Bok & Bibliotek 2013, nyhetsbrev lördag

Page 1

24 306 Antal besökare 27 sept

Foto: ALExander LAgergren

D a g l i g a u t s tä l l a r n y h e t e r f r å n B o k & b i b l i o t e k

28 september 2013

ÖrDAG L

Totalt Antal besökare

26–27 september (prel) 40 425

TWittrat villafarsan @villafarsan5m

Om ni ser en kulturtant i 60årsåldern på #bokmassan var snälla. Kan va min mamma. Farsan är nästan döv så till honom kan ni säga vad ni vill ✦✦✦

Läs Svenska hemligheter

”Jag dömer andra efter vad de har i bokhyllan” eller ”Större delen av tiden har jag ingen aning om vad jag själv pratar om.” Du kanske okså har du en hemlighet som längtar ut? I Postens monter C04:42 kan du lätta ditt hjärta. Post­ museets utställning Svenska Hemligheter har flyttat in på Bokmässan. Utställningen baseras på anonyma vykort, där hemligheter – stora som små – avslöjas. Ursprungsutställningen var på 200 bidrag, men besökarna har inspirerats och nu finns över 1 000 vykort inlämnade. – Vykortet ger möjlighet att vara anonym – något som annars kan vara svårt i dagens samhälle, säger ­Malin Valentin på Postmuseet. Hon berättar att Bokmässans besökares hemligheter kretsar kring obesvarad kärlek och tvivel eller övertro på den egna intellektuella kapaciteten.

FRÅgan

Varför ska man besöka er monter på Bokmässan? Niels J Thomsen, Bókamiðsølan, C02:20

– Kom till vår monter och bekanta dig med det bästa av den samtida färöiska litteraturen. Barn och vuxna kommer att älska Oskarssons roliga och livfulla illustrationer, deckarkännare kan få insiderinformation om deckarskrivande på Färöarna av Färöarnas främsta krimförfattare, och för den som jagar solförmörkelser är den nya prisbelönta astronomiboken med lokal prägel ett måste. Det finns något för var och en som vill bekanta sig med Nordens minsta medlem.

Caro Wikbro Carlén

@CaroWikbroC1m

“hallå ni får inte tränga er före!” - men vi ska på seminariet. “det ska alla! ställ er sist!” - men det är vi som är seminariet! #bokmassan ✦✦✦ TidningsIda @TidningsIda17h

Googles Europachef för området bok och bibliotek, Santiago de la Mora, berättade om Google Books, ett projekt för att digitalisera och sprida litteratur på nätet. Foto: NIKLAS MAUPOIX

Digitala Torget – årets nykomling Mycket folk, av alla de sorter. Besökarna fyller Digitala

Torget, precis som arrangörerna önskat. – Det är jättekul att inte bara tekniknördarna hittar hit, säger Martina Jeansson, projektledare på plats. Det tog inte många minuter på torsdagsmorgonen innan minglet på Digitala Torget var i full gång. Det var många som visade sig vilja ta del av ny teknik, lära mer, ladda och läsa – precis som förväntat. – Besökarna upplever att de vågar fråga om allt, att det är en väldigt inbjudande atmosfär. I vår Teknikskola är den vanligaste besökaren en äldre dam! Det är mycket glädjande, säger Martina Jeansson. Digitala Torget inledde med ett antal programpunkter från skolans värld. Branschen fanns på plats för att beskriva hur den nya tekniken kan användas på lektionerna, och hur man kan arbeta med läsförståelse. – Branschen har uttryckt stora önskemål om en satsning som denna. Folk vill träffas och diskutera digitala lösningar.

Johanna Daehli, Sekwa förlag, B09:08

– Sekwas monter ska man besöka för att vi har litteraturen ingen annan har. Vi har de mest spännande franskspråkiga böckerna på marknaden just nu. Om man som läsare är intresserad av att hitta riktigt bra och lite annorlunda litteratur så är vår monter rätt ställe. Vi vill också gärna träffa våra läsare, bokhandlarna och alla bibliotekarier som lyfter och talar för våra böcker så fort de kan. Hans-Olov Öberg, Kalla Kulor Förlag, B03:48

– Därför att vi har böcker för alla – och en vansinnigt snygg monter. Jag har själv aldrig sett något liknande. Andra utställare kan komma och inspireras. Vi har med oss höstens utgivning bland annat Skuggbarn (av Caroline Engvall) och Skäggboken (av Axel Naver, Eric Thorsson och Anders Bergstedt). På lördagen kl 13.00 har vi också en alldeles egen barberare i montern. Den som köper Skäggboken får en skäggtrimning på köpet.

“Det var ganska svårt. Men man kan göra det. Det var ganska lätt.” Maria Montazami om att baka till hunden... #bokmassan ✦✦✦ Elib @elib_se17h

Flera passar också på att lansera tjänster och appar, berättar Martina Jeansson. – De internationella bokmässorna har haft liknande mötesplatser ett tag nu, så det är ett naturligt steg. På torget samsas föredrag och diskussioner med lugna läsplatser, podcast och möjligheter att lära och se nya produkter. Just mixen och helheten är det som gör torget så bra, tror Jeansson. – Alla de olika delarna kompletterar varandra. Det känns väldigt bra. Idéerna inför nästa år är redan många, och har kommit från såväl besökare som utställare och arrangörer. – Nu har vi en grund att stå på. Sedan får vi se om vi ska göra något liknande och förbättrat, eller om vi ska tänka nytt, säger Martina Jeansson. – Jag ser verkligen fram emot att göra utvärderingen när Bokmässan är slut för i år!

Koljonen: Den genomsnittlige västerlänningen läser 36000 ord om dagen - majoriteten på skärm. #bokmassan

Vi hörde att...

till serietecknarnas ­signeringar. Det är runt Seriescenen och det Classonska krysset det händer.

Faktum på plats vid Bokmässan

Boka monter för 2014

redan nu och spara 3 500 kr! Om ni bokar monter för nästa år senast på söndag bjuder Bokmässan på grundavgiften. Anmälningsblanketten delas ut i era montrar på lördag morgon. Ni hittar även blanketten i Service Center. Fyll i och lämna in till Bokmässans personal i Service Center – och spara 3 500 kr! 
 Henriette Andersson , koordinator Johan Kollén , redaktör

tips

För första gången finns Faktum, Göteborgs tidning som säljs av hemlösa, på plats vid Bokmässan, med de rosa kioskerna strategiskt placerade. – Säljarna ska stå så att folk köper tidningen när de går ut, de vill inte bära på den därinne, förklarar Bertil Schmidt, Faktumförsäljare 609, som vanligtvis säljer vid NK. – Vi möter bara positiva reaktioner. Jag tror att Bokmässan lockar folk med socialt engagemang. Nytt för i år är att det nu går att betala Faktum via mobilen. Att kontanter saknas är alltså inte längre en anledning för att avstå från köp.

Bra att veta Öppettider Torsdag 09–18 (främst branschbesökare) Fredag 09–14 (främst branschbesökare) 14–19 (alla) Lördag 09–18 (alla) Söndag 09–17 (alla)

Lunch Estrad – Lör • Kalvstek med gräddsås, pressgurka, haricot verts och potatismos • Kolja med musslor, räkor, picklad fänkål, dillaioli och kokt potatis • Vegetarisk nasi goreng

… Köerna ringlar långa

Transport Taxibilar finns utanför Hotel Gothias entré. I ­entré 5 finns en m ­ onitor med buss- och spårvagns­t ider från Kors­ vägen. Tidtabeller finns även på www.vasttrafik.se

Service Center Behöver du teknisk hjälp med din monter, vänd dig till After Sales i Service Center i D-hallen. Där finns även utställarsekretariatet som hjälper till med allmänna frågor. I mässlokalerna finns också sju informationsdiskar.

Pressmaterial Pressmaterial lämnas i Press Centre på plan 3. Pressmeddelanden kan läggas in via Utställar­ service online på vår hemsida www.bokmassan.se. Pressmeddelanden ska innehålla nyheter.

Reklam Utställare får dela ut information i egen monter, men inte i gångarna och entréerna. Toaletter För att hitta närmaste toalett se kartan i Mässkatalogen.

Bankomat Det finns en bankomatbuss utanför D-porten, plan 1, samt två bankomater utanför entré 5.

Foto: Niklas Maupoix

Anmälan till 2014 Vi bjuder på grundavgiften (3 500 kr) om ni anmäler er till Bokmässan 2014 under mässdagarna. Produktion Rivista AB


24 306 Number of visitors sept 27

Photo: ALExander LAgergren

D A i ly Fa i r N e w s f r o m G ö t e b o r g B o o k Fa i r

september 28 2013

S

aturDAy

Total number of visitors

septEMBER 26–27 (prel) 40 425

TWEETS (translated from Swedish)

villafarsan @villafarsan5m If you see a lady in her 60s, s eemingly interes ted in ­ ­anything to do with culture, at #bokmassan, be kind to her. Could be my mum. Dad’s ­almost deaf, so to him you can say pretty much anything.

✦✦✦

Read Swedish secrets ”I judge others by the contents of their bookcase” or ”Most of the time, I have no idea what I’m talking about”. Sound familliar? In that case you too may carry a secret, dying to come out. At stand C04:42, Posten (postal services) offer you a chance to share your burden. The Post­ museum has temporarily moved its exhibition Svenska Hemligheter (Swedish Secrets) to the Book Fair. The ­exhibition is based on anonymous postcards, where ­secrets – big ones, and small – are revealed. The original exhibition contained 200 objects but visitors, seemingly inspired, have added their contributions to reach a total of more than 1,000 postcards. ”Postcards give you the opportunity to remain ­anonymous, which can sometimes be difficult in today’s society,” says Malin Valentin at Postmuseum. According to her the secrets of the visitors at the Book Fair mostly cover unanswered love, doubt or an overly optimistic view on one’s own intellectual capacity.

Question

to three exhibitors

Why should people visit your stand at the Book Fair? Niels J Thomsen, Bókamiðsølan, C02:20

”Come to our stand and get acquainted with the best of contemporary Faroese literature. Children and adults will love Oskarsson’s funny and feisty illustrations, crime connoisseurs can get insider information on Faroese ­crime writing from the number one Faroese crime ­author, and for the solar-eclipse hunters, the new award-winning astronomy book with a local touch is a must-read. There is something for everyone wanting to familiarize themselves with the Nordic region’s tiniest participant.”

Caro Wikbro Carlén

@CaroWikbroC1m “hey, you can’t jump the queue!” “but we are going to the seminar.” “so is everyone else! get in at the back of the line.” “but we ARE the seminar!” #bokmassan ✦✦✦

One of many guests at the Digital Square was Santiago de la Mora, Director of Print Content Partnerships for Google in Europe, Middle East and Africa. Photo: Niklas MAUPoIX

Digital Square – Rookie of the Year

Lots of people of all kinds. Visitors are filling up the ­Digital Square, just as the organisers had hoped. ”It’s great that it’s not just turning out to be a place for tech nerds,” says Martina Jeansson, local project manager. It took only a few minutes on Thursday morning before people were mingling away at the Digital Square. Just as expected, a lot of people turned out to want to see new technology, learn more, download and read. ”Visitors feel that they can ask anything, that we’re offering a very inviting atmosphere. The most frequent visitors to our Tech school are elderly ladies! And that is very pleasing,” says Martina Jeansson. The Digital Square started off with a number of programmes from the school world. The industry was there to explain how new technology could be utilised in class, and possible ways to work with reading comprehension. ”The industry has expressed great interest in an initiative like this. People want to meet to discuss digital solutions.

Johanna Daehli, Sekwa förlag, B09:08

“You should visit Sekwa’s stand because we have the literature you won’t find anywhere else. We have the most interesting French books on the market at the moment. If you’re the kind of reader who wants to find really good and slightly different literature our stand is the place for you. We are also keen to meet our readers, booksellers and all librarians who seize every opportunity to push for and recommend our books.” Hans-Olov Öberg, Kalla Kulor Förlag, B03:48

”Because we have books for every­ one – and a great-looking stand. I’ve personally never seen any­ thing like it. Other exhibitors are welcome to come and find inspiration. We’ve brought with us our autumn releases, including Skuggbarn (by Caroline Engvall) and Skäggboken (by Axel Naver, Eric Thorsson and Anders Bergstedt). At 1pm Saturday we also have our very own barber at the stand. Everyone buying a copy of Skäggboken [the Book of beards] will get a complimentary beard trimming.”

Useful Information Opening Hours Thursday 09–18 open for trade visitors Friday 09–14 open for trade visitors 14–19 open to the general public Saturday 09–18 open to the general public Sunday 09–17 open to the general public

Lunch menu Estrad –Saturday

• Veal steak with cream ­s auce, pickled cucumber, haricot verts • Haddock with mussels, pickled fennel, dill aioli and boiled potatoes • Vegetarian nasi goreng

TidningsIda @TidningsIda17h “It was pretty hard. But you can do it. It was pretty easy.” Maria Montazami on baking for her dog... #bokmassan

✦✦✦ Elib @elib_se17h Koljonen: The average westerner reads 36,000 words per day – the majority on a screen. #bokmassan

Many also see this as a good time to launch services and apps,” says Martina Jeansson. ”International book fairs have offered similar meeting places for some time now, so this is a natural step.” The square has it all, lectures and discussions as well as quiet places for reading, podcasts and opportunities to learn and see new products. What makes the square so good is the mix and the overall offering, Jeansson believes. ”The different parts all complement each other. And that feels very good.” There are already a lot of ideas in place for next year, ideas both from visitors, exhibitors and from the organisers. ”We now have a foundation to build on. Next thing is to decide whether to do something similar and improved, or if we should do something altogether new,” says Martina Jeanson. ”I’m really looking forward to doing the evaluation once this year’s fair is over!

There’s a rumour that ...

Queues are long

to the cartoonists’ signing sessions. It’s all happening in the area around the Comic Book Stage (Seriescenen) and Classon’s Corner (Classonska krysset).

Faktum present at the Book Fair

for 2014 now and save SEK 3,500! Book a stand for next year latest Sunday and the basic fee will be on the Book house. The application Fair tips form will be handed out at the stands on Saturday morning. Forms are also available at the Service Centre. Fill in the form and hand it in to the Book Fair staff at the Service Centre – and save SEK 3,500!” 
 Henriette Andersson , co-ordinator Johan Kollén , editor ”Book your stand

Göteborg’s street paper for homeless people, Faktum, is for the first time represented at the Book Fair, with its pink newspaper stands strategically located. ”The vendors should be located in places so that people buy the paper on their way out. They don’t want to carry it around inside the fair,” says Bertil Schmidt, Faktum vendor 609, who normally sells outside NK department store. ”We have only had positive reactions so far. I think the Book Fair attracts visitors with social awareness.” New for this year is that you can now pay for your copy of Faktum via your mobile phone. This means that not having any money in your pocket is no longer a valid excuse to refrain from buying it.

Taxi There is a taxi rank outside the entrance of the Hotel ­Gothia Towers. Timetables A monitor at Entrance No. 5 displays up-to-date time­ tables for buses and trams from Korsvägen. You can also find timetables online at www.vasttrafik.se

Service Center If you need help with technical or other equipment on your stand you can consult the After Sales in our Service Center in Hall D. The exhibitors’ office is also there to help you with general questions regarding the exhibition and stands.

Information desks There are seven staffed information desks located through­out the exhibition and at several of the entrances.

formation. Press information can also be entered online at Exhibitors Online on the website: w w w.goteborgbookfair.com

PUBLIC toilets Look at the map in the Fair magazine or the Fair guide to see where the public toilets are located.

Press Material Press releases and other information can be left with the staff at the Press Centre on Level 3. The press information must include new in-

Advertising Exhibitors may hand out information about their exhibition only at their own stands.

Cash Machines There is a cash machine ­a vailable outside Gate D, ­l evel 1, and there are two cash machines outside Entrance No. 5.

Photo: NIKLAS MAUPOIX

Apply for 2014 Don’t forget to apply for the Book Fair in 2014. We waive the basic fee of SEK 3,500 if you apply during this year’s Book Fair.

Production Rivista AB