Bok & Bibliotek 2013 Seminarieprogram

Page 1

Bokmässan Seminarieprogrammet

26–29 september 2013 Svenska Mässan Göteborg

www.bokmassan.seBokmässan 26–29 september 2013

Ansvarig utgivare: Maria Källsson Redaktörer: Johan Kollén Annica Starfalk Redaktion: Henriette Andersson Anneli Jonasson Gunilla Sandin Grafisk form: Thomas Glans Omslag: Anna Wirsén, Ananas Art Teknisk koordinator: Siv Falk Grafisk produktion: Rivista AB och Helena Bäckhed Tryck: Elanders, 2013 Bok & Bibliotek i Norden AB 412 94 Göteborg Besöksadress: Mässans gata 20 Tel 031-708 84 00 www.bokmassan.se

Tema

Seminarier

6 Rumänien 10 Torsdag ● ● 8 Plats för barn! 24 Fredag ● ● 9 Röster från 40 Lördag ● ● Bangladesh xx 56 Söndag ●

Skolspåret

Praktiskt

64 Inledning ● ●4 Information 65 Skolspårsseminarier 70 Medverkande ● ● 74 Beställningar 74 Beställningar ● ●

Att få tala till punkt.

B

okmässan 2013 tar form genom punkter – i det här programmet presenteras närmare 400 stycken. Punkter som gör skillnad. Punkter som var och en är betydelsefull. Till punkten finns någon eller några som har en historia att berätta eller en åsikt att uttrycka. Varje punkt är viktig och unik. När vi backar en aning ser varje punkt lite på distans – ser vi ett sammanhang. Punkterna skapar gemensamt ett motiv – likt raster. På nära håll små unika punkter som tillsammans bildar ett mönster och ett motiv. Motivet är vår samtid, präglad av vår historia. Full av tidsmarkörer och fenomen i vår tid med den underbara litteraturen och boken som gemensam nämnare. Bokmässan presenterar härmed stolt sitt seminarieprogram inför 2013 i punktform.

Maria Källsson Gunilla Sandin mässansvarig programchef

3


information bokmässan 2013

Tider • Priser • Seminarielokaler • Aktuell Information • Mässans öppettider Främst för branschbesökare Torsdag kl 09.00–18.00 Fredag kl 09.00–14.00 För alla Fredag kl 14.00–19.00 Lördag kl 09.00–18.00 Söndag kl 09.00–17.00 • Entré till utställningen Entrébiljetten ger även tillgång till samtliga scen- och monterprogram. Under söndagen gäller den också som entré till alla seminarier. Bransch­dagar Entrébiljett: 220 kr per dag (176 kr + moms). Förbeställ via www.bokmassan.se, på beställningsblanketten (sid 74) eller köp på plats.

Allmän­hetens tider Från fredag kl 14.00: 160 kr per dag (128 kr + moms). Barn och ungdom 7–19 år 50 kr (40 kr + moms). Dessa biljetter säljs på plats eller via www.bokmassan.se • Seminariekort 4-dagarskort gäller för samtliga seminarier torsdag t o m söndag. Entré till utställningen ingår. Dagkort gäller till alla seminarier samt entré till utställningen respektive dag. Seminariekorten är personliga och gäller endast för den person, vars namn har skrivits på kortet. Enstaka seminarie­biljetter Vi säljer biljett till enstaka seminarier. OBS! Entré till utställningen ingår inte i seminariebiljetten. Priser se Beställningar sid 74.

Seminarielokaler ­Information om i vilken lokal respektive ­seminarium hålls finns tillgänglig på hemsidan www.bokmassan.se cirka 14 dagar före Bokmässan. Under mässdagarna finns listor över seminarier och lokaler i informationsdiskarna. Där hittar du även kartan över mässområdet. Av hänsyn till medverkande och åhörare är våra salsvärdar restriktiva med insläpp till ­seminarierna efter att de har påbörjats. Kom i god tid, entré till seminariet gäller i mån av plats. Plats går ej att förboka. Vi ber er respektera salsvärdarnas anvisningar. Bär ditt seminarie­ kort väl synligt med ditt namn ifyllt. • Aktuell information Tillägg och ändringar i seminarieprogrammet presenteras fortlöpande på hemsidan www.bokmassan.se

Foto: Niklas Maupoix

Biljetter • Kort • Förköp / fakturering Använd blanketten Beställningar (sid 74) eller beställ via www.bokmassan.se Boka-tidigt-rabatt på seminariekort gäller om beställningen är oss tillhanda senast 9 augusti. Sista beställningsdag är fredag 13  september. Bekräftelser, kort, biljetter och faktura sänds ut löpande. • Betalningsvillkor förköp Beställningen är bindande. Beställda kort/biljetter återlöses ej. Betala med kreditkort: Portoavgift tillkommer om 30 kr + moms. Vi bjuder på avgiften vid beställning som överstiger 350 kr + moms. Betala mot faktura: Org.nummer eller personnummer krävs. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad samt påminnelseavgift 45 kr. Faktura- och portoavgift tillkommer med 60 kr + moms. Vi bjuder på avgiften vid beställning som överstiger 350 kr + moms. • Köpa på plats Försäljning av seminariekort sker på plan 2, ­Entré 5, huvudentrén vid Korsvägen. Kassan har öppet torsdag, fredag och lördag kl 08.30–17.00 och söndag kl 09.00–15.00. Seminariekorten betalas kontant eller med kredit- eller bankkort. Mot giltig rekvisition (beställning) faktureras juridiska personer (företag och organisationer). Rekvisitionen ska vara försedd med faktura­ adress och organisationsnummer samt vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Övrigt • Mässtidningen Mässtidningen med scen- och monterprogram distribueras som bilaga i Göteborgs-Posten 18 september och finns som pdf-fil på www.bokmassan.se samma dag. Förbeställ Mässtidningen, 40 kr + moms. Se Beställningar (sid 74), kan endast förbeställas på detta sätt. Tidningen finns också att hämta gratis under mässdagarna.

• Boka hotell Boka hotell genom Svenska Mässan Hotelservice. Tel: 031-708 86 90 E-post: hotelservice@svenskamassan.se Hotell och privatrum kan även bokas genom Göteborgs Turistbyrå. Tel: 020-83 84 85 (Från utlandet: +46 31 36 84 200) www.goteborg.com

• Lunchkuponger Förbeställ gärna lunchkuponger till restaurang inom Svenska Mässan. Pris: 107 kr/st + moms. Se Beställningar sid 74.

• B&B-kassen Innehåller bl a anteckningsbok, penna och frukt. Kassen kan du köpa för 120 kr + moms. Se ­Beställningar. Kassen ingår i 4-dagarskortet.

Så här läser du programmet Seminariekod Seminariets tid och längd

Språk (svenska om inget anges) Arrangör/samarbetspartner

Arrangör • Bok & Bibliotek i Norden AB, SE–412 94 Göteborg, tel 031-708 84 00, info@bokmassan.se

4

KATEGORIER Tema Rumänien Barn och ungdom Skola och utbildning Bibliotek Samhälle och debatt Livsåskådning Populärvetenskap och historia Deckare


Inte net so

sko an so

expeRIMentve kstad Foto: Eva Wernlid

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Missa inte Lärarnas Riksförbunds seminarier under Bok och Bibliotek den 26–29 september 2013:

a ena I unde vIsnIngen

Per Kornhall Fil. dr och författare

5


TEMA

Rumänien

En bro av böcker N

– så HAR Rumänien och Europa äntligen förenats

ågra år före Rumäniens inträde i EU 2007 påminde den rumänske filosofen och essäisten Andrei Pleşu om att Rumänien alltid upplevt sig som en del av Europa och att vi, rumänerna, har Europa i vårt blod och vår ande, men även i våra bibliotek och böcker. Känslan av gemenskap delades dock inte av alla våra europeiska broderländer, kanske på grund av den isolering Rumänien var tvunget att leva i under nästan ett halvsekel av kommunism. Det avståndet föreslog Pleşu att vi skulle övervinna med ”en bro av böcker” – en uppmaning som gäller än idag och som är ett av de bästa sätten för oss människor att lära känna varandra på djupet.

Just rumänsk litteratur har länge fungerat som en prisma för Europa och den europeiska erfarenheten: många av våra författare bor i andra

Rumänska författare på Bokmässan • Gabriela Adameşteanu • Ana Blandiana • Augustin Buzura • Svetlana Cârstean • Mircea Cărtărescu • Marius Chivu • Daniela Crăsnaru • Mircea Dinescu • Cătălin Dorian Florescu • Dana Grigorcea • Florina Iliş • Dan Lungu • Norman Manea • Gabriela Melinescu • Felicia Mihali • Ioana Nicolaie • Ioan Es. Pop • Varujan Vosganian

länder och skriver till och med på andra språk, en del med utgångspunkt i sina rumänska rötter, andra utifrån adoptivlandets villkor. Sådant är fallet för flera av årets rumänska gäster, däribland Cătălin Dorian Florescu och Dana Grigorcea. Samtidigt vill vi visa upp bredden av den litteratur som på hög konstnärlig nivå har skrivits i Rumänien under de senaste årtiondena och som kan handla om existentiella frågor (Mircea Cărtărescu), Rumäniens historia under 1900-talet (Gabriela Adameşteanu), kvinnliga upplevelser (Svetlana Cârstean, Ioana Nicolaie), dokumentär realism besläktad med de senaste årens framgångar inom rumänsk film (Dan Lungu) eller det armeniska folkets tragiska öde (Varujan Vosganian). Därför företräds Rumänien vid årets bokmässa i Göteborg av dessa två lika starka

sidor: litteratur skriven på rumänska i Rumänien och exillitteratur som skrivs av rumänska författare i Kanada, Schweiz, Tyskland eller USA.

Man kan tryggt konstatera att rumänsk litteratur just nu upplever en boom som endast kan liknas vid den blomstrande mellankrigsperioden, då namn som E.M. Cioran, Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Gherasim Luca, Benjamin Fondane och Tristan Tzara ristades in på världskartan. Rumänien har genom rumänsk-tyska Herta Müller nyligen fått hälften av ett Nobelpris och det talas redan om att andra rumänska författare, däribland Mircea Cărtărescu och Norman Manea, är värda samma ära. Samtidigt finns det ytterligare ett flertal författare, särskilt bland dem som debuterade på 1990-talet, som kan läsas på många språk, från engelska och franska till arabiska och hebreiska.


Seminarier

som ingår i det rumänska temat eller som har koppling till Rumänien

Torsdag ● 13.00–13.45 Vad är unikt med den

rumänska litteraturen?

Medv: Mircea Cărtărescu, Norman Manea,

Gabriela Adameşteanu, Marius Chivu ● 14.00–14.45 En flytande värld av ord Medv: Laimantas Jonušys, Florina Ilis, Dorota Jovanka Ćirlić, Tora Hedin, Pavel Zajíček, Mícheál O Conghaile, Afonso Cruz ● 14.30–14.50 Den rumänske fotografen

Carol Popp de Szathmari

Medv: Dan Shafran

Att rumänsk litteratur är stark och spän-

nande påvisas således av dess närvaro på många andra språk, men även av Rumäniens medverkan som fokusland på Bokmässan i Göteborg och nyligen även på bokmässorna i Paris och Turin. Vi sätter en ära i att få vara fokusland och ser det som ett erkännande av kraften i vår litteratur samt av Rumänska kulturinstitutets insatser för att göra rumänsk litteratur bekant för en svensk publik. Vi tror att kultur är Rumäniens stora chans att erövra världen och där har litteraturen en framträdande plats.

Dan Shafran,

direktör för Rumänska kulturinstitutet

● 15.00–15.45 Varför skriva och läsa noveller? Medv. Gabriela Adameşteanu, Daniela Crăsnaru, Dan Lungu ● 16.00–16.45 I österled Medv: Anders Bodegård, Sophie Sköld, Jonas Ellerström

Fredag

● 14.00–14.20

Vägen från svenskstuderande till översättare Medv: Björn Apelkvist, Simona Tentea

● 15.00–15.45

Författarens engagemang i den publika debatten Medv: Mircea Cărtărescu, Norman Manea

● 17.00–17.45

Mutter Courage och hennes döttrar Medv: Angelika Reitzer, Dana Grigorcea

Lördag ● 11.00–11.45

Hur gestaltas romer i skönlitteraturen Medv: Cătălin Dorian Florescu, Elisabeth

Hjorth, Varujan Vosganian, Dezideriu Gergely ● 13.00–13.45

Armeniska öden Medv: Varujan Vosganian

● 14.00–14.45

Är exilen en del av rumänsk litteratur? Medv: Cătălin Dorian Florescu, Dana

Grigorcea, Felicia Mihali

● 11.00–11.45 Ett förflutet som spökar Medv: Norman Manea

Himlen i magen

● 13.00–13.45 Inne i en författarhjärna Medv: Mircea Cărtărescu

● 17.00–17.20 Postmodern röst från Rumänien Medv: Mircea Cărtărescu

● 15.00–15.45

Medv: Ioana Nicolaie, Aase Berg

Söndag ● 12.00–12.45

Berättandets psykologi Medv: Cătălin Dorian Florescu

Foto: Cato Lein

7


TEMA

Plats för barn!

Här får barnen ta plats Plats för barn! är Läsrörelsens ­stora satsning i samarbete med Bokmässan. Ett dubbeltydligt namn som både är en fysisk plats på mässgolvet och en viktig del av årets seminarieprogram och som ger ett vidgat barn- och samhällsperspektiv. Nya undersökningar visar att både läsförmågan och läsförståelsen har gått ner. Från att 70 procent av småbarnsföräldrarna läste varje dag för sina barn för tio år sedan läser idag 35 procent av föräldrarna varje dag. I Litteraturutredningen, som kom förra året, lyftes också förskolornas roll fram som en viktig del i det Läslyft för Sverige som utredningen efterlyser. Åtta seminarier ordnas med experter, forskare, lärare och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lek och lärande och med erfarna journalister som moderatorer. Seminariedeltagarna framträder även i den stora montern i A-hallen. Det gör också många författare som berättar om sina första läsupplevelser.

Konstnären och författaren Sara Lundberg deltar i seminariet Läsande och lärande rum torsdag kl 17.00. Hon var en av 31 illustratörer i Sveriges utställning på barnboksmässan i Bologna våren 2013 och som visas i Läsrörelsens monter Plats för barn! Bilden är ur boken Skriv om och om igen, som vann Augustpriset 2009.

8


Röster från Bangladesh

Martin Widmark och Håkan Lans medverkar i två av Plats för barns! seminarier.

Seminarier som ingår i tema Plats för barn!

Torsdag ● 10.00–10.45

Högläsning i livets början Medv: Susanna Ekström, Peter Alsbjer, Mats

Berggren, Gunilla Dahlberg, Ewa Kollberg ● 15.00–15.20

Minoritetsspråk och skönlitteratur för barn Medv: Gunilla Lundgren, Fred Taikon

● 17.00–17.45

Läsande och lärande rum Medv: Börje Ehrstrand, Pia Carlsson, Dilsa

Demirbag-Sten, Sara Lundberg, Björn Ranelid

Foto: Knut Koivisto

FREdag ● 13.00–13.45

Om vikten av Mekano Medv: Håkan Lans, Ingrid Pramling

Samuelsson, Christina Löfving, Tuomo Haapala, Tilde Björfors ● 16.00–16.45

Hur kommer bokstäverna in i frukten? Medv: Lena Andersson, Jonathan Lindström,

Erica Lövgren, Arild Midthun, Göran Hägg

LÖRdag ● 14.00–14.45

Herr Gurka och Zlatan Medv: Ulf Stark, Marianne von Baumgarten-

Lindberg, Eva Fred, Gunilla Lundgren, David Lagercrantz

SÖNdag ● 11.00–11.45

Läsförståelse och En läsande klass Medv: Martin Widmark, Monica Reichenberg,

Malin Gonzalez, Johan Unenge ● 13.00–13.45

Fråga forskare om språk och läsning Medv: Mats Myrberg, Caroline Liberg,

Lars-Gunnar Andersson, Karin Taube

Kommer till Bokmässan (ovan från vänster): Muhammad Samad, Nirmalendu Goon, Ruby Rahman, Mrittika Goon och Anisur Rahman.

Bangladesh – ett land med poetisk ådra Fem av Bangladesh mest framstående författare besöker Bokmässan och berättar om ett land där dagstidningarna har litterära bilagor varje helg och poesifestivalerna lockar stor publik. Det är de fem bengalispråkiga författarna Nirmalendu Goon, Ruby Rahman, Muhammad Samad, Mrittika Goon och Anisur Rahman som gästar Bokmässan och bland annat medverkar i två seminarier. Det ena seminariet (fredag 14.00–14.45) är ett samtal om bengalisk poesi från Rabindranath Tagore (1861–1941) till idag. I år är det 100 år sedan Tagore, som förste icke-europé, tilldelades Nobelpriset i litteratur 1913. Det andra seminariet (lördag

14.00–14.45) handlar om dagens litteraturscen i Bangladesh, ett land där det trots politiska och ekonomiska kriser publiceras hundratals litterära tidskrifter och tusentals böcker varje år. Dagstidningarna har litterära bilagor varje helg och poesifestivalerna lockar stor publik. Dessa sidor av Bangladesh hamnar dessvärre i skuggan när internationella medier fokuserar sin bevakning på politiska kriser, översvämningar och cykloner. Röster från Bangladesh genomförs i samarbete med Litteraturcentrum Uppsala, Networkers South North, Dag Hammarskjöldprogrammet Voksenåsen och Studiefrämjandet i Uppsala län.

9


Torsdag 26 september

Seminarier/Ungas läsande Exempel på seminarier i ämnet To 10.00–10.45

Högläsning i livets början Medv: Susanna Ekström, Peter Alsbjer, Mats Berggren, Gunilla Dahlberg, Ewa Kollberg To 10.30–10.50

Författaren i klassrummet Medv: Lotta Bergman, Magnus Persson, Per Nilsson To 12.30–12.50

Storyline Medv: Sharon Ahlquist To 13.00–13.20

"Jag har aldrig läst en bok" Medv: Gunnar Ardelius, Kristoffer Leandoer, Åsa Lundholm To 14.00–14.45

Men läs då unge! Medv: Johanna Koljonen, Ann Steiner, Magnus Persson To 17.00–17.45

Läsande och lärande rum Medv: Börje Ehrstrand, Pia Carlsson, Dilsa Demirbag-Sten, Sara Lundberg, Björn Ranelid Fr 12.00–12.45

Filmen som läsfrämjare Medv: Helena Bergström, Malena Janson Fr 13.00–13.45

Jag upptäckte språket – och världen! Medv: Petter Alexis Askergren Fr 13.30–13.50

Måste barn läsa skönlitteratur? Medv: Johan Unenge, Sarah Sheppard Fr 14.00–14.45

Serier skapar läslust i klassrummet Medv: Jonas Lidheimer, Melinda Galaczy, Joakim Björkman Fr 15.00–15.45

När lärare inte läser Medv: Caroline Liberg, Martin Widmark, Åsa Lundholm Fr 16.00–16.45

Hur kommer bokstäverna in i frukten? Medv: Lena Andersson, Jonathan Lindström, Erica Lövgren, Arild Midthun, Göran Hägg Sö 11.00–11.45

Läsförståelse och En läsande klass Medv: Martin Widmark, Monica Reichenberg, Malin Gonzalez, Johan Unenge

Snipp,

snapp, snut...

Vad händer nÄr ungas läslust tar slut? Siffrorna är entydiga: Unga läser allt mindre. Frågan är vad man kan göra åt det. Och varför det är viktigt. Förra årets statliga litteraturutredning fastslog behovet av kraftfulla åtgärder för att öka ungas läskunnighet, läsförståelse och läsförmåga. Bland annat visade OECD:s PISA-studie för 2009 att nästan en femtedel av svenska elever inte når upp till basnivån för läsförmåga. Att detta är ett bekymmer är alla överens om. Men varför är läsandet så viktigt? – Det är en demokratifråga! Om omvärlden blir obegriplig finns en risk att man vänder den ryggen, konstaterar författaren och serieskaparen Johan Unenge. Han har tillsammans med Måns Gahrton skapat barn- och ungdomsfavoriter som Eva & Adam, Ronny & Julia, Livet enligt Rosa och Hotell Gyllene Knorren. Sedan 2011 är han Läsambassadör med Kulturrådets tvååriga uppdrag att främja ungas läsande. Johan Unenge deltar i flera seminarier om läsning på årets mässa. Det gör även Ann Steiner, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hon lyfter också fram demokratiaspekten: – Förutom förståelse handlar det om att utveckla empati och fantasi – leva sig in i och förstå andra och därmed bli en fullständig medborgare. Där är litterär text oersättlig, säger Ann Steiner, som bland annat skrivit boken Litteraturen i mediesamhället. Johan Unenge hänvisar till samstämmiga undersökningar som visar att unga i hela västvärlden läser mindre: – När nya medier känns mer lättillgängliga tappar böckerna sin roll. Är man ovan att läsa blir

l­äsandet svårt, och då blir det bara en tråkig plikt, säger han, och påpekar hur viktig föräldrarnas roll är: – De måste vara förebilder. Skolan kan inte fixa allt, vi måste exponera barn för böcker på många sätt. Numera läser bara en tredjedel av svenska föräldrar godnattsaga. Vi ska inte försöka tvinga barn att läsa – men mutor behöver inte vara fel. Som Läsambassadör har Johan Unenge skrivit, twittrat och föreläst om ungas läsande, inte minst om vikten av att satsa på och utveckla skolbiblioteken. – Jag tror även på att samarbeta mer med idrottsrörelsen, där finns det förtroendekapital och nätverk. Kanske ordna läxhjälp i samband med träning. Ann Steiner lyfter fram den kanadensiska biblioteksforskaren Margaret Mackeys tankar om att unga själva måste hitta en läsning som känns rätt: – Vi pratar ofta om att unga läser ”fel”, men även för vuxna tar det ju ett tag att hitta fram till vad man gillar. För en ovan läsare är det förstås ännu svårare. Ungas läsutveckling måste kanske inte gå via ett antal avbockade klassiker. Det finns olika vägar till rätt sorts böcker, men när man väl är där läser man ofta desto mer. Det behövs ett barnperspektiv, menar Ann Steiner. Flera läsfrämjande satsningar har sjösatts på sistone. Regeringens utredning om lättläst material och författaren Martin Widmarks projekt ”En läsande klass” är två exempel. – Nu finns en krismedvetenhet. Det händer mycket, säger Johan Unenge. Ulf Benkel


Läslusten odlas i myshörnan på ungdomsbiblioteket TioTretton i Kulturhuset i Stockholm.

10.00 10.00–10.20 To1000.1  Katarina von Bredow, Ingrid Olsson

Skolan som fond Skolbarn tillbringar större delen av sin tid i skolan. Skolans sociala koder spelar en stor roll för hur vi formas som individer. Ändå är det få böcker för barn och unga som använder skolmiljön. Förläggaren Cecilia Nilson leder ett samtal om relationer i skolan med författarna Katarina von ­Bredow och Ingrid Olsson. Arr: Rabén & Sjögren

SKOLSPÅRET

10.00–10.45 To1000.2  Gunilla Carlsson, Gustaf Hoffstedt, Stina Oscarson, Ingrid Elam, Pontus Hammarén

Framtidens kulturpolitik Om ett år är det val och snart drar valrörelsen igång. Men hur ser skiljelinjerna ut i den svenska kulturpolitiken? Vilka är ödesfrågorna? Vad krävs för att den kulturpolitiska debatten ska hetta till på allvar? Vi tar tempen på de frågor som borde prägla de kommande diskussionerna. Medverkande: Gunilla Carlsson (S), ordförande i riksdagens kulturutskott, Gustaf Hoffstedt (M), ledamot av kulturutskottet, Stina Oscarson, chef för Radioteatern, Ingrid Elam, dekan vid den konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet, och ­Pontus Hammarén, chef Borås konstmuseum. Moderator: Gabriel Byström, kulturchef Göteborgs-Posten. Arr: Göteborgs-Posten

10.00–10.45 To1000.3 

Vad har akademisk publicering på biblioteket att göra?

”Om omvärlden blir obegriplig finns en risk att man vänder den ryggen.”

Johan Unenge,

författare, serieskapare och Kulturrådets läsambassadör Foto: ANNA WAHLGREN

Läsambassadören * På Bokmässan 2011 utsågs Johan Unenge till Läsambassadör, med ett tvåårigt uppdrag att främja ungas läsning. * På årets mässa lämnar han över stafettpinnen till sin efterträdare, som ska inneha ambassa-

dörskapet under perioden 2013–2015. * Uppdraget är initierat och finansierat av Kulturrådet. Webbsida: www.lasambassadoren.se

Förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation förändras snabbt när kraven på spridning, genomslag och fri tillgång till forskningsresultat ökar. Biblioteken börjar bli dygnet runt-öppna butiker för vetenskapens produkter. Från arkiven kan texter hämtas, läsas och tryckas till självkostnadspris. Vad ska biblioteket mer tillgodose i termer av marknadsanpassning, kvalitetsgranskning och rankning? En diskussion om hur forskningsbiblioteken tacklar nya utmaningar. Medverkande: Eva Stensköld, utbildningsdepartementet, Margo Bargheer, Göttingen University Press, Tyskland, Guus van den Brekel, Central Medical Library, Nederländerna, Helena Francke, Bibliotekshögskolan, Patrick Vonderau, Stockholms universitet, Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek. Moderator: Birgitta Hellmark Lindgren, Stockholms universitetsbibliotek. Språk: engelska Arr: Svensk Biblioteksförening och Stockholms universitetsbibliotek

11


Torsdag 26 september

10.00–10.45 To1000.4 

10.00–10.20 To1000.7 

11.00

”Söka och finna sin identitet”

11.00–11.45 To1100.1 

Susanna Ekström, Peter Alsbjer, Mats Berggren, Gunilla Dahlberg, Ewa Kollberg

Karin Johansson, Bianca Kronlöf

Högläsning i livets början

När ungdomar pratar med BRIS om sin sexuella identitet berättar de ofta om hur de tampas med heteronormativa förväntningar och ifrågasättande attityder. Men berättelserna handlar också om kärlek och längtan. Karin Johansson, psykolog och utredare, och Bianca Kronlöf, skådespelare och debattör, talar om ungdomars behov av att prata om sina tankar och känslor.

Hur kan små barn erövra språket och litteraturen? För många en central fråga, bland annat för Läs­ rörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Medverkande: Susanna Ekström, litteraturpedagog, f d universitetsadjunkt Stockholms universitet och sakkunnig i projektet Berätta, Leka, Läsa, Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Örebro län, Mats Berggren, författare och aktiv i LO-projektet Läs för mig pappa, Gunilla Dahlberg, professor i förskoledidaktik Stockholms universitet och Ewa Kollberg, f d bibliotekskonsulent Regionbibliotek Västra Götaland. Moderator: Carin Hjulström, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med Lärarförbundet, Länsbiblioteken i Örebro, Västmanlands och Södermanlands län, Svensk Biblioteksförening och Kulturrådet Plats för barn!

10.00–10.20 To1000.5  Stefan Högberg, Lennart Guldbrandsson

Kulturarv låst av upphovsrätten? Sveriges arkiv, bibliotek och museer har fått i uppdrag att göra sina samlingar tillgängliga. En oklar upphovsrättslag hindrar. Kom och hör de senaste goda och dåliga nyheterna för ABM-sektorns del! Arr: Regionarkivet

10.00–10.45 To1000.6 

Myter – ett hinder för skolans utveckling? Det finns många myter om skolan. Ibland felaktiga, ibland baserade på en förenkling som inte ger hela bilden. Till exempel att skolan inte har tillräckligt med resurser, att skolans resultat skulle bli bättre med ett förstatligande och att IT i skolan skulle vara skadligt för barns utveckling. Seminariet inleds med en diskussion om dessa myter och övergår sedan i ett samtal om skolans utveckling och förutsättningar att ge alla elever möjligheten att nå sin fulla potential. Medverkande i seminariet annonseras på www.bokmassan.se. Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

SKOLSPÅRET

Arr: BRIS – Barnens Rätt i Samhället

10.30 10.30–10.50 To1030.1  Lotta Bergman, Magnus Persson, Per Nilsson

Författaren i klassrummet Trots att författarbesök länge varit vanliga i svenska skolor finns det mycket lite forskning om besökens betydelse. Lotta Bergman och Magnus Persson från Malmö högskola har under 2011/2012 arbetat med projektet Författaren i klassrummet. Med utgångspunkt i ett Skapande Skola-projekt med författaren Per Nilsson belyser de författarens skiftande roller i klassrummet. Arr: Malmö högskola

Gunnar Ardelius, Katarina Kieri, Ingrid Carlberg, Henrik Arnstad

Litteraturupproret Utan biblioteksersättning ingen litteratur Biblioteksersättningen är en kompensation för att författare och översättare låter biblioteken och allmänheten läsa resultatet av deras arbete utan kostnad. Om systemet ändras i den riktning som fastslås av regeringen äventyras förutsättningarna för en varierad och god litteratur i Sverige. Hur kan författares och översättares försörjningsvillkor tryggas om de fråntas rätten att förhandla om biblioteksersättningens storlek? Alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha god läsfärdighet och tillgång till litteratur. Men utan skälig ersättning till författare och översättare riskerar själva litteraturen att urholkas. Medverkande: Gunnar Ardelius, författare och ordförande för Sveriges Författarförbund, ­Katarina Kieri, författare, Ingrid Carlberg, författare, och Henrik Arnstad, aktuell med Älskade fascism. Moderator: Stefan Ingvarsson, översättare. Arr: Sveriges Författarförbund

SKOLSPÅRET

11.00–11.45 To1100.2 10.30–10.50 To1030.2 

Lennart Frick, Ieva Lešinska, Marie Lundquist

Ann Katrin Agebäck, Erik Fichtelius, Niclas Lindberg

Friheten att ignorera makten

Framtidens behov av lättlästa nyheter, samhällsinformation och litteratur

Den lettiske poeten Imants Ziedonis (1933–2013) var en nyskapande, virtuos och formens mästare som även skrev mångbottnade prosadikter, Epifanier. Han åtnjöt enorm popularitet, närmast som en filmstjärna i väst, en popularitet som inte minst utgjorde ett skydd mot sovjetmaktens tryck. På svenska finns urvalsvolymerna Andra sidor (1978), Utan svanar, utan snö (1981), Gränslinjer (1986) och Epifanier (2013). Lennart Frick, författare och ­Ziedonis svenske förläggare som grundade och drev Fripress Bokförlag, Ieva Lešinska, lettisk journalist, kritiker och översättare, och Marie ­Lundquist, poet och översättare, samtalar om en av Lettlands mest betydande poeter. Samtalsledare är Juris Kronbergs, poet och översättare. Språk: svenska, engelska

Läsförståelsen i samhället minskar. Innebär det att behovet av lättläst ökar? Kan lättläst motverka sitt syfte? Och vilken är bibliotekens roll? Med utgångspunkt i den nyligen presenterade översynen av statens insatser på området diskuterar Ann Katrin Agebäck från Centrum för lättläst, som ger ut nyheter och böcker för personer med lässvårigheter, med UR:s vd Erik Fichtelius och Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening. Arr: LL-förlaget

Arr: Latvian Literature Centre

75% rabatt Seminarieko

rt krävs

12

Är du student? Vill du ha ännu mer på schemat? För bara 750 kr (ord.pris 3000 kr) får du tillgång till hela seminarieutbudet. Kortet köps på plats.


Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Foto: Ola Kjelbye

11.00–11.45 To1100.3  Eva Hjörne, Roger Säljö

Att platsa i en skola för alla Larmrapporterna om sjunkande skolresultat och en alltmer segregerad skola avlöser varandra. Det hjälper knappast dem som arbetar med elevhälsa – även om de flesta har tankar om vad som kan vara orsakerna bakom. Skollagen är dock tydlig: svensk skola ska erbjuda alla elever, med särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd, en likvärdig utbildning, en skola för alla. Skolans elevhälsa har fått en förstärkt roll. I detta ligger även krav på att elevhälsan ska vara ”hälsobefrämjande och förebyggande”. Hur kan skolan arbeta med allt detta? Forskarna Eva Hjörne och Roger Säljö vidgar perspektiven och föreslår nya verktyg och tankemodeller för detta viktiga arbete. Moderator: Carola Stuart, förläggare. Arr: Norstedts

Beata Arnborg, Annika Persson

– om barns välmående och självkänsla

11.00–11.20 To1100.7 

Åsa Arping

Hvad gör väl namnet? Litteratur som varumärkesbyggande är inget nytt fenomen. Namn och image kontra anonymitet var hett bland svenska författare redan på 1840-talet. Litteraturvetaren Åsa Arping berättar om sin nya bok Hvad gör väl namnet?.

Lena Sundström

Arr: Makadam förlag Foto: Anna Widoff

Kerstin Thorvall (1925–2010) analyserade, dissekerade, uppenbarade och avslöjade livets och samhällets villkor med genomskärande blick och skarpslipad penna i sina böcker och artiklar. Hon tog sig rätten att älska, njuta, tycka och krävde att få tillbaka det liv som tidigt kvästes. Sin egen väg mot friheten gick också scenkonstnären Lena Nyman (1944–2011) som alltid följde sitt huvud och sin känsla för karaktärernas särart. Hon nådde till och med internationell ryktbarhet i Nyfikenfilmerna på 1960-talet. Beata Arnborg, författare till Thorvall-biografin Uppror i skärt och svart, talar med kulturjournalisten Annika Persson som skrivit Nyman-biografin Jag vill ju vara fri. Hur nära får man gå en person som inte längre lever? Moderator: Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning.

11.00–11.20 To1100.8  Ann Ludvigsson

Vem leder egentligen vem? – samproducerat ledarskap i skolan Hur influerar och förstår rektor och lärare varandra i vardagsarbetet? Vilken betydelse har skolsammanhanget för samspelet mellan rektor och lärare? Ann Ludvigsson, forskare/lärare, som skrivit Vem leder egentligen vem?, belyser hur rektor och lärare influerar varandra och samproducerar ledarskap i skolvardagen. Arr: Studentlitteratur

SKOLSPÅRET

11.00–11.45 To1100.9  Farzad Farzaneh, Moni Nilsson, Grethe Rottböll, Marit Törnqvist

Arr: Bokförlaget Atlantis och Norstedts

Lena Sundström, Jens Mikkelsen, Katia Wagner

Jag törs inte men gör det ändå

Arr: Natur & Kultur

Frihetslängtande banbrytare

11.00–11.45 To1100.5 

Martin Forster

Hur hjälper man barn som inte vågar anta utmaningar, som inte vill pröva nya aktiviteter, eller som känner sig otrygga i samspelet med kamrater? Martin Forster, legitimerad psykolog och författare till Jag törs inte men gör det ändå, berättar om olika vägar till trygghet och glädje hos barn.

SKOLSPÅRET

11.00–11.45 To1100.4 

11.00–11.20 To1100.6 

Stora ämnen för de små Annika Persson Foto: Leif Hansen

Sverige och rättsosäkerheten I samma anda som Gellert Tamas’ Lasermannen har Lena Sundström skrivit den dokumentära thrillern Spår, som handlar om historien bakom avvisningen av egyptensvenskarna. Jens Mikkelsen och Katia Wagner, författare till De förlorade barnen, har mött några av flera hundra ensamkommande flyktingbarn som har försvunnit i Sverige. Alla tre skriver avslöjande och spännande om nutida rättsskandaler i en globaliserad värld och om gripande människoöden. Vilket ansvar har Sverige för de utsatta barn och vuxna som söker skydd här? Blundar Sverige för mänskliga rättigheter? Moderator: Björn Linnell, senior advisor på Natur & Kultur.

Hur skriver man om allvarliga och kontroversiella ämnen för barn? Farzad Farzanehs fotobok När pappas farmor dog är ett filosofiskt samtal om livet och döden på barns nivå. Moni Nilsson, aktuell med två böcker om Semlan och Gordon, har i sitt författarskap aldrig dragit sig för att ta upp existentiella frågor. Grethe Rottböll skriver i Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta om att förlora en förälder och Marit Törnqvists stämningsfulla bilder i Större än en dröm fångar längtan efter en död stora­syster. Författarna talar med utgångspunkt i sina aktuella böcker om hur de på olika sätt närmat sig svåra ämnen. Moderator: Maria Lassén-Seger, barnlitteraturkritiker och bibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek. Arr: Bonnier Carlsen, Natur & Kultur och Rabén & Sjögren

Arr: Natur & Kultur

Moni Nilsson

13


Torsdag 26 september

11.30

12.00–12.20 To1200.5 

11.30–11.50 To1130.1 

Andlös spänning och gåtfull magi

Ingelin Angerborn, Rebecka Åhlund

Johan von Schreeb

Hur får man till ett trovärdigt möte mellan det realistiska och det magiska? Kan de övernaturliga inslagen berätta något om vår verklighet som realismen inte kan? Bokaktuella Ingelin Angerborn och Rebecka Åhlund möts i ett samtal om världar som innehåller mer än vi tror.

Vanmakt som drivkraft Johan von Schreeb är kirurg med yrkeserfarenhet från flera av världens katastrofer. Han är grundare av den svenska grenen av Läkare Utan Gränser. I boken Katastrofdoktorn – berättelser från fältet redogör han för sitt arbete från platser vanliga människor flyr.

Arr: Rabén & Sjögren

12.00–12.45 To1200.6 

Arr: Brombergs Bokförlag

Eva Söderberg

11.30–11.50 To1130.2 

Är Kulla-Gulla viktigare än Pippi Långstrump idag?

Siri Kolu, Malin Kivelä

Rövare och tv:ns vackra sken

Första boken om Kulla-Gulla av Martha SandwallBergström utkom 1945, samma år som Astrid Lindgrens Pippi Långstrump. De båda litterära gestalterna har blivit ständigt levande begrepp: solidaritet, empati, motstånd, kraft, självständighet, mod, omsorg och ödmjukhet. Fil dr Eva Söderberg, som skrivit avhandlingen Askunge, madonna eller feminist? om Martha Sandwall-Bergström (1913–2000), och Svenska barnboksinstitutets chef, Jan Hansson, samtalar om Kulla-Gullas betydelse idag.

Kan man skriva barnböcker om barn som bara tittar på tv och äter godis eller om familjer som lever på röveri och kidnappning utan att lägga till en lämplig sensmoral? Författarna Siri Kolu och Malin Kivelä diskuterar måttlighet och måttlöshet i barnboken. Moderator: Janina Orlov, översättare. Arr: FILI, Schildts & Söderströms

11.30–11.50 To1130.3  Mårten Sandén

Mitzi i mitten

Frans de Waal

Mitzis föräldrar har en stormig relation och en dag blir de inte sams igen när de har grälat. Mårten Sandén tar oss med in i Mitzis värld, där det skrattas, sjungs, dansas och bråkas – fast Mitzi själv allra helst skulle vilja ha lugn och ro. I samtal med ­Marie Augustsson, förläggare. Arr: Rabén & Sjögren

12.00 12.00–12.45 To1200.1  Ylva Pettersson

Internet som arena i undervisningen Möt läraren vars elever når miljonpublik Hur gör vi för att förvalta skolans demokratiuppdrag, sträva mot de högsta betygskriterierna och samtidigt möta de elever som behöver särskilt stöd för att nå målen? Kan man arbeta entreprenöriellt i de teoretiska kurserna på gymnasiet? Om det berättar Ylva Pettersson, programansvarig på Katedralskolan i Skara, för chefredaktören Patrik Hadenius, Språktidningen, som ställer de viktigaste frågorna om det moderna kunskapsbaserade lärandet. Arr: Lärarnas Riksförbund

SKOLSPÅRET

12.00–12.20 To1200.2  Peo Hansen, Stefan Jonsson

När EU låg i Afrika Mytbilden av EU som ett fredsprojekt döljer en mörk historia. Peo Hansen, professor i statsvetenskap, och Stefan Jonsson, professor i etnicitet, förklarar den bortglömda historien om EU och kolonialismen, och hjälper oss förstå migrationen över Medelhavet och Europas pågående inblandning i Nordafrika. Arr: Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet

14

12.00–12.45 To1200.3 

Människans moral kommer inifrån Människans moral kommer inte från någon högre makt – den kommer inifrån. Moralen, medlidandet, känslan för rättvisa och till och med religionen har funnits lika länge som människan och är resultat av evolutionen. Det hävdar Frans de Waal, en av världens ledande primatforskare och av Time utsedd till en av vår tids hundra mest inflytelserika personer, i sin nya bok Bonobon och tio guds bud. de Waal har blivit känd för sina livfulla historier om hur bonoboer och andra däggdjur i hög grad besitter egenskaper som vi kallar ”mänskliga”. Nu tar han ett steg till och plockar ned religionen på jorden. Frans de Waal, själv ateist, betonar att religion kan spela en positiv roll i samhället och kritiserar samtidigt delar av den nyateistiska rörelsen för dogmatism. Introduktion: Sharon Jåma, journalist. Språk: engelska Arr: Karneval Förlag

12.00–12.45 To1200.7  Elisabeth Rynell

Att skriva och att inte skriva Ända sedan debuten 1975 har Elisabeth Rynell fångat kontrasten mellan stad och land, kultur och natur. Hon talar utifrån den aktuella essäsamlingen Skrivandets sinne med kulturjournalisten Kerstin Wixe om livets mening och alltings ändlighet; om skrivandets mekanismer, hur möten med andra författare fungerar som stöd och inspiration men även hur meningsskiljaktigheter kan sätta igång den egna kreativiteten. Och om vad som händer när kreativiteten inte vill infinna sig: icke-skrivandet, när orden inte formar sig till text. För hur verkar man som författare när man inte kan skriva? Arr: Albert Bonniers Förlag

12.00–12.45 To1200.8

Johanna Haegerström, Amanda Svensson

12.00–12.20 To1200.4  Mats Jönsson, Kajsa Hedström

Den rörliga bilden i undervisningen – vad tillför den vår historiesyn? På filmarkivet.se finns det rörliga bildmaterial som alltför länge fört en undanskymd tillvaro i olika svenska arkiv. Nu ligger omkring 650 filmer på nätet och mängden rörlig bild växer successivt. Vad kan den rörliga bilden göra för vår historiesyn och undervisning idag? Medverkande: Mats Jönsson, docent i filmvetenskap vid Lunds universitet, och Kajsa Hedström, chef för filmarkivet.se på Svenska Filminstitutet. Arr: Svenska Filminstitutet

Arr: Svenska barnboksinstitutet

SKOLSPÅRET

Underbart är kort i svenska Granta Granta är en engelsk litterär tidskrift grundad 1889 med fokus på det korta formatet, känd för noveller, essäer och resereportage av hög klass. Idag finns den på ett tiotal språk, sedan i maj även på svenska. Granta satsar på ett internationellt litterärt utbyte som gör det möjligt för både etablerade och nya författare att mötas och publicera sig i andra länder. I ett globalt klimat där litteraturen riskerar att bli provinsiell vill Granta vara ett öga och ett öra mot sin omvärld. Grantas svenska redaktör Johanna Haegerström i samtal med författaren Amanda Svensson. Moderator: Daniel Sandström, kulturchef ­Svenska Dagbladet. Arr: Albert Bonniers Förlag


ILLUSTRATION: ISOL

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Isol – mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2013. Illustration hämtad ur Numeralia.

12.00–12.45 To1200.9 

Isol – mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2013 "Isol skapar bilderböcker i barnets ögonhöjd. Hennes bilder vibrerar av energi och explosiva känslor. Med en återhållen palett och ständigt nya bildlösningar tänjer hon på invanda perspektiv och flyttar bilderboksmediets gränser. Hon utgår från barns klara blick på världen och ger deras frågor drastiska uttryck och öppna svar. Med befriande humor och lätthet behandlar hon även tillvarons mörkare sidor." Så lyder juryns motivering. Möt den argentinska bilderbokskonstnären, illustratören, författaren och sångerskan Isol (Marisol ­Misenta) i ett samtal med juryledamoten och författaren Mats Kempe. Språk: engelska Arr: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA)

12.00–12.20 To1200.10  Harriet Aagaard

Dewey – kan bibliotek i 138 länder ha fel? Att använda Dewey, världens mest använda allmänna klassifikationssystem, innebär en rationalisering för forskningsbiblioteken som kan samutnyttja katalogposter med andra länder – men gäller det även för folkbibliotek?

12.30

12.30–12.50 To1230.3 

12.30–12.50 To1230.1  Magnus Ljunggren, Lin Hallberg

Lustfylld läsning för nybörjaren, nu och då Vad är viktigast att tänka på när man riktar sig till nybörjarläsaren? Vad utmärker en riktigt bra bok för någon som nyss knäckt läskoden? Författarna Magnus Ljunggren och Lin Hallberg berättar hur de tänker när de skapar sina böcker. I samtal med Bonnier Carlsens litterära chef Eva Dahlin. Arr: Bonnier Carlsen

12.30–12.50 To1230.2  Sharon Ahlquist

Storyline Vad gör du när någon dumpar sina sopor på din gata? Hur hanterar du grannar som stör? Och hur organiserar du en kvartersfest? Under fem veckor iklädde sig en svensk klass med 11–13-åringar rollerna av ett antal familjer som flyttat till ett nybyggt område i den fiktiva engelska staden Danbury. Genom att arbeta med olika uppgifter knutna till kursplanen i engelska utvecklade de sina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva. Sharon Ahlquist, universitetslektor i engelska, berättar om Storyline, Our Sustainable Street. Språk: engelska Arr: Studentlitteratur

Eva Njakljajeua, Janina Orlov

Dikter från fängelset ”Jag var kandidat till presidentposten i Belarus och överfölls av människor som var maskerade i svart. Jag hamnade på sjukhus, varifrån maskerade människor kidnappade mig. Mitt i natten. Från intensivvårdsavdelningen. Naken. Från den stunden minns jag skräcken.” Eva Njakljajeua talar om sin far, poeten Uladzimir Njakljajeus nya diktsamling Dikter till Volha från fängelset med förläggaren M ­ aria Söderberg och översättaren Janina Orlov. Språk: engelska och svenska Arr: Ellips och Litterarurresan/Belarus

12.30–12.50 To1230.4  Caroline Engvall

Skuggbarn I Sverige pågår idag en omfattande människohandel där svenska ungdomar säljs till svenska män. Det här är en verksamhet långt från Lilja 4-Ever: inga anonyma östeuropeiska kvinnor i stora anonyma loftgångshus i storstadsförorter utan överallt ibland oss. I Skuggbarn sätter Caroline ­Engvall sökarljuset på höstens stora debatt. Arr: Kalla kulor

SKOLSPÅRET

Arr: Kungliga biblioteket

15


Torsdag 26 september

Foto: Cato Lein

13.00 13.00–13.45 To1300.1 

Alexandra Borg, Adam Hyde, Jesper Olsson, Ben Vershbow

Bokmediets omvandling Böcker är inte vad de än gång var – och inte heller våra föreställningar om dem. Med lanseringar av läs- och surfplattor har bokens gränser upphävts, liksom hur de läses och skrivs. Böcker är numera ett medium bland många andra. Frågan är vad som händer med den fysiska artefakten när den blir digital? Vilken kapacitet har e-boken och vilken framtid har den tryckta boken? En internationell panel av litteratur- och medievetare, mjukvarudesigners och framtidsstrateger diskuterar bokmediets digitala omvandling. Medverkande: Alexandra Borg, Riksbankens ­Jubileumsfond och Bonnierförlagen, Adam Hyde, Booksource, Berlin, Jesper Olsson, Lin­ köpings universitet, och Ben Vershbow, The Institute for the Future of the Book & NYPL, New York. Moderator: Pelle Snickars, Kungliga biblioteket. Språk: engelska

Den postkoloniala vampyren Inte ens vampyrerna är som förut! Vilka förändringar har vampyren i litteratur och film genomgått sedan millennieskiftet? Johan Höglund, lektor i engelsk litteratur, berättar om en ny antologi i ämnet, Transnational and Postcolonial Vampires: Dark Blood.

13.00–13.45 To1300.6  Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Gabriela Adameşteanu, Marius Chivu

Vad är unikt för rumänsk litteratur?

Gabriela Ademeşteanu Foto: cato lein

13.00–13.20 To1300.2  Gunnar Ardelius, Kristoffer Leandoer, Åsa Lundholm

”Jag har aldrig läst en bok” Vad gör vi med killars icke-läsning? Ett samtal mellan författarna Gunnar Ardelius och ­Kristoffer Leandoer samt litteraturpedagog Åsa ­Lundholm om tonårspojkar, könsroller och skönlitterär läsning i skolan.

Mircea Cărtărescu har lite gemensamt med ­N orman Manea, och Norman Manea med ­G abriela Adameşteanu. Och så ska det vara, konstens stora röster är alltid unika. Men om man vill framkalla en abstrakt bild av rumänsk litteratur genom tiderna brukar vissa begrepp dyka upp: ­avantgarde, galghumor, exil. Därför känns det ändå relevant att fråga dessa, på var sitt sätt unika för­ fattare, om det finns underströmmar som rör vid allt inom rumänsk litteratur, historia eller samhälle och som gör att Cărtărescu, Maneas och Adameşteanu böcker låter precis som de gör. ­Marius Chivu, författare och en av Rumäniens mest inflytelserika litteraturkritiker, medverkar också i samtalet. Moderator: Jonas Ellerström, förläggare. Språk: engelska Arr: Rumänska kulturinstitutet

13.00–13.45 To1300.7 

SKOLSPÅRET

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap Förutsättningar, frågor och forskningsresultat

13.00–13.45 To1300.3  Cecilia Knutsson, Elisabeth Westin, Jan Håkansson, Ulf P Lundgren

Fungerar forskningens slutsatser i praktiken?

Mircea Cărtărescu Foto: Marcus Johansson

Under senare år har forskning om lärarens arbete hamnat i centrum, bland annat genom publiceringen av världens största forskningsöversikt Synligt lärande för lärare. Hur fungerar forskningens slutsatser i praktiken, frågar sig Cecilia Knutsson, förvaltningschef i Alingsås kommun, ­E lisabeth Westin, sektorschef i Lerums kommun, Jan ­H åkansson, skolforskare vid Linnéuniversitetet och fackgranskare av John Hatties Synligt lärande för lärare, samt Ulf P Lundgren, professor emeritus vid Uppsala universitet, under ledning av moderatorn Björn Linnell, senior advisor Natur & Kultur.

Johan Höglund

Arr: Linnéuniversitetet

Arr: Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga biblioteket och Bonnierförlagen

Arr: Myrios Novellförlag

13.00–13.20 To1300.5 

Vad är ett skolbibliotek? Vad kan det vara? Vad bör det vara? En diskussion om skolbibliotekets huvuduppgifter med utgångspunkt i en nyligen publicerad forskningsantologi om skolbibliotekets roller i nya politiska, pedagogiska och teknologiska landskap. Medverkande: Elin Lucassi, handläggare Kungliga biblioteket, Louise Limberg, senior professor, Anna Hampson Lundh, universitetslektor, Cecilia Gärdén, universitetslektor, Helena Francke, universitetslektor, och Mats Dolatkhah, universitetslektor, samtliga vid Bibliotekshögskolan i Borås. Arr: Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS), Högskolan i Borås

13.00–13.45 To1300.8  Sofia Grönkvist, Marie Angsell, Mats Wänblad, Per Gustavsson

Arr: Natur & Kultur och Sveriges Kommuner och Landsting SKOLSPÅRET

”Lyssna på mig!” 13.00–13.20 To1300.4  Alexandra Pascalidou

Grekiskt ödesdrama Kvinnor som lämnar bort sina barn för att de inte längre har råd att ge dem mat. Narkomaner som låter sig smittas av HIV för att få tillgång till socialförsäkringarna. I sin nya bok Kaos skildrar ­Alexandra Pascalidou närgånget hur den grekiska krisen äter sig in i människornas innersta. Samtalspartner: Johan Hilton, förläggare. Arr: Atlas

Kristoffer Leandoer

Kan barn må bra under och efter en skilsmässa? Vad säger barnen själva att de behöver? Hur kan litteraturen stödja ett barn i kris? Utifrån BRIS nya studie Lyssna på mig och bilderboken Den stora smällen samtalar Sofia Grönkvist och Marie Angsell, socionomer på BRIS, samt författaren Mats Wänblad och illustratören Per Gustavsson. Vilka beaktanden behöver vuxna ta för att möta barnens behov i samband med skilsmässa och vilka är barnens egna råd till föräldrar och vuxna? Moderator: Kattis Ahlström, generalsekreterare, BRIS. Arr: BRIS – Barnens rätt i samhället och Lilla Piratförlaget

16


Foto: privat

13.00–13.20 To1300.9  Kerstin Lundberg Hahn, Petrus Dahlin

Skräck för unga

Foto: privat

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Thrillers och skräck för unga är en växande genre. Hur lyckas författarna balansera sina berättelser mellan vardagsrealism och det övernaturliga? ­Kerstin Lundberg Hahn och Petrus Dahlin samtalar med förläggaren Marie Augustsson. Arr: Rabén & Sjögren

13.00–13.45 To1300.10 Gro Dahle, Gunna Grähs, Oscar K., Ulla Rhedin, Lena Eriksson

En fanfar för bilderboken! Den moderna skönlitterära bilderboken är en konstform i sig, en konstart i egen rätt. Text, bild och bok skapar tillsammans ett unikt mediemedvetet bilderboksberättande, där det konsekventa barnperspektivet är ett av nyckelorden. En handfull engagerade och bilderbokserfarna nordiska författare, konstnärer, forskare och kritiker har nu i ett projekt på Nordiska Akvarellmuseet arbetat fram en ny bilderbokspoetik: En fanfar för bilderboken. Medverkande: Gro Dahle (Norge), Gunna Grähs (Sverige), Oscar K. (Danmark), Ulla Rhedin (Sverige), och Lena Eriksson (Nordiska Akvarell­ museet). Presentatör: Eva Fred, Kultur i Väst. Arr: Kultur i Väst, Nordiska Akvarellmuseet och Alfabeta Bokförlag

13.30

Simon Bartram

Niel Bushnell

13.30–13.50 To1330.4

14.00–14.45 To1400.2 

13.30–13.50 To1330.1 

Annakarin Thorburn, Katarina Sandberg

Fyra nyanser av brunt

Debutanterna Annakarin Thorburn, Jag biter i apelsiner, och Katarina Sandberg, Vi är inte sådana som i slutet får varandra, samtalar med sin förläggare Ada Wester om den största klyschan av alla: Kärleken.

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad har skrivit en modern redogörelse om 1900-talets mest inflytelserika ideologiska rörelse: fascismen. Från italienska svartskjortor via Hitler och ungerska pilkorsare till dagens Sverige­ demokrater. Han samtalar med sin förläggare ­Stefan Hilding. Arr: Norstedts

13.30–13.50 To1330.2  Jujja Wieslander, Siv Widerberg

På barnens sida Hur skapar man spänning för de yngsta läsarna? Hur fångar man deras värld och deras perspektiv? Med utgångspunkt i bilderböckerna VinaVinas vargpinne och Moa och Samir samtalar Jujja Wieslander och Siv Widerberg om lekens betydelse, vardagskonflikter och om vikten av att ta de allra yngsta läsarna på största allvar. Arr: Rabén & Sjögren

13.30–13.50 To1330.3  Inge Jonsson

Samfundet De Nio – 100 år Den litterära akademin Samfundet De Nio firar sitt 100-årsjubileum. I samband med detta utkommer en fyllig historik över Samfundet, författad av dess ordförande, professor emeritus Inge Jonsson. Arr: Samfundet De Nio

Arv, passion eller bara en klyscha?

Arr: Gilla Böcker

14.00 14.00–14.45 To1400.1  Björn Kumm, Magnus Alkarp

Upp till kamp! Journalisten Björn Kumm har under sin långa karriär rapporterat om och förundrats över hur motståndsrörelser uppstår – och slås ned. Ofta förs en maktlös kamp mot en stark övermakt. Arkeologen och författaren Magnus Alkarp påminns ständigt om människors motstånd – i sin forskning men även på ett högst personligt plan. I Motstånd beskriver Kumm de förtrycktas revolter, från 1800-talets kolonialuppror till 2000-talets nya motstånd på New Yorks och Kairos gator. Fyra dagar i april är Alkarps skildring av hur tusentals människor gick ut på gatorna för att försvara demokratin när svenska nazistpartiet hade riksmöte i Uppsala våren 1943. Deras böcker är tankeväckande påminnelser om att vi inte får vika för förtryck, lögner och bedrägerier. Ett engagerat samtal om mod och civilkurage. Moderator: Mattias Hagberg, journalist och författare.

Simon Bartram, Niel Bushnell

Norra England– en fantasifull plats Nordöstra England är inte bara en klassisk industriregion utan även grogrund för stort barnboksskapande. Simon Bartram är en prisbelönt författare och illustratör vars framgångsrika bilderböcker inkluderar Dougal’s Deep-Sea Diary och Man on the Moon, för vilken han vann det prestigefyllda priset Blue Peter Book of the Year. Niel Bushnell startade som serietecknare innan han började arbeta som animatör för både långfilmer och datorspel. Bushnells debutroman, fantasyäventyret Sorrowline, belönades 2011 med Northern Writers Award. De båda författarna diskuterar sina verk och karriärer med journalisten Lotta Olsson. Språk: engelska Arr: New Writing North/Durham Book Festival

14.00–14.20 To1400.3  Anna Berggren, Markus Sköld

Libris XL – framtidens katalog Vi står inför ett nytt sätt att använda och dela data. Nya datatyper kräver nya format och framtidens kataloger bygger på nätverk av relationer. Anna Berggren och Markus Sköld, KB, berättar om Libris nya katalog och katalogiseringsverktyg och hur dessa svarar på framtidens behov. Arr: Kungliga biblioteket

Arr: Historiska Media

17


Torsdag 26 september

14.00–14.45 To1400.4 

14.00–14.45 To14006 

14.00–14.20 To1400.8 

Oj, ooj, oooj!

Vad händer med skogen?

Vilket ansvar tar journalisterna?

Vinnare av årets Peter Pan-pris

Det kan ta mer än 100 år för ett träd att växa upp men bara några minuter att kapa och forsla bort det. Det är inte bara ett träd som rycks bort, allt som samspelar med trädet påverkas. Svensk skogsvård ansågs länge vara bäst i världen, men bilden har krackelerat. Det pågår en kamp mellan skogsbolagen och organisationer som värnar om mångfald och utrotningshotade arter. Oron för vilka värden som håller på att gå förlorade har spridit sig och debatten rasar. Pelle Svensson, författare till Än lever skogen, diskuterar skogens betydelse med Maciej Zaremba, journalist och författare. Moderator: Stefan Ingvarsson, kulturskribent.

Det pressetiska systemet är under omdaning. En pusselbit i sammanhanget gäller ansvaret för journalisternas arbetsmetoder, i fokus efter brittiska telefonavlyssningar bland annat. Ska ansvaret utkrävas av reportern, ansvarige utgivaren eller av båda? Ett samtal utifrån en ny bok från Sim(o) med Ulrica Widsell, vice ordf Journalistförbundet, Susanne Wigorts Yngvesson, etikforskare, och Martin Jönsson, biträdande programdirektör Sveriges Radio. Moderator: Torbjörn von Krogh, Sim(o).

Arr: Norstedts

14.00–14.20 To1400.9 

Nanoy Rafael, Sergio Bumatay III

Den filippinska bilderboken Naku, nakuu, nakuuu! (vilket ungefär betyder Oj, ooj, oooj!), vinnare av årets Peter Pan-pris, representerar en del av världen vi sällan möter i den svenska barnboksutgivningen. Författaren Nanoy Rafael, som hängivet arbetar för att lära barn läsa och skriva dikter genom gruppen LIRA, och den internationellt erkände illustratören Sergio Bumatay III, samtalar med författaren Mats Kempe om bokens universella tema – att få syskon. IBBY Sverige delar varje år ut Peter Pan-priset till bästa översatta bok från en kultur, ett land eller språk som är mindre vanligt förekommande i Sverige eller som visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap. Språk: engelska Arr: IBBY

14.00–14.45 To1400.5  Johanna Koljonen, Ann Steiner, Magnus Persson

Men läs då unge! Att kunna läsa är en samhälls- och demokratifråga. Varningsklockan ringde när Litteraturutredningen klargjorde att barns och ungas läsförmåga fortsätter sjunka dramatiskt. Hur påverkas samhället på sikt av en minskande läsförståelse? På alla fronter satsas det nu på läsfrämjande insatser. Men vad betyder det egentligen? Vilka vägar leder till ökad läslust för barn och unga? Medverkande: Johanna Koljonen, författare och journalist, Ann Steiner, lektor i litteraturvetenskap, och Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Moderator: Daniel Sandström, kulturchef ­Svenska Dagbladet.

Ulrica Widsell, Susanne Wigorts Yngvesson, Martin Jönsson

Arr: Sim(o) och eddy.se

Sara Danius

14.00–14.45 To1400.7 

Den blå tvålen

En flytande värld av ord

Sara Danius, litteraturhistoriker, essäist och kulturskribent, utforskar i Den blå tvålen det synligas karriär under 1800-talet. Här berättar hon om Stendhals, Balzacs och Flauberts betydelse för romankonstens utveckling och om realismens skandal. Samtalspartner: Magnus Bergh, förläggare.

Minoritetsspråk i en globaliserad litteratur Översättningar och översättare har nyckelroller i skyddet och främjandet av språklig och kulturell mångfald. Författare och översättare från en rad europeiska länder diskuterar här hur viktiga minoritetsspråken är för den kulturella identiteten och globaliseringens betydelse för översättningar. Medverkande: översättarna Laimantas Jonušys, Litauen, Dorota Jovanka Ćirlić , Polen, och Tora Hedin, Sverige, samt författarna Florina Ilis, Rumänien, Pavel Zajíček, Tjeckien, Mícheál Ó Conghaile, Irland, och Afonso Cruz, Portugal. Moderator: Gunnar Bolin, kulturkorrespondent. Språk: engelska

Arr: Albert Bonniers Förlag

14.00–14.20 To1400.10 Per Nilsson

En ängel har landat Per Nilsson avslutar nu sitt stora projekt – en serie på sex böcker om ängeln Extra som kommer till jorden med ett uppdrag åt Pim-Pim. Böcker om vänskap, om att växa, om ansvar och mognad. Bladvändare fulla av magi och realism.

Arr: International Cultural Programme Centre in Lithuania, Romanian Cultural Institute, Czech Centres, Dublin Unesco City of Literature, British Council in Portugal, Wrocław-European Capital of Culture 2016/ European Literature Nights project

Arr: Alfabeta Bokförlag

14.30 illustration: Sergio Bumatay III

Arr: Kulturrådet, UR och Riksbankens Jubileumsfond SKOLSPÅRET

Pelle Svensson, Maciej Zaremba

14.30–14.50 To1430.1  Anne-Marie Karlsson, Cecilia Östlund

Bokprovning Anne-Marie Karlsson och Cecilia Östlund, Svenska barnboksinstitutet, visar på trender och statistik i 2012 års utgivning av barn- och ungdomslitteratur samt spanar efter vilka tendenser som redan nu kan utläsas i 2013 års utgivning. Arr: Svenska barnboksinstitutet

14.30–14.50 To1430.2  Dan Shafran

Den rumänske fotografen Carol Popp de Szathmari 1903 fick KB genom en donation av Prins Eugen 30 fotografier tagna av den internationellt kände konstnären och den förste krigsfotografen Carol Popp de Szathmari (1812–1887). Dan Shafran, ­direktör Rumänska kulturinstitutet, visar och berättar om samlingen. Arr: Kungliga biblioteket

Naku, nakuu, nakuuu!

18


Foto: Sofia Runarsdotter

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Sara Danius

14.30–14.50 To1430.3 

15.00

15.00–15.20 To1500.2 

Heder och samvete

15.00–15.45 To1500.1 

Ängeln på Malmskillnadsgatan

Eduardo Grutzky, Lars Åberg – om hedersvåld i Sverige

I hedersideologin är individen underordnad familjens eller klanens värderingar, behov och anseende. Framför allt handlar det om att kontrollera sexualiteten, och då främst kvinnans. Eduardo Grutzky och Lars Åberg talar om Heder och samvete, en bok som ger en inträngande och övergripande skildring av hederskulturen och dess konsekvenser i Sverige. Arr: Fri Tanke förlag

14.30–14.50 To1430.4  Mats Berggren, Malin Stehn

Föräldrarna i tonårsromanen Hur viktiga är föräldrarna i en tonårings liv? I Mats Berggrens och Malin Stehns nya böcker leder de vuxnas problem till kriser för huvudpersonerna. Hör de båda författarna i ett samtal kring valet att låta föräldrarna ta plats. Arr: Bokförlaget Opal

Daniel Barker, Patricia Diaz

Digital revolution i klassrummet? Svensk skolundervisning har länge fungerat på ungefär ett och samma sätt. Men förändringar är på gång i vårt digitala tidevarv. Fysikläraren ­Daniel Barker, aktuell med Flipped Classroom, är förespråkare för den amerikanska undervisningsmetoden Flipped Classrooms. I stället för traditionell katederundervisning spelar han in sina genomgångar på Youtube, filmer som sedan skickas ut till eleverna att ta del av före lektionen. Resultatet är mer tid för frågor, uppgifter och diskussioner i klassrummet. Patricia Diaz, lärare i engelska och spanska, visar i sin bok Webben i undervisningen, hur modern teknik kan bidra till ett modernt lärande. En diskussion om hur pedagoger på ett bättre och mer naturligt sätt kan använda digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. Moderator: Hans Renman, vd TÄNK OM. Arr: Natur & Kultur och Studentlitteratur

SKOLSPÅRET

Elise Lindqvist

Elise ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” Lindqvist har upplevt övergrepp, prostitution och missbruk. Idag lever hon sitt liv för att hjälpa andra. Många hörde hennes uppmärksammade Sommarprogram i P1 häromåret, men Elise har mer att berätta. Arr: Libris förlag

15.00–15.20 To1500.3  Gunilla Lundgren, Fred Taikon

Minoritetsspråk och skönlitteratur för barn Romani är ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Hur utvecklas barns kunskaper i språket genom skönlitteratur? Medverkande: Gunilla Lundgren, författare och verksam i Rinkeby, och Fred ­Taikon, ordförande i föreningen É Romani Glinda och förläggare. Moderator: Maria-Paz Acchiardo, tidigare kulturborgarråd i Stockholm. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med Skolverket PLATS FÖR BARN!

19


Torsdag

Sigrid Kahle

15.00–15.45 To1500.4 

Foto: Nancy Ellison

Foto: Sofia Runarsdotter

26 september

Michael Kaiser

Sigrid Kahle, Carl-Göran Ekerwald

Grethe Rottböll, Lisen Adbåge, Lena Sjöberg

15.00–15.20 To1500.6 

15.00–15.45 To1500.8 

Från diplomathustru till orientalist

Storslagna äventyr i magiska bildvärldar

En bilderbokskonstnärs universum

Ett liv i ständig rörelse. Så kan man sammanfatta Sigrid Kahles tillvaro. Som diplomathustru reste hon världen över, till Indien, USA, Sudan och Mellanöstern. I självbiografin Att vilja sitt öde – trots allt, en fristående fortsättning på Jag valde mitt liv, berättar hon om åren 1968–80 och hur hon trots ständiga hinder som måste övervinnas utvecklades som författare och tog en plats som Mellanösternkännare i den intellektuella debatten. Sigrid Kahle samtalar med utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén och författaren Carl-Göran Ekerwald om världen såsom den var och hur hon upplever den idag.

Grethe Rottbölls och illustratören Lisen ­Adbåges Hästfesten samt Lena Sjöbergs Cirkusloppor på luffen berättar om samhörighet och vänskap i bilderbokens värld. Roliga rim och hejdlöst häftiga bilder tar oss med på oväntade strapatser i små hopp och galopp. Moderator: Birgitta Westin, förläggare.

Arr: Albert Bonniers Förlag

”I dagens ekonomiska situation kanske vi amerikaner kan tillföra något till er i Europa”, menar Michael Kaiser, president för John F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington DC. Han har också kallats för Amerikas kulturminister. Om nu USA hade haft en sådan. Och ofta hör man epitetet The Turnaround King. På ren göteborgska kan man säga att Kaiser är en fena på att fixa privata pengar till finkulturen: han har i det närmaste gjort Kennedy Center till en amerikansk national­ arena för de fina konsterna och räddat The Royal Opera House i Covent Garden undan ruin och fiasko genom att samla in 100 miljoner dollar på 18 månader. Men Kaiser är också kontroversiell. I synnerhet fransmännen har haft svårt att svälja hans orädsla för privata pengar till kulturen. Hör Michael Kaiser, vars kurser i Kulturens management finns i 70 länder, dela med sig av sina erfarenheter. Bodil Tingsby, kommunikationschef för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet, håller en introduktion. Språk: engelska

”Det är så välgjort, så enkelt och självklart komplicerat. Man måste sätta mästare som Borges, Calvino eller Gertrude Stein i den andra skålen för att få den kritiska vågen att väga jämnt. Bildvärlden, detaljerna och koloriten, narrationen som så precist involverar högläsningssituationen, det lakoniska språket, dramat, fabeln.” skrev Magnus William-Olsson i Aftonbladet om bilderbokskonstnären Eva Lindström, illustratör till böcker som Min vän Lage, Någon flyttar in och Vid bergets långa breda fot. ”Mina figurer befinner sig lite vid sidan av, inte utanför men inte helt innanför heller”, säger Eva Lindström själv. Det är poetiskt, roligt, eget, klokt, djupt existentiellt och estetiskt. Följ med på en resa in i Eva Lindströms universum i ett samtal mellan författaren och barnbibliotekarien Annika Edlund.

15.00–15.45 To1500.5 

Henrik Bylund, Lena Grönlund, Anna-Stina Takala, Cay Corneliuson

Professionellt urval: nytänk, normkritik, bevarande eller censur? Det pågår en diskussion kring rasstereotyper i den litteratur som finns på svenska barn- och folkbiblio­tek. Vilka normer styr urvalet av böcker till biblioteket? Är det bibliotekariers roll att göra ett urval? Eller är biblioteken yttrandefrihetens kärna – och därmed alla utrensningar eller diskriminerande urval i inköpsprocesser att betrakta som censur? Medverkande: Henrik Bylund, bibliotekschef Upplands Väsby, Lena Grönlund, bibliotekarie Norrköping, Anna-Stina Takala, verksamhetsutvecklare vid biblioteken i Botkyrka, och Cay Corneliuson, handläggare för läsfrämjande och biblioteksfrågor Kulturrådet. Moderator: Lawen Mohtadi, journalist. Arr: DIK – facket för kultur och kommunikation

Arr: Rabén & Sjögren

15.00–15.45 To1500.7  Michael Kaiser

Kulturens president och företagsdoktor

Arr: Nordiska ministerrådet / Nordiska rådet

Eva Lindström

Arr: Alfabeta Bokförlag

15.00–15.45 To1500.9 

Gabriela Adameşteanu, Daniela Crăsnaru, Dan Lungu

Varför skriva och läsa noveller? The New York Times förkunnade i början av året att novellen är den ideala litterära genren i den nya digitala världen. Det är en tradition som går tillbaka till de antika grekerna och som i våra tider har sysselsatt många prosaförfattare. Vissa, som Hemingway, Carver, Borges eller Munro, har specialiserat sig på kortformatet och gjort det till en konst. Men vad är det för speciellt med noveller förutom formatet och hur påverkar formatet själva innehållet? Svar ges av de rumänska författarna ­Gabriela Adameşteanu, Daniela Crăsnaru och Dan Lungu, som alla medverkar i antologin Skräpliv. Moderator: Jens Liljestrand, författare och littera­turkritiker. Språk: engelska Arr: Rumänska kulturinstitutet och 2244

20


Foto: Ulrica Zwenger

Foto: cato lein

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Lotta Olsson

Jonathan Lindström

15.30

15.30–15.50 To1530.4 

15.30–15.50 To1530.1  Gerd Almqvist Tangen, Pija Lindenbaum, Lotta Olsson

Det lilla barnets språkutveckling Ett barn från en läsande familj har ett ordförråd på ca 17 000 ord när det börjar skolan, medan ett barn utan den bakgrunden har 6 000 ord. Gerd Almqvist Tangen, barnhälsovårdsutvecklaren bakom projektet Språkkedjan, och författarna Pija Lindenbaum och Lotta Olsson talar om vikten av att läsa mycket redan från start. Moderator: Eva Dahlin, litterär chef Bonnier ­Carlsen. Arr: Bonnier Carlsen

15.30–15.50 To1530.2  Katarina von Bredow, Cilla Jackert

11-åringen – den nya tonåringen De kallas ibland för tweenies och är ”in between” barndom och tonår. Internet är deras lekpark. De vill ha ”rätt” kläder, smink och prylar. Bokaktuella Katarina von Bredow och Cilla Jackert fascineras av det förtrollade gränslandet mellan barndom och vuxenvärld. Moderator: Marie Augustsson, förläggare. Arr: Rabén & Sjögren

15.30–15.50 To1530.3  Björn af Kleen

Lucke & Lull. Arvet efter en Bonnier Hur har de burit sig åt? I sex generationer har ­familjen Bonnier ärvt makten över de svenska ­medierna. Men inte utan offer. Björn af Kleen samtalar med Svante Weyler om sin bok Lucke & Lull. Arvet efter en Bonnier. Arr: Weyler förlag

Jonathan Lindström

Hjärnan, själen och konsten att kila runt hörnet I Medvetandets gåta försöker Jonathan ­Lindström besvara den moderna hjärnforskningens och kosmologins yttersta frågor: Vad händer när man dör? Vad är jag och min upplevelse? Ett samtal med förläggaren Stefan Hilding. Arr: Norstedts

16.00 16.00–16.45 To1600.1

Anders Bodegård, Sophie Sköld, Jonas Ellerström

I österled Efter järnridåns fall har länderna i Östeuropa återknutit till det gemensamma europeiska kulturarvet, men också tagit med sig erfarenheterna av­ 50 års liv i kommunismens skugga. Samtidigt möter vi genom litteraturen nya generationer av ­européer i öst och väst som söker sin plats och sin identitet i ett sammanhang som tidigare dominerats av ett litet antal kulturella och ekonomiska europeiska stormakter. Med utgångspunkt i litteratur­utbytet mellan Sverige och Rumänien belyser översättarna Anders Bodegård och ­Sophie Sköld och förläggaren Jonas Ellerström vilka förutsättningar som styr vad som översätts och ges ut från länderna i Östeuropa. Hur agerar förlagen, vilken betydelse har olika nationella stödord­ningar och hur ser översättarnas roll ut? Moderator: Stefan Ingvarsson, översättare. Arr: Översättarcentrum

16.00–16.45 To1600.2 

Sara Danius, Kristoffer Leandoer, Yvonne Leffler, Cecilia Pettersson

Vad händer i oss när vi läser? Människan som läsande varelse tycks reflektera över sig själv mer än någonsin i digitaliseringens, bokhandelskrisens och den sjunkande läskunnighetens tidevarv. Men vad är det som händer i oss när vi läser? Med utgångspunkt i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013 på temat Läsning samtalar Sara Danius, författare och nyinvald i Svenska Akademien, Kristoffer Leandoer, författare som bidragit med en poetisk och personlig essä om läsning i årsboken, Yvonne Leffler, litteraturvetare som undersökt hur litterära berättelser utvecklar oss som människor, och Cecilia ­Pettersson, litteraturvetare som forskat om terapeutiskt läsande. Moderator: Sharon Jåma, journalist. Arr: Riksbankens Jubileumsfond

16.00–16.45 To1600.3 

Världens bästa barnbok Kanske var det Pippi, Loranga eller Tvillingdeckarna – eller var det Kitty? En sak är säker: barndomens böcker lämnar oss aldrig. Per Gustavsson och Mårten Sandén från Svenska Barnboks­ akademin samtalar med musikern och kompositören ­G eorg Riedel, författarna Eva Ström och ­K ristina ­O hlsson och krögaren Carl Jan Granqvist om böckerna de läste som barn. Vad betydde dessa böcker när de var små? Hur har de påverkat senare? Har böckerna betydelse för den människa och läsare man är idag? Håller de för omläsning eller har de blivit föråldrade? En allvarlig, uppsluppen och passionerad diskussion kring den första kretsen av böcker i våra liv, den mest grundläggande litteraturen. Moderator är Tove Jonstoij, producent vid UR och litteraturkritiker. Arr: Svenska Barnboksakademin

21


Torsdag

Marlene Streeruwitz

16.00–16.45 To1600.4  Marlene Streeruwitz

Finns ett kvinnligt språk? I sina litterära verk analyserar österrikiska Marlene Streeruwitz individens roll i den offentliga sfären i så vitt skilda teman som landets förhållande till nazismens nutida terrorism och hur man överlever som feminist. Genom ett medvetet användande av språket har hon skapat en egen litterär estetik och en plattform för subjektet: hennes hjältinnor har ofta namn som påminner om hennes eget, för att visa på det absurda i läsarens biografiska förhållningssätt, i synnerhet när det gäller kvinnliga författare. Den prisbelönta författaren och dramatikern Marlene Streeruwitz, en av Österrikes mest radikala röster, samtalar med kulturjournalisten Yvonne Ihmels om hur man överlever som feminist. Språk: engelska Arr: Österrikes Ambassad och Kulturtidskriften Cora

16.00–16.20 To1600.5  Johanna Wester, Elin Bengtsson

Nya vuxna Böcker i gränslandet mellan ungdoms- och vuxenlitteratur Hur definieras en ungdomsbok och vad är det egentligen som särskiljer den från romanen skriven för vuxna? Vad finns det för förutfattade meningar om ungdomsböcker och styr den presumtiva läsaren ens skrivande? Diskussion med debuterande författarna Johanna Wester och Elin Bengtsson. Arr: Natur & Kultur

22

Foto: Lütfi Özkök

Foto: Philipp Horak

26 september

Samfundet De Nio

16.00–16.45 To1600.6 

Samfundet De Nio Den litterära akademin Samfundet De Nio firar 2013 sitt 100-årsjubileum och presenterar sin historia och sina ledamöter. Dessutom delas Samfundet De Nios Stora Pris ut, ett av de största i Sverige, till författaren Aris Fioretos ”för ett gränsöverskridande författarskap, präglat av briljans, humor och värme.” Medverkar vid seminariet, utöver pris­tagaren, gör samfundets ledamöter: Inge ­Jonsson, Nina Burton, Anders R. ­Öhman, ­Kerstin ­E kman, Gunnar Harding, Agneta ­Pleijel, Niklas ­R ådström, Madeleine ­G ustafsson och Johan Svedjedal. Samfundet De Nios årligt utkommande litterära kalender presenteras dessutom av dess redaktör, Magnus Halldin. Arr: Samfundet De Nio

16.00–16.45 To1600.8  Stefan Casta, Peter Ekberg, Pernilla Josefsson, Sven Nordqvist, Mattias Olsson

Mer än bara torra fakta! Facklitteraturen i skolan Vad är facklitteratur egentligen och vad bidrar den med i ungas utveckling? Vilken roll har facklitteraturen i undervisningen? Hur kan text och bild samspela för att göra läsaren nyfiken och vilken betydelse har de konstnärliga kvaliteterna? En diskussion om dagens och morgondagens facklitteratur för barn mellan Stefan Casta, författare, ­Peter Ekberg, författare och lärare, ­Pernilla Josefsson, författare och journalist, Sven ­Nordqvist, författare och illustratör, samt Mattias Olsson, illustratör. Moderator: Madeleine Hjort, författare, nätverket Gläfs. Arr: Bokförlaget Opal och Berghs Förlag

SKOLSPÅRET

16.00–16.20 To1600.7  Peter Linde

Jakten på liv i universum Är vi ensamma i universum? En utmanande fråga för forskare på jakt efter planeter med liv. Kan vi få kontakt med någon – och ska vi i så fall svara? Astronomen Peter Linde berättar medryckande om en av universums stora gåtor. Arr: Karavan förlag

16.00–16.20 To1600.9

Einar Askestad, Jan Arnald

Novellen – formatet för vår digitala framtid? Alla älskar novellen. Men förlagen vågar inte satsa. Så har det låtit tidigare, men nu tycks den kortare texten se en ny gryning – novellen är som gjord för den digitala framtiden. Vad är speciellt för novelltexten? Vilka blir våra nya läsvanor? Kommer en ny sorts litteratur att växa fram? Lena ­Hammargren från Novellix leder samtalet mellan författarna Einar Askestad och Jan Arnald (alias Arne Dahl). Arr: MBM Förlag och Novellix


Mer än bara torra fakta!

Johanna Wester

16.30

17.00

16.30–16.50 To1630.1 

17.00–17.45 To1700.1 

Anna Jansson, Carin Wirsén

Något att prata om när boken är slut Anna Jansson och Carin Wirsén skriver båda för de yngre läsarna. I deras böcker finns nästan alltid ett etiskt dilemma inbäddat i grundberättelsen. Om vikten av att låta barnen fundera kring rätt och fel, och om det verkligen alltid finns ett enkelt svar. Moderator: Sofia Hahr, förläggare. Arr: Rabén & Sjögren

16.30–16.50 To1630.2  Christin Ljungqvist

Kaninhjärtan och Fågelbarn Genreöverskridande thrillerromaner för unga vuxna, om mörka familjehemligheter och budskap från andra sidan. Christin Ljungqvist berättar om sitt författarskap; om språk, form och tabubelagda ämnen med förläggaren Anna Danielsson Levin. Arr: Gilla Böcker

Foto: José Figueroa

Illustration: Mattias Olsson

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Daniel Poohl, Mikael Brunila, Ola Sigurdson

Den organiserade intoleransen i Sverige och Finland Extrema politiska rörelser i Finland och Sverige, och kontakterna mellan dessa, har kartlagts i en utredning gjord i ett samarbete mellan Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland och Stiftelsen Expo, som i många år har kartlagt denna verksamhet i Sverige. Utredningen bekräftar att de intoleranta extremrörelserna i Sverige och Finland har aktiva kontakter och att rörelserna påverkar varandra ideologiskt. När boken Äärioikeisto Suomessa (Extremhögern i Finland), presenterades i ett bibliotek i Jyväskylä i år utsattes författarna för en knivattack av högerextremister. Också den dolda intoleransen vinner mark men är inte lika lätt att identifiera. Medverkande: Daniel Poohl, chefredaktör Expo, Mikael Brunila, en av författarna till Extremhögern i Finland, och Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Moderator: Olav S Melin, journalist. Arr: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Expo, Magma, Jonsereds herrgård

17.00–17.45 To1700.2  Pelle Andersson, Maria Ekendahl, Ann Steiner

Litteratur och läsfrämjande i en digital samtid och framtid E-boken håller på att få ett genombrott i Sverige, vilket märks på bokmarknad och bibliotek – både försäljning och utlåning ökar. Hur påverkar digitaliseringen kvaliteten och bredden av skön- och facklitteratur på folkbiblioteken? Hur kan folkbiblioteken skapa läslust och mervärden kring e-boken? Medverkande: Pelle Andersson, förläggare och vd Ordfront, Maria Ekendahl, projektledare Stockholms stadsbibliotek, och Ann Steiner, lektor i förlags- och bokmarknadskunskap. Moderator: Johanna Koljonen, journalist, författare och ledamot av Litteraturutredningen. Arr: Kulturrådet

17.00–17.45 To1700.3  Börje Ehrstrand, Pia Carlsson, Dilsa Demirbag-Sten, Sara Lundberg, Björn Ranelid

Läsande och lärande rum Om inre och yttre rum i form av skolbibliotek, bussar, berättande och bildskapande. Medverkande: Börje Ehrstrand, tidigare rektor Rinkebyskolan, Pia Carlsson, bibliotekspedagog i Norberg och aktiv i ungdomsprojektet Linje 500, Dilsa Demirbag-Sten, samhällsdebattör och verksamhetsansvarig Berättarministeriet, Sara Lundberg, konstnär och barnboksförfattare, och Björn Ranelid, författare och lärare. Moderator: John Chrispinsson, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med ­Lärarförbundet och Svensk Biblioteksförening, Kulturrådet, ABF-Stockholm, och Natur & Kultur SKOLSPÅRET PLATS FÖR BARN!

23


FREDAG 27 september

”Jag värjer mig mot bilden att det bara handlar om nyckeltal som utlån och besökare, det som gett resultat är vår vilja att jobba utåtriktat.”

Christer Hermansson,

kulturchef i Strängnäs

Biblioteket som vände Christer Hermansson, fd bibliotekschef och numera kulturchef i Strängnäs, väjer inte för nya grepp för att locka besökare till biblioteket.

Kampen för bibliotekens överlevnad fortsätter. I tider av sviktande be­ sökssiffror och minskad utlåning gäller det att hitta nya vägar att locka besökare. I Västra Götaland satsar man på barns sommarläsning och i Strängnäs har aktiviteter på biblioteken vänt den negativa trenden.

När Christer Hermansson tillträdde som bibliotekschef i Strängnäs 2006 var trenden lika dyster där som i övriga landet. Sedan 2007 är han kulturchef i kommunen och har vänt siffrorna med hjälp av en rad samarbeten och aktiviteter som är så populära att folk fått vända i dörren. – Vi har ett enormt tryck på de offentliga arran­ gemangen på våra bibliotek och det är ofta full­ satt. Som när Göran Rosenberg eller Göran Hägg var här eller på teater- och musikevenemang. Vi har fyra bibliotek i kommunen och har många aktiviteter. Allt från bokcirklar och bokklubbar till skrivarläger och författarbesök, säger han.

24

Christer Hermansson menar att det i framti­ den kommer att vara ännu mer nödvändigt att samarbeta med så många aktörer som möjligt. – I nästan alla våra offentliga arrangemang samarbetar vi med studieförbund, lokala bok­ handlare eller andra aktörer. – Vi har ett projekt som heter Vi har boken som är en bokcirkel med LL-litteratur och är ett samarbete med ett studieförbund, LL-förlaget, Sfi och Centrum för lättläst. I det har vi under två år haft 23 bokcirklar med 155 deltagare där bland annat före detta analfabeter från Afgha­ nistan lärt sig att läsa.

I Göteborg kokade kollegorna Eva Fred och Katarina Dorbell på Kultur i Väst inför sommaren 2012 ihop projektet Sommarboken som siktar in sig på kravlös läsning för barn. – Vi hade pratat länge om att vi upplever att folkbiblioteken lägger lite för stor vikt vid att ar­ beta med läsfrämjande på skoltid och inte lika mycket tid och energi på att utveckla läsfräm­ jande aktiviteter för barn på deras fritid, förklarar Eva Fred.

En rapport från Svensk biblioteksförening 2009 visade enligt Eva Fred att folkbiblioteken är på rätt väg och att de är mycket viktiga för att sti­ mulera barns möte med text, bild och språk, men behöver vässa sina metoder. Med rapporten som bakgrund sökte hon pengar från Kulturrådet och sommaren 2012 startade projektet som bygger på fritidsläsning där skolan inte är inkopplad. – Barnen får läsa vad de vill, så mycket de vill och de behöver inte rapportera eller tala om vad


Seminarier/Bibliotek i urval: To 10.00–10.45

Vad har akademisk publicering på biblioteket att göra? Medv: Eva Stensköld, Margo Bargheer, Guus van den Brekel, Helena Francke, Patrick Vonderau, Wilhelm Widmark, Birgitta Hellmark Lindgren To 10.30–10.50

Framtidens behov av lättlästa nyheter, samhällsinformation och litteratur Medv: Ann Katrin Agebäck, Erik Fichtelius, Niclas Lindberg To 11.00–11.45

Litteraturupproret Medv: Gunnar Ardelius, Katarina Kieri, Ingrid Carlberg, Henrik Arnstad To 12.00–12.20

Dewey – kan bibliotek i 138 länder ha fel? Medv: Harriet Aagaard To 13.00–13.45

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap Medv: Elin Lucassi, Louise Limberg, Anna Hampson Lundh, Cecilia Gärdén, Helena Francke, Mats Dolatkhah To 14.00–14.20

Libris XL – framtidens katalog Medv: Anna Berggren, Markus Sköld To 15.00–15.45 Foto: Veronica Karlsson, Eskilstuna-Kuriren

trenden de tycker om boken. Däremot vill vi ge barnen möjlighet att träffas och prata om det de läst och utbyta erfarenheter på bokträffar, fikastun­ der och klubbar som bildas på biblioteken under sommaren. Barnen kan därefter skriva och posta tips och tycka till om sin läsning på www.barnensbib­ liotek.se, berätta vad de gillar och sprida det till kompisar. Under 2012 deltog fem pilotbibliotek och i årets Sommarboken deltar över 40 bibliotek. Nu hoppas Eva Fred att fler ska ta efter konceptet. – Många bibliotek arbetar ju med Sommar­ boken sedan tidigare, på sitt sätt. Barnen läser ett antal böcker under sommaren och skriver om dem och får en bok i utbyte. Det som är nytt med Sommarboken är att det är en konceptuell lösning med en gemensam start och slut – en kampanj, fysiska träffar på biblioteken, möjlighet att skriva på webb. Vi tar avstånd från att avkräva någon form av rapportering från barnen. Istället står lusten i fokus. Olle Råde

Professionellt urval: nytänk, normkritik, bevarande eller censur? Medv: Henrik Bylund, Lena Grönlund, Anna-Stina Takala, Cay Corneliuson, Lawen Mohtadi Fr 09.45–10.45

Det digitala skolbiblioteket – olika perspektiv Medv: Johan Wahlström, Kjell Ahlgren, Camilla Batal, Per Johansson, Matz Nilsson, Madeleine Hjort, Anette Holmqvist Fr 12.00–12.45

Bibliotek i motljus – om bibliotekens framtida roll/er Fr 13.00–13.20

Skolbiblioteksfrågan – rörig tillvaro som berör Medv: Elin Lucassi, Malin Gillberg Fr 14.00–14.45

Litteraturens status på folkbiblioteken Medv: Jenny Lindh, Karin Linder, Magnus Persson, Margareta Rodin Lundberg, Signe Westin Lör 12.00–12.45

Min bok är din bok Medv: Hanaa al-Ramli

09.45 09.45–10.45 Fr0945.1 

Det digitala skolbiblioteket – olika perspektiv Digitala hjälpmedel, läsplattor och en-till-en-sats­ ningar är resultat av ny teknik. Många elever läser digital text i skolan och på fritiden, andra gör det mer sällan. Vad händer med läsförmågan? Hur kan lärare, bibliotekarier och rektorer stödja didaktiska metoder i en utmanande våg av teknisk utveck­ ling? Vilken roll spelar den digitala tekniken för skolbibliotekens tillgänglighet och pedagogiska uppdrag? Seminariet prövar olika perspektiv på skolbiblioteket och lyfter praktisk erfarenhet och aktuell forskning. Medverkande: Johan Wahlström, Sveriges Kom­ muner och Landsting, Kjell Ahlgren, Skolinspek­ tionen, Camilla Batal, Centrum för lättläst, Per Johansson, Spånga gymnasiums bibliotek, och Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarför­ bund. Samtalsledare: Madeleine Hjort, ordförande NSG, och Anette Holmqvist, Skolverket. Arr: Nationella skolbiblioteksgruppen och Svensk Biblioteks­ förening

10.00 10.00–10.45 Fr1000.1 Linda Altrov Berg, Jan Arnald, Johannes Rudberg, Johan Svedjedal

Svensk litteraturs vägar ut i världen – förändringar, förväntningar, hinder och möjligheter Svenskan är världens ungefär nittionde mest ta­ lade språk, ändå tillhör svenskan de tio största språken som litteratur översätts från. Den senaste tidens exportfenomen med ökad utlandsförsälj­ ning av svensk skönlitteratur skapar stora förvänt­ ningar på nya utlandssuccéer – men hur har fältet förändrats, och hur ser framtiden ut? Och inte minst – hur påverkas man som författare av den nya marknaden som öppnats? Linda Altrov Berg, Norstedts Agency, och författaren Jan Arnald (­alias Arne Dahl) diskuterar utvecklingen och bran­ schens förändring med Johannes ­Rudberg från Kungliga biblioteket, som har i uppdrag att samla in utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning. Johan Svedjedal, professor, Uppsala universitet, bidrar med forskningsperspektivet. Moderator: Ingrid Elam, dekan vid den konstnär­ liga fakulteten vid Göteborgs universitet. Arr: Kungliga biblioteket och Svenska institutet

25


FREDAG 27 september

Foto: Robin SkjÖldborg

10.00–10.20 Fr1000.2  Cecilia Jonsson

Att sälja internationellt ideellt volontärarbete Volonturism är ett nytt fenomen i den svenska rese­branschen – det är resor på gränsen mellan turism och ideellt hjälparbete. Hur säljer man ide­ ellt arbete? Vilka köper och varför? Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete, berättar.

10.00–10.20 Fr1000.6  Olle Palm, Kerstin Ekengren, Lena Maria Nordstrand, Erika Bergman

Behövs särskilda läromedel för elever med ADHD, Asperger och Tourettes? Det finns en efterfrågan på läromedel för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Går det att lösa genom form och innehåll? Eller hand­ lar det om att ha kunskap om sambandet mellan individens behov, lärmiljö och pedagogik? Hur kan förlag och pedagoger tänka? Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning av läromedelsbe­ hov för målgruppen visar att det inte är helt enkelt.

Arr: Linnéuniversitetet

10.00–10.45 Fr1000.3  Frans de Waal, Lone Frank

Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Biologins fånge?

SKOLSPÅRET

Hur naturvetenskapen vänder upp och ner på vår självbild

10.00–10.45 Fr1000.7 

Bonobon är en apa som liknar dig – ifall du har en inbyggd rättskänsla och föredrar att lösa konflikter utan våld. Studier av detta fredsälskande djur har legat till grund för primatologen Frans de Waals banbrytande forskning, som övertygat många om att empati, moral och rättskänsla är biologiskt be­ tingade egenskaper, inga specifikt mänskliga kon­ struktioner. I den nyutkomna Bonobon och tio guds bud diskuterar de Waal hur det kan finnas en evo­ lutionär grund även för religionen. Vetenskaps­ journalisten Lone Frank fokuserar i sin senaste bok på själva källan till dessa nedärvda beteenden – hjärnan. I Neurorevolutionen granskar Frank både de senaste rönen från hjärnforskningen och hur en allt noggrannare kartläggning av detta kom­ plexa organ påverkar bilden av oss själva. Journa­ listen Sharon Jåma leder ett samtal om biologins betydelse och om det finns en naturlig förklaring till allt. Språk: engelska

Finns kunskapen i boken?

Per Øystein Roland, Annika Luther, Jonathan Lindström

Foto: Stefan Tell

Lone Frank

Arr: FILI, NORLA, Schildts & Söderströms och Kulturrådet SKOLSPÅRET

10.00–10.45 Fr1000.8  Jenny Jägerfeld, Lisa Bjärbo, Magnus Nordin, David Wiberg

Crossover – när vandrar ungdomsboken över till vuxenhyllan?

Arr: Karneval Förlag och Fri Tanke förlag

10.00–10.20 Fr1000.4  Samuel Brissman

Bakom helikopterrånet Frans de Waal Foto: Anna-Lena Ahlström

Vad driver en flerbarnspappa i karriären till att begå ett häpnadsväckande brott? Hur blev den framgångsrike tv-producenten pilot i det spekta­ kulära helikopterrånet? Var det en raffinerad fälla där han blev den undre världens offerlamm? Frå­ gorna tornar upp sig i Samuel Brissmans spän­ ningsroman Helikopterrånet som prövar och om­ prövar teorierna kring det stora helikopterrånet i Västberga 2009. Arr: Vulkan och Samuel Brissman

Hur kommer det sig att ungdomsböcker har bli­ vit så populära, också bland vuxna? Och vad be­ tyder egentligen begrepp som ung vuxen och cross­over? Jenny Jägerfeld (Jag är ju så jävla easy going), Lisa Bjärbo (Vi måste sluta ses på det här sättet), Magnus Nordin (Avgrundens änglar) och David Wiberg (Dagboksanteckningar från ett källarhål) pratar om fenomenet utifrån sina för­ fattarskap och aktuella böcker tillsammans med Yukiko Duke, redaktör Vi Läser. Arr: Bonnier Carlsen, Gilla Böcker och Lilla Piratförlaget

10.00–10.45 Fr1000.9

Therése Söderlind, Kerstin Ekman

Berättartraditionen lever vidare Vägen mot Bålberget är ett drama som spänner en båge över tiden. En av 1600-talets fruktans­ värda häxprocesser griper in i människors öden trehundra år senare i samma trakt vid Ångerman­ älven. Det handlar om ursprung men också om att vara fångad i sin tid. Detta är Therése Söderlinds ­andra ­roman och redan jämförs hon med en stor­ het som Joyce Carol Oates och inte minst med Kerstin ­Ekman. Söderlind vandrar på samma ång­ ermanländska stigar som Kerstin Ekman började trampa upp med Mörker och blåbärsris 1972. Tron på berättelsen är stark hos båda och blicken för de linjer som går genom människors liv är gemensam. Eller vad säger de båda författarna själva? Moderator: Åsa Beckman, litteraturkritiker.

10.00–10.20 Fr1000.5  Ulf Stark, Helena Bross, Måns Gahrton

Barnboksvärld i förändring Bonnier Carlsen firar 20 år. Vad har hänt med barnboksmarknaden under denna tid? Hur har klimatet för böckerna förändrats? Författarna Ulf Stark, Helena Bross och Måns Gahrton, alla ak­ tuella med nya böcker, diskuterar förlagsvärldens utveckling och författarens villkor. Arr: Bonnier Carlsen

Therése Söderlind

26

Hur ser fackboksutgivningen för barn och unga ut i Norden och i vilken grad översätts den mel­ lan de nordiska språken? Är den tryckta boken överhuvudtaget det bästa sättet för att nå ut med kunskap till barn och unga? Medverkande: Per Øystein Roland, fackboksexpert på NORLA, Norge, Annika Luther, lärare och ungdomsboks­ författare, Finland, och Jonathan Lindström, fackboksförfattare, Sverige. Moderator: Siri Reuterstrand, journalist och för­ fattare.

Arr: Wahlström & Widstrand


Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

10.30

11.00–11.45 Fr1100.2

10.30–10.50 Fr1030.1 

Kan far vara en god mor?

Maria Bjerregaard

Alla lärare är språklärare! Undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Alla lärare behö­ ver ha grundläggande kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervis­ ningen. Arr: Nationellt centrum för svenska som andraspråk SKOLSPÅRET

10.30–10.50 Fr1030.2  Pernilla Stalfelt, Johanna Westman

Äta bör man annars dör man! Följ med på ett matäventyr utöver det vanliga! Pernilla Stalfelts Matboken är en rolig bok om mat och om att äta. Johanna Westman, nu ak­ tuell med Minsta bakboken, har skrivit en rad kok­ böcker för unga kockar. Här möts de i ett samtal om barn och mat. Moderator: Moa Brunnberg, förläggare. Arr: Rabén & Sjögren

10.30–10.50 Fr1030.3  Staffan Nordstrand

Trafficking i turistparadiset Bakom fasaden i våra asiatiska turistparadis finns en annan verklighet. Med Sista färden är ­Staffan Nordstrands dokumentära romantrilogi om exploatering och tvångsprostitution på asia­ tiska ­turistorter nu komplett. Hör författaren be­ rätta om sitt arbete i ett samtal med journalisten ­Pernilla Holmgren Larsson. Arr: MBM Förlag

10.30–10.50 Fr1030.4  Sigrid Kahle

Att vilja sitt öde – trots allt I den fristående fortsättningen på självbiografin Jag valde mitt liv berättar Sigrid Kahle om åren 1968–80 då hon utvecklades till författare och en av våra främsta Mellanösternkännare. I ett samtal med förlagsredaktören Rachel Åkerstedt. Arr: Albert Bonniers Förlag

11.00 11.00–11.20 Fr1100.1  Margareta Normell

Kunskap, fantasi och föreställning – om mentalisering i lärarprofessionen Mentalisering – förmågan att reflektera över sig själv och andra och över vad som händer i en relation – är lärarnas viktigaste verktyg i samspe­ let med eleverna. Psykoterapeuten Margareta ­Normell, författare till Kunskap, fantasi och föreställning, berättar om förmågan som gör att en lärare verkligen kan se den enskilda eleven och förmedla sina ämneskunskaper på ett sätt som får eleverna att bli aktiva och intresserade. Arr: Studentlitteratur

SKOLSPÅRET

Tomas Espedal, Oscar Rossi Mot konsten är Tomas Espedals berättelse om en Bergenpojkes väg till att bli författare, och om den vuxne mannen som lever ensam med sina två döttrar efter moderns död. Han vill till och med vara en god mor och också kunna skriva som en kvinna. Espedal är en stilist som i sina böcker ex­ perimenterar med att vara privat, en författare som utför sitt arbete efter fasta rutiner, liknande ett hantverksarbete, som två gånger resulterat i nomi­ neringar till Nordiska rådets litteraturpris, bland an­ nat för Mot konsten. Efter elva böcker är han sedan länge etablerad i hemlandet Norge och finns utgi­ ven i 18 länder. Tomas Espedal, som nu för första gången presenteras för svenska läsare, samtalar om sin bok med poeten och översättaren Oscar Rossi. Språk: norska och svenska Arr: Lindelöws Bokförlag

11.00–11.45 Fr1100.6  Gunnar Harding, Marie Lundquist

Ett poetiskt liv ”Här står inte mycket att läsa om mitt inre liv. Har jag inte lyckats ge ett intryck av det genom ett tjugotal diktsamlingar är det knappast lönt att försöka på prosa. Inte heller tar jag upp så mycket om min poesi.” Desto mer står det om de poetiska miljöerna i 1960-talets swinging London, hippie­ erans USA och det svenska 1970-talets spektaku­ lära poesimanifestationer, och om turnéer med glada jazzbohemer, teaterexperiment och en ny bibelöversättning i Gunnar Hardings självbio­ grafiska Mitt poetiska liv. Gunnar Harding, en för­ fattare, översättare, redaktör och litteraturkritiker som under närmare ett halvt sekel har befunnit sig i centrum av det svenska kulturlivet, berättar här i samtal med poeten Marie Lundquist och Jonas Ellerström, poet och förläggare, var han kom ifrån och den epok han levat i. Arr: Wahlström & Widstrand

11.00–11.45 Fr1100.3  Jan Guillou, Anneli Jordahl

Överklass och underklass i den moderna litteraturen

Hur avspeglas underklass och överklass i dagens svenska litteratur? Och har vi numera någon mot­ svarighet till den klassiska proletärlitteraturen? Vad är fördelarna, eller nackdelarna, när man väljer per­ spektiv? Anneli Jordahl har i sina senaste romaner valt metoden att växla mellan över- och underklass medan Jan Guillou i sin nya roman­serie valt att be­ tona perspektivet från överklassens håll. Hör dem samtala om hur de tänkt när de valt infallsvinkel. Arr: Piratförlaget

11.00–11.45 Fr1100.4  Per Gustavsson, Pija Lindenbaum, Maria Nilsson Thore, Katarina Strömgård

Bilderboken – en samhällsanalys i tittskåpsformat Hur speglar bilderboken vårt samhälle och vår samtid? Ser man till exempel en annan medveten­ het kring genusmönster i dagens böcker jämfört med en bok från 2003? Bilderboksskaparna Per Gustavsson, Pija Lindenbaum, Maria Nilsson Thore och Katarina Strömgård är på olika sätt betraktare av sin samtid, oavsett det handlar om barn eller familjer, en vardagsvärld eller sagovärld. Under ledning av Maria Lassén-Seger, barnlit­ teraturkritiker och bibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek, funderar författarna kring sina böcker och vad de säger om vår samtid. Arr: Bokförlaget Opal, Bonnier Carlsen, Natur & Kultur och Rabén & Sjögren

11.00–11.20 Fr1100.5  Anna Swärd Bergström, Jessica Lindholm

Metadata för dummies Med ett funktionsinriktat perspektiv beskrivs metadatas ”vad? hur? varför?”. Anna Swärd ­B ergström, Umeå universitetsbibliotek, och Jessica Lindholm, Malmö högskola, diskuterar olika strategier kring produktion och nyttjande av meta­data, vilken roll biblioteken kan spela, affärs­ modeller och framtidsscenarier.

11.00–11.45 Fr1100.7  Stefan Jarl, Kajsa Ekis Ekman, Andreas Cervenka, Caroline Krook

Om godheten och girigheten Vårt samhälle utvecklas mot större klyftor. Politi­ ken har i decennier satt sin tilltro till ett ekonomiskt system där banker och andra aktörer har rätten att ta ekonomiska risker med våra gemensamma tillgångar, utan att riskera något själva. Men forsk­ ning visar att ett samhälle där de rika och de fat­ tiga lever i olika världar är dåligt för alla. Om detta handlar Stefan Jarls film Godheten. ­Stefan Jarl samtalar med Kajsa Ekis Ekman, aktuell med boken Skulden, om krisen i Europa, ekonomijour­ nalisten och författaren Andreas Cervenka och biskop em Caroline Krook. Samtalsledare: Marit Kapla, konstnärlig ledare Göteborg International Film Festival. Arr: Svenska kyrkan/Se människan, Göteborg International Film Festival och Leopard

11.00–11.20 Fr1100.8  Barbro Eberan

Hur kunde det ske? Hur var ett så monstruöst brott som Förintelsen möjligt? Hur kunde Hitler få makt stor nog att slå Europa i spillror? Barbro Eberan, författare, fors­ kare och journalist, anlägger i Hur kunde det ske? ett brett kulturpolitiskt perspektiv på frågan. Arr: Carlsson Bokförlag

11.00–11.20 Fr1100.9 Erik Mattsson

Talarkokboken – en receptsamling i presentationsteknik Hur bygger man ett tal som fångar? Hur når man fram med sitt budskap? Hur blir man en bättre kommunikatör – räcker det inte att vara sig själv? I detta seminarium berättar Erik Mattsson, utbil­ dare och föreläsare, om Talarkokboken och TalarLådan. Arr: Ordrum/Retorik.se

Arr: Expertgruppen för metadata (Kungliga biblioteket)

27


FREDAG 27 september

Foto: Leif Gutavsson

11.00–11.45 Fr1100.10  Jessica Eriksson, Camilla Grönvall, Annelie Johansson

Grammatik är allvarligt – och underhållande Allt fler går ut skolan utan att ha grammatik­ kunskaper och skrivregler på plats. För både elever, lärare och utbildningssystem får det kon­ sekvenser i en tid då kommunikation både i tal och skrift fått ökad betydelse. Med sin bok Grammatik i teori och lärande praktik vill lärarutbildarna Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson inspirera lärare att arbeta med svensk grammatik på ett nytt sätt – men även bjuda på en, ibland, välbehövlig repetition. Ett samtal om hur man totalintegrerar grammatik och didaktik, och hur man kan fylla grammatiska luckor på ett underhållande och effektivt sätt. Arr: Norstedts

SKOLSPÅRET

11.00–11.45 Fr1100.11  Norman Manea

Ett förflutet som spökar

Spana på djur Foto: Alexander LAgergren

Den mångprisade rumänske författaren ­Norman Manea återkommer till Bokmässan med sin senas­ te bok Lyan – en roman som granskar den rumän­ ska författardiasporan i USA och de skelett man har i garderoben långt efter att man förvandlats från en östeuropeisk flykting till en respekterad amerikansk medborgare. Vi möter en världsbe­ römd religionsprofessor med högerextrema sym­ patier, hans bäste lärling som blir mystiskt mördad på en toalett samt några ungdomsvänner vars öden fortsätter att korsas på olika kontinenter. Samtalspartner: Agneta Pleijel, författare. Språk: engelska Arr: Rumänska kulturinstitutet och 2244

11.30 11.30–11.50 Fr1130.1  Kari Tarkiainen, Ülle Tarkiainen

Sverige som kolonialmakt? Estlands svenska historia Hur såg den svenska tiden i Estland ut 1561–1710? Historikerna Kari Tarkiainen och Ülle ­Tarkiainen, Finland/Estland, talar om hur landets historia har sett ut genom tyska, svenska, ryska och estniska glasögon. Moderator: John Chrispinsson, journalist. Arr: Svenska litteratursällskapet i Finland och Bokförlaget Atlantis

11.30–11.50 Fr1130.2  Jana Söderberg

Vad jag säger ... och vad du hör Att kunna kommunicera och nå fram till andra är ingen medfödd talang utan ett resultat av rätt at­ tityd, kunskap och träning – oavsett om du ska prata inför en stor grupp människor eller med en person. Här får du bästa tipsen av kommunika­ tionstränaren Jana Söderberg, författare till Vad jag säger ... och vad du hör. Arr: Brombergs Bokförlag

Norman Manea

28


Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

12.00–12.45 Fr1200.5 

11.30–11.50 Fr1130.3 

12.00–12.20 Fr1200.2 

Johan Dahl

Pernilla Josefsson, Leif Gustavsson

SO i grundskolan – kunskapsutveckling med luckor

Spana på djur

Vi ska ses igen, Sanam!

Möt journalisten Pernilla Josefsson och foto­ grafen och rovdjursspåraren Leif Gustavsson, ak­tuella med barnboken Spana på djur. De fantas­ tiska fotografierna och inspirerande tipsen lär dig få syn på allt från grodor till älgar!

Hej Sverige är en kunskapskampanj från Friends och UNHCR som lyfter fram ensamkommande flyktingbarns berättelser och deras möte med ett nytt land. Seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam! av Oskar Ekman och Peter Bergting är en del av kam­ panjen som även byggs upp runt en film, en tea­ terföreställning och en lärarhandledning och som ska nå ut till samtliga åttondeklassare i Sverige för att förändra negativa attityder. Vilka barns berät­ telser känner vi till i Sverige? Vad är syftet med att lyfta fram de ännu okända berättelserna i popu­ lärkulturell form? Medverkande: manusförfattaren Oskar Ekman, projektledaren Linda Bonaventura samt Friends ordförande Lars Arrhenius, fd Barnombudsman. Moderator: Alexandra Pascalidou, journalist och författare.

I vilken mån ger undervisningen i SO-ämnena eleverna i åk 7–9 förutsättningar att utveckla äm­ nesspecifika förmågor som hör ihop med att kun­ na analysera, reflektera, värdera, söka och kritiskt granska information? Skolinspektionen presente­ rar nu en helt ny granskning. Johan Dahl, utre­ dare på Skolinspektionen, berättar om resultaten och ger goda exempel. Arr: Skolinspektionen

SKOLSPÅRET

11.30–11.50 Fr1130.4  Martin Widmark

Vad är lättläst? Martin Widmark har en osviklig fingertopps­ känsla för vad barn tycker är roligt och spännande. Med den nya serien Lilla Extra vänder han sig till nybörjarläsaren. Men vad är egentligen lättläst? Och varför behövs lättlästa böcker? Arr: Lilla Piratförlaget

12.00 12.00–12.45 Fr1200.1 Kaj Schueler, Eva Ström

Sanningen om Torgny? Ibland kan allvaret vara nattsvart, rent av livsav­ skräckande, som i Ormens väg på hälleberget, och ibland frambringar det ett leende eller bullrande skratt hos läsaren, som i Pölsan. Torgny Lindgrens författarskap hade inte varit vad det är om inte allvar och skratt huserade sida vid sida. Var i de många älskade, prisade och mångfaldigt översatta böckerna syns – eller döljer sig – författaren själv och hans värld av tankar och fantasier? Torgny om Lindgren är journalisten Kaj Schuelers försök att i samtalets form närma sig sanningen om en av våra största författare. Resultatet av sitt sökande disku­ terar han och författaren Eva Ström under ledning av ­Kerstin Wixe, kulturjournalist Sveriges Radio.

Oskar Ekman, Linda Bonaventura, Lars Arrhenius

Arr: Berghs Förlag

12.00–12.20 Fr1200.3  Bitte Havstad, Erik Midander

Mänskliga och omänskliga datorer Datorer och människor rör sig i gränslandet mel­ lan mänskligt och omänskligt i Spelets fångar och Felkod 404. Bitte Havstad och Erik Midander för ett samtal om hur den digitala världen både är en del av vår vardag och en källa till fantasier och mytbildning.

Arr: Friends och Kartago Förlag

Arr: Bokförlaget Opal

12.00–12.20 Fr1200.6 

12.00–12.45 Fr1200.4 

Eva Houltzén Hammarberg, Boris Ukotic Zetterlund

Sara Danius, Anders Bodegård, Jan Gradvall

Elevens fönster till internet

När romanen lärde sig att se

Hur tillgängliggör sig skolelever det öppna och fria internet? Eva Houltzén Hammarberg och Boris Ukotic Zetterlund berättar om falluckor respektive möjligheter, med fokus på internatio­ nella och nationella tjänster som fungerar som vägvisare i nätträsk och webbdjungel.

En romanförfattare påpekar för första gången i litteraturens historia att tvålen i ett visst sov­ rum är blå. Vad betyder det? I sin senaste bok utforskar Sara Danius tre klassiska författarskap – Stendhals, Balzacs och Flauberts – och visar hur konsten att göra saker och ting synliga tar en ny vändning på 1800-talet genom realismens fram­ växt. Romanen bryter sig ur idealism och stiltvång och slår upp fönstren mot världen. Hädanefter är den full av nyheter: blå tvålar, grumliga speglar, nytvättade fönster, stärkta kravatter, fladdrande hattband, kolon och semikolon … Sara Danius är professor i estetik vid Södertörns högskola och intar i december stol nummer 7 i Svenska Akade­ mien. Här samtalar hon med Anders Bodegård, översättare till bland annat Gustave Flauberts Madame Bovary, och Jan Gradvall, journalist. Moderator: Daniel Sandström, kulturchef ­Svenska Dagbladet.

Arr: Axiell Group

SKOLSPÅRET

12.00–12.20 Fr1200.7  Bernt Hermele

Firman: en kritisk granskning av Bonniers makt Bonniers dominerar bokbranschen och kontrolle­ rar bland annat TV4, Dagens Nyheter och Expres­ sen. Med Firman bryts den överdrivna tystnad som omger ägarfamiljen. Författaren och journa­ listen Bernt Hermele berättar om sin bok. Arr: Leopard förlag

Arr: Albert Bonniers Förlag

Kaj Schueler

Foto: PRIVAT

Foto: Dan Hansson

Arr: Norstedts

Bitte Havstad

29


FREDAG Foto: Sofia Runarsdotter

Illustration: Elsa Beskow

27 september

Kristian Petri

Jag minns min Beskow 12

12.00–12.45 Fr1200.10 

12.00–12.45 Fr1200.8

I_ElsaBeskow_Bildskatt_CS5.indd 13

Kristian Petri, Kristoffer Leandoer

Postuma föräldraskildringar I ett år efter faderns död kunde Kristian Petri inte arbeta. Medan han plockade i det som fadern hade lämnat efter sig kom barndomen tillbaka, och en längtan. En berättelse om författarens eget liv växte fram och blev boken Pappan, som tar sin utgångspunkt i den vanmäktiga upplevel­ sen av en far som dör i ett slags misär. Kristoffer Leandoers September är en gripande romanfan­ tasi men också en kärleksförklaring till en mor som gick bort när författaren bara var 16 år, en mor som slits mellan rollen som förälder och det intellek­ tuella liv hon en gång drömde om, och som börjar få syn på sig själv när slutet redan är ofattbart nära. Författarna samtalar om sina aktuella böcker med Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet. Arr: Weyler förlag och Natur & Kultur

Helena Bergström, Malena Janson

Filmen som läsfrämjare Film i skolan hakar på 2012 års litteraturutredning Läsandets kultur och vill genom det omfattande skolbioprojektet Boken på duken sprida kunskap om hur film kan användas som läsfrämjare och nå ut till elever som vanligen inte intresserar sig för böcker och skrivande. Skådespelaren och regis­ sören Helena Bergström, vars filmatiserinig av Strindbergs Fröken Julie hade premiär tidigare i år, samtalar med Malena Janson, redaktör för Film­ institutets pedagogiska verksamhet Film i skolan, om hur film kan öka intresset för läsande bland barn och ungdomar. Moderator: Larry Lempert, ordförande för ALMA-priset.

30

Sveriges kommuner står inför flera utmaningar – befolkningen blir både yngre och äldre samti­ digt och människors ekonomiska förutsättningar tenderar bli mer olika. Urbaniseringen och teknik­ utvecklingen förväntas fortskrida och hur kom­ mer invånarnas vanor, värderingar och behov se ut den närmsta framtiden? Seminariet undersö­ ker på vilka sätt utmaningarna berör biblioteken och vilken roll kan biblioteken spela i framtiden? Medverkande i seminariet annonseras på www. bokmassan.se Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

12.00–12.45 Fr1200.11  Cecilia Nilson, Karin Helander, Andreas Palmaer

Vilken uppgift har barnlitteraturkritiken?

12.00–12.45 Fr1200.9 

Arr: Svenska Filminstitutet

Bibliotek i motljus – om bibliotekens framtida roll/er

SKOLSPÅRET

Är det viktigast att vara läsfrämjande och tipsa om roliga presentböcker? Ska man bara skriva om de litterärt högtstående böckerna eller ska man ock­ så skriva om allt det där som barn verkligen läser? I en tid när föräldrar är väldigt engagerade och sko­ lan utsätts för mycket kritik – förändras då barn­ litteraturkritikens roll? Eller – borde den förändras mycket mer? Medverkande: Cecilia Nilson, publi­ cistisk chef på Rabén & Sjögren, Karin Helander, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, och Andreas Palmaer, författare och kritiker. Moderator: Lotta Olsson, journalist. Arr: Rabén & Sjögren och Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet

12.30

2013-03-14 11:42

12.30–12.50 Fr1230.1  Katarina Mazetti

Mazetti x 2 Katarina Mazetti är aktuell med två böcker. En novellsamling om relationer, ingångna och ut­ gångna. Berättelser för till- och frånskilda. Dessutom en ny bok i serien om kusinerna Karlsson på nya skärgårdsäventyr hos den excentriska mostern. Arr: Alfabeta Bokförlag

12.30–12.50 Fr1230.2  Maria Nilsson Thore, Helena Willis

Jag minns min Beskow I år kommer en ny pek- och konstbok med Elsa Beskows fina bilder. Vilket förhållande har dagens illustratörer till hennes fantastiska bildskatt som aldrig känns daterad? Maria Nilsson Thore och Helena Willis i samtal med Bonnier Carlsens lit­ terära chef Eva Dahlin. Arr: Bonnier Carlsen

12.30–12.50 Fr1230.3  Anna Gavanas, Catharina Calleman

Rena hem på smutsiga villkor? Vad har hänt på den svenska arbetsmarknaden se­ dan RUT-avdraget infördes? Blev svarta städjobb vita? Vem är det som köper RUT-tjänsterna? Anna Gavanas och Catharina Calleman, redaktörer för antologin Rena hem på smutsiga villkor?, berät­ tar om aktuell forskning om hushållstjänster. Arr: Makadam förlag och Kommunal


Foto: Caisa Bromberg

foto: Viktor Gårdsäter

foto: Emilia Jiménez-Bergmark

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Tilde Björfors

Philip Teir

Petter Alexis Askergren

12.30–12.50 Fr1230.4 

13.00–13.45 Fr1300.2

13.00–13.45 Fr1300.4

Tomas Kroksmark

Lena Andersson, Philip Teir, Björn Larsson

De stora frågorna om skolan Tomas Kroksmark tar upp och söker svaren på de stora, svåra och viktiga frågorna om skolan, om läraryrket och lärandets mysterium. Det genom­ gående temat är skola på vetenskaplig grund. För­ fattaren tar sin utgångspunkt i den nya skollagen och de senaste läroplanerna för förskolan, grund­ skolan och gymnasieskolan. Arr: Studentlitteratur

SKOLSPÅRET

13.00 13.00–13.45 Fr1300.1  Håkan Lans, Ingrid Pramling Samuelsson, Christina Löfving, Tuomo Haapala, Tilde Björfors

Om vikten av Mekano Vad betyder leken och skapandet för barns ut­ veckling och lärande? Medverkande: Håkan Lans, skapare av bland annat AIS-systemet, världsstandard för alla fartyg, Ingrid Pramling ­S amuelsson, professor i pedagogik Göteborgs universitet, Christina Löfving alias IT-mamman, lärare i Stenungsund som tar leken på allvar och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2012, ­Tuomo Haapala, kompositör, musiker och regis­ sör av gränsöverskridande projekt, aktuell med boken Staden som scen – samarbete och fantasi och Tilde Björfors, cirkusdirektör och tidigare profes­ sor i nycirkus vid Dans- och Cirkushögskolan. Moderator: John Chrispinsson, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med ­Lärarförbundet, Göteborgs universitet, Cirkus Cirkör och Natur & Kultur SKOLSPÅRET PLATS FÖR BARN!

Petter Alexis Askergren

Dissekerar kärlek i vår samtid

Jag upptäckte språket – och världen!

Både Lena Andersson (Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek) och Philip Teir (Vinterkriget – en äktenskapsroman) har skrivit romaner om relationer och besatthet. De utspelar sig i nutid i Stockholm respektive Helsingfors. Huvudperso­ nerna kastas mellan hopp och förtvivlan. Oförnuft och känsla tar överhanden, total maktlöshet och eufori blandas. I essäboken Min frihet diskuterar Björn Larsson kärleken kontra friheten. Han tar sitt eget liv som exempel på att friheten är en ständig erövring och att den måste ingå kompro­ misser med kärleken. Varför skriver dessa förfat­ tare om kärlek just nu? Moderator: Björn Linnell, senior advisor på Natur & Kultur.

Läs- och skrivsvårigheter gjorde att skolan blev ett handikapp och problem för Petter Alexis Askergren. Men en stöttande mamma och Komvux fick honom att tackla sina motgångar och genom sitt möte med böcker upptäckte han en ny värld av ord och språk. Det blev gnistan som tände hans egen lust att skriva och idag, efter nio album och femton år som artist, är Petter en av de mest infly­ telserika textförfattarna. I sin bok 16 rader har han samlat de mest betydelsefulla texterna ur sin stora produktion. Petter vill med den inspirera oss till att närma oss språket, förstå innebörden av hans texter och öppna nya vägar och synsätt för att se på litteratur. Arr: Brombergs Bokförlag

Arr: Natur & Kultur och Norstedts

13.00–13.45 Fr1300.3  Mohammad Fazlhashemi, Sven Halvardson

Religion – positiv kraft eller konfliktorsak? Är religion främst en försvårande omständighet och källa till bittra konflikter – eller en positiv kraft i samhällsarbete och förändring? Frågan var hög­ aktuell under den ”arabiska våren” och är lika brän­ nande i det svenska samhälle där olika reli­giösa grupper lever sida vid sida. Vad händer när de möts? Ett samtal mellan professor Mohammad Fazlhashemi, som skrivit boken Den arabiska våren och docent Sven Halvardson, författare till Kanske har alla rätt – eller fel. Samtalsledare: Magnus Stenberg, Mellanöstern­ ansvarig på Studieförbundet Bilda. Arr: Studieförbundet Bilda, Artos & Norma, Historiska Media, Se människan/Svenska kyrkan

13.00–13.45 Fr1300.5  Mircea Cărtărescu

Inne i en författarhjärna Flera litteraturkritiker har påstått att Mircea Cărtărescus böcker ger den ”njutningsfulla” käns­ lan av att få kliva in i författarens hjärna. En hjärna befolkad av mytologiska, hallucinatoriska varelser och av fantastiska symboler som fjärilar, blän­ dande ljus, labyrinter, ändlösa mattor och dör­ rar som leder in i andra tidsdimensioner. Mircea Cărtărescu samtalar med Sara Danius, förfat­ tare och akademiledamot, om ett författarskap som har beskrivits som ”mäktigt” och ”storslaget”, ”en berusande läsupplevelse” och ”ett flöde med magnetisk närvaro”. Språk: engelska Arr: Rumänska kulturinstitutet

31


FREDAG Foto: ULRICA ZWENGER

foto: CAROLINE ANDERSSON

Foto: sofia-runarsdotter

27 september

Maciej Zaremba

Johan Unenge

13.00–13.20 Fr1300.6 

13.00–13.20 Fr1300.9 

13.30–13.50 Fr1330.2 

Merete Mazzarella

Maciej Zaremba

Att berätta sig själv

Vad kostar en patient? Vem sätter priset?

Baudelaire i vår tid

Merete Mazzarella har i hela sitt vuxna liv levt skrivande och undervisat andra som skriver. I Att berätta sig själv har hon samlat sina tankar kring hur man berättar om sitt eget liv, om det som varit och den man kommit att bli.

Hur gick det till när våra politiker gjorde vissa patienter mer lönsamma än andra? Maciej ­Zaremba, journalist på Dagens Nyheter, har i ett mycket uppmärksammat reportage skärskådat den svenska sjukvården. I samtal med förläggaren Svante Weyler.

Hur ska vi förhålla oss till de obekväma sidorna av ett stort författarskap? Charles Baudelaires verk är i delar djupt problematiskt, det finns rader eller hela böcker som man helst vill bortse från. Ska vi rensa i litteraturhistorien?

Lin Hallberg

Arr: Schildts & Söderströms och Bokförlaget Forum

Lars Nyberg, Hillevi Hellberg, Paul Tenngart

Arr: Agerings bokförlag, ellerströms och Alastor Press

Arr: Weyler förlag

13.00–13.45 Fr1300.7  Per Kornhall, Bo Jansson

Elin Lucassi, Malin Gillberg

Skolan som experimentverkstad Förändringarna inom svensk skola har varit gi­ gantiska de senaste 20 åren. Kommunaliseringen, avskaffandet av Skolöverstyrelsen, nya regelverk som ersattes lika fort som de infördes och – inte minst – omvandlingen från en skola för alla till en skolmarknad för de starka. Per Kornhall, förfat­ tare till boken Barnexperimentet, samtalar med Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, om hur förändringarna har påverkat undervisningen. Moderator: Emma Leijnse, journalist. Arr: Leopard förlag och Lärarnas Riksförbund

13.00–13.20 Fr1300.10 

SKOLSPÅRET

13.00–13.20 Fr1300.8  Patrik Lundberg, Lin Hallberg

Skolbiblioteksfrågan – rörig tillvaro som berör Den splittring som råder i skolbiblioteksfrågan ut­ reds för tillfället av KB och Malmö stadsbibliotek som ställer frågorna: Vilka aktörer finns? Vilka har mandat? Vilka har uttalat sig i frågan? Hur tar vi skolbiblioteksfrågan vidare till nästa nivå? Arr: Kungliga biblioteket

13.30 13.30–13.50 Fr1330.1  Eva Lindström, Klara Persson, Ulla Rhedin

Hemma kanske inte är en plats

Om att tänja bilderbokens gränser!

Hur är det att växa upp som adopterad? Hur är det att växa upp i ett land som egentligen inte är ”hemma”? Författarna Patrik Lundberg och Lin Hallberg samtalar om sökandet efter en identitet, om dubbla identiteter och om det svåra med att höra hemma på bara ett ställe. Moderator: Marie Augustsson, förläggare.

De två första vinnarna av bilderbokspriset Snöbol­ len, Eva Lindström och Klara Persson, diskuterar den samtida bilderboken med Ulla Rhedin. En veteran och en debutant. Har de något gemen­ samt? Tänker de på liknande sätt?

Arr: Rabén & Sjögren

32

Arr: Urax förlag och Alfabeta Bokförlag

13.30–13.50 Fr1330.3  Johan Unenge, Sarah Sheppard

Måste barn läsa skönlitteratur? Flickor läser mera skönlitteratur medan pojkarna bläddrar i faktaböcker. Men är det ena verkligen bättre än det andra? Läsambassadören Johan ­Unenge, aktuell med Klantverkarna och konstkuppen, samtalar med Sarah Sheppard, aktuell med faktabilderboken Viktiga kartor – om allt som är spännande på jorden. Moderator: förlagsredaktören Jeanna Eklund. Arr: Bonnier Carlsen

13.30–13.50 Fr1330.4  Fredrik Sjöberg

Ge upp idag – i morgon kan det vara för sent Fredrik Sjöberg, den lärda och humoristiska be­ rättelsens mästare, följer spåren efter de två konst­ närerna Olof Ågren och Lotte Laserstein, en jämt­ ländsk bondson och en judinna på flykt. Hans nya essäsamling handlar om flyktingens dilemma, om kvinnlig duktighet och manliga konstnärsmyter samt, inte minst, om den svåra konsten att sluta i tid. Arr: Albert Bonniers Förlag


foto: CATO LEIN

Foto: Ingvar Hjorth

foto: JOHANNA SVENSSON

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Sven-Eric Liedman

Viveca Lärn

Fredrik Sjöberg

14.00

14.00–14.45 Fr1400.3 

14.00–14.20 Fr1400.5 

14.00–14.20 Fr1400.1

Serier skapar läslust i klassrummet

Viveca Lärn

Väster om Vinga Viveca Lärn berättar vidare om de omaka, men älskvärda karaktärerna i hyreshuset i Göteborg som läsarna lärde känna i Öster om Heden. Hur ska det gå för Åke, Holger, Margareta, Roger och de andra? Hög trivsel- och charmfaktor utlovas. Arr: Wahlström & Widstrand

14.00–14.45 Fr1400.2  Jenny Lindh, Karin Linder, Magnus Persson, Margareta Rodin Lundberg

Litteraturens status på folkbiblioteken Litteraturutredningen pekar på skol- och folk­ bibliotekarier som de som ska främja läsning och läslust i och utanför skolan. Den nya biblioteks­ lagen skärper dessutom skrivningen ytterligare om folkbibliotekens uppgift för litteratur och läs­ främjande. Den stora frågan är då om biblioteka­ rierna har tillräcklig kunskap och kompetens? Vil­ ket utrymme har det läsfrämjande uppdraget på biblioteken? Var ligger ansvaret för bibliotekarier­ nas kompetensutveckling? Medverkande: Jenny Lindh, bibliotekarie, Karin Linder, ordförande DIK, Magnus Persson, professor i litteraturveten­ skap, Margareta Rodin Lundberg, prefekt Biblio­ tekshögskolan. Moderator: Signe Westin, enhetschef Kulturrådet. Arr: Kulturrådet

Jonas Lidheimer, Melinda Galaczy, Joakim Björkman Vad kan lärare och elever vinna på att använda sig av serier i svenskundervisningen? Under våren 2013 har Augustenborgsskolan i Malmö deltagit i ett unikt skolprojekt. Tre lärare och deras elever i årskurs 3 har provat att använda serietidningen Kalle Anka & Co som en del i svenskunder­visningen. ­Jonas Lidheimer, projektledare, Melinda ­Galaczy, lärare i Vellinge och författare till handledningen Kalle Anka i skolan – en lärarhandledning, och Joakim Björkman, lärare, Augustenborgsskolan, berättar om lärarhandledningen som ligger till grund för projektet och ger konkreta exempel på hur ett ar­ bete med serier i skolan kan gå till. Moderator: Johan Unenge, Läsambassadör 2011–2013, författare, serietecknare och manus­ författare. Arr: Egmont Kids Media Nordic

SKOLSPÅRET

14.00–14.45 Fr1400.4  Per Nilsson, Stefan Casta

På liv och död Varför är det så viktigt att skriva om det svåraste, det allra innersta? Två som skriver om livet och döden och kärleken och framtiden och världen vi lever i är författarveteranerna Per Nilsson och Stefan Casta, aktuella med Extra. Stanna, bli kvar respektive Under tiden – legenden om den gröna cirkeln. De har länge planerat ett öppenhjärtigt och personligt samtal om skrivandet. Nu är det dags. Anna Clara Törnqvist, universitetslektor i littera­ turvetenskap, håller ordning på dem.

Björn Apelkvist, Simona Tentea

Vägen från svenskstuderande till översättare Litteraturutredningen visar på betydelsen av svenskundervisning i utlandet för att få fram kvali­ ficerade översättare och för spridningen av svensk litteratur i världen. Vilka hinder och möjligheter har översättare idag? Efter deckarvågen, vad kom­ mer då att premieras? Ett samtal mellan Björn Apelkvist, svensklektor i Bukarest, och ­Simona Tentea, översättare. Moderator: Barbara Voors, Svenska institutet. Arr: Svenska institutet

14.00–14.45 Fr1400.6  Sven-Eric Liedman, Kjell Westö

”I livet ryms allt. Allt!” En människa famnar inte bara sin egen livstid. Med hjälp av andras berättelser och litteraturen kan vi sträcka ut över sekler, ja millennier. Idéhis­ torikern Sven-Eric Liedman avhandlar elegant i sin tankebok Livstid minnet, livet, döden och kär­ leken några människors liv, bland dem Goethe och Kierkegaard. I författaren Kjell Westös roman Hägring 38 plågas diplomaten Clas Thune av den tilltagande politiska oron i världen år 1938 och kaoset i sitt eget liv. Hur kan litteraturen hjälpa oss att minnas så att vi inte begår samma misstag om igen? Om personliga och kollektiva minnen sam­ talar de båda med Ann Lagerström, journalist och författare. Arr: Albert Bonniers Förlag och Schildts & Söderströms

Arr: Alfabeta Bokförlag och Opal förlag

33


FREDAG Foto: Anna-Lena AhlstrÖm

Foto:Ulrica Zwenger

Foto: Daniel Abad

27 september

Héctor Abad Faciolince

Pia Lindenbaum

Sigrid Tollgård och Linda Skugge

14.00–14.45 Fr1400.7 

14.00–14.20 Fr1400.9 

14.30

Kjell Östberg, Dick Harrison

Sista delen i en oavslutad historia En del människor tror att historien är avslutad. Att vi redan vet allt vi behöver veta om det förflutna. Fel. Historien bestäms alltid i efterhand och varje generation har sin egen tolkning. Sveriges historia: 1965–2012 är åttonde och sista delen i det senaste översiktsverket om den svenska historien. Vilka nya frågor om svensk historia har Kjell Östberg, huvudförfattare till den avslutande delen, och verkets huvudredaktör Dick Harrison ställt sig och vilka nya svar har de fått under arbetets gång? Vilka frågor kommer framtidens forskare att ställa sig? Moderator: John Chrispinsson, journalist. Arr: Norstedts

14.00–14.45 Fr1400.8 Héctor Abad Faciolince

Ett Colombia bortom magisk realism Colombianske Héctor Abad Faciolince, född 1958, är en av de mest framstående i en författar­ generation som debuterade efter vågen av ma­ gisk realism och latinamerikanska storheter som García Márquez, Borges och Allende. 1987 tvinga­ des Abad Faciolince fly hemlandet efter att hans far, berömd läkare och akademiker som kämpade mot förtryck och sociala orättvisor i Colombia, blivit brutalt mördad. Traumat blev nästan tjugo år senare föremål för en av hans mest kända och hyllade romaner, El Olvido que Seremos (engelsk titel Oblivion: A Memoir). Héctor Abad Faciolinces har även varit verksam som journalist och översät­ tare. Hans romaner har översatts till engelska och många andra språk. Han samtalar med Joan M. Álvarez Valencia, direktör Insituto Cervantes i Stockholm, om sitt författarskap. Språk: engelska Arr: Colombias ambassad i Stockholm

34

Thomas Sjöberg

Ingmar Bergman – rebellen Han var världens mest berömde film- och teater­ regissör. I sin bok berättar Thomas Sjöberg om mannen vid sidan av scenen och bortom schablo­ nerna. Fram träder sonen, maken, älskaren, pap­ pan – och bråkmakaren Bergman. Arr: Lind & Co

14.00–14.20 Fr1400.10  Johanna Lindbäck

Lite ihop Johanna Lindbäck skriver för första gången för läsare i bokslukaråldern. Majken, 12 år, är inte sär­ skilt intresserad av killar. Men för att få hänga med de tuffa tjejerna låtsas hon vara ihop med snygge Ivan. En feelgood-roman för tweenies! Arr: Lilla Piratförlaget

14.00–14.45 Fr1400.11 

Bengalisk poesi från Rabindranath Tagore till idag Som förste icke-europé tilldelades den benga­ liske poeten Rabindranath Tagore (1861–1941) Nobelpriset i litteratur 1913. Var med och fira 100-årsjubileet av denna händelse tillsammans med de bengaliska poeterna Nirmalendu Goon, Ruby Rahman, Muhammad Samad och Anisur ­Rahman. I samtal med sina svenska kolleger Lars Häger och Magnus Dahlerus belyser de Tago­ res inflytande på den bengaliska diktkonsten och vilka strömningar som råder inom dagens poesi i Bangladesh. Moderator: Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN. Språk: engelska Arr: Litteraturcentrum Uppsala, Networkers South North, Dag Hammarskjöldprogrammet Voksenåsen och Studiefrämjandet i Uppsala län RÖSTER FRÅN BANGLADESH

14.30–14.50 Fr1430.1  Linda Skugge, Sigrid Tollgård

Mord i Gudbrandsdalen 1989 är spänningsromanen som helt saknar brotts­ utredare. En kvinna hittas mördad i ett skidspår på samma plats där ett annat kvinnomord skedde tjugo år tidigare. Hör författarna berätta om nutid och dåtid – och hur det är att skriva tillsammans med sin syster. Arr: Piratförlaget

14.30–14.50 Fr1430.2  Pija Lindenbaum

Ska vi va? ”Ska vi va?” är en fråga som ställs varje dag i för­ skolan såväl som i toppolitiken. En fråga som rym­ mer både maktbalans, strategi och känslor. Pija Lindenbaum samtalar med Yukiko Duke om sin nya bilderbok, som ställer frågor om såväl öppen­ het som medmänsklighet. Arr: Rabén & Sjögren

14.30–14.50 Fr1430.3  Carl-Johan Malmberg

Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake William Blake var en av kulturhistoriens mest sam­ mansatta gestalter: poet, målare, bokkonstnär och grafiker. Hör en av Sveriges främsta Blakekännare, författaren och kritikern Carl-Johan Malmberg, berätta om hans liv och verk utifrån sin bok Stjärnan i foten. I samtal med förläggaren Christian Manfred. Arr: Wahlström & Widstrand


Foto: Magnus Laupa

Foto: Historiska Media

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Johan Persson och Martin Schibbye

Orlando Figes

14.30–14.50 Fr1430.4

15.00–15.20 Fr1500.3 

Isabella Nilsson, Kristin Lidström

Per Gustavsson, Jujja Wieslander, Jens Ahlbom

Bilderböcker för vuxna

Evigt ung?

Den illustrerade litteraturen har först på senare år släppts in i finrummen. Isabella Nilsson och ­K ristin Lidström samtalar med Linda Holmer, illustratör, bilderboksredaktör och lärare på HDK, om den formens villkor i allmänhet och arbetet med Det hungriga slottet i synnerhet.

Om barnbokskaraktärens (o)föränderlighet

Arr: X Publishing

15.00 15.00–15.45 Fr1500.1  Lena Landström, Olof Landström

Var är Pim? Lena och Olof Landström har länge skapat stor bilderbokskonst för de allra minsta genom böcker­na om Bu och Bä och Nisse. Under åren har de tilldelats priser och hyllningar både i Sverige och utomlands. När Lena och Olof Landström nu åter vänder sig till sina yngsta läsare med den nya duon Pom och Pim, bygger de upp spänningen och sprider värme på ett oefterhärmligt sätt. I samtal med förläggaren Erik Titusson berättar paret Landström om en lång karriär i barnkultu­ rens tjänst och om arbetet med Pom och Pim. Arr: Lilla Piratförlaget

15.00–15.20 Fr1500.2 Henrik Fexeus, Maria Nygren

Inte vad du säger – utan hur du säger det Efter att ha studerat Hitlers väg till makten i skolan inser tre tonårstjejer hur de ska göra för att störta skolans drottning. Här samtalar författaren till ro­ manen Fjärde riket, Maria Nygren, med Henrik Fexeus, aktuell med Maktspelet – en bok i vilken mästermanipulatören Fexeus förklarar hur du får folk att göra som du vill. Moderator: förlagsredaktör Jeanna Eklund.

Hur skapar och etablerar man en karaktär sam­ tidigt som man tillåter sig att utveckla sitt eget konstnärliga uttryck? Per Gustavsson, Jujja Wieslander och Jens Ahlbom samtalar om ut­ maningarna med att möta publikens förvänt­ ningar, att vara sin karaktär trogen och samtidigt ha utrymme och frihet att fördjupa den. Arr: Natur & Kultur

15.00–15.45 Fr1500.4  Johan Persson, Martin Schibbye

438 dagar – Johan och Martin berättar Johan Persson och Martin Schibbye reste till Afrikas horn för att rapportera om hur jakten på olja drabbade befolkningen i den stängda Ogaden­regionen. Istället blev de skjutna och fängslade – och plötsligt själva huvudpersoner i en berättelse som den etiopiska diktaturen skrev. Med deras egna ord: ”Fråntagna våra skosnören och vår yttrandefrihet försökte vi bevara det mest värdefulla man har: friheten att själv bestämma vem man är. Och vi var där som journalister. Vi såg varje dag i fängelset som ännu en dag på jobbet, som en extrem form av wallraff. Det gav en me­ ning åt tillvaron.” Insmugglade böcker blev också en oumbärlig livlina till omvärlden. Johan Persson och Martin Schibbye berättar om sin nya bok, 438 dagar, och om litteraturen som hjälpte dem att ut­ härda livet i Kalityfängelset. Moderator: ­­M attias Göransson, chefredaktör Filter. Arr: Magasinet Filter

15.00–15.45 Fr1500.5  Mircea Cărtărescu, Norman Manea

Författarens engagemang i den publika debatten När ett samhälle får problem är det oftast förfat­ tare som kastar sig in i den offentliga debatten och kämpar för rättvisa. Engagemanget riskerar att överskugga författarskapet och utsätta förfat­ taren för allt från offentligt hat till livsfara, särskilt i autokratiska stater. Vissa vägrar att iklä sig den rollen och menar att de har rätt till sitt elfenbens­ torn liksom vilken medborgare som helst. Andra anser att författare har en skyldighet att till varje pris vara engagerade i samhället. Problematiken diskuteras av Mircea Cărtărescu och Norman Manea som själva upplevt olika sidor av sitt en­ gagemang. Moderator: Björn Wiman, kulturchef Dagens ­Nyheter. Arr: Rumänska kulturinstitutet

15.00–15.45 Fr1500.6  Orlando Figes

Livet i Gulag Efter fem år som fånge, först i tyska arbetsläger och senare i Gulag, får Lev Mistjenko år 1946 ett oväntat brev från sin älskade Sveta. Under de föl­ jande åtta åren lyckas de på ett mirakulöst sätt skriva över 1500 känsloladdade brev till varandra. Den brittiske historikern Orlando Figes gjorde ett unikt fynd när han fann makarnas brev i ett ryskt arkiv. I hans hyllade bok Lova att du kommer tillbaka får vi genom parets brevväxling från Gulagåren en unik inblick i lägerlivet. Orlando Figes, som bland annat skrivit den kritikerrosade De som viskade (2009) berättar om gränslös kärlek och vilja till överlevnad under fruktansvärda förhållanden. Språk: engelska Arr: Historiska Media

Arr: Bonnier Carlsen och Bokförlaget Forum

35


FREDAG 27 september

15.30–15.50 Fr1530.4 

15.00–15.45 Fr1500.7 

Cilla Naumann

Caroline Liberg, Martin Widmark, Åsa Lundholm

När lärare inte läser

Toms nya värld

Lärarnas tidning rapporterar om att var åttonde lärare aldrig läser skönlitteratur. Hur påverkar det barnens egen läsning och synen på litteraturen? Hur kan en skola skapa en dynamisk läskultur som inkluderar lärare, elever, skolledning och föräld­ rar? Hur påverkar lärarens eget läsande eleverna i klassrummet? Hur kan en skola stimulera läs­ samtalet på alla nivåer? Medverkande: Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, Martin Widmark, lärare, författare och initiativtagare till projektet En läsande klass, och Åsa Lundholm, lit­ teraturpedagog och förläggare. Moderator: Björn Linnell, senior advisor, Natur & Kultur.

Cilla Naumann är tillbaka med en ny bok om Tom och hans familj. Tom får följa med på en resa till andra sidan jorden. Resan blir omtumlande och Tom möter sig själv och sina förväntningar i en helt ny värld. Arr: Alfabeta Bokförlag

16.00 16.00–16.45 Fr1600.1  Samar Yazbek

Mod och sanningslidelse

Arr: Bonnier Carlsen och Natur & Kultur, Myrios Novellförlag SKOLSPÅRET

15.00–15.20 Fr1500.8  Patricio Ferrari

Fernando Pessoas oändliga litterära universum Den portugisiske författaren Fernando Pessoa pub­licerade väldigt lite under sin livstid och läm­ nade många manuskript efter sig. Litteraturforska­ ren Patricio Ferrari presenterar några av Pessoas senaste publicerade verk och hittills opublicerat material. Språk: engelska Arr: Portugals Ambassad, Instituto Camões

15.00–15.45 Fr1500.9  Cecilia Hagen, Gunilla Hasselgren

Vår bästa tid är nu – eller? Om livet efter pensionen Hur får man ett rikt liv efter pensionen? Och hur får man kroppen att hänga med? Går det att påverka sin hälsa? Cecilia Hagen, författare till Kulla-­Gullas lilla lila, ett manifest för blivande pensionärer, och Gunilla Hasselgren, välbekant husläkare i Fråga doktorn, aktuell med Din läkarbok mitt i livet – ­guiden till hälsa, talar om hur man hittar fokus, glädje och energi i en ny livsfas. Moderator: Marianne Rundström, journalist. Arr: Bonnier Fakta

15.00–15.20 Fr1500.11 Jonas Jonasson

Jonas Jonasson är tillbaka Författaren bakom succén Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann är tillbaka med en ny roman. Jonas Jonasson berättar om Analfabeten som kunde räkna – en varm, humoristisk upp­ görelse med fundamentalism i alla dess former. Arr: Piratförlaget

15.30 15.30–15.50 Fr1530.1  Jonas Gardell, Ulrika Westerlund

Fångarna med rosa triangel Varför är det fortfarande så tyst om de homosexuella fångarna i Hitlers koncentrationsläger? Med anled­ ning av nyöversättningen av Heinz Hegers vittnes­ skildring Fångarna med den rosa triangeln samtalar journalisten Johan Hilton med författaren Jonas Gardell och Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL. Arr: Atlas

15.00–15.45 Fr1500.10  Gunnar Wetterberg

Wallenberg – ett familjeimperium Wallenbergs historia som finansfamilj är sam­ manflätad med Sveriges utveckling till modern in­dustrination. Ingenstans i världen har en enda familj under så lång tid haft en lika stark och mångfacetterad ställning i samhället. Gunnar Wetterberg, historiker och tidigare diplomat, idag samhällspolitisk chef på Saco, berättar om politiska förvecklingar, finansiella snilledrag och om familjens starka män och deras fejder. Arr: Albert Bonniers Förlag

15.30–15.50 Fr1530.2  Barbro Larsson, Eva Wernlid

En fanfar för Folkens Hus! En viktig, delvis bortglömd faktor i den svenska demokratins utveckling lyfts fram: de offentliga mötesplatserna. Boken Hus i Folkets Tjänst visar vil­ ket kulturarv dessa byggnader utgör, från en tid då skönhet och kvalitet var folkets angelägenhet. Arr: Balkong Förlag

15.30–15.50 Fr1530.3  Vibeke Olsson

Amerikauret och sågverksepoken Har Bricken funnits på riktigt? Och hur levde arbe­ tarna under sågverksepoken i Sverige? Prisbelönta Vibeke Olsson berättar om researchen bakom Amerikauret, den fjärde romanen i sågverksserien. Arr: Libris förlag

36

Den syriska författaren och journalisten Samar Yazbek fick förra året Svenska PEN:s Tucholsky­ pris för sina rapporter från det syriska upproret – ”texter präglade av mod och sanningslidelse och med sin tyngdpunkt i ett försvar av värdigheten hos de enskilda medborgare som fångats mitt i konflikten”. Yazbek är en av Syriens främsta röster i kampen för mänskliga rättigheter. Hösten 2011 tvingades hon lämna landet efter att ha gripits av säkerhetsstyrkor och lever idag i exil i Paris. En mörk strimma av ljus är den första av hennes roma­ ner som översatts till svenska. Samar Yazbek sam­ talar med Cecilia Uddén, Sveriges Radios korre­ spondent i Mellanöstern, om sin bok och om den fruktansvärda situationen i hemlandet. Språk: svenska och arabiska, som tolkas till svenska Arr: Ordfront

16.00–16.45 Fr1600.2 Johanna Holmström, Sanna Tahvanainen, Sara Jungersten

Nya underbara kvinnor De rör sig över gränser i tid och rum, den nya generationen finlandssvenska författare som vuxit upp i samma jordmån som Märta Tikkanen, ­Monika Fagerholm och Kjell Westö. Uppdatera ditt vetande om den livskraftiga litteraturen från öst som skrivs på ditt eget modersmål men i ett ­annat land och i en annan kultur. Går det att urskilja ­teman och mönster som förenar och skiljer åt? Vilka ­utmaningar innebär det att skriva på ett minoritets­ språk och hur mycket intryck tar de finlandssven­ ska författarna från Sverige? Författarna Johanna Holmström, Sanna Tahvanainen och Sara Jungersten diskuterar med Johanna ­Koljonen, journalist. Arr: Schildts & Söderströms och Norstedts

16.00–16.45 Fr1600.3  Leif GW Persson, Anders Wejryd

På djupet med Leif GW Persson Kriminologen Leif GW Persson känner vi som en samhällsdebattör som tar många strider och en författare som skriver i många genrer. Den första boken hette Grisfesten – höstens nya Den sanna historien om Pinocchios näsa. Leif GW Persson är idag en av Sveriges mest lästa författare, och självbiografin Gustavs grabb som kom 2011 blev hyllad av många. Men vad är det som driver ho­ nom? Ärkebiskop Anders Wejryd samtalar med Leif GW Persson om hans livssyn och personliga övertygelser. Arr: Albert Bonniers Förlag och Se människan/Svenska kyrkan


Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Foto: Manaf Azzam

16.00–16.20 Fr1600.4  Sofia Nordin

En sekund i taget Katastrofen är ett faktum. Febern har dödat Hed­ vigs familj, alla i skolan och resten av samhäl­ let. Hedvig lämnar allt och ger sig av. Flerfaldigt August­p risnominerade Sofia Nordin samtalar med förläggare Cecilia Nilson om En sekund i taget. Arr: Rabén & Sjögren

Caitlin Moran

Världen enligt Caitlin Moran Med Konsten att vara kvinna vann hon läsarnas hjärtan med sitt rättframma och humoristiska fe­ ministiska manifest. I sin nya bok Morantologi fort­ sätter Caitlin Moran att granska resten av världen genom sina hejdlöst roliga och vassa analyser. Samtalspartner: Martin Kaunitz, förläggare. Språk: engelska Arr: Albert Bonniers Förlag

16.00–16.20 Fr1600.5  Christoffer Carlsson

16.30

Den osynlige mannen från Salem Kriminologen Christoffer Carlsson skriver smart spänning för läsaren som söker det lilla extra, noir­ berättelser som kryper under skinnet. Den osynlige mannen från Salem handlar om den unge polisen Leo Junker och hans mörka förflutna.

16.30–16.50 Fr1630.1  Gunnar Wall

Konspirationer

Arr: Piratförlaget

16.00–16.45 Fr1600.6

16.00–16.20 Fr1600.9 

Samar Yazbek Foto: Anders Hansson

Karl Ove Knausgård, Per Svensson

Knausgård sluter cirkeln Ett av de mest uppmärksammade romanprojek­ ten i modern tid har nu fullbordats. Sjätte och sista delen i Karl Ove Knausgårds väldiga själv­ biografiska romansvit Min kamp, allt som oftast nämnd i samma andetag som Prousts På spaning … både för sin form och sitt innehåll, kommer i år på ­svenska. Här sluter författaren cirkeln genom att se tillbaka på omständigheterna kring de fem första böckerna och med att avslutningsvis dekla­ rera att han ”inte längre är författare”. I detta sam­ tal med Per Svensson, journalist och författare, förklarar Karl Ove Knausgård vad han menar och vilket pris den självbiografiska författaren betalar.

50 år efter Kennedy-mordet och 27 år efter Palme-­ mordet ställs fortfarande frågor om vad som egentligen hände. Kan man ställa sådana frågor utan att avfärdas som en hopplös konspirations­ teoretiker? Arr: Bokförlaget Semic

16.30–16.50 Fr1630.2  Ulf Ellervik

Njutning – om kärlek, känslor och kemi Varför njuter vi av sex och god mat? Och på vilket sätt kan en förälskelse liknas vid en depression? Ulf Ellervik följer upp storsuccén Ond Kemi med en ny bok om kemins goda sidor. Njutning. Berättelser om kärlek, känslor och kemi handlar om njut­ ning och om hur vår upplevelse av den i mångt och mycket beror på kemi. Arr: Fri Tanke förlag

Arr: Norstedts

16.30–16.50 Fr1630.3 Jonas Darnell, Peter Bergting, Mikael Sol

16.00–16.45 Fr1600.7 

Skaparen, finns han egentligen på riktigt?

Lena Andersson, Jonathan Lindström, Erica Lövgren, Arild Midthun, Göran Hägg Om läsande och lärande på ett annorlunda sätt. Medverkande: Lena Andersson, författare, ­Jonathan Lindström, arkeolog, amatörastronom och författare av faktaböcker för barn, bland annat om naturvetenskap, Erica Lövgren, vinnare av lä­ rarstipendiet Guldäpplet 2009 och lärare i Piteå som arbetar med ”att skriva sig till läsning”, Arild Midthun, serietecknare och en av nyckelpersonerna i Kalle Anka & Co:s pedagogiska satsning, och Göran Hägg, docent i litteraturvetenskap och författare. Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist.

Karl-Ove Knausgård Foto: CAto Lein

Hur kommer bokstäverna in i frukten?

Hur skapar man egentligen sitt universum? En som funderat mycket på det är Jonas Darnell, som under 25 år skrivit och tecknat sin serie Herman Hedning, där den klåfingrige och kontrolle­ rande skaparen titt som tätt tar plats i berättelsen. Arr: Egmont Kids Media Nordic

16.30–16.50 Fr1630.4  Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck

Dubbelt så roligt, dubbelt så bra? Hur skriver man en bok tillsammans med någon? Vem gör vad? Vi måste sluta ses på det här sättet är en kärleksroman för unga vuxna där Lisa Bjärbo och Johanna Lindbäck skildrar varsin huvudper­ son i vartannat kapitel.

Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med Lä­ rarförbundet, Egmont Kids Media Nordic och Bonnierförlagen SKOLSPÅRET PLATS FÖR BARN!

Arr: Gilla Böcker

16.00–16.20 Fr1600.8  Dick Harrison, Katarina Harrison Lindbergh

101 föremål ur Sveriges Historia Erik XIV:s kröningskrona, Silverbibeln och Absolut­ flaskan har alla betytt något för den svenska his­ torien. I 101 föremål ur Sveriges historia får vi stifta bekantskap med dem och flera andra. Katarina ­Harrison Lindbergh och Dick Harrison låter bil­ der av föremål leda oss in i Sveriges historia.

Lena Andersson

Arr: Norstedts

37


FREDAG Foto: Thron Ullberg

Foto: Anders Roth

27 september

Per Schlingmann

17.00 17.00–17.45 Fr1700.1  Per Schlingmann, Henrik Fexeus

Så får du din vilja igenom Vill du skapa förändring och samtidigt få med dig omgivningen? Två som har utvecklat denna förmåga till mästarnivå är Moderaternas tidigare chefsstrateg Per Schlingmann och manipulatö­ ren Henrik Fexeus. I Stå aldrig still! visar Schling­ mann vad som krävs för att lyckas med förnyelse och positiv förändring. Fexeus Maktspelet är en lektion i hur du får någon att tycka som du, vad det än gäller, när det än gäller. Vid löneförhand­ lingen, föreläsningen eller den första dejten. Per Schlingmann och Henrik Fexeus talar under led­ ning av journalisten Sharon Jåma om hur du får andra att göra som du vill.

Kristian Luuk, Fredrik Lindström och Ann-Louise Corbee från Hassan-tiden.

17.00–17.45 Fr1700.3  Maria Sveland, Gudrun Schyman

Att synliggöra kvinnohatet Priset och konsekvenserna, bakslag och framgångar I den första boken om antifeminismen i Sverige kartlägger Maria Sveland kvinnohatets olika ut­ tryck, funktion och den förskjutning av begreppet feminism som skett de senaste 10 åren. Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, har en unik inblick i svensk jämställdhetspolitik från de feministiska ”guldåren” vid slutet av 1990-talet då varje politiker slogs om att få kalla sig feminist och fram till idag där alltfler kvinnor vittnar om hat och hot som en följd av att höja rösten och kräva jäm­ likhet. Nu möts de båda i ett samtal om vad som egentligen hände och hur arbetet måste fortsätta. Moderator: Mattias Österlund, kulturjournalist. Arr: Leopard

Arr: Bokförlaget Forum

17.00–17.20 Fr1700.2  Sara Bergmark Elfgren, Mats Strandberg

Välkommen tillbaka till Engelsfors! Nu avslöjas några av Engelsfors många hemlighe­ ter i serieform. Möt författarduon bakom Cirkeln och Eld, som i nära samarbete med serietecknarna Kim W. Andersson, Karl Johnsson och Lina Neide­ stam skapat Berättelser från Engelsfors. Moderator: Marie Augustsson, förläggare. Arr: Rabén & Sjögren

17.00–17.45 Fr1700.4  Kristian Luuk, Fredrik Lindström

Hassan 20 år Hassan var radioprogrammet som upphöjde busringningen till konstform och som så små­ ningom blev något väldigt många kunde referera till. Tjugo år har gått sedan dess och nu kommer en samling, i bok- och cd-form, med det bästa ur Hassans digra produktion. Hur ser två av bus­ ringarna, K ­ ristian Luuk och Fredrik Lindström, på programmet som gjorde dem till folkkära och etablerade namn för alla svenskar? Moderator: Jannike Åhlund, journalist och film­ kritiker. Arr: Semic

38

17.00–17.45 Fr1700.5  Denise Rudberg, Carina Burman, Ann-Marie Skarp

Arvet efter Maria Lang Maria Lang var i mitten av förra seklet landets deckardrottning, en svensk Agatha Christie som fick det lilla fiktiva och på ytan idylliska Skoga i Bergslagen att gång på gång bubbla av hat, pas­ sion, svartsjuka och grymhet. Flera av hennes pusseldeckare – den första, Mördaren ljuger inte ensam, gavs ut 1949 – räknas idag till den svenska kriminallitteraturens klassiker och många äldre läsare nickar säkert igenkännande åt namnen Christer Wijk och Puck Ekstedt, böckernas huvud­ karaktärer. Maria Lang, pseudonym för Dagmar Lange, skrev en ny bok varje år nästan ända fram till sin död 1991. Författarna Denise Rudberg och C ­ arina Burman och förläggaren Ann-Marie Skarp talar om arvet efter Lang, nu aktuell igen i både nyutgåvor och filmatiseringar. Moderator: Maria Neij, journalist. Arr: Norstedts

17.00–17.20 Fr1700.6  Cecilia Samartin

Kärlek, utanförskap och mänskliga rättigheter Kubansk-amerikanska bestseller för fattaren ­Cecilia Samartin berättar om sin nya roman La Peregrina. Författaren ger också en bild av hur det är att arbeta som psykoterapeut och verka för mänskliga rättigheter på Kuba och bland fattiga i dagens Los Angeles. Språk: engelska Arr: Bazar Förlag


Foto: Thron Ullberg

Foto: John Andresen

foto: Peter Koellerer

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Angelika Reitzer

Cecilia Samartin

Jonas Gardell

17.00–17.20 Fr1700.7 

17.00–17.20 Fr1700.9 

Sara Beischer

Per Wästberg

17.30

Det finns råttor överallt utom på Antarktis

Diktare, drömmare och servitör

Det finns råttor överallt utom på Antarktis är en ro­ man om den tacksamma arbetarklassen, skolans misslyckande och om att glida ifrån den man äls­ kar mest. Sara Beischer slog igenom med Jag ska egentligen inte jobba här – nu är hon tillbaka med ytterligare en bok som förnyar arbetarlitteraturen.

Den nostalgiske Stockholmsskildraren Gustaf Adolf Lysholm ägde en osedvanlig förmåga att levandegöra det förflutna. Här berättar akademi­ ledamoten Per Wästberg om ett förbisett förfat­ taröde utifrån en nära vänskap, om kärleken till litteraturen och till Stockholm.

Arr: Ordfront förlag

Arr: Wahlström & Widstrand och Svenska Akademien

17.00–17.45 Fr1700.8 

17.00–17.45 Fr1700.10 

Angelika Reitzer, Dana Grigorcea

Pija Lindenbaum, Lena Sjöberg, Marit Törnqvist

Mutter Courage och hennes döttrar

Bilderboken som konstform

Kvinnliga livsöden i dagens tyskspråkiga litteratur

Vad är konst? Vad är illustration? Och vad är konst­ närlig frihet? Hur tillåtande är vi inför bilderboken betraktad som konstverk? Får barn tillgång till konst i ett format som är deras? I bilderboken prö­ vas gränserna. Vad berättar mötet med publiken, och kritiken, om tidens syn på konsten och på bar­ net? Bilderboksskaparna Pija Lindenbaum, Lena Sjöberg och Marit Törnqvist möts i ett samtal om bilderboken som konstform, utifrån sina aktu­ ella bilderböcker. Moderator: Maria Lassén-Seger, barnlitteratur­ kritiker och bibliotekarie vid Åbo Akademis bib­ liotek.

Österrikiska Angelika Reitzer berättar i sin nya bok Hos oss om en ung kvinna som söker sin plats i livet efter familjens sönderfall. Schweizisk-­ rumänska Dana Grigorceas Baba Rada handlar om en modern Mutter Courage och hennes familj i samhällets utkant i Rumänien efter Ceauşescu. Båda är fränt samhällskritiska och vänder upp och ner på traditionella livsmönster i sina närgångna kvinnoporträtt. Angelika Reitzer och Dana Grigor­ cea samtalar kring litterär gestaltning av kvinnors skiftande livsvillkor i dagens Europa. Moderator: Irina Hron-Öberg, universitetslektor i tyska/litteratur vid Stockholms universitet. Språk: tyska Arr: Schweiz Ambassad, Pro Helvetia och Österrikes ambassad

Arr: Rabén & Sjögren

17.30–17.50 Fr1730.1 Jonas Gardell

Torka aldrig tårar utan handskar Nu är Jonas Gardells romansvit Torka aldrig tårar fullbordad. Hör honom berätta om romanen som skakat om sina läsare. Arr: Norstedts

17.30–17.50 Fr1730.2 Mikael Fant

Relationsporr för intellektuella Systrarna Eva, Agneta och Maja träffas för att begrava sin mamma. Där börjar Vattnet i mars, ­Mikael Fants storslagna roman om en egensin­ nig familj. Genom tre generationers ögon skildras året då allt välts över ända. Arr: Piratförlaget

17.30–17.50 Fr1730.3  Jörn Donner

”Jag har levt. Överlevt.” Mammuten är Jörn Donners självbiografi – ett mastodontverk som spänner över 73 år och 1200 sidor. Här skildrar en av våra stora kulturperson­ ligheter livet när det går som snabbast, när det saktar in till ålderdom och sjukdom och de stän­ diga uppbrotten från familjer, kvinnor, länder och yrkesroller. Arr: Albert Bonniers Förlag och Schildts & Söderströms

39


Lördag 28 september

E-bokföljetonger och streamade ljudnoveller är några av de nya bokformat som dykt upp de senaste åren. Men behövs de verkligen? Hittar de sina läsare? Och är det egentligen något fel på den inbundna boken?

L itteraturens nya Många går i väntans tider inför e-bokens genomslag i den svenska bokbranschen. Än så länge har det gått ganska trögt och varken läsning eller försäljning har tagit fart. Något som blommat upp är texter i nya format och distributionskanaler. Våren 2011 startade förlaget Novellix som ger ut noveller styckvis i fickformat. Formatet som ibland kallas Pixiböcker för vuxna har blivit en favorit på både kulturredaktioner och bland bokhandlare. – Vår tanke har ända sedan starten varit att hitta nya kanaler och nya sätt att nå ut, paketera och experimentera med böckerna. Det skapar nya möjligheter både för textformatet och för det fysiska formatet, berättar Lena Hammargren, vd för Novellix. Numera finns Novellix böcker även som

40

Illustration: Robert Hilmersson

e­ -böcker för läsning i mobiltelefon och som ljudböcker, tillgängliga på Spotify. Lena Hammargren tror att nya format både vad gäller längden på texter och sätt att ta del av dem är ett måste för att boken idag ska kunna konkurrera som produkt. – Vi bokförlag konkurrerar inte längre med varandra utan med annan kulturkonsumtion som musik, tv-serier eller appar i mobiltelefonen och då gäller det att vi finns där också, säger hon.

Mix Förlag ger ut digitala noveller och anpassar sitt utbud efter hur lång tid läsaren har på sig att läsa dem. I deras app Dötid bestämmer användaren en tid mellan 1 och 60 minuter och får tips på titlar därefter. Har du fem minuter över på tunnelbanan blir du rekommenderad K­ atherine Mansfields Flugan, medan trekvart i väntan på

en buss lämnar tid åt Magnus Nordins skräck­ novell Hemhjälp sökes. – Vi har valt att markera alla noveller med en tydlig genrebeteckning och berättar ungefär hur lång tid det tar att läsa den. Det finns såklart ingen stor vetenskap bakom den markeringen, men med en rent fysisk bok får du ju omedelbart en känsla av hur lång texten är, information som du inte får på samma omedvetna sätt när du handlar digitalt, förklarar Catharina Wrååk, litterär chef på Mix förlag.

Hon drar paralleller mellan de nya formaten och hur vårt sätt att förhålla oss till information och umgänge med andra har förändrats de senaste åren. Den mesta informationen får vi idag via datorer och telefoner, då menar hon att det


Seminarier/Nya format To 13.00-13.45

Fler nya format

Sms-romaner. Exploderade i Japan i mitten 00-talet, då hälften av böckerna på topp 10-listan var sms-romaner. Beställs via sms, där man får läsa en del av boken för varje betal-sms man skickar. Storytel. Streamade ljudböcker i mobilen med Spotify-liknande betalningsmodell. Betala för ett abonnemang och lyssna så mycket du vill.

Bokmediets omvandling Medv: Alexandra Borg, Ben Vershbow, Jesper Olsson, Adam Hyde To 15.00-15.45

Varför skriva och läsa noveller? Medv: Gabriela Adameşteanu, Daniela Crăsnaru, Dan Lungu To 16.00-16.20

Novellen – formatet för vår digitala framtid? Medv: Einar Askestad, Jan Arnald To 17.00-17.45

Litteratur och läsfrämjande i en digital samtid och framtid

10.00

Medv: Pelle Andersson, Maria Ekendahl, Ann Steiner

10.00–10.45 Lö1000.1 

Fr 09.45-10.45

Systrar i brott

Det digitala skolbiblioteket – olika perspektiv Medv: Johan Wahlström, Kjell Ahlgren, Camilla Batal, Per Johansson, Matz Nilsson, Madeleine Hjort, Anette Holmqvist

Excess. Svenska pocketböcker i unikt format. Texten är tryckt på bredden på lövtunnt papper och uppslagen läses lodrätt.

Liliane Korb, Laurence Lefèvre Säg ”Paris på 1890-talet” och säkert dyker det hos många upp skimrande föreställningar om kabaréer, sjangtila salonger och slingrande art nouveau-arkitektur till tonerna av Debussy och doften av absint. Men att det även fanns skuggsidor visar de franska systrarna Liliane Korb och Laurence Lefèvre, deckarförfattarna som skriver under den gemensamma pseudonymen Claude Izner. Mördaren i Marais är deras fjärde bok om bokhandlaren Victor Legris. Systrarna, som själva varit bokhandlare på Seines kajer, har bland annat belönats med det prestigefyllda franska deckarpriset Michel Lebrun-priset. Moderator: Maria Neij, journalist. Språk: engelska Arr: Kabusa Böcker

10.00–10.45 Lö1000.2

vägar

Anna Fredriksson, Jens Liljestrand, Philip Teir, Kjell Westö

»

Måste allt vara sant? Fram med fiktionen

Vi bokförlag konkurrerar inte längre med varandra utan med annan kulturkonsumtion som musik, tv-serier eller appar i mobiltelefonen.

är självklart att även skönlitteraturen ska finnas där. Dessutom tycker hon inte bara att läsupplevelsen, utan även författandet påverkats av de nya formaten. – Spännande blir det när författare använder sig av det nya formatets unika egenskaper, och låter det förändra skrivandet – sättet att förmedla sina ord och känslor till läsaren. Där är vi bara precis i ett inledningsskede ännu, och det är svårt för oss på förlagen att sia om vart det ska ta vägen. – Det har ju alltid varit författarna som förändrat litteraturen, som utvecklat den – som låtit den följa med tiden, och som skapat nya genrer och vägar. Precis som det har varit konstnärerna och inte galleristerna som utvecklat konsten.

Lena Hammargren,

Olle Råde

vd Novellix

Anna Fredriksson, Jens Liljestrand, Philip Teir och Kjell Westö sjunger fiktionens lov och analyserar den dokumentära trenden i Sverige. Norén började, Knausgård tog upp stafettpinnen. Felicia Feldt skrev om sin mamma, Felicias mamma svarade. Jonas Gardell skriver om aids och Karolina Ramqvist om att växa upp. Ja, det är viktiga böcker, men vad har hänt med romanen? Efter vågen av autofiktion är det dags att ta romankonsten och fantasin till heders igen. Det finns nämligen en sanning som man lättare når genom fiktionen. Måste alla berättelser idag vara ”based on a true story” för att väcka intresse? Moderator: Katarina Gäddnäs, författare och journalist. Arr: Schildts & Söderströms och Bokförlaget Forum

10.00–10.20 Lö1000.3  Anna Nilsson Spets

Hållplats Sverige Anna Nilsson Spets berättar om sin bok Hållplats Sverige, om en ung kvinnas upplevelser av kriget i Bosnien och flykten till Sverige. Författaren arbetade själv som hjälparbetare under kriget. Språk: svenska och teckenspråk Arr: Vombat förlag

41


Lördag Foto: Håkan Elofsson

Musikalisk resa i Hellsingland

ILLUSTRATION: Paul Ströyer

28 september

10.00–10.45 Lö1000.4 

10.00–10.20 Lö1000.6 

Per Wästberg, Fredrik Sjöberg

Mia Asplund, Elin-Love Rosengren

Lennart Hellsing, Johanna Hellsing, Klas Widén

Äntligen in i rampljuset

Fri från tvång

Musikalisk resa i Hellsingland

Idag är det få som minns konstnärerna Olof Ågren (1874–1962) och Lotte Laserstein (1898–1993), en jämtländsk bondson och en judinna, på flykt från Ostpreussen. Båda bosatte sig i östra Småland och föll med tiden i glömska. Fredrik Sjöberg, som gjort bortglömda storheter till sitt litterära revir, berättar i Ge upp i dag – i morgon kan det vara för sent en historia om ensamheten som privilegium och som förbannelse. Alltför förbisedd är även Stockholmsskildraren Gustaf Adolf Lysholm (1909­–­1989), en dagdrömmare med osedvanlig förmåga att levandegöra det förflutna. Per Wästbergs senaste bok är ett porträtt av vännen Lysholm, den ensamme flanören som skydde kulturvimmel och samtidsdebatt, och livet igenom försörjde sig som artig uppassare och servitör. Författarna talar om sina aktuella böcker med kultur­ journalisten Maarja Talgre.

Ungefär 200 000 svenskar lider av tvångsproblem. Psykologerna Mia Asplund och Elin-Love Rosengren, författarna till Fri från tvång, och SVD-journalisten Maria Carling talar om hur det går till att bli av med sina tvångstankar, steg för steg med kognitiv beteendeterapi.

Lennart Hellsings välkända visor om Herr Gurka, Krakel Spektakel och alla de andra är en kulturskatt, som binder ihop generationer och skapar gemenskap. Nu har femtio av Lennart Hellsings mest älskade visor samlats i en spelande sångbok, där melodierna följer med i en digital spelare. För urval och ackompanjemang står musikpedagogen ­Johanna Hellsing och musikern Klas ­Widén. I samtal med Mattias Berg, Sveriges Radio, berättar de om arbetet med boken i ord och ton.

Arr: Albert Bonniers Förlag och Wahlström & Widstrand

Arr: Svenska Dagbladet och Natur & Kultur

10.00–10.20 Lö1000.7  Marie Selander, Anna Gavanas

Kvinnor i musiken tvärs över tid och genre Varför går det så långsamt med jämställdheten inom musiklivet? Ett samtal mellan musikern ­Marie Selander, författare till Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga musiker och glömd musik, och genusforskaren Anna Gavanas, musiker, producent, skribent och aktuell med DJ Culture in the mix. Arr: Gidlunds förlag

10.00–10.20 Lö1000.5  Gustav Fridolin

Morfar skrev inga memoarer En mans livsresa och en klassresa – från ett arbetarliv i Fattigsverige till en tillvaro som ekiperare i välfärdsstaten. Miljöpartiets språkrör Gustav ­Fridolin berättar hur det var att skriva en biografisk roman om sin egen morfar. Arr: Bokförlaget Forum

10.00–10.20 Lö1000.8  Niklas Rådström

En biblisk tolkning Niklas Rådströms roman Boken sträcker sig över tusentals år och liknar ingen annan, utom den mest spridda boken i världen. Det är en djärv och visionär återgestaltning av de bibliska böckerna som en enda berättelse om skapande och liv, fylld av poesi och starka historier. Arr: Albert Bonniers Förlag

42

10.00–10.45 Lö1000.9 

Arr: Rabén & Sjögren

10.00–10.45 Lö1000.10  Ted Harris, Carolina Johansson

Franciskus av Assisi – en helhjärtad inspiratör Vad kan en tiggarmunk från 1200-talet ha att säga oss 2000-talsmänniskor? Prästen Ted Harris och journalisten Carolina Johansson utforskar i sin bok Att leva helhjärtat en livsinställning som har påverkat människor över hela världen i 800 år. De lyfter särskilt fram den helige Franciskus längtan efter äkthet – och att han lär oss att ta denna längtan på allvar. Ted Harris har lång erfarenhet som ledare för olika kurser och retreater utifrån Franciskus tänkande. ­Carolina Johansson är ekonomijournalist, men har de senaste åren skrivit alltmer om existentiella frågor. Samtalsledare: Lisbeth Gustafsson, journalist och biträdande förbundssekreterare på Bilda. Arr: Libris förlag, Studieförbundet Bilda, Se människan/Svenska kyrkan


Foto: Cato Lein

Foto: cato lein

Foto: Annika af Klercker / SCANPIX

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Sami Said

Jo Salmson

Varujan Vosganian

10.30

10.20–10.50 Lö1030.4 

11.00–11.45 Lö1100.2 

10.30–10.50 Lö1030.1

Vad sade de egentligen när de dog?

Hur gestaltas romer i skönlitteraturen?

Följ med journalisten Åke Persson på en dramatisk färd genom historien, när han berättar om kända personers död och deras berömda sista ord. Julius Caesar, Magda Goebbels, Jesus ... Vad är myt, vad är sanning?

Romer är onekligen ett av världens mest utsatta folk: ständigt bortjagade, utvisade från stora delar av Europa redan på 1500-talet, förslavade i andra delar, decimerade under nazisterna, uteslutna från samhället under kommunisterna, utnyttjade av kriminella organisationer i det nya, öppna ­Europa. I skönlitteraturen gestaltas romerna ofta som kämpande människor i samhällets utkant, men också som färgstarka personligheter i djup förtrolighet med naturens uråldriga lagar. Cătălin Dorian Florescu, Elisabeth Hjorth och Varujan Vosganian, tre författare som skriver om romer i sina aktuella böcker, samt Desideriu Gergely, vd för Euoropean Roma Rights Center (ERRC) i Budapest, diskuterar hur olika myter om romerna lever vidare i samtida litteratur. Moderator: Klas-Göran Karlsson, historiker och författare. Språk: engelska

Pija Lindenbaum

En kvinnas sammanbrott En alldeles vanlig kvinna lämnar hem och arbete och barrikaderar sig i en lånad lägenhet. Pija Lindenbaum debuterar som romanförfattare med en suggestiv kortroman om en kvinnas sammanbrott. Hon samtalar med sin förläggare Eva Gedin. Arr: Norstedts

10.30–10.50 Lö1030.2

Lena Andersson, Sami Said

Är det ens en kärleksroman? Lena Andersson och Sami Said är båda aktuella med romaner om kärlek. Sami Saids Monomani är ett enda långt brev (kärleksbrev?) till Sara. Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande handlar om den korta relationen och att inte kunna släppa greppet. För visst är det kärleksromaner? Moderator: Björn Linnell, senior advisor Natur & Kultur. Arr: Natur & Kultur

10.30–10.50 Lö1030.3  Jo Salmson, Janina Kastevik

Fantasy för barn Är det egentligen någon skillnad på fantasy för barn och fantasy för unga? Jo Salmson, en av Sveriges mest lästa fantasyförfattare, och Janina Kastevik, debutant med Slottet av is, diskuterar genren med moderator Maths Claesson, SF-bokhandeln. Arr: Bonnier Carlsen

Åke Persson

Arr: Historiska Media

10.30–10.50 Lö1030.5  Jan Mårtenson

Oss håller inga bojor, oss binder inga band! 1926 rider unga adelsfröken Linde Klinckowström ensam ut i Europa. Målet är Paris och systern Thora, gift med konstnären Nils von Dardel. Här träffar hon tidens stora: Picasso, Modigliani, Léger ... Jan Mårtenson berättar om Lindes liv och äventyr till häst utifrån sin och Susanne Girauds bok. Arr: Bonnier Fakta

11.00 11.00–11.20 Lö1100.1  Mats-Eric Nilsson

Den lurade kroggästen I mataffären har vi åtminstone innehållsförteckningar att gå efter. Men vad är det egentligen som ligger på krogtallriken? I sin nya bok Saltad nota avslöjar Mats-Eric Nilsson, författare till Den hemlige kocken, det utbredda fusket på kafé och restaurang. Arr: Ordfront förlag

Cătălin Dorian Florescu, Elisabeth Hjorth, Varujan Vosganian

Arr: Rumänska kulturinstitutet, Norstedts, Schweiz Ambassad och Pro Helvetia

11.00–11.20 Lö1100.3  Maria Friedner, Åsa Schwarz

En hondjävuls liv och lustar – om att skildra osympatiska kvinnor i litteraturen Blir vi mer provocerade av elaka kvinnor än av män? Och hur har det blivit så, när kvinnor i själva verket inte är ett dugg snällare än män? Ett samtal mellan Maria Friedner och Åsa Schwarz om att skildra osympatiska kvinnor och vilka reaktioner det väcker. Arr: Mix förlag

43


Lördag 28 september

11.00–11.45 Lö1100.4 

11.00–11.45 Lö1100.8

11.30–11.50 Lö1130.3 

Maria Sveland, Helena von Zweigbergk

Människans gåtfulla drivkrafter

Ivo Holmqvist, Hanne Sanders

Älskade jävla syster

Karen Blixen: den främmande förförerskan

Trots att han led av dyslexi bestämde sig den amerikanske författaren Richard Ford för att studera litteratur. Han såg aldrig läs- och skrivsvårigheterna som ett handikapp: ”Att tvingas läsa långsamt har gjort min relation till språket djupare.” 1996 tilldelades Ford det prestigefulla Pulitzerpriset för romanen Självständighetsdagen. Hans senaste roman Kanada, nu aktuell på svenska, är en historia om människans mörkaste, starkaste och mest gåtfulla drivkrafter. Författaren tar oss med till 1950-talets Amerika där makarna Parsons genomför ett bankrån i Montana, ett rån som är upptakten till en vindlande resa för familjen. Richard Ford samtalar om sin senaste bok och sitt författarskap med Ingrid Elam, litteraturkritiker. Språk: engelska

Maria Sveland och Helena von Zweigbergk låter i sina senaste böcker relationen mellan systrar få mycket utrymme. I centrum för Maria Svelands bok Systrar och bröder står tre syskon som på olika sätt dras med konsekvenserna från sin uppväxt. Nora är olyckligt gift, Hedda skulpterar pistoler och sover och Per oroar sig mest över sin begynnande flint. I familjedramat Än klappar hjärtan låter Helena von Zweigbergk tre systrar berätta utifrån sina helt skilda perspektiv om en sommar i deras liv när plötsligt allting står på spel och de alla står inför stora livsavgörande skeden. Är det något särskilt med just förhållandet mellan syskon? Moderator: Åsa Beckman, litteraturkritiker.

Karen Blixen har alltid haft många beundrare i Sverige. Antologin Den främmande förförerskan samlar gamla och nya texter av kritiker och litteraturvetare som diskuterar Blixens unika stil och gåtfulla person.

Arr: Brombergs Bokförlag

11.00–11.20 Lö1100.9

Richard Ford

11.00–11.20 Lö1100.5  Katarina Hedensjö

Att gå i ETTAN Första boken i serien Hej skolan! Vad är bra att kunna i årskurs ett? Vad gör de i skolan? Hur kan man hjälpa sitt barn hemma? Läraren Katarina Hedensjö, en av författarna till Att gå i ETTAN, delar med sig av tips och tankar om hur man kan förhålla sig och göra för att tillsammans få ett så bra första skolår som möjligt. Arr: Majemaförlaget

11.00–11.45 Lö1100.6  Johan Theorin

Ett kusligt sommarparadis Det har varit öländsk höst, vinter och vår hittills i Johan Theorins rysare från den kalkvita ön. I avslutande delen av Ölandssviten, Rörgast, är det sommar, det är början på en tryckande högsäsong när tiotusentals turister anländer. Men en av besökarna har vänt hemåt från ett annat land för att kräva betalning för en mycket gammal skuld, och han lämnar död och skräck efter sig i sommarnatten. 2007 debuterade Johan Theorin med Skumtimmen, som i höst går upp som film på svenska biografer. Han förklarar här, i samtal med Yukiko Duke, reaktör Vi Läser, hur ett semesterparadis kan dölja så många mörka hemligheter. Arr: Wahlström & Widstrand

11.00–11.45 Lö1100.7

Anna Gustafsson Chen, Göran Sommardal

Nobelpristagaren Mo Yans författarskap Den kinesiske författaren Mo Yans romaner utspelar sig i ett på samma gång vackert och störande universum, ofta med utgångspunkt i Mo Yans hemtrakt på den kinesiska landsbygden. Han fick sitt internationella genombrott med romanen Det röda fältet 1987, och år 2012 tilldelades han ­Nobelpriset i litteratur. Mo Yans svenska översättare Anna Gustafsson Chen i ett samtal med kritikern och sinologen Göran Sommardal om Mo Yans stil och tematik, om att överföra hans litteratur till svenska, om hans plats i den kinesiska samtidslitteraturen, politiska ställningstaganden – och om debatten efter Nobelpriset. Arr: Bokförlaget Tranan

44

Arr: Norstedts

Tuva Korsström

Från Lexå till Glitterscenen Tuva Korsström, tidigare kulturchef på Hufvudstadsbladet, strövar i Svenskfinlands litterära landskap från 1960 till 2010-talet i sin nya bok Från Lexå till Glitterscenen. Hur skiljer de sig från de riks­ svenska? Den frågan diskuterar hon med Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur. Arr: Schildts & Söderströms

11.00–11.20 Lö1100.10 Ana Luísa Amaral

Ana Luísa Amaral – en tongivande litterär röst Samtal mellan Ana Luísa Amaral och förläggaren M ­ arianne Sandels, om författarens liv och arbete. Ett unikt tillfälle att lyssna till en av de mest tongivande litterära rösterna i dagens Portugal. Språk: engelska Arr: Portugals Ambassad, Instituto Camões

11.30 11.30–11.50 Lö1130.1  Kristina Ohlsson

Davidsstjärnor och glasbarn Sveriges nya deckarstjärna Kristina Ohlsson är aktuell med Davidsstjärnor och sin första barnbok, Glasbarnen. Hör henne berätta om att skriva spänning för vuxna och barn – och om att skriva så att hon skrämmer sig själv. Arr: Piratförlaget

11.30–11.50 Lö1130.2  Göran Skytte

Göran Skytte om förvandlingar ”De första dagarna kunde jag knappt höra. Jag förstod inte vad jag läste. När jag skulle äta hamnade maten i håret.” Göran Skytte drabbades av stroke, men något oväntat hände. I sin nya bok berättar han om Förvandlingar. Arr: Libris förlag

Arr: Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet

11.30–11.50 Lö1130.4  Tor Wennerberg

Själv och tillsammans Vårt behov av självständighet, av att utveckla en egen, autonom identitet är en lika viktig aspekt av människans psykologi som våra behov av närhet och trygghet. Psykologen Tor Wennerberg, författare till Själv och tillsammans, diskuterar med Ann Lagerström om hur man kan balansera sina behov av närhet och autonomi. Arr: Natur & Kultur

11.30–11.50 Lö1130.5 Björn Ranelid

Förbjuden frukt från ett fruset träd Förbjuden frukt från ett fruset träd utspelar sig under 1900-talets andra hälft. Två familjer och deras söner står i centrum, den ena i andra världskrigets Danmark, den andra på Österlen. Skuld, skam och slutna familjer är temat i Björn Ranelids nya roman. Arr: Albert Bonniers Förlag

12.00 12.00–12.20 Lö1200.1  Mette Marklund

Att vara i sorg Danska läkaren Mette Marklund talar varmt och vardagsnära om att vara i sorg, och befriar både sörjande och närstående från måsten och förväntningar. I debutboken Du fattas mig berättar hon om sorgen efter sin mamma. Språk: danska och svenska Arr: Argument Förlag

12.00–12.45 Lö1200.2  Barbro Lennér Axelson, Ingela Thylefors

Innan allt barkar åt skogen Konflikter är en ofrånkomlig del av livet, både hemma och i arbetet. Det viktiga är hur vi hanterar dem. Med sin bok Konflikter vänder sig psykologerna Barbro Lennér Axelson och Ingela Thylefors till den som är involverad i konflikter och till den som yrkesmässigt arbetar med att bistå vid konflikter. Författarna, båda med lång erfarenhet av konflikthantering i olika sammanhang, talar här om hur man kan förebygga destruktiva konflikter och hantera motsättningar på ett konstruktivt sätt. Moderator: Björn Linnell, senior advisor Natur & Kultur. Arr: Natur & Kultur


Foto: sara arnald

Foto: Cato Lein

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

12.00–12.45 Lö1200.3 Jonas Jonasson

Att erövra världen som debutant Trots att den mediala uppmärksamheten till en början var lika med noll drog Jonas Jonassons debutroman Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann ut på ett segertåg som har resulterat i miljoner sålda böcker, översättningar och snart även en film. The Independent utropade den till ”decenniets största litterära snackis” och i Tyskland utsågs Jonasson till Årets författare 2012. Vilka tankar har författaren när hans andra bok Analfabeten som kunde räkna, en varm och humoristisk uppgörelse med fundamentalism i alla dess former, ligger på försäljningsdiskarna? Här samtalar journalisten Marianne Rundström med Jonas Jonasson om humor, om att ta världen med storm och om att skriva den svåra andra romanen. Arr: Piratförlaget

12.00–12.45 Lö1200.4  Per Åhlin, Elisabeth Lysander

Bildmakaren Per Åhlin

Jonas Jonasson ILLUSTRATION: PER ÅHLIN

Richard Ford

Från sextiotalet och framåt har Per Åhlin som ingen annan förnyat och präglat svensk animerad film. Trots det har det inte, förrän nu, funnits en bok om denna centrala person i svensk filmkonst. I Per Åhlin – bildmakare och animatör skildrar ­Elisabeth Lysander Per Åhlins karriär – från reklambranschen på femtiotalet, över samarbetet med Hasse och Tage på sextio- och sjuttiotalen, till de stora egna projekten som Dunderklumpen, Resan till Melonia, Hundhotellet samt en rad lika spännande men ofullbordade verk. Boken tar även upp den bildkonst som Åhlin skapat vid ­sidan av filmen: illustrationer, bokomslag, reklam och scenografi inom teater, film och tv – själv ser Åhlin sig framför allt som just en bildmakare. Moderator: Marit Kapla, konstnärlig ledare för Göteborg International Film Festival. Arr: Karneval Förlag

12.00–12.20 Lö1200.5  Måns Gahrton, Johan Unenge

Alla barnen får ett syskon Måns Gahrton och Johan Unenge är männen bakom Alla barnen-böckerna. De har under många år gett ut flera folkkära historier, däribland succén Hotell Gyllene Knorren som blev SVT:s julkalender 2010. Nu är de mer aktuella än någonsin. Arr: Bokförlaget Semic

12.00–12.20 Lö1200.6  Jojje Olsson

Peking – förändringarnas stad Utifrån sin bok Peking – förändringarnas stad berättar journalisten Jojje Olsson om den kinesiska huvud­staden och människorna som bor där. Gamla, unga, inflyttade, infödda; alla har de historier att berätta som sammantaget blir berättelsen om den största kulturella omdaningen i vår tid, och kanske någonsin. Arr: Laurella & Wallin förlag

Bildmakaren Per Åhlin, självporträtt

45


Lördag Foto: Claes Herrlander

Foto: nina subin

28 september

Hanaa al-Ramli

Hanna Rosin

12.00–12.45 Lö1200.7 

12.00–12.45 Lö1200.9 

12.00–12.20 Lö1200.11 

Arne Dahl, Paul Leander-Engström, Camilla Grebe

Hanaa al-Ramli

Mons Kallentoft

In i mörkrets hjärta

Min bok är din bok

Vindsjälar

Arne Dahl är tillbaka med en ny deckare i serien om Opcop-gruppen. Blindbock handlar om internationell brottslighet och dess förgreningar in i den europeiska toppolitiken. Vilka ligger bakom tiggarna som sprider sig över Europa? Vad har det för koppling till EU? Och till den tilltagande rasismen i Europa? I Dirigenten från Sankt Petersburg skriver finansmannen och sociala entreprenören Paul Leander-Engström tillsammans med författaren Camilla Grebe om korruption och maktkamp i 2000-talets Ryssland, om oligarker och politiker, om de som tjänade förmögenheter och de som förlorade allt. Ett samtal om svarta ekonomier, människohandel, brottsbekämpning och om den värld vi vill ha. Moderator: Mattias Österlund, journalist.

Läsa för att överleva

Mons Kallentoft har nått stora framgångar, såväl i Sverige som utomlands, med sina romaner om den komplexa kriminalinspektören Malin Fors. Här berättar han om sina tankar när han skapade årstids- och elementserien och om nya boken Vindsjälar.

Den jordanska barnrättskämpen Hanaa al-Ramlis passion för böcker fick henne att via sociala ­medier sprida idén om att starta bibliotek i flyktingläger runt om i Mellanöstern genom att samla in böcker från privata hem. Projektet har också aktiviteter för att uppmuntra och motivera barn att besöka bibliotek och att läsa. Initiativet, som startade i ett palestinskt flyktingläger i Jordanien 2009, har nu spridits över hela arabvärlden. På tre år har 25 bibliotek med 3000 böcker i varje byggts upp i flyktingläger och andra fattiga områden. Hanaa al-Ramli samtalar med BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström. Språk: engelska Arr: Diakonia, Rädda Barnen, Studieförbundet Bilda, Se ­människan/Svenska kyrkan och Postkodlotteriet

Arr: Albert Bonniers Förlag och Damm Förlag

12.00–12.20 Lö1200.8 

Agneta Klingspor: 50 års skrivande Våren 2013 återutgavs Agneta Klingspors dagböcker i pocket: Dagböckerna 1962–1992, samt den nya boken Tji fick du, en samling artiklar, krönikor och kåserier publicerade mellan 1978 och idag. Agneta Klingspor samtalar med Atlas förlagschef Johan Hilton om vad det innebär att skriva sig igenom sitt liv. Arr: Atlas

12.00–12.45 Lö1200.10  Hanna Rosin

Snart ingen mer herre på täppan Sedan tidernas begynnelse har mannen varit det dominanta könet, men någonting historiskt är på väg att hända. På område efter område börjar män blir omsprungna av kvinnor. Yngre kvinnor har h ­ ögre utbildning, bättre jobb och tjänar mer än jämnåriga män. Få har satt fingret på den pågående förändringen på ett så skarpt vis som den amerikanska författaren och journalisten Hanna Rosin, chefredaktör för den ansedda tidskriften The ­Atlantic Monthly. I sin banbrytande bok Mannens undergång analyserar hon kulturella, ekonomiska och sexuella maktförändringar som alla pekar mot samma sak: framtiden tillhör kvinnorna. Hanna ­Rosin samtalar med Görrel Espelund, journalist. Språk: engelska Arr: Norstedts

46

Arr: Bokförlaget Forum

12.30 12.30–12.50 Lö1230.1  Henning Mankell

En katt bland hermelinerna På World Economic Forum i Davos samlas varje år världens mäktigaste personer. I år var Henning Mankell inbjuden tillsammans med Bill Gates, Henry Kissinger och Christine Lagarde, chef för Världsbanken. Var Mankell ett kulturellt alibi eller har en författare en roll att spela i sådana sammanhang? Arr: Leopard förlag

12.30–12.50 Lö1230.2 Christina Stielli

Allt för din skull Christina Stielli berättar om sin nya roman som utspelar sig i en religiös och kontrollerande miljö, något hon har egna erfarenheter av. Tonårsflickan Karoline slits mellan församlingens tvång och begränsningar och en längtan efter att bli sedd och älskad för sin egen skull. Arr: Wahlström & Widstrand


Foto: Sebastian Schmidt

Foto: Anna-Lena Ahlström

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

David Safier

Mari Jungstedt

12.30–12.50 Lö1230.3

13.00

13.00–13.20 Lö1300.3 

13.00–13.45 Lö1300.1 

Du går inte ensam

Torbjörn Flygt

Vems är barnen? Vem är egentligen far till ett barn – den som står i faderskapsintyget eller den som bytt blöjorna? Torbjörn Flygt, aktuell med romanen Var man, samtalar med sin förläggare Susanna Romanus om faderskap, bonusbarn och moderna familjer. Arr: Norstedts

12.30–12.50 Lö1230.4  Lotta Lotass, Horace Engdahl

Atlantican som arkeologisk roman Akademiledamöterna Lotta Lotass och Horace Engdahl berättar om årets utgåva i Svenska Akademiens serie Minnesbiblioteket, där P. D. A. Atterbom skriver om Olof Rudbeck d.ä. Ursprungligen kom denna minnesteckning ut 1847. Arr: Svenska Akademien

12.30–12.50 Lö1230.5 Anders Westerberg

Världens konstigaste land? I den lättlästa humorboken Typiskt svenskt! Din handbok till svennelivet sätter tecknaren Anders Westerberg svenskheten under lupp. Men han vill också förmedla kunskap. Samtal med redaktören Andreas Palmaer. Arr: LL-förlaget

David Safier

Humor på tyska – om att återfödas som myra David Safiers roliga, men i grunden allvarliga bok Dålig karma handlar om den framgångsrika programledaren Kim Lange. Hon dör när hon får ett tvättställ från en rysk rymdstation i huvudet och vaknar upp i en myrstack med sex ben på kroppen. Hon inser att detta är priset hon får betala för att ha samlat på sig för mycket dålig karma. Det finns bara en lösning: att börja samla god karma. Dålig karma är den tyske prisbelönte manusförfattaren David Safiers debutroman som enbart i Tyskland har sålt i 1,5 miljoner exemplar. Han har startat stiftelsen Gutes Karma Stiftung som stödjer och genomför skolprojekt runt om i världen. Här samtalar han med journalisten Lotta Olsson och berättar om sitt författarskap och om att ständigt få frågan om tyskar verkligen har humor. Språk: engelska Arr: Bazar Förlag

13.00–13.20 Lö1300.2  Jessica Johansson, Ester Roxberg

Drömmen om det fullkomliga Det spelar ingen roll vad som händer omkring henne, Anna Viktorialia speglar sig ändå. I mobiltelefonen, skyltfönstret eller i andras blickar. Liv praktiserar på ett förlag och vill in i kulturbranschen till vilket pris som helst. Utifrån två av årets vassaste samtidsskildringar diskuterar författarna Jessica Johansson (Thrillerliv) och Ester Roxberg (Fågelhuset) drömmar och ideal.

Mari Jungstedt En sommarvarm septembermorgon försvinner tvååriga Andrea Eliasson från en skönhetssalong i Visby där hennes mamma arbetar. Några veckor senare hittas en kvinna mördad i vassen vid Lojsta träsk. Du går inte ensam är bästsäljande Mari Jungstedts elfte deckare med Gotland och polisen Anders Knutas i fokus. Samtalspartner: Charlotte Aquilonius, förläggare Arr: Albert Bonniers Förlag

13.00–13.45 Lö1300.4  Manne Forssberg, Malin Bergström, Gustav Fridolin

Den nya pappagenerationen Papparollen har förändrats dramatiskt. Dagens pappor är mer engagerade i föräldraskapet än gårdagens. Och svenska pappor är ur många aspekter unika när det gäller föräldraledighet, jämställdhet hemma och på arbetsplatser. Trots det är papporna exkluderade från en stor del av diskussionen om föräldraskap. Varför? Manne Forssberg, aktuell med Pappalogi som vänder sig till en ny generation pappor (1970-, 80- och 90-talisterna), Malin Bergström, psykolog och forskare, författare till Lyhört föräldraskap, och Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och småbarnspappa samt aktuell med boken Min morfar skrev inga memoarer, talar om vad som utmärker den nya pappagenerationen och vilka som är deras viktigaste frågor. Moderator: Jenny Strömstedt, journalist. Arr: Bonnier Fakta och Bokförlaget Forum

Arr: X Publishing

47


Lördag 28 september

Foto: Niclas Brunzell

13.00–13.45 Lö1300.5  Jörn Donner

Samtal med en mammut Jörn Donner är en legend av mammutens dimensioner både i Sverige och Finland. Han är prisbelönt författare och filmskapare, producent, journalist, kritiker och politiker. Och dessutom tidigare chef för Svenska Filminstitutet, konsul i Los Angeles och Oscarsvinnare. I hans biografi ryms många viktiga människor, från Olof Palme, Ingmar Bergman och Harry Schein till Simone de Beauvoir, Armi Ratia och Martti Ahtisaari. Filmer, romaner och avvärjande av konkurser varvas med exfruar och älskarinnor. Mammutens tusen sidor innehåller allt från impressionistiska dagboks­ anteckningar till längre essäer kring Mellanöstern, Östeuropa och USA. Och att vara rabulist och obekväm är fortfarande ett motto. Moderator: Jannike Åhlund, journalist och filmkritiker.

Quick – mannen som slutade ljuga Foto: Casia Bromberg

På ytan har Karin Alvtegens och Åsa Nilsonnes senaste romaner, Fjärilseffekten och En passande död, mycket gemensamt. Båda handlar om kvinnor i 50-årsåldern som drabbas av obotlig sjukdom. Beskedet får dem att ställa sig den oundvikliga frågan: Hur vill jag leva resten av mitt liv? Författarna samtalar om sina aktuellla böcker och om rätten att bestämma över hur man vill dö med journalisten Marianne Rundström.

Hur var Quick-skandalen möjlig i en rättsstat som Sverige? Dan Josefsson berättar den hittills okända och fullständigt häpnadsväckande historien om människorna som skapade den falska seriemördaren Thomas Quick. Arr: Lind & Co

13.00–13.20 Lö1300.11 Suzanne Osten, Ann Petrén

Det allra viktigaste Regissören Suzanne Osten och skådespelaren Ann Petrén om att älska, förklara och försvara teatern. Ett möte mellan två distinkta teaterexperter och en nyligen publicerad dagbok.

Arr: Brombergs Bokförlag och Natur & Kultur

13.00–13.20 Lö1300.7 

Arr: Gidlunds förlag

Jens Sucksdorff, Lena Haglund, Henrik Ekman

Sten Bergman – vår siste forskningsresande

13.30 13.30–13.50 Lö1330.1  Maria Gustavsdotter, Anna Jinghede

Att fälla en mördare utan teknisk bevisning

Karin Alvtegen Foto: Ulla Montan

Arr: Votum och Gullers Förlag

13.00–13.45 Lö1300.8  Varujan Vosganian

Armeniska öden Om armeniska folkmordet vet vi fortfarande otroligt lite, trots att det var en av 1900-talets värsta katastrofer med minst en miljon dödsoffer och otaliga flyktingar. Varujan Vosganians kritiker­ rosade Viskningarnas bok har fångat in armeniska röster skingrade över hela världen – från författarens egen familj strandsatt i östra Rumänien, i en annan diktatur, till de som tagit sin tillflykt till Sydamerika eller de som trott på den kommunistiska propagandan och tagit sig till den sovjetiska delrepubliken Armenien. Varujan Vosganian samtalar med Ola Larsmo, författare och ordförande i Svenska PEN, om Armeniens bortglömda döda, men också om överlevarna och om hur de har lyckats omplantera sina uråldriga traditioner i främmande marker. Språk: engelska

48

Dregen är en rockstjärna i ordets rätta bemärkelse. En celebritet, en stilikon, en self-made-man som gav upp alla tankar på ett vanligt liv redan i mellanstadiet. Som medlem i The Hellacopters och Backyard Babies slog Dregen på 1990-talet upp dörrarna och gjorde hård och kompromisslös rock hipp. Hans liv innehåller allt man vill läsa om i en rockbiografi: droger, sex och rock ’n’ roll. Men det är även ett livslångt personligt drama som började när han som 11-åring såg sin pappa hänga sig. Dregen berättar om ett liv som bevisar att sanningen ofta överträffar dikten. Samtalspartner: Tore S Börjesson, medförfattare till Dregens självbiografi.

Dan Josefsson

Dregen

Inför döden är vi alla olika

Arr: Rumänska kulturinstitutet och 2244

Ett rock ’n’ roll-drama

13.00–13.20 Lö1300.10 

Karin Alvtegen, Åsa Nilsonne

Sten Bergman skrev 17 böcker, bland andra På hundsläde genom Kamtchatka och Min far är Kannibal. Jens Sucksdorff, Lena Haglund och ­Henrik Ekman visar bilder och berättar om boken om Sten Bergmans spännande expeditioner till ­Fjärran Östern 1920–59.

Dregen

Arr: Norstedts

Arr: Albert Bonnier Förlag och Schildts & Söderströms

13.00–13.45 Lö1300.6 

13.00–13.45 Lö1300.9

Maria Gustavsdotter samtalar med kriminaltekniker Anna Jinghede, känd från Veckans Brott i tv, om sin historiska deckare Flickan med pappersblommorna. Arr: Isaberg förlag

13.30–13.50 Lö1330.2  Lena Einhorn

Den okända Garbo I Lena Einhorns Blekingegatan 32 stiger en annan Greta Garbo fram. En Greta långt före världsberömmelsen, kanske den lyckligaste tiden i hennes liv. Ett samtal mellan Lena Einhorn och förläggare Eva Gedin. Arr: Norstedts

Åsa Nilsonne


Foto: Chris Floyd

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Caitlin Moran

13.30–13.50 Lö1330.3

13.30–13.50 Lö1330.5 

14.00–14.45 Lö1400.2 

Eskil Franck

Caitlin Moran

Giv mig, min son, ditt hjärta

Dickens med tuttar

Efter många framgångsrika kriminalromaner byter författaren Karin Wahlberg spår. Hennes nya roman utspelar sig på 1950-talet i en svensk småstad, där handlingen kretsar kring stadens lasarett. Hör henne berätta om sina nya romankaraktärer och om deras dramatiska vardag, i samtal med förläggaren Åsa Selling.

Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia och f d ärkebiskopskandidat, berättar om sin nya bok Giv mig, min son, ditt hjärta, en djupt personlig skildring av uppväxten i en släkt där tron var självklar och framtiden förutbestämd.

Arr: Wahlström & Widstrand

14.00

Med Konsten att vara kvinna vann hon läsarnas hjärtan med sitt rättframma och humoristiska feministiska manifest. Nu tar sig Caitlin Moran i ­Morantologi an resten av världen: Downton ­Abbey, premiärministrar, panikattacker, Rolling Stones, koffein, karriären och Sherlock Holmes. Och däremellan välfärdsstatens fall och biblioteksnedläggningarna i England. Caitlin Moran kallar sig ”en lite sämre Dickens eller Orwell, men med tuttar”. Journalisten Jan Gradvall möter den brittiska krönikören och författaren i ett samtal om livet, skrivandet och vad som egentligen hände den där gången hon blev avsnäst av David ­Cameron på ett garden party. Språk: engelska

Karin Wahlberg

Än finns det hopp

13.30–13.50 Lö1330.4  Staffan Cederborg, Bengt-Erik Engholm

Vaccin mot skrivkramp Skrivarkurserna står som spön i backen. Men fungerar de? Staffan Cederborg och Bengt-Erik Engholm berättar om projektet Skrivflyt, och hur de inspirerar unga och gamla till skrivande genom föreläsningar, samtal, textexempel och skriv­ övningar. Arr: Bokförlaget Opal

Arr: Fri Tanke förlag

14.00–14.20 Lö1400.1  Ritta Jacobsson

När mormor inte är klok och rar Ritta Jacobsson håller sig tätt intill verkligheten i sina berättelser, och i nya boken Eviga glömskans allé handlar det om brott mot åldringar och om hur en personlighetsförändrande sjukdom som demens upplevs på nära håll av en ung människa. 16-åriga Alexa oroar sig för sin mormor vars beteende blir allt märkligare. Hon liknar alltmer ett skrämmande monster … Författaren Ritta Jacobsson i samtal med förläggaren Maja Lindqvist.

Arr: Albert Bonniers Förlag

Arr: B Wahlströms

49


Lördag Foto: privat

Foto: Agneta Åkesson

Foto: Caroline Andersson

28 september

Cătălin Dorian ­Florescu

Michael Nyqvist

David Lagercrantz

14.00–14.45 Lö1400.3 

14.00–14.45 Lö1400.5

14.00–14.45 Lö1400.7 

Cătălin Dorian Florescu, Dana Grigorcea, Felicia Mihali

Är exilen en del av rumänsk litteratur? Hur många vet att Paul Celan, E. M. Cioran, Eugène Ionesco, Herta Müller och Tristan Tzara är födda i Rumänien? Och vad spelar det för roll att de är det? Vad tar man med sig till ett nytt land och ett nytt språk? Har den rumänska litteraturen rätt att göra anspråk på sina bortflyttade barn? Och är exillitteratur en oupplöslig del av just rumänsk litteratur? Svar ges av tre unga och framgångsrika exilförfattare från Rumänien: Cătălin Dorian ­Florescu, författare till den prisbelönta Jacob beslutar sig för att älska (bosatt i Schweiz), Dana Grigorcea (bosatt i Schweiz) och Felicia Mihali (bosatt i Kanada). Moderator: Jonas Ellerström, förläggare. Språk: engelska Arr: Schweiz Ambassad, Pro Helvetia, AIEQ (Association des Études Internationale Québécoises) i samarbete med FLF/AEFS (Fransklärarföreningen i Sverige) och Rumänska kulturinstitutet

14.00–14.20 Lö1400.4 Nene Ormes, Karin Waller

Steampunk Luftskepp, goggles, ånga, kugghjul, korsetter. Steampunk är den viktorianska era som aldrig inträffade, det 1800-tal som kunde ha blivit om vetenskapen blivit som Tesla och Lovelace drömt, fast med ifrågasättande av tidens normer och strukturer. Arr: SF-bokhandeln

Levande litteratur i dagens Bangladesh

Avgörande ögonblick

Arr: Litteraturcentrum Uppsala, Networkers South North, Dag Hammarskjöldprogrammet Voksenåsen och Studiefrämjandet i Uppsala län RÖSTER FRÅN BANGLADESH

Herr Gurka och Zlatan

14.00–14.20 Lö1400.6  Jan Guillou

Berlin dansar och ler Jan Guillou om del tre i serien Det stora århundradet. I Mellan rött och svart återförenas bröderna Oscar, Lauritz och Sverre i Saltsjöbaden och i Berlin. Det är 1920-tal och det ska aldrig mer bli krig. Arr: Piratförlaget

50

Michael Nyqvist

Bangladesh är ett land med mycket stor litterär utgivning. Trots politiska kriser och ekonomiska prövningar publiceras varje år hundratals litterära tidskrifter och tusentals böcker. Dagstidningarna har varje helg litterära bilagor. Tusentals människor besöker poesifestivaler. På 1970-talet startades en månadslång bokmässa i huvudstaden Dhaka för att högtidlighålla minnet av 1952 års bengaliska språkrörelse. Tyvärr förbiser internationella medier hela detta spännande, växande och levande litterära arv i sitt snäva fokus på nyheter om kriser, översvämningar och cykloner. Om detta talar de bengaliska poeterna ­Nirmalendu Goon, Ruby Rahman, ­Muhammad ­Samad, Anisur Rahman och ­M rittika Goon med sina svenska kollegor Arne Ruth och ­Kristian ­Carlsson. Moderator: John Y. Jones, chef för Dag Hammarskjöld-programmet vid Voksenåsen, Oslo. Språk: engelska

I Dansa för oss minns skådespelaren Michael ­Nyqvist ögonblicken som lett fram till där han är i karriären idag. Utklädningslekarna som hjälpte honom att fly vardagen i barndomshemmet. Cykelturerna när han som fattig student skulle få replikerna att sitta inför en repetition. De första stapplande stegen på en riktig scen. Tvivlen på om han verkligen är bra nog och de korta stunderna av lycka när han känner att han är det. Michael Nyqvist talar med Yukiko Duke, redaktör Vi Läser, om sin självbiografi, om livsval och om vad det är att vara människa. Arr: Bokförlaget Forum

14.00–14.45 Lö1400.8  Ulf Stark, Marianne von Baumgarten-Lindberg, Eva Fred, Gunilla Lundgren, David Lagercrantz Hur väcks lusten och läsglädjen? Medverkande: Ulf Stark, författare, Marianne von ­B aumgarten-Lindberg, redaktör och verksam inom Läsrörelsen, som framhåller vikten av tidig språkstimulans för små barn, Eva Fred, konsulent litteratur barn/unga Kultur i Väst och agitator för ”Sommarboken”, Gunilla Lundgren, författare och verksam i Rinkeby, och David Lagercrantz, författare till Jag är Zlatan Ibrahimović. Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med Lärarförbundet, Svensk Biblioteksförening, Kulturrådet, ABF Stockholm och Bonnierförlagen PLATS FÖR BARN!


Foto: Felix Gerlach

Foto: Magnus Liam Karlsson

Foto: Anna-Lena Ahlström

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Elisabeth Hjorth

Sara Kadefors

14.00–14.45 Lö1400.9 

14.00–14.20 Lö1400.11 

14.30–14.50 Lö1430.2 

Bengt Liljegren, Svante Nordin

Sara Kadefors

David Eberhard

Sökandet efter Winston Churchill

Lex bok

Hur barnen tog makten

Winston Churchill är en av 1900-talets personligheter som satt djupast avtryck på världen av idag. Det är därför inte märkligt att han också är en av de mest omskrivna och analyserade. I år utkommer både historikern Bengt Liljegren och idéhistorieprofessorn Svante Nordin med Churchillbiografier. De samtalar tillsammans med journalisten Görrel Espelund om utmaningarna i att skriva om en sådan berömdhet. Går det – och är det ens önskvärt – att komma den sanne Churchill på spåret?

Genom att göra revolt mot samhällets jakt på kändisskap och prestation blir Lex, huvudpersonen i Sara Kadefors nya ungdomsroman, en ofrivillig förebild. Lex bok är en käftsmäll mot dagens krav på ungas entreprenörskap.

Psykiatrikern och debattören David Eberhard är tillbaka med en bok om curlingpappor, tigermammor och hur barnen tog makten i vårt Bolibompaland.

Arr: Bokförlaget Atlantis och Historiska Media

Marjaneh Bakhtiari

14.00–14.20 Lö1400.10  Elisabeth Hjorth, Hanna Nordenhök

Det förflutnas skuggor Elisabeth Hjorths roman utspelas i ett Europa präglat av Balkankrigets etniska rensningar. Genom sin egen släkthistoria skriver Hanna ­N ordenhök om arvet efter ett mörkt kolonialt förflutet. Två omskakande romaner som kretsar kring hat, passion och moderskap – och kring kvinnans roll i det historiska ostindiska projektet och i dagens pågående europeiska projekt. Moderator: Håkan Bravinger, förläggare. Arr: Norstedts

Marjaneh Bakhtiari

Arr: Bladh by Bladh

Arr: Lilla Piratförlaget

14.30 14.30–14.50 Lö1430.1 

Godnattsagor för barn som dricker Teheran 2012. Tre generationer med olika minnen och erfarenheter av stadens historia. Marjaneh Bakhtiaris Godnattsagor för barn som dricker är en roman om att leva vidare. En berättelse om människorna i en stad som genomlevt statskupp, valfusk, revolution, krig och massdemonstrationer. Samtalspartner: Lina Kalmteg, journalist. Arr: Ordfront förlag

14.30–14.50 Lö1430.3 Helena Dahlgren, Hannele Mikaela Taivassalo, Caroline L Jensen

Vampyren och den eviga hungern Skräckfantasten Helena Dahlgren, Runebergs­ prisvinnaren Hannele Mikaela Taivassalo och Sveriges okrönta skräckdrottning Caroline L ­Jensen möts i ett blodfyllt och nördigt samtal om fin- respektive fullitteratur och vampyrer. Arr: Schildts & Söderströms och Mix förlag

14.30–14.50 Lö1430.4  Petra Söderlund

Hur många Gösta Berlings saga finns det? Svenska Vitterhetssamfundet utger den första vetenskapliga bokutgåvan av Gösta Berlings saga (1891), aldrig omtryckt sedan dess. Vad är skillnaden mot senare upplagor? Huvudredaktören Petra Söderlund berättar. Arr: Svenska Vitterhetssamfundet

51


Lördag 14.30–14.50 Lö1430.5

15.00–15.20 Lö1500.4

Kristian Petri

Per Odensten

En pappas död

Konsten att andas tillbaka de döda

Pappan har alltid skrivit för att kontrollera världen. Nu skriver han in i det sista. Lappar med telefonnummer, mediciner, platser. Han försöker på något omedvetet sätt organisera sin död. Sonen försöker också hantera döden. Skriver små bitar. Så mycket han orkar. Det blir en berättelse. Kristian Petri samtalar om sin roman Pappan med förläggaren Svante Weyler.

När Max håller andan länge upptäcker han att han hamnar i ett märkligt tillstånd av frihet och rörlighet. Per Odensten skildrar ett gripande familjeöde i Andningskonstnären. I ett samtal med förläggaren Eva Gedin.

15.00–15.45 Lö1500.1  Zac O’Yeah, Kjell Eriksson

Långt bort från Sverige Fjällbacka, Sandhamn, Ystad, Visby … listan över orter där svenska deckarförfattare tar livet av folk kan göras lång. Men nu kommer två deckare som utspelar sig på mycket varmare, folkrikare och mer exotiska platser. Zac O’Yeah, född i Finland, uppvuxen i Göteborg och nuförtiden bosatt i det inspirerande och fantasieggande Indien, introducerar med deckaren Operation Sandalwood den mångsysslande, fifflande privatdetektiven Mr ­Majestic som verkar i mångmiljonstaden Bangalore. Kjell Eriksson är trädgårdsmästaren och författaren som nu lämnat Sverige och Uppsala-polisen Ann Lindell bakom sig och bosatt sig i Brasilien, i en liten by på ön Itaparica i Bahia där hans late och korrumperade kommissarie Santos alltid föredrar en öl hemma i hängmattan framför arbete. Moderator: Maria Neij, journalist. Arr: Ordfront

15.00–15.20 Lö1500.2  Stefan Einhorn

Är det för få författare som byter genre? Stefan Einhorns nya bok Stenträdet är en tänkvärd thriller om fanatism och konsekvenserna av att blint följa sin övertygelse. Här berättar Einhorn om sina tankar kring att byta genre och om Gud i skönlitteraturen. Arr: Bokförlaget Forum

15.00–15.45 Lö1500.5  Julia Skott, Nina Hemmingsson

Kroppspanik Hälsodebatten behöver nyanseras. Vi behöver få nya perspektiv på vad en hälsosam kropp faktiskt är. Att vara smal är idag synonymt med att vara hälsosam. Övervikt förknippas med dåliga vanor och kassa blodvärden. Denna skeva bild är farlig, både för överviktiga och smala. Julia Skott, journalist och författare till boken Kroppspanik, diskuterar tillsammans med Nina Hemmingsson, serietecknare och författare till ett flertal seriealbum, bland andra Det är svårt att vara Elvis i Uppsala, varför dagens kroppsideal ser ut som det gör. Under ledning av moderatorn Johanna Koljonen, journalist, synar de med skarpa och kritiska blickar frågor kring genus, kroppsfixering och samhällets mallar.

Julia Skott Foto: Cato Lein

15.00

Arr: Norstedts

Arr: Natur & Kultur

15.00–15.45 Lö1500.6  Ioana Nicolaie, Aase Berg

Himlen i magen Ioana Nicolaies Himlen i magen är en prosalyrisk dagbok över en 25-årig kvinnas första graviditet. I djärvt egensinniga bilder kombinerar författaren kroppens förändringar och fostrets tillväxt med minnen från sin barndom och röster från andra kvinnors upplevelser av graviditeten. Himlen i magen blev – i kraft av sin stil och sitt ämne – en litterär händelse i Rumänien när den gavs ut. Ioana Nicolaie samtalar med Aase Berg, som i första delen av sin uppmärksammade mammatrilogi, Forsla fett, beskriver en graviditet inifrån fosterlivet där det djuriska och mänskliga ingått i symbios. Moderator: Madeleine Grive, chefredaktör på tidskriften 10TAL.

Ioana Nicolaie FOTO: Martin Löf

Arr: Weyler förlag

Foto: Sara MacKey

28 september

Arr: Rumänska kulturinstitutet och 10TAL Bok

15.00–15.45 Lö1500.3  Cecilia Samartin

Vanliga människor och meningen med livet Kubanskfödda bestsellerförfattaren Cecilia Samartin väver i sina romaner magiska berättelser, inspirerade av sin egen familj och sitt arbete som psykoterapeut och socialarbetare bland människor från Mexiko och Central- och Sydamerika. ”Mina karaktärer är ofta vanliga människor som ställer stora frågor om meningen med livet, vilka de är och vart de är på väg. De omfamnar mystiken.” Hennes senaste roman La Peregrina är andra delen i en trilogi om Jamila och Señor Peregrino. Sedan tidigare finns romanerna Señor Peregrino, Drömhjärta och Salvadoreña på svenska. Cecilia Samartin, bosatt utanför Los Angeles, berättar om sitt liv och sitt författarskap. I ett samtal med journalisten Jenny Strömstedt beskriver hon vikten av att ha en nära relation med läsarna. Språk: engelska Arr: Bazar Förlag

52

15.00–15.45 Lö1500.7 Jonas Gardell

Torka aldrig tårar utan handskar – verket är fullbordat ”Jag har äntligen öppnat en dammlucka av sorg och vrede, och av längtan och saknad efter de här vackra unga männen som inte fick leva sina liv och som vi har glömt bort och förträngt och låtit bli att prata om i trettio år”, sa Jonas Gardell om första delen av Torka aldrig tårar utan handskar på Bokmässan förra året. Med tredje delen, Döden, om Paul och Bengt, Seppo och Lars-Åke, Rasmus och Benjamin, fullbordar Gardell sitt verk om de mörka hiv- och aidsåren på 1980- och 90-talen och om dem som sökte friheten och kärleken i en tid inte långt från nu. Samtalspartner: Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter. Arr: Norstedts

Lulu Carter


Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

15.00–15.20 Lö1500.8  Veronica Hedenmark

Hur illustreras barn med funktionshinder inom litteraturen? Vilka förebilder finns? Vad händer om Prinsen inte kan reparera Prinsessan? Veronica Hedenmark lyfter frågor som gjort att hon själv tagit steget att starta eget förlag för att ge ut böcker som riktar sig till barn med olika funktionshinder.

Mediedagarna i Göteborg – mötesplatsen för ett nytt medielandskap

Arr: Veronica Hedenmark Utbildning & Förlag

6–7 mars 2014

15.00–15.20 Lö1500.9 

Svenska Mässan Göteborg

Daniel Poohl

www.meg.se

Uppväxt i Lasermannens tid Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo, debuterar med uppväxtskildringen Som om vi hade glömt, en berättelse om utanförskap, klass och sökande efter en identitet i 1990-talets Sverige. Samtalsledare: Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg.

16.00 16.00–16.45 Lö1600.1  Victor Bernhardtz, Ester Roxberg

Välkommen till jobbet! Unga människors drömmar och arbetsmarknadens villkor Medan samhället och näringslivet i allt högre grad uppmuntrar och värdesätter ett framgångsrikt yrkesliv, hårdnar ironiskt nog villkoren för unga på arbetsmarknaden. En ny generation fostras in i en arbetskultur som kräver total ofrihet och anpassningsvilja men som samtidigt inte ger tillbaka i form av en trygg och meningsfull plats i samhället. Victor Bernhardtz är redaktör till antologin Skitliv: Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad. Ester Roxbergs skönlitterära roman Fågelhuset skildrar förhållandena för unga i kulturbranschen. Tillsammans med Johan Hilton, journalist och författare, diskuterar de arbetsklimatet och de nya strukturerna, sett genom unga människors ögon. Arr: X Publishing och Atlas

Arr: Leopard förlag

15.00–15.20 Lö1500.10  Göran Hägg

Svenska förmögenheter – gamla klipp och nya pengar Göran Häggs Svenska förmögenheter är en bok om svenska pengar. Mystiken skingras kring de rikedomar som överlevt sedan den moderna kapitalismens gryning på 1800-talet: Wallenbergs, Bonniers, Johnsons och Söderbergs.

16.00–16.45 Lö1600.2  15.30–15.50 Lö1530.2

Kjell Johansson, Kjell Westö

Offpiståkning – roligt och farligt!

Om Kjell Johansson med sin svit om Midsommarkransen för alltid har skrivit in sig som en väsentlig del av Stockholmianan, kan man i lika hög grad hävda att hans finländske kollega Kjell Westö är ett oumbärligt element i Helsingforslitteraturen. Med en gemensam känsla för Staden, i Johanssons fall förstaden, och dess människor tecknar de en fängslande bild av livet på var sin sida om Östersjön. I Kjell Westös Hägring 38 är det året före andra världskriget i den finländska huvudstaden och diskussionerna om Adolf Hitlers expansionspolitik går heta på Onsdagsklubben, ett informellt diskussionsforum. Mammas gata är Kjell Johanssons skildring av vad det var massorna mötte i den nybyggda arbetarförorten Midsommarkransen. Författarna samtalar om sina stadspräglade författarskap med Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet.

Kristoffer Frenkel, Johan Ståhlberg, Ola Rockberg Offpiståkning kan vara både roligt och farligt. Kristoffer Frenkel, Johan Ståhlberg och Ola Rockberg, författare och fotografer till Åre Offpist, berättar om vikten av säkerhet samt hur man bör vara förberedd då man ger sig ut på offpiståkning. Arr: Balkong Förlag

Arr: Lind & Co

15.00–15.45 Lö1500.11  Henrika Tandefeldt, Herman Lindqvist

Adeln och dess roller i Finland och Sverige Riddarhuset i Helsingfors togs i bruk för 150 år sedan, men adeln i Finland har mycket längre anor än så. Hur har adelns och riddarhusets uppgift och betydelse i samhället förändrats sedan 1800-talets början? Vad hände med adelskapet i Finland när landet skiljdes från Sverige 1809? Och hur viktig är den gemensamma finska och svenska historien? Historikern Henrika Tandefelt, aktuell med boken Adeln och dess hus samtalar med författaren Herman Lindqvist, aktuell med När Finland var Sverige. Moderator: John Chrispinsson, journalist. Arr: Albert Bonniers Förlag och Fontana Media

15.30 15.30–15.50 Lö1530.1  Håkan Agnsäter, Christer Themptander

Affischerna 1967–1979 I boken Affischerna! skildras den svenska alternativrörelsen – proggen, kvinnokampen, solidaritetsrörelsen – genom dess affischer. Det är guldkorn ur Sveriges största samling affischer från den här tiden. Håkan Agnsäter, som själv var en del av proggen, talar om tiden och affischerna tillsammans med Christer Themptander, en av våra främsta affischmakare. Arr: Ordalaget Bokförlag

15.30–15.50 Lö1530.3 Sara Lövestam

Hjärta av jazz Alvar kommer till Stockholm på fyrtiotalet och en dörr till jazzen öppnas. I nutid träffar vi Steffi som är mobbad. Alvar och Steffi finner varandra i kärleken till musiken. Sara Lövestam berättar om jazzbacillen och vänskap över generationer. Arr: Piratförlaget

15.30–15.50 Lö1530.4  Kristian Lundberg

En hemstad Kristian Lundberg berättar utifrån sin senaste bok om hemstaden Malmö, en stad befolkad av spöken och skuggor. Det blir en berättelse om klass, fattigdom och utsatthet, men också om hopp och förtröstan. I samtal med förläggaren Helene Atterling. Arr: Wahlström & Widstrand

15.30–15.50 Lö1530.5 Lulu Carter

Sinnliga rum Hur skapar man sitt drömhem? Receptet är enkelt – gå till dig själv och låt bostaden bli en spegel av den du är. Då kommer du att trivas. Så säger Lulu Carter, en av Sveriges mest färgstarka inredningspersonligheter. Lyssna till hennes berättelse om glädjen i att skapa sitt hem i ett samtal med förläggaren Alexandra Lidén.

Huvudstadslitteratur

Arr: Weyler förlag, Schildts & Söderströms

16.00–16.20 Lö1600.3  Kjell Espmark, Horace Engdahl

Hoffmans försvar E.T.A. Hoffman är den tyska romantikens mest lysande geni. Hans berättelser förenar verklighet och fantastik på ett sätt som föregriper den magiska realismen. Om Hoffman handlar Kjell ­Espmarks nya bok. Här samtalar han med Horace Engdahl. Arr: Norstedts

16.00–16.20 Lö1600.4 Björn Runge

Skillnaden att berätta för film eller litteratur Berättar man på olika sätt i film och litteratur? Den frågan kan kanske besvaras av filmskaparen Björn Runge, som nu debuterar som skönlitterär författare med romanen Det allra enklaste. Arr: Lind & Co

Arr: Bonnier Fakta

53


Lördag Foto: Toni Härkönen

28 september

Sofi Oksanen

16.00–16.45 Lö1600.5

16.00–16.20 Lö1600.7

Sofi Oksanen

Kristoffer Leandoer, Åsa Nilsonne

Att överleva, klämd mellan stormakterna

En roman om döden? Nej, om livet!

Hur överlevde estländarna? Efter det internationella genombrottet med Utrensning fortsätter den finska författaren Sofi Oksanen sin kvartett om Estlands historia med romanen När duvorna försvann. Hon skildrar här det Estland som under hela 1900-talet levt i skuggan av först Tyskland och Västeuropa och sedan Sovjet. Genom att följa Roland, motståndskämpen, hans kusin Edgar och dennes hustru Juudit som förälskar sig i en tysk officer, fångar Sofi Oksanen ett land och en tid när det var nödvändigt att leva två parallella liv – ett officiellt och ett innanför det egna hemmets väggar. Sofi Oksanen tilldelades Svenska Akademiens nordiska pris 2013. Möt henne i ett samtal med Athena Farrokhzad, poet, litteraturkritiker och lärare på Biskops-Arnös författarskola. Språk: engelska

Kristoffer Leandoer och Åsa Nilsonne skildrar livet och döden i sina senaste romaner. September är berättelsen om Kristoffer Leandoers mamma. En passande död handlar om en kvinna med Alzheimers sjukdom som tar kommandot över just – döden. Moderator: Björn Linnell, senior advisor Natur & Kultur.

Arr: Albert Bonniers Förlag

16.00–16.20 Lö1600.6  Ola Larsmo, Brian Palmer

101 historiska hjältar Raoul Wallenberg och Malala Yousafzai är exempel på personer beredda att offra sin egen säkerhet för att rädda andras. Ola Larsmo och Brian Palmer berättar om hjältar som vågat ta kampen för mänskliga rättigheter. Arr: Historiska Media

Arr: Natur & Kultur

16.00–16.45 Lö1600.8 PO Enquist

Kärleksmöte som frälsning Någonting saknades i PO Enquists mäktiga, mångskiftande och framgångsrika utgivning som nu spänner över mer än ett halvt århundrade. En kärleksroman. Liknelseboken heter den bok som han aldrig trott sig kunna skriva och i centrum står ett förlösande kärleksmöte på ett kvistfritt furugolv, en händelse som han hade lovat att aldrig berätta om. PO Enquists nya roman kan på flera sätt sägas ta vid där memoarromanen Ett annat liv slutade. Här samtalar han med författaren och journalisten Helena von Zweigbergk om erotik som frälsning och om att skriva kärleksromaner. Arr: Norstedts

16.00–16.45 Lö1600.9  Ernst Kirchsteiger

En Ernst för varje årstid Den folkkäre inredaren Ernst Kirchsteiger har sin egen syn på årstiderna, matlagning, inredning, hemmafix och trädgård. Våren med tussilagons solgula optimism och skira nässelskörd, sommarens barfotaliv, hösten då det är dags att dra sig inomhus igen och vintern med rogivande långkok och nysnöns tystnad. I Året med Ernst får vi följa hans vardag från kök till täppa, via snickarboden och färgpytsen, ständigt på upptäcktsfärd bland de förunderligt vackra detaljer som finns i vår absoluta närhet. Ernst Kirchsteiger funderar på livets goda, speglat genom årstidernas skiftningar, tillsammans med Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framtid, Språktidningen och Modern Psykologi. Arr: Forma Books

16.00–16.20 Lö1600.10  Leif GW Persson

Den sanna historien om Pinocchios näsa En ond saga för vuxna om den siste tsaren av Ryssland, Nikolaj II, Englands premiärminister Sir Winston Churchill, Rysslands president Vladimir Putin och kriminalkommissarie Evert Bäckström. Leif GW Persson, riksbekant kriminolog och bästsäljande författare, är tillbaka med en ny deckare. Samtalspartner: förläggaren Stephan FarranLee. Arr: Albert Bonniers Förlag

54


Ernst Kirchsteiger

16.30 16.30–16.50 Lö1630.1 Aino Trosell

En egen strand Systrarna Hanna och Judit säljer allt och flyttar till Söder­havet. Men det de hade hoppats lämna bakom sig hinner i stället ifatt dem. En egen strand är en roman om flyktdrömmar och om att gå sönder. Aino Trosell samtalar med sin förläggare Peter Karlsson. Arr: Norstedts

16.30–16.50 Lö1630.2  Martin Melin

Status 12 – Sveriges mest kände polis romandebuterar Efter 20 år som polis skildrar nu Martin Melin sina erfarenheter i skönlitterär form. Följ med in i ­piketen, ut på fältet och upplev de svåra moraliska dilemman som poliser varje dag ställs inför. Arr: Bokförlaget Forum

16.30–16.50 Lö1630.3  Ola Ringdahl

Manual för skilda män Vid kriser (som en skilsmässa) klarar sig kvinnor överlag bättre än män. De har verktygen för att hantera sina känslor och de sociala kontaktnäten. Med utgångspunkt i sin bok Det blir bra – Manual för skilda män samtalar Ola Ringdahl med hjärnforskaren Martin Ingvar om vad som gör oss olika. Arr: Natur & Kultur

Foto: sara MoRitz

Foto: Ulla Montan

Foto: RolandPersson

Tema Rumänien Skola och utbildningBarn och ungdomBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

PO Enquist

Göran Everdahl

16.30–16.50 Lö1630.4 

17.00–17.20 Lö1700.2

Christer Fuglesang, Jonathan Lindström, Jens Hansegård

Sania Hedengren, Susanna Zacke

Hur kan vi väcka barns läslust?

Hemslöjd på nytt sätt

Hur skapar man läsglädje hos barn, hur väcker man deras nyfikenhet och inspirerar till lärande? Ett samtal mellan Christer Fuglesang, astronaut och författare, Jonathan Lindström, författare av faktaböcker för barn, och manusförfattaren Jens Hansegård.

Sania Hedengren och Susanna Zacke har med sin färgsprakande inredningsstil gjort stora avtryck. Lekfull återvinning och smart förbättring är ledord för deras egensnickrade form av hemslöjd. Moderator: Annelie Lindqvist, förläggare.

Arr: Fri Tanke förlag och Kalle Anka & Co

Arr: Bokförlaget Semic

16.30–16.50 Lö1630.5 

17.00–17.20 Lö1700.3 

Hans-Olov Öberg

Karl G. Fredriksson, Lilian Fredriksson, Johan Wopenka

Hårdrock som metafor för företagsledande

Årets deckare på svenska

Världens företagsledare har mycket att lära av hårdrockarna. Hur ofta önskar sig inte den genomsnittlige företagsledaren att personal och kunder kunde bete sig litet mer som rockfans? Nog skulle en bank-vd gärna skrika: Lemme see y’all go apeshit, motherfuckers! Hans-Olov Öberg berättar om sin inspirationsbok Heavy Metal Management, skriven ihop med Pär-Jörgen Pärsson från Spotifys styrelse.

Vad är bäst och vad är mest annorlunda i årets svenska deckarflora? Karl G. Fredriksson, Lilian Fredriksson och Johan Wopenka från Svenska Deckarakademin berättar om deckarutgivningen 2013 i Sverige.

Arr: Kalla kulor

17.00 17.00–17.20 Lö1700.1  Göran Everdahl

Nörd eller bildningstörstig? Finns det genvägar till allmänbildning? Göran Everdahl samtalar med förläggare Eva Gedin om kalenderbitare och ”besserwissrar” och allt däremellan. Inget vetande är för värdelöst eller främmande för vår räddare i nö(r)den.

Arr: Svenska Deckarakademin

17.00–17.20 Lö1700.4  Mircea Cărtărescu

Postmodern röst från Rumänien Mircea Cărtărescu, är en av Rumäniens ledande poeter, essäister och romanförfattare, med ett flertal böcker översatta till svenska. Travesti är en tät liten roman om minnen, hallucinationer och drömmar. Samtalspartner: Gunnar Nirstedt, förläggare. Språk: engelska Arr: Albert Bonniers Förlag

Arr: Norstedts

55


Söndag

»

29 september

De svenska fristäderna har ett fungerande nätverk och detta är verkligen en växande rörelse. Snart kan det finnas motsvarande möjligheter för hotade akademiker, musiker och konstnärer.

Fredrik Elg,

Kulturrådet

Seminarier/ Yttrandefrihet To 11.00 – 11.45

Friheten att ignorera makten Medv: Lennart Frick, Ieva Lešinska, Marie Lundquist, Juris Kronbergs To 12.30 – 12.50

Dikter från fängelset Medv: Eva Njakljajeua, Maria Söderberg, Janina Orlov Fr 15.00 – 15.45

Författarens engagemang i den publika debatten Medv: Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Björn Wiman Fr 15.00 – 15.45

438 dagar – Johan och Martin berättar Medv: Johan Persson, Martin Schibbye, Mattias Göransson Fr 16.00 – 16.45

Mod och sanningslidelse Medv: Samar Yazbek, Cecilia Uddén Lö 13.00 – 13.45

Armeniska öden Medv: Varujan Vosganian, Ola Larsmo Lö 14.00 – 14.45

Är exillitteraturen en del av rumänsk litteratur? Medv: Cătălin Dorian Florescu, Dana Grigorcea, Felicia Mihali, Jonas Ellerström

När ordet

inte är fritt Sex Svenska städer erbjuder förföljda författare en fristad

Göteborg var först i landet med att ta emot fristadsförfattare. Sedan dess har ytterligare fem svenska städer anslutit. Nu fortsätter rörelsen att växa. I antologin Fria ord på flykt (Rámus förlag, 2012) medverkar författare som ingått i fristadsprogrammet i Sverige. Parvin Ardalan, iransk journalist, kvinnorättsaktivist och tidigare fristadsförfattare i Malmö, beskriver där dilemman som kan uppstå när man skriver i exil: Vanan att kringgå censur som gör att man fortsätter antyda saker mellan raderna fast man inte längre behöver. Känslan av att språken ”slåss med varandra” när man skriver på persiska, kommunicerar på engelska och försöker lära sig svenska. – Det är komplicerat och förvirrande, men blir lättare. Mycket är svårt i början på en helt ny plats, därför har stödet från Malmö betytt mycket, säger Parvin Ardalan, som efter fristadsåren 2010–2012 nu har permanent uppehållstillstånd. Förutom Malmö ingår Göteborg, Stockholm, Uppsala, Växjö och Sigtuna i programmet, som innebär att författare och journalister som inte kan verka i sina hemländer får en fristad att bo och arbeta i under två år. Fristäderna är organiserade i den internationella samarbetsorganisationen ICORN och stöds i Sverige på olika sätt av Svenska PEN och Kulturrådet. – Det är väldigt konkret och handfast – en människa kommer hit och blir en del av en stads kulturliv. Många har verkligen blivit tillgångar för sina orter. Samtidigt måste man respektera dem som vill leva inkognito, säger Ola Larsmo, författare och ordförande i Svenska PEN. Idén föddes i början av 1990-talet, efter fatwan mot Salman Rushdie:

56

– Det tog tid att få allt att fungera, inte minst med de deltagande ländernas lagstiftning, men nu är mycket etablerat, säger Ola Larsmo. Fredrik Elg är projektledare för fristadsfrågor på Kulturrådet, som arrangerar flera programpunkter i ämnet på Bokmässan. Han berättar att fler orter är på väg att ansluta sig. – De svenska fristäderna har ett fungerande nätverk och detta är verkligen en växande rörelse. Dessutom rör det på sig även inom andra områden. Snart kan det finnas motsvarande möjligheter för hotade akademiker, musiker och konstnärer, säger Fredrik Elg. Parvin Ardalan, som fick Olof Palmepriset 2007, har i många år arbetat för mänskliga rättigheter, ofta ur ett kvinnoperspektiv. Hon var med och startade ett nätmagasin och ett kulturcentrum för iranska kvinnor och är en av initiativtagarna till Change for Equality, en nätkampanj mot kvinnodiskriminerande lagar. Hon beskriver utvecklingen i Iran som en ”backlash”: – Kontroll och diskriminering ökar, friheten begränsas och det blir svårare att organisera sig, säger Parvin Ardalan, som dock tror på ordens kraft: – Ord kan göra revolution, även om de inte alltid räcker hela vägen. Man har ett ansvar att försöka förändra, oavsett om man är kvar i sitt land eller inte. Därför är jag glad över den här möjligheten. Jag kan säga saker som jag inte hade kunnat i Iran. Ulf Benkel


10.30 10.30–10.50 Sö1030.1 ======= Håkan Nesser

I skuggan av ett brott En kväll i november anländer en kvinna till hedarna i Exmoor i sydvästra England. Hon har ett förflutet och en historia. Vad har hänt med hennes man? Levande och döda i Winsford handlar om att fly från sitt gamla liv, och att kanske börja om trots att man inte är någon ungdom längre. Samtalspartner: förläggaren Magnus Bergh. Arr: Albert Bonniers Förlag

10.30–10.50 Sö1030.2 Brutus Östling

Konsten att fotografera fåglar Brutus Östling är en svensk fågelfotograf i världsklass. Hans bilder har tillfört naturfotografin något helt nytt. Nu delar han generöst med sig av sina erfarenheter, ger värdefulla tips och handfasta råd. Arr: Norstedts

10.30–10.50 Sö1030.3 ======= Kajsa Ingemarsson

Den magiska gnistan – vägen till ett kreativt liv Kajsa Ingemarsson utvecklar sina tankar kring kreativitet i Den magiska gnistan. Vad är inspirationens källa och hur kan vi använda den för att förstå oss själva bättre och utvecklas på ett positivt sätt? Arr: Bladh by Bladh

10.30–10.50 Sö1030.4 ======= Anna Laestadius Larsson En liten flicka iförd hijab bär en skylt med ett löfte att döda Salman Rushdie. Detta skedde vid en proiransk demonstration i Beiruts södra förorter den 23 februari 1989. I bakgrunden syns en affisch av den iranske ledaren Ayatollah Ruhullah Khomeini, som begärde att muslimer skulle döda Rushdie för hans påstådda kränkningar av den islamiska läran. Foto: Scanpix

Fristadsförfattare • I mitten av 1990-talet blev Barcelona och Stavanger de första författarfristäderna. 1996 blev Göteborg först i Sverige. • Det finns idag cirka 40 fristäder i hela världen, varav sex i Sverige: Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Växjö och Sigtuna. • Fristäderna är organiserade i ICORN (International Cities of Refuge Network) och stöds av Svenska PEN och Kulturrådet. Migrationsverket har anpassat sin praxis för att förenkla fristadsarbetet. Internationella PEN gör fakta- och bakgrundskontroll. Vem som blir fri-

stadsförfattare avgörs av ICORN tillsammans med värdkommunen. • De kommuner eller regioner som ingår i programmet står för författarens försörjning (i form av stipendium) och bostad under två år. Länkar • www.icorn.org • www.svenskapen.se • www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Fristad • www.we-change.org/english

Kunglig äktenskapsmarknad Barnbruden är Anna Laestadius Larssons mustiga skildring av kvinnorna vid Gustav III:s hov, dit den unga hertiginnan Hedvig Charlotta kommer och möter kravet att ge Sveriges rike en tron­ arvinge. Arr: Piratförlaget

10.30–10.50 Sö1030.5 Martin Engberg, Valle Wigers

I skuggan av sina föräldrar Med föräldrarnas livsval och gåtfulla förflutna som fond står två pojkars uppväxt och försök att tackla tillvaron i fokus. Göteborgsförfattarna Martin Engberg och Valle Wigers samtalar om romanerna Ta skada och God natt, oktober. Moderator: Jessica Schiefauer, författare. Arr: X Publishing och Norstedts

57


Söndag 29 september

10.30–10.50 Sö1030.6

Clara Lidström, Anna Lidström

11.00–11.45 Sö1100.3 =======

11.00–11.45 Sö1100.7 =======

Lars Ragnar Forssberg, Ingvar Oldsberg

Underbara Claras garderob

Lennart Hyland – legenden och hans tid

Sture Allén, Sven-Göran Malmgren, Monica von Martens, Louise Holmer

Clara Lidström, känd som UnderbaraClara, och hennes syster, modedesignern Anna Lidström, har tillsammans skrivit en bok om att ”pimpa”, sy och fixa. Hur skapar man nya kläder av gamla? Nu ger de sina bästa tips och visar under en kreativ workshop hur du med enkla medel kan uppgradera din garderob.

Under decennier trollband Lennart Hyland svenskarna. Hans program var både roliga och meningsfulla. Tage Erlander var den första politiker som deltog i ett underhållningsprogram. Per Oscarsson klädde av sig i direktsändning. Frufridagen skulle befria kvinnor från köksbänken åtminstone en dag om året. Artister – från Snoddas till Carola – debuterade hos Hyland. Men han hade också en svart sida. Alkoholen fick en allt större plats i försöken att bota ångest och självförakt. Lars Ragnar Forssberg, författare till boken Hyland – legenden och hans tid samtalar med Ingvar Oldsberg, en av ”Hylands pojkar”, om Lennart Hyland och den tid som han i så stor utsträckning själv var med och formade. Moderator: Dan Israel, förläggare.

Arr: Bonnier Fakta

10.45

OBS Tiden!

10.45–11.45 Sö1045.1 ======= David Wiberg, Stefan Johansson, Annika Öhlund, Paula Stenström

Dagboksanteckningar från ett källarhål – föreställningen! I en radhuskällare någonstans i Sverige sitter 16-åriga Linnea och skriver dagbok. Egentligen är hon alldeles för blyg för att dela med sig av sina tankar, men klumpen i magen ger henne ingen annan utväg. Utan att riktigt veta vad som kommer att hända, ställer hon sig upp på scenen och läser högt ur sina anteckningar. Dagboks­anteckningar från ett källarhål är en humoristisk och ömsint skildring av en ung människa i otakt med sig själv. Föreställningen – som här spelas i sin helhet – har hyllats av såväl kritiker som publik, och i ­januari gav David Wiberg ut Dagboksanteckningar från ett källarhål som roman. Manus och medverkan: David Wiberg. Musik och medverkan: Stefan Johansson. Mask och kostym: ­Annika Öhlund. Regiöga: Paula Stenström. Arr: Lilla Piratförlaget

11.00 11.00–11.20 Sö1100.1 ======= Ola Andréasson, Jon Nohrstedt

Bamse – från film till tidning till film Rune och Maivor Andréasson spelade redan på 1960-talet in Bamse-filmer i familjens källare. För 40 år sedan fick serien sin egen tidning. Snart kommer den första långfilmen – Bamse och Tjuvstaden. Hur skapade Rune Andréasson Bamse-film och hur görs det i dag? Medverkande: Ola Andréasson, Bamseförlaget, Jon Nohrstedt, Tre Vänner samt skådespelaren som gör Bamses röst i den nya filmen. Arr: Egmont Kids Media Nordic/Tre Vänner

11.00–11.20 Sö1100.2 Malin Mendel Westberg

Bombay Takeaway I landet där en vanlig hälsningsfras lyder: Har du ätit? har maten såklart en stor betydelse. Mat är kultur, politik och religion. Malin Mendel ­Westberg, SVT:s korrespondent i Indien, berättar om Bombay, staden där allt händer, utifrån sin reportagebok och genom den indiska maten. Samtalspartner är förläggaren Åsa Selling. Arr: Wahlström & Widstrand

58

Arr: Leopard förlag

11.00–11.20 Sö1100.4 Emma Hamberg

Larma, släcka, rädda i Rosengädda Tessan förverkligar sin dröm om en egen restaurang. Hemliga passioner varvas med en hopplös renovering och matlagning på hög nivå. Emma Hamberg, drottningen av feelgood, berättar om del två i serien om Rosengädda. Arr: Piratförlaget

11.00–12.00 Sö1100.5 =======

Röster från levande och döda Litterär Gudstjänst Vilka röster lyssnar vi till? Vem blir hörd och vem blir nedtystad? I den litterära gudstjänsten hörs de medverkande författarnas texter, musikernas tolkningar och gudstjänstens språk i ett gemensamt tonläge utan att säga samma sak. Medverkande: Athena Farrokhzad, ­Kristian Lundberg och Niklas Rådström, samt musikerna Anna ­Stadling, Pecka Hammarstedt och ­Andreas Nordell. Under ledning av prästen B ­ irgitta ­Westlin. Gudstjänsten direktsänds i Sveriges Radio P1. Arr: Se människan/Svenska kyrkan, Albert Bonniers Förlag och Wahlström & Widstrand

11.00–11.45 Sö1100.6 ======= Martin Widmark, Monica Reichenberg, Malin Gonzalez, Johan Unenge

Läsförståelse och En läsande klass I jämförelse med andra OECD-länder ligger svenska 15-åringar numera under genomsnittet när det gäller läsförståelse, mot att tidigare ha legat bland de bästa. Vad beror det på? Hur går det att förändra? Medverkande: Martin Widmark, författare, lärare och initiativtagare till En läsande klass, Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet, Malin Gonzalez, mellanstadielärare Sätraskolan Stockholm, och Johan Unenge, författare och Sveriges förste läsambassadör. Moderator: Dilsa Demirbag-Sten, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! och Stiftelsen En l­äsande klass i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Bonnierförlagen plats för barn!

Språk och samhälle i Svenska Akademiens ordlista genom 130 år Den första upplagan av SAOL utgavs 1874 och den trettonde 2006. Databasen SAOLhist innehåller dem alla. Den ger möjlighet att komma åt utvecklingen inom ordförrådet och språkbeskrivningen liksom i det underliggande samhället under den aktuella tiden. Om detta samtalar Sture Allén, Sven-Göran Malmgren, Monica von Martens och Louise Holmer, alla vid Göteborgs universitet. Moderator: Odd Zschiedrich, kanslisamordnare vid Svenska Akademien. Arr: Svenska Akademien

11.00–11.45 Sö1100.8 Cecilia Hagen, Ulf Adelsohn, Jerry Waldemarsson, Lena Rainer

Korsordet – en folksport som fyller 100 år! Nästan 4 miljoner personer – varannan svensk! – gillar att tampas med korsord. Men vilka är egentligen korsordsmakarna? Vilka löser korsord, hur gör man och kan man förkovra sig? Hur tänker konstruktörerna, vilka vapen har de och hur kan lösarna överlista dem? Detta och mycket annat ur korsordens kluriga värld besvaras av korsordshajarna Cecilia Hagen och Ulf Adelsohn och korsordsmakaren Jerry Waldemarsson i ett samtal med Lena Rainer, journalist och författare till en ny bok för korsordslösare, Rätt i krysset. Arr: Ordalaget Bokförlag

11.00–11.45 Sö1100.9 ====== Micke Leijnegard, Jan Guillou, Gunilla Thorgren

Var blev ni av, ljuva drömmar? 68:orna är en mytomspunnen generation svenskar som blev vuxen i samband med vänstervindarna i slutet av 1960-talet. Snart ett halvt århundrade senare blåser det fortfarande kring profiler som Jan Guillou, Claes Borgström, Pierre Schori och ­Suzanne Osten. Men, för att låna Tage Danielssons klassiska undran: ”Var blev ni av, ljuva drömmar?” Denna fråga är utgångspunkten för ett samtal mellan SVT-journalisten Micke Leijnegard, författaren Jan Guillou och Gunilla Thorgren, författare, journalist och framträdande medlem i Grupp 8, utifrån Leijnegards intervjubok 68:orna. Arr: Norstedts

11.30 11.30–11.50 Sö1130.1 Mikael Bergstrand

Delhis vackraste händer – uppföljaren De senaste åren har en ny genre trätt fram: romaner med humor och värme. En av de mest framgångsrika i genren är Mikael Bergstrand. Hör honom samtala med sin förläggare Susanna Romanus om Göran Borgs nya äventyr i Dimma över Darjeeling. Arr: Norstedts


Foto: Patrik Lundin

Foto: Fredrik Etoall

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Foto: Khashayar Naderehvandi

David Wiberg

Mikael Bergstrand

Roxette – inte bara en joyride

11.30–11.50 Sö1130.2 =======

12.00

12.00–12.45 Sö1200.2 =======

12.00–12.45 Sö1200.1 ======

Roxette – inte bara en joyride

Håkan Lahger

Helikopterpiloten – thriller och tragedi I en spektakulär kupp med helikopter i september 2009 rånas en värdedepå i Västberga utanför Stockholm på 39 miljoner kronor. En av de som grips för rånet är en välkänd tv-producent, som hävdar sin oskuld. Håkan Lahger samtalar med förläggaren Stefan Hilding om sin bok Helikopterpiloten. Arr: Norstedts

11.30–11.50 Sö1130.3 ======= Eva F Dahlgren

Fallna kvinnor – när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut Under arbetet med Farfar var rasbiolog fann Eva F Dahlgren ett fotoalbum med nakna kvinnor. Hennes jakt på vilka dessa kvinnor var formar sig till ett gripande stycke kvinnohistoria om de pros­ tituerade som spärrades in i Landskrona.

Christina Andersson, Sofia Viotti, Stefan Einhorn

Med känsla för compassion Utan förmågan till medkänsla hade den mänskliga arten aldrig överlevt. Medkänsla, compassion, handlar om att vara uppmärksam på lidande, sitt eget och andras, förenat med en vilja att lindra det. På tio år har compassion blivit ett stort forskningsområde där man undersöker hur medkänsla påverkar hälsa och relationer. Psykologerna Christina Andersson och Sofia Viotti, författare till den första svenska boken i ämnet, Compassionfokuserad terapi, och Stefan Einhorn, läkare och professor aktuell med romanen Stenträdet, arbetar nu för att etablera ett tvärvetenskapligt forskningscentrum i Sverige om compassion och altruism. Hur forskar man på förmågan att känna med andra? Samtalsledare: Agneta Lagercrantz, redaktör för Idagsidan, Svenska Dagbladet.

Per Gessle, Sven Lindström Sagan om Roxette är full av passion och drama, glädje och sorg, framgång och nattsvart motgång. Efter pärlbandet av internationella pophits under slutet av 1980-talet och det tidiga 1990-­talet kom chockbeskedet om Marie Fredrikssons hjärntumör som sånär hade gett historien ett tragiskt slut. I Roxette – Den osannolika resan tur och retur berättar författaren Sven Lindström historien om ett av Sveriges mest framgångsrika band och låter fans från hela världen vittna om vad Roxettes musik har betytt för dem. Ett samtal mellan Per Gessle och Sven Lindström om hobbyprojektet som Gessle knappt vågade tro på när han var en blonderad föredetting och Marie Fredriksson en av landets starkast lysande artister. Arr: Norstedts

Arr: Idagsidan, Svenska Dagbladet och Natur & Kultur

Arr: Bokförlaget Forum

59


Söndag 29 september

12.00–12.20 Sö1200.3 ======= Bea Uusma

Upptäcktsresan som livsprojekt I juli 1897 ger sig ingenjör Andrées expedition iväg i en vätgasballong med riktning Nordpolen. 1930 hittas kvarlevorna efter männen på en ö i Norra Ishavet. Bea Uusma har länge letat efter sanningen om expeditionens öde, som också sammanflätas med hennes eget. Hon samtalar med sin förläggare Peter Karlsson. Arr: Norstedts

12.00–12.45 Sö1200.4 ======= Cătălin Dorian Florescu

Berättandets psykologi Rumänsk-schweiziske Cătălin Dorian Florescu räknas som en av de viktigaste tyskspråkiga författarna idag. I hans färgstarka familjeepos Jacob beslutar sig för att älska väver den psykologutbildade författaren skickligt samman ett stycke rumänsk och europeisk historia med huvudpersonens dramatiska upplevelser under första hälften av 1900-talet. Ett centralt tema i boken är människans förmåga att överleva under extremt svåra omständigheter utan att förlora förståndet och hoppet. Vilken betydelse har tidigare generationers upplevelser? Kan kärleken övervinna allt? Moderator: Klas-Göran Karlsson, professor i historia. Språk: engelska

12.00–15.00 Sö1200.9 OBS Tiden!

=======

Ett halvt sekel på tre timmar Svenska Filminstitutet 50 år Svenska Filminstitutet fyller 50 år och därför bjuder vi på film, samtal och film igen! För att få ett grepp om de gångna 50 åren pratar vi med svenska filmpersonligheter och inleder med Jörn Donner. Vi visar kortare filmprogram från de senaste fem decennierna, som vardera inleds med reklamfilmer som tidsmarkör för sitt årtionde. Mellan programmen samtalar vi med en för det decenniet framstående svensk filmare. Välkommen in och lyssna och njut av gammalt och nytt! Vi bjuder bland annat på:

12.30–12.50 Sö1230.3 =======

Ingrid Kampås

David Safier

Hustru, trälinna, frilla, nunna

Dålig karma

– medeltidens kvinnoroller

Om att samla god karma med sin debutroman

Var medeltidens kvinnor rättslösa? Eller är det en nutida fördom? I romanen Drottningkronan skildrar Ingrid Kampås kvinnor med makt och lärdom. Medan andra var dömda till ett liv i träldom.

David Safier, en av Tysklands bäst säljande författare, presenterar sin humoristiska roman Dålig karma och berättar varför han har byggt upp stiftelsen Gutes Karma med hjälp av intäkterna från romanen. Språk: engelska

Arr: Historiska Media

12.00–12.20 Sö1200.8

12.00–12.45 Sö1200.5 =======

Workshop med Simona Ahrnstedt

En deckardrottning firar tio år Det är tio år sedan Camilla Läckbergs första roman Isprinsessan gavs ut – ett jubileum som naturligtvis firas med en jubileumsbok! Här får kortromanen Snöstorm och mandeldoft nytt liv i sällskap av tre noveller: Änkornas kafé, Drömmen om Elisabeth och En elegant död. Vi får bekanta oss mer med Tanumshedes polis Martin Molin, med barnlösa Malin vars högsta önskan är att få ett eget barn och med änkorna på kaféet och deras mörka hemligheter. Tillsammans med författarkollegor, förläggare och andra som har varit viktiga för hennes karriär blickar Camilla Läckberg tillbaka på tio år som en av Europas mest framgångsrika deckarförfattare – och ger kanske även en glimt av framtida kriminalutredningar i Bohuslän? Arr: Bokförlaget Forum

12.00–12.45 Sö1200.6 ======= Jo Salmson, Peter Ekberg, Maths Claesson

Science fiction för unga läsare Är science fiction den nya trenden i stället för fantasy? Vad i vår samtid får oss att fly den romantiska medeltiden och bege oss till en dystopisk framtid? Och hur är det med vetenskapen i science fiction? Författarna Jo Salmson, Peter Ekberg och Maths Claesson diskuterar trender inom barnoch ungdomslitteraturen och vad som påverkat deras eget skrivande. Moderator: Johanna Koljonen, journalist. Arr: Bergs förlag och Bonnier Carlsen

Att skriva romance

Vad är den litterära genren romance? Varför har romance bara helt nyligen börjat slå igenom i Sverige? Simona Ahrnstedt berättar om sina egna erfarenheter av att läsa och skriva romance. Hon delar med sig av tips och råd och ger dig möjlighet att prova på att skriva romance med hjälp av enkla skrivövningar. Arr: Damm Förlag

12.30 12.30–12.50 Sö1230.1 ======= Isabella Löwengrip, Pingis Hadenius

Economista Att ta hand om sina pengar är detsamma som att respektera sig själv. Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius ger enkla och konkreta verktyg för att finansiera studier, göra bostadskarriär, maximera inkomster, investera och shoppa långsiktigt. Arr: Bokförlaget Forum

12.30–12.50 Sö1230.2 =======

Arr: Bazar Förlag

13.00 13.00–13.45 Sö1300.1 ====== Cajsa Tengblad, Magnus Hedman

Hur pushar man sig själv och sina barn lagom mycket? Vi lever i ett prestationssamhälle, men ofta kommer de hårdaste kraven inifrån. Krav som vi kanske sedan för över på våra barn. Som förälder kan det vara svårt att sortera ut sina egna ambitioner från vad barnen själva vill och vad som är bäst för dem. Hur skapar vi rimliga förväntningar på oss själva och våra barn? Är tävlande och konkurrens en bra drivkraft? Finns det en ”lagom” press för att pres­ tera bra? Cajsa Tengblad, friskvårdpedagog och aktuell med boken Prestationsprinsessan – min revolt mot duktigheten, samtalar med Magnus Hedman, tidigare landslagsmålvakt i fotboll, aktuell med boken Låt ditt barn vinna. Samtalsledare: Kattis Ahlström, journalist och BRIS generalsekretere. Arr: Libris förlag, Studieförbundet Bilda, Se människan/Svenska kyrkan och Idrottsförlaget

Elisabeth Mansén

13.00–13.20 Sö1300.2 =======

Kvinnorna gör mannen: exemplet Mary Wollstonecraft

En spelmissbrukares bekännelser

1700-talsfilosofen Mary Wollstonecraft med sina radikala tankar om män är en av de kvinnor som bidragit till att skapa och påverka manlighet och som presenteras i den nya antologin Kvinnorna gör mannen. Idéhistorikern Elisabeth Mansén berättar. Arr: Makadam förlag

60

Arr: Svenska Filminstitutet

12.00–12.20 Sö1200.7 =======

Arr: Schweiz Ambassad, Pro Helvetia, Rumänska Kulturinstitutet och 2244

Camilla Läckberg

Musik ska byggas utav glädje! Monica Zetterlund sjunger sig igenom en hel dag i regi av Jörn Donner. Musikgruppen Sound of Music, som senare blev kända under namnet Blå Tåget, presenteras i ett filmcollage. I Konst är dyrbarare än korv framför 80-talets rockelit pseudo-reggae till animation av Carsten Regilds verk. Och så blir det reklamfilm! Populära Christina Schollin rattar Volvo Amazon, Björn Borg rappar, Sonya Hedenbratt & Sten-Åke Cederhök tjafsar och Thomas Di Leva är i flygande fläng. Medverkande bl a: Jörn Donner, Stefan Jarl, ­G abriella Pichler och Tove Torbiörnsson, ­Svenska Filminstitutet. Moderator: Jan Göransson

Vladislav Savic Vladislav Savic berättar i sin bok En spelmissbrukares bekännelser om vägen från att vara stjärnreporter på Sveriges Radio till att rasa utför samhällsstegen. Det är en historia om en industri som lockar folk med spel och drömmar, men som alltför ofta leder till undergång. Arr: Fri Tanke förlag


Foto: Caroline Andersson

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

13.00–13.20 Sö1300.3 ======

13.00–13.45 Sö1300.7

Lotta Skoglund

Elsa Billgren, Clara Lidström

Tjyvlyssnat

Du är dina kläder

Hör samtalet i svampskogen om de på tok för låga pensionerna. Vem är det som längtar efter en ansiktslyftning? Och vad säger den äldre mannen om kvinnorna på badbryggan? Lotta Skoglund har tjyvlyssnat.

Om mode och identitet

Arr: Natur & Kultur

13.00–13.45 Sö1300.4 ====== Mats Myrberg, Caroline Liberg, Lars-Gunnar Andersson, Karin Taube

Fråga forskare om språk och läsning

Foto: Vebjörg Hagene Thoe

Elsa Billgren

Hur erövras språk och läsning och kanske det allra viktigaste, läsförståelse? Fyra professorer är beredda att ge svar. Medverkande: Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik Stockholms universitet, ­Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala universitet, Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska Göteborgs universitet och medarbetare i radioprogrammet Språket, och Karin Taube, professor emerita i pedagogiskt arbete Umeå universitet. Moderator: John Chrispinsson, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med ­Lärarstiftelsen och Natur & Kultur plats för barn!

13.00–13.45 Sö1300.5 Tuomo Haapala

Staden som scen

Foto: Bingo RimÉr

Tuomo Haapala

Tuomo Haapala är allkonstnären som får en symfoniorkester att flyga och vita älgar att sjunga och som låter en grodmanskör stiga upp ur strömmen och brista ut i sång. Allt med staden som arena. För enligt denne kompositör, regissör, manusförfattare och musiker har varje stad och varje ort platser som bara väntar på att bli upptäckta för att användas som scener för musik, teater, ord, bild, rörelse och fri fantasi – en filosofi som han om och om igen har omsatt i praktik i sina gigantiska urbana musikhappenings. Här berättar Finlandsfödde Tuomo Haapala, aktuell med boken Staden som scen, om städer som med gemensamma krafter gjort det oväntade och det omöjliga. Arr: Bullfinch Publishing

13.00–13.45 Sö1300.6 ======= Ninni Schulman, Amanda Hellberg

Blodtörst och skrivarglädje Två av höstens mest efterlängtade svenska decka­ re heter Svara om du hör mig och Snögloben. Deckarförfattarna Ninni Schulman och Amanda ­H ellberg möts i ett spännande samtal om hur mycket deras starka hjältinnor bygger på dem själva. Hur gör man fiktion av självbiografiska upplevelser? Är det alltid bara glädjefyllt och härligt att vara författare? Och hur mycket blod får man egentligen ha med på ett bokomslag? Moderator: Maria Neij, journalist.

Elsa Billgren och ­Clara Lidström, känd som Under­baraClara, är två färgstarka profiler som gått sin egen väg i stil och mode. Båda har starkt bidragit till ett ökat intresse för vintagekläder och inspirerat många att våga skapa en egen stil, bortom den traditionella modenormen. Här talar de om sina böcker, Elsa Billgrens vintage och Underbara Claras garderob, om kläder som identitet och provokation och om vad vintageplagg kan lära oss om kvinnors liv i tidigare generationer. Moderator: Jenny Strömstedt, journalist. Arr: Bonnier Fakta

13.00–13.45 Sö1300.8 ======= Eva Bojner Horwitz, Töres Theorell, Walter Osika

Kulturen – framtidens hälsobuffert? ”Kulturpaletten på vårdcentraler”, initierad av 1,6 och 2,6 miljonerklubben, är en storsatsning inom svensk kulturhälsoforskning där dans, musik, teater, film, show och stillhetsövningar paketerats till patientgrupper inom öppenvården. Vad är det som händer i hjärnan när vi dansar, lyssnar på musik? Hur kan vi buffra hälsa och främja empati med hjälp av kultur? Medicine doktor, dansaren Eva Bojner Horwitz, projektledare för Kulturpaletten, bjuder upp och diskuterar hur kultur kan påverka hälsan med professor emeritus, spelman Töres Theorell och stressforskare Walter Osika. En kulturpalettbox fylld av kunskap kommer att öppnas under seminariet. Moderator: Alexandra Charles, ordförande i 1,6 miljonerklubben. Arr: 1,6 och 2,6 miljonerklubben

13.00–13.20 Sö1300.9 ======= Lars H Gustafsson, Cecilia Kerstell

Till lekens försvar Varför leker vi? Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson har skrivit en bok om lekens ursprung och betydelse och om vad som händer med leken när den möter livets allvar. Det är en stark plädering för lekens nödvändighet i våra liv. Arr: Norstedts

13.30 13.30–13.50 Sö1330.1 Bibi Rödöö, Cecilia Hallin

Sommar – bilder av prat Morgan Alling hoppar fallskärm och en ung Janne Scherman målar köksgolv med skokräm. Sommarvärdar har skrivit kåserier om nationalklenoden Sommar och dess mångåriga chef Bibi Rödöö berättar om händelser bakom kulisserna. Sommar­ pratarnas historier har visualiserats av fotografen Cecilia Hallin. Arr: Votum & Gullers Förlag

Arr: Bokförlaget Forum

Camilla Läckberg

61


Söndag Foto: Patrik Lundin

Foto: telegram bokförlag

29 september

Från skräpkultur till världsförbättrare

13.30–13.50 Sö1330.2

Thomas Di Leva

14.00–14.45 Sö1400.2 =======

14.00–14.45 Sö1400.4 =======

Mattias Boström

Beate Möller, Nina Jansdotter

Romansviten om Estland

Ett odödligt geni

Arbetslös men inte värdelös

Den finska författaren Sofi Oksanen fick med Utrensning sitt internationella genombrott. När duvorna försvann är tredje delen i hennes stora berättelse om Estlands historia och estländarnas dagliga kamp för överlevnad, klämda mellan stormakterna. Sofi Oksanen tilldelades 2013 Svenska Akademiens nordiska pris. Här samtalar hon med översättaren och tolken Janina Orlov. Språk: engelska

För 125 år sedan föddes gentlemannadetektiven Sherlock Holmes genom Arthur Conan Doyles penna. En odödlig skapelse skulle det visa sig, som fortfarande ger upphov till nya tv-serier och filmer. Mattias Boström, Sveriges ledande ­Sherlock Holmes-expert och aktuell med boken Från ­Holmes till Sherlock, samtalar med journalisten M ­ aria Neij om de vägar detta udda geni tagit genom populärkulturen. Vad krävs för att litterära figurer ska leva vidare efter författarens död?

Lågkonjunkturen i Sverige, i Europa, i världen är idag ett faktum. Många drabbas av arbetslöshet, direkt eller indirekt. Från en trygg tillvaro kastas man ut i en ny osäkerhet. Frågorna som uppstår när man står utan jobb är många och ofta helt oväntade. Som arbetssökande saknade Beate Möller ett djupgående perspektiv. Hur påverkas jag som människa? Hur behåller jag min självkänsla? Många hon mött har känt likadant. Resultatet av frågorna blev boken Arbetslös men inte värdelös, som Beate Möller skrivit tillsammans med Nina ­Jansdotter, coach och beteendevetare. Ett samtal mellan författarna och Mattias Hagberg, journalist och författare, om att vara arbetslös, ha en nära relation till en arbetslös och att möta arbetssökande i sitt arbete.

Sofi Oksanen

Arr: Albert Bonniers Förlag

Arr: Piratförlaget

14.00 14.00–14.20 Sö1400.1 ======= Herman Lindqvist

När Finland var Sverige I nära 700 år var Sverige och Finland samma land. De styrdes av samma kung och samma riksdag. De fick samma lagar, kyrka och skola. I Sverige är detta märkligt okänt. Herman Lindqvist fyller i sin senaste bok på sitt vanliga, medryckande sätt ut hålet i svenskarnas kunskap om den långa gemenskapen med Finland. Arr: Albert Bonniers Förlag

62

14.00–14.20 Sö1400.3 ======= Dan T Sehlberg

Vad händer om ett datorvirus får biologisk spridning? Dan T Sehlberg är en av höstens mest spännande debutanter. Redan innan boken utkommit har den sålts till 33 länder och är på väg att filmatiseras i USA. Mona är en berättelse om ett inte otänkbart skräckscenario. Arr: Lind & Co

Arr: Historiska Media


Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

14.00–14.45 Sö1400.5 =======

15.00–15.20 Sö1500.5 =======

Jesper Heed, Johan Rutherhagen

Hannah Widell

Från skräpkultur till världsförbättrare

”Sex and the Mammaliv”

Nedskräpade campingplatser och fulla tonåringar är ett återkommande problem för musikfestivaler världen över. Samtidigt satsar allt fler festivaler och artister på att sprida ett budskap om fred, miljö och samhällsansvar. Livsstilsmagasinet Camino och Sveriges största musikfestival bjuder in till ett samtal med Peace & Loves grundare och kreativa chef Jesper Heed och Johan Rutherhagen som tillsammans med Ane Brun har grundat artistkollektivet No More Lullabies.

Hannah Widell var nyskild och olycklig och gav sig ut i singellivet kring Stureplan i jakt på den stora kärleken. I Sex and the Mammaliv berättar hon i romanform om hur hon jonglerade en framgångsrik mediakarriär och livet som småbarns­ förälder när hela livet var i gungning. Arr: Printz Publishing

15.00–15.45 Sö1500.6 ======= Sören Olsson, Anders Jacobsson

Arr: Camino och Föreningen Peace & Love

På topp i 30 år – hur lyckas de?

14.30 14.30–14.50 Sö1430.1 ======= Erik Månsson, Henrik Karlsson

Spionjägaren berättar Spionjägaren är en berättelse från insidan om en laddad tid i vår historia. Olof Frånstedt var under 1960- och 70-talen chef för Sveriges kontraspionage. Här berättar Säpo-chefen om hur det gick till bakom kulisserna, om maktkamper, intriger och dubbelspel. Han ger spännande inblickar i det tyska ambassaddramat, sveket mot Raoul Wallenberg och kastar nytt ljus över spionerna Stig Wennerström och Stig Bergling. Erik Månsson, som arbetat med boken, i samtal med PM ­Nilsson, vd för debattsajten Newsmill.

15.00–15.20 Sö1500.2 ======= Nisse Simonson

Alltid nåbar – aldrig ifred

14.30–14.50 Sö1430.2 =======

Hur många koder och lösenord kan du utantill? Varför ser mäns och kvinnors mejlande olika ut? Med humorns hjälp utforskar Nisse Simonson vad teknikstress är och förklarar vad den egentligen gör med vår urgamla hjärna.

Kjell Johansson

Arr: Brombergs Bokförlag

Arr: B Wahlströms Bokförlag

Mammas gata – berättelser från en förstad

15.00–15.20 Sö1500.3

Den fantastiska förstaden. En stad i staden. Kjell Johansson skriver en svensk arbetarförorts historia genom dess verkliga och ihopljugna invånare. I samtal med förläggaren Svante Weyler.

Maggans lilla starksköra

Arr: Weyler förlag

14.30–14.50 Sö1430.3 ======= Bengt Ericson

Pressad av banken ”Om det kunde hända mig, kan det hända vem som helst”, sade Erik Penser efter att ha fråntagits alla aktier hösten 1991. Utifrån sin nya bok ­Spekulanten talar Bengt Ericson om den enskildes maktlöshet när bankens grepp hårdnar. Arr: Lind & Co

15.00 15.00–15.20 Sö1500.1 ======= Viveca Sten

Research i Sandhamn Viveca Sten berättar om researchprocessen och hur hon samlar in fakta till alla bloddrypande detaljer i sina framgångsrika Sandhamnsdeckare.

Maggan Hägglund

”Det handlar om att hantera sitt liv när man är både stark och skör.” Maggan Hägglund är en av författarna bakom storsäljaren Drunkna inte i dina känslor. Nu är hon tillbaka med Maggans lilla starksköra, en bok att känna igen sig i.

Jubileumsåret 2013 står författarna Sören Olsson och Anders Jacobsson ännu en gång i strålkastarljuset med bland annat den prisbelönta bio­ filmen Sune i Grekland – all inclusive, ytterligare en biofilm med premiär till jul, två nya Sune-böcker, två nya böcker om den i medierna omdiskuterade Håkan Bråkan, en ny bok om Bert, en Galna Gatanbok, och minst två nya appar. Hur lyckas författarna hålla sig på topp år efter år? Lyssna på deras berättelse om framgångar och motgångar, trender som kommit och gått och hur de alltid varit trogna sin stil och sitt författarskap, trots ofta hård kritik från recensenter. Arr: Egmont Kids Media Nordic

15.00–15.45 Sö1500.7 ======= Lina Neidestam, Julia Thorell, Frida Ulvegren

Fri kärlek, modellindustrin och arg feminist mot skönhetsideal En ny typ av tecknade serier växer fram i Sverige och erövrar seriemarknaden. Lina Neidestams Zelda har just fått en egen serietidning och växer som fenomen i allt flera länder. Julia Thorell fortsätter sin berättelse om Juni och den fria kärlekens utveckling under århundradena. Frida Ulvegren debuterar i år med sin egen historia om hur det var att dras in i modellbranschen vid fjorton års ålder. Ett samtal om seriehjältinnor som går mot normen. Moderator: Johanna Koljonen, journalist. Arr: Kartago

Arr: Libris förlag

15.00–15.45 Sö1500.4 =======

Thomas Di Leva måste prata om allt Thomas Di Leva är en både folkkär och omsusad artist, en särling som alltid gått sin egen väg i den svenska musikbranschen. Han är på många sätt ett mysterium: Alla känner till honom, men ingen vet egentligen vem han är. I höst fyller Thomas Di Leva 50 år och firar med både nytt album och biografin Vi måste prata om allt, där han för första gången själv berättar om sitt liv och hur det var, hur han tänkt. Christer Lundberg från Christer i P3 samtalar med Thomas Di Leva: Är det den riktiga Thomas vi får möta i boken? Hur är han? På riktigt?

15.00–15.20 Sö1500.8 Henok Fenti, Karl Grandin, Ida Engström

Ölbryggning i hemmaköken De senaste åren har den svenska ölkulturen gått från en stor stark till att innefatta egna öllistor på finkrogar och hantverksmässigt framställd öl. Hur kommer det sig att hemmabryggning har blivit så populärt? Och går det verkligen att brygga prisbelönt öl hemma i sitt eget kök? Ett panelsamtal om den svenska ölkulturen med fantombryggarna Henok Fentie och Karl Grandin från Omnipollo, aktuella med boken Brygg öl, och Ida Engström från Electric Nurse. Arr: Natur & Kultur

Arr: Telegram Bokförlag

Arr: Bokförlaget Forum

63


Skolspåret 26–27 september 2013

Fokus på kunskap

Foto: Thinkstockphoto

Kunskap, skola och utbildning är ständigt aktuella ämnen som de flesta har en åsikt om och som hamnar allt högre upp på agendan ju närmare riksdagsvalet vi kommer. I Skolspåret har vi samlat alla seminarier i årets program – 29 stycken! – som på olika sätt har koppling till skolans värld. Flera av dem tar upp en särskilt brännande fråga, nämligen barns och ungdomars läsförmåga! Ett ämne som aktualiserades när Litteraturutredning, som presenterades på Bokmässan förra året, visade att de unga läser allt mindre och sämre. Hur kan trenden vändas?

ryms innanför Skolspårets vida ramar är till exempel hur skolelever använder sig av det Andra ämnen som

64

öppna och fria internet, den amerikanska undervisningsmetoden Flipped Classrooms, mentalisering som verktyg för läraren i samspelet med eleverna, hur rektor och lärare influerar varandra i skolvardagen och mycket annat.

Genom Skolspåret vill Bokmässan erbjuda lärare och pedagoger en möjlighet till fortbildning och inspiration och ett tillfälle att träffas för att utbyta erfarenheter – till ett förmånligt pris. I Skolspårskortet ingår även entré till Bokmässans stora utställningsdel med flera utställare från utbildningsområdet och många monter- och scenprogram med fokus på skola och utbildning.

Skolspårskortet

• Skolspåret består av ett urval seminarier ur det ordinarie programmet. Ett 4-dagarskort eller seminariekort för torsdag alt. fredag ger därmed tillträde även till Skolspårsseminarierna. • Skolspårskortet kostar 680 kr/dag (exkl moms). • Grupp om minst tio personer: 580 kr/pers och dag (exkl moms). Skolspårskortet beställer ni på www.bokmassan.se/webbshopskolsparet


Foto: Christian Andersson

Foto: Malin Aghed

Foto: Leif Hansen

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

Ingrid Olsson

Per Nilsson

Katarina von Bredow

TORSDAG

10.30

11.00–11.20 To1100.8 

10.30–10.50 To1030.1 =======

10.00

Lotta Bergman, Magnus Persson, Per Nilsson

Vem leder egentligen vem?

10.00–10.20 To1000.1 ======

Trots att författarbesök länge varit vanliga i svenska skolor finns det mycket lite forskning om besökens betydelse. Lotta Bergman och Magnus Persson från Malmö högskola har under 2011/2012 arbetat med projektet Författaren i klassrummet. Med utgångspunkt i ett Skapande Skola-projekt med författaren Per Nilsson belyser de författarens skiftande roller i klassrummet.

26 september

Katarina von Bredow, Ingrid Olsson

Skolan som fond Skolbarn tillbringar större delen av sin tid i skolan. Skolans sociala koder spelar en stor roll för hur vi formas som individer. Ändå är det få böcker för barn och unga som använder skolmiljön. Förläggaren Cecilia Nilson leder ett samtal om relationer i skolan med författarna Katarina von ­Bredow och Ingrid Olsson.

Författaren i klassrummet

Ann Ludvigsson

– samproducerat ledarskap i skolan Hur influerar och förstår rektor och lärare varandra i vardagsarbetet? Vilken betydelse har skolsammanhanget för samspelet mellan rektor och lärare? Ann Ludvigsson, forskare/lärare, som skrivit Vem leder egentligen vem?, belyser hur rektor och lärare influerar varandra och samproducerar ledarskap i skolvardagen.

Arr: Malmö högskola

Arr: Studentlitteratur

Arr: Rabén & Sjögren

11.00

12.00

10.00–10.45 To1000.6 =======

11.00–11.45 To1100.3 =======

12.00–12.45 To1200.1 =======

Att platsa i en skola för alla

Internet som arena i undervisningen

Myter – ett hinder för skolans utveckling? Det finns många myter om skolan. Ibland felaktiga, ibland baserade på en förenkling som inte ger hela bilden. Till exempel att skolan inte har tillräckligt med resurser, att skolans resultat skulle bli bättre med ett förstatligande och att IT i skolan skulle vara skadligt för barns utveckling. Seminariet inleds med en diskussion om dessa myter och övergår sedan i ett samtal om skolans utveckling och förutsättningar att ge alla elever möjligheten att nå sin fulla potential. Medverkande i seminariet annonseras på www.bokmassan.se. Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Eva Hjörne, Roger Säljö

Larmrapporterna om sjunkande skolresultat och en alltmer segregerad skola avlöser varandra. Det hjälper knappast dem som arbetar med elevhälsa – även om de flesta har tankar om vad som kan vara orsakerna bakom. Skollagen är dock tydlig: svensk skola ska erbjuda alla elever, med särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd, en likvärdig utbildning, en skola för alla. Skolans elevhälsa har fått en förstärkt roll. I detta ligger även krav på att elevhälsan ska vara ”hälsobefrämjande och förebyggande”. Hur kan skolan arbeta med allt detta? Forskarna Eva Hjörne och Roger Säljö vidgar perspektiven och föreslår nya verktyg och tankemodeller för detta viktiga arbete. Moderator: Carola Stuart, förläggare.

Ylva Pettersson

Möt läraren vars elever når miljonpublik Hur gör vi för att förvalta skolans demokratiuppdrag, sträva mot de högsta betygskriterierna och samtidigt möta de elever som behöver särskilt stöd för att nå målen? Kan man arbeta entreprenöriellt i de teoretiska kurserna på gymnasiet? Om det berättar Ylva Pettersson, programansvarig på Katedralskolan i Skara, för chefredaktören Patrik Hadenius, Språktidningen, som ställer de viktigaste frågorna om det moderna kunskapsbaserade lärandet. Arr: Lärarnas Riksförbund

Arr: Norstedts

65


Skolspåret Foto: sara moritz

Foto: Snezana Vucetic Bohm

Foto: Berättarministeriet

26–27 september 2013

Sven Nordqvist

Sara Lundberg

Gunnar Ardelius

12.00–12.20 To1200.4 =======

13.00

14.00

Den rörliga bilden i undervisningen

13.00–13.20 To1300.2 =======

14.00–14.45 To1400.5 =======

”Jag har aldrig läst en bok”

Men läs då unge!

Vad gör vi med killars icke-läsning? Ett samtal mellan författarna Gunnar Ardelius och ­Kristoffer Leandoer samt litteraturpedagog Åsa ­Lundholm om tonårspojkar, könsroller och skönlitterär läsning i skolan.

Att kunna läsa är en samhälls- och demokratifråga. Varningsklockan ringde när Litteraturutredningen klargjorde att barns och ungas läsförmåga fortsätter sjunka dramatiskt. Hur påverkas samhället på sikt av en minskande läsförståelse? På alla fronter satsas det nu på läsfrämjande insatser. Men vad betyder det egentligen? Vilka vägar leder till ökad läslust för barn och unga? Medverkande: Johanna Koljonen, författare och journalist, Ann Steiner, lektor i litteraturvetenskap, och Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Moderator: Daniel Sandström, kulturchef ­Svenska Dagbladet.

Mats Jönsson, Kajsa Hedström

– vad tillför den vår historiesyn? På filmarkivet.se finns det rörliga bildmaterial som alltför länge fört en undanskymd tillvaro i olika svenska arkiv. Nu ligger omkring 650 filmer på nätet och mängden rörlig bild växer successivt. Vad kan den rörliga bilden göra för vår historiesyn och undervisning idag? Medverkande: Mats Jönsson, docent i filmvetenskap vid Lunds universitet, och Kajsa Hedström, chef för filmarkivet.se och Svenska Filminstitutet. Arr: Svenska Filminstitutet

12.30 12.30–12.50 To1230.2 ======= Sharon Ahlquist

Storyline Vad gör du när någon dumpar sina sopor på din gata? Hur hanterar du grannar som stör? Och hur organiserar du en kvartersfest? Under fem veckor iklädde sig en svensk klass med 11–13-åringar rollerna av ett antal familjer som flyttat till ett nybyggt område i den fiktiva engelska staden Danbury. Genom att arbeta med olika uppgifter knutna till kursplanen i engelska utvecklade de sina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva. Sharon Ahlquist, universitetslektor i engelska, berättar om Storyline, Our Sustainable Street. Språk: engelska Arr: Studentlitteratur

66

Gunnar Ardelius, Kristoffer Leandoer, Åsa Lundholm

Arr: Myrios Novellförlag

13.00–13.45 To1300.3 ======= Cecilia Knutsson, Elisabeth Westin, Jan Håkansson, Ulf P Lundgren

Fungerar forskningens slutsatser i praktiken? Under senare år har forskning om lärarens arbete hamnat i centrum, bland annat genom publiceringen av världens största forskningsöversikt Synligt lärande för lärare. Hur fungerar forskningens slutsatser i praktiken, frågar sig Cecilia ­Knutsson, förvaltningschef i Alingsås kommun, Elisabeth Westin, sektorschef i Lerums kommun, Jan ­H åkansson, skolforskare vid Linnéuniversitetet och fackgranskare av John Hatties Synligt lärande för lärare, samt Ulf P Lundgren, professor emeritus vid Uppsala universitet, under ledning av moderatorn Björn Linnell, senior advisor Natur & Kultur. Arr: Natur & Kultur och Sveriges Kommuner och Landsting

Johanna Koljonen, Ann Steiner, Magnus Persson

Arr: Kulturrådet, UR och Riksbankens Jubileumsfond


Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

15.00

16.00

17.00

15.00–15.45 To1500.1 =======

16.00–16.45 To1600.8 ======

17.00–17.45 To1700.3 =====

Mer än bara torra fakta!

Läsande och lärande rum

Facklitteraturen i skolan

Om inre och yttre rum i form av skolbibliotek, bussar, berättande och bildskapande. Medverkande: Börje Ehrstrand, tidigare rektor Rinkebyskolan, Pia Carlsson, bibliotekspedagog i Norberg och aktiv i ungdomsprojektet Linje 500, Dilsa Demirbag-Sten, samhällsdebattör och verksamhetsansvarig Berättarministeriet, Sara Lundberg, konstnär och barnboksförfattare, och Björn Ranelid, författare och lärare. Moderator: John Chrispinsson, journalist.

Daniel Barker, Patricia Diaz

Digital revolution i klassrummet? Svensk skolundervisning har länge fungerat på ungefär ett och samma sätt. Men förändringar är på gång i vårt digitala tidevarv. Fysikläraren ­Daniel Barker, aktuell med Flipped Classroom, är förespråkare för den amerikanska undervisningsmetoden Flipped Classrooms. I stället för traditionell katederundervisning spelar han in sina genomgångar på Youtube, filmer som sedan skickas ut till eleverna att ta del av före lektionen. Resultatet är mer tid för frågor, uppgifter och diskussioner i klassrummet. Patricia Diaz, lärare i engelska och spanska, visar i sin bok Webben i undervisningen, hur modern teknik kan bidra till ett modernt lärande. En diskussion om hur pedagoger på ett bättre och mer naturligt sätt kan använda digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. Moderator: Hans Renman, vd TÄNK OM.

Stefan Casta, Peter Ekberg, Pernilla Josefsson, Sven Nordqvist, Mattias Olsson

Vad är facklitteratur egentligen och vad bidrar den med i ungas utveckling? Vilken roll har facklitteraturen i undervisningen? Hur kan text och bild samspela för att göra läsaren nyfiken och vilken betydelse har de konstnärliga kvaliteterna? En diskussion om dagens och morgondagens facklitteratur för barn mellan Stefan Casta, författare, Peter Ekberg, författare och lärare, Pernilla Josefsson, författare och journalist, Sven ­Nordqvist, författare och illustratör, och Mattias Olsson, illustratör. Moderator: Madeleine Hjort, författare, nätverket Gläfs.

Börje Ehrstrand, Pia Carlsson, Dilsa Demirbag-Sten, Sara Lundberg, Björn Ranelid

Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med ­Lärarförbundet och Svensk Biblioteksförening, Kulturrådet, ABF-Stockholm, och Natur & Kultur plats för barn!

Arr: Bokförlaget Opal och Berghs Förlag

Arr: Natur & Kultur och Studentlitteratur

67


Skolspåret 26–27 september 2013

Fredag 27 september

10.00

10.00–10.20 Fr1000.6 ======= Olle Palm, Kerstin Ekengren, Lena Maria Nordstrand, Erika Bergman

Behövs särskilda läromedel för elever med ADHD, Asperger och Tourettes? Det finns en efterfrågan på läromedel för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Går det att lösa genom form och innehåll? Eller handlar det om att ha kunskap om sambandet mellan individens behov, lärmiljö och pedagogik? Hur kan förlag och pedagoger tänka? Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning av läromedelsbehov för målgruppen visar att det inte är helt enkelt. Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten

10.00–10.45 Fr1000.7 ======= Per Øystein Roland, Annika Luther, Jonathan Lindström

Finns kunskapen i boken? Hur ser fackboksutgivningen för barn och unga ut i Norden och i vilken grad översätts den mellan de nordiska språken? Är den tryckta boken överhuvudtaget det bästa sättet för att nå ut med kunskap till barn och unga? Medverkande: Per Øystein Roland, fackboksexpert på NORLA, Norge, Annika Luther, lärare och ungdomsboksförfattare, Finland, och Jonathan Lindström, fackboksförfattare, Sverige. Moderator: Siri Reuterstrand, journalist och författare. Arr: FILI, NORLA, Schildts & Söderströms och Kulturrådet

11.00–11.45 Fr1100.10 ======= Jessica Eriksson, Camilla Grönvall, Annelie Johansson

12.30–12.50 Fr1230.4 =======

Grammatik är allvarligt – och underhållande

De stora frågorna om skolan

Allt fler går ut skolan utan att ha grammatik­ kunskaper och skrivregler på plats. För både elever, lärare och utbildningssystem får det konsekvenser i en tid då kommunikation både i tal och skrift fått ökad betydelse. Med sin bok Grammatik i teori och lärande praktik vill lärarutbildarna Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson inspirera lärare att arbeta med svensk grammatik på ett nytt sätt – men även bjuda på en, ibland, välbehövlig repetition. Ett samtal om hur man totalintegrerar grammatik och didaktik, och hur man kan fylla grammatiska luckor på ett underhållande och effektivt sätt. Arr: Norstedts

11.30 11.30–11.50 Fr1130.3 ======= Johan Dahl

SO i grundskolan – kunskapsutveckling med luckor I vilken mån ger undervisningen i SO-ämnena eleverna i åk 7–9 förutsättningar att utveckla ämnesspecifika förmågor som hör ihop med att kunna analysera, reflektera, värdera, söka och kritiskt granska information? Skolinspektionen presenterar nu en helt ny granskning. Johan Dahl, utredare på Skolinspektionen, berättar om resultaten och ger goda exempel. Arr: Skolinspektionen

10.30 10.30–10.50 Fr1030.1 ======= Maria Bjerregaard

Alla lärare är språklärare! Undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Alla lärare behöver ha grundläggande kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen. Arr: Nationellt centrum för svenska som andraspråk

12.30

12.00 12.00–12.20 Fr1200.6 ======= Eva Houltzén Hammarberg, Boris Ukotic Zetterlund

Elevens fönster till internet Hur tillgängliggör sig skolelever det öppna och fria internet? Eva Houltzén Hammarberg och Boris Ukotic Zetterlund berättar om falluckor respektive möjligheter, med fokus på internationella och nationella tjänster som fungerar som vägvisare i nätträsk och webbdjungel.

Tomas Kroksmark

Tomas Kroksmark tar upp och söker svaren på de stora, svåra och viktiga frågorna om skolan, om läraryrket och lärandets mysterium. Det genomgående temat är skola på vetenskaplig grund. Författaren tar sin utgångspunkt i den nya skollagen och de senaste läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Arr: Studentlitteratur

13.00 13.00–13.45 Fr1300.1 ====== Håkan Lans, Ingrid Pramling Samuelsson, Christina Löfving, Tuomo Haapala, Tilde Björfors

Om vikten av Mekano Vad betyder leken och skapandet för barns utveckling och lärande? Medverkande: Håkan Lans, skapare av bland annat AIS-systemet, världsstandard för alla fartyg, Ingrid Pramling ­Samuelsson, professor i pedagogik Göteborgs universitet, Christina Löfving alias IT-mamman, lärare i Stenungsund som tar leken på allvar och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2012, ­Tuomo Haapala, kompositör, musiker och regissör av gränsöverskridande projekt, aktuell med boken Staden som scen – samarbete och fantasi och Tilde Björfors, cirkusdirektör och tidigare professor i nycirkus vid Dans- och Cirkushögskolan. Moderator: John Chrispinsson, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med ­Lärarförbundet, Göteborgs universitet, Cirkus Cirkör och Natur & Kultur plats för barn!

13.00–13.20 Fr1300.10 ====== Elin Lucassi, Malin Gillberg

Skolbiblioteksfrågan – rörig tillvaro som berör Den splittring som råder i skolbiblioteksfrågan utreds för tillfället av KB och Malmö stadsbibliotek som ställer frågorna: Vilka aktörer finns? Vilka har mandat? Vilka har uttalat sig i frågan? Hur tar vi skolbiblioteksfrågan vidare till nästa nivå? Arr: Kungliga biblioteket

Arr: Axiell Group

11.00 11.00–11.20 Fr1100.1 ======= Margareta Normell

Kunskap, fantasi och föreställning – om mentalisering i lärarprofessionen Mentalisering – förmågan att reflektera över sig själv och andra och över vad som händer i en relation – är lärarnas viktigaste verktyg i samspelet med eleverna. Psykoterapeuten Margareta ­Normell, författare till Kunskap, fantasi och föreställning, berättar om förmågan som gör att en lärare verkligen kan se den enskilda eleven och förmedla sina ämneskunskaper på ett sätt som får eleverna att bli aktiva och intresserade. Arr: Studentlitteratur

12.00–12.45 Fr1200.9 ======= Helena Bergström, Malena Janson

Filmen som läsfrämjare Film i skolan hakar på 2012 års litteraturutredning ­Läsandets kultur och vill genom det omfattande skolbioprojektet Boken på duken sprida kunskap om hur film kan användas som läsfrämjare och nå ut till elever som vanligen inte intresserar sig för böcker och skrivande. Skådespelaren och regissören ­Helena Bergström, vars filmatiserinig av Strindbergs ­Fröken Julie hade premiär tidigare i år, samtalar med ­Malena Janson, redaktör för Filminstitutets pedagogiska verksamhet Film i skolan, om hur film kan öka intresset för läsande bland barn och ungdomar. Moderator: Larry Lempert, ordförande för ALMApriset. Arr: Svenska Filminstitutet

68

13.00–13.45 Fr1300.7 ======= Per Kornhall, Bo Jansson

Skolan som experimentverkstad Förändringarna inom svensk skola har varit gigantiska de senaste 20 åren. Kommunaliseringen, avskaffandet av Skolöverstyrelsen, nya regelverk som ersattes lika fort som de infördes och – inte minst – omvandlingen från en skola för alla till en skolmarknad för de starka. Per Kornhall, författare till boken Barnexperimentet, samtalar med Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, om hur förändringarna har påverkat undervisningen. Moderator: Emma Leijnse, journalist. Arr: Leopard förlag och Lärarnas Riksförbund


Foto: Linn Jonsson

Tema Rumänien Barn och ungdomSkola och utbildningBibliotek Samhälle och debattLivsåskådningPopulärvetenskap och historia Deckare

14.00 14.00–14.45 Fr1400.3 ======= Jonas Lidheimer, Melinda Galaczy, Joakim Björkman

Serier skapar läslust i klassrummet Vad kan lärare och elever vinna på att använda sig av serier i svenskundervisningen? Under våren 2013 har Augustenborgsskolan i Malmö deltagit i ett unikt skolprojekt. Tre lärare och deras elever i årskurs 3 har provat att använda serietidningen Kalle Anka & Co som en del i svenskunder­visningen. ­Jonas Lidheimer, projektledare, Melinda ­Galaczy, lärare i Vellinge och författare till handledningen Kalle Anka i skolan – en lärarhandledning, och Joakim Björkman, lärare, Augustenborgsskolan, berättar om lärarhandledningen som ligger till grund för projektet och ger konkreta exempel på hur ett arbete med serier i skolan kan gå till. Moderator: Johan Unenge, Läsambassadör 2011–2013, författare, serietecknare och manusförfattare. Arr: Egmont Kids Media Nordic

15.00

Foto: Tommy Westberg

Foto: Knut Koivisto

Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson

15.00–15.45 Fr1500.7 ====== Caroline Liberg, Martin Widmark, Åsa Lundholm

När lärare inte läser Lärarnas tidning rapporterar om att var åttonde lärare aldrig läser skönlitteratur. Hur påverkar det barnens egen läsning och synen på litteraturen? Hur kan en skola skapa en dynamisk läskultur som inkluderar lärare, elever, skolledning och föräldrar? Hur påverkar lärarens eget läsande eleverna i klassrummet? Hur kan en skola stimulera lässamtalet på alla nivåer? Medverkande: Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, Martin Widmark, lärare, författare och initiativtagare till projektet En läsande klass, och Åsa Lundholm, litteraturpedagog och förläggare. Moderator: Björn Linnell, senior advisor, Natur & Kultur. Arr: Bonnier Carlsen och Natur & Kultur, Myrios Novellförlag

Helena Bergström Foto: Stefan Ideberg

Caroline Liberg

16.00 16.00–16.45 Fr1600.7  Lena Andersson, Jonathan Lindström, Erica Lövgren, Arild Midthun, Göran Hägg

Hur kommer bokstäverna in i frukten? Om läsande och lärande på ett annorlunda sätt. Medverkande: Lena Andersson, författare, ­Jonathan Lindström, arkeolog, amatörastronom och författare av faktaböcker för barn, bland annat om naturvetenskap, Erica Lövgren, vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2009 och lärare i Piteå som arbetar med ”att skriva sig till läsning”, Arild Midthun, serietecknare och en av nyckelpersonerna i Kalle Anka & Co:s pedagogiska satsning, och Göran Hägg, docent i litteraturvetenskap och författare. Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist. Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i samarbete med ­Lärarförbundet, Egmont Kids Media Nordic och Bonnierförlagen

Ingrid Pramling Samuelsson

69


medverkande bokmässan 2013

A Aagaard, Harriet To1200.10 Abad Faciolince, Héctor Fr1400.8 Acchiardo, Maria-Paz To1500.3 Adameşteanu, Gabriela To1300.6 To1500.9 Adbåge, Lisen To1500.6 Adelsohn, Ulf Sö1100.8 Agebäck, Ann Katrin To1030.2 Agnsäter, Håkan Lö1530.1 Ahlbom, Jens Fr1500.3 Ahlgren, Kjell Fr0945.1 Ahlquist, Sharon To1230.2 Ahlström, Kattis To1300.8 Lö1200.9 Sö1300.1 Ahrnstedt, Simona Sö1200.8 al-Ramli, Hanaa Lö1200.9 Alkarp, Magnus To1400.1 Allén, Sture Sö1100.7 Almqvist Tangen, Gerd To1530.1 Alsbjer, Peter To1000.4 Altrov Berg, Linda Fr1000.1 Álvarez Valencia, Joan M. Fr1400.8 Alvtegen, Karin Lö1300.6 Amaral, Ana Luísa Lö1100.10 Andersson, Christina Sö1200.1 Andersson, Lars-Gunnar Sö1300.4 Andersson, Lena Fr1300.2 Fr1600.7 Lö1030.2 Andersson, Pelle To1700.2 Andréasson, Ola Sö1100.1 Angerborn, Ingelin To1200.5 Angsell, Marie To1300.8 Apelkvist, Björn Fr1400.5 Aquilonius, Charlotte Lö1300.3 Ardelius, Gunnar To1100.1 To1300.2 Arnald, Jan To1600.9 Fr1000.1 Lö1200.7 Arnborg, Beata To1100.4 Arnstad, Henrik To1100.1 To1330.1 Arping, Åsa To1100.7 Arrhenius, Lars Fr1200.5 Askergren, Petter Alexis Fr1300.4 Askestad, Einar To1600.9 Asplund, Mia Lö1000.6 Atterling, Helene Lö1530.4 Augustsson, Marie To1130.3 To1300.9 To1530.2 Fr1300.8 Fr1700.2

B Bakhtiari, Marjaneh Bargheer, Margo Barker, Daniel Bartram, Simon Batal, Camilla Baumgarten-Lindberg, Marianne von

70

Lö1430.1 To1000.3 To1500.1 To1400.2 Fr0945.1 Lö1400.8

Beckman, Åsa Fr1000.9 Lö1100.8 Beischer, Sara Fr1700.7 Bengtsson, Elin To1600.5 Berg, Aase Lö1500.6 Berg, Mattias Lö1000.9 Berggren, Anna To1400.3 Berggren, Mats To1000.4 To1430.4 Bergh, Magnus To1400.9 Sö1030.1 Bergman, Erika Fr1000.6 Bergman, Lotta To1030.1 Bergmark Elfgren, Sara Fr1700.2 Bergstrand, Mikael Sö1130.1 Bergström, Helena Fr1200.9 Bergström, Malin Lö1300.4 Bergting, Peter Fr1630.3 Bernhardtz, Victor Lö1600.1 Billgren, Elsa Sö1300.7 Bjerregaard, Maria Fr1030.1 Bjärbo, Lisa Fr1000.8 Fr1630.4 Björfors, Tilde Fr1300.1 Björkman, Joakim Fr1400.3 Bodegård, Anders To1600.1 Fr1200.4 Bojner Horwitz, Eva Sö1300.8 Bolin, Gunnar To1400.7 Bonaventura, Linda Fr1200.5 Borg, Alexandra To1300.1 Boström, Mattias Sö1400.2 Bravinger, Håkan Lö1400.10 Bredow, Katarina von To1000.1 To1530.2 van den Brekel, Guus To1000.3 Brissman, Samuel Fr1000.4 Bross, Helena Fr1000.5 Brunila, Mikael To1700.1 Brunnberg, Moa Fr1030.2 Bumatay III, Sergio To1400.4 Burman, Carina Fr1700.5 Burton, Nina To1600.6 Bushnell, Niel To1400.2 Bylund, Henrik To1500.5 Byström, Gabriel To1000.2 Börjesson, Tore S Lö1300.9

C Calleman, Catharina Fr1230.3 Carlberg, Ingrid To1100.1 Carling, Maria Lö1000.6 Carlsson, Christoffer Fr1600.5 Carlsson, Gunilla To1000.2 Carlsson, Kristian Lö1400.5 Carlsson, Pia To1700.3 Cărtărescu, Mircea To1300.6 Fr1300.5 Fr1500.5 Lö1700.4 Carter, Lulu Lö1530.5 Casta, Stefan To1600.8 Fr1400.4 Cederborg, Staffan Lö1330.4 Cervenka, Andreas Fr1100.7 Charles, Alexandra Sö1300.8

Chivu, Marius To1300.6 Chrispinsson, John To1700.3 Fr1130.1 Fr1300.1 Fr1400.7 Lö1500.11 Sö1300.4 Claesson, Maths Lö1030.3 Sö1200.6 Corneliuson, Cay To1500.5 Crăsnaru, Daniela To1500.9 Cruz, Afonso To1400.7

D Dahl, Arne To1600.9 Fr1000.1 Lö1200.7 Dahl, Johan Fr1130.3 Dahlberg, Gunilla To1000.4 Dahle, Gro To1300.10 Dahlerus, Magnus Fr1400.11 Dahlgren, Eva F Sö1130.3 Dahlgren, Helena Lö1430.3 Dahlin, Eva To1230.1 To1530.1 Fr1230.2 Dahlin, Petrus To1300.9 Danielsson Levin, Anna To1630.2 Danius, Sara To1400.9 To1600.2 Fr1200.4 Fr1300.5 Darnell, Jonas Fr1630.3 Demirbag-Sten, Dilsa To1700.3 Sö1100.6 Di Leva, Thomas Sö1500.4 Diaz, Patricia To1500.1 Dolatkhah, Mats To1300.7 Donner, Jörn Fr1730.3 Lö1300.5 Sö1200.9 Dregen Lö1300.9 Duke, Yukiko Fr1000.8 Fr1430.2 Lö1100.6 Lö1400.7

E Eberan, Barbro Fr1100.8 Eberhard, David Lö1430.2 Edlund, Annika To1500.8 Ehrstrand, Börje To1700.3 Einhorn, Lena Lö1330.2 Einhorn, Stefan Lö1500.2 Sö1200.1 Ekberg, Peter To1600.8 Sö1200.6 Ekendahl, Maria To1700.2 Ekengren, Kerstin Fr1000.6 Ekerwald, Carl-Göran To1500.4 Ekis Ekman, Kajsa Fr1100.7 Eklund, Jeanna Fr1330.3 Fr1500.2 Ekman, Henrik Lö1300.7 Ekman, Kerstin To1600.6 Fr1000.9

Ekman, Oskar Fr1200.5 Ekström, Susanna To1000.4 Elam, Ingrid To1000.2 Fr1000.1 Lö1100.4 Ellerström, Jonas To1300.6 To1600.1 Fr1100.6 Lö1400.3 Ellervik, Ulf Fr1630.2 Engberg, Martin Sö1030.5 Engdahl, Horace Lö1230.4 Lö1600.3 Engholm, Bengt-Erik Lö1330.4 Engström, Ida Sö1500.8 Engvall, Caroline To1230.4 Enquist, PO Lö1600.8 Ericson, Bengt Sö1430.3 Eriksson, Jessica Fr1100.10 Eriksson, Kjell Lö1500.1 Eriksson, Lena To1300.10 Espedal, Tomas Fr1100.2 Espelund, Görrel Lö1200.10 Lö1400.9 Espmark, Kjell Lö1600.3 Everdahl, Göran Lö1700.1

F Fant, Mikael Fr1730.2 Farran-Lee, Stephen Lö1600.10 Farrokhzad, Athena Lö1600.5 Sö1100.5 Farzaneh, Farzad To1100.9 Fazlhashemi, Mohammad Fr1300.3 Fenti, Henok Sö1500.8 Ferrari, Patricio Fr1500.8 Fexeus, Henrik Fr1500.2 Fr1700.1 Fichtelius, Erik To1030.2 Figes, Orlando Fr1500.6 Fioretos, Aris To1600.6 Florescu, Cătălin Dorian Lö1100.2 Lö1400.3 Sö1200.4 Flygt, Torbjörn Lö1230.3 Ford, Richard Lö1100.4 Forssberg, Lars Ragnar Sö1100.3 Forssberg, Manne Lö1300.4 Forster, Martin To1100.6 Franck, Eskil Lö1330.5 Francke, Helena To1000.3 To1300.7 Frank, Lone Fr1000.3 Fred, Eva To1300.10 Lö1400.8 Fredriksson, Anna Lö1000.2 Fredriksson, Karl G. Lö1700.3 Fredriksson, Lilian Lö1700.3 Frenkel, Kristoffer Lö1530.2 Frick, Lennart To1100.2 Fridolin, Gustav Lö1000.5 Lö1300.4 Friedner, Maria Lö1100.3 Fuglesang, Christer Lö1630.4


G Gahrton, Måns Fr1000.5 Lö1200.5 Galaczy, Melinda Fr1400.3 Gardell, Jonas Fr1530.1 Fr1730.1 Lö1500.7 Gavanas, Anna Fr1230.3 Lö1000.7 Gedin, Eva Lö1030.1 Lö1330.2 Lö1500.4 Lö1700.1 Gergely, Dezideriu Lö1100.2 Gessle, Per Sö1200.2 Gillberg, Malin Fr1300.10 Gonzalez, Malin Sö1100.6 Goon, Mrittika Lö1400.5 Goon, Nirmalendu Fr1400.11 Lö1400.5 Gradvall, Jan Fr1200.4 Lö1400.2 Grandin, Karl Sö1500.8 Granqvist, Carl Jan To1600.3 Grebe, Camilla Lö1200.7 Grigorcea, Dana Fr1700.8 Lö1400.3 Grive, Madeleine Lö1500.6 Grutzky, Eduardo To1430.3 Grähs, Gunna To1300.10 Grönkvist, Sofia To1300.8 Grönlund, Lena To1500.5 Grönvall, Camilla Fr1100.10 Guillou, Jan Fr1100.3 Lö1400.6 Sö1100.9 Guldbrandsson, Lennart To1000.5 Gustafsson Chen, Anna Lö1100.7 Gustafsson, Lars H Sö1300.9 Gustafsson, Lisbeth Lö1000.10 Gustafsson, Madeleine To1600.6 Gustavsdotter, Maria Lö1330.1 Gustavsson, Leif Fr1200.2 Gustavsson, Per To1300.8 To1600.3 Fr1100.4 Fr1500.3 Gäddnäs, Katarina Lö1000.2 Gärdén, Cecilia To1300.7 Göransson, Jan Sö1200.9 Göransson, Mattias Fr1500.4

H Haapala, Tuomo Fr1300.1 Sö1300.5 Hadenius, Patrik To1200.1 Lö1600.9 Hadenius, Pingis Sö1230.1 Haegerström, Johanna To1200.8 Hagberg, Mattias To1400.1 Sö1400.4 Hagen, Cecilia Fr1500.9 Sö1100.8 Haglund, Lena Lö1300.7 Hahr, Sofia To1630.1

Hallberg, Lin To1230.1 Fr1300.8 Halldin, Magnus To1600.6 Hallin, Cecilia Sö1330.1 Halvardson, Sven Fr1300.3 Hamberg, Emma Sö1100.4 Hammarén, Pontus To1000.2 Hammargren, Lena To1600.9 Hammarstedt, Pecka Sö1100.5 Hampson Lundh, Anna To1300.7 Hansegård, Jens Lö1630.4 Hansen, Peo To1200.2 Hansson, Jan To1200.6 Harding, Gunnar To1600.6 Fr1100.6 Harris, Ted Lö1000.10 Harrison Lindbergh, Katarina Fr1600.8 Harrison, Dick Fr1400.7 Fr1600.8 Hasselgren, Gunilla Fr1500.9 Havstad, Bitte Fr1200.3 Hedengren, Sania Lö1700.2 Hedenmark, Veronica Lö1500.8 Hedensjö, Katarina Lö1100.5 Hedin, Tora To1400.7 Hedman, Magnus Sö1300.1 Hedström, Kajsa To1200.4 Heed, Jesper Sö1400.5 Helander, Karin Fr1200.11 Hellberg, Amanda Sö1300.6 Hellberg, Hillevi Fr1330.2 Hellmark Lindgren, Birgitta To1000.3 Hellsing, Johanna Lö1000.9 Hellsing, Lennart Lö1000.9 Hemmingsson, Nina Lö1500.5 Hermele, Bernt Fr1200.7 Hilding, Stefan To1330.1 To1530.4 Sö1130.2 Hilton, Johan To1300.4 Fr1530.1 Lö1200.8 Lö1600.1 Hjort, Madeleine To1600.8 Fr0945.1 Hjorth, Elisabeth Lö1100.2 Lö1400.10 Hjulström, Carin To1000.4 Hjörne, Eva To1100.3 Hoffstedt, Gustaf To1000.2 Holmer, Linda Fr1430.4 Holmer, Louise Sö1100.7 Holmgren Larsson, Pernilla Fr1030.3 Holmqvist, Anette Fr0945.1 Holmqvist, Ivo Lö1130.3 Holmström, Johanna Fr1600.2 Houltzén Hammarberg, Eva Fr1200.6 Hron-Öberg, Irina Fr1700.8 Hyde, Adam To1300.1 Håkansson, Jan To1300.3 Häger, Lars Fr1400.11 Hägg, Göran Fr1600.7 Lö1500.10 Hägglund, Maggan Sö1500.3 Högberg, Stefan To1000.5 Höglund, Johan To1300.5

I Ihmels, Yvonne To1600.4 Ilis, Florina To1400.7 Ingemarsson, Kajsa Sö1030.3 Ingvar, Martin Lö1630.3 Ingvarsson, Stefan To1100.1 To1400.6 To1600.1 Isol To1200.9 Israel, Dan Sö1100.3 Izner, Claude Lö1000.1

J Jackert, Cilla To1530.2 Jacobsson, Anders Sö1500.6 Jacobsson, Ritta Lö1400.1 Jansdotter, Nina Sö1400.4 Janson, Malena Fr1200.9 Jansson, Anna To1630.1 Jansson, Bo Fr1300.7 Jarl, Stefan Fr1100.7 Sö1200.9 Jensen, Caroline L Lö1430.3 Jinghede, Anna Lö1330.1 Johansson, Annelie Fr1100.10 Johansson, Carolina Lö1000.10 Johansson, Jessica Lö1300.2 Johansson, Karin To1000.7 Johansson, Kjell Lö1600.2 Sö1430.2 Johansson, Per Fr0945.1 Johansson, Stefan Sö1045.1 Jonasson, Jonas Fr1500.11 Lö1200.3 Jones, John Y. Lö1400.5 Jonsson, Cecilia Fr1000.2 Jonsson, Inge To1330.3 To1600.6 Jonsson, Stefan To1200.2 Jonstoij, Tove To1600.3 Jonušys, Laimantas To1400.7 Jordahl, Anneli Fr1100.3 Josefsson, Dan Lö1300.10 Josefsson, Pernilla To1600.8 Fr1200.2 Jovanka Ćirlić, Dorota To1400.7 Jungersten, Sara Fr1600.2 Jungstedt, Mari Lö1300.3 Jåma, Sharon To1200.3 To1600.2 Fr1000.3 Fr1700.1 Jägerfeld, Jenny Fr1000.8 Jönsson, Martin To1400.8 Jönsson, Mats To1200.4

K Kadefors, Sara Lö1400.11 Kahle, Sigrid To1500.4 Fr1030.4 Kaiser, Michael To1500.7 Kallentoft, Mons Lö1200.11 Kalmteg, Lina Lö1430.1 Kampås, Ingrid Sö1200.7

Kapla, Marit Fr1100.7 Lö1200.4 Karlsson, Anne-Marie To1430.1 Karlsson, Klas-Göran Lö1100.2 Sö1200.4 Karlsson, Peter Lö1630.1 Sö1200.3 Kastevik, Janina Lö1030.3 Kaunitz, Martin Fr1600.9 Kempe, Mats To1200.9 To1400.4 Kerstell, Cecilia Sö1300.9 Kieri, Katarina To1100.1 Kindstrand, Gunilla Fr1600.7 Lö1400.8 Kirchsteiger, Ernst Lö1600.9 Kivelä, Malin To1130.2 Kleen, Björn af To1530.3 Klingspor, Agneta Lö1200.8 Knausgård, Karl Ove Fr1600.6 Knutsson, Cecilia To1300.3 Koljonen, Johanna To1400.5 To1700.2 Fr1600.2 Lö1500.5 Sö1200.6 Sö1500.7 Kollberg, Ewa To1000.4 Kolu, Siri To1130.2 Korb, Liliane Lö1000.1 Kornhall, Per Fr1300.7 Korsström, Tuva Lö1100.9 Krogh, Torbjörn von To1400.8 Kroksmark, Tomas Fr1230.4 Kronbergs, Juris To1100.2 Kronlöf, Bianca To1000.7 Krook, Caroline Fr1100.7 Kumm, Björn To1400.1

L Laestadius Larsson, Anna Sö1030.4 Lagercrantz, Agneta Sö1200.1 Lagercrantz, David Lö1400.8 Lagerström, Ann Fr1400.6 Lö1130.4 Lahger, Håkan Sö1130.2 Landström, Lena Fr1500.1 Landström, Olof Fr1500.1 Lans, Håkan Fr1300.1 Larsmo, Ola Fr1400.11 Lö1300.8 Lö1600.6 Larsson, Barbro Fr1530.2 Larsson, Björn Fr1300.2 Larsson, Lisbeth To1100.4 Lassén-Seger, Maria To1100.9 Fr1100.4 Fr1700.10 Leander-Engström, Paul Lö1200.7 Leandoer, Kristoffer To1300.2 To1600.2 Fr1200.8 Lö1600.7 Lefèvre, Laurence Lö1000.1 Leffler, Yvonne To1600.2 Leijnegard, Micke Sö1100.9

71


medverkande bokmässan 2013

Leijnse, Emma Fr1300.7 Lempert, Larry Fr1200.9 Lennér Axelson, Barbro Lö1200.2 Lešinska, Ieva To1100.2 Liberg, Caroline Fr1500.7 Sö1300.4 Lidén, Alexandra Lö1530.5 Lidheimer, Jonas Fr1400.3 Lidström, Anna Sö1030.6 Lidström, Clara Sö1030.6 Sö1300.7 Lidström, Kristin Fr1430.4 Liedman, Sven-Eric Fr1400.6 Liljegren, Bengt Lö1400.9 Liljestrand, Jens To1500.9 Lö1000.2 Limberg, Louise To1300.7 Lindberg, Niclas To1030.2 Lindbäck, Johanna Fr1400.10 Fr1630.4 Linde, Peter To1600.7 Lindenbaum, Pija To1530.1 Fr1100.4 Fr1430.2 Fr1700.10 Lö1030.1 Linder, Karin Fr1400.2 Linderborg, Åsa Fr1200.8 Lö1500.9 Lö1600.2 Lindh, Jenny Fr1400.2 Lindholm, Jessica Fr1100.5 Lindqvist, Annelie Lö1700.2 Lindqvist, Elise To1500.2 Lindqvist, Herman Lö1500.11 Sö1400.1 Lindqvist, Maja Lö1400.1 Lindström, Eva To1500.8 Fr1330.1 Lindström, Fredrik Fr1700.4 Lindström, Jonathan To1530.4 Fr1000.7 Fr1600.7 Lö1630.4 Lindström, Sven Sö1200.2 Linnell, Björn To1100.5 To1300.3 Fr1300.2 Fr1500.7 Lö1030.2 Lö1200.2 Lö1600.7 Ljunggren, Magnus To1230.1 Ljungqvist, Christin To1630.2 Lotass, Lotta Lö1230.4 Lucassi, Elin To1300.7 Fr1300.10 Ludvigsson, Ann To1100.8 Lundberg Hahn, Kerstin To1300.9 Lundberg, Christer Sö1500.4 Lundberg, Kristian Lö1530.4 Sö1100.5 Lundberg, Patrik Fr1300.8 Lundberg, Sara To1700.3 Lundgren, Gunilla To1500.3 Lö1400.8

72

Lundgren, Ulf P To1300.3 Lundholm, Åsa To1300.2 Fr1500.7 Lundquist, Marie To1100.2 Fr1100.6 Lungu, Dan To1500.9 Luther, Annika Fr1000.7 Luuk, Kristian Fr1700.4 Lysander, Elisabeth Lö1200.4 Läckberg, Camilla Sö1200.5 Lärn, Viveca Fr1400.1 Löfving, Christina Fr1300.1 Löwengrip, Isabella Sö1230.1 Lövestam, Sara Lö1530.3 Lövgren, Erica Fr1600.7

M Malmberg, Carl-Johan Fr1430.3 Malmgren, Sven-Göran Sö1100.7 Manea, Norman To1300.6 Fr1100.11 Fr1500.5 Manfred, Christian Fr1430.3 Mankell, Henning Lö1230.1 Mansén, Elisabeth Sö1230.2 Marklund, Mette Lö1200.1 Martens, Monica von Sö1100.7 Mattsson, Erik Fr1100.9 Mazetti, Katarina Fr1230.1 Mazzarella, Merete Fr1300.6 Melin, Martin Lö1630.2 Melin, Olav S To1700.1 Mendel Westberg, Malin Sö1100.2 Midander, Erik Fr1200.3 Midthun, Arild Fr1600.7 Mihali, Felicia Lö1400.3 Mikkelsen, Jens To1100.5 Mohtadi, Lawen To1500.5 Moran, Caitlin Fr1600.9 Lö1400.2 Myrberg, Mats Sö1300.4 Månsson, Erik Sö1430.1 Mårtenson, Jan Lö1030.5 Möller, Beate Sö1400.4

N Naumann, Cilla Fr1530.4 Neidestam, Lina Sö1500.7 Neij, Maria Fr1700.5 Lö1000.1 Lö1500.1 Sö1300.6 Sö1400.2 Nesser, Håkan Sö1030.1 Nicolaie, Ioana Lö1500.6 Nilson, Cecilia To1000.1 Fr1200.11 Fr1600.4 Nilsonne, Åsa Lö1300.6 Lö1600.7 Nilsson Spets, Anna Lö1000.3 Nilsson Thore, Maria Fr1100.4 Fr1230.2 Nilsson, Isabella Fr1430.4 Nilsson, Mats-Eric Lö1100.1 Nilsson, Matz Fr0945.1

Nilsson, Moni To1100.9 Nilsson, Per To1030.1 To1400.10 Fr1400.4 Nilsson, PM Sö1430.1 Nirstedt, Gunnar Lö1700.4 Njakljajeua, Eva To1230.3 Nohrstedt, Jon Sö1100.1 Nordell, Andreas Sö1100.5 Nordenhök, Hanna Lö1400.10 Nordin, Magnus Fr1000.8 Nordin, Sofia Fr1600.4 Nordin, Svante Lö1400.9 Nordqvist, Sven To1600.8 Nordstrand, Lena Maria Fr1000.6 Nordstrand, Staffan Fr1030.3 Normell , Margareta Fr1100.1 Nyberg, Lars Fr1330.2 Nygren, Maria Fr1500.2 Nyqvist, Michael Lö1400.7

O Ó Conghaile, Mícheál To1400.7 O'Yeah, Zac Lö1500.1 Odensten, Per Lö1500.4 Ohlsson, Kristina To1600.3 Lö1130.1 Oksanen, Sofi Lö1600.5 Sö1330.2 Oldsberg, Ingvar Sö1100.3 Olsson, Ingrid To1000.1 Olsson, Jesper To1300.1 Olsson, Jojje Lö1200.6 Olsson, Lotta To1400.2 Fr1200.11 Lö1300.1 Olsson, Lotta To1530.1 Olsson, Mattias To1600.8 Olsson, Sören Sö1500.6 Olsson, Vibeke Fr1530.3 Orlov, Janina To1130.2 To1230.3 Sö1330.2 Ormes, Nene Lö1400.4 Oscar K. To1300.10 Oscarson, Stina To1000.2 Osika, Walter Sö1300.8 Osten, Suzanne Lö1300.11

P Palm, Olle Fr1000.6 Palmaer, Andreas Fr1200.11 Lö1230.5 Palmer, Brian Lö1600.6 Pascalidou, Alexandra To1300.4 Fr1200.5 Persson, Annika To1100.4 Persson, Johan Fr1500.4 Persson, Klara Fr1330.1 Persson, Leif GW Fr1600.3 Lö1600.10 Persson, Magnus To1030.1 To1400.5 Fr1400.2 Persson, Åke Lö1030.4 Petrén, Ann Lö1300.11

Petri, Kristian Fr1200.8 Lö1430.5 Pettersson, Cecilia To1600.2 Pettersson, Ylva To1200.1 Pichler, Gabriella Sö1200.9 Pleijel, Agneta To1600.6 Fr1100.11 Poohl, Daniel To1700.1 Lö1500.9 Pramling Samuelsson, Ingrid Fr1300.1

R Rafael, Nanoy To1400.4 Rahman, Anisur Fr1400.11 Lö1400.5 Rahman, Ruby Fr1400.11 Lö1400.5 Rainer, Lena Sö1100.8 Ranelid, Björn To1700.3 Lö1130.5 Reichenberg, Monica Sö1100.6 Reitzer, Angelika Fr1700.8 Renman, Hans To1500.1 Reuterstrand, Siri Fr1000.7 Rhedin, Ulla To1300.10 Fr1330.1 Riedel, Georg To1600.3 Ringdahl, Ola Lö1630.3 Rockberg, Ola Lö1530.2 Rodin Lundberg, Margareta Fr1400.2 Roland, Per Øystein Fr1000.7 Romanus, Susanna Lö1230.3 Sö1130.1 Rosengren, Elin-Love Lö1000.6 Rosin, Hanna Lö1200.10 Rossi, Oscar Fr1100.2 Rottböll, Grethe To1100.9 To1500.6 Roxberg, Ester Lö1300.2 Lö1600.1 Rudberg, Denise Fr1700.5 Rudberg, Johannes Fr1000.1 Rundström, Marianne Fr1500.9 Lö1200.3 Lö1300.6 Runge, Björn Lö1600.4 Ruth, Arne Lö1400.5 Rutherhagen, Johan Sö1400.5 Rynell, Elisabeth To1200.7 Rådström, Niklas To1600.6 Lö1000.8 Sö1100.5 Rödöö, Bibi Sö1330.1

S Safier, David Lö1300.1 Sö1230.3 Said, Sami Lö1030.2 Salmson, Jo Lö1030.3 Sö1200.6 Samad, Muhammad Fr1400.11 Lö1400.5 Samartin, Cecilia Fr1700.6 Lö1500.3 Sandberg, Katarina To1330.4 Sandels, Marianne Lö1100.10


Sandén, Mårten To1130.3 To1600.3 Sanders, Hanne Lö1130.3 Sandström, Daniel To1200.8 To1400.5 Fr1200.4 Savic, Vladislav Sö1300.2 Schibbye, Martin Fr1500.4 Schiefauer, Jessica Sö1030.5 Schlingmann, Per Fr1700.1 Schreeb, Johan von To1130.1 Schueler, Kaj Fr1200.1 Schulman, Ninni Sö1300.6 Schwarz, Åsa Lö1100.3 Schyman, Gudrun Fr1700.3 Sehlberg, Dan T Sö1400.3 Selander, Marie Lö1000.7 Selling, Åsa Lö1330.3 Sö1100.2 Shafran, Dan To1430.2 Sheppard, Sarah Fr1330.3 Sigurdson, Ola To1700.1 Simonson, Nisse Sö1500.2 Sjöberg, Fredrik Fr1330.4 Lö1000.4 Sjöberg, Lena To1500.6 Fr1700.10 Sjöberg, Thomas Fr1400.9 Skarp, Ann-Marie Fr1700.5 Skoglund, Lotta Sö1300.3 Skott, Julia Lö1500.5 Skugge, Linda Fr1430.1 Skytte, Göran Lö1130.2 Sköld, Markus To1400.3 Sköld, Sophie To1600.1 Snickars, Pelle To1300.1 Sol, Mikael Fr1630.3 Sommardal, Göran Lö1100.7 Stadling, Anna Sö1100.5 Stalfelt, Pernilla Fr1030.2 Stark, Ulf Fr1000.5 Lö1400.8 Stehn, Malin To1430.4 Steiner, Ann To1400.5 To1700.2 Sten, Viveca Sö1500.1 Stenberg, Magnus Fr1300.3 Stensköld, Eva To1000.3 Stenström, Paula Sö1045.1 Stielli, Christina Lö1230.2 Strandberg, Mats Fr1700.2 Streeruwitz, Marlene To1600.4 Ström, Eva To1600.3 Fr1200.1 Strömgård, Katarina Fr1100.4 Strömstedt, Jenny Lö1300.4 Lö1500.3 Sö1300.7 Stuart, Carola To1100.3 Ståhlberg, Johan Lö1530.2 Sucksdorff, Jens Lö1300.7 Sundström, Lena To1100.5 Svedjedal, Johan To1600.6 Fr1000.1 Sveland, Maria Fr1700.3 Lö1100.8

Svensson, Amanda Svensson, Pelle Svensson, Per Swärd Bergström, Anna Säljö, Roger Söderberg, Eva Söderberg, Jana Söderberg, Maria Söderlind, Therése Söderlund, Petra

To1200.8 To1400.6 Fr1600.6 Fr1100.5 To1100.3 To1200.6 Fr1130.2 To1230.3 Fr1000.9 Lö1430.4

T Tahvanainen, Sanna Fr1600.2 Taikon, Fred To1500.3 Taivassalo, Hannele Mikaela Lö1430.3 Takala, Anna-Stina To1500.5 Talgre, Maarja Lö1000.4 Tandefeldt, Henrika Lö1500.11 Tarkiainen, Kari Fr1130.1 Tarkiainen, Ülle Fr1130.1 Taube, Karin Sö1300.4 Teir, Philip Fr1300.2 Lö1000.2 Tengblad, Cajsa Sö1300.1 Tenngart, Paul Fr1330.2 Tentea, Simona Fr1400.5 Themptander, Christer Lö1530.1 Theorell, Töres Sö1300.8 Theorin, Johan Lö1100.6 Thorburn, Annakarin To1330.4 Thorell, Julia Sö1500.7 Thorgren, Gunilla Sö1100.9 Thylefors, Ingela Lö1200.2 Tingsby, Bodil To1500.7 Titusson, Erik Fr1500.1 Tollgård, Sigrid Fr1430.1 Torbiörnsson, Tove Sö1200.9 Trosell, Aino Lö1630.1 Törnqvist, Anna Clara Fr1400.4 Törnqvist, Marit To1100.9 Fr1700.10

Vershbow, Ben To1300.1 Wester, Ada To1330.4 Wester, Johanna To1600.5 Westerberg, Anders Lö1230.5 Westerlund, Ulrika Fr1530.1 Westin, Birgitta To1500.6 Westin, Elisabeth To1300.3 Westin, Signe Fr1400.2 Westlin, Birgitta Sö1100.5 Westman, Johanna Fr1030.2 Westö, Kjell Fr1400.6 Lö1000.2 Lö1600.2 Wetterberg, Gunnar Fr1500.10 Weyler, Svante To1530.3 Fr1300.9 Lö1430.5 Sö1430.2 Wiberg, David Fr1000.8 Sö1045.1 Widell, Hannah Sö1500.5 Widén, Klas Lö1000.9 Widerberg, Siv To1330.2 Widmark, Martin Fr1130.4 Fr1500.7 Sö1100.6 Widmark, Wilhelm To1000.3 Widsell, Ulrika To1400.8 Wieslander, Jujja To1330.2 Fr1500.3 Wigers, Valle Sö1030.5 Wigorts Yngvesson, Susanne To1400.8 Willis, Helena Fr1230.2 Wiman, Björn Fr1500.5 Lö1500.7 Viotti, Sofia Sö1200.1 Wirsén, Carin To1630.1 Witt-Brattström, Ebba Lö1100.9 Wixe, Kerstin To1200.7 Fr1200.1

Vonderau, Patrick To1000.3 Voors, Barbara Fr1400.5 Wopenka, Johan Lö1700.3 Vosganian, Varujan Lö1100.2 Lö1300.8 Wänblad, Mats To1300.8 Wästberg, Per Fr1700.9 Lö1000.4

Y Yazbek, Samar

Fr1600.1

Z Zacke, Susanna Lö1700.2 Zajíček, Pavel To1400.7 Zaremba, Maciej To1400.6 Fr1300.9 Zschiedrich, Odd Sö1100.7 Zweigbergk, Helena von Lö1100.8 Lö1600.8

Å Åberg, Lars To1430.3 Åhlin, Per Lö1200.4 Åhlund, Jannike Fr1700.4 Lö1300.5 Åhlund, Rebecka To1200.5 Åkerstedt, Rachel Fr1030.4

Ö Öberg, Hans-Olov Lö1630.5 Öhlund, Annika Sö1045.1 Öhman, Anders R. To1600.6 Östberg, Kjell Fr1400.7 Österlund, Mattias Fr1700.3 Lö1200.7 Östling, Brutus Sö1030.2 Östlund, Cecilia To1430.1

U Uddén, Cecilia To1500.4 Fr1600.1 Ukotic Zetterlund, Boris Fr1200.6 Ulvegren, Frida Sö1500.7 Unenge, Johan Fr1330.3 Fr1400.3 Lö1200.5 Sö1100.6 Uusma, Bea Sö1200.3

V, W de Waal, Frans To1200.3 Fr1000.3 Wagner, Katia To1100.5 Wahlberg, Karin Lö1330.3 Wahlström, Johan Fr0945.1 Waldemarsson, Jerry Sö1100.8 Wall, Gunnar Fr1630.1 Waller, Karin Lö1400.4 van den Brekel, Guus To1000.3 Wejryd, Anders Fr1600.3 Wennerberg, Tor Lö1130.4 Wernlid, Eva Fr1530.2

Ett Stort Tack Bokmässan har i år långt fler än hundra sam­ arbetspartners. Vi vill rikta ett varmt tack till er alla. Ett särskilt tack Riktas till vår huvudpartner kring det rumänska temat på årets bokmässa: Rumänska kulturinstitutet Ett stort tack riktas också till Läsrörelsen med temat Plats för barn! Samt till: Litteraturcentrum Uppsala, Networkers South North, Dag Hammarskjöldprogrammet Voksenåsen och Studiefrämjandet i Uppsala län som alla bidragit till att presentera Röster från Bangladesh.

73


beställningar

bokmässan 2013

Välkommen med dina beställningar För att vi ska hinna behandla din beställning måste den vara oss tillhanda senast 13 september. I annat fall kan du köpa seminariekort i vår informationsdisk på plan 2, Entré 5, huvudentrén vid Korsvägen. Öppet från torsdag 26 september kl 08.30. Beställ via www.bokmassan.se. Du kan också faxa eller posta denna blankett. Anmälan är bindande.

Anmäl fler på samma blankett Blanketten kan användas för att anmäla fler personer. Alla kort som beställs på en blankett debiteras på samma faktura.

Intresseanmälan För att fördela lokalerna är det till stor hjälp att vi får veta vilka seminarier du är intresserad av. Fyll i koden för respektive seminarium samt antal personer som planerar att gå.

Fyll i önskat antal biljetter eller kort.  Moms tillkommer. Med boka-tidigt-rabatt Ordinarie pris Seminarier t o m 9 aug _ _ _ _ st 4-dagarskort

2 240 kr

2 400 kr

= _______

_ _ _ _ st Dagkort torsdag

1 100 kr

1 200 kr

= _______

_ _ _ _ st Dagkort fredag

1 100 kr

1 200 kr

= _______

_ _ _ _ st Dagkort lördag

600 kr

740 kr

= _______

500 kr

540 kr

= _____

torsd–sönd inkl B&B-kasse

Entré till mässan ingår för resp dag/dagar

Enstaka seminarium _ _ _ _ st Seminariebiljett

Seminariebiljetten gäller för ett enstaka seminarium. Entré till mässan ingår ej, beställ nedan.

Seminariekod

Antal Seminariekod

Antal

Skolspåret _ _ _ _ st Dagkort torsdag 680 kr = _ _ _ _ _ _ _ _ _ st Dagkort fredag 680 kr = _ _ _ _ _

Entrébiljett till utställningen (Se Information sid 4) _ _ _ _ st Entrébiljett 176 kr = _ _ _ _ _

Mässtidningen (Se Information sid 4) _ _ _ _ st Mässtidningen 40 kr = _ _ _ _ _

Lunchkupong (Se Information sid 4) _ _ _ _ st Lunchkupong (+12% moms) 107 kr = _ _ _ _ _

B&B-kasse (Se Information sid 4. Ingår i 4-dagarskortet.) _ _ _ _ st Kasse med innehåll hämtas på plats 120 kr = _ _ _ _ _

Invigningsfest (Pressnatta) _ _ _ _ st Biljett (+12% moms) 440 kr = _ _ _ _ _

Totalt att betala exkl moms

= _____

Moms 25 procent tillkommer på biljetter/kort. Faktura och portoavgift tillkommer med 60 kr + moms. Vi bjuder på avgiften vid beställning som överstiger 350 kr + moms.

Sänd seminariekort/biljetter till

Sänd fakturan till

Namn

Företag/org

E-post

Handläggare/ref

Företag/org

Adress

Adress Postnr Ort

Postnr Ort

Land

Land

Datum

Tel dagtid

Underskrift

Skicka din beställning till: ”Seminariebeställning”, Kongressadministration AB, SE-412 94 Göteborg, eller faxa till 031-20 91 03. Faxa eller posta.

74

Tel dagtid


1,6 miljonerklubben Välkommen till vår monter B04:27 Där kan du möta flera av våra författare och föreläsare! Seminarium den 29/9 kl 13.00 Kulturen - framtidens hälsobuffert? med bl a Alexandra Charles, Eva Bojner Horwitz, Töres Theorell, Walter Osika. Daglig utlottning av vår bok Livspusslet.

Läs mer om våra program på www.1.6miljonerklubben.com

Seminarium torsdag 14.00 –14.20:

Seminarieko

rt krävs

Vilket ansvar tar journalisterna?

MEDVERKANDE:

MODERATOR: ARRANGÖR:

Seminariekort krävs

Seminarieko

rt krävs


Avsändare: Bok & Bibliotek i Norden AB SE-412 94 Göteborg

Porto betalt

Vi trycker böckerna!

Elanders Fälth & Hässler Expovägen 5, Värnamo foh@elanders.com facebook.com/foh.se