Page 1

Vi syns p책 Bokm채ssan

2016 22-25 september

Information & bokning

031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se


PLANERA  för en riktigt bra mässa Här är alla dina möjligheter Digitala kanaler

App

Hemsidan

Nyhetsbrev

Specialinriktade utskick

Nylansering i maj

Skola – både tryckt & digitalt Bibliotek – endast digtalt

Flera utskick under året

SID 3

SID 4

SID 4

SID 3

Tryckta kanaler BOKMÄSSAN 2015 SEMINARIEPROGRAMMET

BOKMÄSSAN Seminarieprogrammet

www.bokmassan.se

antony Beevor

alex & sigge

poddar det nya svarta

”när man vill utforska är romanen idealformen”

BOKMÄSSAN mässtidning 24 – 27 september 2015 svenska mässan göteborg

mAsHA gessen

Ljusglimt i mörk tid

388

Seminarier

www.BOKMASSAN.SE

Antony Beevor / ArnALdur IndrIðAson / KerstIn eKmAn Conn IgguLden / CLArA Henry / IAn mCewAn / XIAoLu guo JonAs HAssen KHemIrI / PAuLA HAwKIns / Péter esterHázy  mILenA Busquets / JonAs JonAsson / tomAs BAnnerHed sALLy green / IAn BurumA / HAssAn BLAsIm / LAInI tAyLor ILon wIKLAnd / FredrIK reInFeLdt / KAroLInA rAmqvIst ALeX sCHuLmAn & sIgge  eKLund / mAgnus HärenstAm LIv strömquIst / AgnetA PLeIJeL / dAnIeL KeHLmAnn

Seminarier fredag

Jonas hassen khemiri

ryska censuren kom inte som en överraskning

Kod

LoKaL

09.30–09.50 Hur vet vi att vi har kvalitet E1 i bibliotekets tjänster? Pia Borrman, Hanna Johansson, Britt Löfdahl

Fr0930.2

09.30–09.50 Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik Lars Nord

F3

Fr0930.3

09.30–09.50 ASL – att skriva sig till läsning Eva Hultin

G3

Fr0930.4

09.30–09.50 Mitt i byn Carin Bergström

F4

Fr0930.5

09.30–09.50 Hamstern i barnboken Anna Ehn, Mia Öström, Andreas Palmaer

F5

Fr1000.1

10.00–10.45 Har vi råd att vara utan skolbibliotek? E1 Niclas Lindberg, Catrin Eriksson, Johanna Lindbäck, Tobias Nielsén

Fr1000.2

10.00–10.45 Diskutera samhällsklimatet i G3 klassrummet med litteraturens hjälp! Gunnar Ardelius, Lawen Mohtadi, Jens Liljestrand, Ann-Sofie Lindholm

Fr1000.3

10.00–10.45 Vad frihet får kosta? Norman Manea, Aris Fioretos

K1

Fr1000.4

10.00–10.20 Hur hittar vi nästa generations digitala lärresurser och läromedel? Fredrik Paulsson

F5

Fr1000.5

10.00–10.45 1956 H1 András Oplatka, Katalin Mezey, Anna Jókai, Ádám Bodor, Ágnes Judit Kiss

Fr1000.6

10.00–10.20 Bortförda barn – projekt mot barn- och tvångsäktenskap

Fr1000.7

karta MaP Utställare Exhibitors 2015

Tema Ungersk litteratUr skrivarkurser

här blir författardrömmar verklighet

J2

10.00–10.45 Ut i världen Daniel Kehlmann, Jonas Hassen Khemiri

K3

10.00–10.20 Skräck för unga Lena Ollmark, Niklas Krog

Fr1030.1

paula hawkins –  kvinnan på framgångståget

Monter- och scenprograM  /  Utställare  /  söndagsseMinarier  /  hallkartor HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOK & BIBLIOTEK 24–27 SEPTEMBER 2015

MÄSSERBJUDANDE: GRATIS SYNUNDERSÖKNING

F3

10.00–10.20 Bakom kulisserna – en bok blir till Moni Nilsson, Mattias Olsson

Fr1000.8 Fr1000.9

Fr1000.10 10.00–10.45 Naturligt material till en biografi Kerstin Ekman 10.30–10.50 Upplysning i det 21:a århundradet Christer Sturmark

F4

J2

Fr1030.2

10.30–10.50 Att skapa läsintresse genom Läslyftet F5 Gunilla E Magnusson, Lotta Brilioth Biörnstad 10.30–10.50 Rim som rockar, leker och lockar! Åsa Lind, Grethe Rottböll

F4

Fr1030.4

10.30–10.50 Jag ville jag vore i Indialand Erik Andersson

F3

Fr1100.1

11.00–11.45 Journalistik till varje pris? K2 Magnus Falkehed, Niclas Hammarström, Martin Schibbye, Cecilia Uddén

Fr1100.2

11.00–11.20 Audition till resten av ditt liv Tove Folkesson

F3

Fr1100.3

11.00–11.45 Det första regnet Emma Adbåge, Maria Nilsson Thore, Lotta Olsson, Jujja Wieslander

E1

Fr1100.4

11.00–11.20 Inspirationssamtal för lärare Magnus Ljunggren, Helena Bross, Ingela Korsell

F5

Fr1100.5

11.00–11.45 Makt och motstånd i Ungern Ágnes Heller, Per Magnus Johansson

J1

Fr1100.6

11.00–11.20 Romer i medierna – hur har F4 rapporteringen och debatten förändrats? Ester Pollack, Anna Roosvall

Fr1100.7

11.00–11.20 Småbarnsboken – kan det vara litteratur? J2 Emma Virke, Bodil Alvarsdotter, Erik Titusson

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOK & BIBLIOTEK 24–27 SEPTEMBER 2015

Kod

av hänsyn till föreläsare och publik är vi mycket restriktiva med insläpp efter det att seminariet har börjat. Var vänlig respektera dörrvärdarnas anvisningar.

Tid

Fr1100.8

11.00–11.45 Läsfrämjare i världsklass Daniel Goldin

Fr1100.9

11.00–11.45 Marx i vår tid Sven-Eric Liedman

LoKaL H1

Kod

G3

Fr1100.11 11.00–11.45 Hur ser den kvinnliga galenskapen ut? Karin Johannisson, Anna Jörgensdotter

K3

Fr1130.1

F4

11.30–11.50 Vem har makten över maten i ditt kylskåp? Ann-Helen Meyer von Bremen, Anders Ingvarsson

Tid

LoKaL

Fr1300.2

13.00–13.45 Folkets bibliotek och professionens ansvar Randi Myhre, Gülüzar Tuna, Mattias Reuterberg, Ewa Skogsblad

Fr1300.3

13.00–13.20 Från okänd debutant till älskad författare Siri Pettersen

J1

Fr1300.4

13.00–13.20 Att skapa lust och kreativitet i skolan Beppe Singer, Elin Ek

F5

Fr1300.5

13.00–13.45 Hela världen brinner – Astrid K2 Lindgrens 40-tal Jens Andersen, Karin Nyman, Kerstin Ekman

Fr1300.6

13.00–13.45 Digitaliseringen utmanar medier, G3 makthavare och medborgare Christer Sturmark, Ewa Thorslund, Carl Heath, Karin Nygårds

K1

Fr1100.10 11.00–11.45 Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten? Jacob Möllstam, Per Kornhall, Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand

E1

Fr1130.2

11.30–11.50 Odla barnens skaparglädje F3 bortom skärmarna Clara Lidström, Annakarin Nyberg, Sofia Hahr

Fr1300.7

Fr1130.3

11.30–11.50 Oscar Levertins vänner Martina Montelius, Johan Hilton

J2

13.00–13.20 Klimatetik Bengt Brülde, Göran Duus-Otterström

Fr1300.8

11.30–11.50 Hur får nyanlända elever en bra början? Tore Otterup

F5

13.00–13.45 Europa på väg över högerkanten Anna-Lena Lodenius, Alice Petrén, Gabriel Byström

K1

Fr1130.4

Fr1300.9

12.00–12.45 Litteraturen på undantag? K3 Skans Kersti Nilsson, Torsten Pettersson, Maria Wennerström Wohrne, Sara Bergmark Elfgren

13.00–13.45 Offentlighetsprincip och granskande medier Nils Erik Forsgård, Helena Sundén

H1

Fr1200.1

Fr1300.10 13.00–13.45 Vårt gemensamma ursprung Karin Bojs, Lasse Berg

Fr1200.2

12.00–12.20 Country noir Maja Hjertzell, Martin Jern, Anna Danielsson Levin

F5

Fr1300.11 13.00–13.45 Den siste poeten Anders Olsson, Mikael van Reis, Linda Östergaard

J2

Fr1200.3

12.00–12.20 Att tänka som barn Lisa Hyder, Bengt-Erik Engholm

F3

Fr1330.1

13.30–13.50 Lilla Grönsakslandet Bella Linde, Vanja Sandgren

F4

Fr1200.4

12.00–12.45 Priset för att leva tillsammans Jonas Hassen Khemiri

K2

Fr1330.2

13.30–13.50 Bara för dig! Kerstin Lundberg Hahn, Mårten Melin

Fr1200.5

12.00–12.45 Munkavle eller megafon? Jesper Strömbäck, Lena Halldenius, Göran Rosenberg

K1

K2

Fr1030.3

VÄLKOMMEN TILL MONTER E03:02 FÖR ATT BOKA TID I NÅGON AV VÅRA 60 BUTIKER.

24 – 27 september 2015 svenska mässan göteborg BOK_Semprog_omslag_150408.indd 1

Tid

Fr0930.1

F4

J1

Fr1330.3

13.30–13.50 Drömmen om Ester Anna Jörgensdotter

F3

13.30–13.50 Kvalitet i förskolan Marie Eriksson, Karin Lager

F5

Fr1200.6

12.00–12.45 Island och kärleken H1 Auður Ava Ólafsdóttir, Jón Kalman Stefánsson

Fr1400.1

Fr1200.7

12.00–12.45 Ett skrivande liv SEMINARIET UTGÅR Henning Mankell

14.00–14.45 Så motverkar vi intolerans G3 Christer Mattsson, Helen Huledal, Mathias Demetriades, Lina Axelsson, Birgitta Hägg

Fr1400.2

14.00–14.20 Bo Carpelan och ordens arkitektur Jan Hellgren, Jonas Ellerström

Fr1400.3

14.00–14.45 Konsten att sätta punkt Dorthe Nors, Klas Östergren, Åsa Foster

K3

Fr1400.4

14.00–14.45 Utredning av mystisk massdöd Frank Westerman

H1

Fr1200.8

12.00–12.45 Var är kvinnorna? Mats Vänehem, Kristina Lindström, Yvonne Hirdman

Fr1200.9

12.00–12.20 Vem kan man lita på? Wilhelm Agrell

Fr1200.10 12.00–12.20 Den svåra konsten att leva Ulf Ellervik

G3

F4

J2

E1

Fr1400.5

14.00–14.20 Familjen Bernadotte Arne Norlin

F3

Fr1200.11 12.00–12.45 Leif GW Persson – författare J1 och professor i kriminologi OBS! Seminariet är flyttat från lörd 16.00 Leif GW Persson

Fr1400.6

14.00–14.45 De 7 vuxensynderna Karl Eder, Moni Nilsson

K2

Fr1400.7

14.00–14.45 Vad är unikt med nutida K1 ungersk litteratur? Ádám Bodor, Anna Jókai, Endre Kukorelly, Em˝oke Lipcsey, Noémi Szécsi, Ferenc Vincze

Fr1400.8

14.00–14.20 Arga flickor i bilderboken Pija Lindenbaum

F4

Fr1400.9

14.00–14.45 Egenutgivningsboom! – när yttrandefriheten söker nya vägar Rasmus Fleischer, Lotten Skeppstedt, Miriam Nauri

E1

Fr1230.1

12.30–12.50 Våra älskade orkade inte leva Joanna Björkqvist, Elisabeth Lindström

E1

Fr1230.2

12.30–12.50 Dilemman kring språklig mångfald i förskolan Tûnde Puskas

F5

Fr1230.3

12.30–12.50 Delad läsning är dubbel glädje! Ulf Stark, Lotta Olsson

F3

Fr1230.4

12.30–12.50 Kvinnan på tåget Paula Hawkins

F4

Fr1300.1

13.00–13.20 Feelgood-deckare från Sveriges svar på Agatha Christie Kristina Appelqvist

F3

ditt Seminarium

K3

Fr1330.4

UTGÅR

Hitta

Fr1400.10 14.00–14.45 Att bryta sig loss från familje- och könsroller Iva Pekarkova, Melania G. Mazzucco

fredag 25 september 2015

J1

2015-05-13 11:00

Seminarieprogram

Mässtidning

Mässkarta

Seminarieguide

SID 6

SID 7

SID 8

sv/eng SID 5

Exponering före och under mässan

Unik exponering

Vi hjälper er att planera den bästa marknadsföringen utifrån era behov och möjligheter.

Arenareklam SE SEPARAT PDF

SID 9

031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 2


Digitala kanaler 89 %

av besökarna som använde appen ansåg att den underlättade besöket.

BOKMÄSSANS APP

2015 lanserades Bokmässans app. Drygt 13 000 nedladdningar gjordes redan första året. Placering: Tre exklusiva placeringar erbjuds. Publicering: Slutet av maj. Splash – hela sidan direkt efter att Bokmässans logo visas. Ligger ca 5 sek. En plats/period. Annons i toppen på hemvyn – sidan efter splashen där användaren kan titta på t ex . programpunkter, öppettider , kartan biljetter mm. Max tre platser/period Plats för logo under informatiosvalen på hemvyn och på mässkartan. Den länkar vidare till kartan och visar vägen till er monterplats om användaren är på mässan. I annat fall länkar den vidare till era företagsuppgifter eller till er webbsida. Max åtta platser/period Pris per period ca 15/5–31/8

1–15/9

16–30/9

Splash

8 000

10 000

18 500

Toppen

3 000

5 500

8 000

Logotyp

2 000

3 000

4 500

Bokningsstopp: Två veckor innan respektive period. Materialstopp: En vecka innan respektive period.

BANNER – WWW.BOKMASSAN.SE

Nylansering i maj. Vi återkommer med mer information. 031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 3


Digitala kanaler

Utskick till utvalda målgrupper och prenumeranter SPECIALINRIKTADE UTSKICK

BANNER – NYHETSBREV

Vi samlar ett urval seminarier och scenprogram som passar skola respektive bibliotek. Skola har även ett tryckt utskick i mars.

Nyhetsbrevet sprids via våra 14 000 adresser och bokmassan.se samt läggs ut på facebook och twitter.

Prel. utgivning

Utgivning tryckt: 15 mars Upplaga: 1 500 ex Utgivning digitalt: Början juni+aug

Utgivning digitalt: Början juni+aug

ANNONSPRISER

ANNONSPRISER

Skola Bredd x Höjd 1/1-sida 210 x 297 1/2-sida 194 x 136 1/4-sida 194 x 66

ex. moms Pris 11 400 7 400 4 900

Bokningsstopp skola: 23 feb. Materialstopp skola: 1 mars.

ex. moms

Bibliotek Bredd x Höjd 1/1-sida 210 x 297 1/2-sida 194 x 136 1/4-sida 194 x 66

Pris 7 500 5 200 3 500

Bokningsstopp bibliotek: 9 maj. Materialstopp bibliotek: 16 maj.

DISTRIBUTION TRYCKT

DISTRIBUTION DIGITALT

• 1 500 ex • Distribueras på Nordiska Skolledarkongressen till rektorer och förvaltningschefer och via samarbetspartners.

• Bokmässans egna adresser • Via samarbetspartners • På hemsidan • På Facebook och Twitter

MATERIALINFORMATION Format: pdf, jpeg Upplösning: 300 ppi

Leverans till: annons@justmedia.se Anki Andersson, tel 031-708 66 82

031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

Pris (ex moms)

Mitten av mars – Skola och läromedel Slutet av april – Om Seminarieprogrammet Slutet av maj – Med Seminarieprogrammet Slutet av maj – Specialutskick till Skolspårets mottagare Slutet av augusti – Bibliotek Mitten av september – Med Mässtidningen, yttrandefrihet Mitten av september – Specialutskick till seminariekortsköpare Tillägg placering nr 1

3 000 2 000 4 500 3 000 3 000 4 500 2 500 500

MATERIALINFORMATION Storlek: 600 pixlar x 100 pixlar (bxh) Filformat: gif, jpeg, png – ej flash Filstorlek: Max 40 kb Övrigt: Kan vara animerad Bokningsstopp: 7 dgr innan utgivning Materialstopp: 4 dgr innan utgivning Leverans till: annons@justmedia.se Anki Andersson, tel 031-708 66 82

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 4


Seminarieprogram 75 %

av seminariebesökarna använde sig av Seminarieprogrammet för att hitta information.

Vill du synas från maj- september? Annonsera i Bokmässans Seminarieprogram som presenterar fler än 350 seminarier

Seminarieprogrammet distribueras personligt adresserat inom följande målgrupper: • Utbildningssektorn • Biblioteks- och kultursektorn • Förlag och bokhandlare • Informations- och reklam­ branschen • Tidningsbranschen • Medverkande på seminarierna under de tre senaste åren

• Fler än 2000 nordiska journalister • Landstings- och riksdags­ ledamöter, statsråd • Svenska ambassader och ­konsulat i utlandet • Utländska ambassader • Seminarieprogrammet finns även på mässan

BOKMÄSSAN 2015 SEMINARIEPROGRAMMET

SVENSKT SEMINARIEPROGRAM

BOKMÄSSAN Seminarieprogrammet

mAsHA gessen

Ljusglimt i mörk tid

388

ENGELSKT SEMINARIEPROGRAM

Seminarier

www.BOKMASSAN.SE

Den engelska versionen av seminarie­programmet presenterar de seminarier som hålls på andra språk än de skandinaviska. Det distribueras personligt ­adresserat till engelskspråkiga besökare, medverkande och intresserade.

Antony Beevor / ArnALdur IndrIðAson / KerstIn eKmAn Conn IgguLden / CLArA Henry / IAn mCewAn / XIAoLu guo JonAs HAssen KHemIrI / PAuLA HAwKIns / Péter esterHázy  mILenA Busquets / JonAs JonAsson / tomAs BAnnerHed sALLy green / IAn BurumA / HAssAn BLAsIm / LAInI tAyLor ILon wIKLAnd / FredrIK reInFeLdt / KAroLInA rAmqvIst ALeX sCHuLmAn & sIgge  eKLund / mAgnus HärenstAm LIv strömquIst / AgnetA PLeIJeL / dAnIeL KeHLmAnn 24 – 27 september 2015 svenska mässan göteborg

BOK_Semprog_omslag_150408.indd 1

ANNONSPRISER Alla priser exkl. moms Storlek Bredd x Höjd (mm) Sista sidan 210 x 267 (+ 4mm utfall) Sidan 2 210 x 297 (+ 4mm utfall) 1/1-sida 210 x 297 (+ 4mm utfall) 1/2-sida 185 x 133 1/4-sida liggande 185 x 63 1/4-sida stående 90 x 133 1/8-sida 90 x 63 Ensam på uppslag 63 x 90

2015-05-13 11:00

UTGIVNING & MATERIAL Pris 41 300 39 800 38 300 22 600 12 100 12 100 6 900 8 900

031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

Pris 8 900 7 900 6 900 4 900 2 900 2 900 xxx xxx

Svenskt program: Upplaga: 60 000 ex Utgivning: 20 maj

Engelskt program: Upplaga: 4 000 ex  Utgivning: 17 juni

För båda seminarieprogrammen gäller: Format: A4 Färg: CMYK Upplösning: 300 ppi Bokningsstopp 22 april Materialstopp: 29 april Leverans till: annons@justmedia.se Anki Andersson, tel 031-708 66 82

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 5


Mässtidningen 71 %

av besökarna har läst Mässtidningen.

Mässtidningen är Bokmässans v ­ iktigaste ­informationskanal till b ­ esökaren. ANNONSPRISER

Alla priser exkl. moms

www.bokmassan.se

antony Beevor

Storlek Framsida nere Sista sidan Sidan 3 1/1-sida 1/2-sida liggande 1/2-sida stående 1/4-sida stående 1/4-sida liggande 1/8-sida Specialare

Bredd x Höjd (mm) 245 x 45 245 x 355 245 x 355 245 x 355 245 x 175 120 x 355 120 x 175 245 x 85 120 x 85 78 x 39

Logo 1. Logotyp, webbadress och monternummer vid hallplan i Mässtidningen och på Mässkartan.

45 x 30

Logo 2. Logotyp i utställarregister i Mässtidningen och på www.bokmassan.se.

27 x 8

Jonas hassen khemiri

ryska censuren kom inte som en överraskning

Pris 32 500 78 500 76 500 74 500 42 500 42 500 24 700 24 700 14 200 5 900

”när man vill utforska är romanen idealformen”

alex & sigge

poddar det nya svarta

BOKMÄSSAN mässtidning 24 – 27 september 2015 svenska mässan göteborg

Tema Ungersk litteratUr

8 900

skrivarkurser

här blir författardrömmar verklighet

paula hawkins

4 900

–  kvinnan på framgångståget

Monter- och scenprograM  /  Utställare  /  söndagsseMinarier  /  hallkartor HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOK & BIBLIOTEK 24–27 SEPTEMBER 2015

MÄSSERBJUDANDE: GRATIS SYNUNDERSÖKNING VÄLKOMMEN TILL MONTER E03:02 FÖR ATT BOKA TID I NÅGON AV VÅRA 60 BUTIKER.

UPPLAGA & MATERIAL

Hallplan 1

www.bokmassan.se

www.bokmassan.se

8:88

B0

A01:82

B10:80

B08:72

B10:74 B11:71

Café

B10:72

B10:71

Axiell

D02:06 D02:04 D02:02

C05:51

E02:31E02:33 E01:40 C01:50 C02:49 C01:41

C01:42

C01:39

C01:40

C01:33

C01:32

C01:31

C03:41 C02:42

C03:50 C04:49 C04:50 C03:42 C04:41

C03:40 C04:39

B01:52

C

C02:19

B01:35 B01:29 B01:25

C04:30 C05:21

C03:22

B01:40 B02:39

C05:40

Psykologiscenen C05:26

C03:30 C04:29

C02:22 C04:22

C05:22

B01:21

C05:20

B01:19

B01:28 B01:26

B03:60 B03:59 B02:50

B02:49

B01:42 B02:41

B01:37

C04:32 C03:32

C02:32

C02:21 C01:22

B01:50

C05:50 B01:49 C05:42 B01:41

B03:62

B04:62

B05:70 B06:71 B06:77 B06:63

B05:62

B02:29 B02:25

B01:22

B03:51

B02:46 B03:47 B02:44 B03:43

B02:30 B03:31 B03:27 B02:28

B05:59

B04:60

B04:51 B03:50 B04:49 B03:48 B04:45 B03:46

B02:42 B03:41

B02:40 B03:39

B04:59

B05:59

B03:32 B04:29

B02:22 B03:21

B07:64 B07:62

B09:63 B08:64 B09:61 B08:62

B07:57

B06:59

B07:60

B05:42

B04:40

B06:39

B05:40

B05:39

B05:27

B05:21

B

B07:42

A01:70 A02:63

B10:62 B11:61

B08:60

B09:59

Incontro Stanza Separata

B07:40

B07:31

B06:32 B07:27

B05:22

B07:28

B10:42

Litteraturscenen A01:60

B06:22

B08:42

B09:42

B07:21

B08:40

B09:30

B09:24

A01:33

C01:19 C01:20 C02:17 C01:15 C01:10 C02:07 C01:11 C01:09 C01:06 C01:03 C01:01

C02:01 C01:02

C05:15

C02:02 C03:20

C04:20 C05:09

Fokus Ungern

C05:05 C03:02

C04:02

B01:11

C05:06

C00:09 C00:13

B02:09

C00:15

B01:04

B02:03

B06:19 B05:20 B02:02

B04:02

A02:54 A03:55 A03:54 A02:52 A03:52

A02:48 A03:49

B05:02

B01:02 B02:01

B00:01

B00:03 B00:04

B00:05 B00:07

B00:08

i

B00:10

B00:12

B08:19

B08:04 B09:19

A02:42

Seriescenen

B06:08 B07:09

B06:02

B00:18

B07:08 B07:04

B07:01

B07:02

B08:01

B08:02

A02:19 A01:20 A01:08

B09:04 B09:01

B09:02

A03:40

A03:28

Café

A02:30 A02:26

A

A02:22

A03:26 A04:25

A01:03

B00:22

A03:22

A04:23 A03:20 A04:21

A02:14

A02:09 A02:10 A03:19 A02:05

A01:02 A02:01

A00:01

A02:20

A00:03

A04:40 A04:34 A04:32 A04:30 A04:28 A04:26 A04:22

Ung scen

A01:13

A01:09

B09:03

B07:05

B00:20

A03:42 A04:43

A02:40 A02:27

A01:26 A02:25

A01:11

B09:08

B06:04 B06:01

B00:16

B07:20

A04:53

A03:48

A04:64 A04:60 A04:58 A04:56 A04:54 A04:52 A04:50 A04:48 A04:46 A04:44 A04:42

A03:43

A01:42

B09:22

B08:21

B09:20 B06:20 B07:19

B06:09 B06:05

B01:01

C05:02 C00:05

B01:20 B02:19 B01:10

C05:08

C05:01

C00:01

i

C05:12

A03:60 A04:55 A03:58

A01:52

A01:40

A01:28 A01:29

B08:22

B07:22

A02:60 A02:58

A01:48

A01:31

B08:30

B08:25

B06:26

A04:13 A03:02A04:11

A02:02 A03:01

Till plan 2

A04:20 A04:18 A04:16 A04:24 A04:14 A04:10 A04:08 A04:12 A04:06 A04:04 A04:02

A00:09

A00:05

twentyfourseven

Hotel Reception

Passage till Focus Passage to Focus

West Coast U04:02

Entré 2 Entrance No. 2

Caféer & Restauranger

U05:10

Huvudentré 5 Main Entrance

No. 1 A03:70 A03:68 A03:66 A03:64 A03:62

A02:70 A02:62

A01:22

Incontro Bar & Restaurant

Entré 1 Entrance

Café

A01:62

B09:62

A01:41

B07:39 B06:40

B04:32

B04:22

A02:69 B09:70 B10:61

B08:52

B06:49

B03:28 B04:27 B04:23 B03:22 B04:21

B07:70 B08:69 B08:70B09:69 B07:66

B05:60

B04:52

B03:42

B03:40 B04:39

B06:70 B06:62

B06:61

B03:61

D03:15 D03:10 D03:11 D04:05 D03:09 D03:04 D04:03 D03:05 D03:02 D04:01

C04:40

C02:40 C03:39

C01:25

C05:49

C05:43 C04:42 C05:41

B04:70 B04:72 B05:69

B03:64 B04:73

B03:63

E01:32

E01:31

B03:70

B02:68 B03:69 B03:65

3:56

D02:10

Till H-hallen plan 2

D01:02

E0

E01:21

B10:82B10:86

B10:81

B10:79

B08:73 B08:74

B08:71

3:59 A0 3:57

2:22

D0

D04:19 D03:20 D04:13 D03:12 D04:11

3:25

2:12 D0

D

D02:20 D03:37 D03:23

1:34

E02:21 E01:22

E03:15

B07:76 B07:74

A0

D01:04

D02:09

D02:01

E03:03

Hälsa & livsstil

B05:72

B05:77

B1

E02:32

E02:22 E02:30

7:78 7:82 B0

B06:72 B05:73

B08:80 B08:79

A0

E03:23 E03:29

Biblioteks & berättarscenen

D01:01 D01:11 D01:05 D01:13 D01:09 D01:03

E04:39

D0

E03:32

B07:80 B07:86 B08:82 B08:84

3:53

E03:07

E03:13

E04:21 E04:29 E03:22

Biblioteksloungen

D0 3: D0 17 3: 19

E03:09

Seminariesal

E

E03:12

E03:05

För utställare

Café

B05:71

Café

E03:02 E03:10

Hälsobar

E1

E04:12

Café

E03:01

B06:82

Forskartorget

A0

E05:01 E05:09

33

De litterära sällskapens scen

Ground Floor

Service Center

B0

Entréplan Försäljning av seminariekort, Mäss-shop

0:73

Entré 8 Entrance No. 8

Café

32

E0 1: E0 25 1:29

Upplaga: Ca 250 000 ex och i digitalt format Utgivning: – 10 september i GP – På Bokmässan – Offentliga platser i och runt Göteborg – På www.bokmassan.se – Länkad till Nyhetsbrevet 16 sept Format: Tabloid Färg: CMYK Upplösning: 200 ppi Bokningsstopp: 15 augusti Materialstopp: 22 augusti Leverans till: annons@justmedia.se Anki Andersson, tel 031-708 66 82

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOK & BIBLIOTEK 24–27 SEPTEMBER 2015

Hiss till Heaven 23 Elevator to Heaven 23

U05:09

Gothia Towers

Scener

Entré / Entrance

No. 5

Dessa utställare är markerade med gult på kartan.

www.smarteyes.se

monter e03:02

www.riksarkivet.se

monter e02:32

www.kvinnligatalare.se

monter e03:10

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOK & BIBLIOTEK 24–27 SEPTEMBER 2015

031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

www.kulturivast.se

monter D02:09

www.lararforbundet.se/bokmassan

monter C05:21

lr.se/bokochbibliotek

monter C04:20

www.postnord.se

monter b09:42

forskartorget.se

www.forskartorget.se monter b05:72 Monter B05:72

adlibris.com

monter b01:21

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOK & BIBLIOTEK 24–27 SEPTEMBER 2015

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 6


Mässkarta 90 %

av besökarna har köpt eller planerar att köpa något direkt på mässan.

Mässkartan är ett ovärderligt hjälpmedel för mässbesökaren. Den finns i alla e­ ntréer och hjälper besökaren att hitta rätt bland alla utställare och aktiviteter.

Bokmässan 2014

Signering K-salar Kf01:04 Speakers Kf01:08 Lounge

tion

Plan 2

Recep

Kongresshall Congress Hall

H04:22

Bro till Focus parkering/

First Floor

Genväg till seminariesalar i G- och F-hallen

4

6

Stora H01:02 Scenen

H02:12 H02:16

H03:19 H02:18

H06:03

Se Människan

H1

H05:07

G01:07

G01:11

H01:13

G01:13

G01:19 G01:20

G01:15 G01:17

G01:25

G01:21

G01:29

F03:24 F02:30 F03:20 F03:22

Wifi-zon

Plan 3 Level 3

F4

F

Plan 20 Level 20

se

8 R3 37 R

ou

F01:35

Conference Reception

rH pe

F03:12

F01:18

F01:34

Up

R3

3

5 R3 34 R

R3

6

1

R3

R2 Rum för poesi (tor-lör)

F01:33

F02:12 Kockscenen

F01:11

Mat & Trädgård

R9

F01:03

R13

R11 R12

F02:14

F02:13 F02:11 F02:15

F02:03

Till plan 1

F01:10

F01:02 F01:01

Café

R26

R21

R3

R25

R22

F5

VIP

J1

i

R4

F01:08

R5

Entré 2 Entrance No. 2

Trädgårdsscenen

R14

R6

R24

R23

Entré 1 Entrance No. 1

F01:28 F02:27 F01:39

Bryggan

F02:40

F02:28

F3

i

F01:38

J2

Press Centre

Digitala Torget

F01:32

Heaven 23

Estrad Restaurant & Function Room

F02:42

F03:30 F03:28

F03:18 F03:14 F03:08 F03:12 F03:16 Wifi-zon F03:06 F03:10 F03:02 F03:04 F02:38

F02:43 F01:40

Fotografiska stråket

Upper House Dining

J Lounge

F02:32

F02:50

F03:26

Plan 25 Level 25

Till plan 1

H01:15

Plan 23 Level 23 Mäss-shop, försäljning av seminariekort

G01:12 G01:14

F01:50

G01:30

H01:19

H01:09 H01:05

H01:07 H01:11

G

Fotografiska stråket

Café

F01:58 Debattscenen tor-fre Hälsa & Livsstil lör-sön

Molnet G02:16

G02:10

Another Story (lör-sön)

G01:01

H06:02

H01:12 H01:16 H01:18 H01:22 H01:14

H01:01 H01:03

K3

G4

Café

Internationella Torget

H03:13 H03:15 H03:17

K2

H03:20

H03:12 H03:14

H

H02:19 H02:23

H03:02

H04:23 H03:26 H04:21 H03:24 H03:22

H04:13

H04:03

H02:13 H02:15 H02:17

H04:04 H04:02 H01:04

H04:15 H04:17 H03:16 H04:19

H04:08

K1

Restaurant H06:01 H-hallen

Passage to Focus Shopping Centre & Parking

12

G01:02

Lilla H04:24 Scenen

H04:10 H04:12 H04:20

R16

R15

Bro till Liseberg Passage to Liseberg Amusement Park

Entré 8 Entrance No. 8

Till H-hallen plan 2

E01:07 E01:05

E01:11 E01:09

C01:39

C01:40

C01:33 C01:32 C02:31

C01:31

C03:50 C04:49

C03:41

C03:42 C04:41

Café

C03:40 C04:39

B01:52

C

B01:42 B02:41

B01:29

B01:28

B03:42

B02:29

B03:21 B02:22

B01:22

B06:62 B07:63 B07:61

B07:70 B08:69 B08:70 B09:69 B09:70 B08:66 B09:63 B10:61 B08:64 B09:61 B09:62 B08:62

B07:66

A01:62 B10:42

B07:57

B06:59

A02:69 A02:67 A02:65 A02:63

A01:70

B11:61 B10:62

B07:64 B07:62

B07:60

A02:60 A03:60 A04:57 A02:56 A02:58 A03:58 A03:72 A03:70 A04:55

B08:60 A01:60 B08:52

B06:49

B04:40 B05:39 B04:30

B04:29

B05:27

B04:27

B04:23 B03:22 B04:21

B04:22

B08:42

B09:42 A01:41

B06:39

B05:40

B06:40

B

B07:42

C01:07 C01:02C02:01 C01:03

C03:21

C01:20C02:19

C02:20

C03:19

B07:40

B07:39

B06:32 B07:27 B05:22

B08:40

B09:30

A01:31

Café

A01:29

A02:49 A01:50 A02:47

A02:50

A01:42

A02:42

A01:40

B09:25 B08:22a

B07:22

A02:40

C02:02

C05:15 C03:20

C04:20 C05:05

Tema Brasilien

C05:20

B01:19

C05:12

B01:11

B01:20 B02:19 B01:10

B02:02

C05:08 C05:03 C03:02

C04:01

C04:02

C05:01

C05:10 C05:06

A

A01:26 A02:25

B01:01

B04:02

B06:05

B02:03 B05:02

B08:19

B09:20 B08:04 B09:19

B08:01b B06:08 B07:09 B07:05 B06:04

B06:01

B07:20

B06:02

B07:01

B08:01a

B07:02 B08:01

A01:09

B09:03 B08:02 B09:01

B09:02

H04:04

K2

H03:20

H03:12 H03:14

H

Stora H01:02 Scenen

B00:03 B00:04

B00:05 B00:07

B00:11

B00:08

B00:12

B00:13

B00:18 B00:20

B00:21 B00:22

H02:12 H02:16

H03:19 H02:18

H01:07 H01:11

A02:11

Mäss-shop, försäljning av seminariekort

A04:40 A04:32

G01:07

G01:11

G01:12 G01:14

G01:13

G01:19 G01:20

G01:15 G01:17

F01:50

F02:32

F02:50

F03:26 G01:25

G01:21

G01:29

F02:42

F03:30 F03:28

F03:24 F02:30 F03:20 F03:22

G01:30

F01:40

F02:40

Entré 1 Entrance No. 1

F02:28

Fotografiska stråket

Upper House Dining

Digitala Torget

F03:18 F03:14 F03:08 F03:12 F03:16 Wifi-zon F03:06 F03:10 F03:02 F03:04 F02:38

F02:43

Plan 25 Level 25

Till plan 1

H01:15

F3

i

F01:38 F01:32

Heaven 23

Wifi-zon

F01:28 F02:27 F01:39

F4

J2

F

A04:14

A04:21 A02:20 A03:20 A04:15 A02:14 A04:13 A02:12 A03:19 A03:02 A04:11

A01:02A02:01

A02:02 A03:01

A00:01 A00:03

A00:05

A04:08

Plan 3 Level 3

Estrad Restaurant & Function Room

A04:06 A04:04 A04:02

A00:09

Press Centre

Entré 2 Entrance No. 2

7.2

Plan 20 Level 20

J1

R2 Rum för poesi (tor-lör)

F02:12 Kockscenen

F01:11

F01:03

F02:14

F02:13 F02:11 F02:15

F02:03

F01:01

Café

R26

R3

R25

Till plan 1

F01:10

R4

F01:08

R5

Entré 2 Entrance No. 2

Trädgårdsscenen

R14

R6

R24

R23

F03:12

F01:18

F01:33

R13

R11 R12

F01:02

R21

Gothia Towers

F01:35 F01:34

R9 Conference Reception

Bryggan

F5

Mat & Trädgård

i

R22 Hiss till Heaven 23 Elevator to Heaven 23

G

A04:28

West Coast

U05:09

Molnet G02:16

G02:10

Another Story (lör-sön)

Café

F01:58 Debattscenen tor-fre Hälsa & Livsstil lör-sön

A04:18

U04:02

U05:10

H1

H05:07

Passage to Focus Shopping Centre & Parking

12

Fotografiska stråket

A04:25 A04:23

A03:22

i Hotel Reception

Se Människan G01:01

H06:02

Plan 23 Level 23

A04:12

A02:07 A01:03 A01:04 A02:05

H06:03

5 R3 34 R

B00:01

6

G4

Internationella Torget

H01:12 H01:16 H01:18 H01:22 H01:14

H01:01 H01:03

K3

i Huvudentré 5 Main Entrance No. 5

H03:02

H04:23 H03:26 H04:21 H03:24 H03:22

H04:13

H04:03

H04:02 H01:04

J Lounge

A03:40

A03:28 Café Hela Stan A03:26

4

Café

A02:22

Ung Scen

A02:19 A01:20

B07:08 B07:04

H04:08

K1

A04:41

A01:13 A01:11

B09:08

Kongresshall Congress Hall

A04:64 A04:60 A04:58 A04:56 A04:54 A04:52 A04:50 A04:48 A04:46 A04:44 A04:42

Restaurant H06:01 H-hallen

6

C00:09 C00:13

Café

B01:02 B02:01

C05:02 C00:05

B06:20 B07:19

B06:09

A02:26

Bro till Focus parkering/

First Floor

Genväg till seminariesalar i G- och F-hallen

G01:02

Lilla H04:24 Scenen

R3

i

C00:01

B06:19 B05:20

B02:09

A02:30

A01:28

B09:22

B08:22

B06:22 B07:21

A03:50

Seriescenen

A01:32 A01:30 A02:27

B07:28

B06:26 B07:25

B05:21

A03:56 A03:54 A04:53 A03:52 A04:51

A02:54 A02:52

A01:52 A02:51

B05:42

A03:68

A02:70

A03:64 A02:64 A03:63 A03:66 A02:62 A03:61 A03:62 A03:59

Plan 2

H04:22 H04:10 H04:12 H04:20 H04:15 H04:17 H03:16 H04:19

B06:70 B07:69

B05:60

B05:51

B04:52

B03:46 B04:45

B03:28

B02:28 B01:26

B01:21

B04:58 B05:59

B04:60 B04:56

B06:69

B06:61

B04:49 B03:48 B04:47

B02:30 B03:29 B03:32

B01:35

B01:25 C05:22

B03:50 B04:51

B02:48 B03:47 B02:46 B03:41 B02:42

B02:40 B03:39 B03:40 B04:39

B01:40 B02:33

C05:40

C05:26

C03:22.

B05:62

A01:22

C01:13 C01:10 C02:09 C01:11 C02:07 C01:09 C01:04

C01:01

B01:50 B02:49

B01:37

C05:39

C04:30 C05:21

C03:22

B05:70 B06:71

B05:61

Fotografiska stråket

8 R3 37 R

MIX Restaurant

C04:38

C04:32 C05:31

C03:30 C04:29

C02:22

C01:22

C01:19

C05:42 B01:41

C03:32 C02:32

C01:30 C02:21

C05:50 B01:49

C04:42

B03:60 B04:59

B03:59 B02:50 B03:49

C04:50 C05:49

C04:40

C02:40 C03:39

C01:25

Incontro Bar & Restaurant

D06:12

C05:51

C02:47 C02:45

C01:42

B04:62

tion

Recep

Kongressfoajé Congress Foyer

K-salar Kf00:01

H03:13 H03:15 H03:17

Axiell

C01:46 C01:41

B03:62

B03:61

E02:01 E01:10 E01:04 E01:01

B04:70 B04:72 B05:69

B03:64 B04:73

B03:63

D06:14 D06:16

Entré 1 Entrance No. 1

Café

H02:19 H02:23

E02:02

E02:22 E02:12

E02:21 E02:11 E02:09 E02:03 E01:22 E01:12

Seminariesal

B06:10D06:11

B03:70

B02:68 B03:65

D06:02 D06:04 D06:01 D06:05

Café

B10:72

H02:13 H02:15 H02:17

D

D05:12

B11:71 B10:74

B08:72 B10:71 B10:73

H01:13

D04:20 D04:10

B10:79

B08:74

H01:19

Biblioteks & berättarscenen

D04:19

E04:01

B07:78 B08:73 B07:76 B08:71 B07:72

H01:09 H01:05

E03:10

Café

B05:71

1

D04:10 Biblioteksloungen

E04:09

B05:73

InternationaI Rights Centre

Wifi-zon

B10:80

R3

E04:19 E04:15 E04:11 E03:18 E03:16 E03:12

E03:11

E4

Forskartorget B05:75

E04:10 E04:04 E04:02

Speakers Kf01:08 Lounge

Café A01:82

B10:82

3

E04:17

B07:82 B08:79 B08:80

R3

E

B07:80 B07:86 B08:82 B08:84 B08:88 B10:81

Café

E00:11 E00:14

B06:82 B05:72

Café

Café

E00:15

Kf01:02

De litterära sällskapens scen

Ground Floor

Service Center

Bokmässan 2014

Signering K-salar Kf01:04

Entré 8 Entrance No. 8

Entréplan

Försäljning av seminariekort, Mäss-shop

VIP

Kongressfoajé Congress Foyer

Fotografiska stråket

ou se

Café K-salar Kf00:01

pe rH

Kf01:02

InternationaI Rights Centre

Up

Entré 8 Entrance No. 8

R16

R15

Bro till Liseberg Passage to Liseberg Amusement Park

Entré / Entrance

U05:02

Entré 8 Entrance No. 8 EN BÄTTRE VÄRLD

Monter E02:02

Monter E04:15

Monter C04:20

www.lararforbundet.se

www.stat-inst.se Monter C04:30

Monter C05:21

www.kulturivast.se Monter D05:12

www.harlequin.se Monter B01:10

www.langenskiolds.se

E00:11 E00:14

E

E04:17

E04:19 E04:15 E04:11

B05:75

D04:10 Biblioteksloungen

E04:09 E03:10

Biblioteks & berättarscenen

D04:19

E04:01

D04:20

D

D05:12

D04:10 E03:11 E02:02

E02:22 E02:12

Axiell

E01:07 E01:05

E01:11 E01:09

C01:46

E01:01

Storlek Baksidan

C02:47 C02:45

C01:42

C01:39

C01:40

C01:33

C03:50 C04:49

C03:41

C04:50 C05:49

C03:42 C04:41

Café

C05:42 B01:41

C05:39

C

C01:25

C02:21

C05:21

C03:22

C01:19

Incontro Bar & Restaurant

Bredd x Höjd (mm) 78 x 108 (+ 4mm utfall)

MIX Restaurant

45 x 30

C01:07 C01:02C02:01 C01:03 C01:01

C02:20

C03:22.

C03:19

C02:02

C05:15

C03:20

C04:20 C05:05

Tema Brasilien

B01:25 C05:22

C04:02

C04:01

C05:01

C00:05

U04:02

C00:09 C00:13

U05:10 U05:09

Hiss till Heaven 23 Elevator to Heaven 23

B10:82

A01:82

B04:56

B05:51

B03:28

B02:28 B03:21 B02:22

B01:22

B04:52

B05:39

B04:29

B05:27

B04:27

B04:23 B03:22 B04:21

B10:80 B10:79

B08:74 B08:72 B10:71 B10:73

B07:70 B08:69 B08:70 B09:69 B09:70 B08:66 B09:63 B10:61 B08:64 B09:61 B09:62 B08:62

B07:66

B11:71 B10:74

Café

B10:72

A02:69 A02:67 A02:65 A02:63

A01:70

B11:61 B10:62

B07:64 B07:62

A01:62 B10:42

B07:57 B07:60

B04:22

B05:42

B06:40

A01:60

B

B05:22

B06:26 B07:25 B06:22 B07:21

C05:20

B01:19

C05:12

B01:11

B01:20 B02:19 B01:10

C05:10 C05:06

B06:19 B05:20

B02:09 B02:02

B01:01

Café

B04:02

B06:05

B02:03 B05:02

B01:02 B02:01

B00:01

B00:03 B00:04

B00:05 B00:07

B00:08

i Hotel Reception

B08:40

B09:30

A01:31

B09:25

B08:22a

B08:22

Gothia Towers Entré / Entrance

8 900

031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

B00:12

B00:13

B07:20

B08:19

B06:08 B07:09

B07:08

B07:05

B07:04

B07:01

B07:02 B08:01

B06:02

B00:18 B00:20

A03:50

A02:42

A04:41

Seriescenen A02:40

A01:30 A02:27

Café

A01:29

B09:20

B08:01a

B00:21 B00:22

B09:08

A

A01:26 A02:25

B09:01

B09:02

A02:26

A03:40

A03:28 Café Hela Stan A03:26

A01:11

A04:40

A04:32

A04:28

A04:25 A04:23

A04:18

A02:22

Ung Scen

A03:22

A04:14

A04:12

A01:13

A02:19

A01:20 A01:09

B09:03 B08:02

A02:30

A01:28

B09:22

B08:04 B09:19

B08:01b

B06:04 B06:01

A02:50

A01:42

A01:40

A01:32

A02:11

A02:07 A01:03 A01:04 A02:05

A02:20

A02:14 A02:12 A03:19

A04:21

A03:20 A04:15 A04:13 A03:02 A04:11

A01:02A02:01

A02:02 A03:01

A00:01 A00:03

A00:05

A04:08 A04:06 A04:04

A04:02

A00:09

Upplaga: 25 000 ex Utgivning: Finns på Bokmässan Format: Z-card, Pocket Card Färg: CMYK Upplösning: 300 ppi Bokningsstopp: 15 augusti Materialstopp: 22 augusti Leverans till: annons@justmedia.se Anki Andersson, tel 031-708 66 82 7.2

West Coast

U05:02

B00:11

B06:20 B07:19

B06:09

A03:56 A03:54 A04:53 A03:52 A04:51

A02:54 A02:52

A02:49 A01:50 A02:47

B09:42

A04:64 A04:60 A04:58 A04:56 A04:54 A04:52 A04:50 A04:48 A04:46 A04:44 A04:42

UTGIVNING & MATERIAL B07:40

B07:28

B07:22

B05:21

B08:42

A01:41

B07:39

B06:32 B07:27

A03:68

A02:70

A03:64 A02:64 A03:63 A03:66 A02:62 A03:61 A03:62 A03:59

A03:60 A04:57 A02:60 A02:56 A02:58 A03:58 A03:72 A03:70 A04:55

B08:60 B08:52

B07:42

B06:39

B05:40

Entré 1 Entrance No. 1

Café

A01:52 A02:51

B04:30

B01:26

B06:62 B07:63 B07:61

B06:49

B04:40

B03:46 B04:45

B06:70 B07:69

B06:59 B05:60

B04:49

B03:42

B02:30 B03:29 B03:32

B02:29

B06:69

B06:61

B07:78 B08:73 B07:76 B08:71 B07:72

Wifi-zon

A01:22

C05:02

Pris 17 800

B03:50 B04:51

B03:48 B04:47

B02:40 B03:39 B03:40 B04:39

C05:08 C05:03 C03:02

i

C00:01

B05:62

B04:58 B05:59

B02:48 B03:47 B02:46

B01:21

B05:70 B06:71

B05:61

B04:60

B03:41 B02:42

B01:28

i

Huvudentré 5 Main Entrance No. 5

Logotyp, webbadress och monternummer vid hallplan på Mässkartan och i Mässtidningen. OBS! Max 20 placeringar

C01:20C02:19

C01:13 C01:10 C02:09 C01:11 C02:07 C01:09 C01:04

C03:21

C01:22

B01:29

C05:26

B04:70 B04:72 B05:69 B04:62

B01:42 B02:41

B01:35

C04:30

C02:22

B03:60 B04:59

B01:40 B02:33

B01:50 B02:49

B01:37 C05:40

C04:32 C05:31

C03:30 C04:29

C01:30

B03:62

B02:50 B03:49

C05:50 B01:49

C04:42

C04:40 C03:32

C02:32

B07:82 B08:79 B08:80

Café

B05:71

B03:61 B01:52 B03:59

C04:38

C03:40 C04:39 C02:40 C03:39

Alla priser exkl. moms C01:32 C02:31

C01:31

B05:73

B03:64 B04:73

B03:63

D06:14 D06:16

E02:01 E01:10 E01:04

C01:41

ANNONSPRISER

D06:12

C05:51

E02:21 E02:11 E02:09 E02:03 E01:22 E01:12

Seminariesal

B06:10D06:11

B03:70

B02:68 B03:65

D06:02 D06:04 D06:01 D06:05

Till H-hallen plan 2

B07:80 B07:86 B08:82 B08:84 B08:88 B10:81

Forskartorget

Café

www.dn.se/bokmassan Monter F01:39

Monter H04:21

sällskapens scen

B06:82 B05:72

E04:10 E04:04 E04:02

E03:18 E03:16 E03:12

www.fn.se

Monter A02:42 De litterära

Ground Floor

Service Center

Café

E4

www.sfbok.se

Monter B09:42 och C04:42

Monter B07:66

Entréplan

Försäljning av seminariekort, Mäss-shop

E00:15

www.postnord.se

www.forskartorget.se www.forskartorget.se Monter B05:72 Monter B05:72

Monter B03:39

Café

www.lr.se/bokochbibliotek

www.riksarkivet.se

Entré 2 Entrance No. 2

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 7


Seminarieguide Besökarna guidas till fler än 350 seminarier Seminarieguiden hjälper besökaren att hitta till rätt seminarielokal.

Seminarier fredag Kod

ANNONSPRISER Storlek Sista sidan 1/1 sida 1/2 sida 1/4 sida

Alla priser exkl. moms

Bredd x Höjd (mm) 98 x 297 (+ 5 mm utfall) 98 x 297 (+ 5 mm utfall) 98 x 145 98 x 70

Pris 8 500 7 500 4 500 2 900

Tid

LoKaL

Fr0930.1

09.30–09.50 Hur vet vi att vi har kvalitet E1 i bibliotekets tjänster? Pia Borrman, Hanna Johansson, Britt Löfdahl

Fr0930.2

09.30–09.50 Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik Lars Nord

F3

09.30–09.50 ASL – att skriva sig till läsning Eva Hultin

G3

Fr0930.4

09.30–09.50 Mitt i byn Carin Bergström

F4

Fr0930.5

09.30–09.50 Hamstern i barnboken Anna Ehn, Mia Öström, Andreas Palmaer

F5

Fr1000.1

10.00–10.45 Har vi råd att vara utan skolbibliotek? E1 Niclas Lindberg, Catrin Eriksson, Johanna Lindbäck, Tobias Nielsén

Fr1000.2

10.00–10.45 Diskutera samhällsklimatet i G3 klassrummet med litteraturens hjälp! Gunnar Ardelius, Lawen Mohtadi, Jens Liljestrand, Ann-Sofie Lindholm

Fr1000.3

10.00–10.45 Vad frihet får kosta? Norman Manea, Aris Fioretos

K1

Fr1000.4

10.00–10.20 Hur hittar vi nästa generations digitala lärresurser och läromedel? Fredrik Paulsson

F5

Fr0930.3

Fr1000.5

10.00–10.45 1956 H1 András Oplatka, Katalin Mezey, Anna Jókai, Ádám Bodor, Ágnes Judit Kiss

Fr1000.6

10.00–10.20 Bortförda barn – projekt mot barn- och tvångsäktenskap

F3

Fr1000.7

10.00–10.20 Bakom kulisserna – en bok blir till Moni Nilsson, Mattias Olsson

J2

Fr1000.8

10.00–10.45 Ut i världen Daniel Kehlmann, Jonas Hassen Khemiri

K3

Fr1000.9

10.00–10.20 Skräck för unga Lena Ollmark, Niklas Krog

F4

Fr1000.10 10.00–10.45 Naturligt material till en biografi Kerstin Ekman 10.30–10.50 Upplysning i det 21:a århundradet Christer Sturmark

Fr1030.2

10.30–10.50 Att skapa läsintresse genom Läslyftet F5 Gunilla E Magnusson, Lotta Brilioth Biörnstad

Fr1030.3

10.30–10.50 Rim som rockar, leker och lockar! Åsa Lind, Grethe Rottböll

F4

Fr1030.4

10.30–10.50 Jag ville jag vore i Indialand Erik Andersson

F3

J2

Fr1100.1

11.00–11.45 Journalistik till varje pris? K2 Magnus Falkehed, Niclas Hammarström, Martin Schibbye, Cecilia Uddén

Fr1100.2

11.00–11.20 Audition till resten av ditt liv Tove Folkesson

F3

Fr1100.3

11.00–11.45 Det första regnet Emma Adbåge, Maria Nilsson Thore, Lotta Olsson, Jujja Wieslander

E1

Fr1100.4

11.00–11.20 Inspirationssamtal för lärare Magnus Ljunggren, Helena Bross, Ingela Korsell

F5

Fr1100.5

11.00–11.45 Makt och motstånd i Ungern Ágnes Heller, Per Magnus Johansson

J1

Fr1100.6

11.00–11.20 Romer i medierna – hur har F4 rapporteringen och debatten förändrats? Ester Pollack, Anna Roosvall 11.00–11.20 Småbarnsboken – kan det vara litteratur? J2 Emma Virke, Bodil Alvarsdotter, Erik Titusson

av hänsyn till föreläsare och publik är vi mycket restriktiva med insläpp efter det att seminariet har börjat. Var vänlig respektera dörrvärdarnas anvisningar.

Tid

Fr1100.8

11.00–11.45 Läsfrämjare i världsklass Daniel Goldin

Fr1100.9

11.00–11.45 Marx i vår tid Sven-Eric Liedman

LoKaL H1

Kod

Tid

LoKaL

Fr1300.2

13.00–13.45 Folkets bibliotek och professionens ansvar Randi Myhre, Gülüzar Tuna, Mattias Reuterberg, Ewa Skogsblad

Fr1300.3

13.00–13.20 Från okänd debutant till älskad författare Siri Pettersen

J1

Fr1300.4

13.00–13.20 Att skapa lust och kreativitet i skolan Beppe Singer, Elin Ek

F5

Fr1300.5

13.00–13.45 Hela världen brinner – Astrid K2 Lindgrens 40-tal Jens Andersen, Karin Nyman, Kerstin Ekman

Fr1300.6

13.00–13.45 Digitaliseringen utmanar medier, G3 makthavare och medborgare Christer Sturmark, Ewa Thorslund, Carl Heath, Karin Nygårds

Fr1300.7

13.00–13.20 Klimatetik Bengt Brülde, Göran Duus-Otterström

Fr1300.8

13.00–13.45 Europa på väg över högerkanten Anna-Lena Lodenius, Alice Petrén, Gabriel Byström

K1

Fr1300.9

13.00–13.45 Offentlighetsprincip och granskande medier Nils Erik Forsgård, Helena Sundén

H1

K1

E1

Fr1100.10 11.00–11.45 Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten? Jacob Möllstam, Per Kornhall, Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand

G3

Fr1100.11 11.00–11.45 Hur ser den kvinnliga galenskapen ut? Karin Johannisson, Anna Jörgensdotter

K3

Fr1130.1

11.30–11.50 Vem har makten över maten i ditt kylskåp? Ann-Helen Meyer von Bremen, Anders Ingvarsson

F4

Fr1130.2

11.30–11.50 Odla barnens skaparglädje F3 bortom skärmarna Clara Lidström, Annakarin Nyberg, Sofia Hahr

Fr1130.3

11.30–11.50 Oscar Levertins vänner Martina Montelius, Johan Hilton

J2

Fr1130.4

11.30–11.50 Hur får nyanlända elever en bra början? Tore Otterup

F5

Fr1200.1

12.00–12.45 Litteraturen på undantag? K3 Skans Kersti Nilsson, Torsten Pettersson, Maria Wennerström Wohrne, Sara Bergmark Elfgren

Fr1300.10 13.00–13.45 Vårt gemensamma ursprung Karin Bojs, Lasse Berg

Fr1200.2

12.00–12.20 Country noir Maja Hjertzell, Martin Jern, Anna Danielsson Levin

F5

Fr1300.11 13.00–13.45 Den siste poeten Anders Olsson, Mikael van Reis, Linda Östergaard

J2

Fr1200.3

12.00–12.20 Att tänka som barn Lisa Hyder, Bengt-Erik Engholm

F3

Fr1330.1

13.30–13.50 Lilla Grönsakslandet Bella Linde, Vanja Sandgren

F4

Fr1200.4

12.00–12.45 Priset för att leva tillsammans Jonas Hassen Khemiri

K2

Fr1330.2

13.30–13.50 Bara för dig! Kerstin Lundberg Hahn, Mårten Melin

J1

Fr1200.5

12.00–12.45 Munkavle eller megafon? Jesper Strömbäck, Lena Halldenius, Göran Rosenberg

K1

Fr1330.3

13.30–13.50 Drömmen om Ester Anna Jörgensdotter

F3

Fr1330.4

12.00–12.45 Island och kärleken H1 Auður Ava Ólafsdóttir, Jón Kalman Stefánsson

13.30–13.50 Kvalitet i förskolan Marie Eriksson, Karin Lager

F5

Fr1200.6

Fr1400.1

Fr1200.7

12.00–12.45 Ett skrivande liv SEMINARIET UTGÅR Henning Mankell

14.00–14.45 Så motverkar vi intolerans G3 Christer Mattsson, Helen Huledal, Mathias Demetriades, Lina Axelsson, Birgitta Hägg

Fr1400.2

Fr1200.8

12.00–12.45 Var är kvinnorna? Mats Vänehem, Kristina Lindström, Yvonne Hirdman

G3

14.00–14.20 Bo Carpelan och ordens arkitektur Jan Hellgren, Jonas Ellerström

Fr1400.3

14.00–14.45 Konsten att sätta punkt Dorthe Nors, Klas Östergren, Åsa Foster

K3

12.00–12.20 Vem kan man lita på? Wilhelm Agrell

F4

Fr1400.4

14.00–14.45 Utredning av mystisk massdöd Frank Westerman

H1

E1

Fr1400.5

14.00–14.20 Familjen Bernadotte Arne Norlin

F3

Fr1200.11 12.00–12.45 Leif GW Persson – författare J1 och professor i kriminologi OBS! Seminariet är flyttat från lörd 16.00 Leif GW Persson

Fr1400.6

14.00–14.45 De 7 vuxensynderna Karl Eder, Moni Nilsson

K2

Fr1400.7

14.00–14.45 Vad är unikt med nutida K1 ungersk litteratur? Ádám Bodor, Anna Jókai, Endre Kukorelly, Em˝oke Lipcsey, Noémi Szécsi, Ferenc Vincze

Fr1400.8

14.00–14.20 Arga flickor i bilderboken Pija Lindenbaum

F4

Fr1400.9

14.00–14.45 Egenutgivningsboom! – när yttrandefriheten söker nya vägar Rasmus Fleischer, Lotten Skeppstedt, Miriam Nauri

E1

K2

Fr1030.1

Fr1100.7

Kod

Fr1200.9

UTGÅR

Fr1200.10 12.00–12.20 Den svåra konsten att leva Ulf Ellervik

Fr1230.1

12.30–12.50 Våra älskade orkade inte leva Joanna Björkqvist, Elisabeth Lindström

E1

Fr1230.2

12.30–12.50 Dilemman kring språklig mångfald i förskolan Tûnde Puskas

F5

Fr1230.3

12.30–12.50 Delad läsning är dubbel glädje! Ulf Stark, Lotta Olsson

F3

Fr1230.4

12.30–12.50 Kvinnan på tåget Paula Hawkins

F4

Fr1300.1

13.00–13.20 Feelgood-deckare från Sveriges svar på Agatha Christie Kristina Appelqvist

F3

Fr1400.10 14.00–14.45 Att bryta sig loss från familje- och könsroller Iva Pekarkova, Melania G. Mazzucco

Hitta ditt Seminarium

F4

K3

J2

fredag 25 september 2015

J1

UTGIVNING & MATERIAL Upplaga torsdag: 5 000 ex Upplaga fredag: 7 000 ex Upplaga lördag: 6 000 ex Upplaga söndag: 7 000 ex Utgivning: Finns i alla entréer på Bokmässan dagen innan och samma dag som seminarierna.

031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

Format: 98 x 297, dragspel Färg: CMYK Upplösning: 300 ppi Bokningsstopp: 7 september Materialstopp: 14 september Leverans till: annons@justmedia.se Anki Andersson, tel 031-708 66 82

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 8


Unik exponering Sprid ditt budskap under mässan Gör din egen personliga exponering eller visa dig tillsammans med Bokmässan. Kom gärna med egna förslag.

ANNONSPRISER Plats Badgeband egna Alternativ/Badgeband med Bokmässan – logotyp Utdelning i huvudentrén – 3 företag Alternativ/Utdelning i huvudentrén – ensam

Pris Antal/rek antal 40 000 20 000 25 000 20 000 15 000/företag 40 000

Penna egen i Seminariekasse Alternativ/Penna med Bokmässan i Seminariekasse – logo

20 000 20 000

18 000 10 000

2 000 2 000

Vattenflaska egen i Seminariekasse 20 000 Alternativ/Vattenflaska med Bokmässan i Seminariekasse – logo 15 000

2 000 2 000

Erbjudanden i Seminariekasse – fler företag

2 000

8 000/företag

OBS! Du kan endast boka ett alternativ av respektive produkt. Bokningsstopp produkter med bokmässan: 29 apr Bokningsstopp med egna produkter: 25 aug 031-92 93 40, 0707-58 66 93 LOTTA lotta.carlsson@justmedia.se CARLSSON

031-708 66 98 EVELINA KARLSSON evelina.karlsson@justmedia.se

SID 9

Bokmässan 2016 Mediaplan  
Bokmässan 2016 Mediaplan