera gångoch cykelvägar framför bilvägar ökar för varje år och ligger nu på kring hälften. Ulrika Appelberg jobbar som expert inom transporter och infrastruktur på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och har bland annat underhållsfrågor och snöröjning på sitt bord. Hon har sett flera tecken på en vändande trend under de senaste åren. – Det har förändrats väldigt mycket. Förr började man alltid med att röja vägarna vilket gjorde att man la snöhögar på trottoarerna. Men nu pratar man om jämställd snöröjning

FÖR FYRA ÅR sedan blev Karlskoga kommun omtalad i hela landet eftersom de var först med att införa ett koncept som de kallar för jämställd snöröjning. Det går ut på att man börjar prioritera att ploga gång- och cykelvägar istället för bilvägarna. Initiativet kom till efter en insikt om att man röjde snö för bilar som egentligen inte har några problem att ta sig fram i en stadsmiljö med upp till tio centimeter med snö. Desto svårare är den för den som går med barnvagn, rullator eller sitter i rullstol, grupper som dessutom oftast utgörs av kvinnor. Männen sitter däremot oftare bakom ratten. Projektet i Karlskoga har slagit så pass väl ut att det fått många att ta efter. – Numera finns det ett antal kommuner som jobbar på det här sättet med en jämställd snöröjning, bland annat i Stockholmsområdet, säger Ulrika Appelberg. EN KOMMUN SOM redan för 15 år sedan började jobba på ett likande sätt är Linköpings kommun där Kennet Karlsson arbetar med drift och underhåll på teknik- och samhällsbyggnadskontoret. – Vi var först ut i Sverige med att börja använda det som kallas för sopsaltstråk. Det innebär att när det snöat en centimeter borstar vi bort snön och lägger på salt bakom. Det gör att vi slipper använda grus som vi-

ÄVEN OM DET finns en trend mot att allt fler kommuner prioriterar att snöröja gång- och cykelvägar före bilvägar, så är det inte alltid som kommunerna ställer krav på hur lång tid efter ett snöfall som det ska vara färdigröjt. I webbenkäten framkom att en tredjedel av kommunerna inte har några tidsmål alls för när gång- och cykelbanor ska vara snöröjda. Men 66 procent av kommunerna har sådana tidsmål. Dock varierar de väldigt, några angav att det ska vara klart redan tre timmar efter ett snöfall, medan exempelvis Vara kommun hade 24 timmar som sin målsättning. Den absoluta majoriteten hade dock mellan sex och åtta timmar som mål. Trots en positiv utveckling inom snöröjningsområdet är det fortfarande många personer med funktionsnedsättningar som stöter på problem när snön kommer, exempelvis genom att det blir vallar vid övergångställen när vägarna plogas. Det är precis sådana vallar som Robin Meng i Eskilstuna haft stora bekymmer med i vinter. Men det finns initiativ där man jobbar för att lösa den typen av problem, bland annat i Uppsala. Där får snöröjarna en specialträning inför varje säsong just med tanke på personer med olika funktionsnedsättningar. Bland annat får personalen träna på att snöröja inne i en ishall. – Där får de lägga upp snövallar för att sedan exempelvis prova på att vara blind och röra sig i det där. Det ökar deras förståelse för vikten av att inte lägga vallar på exempelvis övergångsställen när de sedan är ute och jobbar, säger Ulrika Appelberg från SKL.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL

27


AKTIVT LIV

Foto: Anja Sjögren

Armar framåt, uppåt, utåt, höftknyck, några steg. Musiken strömmar ut ur jukeboxen och instruktionsvideon i dans rullar framför några av besökarna på Världskulturmuseets utställning Tillsammans. Här dansas i ett landskap fullt av upplevelser för hjärta, kropp och tanke. I en utställning där alla kan vara med.

Tillsammans – en utställning – TANKEN MED utställningen

är att den ska vara som ett landskap som man upptäcker på lika villkor, med fokus på här och nu. Nu är vi här, nu är vi tillsammans. Dansen är ett exempel på det, människor har alltid dansat tillsammans. Det säger Lena Stammarnäs, utställningsproducent på Världskulturmuseet och en av dem som arbetat med den nya utställningen Tillsammans. Det är utmaningen att leva tillsammans som är huvudtemat. Under två år har förberedelsearbetet pågått. Målgruppen är barn från noll till tolv år. Och deras vuxna. Tillsammans är Världskulturmuseets första basutställning och kommer att stå i tio år. – I utställningen vill vi att vi påminns om att vi är en del av ett sammanhang där mina handlingar påverkar de runt omkring mig. Som med instruktionsfilmerna till danserna. Det går inte att byta dans förrän den påsatta videon är slut. Vi måste respektera varandra och andras val, 28

säger Lena Stammarnäs när vi lämnar Dansrummet och flyttar oss till Oasen. HÄR FINNS MUSIKINSTRUMENT som ska få oss att samspela på olika sätt och en träskål där kniven som hackat tobak för länge sedan känns om man stryker med handen lätt över träet. Det är ett av de tusen föremål som finns med på utställningen. Varje föremål har en historia och vid montrarna finns en liten skärm där man kan trycka på det föremål som känns intressant att få veta mer om. Vid föremål med en vit stjärna intill finns en längre berättelse både som text och tal. Redan från början var tillgänglighet en av förutsättningarna för utställningen. Planeringen startade med att producenterna tog reda på vilka funktionshinder som är vanligast bland barn upp till tolv år. Där fanns läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder högt upp. Därför valde man att ta hänsyn till dem extra

mycket. Ett exempel är att förutom att alla texter är lättlästa och många även finns som tal, går montrarna med föremålen nästan ända ner till golvet, så att även den som är rullstolsburen kan se föremålen. Dessutom finns handtag nere vid golvet för de barn som ännu inte lärt sig gå. – Titta på pappan där, säger Lena Stammarnäs och pekar en bit bort. Det lilla barnet framför honom har tagit ett hårt grepp om handtaget och dragit sig upp till stående. Barnet tittar in i montern, ler, vänder sig om och möter pappans blick. – Han låter barnet upptäcka i sin egen takt, men är ändå med. Det är så vi vill att det ska vara. Att man ska kunna upptäcka själv, men ändå tillsammans, säger Lena Stammarnäs. INFÖR UTSTÄLLNINGEN JOBBADE museet med fokusgrupper med barn upp till tolv år och i vissa fall även med deras familjer. Det var totalt

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM


Foto: Anja Sjögren

för hjärta, kropp och tanke 70 personer som utställningsproducenterna träffade 35 gånger. Barnen berättade om sina tankar och funderingar och lämnade sina önskemål. Först bestämdes huvudtemat, som blev Tillsammans. – Vi vill stärka viljan att bli nyfiken och kommunicera, även om man inte tycker samma eller är lika, säger Lena Stammarnäs. Grupperna fortsatte med att arbeta fram vilka områden som skulle vara representerade under huvudtemat. Resultatet blev sju delar som bland annat handlar om att passa in, saknad, att bråka, skiljas åt, bo ihop och att samspela. – Att vara tillsammans kan vara helt underbart, men också svårt. Här är föremålen berättelser om saknad och sorg, säger Lena Stammarnäs och stiger in i Skiljas åt.

gon man saknar genom att skriva på skärmen som står där. I trädet, som är fyllt av små, små lysande lampor, tänds då en starkare lampa som lyser en liten stund extra. – Skiljas åt är baksidan av att älska. Det kan vara odramatiskt för vissa och dramatiskt för andra. Barn är ofta duktigare på att prata om de här frågorna än vuxna. Kanske blir besöket här ett sätt att börja, säger hon. – Att skicka en hälsning till någon jag saknar är min favoritaktivitet och jag har upptäckt att jag inte är ensam om det. Det är den mest använda aktiviteten, fortsätter hon. Hon går vidare till Bråka och bli sams. Här finns ett spel som visar olika djurs strategier för att hantera konflikter och ett som bygger på att vi ska förstå varandra utan språk och istället titta på ansiktsuttryck och kroppsspråk.

HON SÄTTER SIG nedanför det stora trädet och berättar att man kan skicka en hälsning till nå-

I BO IHOP finns en hängande säng. Här sitter en förälder med tre barn och myser. Man får

gärna lägga sig och slumra till en stund. En liten bit bort finns ett mörkt rum där man kan känna, dofta och lyssna på föremål. På utsidan sitter en tavla med de saker man stött på därinne, för den som vill kolla att det man kände, doftade eller lyssnade till verkligen var det man trodde. – Vi försöker blanda svåra frågor med lek och kreativitet. Vi tror på leken som lärande. I DANSA FNISSAR nu några tonårstjejer när de försöker följa instruktören. Det är dansgruppen Spinn, som både har dansare som använder rullstol och dansare som inte gör det, och World Dance Company, som instruerar på videon. – Det är det här utställningen handlar om. Att trots globala eller kulturella skillnader, eller normer som måste brytas, så lever vi tillsammans. Här och nu, säger Lena Stammarnäs.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

MARI DAHL

29


ASSISTANSGUIDEN RIKSTÄCKANDE 4YOU-Personlig Assistans Fabriksgatan 8 691 41 Karlskoga 073-5544505 www.4youab.se A-Assistans Sjötullsgatan 9 824 50 Hudiksvall 0650-541550 info@a-assistans.se www.a-assistans.com ACA Assistans AB Metallvägen 5 453 53 Mölnlycke 031-987330 www.aca.se AGENSA AB Villavägen 2 Valje 294 77 Sölvesborg 044-125800 info@agensa.com www.agensa.com Aktiv Assistans Tillsammans Radiatorvägen 17 702 27 Örebro 019-6037700 info@assistanstillsammans.se www.assistanstillsammans.se Almen Care Junogatan 9 451 42 Uddevalla 076-3180052 info@almencare.se www.almencare.se Assistans i Balans Drottningholmsvägen 7 112 42 Stockholm 08-50387242 info@assistansibalans.se www.assistansibalans.se Assistansbolaget i Sverige AB Aspholmsvägen 12A 702 27 Örebro 020-244344 info@assistansbolaget.se www.assistansbolaget.se Assistanslotsen AB Ringvägen 2 831 34 Östersund 063-3910100 info@assistanslotsen.com www.assistanslotsen.com AssistansPoolen AB Storgatan 43 386 23 Färjestaden 0485-30377 info@assistanspoolen.se www.assistanspoolen.se Bonitas AB Box 38114 100 64 Stockholm 08-52227030 www.bonitas.se Borås Assistans AB Sandgärdsgatan 28 503 34 Borås 033-5555008 info@boras-assistans.se www.boras-assistans.se Blå Assistans Östra Boulevarden 40 291 31 Kristianstad 044-7815155 info@blaa.se www.blassistans.se Brukarkooperativet JAG Box 161 45 103 23 Stockholm 08-7893000 www.jag.se Cederbonds Assistans AB Slottsmöllan 10 B 302 31 Halmstad 0733-999595 info@cederbonds.com www.cederbonds.com CL Assistans AB Forelltorget 2 141 47 Huddinge 08-53117070 info@classistans.se www.classistans.se Clara Assistans AB Lindormsgatan 37 506 44 Borås 0705-194192 www.claraassistans.se Claras Assistanstjänst AB Maskrosvägen 1 518 40 Sjömarken 033-130214 www.clarasassistanstjanst.se

30

DVT Assistans AB Kungsgatan 96 632 21 Eskilstuna 016-131460 www.dvtassistans.se Enigheten Personlig Häradsvägen 19 784 34 Borlänge 0243-229622 www.enigheten.se

E

- för bättre omsorg sedan 1968

ENKV/ASSISTANS Skärsnäsvägen 20 182 63 Djursholm 020-504000 carl@enkv.se www.enkv.se FMF Assistans AB Gamla Kungsvägen 54 541 32 Skövde 019-6090420 Kontor@fmfassistans.se www.fmfassistans.se Foveo AB Box 597 581 07 Linköping 013-310602 www.foveo.se Freja Assistanstjänst AB Viveka Trolles Gränd 8 165 54 Hässelby 08-389820 www.frejaab.se Frösunda Omsorg AB Råsundavägen 18 169 67 Solna 010-1303000 info@frosunda.se www.frosunda.se Hela Sveriges Assistans AB Svärdvägen 19 182 33 Danderyd 08-55771900 www.hsaab.se Inleva AB Enhagsvägen 18 187 45 Täby 010-3303077 info@inleva.se www.inleva.se Jeta Jon AB Järnvägsgatan 34 703 62 Örebro 0512-302022 info@jetajon.com www.jetajon.com Kooperativet Viol Villa Lübeck 566 31 Habo 036-41187 www.koop-viol.se GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living Jaegerdorffsplatsen 3 414 51 Göteborg 031-636480 www.gil.se

Humana AB Fabriksgatan 22, 5 tr 701 43 Örebro 020-303100 info@humana.se www.humana.se Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. 1 800 kunder har valt Humana, hälften är barn och ungdomar. Det är kundernas fria val som gjort oss störst. Det säger väl en del om kvalitet? Vi har 7 000 medarbetare varav 20 jurister över hela landet. Kan det bli tryggare än så? Alla arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Med storlek följer också resurser. För att utveckla vår personal. För att driva frågor i samhället och branschen. För att göra det bästa för dig som kund. Välkommen till Humana!

Lev väl Assistans AB Engelbrektsgatan 33 BV 411 37 Göteborg 031-7890087 www.levval.se Livihop AB Sturegatan 58 114 36 Stockholm 08-41043292 info@livihop.se www.livihop.se LSS Assistans Johan på Gårdas gata 5 A 412 50 Göteborg 031-833650 info@lssassistans.se www.lssassistans.se Livsanda assistans Gruvgatan 19 421 30 Västra Frölunda 031-7111550 maja@livsanda.se www.livsanda.se LSS-Partner AB Box 9161 400 94 Göteborg 031-689490 www.lss.se LSSGS AB von Utfallsgatan 1 415 05 Göteborg 010-7881280 info@lssgs.se www.lssgs.se MBK Assistans AB Sven Jonsons Gata 2 E 302 27 Halmstad 035-156595 www.mbkassistans.se Nordica Assistans AB Drakenbergsgatan 1 C 702 19 Örebro 019-6110050 info@nordicaassistans.se www.nordicaassistans.se Nordström Assistans AB Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 020-809090 www.nordstromassistans.se Novasisv AB Box 1112 721 28 Västerås 021-303490 www.novasis.se Olivia Personlig Assistans Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd Tel: 08-51420150 info@olivia.se www.oliviapersonligassistans.se OmsorgsCompagniet Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo 08-6495900 info@oc.se www.oc.se Optimal Assistans Lotsgatan 1 414 58 Göteborg 031-241542 www.optimalassistans.org P.ass.FORM AB Vendelsövägen 26 135 51 Tyresö 08-7125254 pass.form@passform.se www.passform.se PASAB – Persona Assistans Funkabotorget 3 393 52 Kalmar 0480-491419 www.pasab.se PBA Assistans AB Nygatan 20 B 702 11 Örebro 019-184184 www.brukare.nu Primacura AB Knallerian/Skaraborgsv. 62-64 506 30 Borås 033-128129 www.primacura.se Rik Assistans AB Norra kyrkogatan 15 871 30 Härnösand 0611-811010 info@rikassistans.se www.rikassistans.se

Saxena Omsorg AB Centrumslingan 51 171 45 Solna 08-58080006 info@saxenaomsorg.se www.saxenaomsorg.se Dina kunskaper utgör grunden. Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Det är vårt ansvar att se till att alla människors lika rätt och värde tillgodoses. Därför tar vi reda på kundens önskemål och värderingar tillsammans med dig och anpassar assistansen individuellt. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur vi kan hjälpa just dig. Schwanborgs Assistans AB Norra Ramsingegården 273 97 Tomelilla 0417-42140 www.schwanborg.se Sirius Assistans AB Tegelviksgatan 12 116 41 Stockholm 08-7453300 www.siriusomsorg.se Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB Moldegatan 9 504 32 Borås 033-480340 www.shsboras.se Stiftelsen Assistansen Box 24 610 70 Vagnhärad 0155-226148 www.assistansen.se Sydassistans AB Limhamnsvägen 128 216 12 Limhamn 040-160500 assistans@sydassistans.se www.sydassistans.se STIL – Personlig assistans och politisk påverkan Storforsplan 36, 10 tr 123 47 Farsta 08-50622150 info@stil.se www.stil.se Särnmark Smidesvägen 7, 3 tr 171 41 Solna 08-50592000 info@sarnmark.se www.sarnmark.se Team Assistans i Göteborg Herkulesgatan 36 417 01 Göteborg 031-222050 www.teamassistans.se Telge Assistans AB Dalhagavägen 56 151 55 Södertälje 08-55039500 www.telgeassistans.se Tibble Konsult Biblioteksgången 2 183 70 Täby 08-7588537 www.tibblekonsult.se Vivida Assistans Elementvägen 14 702 27 Örebro 019-5554300 vivida@vivida.se www.vivida.se VH assistans Vasagatan 6 903 29 Umeå 090-142929 umea@vhassistans.se www.vhassistans.se VH assistans VH kids Åsgatan 12 791 71 Falun 023-29299 www.vhassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

VårOmtanke AB Höjdrodegatan 15 212 39 Malmö 040-213266 info@varomtanke.se www.varomtanke.se Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB Stora Nygatan 72 211 37 Malmö 040-236240 www.vagentillbattreliv.se Ågrenska Assistans Lilla Amundön 436 58 Hovås 031-7509100 www.agrenska.se

SÖDRA SVERIGE 035 Hemtjänst AB Skepparegatan 3 A 302 38 Halmstad Telefonnummer 035-100710 info@035hemtjanst.se www.035hemtjanst.se/ A-bas Malmö HB Spånehusvägen 83 214 39 Malmö 040-214082 mm@a-bas.se www.a-bas.se Acepto Assistans AB Gustav Adolfs torg 47 211 39 Malmö 040-6114255 info@acepto.se www.acepto.se Adium Omsorg AB Nybrogatan 2 262 63 Ängelholm 0431-10880 pernilla.adiumomsorg@telia.com www.adiumomsorg.se Albatross S:t Lars väg 42 A 222 70 Lund 046-2610170 info@albatross-pa.se www.albatross-pa.se ALOIS assistans Järnvägsgatan 11 262 32 Ängelholm 042-207850 info@aloisassistans.se www.aloisassistans.se Anemon Personlig Assistans Dag Hammarskjölds väg 2 224 64 Lund 046-122110 www.anemon.se Animo Assistans AB Norregatan 4B 211 27 Malmö 040-6313090 morgan@animoassistans.se www.animoassistans.se Assist Kompaniet Svea AB Södra Storgatan 11-13 252 23 Helsingborg 076-2491999 kassem@assistkompaniet.se www.assistkompaniet.se Assistans Arken AB Vellingebacken 32-20 235 91 Vellinge 040-426350 info@assistansarken.se www.assistansarken.se Assistans Dalby Magistratsvägen 37 D 226 43 Lund 046-200828 info@assistansdalby.se www.assistansdalby.se Assistans i Halmstad AB Brogatan 52 A, 3tr 302 95 Halmstad 073-2262131 frederiksen.helle@hotmail.com www.assistansihalmstad.se Assistans Respecten AB Lasarettsboulevarden 4A 291 33 Kristianstad 044-106400 assistans.respecten@telia.com www.assistansrespecten.se Assistansfirman ADL AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-212100 assistansfirman@hotmail.com www.assistansfirman.se


Assistanslinan AB 252 25 Helsingborg 042-160200 info@assistanslinan.se www.assistanslinan.se Assistansportalen AB Polluxvägen 17 312 72 Skummelövsstrand 0430-799070 daniel.jacobsson@assistansportalen.com www.assistansportalen.com Attendo LSS AB Kattsundsgatan 16 211 26 Malmö 0730-739073 niklas.mandin@attendo.se www.attendo.se Axhorn Assistans AB Ängsklockevägen 5 439 62 Frillesås 0340-652566 info@axhornassistans.se www.axhornassistans.se Barn- och Ungdomsassistans Höjdrodergatan 15 212 39 Malmö 040-213266 anne@barnoungdomsassistans.se www.barnoungdomsassistans.se Björka Assistans AB Järngatan 23 234 35 Lomma 040-411043 info@bjorka-assistans.se www.bjorka-assistans.se Blekingeakademin AB Skärvaboda 204 370 30 Rödeby 0708-209268 lena@blekingeakademin.se www.blekingeakademin.se Blåvingen Personlig Gillekroken 24 221 00 Lund 046-399511 www.blavingen.se Brukartorget Storgatan 6 386 30 Färjestaden 0485-41557 www.brukartorget.se Cia Assistans AB Algatan 70 231 42 Trelleborg 0410-10213 leila.kokay@ciaassistans.se www.ciaassistans.se COOL (Cooperativet Oberoende Liv) Box 147 263 22 Höganäs 042-331250 www.coolhoganas.se Din Personliga Assistans AB Tranestigen 6 289 32 Knislinge 0733-030333 www.dinpersonligaassistans.se www@fixaassistans.se

Ekens Assistans AB Vikengatan 5 244 65 Furulund 046-730090 info@ekensassistans.se www.ekensassistans.se Närhet, medbestämmande och integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vi vill ge dig en assistans där du ställer kraven och vi arbetar för att tillgodose dina önskemål och behov för att du skall få största möjliga frihet och glädje i livet. Vi hjälper även till med ansökan, utredningar och överklagan. Empathy Systems Drottningtorget 1 211 25 Malmö 070-8114417 josephine@empathysystems.net www.empathysystems.net Erlandsdals Vård & Omsorg AB Långgatan 26 233 31 Svedala Tel:040-6854444 info@evoab.se www.evoab.se

ES Assistans AB Carlsgatan 12 A 211 20 Malmö sanel.sitarevic@esassistans.se www.esassistans.se Fixa Assistans AB Kungsgatan 32 374 35 Karlshamn 0454-39725

Furuboda Assistans Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 www.furuboda.se NÄRHET, FÖRTROENDE, RESPEKT. Du som är berättigad till personlig assistans i din vardag, ta kontakt med oss. Vi har en omfattande kompetens inom området assistans och i frågor kring LSS. Vårt unika samarbete med Furuboda ger mervärde för dig. GiVa Assistans Box 38114 570 82 Målilla 495-20041 www.giva.se HadiCare AB 200 10 Malmö 040-979159 info@hadicare.com www.hadicare.com Harmoniassistans AB Silvåkragatan 67 254 58 Helsingborg 077-4447777 silvana.mustafa@harmoniassistans.se www.harmoniassistans.se HIL Assistans AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se Iki Assistans S. Förstadsgatan 22 211 43 Malmö 040-6655850 www.ikiassistans.se Jelia Care AB Hemtjänst & personlig assistans Ryttarevägen 18 B 302 62 Halmstad 0735-113643 info@jeliacare.se www.jeliacare.se Jengla Omsorg AB 236 42 Höllviken 070-2520595 linda@jengla.se www.jengla.se KIL i Helsingborg AB Karlsgatan 10 252 24 Helsingborg 042-215370 kil@telia.com www.kooperativetkil.se Kooperativet Castor Södra Lundavägen 10 245 32 Staffanstorp 046-256021 www.kooperativet-castor.nu Kooperativet EILA Kuvettgatan 2 262 71 Ängelholm 0431-418156 kristina.petersson@lrfkonsult.se www.eila.se Kooperativet Frihet Höstbruksvägen 12 226 60 Lund 046-150612 www.kooperativetfrihet.se Kooperativet Hand i Hand Idévägen 10 312 96 Laholm 0430-21032 www.handihand.se Kooperativet Helsingborg Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se Kooperativet Lila Höstbruksvägen 12 B 226 60 Lund 046-130680 www.kooperativetlila.se

Kooperativet Lotsen Postgatan 14 D 571 31 Nässjö 0380-74919 www.lotsen.org Kooperativet Vilja Satellitvägen 1 245 34 Staffanstorp 046-257076 www.kooperativet-vilja.nu Kronan Assistans HB Tränggatan 1 261 39 Landskrona 0418-499081 kristian@kronanassistans.se www.kronanassistans.se Kvalitea Assistans Blekinge Kungsmarksv. 21 A 371 44 Karlskrona 0763-375838 elin@kvalitea.se www.kvalitea.se Lyckå Assistans AB Lumavägen 1 371 47 Karlskrona 0455-619816 kerstin@lyckass.se www.lyckass.se Lövets personlig Assistans, Massage & Service AB Ringarevägen 2 241 36 Eslöv 0413-15713 monica.strom@lovet.se www.lovet.se Max assistans Ranarpsvägen 54 269 92 Båstad 0431-362340 www.maxassistans.se Maxistans AB Fjallers väg 16 246 36 Löddeköpinge 0707-157844 info@maxistans.se www.maxistans.se MejDej Kooperativet Box 503 291 25 Kristianstad 044-781 51 00 info@mejdej.se www.mejdej.se MKEF 532 37 Växjö 0470-347101 yesab@mkef.se www.mkef.se Näsets Omsorgs Assistans Box 225 294 25 Sölvesborg 0456-70070 info@noass.se www.noass.se Omtanken i Skåne AB Villavägen 5 240 14 Veberöd 046-80910 www.omtankeniskane.se Personlig Assistans i Trelleborg Altonavägen 2 231 92 Trelleborg 0410-46040 www.pait.se PM Carpe Diem AB Götagatan 17 432 42 Varberg 0340-83227 petra.vbg@hotmail.se www.pmcarpediem.se Poolarna AB Mäster Johansgatan 11 211 21 Malmö 040-6615695 www.poolarna.se Rami Care i Sverige AB Flaggskeppsgatan 6 213 66 Malmö 040-238989 info@ramicare.se www.ramicare.se Rosassistans Mölledalsvägen 31 212 40 Malmö 0702-281092 info@rosassistans.se www.rosassistans.se Radix Assistans AB 212 25 Malmö 010-3300401 ingrid.olsen@radixassistans.se www.radixassistans.se

Skånska Assistanshuset AB Norretullsvägen 15 291 32 Kristianstad 044-217029 www.skanskaassistanshuset.se Spektra Assistans AB Bagaregatan 3 371 39 Karlskrona 072-3328555 pertti.klem@spektraassistans.se www.spektraassistans.se Stand By Me AB Box 16 260 43 Arild 042-352050 www.standbyme.se

Strandbergs Personliga assistans AB Stadiongatan 65 217 62 MALMÖ 040-6085600 info@strandbergs-assistans.se www.strandbergs-assistans.se Vi kan personlig assistans. Det finns idag inga skäl till att acceptera en nedsatt livskvalitet för att man är funktionshindrad. Strandbergs är ett bra val för dig som önskar en flexibel, säker och trygg assistans. Strandbergs erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi strävar efter bra assistans för dig, så att du får en god livskvalitet. Vi ser inga hinder bara möjligheter, vi tror på att ingenting är omöjligt! Vi uppskattar att alla är unika, därför erbjuder vi assistans som ska passa dig och det just du behöver. Svenska Vårdgruppen Stadiongatan 65 217 62 Malmö 040-88606 www.vardgruppen.se TEBY Assistans AB Bronsgatan 14 253 61 Helsingborg 042-298400 teby@teby.se www.teby.se Tindra personlig assistans Bryggerigatan 2 264 33 Klippan 0435-15730 tindra@tindra-ab.se www.tindra-ab.se Trollebo Assistans HB Kaprifolievägen 16 227 38 Lund 046-123002 www.trollebo-assistans.com TRS-Assistans AB Remmarlövsvägen 52 241 35 Eslöv 0413-15847 info@trs-assistans.se www.trs-assistans.se Örbäck Assistans AB Rönnviksgatan 13 213 74 Malmö 040-6853030 kalle@orbackassistans.se www.orbackassistans.se Österlen Assistans Ravlunda Byaväg 12 277 35 Ravlunda 0414-74385 info@osterlenassistans.se www.osterlenassistans.se Österlen Närvård Lunnarp 209 273 96 Tomelilla 0417-31212 osterlen.narvard@ymail.com www.osterlennarvard.com

VÄSTRA SVERIGE 2 jobb AB / 2 LSS Box 198 421 22 Västra Frölunda Tel: 0709-600629 info@2jobb.se www.2jobb.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

A Ware Assistans AB Trandareds ring 6 B 0703-97 71 31 507 61 Borås maria.wiland@skydda.se Aagave Teknikgatan 14 434 37 Kungsbacka 0300-541200 www.aagave.se Allas Assistans Industrivägen 55 433 61 Sävedalen 031-7881350 info@allasassistans.se www.allasassistans.se Amanda Assistans Odengatan 24 521 43 Falköping 0515-14455 www.amandas.se Anja Assistans AB Box 1 443 21 Lerum 0302-666800 office@anja-assistans.se www.anja-assistans.se Assistans Care Närke AB 702 11 Örebro 070-4211978 salar@assistans-care.se www.assistans-care.se Assistans Minan i Närke AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 assistansminan@hotmail.com www.assistansminan.se Assistans STHLM AB Köpmangaran 49 702 23 Örebro 0709-909093 info@assistans-sthlm.se www.assistans-sthlm.se Assistanskompetens i Sverige AB Mellringevägen 120 E 703 53 Örebro 020-202085 wallin@assistanskompetens.se www.assistanskompetens.se Assistansvalet Na AB Box 189 701 43 Örebro 070-2516219 ninewahankido@hotmail.com www.assistansvalet.se Autismgruppen i Äspered AB Lilla Äspered Ekhaga 516 92 Äspered 070-3056099 autismkonsulten@aspereds.se www.aspereds.se Björkö Assistans Platensgatan 3 582 20 Linköping 013-103990 www.bjorkoassistans.se Bona Vita Hantverksgatan 13 A 441 32 Alingsås 0766-146699 kristin.davidsson@hotmail.com Bra Assistans i Örebro Box 61 701 41 Örebro 019-102575 info@bra-assistans.se www.bra-assistans.se Bärkraft Assistans AB 511 02 Skene 0320-47930 lennart@barkraft.se www.barkraft.se Connexa AB Drottninggatan 10 411 14 Göteborg Tel: 0736-004944 info@connexa.se www.connexa.se Curere Härtsöga 223 655 91 Karlstad 0736-431320 info@curere.se www.curere.se Din Assistans i Väst AB Sparvvägen 6 305 70 Haverdal 035-51157 kontakt@assistansivast.se www.assistansivast.se

31


ASSISTANSGUIDEN Disa Assistans AB Mas August väg 1 702 21 Örebro 019-360690 info@disaassistans.se www.disaassistans.se Ekonomibyrån i Wermland Västra Hamngatan 21 411 17 Göteborg 019-7608600 info@assistansia.se www.assistansia.se Exter Assistans AB Mellbygatan 9 531 31 Lidköping 0510-20984 info@exter.se www.exter.se Feel Well-Varberg AB Magasingatan 17 432 40 Varberg 0340-13060 www@feelwell.nu Flexi Assistans Göteborg AB Angeredsvinkeln 9 424 67 Angered 0735-041840 www.flexiassistans.se Frej Assistans AB Inga-Karlsväg 6A 541 48 Skövde 0500-429144 info@frejassistans.se www.frejassistans.se Fröken Fridas Assistans AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg 031-3832640 info@frokenfridas.se www.frokenfridas.se Göteborgs Assistansbyrå Lysbojsvägen 36 423 39 Torslanda 031-920517 gbassistans@glocalnet.net www.gbasistans.se Handen Assistans Fritslavägen 42 511 57 Kinna 0320-12320 www.handenassistans.se HemAssistans i Varberg Drottninggatan 41 432 44 Varberg 0340-12225 hemassistans@telia.com www.hemassistans.com Hemmalaget Assistans AB Box 25 441 21 Alingsås 0768-695000 www.hemmalaget.se HPL Assistans AB Örnsrogatan 29 702 32 Örebro 019-222201 info@hpla.se www.hpla.se Jakobsdal Vård & Omsorg Stampgatan 15 416 64 Göteborg 031-400680 info@jakobsdal.com www.jakobsdal.com Jevia Assistans S:t Olofsgatan 56 731 31 Köping 0221-12309 www.jevia.se Kompis Assistans EK Västerlånggatan 1 780 50 Vansbro 0281-595160 www.kompisassistans.se Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening Inga-Karlsväg 6 A 541 48 Skövde 050-429144 www.frej.info Kooperativet O.l.g.a Slätharvsgatan 3 431 47 Mölndal 031-871030 info@kooperativetolga.se www.kooperativetolga.se Kooperativet Olja Slottsgatan 14 553 22 Jönköping 036-387090 www.kooperativet-olja.se

32

Kooperativet Optime Advokatvägen 23 541 54 Skövde 0500-484940 info@kooptime.se www.kooptime.se Kungsängen i Nora AB 713 22 Nora 0587-15560 roger@kungsangensgruppboende.se www.kungsangensgruppboende.se Luna Care Box 6214 400 60 Göteborg 031-7880801 info@lunacare.se www.lunacare.se Lyckorummet Assistans AB 681 51 Kristinehamn 0550-10686 granlund37@hotmail.com www.lyckorummetassistans.se Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se Marcus Assistans AB 701 16 Örebro 019-333078 marcus_assistans@telia.com www.marcusassistans.se Move & Walk Assistans i Sverige AB Lillhagsparken 8 422 50 Hisings Backa 031-558427 assistans@movewalk.se www.movewalk.se MPA Göteborg AB Mässans gata 18 402 24 Göteborg 0733-208440 info@mpagoteborg.se www.mpagoteborg.se Noah Assistant Invest Skövde AB Uddabergsvägen 14 541 47 Skövde 073-8368332 info@noahassistans.se www.noahassistans.se Ny Kraft assistans Anna & Annika AB 311 42 Falkenberg 072-7299670 badenfelt@telia.com www.nykraftassistans.org Orust Assistans Tegneby-Stala 525 474 96 Nösund 0304-20019 pjmartina@pray.se www.orustassistans.com Passal Skeppet Ärans väg 19 426 71 Västra Frölunda 010-7077800 info@passal.se www.passal.se Pater Assistans AB Skarviksvägen 12 430 94 Bohus Björkö 031-969410 www.pater.se Personlig Assistans i Göteborg AB Sofiagatan 47 416 72 Göteborg 031-219940 www.personligassistansgbg.se Rullarnas Personliga Assistans S:a Industrigatan 8 685 34 Torsby 0560-10313 www.rullarnas.se Rätt Personlig Assistans AB 703 74 Örebro 019-6110056 info@rpassistans.se www.rpassistans.se Sandys Assistans AB Norra Ågatan 10 416 64 Göteborg 031-3157752 www.sandysassistansab.se Sju Skepp AB Gryssebergsvägen 42 430 83 Vrångö 070-4269100 robert@sjuskepp.se www.sjuskepp.se

SK Assistans AB 416 64 Göteborg 031-850255 info@sk-assistansbyra.se www.sk-assistansbyra.se SkaraborgsAssistans ek. förening Hammarsmedsgatan 5 542 35 Mariestad 0501-70707 www.skaraborgsassistans.com Skåne Assistans AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 skaneassistans@hotmail.com www.skaneassistans.se Solhaga assistans 532 41 Taberg 036-64027 info@bergshyddan.se www.bergshyddan.se Sunnanvind Personlig Assistans AB Fjällglimmen 1 424 49 Angered 0709-732330 info@sunnanvindassistans.se www.sunnanvindassistans.se T.S Assistans AB Blåsbackegatan 10 302 47 Halmstad 0704-339066 www.tsassistansab.com Tegelbruket 56 ek.förening Sveagatan 7 534 31 Vara 0733-837222 www.tegelbruket56.se Trygg i Hemmet Partille AB Oluff Nilssons väg 20 433 36 Partille 031-407221 www.tihp.se Unik Assistans Lummervägen 5 302 40 Halmstad 035-186930 www.unikassistans.com Vi Assistans AB Box 1575 711 41 Göteborg 0302-666800 peter@viassistans.com www.viassistans.com Villa Skogshyddan AB Sturegatan 10 A 523 24 Ulricehamn 0321-12424 info@villaskogshyddanab.se www.villaskogshyddan.eu Wiwan AB Katrinedalsgatan 1 504 51 Borås 033-106310 www.wiwan.se Åsalid Gruppen AB Åsalid Marka 521 92 Falköping 0515-685570 www.asalidassistans.se

ÖSTRA SVERIGE 1:a Aktiva valet i norden AB Tryffelvägen 11 187 32 Täby 08-768 32 32 a@a.se AB Kolmårdens personliga assistans och service Kvarsebovägen 156 618 93 Kolmården 0733-919883 bjorn@kolmordenspersonliga.se www.kolmordenspersonliga.se AD Assistans AB Grycksbovägen 47 122 47 Enskede 070-723 23 99 adassistans@glocalnet.net Assistansbolaget Hjälpsam Tegvägen 13 L 732 47 Arboga Tel: 073-7281166 1:a Assistanskompaniet AB Huvudstagatan 22 172 58 Solna 076-1857005 madeleine.lindbergh@assistanskompaniet.se www.assistanskompaniet.se

AB Brage Omsorg i Sverige 125 34 Älvsjö 08-51512800 info@brageomsorg.se www.brageomsorg.se AB Connext Ransta 3, Gryta 749 63 Örsundsbro Tel: 0760-121000 thord@connext.se www.connext.se AB MTG-Humanus Omsorg Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen 08-7794090 info@mtghumanus.se www.mtghumanus.se AB Wintergreen 195 70 Rosersberg 08-911888 info@wintergreen.se www.wintergreen.se Accresco Assistans AB 722 10 Västerås 0706-874209 info@accresco.nu www.accresco.nu Adela Omsorg AB Erik Sandbergs gata 24 169 34 Solna 08-52292112 susanne@adelaomsorg.se www.adelaomsorg.se

Adena Personlig Assistans Skytteholmsvägen 2 171 27 Solna 08-7355330 kattis@adena-assistans.se www.adena-assistans.se Adena Personlig Assistans är en privat assistanssamordnare och tillhandahåller personliga assistenter för personer med funktionsnedsättning. Vi vill stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv samt att kunna delta aktivt i samhällslivet. Adulis Omsorg AB Klarabergsgatan 35, 2tr 111 21 Stockholm 08-105588 info@adulisomsorg.se www.adulisomsorg.se Agneta Assistans AB Nejlikevägen 3 A 146 50 Tullinge 08-7780600 info@agneta-assistans.se www.agneta-assistans.se Aido Care AB Arenavägen 29 121 77 Johanneshov 010-1300810 info@aidocare.se http://aidocare.se Akedo Omsorg AB Sjöängsvägen 17 192 72 Sollentuna 08-6262000 info@akedoomsorg.se www.akedoomsorg.se Akiko AB Svalgången 1 724 81 Västerås 021-124080 info@akiko.se www.akiko.se Akta Assistans AB 100 55 Stockholm 08-307781 info@akta-assistans.se www.akta-assistans.se Alerta Omsorg AB Norgegatan1, 2tr 164 32 Kista 08-7956406 info@alerta.se www.alerta.se Allians Assistans AB Stralsundsgatan 45 122 37 Enskede 08-6003250 www.alliansassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

Allita Care AB Gjutargatan 10 112 48 Stockholm 08-56259801 info@allitacare.se www.allitacare.se Alma Assistans AB Kungsängsvägen 29 753 23 Uppsala 018-500780 info@almaassistans.se www.almaassistans.se

Alminia Järnvägsgatan 26A 172 35 Sundbyberg 08-7358686 sundbyberg@alminia.se www.alminia.se Alminia grundades 1995, visionen har alltid varit att tillhandahålla Sveriges tryggaste personliga assistans så att alla kan leva ett självständigt och oberoende liv. Med 20 års erfarenhet vet vi att trygghet är A och O, genom engagemang, kompetens, respekt och omsorg skapar vi den tryggheten som vår personal och våra kunder behöver. Utöver det så finns vi på flera olika orter i Sverige. Alnäset Medicinska AB Lilla Berga 179 75 Skå 070-6969128 marielindgren@telia.com www.alnaset.se Aman Care AB Degerby Gränd 33 163 72 Spånga Tel: 08-36 90 50 nasra.botan@amancare.se www.amancare.se Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 ambass@telia.com www.ambass.se Anessis AB Hornsbergs Strand 27 C 112 17 Stockholm 08-41001311 info@anessis.se www.anessis.se Anlita Assistans Betsövägen 4 132 30 Saltsjö-Boo 08-7153056 info@socialomsorgspedagogen.se www.socialomsorgspedagogen.se Annalunda AB Näsby Allé 21 G 183 55 Täby 0760-123333 anna@annalundaassistans.se www.annalundaassistans.se Annas Assistans AB Roslagsgatan 50 113 54 Stockholm info@annasassistans.se www.annasassistans.se Anovia Assistans AB Gjörwellsgatan 15, 1 tr 112 60 Stockholm 073-9816765 daniel.wikstrom@anovia-assistans.se www.anoviaassistans.se Apona AB Karlavägen 21 181 32 Lidingö 08-55003470 anna@apona.se www.apona.se Aroskooperativet Iggebygatan 8 722 20 Västerås 021-413700 www.aroskooperativet.se Aspira Assistans Karlsrovägen 7 182 53 Danderyd 0739-878458 aspira.assistans@hotmail.se Assistans för Adam och Eva Tomtebogatan 23 Bv 113 39 Stockholm 08-6600140 www.adameva-center.com


Assistans för Dig Gumshornsgatan 15 114 60 Stockholm 08-6677980 www.assistansfordig.se Assistans på Gotland AB Hyvelgatan 5 621 41 Visby 0498-218910 kontakt@assistanspagotland.se www.assistanspagotland.se Assistansgruppen Sverige AB Kastvindsvägen 32 582 74 Linköping 013-4732711 alex@assistansgruppen.se www.assistansgruppen.se Assistansservice i Östergötland AB Bielkegatan 1 A 582 21 Linköping 013-132510 info@assistansserviceab.se www.assistansserviceab.se Assistenterna Magnus & Håkan AB Fogdevägen 45 128 41 Bagarmossen 070-7609313 info@assistenterna.se www.assistenterna.se Assisticum AB Rommehedslägret 8 741 22 Knivsta 0706-035553 info@assisticum.se www.assisticum.se Atlas assistans Upplagsvägen 1 117 43 Stockholm 08-40020022 www.atlasassistans.se B1 Team AB Skeppsbrogatan 47 392 31 Kalmar 0480-56770 kontakt@beoneteam.se www.beoneteam.se Backup AB 172 65 Sundbyberg 08-4570470 backup@backup.se www.backup.se Bambi Assistans Söder Mälarstrand 13 118 20 Stockholm 08-7042559 info@bambi.se www.bambi.se BAMBOO Care team AB Storholmsbackarna 44 127 43 Skärholmen 08-7100381 red2617@hotmail.com www.bamboo-care.com Barnards Assistans AB Hyvelgatan 12 621 41 Visby www.barnardsassistans.se Barnassistans i Sverige AB 167 39 Bromma 0735-636000 kontakt@barnassistans.nu www.barnassistans.nu Beas Omsorg och Assistans Järnagatan 16 151 73 Södertälje 0739-158506 beasassistans@hotmail.com www.beasassistansab.se Bella Care BF HB Farkostvägen 11 181 35 Lidingö 08-7310852 bella.farber@gmail.com www.bellacare.se Blessing Hand AB 163 08 Spånga 076-3932900 amar.kamil@hotmail.com www.blessinghand.se BonZi personligt stöd AB Skarpnäcks AllÉ 60 128 33 Skarpnäck 08-58892600 ulrica.bonaguidi@bonzi.se www.bonzi.se Bra Assistans i Mälardalen Fristadstorget 8 A 632 20 Eskilstuna 016-146737 www.braassistans.se

Brukarassistans Sverige AB Lefflersgatan 1 754 50 Uppsala 018-2650960 info@brukarass.com www.brukarass.com by:jessma, AB Sibyllegatan 8, 4tr 114 42 Stockholm 070-765716 info@byjessma.info www.byjessma.info Care Allomsorg AB Brännkyrkagatan 135 117 28 Stockholm 08-6586400 care.allomsorg@gmail.com www.careallomsorg.se Care Rent International AB Västra Vägen 5A 169 61 Solna 08-282263 carerent@carerent.com www.carerent.com Carema Care AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 maria.myhrer@carema.se www.caremacare.se Carema Äldreomsorg AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se Carritas proffs Assistans HB Starrängsringen 63 115 50 Stockholm 08-313605 kontakt@carritas.se www.carritas.se CURA Assistans AB 117 59 Stockholm 0735-444310 info@cura-care.se www.cura-care.se CW Personlig Assistans & Coaching AB Per Lindeströmsväg 93 A 121 46 Johanneshov 0736-191100 cw@cwpa.se www.cwpa.se Dedicare Assistans AB Ellipsvägen 10 141 75 Kungens kurva 08-4466060 omsorg@dedicare.se www.dedicare.se Dedicare Omsorg AB Kungsholms Strand 147 112 48 Stockholm 08-4466060 www.stockholm.se Destinys Care AB Postgårdsvägen 1 196 34 Kungsängen 070-4976288 info@destinyscare.se www.destinyscare.se Diro Omsorg AB 126 51 Hägersten 0736-107779 jenny.morales@diro.se www.diro.se Dulcecare AB 134 42 Gustavsberg 070-4264615 raul@dulcecare.se www.dulcecare.se E.K.A Assistans & Utbildning AB Hyttvägen 2 733 38 Sala 0224-13738 www.ekaassistans.se ELFA Assistans Storgatan 49 171 52 Solna 08-7002060 www.elfa-assistans.se Enigma Omsorg AB Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682000 www.enigmaomsorg.se Enklare Vardag Sverige AB Skeppargatan 7 114 52 Stockholm 08-12200430 info@enklarevardag.se www.enklarevardag.se

EVVIVA AB Drottninggatan 55 111 21 Stockholm 08-212111 kontakt@evviva.se www.evviva.se Falks Mark & Asfalt AB Bergsgatan 6 734 51 Kolbäck 022-40100 jesper@falks.se www.falks.se Ferla AB Lundagatan 36 117 27 Stockholm 08-6691036 www.ferla.se Fokus Assistans Enrisvägen 2 702 34 Örebro 0739-710940 www.fokusassistans.se Framtida Assistans i Sverige Gustafsvägen 2 633 46 Eskilstuna 016-5414022 jonas@framtida.eu www.framtida.eu Funkisgruppen AB 171 06 Solna 08-52250160 info@funkisgruppen.se www.funkisgruppen.se Grisslehamns Assistans AB Högbergsvägen 3 760 45 Grisslehamn 070-8934267 maria.lindberg@grisslehamnsassistans.se Gurras Assistans AB Norbyvägen 21 752 36 Uppsala 0708-177474 carin@gurrass.se www.gurrass.se Hammarstrands Assistans AB Sånggatan 4 592 30 Vadstena 070-5783437 www.hammarstrandsassistans.se Hand i Hand Assistans Dalgatan 4 597 32 Åtvidaberg 0120-10466 www.handihandassistans.se Human Assistans Sverige AB Kammakargatan 7 111 40 Stockholm 08-6676790 www.humanassistans.se Human Resources Scandinavia AB Dag Hammarskjölds väg 10 B 751 83 Uppsala 018-4304440 www.hrscandinavia.se Human Touch Blekingegatan 3 371 34 Karlskrona 0455-21180 www.personlig-assistent.nu Humana AB Warfvinges väg 39, plan 7 112 51 Stockholm 08-59929900 info@humana.se www.humana.se I Care Assistance by A-M AB Husingeplan 14 kv 163 63 Spånga 0704-970447 maria@icareassistance.se www.icareassistance.se IGS Assistans Arenavägen 27 plan 6 121 25 Stockholm 08-556 803 87 info@igsassistans.se www.igsassistans.se Independencia AB Drakflygargatan 2 128 36 Skarpnäck 0708-946106 info@independencia.se www.independencia.se Jessys Assistans, AB Varuvägen 9, 5 tr 125 30 Älvsjö 08-7714605 info@jessysassistans.com www.jessysassistans.com

Jome Omvårdnad HB c/o Gunduz Västra Kanalgatan 7 151 72 Södertälje 073-0723375 silva.gunduz@jomeomvardnad.se www.jomeomvarnad.se Just Maid It AB 641 34 Katrineholm 0150-59100 info@justmaidit.se www.justmaidit.se Kavon Care AB Skattetorpsvägen 14 174 62 Sundbyberg 070-7349759 info@kavoncare.se www.kavoncare.se Kooperativet EMIL 633 46 Eskilstuna 016-147064 info@kooperativetemil.se www.kooperativetemil.se Kvalita Funktionshinder AB Parklyckevägen 13 702 28 Örebro 070-0809930 augin.tekin@kvalitaassistans.se www.kvalitaassistans.se LaVita Assistans Riddarplatsen 36, 3 tr 177 30 Järfälla 08-58019980 www.lavita.nu Ledsagaren Assistans i Sverige AB 128 06 Sköndal 0708-173504 info@ledsagaren.se www.ledsagaren.se Léuropé Assistans Partner 181 59 Lidingö 070-7674479 info@assistanspool.se www.assistanspartner.eu Leva Livet Personlig Assistans 721 30 Västerås 021-800025 info@leva-livet.se www.leva-livet.se LifeStyle Assistans Fuxvägen 2 352 55 Växjö 0470-757643 lifestyle@mtnab.com www.lss.nu Liinq Assistans AB Artemisgatan 19 115 42 Stockholm 0701-465004 lisbeth@liinqassistans.se www.liinqassistans.se Livis Omsorg AB 114 45 Stockholm 08-40025447 kontoret@livis.se www.livis.se Me Assistans AB Åbygatan 7 395 97 Läckeby 0480-59052 me.assistans@telia.com http://www.meassistans.se Medi Mentor AB Hjärtevägen 19 142 66 Trångsund 070-6927588 alice.ekeberg@medimentor.se www.medimentor.se Medihem AB 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se Mellanhanden AB Skälbyallén 6 392 38 Kalmar 070-7270349 lena@mellanhanden.se www.mellanhanden.se Metropol Personlig Assistans Nygatan 18-20, 152 71 Södertälje Tel: 08-510 515 51 djoko@metropolassistans.se www.metropolassistans.se Mimer Assistans AB Mossvägen 20 178 38 Ekerö 08-56034635 per@darnell.se www.mimer.in

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

MiVida Personlig Assistans 174 56 Sundbyberg 073-2544915 info@mivida.se www.mivida.se Modern assistans HB Spelmansvägen 9 136 75 Vendelsö 08-7762835 info@modernassistans.se www.modernassistans.se Mogoni Omsorg Tallsättravägen 63 184 61 Åkersberga 070-6098854 info@mogoni.se www.mogoni.se MVP Assistans Ab 170 64 Solna 08-50091993 mvp_assistans@yahoo.se www.mvpassistans.se N.A. Care AB Tjärhovsgatan 56 116 28 Stockholm 08-4520655 info@nazareth.se www.nazareth.se New Life Assistans AB Byängsgränd 14 120 40 Årsta Tel: 020121244 info@newlifeab.se www.newlifeab.se Nordic Senior Services AB Östermalmsgatan 58 114 50 Stockholm 08-6459890 www.nssnordic.se Nordisk LSS Assistans Slånbärsgatan 12 722 23 Västerås 021-415990 assistans@nordiskassistans.se www.nordiskassistans.se Norrby Assistans AB Långhalsvägen 14 120 50 Årsta 0761-77 53 53 kontakt@norrbyassistans.se www.norrbyassistans.se Novum Assistans AB Surbrunnsgatan 74 702 28 Örebro 073-6998579 kontakt@novumassistans.se www.novumassistans.se Nära AB Box 1054 186 26 Vallentuna 08-51174440 www.nara.nu Omnia Personlig Assistans AB Vikdalsgränd 10 B 131 40 Nacka 08-4423457 www.omniaab.se Omsorg & Behandling Mårdvägen 10 644 36 Torshälla 070-250 98 40 info@omsorgbehandling.se www.omsorgbehandling.se/ OmsorgsCompagniet i Jönköping, AB Vikstensvägen 18 121 55 Johanneshov 08-6495990 info@oc.se www.oc.se Omsorgsgruppen IN AB 603 56 Norrköping 011-166357 peter.warma@omsorgsgruppen.se www.omsorgsgruppen.se Omsorgshuset Prästgårdsgränd 2 125 44 Älvsjö 08-7443100 www.omsorgshuset.se Omsorgsjouren Sverige AB 126 48 Skärholmen 08-51512251 info@omsorgsjouren.se www.omsorgsjouren.se Omsorgskraft Sverige AB 127 48 Skärholmen 08-7406060 info@omsorgskraft.se www.omsorgskraft.se

33


ASSISTANSGUIDEN Omtanken i Dalarna AB Box 103 771 23 Ludvika 0240-15566 www.omtankendalarna.se OptoRete AB 163 43 Spånga 0701-491062 info@optorete.se www.optorete.se Orrens Vård & Omsorg AB Baggensvägen 1 132 36 Saltsjö-Boo 08-7186160 bodil@orrens.se www.orrens.se PA Care AB Hornsgatan 24 103 95 Stockolm 08-6627662 info@pacare.se www.pacare.se Pafa Personlig Assistans AB Lösingsgatan 3, 3 tr 602 44 Norrköping 0709-308453 www.pafa-assistans.se Peis AB Rösjövägen 35 187 43 Täby 073-9965929 pelle@peis.se www.peis.se PerformIQ Care AB Sveavägen 159 113 46 Stockholm 08-41057500 sara.haga@performiq.se www.performiq.se/performiq-care Personlig Assistans Stockholm AB Föreningsvägen 12 132 37 Saltsjö-Boo 073-9965929 info@pastockholm.se www.pastockholm.se Personstöd Mälardalen AB Hörntorpsvägen 2 724 71 Västerås 021-4757200 www.personstod.se Plusfamiljen AB Torsgatan 7 C 111 23 Stockholm david.soderlund@plusfamiljen.se www.plusfamiljen.se Poppelstadens Omsorgsförvaltning AB Box 321 591 24 Motala 0141-239644 www.poppelstaden.se ProVerde Assistans AB Fredsgatan 15 C 641 30 Katrineholm 0150-12007 www.proverde.se Ramp Personlig Assistans AB Tantogatan 31 118 42 Stockholm 08-6421060 www.rampassistans.se Real Omsorg i Stor Stockholm AB Spångavägen 399 163 55 Spånga 08-6090533 www.realomsorg.se Rebecca Hellgren AB Franzéngatan 39 112 16 Stockholm 0730-666837 info@rebeccasassistans.se www.rebeccasassistans.se Redvisa AB Vasagatan 16 602 41 Norrköping 0760-166927 www.redvisa.se Reha Personlig Assistans AB Bullerholmsgränd 83 127 40 Skärholmen Tel: 0704-435371 info@reha.se www.reha.se Rehab Station Stockholm AB Frösundaviks allé 13 169 89 Solna 08-55544000 info.assistans@rehabstation.se www.rehabstationassistans.se

34

RO Omsorg AB Stora Marknadsvägen 15 183 34 Täby Tel: 08-54023099 www.roomsorg.se RTFL Care AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen 08-7114000 info@rtfl.se www.rtfl.se Rut Assistans Bomhults Gård 590 22 Väderstad 0144-12106 www.rutassistans.se Råhlander Assistans AB Rospiggsvägen 14 183 63 Täby 0705-562219 www.rahlander.se Salbohed personliga assistans Kopparbergsvägen 41 730 71 Salbohed 0224-56600 info@salbohedskolan.se www.salbohedskolan.se Serv-U 127 31 Stockholm 08-6461169 fanny.blas@hotmail.com www.servu.com She Assistans AB Box 7019 187 11 Täby 08-7582412 info@sheassistans.se www.sheassistans.se SignCare AB Kvarngatan 2, BV 118 47 Stockholm 0763-104106 www.signcare.se Sigtuna Brukar Assistans AB Karlsborgsvägen 215 195 33 Märsta 08-59120511 www.sigtunabrukarassistans.se Sitria Assistans Box 22024 702 02 Örebro 08-52215141 www.sitriaassistans.se Skandic Personlig Assistans Hökarängsplan 5 123 56 Farsta 08-43761650 www.skandic-spa.se SkyddsEngeln Personlig Assistans & Service Rådjursvägen 303 174 34 Tumba 070-7529311 katja.marsch@skyddsengeln.se www.skyddsengeln.se SLA AB Horisontvägen 39 128 34 Skarpnäck 070-7287297 stefan@slaab.se www.slaab.se Smart Assistans 182 12 Danderyd 08-6535200 solweig.gejler@smartassistans.se www.smartassistans.se Stockholms Vårdpool AB 187 32 Täby 08-7683232 info@stockholmsvardpool.se www.stockholmsvardpool.se Stora Sjögestad Gård 590 76 Vreta Kloster 013-66090 www.sjogestad.com Svanen Hemtjänst AB Kungsklippan 18 112 25 Stockholm 08-7175700 www.svanenhemtjanst.se Södertälje Assistans Östergatan 4 A 152 43 Södertälje 08-55099905 www.sodertaljeassistans.se Tamburinen Omsorg AB Enhagsslingan 2 187 40 Täby 010-7075607 gunilla.pettersson@solhagagruppen.se www.solhagagruppen.se

TioHundra AB 761 29 Norrtälje 0176-10100 registrator@tiohundra.se www.tiohundra.se Together HB Vallavägen 51 136 41 Handen 08-7413980 www.togetherpersonligassistans.se Trea Assistans Stockholm AB Brunnsgatan 7 111 38 Stockholm 08-40025888 info@trea.se www.treaassistans.se TRF Assistans – Vård och omsorg Box 6022 164 06 Kista 0762-967886 info@trfassistans.se www.trfassistans.se Täby kommun/ Personlig Assistans Kanalvägen 15, plan 3 183 38 Täby 08-55 55 75 03 kerstin.torkelsson@taby.se www.taby.se/ tabypersonligassistans Törnrosen Assistans AB Emausvägen 6 734 37 Hallstahammar 0220-14153 www.tornrosen.nu V.A. Assistans AB Syltbäcken 1 611 92 Nyköping Tel: 0155-430860 info@vaass.se www.vaass.se Vionord Omsrog & Service Rosvalla Eventcenter 611 62 Nyköping 0155-606090 info@vionord-omsorg.se www.vionord.se Vivant Assistans AB Box 1324 751 43 Uppsala 018-4440290 www.vivantassistans.se Vård & Omsorgsteamet i Norden AB Telefonstigen 2 131 39 Nacka 08-7182950 lotta.granqvist@omsorgsteamet.se www.omsorgsteamet.se Wisby Assistans AB Herkulesvägen 9 621 41 Visby 0498-211095 www.wisbyassistans.se Ängla Omsorg Rösvägen 5-7 151 53 Södertälje 08-55033300 www.anglaomsorg.se

MELLERSTA SVERIGE AB Assistansbyrån Vilja Garluö 5 824 93 Hudiksvall 070-4440190 info@abvilja.se www.abvilja.se Active Life Assistans Swe AB Box 9051 850 09 Sundsvall 060-612960 info@activelifeassistans.se www.activelifeassistans.se Amdic AB 831 34 Östersund 063-109085 kontoret@amdic.com www.amdic.com Assistans & Redovisning i Eskilstuna AB Munktell Science Park Portgatan 3 633 42 Eskilstuna 0730-489649 www.assistansochredovisning.se Assistans Unionen ekonomisk förening Rutån 22 780 51 Dala Järna 0281-10003 info@assistansunionen.se www.assistansunionen.se

Assistans ViKan AB Ölandsgatan 6 791 60 Falun 072-5308910 info@assistansvikan.se www.assistansvikan.se Assistansloket AB Fröjavägen 4 A 832 47 Frösön 070-6817401 nils@assistansloket.se www.assistansloket.se AssistansPartner AB Nobelvägen 2 802 67 Gävle 026-120012 www.assistanspartner.se AssRe Service AB Box 21 792 21 Mora 0250-38601 info@assre.se www.assre.se Barken Assistans AB Vasagatan 34 777 30 Smedjebacken 070-6146673 info@barkenassistans.se www.barkenassistans.se CORAB Assistans AB Ängebyvägen 10 820 77 Gnarp 0652-20020 anette@corabassistans.se www.corabassistans.se Din Assistans i Östersund AB Postgränd 8 A 831 30 Östersund 0200-125145 www.dinassistans.com Fram Assistans ek. för. Konstnärsvägen 32 724 71 Västerås 021-356921 www.framassistans.com Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB Storgatan 19 771 30 Ludvika 076-7970910 marie@fyrklovernsassistans.se www.fyrklovernsassistans.se Hedemora Assistansservice Landsgatan 26 776 30 Hedemora 0225-774202 www.hass.nu Hjärnstyrkan Assistans AB Öneslingan 11 832 52 Frösön 063-128900 info@hjarnstyrkan.se www.hjarnstyrkan.se Höga Kusten Personlig Assistans AB Skulnäs 218 893 91 Bjästa 070-5636919 annica@hkassistans.se www.hogakustenassistans.se JA-assistans AB Hamrångevägen 4 816 31 Ockelbo 0297-41170 info@ja-assistans.se www.ja-assistans.se JS Assistanskonsult AB Fiskekroken 18 871 40 Härnösand 0611-555858 info@jsassistans.se www.jsassistans.se Kompis Utvecklings AB 780 50 Vansbro 0281-595160 info@kompisassistans.se www.kompisassistans.se Libra Assistans Kaserngården 4 791 40 Falun 023-703170 www.libraassistans.se Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se MG Assistans AB Trädgårdsgatan 14 852 29 Sundsvall 060-560165 kansliet@mgassistans.se www.mgassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

ML Omsorgsspecialisten AB Strömsbruksvägen 21 820 75 Harmånger 0722-315370 www.mittliv.eu OP Assistans Holmparken 1 803 10 Gävle 026-143838 info@opassistans.se www.opassistans.se PASS-team AB Nygatan 50 821 42 Bollnäs 0278-511200 www.passteam.se Rehabassistans AB Brunnshusgatan 19 871 32 Härnösand 0611-22101 www.rehabassistans.se

S.H.I.R.A. AB Krondikesvägen 24 A 831 47 Östersund 070-6275719 marnie@shira.nu www.shira.nu Shira står för själ, hjärta, integritet, respekt och ansvar. Detta är ryggraden i vår verksamhet. Vi strävar efter kvalitet framför kvantitet. Ett fåtal klienter ger ett närmare och bättre samarbete. Vi erbjuder personlig assistans till dig som är över 18 år och bor i Jämtlands län. Stora Skedvi Naturgård AB Murmästarbo 16 783 92 Stora skedvi 070-5676916 info@aturgard.se www.naturgard.se Storjöbygdens Personliga assistans AB Öneslingan 5 832 51 Frösön 063-130139 www.spaab.se Stugknuten ekonomisk förening Sturegatan 1 784 31 Borlänge 0243-219955 www.stugknuten.se Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB Box 975 801 33 Gävle 070-9963556 andreas.obenius@ta-verens.se www.ta-verens.se Östersunds Assistans­ förmedling AB Odenskogsvägen 27 831 48 Östersund 063-131414 www.ostersundsassistansformedling.se

NORRA SVERIGE A-Assistans Leimir AB Sjötullsgatan 9 824 50 Hudiksvall 0650-54 15 50 mira.jonsson@a-assistans.se Aktiv Assistans i Norr AB Verkstadsgatan 9 904 32 Umeå 090-8200203 Info@aktivassistans.nu http://www.aktivassistans.nu Aktiv Omsorg i Piteå AB Valhallavägen 47 941 65 Piteå 0911-537120 info@aktivomsorg.se www.aktivomsorg.se Alpha Personlig Assistans Björnvägen 15 906 40 Umeå 090-123735 www.alpha-assistans.se


Alter Assistans AB Hamngatan 40 941 32 Piteå 070-6269685 kontoret@alterassistans.se http://www.alterassistans.se Anoma Personlig Assistans AB Brogatan 1 903 25 Umeå 070-2481156 anna@anomaassistans.se www.anomaassistans.se Arbetsterapeut assistans i norr Rökvägen 35 973 42 Luleå 076-7657785 at-rehab@telia.com www.atassistans.se Arctic Care Kottvägen 40 983 34 Malmberget 070-3959956 info@arcticcare.com www.arcticcare.com Assistera Skandinavien AB Måttgränd 74 906 24 Umeå Tel: 090-18 60 02 kontor@assisteraab.se www.umeassistansservice.se Brukarkooperativet i Umeå Ekonomstråket 11 907 30 Umeå 090-127874 www.brukarkooperativet.se Cogni Care Skolgatan 91 903 04 Umeå 090-139140 info@cognicare.se www.cognicare.se Deius Personlig Assistans AB 901 30 Umeå 070-4052288 peter@deiusassistans.se www.deiusassistans.se Din Förlängda Arm i Norr AB Skutgatan 2 973 41 Luleå 0920-15510 info@dfarm.se www.dfarm.se Din Assistanspartner i Malmfälten AB Föreningsgatan 9 981 31 Kiruna Tel: 0980-12713 info@dinassistanspartner.se www.dinassistanspartner.se Forsetco AB Parakka 4948 980 10 Vittangi 070-2942056 forsetco@linnea.com www.forsetco.se Inre Kraft i Sverige AB Grangatan 19 961 37 Boden 0921-66430 info@inrekraft.se www.inrekraft.se Lapp på Lapp AB Kungsvägen 8 918 31 Sävar 090-50175 info@lapppalapp.se www.lapppalapp.se LOA Assistans Kalix AB 952 34 Kalix 070-9804660 info@loa-assistans.se www.loa-assistans.se Mary Assistans AB 930 47 Byske 070-3488969 maryassistansab@spray.se www.maryassistans.se Medarbetare Norr AB 961 35 Boden 0921-56333 info@medarbetarenorr.se www.medarbetarenorr.se My Life Sweden AB Varvsgatan 49 972 33 Luleå 0920-12626 info@mylife.se www.mylife.se N-Bolagen i Luleå AB 973 41 Luleå 0920-15510 ann-cathrine.sandberg@dfarm.se www.dfarm.se

Prima Assistans Norr AB Väderleden 3 B 976 33 Luleå 0920-267760 www.primaassistans.se RG Assistans Gammelgården 210 952 92 Kalix 0703-207726 www.rg-assistans.se Spark of Life Assistans AB Lantmätarvägen 13 954 41 Södra Sunderbyn 070-2288604 Eva.klint@sparkoflife.se www.sparkoflife.se Trygg Assistans AB Box 4007 904 02 Umeå 0771-514514 www.barnardsassistans.se Umeå Assistansservice AB Måttgränd 74 906 24 Umeå Tel: 090-18 60 00 uass@ersboda.ac http://xn--umeassistansservice2wb.se/

ÖVRIG VERKSAMHET Activa Landbotorpsallén 25A 702 02 Örebro 019-209600 info@s-activa.se www.s-activa.se Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 www.ambass.se AQUA Produkter AB Häradsudden 742 91 Östhammar 073-70200 www.aquaprodukter.se Aros Circle AB Pilgatan 21 721 30 Västerås 021-4484950, 070-6922282 info@totalassist.se www.totalassist.se CareOf Utbildning AB Vassbo Herrgård 791 93 Falun 0243-217060 www.careofutbildning.se CJ Advokatbyrå Cardellgatan 1 114 36 Stockholm 08-4112252 www.cjadvokat.se Decon Wheel AB Landerydsvägen 314 33 Hyltebruk 0345-40880 www.deconwheel.se Durewall Institutet Mölndalsvägen 77, 4 tr 412 21 Göteborg 031-200700 info@durewall.se www.durewall.se Durewall Institutet Box 16003 412 21 Göteborg www.durewall.se Equimate AB Tenngatan 2 234 35 Lomma 040-410780 www.equimate.com Ergomera AB Askums-Anneröd 2 456 93 Hunnebostrand 070-8655896 birgitta.cederberg@ergomera.se www.ergomera.se Ersta Sköndal högskola Uppdragsutbildningen 128 06 Sköndal 08-555 051 19 www.esh.se/uppdrag Fellingsbro Folkhögskola Bergsvägen 2 710 41 Fellingsbro 0581-89100 fellingsbro.fhsk@folkbildning.net www.fellingsbro.fhsk.se

Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-51241803 info@flexenita.se www.flexenita.se Framnäs Adrian Wennströms väg 15 943 33 Öjebyn 0911-231100 reception@framnas.nu www.framnas.nu Fristads Folkhögskola Folkhögskolevägen 7 513 32 Fristad 033-236800 exp@fristads.fhsk.se www.fristads.fhsk.se Furuboda Folkhögskola Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 info@furuboda.se www.furuboda.se GreppEtt Box 19003 152 25 Södertälje 0704-4416144 www.greppett.se Grimslövs folkhögskola 340 32 Grimslöv 0470-763700 fh-grimslov@ltkronoberg.se www.grimslovsfolkhogskola.se Göteborgs Folkhögskola Galileis gata 34 415 17 Göteborg 031-632100 info@gbg.fhsk.se www.gbg.fhsk.se Humana akademin Box 184 701 43 Örebro www.humanaakademin.se Inerventions AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se Inerventions Education AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se Informationscentrum för ovanliga diagnoser Sahlgrenska Akademin 405 30 Göteborg 031-7865590 www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser June folkhögskola Västra Storgatan 14 553 15 Jönköping 036-374800 info@junefolkhogskola.se www.junefolkhogskola.se Järven Health Care Bromsvägen 3 891 60 Örnsköldsvik 0660-222 853 andreas.wiklund@jarven.se www.jarven.se Kjesäters Folkhögskola 643 92 Vingåker 0151-518600 info@ledarskapsakademi. scout.se www.kjesater.se KLAR Scandinavia AB Skånegatan 85 116 35 Stockholm 08-7982405 www.klardesign.se Klarälvdalens Folkhögskola 680 51 Stöllet 0563-25200 klaralv@klaralv.se www.klaralv.com Klädvalet Sverige Jonasborgsvägen 9 723 41 Västerås 021-62015 www.kladvalet.se KompetensUtvecklarna Gustavsgatan 34 216 11 Malmö 040-163646 www.kerstin-kerstin.se

LaSSe Brukarstödcenter Kämpegatan 3 411 04 Göteborg 031-841850 www.lassekoop.se LegaTravel.se Kungsportsavenyn 21 411 36 Göteborg 031-7191080 www.legatravel.se Media Emporia / TV EARS Karlaplan 19 A 115 20 Stockholm 08-559 230 16 info@mediaemporia.com www.mediaemporia.com MedLearn AB Drottninggatan 83 111 60 Stockholm 08-6628450 info@medlearn.se www.medlearn.se MedNet Drottninggatan 111 281 48 Hässleholm 0451-40890 www.mednet.se Mullsjö Folkhögskola Björksätersvägen 4-8 565 21 Mullsjö 0392-37400 www.mullsjofolkhogskola.nu Mun-H-Center, Ågrenska Box 2046 436 02 Hovås 031-7509200 www.mun-h-center.se Mälarhem Service Skultunavägen 1 722 17 Västerås 021-4757222 www.malarhemservice.se Oskarshamns Folkhögskola Axel Munthes stig 1 572 32 Oskarshamn 0491-768100 oskarshamns.folkhogskola @folkbildning.net www.oskarshamnsfolkhogskola.se Permobil Car Adaptation AB Ivarshyttevägen 7 A 776 33 Hedemora 0225-774000 info@hedemoraanpassning.se www.hedemoraanpassning.se Primed AB Industrivägen 1 302 41 Halmstad 035-178285 www.primed.se Runö Folkhögskola Näsvägen 100 184 92 Åkersberga 08-55538000 run@runo.se www.runo.se Solviks Folkhögskola Frostkåge 105 934 92 Kåge 0910-732000 exp@solvik.fhsk.se www.solvik.fhsk.se STUDIO III Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682026 info@enigmaeducation.se www.enigmaeducation.se Stöd & Resursteamet Gustav Mattssons väg 2 450 51 Uddevalla 0522-98088 www.stodochresurs.se Sundsgårdens Folkhögskola Örbyvägen 10 255 92 Helsingborg 042-193800 info@sundsgarden.se www.sundsgarden.se

SVART PÅ VITT Box 4067 443 12 Gråbo 0302-46840 www.lattalyft.se Sällsynta diagnoser Box 136 172 27 Sundbyberg 08-7644999 www.sallsyntadiagnoser.se Taktil Utbildning Odelbergsvägen 41 120 47 Enskede Gård 08-6482700 info@taktil.se www.taktil.se TomTom creating beauty Suddeviksvägen 16 430 94 Bohus-Björkö 0732-526582 www.tomtomsweden.se Tuwa Vård & Omsorg Rausvägen 687 260 33 Påarp 042-453534 www.tuwa.se Valjensa Bergsvägen 50 294 77 Sölvesborg 0456-444000 www.vanjensa.se Viebäcks folkhögskola 571 91 Nässjö 0380-575500 vieback@crossnet.se www.vieback.nu Värnamo Folkhögskola Västhorjavägen 9 331 35 Värnamo 0370-379010 www.varnamo.fhsk.se Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand 0247-64130 vastanvik@sdrf.se www.vastanviksfhs.se Västerhav Grötö 430 90 Öckerö 031-965649 www.vasterhav.nu Ädelfors Folkhögskola Kunskapens väg 3 570 15 Holsbybrunn 0383-57100 info@adelfors.nu www.adelfors.nu

Det sker kontinuerligt förändringar inom utbudet av assistanstjänster. För uppdaterad sammanställning av assistansföretag hänvisar vi till www.assistansguiden.com. Saknas ditt assistansföretag? Skicka företagets basupp­gifter till info@justmedia.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW. ASSISTANSGUIDEN.COM

35


POSTTIDNING B Returer till: Just Rivista AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg