Körsång nr 2 2014

Page 1

Foto: NIKLAS MAUPOIX

Körsång nummer 2 2014 | utges av sveriges körförbund

El Sistema

förändrar världen reportage: Att leta gospelkör i New Orleans

Just nu i DISTRIKTEN: Konserter, inspiration & utbildning


Körresor!

KÖRKONSERT

Över 20-års erfarenhet ger dig trygghet och resglädje!

med folkvisor från Irland

Följ oss på:

Resor i hela Europa

- vi hjälper Er med allt!

info@eurotravel.se Tel 033-25 81 50

www.eurotravel.se

Boka höstens er körfestival NU!

• Transport • Boende • Konserter • Utflykter • Friplatser

Annons_korsang.indd 1

2014-02-24 06:30

GålöGården

– en lägergård i skärgårdsmiljö Söker ni en plats för ett körinternat? Då finns Gålögården lugnt och avskilt belägen endast 40 km från Stockholm C. Till gården hör Prins Oscars Kapell med en utmärkt akustik. Logi för upp till 64 personer i fyrbäddsrum med dusch och WC på varje rum samt storkök med rymlig matsal. För en mindre grupp finns möjlighet att hyra delar av gården.

Dag Westling Gideon Andersson

Boka genom Klubbensborg: tel 08 646 12 55 | www.klubbensborg.se

från Quilty

BLOKHUS KÖRFESTIVAL QUILTY BJUDER IN TILL KÖRSAMARBETE Quilty är en av Skandinaviens främsta tolkare av traditionell irländsk folkmusik. Gruppen har under 20 år genomfört workshops och konserter med över 100 olika körer i Sverige och Norge. Nu är Dag Westling och Gideon Andersson tillbaka med en helt ny repertoar. Tillsammans erbjuder de ett inspirerande körpaket med workshop och gemensam konsert där publiken bjuds på glada, medryckande och finstämda sånger från den Gröna Ön. Låter det intressant, kontakta oss!

www.quiltymusic.com

4. SEP. - 7. SEP. 2014

Kom och delta i en festlig kör festival med konserter, utflykter och mycket mer!

rmation: Få mer info s.dk tival-blokhu rist www.korfes å Euro Tou p s s o ta k urist.dk eller konta info@euroto · 0 0 4 3 1 1 Tel: +45 98

För information och bokning kontakta: Happy Jester Booking & Event Mobil: +47 958 91 582 / 922 33 114 E-post: booking@happyjester.se www.happyjester.se

VisitJammerbugten.dk www.eurotourist.dk www.jammerbugtkulturskole.dk

GRUPPERE JSER ER VORT SPECIALE Få et uforpligtende tilbud på jeres næste kortur

TEL: +45 9811 3400

2

www.eurotourist.dk  info@eurotourist.dk


Vi närmar oss den 14 juni och riksstämman. Det är otvivelaktigt det viktigaste som händer förbundet just nu, och besluten som fattas där påverkar dig som medlem. Håll utkik efter uppdateringar på webben. När du läser denna tidning tycker jag att du ska ägna reportaget om El Sistema en extra stund. En riktig feel good-verksamhet som påverkar vardagen för många barn och vuxna. Jag är helt såld! Mia Malmstedt

12

17

Innehåll

12 Distrikt: Succé för ABBA-kören

Körförbundet samarbetar med Malmö Opera

13 Distrikt: Sprudlande

5 Bengt Hall summerar

åren som ordförande

6

KFUM startar nya barnkörer

14 Föreningen Sveriges Körledare

7 Storvinst till Sveriges Körförbund

informerar

17

El Sistema – bygger broar med musik

Slynkören vill sjunga – inte skapa rubriker

9

Pros & Cons om CARA Awards

8

körliv i Dalarna

gospelkören i New Orleans

mig. Vid Sveriges Körförbunds riksstämma den 14 juni avgår jag från ordförandeposten efter åtta utvecklande och intensiva år. Vi har åstadkommit mycket, och jag kan med glädje konstatera att den omorganisation som vi arbetat ­igenom nu börjar bära frukt.

Dock har ett orosmoln dykt upp inför

riksstämman. Vi brottas nu med frågetecken kring de anslutna körernas STIM-avgifter, som ju genom åren betalats av Sveriges Körförbund. Körförbundet har under lång tid haft ett mycket förmånligt avtal med STIM, vilket vi är tacksamma för. Avtalet har byggt på en schablon, en uppskattning av körernas aktivitet. Nästa år blir upplägget annorlunda då STIM:s krav är att varje konsert ska redovisas och ersättas, vilket övriga förbund gör redan idag. När vi nu jämfört antalet konserter som de anslutna körerna ger med schablonen, visar det sig att körernas aktivitetsgrad är betydligt högre än vi någonsin kunnat tro! Detta är naturligtvis mycket glädjande, men det innebär också att STIM-avgifterna kommer att väsentligt öka. Styrelsen arbetar intensivt med frågan och kommer att lägga fram ett förslag för 2015–2016 vid riksstämman. På nästkommande sida kan du läsa något om vad förslaget innebär. I övrigt arbetar Sveriges Körförbund vidare med full kraft. Jag önskar förbundet, den nya styrelsen och medlemmarna all lycka i framtiden.

BENGT HALL Ordförande

Örebro Studentsångare

Tidningen körsång Sveriges Körförbunds medlemstidning Ansvarig utgivare: Bengt Hall Redaktör: Mia Malmstedt, Rivista mia.malmstedt@rivista.se Grafisk form: Susanne Nilsson, Rivista

D

et är nu dags att jag tackar för

20 På jakt efter den perfekta

10 Porträttet:

Tack för åtta utvecklande år

Tryck: V-TAB Vimmerby 2014 ISSN: 1401-498X Upplaga: 15 000 exemplar, utkommer fyra gånger per år. Prenumeration: 200 kr/kalenderår för ickemedlemmar (kontakta kansliet)

Annonsbokning och annonsmaterial: Evelina Karlsson, Just Media 031-775 03 98 evelina.karlsson@justmedia.se Annonsmaterial: annons@rivista.se Annonspriser: 1/1 sida 16 900 kr (inlaga) 1/2 sida 9 900 kr (liggande) 1/4 sida 5 400 kr 1/8 sida 3 400 kr Baksida 19 900 kr

Foto: Charlotte T Strömwall

4

Foto: MATHIAS OTTERBERG, ANDERS ERKMAN, Anders Lindskoug, NIKLAS MAUPoIX

Redaktören tipsar:

10

7

Ledare

Rabatt: 2 införanden 10 % rabatt 4 införanden 15 % rabatt Tidningen Körsång är momsbefriad, varför någon moms ej debiteras på vidstående ­annonspriser. Nästa nummer: utkommer 25 sept Materialstopp #3: 3 september Sista bokningsdag: 26 augusti 3


Sveriges Körförbund Linnégatan 14 114 47 STOCKHOLM Tel: 08-782 92 60 E-post: kansli@sverigeskorforbund.se www.sverigeskorforbund.se

Nytt förslag: Lättare att söka bidrag i distrikten

Joachim Bäckström har huvudrollen i Malmö Operas uppsättning av Romeo och Julia.

Mer pengar till distrikten, och enklare för körerna att söka bidrag. Det kan bli följden om förslaget från styrelsen går igenom på körförbundets riksstämma. Verksamheten ska stärkas genom att mer medel fördelas till distrikten. Det är kärnan i det förslag som styrelsen lägger fram den 14 juni. Bakgrunden till förslaget är det förändrade avtalet med STIM (läs mer på sidan 3), som innebär att STIM-avgifterna i sin helhet inte längre blir en medlemsförmån. Istället vill förbundsstyrelsen ge ­körerna möjlighet att hos sin distriktsansvarige söka stöd för exempelvis delar av STIM-avgiften, lokalhyra, solistarvoden eller marknadsföring. – Det här gör distrikten och de distriktsansvariga starkare. Vi hoppas också på att få en närmare och tätare kontakt med körerna, säger Kerstin Fondberg, förbundsdirektör. Decentraliseringen ska öppna för större möjligheter att söka bidrag från respektive region eller landsting. Om förslaget går igenom ska en modell tas fram för hur bidragssökandet och resursfördelningen ska gå till. Text Mia Malmstedt

4

Körsång är livet!

Malmö Opera tar hjälp av lokala körer Körsångare från Sveriges Körförbund sjunger med Malmö Opera när föreställningen Romeo och Julia sätts upp i höst. – Kul och värdefullt, kommenterar Emma Eriksson, distriktsansvarig för körförbundet i Skåne.

det här rent praktiskt. Jag väntar just nu på återkoppling från de tillfrågade körerna, säger Emma Eriksson. – Till det projektet behöver vi rekrytera körer som befinner sig på en avancerad nivå. Alla har inte kapaciteten att ta sig an detta, särskilt inte med tanke på att det är kort om tid för repetition. sig om cirka 30 föreställningar som ska fördelas mellan de medverkande körerna. – Vi ska försöka sy ihop det hela. Från förbundets sida tycker vi självklart att det är jätteroligt med samarbete. Det är stort i sig bara att få frågan. Vi vill naturligtvis ha fler projekt till förbundet och det är värdefullt när sådant händer, säger Emma Eriksson. Romeo och Julia har premiär den 13 september och spelas i Skåne fram till den 30 november. Under våren ska föreställningen turnera i övriga Sverige.

Totalt rör det

klart att Malmö Opera skulle sätta upp en turnerande version av Romeo och Julia gick frågan till Sverige Körförbund. Kunde körer från förbundet tänka sig att hjälpa till med föreställningens körpartier? Den kända operan ska gestaltas som en kammaropera, med mindre ensemble och för mindre lokaler, och framföras på flertalet platser över hela regionen. Tanken är därför att lokala körer från olika delar av Skåne ska beredas möjlighet att medverka. Via körförbundet gick frågan vidare till fyra körer. – Det är ännu inte helt klart hur vi ska lösa När det stod

Text Mia Malmstedt FOTO Malin ARnesson

Distriktsansvariga

Tack till Bengt Hall!

Du vet väl att…

✦ Just nu söker Sveriges Körförbund nya distriktsansvariga i Jämtland, Västerås, Västernorrland och Östergötland. De distriktsansvariga bör vara intresserade och kunniga inom körområdet. Vet du någon som passar? Tipsa kansliet!

✦ Sveriges Körförbund vill tacka ­ordförande Bengt Hall, som avgår från ­ sin post vid riksstämman i juni. Tack Bengt, för ditt hårda arbete och ditt stora engagemang under åtta år!

…du som medlem kan sälja Folkspels lotter för att förbättra körkassan? Folkspel är en ideell organisation där körförbundet är medlem. Cirka en tredje­del av försäljningssumman går direkt till din kör. Läs mer på förbundets och Folkspels hemsidor.


Foto: LUCAS FRISK BERGQVIST

Lunds körfestival tillbaka i höst från lunch till sen kväll med ett stort antal medverkande körer, såväl lokala som tillresta. Två storkonserter blir det, precis som tidigare: Galakonserten den 15 oktober och barnens egen SjungGung den 18 oktober.

✦ Missat Lunds körfestival? I höst har du chansen igen. Den 13–19 oktober genomförs Lund Choral Festival för femte gången. Under en hel vecka samlas det bästa från världens körscener och det blir konserter

Bengt Hall om de åtta händelserika åren i förbundet Bengt Hall, Sveriges Körförbunds ordförande, avgår från sin post efter åtta år. År som präglats av omorganisation, hårt politiskt arbete, samverkan och ett antal stora projekt för förbundet.

rådet och fått ökade anslag. Genom MAIS, Musikarrangörer i Samverkan, lyckades vi nå visst genomslag i Kulturutredningen. Men jag måste säga att det känns tråkigt att vi inte nått längre. Jag har svårt att förstå att inte körlivet får bidrag i samma nivå som idrottsföreningarna.

Bengt Hall, berätta om din tid som ord­ förande för Sveriges Körförbund!

Kulturutredningen gav avstampet till kör­ förbundets nya organisation. Berätta!

– När vi tog över var hela styrelsen ny. Förbundet hade i princip inga centrala aktiviteter. Vår första fråga blev: Vad ska vi göra för att stärka förbundet? Hur tänkte ni då?

– Vi funderade på hur vi skulle få förbundet att verka på ett mer optimalt sätt. ­Tidigare var regionförbunden ­medlemmarna i förbunden. Vi ville­ ­­fokusera på större distrikt, precis som kultur­utredningen gjorde, och låta körsångarna bli medlemmarna istället. På så sätt kan varje medlem direkt påverka sitt förbund. Därför

– Vi ville satsa på aktiviteter, och ett exempel blev Körsång på Skansen under ett antal år. Vi och vår förbundsdirigent Cecilia Rydinger Alin ansvarade för sången på Lejonbacken vid kronprinsessbröllopet 2010. Vi satsade också på tidningen, som då var mycket Man ifrågasatt.

»

Vad mer?

bör satsa på regionerna och positionera körlivet, ställa krav. Kultur är inte gratis.«

– Utbildningar har alltid varit en grundbult för körförbundet. Våra dirigentkurser flyttades ner till Körcentrum Syd och Malmö högskola, och har sedan – inte minst tack vare samarbetet med Föreningen Sveriges Körledare – breddats både i antal och i antalet samarbetsparter. Finns det något du är särskilt stolt över?

– Ja, Naxos-projektet – där vi dokumenterar det svenska körlivet – är ett sådant. Bäst tycker jag nog att cd:n Uti vår hage är. Det är en samlingsskiva som verkligen visar bredden i svenskt körliv. Nu senast har vi arbetat med satsningen på Kristina från Duvemåla, som vi satte upp i Jönköping i höstas. Under våren har Abba-kören varit i fokus. Ni har också arbetat hårt ­politiskt.

– Vi har fördjupat relationen med Kultur

lades regionförbunden ner vid årsskiftet 2011–2012. Och körförbundet har byggt upp sina distrikt, med distriktsansvariga?

– Ja, men det har tagit tid. Det finns mycket kvar att göra. Inga nationella genrenätverk har heller kommit igång ännu, vilket vi tänkt. Det har dessutom tagit lång tid att få medlemmarna att använda hemsidan som vi planerat. Men det värsta är gjort! Hur känns det när allt tar längre tid än beräknat?

– Jag får energi av det. Det är en egenskap som är bra att ha! Fast visst är det trist att vi inte kunnat visa upp den effekt vi hoppats på. När effekten väl kan visas går det fort, då får man medlemmarna med sig på ett helt annat sätt. Hur känns det nu att avgå?

– Jag skulle ha gått tidigare, nya öron och ögon ska ta vid. Rent personligt har tiden på körförbundet varit oerhört värdefull; jag träffade ju min fru där (Gerd Román Hall, tidigare kanslichef på körförbundet, reds anm). Hur ser du på körförbundets framtid?

– Jag tror på samarbeten mellan föreningar, till exempel inom MAIS. Och jag tror på att man måste arbeta politiskt för att få ett ännu starkare genomslag. Körerna brottas med sin ekonomi; visst kan man må bra och sjunga tillsammans, men man vill gärna framträda också utan att det blir för dyrt. Man bör satsa på regionerna och positionera körlivet, ställa krav. Kultur är inte gratis. Jag önskar den nya styrelsen lycka till! Text Mia Malmstedt FOTO CHARLOTTE T STRÖMWALL

5


Göteborgs Gosskör sjunger vidare ✦ Många förfärades över nyheten att Göteborgs Gosskör, en av Sveriges ledande barnkörer, skulle läggas ner. Men efter föreningens vårmöte kom glädje­beskedet: kören får sjunga vidare. Det omedelbara ekonomiska hotet avvärjdes

med hjälp av donationer och stipendier, samt inte minst genom att en av Göteborgs kommunpolitiker gått in och hjälpt kören söka bidrag. Nu hoppas man kunna lösa finansieringen för en stabil verksamhet under hösten, och

målsättningen är att sänka medlemsavgifterna för att underlätta nyrekrytering. – Jag känner mig glad så här långt men inser att det mesta arbetet återstår, skriver föreningens ordförande Olof Zachrisson på körens hemsida.

KFUM startar två nya barnkörer Visby Vokalensemble samarbetar internationellt.

Gotländsk storkonsert

Tre körer från Visby, Vilnius och Oslo, plus orkester. Tillsammans gör de en storkonsert på Gotland. – Det kommer att bli otroligt, säger körsångaren Tor Thomsson.

New Gotland Yard – a gathering and workshop for music across the Baltic. Så lyder det fulla namnet för evenemanget den 7-8 juni. Visby Vokalensemble – Årets kör 2013 på Gotland – Akademisk körförening från Oslo och Pro Musica från Vilnius repeterar och ger gemensam konsert i den gamla kyrkoruinen Kultudralen. Med sig har de en orkester från Oslo. Sammanlagt medverkar cirka 100 personer. – Tillsammans framträder vi med Sunrise Mass av Ola Gjeilo. Varje ensemble får också framföra några stycken själv, berättar Tor Thomsson. – Akustiken i Kultudralen är underbar. Det kommer att bli en jättehäftig konsert. Visby Vokalensemble har nyligen fått en ny körledare; Karin Eklundh, Årets Körledare 2006. – Hon är otroligt bra, och har en fantastisk förmåga att jobba med uttrycket, säger Tor Thomsson.

6

Text Mia Malmstedt Foto CAMILLA AHLBERG

Allt fler föräldrar letar efter barnkörer utan direkt koppling till kyrkan. Det menar ungdomsföreningen KFUM som nu storsatsar genom att starta två nya barnkörer i Stockholm. Till hösten startar en

av KFUM:s Stockholms­avdelningar en killkör och en tjejkör för barn mellan åtta och elva år. Körerna är öppna för alla och bygger på ett koncept där sången ska möta andra konstformer. – Barnen får ett stort inflytande eftersom Allt fler barn ska få chans att sjunga i kör. vi gör körerna lite friare. Ambitionen är att det ska vara lek- och lärkörer där vi ringar i uppdelningen mellan killar och förutom sång jobbar med rytmik och dans, tjejer. säger Nils Haag, projektledare från KFUM. Arbetet började genom att föreningen Förutom att erbjuda en musikalisk fritidsgjorde en förstudie för att utreda hur stor aktivitet är KFUM:s syfte med barnkörerna efterfrågan det fanns, och hur en eventuell att bredda föreningens ungdomsverksamkör skulle kunna utformas. het. Eftersom KFUM redan har en ganska – Idén växte fram när vi såg ett behov av omfattande musik- och kören kör utan tydlig koppling menar Nils Haag till kyrkan. Genom förstudiBarnen får ett verksamhet att körerna ska fungera som en kunde vi också konstastort inflytande språngbrädor till föreningens tera att det fanns ett sådant övriga verksamheter. intresse, säger Nils Haag. eftersom vi – Tanken är att vi startar gör körerna för barn mellan åtta och elva. Under våren har föreningen Sedan har vi en förhoppning rekryterat två körledare som lite friare. om att körerna vandrar uppåt med tjänster på 25 procent samtidigt som vi fyller på vardera ska ansvara för körerna, bland med fler, säger han. annat med planering och rekrytering av medlemmar. Att KFUM själva är en förening som vilar – Vi har valt att anställa körledare på en kristlig värdegrund menar Nils Haag istället för att göra allt på ideell basis och inte har någon påverkan på vare sig reperdet har vi fått mycket positiv respons för, toar eller vem som är välkommen. berättar Nils Haag. – Vi skiljer på att vara kristlig och kristen, man behöver inte bekänna tro Körerna ska repetera en gång i veckan. för att vara med i KFUM. Det handlar mer Dessutom är planen att körmedlemmarna om kärleksbudskapet och det är samma ska erbjudas individuell sångcoachning värdegrund som stora delar av det svenska varje termin. samhället bygger på, säger han. De två körerna planeras göra flera gemensamma uppsättningar. Beroende på TEXT Christopher Kullenberg Rothvall FOTO Sofia Balic/KFUM hur projektet faller ut kan det bli föränd-

»

«


Foto: BEATRICE TÖRNROS

✦ Det blir en ny körtävling på Göteborgs Kulturkalas. Körerna i Västsverige har inbjudits att anmäla sig, och maximalt åtta körer ska väljas ut för att sjunga i tävlingen. Varje kör får

20 minuter på sig för att framföra en konsert på temat Göteborg enligt oss! Tävlingen hålls den 16 augusti och är ett samarbete mellan Göteborgs Kulturkalas och Sveriges Körförbunds

distrikt i Västra Götaland. Segrarkören vinner en workshopdag med körförbundets distriktsansvariga Simon Ljungman och Fredrik Berglund, som också är erfarna körpedagoger och artister.

Tävla i körsång på Göteborgs Kulturkalas Förra årets vinnarkör, ­Mölndals Kammarkör.

Upp till miljonens Marie Serneholt visar upp vinstbeloppet, 200 000 kr, för Anna Sahlin och Kjell Lönnå.

200 000 skäl till eufori Hela 200 000 kronor blev vinsten till Sveriges Körförbund i tv-­programmet Upp till miljonen. – Euforiskt, säger Kjell Lönnå, som tävlade för förbundets räkning.

lätta frågor som Kjell Lönnå och hans tävlingspartner Anna Sahlin fick svara på i Bingo-

Det var inga

lottos Upp till miljonen, som sändes den 6 april. – Det var oerhört svårt. Vi är väldigt nöjda med att ha vunnit så mycket som 200 000 kronor, säger Kjell Lönnå, som försökte få igång studiopubliken med både diktläsning och sång.

– Jag skulle gärna ställa upp igen, men inte för egen vinnings skull. Då ska pengarna gå till ett bra ändamål, som till körförbundet. Jag

hoppas vinsten kommer till gagn, säger Kjell Lönnå. Och det gör den, lovar förbunds­ direktör Kerstin Fondberg: – Vi är båda glada och tacksamma idag. Pengarna kommer lägligt. Vi satsar för fullt på vår distriktsverksamhet och på att få igång aktiviteten där, så det är till distrikten vinsten kommer att gå.

Text Mia Malmstedt Foto Mathias OTTERBERG

» Vi är

båda glada och tacksamma idag. Pengarna kommer lägligt.« 7


Slynkören består av feminister och sjunger bland annat på politiska tillställningar. Fast det är inte det som är grejen.

Befriande ouppfostrad kör Ovanliga körnamn finns det gott om. Men heter man Slynkören får man räkna med att få frågan: Varför?

Hallå där... Josefin Gran, körledare och en av grundarna till Slynkören.

synas, höras och ta för sig. Vi säger ”åh älskade slyna” till varandra och då är det väldigt positivt. Vi startade inte kören för att skapa rubriker, utan för att vi ville sjunga.

Varför heter ni Slynkören?

Hur har namnet präglat er som kör?

– Det började med att vi hade en syjunta – Vi har ganska mycket attityd på scenen som vi kallade för slynjuntan. En lek och det har säkert påverkat oss till att det med ord helt enkelt. Vi drack vin, tjatade, inte är fel att ta plats, synas och höras. ­trivdes och handarbetade. Så visade det  sig att det var många av oss Är ni en feministisk kör? som kunde sjunga, och då var – Alla i kören är feminister, det det någon som kläckte idén Vi startade är ingen tvekan om det, men vi om att vi skulle starta en ändå inte ha den etiketten inte kören för att väl kör. Vi är 35 kvinnor och på kören. Det är mer att vi är nästa år firar vi fem år skapa rubriker, som vilket band som helst. Vi som kör. sjunger och spelar på både utan för att vi feministiska och politiska Vad får ni för reaktioner på tillställningar, men också helt ville sjunga. körens namn? vanliga klubbar. Vårt budskap är – Många säger: ”Ursäkta, vad sa att folk ska ha kul. du?” när vi presenterar oss. Men för oss är det inte ett negativt ord. Det var bara så Vad får man se och höra när man går på en befriande att få vara lite ouppfostrad i den konsert med er? här världen där man ska vara så perfekt. – Ett gäng tvärpeppade tjejer som sjunger Ord har ju en tendens att förändras över och har kul. Punk, rock, ballader. Det är tid och för oss betyder slyna att man får inte någon speciell genre vi håller oss till.

»

«

8

Just nu är vi väldigt förälskade i Don't wait av Mapei. Hur arbetar ni inom kören?

– Vi röstar demokratiskt om vilka låtar vi ska ha i vår repertoar. Alla hjälps åt med att arra, lägga stämmor och komma med idéer. Det är ett helhetsprojekt som alla är delaktiga i. Det roliga med att inte ha någon bestämd genre är att vad som helst kan dyka upp. Ni har många ansökningar till ­kören. Vad är det som gör Slynkören så populär?

– Det är nog att få vara en del av något som ser så kul och häftigt ut, för vi har sådan stark gemenskap. Variationen på låtar bidrar nog också. Vi har inget antagningsprov eller något sådant. Alla som vill får vara med, men vi måste ha ett tak på 35. Kan ni tänka er att ha med män?

– Nej, det kommer aldrig att hända. Det finns en annan förståelse och trygghet när det bara är kvinnor. Men de får gärna starta en Slyngelkör. Det vore jättekul. TEXT Petra Westlin FOTO JONAS MOSSBERG


"Stort att bli nominerad" Pros & Cons om det tuffa motståndet i CARA Awards Vokalgruppen Pros & Cons nominerades till prestigefyllda CARA Awards – men vann dessvärre inte. – Det hade vi inte väntat oss med det motståndet, kommenterar sångaren Erik Odsell. nominerades i ­ ategorin Best European Album 2013 för k cd:n Safe & Sound, som släpptes i höstas, samt i kategorin Best Holiday Song 2013 för sin julsingel O Come, O Come, Emmanuel. – Bara att bli nominerad är mycket stort, fantastiskt kul, säger Erik Odsell.

Svenska Pros & Cons

Pros & Cons tillsammans med producenten Bill Hare (fjärde från vänster).

mer på ljudeffekter, vilket passar oss. Vi kallar oss gärna för ett ”vocal band”. Pros & Cons startades 2005 och har Gruppen valde att samarbeta med den funnits i nuvarande konstellation sedan amerikanska producenten Bill Hare då 2008. Gruppen var med i Allsång på Safe & Sound spelades Skansen 2012 men merparten in. Skivan fick därför ett A cappella- av gruppens framträdanden är mer tydligt amerikanskt musik har blivit företags-gigs. ”sound” som troligen banat väg för nomineringen, Framöver kommer gruppen att väldigt stort menar Erik Odsell. ta fram nytt material för att på i USA. – Bill Hare är enormt sikt släppa sin tredje skiva. De duktig, kanske världens hoppas också kunna medverka främste producent av modern a cappelvid några av sommarens festivaler, och har lamusik. Vårt samarbete föll mycket väl ut, planer på att till hösten göra ett par konsäger han. serter runt om i Sverige. Den som vill se Pros & Cons direkt kan bege sig till Stor– Modern a cappella-musik har blivit torget i Lund den 31 maj klockan 12.00, då väldigt stort i USA, mycket tack vare gruppen ger en kortare konsert. ­amerikanska tv-shower som exempelvis Text Mia Malmstedt Glee. Amerikansk a cappella bygger på Foto Erik odsell körsång och gospel, men också på pop-, Fotnot: CARA Awards delas ut av CASA, The rock- och soultraditionen. Det är ett lite anContemporary A Cappella Society. norlunda sätt att arrangera och det ­bygger

»

«

Zero8, rankade som trea till VM, vann guld i barbershop-NM i april. Foto: URSULA KOELLE

Guld för Zero8 i barbershop-NM ✦ Barbershopkören Zero8 vann guld vid barbershop-NM på herrsidan, som hölls i slutet av april i Nyköping. Vinnare i kvartettklassen blev Lemon Squeezy för andra året i rad. – Det var knappast en överraskning att Zero8 vann. Kören är en av de fem bästa i världen och rankad som trea till VM i Las Vegas, berättar Henrik Rosenberg, ordförande i nordiska barbershop­ organisationen SNOBS och själv sångare i Zero8. – I princip hela kören följer med till VM i juli. Det behövs för att vi ska ha en rimlig chans att hota de andra – de flesta andra körer är uppemot 100 körsångare och vi är cirka 50. Sverige skickar i år fem kvartetter, två körer och tre så kallade collegekvartetter till VM. – Vi svenskar börjar bli obehagligt bra, säger Henrik Rosenberg med glimten i ögat.

RADIOKÖREN

GÅSHUDSABONNEMANG Som abonnent på Berwaldhallens Körserie får du uppleva gåshudsframkallande musik framförd av en av Europas främsta ensembler – Radiokören. I abonnemanget ingår en bonuskonsert plus en rad andra förmåner. Boka Körserien på berwaldhallen.se eller ring 08-784 18 00

9


Porträttet Örebro Studentsångare

Högt tryck

Populär studentkör kräver tempo och koordination De dansar, spelar teater och sjunger, allt på samma gång. Konceptet för Örebro Studentsångare är att arbeta sceniskt. I år firar de 20 år som ensemble.

L

jud, ljus och rörelser. Det är många moment som behöver övas in när studentsångarna repeterar i körsalen på Musikhögskolan vid Örebro universitet. I år har det varit extra mycket eftersom kören firar 20-årsjubileum. Ingen ålder för en universitetskör menar dirigenten Fredrik Berglund. – Visst är 20 år respektabelt på alla sätt, men många andra akademiska körer har över hundra år i bagaget, säger han.

närmare 500 personer vandrat genom kören. Eftersom alla måste ha en koppling till universitetet som studenter, doktorander eller anställda blir det en stor omsättning. I dagsläget är de 45 medlemmar.

Genom åren har

inspirerad av att arbeta så, och när jag började arbeta med kören fanns ett stort intresse att börja jobba likadant. koncept bygger på att varje uppsättning följer ett givet tema. – Alla låtarna sitter ihop så att det blir en enda lång resa. Vi styrs inte av någon speciell genre, utan försöker hitta melodier och texter som leder berättelsen vidare. Till sin hjälp använder de en mängd olika uttrycksmedel, så som rörelser, koreografier, stora tyger och ljuskällor. – Vi vill förstärka musiken på så många olika sätt som möjligt utan att det blir effekter för effekternas skull, säger Fredrik Berglund.

körmusik till radiohits. I början av april arrangerade de en konsert i Örebro under namnet Viva för att fira sitt jubileum. Närmare 700 personer kom till föreställningen som Fredrik Berglund beskriver som ett fyrverkeri av musik med nedslag från körens repertoar under de 20 åren. Ett avsnitt ville tematiskt beskriva det faktum att vi alla är människor. Det startade med den georgianska hymnen Ubi Caritas, vilken följdes av To the Mothers In Brazil av Lars Jansson och därefter Some Die Young av Laleh. – Textmässigt är det en tydlig linje som vi sedan byggt vidare på sceniskt så att man som publik känner att dessa låtar förstärker samma budskap.

10

speciell genre, utan ­försöker hitta ­melodier och texter som leder ­berättelsen vidare. «

Idén bakom körens

Körens repertoar sträcker sig från klassisk

Fredrik Berglund tog över det konstnärliga ledarskapet år 2000. Då förändrade han körens arbetssätt från grunden. – Det var då vi tog steget till ett mer sceniskt arbetssätt. Jag har varit väldigt

» Vi styrs inte av ­någon

har Örebro Studentsångare varit en attraktiv kör att sjunga i. Söktrycket har varit högt, inte minst eftersom det är Örebro universitets enda öppna kör, alltså den enda kör där det räcker att ha

På senare år

en koppling till universitetet för att få vara med. Men kraven är höga. – Det krävs att man kan vara med och repetera mycket och att man lär sig repertoaren snabbt. Dessutom behöver man kunna ta in all koreografi och det tar tid, säger Fredrik Berglund. När kören arbetade med jubileumsföreställningen handlade det om 35 låtar, över två timmar musik att kunna utantill. En tuff utmaning även för dirigenten som axlar många uppgifter. – I vårt arbetssätt har jag flera roller. Jag måste vara producent, regissör och koreograf samtidigt som jag är en del av kören, samt dirigerar, säger han. Under de senaste åren har Örebro Studentsångare varit runt i världen och visat upp sig på olika körfestivaler. De har bland annat varit i Polen, Makedonien och Kina. Men eftersom jubileumsåret tagit mycket kraft blir det ingen resa i år. – Vi har en del utbyten utomlands där vi blir inbjudna. Vi försöker göra en resa vartannat år. Kanske blir det nästa år, säger Fredrik Berglund.

Text Christopher Kullenberg Rothvall Foto Anders ErKMAN


Örebro Studentsångare på jubileumskonserten Viva. Längst ner till höger syns körledaren Fredrik Berglund med dragspel, samt Simon Ljungman på gitarr.

11


Distrikt

Sveriges Körförbunds projektkör sjöng under ledning av Martina Tomner och tillsammans med solisten Thomas Tegler.

Mamma Mia – vilken succékör

En av de som var med både i Jönköping och på ABBA-konserten är Anneli Blondell. – Det är häftigt att sjunga många tillsammans. Man får ståpäls, säger hon, och beskriver den otroliga respons kören fick från publiken: – ABBA är ABBA. Alla kan låtarna. Det var fantastiskt att se publiken, så glada och med från första låten. Efteråt träffade jag mina grannar och de var lyriska, de tyckte att det var så bra.

Dancing Queen, Waterloo och ­Super Trouper. ABBA-hitsen haglade i två timmar när Sveriges Körförbunds distrikt i Skåne bjöd på storkörskonsert. Missade du det? Det blir repris den 7 september.

Två veckor tog det. Sedan var alla platser fulla i den 130 sångare starka kören. Även publiken strömmade till Palladium när konserten gavs i slutet av mars. – Det var jätteroligt så klart, och kul att det blev så populärt. Tråkigt att inte alla körsångare som ville vara med kunde få plats, men det kommer fler tillfällen. Vi ska försöka göra storkonserter en gång om året, lovar Emma Eriksson, körförbundets distriktsansvariga i Skåne. Kören började repetera tillsammans i januari. Åtta repetitionstillfällen hanns med. Målet var att all repertoar skulle sjungas utantill, men dit nådde man inte riktigt: – ABBA:s musik är svårare än man tror, stämmorna kan vara riktigt knepiga. Sedan handlar det om vana också. Många av körsångarna sjunger i körer där man inte brukar lägga bort noterna, säger Emma Eriksson.

– Men de får en ny chans i september! Tidstypiska kläder gav 70-talskänsla, och discofebern var ett faktum. Repertoaren sträckte sig från de allra tidigaste ABBAlåtarna ända till slutet av gruppens karriär, och faktiskt sjöngs även Anthem ur Chess och Överheten från Kristina från Duvemåla, som ju bekant är skrivna av paret Ulvaeus/Andersson. – Många av körsångarna var med när körförbundet satte upp Kristina från Duvemåla i Jönköping i höstas. Därför kunde de Överheten oerhört bra och det blev fullt ös, säger Emma Eriksson. – Jag ser att många av körsångarna kommer tillbaka till våra projekt, vilket är kul. Allt fler vågar också komma med tips och idéer för framtiden, och det är alltid välkommet!

En del av de

utvalda sångerna var bland ABBA:s mindre kända, och Anneli Blondell har fått nya favoriter. Men mest tryck blev det naturligtvis i slutet av konserten, då de allra mest kända låtarna dök upp och publiken fick sjunga allsång. – Då var energin verkligen på topp! Till reprisen i höst skulle Anneli Blondell önska en översyn av fördelningen i stämmorna, för att få en lite bättre balans. På önskelistan står förstås också fler män – ett vanligt återkommande önskemål för blandade körer. – Jag ska se om jag kan övertala några från männen i min kör, Malmökören -64, att vara med i höst. Själv har jag redan bokat in att jag ska vara med nästa gång!

Text Mia MalmSTEDT Foto Anders Lindskoug

Sveriges Körförbund i Värmlands län…

Sveriges Körförbund i Norrbotten…

…har under våren samlats i en projektkör för att sjunga Simon & Garfunkels låtar. Projektet The Boxer startade i Västra Götaland, under ledning av de distriktsansvariga Simon Ljungman och Fredrik Berglund som också arrangerat sångerna. Därefter spred sig arbetet till Värmland för att mynna ut i en konsert med bland annat Hammarö Kammarkör och Sveriges Körförbunds projektkör den 6 april.

…bjuder den 21 september in till workshopen Sjung av hjärtat, sjung! med Anci Hjulström och ­Rickard Åström. ­Under dagen ska känsla och vetenskap mötas. Det handlar om körsång och om hur sången påverkar vårt hjärta, men också om scenisk kör och musikalisk kommunikation. Workshopen hålls på Örnvik i Luleå.

12


I Dalarna finns det

gott om körsångare. Exempelvis har Avesta kommun över 50 körer! Det avspeglas också i körförbundets distriktsverksamhet, som blomstrar. Nyligen bildades Fridolinkören, en projektkör med syfte att framträda den 20 juli då poeten Erik Axel Karlfeldt skulle fyllt 150 år. – Vi ska sjunga sex–sju stycken där man tonsatt hans lyrik. Tanken är att kören ska kunna leva kvar även efter jubileumet. Vi är stolta över Karlfeldt, som ju var en Nobelpristagare från vår bygd, säger Kerstin Sonnbäck.

Den 10 augusti är det dags för körstafett på Främby Udde i Falun, och körer välkomnas att anmäla sig. Varje kör får 30 minuter på sig att framträda. Stafetten blir ett inslag i de välbesökta Runndagarna. Till hösten planeras sedan fyra kurstillfällen, två i södra Dalarna och två i Falun. Kurserna kommer att ha fokus på körsång och friskvård.

Yrke: Körpedagog, dirigent och konstnärlig ledare för Falu Kammarkör, tillträdande dirigent för La Cappella i Uppsala. Sångarbakgrund: Påbörjade sångar­ banan i Göteborgs Domkyrkas Gosskör. Har varit dirigent för bland annat Chalmers Damkör, Uníkorus, Lerum Vocalis och Kammarkören Vox Magna. Arbetar som inspiratör och coach, med körens klang/tonbildning, interpretation och sceniska uttryck i fokus. Damkören Salvia från Stockholm besökte förra året Krylbo och Humlebackens kulturhus, som har starka kopplingar till Sveriges Körförbund.

– I södra Dalarna kör vi ett mer renodlat körledarperspektiv på kurserna, men i Falun blir kurserna ett samarbete mellan oss och Dala Sports Academy från Högskolan Dalarna samt Främby Udde. Det blir då mer forskningsinriktat och är öppet för alla, man behöver inte ens sjunga i kör utan kan exempelvis vara företagsledare som funderar på hur en hälsokör skulle kunna fungera på arbetsplatsen. Nästa år väntar VM i skidor i vecka 9. Nu bygger bygden upp arrangemang runt tävlingen, som sedan kan få finnas kvar, under namnet Beyond Skiing. – Kulturen blomstrar här i Dalarna, konstaterar Kerstin Sonnbäck.

Text Mia MalmSTEDT Foto KERSTIN SONNBÄCK

Foto: PRIVAT

Tony Margeta – Stockholm

”Jag vill inspirera med temadagar, workshops, gemensamma konserter och festligheter. Jag planerar också att besöka alla körer och kartlägga hur verksamheterna ser ut. Det ska bli kul och jag hoppas att körerna aktivt framför sina önskemål. Jag har dessutom en dröm om att arrangera en körfestival med körtävling.”

Mats Börjesson – Halland

Yrke: Kyrkomusiker Sångarbakgrund: Har lett flera gospelkörer i Halland, leder numera Gospel Bliss. Sjunger själv i band och ofta på begravningar. ”Den första tiden vill jag lära känna de körer som är medlemmar, men sedan är min målsättning att få med fler halländska körer i förbundet. Jag vill också jobba med samarbeten mellan medlemskörerna och i framtiden ordna större körkonserter tillsammans med medlemmarna.”

Maria Wessman Klintberg – Gotland

Yrke: Kör- och sångpedagog på Kulturskolan Gotland, frilansande körledare. Sångarbakgrund: Började som sexåring sjunga i kör och har sedan fortsatt. Sjunger just nu i två ensembler i domkyrkan i Visby: Bachensemblen och Distlerensemblen.

Foto: Zackarias Holmdahl Sjöberg

Projektkör, workshops, körstafetter och kurser. Sveriges Körförbunds distrikt i Dalarna är minst sagt aktivt. – Här finns ett väldigt kör­ intresse, konstaterar distriktsansvariga Kerstin Sonnbäck.

4

Foto: Örjan Klintberg

Aktivt körliv i Dalarna

nya distrikts­ansvariga

Fredrik Berglund – Västra Götaland

Yrke: Frilansmusiker, körpedagog, musiklärare på Rytmus i Göteborg, leder Mölndals Kammarkör och Örebro Studentsångare. Sångarbakgrund: Sjungit i Christinae ungdomskör, Örebro musikhögskolas vokalensemble och Kammarkören Stella. Verksam med bland andra Simon Ljungman (Västra Götalands andra distriktsansvariga) som sångare och pianist.

✦ Den 10 maj var det äntligen dags för Körmanifestationen i Skellefteå, med gäst­ artisterna LaGaylia Frazier och Göran Fristorp. Det blev rusning efter biljetter de två sista dagarna. Och det blev en härlig konsert, nästan tre timmar lång, berättar Sveriges Körförbunds distriktsansvarige Philip Cohen. Nästan 1000 körsångare sjöng i körförbundets projektkör, och i publiken satt dubbelt så många. Manifestationen lär ha slagit rekord i kanonsång när 3 000 röster sjöng Broder Jakob! Foto: TOMMY LUNDBERG, MEDLE

”Min ingång i körsången var i första hand som pianist och arrangör. Att få skapa musik tillsammans och ge ett kreativt spelrum för idéer och galna projekt lockar mig. Min vision är att få vidga vyerna och minska avstånden mellan olika ensembler och körer i projekt som Sveriges Körförbund kan erbjuda, att skapa nätverk och mötas.”

Emma Eriksson, distriktsansvarig i Skåne, är numera även distriktsansvarig i Blekinge.

13

Foto: Anders J Larsson

”Jag är också förbundsdirigent i Gotlands Körförbund och vill som distriktsansvarig fördjupa och utveckla arbetet för det gotländska körlivet. Jag vill tillsammans med körerna initiera och genomföra gemensamma projekt. Jag vill också inspirera med nya utbildningar och seminarier.”


PÅ detta uppslag finns information från Föreningen Sveriges Körledare

Allmänna Sången Visby inleder lördagkvällens bankett i en av Visbys ruiner.

Körledarkonvent i Visby:

I Eric Ericsons fotspår – Föreningen Sveriges Körledares årliga konvent äger rum i Visby den 3–5 oktober. Temat för konventet är I Eric Ericsons fotspår – och sen då? Med det temat vill vi först stanna kvar vid det som varit, men framför allt blicka framåt!

Fredagkvällen inleds i Vårdklockans kyrka, tidigare Metodistkyrkan, där Eric Ericson inledde sin körbana med Juniorkören i början av 30-talet. Vi bjuds på en konsert med Eric Ericsons kammarkör under ledning av Fredrik Malmberg. Tillsammans med Eva Sjöstrand hålls också ett tillbakablickande samtal i samband med konserten. Kvällen avslutas med en sen konsert i Visby Domkyrka. Församlingens Distler-ensemble under ledning av Claes Holmgren framför Hugo Distlers Totentanz.

Körledarkonventet i Visby inleds i år med Eric Ericson­dagen – körlivets ”Oscarsgala”. Här presenteras Årets Körledare, (RoLördagens första programpunkt blir det ständigt återsenborg-Gehrmans och FSK:s gemensamma stipendium) kommande och alltid lika uppskattade repertoarseminaoch Årets Barn- och Ungdomskörledare, som delas ut riet. av UNGiKÖR. Invigningstalare är den tidigare skol- och Du anmäler dig Under ledning av Helene Stureborg och Karin Oldgren kulturministern Bengt Göransson. För de musikaliska till konventet på sjunger vi igenom nyutgiven körmusik. Därefter leder inslagen står barn- och ungdomskörer från Gotland. www.korledare.se Eva Sjöstrand en paneldiskussion kring temat I Eric Ericsons fotspår – och sen då? med Cecilia Rydinger Alin, Eftermiddagen fortsätter med en kulturpolitisk debatt Erik Westberg och Mats Nilsson. under rubriken: Hur kan vi bevara och utveckla samtidigt? Bengt På eftermiddagen ger Gotlands Körförbund tillsammans med Göransson och andra intressanta personer ur svenskt kulturliv GotlandsMusiken en konsert i Visby Domkyrka. Förutom den medverkar.

Anmälan!

14


Nominera Årets Körledare 2014 PRAKTISK INFORMATON ✦ Konventet börjar fredagen den 3 oktober klockan 13.00 och avslutas med lunch den 5 oktober klockan 12.45. ✦ Boende är reserverat för ­deltagare på Strand Hotell. Bokning görs i samband med anmälan.

✦ Resor till Gotland Flyg: Gotlandsflyg flyger från Bromma, Malmö och Göteborg. www.gotlandsflyg.se SAS flyger från Arlanda. www.sas.se Färja: Destination Gotland åker från Nynäshamn och Oskarshamn. www.destinationgotland.se

Rosenborg-Gehrmans och ­Föreningen ­Sveriges Körledares ­gemensamma ­stipendium Årets Körledare 2014 på 50 000 kronor kommer att delas ut vid invigningen av ­körledarkonventet i Visby fredag 3 oktober 2014. Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik och Föreningen Sveriges Körledare har träffat ett avtal där man kom överens om att samarbeta kring stipendiet i tre år, 2013–2015. Vem tycker DU ska få detta stipendium?

och sen då?

stora förbundskören kommer några av Gotlands alla körer att bjuda på mycket musik med anknytning till Gotland.

Lördagkvällens bankett inleds med ett besök i en av Visbys ruiner där Allmänna Sången Visby framför Volund a cappella. Därefter blir det middag, traditionsenlig allsång och dans!

Välkommen att maila din nominering till ordforande@korledare.se senast 10 augusti 2014. Beskriv varför just din kandidat är värd ­stipendiet Årets Körledare 2014! Läs kriterierna på www.korledare.se. Klicka på ”Årets Körledare”. Där kan du också läsa vilka körledare som har fått stipendiet sedan 1986.

Under söndagens första seminarium Med pianot som repetitionsredskap får vi värdefulla tips av Mats Nilsson med kör. Konventet avslutas i Vårdklockans kyrka där Sveriges Ungdomskör från UNGiKÖR och Svenska Kyrkans nationella ungdomskör ger en kombinerad workshop och konsert.

tillkommer ytterligare seminarier och konserter. Det slutgiltiga programmet för konventet presenteras i tidningen Körledaren nummer 3 som utkommer i början av september. Text Örjan Klintberg

Förutom allt detta

styrelseledamot i Föreningen Sveriges Körledare FoTO Roland Hejdström & ÖRJAN KLINTBERG

15


Baltic Harmony söker Dirigent Vi är en Barbershopkör med höga ambitioner att utvecklas. Nu söker vi Dig som vill ta oss vidare till nya utmaningar. Läs mer om oss på vår hemsida www.balticharmony.se

00 0 0 00

0 år

Är du intresserad kontakta Catarina Hagstrand: Telefon: 070-657 94 10 e-post: catarina@notknapparen.se

RES MED KÖREN! Resia har lång erfarenhet av att boka körresor runt om i världen, det spelar ingen roll om ni är 10 eller 1000 personer, om ni ska vara i Sverige eller utomlands. Kontakta oss så hjälper vi er med en kostnadsfri offert. För andra året i rad är vi Sveriges mest rekommenderade konferensbyrå! Under 2013 utnämndes Resia återigen till Sveriges mest rekommenderade konferensbyrå i branschundersökningen Konferens- och mötesbarometern, ett kvitto på att satsningarna som gjordes under året har fallit väl ut hos kunderna.

Resia Möten, Event & Konferens 08-402 68 55 grupp.folkungagatan@resia.se www.resia.se/moten-event-konferens/kontakt/stockholm

16


Reportage El sistema

El sistema

– förändrar världen med musik

V

årsolen lyser varm genom fönstren på Hammarkullsskolan. Ikväll är det Vänstay som vanligt, men ändå inte; barn från stadsdelen Örgryte/Härlanda och vuxna från Svenska Kammarkören är på besök för att sjunga med Hammarkullsbarnen. Tillsammans ska de repa inför vårkonserten på söndag. De vuxna får värma upp på barnens vis. Sedan sjunger alla Goliat av Laleh. – Vi ska byta ut några ord här. Svenska Kammarkören får sjunga ”ni ska bli stora, ni ska bli mäktiga”. Men först ska vi berätta för er varför vi är så bra, säger körpedagogen Emma

­Nyman och alla barnen sjunger starkt: – Vi ska ta över, vi ska ta över världen… musiken ett verktyg för social och mänsklig utveckling. År 2009 framförde Göteborgs Symfoniker med chefdirigenten Gustavo Dudamel ­Beethovens femma i Hammarkullen. Där föddes idén om att starta ett projekt tillsammans med Angereds kulturskola, och fröet till El Sistema Sverige var därmed planterat. Trots att bara fem år har gått finns nu El Sistema i sex städer. I Göteborg har verksamheten förgrenat sig till alla stadsdelar. Och den som tänkte att projekten skulle

I El Sistema är

stanna i Hammarkullen, Angered, Rosengård eller Husby har tänkt fel. Hur kan man nå integration utan att involvera alla? – Vi vill knyta samman staden. Det är bara åtta minuter mellan Härlanda och Hammarkullen, men det är så mycket som skiljer. Genom att göra en konsert på Artisten tillsammans gör vi hela staden till deras, de känner igen sig på Götaplatsen. Vi vill öppna upp staden för alla barn, säger Emma Nyman. – Dessutom; socialt utanförskap finns överallt. Det spelar ingen roll om du är född av helsvenska föräldrar som har gott om pengar. Även i Askim finns det barn som inte blir bekräftade av någon vuxen. 17

»


Reportage El sistema

S

öndag, Artisten, samling 10.00.

Klockan 13.00 ska det bli konsert för sponsorn Swedbank, klockan 17.00 för föräldrar och andra. Det blir en lång dag, men inte så mycket rep. Tid ska finnas för lek – barn och vuxna tillsammans! – mat och lugna aktiviteter. Svenska Kammarkören sjunger ett stycke av Gastoldi, och barnen har gömt sig. På fa-la-la-la-la hoppar de fram bakom de vuxna, till stor munterhet för alla inblandade – och även publiken, ska det senare visa sig. Under Kom vila i min famn, en Bachkoral som fått svensk text av körpedagogerna, ska barnen skrida fram och ställa sig bredvid en vuxen. Små händer flätas med stora. – Vet ni hur mamma ser ut när hon är ledsen? Ni vet när ni vill säga: Det ordnar sig mamma! Även om ni inte vet vad som är fel. Den känslan vill jag att ni ska ha nu, ni ska trösta de vuxna, förklarar Emma Nyman.

Svenska Kammarkören och El Sistema har pågått i tre år. – Vi ville åt ett annat värde. Kören har en trogen publik som kommer på alla konserter, men vi ville vidga vyerna, säger Erik Hvitfeldt, sångare i Svenska Kammarkören och även vice ordförande i föreningen El Sistemas vänner. – Vi åker ut och sjunger med barnen på Vänstay. Det blir ett galet möte! Alla i kammarkören är dedikerade, men för vissa har samarbetet med barnen varit mer naturligt än andra. En del av sångarna har blivit väldigt engagerade.

Samarbetet mellan

Vad är det bästa med El Sistema?

– Jag tror det är kontinuiteten i arbetet, att alla blir vänner, blir mer än elev och lärare. Och musikaliskt är det fantastiskt. Att följa barnen, även om de växlar från år till år. Man vet ju aldrig hur många som dyker upp. Emma Nyman känner väl till problematiken med barn som inte kommer. På med, så att vi ska kunna följa upp det som konsertdagen, till exempel, saknas många. händer. – Det gäller att få familjerna att förstå kontexten, vad är det egentligen vi ska Målen för El Sistema är högt satta: man göra en hel dag med deras barn? Det här ska ändra livsmöjligheter, bryta negativa är barn som vanligtvis inte kommer i konmönster och segregation. takt med kulturskolan, Och ändå ser man att det säger hon. Vi använder fungerar. – Rent musikaliskt ­musiken som en Ett exempel i det lilla jobbar vi på samma är de barn från särskolan sätt som i alla andra bro för att knyta som deltar i El Sistema, körer. Men vi har vårt ­samman Göteborg. på samma villkor som alla sociala fokus. Vi måste andra, utan att ha sina forma verksamheten assistenter med sig. Ett exempel från utifrån gruppen, kollektivet är basen. den stora ­världen är det genomslag som Därför är vi också alltid två körpedagoger

»

«

18

verksam­heten fått i politiskt styrda organisationer. – Det finns en politisk enighet om att El Sistema behövs. Därför har man också organiserat arbetet som en gemensam insats från kultur/fritid, skola och individ- och familjeomsorgen i alla andra städer än i Göteborg, berättar Emma Nyman. – Att ha det tydliga social målet och samtidigt det musikaliska… Det är unikt. den nyskrivna sviten av Anna Cederberg-Orreteg. Barnen i Hammarkullsskolan har skrivit texter som hon tonsatt. Musiken är långt ifrån

Konsertens höjdpunkt är


Fakta EL SISTEMA

✦ El Sistema är från början en venezuelansk modell för orkester och körverksamhet, där musiken blir ett verktyg för social och mänsklig utveckling. ✦ El Sistema startade i Hammar­ kullen i Göteborg, men finns idag i hela staden samt även i Stockholm, Södertälje, Malmö, Eskilstuna och Umeå. ✦ El Sistemas pedagoger i Hammar­ kullen finns på plats tre dagar i veckan och har fem körpass per vecka med barnen. ✦ El Sistema erbjuder musikundervisning för barn från fyra år och uppåt. För eleverna blir kören eller orkestern en fast punkt i tillvaron. ✦ El Sistemas Vänner i Göteborg och den nationella Stiftelsen El Sistema har bildats för att stödja utvecklingen. ✦ El Sistema samarbetar bland annat med Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna, Malmö Symfoniorkester, Norrlandsoperan, Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Göteborgs Symfoniska kör, Sångensemblen Amanda och Svenska Kammarkören.

EL SISTEMA Stockholm…

... samarbetade den 18 maj med Sveriges Radios Symfoniorkester och Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör i en konsert i Berwaldhallen, som sändes i P2. Nästa evenemang blir ett samarbete mellan El Sistema Sverige, Berwaldhallen, Göteborgs Symfoniker samt musiker från Sveriges Radios Symfoniorkester och Kungliga Filharmonikerna den 30 augusti.

Vänstay

enkel, Erik Hvitfeldt beskriver barnens insats som heroisk. Nu sjunger de: – Du ska inte säga, att du inte kan – försök flera gånger… Du ska se, du klarar det… – Jag är jag, jag är ingen annan… Barnen koncentrerar sig så mycket de orkar. Bara ibland tar nyfikenheten över, och det blir omöjligt att inte snurra på stället för att se vad kammarkören gör. – Att vara barn är roligt, sjunger barnen, och Svenska Kammarkören svarar: – Att vara vuxen är svårt, så svårt, ja jättesvårt! – Allt vi gör i El Sistema är på riktigt. Vi tar detta på största allvar, säger Emma

Nyman när hon hälsar föräldrar och vänner välkomna. Tack vare att El

Sistema finns i hela världen vet alla inblandade att de arbetar med en idé som håller. Tankar och erfarenheter delas över världen varje dag. – Vi använder musiken som en bro för att knyta samman Göteborg. Vi vill göra världen – inte bara lite utan – mycket bättre, säger Emma Nyman. Eller som någon annan uttryckte det: Vi har inte rätt att låta bli att förbättra världen. Text mia malmstedT

Foto NIKLAS MAUPOIX

✦ Varje vecka möts familjer på El Sistemas mötesplats Vänstay. Till Vänstay är alla välkomna – såväl barn som vuxna – och tillsammans sjunger man, leker, fikar och exempelvis läser dikter.

SIDE BY SIDE

✦ Den 17–18 juni anordnar El Sistema ett musikläger, Side by Side Camp, i Göteborg. Symfoniorkestrar på grundläggande nivå, barn- och ungdomskörer samt vuxna som vill sjunga i kör är välkomna. ✦ Den 16 november repeterar ungdomar på medelnivå eller avancerad nivå i symfoniorkester tillsammans med Youth Orchestra of Caracas, för gemensam konsert på kvällen. ✦ I juni 2015 hålls ett nytt Side by Side-läger, denna gång med Gustavo Dudamel som hedersgäst. 19


Från luleå till New orleans Vi är på jakt efter en gospelkör till festivalen Singing People Together i Luleå. Spåren har lett oss till New Orleans och när vi träffar körledaren Clyde Lawrence kan inget gå fel. – Låt mig göra en sak fullständig klar, säger han med ett leende brett som Mississippifloden. – Gospelns källa är New Orleans.

Jakten på den perfekta gospelkören över The Nazarene Missionary Baptist Church. Vi har kommit hit för att hitta den perfekta kören till den internationella körfestivalen, som ska hållas hemma i Sverige i höst. Clyde Lawrence står utanför kyrkan och väntar. – Välkomna, säger han och slår ut med armarna. – Skynda er in, det börjar snart regna. Vi möter en liten församling, betydligt mindre än före cyklonen Katrina som lade 80 procent av staden under vatten. Kyrkan totalförstördes och fortfarande väntar församlingen på att få bygga en ny på samma tomt. Under tiden håller de till i en gammal banklokal. Trots att många stolar står tomma blir det tryck i lokalen så fort kören drar igång. – De är bara tolv, men de låter som femtiofem svenskar, viskar en i vår grupp.

Skyarna ligger regntunga

utgör en internationell minifestival i oss själva. När vi sjunger en fyrstämmig trall av körledaren och medresenären Monica Åslund reagerar församlingen med stående ovationer. Det är mäktigt att uppleva hur sången så effektivt befriar och skapar närhet på kort tid. – You have to teach us that la la la song, säger Clyde Lawrence ivrigt efter gudstjänsten. New Orleans är musik. Att

vandra genom de berömda French quarters är en upplevelse i sig. Och efter Frenchmen street ligger musikklubbarna vägg i vägg. Ingen stad i världen torde slå New Orleans på fingrarna när det gäller levande musik per kvadratkilometer. I gathörnen, i parkerna, på pubar och restauranger hörs cajun, zydeco, jazz, blues och funk. Det   känns som att äntligen ha hittat fram till musikens porlande källa och vi ägnar kvällarna åt att dricka oss otörstiga.

» Du kan resa

till andra ställen och lyssna på gospel, men du kommer aldrig att höra dem sjunga som i New ­Orleans. «

Gudstjänsten är organisk. Clyde Lawrence strålar och sjunger före som en soulstjärna, kören följer hans minsta vink, upp till extatiska höjder och ner genom viskande dalar. Sten Källman, musiker från Göteborg, plockar frimodigt fram sin saxofon och hänger på. Den karismatiske pastorn Earl Horton predikar i samma tonart, upp och ner för känslostegen, församlingen svarar med tillrop och orgeln förstärker budskapet. Hela gudstjänsten är en improviserad komposition som alla är med och skapar.

finns i vår grupp flera duktiga musiker och sångare. Vi har med oss en repertoar av haitiska, sydafrikanska och svenska sånger och

Förutom Sten Källman

20

Redan före resan hade

vi fått tips om Clyde Lawrence som har rykte om sig att vara en av New Orleans bästa gospelkörledare. Han kallas för mister Music, vilket inte vill säga lite i en stad som denna. Han har en stämma som kan förflytta berg och är säker på sin sak. – Du kan resa till andra ställen och lyssna på gospel, men du kommer aldrig att höra dem sjunga som i New Orleans. Det är något med soundet som ingen kunnat imitera. Jag tror det har att göra med vår livsstil, vår kultur, allt vi har gått igenom som folk. Vi har en så stark känsla för gospel och du kan inte sjunga gospel utan känsla.

»


Inbjudna till The Singing Mustangs.

Den svenska gruppen sjunger i kyrkan.

Körledaren Monica Åslund tillsammans med Luleå Internationella Kör hemma i Sverige. Monica Åslund är också musikalisk ledare för festivalen Singing People Together.

21


Från luleå till New orleans Fakta Singing People Together 20–26 oktober 2014 i Luleå ✦ Singing People Together är en internationell körfestival i Norrbotten som med sången som verktyg bygger broar mellan kulturer. Musikalisk ledare är körledaren och inspiratören Monica Åslund i samarbete med musikern Sten Källman. Inbjudna körer från Sydafrika, Haiti och New Orleans bjuder på workshops och konserter. Körer och individuella sångare är välkomna att anmäla sig. Allt är gratis. www.singingpeopletogether.com

Getting the spirit gospel camp ✦ Gospelkursen Getting the spirit är tio dagar lång och drivs av amerikanen Marty Kirkman, bosatt i Tyskland. Marty Kirkman arrangerar också skräddarsydda resor för enskilda körer. www.gettingthespirit.de

NYHET! Röstcoach Hitta närmaste kör Köp noter Fria noter

Clyde Lawrence har vana sedan tidigare att ta emot gospelintresserade utlänningar. Under tio dagar varje oktober förmedlar han sina kunskaper om gospel till hugade européer. Han fungerar som röstcoach på gospelkursen ”Getting the spirit gospel camp” som drivs av Marty Kirkman, en amerikansk gospelälskare som gärna ser att även svenskar kommer med. Ryktet om vår lilla svenska sånggrupp sprider sig och vi blir inbjudna att delta i en musikmeditation i Trinity Church. Det hela blir en betydligt märkligare upplevelse än vad vi kunnat ana. – You are very, very welcome, säger Manon Prizgintas, med utsträckta armar och på bruten engelska. Den späda fransyskan berättar med en röst märkt av Parkinson om den labyrintmeditation som hon och hennes man, den virituose organisten Albinas Prizigintas, skapade efter att Katrina bedarrat och folk började återvända till New Orleans, vilsna och oroliga. De öppnade kyrkan, plockade bort altaret och lade ut en labyrint på golvet. Albinas improviserade på sin orgel, och människor fick vandra i labyrinten. In mot sitt eget centrum. Inga ord, inga förklaringar. Bara det.

Vi vandrar genom en

sliten skolbyggnad till klassrummet där 30 förväntansfulla elever, skolkören The Singing Mustangs, sitter. Workshopen med ungdomarna blir ett tagande och givande under två intensiva timmar. De lär oss sina gospelssånger, vi lär dem trallen och andra sånger. Igen får vi uppleva det magiska, hur sången effektivare än något annat verktyg river murar och bygger broar. När vi är färdiga vill eleverna inte lämna lokalen. Det byts facebookkontakter och fotograferas med mobiltelefoner och vi är övertygade om att vi hittat rätt. The Singing Mustangs är kören vi letat efter.

Igen får vi uppleva det magiska, hur sången effektivare än något annat verktyg river murar och bygger broar.

Det hela växte och nu kompletteras orgeln med spontant gästande körer och musiker. Idag är vi fyra körer som tillsammans med Albinas skapar mediationsmusiken. Albinas styr från sin orgelpall längst fram i kyrkan. Spelar själv, pekar på den kör som ska sjunga eller kallar fram Sten Källman för en improvisation. En timme glider omärkligt genom rummet medan människor vandrar i labyrinten och körerna turas om. Vår grupp sjunger Vem kan segla förutan vind och jag ser hur Manon Prizgintas dansar mellan

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Komp

ScorX är utvecklat för körsångare - av körsångare. Köp noter, spela, spara eller skriv ut. Spela upp och träna på din stämma med våra proffs-insjungningar. Enkelt, revolutionerande och kul! Besök www.scorx.org redan idag.

www.scorx.org 22

bänkraderna. Kroppen vill inte riktigt lyda men själen och livsviljan är obruten. En dag blir vi inbjudna till Eleanor McMain ­Secondary School där Clyde Lawrence är musiklärare. Vid ingången sitter en beväpnad säkerhetsvakt, vi får legitimera oss och passera en metalldetektor. – It’s the school shootings, förklarar Clyde Lawrence. – Vi har aldrig haft någon skjutning på McMain, thank God, men för några år sedan sköts en elev någon mil härifrån.

Sista kvällen blir oförglömlig.

Ännu ett möte med kyrkokören från Nazarene Missionary Baptist Church. Vi får vara med på en repetition där vi verkligen förstår hur följsamma de är, hur varje sång låter olika från gång till gång beroende på stämningen. Efteråt bjuder Clyde Lawrence på en överraskning; mudbugs, som visar sig vara kräftor, serverade med majskolv och potatis. Det dukas upp långbord i kyrkan. Det är som att äta kräftor hemma fast dessa kräftor kräver ingen snaps och kryddningen är inte vad vi är vana vid. Det brinner i munnen under resten av kvällen.

Text & foto Ulf Boström

Spela upp, köp och samla alla dina noter i din dator, läsplatta eller mobil!


Besöks- och postadress: Linnégatan 14, 114 47 Stockholm Tel: 08-782 92 60 E-post: kansli@sverigeskorforbund.se Hemsida: www.sverigeskorforbund.se Kansli: Cecilia Wessman, 08-782 92 60, kansli@sverigeskorforbund.se (medlemsservice, projektledning) Inga Cederberg, 0705-85 69 30, ekonomi@sverigeskorforbund.se (ekonomi) Förbundsdirektör Kerstin Fondberg, 08-782 92 63, kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se

Styrelse Ordförande: Bengt Hall, 040-611 68 77, 0705-55 84 80, bengt.hall@sverigeskorforbund.se Vice ordf: Christel Larsson Lunderquist, 040-13 78 55, 0701-90 17 53, cll@sverigeskorforbund.se Sekreterare: Vakant Skattmästare: Johan Broman, 0765-27 83 04, johan.broman@sverigeskorforbund.se Ledamöter: Fredrik Bergh, 08-93 70 38, fredrik.bergh@sverigeskorforbund.se, Jonas Engström, 0703-30 87 93, jonas.engstrom@sverigeskorforbund.se, Anders Jalkéus, 0705-14 98 69, anders.jalkeus@sverigeskorforbund.se, Irene Perdahl, 0708-75 68 86, irene.perdahl@sverigeskorforbund.se Distrikt Dalarnas län: Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt, 072-511 35 11, kerstin.sonnback@sverigeskorforbund.se Gotlands län: Maria Wessman Klintberg, 072-511 35 12, maria.wessman@sverigeskorforbund.se Gävleborgs län: Kontakta kansliet Hallands län: Mats Börjesson 072-511 35 13 mats.borjesson@sverigeskorforbund.se Jämtlands län: Kontakta kansliet Norbottens län: Kia Karlman, 072-511 35 14, kia.karlman@sverigeskorforbund.se Skåne och Blekinge län: Emma Eriksson, 072-511 35 15, emma.eriksson@sverigeskorforbund.se Småland: Kontakta kansliet Stockholms län: Anne-Charlotte Lundell, lotta.lundell@sverigeskorforbund.se, Tony Margeta, 072-511 35 17, tony.margeta@sverigeskorforbund.se Södermanlands län: Kontakta kansliet Uppsala län: Katarina Reineck, 072-511 35 24, katarina.reineck@sverigeskorforbund.se Värmlands län: Erik Rynefors, 072-511 35 18, erik.rynefors@sverigeskorforbund.se ­Västerbottens län: Philip Cohen, 072-511 35 19, philip.cohen@sverigeskorforbund.se Västernorrlands län: Kontakta kansliet Västmanlands län: Kontakta kansliet Västra Götaland: Simon Ljungman, 072-511 35 23, samt Fredrik Berglund, fredrik.berglund@sverigeskorforbund.se Örebro län: Krister Kallin, 072-511 35 21, krister.kallin@sverigeskorforbund.se Östergötlands län: Kontakta kansliet

3-6 juli 2014

Välkommen till sommarkurs

RÖST-YOGA-SÅNG Ta chansen att fördjupa dig i din egen fantastiska röst med hjälp av yoga, sång och naturens lugn vid Lomtjärn Retreat & Konferens, strax utanför Sundsvall. 4790 kr inkl helpension.

Lina Blomqvist, sångpedagog, körledare och röstyogainstruktör hälsar dig varmt välkommen! Info och anmälan: www.linablomqvist.se

www.lomtjarn.com

KÖRFESTEN PÅ WIK – EN MÖTESPLATS FÖR KÖRSÅNGEN ˙ 30–31 MAJ 2014 WWW.KORFESTEN.SE • FACEBOOK/KÖRFESTEN PÅ WIK

23


Posttidning B Retur till Sveriges Körförbund Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adresssidan)

Adressändring görs på www.sverigeskorforbund.se, alternativt via kansliet

KÖRRESA?

Skall ni på körresa? Sälj fina strumpor & underkläder så att ALLA kan följa med. Ni tjänar 60 kr/sålt paket! Beställ gratis infopaket: www.gutz.se/intresseanmälan

KONTAKTA OSS! 042 -25 08 38 | info@gutz.se | www.gutz.se