Electronic Environment nr 2 2015

Page 1

EMC PROBLEMS CAUSED BY AGEING PRODUCTS – a real world example EMC PERFORMANCE of Cable Trays

SKÄRMANDE OPTISKA FILTER för alla miljöer

STANDARDS, METHODS AND ISSUES OF

DESTRUCTIVE HIGH-POWER MICROWAVE TESTING KALENDARIUM SID 6 • FÖRETAGSREGISTRET SID 41-47 • ÖGAT PÅ… SID 14 >>>


Call for PaPer 19-21 april 2016, Kistamässan, Kista Science City elektronikområden: eMC, eSD, energilagring samt miljötålighet för elektronik. Tidningen Electronic Environment står åter som värd för EE Conference, ett återkommande evenemang inom elektronikmiljö, som arrangeras för femte gången i april 2016. EE 2016 arrangeras då parallellt med S.E.E 2016, Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, på Kistamässan, Kista Science City. På Electronic Environment Conference 2016 redovisas de senaste rönen och de senaste lösningarna. Bland föreläsarna återfinns många av Europas ledande profiler och branschexperter. Genom kvalificerade föreläsningar, workshops och paneldebatter skapas nya intressanta möjligheter, tillfälle till erfarenhetsutbyte och kreativa möten där nya idéer får fritt spelrum. Näringsliv, myndigheter och den akademiska världen träffas – spännande möten som genererar nya tankar och innovativa lösningar. Nu har Du åter chansen att presentera dina rön, forskningsresultat och erfarenheter för en intresserad och specifik publik. Dela med dig av ditt kunnande, sprid kännedom om nya observationer eller bortglömda erfarenheter. Informera om nya krav i regelverk och standarder. Skapa uppmärksamhet eller väck debatt. Utbyt kunskap och erfarenheter, vidga kontaktnätet och ta del av andras expertis. Välkommen att deltaga under EE 2016!

Call for Paper Vi söker föredrag och workshops riktade till praktiserande ingenjörer, konstruktörer och tekniker, kvalitetsansvariga, testoch certifieringsfunktioner och företagsledning. Vi ser gärna förslag på föreläsningar inom EMC, ESD, elsäkerhet, miljötålighet för elektronik samt energilagring inom följande temaområden: • Fordon • Flyg & Marin • Industriell miljö • Säkerhet & Försvar • Telekom • Smarta Elnät • Elkvalité • DC-nät • Provning & Simulering • Standarder & Certifiering • Kvalitetssäkring • Extrema miljöer • Explosiv miljö Övriga förslag är också välkomna! Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av föredraget till oss (abstract) senast den 31 augusti. Slutligt manus vill vi sedan ha före den 31 december 2015. Vidare instruktioner meddelas i samband med antagningsbesked under oktober 2015. Föredragen skall hållas på svenska eller engelska.

Ditt abstract vill vi ha senast den 31 augusti 2015, till mail: info@justevent.se


Workshops, muntliga presentationer och posterpresentationer

ee Conference 2016 – parallellt med S.e.e 2016

Föreläsningarna delas in efter olika temakategorier så att konferensdeltagaren kan följa ett specifikt intresse genom Electronic Environment Conference´s olika elektronikområden. Deltagaren kan också välja att bara följa ett specifikt elektronikområde. Konferensprogrammet förlängs med ytterligare en dag i relation till tidigare år, till totalt tre dagar. Den första dagen avsätts för workshops, och de resterande dagarna åt muntliga presentationer och posterpresentationer.

Electronic Environment Conference 2016 arrangeras parallellt med Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, S.E.E 2016 på Kistamässan, vilket ger helt nya förutsättningar, en oerhört spännande mötesplats och möjligheterna för intressanta möten för såväl konferensdeltagare som utställare blir stora – en dynamisk träffpunkt för ny kunskap, nya kontakter och nya affärer.

föredragshållare erhåller: • Full konferensdokumentation • Fika, luncher och konferensmiddag • Fritt deltagande under aktuell föreläsningsdag

Kontaktinformation Vi i programkommittén ser fram emot ditt abstract! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-708 66 80, eller på mail info@justevent.se

Välkommen med ditt abstract! Mer information hittar du på www.electronic.nu

IntreSSenter:

Kistamässans strategiska placering och geografiska lättillgänglighet i hjärtat av Kista Science City, är ett ypperligt forum för professionella möten och kreativa evenemang. Kista är en region i förändring med ett ständigt flöde av människor, intryck och upplevelser. Kistamässan ligger centralt placerad i norra Stockholm och dess närhet till flygplatserna Arlanda och Bromma skapar gynnsamma förutsättningar även för internationella kontakter. På endast 12 minuter tar du dig med pendeltåg från Kistamässan till Stockholm C. Med närhet till E4:an, tunnelbana, pendeltåg och bussar tar man sig enkel till och från mässan oavsett destination. I direkt anslutning till Kistamässan och i närområdet finns det gott om parkeringsplatser.

arrangör:


Reflektioner

Nu tar vi nästa steg, häng med! VI GJORDE DET igen! Det svenska

musikundret visade sig än en gång, på absolut bästa sändningstid. Jag kan dock inte låta bli att fundera över det komplexa i arrangerandet av ett evenemang som ESC, och inte minst över den del som har med elektronik att göra, för att få allt att fungera. Ett flertal teknikdiscipliner måste vara fullständigt under kontroll, och säkert fanns det trippla uppsättningar av både livremmar och hängslen i flera sammanhang. Ändå tappade man bort några länder på länk, som sedan fick återkomma. SOM JAG TIDIGARE nämnt i denna

spalt, så går tidningen Electronic Environment just nu igenom en betydande utvecklingsfas med syfte att distribuera tidningen ut i Europa.

Arbetet har det senaste fokuserats bland annat på att göra tidningens hemsida, electronic.nu, tvåspråkig, vilket också inkluderar ett embryo till ett internationellt företagsregister. Portalen samlar ihop våra tjänster, produkter och aktiviteter och du hittar artiklar och nyheter, tidigare utgåvor av tidningen, vår företagsguide, konferenssidorna, våra ekurser och mycket mera. JAG VILL OCKSÅ särskilt hälsa vår

nya teknikredakör välkommen. Michel Mardiguian är erkänd för sitt EMC-arbete, och har skrivit hela åtta handböcker inom ämnet, två av dem är översatta till japanska och kinesiska, plus två böcker tillsammans med Don White. Michel kommer att skriva i varje nummer av Electronic Environ-

ment framöver, och på tidningens hemsida electronic.nu kan du redan nu ta del av hans första text. I DAGARNA DISTRIBUERAS Second

Call for Papers för EEC 2016. Vi söker föredrag och workshops riktade till praktiserande ingenjörer, konstruktörer och tekniker, kvalitetsansvariga, test- och certifieringsfunktioner och företagsledning. Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av föredraget till oss (abstract) senast den 31 augusti.

i kabelinstallationer. Vi publicerar också första delen av två, av den mycket omfattande artikeln ”Standards, Methods and Issues of Destructive High-Power Microwave Testing”. Har du inte tålamod att vänta tills nästa nummer, så finns artikeln att i sin helhet läsa digitalt på electronic.nu JAG ÖNSKAR ER alla en trevlig läs-

ning, och en underbar sommar!

I DETTA EXTRA omfattande num-

mer fortsäter Miklos Steiner med del nio i sin serie ”Från bricka till bricka”. Vi tittar närmare på EMI/RFI-skärmande optiska filter för displayer, och hur man kan förbättra EMC-egenskapen

SKÄRMNINGSTEKNIK

Avlyssningssäkra mötesrum. Nyckelfärdiga dämpade skärmade mäthallar. Skärmrum för datasäkerhet med normal kontorsmiljö. Skärmningsmaterial för egenmontage: Dörrar, fönster, absorbenter, ferriter, filter, packningar, skärmväv. • Skärmade mätlådor för GSM-, DECT-, RADIO-provning. • EMC-provning i eget EMC-lab. • EMC-mätutrustning, förstärkare, antenner, receivers mm. EMP-tronic AB – STOCKHOLM Centralvägen 3, SE-171 68 Solna Tel +46 727-23 50 60

www.emp-tronic.se

RIVISTA

JUST RIVISTA AB

Electronic Environment ges ut av Just Rivista AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 80 info@rivista.se www.rivista.se Adressändringar: info@justmedia.se

4

www.scratch.se

• • • •

Emp-tronic AB – HELSINGBORG Box 13060, SE-250 13 Helsingborg Tel +46 42-23 50 60

Tekniska redaktörer: Peter Stenumgaard Miklos Steiner Michel Mardiguian

Annonser: Fredrik Johansson fredrik.johansson@justmedia.se

Våra teknikredaktörer når du på info@justmedia.se

Peter Marchione peter.marchione@justmedia.se

Ansvarig utgivare: Dan Wallander dan.wallander@justmedia.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Omslagsfoto: Thinkstock Tryck: Billes, Mölndal, 2015 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från respektive författare.


Något ur innehållet Electronic Environment #2.2015

6 8 12 14 18

24

Standards, Methods and Issues of

EE-kalendern Konferenser, kurser och annat aktuellt.

Ny el-standard Ögat på: Vad alla bör känna till om EMC EMC från bricka till bricka, del 10.

Skärmande optiska filter för alla miljöer EMC problems caused by ageing products – a real world example

32

On the EMC Performance of Cable Trays

41

Företagsregister

How to improve EMC performances of cable installations

DESTRUCTIVE HIGH-POWER MICROWAVE TESTING (Part 1 of 2)

PANELEN VÅRA TEKNIKREDAKTÖRER

Michel Mardiguian

Peter Stenumgaard FOI Gick Teknisk Fysik och Elektroteknik LiTH -1988, Tekn. Dr. Radiosystemteknik, (KTH 2001). Han arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft, där han arbetade med elektromagnetiska störningars effekter på flygplansystem. Detta inkluderade skydd mot exempelvis blixtträff, elektromagnetisk puls (EMP) samt High Power Microwaves (HPM). Han har varit adjungerad professor både på högskolan i Gävle och Linköpings universitet. Peter arbetar till vardags som forskningschef på FOI. Han är specialiserad på elektromagnetiska störningars påverkan på trådlösa kommunikationssystem. Han var technical program chair för konferensen EMC Europe 2014 Miklos Steiner Miklos har elektromekaniker- högskoleutbildning för telekommunikation och elektronik i botten samt bred erfarenhet från bl a service och reparation av konsumentelektronik, konstruktion och projektledning av mikroprocessorstyrda printrar, prismärkningsautomater, industriella styrsystem och installationer. Miklos har sedan 1995 utbildat ett stort antal ingenjörer och andra på sina kurser inom EMC och är också författare till den populära EMC-artikelserien ”ÖGAT PÅ”, i tidningen Electronic Environment. Under många år var Miklos verksam som EMC-konsult, med rådgivning och provning för många återkommande kunder. Mångårig erfarenhet från utveckling av EMC-riktiga lösningar i dessa uppdrag har gett Miklos underlag, som han med trovärdighet kunnat föra vidare i sina råd, kurser och artiklar.

Michel Mardiguian, IEEE Senior Member, graduated electrical engineer BSEE, MSEE, born in Paris, 1941. Started his EMC career in 1974 as the local IBM EMC specialist, having close ties with his US counterparts at IBM/Kingston, USA. From 1976 to 80, he was also the French delegate to the CISPR. Working Grp on computer RFI, participating to what became CISPR 22, the root document for FCC 15-J and European EN55022. In 1980, he joined Don White Consultants (later re-named ICT) in Gainesville, Virginia, becoming Director of Training, then VP Engineering. He developed the market of EMC seminars, teaching himself more than 160 classes in the US and worldwide. Established since 1990 as a private consultant in France, teaching EMI / RFI / ESD classes and working on consulting tasks from EMC design to firefighting. One top involvment has been the EMC of the Channel Tunnel, with his British colleagues of Interference Technology International. He has authored 8 widely sold handbooks, two of them being translated in Japanese and Chinese, plus 2 books co-authored with Don White.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

5


EE-kalendern

KONFERENSER & MÄSSOR

FÖRENINGSMÖTEN

ELECTRONIC SYSTEMS DESIGN FOR EMC COMPLIANCE 3 juni, Madison, Wisconsin, USA

SE RESPEKTIVE FÖRENINGS HEMSIDA:

ICC 2015 8-12 juni, London, Storbritannien 5G WORLD SUMMIT 24-25 juni, Amsterdam, Nederländerna EMBEDDED SYSTEMS CONFERENCE 20-22 juli, Santa Clara, USA EMC EUROPE & IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EMC 16-22 augusti, Dresden, Tyskland EMI SUPPRESSION SKILLS FOR POWER ELECTRONIC SYSTEM DESIGN 6 september, Rockford, Illinois, USA PLASTIC ELECTRONICS 6-8 oktober, Dresden, Tyskland IEEE CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC 2015) 6 oktober, Rome, Italy

IEEE: www.ieee.se NORDISKA ESD-RÅDET: www.esdnordic.com SER: www.ser.se SNRV: www.radiovetenskap.kva.se SEES: www.sees.se

KURSER BATTERIKUNSKAP 5 juni, Stockholm www.intertek.se LITIUMJONBATTERIER 6 juni, Stockholm www.intertek.se INTENSIVUTBILDNING ELLÄRA MED KOMPONENTKÄNNEDOM 8 juni, Stockholm www.swentech.se EMC I FORDONSSYSTEM 9-10 juni, Mölndal www.emcservices.se POTENTIALUTJÄMNING & ÅSKSKYDD 11-12 juni, Stockholm ww.stf.se HYBRIDFORDON OCH EMC 11 juni, Mölndal www.emcservices.se

6

KVALITETSBEDÖMNING – AVSYNING AV KRETSKORT 24 augusti, Stockholm www.swentech.se GRUNDKURS I EMC 25-28 augusti, Mölndal www.emcservices.se KVALITETSBEDÖMNING – AVSYNING AV KABLAGE 27 augusti, Stockholm www.swentech.se EMC – SKÄRMNING OCH JORDNING 2-3 september, Stockholm ww.stf.se ELKVALITET – ORSAK/VERKAN – ÅTGÄRDER 9 september, Stockholm ww.stf.se

EMC: STÖRNINGSKÄLLOR, STÖRNINGSOFFER OCH KOPPLINGSVÄNGAR E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik ELEMENT ÄR ELLÄRA E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik EMC INTRODUKTION E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik EMC: STÖRNINGSKÄLLOR, STÖRNINGSOFFER OCH KOPPLINGSVÄNGAR E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik ELEMENTÄR ELLÄRA E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

CE-MÄRKNING – MED INRIKTNING PÅ ELEKTRISKA PRODUKTER 1 oktober, Stockholm www.intertek.se KRETSKORTKONSTRUKTION FÖR GOD EMC 6-7 oktober, Mölndal www.emcservices.se EMC INTRODUKTION E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri. Sänd upplysningar till: info@justmedia.se. Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!


Vår expertis tar dig till toppen. EMC-lösningar från Rohde & Schwarz. Vi har allt du behöver för utveckling-, precompliance- och compliance-mätningar för att försäkra dig om en lyckad EMC-certifiering. ❙ Enastående snabba EMI-testmottagare ❙ Effektiva diagnostiseringverktyg för att detektera EMI ❙ EMC-mjukvarupaket för interaktiva och helt automatiska mätningar ❙ Ett brett utbud av tillbehör för att utföra EMI-mätningar ❙ Kompakta och modulära bredbandiga förstärkare ❙ RF-skärmade kammare ❙ Komplett EMC-testsystem För mer information, se: www.rohde-schwarz.com/ad/emc Tel: 08 - 605 19 00 info.sweden@rohde-schwarz.com

Rohde_Schwarz annons Electronic Environment nr 2 2015.indd 1

2015-05-11 14:53:57


Ny el-standard SS-EN 50121-1, UTG 3:2015 – • EN 50121-1:2015 JÄRNVÄGSTILLÄMPNINGAR – ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 1: ALLMÄNT Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 1: General SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon Fastställelsedatum: 2015-05-13 SS-EN 50121-2, UTG 3:2015 – • EN 50121-2:2015 JÄRNVÄGSTILLÄMPNINGAR – ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 2: EMISSION FRÅN HELA JÄRNVÄGSSYSTEMET TILL OMGIVNINGEN Railway applications - Electromagnetic compatibility – Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon Fastställelsedatum: 2015-05-13 Används tillsammans med: SS-EN 50121-1. SS-EN 50121-3-1, UTG 3:2015 – • EN 50121-3-1:2015 JÄRNVÄGSTILLÄMPNINGAR – ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 3-1: FORDON – TÅG OCH KOMPLETTA LOK OCH VAGNAR Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 3-1: Rolling stock – Train and complete vehicle SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon Fastställelsedatum: 2015-05-13 Används tillsammans med: SS-EN 50121-1. SS-EN 50121-3-2, UTG 3:2015 – • EN 50121-3-2:2015 JÄRNVÄGSTILLÄMPNINGAR – ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 3-2: FORDON – APPARATER Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 3-2: Rolling stock – Apparatus SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon Fastställelsedatum: 2015-05-13 Används tillsammans med SS-EN 50121-1. Bl a förtuydligande beträffande in- och utgångar och nya emissionfordringar i frekvensområdet 1 GHz to 6 GHz, som anpassning till nya EN 61000-6-4. SS-EN 50121-4, UTG 3:2015 – • EN 50121-4:2015 JÄRNVÄGSTILLÄMPNINGAR – ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 4: SIGNAL OCH TELEKOMMUNIKATIONSAPPARATER Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon Fastställelsedatum: 2015-05-13 Används tillsammans med SS-EN 50121-1. Bl a nya emissionfordringar i frekvensområdet 1 GHz to 6 GHz, som anpassning till nya EN 61000-6-4. SS-EN 50121-5, UTG 3:2015 – • EN 50121-5:2015 JÄRNVÄGSTILLÄMPNINGAR – ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 5: FASTA INSTALLATIONER FÖR ELFÖRSÖRJNING Railway applications - Electromagnetic compatibility – Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon Fastställelsedatum: 2015-05-13 Används tillsammans med: SS-EN 50121-1.

SS-EN 50500, UTG 1:2008/A1:2015 – • EN 50500:2008/A1:2015 JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR – MÄTNING AV ELEKTROMAGNETISKA FÄLT FRÅN ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER MED AVSEENDE PÅ EXPONERING Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon Fastställelsedatum: 2015-05-13 Uppdatering till direktivet 2013/35/EU. Används tillsammans med: SS-EN 50500, utg 1, 2008, som fr o m 2018-01-12 inte gäller utan detta tillägg A1. SS-EN 55016-1-5, UTG 2:2015 CISPR 16-1-5:2014 • EN 55016-1-5:2015 EMC – UTRUSTNING OCH METODER FÖR MÄTNING AV RADIOSTÖRNINGAR OCH IMMUNITET – DEL 1-5: KALIBRERINGS- OCH REFERENSPROVPLATSER FÖR ANTENNER, 5 MHZ TILL 18 GHZ Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz Fastställelsedatum: 2015-04-15 SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet SS-EN 55014-2, UTG 2:2015 CISPR 14-2:2015 • EN 55014-2:2015 ELEKTRISKA HUSHÅLLSAPPARATER, ELVERKTYG OCH LIKNANDE BRUKSFÖREMÅL – ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 2: IMMUNITET Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet Fastställelsedatum: 2015-05-13 Bl a skärpta krav på ESD-mätning och ny mätuppställning för apparater med bara nätsladd. Inför möjlighet att hänvisa till SS-EN 61000-4-22 för immunitetsmätning. SS-EN 55016-1-6, UTG 1:2015 CISPR 16-1-6:2014 • EN 55016-1-6:2015 EMC – UTRUSTNING OCH METODER FÖR MÄTNING AV RADIOSTÖRNINGAR OCH IMMUNITET – DEL 1-5: KALIBRERING AV ANTENNER FÖR EMC-MÄTNING Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – EMC antenna calibration Fastställelsedatum: 2015-04-15 SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet SS-EN 61000-4-30, UTG 3:2015 IEC 61000-4-30:2015 • EN 61000-4-30:2015 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) – DEL 4-30: MÄTOCH PROVNINGSMETODER – MÄTNING AV SPÄNNINGSGODHET OCH ELKVALITET Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet Fastställelsedatum: 2015-05-13 SS-EN 62485-3, UTG 1:2015 IEC 62485-3:2014 • EN 62485-3:2014 LADDNINGSBARA BATTERIER OCH BATTERIANLÄGGNINGAR – SÄKERHET – DEL 3: TRAKTIONSBATTERIER Safety requirements for secondary batteries and battery installations – Part 3: Traction batteries SEK TK 21 Laddningsbara batterier Fastställelsedatum: 2015-04-15 Ersätter SS-EN 50272-3, utg 1, 2003 som ej gäller fr o m 2017-08-14. Ny metod för beräkning av ventilationsluftflödet. Inför fordringar på golvmaterialet,

SAMMANSTÄLLNINGEN ÄR ETT URVAL AV NYA SVENSKA STANDARDER PÅ DET ELEKTROTEKNISKA OMRÅDET FASTSTÄLLDA AV SEK SVENSK ELSTANDARD DE SENASTE TRE MÅNADERNA. FÖR KOMPLETTERANDE INFORMATION: WWW.ELSTANDARD.SE

8

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Från Idé till Produkt Elektronikdesign, EMC test, Produktion Utveckling Hårdvara Mjukvara

Produktion

SMD Hålmontering Slutmontering

EMC

Accrediterat lab Filter design Filterproduktion

Test

Klimat Mekanisk

KEMET Electronics AB • Thörnblads väg 6 • 386 90 Färjestaden • Telefon 0485-563900 • www.kemet.com/Dectron

Hej! Vi vill bli din leverantör av utrustning och service inom EMC, elsäkerhet, givare, klimat och vibration. Kontakta oss redan idag! Vi diskuterar gärna dina specifika behov, lämnar ett förslag eller bokar in en demonstration. Thomas Lindell Försäljning 0141-20 96 52 thomas@proxitron.se

Rickard Elf Försäljning 0141-20 96 53 rickard@proxitron.se

Jonas Johansson Service 0141-20 96 55 jonas@proxitron.se

Proxitron AB – 0141-580 00 – info@proxitron.se – www.proxitron.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

9


Electronic Environment #2.2015

Ögat på… Vad alla bör känna till om EMC: EMC: Störningsorsaker

Vad alla bör känna till om EMC:

EMC från bricka till Signalöverföring och bricka, del 6 gränsstnittskretsar EMC från bricka till bricka, del 10

Vi fortsätter att betrakta vår figur: ”EMC från bricka till bricka” och går vidare till signalöverföring. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt.

SIGNALÖVERFÖRING Signalöverföring kan ske på olika sätt: rök, ljud, ljus, etc. Elektrisk signalöverföring kan i princip ske på två sätt: trådbundet eller trådlöst. För att överföra en signal trådbundet från A till B krävs det två ledare, inte en (se figur 2). Det skall alltid finnas en signalreferens eller signalnolla. Om signalen kommer fram så finns det en signalnolla, även om den inte alltid är inritad i kopplingsschemat. Ström kan inte flyta i en krets om det inte finns en returväg. Problem med trådbunden signalöverföring är ofta att det saknas en definierad signalreturströmväg. För trådlös överföring krävs det elektriskt, magnetiskt eller elektromagnetisk fält. Elektriska signaler kan indelas i analoga eller digitala (binära) sig-

10 10

naler. Båda sker med hjälp av elektriska spänningar och strömmar. Det sker inte med 0:or och 1:or som många digitalkonstruktörer tycks tro. Det är fysiska storheter på strömmar och spänningar, som tolkas som 0:or eller 1:or. Därför kan de utsättas för störningar eller utgöra källor till störningar. Skall vi överföra signaler längre sträckor, t ex mellan två enheter som vid punkt 8 i figur 1, då används ofta speciella signalkretsar eller enheter som vi benämner gränssnittskretsar. Olika gränssnitt har olika egenskaper med avseende på störningsemission och -tålighet.

aldrig så grov ledare har inte impedansen noll!

Håll givarna flytande, tvinna ledningarna.

Bäst är ljusledare eller optofiber. Okänslig för elektrisk påverkan. Till exempel MOST är en fiberoptisk länk avsedd för bilar.

Bra: Flytande ställdon

Vi klassar nedan olika alternativ med EMC-ögon. De bygger på en grundläggande insikt att det alltid är potentialskillnad mellan olika apparaters signalnolla. En

Bra: Flytande givare: • Termoelement • Strömförsörjd givare • Termistor, induktiv givare • Mikrofon

Näst bäst är: • Optokopplare • Relä • Transformator Dessa gränssnittskretsar isolerar olika systems signalnollor från varandra och tål stora dynamiska spänningsskillnader mellan de skilda signalnollorna.

www.electronic.nu www.electronic.nu –– Electronic Electronic Environment Environment online online

Spänningsmatningen till respektive ställdon bör hämtas från respektive drivande enhet via tvinnade ledarpar (se figur 3). Mindre bra: • Differentialförstärkare • Balanserade kretsar • Semi-balanserade kretsar: ex CAN och LIN Sämst: • Obalanserade kretsar • Mångledarkabel med gemensam returledare ansluten till olika referensjord Miklos Steiner miklos@justmedia.se


Electronic Environment #2.2015

Figur 1.: EMC från bricka till bricka 1 2 3 4

Kristallmönster Köpans bendisposition Kretskortets utlägg Ledningarnas impedans och anpassning

Figur 2 Signalering på tråd.

janlinders .com

5 6 7 8

Övergång mellan kretskort och bakplan Signalöverföring i bakplan Övergång mellan bakplan och kabel Stiftdisposition i anslutningsdon

9 K A F S PE

Kabeltyp och förläggning Kretsfamilj Avkoppling Filtrering Signalöverföringskretsar Skyddsledaranslutning

ev anslutning till struktur (jordning) D Spänningsdistribution O Spänningsomvandlare Elkvalitet SK Skärmning

Figur 3 Flytande ställdon.

Modern utrustning och spetskompetens = rätt mätvärden. www.janlinders.com, +46 31-744 38 80, info@janlinders.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online

11


Branschnyheter

Electronic Environment #2.2015

Nytt radiodirektiv ersätter R&TTE

Inom ramen för beslut 768/2008/EG, godkände EU ett nytt direktiv: 2014/53/EU.Direktivet trädde i kraft den 11 juni 2014 och medlemsstaterna är skyldiga att ha genomfört implementeringen senast den med 13 juni 2016. 1995/5/ EG upphör att gälla den dagen. Jämfört med föregående R&TTE direktiv 1995/5/EG, är omfattningen av det nya direktivet mer exakt definierat. Där R&TTE-direktivet omfattar radioutrustning och teleterminalutrustning, omfattar nya 2014/53/EU endast radioutrustning. Då fast utrustning fortsätter att omfattas av det nya lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/ EU, ger denna begränsning tydligare åtskillnad mellan de olika rättsliga ramarna. – Berörda företag/distributörer bör uppfylla de CE-krav som anges i 2014/53/EU för att undvika viten, säger Wolfram Ziehfuss, vd för FBDi eV, enligt nyhetssajten Evertiq. Det som inkluderas i det nya direktivet är bland annat: • CE-märkning på produkten, inklusive identifikationsnumret för det anmälda organet i tillämpbara fall. • En bruksanvisning på det officiella språket i landet där produkten kommer att användas är obligatorisk. • En declaration of conformity - detta kan också lagras på Internet på en plats där den kan nås, det vill säga, den fullständiga texten behöver inte nödvändigtvis ingå i användarinformationen.

Armeka och Vessel i samarbete Armeka AB presenterar det Japanska företaget Vessel som en ny samarbetspartner för joniseringslösningar för den svenska marknaden. Användandet av jonisering för att bli av med statiska laddningar ökar och skapar därför en större efterfrågan på joniseringsutrustning. Den stora variationen av produkter gör att i stort sett varje bransch som har problem med statisk elektricitet kan hitta en bra lösning med hjälp av jonisering. Typiska användningsområden inom elektronikhantering är när plastdetaljer – till exempel apparathöljen eller kåpor – monteras ihop med kretskort. Det kan gälla slutmontering eller vid service. Vid underhåll i fält, alltså utanför ett rent EPA-område, kan man med hjälp av jonisering skapa en trygg miljö. Det kanske vanligaste området är vid montering av displayer eller i andra sammanhang där man vill bli av med partiklar av olika slag. Renblåsning med joniserad luft är en förutsättning för effektiv och samtidigt säker hantering av känsliga komponenter, enligt Armeka.

Källa: Evertiq

12

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Källa: Armeka


Electronic Environment #2.2015

BOFORS TEST CENTER

www.testcenter.se

Vi testar dina utmaningar!

A SAAB GROUP COMPANY

Med provning, rådgivning, problemlösning och utbildning är vi din självklara leverantör inom EMC.

info@emcservices.se | www.emcservices.se

EMC SERVICES

www.electronic.nu – Electronic Environment online

we create EMC.

13


Electronic Environment #2.2015

Skärmande optiska filter för alla miljöer Behov av att EMI/RFI-skärma displayer finns i dag i en mängd sammanhang. Några självklara exempel är militära, medicinska och flygapplikationer. Att skärma displayer har tidigare alltid inneburit att man hårt fått kompromissa vad gäller den optiska läsbarheten. Moderna material och tekniker ger dock nya möjligheter med avseende på avstörning, läsbarhet, reflexer och känslighet för växlande temperatur med tillhörande kondens- och isbildningsproblem.

T

raditionellt har elektrisk skärmning av displayer, fönster och bildskärmar utförts med kopparnät som elektriskt förbundits med apparathöljet för att ge en obruten bur runt objektet. På senare tid, i takt med ökande krav, har denna typ av enklare nätlösningar för displayskärmning i de flesta fall inte uppfyllt användarnas önskemål på god läsbarhet. Upplösningen hos skärmade displayer och arbetsstationer har följt i stort sett samma ökningstakt som på PC-sidan. Leverantörerna tillhandahåller paneler med allt högre upplösning och användarnas krav ökar. PROBLEM MED MOAREEFFEKTER För konstruktörer av skärmade monitorer blir detta en utmaning. An-

14

vändarna kräver en högupplöst, distorsionsfri och ljusstark bild helt utan de moareproblem som tidigare förknippats med skärmande fönster. Dessutom ska panelen vara rimligt reflexfri och lättläst i omgivningsljus av växlande karaktär. För att tillgodose önskemålen på läsbarhet hos skärmade displayer har utvecklingen av lösningar för EMC-skärmning löpande tagit steg framåt. De nät som ursprungligen användes för skärmning av displayer och fönster var egentligen avsedda för mekanisk filtrering. Man anpassade dessa enkla nät genom att belägga väven med ett mattsvart skikt för att minska reflexer och därigenom förbättra de optiska egenskaperna. Ett problem uppstod i och med att det svarta oxidskiktet inte var

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2015

Skärmande displayfönster kan anpassas för att passa allehanda applikationer. Laminerade fönster kan utföras i plast eller glas i många olika kvaliteter och utföranden med anti glare eller antireflexbehandling. Skärmfönstren kan naturligtvis även kombineras med andra typer av optiska filter.

elektrisk ledande. Det gjorde implementeringen av skärmfönstren komplicerad. Det var viktigt att man bröt igenom oxidskiktet när fönstren skulle termineras elektriskt. Det hände att man vid monteringen missade att få god galvanisk förbindning med risk för att dämpningen inte svarade mot de kalkyler man utgått ifrån.

KÄNSLIG MILJÖ I vissa sammanhang kan det finnas krav på att modifiera en redan befintlig produkt för att den ska vara kompatibel i sin elektriska miljö. Det kan t.ex. röra utrustning som används i närheten av MRI-scanners i medicinska sammanhang. I denna typ av applikation kan man dra nytta av de möjligheter som nu finns att utnyttja extremt tunna skärmfönster på t.ex polykarbonat- eller CR39-substrat som erbjuder höga optiska och elektriska prestanda. Dessa passar utmärkt för ”retro fit” och kan ofta passas in i redan befintlig mekanik utan ändringar eller med bara minimal anpassning av ursprungskonstruktionen. Som tidigare nämnts gör högupplösta PC-applikationer att användarna ställer allt högre krav på en tydlig skärm med hög läsbarhet i industriella, medicinska eller militära sammanhang. Det har blivit vanligt med skärmade monitorer, RÖS- eller tempest- kompatibla i stora storlekar med hög upplösning. För att möta kraven på skärm-

EMC-NÄT SPECIFIKT FÖR DISPLAYER En lösning på problemet var att utveckla en unik kemisk process där man skapade ett mattsvart skikt som var elektriskt ledande. Detta förenklade den mekaniska anpassningen av fönstren och förbättrade prestanda i hög grad. De ökande kraven på läsbarhet gjorde att en helt ny typ av nät specifikt avsett för skärmande fönster utvecklades. Det utvecklingsarbetet ledde till att det s.k. EmiClare-nätet började användas i skärmande displayfönster. I ett slag blev det möjligt att optiskt nå ett mycket bättre resultat än vad hittills varit möjligt, detta med bibehållen elektrisk dämpning. Det för displayskärmning specialutvecklade nätet har maskor som vävs på ett sätt som ger ett minimum av moareeffekter och begränsar den optiska distorsionen. STRIDSFORDON Ett exempel på en applikation där denna typ av displayfönster med optiskt anpassat nät tidigt implementerades var för en applikation i ett stridsfordon. Man krävde en ljusstark skärm med god läsbarhet för bland annat kartor och videosekvenser som också uppfyllde RÖS-kraven, detta samtidigt som skärmen hade höga hållbarhetskrav. Något som inte gick att uppnå med ett traditionellt EMC-skärmande skyddsglas. Lösningen blev ett laminerat EMC-fönster av kemiskt härdat glas med antireflexbehandling och nät anpassat för displayer.

ning med utmärkt läsbarhet har sedan några år en för marknaden helt ny typ av skärmfönster med väsentligt förbättrade optiska prestanda introducerats. En vanlig effekt vid skärmning med nät hos stora displayfönster har varit optisk interferens som uppstår på grund av ”wave”-problem. De stora fönstren har gjort det komplicerat att med traditionella konstruktionslösningar behålla en rätvinklig struktur hos skärmningsnätet genom hela tillverkningsprocessen. Wave-effekten uppstår då nätet får en varierande vinkel gentemot skärmens pixlar och en över ytan varierande moareeffekt uppstår. Lösningen på detta är att använda sig av en teknik där nätstrukturen är låst till bäraren. Nätet kan t.ex. vara etsat ur ett kopparskikt på lamineringsfilmen, tryckt eller förångad på ett substrat. En perfekt regelbunden struktur erhålls. SKÄRMING MED MIKRO-NÄT Displayskärmning med så kallade micro mesh-fönster bygger på en helt unik teknik där man istället för att lita till ett vävt nät använder sig av perfekt replikerade öppningar låsta till substratet. Öppningarna kan vara etsade i ett kopparbelag eller skapade genom en förångningsprocess. Detta ger en perfekt struktur. Med dessa metoder fås en mängd fördelar. Man har möjlighet att fullt ut styra ”maskornas” storlek och fysiska utseende i förhållande till skärmens pixlar. Man kan därmed på ett helt annat sätt optimera de optiska egenskaperna hos EMC-fönstret. Resultat blir en förbluffande klar och distorsionsfri display som

wwww.electronic.nu – Electronic Environment online

15


Electronic Environment #2.2015

klarar alla normala krav på dämpning. Denna typ av displayfönster används idag i stor utsträckning för monitorer och arbetsstationer i militära sammanhang där man måste uppfylla tempest- och RÖS- krav samtidigt som man har höga krav på läsbarhet. För att ytterligare förbättra de optiska egenskaperna har antireflex och anti-glare behandlingar utvecklats i takt med den optimerade skärmningstekniken. Ett displayfönster med den senaste generationen

värt i samband med resistiva ruggade touchpaneler av glas/glas-typ eller tillsammans med kapacitiva touchpaneler. I vissa sammanhang kombineras t.ex. skärmning med ett polariserande filter för att öka läsbarheten under besvärliga förhållanden t.ex. vid direkt solljus. Vid ”Cold Stores” eller ”Outdoor”-applikationer är ofta en kombination av ruggat skyddsglas eller touchpanel och uppvärmning den perfekta lösningen vid problem med kondens, frost eller snö. Uppvärmda skyddsfönster används med fördel även till inneslutningar av övervaknings-, web- och väderkameror för att hålla dessa fria från snö Displayskärmning med så kallade och imma. Uppvärmningsfunktionen ger ingen micro mesh-fönster bygger på negativ påverkan av bildkvaliteten och gör det möjligt att leverera en klar bild under alla väen helt unik teknik där man istället för derförhållanden. att lita till ett vävt nät använder sig av Där man hanterar känslig information, ex. bankterminaler, medicin och apotek, kan det perfekt replikerade öppningar låsta till vara lämplig att addera ett ”privacy”-filter, substratet. så kallad ljuskontrollfilm, framför displayen. Detta gör att displayen endast kan läsas av i av EMC-skärmning och anti-glare behandlat frontglas ger en överlägden optiska axeln av operatören, från sidan blir skärmen svart. Samma set ljusstark, klar och reflexfri skärmbild även där kraven på dämpning typ av filter används även för ljuskontroll hos informationssignaler ex. är höga, i synnerhet om fönstret optiskt bondas till displayen . trafikljus. Denna typ av lamellfilter kan lamineras ihop med fönster av På senare tid har även skärmning av stora högupplösta böjda displast eller glas. player kommit på tal. Ett önskemål som med rimlig optisk kvalitet till helt nyligen fick anses vara svårt att tillgodose. Idag fortfarande en utOPTISK BONDNING maning – men fullt möjligt med utnyttjande av rätt teknik. Tekniker för optisk bondning utvecklas i takt med ökande krav. Att eliminera speglingar mellan skärmande skyddsglas och display genom INDIUM-TENNOXID våtbondning ger ytterligare förutsättningar för god läsbarhet. Ett enklare alternativ till skärmning med nät kan vara displayfönster Under de senaste åren har utvecklingen av lamineringsprocesser gått försedda med ITO-film. Glaset eller en polyesterfolie är i detta fall beframåt. Olika typer av tekniker som förbättrar funktionen hos displaylagt med ett tunt skikt av indium-tennoxid (ITO). Med ITO-tekniken er har tagits fram. Ett exempel är tekniken med mikro-nät som har satt har man inga problem med distorsion eller interferenser eftersom fönsten ny standard vad gäller skärmande fönster. ret inte innehåller något raster. Denna teknik kan vara ett alternativ vid Ett annat exempel på framåttänkande är nya möjligheter vid bondlite mindre displayer där kraven på dämpning inte är de allra högsta. ning av glas och plast till displayer. Det senaste innovativa komplementet till traditionell torrfilmslaminering är nya utvecklade system för ELEKTRISK ANSLUTNING AV SKÄRMFÖNSTER. våtlaminering. Man använder en lågviskös vätska som härdar till ett Terminering av skärmfönstret till apparathöljet eller motsvarande är en gel vid rumstemperatur utan assistans av vakuum, förhöjd temperatur viktig detalj som inte får förbises. Fönstren kan förses med en ledande eller tryck. Denna teknik kan även användas för bondningsprocesser ram av speciellt komponerat ledande material där så är lämpligt eller där UV-blockerande material ingår. kontakteras direkt mot det exponerade skärmningsskiktet. Kontaktering sker vanligen med mjuka lister av ”fabric-over-foam”-typ. De har Att förena EMI-skärmning med god läsbarhet är idag möjligt. Tekniett yttre lager av metallpläterad polyesterväv över en mjuk kärna och ken har kommit en bra bit ifrån de lösa kopparnät som användes för ger god elektrisk kontakt. inte så länge sedan. Moareproblem och låg ljustransmission hos displayfilter är historia. KOMBINATION AV FILTER Skärmning av displayer i kombination med andra typer av filter även Lars Falk, Stigab AB tillsammas med touchpaneler efterfrågas allt oftare. Detta är ofta önskwww.stigab.se

16

www.electronic.nu – Electronic Environment online


IT-säkerhet i inbyggda datorsystem SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är experter pĂĽ säkerhetskritiska datorsystem. Vi har under vĂĽra mĂĽnga ĂĽr i branschen hjälpt ett stort antal kunder att bygga bättre och säkrare datorsystem. Allt fler inbyggda datorsystem kopplas mot Internet och exponeras fĂśr dess hot mot IT-säkerheten. Ă„r ditt system tillräckligt säkert? Vi erbjuder dig och ditt fĂśretag utbildning sĂĽväl som provning och certifiering av era produkter. Vi hjälper dig med: • Utbildning inom informationssäkerhet • Teknisk utvärdering och penetrationstestning av säkerhetskritiska produkter • Produktcertifiering • Certifiering av ledningssystem fĂśr informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) Kontakt: Rickard Svenningsson, SP Elektronik/SP Certifiering, 010 516 5018, rickard.svenningsson@sp.se Johan Hedberg, SP Elektronik, 010 516 5071, johan.hedberg@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Vi skapar värde och hüllbar utveckling fÜr näringsliv och samhälle genom att bidra med kompetens och nytta inom hela innovationsprocessen.

(14 #.. ;174 X *'4/#. #0& 5'#.+0) 51.76+105

-ROH[ $% 9lVWHUYLNVYlJHQ 9lUPG| 7HOHIRQ )D[ PDLO#MROH[ VH ZZZ MROH[ VH

www.electronic.nu – Electronic Environment online

17


Electronic Environment #2.2015

EMC problems caused by ageing products – a real world example A new product must comply with certain EMC requirements in order to fulfill the essential requirements in the EMC directive. Mostly we take it for granted the product maintains its EMC performance through its entire lifetime. From sometimes bitter experience we know that our dear products fail occasionally, needing repair or replacement. Most people relate failure to loss of function but loss of EMC performance can also occur. 18

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2015

Släckt belysning.

Tänd belysning.

Tänd (noll span) i mån av plats.

Inverkan störning. Från mobiloperatören.

Karta. Avståndet markerat blått. Störkällan finns uppe till vänster och skyltbelysningen i högra änden.

The authorities try to find non compliant products by means of market surveillance but how about products in use? The authorities for sure cannot examine all products and installations regarding EMC to ensure they fit their electromagnetic environment. Well, inspections sometimes take place but given the total amount of products and installations in existence we have to face the fact it’s impossible to find everything. In most cases EMC problems are discovered by for example users of radio spectrum, reporting radio interference problems (the classic EMC issue). Here we have a typical example from a mobile network operator experiencing a noisy environment at the uplink (listening frequency) at one of its 900 MHz base stations. In order to get good service time for the mobile telephones the transmitter power for the hand set must be kept low. Also protruding (i.e. efficient) antennas has to be avoided so it is clear that it calls for good radio system performance at the base station end. High gain antennas are used. The Swedish authorities, in this case Elsäkerhetsverket (the Swedish national Electrical Safety Board), has had several cases with electric lighting causing radio interference. An example is ageing metal halide lamps. The lamps seems to have proper EMC performance when new, also burnt out lamps poses no EMC problems. But when the lamps have reached their service life the lamp starters begin oscillating as they are trying to re-ignite the lamp. It’s a bit the same situation as for old fluorescent tubes, except that the oscillating rate is much faster for the metal halide lamp, making it hard to actually detect a bad lamp by the eye. Inside the luminaire there is a high voltage starter providing the igniting pulse. At each pulse there is a transient signal. As the igniting

sequence normally is very quick the ignition shall pose no interference but the oscillation of a bad lamp is a different matter. Here we can see the difference in interference level when the lightning illuminating a large shop sign is switched on. The network provider has also presented a graph showing how signal/noise ratio is affected. The sign is illuminated during the dark hours. The operator has reported loss of network performance because of the interference. After a visit Elsäkerhetsverket has submitted the owner of the sign to correct it to stop it from interfering, this according to Swedish law. The mobile operator has dealt with a number of similar cases with aging metal halide lamps and it is a worrying situation as it is a very common type of lighting. The distance between lamps and antenna was approx 250 meters.

SEES is Sweden’s Number One Forum for everyone who is interested in Product Robustness.Welcome to join and take part in interesting meetings with exchange of ideas and experience, value adding projects and annual well renowned courses. SEES is a member of CEEES - Confederation of European Environmental Engineering Societies. sees@tebab.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online

tel: 08-782 08 50

19


Electronic Environment #2.2015

En redaktörs reflektioner

Det fullt uppkopplade samhället – vision som förutsätter EMC!

D

et totala antalet mobilabonnemang i världen är nu lika stort som jordens befolkning. Samtidigt spänner aktörer inom mobil kommunikation musklerna runt en vision som får dagens mobilanvändning att endast framstå som en början. Efter tredje och fjärde generationens mobiltelefonisystem så pågår nu utvecklingen mot femte generationen, 5G. Den övergripande visionen för 5G är det uppkopplade samhället (eng. Networked Society) där en massiv ökning av uppkopplad utrustning – upp till 100 ggr fler -inom vitt skilda områden i samhället förutses samtidigt som datatakten i näten ska höjas avsevärt – upp till 100 gånger högre. Det talas inte längre om en traditionell vidareutveckling av tidigare generationens system.

N

u är bågen spänd för ett paradigmskifte – ett äkta uppkopplat digitalt samhälle. Prestanda skall höjas till teknikens gränser för att möjliggöra tillämpningar inom de flesta samhällsektorer såsom smarta elnät, fjärrsjukvård, styrning av industriprocesser, intelligenta transportsystem, finansiella tjänster, blåljuskommunikation, underhållning och media. Utvecklingen är således driven av nya och ökade möjligheter för användning av trådlös teknik inom hela samhället. Förutsättningen för att trådlösa system ska fungera med optimala prestanda är att inte EMC-problem skapar en störningsmiljö som begränsar.

E

MC-området föddes för ca 100 år sedan just på grund av att man ville försäkra sig om att den nya trådlösa tjänsten med rundradiosändningar inte skulle störas av emissioner från elektriska utrustningar. Den snabba ökningen av trådlösa system, både bland privatkonsumenter och i kritiska tillämpningar, som förutspås inom 5G-utvecklingen leder därför till att EMC-frågor blir helt avgörande för att uppfylla den visionen fullt ut.

I

nom fordonsindustrin har man redan tagit stora steg i den riktningen via utvecklingen mot intelligenta transportsystem (ITS) där trådlösa system bland annat skall användas för kritiska tjänster inom Active Road Safety. Fordonsindustrin är generellt sett mycket synlig på EMC-konferenser och visar att man tar EMC-frågor på största allvar i sin produktutveckling. På så sätt tjänar fordonsindustrin som ett intressant föredöme för andra branscher där EMC-frågor kan ha stor påverkan på produkters prestanda och tillförlitlighet.

M

ed utvecklingen mot 5G torde fokus mot EMC-frågor öka ytterligare då tekniken förutspås påverka en mycket stor mängd nya tillämpningsområden.

PETER STENUMGAARD info@justmedia.se

Information från svenska IEEE EMC Årets första föreningsmöte ägde rum den 12:e maj och arrangerades hos FMV i Enköping. Ett stort tack till vår värd Per-Olof Eriksson. 51 personer hade anmält sig till mötet och temat för dagen var ”Radiokommunikation och samexistens” med fokus på militära kommunikationssystem. Vi fick höra intressanta presentationer från Karina Fors och Peter Stenumgaard från FOI, samt Anders Jonasson och Daniel Jonsson från FMV. Vi fick även se FMVs labblokaler där de provar försvarsmaktens kommunikationssystem.

J

ag utbildades till telegrafist i armén för snart 30 år sedan och kände att utvecklingen har hunnit ta några steg sedan dess. Vi hade inte några servrar med oss ut i skogen på den tiden och vi använde DL 1000 kabel istället för optisk fiber, men så tog det lite längre tid att få fram informationen också. En annan reflektion är att kraven på civila och militära kommunikationssystem håller på att närma sig varandra. Kostnadsbilden börjar bli allt mer viktig även för militära system, samtidigt som tåligheten mot både oavsiktliga och avsiktligta störningar på de civila systemen blir allt viktigare i takt med att vi gör oss allt mer beroende av dem. Presentationerna och en del foton från visningen kommer att läggas upp på hemsidan (http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=emc), där presentationerna från mötet i november redan finns upplagda. Vi har till slut fått till en dokumentstruktur där vi undan för undan lägger upp mötesprotokoll och annan info från mötena. I dagsläget säger IEEE att materialet endast kommer att få ligga kvar i 2-3 år, men jag hoppas vi kan få dem att ändra sig. Kommande möte är ännu inte beslutat. Förslag på teman och platser finns, men ni är välkomna med fler idéer. Troligen kommer vi bara att ha ett möte under hösten och då blir det som vanligt ett samarrangemang med SNRV Sektion E. För er som inte brukar gå på mötena så vill jag starkt rekommendera det. Förutom intressanta presentationer och studiebesök så är det ett svårslaget tillfälle för nätverkande. Den här gången var vi bara fyra personer som dök upp kvällen innan vilket också uppmuntras för ytterligare tillfälle att träffas. Hör gärna av er om ni har frågor eller kommentarer på mötena eller annan verksamhet. Eller så kanske ni inte varit med på några träffar men vill få inbjudningar till kommande möten eller bli medlemmar? Kontaktinformation hittar ni på hemsidan. Christer Karlsson Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC

20

www.electronic.nu – Electronic Environment online


EMC PARTNER

Leverantรถr av det mesta fรถr de flesta inom EMC

www.emc-partner.com

New member in the IMU Combination Generator Ne Family

w

!

EFT ESD AC DIPS DC DIPS Common Mode Combination Wave Differential Mode Magnetic Field RONSHIELD AB Kallforsvรคgen' 27 % &) * $ '+$ SE-124 32 Bandhagen % Tel. +46 8 722 71 20 - Mob. +46 70 674 93 94 & #% #'!( *('+"# % + E-mail: info@ronshield.se

ERDE-Elektronik AB Tel: +46-40-42 46 10 www.erde.se

,,, *('+"# % +

www.ronshield.se

4EMPERATUR

www.emc-partner.com

&UKT

info@erde.se

ANNONS108en

electronic environment

6IBRATION

5GNAR

,ABO4EST !" MARKNADSFyR OCH UNDERHkLLER UTRUSTNINGAR TILL LAB OCH PRODUKTIONSAVDELNINGAR INOM MILJyTkLIGHET TEST OCH ViRMEBEHANDLING

,ABO4EST !" WWW LABOTEST SE INFO LABOTEST SE

21Allt på sAmmA ställe  • Artiklar och nyheter • Tidigare utgåvor • Företagsguide

• Konferensinformation • e-kurser • Responsiv design 

För dator, platta och smartphone

electronic.nu


Electronic Environment #2.2015

STANDARDS, METHODS AND ISSUES OF

DESTRUCTIVE HIGH-POWER MICROWAVE TESTING (PART 1 OF 2)

24

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2015

The possible threat of a high-power microwave (HPM) weapon that destroys electronic equipment or its function is today taken seriously, and test methods and test standards are slowly adapted to this situation. However, a complete standard methodology for destructive HPM testing of complex electronic systems does not exist. In this article, the current status of relevant standards is reviewed, and FOIs ongoing work to contribute to the development of an up-to-date standard is mentioned. Index Terms— High-Power Microwave (HPM), High-Power Electromagnetic (HPEM) Environment, Standards, Destructive Testing, Test Methodology, Reverberation Chamber, Vircator INTRODUCTION The progress in technologies pertinent to the generation of directed-energy weapons based on non-nuclear high-power electromagnetic pulses D. V. Giri, High-power electromagnetic radiators, Cambridge: Harward University Press (2004).J. Benford, J. Swegle and E. Schamiloglu, High power microwaves, 2nd ed., New York: Taylor & Francis (2007) has reached a sufficient maturity for allowing a development of high-power microwave (HPM) weapons and for taking the step from the laboratory into the operative arena M. Gunzinger and Ch. Dougherty, “Changing the game: The promise of directed-energy weapons”, Center for Strategic and Budgetary Assessments, USA (2012).R. Jackson, “CHAMP – lights out”, http://www.boeing.com/Features/2012/10/bds_ champ_10_22_12.html (retrived 31 January 2014), where the objective of the HPM weapon is to intentionally destroy electronic equipment or its function. The HPM threat is acknowledged in official government reports (e.g., Houce of Commons Defence Committee, "Developing threats: electro-magnetic pulses (EMP)" Report No HC 1552, House of Commons, London: The Stationery Office Limited, February 2014) and compilations of hundreds of radiation sources exist R. Hoad, C. Harper and N. Jenner, "Infrastructure assessment and protection from RFDEW and IEMI environments", presentation at the Directed Energy Systems 2013, London, United Kingdom, 6-7 March 2013.N. Mora, F. Vega, G. Lugrin, F. Rachidi and M. Rubinstein, “Study and classification of potential IEMI sources”, Summa Notes SDAN 41 (2014). Furthermore, HPM weapons are also mentioned as being explored to be a part of U.S. offset strategy for their global military power projection capability R. Martinage, “Toward a new offset strategy. Exploiting U.S. long-term advantages to restore U.S. global power projection capability”, Center for Strategic and Budgetary Assessments, USA (2014).. During the last decade there has been an increasing use of complex

and networked electronics for all kinds of military applications, as for example in command, control, communications, computers, and intelligence (C4I) systems, weapons systems and even in ammunition. This trend is expected to continue to escalate in the near future. As a consequence, military missions become more and more dependent on operational reliability of electronic systems and therefore increasingly vulnerable to electromagnetic attacks (EA) in general, and HPM weapons in particular M. Suhrke, “The threat of high power microwaves to infrastructure” presentation at the Directed Energy Systems 2013, London, United Kingdom, 6-7 March 2013.. Qualification testing of military equipment with respect to this kind of intentional electromagnetic interference (IEMI) will be an important step in protecting one’s own electronic systems. The high-power electromagnetic (HPEM) environment caused by HPM weapons has been introduced in standards and some test methods have been outlined. However, a complete standard methodology for HPM susceptibility tests on complex electronic systems does not exist. In this article, we present issues with high-power destructive HPM susceptibility tests, summarize relevant standards and outline a test methodology. ISSUES WITH HPEM DESTRUCTIVE TESTING Four issues that have to be considered in HPEM destructive testing have been identified: • Susceptibility testing is heavily time consuming if results are to be statistically relevant. • Destructive tests involve the destruction of many test objects – which may be costly. • Destructive tests are in the regime of non-linear irreversible effects. • In an electronic device or system, different individual components might be affected when varying the frequency or the angle of incidence. These four issues are elaborated upon in this section.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

25


Electronic Environment #2.2015

To fully determine the electromagnetic susceptibility of a device, it is required to illuminate the device under test (DUT) from many different directions, especially if the DUT is large in relation to the wavelength P. F. Wilson, “Advances in Radiated EMC Measurment Techniques”, Radio Science Bulletin, No 311, December 2004, pp. 65-78., at every frequency using at least two polarizations. Figures 1 and 2 illustrate the importance of high resolution in both direction and frequency measurements. Figure 1 shows the results of a radiation susceptibility test in an anechoic chamber using 120 angles and two polarizations M. Höijer, M. Bäckström and J. Lorén, “Angular patterns in low level coupling measurements and in high level radiated susceptibility testing", in Proc. Int. Zurich Symp. Tech. Exhibition Electromagnetic Compatibility, Zürich, Switzerland, 18-20 August 2003. The test took 48 hours. The figure clearly shows that a slight change in angle of incidence can give a large change in the electromagnetic coupling into the object. Figure 2 shows the measured shielding effectiveness of a device M. Bäckström, K.G. Lövstrand, 2004, Susceptibility of electronic systems to high power microwaves: Summary of test experiences, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 46, No. 3, August 2004, pp. 396 – 403.. As seen in the figure, a slight shift in frequency can give a large difference in shielding effectiveness. Thus, a test matrix that covers all directions as well as every frequency in a relevant frequency band will be very costly both in time and in test objects. Hence, a more efficient, but still relevant, test method is required. As an HPM weapon aims at achieving destructive effects, the system response will be non-linear and scaling from low-level coupling measurements or disturbance tests will not be possible. It follows that testing must be performed in the destructive non-linear regime. It should be noted that destructive HPM effects may be due to several different physical mechanisms, mainly related to either the absorbed electric energy or to the electric field strength J.H. Yee, W.J. Orvis, G.H. Khanaka, D.L: Lair, "Failure and Switching Mechanisms in Semiconductor P-N Junction devices", IEEE Power Electronics Specialists Conference, Albuquerque, NM, USA, 6 Jun 1983, pp. 154 - 159R. Blish, N. Durrant,

"Semiconductor Device Reliability Failure Models", International SEMATECH, Technology Transfer #00053955A-XFR, 2000D. M. Tasca, "Pulse Power Failure Modes in Semiconductors", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 17, pp. 364-372, 1970.. For example, overvoltages can lead to a high-voltage dielectric breakdown or to surface inversion due to mobile ion contaminants. An electric breakdown can result in a current surge evaporating material. Induced voltages of the same order as the circuit operating voltage may lead to a temporary upset (nondestructive) J. Benford, J. Swegle and E. Schamiloglu, High power microwaves, 2nd ed., New York: Taylor & Francis (2007). Bursts of HPM pulses can result in cumulative effects eventually breaking a component. To find out exactly which mechanism is responsible for a particular equipment failure event can be challenging. It is usually not relevant from a practical point of view which destructive mechanism is achieved, but this has to be considered in HPM susceptibility testing. Another issue is component testing versus system testing. The Tasca curve can be expressed as the energy density required to destroy an integrated circuit as a function of the pulse length D. M. Tasca, "Pulse Power Failure Modes in Semiconductors", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 17, pp. 364-372, 1970.. If the same component of a DUT is destroyed during a test series, the Tasca curve for the system will be related to the Tasca curve of that particular component. But if different components are destroyed at different illumination parameters, the Tasca curve of the system would be related to the envelope of the Tasca curves of different components. STANDARDS – HPEM ENVIRONMENT During the last decade several standards have emerged with descriptions of the HPEM environment relevant for the IEMI threat from HPM. IEC 61000-2-13 The International Electrotechnical Commission (IEC) in 2005 published the IEC 61000-2-13 standard with definitions of a "set of typical radiated and conducted HPEM environment waveforms that may be encountered in civil facilities" "Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2-13: Environment - High-power electromagnetic (HPEM) environments - Radiated and conducted", IEC 61000-2-13, . In this document high-power conditions are considered to exist if the peak electric field exceeds 100 V/m. Both single pulse radiation and bursts of pulses are considered as threats. Examples of typical HPEM waveforms in the time and frequency domains as well as some examples of HPEM generators are given in annexes. The classification of HPEM sources in IEC 61000-2-13 is based on the spectral bandwidth. To include as many dif-

Table 1. Bandwidth classification of HPEM-sources "Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2-13: Environment - High-power electromagnetic (HPEM) environments - Radiated and conducted", IEC 61000-2-13, .

Figure 1. Angular dependence of power picked up by a probe inside a DUT where the power is normalised against the external field power. The DUT is of the order of 1 m and has apertures. The test frequency is 4 GHz.

Band type

Percent bandwidth

Bandratio

Hypoband or narrowband

pbw ≤ 1 %

br ≤ 1.01

Mesoband

1 % ≤ pbw ≤ 100 %

1.01 < br ≤ 3

Sub-hyperband

100 % ≤ pbw ≤ 163.64 %

3 < br ≤10

Hyperband

163.64 % < pbw ≤ 200 %

br > 10

ferent HPEM sources as possible, it is recommended to select the low and high frequency limits (fl and fh) of emitted radiation pulses such that 90 % of the total pulse energy is contained within these limits. The standard gives a classification of HPEM sources based on bandwidth as given in Table 1, where the percent bandwidth, pbw, is defined as pwb = 100·2(fh-fl)/(fh+fl) and the bandratio, br, as br = fh/fl. Figure 2. The shielding effectiveness of a “radio equipment” DUT as a function of frequency. The five fixed test frequencies of the Swedish microwave test facility are shown as vertical dashed lines.

26

The state-of-the-art generator systems considered in the IEC 61000-2-13 are found to have a field × range-product (rEfar) of at least 15 MV (hypoband and mesoband) or several MV (sub-hyperband and hyperband).

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2015

Table 2. Narrowband electromagnetic environment "Electromagnetic environmental effects requirements for systems", MIL-STD-464C, . FREQUENCY RANGE (MHZ)

ELECTRIC FIELD (KV/M @ 1 KM)

2000-2700

18.0

3600-4000

22.0

4000-5400

35.0

8500-11000

69.0

1400-18000

12.0

28000-40000

7.5

Table 3. Wideband electromagnetic environment "Electromagnetic environmental effects requirements for systems", MIL-STD-464C, . FREQUENCY RANGE (MHZ)

BROAD-BAND ELECTRIC FIELD DISTRIBUTION (MV/M/MHZ @ 100 M)

30-150

33000

150-225

7000

225-400

7000

400-700

1330

700-790

1140

790-1000

1050

1000-2000

840

2000-2700

240

2700-3000

80

The frequency content and field strength govern the amount of disturbance (noise, transient upset, etc.) of HPEM sources, but no information is given on the energy required to destroy electronic components. It is only stated that at 1 GHz, an incident electric field strength of several kV/m is required for permanent damage of electronics in general, and that permanent damage of communications receivers is obtained at a few hundred V/m. MIL-STD-464C MIL-STD-464C from 2010 "establishes electromagnetic environmental effects interface requirements and verification criteria for airborne, sea, space, and ground systems" "Electromagnetic environmental effects requirements for systems", MIL-STD-464C, . It cites other standards and documents, including them in the requirements. MIL-STD-464C recognizes subsystem and equipment electromagnetic interference, electrostatic charge, and multipaction as well as external RF electromagnetic environments, lightning, and HPM as potential sources of interference. External electromagnetic environments are defined and tabulated as electric field levels as function of frequency, while requirements are specified per type of platform. The MIL-STD-464C defines HPM as a radio frequency environment produced by sources capable of emitting microwave radiation with high power and high energy density, nominally with peak power over 100 MW, with operating frequency typically between 100 MHz and 35 GHz, in single pulses, repetitive pulses, pulses of more complex modulation, or continuous wave emissions. The standard differentiates between narrowband (pbw < 1 %) and wideband (pbw > 1 %) HPM sources, based on the underlying technology (electron beam diode or similar, and fast switching techniques and impulse generators, respectively). The definition of the HPM electromagnetic environment given in MIL-STD-464C is summarized in Tables 2 and 3. The electric

field strength is here given at a distance of 1 km and 100 m, respectively, and is used in examples of calculation of standoff distances for some typical military situations. NATO AECTP 250 The NATO def ence standard AECTP 250 2nd ed. presents "characteristics and sources for electrical and electromagnetic conditions that influence the design and operation of defence materiel" including RF environments, electrostatic phenomena, atmospheric electricity and lightning, DC and LF fields, nuclear EMP, electrical power quality, etc. Leaflet 257 "Electrical and electromagnetic environmental conditions", AECTP 250, edition 2, treats HPM as a relatively new research area, adapting the schematic comparison of the spectral density distribution for lightning EMP, nuclear EMP and different types of HPM sources from IEC 61000-2-13. AECTP 250 defines the HPM frequency range as in MIL-STD-464C and classifies HPM sources into four briefly described types coupled to possible scenarios: • Mobile/platform sources targeting infrastructure facilities from a distance • Portable sources carried into or close to a target • Conducted sources directly injecting energy into conductors • Projectile-based sources irradiating an entire facility It is recognized that the scenario details depend on a number of variables, as infrastructure topology, purpose of attack, etc. In AECTP 250, four HPM waveforms are specified: continuous wave (CW), pulsed narrowband (NB), damped sinusoid (DS), and ultra-wideband (UWB). The available power of CW sources is stated to vary from kW to tens of MW, while pulsed sources go to hundreds of MW or higher. ITU-T K.81 The recommendation ITU-T K.81 "High-power electromagnetic immunity guide for telecommunication systems", Recommendation ITUT K.81, International Telecommuni-cation Union, August 2014., issued by the International Telecommunication Union, contains "guidance on establishing the threat level presented by intentional HPEM attack and the physical security measures that may be used to minimize this threat". The HPEM sources considered are those from IEC 61000-2-13 augmented by additional recent sources. The recommendation introduces an elaborate classification into threat portability levels, threat availability levels, intrusion areas, target vulnerability and immunity levels, etc. and tabulates several examples of HPEM threats and gives examples of required mitigation EM levels. The HPEM threats considered in ITUT K.81 include impulse radiating antenna, commercial radar, navigation radar, magnetron generator, illegal citizen band (CB) radio, amateur radio, stun gun, lightning surge generator, CW generator, and commercial power supply. Calculated examples of peak electric field strength are given with respect to portability levels and intrusion areas (possible target distance); compiled in Table 4. Except for the first two sources, these are commercially or otherwise available sources for insurgents etc., but ITU-T K.81 does not embrace high-power narrowband HPM sources being developed for military purposes.

Table 4. Typical HPEM threats "High-power electromagnetic immunity guide for telecommunication systems", Recommendation ITU-T K.81, International Telecommuni-cation Union, August 2014. IRA (Ø 3.66 m, 60 kV)

12.8 kV/m @ 100 m

JOLT (Ø 3.048 m IRA)

72 kV/m @ 100 m

Commercial radar (5 MW)

60 kV/m @ 100 m

Navigation radar (12 kW)

385 V/m @ 100 m

Magnetron generator (1.8 kW)

475 V/m @ 10 m

Illegal CB radio (4 kW)

573 V/m @ 1 m

Amateur radio (3.5 W, stationary)

286 V/m @ 1 m

www.electronic.nu – Electronic Environment online

27


Electronic Environment #2.2015

REFERENCES [1] D. V. Giri, High-power electromagnetic radiators, Cambridge: Harward University Press (2004). [2] J. Benford, J. Swegle and E. Schamiloglu, High power microwaves, 2nd ed., New York: Taylor & Francis (2007) [3] M. Gunzinger and Ch. Dougherty, “Changing the game: The promise of directed-energy weapons”, Center for Strategic and Budgetary Assessments, USA (2012). [4] R. Jackson, “CHAMP – lights out”, http://www.boeing.com/Features/2012/10/bds_champ_10_22_12.html (retrived 31 January 2014) [5] Houce of Commons Defence Committee, "Developing threats: electro-magnetic pulses (EMP)" Report No HC 1552, House of Commons, London: The Stationery Office Limited, February 2014 [6] R. Hoad, C. Harper and N. Jenner, "Infrastructure assessment and protection from RFDEW and IEMI environments", presentation at the Directed Energy Systems 2013, London, United Kingdom, 6-7 March 2013. [7] N. Mora, F. Vega, G. Lugrin, F. Rachidi and M. Rubinstein, “Study and classification of potential IEMI sources”, Summa Notes SDAN 41 (2014). [8] R. Martinage, “Toward a new offset strategy. Exploiting U.S. longterm advantages to restore U.S. global power projection capability”, Center for Strategic and Budgetary Assessments, USA (2014). [9] M. Suhrke, “The threat of high power microwaves to infrastructure” presentation at the Directed Energy Systems 2013, London, United Kingdom, 6-7 March 2013. [10] P. F. Wilson, “Advances in Radiated EMC Measurment Techniques”, Radio Science Bulletin, No 311, December 2004, pp. 65-78. [11] M. Höijer, M. Bäckström and J. Lorén, “Angular patterns in low level coupling measurements and in high level radiated susceptibility testing", in Proc. Int. Zurich Symp. Tech. Exhibition Electromagnetic Compatibility, Zürich, Switzerland, 18-20 August 2003 [12] M. Bäckström, K.G. Lövstrand, 2004, Susceptibility of electronic systems to high power microwaves: Summary of test experiences, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 46, No. 3, August 2004, pp. 396 – 403.

[13] J.H. Yee, W.J. Orvis, G.H. Khanaka, D.L: Lair, "Failure aVnd Switching Mechanisms in Semiconductor P-N Junction devices", IEEE Power Electronics Specialists Conference, Albuquerque, NM, USA, 6 Jun 1983, pp. 154 - 159 [14] R. Blish, N. Durrant, "Semiconductor Device Reliability Failure Models", International SEMATECH, Technology Transfer #00053955A-XFR, 2000 [15] D. M. Tasca, "Pulse Power Failure Modes in Semiconductors", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 17, pp. 364-372, 1970. [16] "Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2-13: Environment - High-power electromagnetic (HPEM) environments - Radiated and conducted", IEC 61000-2-13, 1st edition, International Electrotechnical Commission, March 2005 [17] "Electromagnetic environmental effects requirements for systems", MIL-STD-464C, Department of Defense Interface Standard, 1 December 2010 [18] "Electrical and electromagnetic environmental conditions", AECTP 250, edition 2, Leaflet 257 "HPM", NATO standardization agency, January 2011 [19] "High-power electromagnetic immunity guide for telecommunication systems", Recommendation ITU-T K.81, International Telecommuni-cation Union, August 2014. Anders Larsson, Sten E Nyholm and Tomas Hurig FOI – Swedish Defence Research Agency Norra Sorunda, Sweden

DEL TVÅ PUBLICERAS I NÄSTKOMMANDE UTGÅVA AV ELECTRONIC ENVIRONMENT, NUMMER 3/2015. ARTIKELN FINNS DOCK I SIN HELHET ATT LÄSA PÅ WWW.ELECTRONIC.NU

ALLA EMC-KOMPONENTER UNDER ETT TAK.

Nätfilter Skärmningslister Skärmburkar Mikrovågsabsorbenter Genomföringsfilter Ledande plast

Flexitron AB • Sidensvansvägen 8 • 192 55 Sollentuna • 08-732 85 60 • sales@flexitron.se • www.flexitron.se

28

www.electronic.nu – Electronic Environment online


 

 

Heldämpad kammare för radio- och EMC-provning. Heldämpad kammare för radio- och EMC-provning.

I vår heldämpade kammare utför vi radioI vår heldämpade kammare utför vi radiooch EMC-provning upp till 26 GHz. Särskilt och EMC-provning upp till 26 GHz. Särskilt användbar för radioprodukter med WLAN, användbar för radioprodukter med WLAN, Bluetooth, Zigbee, 868 MHz, RFID mm. Bluetooth, Zigbee, 868 MHz, RFID mm.

Vår halvdämpade kammare för de flesta typer av mätningar. Vår halvdämpade kammare för de flesta typer av mätningar.

BK Services hjälper dig att snabbt BK Services hjälper dig att snabbt och säkert komma ut på och säkert komma ut på marknaden med din produkt! marknaden med din produkt! Genom vår provningsexpertis och Genom vår provningsexpertis och erfarenhet inom produkterfarenhet inom produktutveckling hjälper vi er genom hela utveckling hjälper vi er genom hela CE-märkningsprocessen. CE-märkningsprocessen. Vårt labb finns centralt placerat i Vårt labb finns centralt placerat i Linköping med endast några Linköping med endast några minuter till E4:an. minuter till E4:an.

Radio - EMC - Elsäkerhet - CE-märkning Radio - EMC - Elsäkerhet - CE-märkning Telefon: 013 - 21 26 50 - www.bk-services.se - info@bk-services.se Telefon: 013 - 21 26 50 - www.bk-services.se - info@bk-services.se BK Services, Westmansgatan 47A, 582 16 Linköping BK Services, Westmansgatan 47A, 582 16 Linköping


Produktnyheter

Electronic Environment #2.2015

New ScopeCorder firmware adds direct MATLAB file saving plus enhanced measurement and recording capabilities Yokogawa has released firmware Version 3.20 for the DL850 ScopeCorder series of instruments, which combine the features of a high-speed oscilloscope and those of a traditional data acquisition recorder in a single, portable instrument. A key feature of the new firmware is direct file saving into the Mathworks MATLAB® data analysis and visualisation environment, offering users quicker and easier import of measurement data. By supporting MATLAB’s .MAT file format on the ScopeCorder, the measurement results can be conveniently imported into MATLAB more speedily and with smaller file size. The .MAT file format on the ScopeCorder is compatible with Level 5 MAT-files, the latest file format from MATLAB. Other new features include support of an external USB printer for printing on long rolls of paper, and a “sure delete” function for erasing data from the ScopeCorder’s hard disk drive where this is required for security reasons. In order to support customers that require direct printout of measurement data, such as users of Yokogawa’s earlier SL1400 and OR1400 recorders, the new firmware enables the DL850 ScopeCorder to reprint measurement results on A4 size roll paper using a Brother PJ623/PJ663 USB printer. Typical customers requiring this facility are found in nuclear power stations and marine applications. The Version 3.20 firmware also enables the measurement data in the internal storage devices of the ScopeCorder to be deleted completely before leaving a test site. This scenario is sometimes required for security reasons in applications such as government research or in companies working on confidential projects. In addition to these new capabilities, the Version 3.20 firmware also incorporates a number of enhancements to existing capabilities of the ScopeCorder DL850, including the ability to store GPS position information, an extra fifth division to the T-Y waveform display, an “infinite” setting for the number of e-mails sent in the “action on trigger” menu, and the addition of a 1A:1V setting to the current probe attenuation.

The GPS capability is useful in on-board vehicle testing such as test drives in remote locations, where data can be stored on trigger events at different locations. It is equally suited to monitoring power distribution networks or smart grids, where the user can trigger in diverse locations and store GPS position data to distinguish transient locations. Similarly, a ScopeCorder can be taken on board a train to store the locations at which certain trigger conditions occur. The extra “5-division” setting on the T/Y waveform display offers additional flexibility, particularly when using real-time math channels, while the “Infinite” setting for “action on trigger” e-mails adds more flexibility for longtime monitoring. The new firmware Version 3.20 is now released and is installed on all ScopeCorders delivered from the factory from the end of March 2015. It is available for downloading from the 27 th April 2015. It is applicable to ScopeCorder models DL850, DL850V, DL850E and DL850EV. For further information about the ScopeCorder Series visit: http://tmi. yokogawa.com/DL850E To update your existing firmware login with your detail on this link: https://y-link.yokogawa.com/YL008/?V_ope_type=Show&Download_ id=DL00002236&Language_id=EN

Customized EMC-Solutions KAMIC have more than 30 years of experience, regarding developing and installation of units and products within the electrical environmental area. We are today helping a number of hundreds individual customers and bigger companies with our knowledge in questions related to EMC and improved electrical environment. Welcome to us - we will guide you to your particular customized solution.

30

www.electronic.nu – Electronic Environment online

KAMIC Components Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden Tel: +46 54-57 01 20, www.kamicemc.se


Electronic Environment #2.2015

Produktnyheter

Fairview Microwave Introduces New Family of Broadband RF Amplifiers

Broadband Amplifiers with Operation from 0.5 to 40 GHz Released by Fairview Microwave Fairview Microwave Inc., a supplier of on-demand microwave and RF components, announces the release of their expanded offering of broadband RF amplifiers operating in octave bands between 0.5 and 40 GHz with noise figures ranging from 2.5 to 6 dB across the entire frequency range. 

 Fairview Microwave’s new broadband amplifier portfolio consists of 18 part numbers to choose from that are commonly employed in a wide spectrum of military and commercial applications including wireless communications, telecom infrastructure, radar, electronic warfare, sensors, test instrumentation, microwave backhaul and many others. These wideband amplifiers feature highly efficient GaAs PHEMT semiconductor technology with 50 Ohm hybrid MIC circuits that are enclosed in environmentally sealed metal packages with nickel or gold plating.

 The new RF amplifiers from Fairview have gain levels ranging from 20 dB to 48 dB, gain flatness as low as ±0.5 dB and power output ratings (P1dB) from 20 mW to 2 Watts. DC voltage supply ranges from +8.5 to +15 Vdc while bias current ranges from 125 mA to 2500 mA. These broadband amplifiers utilize either stainless steel SMA or 2.92mm connectors and some of the modules are hermetically sealed with field replaceable connectors. The 2.92mm connectorized model operates to 40 GHz. 

 – The expansion of our offering of active RF components is an ongoing company initiative to help meet the demand of our customers and the market, says Brian McCutcheon, VP and General Manager at Fairview Microwave. – This new portfolio of broadband amplifiers is a sign of commitment to our customers that we will continue to be their on-demand source for all urgently needed RF products.

Environmental testing Ensure the durability of your product A product needs to work in its intended environment, and to withstand transportation. By allowing us to test your product at an early stage of development, we can help to prevent costly redesigns. Your product will be tested by skilled and experienced staff in one of the Nordic region’s best equipped and most advanced laboratories for vibration, impact, drop and climate testing. We carry out testing in accordance with levels of standards such as ASTM, ETSI, IEC, IEEE, ISO, ISTA and MIL. www.innventia.com/environmental-testing

Accredited vibration testing since 1994 We are accredited for vibration testing in accordance with the following methods: • • • • • •

IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC-60068-2-31 IEC 60068-2-57 IEC 60068-2-64 GR-63-CORE

Sinusoidal Shock Rough handling shock Time history method Random Earthquake

Källa: Fairview Microwave

CST STUDIO SUITE Student Edition

The CST STUDIO SUITE® Student Edition has been developed with the aim of introducing you to the world of electromagnetic simulation, making Maxwell’s equations easier to understand than ever. With this edition you have, bar some restrictions, access to our powerful visualization engine and some of the most advanced solvers of CST STUDIO SUITE. The CST STUDIO SUITE Student Edition includes time domain solvers, frequency domain solvers, and a selection of static and thermal solvers. For the CST STUDIO SUITE Student Edition the mesh count available for a solver, as well as some other features, have been restricted. To accompany the CST STUDIO SUITE Student Edition, we have prepared some examples, which are typical of the type of textbook problems you may encounter during your studies of electromagnetic theory or other related courses. If you follow the examples link in the navigation tree, you will find that included with each tutorial is descriptive text, a CST file and also a short video, which shows how to construct each of the models.

Accredited climate tests In our climate tests, cold, heat, moisture and, in certain cases, salt mist are combined and cycled in various ways to meet most testing standards, such as: • • • • • •

IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-38 IEC 60068-2-78

Cold Dry heat Change of temperature Damp heat cyclic Composite temp./humidity cyclic test Damp heat, steady state

Boosting business with science

Källa: MTT Design and Verification AB

www.electronic.nu – Electronic Environment online

31


Electronic Environment #2.2015

ON THE EMC PERFORMANCE OF CABLE TRAYS

How to improve EMC performances of cable installations

32

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2015

Shielding and crosstalk measurements have been performed on a selection of cable trays and their implementation. The purpose of the testing was to quantify the shielding and crosstalk (see definitions in side text) performance due to different cable tray systems, and to quantify the impact of poor versus optimal installation of trays and cabinets on EMC for a system (system = a collection of different apparatus with electrical or electronic components). The major conclusion from the study is that cable trays are an integral part of the ground structure (actually, it forms the ground if correctly done; nothing else is needed), which can perform as a shielding structure for the enclosed electronic systems. The major quality parameter is the connections between the tray parts and the corresponding cabinets. Furthermore, it is found that separation of cables on trays provides little improvement as long as there is no well defined ground structure.

INTRODUCTION The use of cable trays for handling of cable routing is mainly focused on the mechanical and geometrical aspects of finding a proper way of routing cables between different systems and apparatus in an installation. From an EMC point of view, however, we must also consider the electrical characteristics of the configuration. This work was initiated by the Wibe Corporation – a fully owned subsidiary to Schneider Electric – to address the question: is there a difference in the EMC performance between different cable tray types and the electrical connections between mechanical members of the system? In order to answer those questions, we need to expand the question and consider the actual meaning of EMC performance of trays. The definition of EMC requires a system that can cause interference or be interfered with, i.e. some type of electronics that is performing a function. A cable tray, however, is usually a metal structure that is supporting a set of cables (which in turn do not contain electronics). In order to analyze the EMC performance, we must include the entire system including the electronics sub-systems, the interconnecting cables, the enclosures for the electronics, and finally the metal trays enclosing the cables. The cable trays may thus be a sub-part of a more or less shielding ground structure. The effectiveness of the shield is dependent on the entire quality of the sub-parts and – most of all – their installation. The importance of installation quality is emphasized in the EMC directive 2004/108/EC [1], which states that the installation shall be designed using good engineering practice. However, there is very little information on what this good engineering practice consists of. Specific technical advice may be found in modern literature [2], though. Focusing on cabling systems, information is also found in installation standards such as EN 50174-2 [4]. Technical specifications on this aspect are also found in the EMMA handbook [3]. The intention of this article is to describe the impact on EMC with different installation quality. This article contains the test results from shielding and crosstalk performance testing that was performed on a selection of cable trays and their installation. The purpose of the testing was to • quantify the shielding and crosstalk performance of different cable tray systems • quantify the impact of poor versus optimal installation of trays and cabinets on EMC for a system Theoretically, a cable tray installation is usually large compared to the wavelength of most types of disturbances. If the wavelength of the disturbance is comparative to or smaller than the size of the installation, resonance may occur which degrades EMC characteristics. On the other hand a cable tray system may improve the EMC characteristics if the system is small compared with the wavelength. Thus, a cable tray system may mainly improve the EMC behaviour of an electrical or electronic system from 0 Hz up to at the most 10 – 100 MHz, depending on the system size. In the low frequency range 0 – 100 MHz we find for example transients due to short circuits of the power system, leaky power frequency currents, leaky currents from switching

www.electronic.nu – Electronic Environment online

33


Electronic Environment #2.2015

devices, harmonics to the power frequency, lightning related transients, radio frequency emissions and susceptibility, and more. DEFINITION OF TEST ITEMS AND CONFIGURATIONS A. Test items The test items were cable tray sections of DEFEM wire trays, Wibe cable trays and Wibe metal trays, as listed in TABLE I. Also a main part of the test set up is a sheet of metal used as a ground reference plane (GRP). Commercial cabinets were used to make the test object similar to typical installations. The paint was removed from the bottom plate, so that low impedance connection was maintained between the measurement equipment, the cabinets and the ground reference plane (GRP). The paint was also removed at the interconnection points for trays, cable terminations, and cable connectors.

Figure 2. Typical tray installation (A).

Table 1. List of test items Figure 1. Cable tray types used for the configurations. From right to left: KHZ, W1 and Defem. Type of equipment

Brand

Description

Tray

Wibe

KHZ

Tray

DEFEM

Cable tray 320/60

Tray

Wibe

W1

Tray

Stago

KB 184 (similar to W1)

Cabinet

Rittal

Rittal compact cabinet AE

Interconnects GRP

Figure 3. Relevant total installation, variant CA with shortest possible connections (lowest connection impedance).

Conductive wires and plates Metal sheet

1.5 x 8mv

Figure 4. Relevant total installation, variant CD with long equipotential connections

B. CABLE TRAY CONFIGURATIONS A metallic sheet (GRP) was placed on the floor underneath the test set up to simulate a building ground system and to stabilize the measurements due to an electrically undefined floor. The cable tray structure was connected to this GRP by one or more wires or plates from the ends depending on test set up. The GRP formed the reference for the measured signals. Different cable tray configurations were used for different measurements. The cable trays were laid on consoles mounted on a wall of plasterboards. Three main configurations – A, B, and C – were used: • A consists of one 5 m long section connected to GRP with a wire in each end, see Figure 2. This is the so-called typical tray installation. The word “typical” relates to the practice of applying equipotential bonding by use of long wires. In these tests, the wires are rather short in comparison. • B consists of one 5 meters long section, and two vertical sections closely connected to the GRP. This is the so-called optimal tray instal-

34

lation. The word “optimal” relates to making a low RF impedance connection, in contrast to the equipotential bonding practices as above. • C consists of one 5 m long tray section connected to two cabinets. This is the so-called relevant total installation. Relevant, in this case, means that we try to resemble a real life installation. The installation configuration C is used with five variants: • CA: tray and cabinets interconnected with each other with pieces of trays making the shortest possible connections with the lowest interconnect impedance, as shown in Figure 3. • CB: tray and cabinets connected with two medium long wires (approx. 10 cm). • CC: tray only connected at one end to a cabinet with one single medium long wire (approx. 10 cm). • CD: trays connected to the cabinets with very long connections, simulating connection to the equipotential bonding bar in a cabinet, see Figure 4. • CE: tray and cabinets connected with shortest possible connections (as CA), and the GRP is removed. Reference measurements were performed with test cables on wooden supports. II. DEVELOPMENT OF TEST METHODS The characteristics measured and test methods chosen were based on discussions between WIBE and EMC Services, since no specific EMC test methods are available for cabling systems. Several types of tests were developed and performed. These results are documented in [5]. When summarising the results, we found that the following tests were the most descriptive, providing the best information on the EMC performance of the system: • Common Mode (CM) crosstalk between two cables placed within the configuration.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2015

• Field emission reduction (i.e. shielding effectiveness) from a CM source within the configuration. Field susceptibility was not chosen because it should give the same answer as field emission reduction, i.e. shielding effectiveness works in both directions. A. CROSSTALK SETUP The CM coupling between a power cable and a signal cable (not shielded) was measured with a vector network analyser in the frequency range 20 kHz to 200 MHz. The wires of the power cable and the wires of the signal cable were each short-circuited in both ends. One end of each cable was connected to the ground plane (GRP) via resistors of 47 ohm. The output terminal (channel 1 selected) of the network analyser was connected to the power cable and the input terminal (channel 2) was connected to the signal cable, see Figure 5. The reference terminals were connected to the ground plane via a shielding connection box. Near end cross talk was measured. General cable positions were: a = 25 mm, b = 150 mm, see Figure 6. A view of the configuration C (relevant total installation) is found in Figure 7. B. SHIELDING EFFECTIVENESS SETUP The emitted electric field due to injected CM signals in a signal cable was measured to evaluate the effect of different cable tray designs. A

Figure 5. Measurement of cable-to-cable nea end coupling (CM crosstalk) in the tray configurations. R1 and R2 = 47 W.

Figure 6. Cable configuration within tray. S1 = transmitter, R1 = receiver.

Figure 8. Principle for generation of CM mode signal and the measurement of high frequency field emission. R = 47 W.

signal generator (a tracking generator) connected to a power amplifier drove a CM mode signal in a centered 2-wire cable shorted in both ends, with one end connected to the ground plane (GRP) via a 47 ohm resistor and the other to the amplifier, see Figure 9. The antenna was connected to the spectrum analyzer (SA) via a pre-amplifier. The vertical emitted electrical field was measured with a rod antenna (as specified in EN 55025 [7]) in the frequency range 100 kHz – 30 MHz at a distance of 3 m perpendicular to the centre of the cable tray. The antenna height above the ground was 1 meter. The vertical and horizontal emitted electrical field was measured with a biconical antenna in the frequency range 30 MHz – 200 MHz at a distance of 3 m perpendicular to the centre of the cable tray, which is similar to the method in EN 55011 [8]. The antenna height above the ground was 1 meter. A view of this setup is given in Figure 8. Generator and antenna measurement set-up for shielding effectiveness measurement, biconical antenna shown (standby rod antenna to the left), measurement on configuration C, tray KHZ. III. CROSSTALK MEASUREMENTS Some examples from the crosstalk measurements are displayed below. The effect of cable separation is displayed in Figure 10. Here, the typical configuration, A, was used. The results show that there is practically no difference in the results for different separation distances, nor for the difference in tray type. The result is limited by the relatively high RF (Radio Frequency) impedance in the tray connection to GRP. Crosstalk measurements were made on the mesh tray (Defem) in the relevant total installation C, as presented in Figure 11. Here, the results vary drastically with installation type. With a single point grounding of the tray, we even obtain an amplification of the crosstalk compared to a wooden board. With improved RF connection, the crosstalk is decreased accordingly. With the removal of the GRP, we found very little change compared to the continuous tray configuration, implicating that the tray system in itself is the primary ground structure for the test setup. In the graph for the KHZ system, we see the similar pattern but with lower reduction, see Figure 12. However, the amplification is somewhat

Figure 7. Test set-up for crosstalk measurement, configuration CA (cabinets and continuous tray) with tray KHZ.

Figure 9. Crosstalk measurements. Results for tray system Defem and Stago for different cable placements using configuration A.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

35


Electronic Environment #2.2015

Figure 10. Crosstalk measurements. Results for tray system Defem and Stago for different cable placements using configuration A.

Figure 12. Crosstalk measurements. Results for tray system KHZ for different installation variants.

The results for the KHZ system showed similar behavior but with lower shielding values overall – but with very low field amplification for the single point ground variant. For frequencies above 30 MHz, the field reduction was marginal.

Figure 11. Crosstalk easurements. Results for tray system Defem for different installation (C) variants.

reduced in the single point ground result. Above 10 MHz we find a strong resonance behavior, indicating the general problem of making high frequency measurements with large structures. In addition, a poor quality tray installation – from an EMC point of view – increases the resonant behavior. IV. SHIELDING MEASUREMENTS Some examples from the field attenuation (i.e. shielding) measurements are displayed below for the relevant total installation C. The attenuation is calculated as the quotient between the measured field for the given configuration, and the field from the reference measurement using a wooden board. The results for the W1 tray system in the range 100 kHz – 30 MHz is displayed in Figure 13. For the single point ground we obtain negative shielding, i.e. amplification of the emitted field. However, with improved RF connection, the field is decreased accordingly. Similar to the crosstalk measurement result, we find only a small change compared to the continuous tray configuration with the removal of the GRP. The results for the W1 tray system in the range 30 – 200 MHz is displayed in Figure 14. Due to the large system size (compared to the signal wavelength) the measurements show a resonant behavior. Still, it is possible to analyze differences between the configurations in a broader sense. Here, we find very little improvement of the shielding when using the wire ground connections. Only when applying a continuous tray connection, a reduction in the range of 20 dB is obtained. This means that cable tray systems may provide a shielding effect even up to 200 MHz, but only with optimal low RF impedance connection between tray members and cabinets. The corresponding result for the Defem tray system is shown in Figure 15. The results are similar to the ones obtained for the W1 tray, but with slightly reduced values.

36

V. CONCLUSIONS A well designed tray system with optimal performance should provide as low crosstalk as possible. In the measurements on the configuration C, the results show that a poorly implemented tray system amplifies crosstalk between cables. The crosstalk reduction is improved with reduced length of interconnects between trays and cabinets (equaling lower connection impedance). The measurements also showed that the crosstalk is independent of cable separation if the RF ground impedance for the system is poor (= high). The results of the measurements show, that single wire grounding of trays may amplify the field emission at medium frequencies (100 kHz – 30 MHz). Short wire grounding at both ends (configuration CB) gives some improvements, while long wire grounding (configuration CD) has a very small effect. At higher frequencies, only the continuous trays using W1 or Defem gave any field attenuation. When looking at the system configuration and the corresponding results, we find that the cable tray system (including the cabinets at both end, the interconnects, and the cable tray) very much behaves as a shielding enclosure for an electric or electronic system. The behavior is in practice identical to that for a regular shielded system – consisting of shielded enclosures, shielded connectors and cable shields. For this type of system, the shielding effectiveness is limited by the quality of the shielded connector. There is little use of a high quality cable shield if a high quality connector is not specified. The corresponding behavior of a cable tray system has been found in this measurement study. With this in mind, the following conclusions may be drawn. • Cable trays are an integral part of the ground structure, which can perform as a shielding structure for the enclosed electronic systems. If well designed and implemented, it actually forms the ground system. • The major quality parameters are the connections between the tray parts and corresponding cabinets. This ground plane structure (trays and cabinets) must be greater than the protected system (i.e. no cables shall be outside the shielding structure). • Separation of cables on the tray is futile as long as there is no well defined RF ground structure. • If there is no high frequency connection between trays and cabinets, a solid tray provides an amplification of disturbances in the system. In such a case, a plastic tray is preferred and a coarse grid tray is a good neutral option. • With long wire grounds, so called equipotential bonding (for electrical safety purposes), the impact of the trays is neutral (neither good nor bad). • Only in the case of high quality (low RF impedance) connections between the tray parts, the shielding effect of a solid tray may be utilized in its full range. • If a metallic tray system with good high frequency interconnects between parts is maintained, there is no need for any other ground structure,

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2015

ACKNOWLEDGMENT The authors would like to thank Wibe Corporation for the funding of the project and fruitful technical discussions on the electromagnetic quality of installations.

Figure 13. Field attenuation relative to reference measurement for rod antenna measurement 100 kHz – 30 MHz, W1 tray in different installation configurations.

REFERENCES [1] Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council, of 15 December 2004, on the approximation of the Laws of Member States relating to electromagnetic compatibility. [2] Tim Williams, Keith Armstrong, EMC for systems and installations, 2000, Newnes, ISBN 0750641673. [3] Electromagnetic environment handbook – EMMA, ISBN M7773001271, Swedish Defence Material Administration, Sweden, Part 3 2005. [4] EN 50174-2 “Information technology – Cabling installation – Part 2: Installation planning and practices inside buildings”, CENELEC, issue 2. [5] “EMC performance of cable trays – shielding tests”, Report RE10273-17181, EMC Services, Sweden, 2008-03-31, (is available from Wibe Corp. Mora, Sweden) [6] EN 55025 “Radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on board vehicles, boats, and on devices - Limits and methods of measurement”, CENELEC, Issue 2. [7] EN 55011 “Industrial, scientific and medical (ISM) radiofrequency equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement”, CENELEC, Issue 4 Lennart Hasselgren and Ulf Nilsson EMC Services Corp. SE-431 66 Molndal, Sweden lennart.hasselgren@emcservices.se emculf@gmail.com

Figure 14. Field attenuation relative to reference measurement for biconical antenna measurement 30 – 200 MHz horizontal polarisation, W1 tray.

Figure 15. Field attenuation relative to reference measurement for biconical antenna measurement 30 – 200 MHz horizontal polarisation, Defem tray.

i.e. the system itself becomes a shielding equipotentializing system. A wooden or plastic external weather protection may then be used. • The use of trays as an enforced electromagnetic protection of electronic systems is a promising technique. However, the knowledge within the installation industry is very sparse. Moreover, the present installation standards provide little help for understanding the importance of the quality of the interconnections between ground structure parts in a system. The implementation of good engineering practice is therefore still a challenge for the future. www.electronic.nu – Electronic Environment online

www.stigab.se E-post: info@stigab.se Tel: +46 8 97 09 90

37


Forskning pågår

Electronic Environment #2.2015

Mikrovågskomponenter designade från scratch med hjälp av datorsimuleringar När man utformar mikrovågskomponenter, till exempel antenner för mobil kommunikation och vågledare för radarutrustning, har man i decennier främst litat till professionella konstruktörers påhittighet. Datorsimuleringar brukar bara göras i ett sista skede för att finjustera detaljer i utformningen. I sin avhandling i datavetenskap vid Umeå universitet utmanar Emadeldeen Hassan denna traditionella konstruktionsmetod. – När datorer används på rätt sätt också i den tidiga designfasen kan vi inte bara förkorta processer som tagit tiotals år till några få timmar, säger Emadeldeen Hassan. Vi kan också få fram nya, revolutionerande utformningar med enastående prestanda. Den klassiska konstruktionsprocessen utgår från en konceptuell idé om hur komponenten skulle kunna fungera. Prestandaförbättringar åstadkoms sedan via modifieringar av detaljer i utformningen, där numera datorsimuleringar och optimeringsalgoritmer ofta används. Ett exempel är den så kallade Vivaldiantennen, introducerad av Peter Gibson 1979. Denna antenn kan med hög känslighet fånga upp svaga signaler och har därför ofta använts i vissa medicinska tillämpningar, till exempel i försök att använda mikrovågor för tidig upptäckt av bröstcancer. – Man har jobbat utifrån Vivaldiantennens grundkoncept och justerat det på olika sätt de senaste 36 åren, men frågan är om det är rimligt att ägna så mycket tid åt en enstaka konceptuell idé, säger Emadeldeen Hassan.

Lysande gaffel med hjälp av sprejad LEC-teknik Ljusemitterande elektrokemiska celler, LEC, är en nyuppfunnen belysningsteknik. I sin avhandling i fysik vid Umeå universitet visar Amir Asadpoordarvish att en LEC kan tillverkas genom att spreja tre lager bläck ovanpå en yta och få att lysa med strömmen från ett vanligt batteri. LEC-komponenter kan sprejas på komplicerade ytor. Till exempel har professor Ludvig Edmans forskargrupp som han ingår i tillverkat en lysande gaffel. – I en nyligen genomförd studie visade vi att det också är möjligt att sprejbestryka LEC-strukturen direkt på vanligt, billigt kopiatorpapper, säger Amir Asadpoordarvish. En sådan pappers-LEC uppvisar jämn ljusemission även under upprepad böjning och flexning. Artificiell belysning har inneburit stora fördelar för mänskligheten. De senaste åren har enorma framsteg gjorts genom kommersialiseringen av energieffektiva ljusemitterande dioder, LED, och datorskärmar med hög kontrast baserade på organiska LED:er. Men, organiska LED kräver en dyr och komplicerad tillverkningsprocess. Det är därför troligt att nästa stora genombrott inom belysning kommer att vara upptäckten av en billig och ”grön” teknik, producerad på ett kostnads- och materialeffektivt sätt med ofarliga och lättillgängliga råvaror, samtidigt som belysningen är flexibel, tålig och väger lite. Ljusemitterande elektrokemiska celler, LEC, kan bli det som gör visionen till verklighet, konstaterar Amir Asadpoordarvish i sin avhandling. En LEC baseras på ett aktivt material placerat mellan en katod och en anod. I avhandlingen visar Amir Asadpoordarvish hur forskargruppen med hjälp av en enkel handhållen airbrush lyckats tillverka funktionella LEC:er genom att spreja tre lager bläck, och på så vis skapa anod, aktivt material och katod, ovanpå ett substrat. Sådana komponenter kan ge ljus med strömmen från ett vanligt batteri. I samma studie visades att sådana sprejsintrade LEC:er är högeffektiva och kan ha både flerfärgad och mönstrad ljusemission. – De kan tillverkas direkt på komplicerade ytor. Ett anmärkningsvärt exempel på det är vår tillverkning av en ljusemitterande gaffel, säger Amir Asadpoordarvish. Forskargruppen löste också problemet med att skydda de ljusemitterande cellerna från den omgivande luften genom att kapsla in dem i ett tunt lager glas och epoxyplast. Det resulterade i en LEC med en livstid på 5 600 timmar, vilket kan jämföras med de 1 000 timmars brinntid som en vanlig glödlampa har.

Den fråga han undersökt i sitt avhandlingsarbete är: Vad händer om man startar med ett “blankt papper”, utan att påverkas av ett initialt designkoncept? Kan en datoralgoritm automatiskt generera konstruktioner som liknar dem människor tänkt ut? Kan vi till och med få fram komponenter med ännu bättre prestanda? – Svaret är ja på båda dessa frågor, menar Emadeldeen Hassan. I sin avhandling har han utforskat en mångfald olika verktyg – precisa numeriska algoritmer för simulering och optimering som implementerats i kraftfulla beräkningssystem – och integrerat dessa för att möjliggöra effektiv design ”från scratch” av mikrovågskomponenter. Metoden har sedan bland annat använts för att designa en antenn som är känslig för identifikation av objekt i närområdet. – Efter bara några timmars beräkningar fick algoritmen fram många gynnsamma konstruktioner, bland annat en antenn som liknar den klassiska Vivaldiantennen, säger Emadeldeen Hassan. Men det var inte den antennen som fungerade bäst, utan en helt ny typ av mycket mer känsliga antenner som genererats av algoritmen. Metoden användes i forskningsprojektet också för att utforma en nyckelbeståndsdel i radarsystem: matchande överföringar mellan komponenter i mikrovågskretsar. En väl utformad överföring ger ett energieffektivt system och minskar risken för överhettning. Mätningar av prestanda i prototyper av komponenter som konstruerats med hjälp av metoden bekräftade deras höga prestanda. Emadeldeen Hassan har genomfört sina doktorandstudier vid UMIT Research Lab och Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Han har sedan tidigare en kandidatexamen och masterexamen i Elektroteknik från Menoufia University, Egypten.

Källa: Umeå Universitet

38

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Källa: Umeå Universitet


See emission and immunity sources at components level! Using the EMC-Scanner during the early stages of design enables you to detect potential emission or immunity problems before they become integrated into the product and expensive to correct. See what an EMC scanner can do for you, visit our website www.detectus.com.

See it before you

it!

q +46 (0)280 41122 p +46 (0)280 41169

info@detectus.com www.detectus.com

S. Hantverkargatan 38B SE-782 34 Malung


Electronic Environment #2.2015

Background and Comments on the

EMC Performance of Cable Trays T

he study “On the EMC Performance of Cable Trays” (see article in this magazine), started with a contact between EMC Services and the Defem company. Their problem was that their design had been given a lot of criticism in the standard EN 50174-2:2000 (on page 25). The standard was found to contain a lot of formulations on EMC, but there was no rationale for the text – nor were they complete. When we first were introduced to the Defem type of cable tray system we became quite curious: could this be a good alternative to sheet metal cable trays from an EMC point of view? Could this wire mesh tray, built up with metal wires going in parallel (essential for our thoughts) to cables placed on them, be a “ground” as good as sheet metal? We had the feeling it could be so because we saw the resemblance to a transmission line (for common mode currents). We also understood that because of the mesh buildup, a more flexible and continuous ground system could be constructed (among other benefits) in an easier way compared to sheet metal cable trays. This seemed to be a realistic way of achieving a good ground system compared to the regular split-up “non-ground” ladder type of cable trays, as we saw it. The idea for performing the tests described in “On the EMC Performance of Cable Trays” was to see if this could be the case. But then again, what do we mean with the word “ground”? Is it a metal rod driven into the soil at the transformer? Is it a bolt in the bottom of the installation cabinet? Maybe we are using the wrong word, because we actually want to build a shielding metal structure. So we should use the word “shield” instead? Or at least we should say “ground plane” so that the shape is described.

40

THE PRINCIPLE OF GROUND PLANE AND SIGNAL TRANSMISSIONS From an EMC point of view, power and signal cables should – together with corresponding cabinets – be placed above a ground plane. This ground plane does not need to be much wider than the cable bundles. Compare with the corresponding printed circuit board (PCB) techniques, where the ground plane always shall be larger than the trace routing.

Zo

Schema

b h

>>b

Tvärsnitt

Figure 1. Simple transmission line called “strip line”.

Figure 2. DM versus CM.

A ground is one of two parts in a transmission line; the “return wire” where the signal current comes back to its origin. A simple type of transmission line is a conductor placed over a continuous ground plane at a constant height together with the signal and receiving circuits, see Figure 1. This is the same technique as in used in PCBs. The benefits of using a well designed transmission line for signal transmission are several: the signal will be transmitted and received as sent (i e no resonances will occur) and the coupling (field emission, field pickup) to the surrounding will be minimal. To minimize the coupling to the surrounding it is also benefi-

cial to reduce the distance (height) between the signal conductor and the ground plane. In Figure 1, the characteristic impedance of the transmission line Z0 is due to the height h and the conductor width d. The ground plane shall be quite wider than the signal conductor. The output and input impedances of the driving and receiving circuits shall have the same value as Z0. The signal will be distorted if the width, height or circuit impedances vary – and increased resonance effects, crosstalk and emission will occur. In our case – consisting of electronic components, cables, cabinets and trays – it is not the intended

www.electronic.nu – Electronic Environment online

differential power feeds or signals between conductors within cables which are of interest; it is the unwanted common mode (CM) voltages and currents which are of interest. It is those voltages and currents that create the unwanted couplings such as crosstalk, radiated emission and pickup of unwanted fields. The intention is thus to minimize the CM coupling • between cables (crosstalk) • to cables (immunity to fields) • from cables (emission) by placing them on an high frequency wise high performance, and thus from EMC point of view, cable tray system. Of course, designing and building electrical and


Electronic Environment #2.2015

electronic systems with a minimum of CM voltages and currents (see below) on cables is the first step, but this is seldom achieved in common industrial systems of today. Thus, the next step to minimize CM coupling would be to implement the RF ground plane technique for the CM voltages and currents then designing and building electric or electronic systems. The simple way to do so would be to implement a ground plane, as good as possible, in the buildup of systems. THE CONCEPT OF CM AND DM Maybe a short explanation of the CM and DM definitions should be given. Specific for interfering powers and currents are that they can perform in both differential mode (DM) and common mode (CM) unlike a general signal or a power voltage, what only is intended to perform in differential mode. Moreover, CM current can flow without hardwired connection to some return; there is of course always capacitance to the environment. DM voltage is the differential voltage between a pair of conductors (current in opposite directions in the pair). CM voltage performs with the same polarity and amplitude on all wires in a cable relative to a common reference (ground), see the Figure 2. CM current flows in the same direction on all conductors in a cable (including shields). CM voltage creates no differential voltage between conductors in a cable, unless there is imbalance. There is always an imbalance, and that is why CM currents are regarded as the major problem when working with EMC. APPLICATION TO CABLE TRAYS AND THE RELATED ELECTRONIC SYSTEMS The idea, which is not new for the EMC community, is to adapt existing cable trays to provide a conducting structure as continuous as possible close to the cables. Due to practicalities it is more difficult to achieve continuous common mode impedance in cable tray systems, but the goal should be to do so. In the article referred to you may see that this idea works quite well: • Traditional cable tray ladders are not providing anything but cable support. • Trays made by parallel strings (mesh trays) are

almost as good as sheet metal cable trays. • To be of any help for EMC, the cable trays need to be connected together and to the metal cabinets or boxes. Then all types of trays will provide a protection.

to tell how to design circuits for creation of little CM, but in the article it is mentioned that cable shields, if used, should be connected very well to the cabinets or boxes – at both ends – with high RF quality.

• If mesh and metal trays are only connected at one end, they will act as amplifiers of disturbances.

WHO IS USING THIS TECHNIQUE – NO ONE? We mentioned above that the described technique is not new to the EMC community. What´s new is that the tests and experiments performed in the article have not, as far as we know, been performed before. Although other types of tests in this field have been performed indicating the same conclusion:

By making low impedance (wide and short) electrical connections between the metallic members of the system there are also other benefits achieved:

Build cable tray systems as ground planes and make all connections between tray members as short and wide (one wide or several parallel connections) as possible.

• Electrical safety due to low resistance between all electrical parts in the system. Actually, only one connection is needed from a system built like this to the ground point (rod) at the feeding power transformer. However, all electronic systems will mostly have a separate safety ground wire (PE) anyway. But no extra equi-potential bonding wires are needed since the resistance of the cable tray system will be far less than such a conductor (maybe some labeling will be needed, but that is a safety issue that we are not experts on).

Our wondering is why people don´t use this simple and cost saving technique in the industry?

• The shorter and wider (or several in parallel) the interconnections (the bondings) are, the better (best high frequency performance).

WHY BOTHER ABOUT THIS AT ALL? Now, if very few industries are using the possibility of making a high frequency low impedance shield for their systems – by using the cable trays – things seem to work anyway? So why bother? The reason why it – mostly – seems to be working today may be a number of things, here is a short list: • The users do not realize that they have interference, but communications are very slow for some reason. • For all its drawbacks, the CE marking have created improvements and set a minimum level of EMC performance of apparatues. • Experienced product designers do not trust the electricians who make the installations. They add extra precautions and test for worst case – unprotected cable installation.

• The proposed RF shield structure (which is the EMC label for an equi-potential grounding system) will work for relatively high frequencies. That means that it also works for low and medium frequencies, including transient phenomena such as lightning. If the industrial site has a set of over voltage lightning protection (OVP) devices, the function of these will depend on the existence of a low impedance ground reference. If there is no ground plane, the OVPs will be hanging loose in the air and do no good. The RF shield structure (trays and cabinets combined) will provide this critical support. It is mentioned above that trying to reduce CM noise is basic. How to do so? Well, it is not the place

Figure 3. Photo of the three types of trays that were studied: Defem wire mesh tray, Stago metal tray, and Wibe ladder tray

www.electronic.nu – Electronic Environment online

41


Electronic Environment #2.2015

• For a long time, the industrial electronics has been allowed to emit about 10 dB extra emission (compared to domestic use), since the use of radio communication (broadcast radio mostly assumed) is not regarded critical and therefore not worth the same protection as in domestic environment. This will work anyway if you have the margins on your side. So if it is working today (at least we would like to think so), why shouldn’t it keep on working? So again, why bother? Well, the absence of problems in the future would be based on a set of assumptions – and will they hold? Again, a short list • All product designers will be just as skilled and experienced as before, and remember all historical previous problems – maybe... • All electronics will be working in the same way as today, business as usual – but that means that there will be no development... • Radio communication is not going to increase, we use cables still – but the reality is the opposite; ”wireless industry” is a big slogan... In short, electromagnetic environment is not a static situation – it is constantly evolving. But in industrial locations, old equipment is always mixed with new technology – and now we are starting to mix new radio communication systems with old, high RF (radio frequency) emitting existing equipment. New

sensor technology is also a feature. So what will you do if you encounter problems with your noise margin for the new system? The solutions could be • Throw out all old equipment and start all over again. • Increase radio output power (if you have a loud kindergarten, the teacher need to shout louder). • Use improved communication protocols, works at least for transient phenomena. • Use the existing installation material, and combine it to a low impedance shield that reduces the field from old equipment inside the shield. • Our paper describes the last bullet in the list. We think it is worth trying. Which one is the cheapest? Which is the most effective one? WHO SHOULD BOTHER, AND HOW? If the technique of shielding by use of the installation material is not used, it depends on that the stake holders in the industry are not acting on it. Education To begin with, EMC education is not mandatory in any type of Swedish college education, not even for electronic engineering. So, tray designers get to know even less, not to mention the installation electricians. EMC aspects on industrial installations is not very sexy for a Ph. D student either, they tend to focus on complex mathematical calcula-

tions – which is very good and needed, but not in this problem. Authorities To our knowledge, the authorities (like Elsäkerhetsverket) are focusing on monitoring CE-marked equipment and also to make inspections on premises where there are complaints. This is all very good and needed. But when it comes to EMC requirement on installations, the EMC directive in itself is very vague – giving very little support to the authority on how to monitor compliance. What is a “good engineering practice” in installation? Our article could be a supporting piece that the authority could use to provide guidelines to the industry. This could be the most effective way to reach out to the industry with relevant information. Standardization organizations From what we have seen, standardization has been focused on several aspects – but not the ones we have presented here. There is a new version of the EN 50174 series emerging, but we have no new knowledge of this. However, since the standardization is brought forward by the industrial stakeholders in the particular field, it is most likely to be governed by their interests and knowledge. However, with a new version it will be possible to take new steps of improvements if a dialogue with the EMC society (such as IEEE EMC) would take place (which is not the case today). Industry owners Since the industry hires persons that have been educated by the universities and other schools,

they will only achieve EMC knowledge on their own based on corporate activities. There is a risk that industrial EMC design is based on traditional principles which are not supported by EMC professionals of today. Since there are so many other aspects of industrial buildings, EMC is often doomed to be of low priority. If EMC is addressed, it is often directed to the use of equi-potential bonding (with the use of long wires that are useless at RF) or the use of cutting off the cable shield on cables (which is also wrong). The industry needs updated knowledge. Component suppliers The suppliers of installation material are not used to RF principles. Shielding is not a part of the game. They need to look outside their own products (which are sub-parts of an installation) and realize that the EMC performance is governed by the entire installation. You cannot make a good fix in the middle. FINAL WORDS We, the authors, still believe that there are vital improvements that can be made in the industry – and it does not need to cost a lot of money. But the knowledge on how to do it fades away in the abundance of rumors, myths, and old traditions. So maybe we should apply the kindergarten methodology – we all shout louder? But we would like to see an improved communication instead. Ulf Nilsson emculf@gmail.com Lennart Hasselgren EMC Services lennart@emcservices.se

Standardiseringen – ditt strategiska verktyg! Öka din kompetens och utveckla ditt internationella nätverk samtidigt som ditt företags affärsutveckling gynnas och konkurrenskraften ökar.

Kontakta oss så berättar vi mer. Fastställer all svensk standard inom elområdet Sveriges medlem i IEC sedan 1907

SEK Svensk Elstandard | Box 1284, 164 29 Kista | Tel: 08-444 14 00 | E-post: sek@elstandard.se | www.elstandard.se

42

www.electronic.nu – Electronic Environment online

www.elstandard.se/shop


Electronic Environment #2.2015

Branschnyheter

Företagsregister

2015 års vinnare av SER-Prize och SER-Junior Prize

Acal AB Solna Strandväg 21 171 54 Solna Tel: 08-546 565 00 Fax: 08-546 565 65 info@acal.se www.acal.se

2015 ÅRS SER-PRIZE VINNARE: DAVID CUARTIELLES 2015 ÅRS SER-JUNIOR PRIZE VINNARE: TIMMY BERGQVIST

Acte Supply AB Box 4115 171 04 Solna Tel: 08-445 28 00 Fax: 08-98 26 19 www.acte.se

SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers riksförening delar varje år ut SER-Prize och SER-Junior Prize för att uppmärksamma de svenska Elektro/Data/IT-ingenjörernas viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling. SER-Prize tilldelas den individ eller grupp som genom sin ingenjörsgärning bedöms bidra till en smart och hållbar samhällsutveckling. SER-Junior Prize tilldelas teknolog/doktorand vars exjobb/avhandling bedöms bidra till en smart och hållbar samhällsutveckling. Pristagarna utses av SERs Jury, som består av 5 namnkunniga personer, från såväl SER, som Näringsliv och Akademia.

SER-PRIZE 2015 TILLDELAS DAVID CUARTIELLES, MALMÖ HÖGSKOLA, FÖR HANS BIDRAG I UTVECKLINGEN AV ARDUINO PLATTFORMEN. MOTIVERING: Arduino plattformen är en open-source plattform som bygger på att enkelt kunna använda hårdvara och mjukvara för att utveckla interaktiva projekt. Den har inspirerat och skapat förutsättningar för människor över hela världen till att utveckla innovativa idéer och produkter. Allt ifrån moduler för realtidsmätning av radioaktivitet, the pebble smartwatch, Quadcopters till statusuppdateringar av krukväxters välmående i hemmet har genererats med hjälp av plattformen. Arduino plattformen syftar till att visa de kreativa processerna bakom konstruktion och design och har används av skolor över hela världen, över 13 000 studenter har använt plattformen. David Cuartielles är med andra ord en mycket bra och inspirerande rollmodell för svenska Elektro/Data/IT-ingenjörer! Arduino plattformen är en teknisk utveckling som skapar vida möjligheter för en smart och hållbar samhällsutveckling, det vi vill uppmärksamma med årets upplaga av SER-prize.

SER-JUNIOR PRIZE 2015 TILLDELAS I ÅR TIMMY BERGQVIST, KTH, FÖR HANS EXAMENSARBETE- SOLENERGI MED ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER OCH KOSTNADSEFFEKTIV LAGRING. MOTIVERING: Examensarbetet utfördes på Skanska Installation. Uppgiften var att analysera förbrukningen och solproduktionen hos ett av världens miljövändligaste kontor i Väla Gård, Helsingborg. En pilotundersökning gick ut på att undersöka ifall batterier kunde användas för att lagra solproduktionsöverskottet. Grunden till denna analys beror på den stora prisdifferensen mellan köp och sälj av el. Om Skanska kan investera i batterier för att på sikt tjäna in denna stora prisdifferens som annars skulle uppstå. Men egenlagring skulle vi få mindre nätförluster på elnätet men även förkorta ner återbetalningstiden på solpanelerna. Tre olika kostnadsmässiga scenarier med timdebitering, egenlagring och nettodebitering jämförs och presenteras grundat på beräkningsmetod inom aktuell forskning. Det bäst lämpade scenarierna ges i form av ett önskat införande för optimal vinst för kund och miljö. Energimarknaden kan snabbt äventyras vilket gör att valet av lämplig lösning som ger optimal vinst för kund och miljö minskar solcellsägarens riskfaktor. Examensarbetet bidrar till en smart och hållbar samhällsutveckling genom att ge bättre förutsättningar för aktörer att investera i solenergiproduktion, det vill uppmärksamma med årets upplaga av SER-Junior prize. Prisutdelningen sker direkt efter SERs årsmöte, som går av stapeln onsdagen den 6 maj, kl 18.00 på KTHs bibliotek, Osquars backe 31 i Stockholm. David Cuartielles och Timmy Bergqvist, får förutom äran och en pris-statyett, en kontant prissumma på 20 000 respektive 10 000 kronor. De kommer även att presentera sitt arbete på årsmötet för mötesdeltagarna.

Adopticum Gymnasievägen 34 Leveransadress: Anbudsgatan 5 931 57 Skellefteå Tel: 0910-288 260 info@adopticum.se www.adopticum.se

ANSYS Sweden Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-588 370 60 Vestagatan 2 B 416 64 Göteborg Tel: 031-771 87 80 info-se@ansys.com www.ansys.com Armeka AB Box 32053 126 11 Stockholm Tel: 08-645 10 75 Fax: 08-19 72 34 www.armeka.se Axiom EduTech Gjuterivägen 6 311 32 Falkenberg Tel: 0346-71 30 30 Fax: 0346-71 33 33 www.axiom-edutech.com

Ageto MTT AB Propellervägen 6 B 183 62 Täby Tel: 08-446 77 30 www.agetomtt.com Agilent Techologies Sweden AB Kronborgsgränd 23 164 94 Kista Tel: 0200-88 22 55 Aleba AB Västberga allé 1 126 30 Hägersten Tel: 08-19 03 20 Fax: 08-19 35 42 www.aleba.se Alelion Batteries Flöjelbergsgatan 14c 431 37 Mölndal Tel: 031-86 62 00 info@alelion.com www.alelion.com/sv Alpharay Teknik AB Runnabyvägen 11 705 92 Örebro Tel: 019-26 26 20 mail@alpharay.se www.alpharay.se AMB Industri AB 361 93 Broakulla Tel: 0471-485 18 Fax: 0471-485 99 Amska Amerikanska Teleprodukter AB Box 88 155 21 Nykvarn Tel: 08-554 909 50 Kontaktperson: Kees van Doorn www.amska.se Amtele AB Jägerhorns väg 10 141 75 Kungens Kurva Tel 08-556 46604 Stora Åvägen 21 436 34 Askim Tel 08-556 466 10 amtele@amtele.se www.amtele.se Anritsu AB Borgarfjordsgatan 13 A 164 26 Kista Tel: 08-534 707 00 Fax: 08-534 707 30 www.eu.anritsu.com

Prisceremonin är öppen för alla, och anmälan kan göras på SERs hemsida www.ser.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

BK Services Westmansgatan 47 A 582 16 Linköping Tel: 013–21 26 50 Fax: 013–99 13 025 johan@bk-services.se www.bk-services.se Kontaktperson: Johan Bergstrand Produkter och Tjänster: BK Services erbjuder elsäkerhetsgranskningar (LVD), för- och sluttester av din produkts EMCegenskaper, hjälp med CE-märkning, klimat- och vibrationstester samt akustikmätningar. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster med korta ledtider, problemlösningshjälp och vänligt bemötande.

Berako AB Regulatorv 21 14149 Huddinge Tel: 08-774 27 00 Fax: 08-779 85 00 www.berako.se Bodycote Ytbehandling AB Box 58 334 21 Anderstorp Tel: 0371-161 50 Fax: 0371-151 30 www.bodycote.se Bofors Test Center AB Box 418 691 27 Karlskoga Tel: 0586-84000 www.testcenter.se Bomberg EMC Products Aps Gydevang 2 F DK 3450 Alleröd Danmark Tel: 0045-48 14 01 55 Bonab Elektronik AB Box 8727 402 75 Göteborg Tel: 031-724 24 24 Fax: 031-724 24 31 www.bonab.se

43


Företagsregister BRADY AB Vallgatan 5 170 69 Solna Tel: 08-590 057 30 Fax: 08-590 818 68 cssweden@bradyeurope.com www.brady.se www.bradyeurope.com Bromanco Björkgren AB Rallarvägen 37 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 853 00 Fax: 08-540 870 06 info@bromancob.se www.bromancob.se Båstad Industri AB Box 1094 269 21 Båstad Tel: 0431-732 00 Fax: 0431-730 95 www.bastadindustri.se CA Mätsystem Sjöflygsvägen 35 183 62 Täby Tel: 08-505 268 00 Fax: 08-505 268 10 www.camatsystem.se Cadputer AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Tel: 08-590 752 30 Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se Caltech AB Fågelviksvägen 7 145 53 Norsborg Tel: 08-534 703 40 Fax: 08-531 721 00 www.caltech.se

Electronic Environment #2.2015

Dectron AB Thörnbladsväg 6 386 90 Färjestaden Tel: 0485-56 39 00 gorantordsson@kemet.com tobiasharlen@kemet.com ulfheiding@kemet.com www.dectron.se Produkter och Tjänster: EMC Dectron har ett välutrustat och ackrediterade EMC-labb där vi utför provning enligt de vanligast förekommande standarderna inom EMC området. Vi är experter på att avhjälpa störningsproblem och apparater som inte kan flyttas till labbet kan vi prova på plats. LVD Vi utför elsäkerhetsgranskningar inom de flesta områden, många gånger i samband med EMC-provning. Apparater som inte kan flyttas till labbet kan vi granska på plats. Miljöprovning Vi har utrustning och kunskap för provning av vibration, skak, chock, snabb temperaturväxling, kyla värme och fuktighet.

CE-BIT Elektronik AB Box 7055 187 11 Täby Tel: 08-735 75 50 Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se

Detectus AB Hantverkargatan 38 B 782 34 Malung Tel: 0280-411 22 Fax: 0280-411 69 jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se

CLC SYSTEMS AB Nygård Torstuna 740 83 Fjärdhundra Tel: 0171-411030 Fax: 0171-411090 info@clcsystems.se www.clcsystems.se

Kontaktperson: Jan Eriksson

Combitech AB Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se Compomill AB Box 4 194 21 Upplands Väsby Tel: 08-594 111 50 Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se

44

Eldonvasa AB Egnahemsgatan 39 571 83 Nässjö Tel: 0380-762 00 Fax: 0380-158 00 www.eldon-enclosures.com ElektronikBolaget Orbis Ekbacksvägen 28 168 69 Bromma Tel: 08-555 36 360 Fax: 08-555 36 369 www.orbis.eu/swe Elis Elektro AS Jerikoveien 16 N-1067 Oslo Tel: +47 22 90 56 70 Fax: + 47 22 90 56 71 www.eliselektro.no ELKUL Kärrskiftesvägen 10 291 94 Kristianstad Tel: 044-22 70 38 Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se

Produkter och Tjänster: Instrument, provning. Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

DELTA Development Technology AB Finnslätten, Elektronikgatan 47 721 36 Västerås Tel: 021-31 44 80 Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se EG Electronics AB Grimstagatan 160 162 58 Vällingby Tel: 08-759 35 70 Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com

Emka Scandinavia Box 3095 550 03 Jönköping Tel: 036-18 65 70 ESD-Center AB Ringugnsgatan 8 216 16 Malmö Tel: 040-36 32 40 Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se Eurodis Electronics 194 93 Stockholm Tel: 08-505 549 00 Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se ExCal AB Bröksmyravägen 43 826 40 Söderhamn Tel: 0270-28 87 60 Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se Farnell Skeppsgatan 19 211 19 Malmö Tel: 08-730 50 00 www.farnell.se

Elrond Komponent AB Box 1220 141 25 Huddinge Tel: 08-449 80 80 Fax: 08-449 80 89 www.elrond.se Eltech Electronics AB Björnavägen 74 891 42 Örnsköldsvik Tel: 0660-29 98 50 www.eltech.se

CCC Solutions/Carpatec Högbackavägen 6 184 37 Åkersberga, Tel: 08-540 888 45 www.cccsolutions.eu

Combinova Marketing AB Box 200 50 161 02 Bromma Tel: 08-627 93 10 Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se

Elastocon AB Göteborgsvägen 99 504 60 Borås Tel: 033-22 56 30 Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se

EMC Väst AB Bror Nilssons Gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-51 58 50 Fax: 031-51 58 50 www.emcvaest.se

EMC Services Box 30 431 21 Mölndal Besöksadress: Bergfotsgatan 4 Tel: 031-337 59 00 www.emcservices.se Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se EMC Services erbjuder provning, rådgivning, problemlösning och utbildning inom EMCområdet. I vårt EMClaboratorium i Mölndal utför vi EMC-mätningar på alla möjliga produkter och kan även ta in större objekt som t.ex. bilar. Vi har utrustning för att utföra mätningar på plats hos kund och kan även erbjuda miljö- och vibrationsprovning. EMC Services ingår i försvarskoncernen Saab.

Flexitron AB Sidensvansvägen 8 192 55 Sollentuna Tel: 08-732 85 60 sales@flexitron.se www.flexitron.se Produkter och tjänster: Material för skärmning och absorbering av mikrovågor. Nätfilter, genomföringsfilter och ferriter. Termiskt ledande material. Vågledare, filter och andra RF/MW komponenter.

Emicon AB Head office: Briggatan 21 234 42 Lomma Branch office: Luntmakargatan 95 113 51 Stockholm Tel: 040-41 02 25 or 073-530 71 02 sven@emicon.se www.emicon.se Contact: Sven Garmland Need Help With Your Electromagnetic Environment? Products and Services: We have more than 30 years of experience from research and development in the field of electromagnetic interference. We can help you with: • Interference control • Advice • Specifications • Testing for EMC, EMP, HPEM and lightning • Field tests, current injection and coupling measurements • Electromagnetic simulations • Analysis and measurements on small and large-scale systems, anything from circuit boards to complex facilities. • Measurement and test system integration • Software for EM simulations, measurements and instrument control • Shielding and Grounding Visit www.emicon.se for further information.

Ferner Elektronik AB Box 600 175 26 Järfälla Tel: 08-760 83 60 www.ferner.se FMV 115 88 Stockholm Tel: 08-782 40 00 Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se Frendus AB Strandgatan 2 582 26 Linköping Tel: 013-12 50 20 info@frendus.com www.frendus.com Kontaktperson: Stefan Stenmark Garam Elektronik AB Box 5093 141 05 Huddinge Tel: 08-710 03 40 Fax: 08-710 42 27 Glenair Nordic AB Box 726 169 27 Solna Tel: 08-505 500 00 Fax: 08- 505 500 00 www.glenair.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online

ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 info@erde.se web: www.erde.se Kontaktperson: Ralf Danielsson Produkter och Tjänster: Skandinavisk representant för schweiziska EMC-Partner AG. Vi har provutrustning för IEC, EN, ISO, MIL mfl standarder samt för harmonics, flicker, emission och immunitet. Transientgeneratorer för bla immunitets- och komponentprovning samt blixtprovning av flygplans-, telekom- och militärutrustning.


Företagsregister

Electronic Environment #2.2015

EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg Tel: 042-23 50 60 Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se Kontakt person: Lars Günther Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMC-teknik. Produkter och Tjänster: Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning.

Gore & Associates Scand AB Box 268 431 23 Mölndal Tel: 031-706 78 00 www.gore.com HCM Elektronik Sockenvägen 428 122 63 Enskede Tel: 08-659 99 15 Fax: 08-556 103 78 www.hcm.se

Helukabel AB Spjutvägen 1 175 61 Järfälla Tel: 08-557 742 80 Fax: 08-621 00 59 www.helukabel.se

Intertechna AB Kvarnvägen 15 663 40 Hammarö Tel: 054-52 10 00 Fax: 054-52 22 97 www.intertechna.se

High Voltage AB Änggärdsgatan 12 721 30 Västerås Tel: 021-12 04 05 Fax: 021-12 04 09 www.highvoltage.se

Intertek Torshamnsgatan 43 Box 1103 164 22 Kista Tel: 08-750 00 00 Fax: 08-750 60 30 Info-sweden@intertek.com www.intertek.se

Industrikomponenter AB Gårdsvägen 4 169 70 Solna Tel: 08-514 844 00 Fax: 08-514 844 01 www.inkom.se Infineon Technologies Sweden AB Isafjordsgatan 16 164 81 Kista Tel: 08-757 50 00 www.infineon.com Ing. Firman Göran Gustafsson Asphagsvägen 9 732 48 Arboga Tel: 0589-141 15 Fax: 0589-141 85 www.igg.se Ingenjörsfirman Gunnar Petterson AB Ekebyborna 254 591 95 Motala Tel: 08-93 02 80 Fax: 0141-711 51 hans.petterson@igpab.se www.igpab.se Instrument-Mäklaren Pyramidbacken 6 141 75 Kungens Kurva Tel: 08-710 58 47 info@instrument-maklaren.se www.instrument-maklaren.se Kontaktperson: Per-Arne Andersson Instrumentcenter Folkkungavägen 4 Box 233 611 25 Nyköping Tel: 0155-26 70 31 Fax: 0155-26 78 30 info@instrumentcenter.se www.instrumentcenter.se

Produkter och Tjänster: INNVENTIA AB är ett certifierat laboratorium, som arbetar med miljötålighets- och förpackningsprovning. Vi fastställer att produkt och förpackning klarar de mekaniska samt de klimatologiska påkänningar, som uppstår under transport och i produktens användarmiljö. Vi kan även utveckla optimala förpackningar med anpassade stöt- och vibrationsdämpningsegenskaper. INNVENTIA AB är certifierat av SWEDAC och ISTA.

Kitron AB 691 80 Karlskoga Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com LAI Sense Electronics Rördromsvägen 12 590 31 Borensberg Tel: 0703-45 55 89 Fax: 0141-406 42 www.laisense.com LeanNova Engineering AB Flygfältsvägen 7 461 38 Trollhättan Tel: 072-370 07 58 info@leannova.se www.leannova.se LINDH Teknik Granhammar 144 744 97 Järlåsa Tel: 018-444 33 41 Mobil: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se Lintron AB Box 1255 581 12 Linköping Tel: 013-24 29 90 Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se

Jan Linders EMC-provning Bror Nilssons gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-744 38 80 Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com www.janlinders.com

INNVENTIA AB Torshamnsgatan 24 B 164 40 Kista Tel: 08-67 67 000 Fax: 08-751 38 89 www.innventia.com Kontaktperson: Torben Jacobson

Jontronic AB Centralgatan 44 795 30 Rättvik Tel: 0248-133 34 info@jontronic.se www.jontronic.se

HP Etch AB 175 26 Järfälla Tel: 08-588 823 00 www.hpetch.se Produkter och Tjänster: HP-Etch AB offers customized EMC-shields in thin metal. We can suggest technical designs or manufacture according to your drawings. Thanks to our flexible etching method your shields can have logos, product codes and bending lines at no extra cost. Fast prototypes up to midrange volumes are produced in our own factory in Sweden. We can also provide high volumes in Tape & Reel or trays.

Kontaktperson: Jan Linders Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behörighet. Jan Linders Ingenjörsfirma har mångårig erfarenhet inom EMCområdet och har allmän behörighet upp till 1 000 V. Bland vårt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utför EMC-styling dvs förbättrar produkters EMC-egenskaper, ger råd och hjälp om standarder m m. Med vår nya EMCtjänst tar vi totalansvar för er EMC-certifiering.

Jolex AB Västerviksvägen 4 139 36 Värmdö Tel: 08-570 229 85 Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se Kontaktperson: Mikael Klasson Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare Jolex AB har mångårig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kåpor, mikrovågsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fönster/glas/rum/dörrar, genomföringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustningsoch luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer.

LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga Tel: 08-564 708 60 Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se

justkompetens.se Mässans gata 14 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 80 info@justevent.se www.justkompetens.se/ elektronik Produkter och tjänster: Då en produkts egenskaper inom elmiljö är en stor del av produktens kvalitet, krävs att de funktioner som kommer i beröring med utveckling, konstruktion, installation och underhåll har en grundläggande kunskap i elmiljöns olika förutsättningar, delmoment och grundkrav. Därtill kunskap om hur man uppnår tillräckliga egenskaper inom exempelvis EMC, ESD, elsäkerhet och miljötålighet. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kompetens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke – Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är e-learning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Kamic Installation AB Box 278 651 07 Karlstad Tel: 054-57 01 20 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se Kontaktperson Karlstad: Bo Janson Produkter och Tjänster: Komponenter, ledande packningar & lister, skärmade rum (RÖS/EMP). KAMIC erbjuder ett brett program av elmiljöprodukter omfattande allt från komponenter till kompletta system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMP- och RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MILSTD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2.

Lundinova AB Dalbyvägen 1 224 60 Lund Tel: 046-37 97 40 Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se

LaboTest AB Datavägen 57 B 436 32 Askim Tel: 031-748 33 20 Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se Produkter och Tjänster: LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljötålighet och test. Vårt huvudkontor finns i Askim och vårt filialkontor i Sollentuna. Våra huvudleverantörer är Vötsch och Heraeus. Båda har en världsomspännande organisation och är marknadsledande inom sina respektive produktområde. Vår verksamhet fokuseras främst kring följande produktområden: Värmeskåp, Torkugnar, Vakuumtorkskåp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/ Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare.

45


Företagsregister Magnab Eurostat AB Pontongatan 11 611 62 Nyköping Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se Megacon AB Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 Fax: 08-581 653 00 www.megacon.se Mentor Graphics Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-632 95 00 www.mentor.com Metric Teknik Box 1494 171 29 Solna Tel: 08-629 03 00 Fax: 08-594 772 01 Mikroponent AB Postgatan 5 331 30 Värnamo Tel: 0370-69 39 70 Fax: 0370-69 39 80 www.mikroponent.se Miltronic AB Box 1022 611 29 Nyköping Tel: 0155-777 00 MJS Electronics AB Box 11008 800 11 Gävle Tel: 026-18 12 00 Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo Tel: 0478-481 00 Fax: 0478-481 10 www.mpi.se NanoCal AB Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se Nefab Packaging AB 822 81 Alfta Tel: 0771-59 00 00 Fax: 0271-590 10 www.nefab.se Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna Tel: 08-754 70 40 Nemko Sweden Enhagsslingan 23 187 40 Täby Tel: 08-47 300 30 www.nemko.no Nohau Solutions AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö Tel: 040-59 22 00 Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se Nolato Silikonteknik AB Bergmansvägen 4 694 91 Hallsberg Tel: 0582-889 00 Nortelco AS Ryensvingen 3 N-0680 Oslo Tel: +47 22576100 Fax: +47 22576130 elektronikk@nortelco.no www.nortelco.no

46

Electronic Environment #2.2015 Nortronicom AS Ryensvingen 5 Postboks 33 Manglerud N-0612 Oslo Tel: +47 23 24 29 70 Fax: +47 23 24 29 79 www.nortronicom.no Nässjö Plåtprodukter AB Box 395 571 24 Nässjö Tel: 031-380 740 60 www.npp.se OBO Bettermann AB Florettgatan 20 254 67 Helsingborg Tel: 042-38 82 00 Fax: 042-38 82 01 www.obobettermann.se OEM Electronics AB Box 1025 573 29 Tranås Tel: 075-242 45 00 www.oemelectronics.se ONE Nordic AB Box 50529 202 50 Malmö Besöksadress: Arenagatan 35 215 32 Malmö Tel: 0771-33 00 33 Fax: 0771-33 00 34 info@one-nordic.se Ornatus AB Stockholmsvägen 26 194 54 Upplands Väsby Tel: 08-444 39 70 Fax: 08-444 39 79 www.ornatus.se Para Tech Coating Scandinavia AB Box 567 175 26 Järfälla Besök: Elektronikhöjden 6 Tel: 08-588 823 50 info@paratech.nu www.paratech.nu Phoenix Contact AB Linvägen 2 141 44 Huddinge Tel: 08-774 06 30 Fax: 08-774 15 93 www.phoenixcontact.se

Prevas AB Hammarby Fabriksväg 21 A, 6 trp 120 30 Stockholm Tel: 08-644 14 00 maria.mansson@prevas.se www.prevas.se Kontaktperson: Maria Månsson Produkter: Utveckling Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMC-teknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHS- och WEEE- EUP-direktiven. "Lean Design" med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

PROXITRON AB Box 324 591 24 Motala Tel: 0141-580 00 Fax: 0141-584 95 info@proxitron.se www.proxitron.se Kontaktperson: Rickard Elf Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor. Polystar Testsystems AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta Tel: 08-506 006 00 Fax: 08-506 006 01 www.polystartest.com Processbefuktning AB Pilotgatan 17 128 32 Skarpnäck Tel: 08-659 01 55 Fax: 08-659 01 58 www.processbefuktning.se Procurator AB Box 9504 200 39 Malmö Tel: 040-690 30 00 Fax: 040-21 12 09 www.procurator.se

Rohde & Schwarz Sverige AB Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck Tel: 08-605 19 00 Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz.com www.rohde-schwarz.se Rohde & Schwarz-koncernen med huvudkontor i München utvecklar, tillverkar och marknadsför kommunikations-, IT och test & mätutrustningar samt system med fokus på mobil radiokommunikation, broadcasting, EMC, HFtest, generella instrument, signalspaning och frekvensövervakning. Rohde & Schwarz är Europas största tillverkare av elektronisk test och mätutrustning. Rohde & Schwarz etablerades för över 80 år sedan och har dotterbolag och representanter i över 70 länder. Koncernen har ca 9800 anställda och omsätter årligen ca 1.75 Miljarder Euro. Ungefär 80 % av omsättningen genereras utanför Tyskland. Rohde & Schwarz Sverige AB är ett helägt dotterbolag i koncernen och ansvarar för hela produktlinjen på den svenska marknaden.

RS Components AB Box 21058 200 21 Malmö Tel: 08-445 89 00 Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se

Profcon Electronics AB Hjärpholn 18 780 53 Nås Tel: 0281-306 00 Fax: 0281-306 66 www.profcon.se

Rifa AB Box 945 391 29 Kalmar Tel: 0480-616 61 www.rifa.se Rittal Scandinavian AB Månskärsgatan 7 141 71 Huddinge Tel: 08-680 74 08 Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se Roxtec International AB Box 540 371 23 Karlskrona Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se

RUTRONIK Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-505 549 00 Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se Saab AB, Aeronautics, EMC-labbet Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 tony.nilsson@saabgroup.com Saab EDS Nettovägen 6 175 88 Järfälla Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com Sansafe AB Box 120 597 23 Åtvidaberg Tel: 0120-137 08 hakan.sander@sansafe.se SavenHitech AB Box 504 Enhagsvägen 7 183 25 Täby Tel: 08-505 641 00 Fax: 08-733 04 15 www.savenhitech.se Scanditest Sverige AB Box 182 184 22 Åkersberga Tel: 08-544 019 56 Fax: 08-540 212 65 www.scanditest.se info@scanditest.se Scandos AB Varlabergsvägen 24 B 434 91 Kungsbacka Tel: 0300-56 45 30 Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se Schaffner EMC AB Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90

Proxy Electronics AB Box 855 391 28 Kalmar Tel: 0480-49 80 00 Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com RF Partner AB Flöjelbergsgatan 1 C 431 35 Mölndal Tel: 031-47 51 00 Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.se

RTK AB Box 7391 187 15 Täby Tel: 08-510 255 10 Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se

Ronshield AB Klamparbacken 5 122 64 Enskede Tel: 08-722 71 20 Fax: 08 556 720 56 info@ronshield.se www.ronshield.se

Saab AB, Support and Services, EMC-labbet P.O Box 360 S-831 25 Östersund Tel: +46 63 156000 Fax: 063-15 61 99 www.emcinfo.se www.saabgroup.com

Kontaktpersoner: Ronald Brander

Contact: Henrik Risemark

Produkter och Tjänster: Produkter: Kompletta EMC-mätplatser/hallar, absorbenter, ferriter, vridbord, antenner, antennmaster, TEM-Cell, Strip­ lines, EMC-Mätinstrument och system, Audio-video system, fiberoptiska styrningar, EMC-­Filter, RÖS-Rum, EMP-Skydd/ Filter, Utbildning.

Products & Services: We offer accredited EMC testing in accordance with most commercial and military standards and methods, including airborne equipment. We can also provide precompliance testing and qualified reviews and guidance regarding EMC during product design.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Företagsregister

Electronic Environment #2.2015

Kontaktperson: Christian Augustsson Saab kompakt-mätsträcka är en state-of-the-art testanläggning för noggranna och effektiva antennmätningar. Korta fakta: Frekvensområde upp till 75 GHz Mätobjekt upp till 3m x 3m x 3m Vikt upp till 750 kg Produkter och Tjänster: Ackrediterade (ISO 17025) antennmätningar bl.a. för: Basstationsantenner Radiolänk-antenner Aktiva antenner Reflektor-antenner Kalibrering av standardgain horn, SGH Framtagning av testprogram i samarbete med kunden Mätdatautvärdering och antenndiagnostik i samarbete med erfarna antenningenjörer

SEK Svensk Elstandard Box 1284 164 29 KISTA Tel: 08-444 14 00 sek@elstandard.se www.elstandard.se Shop.elstandard.se Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder. Läs mer på www. elstandard.se.

Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarp näck Tel: 08-683 61 00 Schurter Nordic AB Sandborgsvägen 50 122 33 Enskede Tel: 08-447 35 60 Fax: 08-605 47 17 www.schurter.se SEBAB AB Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm Tel +46 8 782 08 08 Tel vx +46 8 782 08 50 www.sees.se SEES är den svenska branschföreningen för miljötålighetsteknik.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 Fax: 033-13 55 02 info@sp.se www.sp.se

Swerea KIMAB AB Box 55970 102 16 Stockholm Tel: 08-440 45 00 www.swerea.se

Trinergi AB Halltorpsvägen 1 702 29 Örebro Tel: 019-18 86 60 Fax: 019-24 00 60

Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se

Technology Marketing Möllersvärdsgatan 5 754 50 Uppsala Tel: 018-18 28 90 Fax: 018-10 70 55 www.technologymarketing.se

Sims Recycling Solutions AB Karosserigatan 6 641 51 Katrineholm Tel: 0150-36 80 30 www.simsrecycling.se

Tesch System AB Märstavägen 20 193 40 Sigtuna Tel: 08-594 80 900 order@tufvassons.se www.tesch.se

UL International (Sweden) AB An affiliate of Underwriters Laboratories Inc. Stormbyvägen 2-4 163 29 Spånga Tel: 08-795 43 70 Fax: 08-760 03 17 www.ul-europe.com

STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm Tel: 08-613 82 00 Fax: 08-21 49 60 www.stf.se Swentech Utbildning AB Box 180 161 26 Bromma Tel: 08-704 99 88 www.swentech.se

Testhouse Nordic AB Österögatan 1 164 40 Kista Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tel: 08-501 260 50 Fax: 08-501 260 54 info@testhouse.se www.testhouse.se Tormatic AS Skreppestad Naringspark N-3261 Larvik Tel: +47 33 16 50 20 Fax: +47 33 16 50 45 www.tormatic.no

Stigab Fågelviksvägen 18 145 53 Norsborg Tel: 08-97 09 90 info@stigab.se www.stigab.se

Trafomo AB Box 412 561 25 Huskvarna Tel: 036-38 95 70 Fax: 036-38 95 79 www.trafomo.se

STIGAB representerar Laird som har ett av marknadens bredaste utbud av EMC-komponenter omfattande kretskortsskärmning (skärmburkar), FabricOver-Foam, stickade lister, BeCu Berylliumkopparlister, ledande gummi, ferriter, common mode filter, absorbenter och olika former av elektriskt ledande tejp. Vi representerar också Optical Filters vilka är specialister på skärmning av fönster (glas/akryl).

Treotham AB Box 11024 100 61 Stockholm Tel: 08-555 960 00 Fax: 08- 644 22 65 www.treotham.se

Weidmüller AB Box 31025 200 49 Malmö Tel: 0771-43 00 44 Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se Wretom Consilium AB Olof Dalins Väg 16 112 52 Stockholm Tel: 08-559 265 34 info@wretom.se www.wretom.se Würth Elektronik Sweden AB Annelundsgatan 17 C 749 40 Enköping Tel: 0171-41 00 81 eiSos-sweden@we-online. com www.we-online.se Kontaktperson: Martin Danielsson Yokogawa Measurement Technologies AB Finlandsgatan 52 164 74 Kista Tel: 08-477 19 00 Fax: 08-477 19 99 www.yokogawa.se

TRESTON GROUP AB Tumstocksvägen 9 A 187 66 Täby Tel: 08-511 791 60 Fax: 08-511 797 60 Bultgatan 40 B 442 40 Kungälv Tel: 031-23 33 05 Fax: 031-23 33 65 info.se@trestoncom www.treston.com

Österlinds El-Agentur AB Box 96 183 21 Täby Tel: 08-587 088 00 Fax: 08-587 088 02 www.osterlinds.se

Kontaktperson: Christer Karlsson Produkter och tjänster: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Inom elektronik-området bedriver vi forskning, test och utvärdering inom bl.a. EMC, radio, miljötålighet, IP-klassning, elsäkerhet, explosionsskydd, ESD och funktionssäkerhet. I våra laboratorier i Borås och Köpenhamn erbjuder vi allt från utvecklingsprovning till ackrediterade prov inom de flesta av våra teknikområden. Vi kan även hjälpa till med avancerad felsökning.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Allt på sAmmA ställe 

 • Artiklar och nyheter • Tidigare utgåvor • Företagsguide

• Konferensinformation • e-kurser • Responsiv design 

Saab AB, Electronic Defence Systems A15- Compact Antenna Test Range Bergfotsgatan 4 431 35 Mölndal Tel: 031-794 81 78 christian.augustsson@ saabgroup.com www.saabgroup.com

SGS Fimko AB Mörtnäsvägen 3 (PB 30) 00210 Helsingfors Finland www.sgs.fi

För dator, platta och smartphone

electronic.nu

47


POSTTIDNING B  Returer till: Just Rivista Mässans gata 14 512 51 Göteborg

EMC-TESTUTRUSTNING Radifield DARE Instruments har utvecklat ett helt nytt koncept för att skapa homogent fält vid immunitetsmätningar Koppla bara till Er egna signalgenerator. Område 1GHz upp till 6GHz , 10V/m vid 3 metersträcka. fair-Rite material 75 Fair-Rite material 75 är ett helt nytt ferritmaterial speciellt framtaget för att dämpa i det lägre frekvensområdet mellan 200kHz till 5MHz

Nyh

et

Nyh

et

MäTNING av EMf/ElECTRoMaGNETIC fIEldS SafETy aNd hEalTh EffECTS Modell SMP2 är ett portabelt instrument för EMF mätningar. Med 6 probar(isotropiska) täcker den området 1 Hz-18GHz EMF mätning enl. Direktiv 2013/35/EU Prob WP400, 1Hz-400kHz är isotropisk för RMS mätningar av E-fält: 1V/m-100kV/m och H-fält: 500nT-40mT. För mätning av fält kring kraftledningar och stationer, tåg, industri mm. Levereras med akrediterad kalibrering enligt ISO17025

Nyh

et

INfRaTEK Effektanalysator 108a Effektanalysator för 1-, 2-, 3-, 4-, 5- eller 6 faser. Spänning från 0,3 – 1500 V (peak), ström 1,5mA till 40A. Onogrannhet 0,02% avläst värde + 0,02% område. Touch-screen TFT display. 1G Byte minne. Bandbredd DC till 2MHz. Kommuniktion: Ethernet, RS-232, UBS eller GPIB. RadiPower RPR3006W Effektmäthuvud Speciellt utvecklat för trådlösa nätverk. Mätområde 10MHz–6GHz.

daRE RPR2006P Effektmäthuvud 6 Ghz Puls/Burst Effektmäthuvud för mätning på puler och burstsignaler. Frekvensområde från 9 kHz till 6 GHz. Mätområde från ´55 till +10 dBm. dMaS (dutch Microwave absorber Solutions) EMC Hybrid Polystyren Absorbent EHPA-612-T45. En Europeiskt tillverkad absorbent av polystyren med frekvensområde 30 MHz–40 GHz, även anpassad för att monteras med ferritplattor för de lägre frekvensområdena. Konerna monteras asymmetrisk för att bättre efterlikna verkligheten. DMAS är självklart både REACH och ROHS godkänd. INSTRUMENT föR UThyRNING Ett alternativ till att köpa kan vara att hyra. Kanske behöver du ett viss instrument under en kortare tid ex under tiden er egen utrustning är på kalibrering. Vår hyreslösning är ett kostnadseffektivt sätt att få de test- och mätinstrument som du behöver, utan den höga investeringskostnaden för köp och intstrumentunderhåll. CE-BIT har en mångd olika instrument som vi nu har möjlighet att kunna hyra ut. För mer information besök vår hemsida cebit.se

PRöva oSS oCh PRova hoS oSS – dET löNaR SIG! CE-BIT – Box 7055, 187 11 Täby, Sweden – Tel: +46 8-735 75 50 - Fax. +46 8-735 61 65 – E-Mail: info@cebit.se – www.cebit.se