Page 1

BOKMÄSSAN presenterar:

Brännpunkt:

Skola Barbro Westlund om språk­ utvecklande undervisning

Läs mer om: MOLNET Top 5 på Bokmässan seminarieprogrammet

Att läsa är att tänka och att tänka är att lära. Det är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap, värdera, påverka och uppleva. BARBRO WESTLUND 24–27 september, svenska mässan göteborg

ll i t t t et e r lj på > i > b p ols r > kö sk hä


Startpunkt Skola

Ä

r den likvärdiga skolan hotad? Digitaliseringstakten går allt snabbare, nyanlända i Sverige har behov av en undervisning som bidrar till språkutveckling, läsfrämjande insatser har aldrig varit v­ iktigare och det samhällsklimat som råder blir även påtagligt i skolan. Förändringar bidrar till nya möjligheter – men också utmaningar. I vilket sammanhang finns utrymme att problematisera dessa? På Bokmässan förstås! Demokrati och yttrandefrihet står i fokus i 2015 års skolsatsningar på Bokmässan. Alldeles särskilt lyfter vi läsfrämjande insatser: vad är skolans uppdrag och vad säger forskningen? Hur kan läsning bidra till att bryta ett utanförskap? Vilka läsfrämjande insatser behöver göras och hur kommer ­digitalisering in i sammanhanget? säger ­Frida Edman, ansvarig för skola på Bokmässan. Några av inslagen på Bokmässans skolsatsning 2015: >> utställning i C-hallen >> området Molnet med fokus på lärande, läromedel och digitalisering >> Skolspåret med unika seminarier för skola i mässans seminarieprogram Tillsammans med branschens aktörer l­anserar vi också på bred front höstlovet vecka 44 som ett officiellt läslov, ett i­nitiativ för att främja barns läsande.

Välkommen till Bokmässan!

> Köp din biljett här! Kontakt skola: Frida Edman, fe@bokmassan.se, 0701 61 68 07


Låt dig

MISSA INTE

inspireras! I Bokmässans seminarieprogram presenteras ett s­ ärskilt Skolspår med aktuella författare, brännande debattämnen och diskussioner om läsning och lärande. Här är ett inspirerande axplock:

1 2

3 4 5 6

Hur får nyanlända elever en bra början? Forskning och beprövad erfarenhet för en lyckosam start Tore Otterup. Arrangör: Studentlitteratur

Så motverkar vi intolerans Christer Mattsson, Helen Huledal, Mathias Derimitrades, Lina Axelsson, Birgitta Hägg, Sharon Jåma. Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Den Globala Skolan/Universitets- och Högskolerådet

Vad gör vi med medierna och vad gör medierna med oss?

Jesper Strömbäck, Johanna Frelin, Helén Ängmo, Nicklas Lundblad, Ewa Thorslund, Katti Hoflin. Arrangör: Statens medieråd

Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten?

Jacob Möllstam, Per Kornhall, Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand, Johanna Koljonen. Arrangör: Lärarförbundet och Natur & Kultur

Språket lyfter undervisningen och eleverna

Anna Ekström, Lotten Ekelund, Camilla Segertoft, Barbro Westlund, Anna Lindblom. Arrangör: Skolverket

Kampen mot mobbning på schemat

Marwa Karim, William Spetz, Annsofie Blixt, Jenny Lindström, Mark Levengood. Arrangör: Svenska Hjältar

> biljetter till skolspåret köps här!


Svenska impulser – ett medvetet val

Nyhet! Utkommer augusti 2015.

Kursen Svenska 1

Kursen Svenska 2

Kursen Svenska 3

Kursen retorik 100 poäng

Tydlig, samtida, grundlig Svenska impulser är ett heltäckande läromedel för gymnasiet som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. Bokens levande berättarröst lotsar eleverna genom texten. Just praktisk nytta är utgångspunkten för Svenska impulser – En handbok i retorik. Antologierna Upplev litteraturen 1-3 är ovärderliga komplement till Svenska impulser. Läs mer och bläddra i böckerna på www.sanomautbildning.se

Författare Svenska impulser och Upplev Litteraturen: Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson Författare Svenska impulser – En handbok i retorik: Carl-Johan Markstedt Vendela Blomström

Följ Svenskrummet på Facebook!

Få tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet svenska och sfi/svenska som andraspråk. www.facebook.com/svenskrummet

tel. 08-587 642 10 info@sanomautbildning.se www.sanomautbildning.se


Molnet – här utvecklas lärande och skola

M

olnet är en mötesplats på Bokmässan för dig som är lärare, bibliotekarie eller intresserad av samtal om läromedel, lärande och digitalisering. I en inspirerande miljö kan du möta forskare som Alli Klapp, Göran Svanelid och Maria Westman, lyssna på inspirerande föreläsare som Patricia Diaz, Andreas Cervenka och Camilla Askebäck Diaz, delta i interaktiva workshops och se på när podcasts som rör de viktigaste frågorna inom utbildningssverige just nu spelas in live. Molnet presenteras av aktörerna Axiell Media & Education, ­Gleerups, Lärarnas Riksförbund, Studentlitteratur, Samtid Skola och Svenska Dagbladet.

Skola, lärande och inte minst digitaliseringen är en viktig del av Bokmässan och i Molnet har dessa frågor nu hittat sin naturliga arena, säger Elisabeth Lennartsdotter, marknadsoch försäljningschef på Gleerups. Det är viktigt att skapa tid och förutsättningar för alla l­ärare att ta del av den nya tekniken i sin undervisning. Som partner i Molnet vill vi visa på aktuella exempel, säger Bo Jansson, ­ordförande Lärarnas Riksförbund. Att öka ungdomars litterära kondis och stimulera det egna skrivandet är ett viktigt fundament i det demokratiska ­samhället. Svenska Dagbladet vill gärna bidra till detta och därför erbjuder vi alla Sveriges elever, lärare och föräldrar vår specialsajt SvD Läs och skriv, en verktygslåda som är alldeles gratis. Vi är glada att kunna visa den i Bokmässans Molnet, säger Björn H ­ ygstedt, kommunikationschef SvD.

PARTNERS:

Molnet i korthet: > Placering: plan 2 > Aktivitetsyta: ­Testa ny teknik, möt skolbloggare, ­samtala med forskare och nät­ verka med aktörer inom skola. > Partners: ­ Axiell Education & ­Media, Datorn i Utbild­ ningen, Gleerups, Lärar­ nas Riksförbund, Samtid Skola, Studentlitteratur och Svenska Dagbladet.


HUVUDBOK 1 Svenska för åk 7–9 Pär Sahlin, Helga Stensson

ANDRA UPPLAGAN

FIXA GENREN

Skrivstr ategier GENREN för ochöskriva i genrer och förbFIXA – med fokus på att läsa nlittera ättra en sk tur. Om hur du För kurserna text omGyti2011 1–3 enligt att utvec skriver Svenska dningen en kla skönlit Serien Fixa svenskan presenterar nyhet en arbetsmodell för hela svenskämnet. s inneh sa terä ål Modellen utgår från mönster i språket ochrt litteraturen består av en ikeloch r te xt. Att .A Att argu tydlig tt analys l och och återkommande struktur: efter faktakunskaper och övningar ber mfinnsen ät er examinerande uppgifter och bedömningsstöd. ta a te utifrån en ra skrimönstertexter bok. Sa genren presenterar och visar på typiska draget för ftlig tur verktygen t manu gan Fixa Genrekunskapen ger i sin t. för att skriva rätt Att kr ogenrer. chtillfälle. s. det mu råks his olika itiskt b ntliga b to textavidorättch edöma eri Svenska en Fixa svenskan behandlar hela det centrala innehållet 1–3 ät ord, bild ri fram ta ndet. V dkomponenter. Gy 2011 och består avti flera . Konst o enligtlju år t sp en att b d. Levn av värld ch Svenska 1: adsskild erätta m en.Kursen Alitteraturen tt läsa Fixa 1 ri ed n skönlit gar och förs Fixa språket 1 teratu tå sakp från olika delar r. Sk 2: vOm att Kursen Svenskari rosate stra utvec Fixakl grammatiken a och fö tegier för skö xter och innehål nlittera rb l och Kurserna Svenska 2–3: h litteraturen tur. r du2 skri ättra en text o Fixau lysera en m tidnin ver en ny Fixa språket 2 nlitterä ge hetsart nus. Att sköKurserna r te Svenska 1–3: ikel. Att ns xt. Att arguFixa m genren b en an erätta u en bok. tera skri tifrån et a Sa ftsom komponenter finns både och digital bok. ligtryckt t. o ch A t ma råks his ganSamtliga tt d Läs mer på www.nok.se/fi kritis et mxasvenskan to untliga berätta kt bedöma bild och ria och framti ndet d. lju rlden. A d. Levnadsski Konsten att ber . Vår t sp tt ld ät ratur. Sk läsa och förstå ringar från olik ta med ord, rivstrat a delar sakprosa av egier fö r skönlit texterTOMAS o BERGSTEN vä teratur. ch skönlitteISBN 978-91-27-44212-2

9 789127 442122

Fixa genren_cover.indd All Pages

Bra lärare behöver bra läromedel. I år har vi svenskämnet som tema på bokmässan och har mycket nytt och spännande att visa dig. Välkommen till Natur & Kulturs Läromedelsmonter!

2015-06-15 15.37


TOP 5 Skola på Bokmässan!

1 2 3 4 5

Molnet – här utvecklas lärande och skola! Seminarieprogrammet – ta del av Skolspåret! Utställningen – möt branschens v­ iktigaste aktörer! Debattscenen – det finns alltid minst två sidor av ett mynt! Ung Scen – om barnens rätt till kultur!

Nya webbaserade

Lexia Provia ©

Lexia Provia är ett unikt och beprövat program för läsoch skrivinlärningen för elever i behov av särskilt stöd. Lexia är ett unikt och beprövat program för språk- och skrivinlärning och finns redan idag på mer än 60 % av Sveriges skolor. Programmet ger möjligheter att anpassa språkövningar efter elevers behov och förutsättningar. Provia är testverktyget till Lexia. Provia visar hur elevernas grundspråkliga kompetensprofiler ser ut och ger automatiskt förslag på övningar som de bör träna på i Lexia. Avsedd för: Fk – åk 9 Upphovsmän: Olle Gunnilstam och Martti Mårtens Läs mer på www.lexiaprovia.se om olika abonnemangsformer eller kontakta oss för mer information!

Nu tydligare, enklare och plattformsoberoende.

tel. 08-587 642 10 info@sanomautbildning.se www.sanomautbildning.se


Bokmässan äger rum 24–27 september 2015. Till Skolspåret 24–25 september välkomnas branschbesökare från skola och bibliotek. > köp din biljett här!

www.bokmassan.se @bokmassanGbg f facebook.com/BokmassanGbg # bokmässan

Pensionspusslet – så lägger du det på bästa sätt! Annika Creutzer, privatekonomisk expert, presenterar och delar med sig av råd från hennes senaste pensionsbok ”Dags att lägga pensionspusslet”. Boken ger efterfrågad hjälp kring de många beslut var och en av oss måste fatta när det är dags att lämna yrkeslivet. Den handlar helt enkelt om hur du kan göra livet rikare på äldre dagar.

Dag: Söndag 29 september Tid: 12:00–12:20

Brännpunkt Skola  
Brännpunkt Skola